opleiding tot kynologisch gedragstherapeut Martin Gaus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opleiding tot kynologisch gedragstherapeut Martin Gaus"

Transcriptie

1 Academie Martin Gaus opleiding tot kynologisch gedragstherapeut

2 Inleiding Graag helpen wij u uw beeld over deze opleiding zo compleet mogelijk te maken, zodat u weet wat u kan en mag verwachten van deze unieke en zeer complete opleiding op HBO-niveau. Na het lezen van deze brochure bent u volledig op de hoogte van wat Kynologische Gedragstherapie in de praktijk nu eigenlijk inhoudt en waarom deze opleiding uniek in zijn soort is. Wij willen u graag begeleiden op een professionele wijze, zodat u een gedreven specialist wordt die met zelfvertrouwen de praktijk tegemoet ziet! Wat is de Martin Gaus Academie? De Martin Gaus Academie is een kennis- en opleidingsinstituut, ontstaan vanuit de behoefte om de jarenlange opgebouwde kennis en praktijkervaring te delen met eigenaren en vakgenoten. Op de Martin Gaus Academie worden diverse cursussen en workshops gegeven waar eigenaren en instructeurs worden (bij)geschoold. De opleiding waarvan u nu de brochure voor u heeft liggen, de Opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut op HBO-niveau, wordt sinds 2002 door de Martin Gaus Academie verzorgd en is erkend door de beroepsvereniging Alpha. De Martin Gaus Academie is van oudsher vooral gericht op kennisoverdracht op het gebied van honden. Daarnaast biedt de Academie ook een ruim scala een workshops en cursussen op het gebied van katten. Voor eigenaren, maar ook voor gedragstherapeuten. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar Onze Filosofie Honden zijn unieke wezens. Geen ander dier is zo bereid samen te leven en samen te werken met de mens. Maar honden zijn geen mensen: zij spreken hun eigen taal, en hebben hun eigen gewoonten. Een goed begrip van leerprocessen en van wat het wezen hond is, leidt tot een betere omgang met honden. Daardoor kan niet alleen probleemgedrag worden voorkomen, maar kan ook veel probleemgedrag blijvend worden opgelost. De Martin Gaus Academie levert graag haar bijdrage aan een beter leven voor honden en hondeneigenaren door met veel openheid de opgebouwde kennis uit te dragen en te delen met hondenliefhebbers in de ruimste zin van het woord. Wat is een Kynologisch Gedragstherapeut? Een Kynologisch Gedragstherapeut helpt individuele hondeneigenaren bij het verkrijgen van inzicht in het gedrag van hun hond(en). Op een professionele en deskundige wijze ondersteunt de therapeut hen bij het ombuigen van probleemgevend gedrag van de hond naar gewenst gedrag. Als Kynologisch Gedragstherapeut leert u eigenaren omgaan met hun (probleemgevende) hond, laat u hen begrijpen wat er aan de hand is en wat zij zelf (eventueel onder uw deskundige begeleiding) kunnen doen om het gedrag van hun hond in betere banen te leiden. Daardoor valt er voor zo n eigenaar vaak een stuk beter te leven met zijn viervoeter en daardoor wordt ook het leven van de hond in de regel een stuk aangenamer. U bent dé specialist en deskundige met gedegen kennis van zowel hondengedrag als van mensengedrag. U bent in staat: De juiste anamnese af te nemen en een correcte diagnose te stellen; Oorzaken van probleemgevend gedrag in te zien en te herkennen; De onderliggende motivaties te doorgronden; Normaal (probleemgevend) gedrag te onderscheiden van afwijkend (probleemgevend) gedrag; Lichamelijke oorzaken van probleemgevend gedrag te herkennen; Eventuele doorverwijzing naar een geneeskundig specialist in te zien en de eigenaar daarover te adviseren; De juiste therapieën met de bijbehorende methoden te hanteren; De eigenaren te begeleiden met de ingezette therapie; Nazorg te bieden; Uw praktijk goed op te zetten en de juiste marketing toe te passen; Een goede bedrijfsvoering te hanteren. Doel van de KG-opleiding De KG-opleiding vormt Kynologisch Gedragstherapeuten met niet alleen een brede, maar vooral ook diepgaande kennis van alle specialismen die belangrijk zijn voor het deskundig en professioneel uitoefenen van het vak: het zorgvuldig begeleiden van individuele eigenaren met een hond met probleemgevend gedrag, gericht op blijvende oplossingen. Duur van de opleiding & Studiebelasting De volledige KG-opleiding is een deeltijdopleiding op HBO-niveau, welke in minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar voltooid kan worden. Hoe lang u over de gehele opleiding doet is uiteraard afhankelijk van hoe snel u door de leerstof en examens heen komt. Dit is mede afhankelijk van hoeveel tijd u tot uw beschikking heeft en van wat uw persoonlijke leertempo is. Het is mogelijk de opleiding in een periode van circa twee jaar af te ronden, maar van een deeltijd -opleiding is dan feitelijk geen sprake. Voor de gehele KG-opleiding gaat u ongeveer 70 dagen naar school, daarnaast heeft u nog tijd nodig voor de zelfstudie. De gemiddelde zelfstudiebelasting ligt tussen de 20 en 25 uren per module. In sommige gevallen kan het voorkomen dat u meer zelfstudie-uren nodig heeft voor een bepaalde module of dat u s avonds na de lesdag nog moet studeren. Ook kan het zijn dat u voor een module huiswerk voor de volgende dag dient te maken. Opbouw van de opleiding De opleiding is opgebouwd uit 11 modulen. Elk van de modulen is gericht op een specialisme dat nodig is voor het in praktijk brengen van gedragstherapie bij honden of voor het opzetten van uw onderneming. Het is niet verplicht de complete opleiding te volgen: u kunt zich voor één of meer losse modulen inschrijven. Elke module kunt u apart afsluiten met een examen, dat bij goed gevolg leidt tot het behalen van een certificaat of (deel)kwalificatie. Wel gelden voor sommige modulen bepaalde vooropleidingseisen. Wij adviseren u de modulen in de aangegeven volgorde te volgen, maar dit is geen verplichting. Voor enkele modulen bestaat er WEL een verplichte volgorde: u dient eerst een certificaat voor de aangegeven module te hebben behaald alvorens u kunt deelnemen aan een volgende. Verplichte volgorde: Module 1 (Evolutionaire psychologie van de mens) a Module 8 (Communicatie); Module 3 (Gedragsleer) a Module 4 (Trainingstechnieken); Module 2 (Biologische Basiskennis) a Module 6 (Diagnostiek en Gedragstesten) a Module 7 (Therapiemethoden); Module 10 kunt u alleen volgen indien u in het bezit bent van alle 9 voorgaande deelcertificaten; Module 11 kunt u alleen volgen indien u in het bezit bent van alle 10 voorgaande deelcertificaten.

3 Alpha erkenning De opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut van de Martin Gaus Academie is erkend door Alpha, de vakvereniging voor hondengedragstherapeuten. Wilt u zich aansluiten bij Alpha? Dat kan als u de volledige opleiding tot Kynologisch gedragstherapeut heeft doorlopen, examen heeft afgelegd en het KGT diploma heeft behaald. Herexamens Als u onverhoopt een onvoldoende heeft gehaald, krijgt u de kans een herexamen te doen voor dat onderdeel. U kunt maximaal twee keer per module een herexamen maken. Voor dit herexamen betaalt u vooraf een bedrag van 42,50 excl. BTW. Heeft u na de herexamens geen voldoende (of het vastgestelde minimum) behaald, dan kunt u tegen volledige betaling nogmaals de module volgen. Modulen Module 1 Evolutionaire psychologie van de mens De student leert verschillende typen mensen erkennen en herkennen, en daarmee omgaan in de breedste zin van het woord. Het doel van deze module is u bewust te maken van de communicatie van alledag. Omdat ons nonverbale gedrag - al het gedrag dat onze woorden omlijst daarbij een aanzienlijke rol speelt besteden we daar veel aandacht aan. U ervaart wat de wijze van communiceren van anderen bij u oproept en u leert hoe u zelf anders met communicatie kunt omgaan dan u tot nu toe gewend bent. Zonder juiste communicatie bereikt u immers uw cliënt niet en juist de eigenaar is zo belangrijk voor het welslagen van de in te zetten therapie. Duur: 7 dagen inclusief examen Geen vrijstelling of korting mogelijk. Module 2 Biologische Basiskennis De student wordt bijgebracht hoe een hondenlichaam is opgebouwd en functioneert. Maar ook veel voorkomende pathologische processen worden besproken: welke ziekten kunnen optreden en hoe zijn deze te herkennen? Deze module heeft tot doel inzicht te verschaffen in de biologie van de hond. De volgende thema s worden diepgaand behandeld: Cel- en weefselleer; Bloed en afweer; Huid; Bewegingsapparaat; Circulatie; Ademhaling; Nieren en urinewegen; Geslachtsapparaat; Spijsvertering; Zenuwstelsel; Zintuigen; Hormoonstelsel; Infectieziekten en parasieten; voortplanting; genetica. Duur: 9 dagen excl. examen, veel zelfstudie Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk: 7 dagen en 580,- korting indien u in bezit bent van certificaat: KK1 én KK2 (dus niet bij alleen KK1), AKK Opleiding dierenarts of paraveterinair dierenartsassistent. Module 3 Gedragsleer De student leert wat de term ethologie betekent en kent de ethologische basisbeginselen. De student kent de oorsprong van de hond en weet houding en (probleem)gedrag van de hond te classificeren. Ook is hij zich bewust van de verschillende gedragingen van honden onderling en van honden versus mensen. De gedragssystemen die betrekking hebben op de wisselwerking van het dier met zijn omgeving worden behandeld, evenals de conflicten die tussen die gedragssystemen kunnen ontstaan. Er wordt diep ingegaan op de theoretische achtergronden van klassieke conditionering en operante conditionering (negatieve en positieve bekrachtigers, correcties). In deze module draait het verder vooral om het herkennen, benoemen en interpreteren van verschillende houdingen en gedragingen: zeer veel oefenen aan de hand van video s & dia s dus. Een deel van deze module is gelijk aan een deel van de cursus Martin Gaus Instructeur I. Op dag 3 van dit gedeelte vindt een examen van de behandelde stof plaats. Duur: 7 dagen inclusief schriftelijk examen op aanvullende datum en examenopdracht Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk: 4 dagen en 280,00 korting indien in bezit van certificaat: Gaus Instructeur I (na juni 2012); 1 dag en 70,00 korting indien in bezit van universitaire opleiding: Ethologie of Zoölogie. Geen vrijstelling, maar wel 190,- korting indien in bezit van certificaat Instructeur I (vanaf 1999 tot juni 2012) Module 4 Trainingstechnieken De student verkrijgt verdiept inzicht in het gedrag van de hond, weet hoe leerprocessen werken en hoe te reageren in verschillende situaties. De student is op de hoogte van de diverse trainingstechnieken, kent de voor- en nadelen ervan en weet ze op de juiste wijze toe te passen. De student krijgt tijdens deze module een eigen probleemhond toegewezen, die hij gedurende de module onder begeleiding een aantal oefeningen dient aan te leren. Werken met de eigen lichaamstaal en gericht belonen staan centraal tijdens deze vooral op de praktijk gerichte module. Deze module is gelijk aan de cursus Martin Gaus Instructeur II. Duur: 5 dagen inclusief schriftelijk examen en examenopdracht Volledige vrijstelling mogelijk: Gaus Instructeur II (v.a. 1999); Module 5 Ras & Gedrag De student leert de belangrijkste gedragskenmerken van de belangrijkste rassen en de verschillende rasgroepen te herkennen. De student leert bovendien aan welke randvoorwaarden er bij bepaalde typen rashonden moeten worden voldaan om probleemgedrag te voorkomen of op te heffen. De nadruk in deze module ligt vooral op de verschillende gedragskenmerken van de verschillende (typen) rashonden. Welk (probleem)gedrag kunt u bij welke typen verwachten? Wanneer betreft het voor dit rastype normaal gedrag en wanneer afwijkend gedrag? Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om deze gedragingen te voorkomen of op te heffen? Daarnaast is er aandacht voor erfelijke afwijkingen met een effect op het gedrag van de hond, waarbij tevens inzicht wordt verkregen in welke afwijkingen (medisch) te beïnvloeden zijn. Duur: 4 dagen, veel zelfstudie! Schriftelijk examen op aanvullende datum Geen vrijstelling of korting mogelijk Voor het volgen van deze module geeft Alpha (het maximale aan 1 cursus te verbinden aantal van) 20 PE-punten.

4 Module 6 Diagnostiek, Gedragstesten & lichamelijke oorzaken van probleemgedrag De student kan het gedrag van honden waarnemen en objectief beoordelen. Hij begrijpt het doel, de mogelijkheden en beperkingen van de diverse gedragstesten. Hij kan een gedragstest uitvoeren en hij kan gedrag meetbaar maken door zelf een gedragtest op te zetten en uit te voeren. De student bouwt begeleid ervaring op met invullen van de benodigde vragenlijsten en het voeren van het interview met de eigenaar ten behoeve van het verzamelen van de benodigde gegevens anamnese), het afnemen van een gedragstest, het stellen van de juiste diagnose (oorzaken en oplossing) en het voeren van adviesgesprekken met de klant. U leert tevens de mogelijke onderliggende medische oorzaken van probleemgevend gedrag her) kennen, met als doel op het juiste moment de juiste specialist aan de cliënt te kunnen adviseren. De lichamelijk oorzaken die o.a. worden behandeld zijn: de achtergronden van pijn en stress; afwijkingen aan de zintuigen; neurologische problemen; dementie bij de hond; redenen voor onzindelijkheid; geslachtshormonen en de effecten van castratie. Duur: 7 dagen inclusief examenopdracht Schriftelijk examen op aanvullende datum Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk: Workshop I 2 dagen en 195,00 korting indien in bezit van certificaat: Workshop Gedragstesten door Drs. Jenny Bruinsma of Drs. Chantal Kapteijn Module 7 Therapiemethoden De student weet de leerprincipes in diverse situaties te herkennen en te benoemen, in relatie tot zowel het ontstaan van het probleemgedrag als de in te zetten therapie. De student heeft diepgaande kennis van de diverse therapiemethoden, weet bij welke probleemgedragingen welke (combinatie) therapie en hulpmiddelen kunnen worden ingezet en weet de therapieën op de juiste wijze te gebruiken. Eerste uitgangspunt is het (h)erkennen van de oorzaken van diverse probleemgedragingen en het van daaruit logischerwijs opbouwen van de in te zetten therapieën. Elke stap heeft een ethologische benaming die de student vrijwel spelenderwijs leert kennen. Aan de hand van rollenspelen en vooral praktijkgevallen (live of op video) worden de belangrijkste probleemgedragingen geanalyseerd en worden enkele mogelijke behandelplannen uitgewerkt. Tevens leert u de werking van bepaalde middelen en/of voeding op gedrag, met als doel op het juiste moment de juiste specialist aan de cliënt te kunnen adviseren. De werking van reguliere medicatie (van Clomicalm en Selgian tot anti-epileptica) wordt behandeld, evenals de mogelijkheden van feromonen en voeding. Duur: 7 dagen Mondeling, praktijk en schriftelijk examen op aanvullende datum Geen vrijstelling of korting mogelijk Module 8 Communicatie De student onderkent het belang van het aanpassen van de eigen communicatiestijl aan die van de cliënt. Hij leert welke interview-, gespreks-, en presentatietechnieken er bestaan en waar zijn eigen kracht ligt. Hij herkent mogelijke weerstanden en krijgt daarvoor verschillende oplossingen aangereikt. Het succes van een Kynologisch Gedragstherapeut is niet alleen gebaseerd op kennis en kunde in de omgang met honden, maar vooral op vaardigheden in de omgang met mensen. Hoe bouwt u een gesprek op en hoe gebruikt u houding, woordkeus en stem? Welke vraagtechnieken gebruikt u bij welke klant, hoe zit een luisterproces in elkaar en hoe presenteert u uw bevindingen? Rollenspelen, ondersteund door de laatste inzichten in communicatietechnieken, leren u waar uw eigen (wellicht onvermoede) kracht ligt. Duur: 6 dagen inclusief examen Geen vrijstelling of korting mogelijk Module 9 Marketing, Algemene bedrijfsvoering en Wet & Recht De student maakt kennis met het begrip marketing en verkent diepgaand de marketingprincipes die van belang zijn voor het voeren van een succesvolle praktijk. In het onderdeel administratie leert de student tevens wat de grondbeginselen zijn van het ondernemerschap. Hij wordt voorbereid op de stappen die genomen moeten worden voor het oprichten van een eigen bedrijf. Aan de orde komen onder andere: Marketing; marktontwikkeling; marketing-mix; direct-marketing; ondernemerschap; financiering, start van een bedrijf; administratie; boekhoudprogramma s; belastingen; investeringen en andere kosten. Zware kost, die u zich aan de hand van opdrachten eigen zult maken waarna u gefundeerd de juiste keuzes in uw bedrijfsvoering kunt maken. Daarnaast worden de wettelijke bepalingen met betrekking tot het houden en begeleiden van honden behandeld. Duur: 6 dagen inclusief examenopdracht Schriftelijk examen op aanvullende datum - Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van 1 dag voor bedrijfsvoering en 70,- korting bij HBO Bedrijfskunde - Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van 3 dagen voor marketing en 210,- korting bij HBO Marketing + Nima A+B - Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van 2 dagen voor wet en recht en 140,- korting bij Belgische nationaliteit. - Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van 4 dagen voor marketing en bedrijfsvoering en 325,- korting bij aantonen van 3 jaar een goedlopende eigen zaak. Wanneer u toch 3 dagen marketing wilt volgen, dan krijgt u 50% korting. Module 10 Casuïstiek Om module 10 af te ronden moet u, thuis, 9 praktijkcasussen uitwerken die met (tenminste) een voldoende beoordeeld moeten worden. Voor de criteria en de spelregels die bij het maken van deze casussen gelden, ontvangt u bij deze module een nadere instructie. Deelname aan de eindmodule 11 is (o.a.) pas mogelijk nadat u module 10 volledig, dus inclusief de casussen, hebt afgerond. Duur: 2 dagen + een praktijktraject waarover u maximaal 1 jaar mag doen Geen vrijstelling mogelijk.

5 Module 11 Terugkomdagen & Eindexamen Deze dagen staan geheel in het teken van het integreren van alle opgedane kennis. Een zeer op de praktijk gerichte module, waarin u begeleid wordt op basis van uw eigen verworven competenties. Samen met u wordt er vooraf gekeken naar uw persoonlijke aandachtspunten en samen met u wordt er vervolgens een individueel leerplan ontwikkeld. Doelstelling is dat u al uw persoonlijke leerdoelen, hierbij intensief ondersteund door de docent(en), binnen deze week bereikt. Het eindexamen bestaat zowel uit een schriftelijk examen (waarbij tevens vragen worden gesteld aan de hand van dia s, videobeelden en praktijkcases) als een mondeling examen en praktijkexamen. Na een positieve beoordeling van deze prestatie door de examencommissie, heeft u met recht het diploma Kynologisch Gedragstherapeut verdiend en wordt u ingeschreven in het register. Duur: 5 dagen Geen vrijstelling en/of korting mogelijk. Examens op aanvullende data. Toetsing & Diploma Wij hebben gekozen voor een toetsing van de leerstof direct volgend op elke module. Deze examens zullen minimaal een dagdeel en maximaal twee dagdelen in beslag nemen. U wordt veelal schriftelijk geëxamineerd en het zal per module verschillen of u open vragen, meerkeuzevragen of vragen aan de hand van dia s of videobeelden krijgt. Bij enkele modulen is tevens een mondeling en/of praktisch examen voorzien, en bij enkele modulen is een praktijkopdracht bij de beoordeling betrokken. Na elke module die u met goed gevolg heeft afgesloten ontvangt u het bijbehorende deelcertificaat. Indien u de volledige titel van Kynologisch Gedragstherapeut wilt behalen, dient u de elf modulen met goed gevolg te hebben afgerond (of in aanmerking te komen voor vrijstelling) binnen een periode van maximaal 5 jaar. Wat kan ik als Kynologisch Gedragstherapeut doen in de praktijk? Gedragstherapie voor honden is een zogenaamd vrij beroep: de overheid stelt op geen enkele wijze eisen aan de vakkundigheid van iemand die zich gedragstherapeut noemt. De branche zelf probeert daar wel een en ander in te regelen, en deze KG-opleiding voorziet in de steeds groter wordende behoefte aan een zogenaamd kwaliteitskeurmerk. Kynologisch Gedragstherapeuten zijn onderdeel van een tamelijk nieuwe beroepsgroep, die in korte tijd een hoge vlucht heeft genomen. Dierenartsen hebben in de dagelijkse praktijk nauwelijks tijd voor het zorgvuldig begeleiden van honden met gedragsproblemen en werken dan ook vaak graag samen met een specialist in hondengedrag. Steeds vaker verwijzen dierenartsen door naar Kynologisch Gedragstherapeuten en steeds vaker bestaat er zelfs een nauwe samenwerking tussen deze twee specialisaties in één en dezelfde praktijk. Een betaalde baan vinden als Kynologisch Gedragstherapeut is echter momenteel nog nauwelijks aan de orde. Een Kynologisch Gedragstherapeut zal dan ook veelal aangewezen zijn op het starten van een eigen bedrijf (in welke vorm dan ook). Het enorme voordeel van het vak van Kynologisch Gedragstherapeut op deze wijze is dat u volledig de beheersing heeft over de eigen planning: u kunt zelf kiezen of u 2, 6, of misschien zelfs 20 cliënten per week wilt begeleiden. Daarmee is de vrij unieke situatie ontstaan dat u uw eigen bedrijf risicoloos (nauwelijks investeringen) van klein (wellicht naast een fulltime baan) naar groot kunt uitbouwen (een volledig inkomen uit de eigen praktijk). Erkenning Alleen als u de volledige KG-opleiding volgt, kunt in aanmerking komen voor onze registratie als Kynologisch Gedragtherapeut. Na het behalen van het unieke en felbegeerde diploma wordt u door ons ingeschreven in het register van de Martin Gaus Academie en bent u een: Geregistreerd Kynologisch Gedragstherapeut Daarmee zal de consument u kunnen onderscheiden van minder gekwalificeerde mensen die zich met honden met probleemgedrag bezighouden. Uw inschrijving in het register blijft twee jaar geldig en kan jaarlijks worden verlengd, onder de voorwaarde dat u aantoonbaar het jaarlijks benodigde aantal studiepunten heeft gehaald door het volgen van aanvullende cursussen of workshops. Toelatingseisen Toelatingseisen tot de KG-opleiding: vooropleiding HAVO / MBO-4 of aantoonbaar door ervaring dit niveau behaald hebbende. U dient nadrukkelijk rekening te houden met de zwaarte en intensiteit van de opleiding. Het is een opleiding op HBO-niveau en er wordt veel zelfstudie van u verwacht. Al het studiemateriaal is in de Nederlandse taal, maar aanvullende hand-outs en een enkel boek zijn veelal in het Engels opgesteld. Kennis van de Engelse taal strekt dan ook tot aanbeveling. Vrijstelling & Kortingen Indien u in het verleden al hebt gestudeerd, wordt die kennis uiteraard door ons beloond. Daarom zijn er voor diverse modulen gehele of gedeeltelijke vrijstellingen en kortingen mogelijk. Staat uw vooropleiding niet als mogelijke vrijstelling genoemd, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor vrijstellingen, dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. De toelatingscommissie bepaalt of er vrijstelling gegeven kan worden. U krijgt, binnen 4 weken na ontvangst van het inschrijfformulier, bericht van de toelatingscommissie of uw vrijstellingen zijn toegekend. Indien u gedeeltelijke vrijstelling voor een module toegekend krijgt, krijgt u hiervoor korting op het lesgeld voor die module en hoeft u een of meer onderdelen niet te volgen. Het examen dient u wel met goed gevolg af te leggen. Krijgt u volledige vrijstelling voor één of meer modulen en volgt u de gehele opleiding, dan hoeft u deze gehele module(n) niet te volgen, hiervoor geen lesgeld te betalen en bent u tevens vrijgesteld van het bijbehorende examen (tenzij anders aangegeven). Vrijstellingen worden alleen gegeven indien u zich in een keer voor de gehele opleiding inschrijft.. LET OP: Uw verzoek tot vrijstelling wordt alleen door de Toelatingscommissie in behandeling genomen als u de gehele opleiding gaat volgen en kopieën van uw diploma s bij uw aanvraag toevoegt. Van u kan worden verlangd dat u de originele diploma s toont. In hoofdstuk 10 (Modulen) staan per module de mogelijke vrijstellingen en de hoogte van de kortingen vermeldt. Het Lesmateriaal Het lesmateriaal is speciaal voor deze opleiding ontwikkeld. Er wordt door alle docenten lesgegeven uit speciaal geschreven syllabi die bij de moduleprijs zijn inbegrepen. U wordt tijdig geïnformeerd over eventueel aanvullend aan te schaffen bestaand studiemateriaal, maar dit zal tot een minimum worden beperkt. De lessen worden ondersteund met powerpointpresentaties en unieke dia s en videobeelden die u in de collegezaal via de moderne audiovisuele middelen goed en duidelijk kunt zien en horen. Aanvang modulen De eerste lesdag van elke module start om 10:00 (tenzij anders aangegeven); Er wordt geen rekening gehouden met schoolvakanties of weekenden; Voor actuele aanvangsdata verwijzen wij u naar het begeleidend schrijven of onze internetsite Kosten van de opleiding Achterin deze brochure vindt u het totale kostenoverzicht. Voor het meest actuele kostenoverzicht kunt u onze internetsite bezoeken:

6 Aanmelding Wilt u zich aanmelden voor de KG-opleiding, dan kunt u dat doen via onze website: Administratie De administratie voor de Opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut is schriftelijk bereikbaar via het volgende adres: Martin Gaus Academie T.a.v. KG opleidingsadministratie Bronsweg 11a 8211 AL Lelystad - Nederland Uiteraard is de administratie ook bereikbaar via: Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Ook kunt u een bezoek brengen aan de internetsite Locatie De lessen van de Martin Gaus Academie worden meestentijds gegeven in de collegezaal van het Martin Gaus Gedragscentrum aan de Bronsweg 11a te Lelystad, afgewisseld met de dependance op de Platinastraat. Het Martin Gaus Gedragscentrum biedt een zeer moderne accommodatie en is bij uitstek geschikt om u, op een professionele wijze, te onderwijzen. Wij beschikken over een: Overdekte en verwarmde trainingshal van circa 600 m 2 ; Verhoogde observatieruimte; Collegezaal, uitgerust met de modernste audiovisuele apparatuur; Videoscherm van 6 m 2 ; Twee spreekruimtes voor de gedragsdeskundigen; Zeer geavanceerde digitale videoapparatuur en een eigen montagekamer. Overnachtingsmogelijkheden Er zijn vele overnachtingsmogelijkheden in Lelystad. We hebben enkele voor u op een rij gezet. U dient dit zelf te regelen en de kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in het lesgeld. Graag attenderen wij u erop dat u in het hoogseizoen tijdig moet boeken en dat niet alle genoemde gelegenheden honden toelaten. Doors Logies, Bed and Breakfast, Bronsweg 18, Lelystad, tel. +31 (0) Appartementen- en kamerverhuur. Mevr. R. Luikink-van Uum, Moezelstraat 12, Lelystad, tel. +31 (0) Ong. 10 min. van de Academie. Camping De Houtrib Badweg 1, Lelystad, tel. +31 (0) Bungalowpark De Bremerberg, Biddinghuizen, ong. 30 km vanaf Lelystad. Bel voor nadere informatie: +31 (0) of kijk op (een huisdier, na overleg, mogelijk). Waterland Logies, Bed and Breakfast, appartementenverhuur, Beginweg 35, Lelystad, tel. +31 (0) Visrestaurant, kamer- en huisjesverhuur De Kaap, Wijk 1 nr. 5. Urk, tel. +31 (0) , of kijk op (honden toegestaan). Hotel-pension De Lange Jammer, Oostvaardersdijk 31, Lelystad,tel. +31 (0) Hotel Mercure Lelystad, Agoraweg 11, Lelystad, tel. +31 (0) (honden zijn toegestaan mits niet alleen gelaten overdag). Er zijn legio andere mogelijkheden, waarvoor wij u graag verwijzen naar internet, de Gouden Gids of KPN-Telecom. Opvang eigen hond(en) Honden van studenten kunnen tijdens lesdagen worden ondergebracht in het Martin Gaus Dierenhotel Lelystad (indien er plaats is) tegen een speciaal dagtarief per hond (met uitzondering van de maanden juli en augustus: in die maanden is er in het Dierenhotel geen crècheopvang). Voor honden die ook gedurende de nacht moeten worden opgevangen geldt het normale pensiontarief. Het verschuldigde bedrag dient u bij aankomst in het Dierenhotel te voldoen. Let op: De vaccinaties van uw hond dienen te voldoen aan de specifieke vaccinatievoorschriften van het Martin Gaus Dierenhotel te Lelystad. Uw hond dient minimaal 5 maanden oud te zijn voor plaatsing in het Dierenhotel. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, dient u vooraf te reserveren. Voor vragen of een brochure en reserveringskaart kunt u bellen op werkdagen van tot uur naar het Dierenhotel, tel. +31 (0) Lunch Koffie, thee en chocolademelk is bij het lesgeld inbegrepen. U kunt tijdens de pauzes uw lunch nuttigen in de serre of op het terras. U dient zelf voor uw lunch te zorgen. Inschrijven Voor verdere informatie en een inschrijfformulier kunt u kijken op U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Martin Gaus Academie, telefoonnummer , of mailen naar: Martin Gaus Academie, Bronsweg 11a, 8211 AL Lelystad. Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op:

7 Kostenoverzicht 2013* Module 1: Psychologie van de Mens 580,00 Geen vrijstelling mogelijk Module 2: Biologische Basiskennis 805,00 Volledige vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen Module 3: Gedragsleer 580,00 Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen Module 4: Trainingstechnieken 425,00 Volledige vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen Module 5: Ras en gedrag 355,00 Geen vrijstelling mogelijk Module 6: Diagnostiek en Gedragstesten 805,00 Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen Module 7: Therapiemethoden 805,00 Geen vrijstelling mogelijk. Module 8: Communicatie 580,00 Geen vrijstelling mogelijk Module 9: Marketing en algemene bedrijfsvoering en Wet & Recht 665,00 Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen. Module 10: Casuïstiek 665,00 Geen vrijstelling mogelijk. Voor iedere hercasus wordt 50,- in rekening gebracht. Terugkomdagen 580,00 Geen vrijstelling mogelijk Prijzen per module zijn excl. BTW Totale kosten gehele opleiding zonder vrijstelling en kortingen zijn 6.845,00 excl. BTW Een herexamen kost 42,50. Er mogen maximaal twee herexamens per module worden gemaakt. Een hercasus kost 50,- In de brochure kunt u lezen voor welke module onder welke voorwaarden u vrijstelling en/of kortingen kunt krijgen. * Prijswijzigingen voorbehouden Het Martin Gaus Gedragscentrum is centraal in Nederland gelegen en is goed bereikbaar. Vanaf Amsterdam/Den Haag/Rotterdam/ Utrecht (A6): Afrit LELYSTAD-NOORD richting LELYSTAD- Afslag links; Richting INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART ; Vanaf de Enkhuizerdijk (N 302): Einde dijk bij T-kruising linksaf (N 307); Richting A6 (EMMELOORD/KAMPEN); 200 mtr. voor viaduct van A6 rechtsaf INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART ; Vanaf Harderwijk (via 305/N 302): Afslag Emmeloord (A6); Afrit LELYSTAD-NOORD richting LELYSTAD; Afslag links richting INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART ; Vanaf Zwolle/Kampen/Dronten (via N 307/N 711/A6): Afslag links richting INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART ; Vanaf Emmeloord (A6): Afrit rechts LELYSTAD-NOORD richting LELYSTAD; Afslag links richting INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART ; Bij het Martin Gaus Gedragscentrum is er voldoende parkeergelegenheid. Openbaar vervoer Komt u met het openbaar vervoer? Ook dat is prima te doen. Nederlandse Spoorwegen Aangekomen op station Lelystad neemt u de bus of de treintaxi; Treintaxi vanaf station Lelystad centrum, tel.: ; Dit taxibedrijf brengt u bij Martin Gaus Gedragscentrum Nederland. Bus Aangekomen op station Lelystad neemt u de buslijn 154; U stapt uit bij de halte Steenstraat ; Het is ongeveer 5 minuten lopen naar het Martin Gaus Taxi 9292 TAXISERVICE ( cpm); TAXI FLEVOLAND: ; Dit taxibedrijf brengt u bij het Martin Gaus Gedragscentrum Nederland

8 Emmeloord/ Groningen afrit 11 Lelystad-Noord A6 Enkhuizen afrit 11 Lelystad-Noord Houtribweg N307 Houtribweg N307 Bronsweg INDUSTRIETERREIN OOSTERVAART Binnenhavenweg Swifterbant Martin Gaus Academie Bronsweg 11a 8211 AL Lelystad A6 Almere/ Amsterdam Academie Martin Gaus Martin Gaus Academie Bronsweg 11a 8211 AL Lelystad telefoon: fax:

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Syllabus Deeltijdopleidingen tot Meesterschap in Counselling

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen

Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen Opleidingen Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen www.docendo.nl 2015-2016 Inhoudsopgave Docendo opleidingsbrochure 2015 2016 3 Voorwoord 4 Welkom in het Lingehuis! 5 Maatwerktrainingen 6 Lespakketten

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management Studiejaar 2013-2014 Opleidingen en cursussen voor de financiële markt Fontys Hogeschool Financieel Management 1 Uit eigen ervaring... Deeltijdopleiding Accountancy Ik ben bij Fontys begonnen met de tweejarige

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Deel A - Algemene informatie... 4 Deel B - Informatie voor de stagiair...14 Deel C - Informatie voor de stageopleider...

Inhoudsopgave Deel A - Algemene informatie... 4 Deel B - Informatie voor de stagiair...14 Deel C - Informatie voor de stageopleider... Stagegids BOL 1 Inhoudsopgave Deel A - Algemene informatie... 4 1. Competentiegericht onderwijs en stage... 5 2. Soorten stage... 6 2.1 Dagstage... 6 2.2 Blokstage... 6 3. Opleidingen en stage... 6 3.2

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 5 n Basisopleiding Intercedent 6 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 7 n Examentraining

Nadere informatie

STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD KUNST EN VORMGEVING

STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD KUNST EN VORMGEVING STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD ACADEMIE BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING STUDIEJAAR ~ NL ~ STUDENTENSTATUUT GERRIT RIETVELD ACADEMIE BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING STUDIEJAAR 1. ALGEMENE BEPALINGEN 4 2.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2012-2013

Opleidingsprogramma 2012-2013 POSTMORTALE ZORG / UITVAARTZORG / MAATWERKTRAININGEN Docendo zet de norm! Opleidingsprogramma 2012-2013 Welkom in het Lingehuis! Docendo is gevestigd in het Lingehuis in Geldermalsen. We beschikken over

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie