1.1 Uitgangspunten van de OSB Groep 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Uitgangspunten van de OSB Groep 4"

Transcriptie

1 Voorwoord In het kader van de module Marketing (NIMA-B) aan de KBK Hogeschool te Rotterdam is dit verslag tot stand gekomen. Het verslag heeft een praktijkgericht karakter en is gebaseerd op het levensechte verhaal over het reilen en zeilen van het bedrijf 'De OSB Groep' uit de case' Geld moet rollen' Het marketingplan is opgesteld in een groepje van vijf studenten en heeft tot doel om kennis in het vakgebied Marketing NIMA-B te toetsen en te kunnen toepassen in een praktijk situatie. Hoewel het de eerste keer was dat we zo'n lange case kregen, is het ons gelukt om deze door te spitten en een operationeel marketingplan te schrijven. Tijdens de reguliere colleges, in het groepje, zouden wij in eerste instantie een andere optie hebben gekozen; toch hebben we na het maken van dit marketingplan een goed zicht gekregen over de eventuele slagingskans van deze strategie. Na uitvoerig overleg en een takenverdeling zijn we begonnen aan het plan en met een heleboel uren werk, vraqen en onderzoek hebben we dit marketingplan gemaakt.

2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 1 Het huidige DSB Uitgangspunten van de OSB Groep Propositie Afbakening van de totale markt van de DSB Groep Belangrijke kenmerken van de doelgroep 5 Hoofdstuk 2 Marketingdoelstellingen Kwantitatieve en kwalitatieve marketingdoelstellingen Opbrengsten- en kosten budget 6 Hoofdstuk 3 Segmentatie Doelgroepkeuze Positionering 7 Hoofdstuk 4 Marketingstrategie Concurrentiële voordelen Relatiemarketing Marktvolger 8 Hoofdstuk 5 Marketingmix Product Prijs Distributie Communicatie Personeel 12 Hoofdstuk 6 Actieplan 13 Bijlage 1 Business definition van Abell 16 Bijlage 2 Concurrentie- matrixen 17 Bronvermelding 17 Nawoord 18 2

3 5.4 Communicatie Communicatiedoelstellingen: Cognitief DSS Money$tore zal een zo hoog mogelijke naambekendheid nastreven. De spontane merkenbekendheid en geholpen merkenbekendheid moeten binnen één jaar respectievelijk 50% en 75% zijn. Affectief 70% van de afnemers moet overtuigd zijn dat de aangeboden producten hoge kwaliteitlprijsverhouding hebben. Conatief Binnen 3 maanden na de introductie van de winkelketen 30% van de potentiële afnemers zijn tot een eerste aankoop overgegaan. Binnen onze doelgroep streven wij een hoge betrokkenheid na. Wij maken daarom gebruik van het klassiek hiërarchische model over de werking van onze communicatie. Model van Lavidge en Steiner; Communicatiebeleid: In eerste instantie moet de nadruk gelegd worden op de cognitieve aspecten van de afnemersattitude. De nieuwe strategie moet bekend worden gemaakt en door de potentiële afnemers worden geaccepteerd. Dit is te bereiken door een gerichte themareclame campagne op gang te zetten. Een juiste mediakeus speelt hier een belangrijke rol. Alle bestaande klanten via een uitnodiging en begeleidend schrijven op de hoogte stellen van de opening van de winkelketen en nieuwe productmogelijkheden. Door middel van de taakstellende methode wordt er een budget bepaald voor de promotie van de winkelketen. Sij de uitvoering van de promotiecampagne worden de volgende communicatie-instrumenten gebruikt: advertenties in vakbladen, landelijke en regionale kranten, huis-aan-huisbladen. Ook worden displays, persberichten, artikelen in vakbladen, internet, folders en brochures ingezet. Op affectief niveau wil DSS Money$tore een psychologische meerwaarde aan de (nieuwe) mogelijkheden van de producten meegeven. De voordelen voor de afnemers en de hoge betrokkenheid van de klant en het personeel komen naar voren. Tijdens de introductie van Money$tore zal een persconferentie worden gegeven aan de journalisten van financiële vakbladen. Door het promoten middels een persconferentie zal gratis publiciteit verkregen worden. Met het oog op de Corporate Communicatie zijn de uniformiteit van de boodschappen en de aansluiting van interne op externe communicatie de belangrijkste elementen. Ondanks het feit dat de DSS Groep beschikt over een eigen reclame- en mediabureau, is het verstandig om een externe communicatieadviseur in te schakelen. De interne en externe communicatie moeten ge-optimaliseerd worden d.m.v. meetings, bijeenkomsten en presentaties. De eigen krant Kapitaalwijzer moet meer personeelsgericht zijn. Om al het personeel te stimuleren in de betrokkenheid bij de onderneming. Het belang van de OR moet worden gepromoot. Met een landelijke reclamecampagne en promotionele acties probeert DSB Money$tore een betrouwbaar en vernieuwend imago uit te stralen. Thematische reclamecampagnes en promotionele acties zijn in dit verband belangrijke instrumenten Het is belangrijk om de controle en evaluatie van de uitgevoerde activiteiten als een continu proces te aanvaarden. Strategie Communicatie: Themareclame beoogt de houding van het publiek ten opzichte van DSS Money$tore in positieve zin te beïnvloeden. Een functie van themacommunicatie kan bovendien zijn: een relatie leggen en onderhouden met de doelgroep (relatiemarketing). Testimonial als communicatietechniek. Inschakelen van een externe adviseur. Communicatie instrumenten: folder, brochure, persberichten, displays, advertenties in de landelijke en regionale dagbladen, internet, intranet, artikelen in de vakpers, huis-aan-huis bladen, persconferentie, open dagen, sponsoring, vrije publiciteit, reclame. Communicatie modaliteiten: Public Relations, Public Affairs en Financial Relations. Advertisement campagne via de massamedia. Direct-marketing activititeiten. Sponsoring. 11

4 5.5 Personeel Doelstellingen personeel: Binnen één maand moet al het bestaande personeel op de hoogte zijn van de komende veranderingen in beleid en strategie van OSB. Jonge, dynamische academici met enige retailervaring. Begin december 2000 dient 60% van de geselecteerde werknemers aan de interne cursussen en trainingen te beginnen. Deze zullen in april zijn afgerond waarna later nog vervolg- en opfriscursussen zullen volgen. Beleid personeel: Om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken moet DSS Money$tore inspelen op hun wensen, mogelijkheden geven trainingen of opleidingen te volgen, een concurrerend pakket arbeidsvoorwaarden en een loopbaanperspectief aanbieden. Het personeel van de DSB Bank moet op de hoogte zijn van de nieuwe strategie. De afdeling Human Recources moet een belangrijke rol in het bedrijfsleven van de organisatie gaan vervullen. Een optie is een nauwe samenwerking met de redactie van de Kapitaalwijzer van de DSS Groep. Om motivatie van het personeel te verhogen moet eerst nagegaan worden waarom binnen de organisatie geen interesse voor de OR bestaat. Dit kan geschieden door een interne onderzoek naar betrokkenheid en tevredenheid van het personeel over de eigen organisatie. Door advertenties te plaatsen in landelijke en regionale dagbladen, vaktijdschriften en een wervingscampagne gericht op de gemotiveerde afstuderende academici kan het bedrijf aan deskundig en gemotiveerd personeel komen. Strategie personeel: Wervingscampagne bestaat uit: advertenties in de landelijke en regionale dagbladen, betrekken van genomineerde werving en selectie bureaus. Interne cursussen, trainingen en instructiebijeenkomsten. 12

5 Hoofdstuk 6 Actieplan Wat Wie Wanneer Budoet in EURO's 1. Bijeenkomst Zacharias Tulpemond November werknemers 2. Makelaars inschakelen Henri Waaien November Product ontwikkelen Zacharias Tulpemond November Aanpassen internet Tim Klok December Werving personeel P&O Dhr. Van Oppen December Training! opleiding P&O Dhr. Van Oppen December personeel 7. Externe comm. Reclame media bureau December Specialist inschakelen Dhr. Van Woelderen 8. Folders, Brochures Reclame media bureau Januari drukken Dhr. Van Woelderen 9. Uitnodigingen Reclame media bureau Februari belangrijke Dhr. Van Woelderen publieksgroepen 10. Testimonial Dick Scheringa Februari Advertisment Externe comm. Specialist Februari camoaone 12. Management meeting Dick Scheringa Maart 2001 n.v.t. 13. Werkoverleg Managementteam Maart 2001 n.v Persconferentie Reclame media bureau April Dhr. Van Woelderen 15. Opening van 18 Dick Scheringa April vestigingen 16. Enquête opstellen Reclame media bureau Juni Dhr. Van Woelderen 17. Controle verkoopcijfers Henri Waaien Juli 2001 n.v Stemming P&O Dhr. Van Oppen Juli 2001 n.v.t. ondernemingsraad Uitwerkingen actieplan: 1. Als eerste wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle werknemers om deze op de hoogte te stellen van de komende veranderingen. Hierin wordt ook aangegeven dat iedereen mag solliciteren naar een baan in een van de nieuwe vestigingen en dat er een ondernemingsraad gevormd zal worden. De bijeenkomsten zullen centraal in het hoofdkantoor van DSB gehouden worden. Hiervoor wordt Zacharias Tulpemond voor ingeschakeld. Hij zal de voorbereidingen in overleg met Dick Scheringa vervullen. Op deze bijeenkomst zal het concept worden verduidelijkt en de veranderingen in het beleid en voor het personeel worden aangegeven. 2. Het inschakelen van de makelaar. Deze zal samen met Henri Waaien de eerste locaties bekijken waar de vestigingen zullen komen. Bij eventuele goedkeuring zal Dick Scheringa de laatste hand hebben in de definitieve beslissing. 3. Product ontwikkelen. Hier wordt in november gelijk mee gestart. De afdeling product ontwikkeling zal wekelijks worden gecontroleerd door Zacharias Tulpmond. Hij zal daarbij letten op de planning, het product en het budget. Voor medio maart moet het nieuwe product gerealiseerd zijn. Vanaf de opening van de filialen richt men zich verder op de uitbreiding van de verschillende combinaties van de (vermogens)producten. 4. Aanpassen internet. De internetpagina van DSB zal door Tim Klok worden aangepast om deze klanten alvast te informeren en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Tevens zal hij een geheel eigen internetpagina maken voor de Money$tore. Deze zullen mede bekeken worden door Dick Scheringa. 5. Werving personeel. Dhr. Van Oppen gaat met zijn team op zoek naar geschikt personeel. Eerst wordt er intern gekeken voor het vervullen van de vacatures. Daarna zullen arbeidsbureaus worden ingeschakeld. 13

6 6. Training! opleiding personeel. Het personeel dat aangenomen is voor de nieuwe vestigingen zullen een opleiding volgen en verschillende trainingen krijgen om optimaal te kunnen functioneren in de nieuwe vestigingen en alle gestelde doelen te behalen. Dhr. Van Oppen zal ook dit voor zijn rekening nemen. 7. Extern communicatie specialist inschakelen. Ondanks het eigen reclame en media bureau is er besloten voor de eerste opzet van de folders, brochures en advertisement campagne een externe specialist in te huren. Dit om eens een frisse kijk op de vernieuwingen in de markt te bekijken. Natuurlijk zal de verdere uitvoering door het eigen media bureau worden gedaan. 8. Folders, brochures. Er zal een folder en een brochure worden ontwikkeld over het concept Money$tore. Deze zullen verkrijgbaar zijn in de filialen en tevens de folders via de post thuis worden bezorgd. Dit alles zal worden gecontroleerd door Dick Scheringa. 9. Uitnodigingen belangrijke publieksgroepen. De stakeholders, bestaande klanten en andere belangrijke publieksgroepen zullen een uitnodiging ontvangen voor de opening van de 18 filialen. Deze uitnodigingen zullen worden gemaakt door dhr. Van Woelderen. 10. Testimonial. Er zal voor de advertenties in de folders, dagbladen, vakbladen, op televisie en radio, enz. gebruik worden gemaakt van een testimonial. Mevr. C. Tenssen zal in 3 verschillende advertenties over haar eigen ervaringen vertellen en tevens aangeven waarom zij vertrouwen heeft in DSB en de Money$tore. Dick Scheringa zelf zal contact met haar leggen. 11. De Advertisement campagne zal door de extern specialist en het reclame media bureau tot uitvoering worden gebracht. 12. Meeting Management. Deze zal plaats vinden twee weken voor de openingen. Hierin worden de laatste punten besproken en de verdere informatie die naar de personeelsleden gaan. Deze meetings zullen na opening twee wekelijks worden gehouden om het verloop van de Money$tore te bespreken. 13. Werkoverleg. Deze zal na de managementmeeting plaatsvinden. Hierin wordt de laatste info aan de personeelsleden worden gegeven. Deze zullen na de opening maandelijks worden herhaald om verdere aanpassingen en ideeën te verzamelen. 14. Opening van de 18 vestigingen. Dit zal in april 2001 zijn. Dick Scheringa zal hier bij 5 vestigingen openen. Zacharias Tulpemond, Henri Waaien en dhr. Van Woelderen zullen elk respectievelijk 4, 4 en 5 vestigingen voor hun rekeningen nemen. Centraal zal via de Albron Catering de hapjes en de drankjes worden geregeld. 15. Persconferentie. Deze zal plaats vinden in het eerste filiaal dat Dick Scheringa zal openen. Hiervoor zijn alle landelijke en belangrijke regionale dagbladen, vakbladen en ethermedia worden uitgenodigd. Het reclame media bureau zal hiervoor de tekst verzorgen. 16. Opstellen enquête. Er zal een enquête worden opgesteld om na 6 maanden de meningen van de klanten te vragen. Hierbij zal worden getoetst of men bekend is met het concept, al gebruik heeft gemaakt en hoe de ervaringen zijn. Wat de mening is over de prijs en hoe men staat ten opzichte van de concurrenten. Deze enquête zal na 1 jaar na opening nog eens herhaald worden na eventuele aanpassingen. Deze resultaten en eventuele aanpassingen zullen in de managementmeetings worden overeengekomen. 17. Controle financiële cijfers. Dit wordt elke drie maanden na opening gecontroleerd door Henri Walen en worden verantwoord bij Dick Schering. Eventuele veranderingen zullen in de managementmeetings worden besproken. Tijdens deze driemaandelijkse controle moeten de omzetcijfers in het eerste jaar respectievelijk 1, 3, 5 en 8 % van de totale omzet van DSB bedragen. Bij een eventuele significante afwijking kan er tijdig actie ondernomen worden. 18. Stemming ondernemingsraad. Er zullen hierbij kandidaten worden aangedragen uit het bestaande personeel. Van elke afdeling zal er iemand verkiesbaar staan. Iedereen die drie jaar in dienst is mag zich verkiesbaar stellen, iedereen die één jaar in dienst is mag stemmen. 14

7 Bijlagen 15

8 Bijlage 1 Business definition van Abell: P (behoefte) - Verzekeringen - Hypotheek - Spaar- en beleggingsproducten - Consumptief krediet DSB filialen op A 1 locaties- Internet - Telefonisch - Banken - Verz. Maatsch. - T (technologie) - afnemers segment A - afnemers segment B - afnemers segment C - afnemers segment D (voor verdere criteria zie hoofdstuk Segmentatie) M (markt) 16

9 Bijlage 2 Concurrentie- matrixen Consumptief krediet Hypotheek Korte duur Afbetaling Hoge rente Hoge rente ~ Lange duur afbetaling ~ ~ rvice Lage rente Lage rente 0 Wehkamp O Rabobank OSB ABN-AMRO OSB VISA o Bouwfonds.AEGON Spaar en belegging Verzekeringen Hoge opbrengst Ou r Veel kennis Weinig kennis Veel kennis Weinig kennis Lage opbrengst Rabobank.OSB Postbank SNS- bank OSB ~ Delta loyd AEGON o Fortis Bronvermelding NIMA A Wolters Noordhof NIMA B Wolters Noordhof Geldwijzer Eigen blad van OSB Groep Case "Geld moet rollen" 17

10 Nawoord Het schrijven van een nawoord is niet altijd even makkelijk. Toch is een ieder die een nawoord moet schrijven voor een opdracht vaak blij hier aan toe te zijn. Dit betekent dan ook het einde van de opdracht. Dit kwam dit voor ons een stuk eerder dan voor de rest van onze klas. Door een goede planning zijn wij klaar voor de tentamenweek en hebben wij misschien ook nog wat rust tussen de tentamens en is het marketingplan geen grote zorg meer. Nu wij het Marketing deel van deze opleiding sluiten hebben we met het maken van dit marketingplan wel een idee gekregen hoe het er allemaal een beetje aan toe gaat en dat er met veel verschillende dingen rekening gehouden moet worden. Na kort overleg waren we het allemaal eens om direct aan de slag te gaan. We wilden geen van allen stress tijdens de tentamenweek. Ons groepje bestaat uit vijf mensen. We konden de onderwerpen mooi verdelen en onderling vergelijken. Annemiek heeft de cijfermatige onderbouwing, de marketingdoelstellingen en het samenvoegen voor haar rekening genomen. Ellis en Jorinde de segmentatie, doelgroepkeuze en de positionering. Madeleine en Inna de 5 p's en de strategieën. Het actieplan hebben we besproken onder het genot van een broodje en een drankje. Na uitvoerig gebrainstormd te hebben kwamen we met ons vijfjes tot best goede discussies en conclusies. Het samenvoegen was een heel karwij voor Annemiek, want ze moest met 3 verschillende diskettes orde geven aan dit marketingplan. Tot slot willen wij dan ook de Dhr. Van Oppen en Dhr. Van Woelderen bedanken voor de Case en de uitleg bij een van onze knelpunten. Inna Boukreeva Ellis schellingerhout Annemiek Schipperheyn Madeleine Verweij Jorinde wuooons 18

11 Communicatiestrategie DSB Money$~ 2.3. Managementcommunicatie Ter ondersteuning van de managementcommunicatie zal de OSB Groep veel aandacht besteden om de juiste specialisten op het gebied van marketingcommunicatie en organisatiecommunicatie aan het werk te zetten. Het overgrote deel van het budget wordt voor de marketingcommunicatie gereserveerd. Tijdens de introductie van de Money$tore wordt er niet minder aandacht besteedt aan de communicatieactiviteiten gericht op de publieksgroepen waarvan de organisatie een afhankelijkheidsband heeft. Oe communicatie van het topmanagement moet naar alle echelons binnen de organisatie makkelijk kunnen doorstromen. Oe effectiviteit van managementcommunicatie neemt aanzienlijk toe als op een verstandige manier marketingcommunicatie en organisatiecommunicatie worden ingezet als complementaire ondersteuning van de bovengenoemde hoofdvorm van de communicatie. ~l\... rganisa \.,J~, ti. t' iecornrnumca re ~~r ~ ~~A \~ f '\T t ~f;) Een goed contact met de diverse publieksgroepen wordt onderhouden middels een waaier van communicatie modaliteiten zoals: public relations, public affairs, financial relations, investor relations, corporate advertising en interne communicatie. Alvorens met de introductiecampagne te beginnen, wordt er onderzoek gedaan naar het bestaande imago en identiteit van de OSB Groep. Vervolgens wordt er gekeken of het bestaande imago van de OSS Groep niet schadelijk zou zijn voor een dynamische en vernieuwend karakter van de OSB Money$tore. Voordat de huisstijl van OSS wordt gepromoot, dient het personeel binnen de organisatie hiervan op de hoogte te zijn. Oit is te bereiken door het voorlichten en informeren van het personeel. Ook horen interne cursussen hierbij. Oe nieuwe strategie moet bekend worden gemaakt en door de publieksgroepen worden geaccepteerd. Gedeeltelijk is dit te bereiken door een gerichte themareclame campagne op gang te zetten en gedeeltelijk door open dagen te organiseren, persconferentie te houden, proberen om gratis publiciteit te verwerven en advertenties te plaatsen. Met een landelijke reclamecampagne en promotionele activiteiten doelt de OSB Money$tore op de realisatie van een betrouwbaar en vernieuwend imago. PR-strategie Tijdens de introductie van Money$tore zal een persconferentie worden gegeven. Op de persconferentie voor de opening van de Money$tore worden journalisten van landelijke en regionale dagbladen, de Consumentengids, financiële dagbladen en vakbladen uitgenodigd. Ooor het promoten middels een persconferentie zal gratis publiciteit verkregen worden Overheidsrelaties, directieleden van de gesponsorde organisaties en de relaties uit de financiële wereld worden uitgenodigd voor het openingsfeest. Communicatieplan DSB Money$tore

12 Overige PR-activiteiten van de OSS Money$tore zijn: voor medewerkers en hun partners wordt een keer per half jaar een personeelsfeest georganiseerd. De DSS MoneY$tore zal proberen bij zijn klanten sympathie te wekken door het participeren in goede doelen. De communicatie-instrumenten waarvan de OSS Money$tore gebruik zal maken zijn: Extern: ~ folder, brochure, persberichten, displays, landelijke en regionale dagbladen, internet, artikelen in de vakpers, huis-aan-huis bladen, persconferentie, open dagen, sponsoring, vrije publiciteit, reclame; Intern: ~ intranet, personeelsblad, directiebrief, sociaal jaarverslag, ideeënbus. Daarnaast wordt er van diverse communicatietechnieken, modaliteiten en methoden gebruik gemaakt: Extern: ~ testimonial als communicatietechniek; ~ inschakelen van een externe adviseur. ~ communicatie modaliteiten: Public Relations, Public Affairs en Financial Relations. ~ advertisement campagne via de massamedia. ~ direct-marketing activititeiten. ~ sponsoring. Intern: ~ werkoverleg, OR, personeels bijenkomsten Interne communicatie De interne communicatie moeten geoptimaliseerd worden d.m.v. meetings, bijeenkomsten en presentaties De eigen krant Kapitaalwijzer moet meer personeelsgericht zijn. Eerst dient er onderzoek naar de leesbaarheid plaats te vinden. De resultaten van het onderzoek moeten antwoorden geven op de vragen over de gewenste indeling, inhoudelijke en uiterlijke aspecten van de krant. Het belang van de OR moet worden gepromoot. De communicatiemiddelen die hier aan te pas komen zijn: management-walking-around, werkoverleg, personeel bijenkomsten, publicaties in de eigen krant, muurkrant, Intranet en directiebrief Arbeidsmarktcommunicatie De OSS Mone$tore moet zich profileren als een uitstekende werkgever.tweemaal per jaar wordt een speciale editie van de eigen krant 'Kapitaalwijzer' uitgegeven die Communicatieplan DSB Money$tore

13 Inleiding Het materiaal, dat we in het marketingplan hebben verwerkt, is gebaseerd op het levensechte verhaal over het reilen en zeilen van het bedrijf 'De OSB Groep' uit de case' Geld moet rollen'. Er is in deze case een nieuwe strategie gekozen uit drie verschillende opties. De gekozen strategie zal in dit marketingplan worden onderbouwd. In de volgende hoofdstukken zal eerst kort iets over het huidige OSB worden verteld waarna de gekozen strategie zal worden uitgewerkt. Hierin zal worden beschreven welke doelgroep er gekozen moet worden, wat de positionering is en hoe dit op marketingmix niveau uitwerking zal hebben op de doelstellingen, het beleid en de strategieën. Verder is er een actieplan geschetst waarin de eerste acties staan voor de realisatie van de op A 1 locaties gesitueerde nieuwe vestigingen. 3

14 wordt verspreid tussen relaties als: familieleden van werknemers en gepensioneerden, universiteiten en werknemerorganisaties. Er wordt een wervingscampagne opgestart, hierbij zijn de communicatie instrumenten: advertenties in de landelijke en regionale dagbladen, advertenties op het Internet en Intranet communicatie met de genomineerde werving en selecties bureaus Voor het eigen personeel staan er interne cursussen, trainingen instructiebijeenkomsten op de planning. en Marketingcommunicatie Om de marketing doelstellinqen van de organisatie te realiseren wordt er een taal van de marketing-communicatie middelen ingezet, met name: reclame, sponsoring, direct mail, promotie winkelketen en persoonlijk verkoop. In eerste instantie worden de bestaande relaties op de hoogte gesteld van de opening van de winkelketen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van centraal gestuurd management informatie systeem. Vervolgens wordt een landelijk reclame campagne opgezet om de potentiële afnemers van deze gebeurtenis op de hoogte te stellen. Bij de uitvoering van de promotiecampagne worden de volgende communicatie-instrumenten gebruikt: advertenties in vakbladen, landelijke en regionale kranten, displays, huis-aan-huis bladen, Internet, folders en brochures. Themareclame beoogt de houding van het publiek ten opzichte van DSB Money$tore in positieve zin te beïnvloeden Een functie van themacommunicatie kan bovendien zijn: een relatie leggen en onderhouden met de doelgroepen (relatiemarketing). Middels een taakstellende methode wordt er een budget bepaald voor de promotie van de winkelketen. Communicatieplan DSB Money$tore

15 Hoofdstuk 1 Het huidige OSB Ter kennismaking met het bedrijf, en om de huidige situatie en de uitgangspunten aan het licht te kunnen brengen, geven we een beknopte samenvatting weer. Het betreft hier de huidige beleidslijnen, strategieën, missie en visie van de OSS Groep. Elk bedrijf moet een bestaansrecht hebben om in de maatschappij naar behoren te kunnen functioneren. Zo is de kernbusiness van de OSS Groep: consumptieve kredietverlening. Daarna belichten we in het kort de belangrijkste omgevingsfactoren waarmee de OSS Groep te maken heeft. Tot slot brengen we de nieuwe strategische optie, propositie en doelgroepen tot de aandacht. 1.1 Uitgangspunten van de OSB Groep Missie: de DSB Groep is de multimediaspecialist in consumptieve kredieten en hypotheken. De groep biedt aan de particulieren flexibele en aantrekkelijke producten op het gebied van consumptief krediet en hypotheken, in combinatie met verzekeringen en vermogensproducten. (Zie bijlage 1 voor business defenition van Abell) Op 1 april 2000 heeft De Nederlandsche Bank de DSB Groep een volledige bankvergunning verleend tot het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling. Voortaan kunnen de vermogensproducten dan ook in eigen beheer worden aangeboden. De DSB Groep neemt met een marktaandeel van 9% een toonaangevende positie in op het gebied van consumptief krediet. De sterke punten van het bedrijf zijn: 1.Thuis in bemiddeling en eigen beheer 2. Offensief in multimedia 3. Degelijk in risicobeheersing 4. Laag in kosten d.m.v. bankvergunning 5. Professioneel in verkoop 6. Sterk in multi- label Huidige strategie: het strategisch uitgangspunt van de DSB Groep is dat groei gerelateerd moet zijn aan de kern business consumptieve kredietverlening. De huidige strategie is gebaseerd op vier hoofdelementen: Uitbreiding van het marktaandeel zowel door autonome groei als door acquisities Elektronische distributie Uitbouwen positie in de hypotheekmarkt Hoog serviceniveau De voornaamste financiële doelstellingen van de Groep zijn een jaarlijkse groei van de winst per aandeel van 15-20% en een rendement op het geïnvesteerd vermogen van tenminste 15%. Bij de verhoudingen tussen bedrijfslasten en -baten wordt een verhouding van 60% nagestreefd. De DSB Groep streeft in haar huidige beleid naar het aanbieden van de meest concurrerende rentepercentages in de consumptief kredietmarkt. De producten zijn volumegedreven en eenvoudig van aard, zodat de klant een concurrerende prijs/kwaliteitsverhouding wordt geboden. Hierdoor, en door een lage kosten structuur, verwacht het bedrijf in staat te zijn om op een winstgevende manier marktaandeel te winnen. Het beleid van de DSB Groep is ook gericht op een zorgvuldige bewaking van de risico's. Probleemstelling De consumptief - krediet markt groeit nauwelijks en wordt overspoeld door branchevreemde toetreders. Deze gebruiken deels alternatieve distributiekanalen. De DSB groep heeft voornamelijk zwakke merken, spreidt aandacht en middelen en heeft weinig mogelijkheden tot cross-selling en klantenbinding. Hierdoor dreigt zij in een 'stuck-in-the-middle' positie te raken: niet de laagste kosten en niet de hoogste kwaliteitlwaardeverhouding. Op termijn zal DSB (bij ongewijzigd beleid) haar groeidoelstellingen niet langer kunnen realiseren. 4

16 Belangrijke veranderingen in de MESO en MACRO omgevingen De veranderingen in de financiële bedrijfstak zoals: schaalvergroting, grotere transparantie van de financieel markten, internationalisatie en integratie, stellen hoge eisen aan de ontwikkeling van professioneel vermogensbeheer. Dit alles zal een significante invloed hebben op prijs-, product- en distributieverhoudingen. De historische scheiding tussen de verschillende sectoren van financiële dienstverlening is aan het vervagen. Ook op productniveau is deze ontwikkeling waar te nemen. Veel financiële producten zijn commodities geworden die iedereen kan verkopen. Zo zijn er ook belangrijke ontwikkelingen die tevens een belangrijke rol spelen zoals: de invoering van de Euro, overnames door grotere bedrijven, uitbreiding van de leasingmogelijkheden, de lage rente, de hoge economische groei, het nieuwe belastingstelsel, lening raakt steeds meer sociaal geaccepteerd, er wordt steeds meer geconsumeerd, retailers vormen een opkomend financieel distributiekanaal. Reeds in gang gezette ontwikkelingen op de markt voor pensioen- en levensverzekeringen zetten zich in sterke mate voort. Zo leidde de afbouw van de sociale zekerheid door het terugtreden van de overheid tot verdere individualisering en flexibilisering van regelingen en producten. Voor levensverzekeringen is internationaal een tendens zichtbaar waarbij consumenten, verzekeren steeds meer zien als een manier om vermogen op te bouwen. Zo zijn er nog andere belangrijke ontwikkelingen, zoals de groeiende behoeftes van jonge hoogopgeleide tweeverdieners, vergrijzing die resulteert in de behoefte aan spaarproducten voor de oude dag en de opkomst van nieuwe technologieën. Bovendien ligt er binnen nu en twintig jaar een overdracht van honderden miljarden guldens gespaard geld van 'babyboomers' aan hun kinderen in het verschiet. Dit grote vermogen moet worden belegd en beschermt. Nieuwe strategische optie van de OSB Groep Om het hoge groeitempo van de afgelopen jaren te kunnen handhaven en zelfs te verhogen, moet de DSB Groep haar strategie aan de turbulente veranderingen in de MACRO en MESO omgevingen aanpassen. Om dit te kunnen doen is er een nieuwe strategische optie in overweging genomen. Onder de gezamenlijke naam 'Money$tore' ligt er een voorstel klaar voor het openen van een nieuwe keten van ca. 30 winkels in de grote steden, op A 1 locaties met veel traffic. Het is vanzelfsprekend dat bij dit soort strategische beslissingen een doelmatig, strikt uitgestippeld en doordachte planning moet voorafgaan. 1.2 Propositie Door de op een individu afgestemde dienstverlening, in een keten van 30 winkels op A1 locaties met veel traffic, moet er geprobeerd worden om zo veel mogelijk voordelen te creëren voor de klant. Op maat gesneden persoonlijke adviezen en verkoop van financiële producten, hoge kwaliteit van de tastbare en ontastbare elementen van de dienstverlening, uniformiteit van de fysieke omgeving, snelle afhandeling, klantgerichtheid en flexibiliteit. Dit zijn allemaal randvoorwaarden. De winkelformule speelt een grote rol bij het invullen van de propositie. 1.3 Afbakening van de totale markt van de OSB Groep De Groep richt zicht op de Nederlandse particuliere markt en meer bijzonder op de brede middengroep van de maatschappij. Het klantenbestand omvat vooral gezinnen met kinderen, huizenbezitters en een bevolkingslaag in de leeftijdscategorie van jaar met een regelmatig inkomen. 1.4 Belangrijkste kenmerken van de doelgroep Aangezien de nadruk ligt op de meer complexe, adviesgerichte producten wordt de primaire doelgroep gekarakteriseerd als een groep die een Uitgebreid Probleemoplossend Gedrag vertoont. Om de nieuwe strategie succesvol te kunnen implementeren worden er enkele nieuwe hypotheekproducten ontwikkeld. In tegenstelling tot het beperkte oriëntatiegedrag bij het afsluiten van een consumptief krediet, zijn de hypotheken de ingewikkelde producten die veel inspanning van de consument eisen. Voor bijna alle kopers is een hypotheek een 'high involvement product'. Shopping gedrag bij de aanschaf van een hypotheek neemt toe; steeds vaker bezoekt men meer dan een adres om te vergelijken. De keuze wordt nauwelijks bepaald door de productattributen maar veelal door de inbreng van, en het goede contact met, een adviseur. Tijdens de evaluatie na de aankoop er is een grote kans op cognitieve dissonantie vanwege belang en looptijd aankoop. Ook tijdens de looptijd van de hypotheek verwacht de klant aandacht en een actieve houding van de aanbieder. Bij een verandering van de levenscyclus kan de aan koper een oversluiter worden. 5

17 Hoofdstuk 2 Marketingdoelstellingen 2.1 Kwantitatieve en kwalitatieve marketing doelstellingen Na één jaar moeten 18 van de 30 nieuwe vestigingen geopend zijn Na één jaar moet 8 % van de totale omzet via de nieuwe vestigingen behaald worden Binnen één jaar moet 60% van de gekozen doelgroep een positief beeld hebben van de Money$tore Binnen één jaar stijging van het marktaandeel van de totale afzet naar 15 % Binnen één jaar willen we 18 van de geplande 30 vestigingen geopend hebben. Dit ten eerste om de investeringskosten te spreiden en ten tweede om het concept te testen. Het is te intensief om alle 30 vestigingen te openen binnen één jaar. Dit vanwege alle veranderingen die veroorzaakt worden binnen de organisatie. Dit met betrekkingen tot het te scholen en nieuw aan te trekken personeel en het aan te passen beleid en het behouden van het huidige concept voor de overige aangeboden producten. Deze 18 vestigingen moeten na één jaar 8 % van de totale omzet van de DSB- groep realiseren. Met uitzicht op de daarna nog te openen vestigingen kan de totale omzet worden verhoogd en zo kan ook het marktaandeel vergroot worden. Ook moet binnen het jaar een positief beeld worden gerealiseerd bij 60 % van de gekozen doelgroep. Hierbij komen alle aspecten van de marketing mix aan de orde en zullen dan ook verder in dit plan worden uitgewerkt. Naar aanleiding van de jaarlijkse financiële doelstellingen moet ook het marktaandeel toenemen binnen het jaar. Met het oog op de te openen vestigingen is dit boven de marktgroei begroot. Verder moet er binnen een half jaar een OR worden opgezet. Omdat DSB's Money$tore een dienst verkoopt is het een must om gemotiveerd personeel te hebben. Dit mede te bereiken door ze meer zeggenschap te geven over het "reilen en zeilen" van de onderneming. 2.2 Opbrensten- en kosten budget (X EURO 1000) Jaar 1 Jaar 2 Kosten: Huur Personeel Overige exploitatiekosten Reclame, enz Investeringen Verbouwing/ inrichting (afschrijvingen in 3 jaar) Infrastructuur (Verdere investeringen Aanloopkosten in 1jaar afgeschreven) Opleidingen/ werving Productontwikkeling Totaal: Opbrengsten (omzet-/- variabele kosten) Money$tores Andere vestigingen (doorverwijzingen enz.) Verdeling van de budgetten terug te vinden in hoofdstuk 6 Actieplan 6

18 Hoofdstuk 3 Segmentatie Leeftijdscategorieën Afnemersseamenten 0-20 iaar iaar iaar 60+ Segment A Weiniq tiid, veel oeld Segment B Veel tiid, veel aeld Segment C Weinig tijd, weinig. qeld Segment Veel tijd, weiniq qeld Starters /- Doorstromers Oversluiters Verhoqers SeqmentA Secment B Seament C Secment 0 Priisbewust -- +/ Oriëntatieqedraq Carrièreqericht Vriiheid / ieuqdiqheid Inkomen X 1000 Afnemersseamenten Minder dan en hooer Starters Doorstromers Oversluiters +/- +/ Verhogers De plussen en minnen geven aan in welke mate gedragingen/houdingen voor een bepaalde groep consumenten van toepassing zijn. 3.1 Doelgroepkeuze Money$tore gaat zich vooral richten op de leeftijdscategorie jaar in het afnemers segment A. Nieuw huis, kinderen, goede baan, betalen het makkelijk terug. De andere productvormen worden ook veel afgenomen in deze categorie. Zij kopen kwalitatief goede en gezonde producten met een hoge expressieve waarde, zijn 'in' voor nieuwe technologische ontwikkelingen en voor luxevormen van vrijetijdsbesteding. Door deze kenmerken past dit afnemerssegment exact bij het nieuwe concept van DSB, genoemd Money$tore. De leeftijdscategorie jaar is ook een belangrijke doelgroep van Money$tore. Deze doelgroep gaat voor zekerheid, betrouwbaarheid en service, wat DSB gaat aanbieden in deze grote winkelketen op A 1 locatie. Ze willen zekerheid voor later, dus een goed spaar- of beleggingsproduct, de juiste verzekeringen en hiervoor vooral een goed zakelijk advies. De doelgroep volstaat voor alle producten die DSB verkoopt met vooral de dieptewerking. Mensen die een hypotheek komen afsluiten bieden we natuurlijk gelijk de bijbehorende verzekeringen aan. De andere mogelijke doelgroepen zijn natuurlijk ook welkom als klant maar zullen in de beginperiode van Money$tore niet primair worden benadert. 3.2 Positionering Money$tore wil meer complexe, adviesgevoelige producten aanbieden omdat face-to-face gesprekken het meest op prijs gesteld worden. Dit doen we op A 1 locaties omdat je moet zorgen dat je op plaatsen zit waar mensen komen. We gaan zakendoen op een menselijke manier. Een discrete, betrouwbare en classy uitstraling. Hiermee willen we laten zien dat lenen makkelijk gaat en dat het geen schande is. Het inzetten van deskundig personeel is een must. Cross-selling is mogelijk. Money$tore positioneert zich als een betrouwbare en innovatieve marktpartij. Unique selling points zijn flexibiliteit en voordelen. De DSB Money$tore: een menselijke manier van zaken doen! (Zie bijlage 2 voor concurrentie- matrixen) 7

19 Hoofdstuk 4 Marketingstrategie De DSS Groep is de multimediaspecialist in consumptieve kredieten en hypotheken. De groep biedt aan de particulieren flexibele en aantrekkelijke producten op het gebied van consumptief krediet en hypotheken, in combinatie met verzekeringen en vermogensproducten. Deze organisatie heeft naast een bancaire tak ook een verzekeringstak en zal binnenkort een winkelketen van 30 verkooppunten op A 1-locaties in het hele land voor consumptief krediet en overige financiële producten openen. DSS Money$tore behoudt haar groei door de strategie productontwikkeling toe te passen. Product- en technologie verbetering zijn voortdurende doelstellingen voor het productbeleid. Met deze groeistrategie streeft DSS Money$tore naar een hoogwaardige positie in de hypotheekmarkt. Een belangrijk uitgangspunt voor deze strategie is dan ook dat groei gerelateerd dient te zijn aan consumptieve kredietverlening. DSS Money$tore heeft niet de intentie om een breed bank- en verzekeringsbedrijf te worden. Groei realiseert men door nieuwe productinnovaties, het beter benutten van de omvangrijke database, verhoging van de distributie-effectiviteit en de naamsbekendheid van de labels. Ook door haar brede assortiment is de DSS Money$tore in staat combinatieproducten samen te stellen, die aansluiten bij de wensen van de klant. 4.1 Concurrentiële voordelen Alle activiteiten zijn gericht op het behalen van duurzame concurrentiele voordelen. Voor de DSS Groep ontstaan de concurrentiele voordelen door het verwerven van een uitstekende reputatie, het hebben van een onderscheidend distributiesysteem (winkelketen 'Money$tore'), efficiënte productiemethoden, het bezitten van een objectieve kennis van afnemersbehoeften en het hebben van als superior ervaren service. Dankzij een breed assortiment en nieuwe producten is cross-selling mogelijk. Het is van essentieel belang voor de organisatie om van het overkoepelend merk de 'Money$tore' en sterk merk te creëren. 4.2 Relatiemarketing Voor DSS Money$tore is geen enkele klant belangrijker dan de huidige klant. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het gemiddeld vijf maal zo veel tijd en geld kost om een nieuwe klant te verwerven, dan dat het kost om een bestaande klant te behouden. Met relatiemarketing kan ook bereikt worden dat klanten vaker en meer van je gaan kopen (=deep-selling). Een combinatie van cross-selling en deep-selling kan leiden tot uitbreiding van het klantaandeel. Het aantal bestedingen van klanten neemt toe. 4.3 Marktvolger DSS Money$tore heeft een gemiddeld marktaandeel en vermijdt confrontaties met marktleiders zoals banken en hun dochtermaatschappijen. Verder doet DSS Money$tore aan segmentselectie, beheerst kosten en zoekt naar winst. 8

20 Hoofdstuk 5 Marketingmix 5.1 Product Productdoelstelling: Binnen één jaar na de introductie van de winkelketen 60% binnen de doelgroep heeft een gunstig gepercipieerde kwaliteit. Het vernieuwde productassortiment moet binnen een tijdsbestek van één jaar gerealiseerd zijn. Voor medio maart 2001 moet de ontwikkeling van de nieuwe producten voltooid zijn. Vanaf april 2001 richt DSB Money$tore zich op de uitbreiding van verschillende combinaties van de (vermogens)producten. Beleid product DSB Money-$tore biedt een breed assortiment van een viertal producttypen aan, meestal in combinatie met elkaar. Het betreft consumptieve kredieten en hypotheken in combinatie met verzekeringen en beleggingsproducten. De producten zijn volumegedreven en eenvoudig van aard. Binnen het assortiment ligt de nadruk op de meer complexe, adviesgevoelige producten. Om aan de wensen van de markt voor opname, aflossing en rentebetaling te voldoen worden er combinaties van producten aangeboden, zoals combinatie van lenen en beleggen of van lenen en sparen. USP's: flexibiliteit en voordeel. Producten moeten zich onderscheiden van die van de concurrenten door hun toegevoegde waarde en hoge servicegraad. Ook minder ingewikkelde producten zoals consumptief krediet komen aan bod in de winkelketen. Doorlopende kredietfaciliteiten bieden de klant het voordeel van flexibiliteit en gebruiksgemak. Voordelen voor de DSB Groep zijn hogere opbrengsten (door langere looptijden) en klantenbinding. Cross-selling activiteiten aanbieden. Dit betekent dat naast het product dat voor de klant de reden was contact op te nemen met de financiële instelling, ook nog andere producten verkocht worden. Productinnovatie. Om het streven naar de uitbreiding van de hypothecaire markt van de DSB Groep te kunnen realiseren worden er nieuwe hypothecaire producten ontwikkeld. Voor de introductie zullen de concepten van de nieuwe producten worden getest. Een concepttest is een onderzoek waarin potentiële afnemers van producten/diensten gevraagd wordt concepten/prototypen van een of meerdere nieuwe producten of diensten te beoordelen. De bestaande producten krijgen de toegevoegde waarde in de zin van een hogere servicegraad. Strategie product: DSB Money$tore past productdifferentiatie strategie toe. Voor de introductie worden er nieuwe hypothecaire producten ontwikkeld die als kenmerk hebben dat de grens tussen hypotheek, consumptieve lening en verzekering verder vervaagt. Merk: alle producten van alle labels onder één naam. Assortiment: breed aangevuld met adviesgevoelige nieuwe producten. Service: klantgericht, vriendelijk, deskundig, uniform. 9

21 5.2 Prijs Prijsdoelstelling: Door middel van de concurrentiegeoriënteerde prijsstrategie put-out-pricing streeft DSB Money$tore naar een prijs die 10 procent lager is dan de concurrerende prijzen. De prijsbeleving mag niet negatief zijn. Strategie prijs: Concurrentiegeoriënteerde prijszetting 'put-out-pricing'. Daarbinnen biedt DSB Money$tore verschillende combinatiepakketten van verzekeringen en kredieten tegen verschillende prijzen aan (prijsdifferentiatie). Prijsbeleid Het huidige prijsbeleid van de DSB Groep is gebaseerd op de concurrentiegeoriënteerde prijsstelling. De kosten worden door middel van een groot productvolume gespreid. Dit duidt er op dat de DSB Groep een cost-ieader-ship strategie voert. Echter, uit de probleemstelling kunnen we afleiden dat de kosten van de DSB Groep niet de laagste zijn en dat de huidige producten geen onderscheidend vermogen ten opzichte van die van de concurrentie hebben. De nieuwe marketingstrategie eist veranderingen in de huidige prijsstelling. Aangezien het feit dat het hier gaat om de costleadership marktbenadering, is de concurrentiegeoriënteerde prijszetting 'put-out-pricing' een goede optie. Bij innovatief productiebeleid kan de DSB Groep zich oriënteren op afnemersgerichte prijszetting zoals prijsdifferentiatie. Hoe hoger de gepercipieerde kwaliteit en de 'toegevoegde waarde' voor de afnemer zijn, des te hoger de prijs kan zijn. Voor de klanten kan het instrument prijs een belangrijk argument zijn om tot aanschaf van een verzekering bij DSB Money$tore over te gaan. Daarom moet de prijs/kwaliteit verhouding van de producten goed op elkaar afgestemd zijn. 5.3 Distributie Distributiedoelstelling: Binnen één jaar 18 winkels van de geplande 30 vestigingen in de grotere steden op A 1 locaties met veel traffic. De winkels worden gevestigd in onder andere de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Breda, Groningen, Leeuwarden, Arnhem, Maastricht, Lelystad, Zwolle, Den Haag. Distributiebeleid De winkelketen zal alle producten van diverse labels onder één naam aanbieden oftewel: de 'Money$tore'. De winkelformule wordt gepositioneerd met de slogan: "zaken doen op een menselijke manier". Een discrete en classy uitstraling is een must. Het opzetten van 30 winkels op A 1 locsties in grote steden is in feite voor DSB een nieuw distributiekanaal. De bestaande distributiekanalen van de DSB Groep zullen daarnaast blijven functioneren. Contact opnemen met verschillende makelaarskantoren voor het vinden van geschikte panden. Dertig zorgvuldig geselecteerde locaties zullen uitgezocht worden. Er is sprake van selectieve distributie. Contacten onderhouden met bestaande relaties door middel van het gebruik van de database. Distributie via internet zal een belangrijke rol gaan spelen. Door de transparantie van de producten en de mogelijkheid met combinaties tot een individueel gericht aanbod te komen zal internet uitstekend passen in de nieuwe filosofie. Landelijke verkrijgbaarheid van de producten. De Money$tore is voortdurend met alle andere vestigingen en kantoren van de groep in contact via het intranet en met het BKR. Strategie distributie: DSB Money$tore past de selectieve distributie strategie toe. DSB wil met zijn winkels op A 1 locaties gaan zitten om de doelgroep te bereiken. Het internet dient als distributiekanaal. De medewerkers binnen de DSB Groep gebruiken intranet als informatieverschaffer. Naast de bestaande verkoopkanalen zoals kantoren, internet en banken is Money$tore in feite een nieuw distributiekanaal voor de OSB Groep. Hier is sprake van duale distributie. 10

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Welke aflossing voor welke klant?

Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing???? info fiscaal aflossen vermogensopbouw De standaard klant: Wil het allemaal niet weten; Sluit de hypotheek bij de adviseur, die niet zo moeilijk doet;

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong!

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong! Nationale Staalbouwdag 2015 Arend Dolsma en Erik de Jong Waarom participeren in de Nationale Staalbouwdag? De Nationale Staalbouwdag is uniek Bij een beursbezoek worden alle zintuigen geraakt enkel medium

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

6 Planmatige aanpak van communicatie

6 Planmatige aanpak van communicatie 6 Planmatige aanpak van communicatie 6.1 Opzet plan Om een positief imago bij de publieksgroepen te bereiken, is veel inspanning en tijd nodig. Veel organisaties beseffen dat onvoldoende. Zij denken niet

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Welkom bij SNS Regio Bank

Welkom bij SNS Regio Bank Welkom Voor iedereen Welkom bij SNS Regio Bank In de eerste plaats mag u van uw bank natuurlijk een professionele aanpak verwachten. Met een uitgebreid aanbod diensten en producten. Maar SNS Regio Bank

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Publiciteit optimalisatie

Publiciteit optimalisatie Publiciteit optimalisatie inhoudsopgave 1. Doelstelling van publiciteit: realiseren gewenste positionering 4 2. Fases plan van aanpak om publiciteit te genereren 4 Voorbereiding 4 Uitvoering 4 Evaluatie/bijstellen

Nadere informatie

André Feijs Financiële Planners

André Feijs Financiële Planners André Feijs Financiële Planners Contactgegevens André Feijs financiële planners, statutaire naam: A.J.M. Feijs Advies B.V. Valkenburgerweg 167 Wilhelminasingel 92 6419 AT Heerlen 6221 BL Maastricht Tel:

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

Vragen BDK H3 Strategisch management. Deel 1: v.a. blz. 75 Situatieanalyse t/m blz. 100

Vragen BDK H3 Strategisch management. Deel 1: v.a. blz. 75 Situatieanalyse t/m blz. 100 Vragen BDK H3 Strategisch management Deel 1: v.a. blz. 75 Situatieanalyse t/m blz. 100 Vraag 1 Vraag 1 Wat is het verschil tussen de klassieke en de moderne benadering van strategisch management? Vraag

Nadere informatie

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten.

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten. DIT DOEN WIJ VOOR U Alles wat u moet weten. 2 Inleiding U denkt erover een financieel product af te sluiten. Wie weet heeft u die beslissing zelfs al genomen. Daar komt enorm veel bij kijken. Wij willen

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b EBC*L NIVEAU B Syllabus SYL - B - Version 2016-1b International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. PR en Sponsoring Public Relations en Sponsoring zijn instrumenten die als hoofddoelstelling hebben: het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de doelgroepen. De beide instrumenten zijn dus

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Projectvoorstel. Robin Santos

Projectvoorstel. Robin Santos Projectvoorstel Robin Santos Inhoudsopgaven Inleiding Doel van het project Taken en personeel Haalbaarheid van het project Activiteitenlijst Begroting Inleiding Ik wil graag het nieuwe project Design&Co

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO WIJ ZIJN ITCH CREATIVE STUDIO een creatief bureau met een team van 4 specialisten, we hebben ruim 14 jaar ervaring en zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van een strategische

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 FINANCIEEL PLAN M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 MANAGEMENT SUMMARY Moleskine heeft als voornaamste doel simpele maar moderne mannenmode

Nadere informatie

Checklist (re)design website

Checklist (re)design website Checklist (re)design website Inleiding Het maken van een website is een omvangrijk en kostbaar project. Daarom is het goed om eerst inzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen, voor wie en waarom. Om op

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers,

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers, DIENSTENWIJZER In dit dienstverleningsdocument (DVD) leest u welke diensten en producten wij aanbieden, wat onze werkwijze is en hoe u ons daarvoor betaalt. Verder treft u algemene informatie over ons

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek

Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek Deze beleidsnotitie is als volgt opgebouwd: Inleiding 1. Plaats in de organisatie 2. Randvoorwaarden 3. Doelstelling 4. Boodschap 5. Doelgroep

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten JAARVERSLAG 2014 Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD).

Nadere informatie

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 koopmans TBI 1 juli 2015 Versie 2.0 1 van 10 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 1 juli 2015 Versie

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11 1 Het verwerven van verkoopopdrachten 11 1.1 Marketing, wat is dat? 12 1.2 Het marketingplan 13 1.3 De instrumenten van de marketingmix 14 2 Public

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

totaaladvies en persoonlijke aandacht

totaaladvies en persoonlijke aandacht totaaladvies en persoonlijke aandacht assurantiën makelaardij hypotheken financieel advies uw wensen Opnieuw beginnen in het huis van uw dromen. Financiële verplichtingen aangaan voor een periode van soms

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 Reclame en public relations

Hoofdstuk 16 Reclame en public relations Hoofdstuk 16 Reclame en public relations Leerdoelen Omschrijven welke rol reclame en PR spelen in de promotiemix. De belangrijkste beslissingen beschrijven waarvoor je komt te staan bij het opzetten van

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Commerciële calculaties

Commerciële calculaties Het programma van vandaag: distributie promotie Vaya Con Dios Commerciële calculaties Joop Lengkeek H0.012 lengkeek.j@nhtv.nl www.jooplengkeek.nl Distributie De Plaats/distributie Het gaat om de plaats

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Uw digitale. communicatie

Uw digitale. communicatie Uw digitale communicatie Optieksignage: uw oplossing in Digital Signage Uw digitale communicatie Optieksignage is een unieke totaaloplossing op het gebied van digitale communicatie. Met de door ons ontwikkelde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011.

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011. Samenwerken voor een rendabele keten Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd Even voorstellen Curriculum Vitae strategie en structuur PricewaterhouseCoopers PWC Consulting IBM Business Consulting

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre Marketing De basisprincipes Katheline De Lembre Acco Leuven / Den Haag Inhoud Back to basics 11 Deel 1 De betekenis van marketing 13 1. Verschil tussen verkoop, reclame en marketing 14 2. Definitie van

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Hoofdstuk 16 Marketing 16.1 Strategische doelstellingen van elke organisatie: - het nastreven van continuïteit, en daarmee samenhangend

Nadere informatie

Inhoudsopgave beknopt

Inhoudsopgave beknopt Inhoudsopgave beknopt Hoofdstuk 1 Marketing en communicatie Hoofdstuk 2 Consumentengedrag Hoofdstuk 3 Reclame Hoofdstuk 4 Sales promotions Hoofdstuk 5 Direct marketing en persoonlijke verkoop Hoofdstuk

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 prestatieladder

Communicatieplan CO2 prestatieladder ERA Contour B.V. 1e Stationsstraat 185 2712 HG Zoetermeer Postbus 62 2700 AB Zoetermeer Telefoon 079-31 70 170 Fax 079-31 65 800 info@eracontour.nl www.eracontour.nl Communicatieplan CO2 prestatieladder

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

Voor directe publicatie 27 juli 2010

Voor directe publicatie 27 juli 2010 Persbericht Voor directe publicatie 27 juli 2010 Contactpersoon voor de media: Mulberry Marketing Communications Arno van der Drift +44 (0)20 7928 7676 avanderdrift@mulberrymc.com Avery Dennison, Printer

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie