Verjaardagen: week 52, week 1+2, Allen van harte gefeliciteerd!! Agenda voor de komende weken:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verjaardagen: week 52, 2014 + week 1+2, 2015. Allen van harte gefeliciteerd!! Agenda voor de komende weken:"

Transcriptie

1 week 52, week 1+2, 2015 Verjaardagen: H5F Pieter Riemens 22/12 H4C Ömer Seker 02/01 V4D Arantxa Roks 22/12 V6D Denise Sitters 02/01 H4K Kevin Aarts 23/12 H5B Niels Vermeeren 02/01 H5F Mats van den Barselaar 23/12 V5A Marc Boreux 03/01 V6C Louise Huijbregts 24/12 V6C Simon Jacobs 03/01 H5C Tim van de Luijtgaarden 24/12 H5A Camilia Hassani 04/01 V5C Jörgen Salij 24/12 V6C Vivian Koevoets 04/01 V6A Max Landa 25/12 H5E Lotje Dekkers 05/01 V5D Annabel van Vliet 25/12 H4L Luc Gommers 05/01 H5B Nima Farhoudi 26/12 V6A Nena Goossens 05/01 V4B Amal El Maach 26/12 H4L Fronie de Krom 05/01 H5G Janou van Peer 27/12 H4M Mark van Loon 05/01 H4I Kiki van Gool 28/12 H4F Quinten van Rijsbergen 05/01 H5A Tomas Hereijgers 28/12 H4K Sven Martens 06/01 H4F Lois Smits 28/12 H5F Dionne Mellema 07/01 V6B Merel Hoosemans 29/12 H4A Conja Monden 07/01 H5E Kevin van den Broek 30/12 H4K Nikki Saman 07/01 H4E Lars van Hulzen 30/12 H4L Evi van Oosterbosch 08/01 H4K Lorenzo Peemen 30/12 V6B Olaf Paree 08/01 V6D Karolina Sikorska 30/12 V6D Joris Quist 08/01 V6C Ellen Thijs 30/12 H5E Daniël van Schaick 08/01 H5C Tamar Swijnenburg 31/12 V5A Rowena Slappendel 08/01 H4G Moniek Verhoeven 01/01 H4A Jimmy Kars 11/01 V6C Amy Korswagen 02/01 Allen van harte gefeliciteerd!! Agenda voor de komende weken: 22 dec. t/m 2 jan. Kerstvakantie 7 januari herkansingen/inhalen SE uit toetsweek 1 voor H5 en V6 10 januari open dag KSE 16 t/m 23 januari toetsweek 2 10 februari profiel werkstuk avond Vwo-6 11 februari profiel werkstuk avond Havo-5 12 februari sluiting inschrijving herkansing toetsweek 2 (H5 en V6) 12 februari carnavalsbal Pagina 1 van 6

2 13 februari roostervrije dag, leerlingen vrij 16 t/m 20 februari carnavalsvakantie 25 februari excursie naar tweede kamer voor lln. Havo-4 en Vwo-5 met MAW 11 maart oriëntatie dag Vwo-4 universiteit 11 t/m 24 maart afnameperiode rekenexamens Havo en Vwo 16 maart herkansingen/inhalen SE uit toetsweek 2 voor H5 en V6 Corvee: In week 2 heeft klas V5D corvee. Voor de juiste dag zie de lijst op het prikbord. Goede doelen dag vrijdag 19 december Betreft: parkeer problemen tijdens de GDD. Beste ouder(s)/ verzorger(s), Tijdens de goede doelen dag verwachten we de nodige parkeer problemen vanwege de bezetting van het Brabantpark door het winter circus. Normaal gesproken kunnen we de gehele ring rondom het park gebruiken om auto s te parkeren maar helaas gaat dat nu niet lukken. Bij dezen de uitdrukkelijke vraag om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Indien dit niet lukt dan de vraag om ook gebruik te maken van de parkeergelegenheden in de directe omgeving. De kerstmarkt start om uur en is om uur afgelopen. Vragenuur wiskunde Vanaf de kerstvakantie zal er wekelijks een vragenuur wiskunde voor óf havo 4 óf 5 zijn. (om de week wisselen we.) Dit uur wordt steeds in dit info aangekondigd: welk uur op welke dag en waar de vragen over kunnen gaan. Er is steeds plaats voor maximaal 20 leerlingen. Je gaat inschrijven via Magister. Het eerste vragenuur is op dinsdag 6 januari a.s. Onderwerp is de stof van de toets H5 wiskunde A. De docent die je in het vragenuur tegenkomt is de heer Remie. Pagina 2 van 6

3 GOETHE-ZERTIFIKAT B1/B2 ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE Beste leerlingen met Duits uit klas 5 vwo, In de tweede periode van het schooljaar, te beginnen na toetsweek 2, wil ik jullie de mogelijkheid bieden je voor te bereiden op het examen Goethe (B1/)B2. Dit houdt in dat je regelmatig een les op de Goethe-wijze volgt. Das Goethe-Zertifikat B2 setzt ein fortgeschrittenes Sprachniveau voraus. Die Prüfung entspricht der vierten Stufe (B2) auf der sechsstufigen Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Inhalt: die Hauptinhalte von konkreten und abstrakten Themen verfolgen und die für Sie relevanten Informationen (zum Beispiel in Radiosendungen) entnehmen, eine breite Palette von Texten verstehen, darunter sowohl kürzere Texte (wie etwa Anzeigen) als auch längere, komplexe Sachtexte, Kommentare und Berichte, sich schriftlich zu komplexen Sachverhalten klar und strukturiert äußern aber auch fehlerhafte Texte anderer korrigieren, klar strukturierte mündliche Darstellungen zu allgemeinen Themen und zu Themen aus eigenen Interessensgebieten abgeben, sich aktiv an Diskussionen zu Ihnen bekannten Themen beteiligen, dabei Stellung beziehen und eigene Standpunkte darlegen. Je bent niet verplicht het examen te gaan doen, maar je Duits gaat er met sprongen op vooruit. Aanmelding op een Duitstalige Hochschule of Uni wordt eenvoudiger. Mocht je interesse hebben, dan willen we jullie vragen een mailtje te richten aan dhr. Oomens, Na inventarisatie word je uitgenodigd voor een bijeenkomst. Daar zal duidelijk worden of en wanneer deze cursus kan plaatsvinden. Graag voor 1 februari 2015 of eerder reageren. Mit freundlichem Gruß De heer Oomens STUDIEREIS PRAAG 2015 In december heeft elke deelnemer een brief thuis ontvangen over de reis Praag Om de reis voor te bereiden zal er op VRIJDAG 9 JANUARI 2015 een bijeenkomst zijn in lokaal 601 om uur. Aanwezigheid is verplicht en je kunt je lunch gewoon meenemen. Met vriendelijke groeten, K. Broos en M. van Opstal Pagina 3 van 6

4 Aanscherping regels rond Te laat komen De afgelopen twee maanden hebben we geconstateerd dat het aantal leerlingen dat te laat komt stijgt. Het is wellicht overbodig hier op te schrijven dat wij er waarde aanhechten dat onze leerlingen op tijd in de les aanwezig zijn. We hebben daarom besloten vanaf 5 januari 2015 het toezicht op de leerlingen die te laat komen aan te scherpen en de regels aan te passen. Dit betekent dat wanneer een leerling te laat komt en zij/hij zichzelf diezelfde dag nog meldt in het STP, zij/hij op dezelfde dag een half uur terugkomt na afloop van haar/zijn lessen. Indien een leerling zich niet meldt, komt zij/hij de volgende dag na afloop van de lessen één uur terug. We hopen dat deze verscherpte maatregel ertoe leidt dat onze leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en de keuze maken op tijd te komen. Uitbreiding eetgelegenheid i.v.m. drukte in de kantines Na de kerstvakantie zal ook de vide tijdens de middagpauze gebruikt mogen worden om je eten te nuttigen. Daar zijn wel een paar voorwaarden voor: 1. Je mag alleen gebruik maken van het daar al aanwezige meubilair en er geen ander meubilair bij plaatsen 2. Je afval wordt achtergelaten op de daarvoor bestemde plaatsen.3.je gaat niet het gebouw in. Moeten we constateren dat dit goed gaat dan blijft deze ruimte beschikbaar tijdens de winterperiode. Contact bijlesleerlingen lentoren Op dit moment is het in Magister 6 nog niet voor alle leerlingen mogelijk om onderling te mailen. Lukt het niet om een lentor te mailen dan neem je contact op met je mentor. In Magister hebben we de inleidende tekst van de studiewijzer Bijles aangepast. Er staat nu het volgende: Helaas is het op dit moment niet altijd mogelijk om via Magister met een lentor te mailen. Als dit zo is gaat het zoeken naar een lentor via je mentor. Geef de naam van de door jou gekozen lentor door aan je mentor en hij/zij zal het privé mailadres van de lentor opvragen. Als je dit hebt ontvangen kun je hem/haar rechtstreeks mailen om afspraken te maken. Het is helaas niet zo handig, maar we zien op dit moment geen andere mogelijkheid. Mevr. Post Mevr. Pertijs Beste mensen, We hebben sinds kort een nieuw lid in de Medezeggenschapsraad (MR), Emmy Bluemink. We willen haar graag voorstellen en van deze gelegenheid gebruik maken om ons allen nogmaals aan u voor te stellen, zodat u onze achtergrond kent en ons weet te vinden. We hebben voor het schooljaar 2015 de volgende speerpunten benoemd om extra aandacht aan te geven: kwaliteit onderwijs, innovatie en duurzaamheid. Pagina 4 van 6

5 Mijn naam is Emmy Bluemink en sinds een maand lid van de MR. Ik ben getrouwd met Paul en samen hebben we drie zoons. Onze oudste zit in de 2 e klas van de havo van de KSE. Ik werk met veel plezier als adjunct-directeur van de Academie voor Veiligheid & Bestuur binnen Avans Hogeschool. Vanuit die plek zie ik veel leerlingen van 5 havo en 6 VWO binnenkomen bij de start van hun HBO studie en in meer of mindere mate in hun studie succesvol zijn. Het inrichten van een omgeving waarin leerlingen en medewerkers zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen is iets waar ik mij dagelijks mee bezig houd. Ik ben als onderwijskundige al zo n 20 jaar werkzaam in verschillende vormen van onderwijs (Basisonderwijs, VO en HBO). Deze kennis en ervaring zet ik graag in binnen de MR van de KSE. Mijn naam is Alma van Zantwijk. Ik heb twee kinderen die beiden naar de KSE gaan; de oudste zit in Havo 3 en de jongste in de brugklas VWO. Ik heb een verpleegkundige achtergrond en ben nog steeds werkzaam in de zorg in een adviserende functie. Ik maak sinds 1,5 jaar deel uit van de oudergeleding van de MR. Ik ben sinds 3 jaar tevens als ouder betrokken bij de OCG (oudercontactgroep). In het verleden heb ik jarenlang in de medezeggenschapsraad gezeten bij mijn toenmalige werkgever en daar de nodige ervaring opgedaan op het gebied van medezeggenschap. Met de opgedane ervaring in een eerder medezeggenschapsorgaan wil ik mijn bijdrage leveren binnen de MR van de KSE. Mijn naam is Paul Paree en ben nu voor het vijfde jaar lid van de MR. De jongste van mijn twee zonen zit nu in VWO 6 van de KSE. Ik werk voor gemeente Breda onder meer samen met de partijen in de stad aan de realisatie projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie-opwekking. Samen met onderwijsinstellingen werken we aan gezonde en zuinige schoolgebouwen, aandacht voor duurzaamheid en innovatie binnen de lessen, samenwerking met bedrijven en burgerinitiatieven. Deze achtergrond neem ik mee in mijn inbreng binnen de MR, naast mijn ervaringen binnen de MR van een basisschool. Mijn naam is Toine Witters. Onze twee kinderen gaan allebei naar de KSE. De jongste zit in 3 VWO. De oudste doet dit jaar examen HAVO. Sinds anderhalf jaar maak ik deel uit van de MR. Daarvoor zat ik in een oudercontactgroep bij KSE. Daarnaast zit ik namens de MR oudergeleding van de KSE in de Ondersteuningsplanraad, die 13 samenwerkende middelbare scholen adviseert en meedenkt over de invoering van passend onderwijs. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als manager Werkgeversdienstverlening bij UWV WERKbedrijf voor de provincie Zeeland. Vanuit mijn kennis en werkervaring hebben de terreinen 'personeel & organisatie' en 'financiën' binnen de MR mijn speciale aandacht. Benadert u ons vooral met uw vragen en inbreng. U bent altijd welkom in de MRvergaderingen, waarvan u de agenda en het verslag op de site van de KSE kunt vinden. U kunt ons ook bereiken via Pagina 5 van 6

6 Allen een gezellige kerst en een goed 2015 toegewenst! Pagina 6 van 6

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, In deze oudernieuwsbrief staat de jaarvergadering van de ouderraad op maandag 17 november om 19.30 uur het meest centraal. Tijdens deze jaarvergadering wordt met de ouders/

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Wellbericht voor ouders / verzorgers 2014 2015 nr. 7 maart 2015. Projectweek ECO Schools onderbouw. Mondeling Engels klas 4

Wellbericht voor ouders / verzorgers 2014 2015 nr. 7 maart 2015. Projectweek ECO Schools onderbouw. Mondeling Engels klas 4 2015 Sandtlaan 98 2231 CE Rijnsburg 071 402 16 57 rijnsburg@wellant.nl Wellbericht voor ouders / verzorgers 2014 2015 nr. 7 maart 2015 Maandagenda Dag Datum Activiteit Dinsdag 3 maart 2015 Herkansingen

Nadere informatie

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Allereerst heet ik u, ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

MONTESSORI COLLEGE ARNHEM 2012-2013 NIEUWSBRIEF 3 NOVEMBER 2012

MONTESSORI COLLEGE ARNHEM 2012-2013 NIEUWSBRIEF 3 NOVEMBER 2012 Decanennieuws: In het kader van Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) informeren wij u elke maand over de belangrijkste activiteiten. Marieke Doomen, decaan mavo. Carolien Joosten, decaan havo. MBO voorlichtingsavond

Nadere informatie

In week 9 heeft klas H5A corvee. Voor de juiste dag zie de lijst op het prikbord.

In week 9 heeft klas H5A corvee. Voor de juiste dag zie de lijst op het prikbord. week 8+9, 2012. Verjaardagen: V4D Isaben Olsthoorn 20/02 H4H Joris Martens 27/02 H4G Barbara Roozendaal 20/02 V5B Anne van Aert 28/02 V5D Moniek Bock 21/02 H5C Corné Beerens 28/02 H5G Amanda Schipperen

Nadere informatie

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Inleiding Het dertigste schooljaar van Oscar Romero zit er bijna op. Zoals gebruikelijk weer een jaar waarin heel veel gebeurd is, mooie en minder mooie dingen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

De jarigen van oktober

De jarigen van oktober Jaargang 21 nr. 6 Oktober 2014 C.B.S. De Burcht Broekweg 32 2235 BK Valkenburg Tel. 071-4074467 E-mail: info@cbsdeburcht www.cbsdeburcht.nl Van alles wat. Per 01 September is mijn (Wim) nieuwe adres: Jan

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september 25 augustus vergadering activiteitencommissie 1 september informatieavond 8 september vergadering M.R. 10 september VCO sportdag groep 7 en 8 13 september startdienst in de N.H. kerk 18september extra

Nadere informatie

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO oktober 2010 Van de vestigingsdirecteur Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), Het schooljaar is al weer enkele weken bezig; de herfstvakantie staat al voor de deur. Alle kennismakingsavonden zijn inmiddels achter

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR februari 2011 VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR Ziektegolf Het ziekteverzuim onder leerlingen is de laatste dagen erg hoog. Dagelijks worden weer nieuwe leerlingen ziek gemeld en ook melden zich in de loop van

Nadere informatie

Vooraf verlof vragen Studiemarkt in de Rijnhal, Olympus 1, Arnhem Informatie van het Decanaat Voorlichtings- en Beroepenmarkt MBO

Vooraf verlof vragen Studiemarkt in de Rijnhal, Olympus 1, Arnhem Informatie van het Decanaat Voorlichtings- en Beroepenmarkt MBO Vooraf verlof vragen Als leerlingen niet in de les zitten dan willen wij weten waar ze wel zijn. In veel van deze gevallen gaat de absentiecoördinator bellen met thuis om te kijken waar de leerling is.

Nadere informatie

G D0. Brugger info. GELOOF in je toekomst. Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès. In dit nummer o.a.

G D0. Brugger info. GELOOF in je toekomst. Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès. In dit nummer o.a. UI G D0 Brugger info In dit nummer o.a.: Schooldag van een brugger Verhalen van leerlingen! GELOOF in je toekomst Aandacht voor jou! Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Medeklinker. Schooljaar 2012/2013 31 mei 2013 CHR. OPLEIDINGSSCHOOL

Medeklinker. Schooljaar 2012/2013 31 mei 2013 CHR. OPLEIDINGSSCHOOL CHR. OPLEIDINGSSCHOOL Medeklinker Aan de ouders en leerlingen, We gaan een prachtige week tegemoet. Op 7 juni hoop ik met alle leerlingen en ouders te vieren dat ik 40 jaar werkzaam mocht zijn in het onderwijs.

Nadere informatie

In dit Turfje 01 Vanuit het MT

In dit Turfje 01 Vanuit het MT In dit Turfje 01 Vanuit het MT 02 Vanuit de groepen 03 Even voorstellen 05 Vanuit de MR 07 Vanuit de OC 07 Vanuit de Kober 09 Prinses Christina Junior Concours 09 Kermiskorting 10 Stichting Jeugd en Rouw

Nadere informatie

Mariënpoelstraat EXTRA. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 10 januari 2015. Informatieavond do 15 januari 2015

Mariënpoelstraat EXTRA. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 10 januari 2015. Informatieavond do 15 januari 2015 OPEN DAG za 10 januari 2015 12.30-15.30 uur Informatieavond do 15 januari 2015 19.30-22.00 uur Mariënpoelstraat Bonaventuracollege EXTRA TOPklassen ß-excellent Kunstplan Cambridge English gymnasium, atheneum

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Nieuwsbrief van R.K. Basisschool De Waterwilg Jaargang 16, nummer 14

Nieuwsbrief van R.K. Basisschool De Waterwilg Jaargang 16, nummer 14 Nieuwsbrief van R.K. Basisschool De Waterwilg Jaargang 16, nummer 14 Nieuwsbrief 12 december 2014 Jarigen Komende week zijn de volgende kinderen jarig; 13-12 Annick Gorissen groep 1 15-12 Berend Hennipman

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

LOGMAIL Augustus/September 2013

LOGMAIL Augustus/September 2013 LOGMAIL Augustus/September 2013 VOORWOORD VAN DE RECTOR Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de eerste Logmail van het schooljaar 2013-2014. Logmail is het tweemaandelijkse informatiebulletin

Nadere informatie