opleiding tot kynologisch gedragstherapeut Martin Gaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opleiding tot kynologisch gedragstherapeut Martin Gaus"

Transcriptie

1 Academie Martin Gaus opleiding tot kynologisch gedragstherapeut

2 Inleiding Graag helpen wij u uw beeld over deze opleiding zo compleet mogelijk te maken, zodat u weet wat u kan en mag verwachten van deze unieke en zeer complete opleiding op HBO-niveau. Na het lezen van deze brochure bent u volledig op de hoogte van wat Kynologische Gedragstherapie in de praktijk nu eigenlijk inhoudt en waarom deze opleiding uniek in zijn soort is. Wij willen u graag begeleiden op een professionele wijze, zodat u een gedreven specialist wordt die met zelfvertrouwen de praktijk tegemoet ziet! Wat is de Martin Gaus Academie? De Martin Gaus Academie is een kennis- en opleidingsinstituut, ontstaan vanuit de behoefte om de jarenlange opgebouwde kennis en praktijkervaring te delen met eigenaren en vakgenoten. Op de Martin Gaus Academie worden diverse cursussen en workshops gegeven waar eigenaren en instructeurs worden (bij)geschoold. De opleiding waarvan u nu de brochure voor u heeft liggen, de Opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut op HBO-niveau, wordt sinds 2002 door de Martin Gaus Academie verzorgd en is erkend door de beroepsvereniging Alpha. De Martin Gaus Academie is van oudsher vooral gericht op kennisoverdracht op het gebied van honden. Daarnaast biedt de Academie ook een ruim scala een workshops en cursussen op het gebied van katten. Voor eigenaren, maar ook voor gedragstherapeuten. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar Onze Filosofie Honden zijn unieke wezens. Geen ander dier is zo bereid samen te leven en samen te werken met de mens. Maar honden zijn geen mensen: zij spreken hun eigen taal, en hebben hun eigen gewoonten. Een goed begrip van leerprocessen en van wat het wezen hond is, leidt tot een betere omgang met honden. Daardoor kan niet alleen probleemgedrag worden voorkomen, maar kan ook veel probleemgedrag blijvend worden opgelost. De Martin Gaus Academie levert graag haar bijdrage aan een beter leven voor honden en hondeneigenaren door met veel openheid de opgebouwde kennis uit te dragen en te delen met hondenliefhebbers in de ruimste zin van het woord. Wat is een Kynologisch Gedragstherapeut? Een Kynologisch Gedragstherapeut helpt individuele hondeneigenaren bij het verkrijgen van inzicht in het gedrag van hun hond(en). Op een professionele en deskundige wijze ondersteunt de therapeut hen bij het ombuigen van probleemgevend gedrag van de hond naar gewenst gedrag. Als Kynologisch Gedragstherapeut leert u eigenaren omgaan met hun (probleemgevende) hond, laat u hen begrijpen wat er aan de hand is en wat zij zelf (eventueel onder uw deskundige begeleiding) kunnen doen om het gedrag van hun hond in betere banen te leiden. Daardoor valt er voor zo n eigenaar vaak een stuk beter te leven met zijn viervoeter en daardoor wordt ook het leven van de hond in de regel een stuk aangenamer. U bent dé specialist en deskundige met gedegen kennis van zowel hondengedrag als van mensengedrag. U bent in staat: De juiste anamnese af te nemen en een correcte diagnose te stellen; Oorzaken van probleemgevend gedrag in te zien en te herkennen; De onderliggende motivaties te doorgronden; Normaal (probleemgevend) gedrag te onderscheiden van afwijkend (probleemgevend) gedrag; Lichamelijke oorzaken van probleemgevend gedrag te herkennen; Eventuele doorverwijzing naar een geneeskundig specialist in te zien en de eigenaar daarover te adviseren; De juiste therapieën met de bijbehorende methoden te hanteren; De eigenaren te begeleiden met de ingezette therapie; Nazorg te bieden; Uw praktijk goed op te zetten en de juiste marketing toe te passen; Een goede bedrijfsvoering te hanteren. Doel van de KG-opleiding De KG-opleiding vormt Kynologisch Gedragstherapeuten met niet alleen een brede, maar vooral ook diepgaande kennis van alle specialismen die belangrijk zijn voor het deskundig en professioneel uitoefenen van het vak: het zorgvuldig begeleiden van individuele eigenaren met een hond met probleemgevend gedrag, gericht op blijvende oplossingen. Duur van de opleiding & Studiebelasting De volledige KG-opleiding is een deeltijdopleiding op HBO-niveau, welke in minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar voltooid kan worden. Hoe lang u over de gehele opleiding doet is uiteraard afhankelijk van hoe snel u door de leerstof en examens heen komt. Dit is mede afhankelijk van hoeveel tijd u tot uw beschikking heeft en van wat uw persoonlijke leertempo is. Het is mogelijk de opleiding in een periode van circa twee jaar af te ronden, maar van een deeltijd -opleiding is dan feitelijk geen sprake. Voor de gehele KG-opleiding gaat u ongeveer 70 dagen naar school, daarnaast heeft u nog tijd nodig voor de zelfstudie. De gemiddelde zelfstudiebelasting ligt tussen de 20 en 25 uren per module. In sommige gevallen kan het voorkomen dat u meer zelfstudie-uren nodig heeft voor een bepaalde module of dat u s avonds na de lesdag nog moet studeren. Ook kan het zijn dat u voor een module huiswerk voor de volgende dag dient te maken. Opbouw van de opleiding De opleiding is opgebouwd uit 11 modulen. Elk van de modulen is gericht op een specialisme dat nodig is voor het in praktijk brengen van gedragstherapie bij honden of voor het opzetten van uw onderneming. Het is niet verplicht de complete opleiding te volgen: u kunt zich voor één of meer losse modulen inschrijven. Elke module kunt u apart afsluiten met een examen, dat bij goed gevolg leidt tot het behalen van een certificaat of (deel)kwalificatie. Wel gelden voor sommige modulen bepaalde vooropleidingseisen. Wij adviseren u de modulen in de aangegeven volgorde te volgen, maar dit is geen verplichting. Voor enkele modulen bestaat er WEL een verplichte volgorde: u dient eerst een certificaat voor de aangegeven module te hebben behaald alvorens u kunt deelnemen aan een volgende. Verplichte volgorde: Module 1 (Evolutionaire psychologie van de mens) a Module 8 (Communicatie); Module 3 (Gedragsleer) a Module 4 (Trainingstechnieken); Module 2 (Biologische Basiskennis) a Module 6 (Diagnostiek en Gedragstesten) a Module 7 (Therapiemethoden); Module 10 kunt u alleen volgen indien u in het bezit bent van alle 9 voorgaande deelcertificaten; Module 11 kunt u alleen volgen indien u in het bezit bent van alle 10 voorgaande deelcertificaten.

3 Alpha erkenning De opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut van de Martin Gaus Academie is erkend door Alpha, de vakvereniging voor hondengedragstherapeuten. Wilt u zich aansluiten bij Alpha? Dat kan als u de volledige opleiding tot Kynologisch gedragstherapeut heeft doorlopen, examen heeft afgelegd en het KGT diploma heeft behaald. Herexamens Als u onverhoopt een onvoldoende heeft gehaald, krijgt u de kans een herexamen te doen voor dat onderdeel. U kunt maximaal twee keer per module een herexamen maken. Voor dit herexamen betaalt u vooraf een bedrag van 42,50 excl. BTW. Heeft u na de herexamens geen voldoende (of het vastgestelde minimum) behaald, dan kunt u tegen volledige betaling nogmaals de module volgen. Modulen Module 1 Evolutionaire psychologie van de mens De student leert verschillende typen mensen erkennen en herkennen, en daarmee omgaan in de breedste zin van het woord. Het doel van deze module is u bewust te maken van de communicatie van alledag. Omdat ons nonverbale gedrag - al het gedrag dat onze woorden omlijst daarbij een aanzienlijke rol speelt besteden we daar veel aandacht aan. U ervaart wat de wijze van communiceren van anderen bij u oproept en u leert hoe u zelf anders met communicatie kunt omgaan dan u tot nu toe gewend bent. Zonder juiste communicatie bereikt u immers uw cliënt niet en juist de eigenaar is zo belangrijk voor het welslagen van de in te zetten therapie. Duur: 7 dagen inclusief examen Geen vrijstelling of korting mogelijk. Module 2 Biologische Basiskennis De student wordt bijgebracht hoe een hondenlichaam is opgebouwd en functioneert. Maar ook veel voorkomende pathologische processen worden besproken: welke ziekten kunnen optreden en hoe zijn deze te herkennen? Deze module heeft tot doel inzicht te verschaffen in de biologie van de hond. De volgende thema s worden diepgaand behandeld: Cel- en weefselleer; Bloed en afweer; Huid; Bewegingsapparaat; Circulatie; Ademhaling; Nieren en urinewegen; Geslachtsapparaat; Spijsvertering; Zenuwstelsel; Zintuigen; Hormoonstelsel; Infectieziekten en parasieten; voortplanting; genetica. Duur: 9 dagen excl. examen, veel zelfstudie Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk: 7 dagen en 580,- korting indien u in bezit bent van certificaat: KK1 én KK2 (dus niet bij alleen KK1), AKK Opleiding dierenarts of paraveterinair dierenartsassistent. Module 3 Gedragsleer De student leert wat de term ethologie betekent en kent de ethologische basisbeginselen. De student kent de oorsprong van de hond en weet houding en (probleem)gedrag van de hond te classificeren. Ook is hij zich bewust van de verschillende gedragingen van honden onderling en van honden versus mensen. De gedragssystemen die betrekking hebben op de wisselwerking van het dier met zijn omgeving worden behandeld, evenals de conflicten die tussen die gedragssystemen kunnen ontstaan. Er wordt diep ingegaan op de theoretische achtergronden van klassieke conditionering en operante conditionering (negatieve en positieve bekrachtigers, correcties). In deze module draait het verder vooral om het herkennen, benoemen en interpreteren van verschillende houdingen en gedragingen: zeer veel oefenen aan de hand van video s & dia s dus. Een deel van deze module is gelijk aan een deel van de cursus Martin Gaus Instructeur I. Op dag 3 van dit gedeelte vindt een examen van de behandelde stof plaats. Duur: 7 dagen inclusief schriftelijk examen op aanvullende datum en examenopdracht Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk: 4 dagen en 280,00 korting indien in bezit van certificaat: Gaus Instructeur I (na juni 2012); 1 dag en 70,00 korting indien in bezit van universitaire opleiding: Ethologie of Zoölogie. Geen vrijstelling, maar wel 190,- korting indien in bezit van certificaat Instructeur I (vanaf 1999 tot juni 2012) Module 4 Trainingstechnieken De student verkrijgt verdiept inzicht in het gedrag van de hond, weet hoe leerprocessen werken en hoe te reageren in verschillende situaties. De student is op de hoogte van de diverse trainingstechnieken, kent de voor- en nadelen ervan en weet ze op de juiste wijze toe te passen. De student krijgt tijdens deze module een eigen probleemhond toegewezen, die hij gedurende de module onder begeleiding een aantal oefeningen dient aan te leren. Werken met de eigen lichaamstaal en gericht belonen staan centraal tijdens deze vooral op de praktijk gerichte module. Deze module is gelijk aan de cursus Martin Gaus Instructeur II. Duur: 5 dagen inclusief schriftelijk examen en examenopdracht Volledige vrijstelling mogelijk: Gaus Instructeur II (v.a. 1999); Module 5 Ras & Gedrag De student leert de belangrijkste gedragskenmerken van de belangrijkste rassen en de verschillende rasgroepen te herkennen. De student leert bovendien aan welke randvoorwaarden er bij bepaalde typen rashonden moeten worden voldaan om probleemgedrag te voorkomen of op te heffen. De nadruk in deze module ligt vooral op de verschillende gedragskenmerken van de verschillende (typen) rashonden. Welk (probleem)gedrag kunt u bij welke typen verwachten? Wanneer betreft het voor dit rastype normaal gedrag en wanneer afwijkend gedrag? Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om deze gedragingen te voorkomen of op te heffen? Daarnaast is er aandacht voor erfelijke afwijkingen met een effect op het gedrag van de hond, waarbij tevens inzicht wordt verkregen in welke afwijkingen (medisch) te beïnvloeden zijn. Duur: 4 dagen, veel zelfstudie! Schriftelijk examen op aanvullende datum Geen vrijstelling of korting mogelijk Voor het volgen van deze module geeft Alpha (het maximale aan 1 cursus te verbinden aantal van) 20 PE-punten.

4 Module 6 Diagnostiek, Gedragstesten & lichamelijke oorzaken van probleemgedrag De student kan het gedrag van honden waarnemen en objectief beoordelen. Hij begrijpt het doel, de mogelijkheden en beperkingen van de diverse gedragstesten. Hij kan een gedragstest uitvoeren en hij kan gedrag meetbaar maken door zelf een gedragtest op te zetten en uit te voeren. De student bouwt begeleid ervaring op met invullen van de benodigde vragenlijsten en het voeren van het interview met de eigenaar ten behoeve van het verzamelen van de benodigde gegevens anamnese), het afnemen van een gedragstest, het stellen van de juiste diagnose (oorzaken en oplossing) en het voeren van adviesgesprekken met de klant. U leert tevens de mogelijke onderliggende medische oorzaken van probleemgevend gedrag her) kennen, met als doel op het juiste moment de juiste specialist aan de cliënt te kunnen adviseren. De lichamelijk oorzaken die o.a. worden behandeld zijn: de achtergronden van pijn en stress; afwijkingen aan de zintuigen; neurologische problemen; dementie bij de hond; redenen voor onzindelijkheid; geslachtshormonen en de effecten van castratie. Duur: 7 dagen inclusief examenopdracht Schriftelijk examen op aanvullende datum Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk: Workshop I 2 dagen en 195,00 korting indien in bezit van certificaat: Workshop Gedragstesten door Drs. Jenny Bruinsma of Drs. Chantal Kapteijn Module 7 Therapiemethoden De student weet de leerprincipes in diverse situaties te herkennen en te benoemen, in relatie tot zowel het ontstaan van het probleemgedrag als de in te zetten therapie. De student heeft diepgaande kennis van de diverse therapiemethoden, weet bij welke probleemgedragingen welke (combinatie) therapie en hulpmiddelen kunnen worden ingezet en weet de therapieën op de juiste wijze te gebruiken. Eerste uitgangspunt is het (h)erkennen van de oorzaken van diverse probleemgedragingen en het van daaruit logischerwijs opbouwen van de in te zetten therapieën. Elke stap heeft een ethologische benaming die de student vrijwel spelenderwijs leert kennen. Aan de hand van rollenspelen en vooral praktijkgevallen (live of op video) worden de belangrijkste probleemgedragingen geanalyseerd en worden enkele mogelijke behandelplannen uitgewerkt. Tevens leert u de werking van bepaalde middelen en/of voeding op gedrag, met als doel op het juiste moment de juiste specialist aan de cliënt te kunnen adviseren. De werking van reguliere medicatie (van Clomicalm en Selgian tot anti-epileptica) wordt behandeld, evenals de mogelijkheden van feromonen en voeding. Duur: 7 dagen Mondeling, praktijk en schriftelijk examen op aanvullende datum Geen vrijstelling of korting mogelijk Module 8 Communicatie De student onderkent het belang van het aanpassen van de eigen communicatiestijl aan die van de cliënt. Hij leert welke interview-, gespreks-, en presentatietechnieken er bestaan en waar zijn eigen kracht ligt. Hij herkent mogelijke weerstanden en krijgt daarvoor verschillende oplossingen aangereikt. Het succes van een Kynologisch Gedragstherapeut is niet alleen gebaseerd op kennis en kunde in de omgang met honden, maar vooral op vaardigheden in de omgang met mensen. Hoe bouwt u een gesprek op en hoe gebruikt u houding, woordkeus en stem? Welke vraagtechnieken gebruikt u bij welke klant, hoe zit een luisterproces in elkaar en hoe presenteert u uw bevindingen? Rollenspelen, ondersteund door de laatste inzichten in communicatietechnieken, leren u waar uw eigen (wellicht onvermoede) kracht ligt. Duur: 6 dagen inclusief examen Geen vrijstelling of korting mogelijk Module 9 Marketing, Algemene bedrijfsvoering en Wet & Recht De student maakt kennis met het begrip marketing en verkent diepgaand de marketingprincipes die van belang zijn voor het voeren van een succesvolle praktijk. In het onderdeel administratie leert de student tevens wat de grondbeginselen zijn van het ondernemerschap. Hij wordt voorbereid op de stappen die genomen moeten worden voor het oprichten van een eigen bedrijf. Aan de orde komen onder andere: Marketing; marktontwikkeling; marketing-mix; direct-marketing; ondernemerschap; financiering, start van een bedrijf; administratie; boekhoudprogramma s; belastingen; investeringen en andere kosten. Zware kost, die u zich aan de hand van opdrachten eigen zult maken waarna u gefundeerd de juiste keuzes in uw bedrijfsvoering kunt maken. Daarnaast worden de wettelijke bepalingen met betrekking tot het houden en begeleiden van honden behandeld. Duur: 6 dagen inclusief examenopdracht Schriftelijk examen op aanvullende datum - Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van 1 dag voor bedrijfsvoering en 70,- korting bij HBO Bedrijfskunde - Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van 3 dagen voor marketing en 210,- korting bij HBO Marketing + Nima A+B - Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van 2 dagen voor wet en recht en 140,- korting bij Belgische nationaliteit. - Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van 4 dagen voor marketing en bedrijfsvoering en 325,- korting bij aantonen van 3 jaar een goedlopende eigen zaak. Wanneer u toch 3 dagen marketing wilt volgen, dan krijgt u 50% korting. Module 10 Casuïstiek Om module 10 af te ronden moet u, thuis, 9 praktijkcasussen uitwerken die met (tenminste) een voldoende beoordeeld moeten worden. Voor de criteria en de spelregels die bij het maken van deze casussen gelden, ontvangt u bij deze module een nadere instructie. Deelname aan de eindmodule 11 is (o.a.) pas mogelijk nadat u module 10 volledig, dus inclusief de casussen, hebt afgerond. Duur: 2 dagen + een praktijktraject waarover u maximaal 1 jaar mag doen Geen vrijstelling mogelijk.

5 Module 11 Terugkomdagen & Eindexamen Deze dagen staan geheel in het teken van het integreren van alle opgedane kennis. Een zeer op de praktijk gerichte module, waarin u begeleid wordt op basis van uw eigen verworven competenties. Samen met u wordt er vooraf gekeken naar uw persoonlijke aandachtspunten en samen met u wordt er vervolgens een individueel leerplan ontwikkeld. Doelstelling is dat u al uw persoonlijke leerdoelen, hierbij intensief ondersteund door de docent(en), binnen deze week bereikt. Het eindexamen bestaat zowel uit een schriftelijk examen (waarbij tevens vragen worden gesteld aan de hand van dia s, videobeelden en praktijkcases) als een mondeling examen en praktijkexamen. Na een positieve beoordeling van deze prestatie door de examencommissie, heeft u met recht het diploma Kynologisch Gedragstherapeut verdiend en wordt u ingeschreven in het register. Duur: 5 dagen Geen vrijstelling en/of korting mogelijk. Examens op aanvullende data. Toetsing & Diploma Wij hebben gekozen voor een toetsing van de leerstof direct volgend op elke module. Deze examens zullen minimaal een dagdeel en maximaal twee dagdelen in beslag nemen. U wordt veelal schriftelijk geëxamineerd en het zal per module verschillen of u open vragen, meerkeuzevragen of vragen aan de hand van dia s of videobeelden krijgt. Bij enkele modulen is tevens een mondeling en/of praktisch examen voorzien, en bij enkele modulen is een praktijkopdracht bij de beoordeling betrokken. Na elke module die u met goed gevolg heeft afgesloten ontvangt u het bijbehorende deelcertificaat. Indien u de volledige titel van Kynologisch Gedragstherapeut wilt behalen, dient u de elf modulen met goed gevolg te hebben afgerond (of in aanmerking te komen voor vrijstelling) binnen een periode van maximaal 5 jaar. Wat kan ik als Kynologisch Gedragstherapeut doen in de praktijk? Gedragstherapie voor honden is een zogenaamd vrij beroep: de overheid stelt op geen enkele wijze eisen aan de vakkundigheid van iemand die zich gedragstherapeut noemt. De branche zelf probeert daar wel een en ander in te regelen, en deze KG-opleiding voorziet in de steeds groter wordende behoefte aan een zogenaamd kwaliteitskeurmerk. Kynologisch Gedragstherapeuten zijn onderdeel van een tamelijk nieuwe beroepsgroep, die in korte tijd een hoge vlucht heeft genomen. Dierenartsen hebben in de dagelijkse praktijk nauwelijks tijd voor het zorgvuldig begeleiden van honden met gedragsproblemen en werken dan ook vaak graag samen met een specialist in hondengedrag. Steeds vaker verwijzen dierenartsen door naar Kynologisch Gedragstherapeuten en steeds vaker bestaat er zelfs een nauwe samenwerking tussen deze twee specialisaties in één en dezelfde praktijk. Een betaalde baan vinden als Kynologisch Gedragstherapeut is echter momenteel nog nauwelijks aan de orde. Een Kynologisch Gedragstherapeut zal dan ook veelal aangewezen zijn op het starten van een eigen bedrijf (in welke vorm dan ook). Het enorme voordeel van het vak van Kynologisch Gedragstherapeut op deze wijze is dat u volledig de beheersing heeft over de eigen planning: u kunt zelf kiezen of u 2, 6, of misschien zelfs 20 cliënten per week wilt begeleiden. Daarmee is de vrij unieke situatie ontstaan dat u uw eigen bedrijf risicoloos (nauwelijks investeringen) van klein (wellicht naast een fulltime baan) naar groot kunt uitbouwen (een volledig inkomen uit de eigen praktijk). Erkenning Alleen als u de volledige KG-opleiding volgt, kunt in aanmerking komen voor onze registratie als Kynologisch Gedragtherapeut. Na het behalen van het unieke en felbegeerde diploma wordt u door ons ingeschreven in het register van de Martin Gaus Academie en bent u een: Geregistreerd Kynologisch Gedragstherapeut Daarmee zal de consument u kunnen onderscheiden van minder gekwalificeerde mensen die zich met honden met probleemgedrag bezighouden. Uw inschrijving in het register blijft twee jaar geldig en kan jaarlijks worden verlengd, onder de voorwaarde dat u aantoonbaar het jaarlijks benodigde aantal studiepunten heeft gehaald door het volgen van aanvullende cursussen of workshops. Toelatingseisen Toelatingseisen tot de KG-opleiding: vooropleiding HAVO / MBO-4 of aantoonbaar door ervaring dit niveau behaald hebbende. U dient nadrukkelijk rekening te houden met de zwaarte en intensiteit van de opleiding. Het is een opleiding op HBO-niveau en er wordt veel zelfstudie van u verwacht. Al het studiemateriaal is in de Nederlandse taal, maar aanvullende hand-outs en een enkel boek zijn veelal in het Engels opgesteld. Kennis van de Engelse taal strekt dan ook tot aanbeveling. Vrijstelling & Kortingen Indien u in het verleden al hebt gestudeerd, wordt die kennis uiteraard door ons beloond. Daarom zijn er voor diverse modulen gehele of gedeeltelijke vrijstellingen en kortingen mogelijk. Staat uw vooropleiding niet als mogelijke vrijstelling genoemd, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor vrijstellingen, dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. De toelatingscommissie bepaalt of er vrijstelling gegeven kan worden. U krijgt, binnen 4 weken na ontvangst van het inschrijfformulier, bericht van de toelatingscommissie of uw vrijstellingen zijn toegekend. Indien u gedeeltelijke vrijstelling voor een module toegekend krijgt, krijgt u hiervoor korting op het lesgeld voor die module en hoeft u een of meer onderdelen niet te volgen. Het examen dient u wel met goed gevolg af te leggen. Krijgt u volledige vrijstelling voor één of meer modulen en volgt u de gehele opleiding, dan hoeft u deze gehele module(n) niet te volgen, hiervoor geen lesgeld te betalen en bent u tevens vrijgesteld van het bijbehorende examen (tenzij anders aangegeven). Vrijstellingen worden alleen gegeven indien u zich in een keer voor de gehele opleiding inschrijft.. LET OP: Uw verzoek tot vrijstelling wordt alleen door de Toelatingscommissie in behandeling genomen als u de gehele opleiding gaat volgen en kopieën van uw diploma s bij uw aanvraag toevoegt. Van u kan worden verlangd dat u de originele diploma s toont. In hoofdstuk 10 (Modulen) staan per module de mogelijke vrijstellingen en de hoogte van de kortingen vermeldt. Het Lesmateriaal Het lesmateriaal is speciaal voor deze opleiding ontwikkeld. Er wordt door alle docenten lesgegeven uit speciaal geschreven syllabi die bij de moduleprijs zijn inbegrepen. U wordt tijdig geïnformeerd over eventueel aanvullend aan te schaffen bestaand studiemateriaal, maar dit zal tot een minimum worden beperkt. De lessen worden ondersteund met powerpointpresentaties en unieke dia s en videobeelden die u in de collegezaal via de moderne audiovisuele middelen goed en duidelijk kunt zien en horen. Aanvang modulen De eerste lesdag van elke module start om 10:00 (tenzij anders aangegeven); Er wordt geen rekening gehouden met schoolvakanties of weekenden; Voor actuele aanvangsdata verwijzen wij u naar het begeleidend schrijven of onze internetsite Kosten van de opleiding Achterin deze brochure vindt u het totale kostenoverzicht. Voor het meest actuele kostenoverzicht kunt u onze internetsite bezoeken:

6 Aanmelding Wilt u zich aanmelden voor de KG-opleiding, dan kunt u dat doen via onze website: Administratie De administratie voor de Opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut is schriftelijk bereikbaar via het volgende adres: Martin Gaus Academie T.a.v. KG opleidingsadministratie Bronsweg 11a 8211 AL Lelystad - Nederland Uiteraard is de administratie ook bereikbaar via: Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Ook kunt u een bezoek brengen aan de internetsite Locatie De lessen van de Martin Gaus Academie worden meestentijds gegeven in de collegezaal van het Martin Gaus Gedragscentrum aan de Bronsweg 11a te Lelystad, afgewisseld met de dependance op de Platinastraat. Het Martin Gaus Gedragscentrum biedt een zeer moderne accommodatie en is bij uitstek geschikt om u, op een professionele wijze, te onderwijzen. Wij beschikken over een: Overdekte en verwarmde trainingshal van circa 600 m 2 ; Verhoogde observatieruimte; Collegezaal, uitgerust met de modernste audiovisuele apparatuur; Videoscherm van 6 m 2 ; Twee spreekruimtes voor de gedragsdeskundigen; Zeer geavanceerde digitale videoapparatuur en een eigen montagekamer. Overnachtingsmogelijkheden Er zijn vele overnachtingsmogelijkheden in Lelystad. We hebben enkele voor u op een rij gezet. U dient dit zelf te regelen en de kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in het lesgeld. Graag attenderen wij u erop dat u in het hoogseizoen tijdig moet boeken en dat niet alle genoemde gelegenheden honden toelaten. Doors Logies, Bed and Breakfast, Bronsweg 18, Lelystad, tel. +31 (0) Appartementen- en kamerverhuur. Mevr. R. Luikink-van Uum, Moezelstraat 12, Lelystad, tel. +31 (0) Ong. 10 min. van de Academie. Camping De Houtrib Badweg 1, Lelystad, tel. +31 (0) Bungalowpark De Bremerberg, Biddinghuizen, ong. 30 km vanaf Lelystad. Bel voor nadere informatie: +31 (0) of kijk op (een huisdier, na overleg, mogelijk). Waterland Logies, Bed and Breakfast, appartementenverhuur, Beginweg 35, Lelystad, tel. +31 (0) Visrestaurant, kamer- en huisjesverhuur De Kaap, Wijk 1 nr. 5. Urk, tel. +31 (0) , of kijk op (honden toegestaan). Hotel-pension De Lange Jammer, Oostvaardersdijk 31, Lelystad,tel. +31 (0) Hotel Mercure Lelystad, Agoraweg 11, Lelystad, tel. +31 (0) (honden zijn toegestaan mits niet alleen gelaten overdag). Er zijn legio andere mogelijkheden, waarvoor wij u graag verwijzen naar internet, de Gouden Gids of KPN-Telecom. Opvang eigen hond(en) Honden van studenten kunnen tijdens lesdagen worden ondergebracht in het Martin Gaus Dierenhotel Lelystad (indien er plaats is) tegen een speciaal dagtarief per hond (met uitzondering van de maanden juli en augustus: in die maanden is er in het Dierenhotel geen crècheopvang). Voor honden die ook gedurende de nacht moeten worden opgevangen geldt het normale pensiontarief. Het verschuldigde bedrag dient u bij aankomst in het Dierenhotel te voldoen. Let op: De vaccinaties van uw hond dienen te voldoen aan de specifieke vaccinatievoorschriften van het Martin Gaus Dierenhotel te Lelystad. Uw hond dient minimaal 5 maanden oud te zijn voor plaatsing in het Dierenhotel. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, dient u vooraf te reserveren. Voor vragen of een brochure en reserveringskaart kunt u bellen op werkdagen van tot uur naar het Dierenhotel, tel. +31 (0) Lunch Koffie, thee en chocolademelk is bij het lesgeld inbegrepen. U kunt tijdens de pauzes uw lunch nuttigen in de serre of op het terras. U dient zelf voor uw lunch te zorgen. Inschrijven Voor verdere informatie en een inschrijfformulier kunt u kijken op U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Martin Gaus Academie, telefoonnummer , of mailen naar: Martin Gaus Academie, Bronsweg 11a, 8211 AL Lelystad. Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op:

7 Kostenoverzicht 2013* Module 1: Psychologie van de Mens 580,00 Geen vrijstelling mogelijk Module 2: Biologische Basiskennis 805,00 Volledige vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen Module 3: Gedragsleer 580,00 Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen Module 4: Trainingstechnieken 425,00 Volledige vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen Module 5: Ras en gedrag 355,00 Geen vrijstelling mogelijk Module 6: Diagnostiek en Gedragstesten 805,00 Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen Module 7: Therapiemethoden 805,00 Geen vrijstelling mogelijk. Module 8: Communicatie 580,00 Geen vrijstelling mogelijk Module 9: Marketing en algemene bedrijfsvoering en Wet & Recht 665,00 Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen. Module 10: Casuïstiek 665,00 Geen vrijstelling mogelijk. Voor iedere hercasus wordt 50,- in rekening gebracht. Terugkomdagen 580,00 Geen vrijstelling mogelijk Prijzen per module zijn excl. BTW Totale kosten gehele opleiding zonder vrijstelling en kortingen zijn 6.845,00 excl. BTW Een herexamen kost 42,50. Er mogen maximaal twee herexamens per module worden gemaakt. Een hercasus kost 50,- In de brochure kunt u lezen voor welke module onder welke voorwaarden u vrijstelling en/of kortingen kunt krijgen. * Prijswijzigingen voorbehouden Het Martin Gaus Gedragscentrum is centraal in Nederland gelegen en is goed bereikbaar. Vanaf Amsterdam/Den Haag/Rotterdam/ Utrecht (A6): Afrit LELYSTAD-NOORD richting LELYSTAD- Afslag links; Richting INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART ; Vanaf de Enkhuizerdijk (N 302): Einde dijk bij T-kruising linksaf (N 307); Richting A6 (EMMELOORD/KAMPEN); 200 mtr. voor viaduct van A6 rechtsaf INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART ; Vanaf Harderwijk (via 305/N 302): Afslag Emmeloord (A6); Afrit LELYSTAD-NOORD richting LELYSTAD; Afslag links richting INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART ; Vanaf Zwolle/Kampen/Dronten (via N 307/N 711/A6): Afslag links richting INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART ; Vanaf Emmeloord (A6): Afrit rechts LELYSTAD-NOORD richting LELYSTAD; Afslag links richting INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART ; Bij het Martin Gaus Gedragscentrum is er voldoende parkeergelegenheid. Openbaar vervoer Komt u met het openbaar vervoer? Ook dat is prima te doen. Nederlandse Spoorwegen Aangekomen op station Lelystad neemt u de bus of de treintaxi; Treintaxi vanaf station Lelystad centrum, tel.: ; Dit taxibedrijf brengt u bij Martin Gaus Gedragscentrum Nederland. Bus Aangekomen op station Lelystad neemt u de buslijn 154; U stapt uit bij de halte Steenstraat ; Het is ongeveer 5 minuten lopen naar het Martin Gaus Taxi 9292 TAXISERVICE ( cpm); TAXI FLEVOLAND: ; Dit taxibedrijf brengt u bij het Martin Gaus Gedragscentrum Nederland

8 Emmeloord/ Groningen afrit 11 Lelystad-Noord A6 Enkhuizen afrit 11 Lelystad-Noord Houtribweg N307 Houtribweg N307 Bronsweg INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART Binnenhavenweg Swifterbant Martin Gaus Academie Bronsweg 11a 8211 AL Lelystad A6 Almere/ Amsterdam Academie Martin Gaus Martin Gaus Academie Bronsweg 11a 8211 AL Lelystad telefoon: fax:

opleiding tot KYNOLOGISCH GEDRAGSTHERAPEUT Martin Gaus

opleiding tot KYNOLOGISCH GEDRAGSTHERAPEUT Martin Gaus Academie Martin Gaus opleiding tot KYNOLOGISCH GEDRAGSTHERAPEUT Inleiding In Nederland leven naar schatting zo n 1,8 miljoen honden. Ongeveer tweederde van de eigenaren geeft aan een of meerdere problemen

Nadere informatie

opleiding tot kynologisch Instructeur Martin Gaus

opleiding tot kynologisch Instructeur Martin Gaus Academie opleiding tot kynologisch Instructeur Inleiding De Academie is van oudsher gespecialiseerd in het verzorgen van cursussen en workshops gericht op hondeninstructeurs. In deze informatiebrochure

Nadere informatie

opleiding tot KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR Martin Gaus

opleiding tot KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR Martin Gaus Academie Martin Gaus opleiding tot KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR Inleiding Honden zijn unieke wezens. Geen ander dier is zo bereid samen te leven en samen te werken met de mens. Maar honden zijn geen mensen:

Nadere informatie

Kynologisch Gedragstherapeut

Kynologisch Gedragstherapeut Departementen Agro- en Biotechniek Industriële en Biowetenschappen Campus Geel cursus Kynologisch Instructeur & Kynologisch Gedragstherapeut empen - 2 - Cursus Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk: wetenschap

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Informatiebrochure 2012 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Dialoog tussen mens en paard

Dialoog tussen mens en paard Dialoog tussen mens en paard Opleiding tot Kinder DialoogCoach Prospectus Een goede coach ziet mogelijkheden Opleiding tot DialoogCoach 2014/2015/2016 Inhoud Welkom... 3 Doel... 3 Opleiding tot DialoogCoach...

Nadere informatie

PRAKTISCH GEDRAGSTHERAPIE VOOR DE HOND

PRAKTISCH GEDRAGSTHERAPIE VOOR DE HOND l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH GEDRAGSTHERAPIE VOOR DE HOND over houden van huisdieren Als uw hond zich niet gedraagt zoals u zou willen

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Ayurvedisch shirodhara-therapeut (geaccrediteerde bijscholing) Studiegids 2015/2016 Wat is Ayurveda?

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Informatiebrochure Weddingplanners International

Informatiebrochure Weddingplanners International Informatiebrochure 2015 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kate&Dogs

Algemene Voorwaarden Kate&Dogs Algemene Voorwaarden Kate&Dogs Artikel 1 1.1 1.2 Definities Kate&Dogs is onderdeel van IBuSoft GCV. Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee Kate&Dogs als docent of organisatie een overeenkomst

Nadere informatie

Horsemanship en Rijkunst

Horsemanship en Rijkunst Horsemanship en Rijkunst Janet Bos Monique de Rijk Een solide basis voor u en uw paard begint bij een goed contact, plus de juiste fysieke ontwikkeling van uw paard. En dát leert u allemaal tijdens de

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding wedstrijdleider 4 Wedstrijdleider niveau 1 5 Wedstrijdleider

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Kynologische Opleidingen

Kynologische Opleidingen Kynologische Opleidingen Basisopleiding Kynologisch Masseur Gediplomeerd Kynologisch Sportmasseur & Gediplomeerd Kynologisch Shiatsumasseur Kynologisch Sportmassagetherapeut & Kynologisch Shiatsutherapeut

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige Kennisinstelling met als specialisme kleur Scholingsprogramma Deeltijdopleiding tot kleurkundige Voorwoord De Nederlandse Kleurenschool (NKS) verzorgt als enige opleider de deeltijdopleiding tot kleurkundige.

Nadere informatie

Opleiding Thermografie bij Dieren

Opleiding Thermografie bij Dieren International Centre for Equine Thermographic Diagnostics Cursusjaar 2016 / 2017 Opleiding Thermografie bij Dieren ICETD Website : www.icetd.com Email : info@icetd.com Tel. 0031 6 51830315 Wat is thermografisch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Dialoog tussen mens en paard

Dialoog tussen mens en paard Dialoog tussen mens en paard Opleiding tot DialoogCoach Prospectus Een goede coach ziet mogelijkheden Opleiding tot DialoogCoach 2015/2016 Inhoud Welkom... 3 Doel... 3 Opleiding tot DialoogCoach... 3 Voorwaarden

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015. The Eventplanners Institute

Informatiebrochure 2015. The Eventplanners Institute Informatiebrochure 2015 The Eventplanners Institute Voorwoord Welkom bij de opleiding eventplanner bij The Eventplanners Institute! Wanneer er een evenement moet worden georganiseerd, groot of klein, komen

Nadere informatie

Welkom D o r e e n R e e d e r 2 1 j a n u a r i A L L E S O V E R D I E R V E R Z O R G I N G L E E R J E I N B A R N E V E L D

Welkom D o r e e n R e e d e r 2 1 j a n u a r i A L L E S O V E R D I E R V E R Z O R G I N G L E E R J E I N B A R N E V E L D Welkom D o r e e n R e e d e r 2 1 j a n u a r i 2 0 1 7 A L L E S O V E R D I E R V E R Z O R G I N G L E E R J E I N B A R N E V E L D Het opleidings- en kenniscentrum van Nederland Ideale mix van theorie

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE NON-VERBAAL LEIDINGGEVEN OP SCHOOL Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Non-verbaal leidinggeven op school door Marijke van Dijk van Co-Actief!

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2016 Dorpsstraat 26, 3941 JM Doorn, www.jade-health.nl,

Nadere informatie

In dit informatiepakket zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

In dit informatiepakket zullen de volgende onderwerpen behandeld worden: Met ingang van april 2013 is FysioWork Opleidingen & Trainingen op het adres Het Lentfert 51, 7547 SN te Enschede gelokaliseerd voor de opleiding Blessurepreventie. In dit informatiepakket zullen de volgende

Nadere informatie

HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg

HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg Reeks I 04 juli 11 juli 18 juli 13.00 uur - 17.00 uur Reeks II 01 aug 08 aug 15 aug 13.00 uur - 17.00 uur Inleiding Maakt u nog tabellen in Word? Wilt

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Opleiding Thermografie bij Dieren

Opleiding Thermografie bij Dieren International Centre for Equine Thermographic Diagnostics Cursusjaar 2015 / 2016 Opleiding Thermografie bij Dieren ICETD Website : www.icetd.com Email : info@icetd.com Tel. 0031 6 51830315 Wat is thermografisch

Nadere informatie

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING MANAGEMENT ASSISTENT 2013-2014

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING MANAGEMENT ASSISTENT 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING MANAGEMENT ASSISTENT 2013-2014 OveraI in Nederland, dus ook bij jou in de buurt! LSSO OPLEIDINGEN T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Organisator Duur categorie NP s punten Jaarlijks Cirkeltraining WoofatWork halve dag SI 4. Jaarlijks Hondendenksport WoofatWork halve dag SI 4

Organisator Duur categorie NP s punten Jaarlijks Cirkeltraining WoofatWork halve dag SI 4. Jaarlijks Hondendenksport WoofatWork halve dag SI 4 Overzicht te behalen NP s Kynologisch Instructeurs Activiteiten die niet er op staan: informeer bij de organisator of NP is aangevraagd. Datum Educatieve activiteit Organisator Duur categorie NP s punten

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 / 2016 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk:

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Meervoudige Intelligentie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Meervoudige Intelligentie! In deze gids zetten

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Duur opleiding: Aantal bijeenkomsten: Kosten: Kosten studiemateriaal: Vorm: Toelating: Hoofddocent: Docenten: Data: 2 jaar 26 per jaar 1600 euro

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima)

NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima) NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima) NIMA A; zet een volgende stap in jouw marketingcarrière Je wilt beter worden in het marketingvak op zoek naar een training of opleiding die je helpt aan een officiële

Nadere informatie

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Vierjarige yoga docentenopleiding 2016-2020 Start september 2016 Aanmelding De student(e) meldt zich voor de vierjarige yoga docentenopleiding van Samsara

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Eigenaars komen bij ons om training van hun probleemhond, voor het testen van hun probleemhond en om de prognose voor de toekomst.

Eigenaars komen bij ons om training van hun probleemhond, voor het testen van hun probleemhond en om de prognose voor de toekomst. 2013 Wie zijn wij? We bestaan al bijna 40 jaar (sinds 74). We waren het eerste dierenpension dat huisdieren op professionele manier huisvestte. Bovendien waren wij het eerste pension dat honden gezamenlijk

Nadere informatie

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN. INFORMATIE OPLEIDING BKB, BKC en PDB 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN. INFORMATIE OPLEIDING BKB, BKC en PDB 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING BKB, BKC en PDB 2013-2014 OveraI in Nederland, dus ook bij jou in de buurt! LSSO OPLEIDINGEN T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

Handleiding accreditatie Kynologisch Instructeur

Handleiding accreditatie Kynologisch Instructeur Handleiding accreditatie Kynologisch Instructeur Opleiding Voor accreditatie beschik je over één van de volgende diploma s: DogVision Tinley: ABA O&O: AV en OH (oude stijl) O&O: Module A, B én C (nieuwe

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

Opleiding Ontspanningsmassage

Opleiding Ontspanningsmassage Opleiding Ontspanningsmassage Op 12 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Ontspanningsmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Ontspanningsmassage

Nadere informatie

Voorwoord. Mocht u na het bestuderen van alle informatie in deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Voorwoord. Mocht u na het bestuderen van alle informatie in deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Voorwoord Wanneer er een evenement moet worden georganiseerd, groot of klein, komen daar natuurlijk allerlei dingen bij kijken. Denk aan het creëren van een thema, het opzetten van een plan van aanpak,

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl Deskundigheidsbevordering Aanbod 2011 www.vrijwilligerswinkel.nl AED/REANIMATIE Bij een plotseling optreden van hartfalen, weet u wat u wel en wat u niet moet doen? Kent u die kastjes die overal verschijnen

Nadere informatie

Opleiding tot Ayurvedisch. voedings-coach TOEGEPASTE AYURVEDA VOOR DE WESTERSE PRAKTIJK

Opleiding tot Ayurvedisch. voedings-coach TOEGEPASTE AYURVEDA VOOR DE WESTERSE PRAKTIJK Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach TOEGEPASTE AYURVEDA VOOR DE WESTERSE PRAKTIJK Studiegids 2014/2015 Inleiding Ayurveda is een leefstijl en voeding is een belangrijk onderdeel van deze leefstijl.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING

JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING Mensen houden ervan om er verzorgd uit te zien, daarom besteden we aandacht

Nadere informatie

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen.

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. Examen A Voorwaarden voor deelname aan Examen A: een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten. hbo

Nadere informatie

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Functiegerichte opleidingen.

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Functiegerichte opleidingen. I N H O U D S O P G A V E BELASTINGASSISTENT Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Belastingassistent... 4 Data informatieavonden en startdata... 5 Functiegerichte opleidingen.6 ABC Opleidingen

Nadere informatie

De opleiding kan in Groningen, Heerenveen en Loenen gevolgd worden.

De opleiding kan in Groningen, Heerenveen en Loenen gevolgd worden. Het beroep Schoonheidsspecialiste De schoonheidsspecialiste speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Bij het beroep werd vroeger vaak alleen aan make-up gedacht. Vandaag de dag weet iedereen

Nadere informatie

Opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut INFORMATIEBOEK

Opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut INFORMATIEBOEK Opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut INFORMATIEBOEK INHOUDSOPGAVE 1. DIT INFORMATIEBOEK IS ER VOOR U!... 3 2. WAT IS DE MARTIN GAUS ACADEMIE?... 3 3. ONZE FILOSOFIE... 3 4. WAT IS EEN KYNOLOGISCH

Nadere informatie

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 2013-2014

T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 2013-2014 LSSO OPLEIDINGEN INFORMATIE OPLEIDING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 2013-2014 OveraI in Nederland, dus ook bij jou in de buurt! LSSO OPLEIDINGEN T: +31 (0)88 822 66 88 E: opleiding@lsso.nl www.lsso-opleidingen.nl

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Financieel Assistent Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013 OPLEIDING Marma-Yoga Basis opleiding Marma-Yoga studiegids 2012/2013 1. Inleiding De basis opleiding Ayurvedisch marmatherapie is een unieke opleiding, die nergens anders wordt gegeven. De samensteller

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Afgelopen jaren hebben we Arjan van Dijk uitgenodigd

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Cursus op 6 en 20 maart en 3 en 24 april 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor professionals PICOWO

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Lichaamsbewustzijn

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Lichaamsbewustzijn STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Lichaamsbewustzijn Verbinden van het mentale, het fysieke en het emotionele Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE EXECUTIEVE FUNCTIES Groep 2 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Executieve functies! In deze gids zetten we de details van de module overzichtelijk

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement School voor informatie OPLEIDING MEDEWERKER RECORDSMANAGEMENT De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement Flexibele deeltijd

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie