Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem"

Transcriptie

1 Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk achtendertigste jaargang nummer een 2013 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

2 2 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een Inleiding Het thema van deze Open Brief past geheel in deze tijd: armoede. De crisis heeft veel mensen in de problemen gebracht. Door allerlei maatregelen voelen steeds meer mensen de financiële poten onder hun stoel vandaan gezaagd worden. In deze Open Brief staat veel informatie om uw financiële situatie gezonder te maken. De mensen van Kontext (maatschappelijk werk en nog méér) kunnen u helpen om meer zicht te krijgen op uw situatie. In hun artikel geven ze tips om geld te besparen. Misschien heeft u wel recht op financiële steun maar weet u dat helemaal niet. Lees dan hun artikel goed door of maak een afspraak met hen. Er zijn tal van initiatieven die mensen helpen in financiële nood. Zoals de voedselbank. In hun bijdrage leest u er alles over. Ook een mooi initiatief is BUUV, de buurtmarktplaats voor en door bewoners van Haarlem, waar vraag en aanbod bij elkaar komen, zonder dat daar meteen iets tegenover staat. Bij BUUV gaat alles zonder betaling! Ook op het internet staan veel initiatieven die u kunnen helpen geld te besparen. Sabine Vuister, huisarts, heeft het internet afgestruind en een aantal interessante sites voor u op een rij gezet. Mocht u in deze moeilijke tijden lichamelijk actief willen blijven en willen sporten, maar denkt u dat het te duur is, dan komt het artikel van Annet de Jong, fysiotherapeute, goed van pas. Zij beschrijft hoe u met weinig geld toch heel goed kunt sporten. Want het is belangrijk om het lichaam in goede conditie te houden in tijden van crisis. En daarom is het ook belangrijk om te stoppen met roken, als u dat nog doet Rianne Quik, één van onze praktijkondersteuners, laat zien dat stoppen met roken niet alleen goed is voor uw gezondheid, maar ook voor uw portemonnee!! En als u op de gezondheidszorg wilt besparen: als u medicijnen gebruikt, kan het zo zijn dat u kunt besparen op uw eigen risico. De apotheek geeft hier advies over. Dat de crisis ook de apothekers niet ongemoeid laat, kunt u in een ander artikel van de apothekers lezen. De tweede locatie, in de Boerhaavewijk bleek te duur en men is als apotheek aldaar gestopt u kunt er nog wel terecht voor handverkoop. Bovendien moet de apotheek helaas nog meer besparende maatregelen treffen. Het wordt er allemaal niet leuker op. Na al deze armoede, ruimte voor een feestelijke aangelegenheid. Onlangs was de boekpresentatie van het nieuwe boek van Wouter van Kempen, huisarts. Het boek heet: De dokter, de duif en de ambulance. Het zijn korte verhalen die een kijkje geven achter de schermen van de huisartsenpraktijk. De presentatie bij boekhandel De Vries in Haarlem, waar ondergetekende bij aanwezig was, was werkelijk druk bezocht. Een ander heuglijk feit is dat de fysiotherapeuten een keurmerk hebben gekregen. Ze hebben hier hard voor gewerkt en het was een hele bevalling, figuurlijk gezien. Tot slot zoals gebruikelijk de personele mutaties : nieuwe medewerkers stellen zich voor en vertrekkende medewerkers nemen afscheid. Ten eerste heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden binnen de directie. Onze ouddirecteur Marjolein Adriaanse laat dit weten. En er komen 2 nieuwe huisartsen-in-opleiding. U kunt alvast kennis met ze maken. Tot slot is er de nieuwe POH-GGZ: een praktijkondersteuner die ons helpt om patiënten op het psychische vlak te begeleiden. Martin Mensink, huisarts. Informatie voor minima Natalia Leviti, algemeen maatschappelijk werker bij Kontext. Aan ons, de maatschappelijk dienstverleners van Kontext, is gevraagd om wat informatie te geven wat nuttig zou kunnen zijn voor mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Door de gevolgen van de economische crisis en daarnaast de bezuinigingsmaatregelen vanuit de regering, komt het steeds vaker voor dat mensen met een daling in hun inkomen te maken krijgen. Des te belangrijker wordt het dan om op de hoogte te zijn en te blijven van welke voorzieningen en regelingen er gebruik gemaakt kan worden, om zo de pijn wat te verlichten. Mijn collega van de sociaal raadslieden, Emke Koops, vertelt verderop in dit stuk over de verschillende vergoedingen en regelingen die er bestaan. Tevens zal Marloes Overvliet, mijn collega van de ouderenadviseurs, ook iets vertellen over voorzieningen en regelingen die interessant kunnen zijn voor de mensen boven 65 jaar. Ikzelf ben een van de algemeen maatschappelijk werkers bij Kontext en wij zijn een van de instanties die mensen kunnen helpen bij de aanvraag van een voedselpakket. Mensen die feitelijk onder het minimum uitkomen, vanwege bijvoorbeeld het hebben van een bijstandsuitkering in combinatie met schuldaflossingen en/of overige belangrijke kosten hebben (zoals dure ziektekosten), kunnen eventueel aanspraak maken op een voedselpakket. De norm is dat een alleenstaande niet meer dan 180 euro over mag houden. Voor elke volwassene komt er 60 euro bij en voor elk kind

3 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een 3 Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen toeslag Omdat chronisch zieken en gehandicapten vaak te maken hebben met extra kosten, die samenhangen met hun ziekte of handicap is er voor die mensen met een minimum inkomen een tegemoetkoming. Als men aan de voorwaarden voldoet voor deze tegemoetonder de 18 jaar komt er 50 euro bij. (Zie ook het stuk in deze open brief van Patrice Staal van de voedselbank). Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, neem dan even contact met ons op via telefoonnummer De algemeen maatschappelijk werkers kunnen met een cliënt de financiële situatie in kaart brengen, door middel van het maken van een inkomsten/uitgaven plaatje, wat als doel heeft om meer overzicht te scheppen en wat als gevolg kan hebben dat duidelijk wordt waar de cliënt (en zijn gezin) op zou(den) kunnen bezuinigen. Ook wordt er dan duidelijk of de cliënt bepaalde vergoedingen (nog) niet ontvangt. De sociaal raadslieden kunnen een inkomenscheck laten uitvoeren en kijken of een cliënt gebruik maakt van alle regelingen die op hem/haar van toepassing zijn. Mocht u hulp willen bij het maken van een overzicht of een inkomenscheck laten uitvoeren door de sociaal raadslieden, neem dan contact met ons op via bovengenoemd telefoonnummer. Men neemt vaak aan dat leuke dingen altijd geld kosten. Dit hoeft niet altijd zo te zijn! Er bestaan twee fondsen hier in Haarlem, die het voor kinderen mogelijk maakt om te sporten of iets op cultureel gebied te ondernemen, zonder dat het veel geld hoeft te kosten. Ten eerste heb je het Jeugdsportfonds, wat sporten voor kinderen tussen 4 en 18 jaar, tot een bepaald bedrag per jaar, bekostigt. Daarnaast bestaat er ook het Jeugdcultuurfonds, wat bijvoorbeeld de muziek-, toneel of schilderlessen van uw kind kan vergoeden, ook tot een bepaald bedrag per jaar uiteraard. Deze fondsen zijn speciaal bedoeld voor mensen die op het minimum niveau leven. De aanvraag kan alleen ingediend worden door een professional: een jeugdwerker, school of het maatschappelijk werk. Misschien ook niet bij u bekend, maar er bestaan een aantal websites, een soort marktplaats, waar spullen gratis aangeboden worden. Dit zijn de volgende: Voor mensen of gezinnen, die door moeilijke financiële omstandigheden, al een tijd niet op vakantie hebben kunnen gaan, bestaat er een organisatie, een samenwerkingsverband tussen bedrijven (sponsoren), vrijwilligers en donateurs, die mensen een gratis vakantie, voornamelijk in eigen land, kan aanbieden. De aanvraag dient per internet ingevuld te worden. Informatie vanuit de sociaal raadslieden Mensen met een minimum inkomen of bijstand kunnen gebruik maken van een aantal regelingen van de gemeente voor minima met als doel hun financiële last iets te verlichten. Vanwege de bezuiniging is ook hierin gesneden. Daarnaast zijn er de toeslagen van de centrale overheid voor mensen met een laag inkomen. De meest voorkomende regelingen vindt u hieronder op een rijtje. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente/digitaal loket/ werk, inkomen en zorg: www. haarlem.nl/digitaal-loket/ werk-inkomen-en-zorg/ Langdurigheidstoeslag Wie 36 maanden of langer moet rondkomen van een uitkering of een ander inkomen op bijstandsniveau kan recht hebben op Langdurigheidstoeslag. Deze toeslag is een jaarlijkse uitkering van een bedrag van per jaar. Dit is afhankelijk van de woonsituatie.

4 4 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een koming ontvangt men 275 per jaar per huishouden. Bijzondere bijstand voor medische kosten Als u door persoonlijke omstandigheden voor onverwachte kosten komt te staan heeft u, indien u een minimum inkomen heeft, mogelijk recht op bijzondere bijstand. Het kan gaan om medische kosten, advocaat, vervanging van een wasmachine of koelkast. De bijzondere bijstand kan worden verstrekt als lening of als gift. HaarlemPas De HaarlemPas is een gratis kortingspas voor inwoners van Haarlem met een laag inkomen. U kunt hiermee korting krijgen bij een aantal sportclubs, zwembaden, bibliotheek, musea e.a. Omdat u voor de aanvraag van de pas uw inkomen en vermogen moet opgeven kan het aanvragen van een aantal regelingen makkelijker verlopen omdat de gemeente deze gegevens al van u heeft. In het artikel van Sabine Vuister, elders in de Open Brief, kunt u lezen hoe u op het internet hierover informatie kunt lezen. Tegemoetkoming schoolkosten Voor dit schooljaar kunnen mensen met een minimuminkomen voor hun schoolgaande kinderen nog een tegemoetkoming krijgen in de schoolkosten (voor ouderbijdragen, schoolreisjes etc). Waarschijnlijk wordt de regeling voor het volgend schooljaar afgeschaft. Tot 2013 konden minima via de gemeente korting krijgen op hun verzekering bij het Zilveren Kruis. De gemeente heeft het contract met het Zilveren Kruis niet meer voortgezet. Mensen die zo n zorgverzekering hadden zijn door het Zilveren Kruis benaderd met een nieuw aanbod voor 2013 maar konden er ook voor kiezen per over te stappen naar een zorgverzekering die financieel aantrekkelijker is. Kwijtschelding gemeentebelasting en Rijnland-Gouwe In januari/februari liggen de aanslagen gemeentebelasting en Rijnland weer op de mat. Bij een minimuminkomen kan hier kwijtschelding voor worden aangevraagd. Toeslagen van de rijksoverheid Afhankelijk van uw inkomen heeft u recht op een aantal toeslagen die door de belastingdienst worden uitbetaald. Het gaat om huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat bij de aanvraag van deze toeslagen het juiste inkomen wordt opgegeven. Helaas gebeurt het erg vaak dat mensen terug moeten betalen omdat het inkomen (dat geschat moet worden voor het lopende jaar) te laag is opgegeven of dat wijzigingen in bijvoorbeeld gezinssamenstelling niet zijn doorgegeven. In februari/maart dit jaar start Kontext, net als vorig jaar weer met hulp bij het invullen van de formulieren voor de kwijtscheldingen en de belastingaangifte. Het laatste alleen voor die mensen die elders geen hulp kunnen krijgen. Omdat er in een korte periode veel mensen geholpen willen worden met deze zelfde formulieren worden er door Kontext, speciaal voor deze periode, groepsbijeenkomsten georganiseerd. Binnenkort is hier meer informatie over beschikbaar. Op kunt u zelf bekijken en uitrekenen op welke voorzieningen/regelingen u recht heeft. Daarnaast bieden de sociaal raadslieden bij Kontext u de mogelijkheid om samen met u uw financiën door te nemen. We noemen dit een financiële check-up of inkomenscheck. We lopen dan uw inkomen en de regelingen die u al ontvangt na. Krijgt u waar u recht op heeft, ontvangt u teveel of te weinig. Wilt u meer weten? Heeft u problemen met het aanvragen van één van deze of andere regelingen. Heeft u moeite met rondkomen. Bel dan gerust met een vraag of voor een afspraak met ons. We zijn bereikbaar op tel: op werkdagen tussen uur. Informatie voor ouderen met een minimum inkomen Leven op minimumniveau is van alle leeftijden, ook steeds meer ouderen komen in de knel. Doordat bijvoorbeeld steeds meer vergoedingen op bepaalde hulpmiddelen en medicatie worden ingetrokken, worden de lasten hoger en wordt het voor sommige ouderen steeds moeilijker rond te komen. Gelukkig zijn er een aantal regelingen en voorzieningen in het leven geroepen om deze kwetsbare groep ouderen te ondersteunen. Een greep uit deze voorzieningen: Bij de gemeente bestaat er een toeslag voor chronisch zieken en gehandicapten, waar u aanspraak op kunt maken als u 65 jaar of ouder en/of chronisch ziek bent Voor gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting kunt u kwijtschelding aanvragen Wanneer u gebruik maakt van het openbaar vervoer, komt u in aanmerking voor reizen tegen gereduceerd tarief Bij de ouderenbonden kunt u ondersteuning krijgen bij o.a. de belastingaangifte De Vrijwillige Hulp Dienst in Schalkwijk kan u tegen een onkostenvergoeding helpen met vervoer, kleine klusjes in en rond uw woning of een boodschap. (ma. t/m vr. van telefonisch bereikbaar op ) Loket Schalkwijk is er voor al uw korte vragen en hulp

5 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een 5 bij het invullen van formulieren (Rivieraplein 4, inloop: ma. t/m vr. van uur, di. en do. van uur) Via UVV Tafeltje Dekje kunt u de warme maaltijd aan huis krijgen Bij Kontext is een professioneel thuisadministrateur werkzaam, welke u kan helpen bij het ordenen en bijhouden van uw administratie. Indien u het lastig vindt bovengenoemde aanvragen zelf te doen, u slecht ter been bent, vragen heeft op andere levensgebieden, of u benieuwd bent waar u in uw specifieke situatie nou eigenlijk recht op heeft, neem dan contact op met een ouderenadviseur van Kontext. Hopelijk kan deze informatie u een beetje op weg helpen in deze tijden van economische onrust. Met vriendelijke groet, Namens alle maatschappelijk dienstverleners van Kontext Emke Koops (sociaal raadsvrouw), Marloes Overvliet (ouderenadviseur) en Natalia Leviti (algemeen maatschappelijk werker). Wij zijn gehuisvest op de vijfde verdieping van het gezondheidscentrum, ons telefoonnummer is: de 100 vrijwilligers van de Voedselbank Haarlem. Ik zorg voor de klantenadministratie en onderhoud het contact met de klanten. Ik wil graag wat vertellen over de Voedselbank in Haarlem (verder afgekort als VB). Eerst wat cijfers: Naast het steunen van mensen in een financieel benarde situatie is een andere doelstelling van de VB het tegengaan van verspilling van voedsel. Per jaar gooien we in Nederland voor 4,5 miljard aan eten weg. Dat is 40 kilo per persoon. De VB zamelt voedseloverschotten en andere levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan haar klanten. Wij werken alleen met vrijwilligers. Dat varieert van 4 uur per maand tot 3 dagen per week, van chauffeur naar de groenteleverancier tot medewerker op een uitdeelpunt. Iedere dinsdag worden vanuit het centrale punt, de voormalige Fietsznfabriek aan de Oostvest, de kratten met levensmiddelen naar de 9 uitdeelpunten in Haarlem en omgeving gebracht. In Schalkwijk zijn 2 uitdeelpunten. In Haarlem maken 275 huishoudens gebruik van de VB. Dat zijn 642 personen, waarvan 254 kinderen onder de 18 jaar. In Schalkwijk zijn dit 77 huishoudens: 195 personen, waarvan 74 kinderen. Wanneer kom je in aanmerking voor een voedselpakket? Daar zijn landelijke regels voor. Voor eenpersoonshuishoudens betekent dit dat het besteedbaar inkomen niet méér mag zijn dan 180 per maand. Voor een gezin met 2 kinderen is het bedrag 340 per maand. Onder besteedbaar inkomen wordt verstaan het bedrag dat men overhoudt na aftrek van vaste lasten, zoals huur, elektra, gas, water, verzekeringen en schulden. Voedselbank Haarlem Patrice Staal, vrijwilliger Voedselbank Voor bijna iedereen is de Voedselbank een bekend begrip. We zijn de laatste tijd veel in het nieuws omdat steeds meer mensen een beroep moeten doen op de Voedselbank. Ik ben Patrice Staal en één van

6 6 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een Wij werken nauw samen met Kontext, Maatschappelijk Werk. Zij verzorgen voor ons de aanvragen voor een voedselpakket. Een van de grote voordelen hiervan is dat klanten ook geadviseerd en ondersteund worden bij het aanpakken van hun problemen. De hulp van de VB duurt maximaal 3 jaar en regelmatig checken we of de klanten nog in aanmerking komen voor het pakket. Wij weten dat de stap naar de VB heel groot kan zijn, maar we zien ook dat klanten wekelijks tevreden naar huis gaan met een tas vol boodschappen. Het mooiste moment blijft voor mij als een klant aangeeft het pakket niet meer nodig te hebben omdat de financiën weer op orde zijn. Als u een voedselpakket wilt aanvragen, kunt u telefonisch een afspraak maken bij Kontext: Tel: U kunt zich ook aanmelden bij Het Open Huis in de Boumanstraat 1. Tel: Alle informatie vindt u ook op de website: buuv Kirsten van Wieringen, van het team buuv BUUV is de buurtmarktplaats van Haarlem voor en door bewoners. Bij BUUV gaat het om diensten die je als bewoners voor elkaar kan doen. Zonder dat er direct iets tegenover staat. Dit kan van alles zijn: koken, gezelschap, het uitlaten van de hond, een lift naar de dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag en ook iets te bieden. Bij BUUV gaat alles zonder betaling. Eventuele onkosten buiten beschouwing gelaten. Je mag bij BUUV altijd iets vragen, ook als je zelf even niets terug kan doen. Beter een goede BUUV dan een verre vriend. Hoe werkt BUUV? Op de website is altijd het actuele overzicht van vraag en aanbod te vinden. Elke week worden op de prikborden een selectie van kaartjes geplaatst die ook op de website te vinden zijn. Op de website zijn een aantal zaken veranderd. Iedereen die dat wil kan de leeftijd bij een advertentie plaatsen. Alle Haarlemmers kunnen nu ook aangeven in welke wijk ze wonen. Iedereen kan nu per wijk zoeken naar vraag en aanbod. Handig als je graag iets in je eigen buurt wil doen of vragen. Heel veel BUUV en plaatsen zelf geen vraag of aanbod maar reageren direct op bestaande berichten. Staat er niets voor je tussen? Plaats dan zelf een nieuwe vraag of aanbod. Anoniem iets plaatsen kan ook. Laat het weten aan het BUUV team en dan komt er te staan mijn naam is bekend bij BUUV. BUUV voor alle Haarlemmers BUUV is voor iedereen met een vraag of aanbod. Voor nieuwe inwoners van Haarlem, die mensen willen leren kennen. Ouderen die niet stil willen zitten en hun kennis willen delen. Wijkverpleegkundigen die mensen zoeken om iemand naar het ziekenhuis te begeleiden. Nieuwe Nederlanders die de taal willen leren. Creatievelingen die elkaar vinden om samen mooie dingen te maken. Mensen met een beperking die soms hulp kunnen gebruiken en graag hun talenten laten zien. Tuinhelden zonder tuin. Koffieliefhebbers die met elkaar de dag doornemen. Klushelden, oppasmoeders, kooktalenten, theaterliefhebbers en sportmaatjes. BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden. Buuv mee! Via de site de prikborden (o.a. Meetingz, Bibliotheek Haarlem-Centrum, de Ringvaart, de Schalm) of gewoon via de telefoon op Armoede: geld besparen op internet Sabine Vuister, huisarts De Open Brief redactie wijdt dit nummer aan armoede. Ik zou een stukje schrijven over handige websites die het leven goedkoper of de mensen zelfredzamer kunnen maken. Na een dag surfen en googlen op internet, zie ik door de bomen het bos niet meer. Wat is er veel! Google maar eens op gratis. Je komt al snel bij websites als armoede.startkabel.nl en gratis.startpagina. nl. Via deze websites weer oneindig veel links naar andere handige sites, zoals bijvoorbeeld zuinig.nl. Er zijn volop nuttige tips en er is veel gratis te verkrijgen. Maar regelmatig moet je er eerst iets anders voor aanschaffen of doen. Ook ben ik wat beducht om erna overspoeld te worden door reclame. Dus let goed op! Erg origineel vind ik ruilhandelsystemen. Dit heet LETS, Local Exchange and Trade System. Het is ontstaan in het begin van de jaren tachtig in Canada. Vanwege de toenmalige crisis daar gingen mensen diensten en goederen uitruilen via een puntensysteem. De punten werken in feite als geld, je kunt ze verdienen door iets

7 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een 7 te doen en ze weer uitgeven door iets te kopen. Ook kun je punten sparen, maar dit wordt afgeremd, het geld moet immers rollen. In Haarlem bestaat het ook en je komt er bij via of (rsh staat voor ruilhandel systeem Haarlem). In Haarlem heet de ruileenheid een pegel. Het kost 17 euro per persoon per jaar om ingeschreven te staan. Het is ook een leuke manier om andere mensen te leren kennen. Ook aardig vind ik Dit is een virtueel kookplein. Je kunt bij iemand in je buurt een eigengemaakte maaltijd of andere heerlijkheid ophalen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Maar het biedt ook mensen de mogelijkheid wat te verdienen door voor anderen te koken! Er zijn dus koks en afhalers. Je moet je registeren, verder zijn er geen kosten aan verbonden. Kijk ook op de website van de gemeente Haarlem, www. haarlem.nl, via Haarlem van A-Z naar de S van Sport. Daar is informatie (via links) over de jeugdsportpas en sport in de wijk. De pas dient om jeugd van 6 t/m 18 jaar te stimuleren om meer te gaan sporten en kennis te maken met verschillende sporten en sportverenigingen. Sport in de wijk biedt gratis en laagdrempelig allerlei sportactiviteiten aan in de buurt. De beweegpas 50+ biedt de mogelijkheid voor 50plussers om 4x voordelig (vanaf 5 euro) kennis te maken met een sport. Via digitaal loket en Werk, inkomen en zorg kom je bij de HaarlemPas. Deze biedt veel voordelen bij zwembaden, bioscopen, musea, bibliotheken, cursussen etc. Je kunt hem gratis krijgen als het inkomen of vermogen laag is. bare vakanties. Via een online bestelformulier is de gids te bestellen voor 1,50 + verzendkosten. Er wordt toenemend gebruik gemaakt van huizenruil voor de vakantie, bv. via Een bezoek aan de huisarts valt ook in 2013 onder de basiszorg en gaat niet van uw eigen risico af. Dit in tegenstelling tot een bezoek aan de specialist en aanvullende onderzoeken. Wat betreft ziekte en gezondheid zijn er vele sites en apps. Ik wil hier speciaal aanraden de app moet ik naar de dokter? en de website Daar is goede betrouwbare informatie te vinden over veel voorkomende gezondheidsvragen en -klachten. Er zijn talloze apps die je kunnen helpen bij een actiever leven en gezond eten. De diëtisten zullen daar meer over vertellen. Veel apps hiervoor zijn gratis. Goedkoop sporten Annet de Jong, fysiotherapeut. Het zal u niet zijn ontgaan dat wij als fysiotherapeuten voortdurend benadrukken dat dagelijks matig tot intensief bewegen essentieel is voor een goede gezondheid. Als de klacht waarvoor u bij ons komt onder controle is, zo leren wij, is het belangrijk te blijven werken aan een goede conditie, zodat het risico op herhaling beperkt blijft. Helaas is onze oefenzaal te klein om mensen die de smaak te pakken hebben gekregen verder te begeleiden. Dus we adviseren om een duurzame manier te zoeken om elders te sporten of lekker te bewegen. Voor veel mensen blijkt dit echter moeilijk op te brengen. Onvoldoende discipline of motivatie is een veel gehoord bezwaar. Ook tijdgebrek horen we veel. Maar de meest gehoorde belemmering is geld: veel mensen geven aan dat Op de website vond ik onder projecten een gids betaalhet voor hen om financiële redenen niet op te brengen is om regelmatig te bewegen en/ of te sporten. Als u ook tot deze groep behoort moet u nog even doorlezen. Want ik wil u hier laten inzien dat een beperkt financieel budget geen reden hoeft te zijn om te beknibbelen op een gezonde lichaamsbeweging. Eigenlijk is het een beetje vreemd, dat we een sportschool (met inderdaad vaak dure abonnementen) nodig zouden hebben. Schalkwijk heeft zoveel mooie groene stroken waar we de hond uit kunnen laten, een balletje kunnen trappen, waar kinderen kunnen spelen of waar we een stukje kunnen rennen. En wat te denken van de duinen, ook op de fiets toch goed te bereiken. Al deze activiteiten zijn helemaal gratis en voor niets! Wel blijkt het goed te werken om hiervoor afspraken met anderen te maken. Samen elke maandag- en donderdagochtend een rondje Meerwijkplas met de buurvrouw is leuker en werkt beter dan wanneer u zich voorneemt om dat alleen te doen. Indien u iets meer structuur prettig vindt bij uw sportieve activiteiten treft u hieronder een greep uit het aanbod van goedkope sport- en beweegactiviteiten. Sportschool Bij Basic Fit, aan de Bernadottelaan 199, kunt u voor 15,95 per maand onbeperkt sporten. (nog geen 2,- per keer wanneer u 2 keer per week gaat) Gymnastiek donderdag van uur: Sport- en Spelinstuif in de Spaarnehal voor 55+. Per seizoen zijn er 33 bijeenkomsten (nu nog t/m 30/5) en per keer kost het 4,50. Informatie: Stichting Dock tel Fem-fit (voor vrouwen met een achterstand in bewegen) in het Moedercentrum

8 8 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een FemFit 60+: Maandag uur Dinsdag uur Woensdag uur Kinderoppas ( 1,00) bij het Moedercentrum. Informatie: mevr. S. Smit, SportSupport, tel of Dansen Elke maandag 9.30 tot uur: Zumba dansen in de Spaarnehal, voor vrouwen. Informatie: Moedercentrum de Mallemolen, i.s.m. Gym Schalkwijk. Tel ,50 per keer. Yoga Op maandag (tot half mei) en dinsdagochtend (tot eind april) kunt u in wijkcentrum Europawijk Yoga beoefenen. Informatie: Stichting Dock tel Zwemmen In het Boerhaavebad kunt u met een HaarlemPas (gratis voor minima; een 12-badenkaart kopen, waarmee u voor 2,03 per keer kunt zwemmen. 65-plussers betalen dan slechts 1,96. Met een 50-bonnenboekje (zonder HaarlemPas) kost een zwembeurt 3,52. Bij Présport (www.presport.nl) kunnen verzekerden bij Zilveren Kruis met een chronische aandoening (zoals reuma of fibromyalgie) voor minimaal 3,38 per keer onder begeleiding bewegen in warm water. U betaalt per maand, halfjaar (5% korting) of jaar (8% korting). Wel eenmalig 15,- inschrijfkosten. Buiten Bent u niet zo van het georganiseerde sporten? Elke woensdagochtend van tot uur kunt u uw handen uit de mouwen steken en helpen bij het onderhoud van de van de Heemtuin in het Romolenpark. Bel hiervoor Marijke Smit: Als u een smartphone heeft kunt u gratis een app downloaden ter ondersteuning bij het rennen of zelfstandig fitnessen. Bijvoorbeeld app (controleer even of de app. toepasbaar is op uw Smartphone). Toch thuis? Voor een paar tientjes koopt u een tweedehands hometrainer. En dan bijvoorbeeld tijdens uw favoriete soap of het journaal elke dag even lekker moe worden! Tenslotte beveel ik voor 50 plussers de brochure van Sport support van harte bij u aan. Ook digitaal te downloaden: index.php?option=com_conte nt&view=article&id=53&item id=40 Inwoners uit Haarlem van 50 jaar en ouder kunnen 4x voordelig (vanaf 5,-) kennismaken met de 70(!) uiteenlopende sporten aangeboden door Haarlemse verenigingen en andere sportorganisaties. HaarlemPashouders krijgen 5,- korting. U beslist zelf wanneer u gaat kennismaken. Stop met roken Rianne Quik, praktijkondersteuner huisartsen (POH) Stoppen met roken=het beste cadeau wat je jezelf kan geven! Waarom stoppen met roken? Veel mensen denken bij stoppen met roken vooral aan iets dat ze gaan missen. Maar heeft u er wel eens over nagedacht wat het u straks allemaal oplevert? Als u gestopt bent met roken: ziet u er beter uit klinkt u beter wordt uw huis frisser houdt u meer geld over bent ú de baas en geen slaaf meer van uw sigaret loopt u minder gezondheidsrisico s Grote kans dat u als roker de komende tijd een stoppenmet-roken-advies krijgt van uw huisarts. Het is bekend dat door te stoppen met roken na 1 jaar de (herhalings-)kans op bijvoorbeeld een hartaanval vermindert met 50%! Stoppen met roken is de meest effectieve maatregel om COPD (longemfyseem) te voorkómen en de kans op een succesvolle behandeling van COPD te vergoten. Roken is een verslaving en misschien wel de ongezondste gewoonte die er is. Misschien was u al gemotiveerd om (opnieuw) te stoppen of gaat u dat na het lezen van dit artikel of na het stopadvies van uw huisarts overwegen. Het voor uzelf op een rijtje zetten van de vooren nadelen van roken/stoppen met roken zou u over de streep kunnen trekken. De website kan u hierbij helpen. Stoppen is niet makkelijk. De meeste stoppogingen worden ondernomen zonder hulp. De kans dat een stoppoging slaagt, is echter twee tot drie keer hoger als u er hulp bij

9 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een 9 krijgt. Vaak hebben mensen meer dan een stoppoging nodig. U kunt kiezen welke hulp bij u past. In 2013 wordt de meeste hulp weer vanuit de basisverzekering vergoed. De kosten gaan meestal af van uw eigen risico. Informeert u vooraf bij uw zorgverzekeraar. Wat voor hulp is mogelijk? Persoonlijke begeleiding of in kleine groepjes van 2 à 3 personen (4 tot 6 gesprekken) door de Praktijkondersteuner (POH) van uw huisarts. Hier kunt u naast uw stopplan ook de hulpmiddelen bespreken zoals nicotinepleisters of medicijnen die het stopproces ondersteunen. Tel: POH 4e etage. Persoonlijke begeleiding door de longverpleegkundige van Zorgbalans 6e etage Tel: Mogelijk starten zij later in het jaar ook nog een stoppen met roken groepscursus. Persoonlijke begeleiding in het Spaarne ziekenhuis (Spaarneprevent). Stuur een naar of tel: Telefonische begeleiding door Stivoro aanmelden via de website:www.stivorobehandelcentrum.nl of bel , belkosten: 0,10 cent/ minuut Groepstraining bijvoorbeeld Pakje-kans nl, Allen Carr Softlasertherapie www. prostop.nl Telefoon of Acupunctuur: Tips: Een stoppoging van een kettingroker De heer R is 40 jaar en rookt al sinds zijn 15e jaar sigaretten. Heel veel sigaretten. De laatste jaren rookt hij er zelfs 60 per dag. Hij besluit dat hij er mee wil stoppen. Hij is bang dat zijn gezondheid eraan gaat, hoest de longen uit zijn lijf, walgt van de lucht, baalt van de tijd die hij kwijt is met roken en vindt het zonde van het geld. Van zijn huisarts hoort hij dat hij begeleiding kan krijgen door de praktijkondersteuner. Hij maakt een afspraak en besluit op dat moment meteen cold turkey te stoppen met roken. Als hij bij de praktijkondersteuner komt is hij al enkele dagen gestopt met roken, het gaat wel redelijk met hem en heeft al een aantal afleidingsstrategieën bedacht. Samen met de praktijkondersteuner maakt hij een stopplan. Een aantal dagen later belt hij de praktijkondersteuner dat hij weer een aantal sigaretten gerookt heeft. Hij heeft erg veel last van ontwenningsverschijnselen en voelt zich doodongelukkig. Maar hij wil per se stoppen en vraagt om medicijnen die hem hierbij ondersteunen. De praktijkondersteuner overlegt met de huisarts en de heer R krijgt medicatie voorgeschreven. Deze medicijnen verminderen de ontwenningsverschijnselen en de trek in roken neemt af. Het lukt hem om opnieuw te stoppen. Er volgt een intensief begeleidingstraject met de praktijkondersteuner waarin de heer R zelf een zeer actieve bijdrage levert door vaste patronen te veranderen, veel afleiding te zoeken, zich te houden aan zijn stopplan, zijn motivatie voor ogen houdt en medewerking van zijn baas vraagt (aangepast werk, bijdrage vergoeding hulpmiddelen etc). Na 8 weken krijgt de heer R bijwerkingen van het medicijn en stopt hij hiermee. Inmiddels is hij 12 weken gestopt met roken en heeft hij besloten een niet-roker te zijn. Hij besteedt de euro die hij bespaart door de komende 10 jaar niet te roken liever aan een mooie auto Hoe kan ik besparen op mijn eigen risico in de apotheek? Marieke van den Berk, apotheker Mediq apotheek Meerwijk Geneesmiddelen die vergoed worden vanuit de basisverzekering, gaan eerst van uw eigen risico af. Soms zijn geneesmiddelen erg duur en hebt u zo uw eigen risico opgemaakt, dus 350 zelf betaald. Maar de laatste jaren zijn veel geneesmiddelen veel goedkoper geworden. Dit geldt voor de geneesmiddelen die uit

10 10 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een patent zijn. Dus het geneesmiddel met dezelfde werkzame stof als het oorspronkelijke merkgeneesmiddel. Het geneesmiddel met de naam van de werkzame stof heet een generiek geneesmiddel. Bijvoorbeeld: Aspirine is de merknaam, acetylsalicylzuur is de generieke naam. Veel zorgverzekeraars vergoeden alleen deze generieke geneesmiddelen. Voor u is dit financieel gunstig. Omdat deze veel goedkoper zijn dan het merkgeneesmiddel, scheelt dit behoorlijk op uw eigen risico. Er zijn ook geneesmiddelen die nog niet uit patent zijn, dus alleen als merkgeneesmiddel beschikbaar zijn. Dit zijn in verhouding dure geneesmiddelen. Uw arts kiest het middel dat het beste bij u past, maar vaak zijn er meerdere mogelijkheden om te kiezen. Veel geneesmiddelen hebben broertjes en zusjes die vergelijkbaar werken. Een voorbeeld is de cholesterolverlager Crestor. Alle andere cholesterolverlagers ( statines ), zoals simvastatine en atorvastatine zijn generiek verkrijgbaar en veel goedkoper. Het kan zijn dat uw cholesterol even veel kan worden verlaagd met een goedkopere andere statine. Hetzelfde geldt voor een aantal bloeddrukverlagers of neussprays tegen hooikoorts. Het kan dan aantrekkelijk zijn voor u om met uw arts en/of apotheker te overleggen of er een goedkoper alternatief voor u beschikbaar is dat even goed werkt. Dit kan soms honderden euro s schelen in uw portemonnee! Mocht u willen weten of u ook kosten kunt besparen, dan hoor ik dat graag van u. Ik heb met een aantal huisartsen afgesproken om patiënten waarvoor dit van toepassing is, persoonlijk te benaderen. Dus het kan zijn dat ik u een brief hier over stuur. Mededelingen van Mediq Apotheek Meerwijk Peter Pál Skolnik, apotheker Mediq Apotheek Meerwijk. Apotheek Boerhaavewijk stopt Helaas geen apotheek Boerhaavewijk meer aan de Floris van Adrichemlaan. Toen we in juli 2008 begonnen ging het meteen erg goed. Veel van onze klanten waren erg blij met de apotheek in de buurt. We konden er veel bereidingen doen, het was een goede leerschool voor de apothekersassistente-leerlingen. De laatste twee jaren gaat het echter slecht met apotheken. Hierdoor zijn we tot de conclusie gekomen dat een tweede locatie te duur is geworden. Eind december zijn we als apotheek gestopt, u kunt er nu nog wel terecht voor handverkoop. Plastic zakjes Als u medicijnen meekrijgt en het zijn meerdere doosjes dan doen wij die in een papieren zak of als het heel veel is in een plastic tas. Vaak vragen klanten dan nog een plastic tas. Voor deze extra tas gaan wij u 0,10 laten betalen. Neem dus uw eigen tas mee, u doet het milieu ook een plezier! Naaldencontainers Naalden levert u in bij de apotheek. Dit is Biohazard materiaal, dit betekent dat het te gevaarlijk is om bij het gewone afval te doen. In de apotheek nemen we naalden alleen aan als we ons er niet aan kunnen prikken. Daarom gaven wij altijd containers van een halve liter of van twee liter mee. Tot nu toe deden we dit gratis. Helaas is de apotheek nu genoodzaakt u voor de containers te laten betalen. De containers van een halve liter kosten 1 en die van twee liter 2. Uw eigen containers moeten afsluitbaar en van plastic zijn (geen glas, dat kan niet worden verbrand). De dokter, de duif en de ambulance Wouter van Kempen, huisarts Op 17 januari van dit jaar verscheen mijn tweede boek: De dokter, de duif en de ambulance, verhalen uit een kleurrijke huisartsenpraktijk. Er was een mooie boekpresentatie bij boekhandel de Vries in Haarlem en later nog eens

11 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een 11 bij boekhandel Blokker in Heemstede. Er zijn inmiddels al honderden boeken verkocht. Ik schrijf al sinds 1989 over mijn vak. Volgens mij het mooiste vak dat er is. In ieder geval het intiemste vak zoals in het Haarlems Dagblad stond. Ik ben sinds 1976 huisarts in het Gezondheidscentrum Schalkwijk. Mijn praktijk is zeer gevarieerd en kleurrijk, met name door patiënten uit heel veel verschillende landen, een inspiratiebron voor mijn verhalen. In 2004 kwam mijn eerste bundel uit onder de titel: Vreemde Vogels. Dit nieuwe boek bevat 50 nieuwe, korte verhalen. Er zijn 8 hoofdstukken: Lastige patiënten; Taalproblemen en cultuurverschillen; Over doodgaan; Praktijkorganisatie; Ouder worden; Anders ; Bijzondere Ziekten en Huisarts, een uniek vak! met tekeningen van Bert Cornelius. De verhalen zijn voor iedereen goed leesbaar en vaak zijn de situaties die ik beschrijf, goed herkenbaar. Het geeft een kijkje achter de schermen van de huisartsenpraktijk. De prijs van het boek is 15,- bij de boekhandel. U kunt het boek ook bestellen bij de uitgever via Kwaliteitskeurmerk voor de fysiotherapeuten! Frank van het Kaar, fysiotherapeut. Het beroep van fysiotherapeut staat de laatste jaren onder toenemende druk. Er wordt steeds meer van ons geeist, het werk wordt zwaarder, de administratieve druk hoger. Het zijn de eisen van deze tijd die de lat steeds hoger lijken te leggen. Om ook in de toekomst praktijk te kunnen blijven voeren moeten we nu aan allerlei voorwaardes voldoen. Let wel: dit gaat niet over de kwaliteit van de behandeling. Daar hebben we onze nascholingen voor. Het gaat over de kwaliteit van de praktijk als geheel. Zijn de rechten van de patiënt gewaarborgd? Is er een klachtenregeling? Zijn patiëntengegevens goed genoteerd en wordt er op de juiste manier met de gegevens omgegaan? Zijn behandeldoelen goed vastgelegd? Is er goed personeelsbeleid etc etc. Alles wat in een praktijk speelt moet worden vastgelegd in protocollen en processen die inzichtelijk zijn. De computer is niet meer weg te denken. Patiënten merken dit vooral bij een eerste bezoek! Voordat wij aan het daadwerkelijk behandelen toekomen moeten er erg veel gegevens gevraagd worden om een goed dossier aan te maken. Voor de patiënt kan dit wel eens irritant zijn want die komt immers voor een behandeling. Een moderne praktijk moet volgens de huidige normen werken en een duidelijke visie hebben, gericht op de toekomst. Om voor patiënten en verzekeraar aan te tonen dat een praktijk aan alle voorwaarden voldoet is er het HKZ certificaat. Wat wil dat zeggen? HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg. Het is een kwaliteitskeurmerk dat waarborgt dat de praktijk voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Voor de cliënten betekent het dat men er zeker van kan zijn dat de praktijk goed georganiseerd is en waarbij de cliënt

12 12 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een centraal staat. De verzekeraar weet dat wij volgens de normen werken. Eind december 2012 hebben wij, na 2 keer een dag getest te zijn, het certificaat behaald. Het was een zwaar proces dat meer dan een jaar aan voorbereiding heeft gekost maar nu voldoen we dan aan de eisen die ons vanuit de zorgverzekeraar en vanuit onze eigen sector opgelegd worden. Elk jaar zullen wij gecontroleerd worden of het behaalde resultaat niet verwaterd is. We zullen dus scherp moeten blijven en steeds corrigeren waar dat nodig is. Uw inbreng is daarvoor van belang. Met dit certificaat en de samenwerking met u zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij zijn er blij mee. Felicitaties namens het hele team, Martin Mensink. Wisseling van de wacht Marjolein Adriaanse, oud-directeur Gezondheidscentrum Schalkwijk Na een lange, plezierige en interessante carrière op het gezondheidscentrum, heb ik besloten per 1 januari 2013 met vervroegd pensioen te gaan. Natuurlijk neem ik graag afscheid van u met een verslag over deze periode. Dit verslag zal verschijnen in het volgende nummer van de Open Brief. Met trots en plezier stel ik u, mede namens alle medewerkers, graag voor aan mijn opvolgers. Ik ben per 1 januari opgevolgd door 2 directeuren. Een algemeen directeur en een directeur zorg. De algemeen directeur is Nelleke van Velthoven-Weijermans. Zij werkt 2 dagen per week. De directeur zorg is Arianne Baak. Naast haar 3 dagen als huisarts gaat zij 1 dag per week deze taak op zich nemen. Ik wens hen een heel plezierige tijd in deze functie(s). Een functie die ik met ontzaglijk veel plezier heb vervuld op ons aller Gezondheidscentrum Schalkwijk. Nieuwe huisarts-inopleiding bij dokter Mensink Stefanie Westerman, AIOS Ik ben Stefanie Westerman, 31 jaar, en vanaf 1 maart werk ik in de praktijk van dokter Mensink, als huisarts in opleiding. Daar ben ik erg blij mee! Het is voor mij een hele verandering, omdat ik de afgelopen 3,5 jaar in opleiding ben Van links naar rechts: Arianne Baak, Marjolein Adriaanse en Nelleke van Velthoven-Weijermans geweest tot longarts in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam en het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Daarvoor werkte ik nog een jaar bij de Interne Geneeskunde in het Spaarne Ziekenhuis. Tijdens deze opleiding kwam ik erachter dat ik toch liever huisarts wilde worden. Ik vind het namelijk erg het leuk om de geneeskunde in de volle breedte uit te oefenen; en dus patiënten van alle leeftijden met allerlei gezondheidsvragen te zien. Ook de maatschappelijke functie die een huisarts heeft spreekt mij aan. Ik vind het een voorrecht om het eerste jaar van mijn opleiding in Gezondheidscentrum Schalkwijk te mogen doen, omdat ik er naar uit zie om mensen met verschillende achtergronden en culturen te ontmoeten. Bovendien is het mogelijk om nauw samen te werken met collega s van verschillende disciplines. Ik heb in mijn jeugd op verschillende plekken in Nederland gewoond en ben toen ik ging studeren naar Amsterdam verhuisd. Ik kom uit een gezin met 4 kinderen, die allemaal dokter zijn geworden. We delen dus ook de liefde voor het vak! Naast mijn werk vind ik het leuk om hard te lopen, buiten te zijn, te lezen en met vrienden te tafelen. Ik woon nog steeds in Amsterdam, samen met mijn man en dochter (1jr). Tot ziens in de praktijk!

13 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een 13 Nieuwe huisarts-inopleiding bij dokter Wijs en dokter Vuister Yvette Geels, AIOS Mijn naam is Yvette Geels. Ik kom uit Waalwijk, in Noord- Brabant, en ik heb geneeskunde gestudeerd in Nijmegen. Na mijn afstuderen heb ik als arts bij de afdeling gynaecologie gewerkt in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en als arts-onderzoeker in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Sinds kort ben ik naar Amsterdam verhuisd. Per 1 maart 2013 zal ik me gaan specialiseren tot huisarts. Het eerste jaar van mijn opleiding zal ik als AIOS (arts in opleiding tot specialist) werkzaam zijn in de praktijk van Dolores Wijs en Sabine Vuister. Nieuwe praktijkondersteuner GGZ Sebastiaan Bruinsma, POH-GGZ. Mijn naam is Sebastiaan Bruinsma, 35 jaar en ik zal per 1 maart a.s. de praktijk ondersteunen als psychiatrisch verpleegkundige (POH-GGZ). Tijdens mijn werk als ziekenverzorgende kwam ik erachter dat ik het plezieriger vind met mensen te praten dan ze te verzorgen. Ik besloot daarom een opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige te volgen. Deze opleiding volgde ik op het terrein van Vogelenzang waar diverse vormen van zorg plaatsvonden en ik met de vele takken van de psychiatrie in aanraking kwam. Na deze opleiding werkte ik in diverse onderdelen van de klinische en ambulante psychiatrie in Amsterdam. Dit was voornamelijk met mensen die constante zorg vereisen vanwege hun ernstige klachten. Na zes jaar merkte ik dat de wisseldiensten en de intensiteit van het werken met deze doelgroep mij niet meer past. Een oud-collega was als zelfstandig psychiater werkzaam in zijn eigen praktijk in Abcoude, en op zoek naar een verpleegkundige om meer ondersteunende diensten te leveren, zoals een huisbezoek of preventieve voorlichting. Inmiddels ben ik ruim 1½ jaar met veel plezier twee dagen per week in zijn praktijk werkzaam. De mensen die wij helpen worden doorverwezen via hun huisarts. Tijdens de behandeling zijn er vaak anderen partijen zoals maatschappelijk werk of de Arbodienst bij het proces betrokken. Ik bemerkte het aanzienlijke belang van afstemming en coördinatie met al deze partijen ten bate van de patiënt. Hiervan bewust besloot ik daar meer mee te willen doen, onder andere door directer met huisartsen samen te werken. Dat is de reden dat ik enthousiast ben om als POH aan de slag te gaan. Naast het werken in de psychiatrie lees ik er ook graag over. Verder ben ik geïnteresseerd in oosterse en westerse filosofie. Wandelen, lekker eten & koken deel ik met mijn vriendin, hoewel zij het koken echt in de vingers heeft kan ik al pratende doen alsof. Sport was vroeger een voornaam tijdverdrijf, zowel kijken als beoefenen. Tegenwoordig houd ik het bij boksen, hardlopen en tennis. Op basis van mijn ervaring tot dusver denk ik dat psychische klachten door enkele aanpassingen in het dagelijks leven goed te verhelpen zijn, en met preventie en voorlichting zelfs te voorkomen. Daar zal ik mij binnen de praktijk voor inzetten. Indien nodig, zie ik u graag. Gevraagd vrijwilligers voor het bezorgen van de Open Brief: en een vrijwilliger voor het tellen van de Open Brief, altijd op maandag om uur. Wilt u, 4x per jaar de Open Brief bezorgen of tellen? Of wilt u reserve-bezorger zijn en invallen bij ziekte, vakantie e.d. van een vaste bezorger? Neem dan contact op met: Marja van den Broek, contactpersoon bezorging: Tel.:

14 14 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een GEZONDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK Bezoekadres: Briandlaan XE Haarlem Postadres: Postbus 4090, 2003 EB Haarlem Website: DIRECTIE (1e etage) Nelleke van Velthoven-Weijermans, algemeen directeur T Arianne Baak, directeur zorg OFFICEMANAGER (1e etage) Inge Paap T HUISARTSEN (2e etage) Wouter van Kempen / Halima Tisoudali (donderdag) T Martin Mensink / Ninetta d Onofrio (donderdag) T Dolores Wijs & Sabine Vuister T HUISARTSEN (3e etage)) Robert Hijnens/Margot Smit (vrijdag) T Arianne Baak & Carla Sneek T Maarten Hamming / Ninetta d Onofrio (vrijdag) T SPOEDGEVALLEN avond, nacht en weekend Avond en nacht tussen en uur én de gehele zaterdag en zondag T (023) De huisartsen doen dienst vanuit de spoedpost SPOEDGEVALLEN overdag Overdag maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur. Alléén bij spoedgevallen overdag, indien de telefoon van uw huisarts bezet is T TELEFONISCH SPREEKUUR Voor het telefonisch spreekuur huisartsen (voor korte vragen) kunt u een afspraak maken via de assistente tussen uur. Uw huisarts belt u dan terug tussen en uur of een ander gewenst tijdstip. AFSPRAKEN MAKEN, VISITES, AANVRAGEN, ENZ Maandag t/m vrijdag tussen uur. Spreekuur volgens afspraak. Spoedgevallen kunnen natuurlijk altijd tussendoor! RECEPTEN BESTELLEN Herhaalrecepten kunt u ook buiten kantooruren bestellen via het telefoonnummer van uw huisarts. Spreek dan duidelijk uw naam en geboortedatum in en het medicijn dat u nodig heeft. De volgende werkdag na uur ligt het medicijn klaar bij uw apotheek. Het kan echter ook met lege doosjes in de brievenbus van de apotheek of via internet. Raadpleeg daarvoor onze website! SPREEKUUR CENTRUMASSISTENTEN (2e en 3e etage) Voor een afspraak kunt u bellen tussen uur. O.a. voor bloeddruk meten, bloedsuiker meten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen. UITSTRIJKJES Voor het laten maken van een uitstrijkje bij de centrumassistente of de huisarts, kunt u een afspraak maken ma t/m vrijdag uur via de praktijk van uw huisarts. URINEONDERZOEK Na overleg met assistente brengen tussen uur. WRATTEN(SPREEKUUR) Voor behandeling van wratten graag afspraak maken bij de assistente van de huisarts. Er is tegenwoordig continu stikstof aanwezig in het Gezondheidscentrum. CENTRUMASSISTENTEN (2e, 3e en 4e etage) Loes Dietz, Mandy Goudsblom, Emmy van de Lagemaat, Rianne Lammertink, Sümeyye Özdogan, Marion Rotteveel, Roza Schaefers, Annemieke Schellenberg, Amina Tarrass, Eveline Valent, Miranda Wassenaar. POH-S (somatiek) PRAKTIJK ONDERSTEUNER HUISARTSEN (4e etage) Lidwien Heeremans, Rianne Quik, Anneke Bloemert, Mieke Özcan. Behandeling na afspraak T Telefonisch spreekuur maandag t/m donderdag tussen uur POH-GGZ (geestelijke gez.zorg) PRAKTIJK ONDERSTEUNER HUISARTSEN (begane grond) Voor een afspraak of informatie wordt u verzocht contact op te nemen met de assistente van uw huisarts. LABORATORIUM (BG) Met een verwijzing via uw huisarts kunt u voor onderzoek (o.a. bloed en urine) dagelijks uur terecht bij het laboratorium. ARTS in OPLEIDING tot SPECIALIST (AIOS) (2e en 3e etage) Regelmatig werkt er in de praktijk een AIOS. Dit is een afgestudeerde arts, die zich specialiseert tot huisarts. Op het moment werkzaam in de praktijk Wijs&Vuister: Yvette Geels. In praktijk Mensink: Stefanie Westerman. In praktijk van Kempen: Marieke van der Sluis. In praktijk Baak/ Hamming: Peter Bregman. APOTHEEK (BG) Apothekers: Marieke van den Berk en Péter Pál Skolnik. Apotheek Meerwijk open ma t/m vr uur. T en Bij spoed buiten openingstijden: Dienstapotheek Gedempte Oude Gracht T THUISZORG Zorgbalans (6 e etage) Wijkteam Verpleging en Verzorging, voor afspraak T , alle dagen 24 uur per dag. Voor afspraak bij: Diabetesverpleegkundige Anneke Bloemert / Longverpleegkundige / Diëtisten T ma t/m vrij uur. JEUGDGEZONDHEIDSZORG en CONSULTATIEBUREAU Op Athenestraat 31: Consultatiebureau T FYSIOTHERAPEUTEN en OEFENTHERAPEUT (4 e etage) Sieb Makelaar en Frank van het Kaar, algemeen fysiotherapeuten. Annet de Jong, psychosomatisch gespec. fysiotherapeut. Ingeborg Schilderman, psychosomatisch gespec. oefentherapeut. Behandeling na afspraak, T KONTEXT, WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (5 e etage) Voor Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden, Ouderenadviseurs. Inloopspreekuur tussen uur. Voor een afspraak of huisbezoek T tussen uur. PSYCHOLOGEN (4 e etage) Eddy Loonstijn, Semra van Leeuwen, Nelly van Berkel T Spreekuur volgens afspraak. DIËTISTEN (BG) Isabella Branderhorst, Judith van Barneveld T Spreekuur volgens afspraak. PEDICURE (BG) Nelleke Steenbakker , Sonja Hakkenbrak , Monique van der Weide Behandeling na afspraak. PODOTHERAPIE (BG) Anita Mooren T Behandeling na afspraak. VERLOSKUNDIGEN (BG) Verloskundigenpraktijk Aan het Spaarne T Spreekuur volgens afspraak. LOGOPEDIE (5 e etage) Mary de Boer en collegae. Behandeling na afspraak. T CIZ CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG (BG) Indicatiestellers. T PRAKTIJKFOLDER Uitgebreide informatie over de praktijken staat in een folder die u kunt meenemen uit de wachtkamers. KLACHTENCOMMISSIE Bij een klacht over de dienstverlening, neemt u dan contact op met de directeur T BRIEVEN voor de redactie van de Open Brief: Postbus 4090, 2003 EB Haarlem. BANKREKENING Open Brief: Rabobank t.n.v. Krant Gezondheidscentrum te Haarlem. REDACTIE M. van den Berk, M. van den Broek, A. Friedhoff, D. Friedhoff, W. van Kempen, R. Maas, M. Mensink. ILLUSTRATIES Annelie Versteeg BEZORGING Marja van den Broek T en 44 vrijwilligers.

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Over Leven & geld WHIPLASH MAGAZINE. Special: Voel je rijk. Onvoorspelbaarheid. vraagt om maatwerk. Regie over energie en pijn HÉT WHIPLASH LIJFBLAD

Over Leven & geld WHIPLASH MAGAZINE. Special: Voel je rijk. Onvoorspelbaarheid. vraagt om maatwerk. Regie over energie en pijn HÉT WHIPLASH LIJFBLAD WHIPLASH MAGAZINE HÉT WHIPLASH LIJFBLAD 24e jaargang nummer 1 april 2012 Special: Over Leven & geld Onvoorspelbaarheid vraagt om maatwerk Voel je rijk Regie over energie en pijn advertentie Ondersteuning

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag.

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. ZaterDaG 17 Mei 2014 Commerciële bijlage patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. 06 de signaalfunctie

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 specialistische behandeling [ voor cliënten van 0 tot 100 ] De Baalderborg Groep is gespecialiseerd

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

W A N T V E L D N I E U W S nr. 52

W A N T V E L D N I E U W S nr. 52 W A N T V E L D N I E U W S nr. 52 Redactie: Jack Frauenfelder, Renate van der Geer, Suzan van Gulik, George Hageman en Roos Verhoeff. Illustratie: Christiaan Drost(www.christiaandrost.nl) Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico 2010 Fitness, maar dan anders Maandelijks 20% korting voor Achmea zorgverzekerden

Nadere informatie

HERFST 2013 EMC. EMC nieuwegein EMC. Gezondheidszorg ook uw zorg! nieuwegein. nieuwegein

HERFST 2013 EMC. EMC nieuwegein EMC. Gezondheidszorg ook uw zorg! nieuwegein. nieuwegein HERFST 2013 Gezondheidszorg ook uw zorg! EMC Allergische reacties op medicijnen Tien signalen van dementie Voedselallergie: je zult het maar hebben! Mindfulness: wat is dat? EMC Herfstkrant 2013 85 % van

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe 3 Colofon Uitgave in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe ETT Media Postbus 70112, 9704 AC

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Ede - Wageningen Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 10, nummer 1 januari 2013 2 Inkomens ondersteunende regelingen 2013 3 Wijzigingen minimabeleid

Nadere informatie

bij ADHD Pagina 3 Pagina 9 Pagina 15 Pagina 19 Henk Gorel ( DOEL / GGZ-Delfland): Bezuinigingen in psychiatrie werken averechts www.mijndoel.

bij ADHD Pagina 3 Pagina 9 Pagina 15 Pagina 19 Henk Gorel ( DOEL / GGZ-Delfland): Bezuinigingen in psychiatrie werken averechts www.mijndoel. Derde jaargang nummer: 5 Verschijnt huis aan huis in: Gemeente Westland Hoek van Holland Maasland In deze uitgave o.a. George Edelman: Hardlopen brengt bewustwordingsproces op gang Mirjam van Lint: Ouders

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

nummer 2 juni 2011 UWVperspectief Robin Netscher: Ik moest zelf de eerste stap zetten Kijk ook op www.uwv.nl/ perspectief

nummer 2 juni 2011 UWVperspectief Robin Netscher: Ik moest zelf de eerste stap zetten Kijk ook op www.uwv.nl/ perspectief nummer 2 juni 2011 UWVperspectief Robin Netscher: Ik moest zelf de eerste stap zetten Kijk ook op www.uwv.nl/ perspectief 2 uwv perspectief plaza Plaza is het prikbord voor lezers van uwv Perspectief.

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Week van de opvoeding! pagina 5

Week van de opvoeding! pagina 5 1e jaargang nr 3, september t/m november 2013 Week van de opvoeding! pagina 5 Hulp via internet pagina 9 Nieuwe behandelingen tegen piekeren pagina 21 Tegen onheil werkt geen pil pagina 27 1e jaargang

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie