Appendix C Marktonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appendix C Marktonderzoek"

Transcriptie

1 Appendix C Marktonderzoek Case C.1 Senseo Internationaal 1 Redenen: groeistrategie (Ansoff) van organisatie voortvloeiende uit de missie schaalvoordelen uitbuiten van SCA of eventueel een core competence risicospreiding druk vanuit aandeelhouders te kleine thuismarkt hogere groei van andere landen enzovoort. 2 Vijf argumenten: België is, net als Nederland, een bonen-zetkoffiemarkt België kent ook een relatief grote in-home-markt. Douwe Egberts is eveneens marktleider. Philips is aanwezig en beschikt over goede distributiekanalen. België is dicht bij huis en, door vergelijkbaarheid met Nederland, is snel reageren mogelijk. Men maakt gebruik van de traditionele koffiefiltermachine. 3 a Criteria voor de landenselectie zijn: gemiddelde koffieconsumptie (in-home-consumpties miljoen) bekendheid van Philips/Douwe Egberts concurrentie koffiecultuur, type markt (bonen versus instant) prijsgevoeligheid (grondstofafhankelijk, koffie in principe homogeen product) toetredingsbarrière (die laag is). b In-homeconsumptie Bekendheid van DE/Philips Concurrentie Koffiecultuur Frankrijk geen DE sterke concurrentie goed Duitsland DE medium sterke concurrentie zeer goed Engeland DE minimaal sterke concurrentie matig Italië DE onbekend sterke concurrentie matig Spanje geen DE onbekend goed Portugal DE onbekend onbekend goed Zweden DE minimaal onbekend goed Zwitserland DE minimaal onbekend goed Inschatting van de analyse Aantrekkelijkheid Frankrijk hoog Duitsland hoog Engeland gemiddeld Italië laag Zweden gemiddeld Zwitserland gemiddeld Spanje gemiddeld Portugal laag Volgorde 1 Duitsland 5 Engeland 2 Frankrijk 6 Zweden 3 Zwitserland 7 Portugal 4 Spanje 8 Italië Strategische en operationele marketing, Appendix C 1

2 De volgorde is gebaseerd op de marktomvang en de koffiecultuur. Vandaar dat Portugal en Italië als laatste aan bod komen en Duitsland en Frankrijk als eerste. Engeland komt later in de rij, omdat hier een geheel andere koffiecultuur heerst. (Dit kan men overigens ook zien als een kans, aangezien Café Solo een concurrentievoordeel heeft ten opzichte van instantkoffie. Echter, het kost veel geld en moeite om een cultuuromslag te maken.) Case C.2 Sanitair 1 In principe kwantitatief onderzoek. Men wenst immers een inzicht te krijgen in de omvang, aantal vragers in deze markt. 2 De keuze lijkt te wijzen op gemakzucht of te zijn ingegeven door toevallige omstandigheden. Criteria als kosten, medewerking, begrijpelijkheid, representativiteit zouden gehanteerd moeten worden. 3 Neen. Getalsmatig kan men wel rond komen, maar de representativiteit komt in het gedrang, althans die zal geverifieerd moeten worden. Als er bepaalde strata bestaan en hier van belang zijn, moeten ze in voldoende mate in de steekproef zitten om er iets over te kunnen zeggen. 4 Ja. Altijd. Dus nu ook. Een vragenlijst kan altijd beter, blijkt achteraf, ook al is het de vijfde verbeterde versie. Laat de doelgroep zelf reageren in plaats van het deskundige vriendje (of ná hem). 5 Misschien. Als ze niet uit één hoek komen. Grote nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. 6 Punten van kritiek: Sample-frame verouderd. Berekening van de nauwkeurigheid is onzinnig. 167 is mooi; toch is meer beter; is er een reminderprocedure? Hoe zal de analyse en interpretatie verlopen? Via/via? Zijn er andere bronnen? Importen/exporten, productiegegevens, renovatieprojecten. Case C.3 Delta-sauzen 1 De punten worden vastgesteld via bepaling van de gemiddelde score van de twee merken op de diverse statements. Delta Statement: Veel keuze: 0, , , , ,02 5 = 2,47 Statement: Goed verzorgd: 0, , , , ,0 5 = 2,00 Statement: Handige verpakking: 0, , , , ,02 5 = 2,54 Statement: Modern: 0, , , , ,0 5 = 2,54 Statement: Betrouwbaar: 0, , , , ,0 5 = 1,92 Gamma Statement: Veel keuze: 0, , , , ,01 5 = 1,80 Statement: Goed verzorgd: 0, , , , ,03 5 = 2,04 Statement: Handige verpakking: 0, , , , ,01 5 = 2,21 Strategische en operationele marketing, Appendix C 2

3 Statement: Modern: 0, , , , ,0 5 = 2,49 Statement: Betrouwbaar: 0, , , , ,0 5 = 1,94 De conclusie kan worden getrokken dat het merk Gamma zich op de statements Veel keuze en Handige verpakking gunstig positioneert ten opzichte van het concurrerende merk (lager getal, dus dichter bij Past heel goed ). Dit blijkt ook uit de vijfpuntsschaal (geen Likert-schaal) van figuur 1. Figuur 1 Past goed Past slecht Veel keuze Goed verzorgd Handige verpakking Modern Betrouwbaar Gamma Delta Case C.4 Henk Welbesteeds supermarkten 1 Voor een eigen marktonderzoeker is dit bedrijf veel te klein; het is te kostbaar. Daarnaast lijkt er geen mensjaar werk te zijn voor zo n speciale functionaris. Wat niet wil zeggen dat er niets aan onderzoek gedaan behoeft te worden: er verandert wel iets in en rondom de branche. Beter is om een systeem op te zetten om informatie te registreren en op te slaan, dat wil zeggen toegankelijk te maken voor anderen, iets wat Hendrik sr. nu niet doet. Is inwerken hetzelfde als iemands ervaring overnemen? 2 Het probleem waarmee de supermarkt kampt, is een stagnerende groei. Onderzocht moet worden waarom de omzet niet toeneemt. Dat de winst daalt is een symptoom dat hiermee kan samenhangen, doch dat is niet noodzakelijk. Als de omzet geanalyseerd wordt naar productgroepen, kan men ook de kosten per productgroep onderzoeken. Aanbevolen wordt derhalve om niet onmiddellijk externe omstandigheden als verklarende grootheden (en onbeheersbare variabelen) te onderzoeken, maar het eigen assortiment, de eigen verkoopmethoden en bedrijfsvoering centraal te stellen. Strategische en operationele marketing, Appendix C 3

4 Case C.5 Opleidingsinstituut marketing 1 Het algemene probleem is duidelijk, namelijk de groei van het aantal inschrijvingen loopt elk jaar terug tot het niveau, dat er helemaal geen groei meer is. Het marketingprobleem: verbetert of verslechtert mijn marktpositie ten opzichte van de concurrentie? Indien deze verslechtert, wat zijn dan de middelen (marketingmix) om mijn marktpositie weer op ten minste het oude niveau te brengen? Het marktonderzoeksprobleem: waarom loopt het aantal inschrijvingen terug? Wat zijn de ontwikkelingen in de marktomvang, marktpositie van de concurrenten, marktpotentieel, cursusaanbod en dergelijke? 2 Stappen in het marktonderzoeksproces: a Analyse van het probleem, zie onder antwoord 1. b Ontwikkeling van hypothesen. Bijvoorbeeld, het aantal inschrijvingen is teruggelopen omdat het HEAO-CE, de NIMA-marketingopleiding in het dagonderwijs als een verplicht onderdeel heeft opgenomen of omdat veel kleine en goedkope aanbieders in toenemende mate op de markt zijn gekomen of omdat het NIMA als exameninstituut failliet is gegaan. c Informatie verzamelen, door middel van in eerste instantie deskresearch en zonodig field research. d Rapportage van de gevonden data, analyse daarvan, conclusies en aanbevelingen. 3 Noodzakelijke elementen in het onderzoeksvoorstel van het externe bureau: gewenste type(n) van (field)onderzoek, kwantitatief of kwalitatief en dergelijke; wijze van uitvoeren, grootte van de steekproef, steekproefeisen; kosten van het voorgestelde marktonderzoek; planning van de onderzoeksduur, (tussen)rapportage, bespreking en toelichting. N.B. In een briefing aan een extern bureau, moet evenals bij een reclame briefing ook algemene bedrijfsinformatie worden gegeven, zoals totaal aanbod cursussen, marktposities, marketingmixen en dergelijke. Case C.6 Casino Royal Het marktonderzoeksproces ziet er als volgt uit: 1 (Marketing)probleem. 2 Formuleren van de marktonderzoeksdoelstelling. 3 Formuleren van de marktonderzoeksprobleemstelling. 4 Formuleren van de informatiebehoefte en de onderzoeksvragen. 5 Vaststellen van de informatiebronnen. Werkwijze om een goede hypothese van het marketingprobleem te kunnen maken en om vervolgens een volledige vragenlijst te kunnen opstellen, via de zogenoemde gouden regel van marktonderzoek: deskresearch fieldresearch kwalitatief fieldresearch kwantitatief. 6 Bepaling van de marktonderzoeksopzet. Martkonderzoeksgroep steekproefgrootte methoden van marktonderzoek Strategische en operationele marketing, Appendix C 4

5 analysemethoden en meetniveau. 7 Verzamelen van gegevens. 8 Gegevensverwerking. 9 Analyse van gegevens. 10 Interpretatie, conclusies en aanbevelingen. 11 Rapportage. 12 Presentatie en toelichting. De concrete uitwerking is: Ad 1 Het marketingprobleem Hoe moet de marketingstrategie en de marketingmix eruitzien, om de huidige bezoekers van Holland Casino te behouden en nieuwe doelgroepen aan te spreken, teneinde de marketingdoelstellingen in termen van marktaandeel en een rendement van (ten minste 20% op het geïnvesteerde vermogen) te behalen. Uit het bovenstaande vloeit bovendien voort: Welke doelgroepen kunnen we identificeren en welke doelgroepen passen het beste bij Holland Casino? Ad 2 De marktonderzoeksdoelstelling Deze doelstelling zou er voor het Holland Casino er als volgt uit kunnen zien: Holland Casino wil inzicht verkrijgen in hoeverre en in welke mate de aangepaste compactcasino de aantrekkelijkheid van het casino voor de huidige bezoekers positief dan wel negatief wordt beïnvloedt. Bovendien wil Holland Casino inzicht verkrijgen in welke mate het compactcasino inspeelt op de gewijzigde marktvraag en nieuwe doelgroepen aanspreekt. Ad 3 De probleemstelling van het marktonderzoek Het Casino Royal moet informatie vergaren over de attitude, dus over het communicatie-, bezoek-, gebruiks- en afdankgedrag van haar huidige en potentiële bezoekers. Ad 4 Informatiebehoefte en onderzoeksvragen Welke vragen moeten we stellen in het uit te voeren marktonderzoek om aan deze informatie te komen? Voor Casino Royal zouden de marktonderzoeksvragen over bijvoorbeeld de volgende aspecten kunnen gaan: Wat is het casinogedrag ; communicatie-, bezoek-, gebruiks- en afdankgedrag? Wat is het communicatieproces om de attitude te wijzigen; cognitief, affectief en conatief? Wat is de emotionele beleving (positief/negatief)? Wat is de gepercipieerde prijs/kwaliteit/service? Hoe is/wordt het bestedingspatroon? Wie komt er, hoe vaak en met wie (groep)? Met welke media zijn de potentiële bezoekers te benaderen? Is het casino wel of niet aantrekkelijk? Kan het uitgaanspubliek gesegmenteerd worden benaderd, bijvoorbeeld naar levensstijl, sekse, sociale klassen (A, B1, B2, C en D)? Hoe groot is de kans op gokverslaving per doelgroep? Deze onderzoeksvragen kunnen vervolgens worden uitgewerkt in een uitgebalanceerde vragenlijst, die bij het marktonderzoek wordt gehanteerd. Strategische en operationele marketing, Appendix C 5

6 Ad 5 Informatiebronnen Interne en externe bronnen in het algemeen. Interne bronnen: Orderadministratie, Inkoop, Verkoop, Personeel & Organisatie, bijvoorbeeld via CRM. Externe bronnen: Officiële statistieken: Economische Voorlichtingsdienst (EVD), Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM), de (internationale) Kamers van Koophandel, Centraal bureau voor de Statistiek, Productschappen, Bedrijfschappen, Consumentenbond en dergelijke. Naslagwerken: Adresboeken, telefoonboeken (cd-foongids), Gouden Gids, ledenlijsten, (beurs) catalogi, prijslijsten en dergelijke. Bedrijfstakinformatie: Informatie van banken (onder andere Cijfers & Trends van de Rabobank), Bovag, Rai, brancheorganisaties, vakbladen en dergelijke. Informatie van concurrenten: Congressen, folders, jaarverslagen, interviews, beurzen en dergelijke. Bibliotheken: Van instituten, ministeries, hogescholen, universiteiten, databanken en dergelijke. Marktonderzoeksbureaus: Bijvoorbeeld tegen betaling; Nielsen distributiepanel, (consumenten)panel (thans Gfk-panelservices), Intomart kijk- en luisteronderzoeken. Allerlei (multi)media: Tijdschriften, Internet, Teletekst, cd-roms en dergelijke. Voor een nadere beschrijving van de punten 6 t/m 12, zie het studieboek Appendix C Case C.7 Prognose van de marktomvang en het marktaandeel 1 De marktomvang wordt met name door de macro-omgeving bepaald: Demografische factoren: Leeftijd vergrijzing Groei bevolking Inkomensverdeling Economisch klimaat: Besteedbaar inkomen Consumentenvertrouwen Politieke factoren: Brandstofprijzen (accijnzen) BPM-belasting Export-/Importbarrières Wegenbelasting Infrastructuur Ecologische factoren: Substitutie naar andere vervoersvormen uit oogpunt van milieu Sociale factoren: Meerdere auto s per huishouding Technologische factoren: Geleverde waarde mate van vernieuwing Uitkomst marktaandeel voor bijvoorbeeld Renault (komende 2/3 jaar): Gepercipieerde prijs/kwaliteit-verhouding ++ Imago van het merk + Associatie met het merk + Positionering van het merk ++ Samenstelling van het assortiment segmentering + Innovatie (onderscheidend mág weer) ++ Dealernetwerk ++ Nieuwe toetreders +/ Efficiënte bedrijfsvoering (= lagere prijs) + Afnemers/Leasemarkt + Substitutie + After sales (service, enzovoort) + Strategische en operationele marketing, Appendix C 6

7 Politieke factoren +/ Consumentenvertrouwen Uitleg evaluatie ++ = Renault scoort beter dan concurrentie/positief voor marktaandeel. + = Renault scoort gelijk/beter dan concurrentie/neutraal of beter marktaandeel. +/ = Renault ondervindt mogelijk hinder/neutraal of negatief voor marktaandeel. = Renault ondervindt hinder/negatief voor marktaandeel. 2 Uitwerking prognose marktomvang hypotheken markt en marktaandeel Rabobank Marktomvang Omschrijving Trend Invloed Weging Totaal 1 Prijsniveau woningen +/ Besteedbaar inkomen +/ Economische groei + 2% Rente -- -5% Fiscaliteit - -2% Werkgelegenheid +/- 0% Nieuwbouwprojecten + +2% Koopmogelijkheid huurwoningen + +2% Huurprijzen + +2% Consumentenvertrouwen ++ +5% Totaal +6/25 = marktgroei van 0,25% Uitleg Trend: inschatting van de ontwikkeling van de betreffende parameter Invloed: trend uitgedrukt in een% marktomvang Weging: relatieve belangrijkheid van parameter Totaal: score van de parameter Marktomvang = totaalscore/som van de wegingsfactoren Marktaandeel Rabobank Parameter Trend/capability Invloed op toekomstig Rabobank marktaandeel Rente voor de klant + 0 Kantorennet klantenbinding + + 1% Productontwikkeling + + 0,2% Vastgoedposities + 0 Bestaande klantenbestand + 0 Strategie + +0,5% Consumentengedrag/opkomst - -1% alternatieve distributiekanalen Totaal + 0,7% Toelichting Hoewel de capability van de Rabobank op sommige punten positief wordt ingeschat leidt dit niet automatisch tot meer marktaandeel. Reden: ook op dit moment onderscheidt de Rabobank zich reeds op deze punten. Naar onze inschatting leiden deze punten dus niet tot een verdere vergroting van het marktaandeel (rente, vastgoedposities, bestaande klanten). Overigens is het marktaandeel van de Rabobank bij de geldverstrekkers momenteel 22%. Case C.8 Erkende marktonderzoekbureaus moeten oppassen 1 Voordelen online marktonderzoek: Onderzoek kan snel worden uitgevoerd, zeker bij een online panel. De kosten kunnen worden gedrukt. Strategische en operationele marketing, Appendix C 7

8 Hoge mate van ICT en ICT-verwerking mogelijk. Voldoende respondenten beschikbaar, dat is via traditionele kanalen vaak moeilijk. Goed voor indicatief onderzoek of campagne effectonderzoek. Samenwerking met toegangspoorten én MO-professionals levert synergie op. Nadelen online marktonderzoek: Representativiteit van online respondenten/panel. Kennis en ervaring van aanbieder is vaak (nog) onvoldoende. Met buzz kan onderzoek worden beïnvloed. Kwaliteitseisen, respondenten, vragen worden vaak niet duidelijk beschreven en getest. Privacy-regels worden gemakkelijk geschonden. Bureaus zijn niet altijd aangesloten bij vakorganisaties. 2 Voordelen online extern desk research: Er is zeer veel data c.q. informatie beschikbaar. Data c.q. informatie is snel verkrijgbaar. Hypotheses zijn dan ook sneller en mogelijk beter te formuleren. Nadelen online extern desk research: Zijn de gegevens uit verschillende bronnen wel met elkaar te vergelijken (eenheden, jaar, land, e.d.). Het is vaak moeilijk te achterhalen op welke wijze gemeten is en op welk niveau, bijv. affabriekniveau, consumentenniveau (inclusief of exclusief btw). Wijzigingen in de tijd in de opzet van continu onderzoek. Vaak staat het volledige onderzoek niet online, slechts delen daarvan of een samenvatting. Strategische en operationele marketing, Appendix C 8

Appendix C Marktonderzoek

Appendix C Marktonderzoek Appendix C Case C.1 Senseo Internationaal 1 De Europese markt De eerder gesignaleerde trends in koffieconsumptie gelden in meer of mindere mate voor geheel Europa. De richting en kracht van de trends hangt

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9 1 Onderzoek inkoopmarkt 9 1.1 Opzet van het marktonderzoek 10 1.2 Desk research 12 1.3 Field research 12 2 Inkoop en leverancierskeuze 15 2.1 Doelstellingen van

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

monitor Interne transportmiddelen

monitor Interne transportmiddelen kondigt de uitvoering aan van alweer de 12e editie van het marktonderzoek monitor Interne transportmiddelen 2014-2015 onderzoeksrapport MONITOR INTERNE TRANSPORT- 2. module naamsbekendheid & imago HOE

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Marketingbeleid AFDELING

Marketingbeleid AFDELING 2 Marketingbeleid AFDELING meerkeuzevragen juist-onjuistvragen opdrachten MARKETINGBELEID - Afdeling 2 27 21 marktgericht ondernemen meerkeuzevragen 2.1 1 Welke bewering over industriële marketing is juist?

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

6 Planmatige aanpak van communicatie

6 Planmatige aanpak van communicatie 6 Planmatige aanpak van communicatie 6.1 Opzet plan Om een positief imago bij de publieksgroepen te bereiken, is veel inspanning en tijd nodig. Veel organisaties beseffen dat onvoldoende. Zij denken niet

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE BELGIË

LANDEN ANALYSE BELGIË LANDEN ANALYSE BELGIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse geeft de sector (cijfermatig) inzicht in de huidige (2013) en toekomstige (2018) waarde van de consumptie van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 06

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 06 06 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Concurrentie, bedrijfstakanalyse: F In een bedrijfstakanalyse wordt niet alleen gekeken

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE NEDERLAND

LANDEN ANALYSE NEDERLAND LANDEN ANALYSE NEDERLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee5 de sector (cijferma>g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms>ge (2018) waarde van de consump>e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING Deel 1 Deel 2 Deel 3 Kernstrategie Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Aangeven wat de vier belangrijke

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Externe Analyse Interne Analyse Kansen en Bedreigingen Strategische

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN LANDEN ANALYSE DENEMARKEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

In deze brochure treft u nadere uitleg aan over de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie 2010 en over de inschrijfprocedure.

In deze brochure treft u nadere uitleg aan over de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie 2010 en over de inschrijfprocedure. De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2010 imago blauwdruk hypotheekdistributie 2010 In 2010 start het veertiende onderzoeksjaar van de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie, uitgevoerd door Blauw Research.

Nadere informatie

UMC. Nederlandse Vereniging voor t.a.v. dhr. Arnhem, januari Betreft: onderzoeksvoorstel imago-onderzoek. Geachte heer

UMC. Nederlandse Vereniging voor t.a.v. dhr. Arnhem, januari Betreft: onderzoeksvoorstel imago-onderzoek. Geachte heer Eusebiusbuitensingel 2 6828 HS ARNHEM tel 026 4434042 GSM 06-53533489 Nederlandse Vereniging voor t.a.v. dhr. Arnhem, januari 2007 Betreft: onderzoeksvoorstel imago-onderzoek Geachte heer Hartelijk dank

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Oefenmateriaal Basiskennis Marketing

Oefenmateriaal Basiskennis Marketing Oefenmateriaal Basiskennis Marketing Vakgebied: Basis Basiskennis Marketing Welkom bij het oefenmateriaal van het NIMA Examen Basiskennis Marketing. it oefenmateriaal bestaat uit 20 meerkeuzevragen. U

Nadere informatie

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010 Festival van het Leren - Evaluatie - workshop Corien van der Linden Utrecht - 19 maart 2010 Terra Nova Partners in Onderzoek www.terranovapartners.nl Agenda - introductie - onderzoekmethoden - zelf aan

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf Colofon De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de NBA

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Avans Hogeschool s Hertogenbosch 2013. Kenniskring OABC K3 A

Onderzoeksplan. Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Avans Hogeschool s Hertogenbosch 2013. Kenniskring OABC K3 A Onderzoeksplan Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Kenniskring OABC K3 A Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Aanleiding Pag. 4 Relevantie van het onderzoek - maatschappelijke relevantie - persoonlijke

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Voorbeeld Praktijkopdracht (Junior) accountmanager niveau 4 Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Kwalificatiedossier Commercieel medewerker 2011-2012 Kwalificatie (Junior) accountmanager

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn -diensten Inzicht in kwetsbare doelgroepen Analyse Ken uw doelgroep dé onderbouwing van uw beleid Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, bibliotheken en andere maatschappelijke

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Praktijkinstructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Praktijkinstructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147) instructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147) pi.cca06.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

IT security in de mobiele MKB-wereld

IT security in de mobiele MKB-wereld IT security in de mobiele MKB-wereld Onderzoek onder o.a. Nederlandse MKB-bedrijven 14 maart 2013 Martijn van Lom General Manager Kaspersky Lab Benelux and Nordic PAGE 1 Onderzoek onder MKB-bedrijven in

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012 Presentatie Europese CVO Barometer 2012 Oud-Zuilen 12 juni 2012 wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren

Nadere informatie

Whitepaper: Segmentatie in marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0)

Whitepaper: Segmentatie in  marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0) Whitepaper: Segmentatie in e-mailmarketing Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Segmentatie in e-mailmarketing Hoe verbeter in mijn e-mail campagnes? Vaak wordt er uitvoerig A-B getest,

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor kondigt de uitvoering aan van het marktonderzoek Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor 2014 ALLES OVER ZORG, INKOMEN EN HET GEZONDHOUDEN VAN WERKNEMERS onderzoeksrapport ARBODIENSTVERLENING,

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

MANAGEMENT 03A. HBO / University of Applied Sciences. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R

MANAGEMENT 03A. HBO / University of Applied Sciences. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R MANAGEMENT 03A HBO / University of Applied Sciences Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Kern van strategieformulering: Het vaststellen van de doelstellingen van

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.2 Tijd: 14.15 15.15 uur (60 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename?

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Netwerk Sociaal Domein/Wmo Oosterschelderegio Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Nadere analyse maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding Onderzoeksvraag In de periode 2015-2016 zien we

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Marketing, Marktonderzoek & Marketing Onderzoek. Door Maarten Hageman Tourism Inspiration & Marketing Inspiration

Marketing, Marktonderzoek & Marketing Onderzoek. Door Maarten Hageman Tourism Inspiration & Marketing Inspiration Marketing, Marktonderzoek & Marketing Onderzoek Door Maarten Hageman Tourism Inspiration & Marketing Inspiration Overzicht Voorstellen Wat is Marketing? Verschillende modellen Wat is Marktonderzoek? Wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Marketingomgeving Deel 1 Strategische Marketing Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Strategische

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com.

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com. BELANGRIJK! Op de gegevens met betrekking tot de verdiepende opdracht is een geheimhoudingsplicht van toepassing. Door verder te lezen in dit document wordt er automatisch akkoord gegaan met deze geheimhoudingsplicht,

Nadere informatie

Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken

Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken 2005 Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken Vraag naar ICT in Rotterdam Aanbod ICT in Rotterdam MKB & ICT intensieve Bedrijven Koppelen Vraag & Aanbod ICT bedrijven Halen,bevorderen en behouden

Nadere informatie

Rapportages MultichannelMonitor

Rapportages MultichannelMonitor Rapportages MultichannelMonitor Met de inzet van verschillende informatiebronnen kan de puzzel opgelost worden In het oriëntatie- en koopproces kunnen consumenten gebruik maken van een grote verscheidenheid

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Verbeter uw marketing en sales met

Verbeter uw marketing en sales met Verbeter uw marketing en sales met De grootste online database met informatie over 2 miljoen Nederlandse organisaties Company.info Derkinderenstraat 76 1062 BJ Amsterdam t: 020 2 400 400 e: info@company.info

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

3 januari 2015. Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie

3 januari 2015. Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie 3 januari 2015 Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

INFORMED. by Febelmar. Berichtgeving over opinieonderzoek: 6 essentiële vragen

INFORMED. by Febelmar. Berichtgeving over opinieonderzoek: 6 essentiële vragen INFORMED by Febelmar Berichtgeving over opinieonderzoek: 6 essentiële vragen Febelmar is de beroepsvereniging van belgische marktonderzoeksbureaus. Zij verenigt bedrijven, organisaties en personen die

Nadere informatie

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in:

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in: Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek biedt u een zeer volledig beeld van de opleidings- en trainingsbehoefte bij professionals/consumenten met interesse in het volgen van een opleiding

Nadere informatie

Invloed van internet op projectontwikkeling

Invloed van internet op projectontwikkeling 1 Hoe internet projectontwikkeling drastisch wijzigt De vijf belangrijkste veranderingen Ir. Marwin Dekkers mba Directeur/Eigenaar 2 Onroerendgoedpromotie.nl het bedrijf Promotie van onroerend goed Opgericht

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

(Hoe) kan onze communicatie beter?

(Hoe) kan onze communicatie beter? Deel 3 Onderzoek (Hoe) kan onze communicatie beter? Marijke Manshanden* Uw organisatie heeft een communicatieprobleem. U wilt dit probleem oplossen, maar mist de informatie om tot een goede oplossing te

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04 04 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Interne analysis op verschillende niveau s: F Strategieën kunnen op verschillende niveau

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie