Opendeurdagen balletschool Raymonda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opendeurdagen balletschool Raymonda"

Transcriptie

1 gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr p15 02 Opendeurdagen balletschool Raymonda Zaterdag 8 en zondag 9 februari - Meer info op p. 21 Gewijzigde identiteitsdocumenten (biometrie en prijzen) 8 Vakantiekampen 14 Start nieuw sportjaar 15

2 Inhoud Gemeenteraad 2 Nieuws 7 Think Pink Jeugd 10 UiTinDeerlijk 12 Sport 14 Milieu & Groen 16 Cultuur 17 Niels Destadsbader Infohoek 22 Verboden te parkeren Beste Deerlijkenaren Ik wens jullie in het begin van het nieuwe jaar allemaal een gelukkig en gezond 2014 toe. Een jaarwisseling gaat gepaard met een tetrugblik naar het verleden en een blik op de toekomst. In het voorbije jaar hebben wij als beleidsploeg de krijtlijnen uitgetekend voor de komende jaren. We namen belangrijke beslissingen in het voorbije jaar en zetten ze in onze meerjarenplanning. Vanaf nu kunnen wij van start gaan met de uitvoering en de concretisering van deze projecten. En alles leidt tot één doel: onze gemeente Deerlijk moet een bruisende gemeente blijven waarin iedereen aan zijn trekken komt op verschillende vlakken. Een gemeente met veel troeven en voor elk wat wils! Een sterke gemeente in onze regio. Ik mag de gemeente Deerlijk ondertussen tien jaar leiden als burgemeester. Het waren tien boeiende jaren. Tijdens de voorbije jaren probeerde ik mijn verantwoordelijkheid te nemen en dat vraagt soms moed en doorzettingsvermogen. Mijn beslissingen nam ik altijd in overleg met mijn naaste medewerkers en collega s. Ik wil mijn collega s uit de huidige bestuursploeg dan ook bedanken, samen met het gemeentepersoneel waarop ik iedere dag kan rekenen. Ik hoop oprecht dat ik nog heel wat jaren de gemeente Deerlijk mag blijven leiden en (be)sturen als burgemeester en burgervader. Ondertussen ben ik net veertig jaar geworden. Sommigen zeggen dat het leven pas begint op je veertigste. Of dit waar is of niet, laat ik in het midden. Met grote vreugde kijk ik samen met mijn vrouwtje Justine uit naar de nakende gezinsuitbreiding. Wij verlangen intens naar de geboorte van ons kindje in de loop van april. Zoals u ziet, bouw ik verder aan de toekomst van Deerlijk. Dochter Stiene, ondertussen bijna 10 jaar, deelt ons verlangen en is klaar voor haar rol als grote zus. Ik wens jullie een boeiend 2014 toe en hoop opnieuw heel veel Deerlijkenaren te ontmoeten op de verschillende activiteiten. Onze gemeente Deerlijk is een dynamische gemeente en wij hebben dan ook veel gelegenheden om elkaar te ontmoeten in een vriendschappelijke sfeer. Hopelijk tot binnenkort. Claude Croes gemeenteraad 5 december Algemene politieverordening (APV) - tweede wijziging De tweede wijziging van de algemene politieverordening van de gemeente Deerlijk, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 april 2010 en een eerste maal gewijzigd in gemeenteraadszitting van 1 december 2011, wordt goedgekeurd. N-VA en sp.a) en 3 neen-stemmen (Open VLD). 2 FairTradeGemeente - aangepaste resolutie De raad keurt de aangepaste Fairtrade resolutie goed en stemt er mee in om: - bij de aankoop van producten aandacht te besteden aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden; - in communicatie aandacht te besteden aan duurzaam aankoopbeleid en op die manier een informatie- en sensibilisatieopdracht uit te voeren; - te voldoen aan de 6 criteria van een FairtradeGemeente en om de titel FairTradeGemeente te blijven behouden; - de deelname en ondersteuning aan de werkgroep FairTradeGemeente te bestendigen, ter bevordering van het verder uitrollen van de campagne FairTradeGemeente in Deerlijk. 3 Brandweer - bouwen nieuwe kazerne - principebeslissing De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne samen met het gemeentebestuur van Anzegem op het grondgebied van Deerlijk in de wijde omgeving van de Belgiek. Goedgekeurd met 15 ja-stemmen (CD&V, N-VA) en 6 neen-stemmen (Open VLD, sp.a). 4 Samenwerkingsovereenkomst stad Harelbeke - gemeente Deerlijk - politiezone Deerlijk-Harelbeke - dienstjaar 2014 De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk voor de politiezone Harelbeke in het dienstjaar Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Deerlijk betreffende onderlinge samenwerking financiële dienst De raad beslist om een beheersovereenkomst af te sluiten tussen de gemeente en het OCMW Deerlijk betreffende onderlinge samenwerking van de financiële dienst. Hierdoor zal onder andere de financieel beheerder van de gemeente het ambt van financieel beheerder van het OCMW uitoefenen. Goedgekeurd met 17 ja-stemmen (CD&V, Open VLD en sp.a) en 4 neen-stemmen (N- VA). 6 Gemeentepersoneel - rechtspositieregeling - aanpassing De rechtspositieregeling van de gemeente wordt aangepast in het kader van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW betreffende de onderlinge samenwerking van de financiële dienst. De raad keurt de aanpassing van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel Goedgekeurd met 17 ja-stemmen (CD&V, Open VLD en sp.a) en 4 neen-stemmen (N- VA). 7 Kerkfabriek Sint-Columba - budgetwijziging 2013 De raad neemt akte van de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek Sint-Columba. 8 Politiezone Gavers - budget gemeentelijke dotatie De dotatie aan de politiezone Gavers voor het dienstjaar 2014 ten laste van de gemeente Deerlijk wordt vastgesteld op euro. 9 BM - voetweg 47 - vestiging toegangsrecht De gemeente staat aan een aangelande eigenaar een toegangsrecht toe op de (garage) weg nabij de Kerkstraat en de Pladijsstraat, waarvan voetweg 47 deel uitmaakt, om via deze weg toegang te krijgen tot diens eigendom en dit tegen de prijs van euro. 10 Sluiting café P TIE FOLIE - besluit waarnemend burgemeester - kennisgeving De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de waarnemend burgemeester van 9 november 2013 tot sluiting bij hoogdringendheid van café P TIE FOLIE met ingang van 9 november 2013 voor een termijn van zes maanden. Burgemeester Gemeentehuis Harelbekestraat 27 T F ma - di - wo - vr uur do uur uur za* uur - elke eerste zaterdag van de maand - elke derde zaterdag van de maand (enkel dienst burgerzaken) (*uitgezonderd juli en augustus) DONAH Deerlijks ondersteuningsnetwerk voor aanvullende hulp T Eerstkomende gemeente raadszitting 30 januari om uur in het gemeentehuis, Harelbeke-straat 27. De gemeenteraads-zitting is openbaar. Agenda gemeenteraad Wil je op de hoogte blijven van de dossiers die de gemeenteraad behandelt? Je kan de agenda met toelichting van de gemeenteraadszittingen gratis krijgen via . Wil je hem per post, dan betaal je jaarlijks 10 euro. Meer info via de informatiedienst, , De agenda kan je ook raadplegen aan de infokast buiten vooraan het gemeentehuis, in de bibliotheek en op Een uitgebreider verslag van de gemeenteraadszitting kan je nalezen op (Over Deerlijk > Politiek > Gemeenteraad). Je vindt dit uitgebreide, goedgekeurde verslag ook terug in de bibliotheek. Volg de gemeente op: twitter.com/gemdeerlijk 2 gemeentenieuws Deerl!jk gemeentenieuws Deerl!jk 3

3 gemeenteraad 5 december Sluiting café P TIE FOLIE - besluit burgemeester - kennisgeving De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 22 november 2013 en bevestigt de sluiting van café P TIE FOLIE met ingang van 9 november 2013 voor een periode van zes maanden, zoals beslist door de waarnemend burgemeester op 9 november Concessie uitbating cafetaria Gaverkasteel - overdracht De gemeenteraad gaat akkoord met de overdracht van de concessie uitbating stalling (cafetaria) Gaverkasteel. Goedgekeurd met 17 ja-stemmen (CD&V, Open VLD en sp.a) en 4 neen-stemmen (N- VA). 13 Koppeling boekhoudprogramma en 3P-programma - aankoop software technische beschrijving, gunningswijze en uit te nodigen firma s technische bepalingen en de raming voor de opdracht Software voor koppeling boekhouden 3P-programma. De raming bedraagt 2.117,50 euro incl. 21 % btw voor de aankoop en een jaarlijkse onderhoudskost van 653,40 euro incl. 21% btw. 14 Cultuur - premiereglement animatiesubsidie De raad keurt het premiereglement animatiesubsidie 15 Cultuur - premiereglement projectpremie De raad keurt het premiereglement projectpremie N-VA en sp.a) en 3 neen-stemmen (Open VLD) 16 Cultuur - reglement startpremie - goedkeuring De raad keurt het reglement startpremie N-VA en sp.a) en 3 neen-stemmen (Open VLD) 17 Cultuur - premiereglement voor aankoop en herstelling van basisuitrusting - goedkeuring De raad keurt het premiereglement voor aankoop en herstelling van basisuitrusting 18 Cultuur/Sport - renovatie- en herstellingswerken aan lokalen in eigendom - premiereglement De raad keurt het premiereglement renovatie- en herstellingswerken aan lokalen in eigendom 19 SB - tweede verblijven - belastingreglement De raad keurt het belastingsreglement tweede verblijven De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 600 euro per tweede verblijf, voor de aanslagjaren 2014 tot en met N-VA en sp.a) en 3 neen-stemmen (Open VLD). 20 Gemeentelijke saneringsbijdrage - vaststelling - aanpassing De raad keurt de aanpassing van de gemeentelijke saneringsbijdrage - De schijvenindeling wordt aangepast conform de algemeen toegepaste schijvenindeling binnen de Watergroep, zijnde 1e schijf van 0 tot m³, 2e schijf van tot m³ en 3e schijf voor verbruiken boven m³. - De tarieven worden aangepast rekening houdend met het de vervuiler betaalt - beginsel. Voor de 1e schijf wordt de maximumbijdrage aangerekend en voor de 2e en 3e schijf wordt een korting van respectievelijk 50 % en 75 % toegekend. 21 HTD - retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein De raad keurt het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 22 Milieu - retributiereglement DIFTAR containerpark Het retributiereglement met de tarieven voor de aanvoer van afval op het betalend gedeelte van het containerpark werd ongewijzigd verlengd tot 31 december N-VA en sp.a) en 3 neen-stemmen. 23 Milieu - retributiereglement gesorteerd groot vuil - afhaling via gemeentelijke container Het retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke container voor het afvoeren van bepaalde afvalstromen werd gewijzigd en verlengd tot 31 december Er wordt een vaste kost aangerekend van 75 euro bovenop het gewicht van het afval. 24 Jeugd - premiereglement jeugdverenigingen De raad keurt het premiereglement voor jeugdverenigingen 25 Jeugd - premiereglement culturele initiatieven en projecten De raad keurt het premiereglement voor culturele initiatieven en projecten N-VA en sp.a) en 3 neen-stemmen (Open VLD). 26 Sport - retributiereglement huurprijzen sportaccomodatie Het retributiereglement huurprijzen sportaccommodaties werd aangepast en verlengd voor een termijn tot 31 december De huurprijzen voor het afhuren van sportaccommodatie werden met 150% verhoogd. Voor gebruikers van buiten Deerlijk geldt de regel x 200%. Goedgekeurd met 15 ja-stemmen (CD&V en N-VA) en 4 neen-stemmen (Open VLD en sp.a). 27 Sport - retributiereglement sportaanbod sportdienst Het retributiereglement sportaanbod sportdienst werd aangepast en bepaald voor een termijn tot 31 december Alle deelnameprijzen voor sportorganisaties georganiseerd door de sportdienst worden hiermee bepaald. Voor eenmalige activiteiten die tijdens het jaar op touw worden gezet, wordt de prijs steeds bepaald op basis van de effectieve kostprijs. 28 Sport - retributiereglement grootschalige evenementen sporthal Het retributiereglement grootschalige evenementen sporthal werd aangepast en verlengd voor een termijn tot 31 december Op basis van een puntensysteem wordt de huurprijs voor een evenement dat plaatsvindt in de Gaverhal bepaald. 29 Sport - reglement professionalisering jeugdsportbegeleiding sportverenigingen - goedkeuring reglement Het reglement professionalisering jeugdsportbegeleiding sportverenigingen werd opgemaakt ter verbetering van de jeugdwerking in de sportverenigingen en is een Vlaamse beleidsprioriteit. Het reglement geldt voor een termijn tot 31 december Hierbij kunnen de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse federatie extra subsidies verwerven. 30 Sport - erkennings- en subsidiereglement sportverenigingen reglement Het erkennings- en subsidiereglement sportverenigingen werd aangepast en verlengd voor een termijn tot 31 december 2019 en is een Vlaamse beleidsprioriteit. Hierbij kunnen de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse federatie beleidssubsidies bekomen. 31 Sport - retributiereglement cafetaria sporthal reglement Het retributiereglement cafetaria sporthal werd aangepast op vraag van de uitbatende sportverenigingen. Dit retributiereglement werd vastgelegd tot 31 december Een aantal dranken in blik worden niet door de gemeente geleverd en behoren dus niet tot het drankassortiment van de gemeente. 32 Kermisattracties en kermisgastronomie - plaatsrecht - retributiereglement De raad keurt het retributiereglement over het plaatsrecht van kermisattracties en kermisgastronomie 33 HIZ - grafconcessies - retributiereglement De raad keurt het retributiereglement op de grafconcessies 34 HIZ - belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen De raad keurt het belastingreglement op de lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen 35 HIZ - premiereglement begrafenis of verassing van oud-strijders en gelijkgestelden De raad keurt het premiereglement op de begrafenis of verassing van oud-strijders en gelijkgestelden 36 HIZ - geboortepremie - premiereglement De raad keurt de afvoering van het premiereglement geboortepremies N-VA en Open VLD) en 3 neen-stemmen (sp.a). 37 HIZ - retributiereglement uitleendiensten De raad keurt het retributiereglement voor de uitleendiensten 38 HIZ - verfijning retributiereglement kwaliteitsvolle kinderopvang De raad keurt de verfijning van het retributiereglement voor kwaliteitsvolle kinderopvang 39 Integraal waterbeleid - aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger Algemene Bekkenvergaderingen Jo Tijtgat wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de algemene bekkenvergaderingen die plaatsvinden in de loop van de legislatuur Carl De Donder wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 40 Intercommunale Leiedal - buitengewone algemene vergadering van 10 december 2013 a) mandaat agenda van de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 10 december b) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Ann Accou wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 10 december Regine Vanwynsberghe-Rooryck wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 41 Gaselwest - buitengewone algemene vergadering van 18 december mandaat - vaststelling agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 18 december W.I.V. - bijzondere algemene vergadering van 17 december 2013 a) mandaat agenda van de algemene vergadering van W.I.V. van 17 december 2013 b) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Jurgen Beke wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergade- ringen van de W.I.V. die plaatsvinden in de loop van de legislatuur Lien De Ketele wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 43 FIGGA - buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 a) mandaat agenda van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 18 december 2013 b) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Jo Tijtgat wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van FIGGA die plaatsvinden in de loop van de legislatuur Frans Kemseke wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 44 PSILON - buitengewone algemene vergadering van 17 december 2013 a) mandaat agenda van de buitengewone algemene vergadering van PSILON van 17 december b) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Ann Accou wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van PSILON die plaatsvinden in de loop van de legislatuur Regine Vanwynsberghe-Rooryck wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 45 IMOG - buitengewone algemene vergadering van 17 december 2013 a) mandaat agenda van de buitengewone algemene vergadering van IMOG van 17 december 2013 b) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Louis Haerinck wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van IMOG die plaatsvinden in de loop van de legislatuur Regine Vanwynsberghe-Rooryck wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 4 gemeentenieuws Deerl!jk gemeentenieuws Deerl!jk 5

4 gemeenteraad 19 december 2013 nieuws Zitdagen burgemeester De burgemeester is vrij te consulteren op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 8.15 tot 9.45 uur. Op andere momenten kan je langskomen op afspraak. Een afspraak maken met de burgemeester kan via het nummer of via Gemeenteraadscommissie financiën De vergaderingen van de gemeenteraadscommissie financiën zijn openbaar. De data van de zittingen en de dagorde worden aangekondigd op de gemeentelijke website Mededelingen van Sociaal Huis De eerstkomende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vindt plaats op maandag 3 februari om uur in het Sociaal Huis. De zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbaar. Sociaal Huis 1 Overleg Cultuur regio Kortrijk - cultuurnota De raad keurt de cultuurnota van Overleg Cultuur regio Kortrijk 2 Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme En Recreatie (STER) De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie (STER) Jeugd - retributiereglement gemeentelijke speelpleinwerking De raad keurt retributiereglement gemeentelijke speelpleinwerking Goedgekeurd met 17 ja-stemmen (CD&V, N-VA en Open VLD) en 2 neen-stemmen (sp.a). 4 Premiereglement verkeersveiligheidsacties scholen - aanpassing - goedkeuring De raad keurt het aangepaste premiereglement verkeersveiligheidsacties scholen 5 OCMW meerjarenplanning en budget 2014 a) meerjarenplanning goedkeuring De raad keurt het meerjarenplan van het OCMW Goedgekeurd met 11 ja-stemmen (CD&V), 6 neen-stemmen (N-VA, Open VLD) en 2 onthoudingen (sp.a) b) budget 2014 kennisname De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2014 van het OCMW, dat gunstig werd geadviseerd in het schepencollege op 27 november 2013 en werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 9 december 2013, dat past in het meerjarenplan. De meerjarenplanning werd vastgesteld. Vastgesteld met 11 ja-stemmen (CD&V) en 8 neen-stemmen (N-VA, Open VLD en sp.a). b) budget De raad stelde de beleidsnota van het budget 2014 vast, die aangeeft welke beleidsdoelstellingen het bestuur wil realiseren. Dit is een concretisering van de doelstellingen uit het algemeen beleidsprogramma. - De raad de financiële nota van het budget 2014, die een financiële vertaling is van de beleidsdoelstellingen geformuleerd in de beleidsnota van het budget 2014, goed op volgende cijfers: A. Exploitatiebudget (schema B2) ontvangsten: euro uitgaven: euro saldo: euro B. Transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen (schema B4) ontvangsten: euro uitgaven: euro saldo: euro Goedgekeurd met 11 ja-stemmen (CD&V) en 8 neen-stemmen (N-VA, Open VLD en sp.a). 8 Patrimonium - verkaveling Driesknoklaan - overdracht wegenis en groen bij het openbaar domein De gemeente gaat over tot de opname in het openbaar domein van de Waterhoenstraat, de Fazantstraat, de Patrijsstraat, de Leeuwerikstraat, de Koekoekstraat en de aanpalende groenzone van de verkaveling Driesknoklaan. 9 Gemeentelijke beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek - vervanging lid - bekrachtiging De raad bekrachtigt de vervanging van de heer Piet Toye door de heer Kird Owen als vertegenwoordiger van N-VA in de beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek. Think-Pink Geef om Haar Knipactie Sinds de start van de campagne Geef om Haar in 2008 werden al paardenstaarten aan het Geef om Haar-fonds geschonken. Dankzij deze giften werden vrouwen met borstkanker financieel geholpen bij de aankoop van een pruik. Het betekende voor hen een belangrijke steun bij het verwerken van het verlies van hun haar en het opkrikken van hun zelfvertrouwen. In de lente van 2014 geeft ex-miss België Tatiana Silva het startschot voor een knipcampagne. Na haar donatie in 2012 is ze volop aan het sparen voor een tweede schenking. Heel wat mensen hebben haar voorbeeld toen ook gevolgd of waren haar al voorgegaan. De campagne voor deze vijfde editie gaat van start in maart 2014 en zal drie maanden duren. Tijdens deze periode kan iedereen die zijn of haar paardenstaart wil schenken aan het Geef om Haar-fonds terecht bij de deelnemende kappers in de buurt of op speciale knipevenementen voor een gratis knipbeurt. Deerlijk knipt mee! Wil jij ook graag je paardenstaart schenken? Grijs of gekleurd, glad of krullend, oud of jong, man of vrouw, alle paardenstaarten zijn welkom bij het Geef om Haar-fonds! De enige voorwaarde is dat je paardenstaart gezond is en minimum 20 cm lang is. Als gemeente engageren wij ons samen met jou voor deze actie. Op 12 maart komt het kappersteam van Think- Pink om uur langs in OC d Iefte. Je kan nu al een afspraak via of Ben je zelf kapper? Wil je op 12 maart deel uitmaken van het Think-Pink-knipteam of wil je tijdens de drie campagnemaanden mee knippen ten voordele van Geef om Haar in je eigen salon? Meld je aan via Alle hulp is welkom. Meer info en deelnemende kappers of Biometrische gegevens in paspoorten en verblijfstitels voor onderdanen van derde landen Op donderdag 23 januari starten we in Deerlijk met biometrische verblijfskaarten en paspoorten. Biometrische gegevens zijn meetbare lichaamskenmerken. Aan de hand van deze gegevens kan je iemand identificeren. Nu vind je vaak een foto van het gezicht op identiteitsdocumenten. Nieuw is de opname van vingerafdrukken. De gemeente zal de aanvraag nu ook elektronisch versturen naar de producent. Daarvoor zullen we de pasfoto van de aanvrager inscannen en de handtekening en vingerafdrukken ter plaatse registreren. Volgens de Europese richtlijnen moet je biometrische gegevens opnemen in de paspoorten en in de verblijftitels voor onderdanen van derde landen. Door de invoering van het biometrische paspoort wil de EU de veiligheid verhogen. Vervalsing is zo haast niet meer mogelijk en het beperkt identiteitsfraude. Ook de foto s controleren we strenger en keuren we via een elektronische check. Wat met de al afgeleverde documenten? De paspoorten (reispassen) en de verblijfskaarten zonder vingerafdrukken blijven geldig gedurende de looptijd. Vercruysse de Solartstraat 22 T F voormiddag: uur - namiddag (op afspraak): - ma, di & wo: uur - do: uur - vr: gesloten 6 Belastingen 2014 Volgende belastingen werden goedgekeurd voor het aanslagjaar 2014: - Aanvullende personenbelasting: 8% - Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 1700 Goedgekeurd met 11 ja-stemmen (CD&V) en 8 neen-stemmen (N-VA, Open VLD en sp.a) 7 Gemeentelijk meerjarenplan en budget 2014 a) meerjarenplan 10 Personeel - dienstvrijstelling toekenning De raad kent dienstvrijstellingen toe aan het gemeentepersoneel voor de nieuwjaarsreceptie en de personeelsuitstap in Intrekking gemeenteraadsbeslissingen van 26 september 2013 en 24 oktober kantmeldingen - mededeling De raad neemt akte van de kantmeldingen gemaakt in de rand van de notulen van 26 september en 24 oktober Garage te huur De gemeente verhuurt een garage in de Hoogstraat 144, gelegen aan het voormalig politiekantoor van Deerlijk. De garage is 25 m² groot. Interesse? Meer info over de garage en de huurprijs op het nummer gemeentenieuws Deerl!jk gemeentenieuws Deerl!jk 7

5 nieuws Prijswijziging identiteitsdocumenten Vanaf 1 januari 2014 verhoogt de kostprijs voor een elektronische identiteitskaart, een kids-id en een verblijfskaart voor vreemdelingen. Hieronder vind je een overzicht van de prijzen die gelden zijn vanaf 1 januari Soort identiteitsdocument Prijs Wanneer af te halen in gemeentehuis? Kids-ID 6,10 euro 3 tot 4 weken na aanvraag eid 20,20 euro 3 tot 4 weken na aanvraag evk (verblijfskaart voor vreemdelingen) 20,20 euro 3 tot 4 weken na aanvraag Dringende procedure kids-id 109,80 euro na 4 werkdagen na aanvraag zaterdag en zondag niet meegerekend Dringende procedure eid en evk 129,90 euro na 4 werkdagen na aanvraag zaterdag en zondag niet meegerekend Zeer dringende procedure Kids-ID 174,20 euro na 3 werkdagen na aanvraag zaterdag en zondag niet meegerekend Zeer dringende procedure eid en evk 194,30 euro na 3 werkdagen na aanvraag zaterdag en zondag niet meegerekend Waar aanvragen? Je kan alle bovenstaande identiteitsdocumenten aanvragen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Iedereen moet zich persoonlijk aanbieden. Wat breng je mee? - eid of een kids-id: 1 nieuwe pasfoto - evk: 2 nieuwe pasfoto s Meer info Met vragen kan je terecht bij de dienst burgerzaken, op de nummers , en of via De gemeentelijke administratieve geldboete in Deerlijk in vraag en antwoord Op 1 januari 2014 trad de gewijzigde algemene politieverordening van de gemeente Deerlijk in werking. De wijziging kwam er hoofdzakelijk als gevolg van de nieuwe GAS-wet die op dezelfde dag in werking trad. Wie de politieverordening overtreedt, riskeert een GAS-boete, maar wat houden die gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en in het bijzonder de gemeentelijke administratieve geldboete nu precies in? 1. Wat is een gemeentelijke administratieve geldboete (GAS-boete)? Een GAS-boete is een administratieve sanctie die een gemeentelijk sanctionerend ambtenaar je oplegt. 2. Waarom een GAS-boete? De GAS-boete vervangt de bestraffing van een aantal feiten. Vroeger bestrafte de politierechtbank deze feiten. 3. Waarvoor kan je een GAS-boete krijgen? Je kan een GAS-boete krijgen voor alle overtredingen op de algemene politieverordening van de gemeente. Voorbeelden zijn onder meer loslopende honden, het achterlaten van hondenpoep, wildplakken, sluikstorten en nachtlawaai. 4. Wie kan een GAS-boete krijgen? Personen ouder dan 16 jaar en rechtspersonen (zoals bvb. een vzw of een vennootschap) kunnen een GAS-boete krijgen. In Deerlijk kunnen minderjarigen tussen 14 en 16 jaar geen GAS-boete krijgen. 5. Wie kan een inbreuk vaststellen? De politie stelt de inbreuken vast die kunnen leiden tot een GAS-boete. 6. Wie legt de GAS-boete op? De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar aangewezen door de gemeenteraad legt de GAS-boete op. In dit kader is er een samenwerking met de stad Harelbeke. 7. Hoeveel bedraagt de GAS-boete? GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 350 euro. Voor personen tussen 16 en 18 jaar bedraagt de boete maximum 175 euro. De hoogte van de boete moet in overeenstemming zijn met de ernst van het bestrafte feit. 8. Hoe wordt mijn stem gehoord in de procedure? De wet garandeert dat de stem van de verdachte in de procedure wordt gehoord. Als de GAS-ambtenaar van plan is een boete van maximum 70 euro op te leggen, dan kan de verdachte zijn zaak schriftelijk verdedigen. Als de GAS-ambtenaar van plan is een hogere boete op te leggen, dan krijgt de verdachte de kans zich mondeling te verweren. Een verdachte tussen 16 en 18 jaar krijgt een advocaat toegewezen. 9. Hoe lang kan de procedure duren? De procedure moet binnen de zes maanden afgehandeld zijn. 10. Kan de sanctionerend ambtenaar in het kader van de procedure nog andere maatregelen nemen? Bij vaststellingen ten aanzien van minderjarigen kan de sanctionerend ambtenaar de procedure van ouderlijke betrokkenheid opstarten. De sanctionerend ambtenaar kan daarnaast de bemiddelingsprocedure starten. 11. Wat houdt de procedure van ouderlijke betrokkenheid in? Voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling of de oplegging van een administratieve sanctie worden de titularissen van het ouderlijk gezag betrokken. Zij krijgen de mogelijkheid hun opmerkingen mee te delen en eventueel opvoedkundige maatregelen voor te stellen. De sanctionerend ambtenaar kan ook een ontmoeting met de titularis van het ouderlijk gezag en de minderjarige vragen. Als de sanctionerend ambtenaar tevreden is met de educatieve maatregel, kan hij de procedure stopzetten. 12. Is bemiddeling mogelijk of verplicht? Als er iemand schade heeft geleden door een overtreding, kan de GAS-ambtenaar de bemiddelingsprocedure starten. Dit gebeurt via een ambtenaar van de stad Kortrijk. Bemiddeling is vrijwillig, gratis en vertrouwelijk. De GAS-ambtenaar moet rekening houden met het resultaat van de bemiddeling bij de bepaling van de boete. Bij verdachten tussen 16 en 18 jaar is bemiddeling verplicht. 13. Is er beroep mogelijk? Ja, tegen het opleggen van een GAS-boete kan je beroep aantekenen bij de rechtbank. Is de overtreder ouder dan 18 jaar, dan komt de zaak voor de politierechtbank. Voor personen tussen 16 en 18 jaar moet het dossier naar de jeugdrechtbank. De rechtbank bekijkt de zaak dan helemaal opnieuw. 14. Binnen welke termijn moet je een GAS-boete betalen? Een GAS-boete moet je binnen de maand betalen. Gebeurt dit niet vrijwillig en is er geen beroep meer mogelijk, dan kan een deurwaarder de boete innen. Dit brengt bijkomende kosten met zich mee. 15. Is de GAS-boete het enige middel tegen overlast? Nee, verdraagzaamheid en communicatie zijn minstens even belangrijk. 16. Waar vind je verdere informatie? Je vindt de algemene politieverordening op Nog vragen? Stel ze via 8 gemeentenieuws Deerl!jk gemeentenieuws Deerl!jk 9

6 JEUGD Nieuwjaarsreceptie Jeugdraad We verwelkomen alle jongeren, leiders en leidsters, jeugdraadleden, hoofdverantwoordelijken en sympathisanten op de nieuwjaarsreceptie van de Deerlijkse Jeugdraad. De feestelijkheden kan je bijwonen op vrijdag 7 februari om uur in de lokalen van Chiro Joeki in de Kardinaal Cardijnlaan 8. Begeleid van een hapje en een drankje maken we van de gelegenheid gebruik om kort het voorbije jaar te evalueren en een verlangende blik in de toekomst te werpen. Ga eens vreemd! KNOREDITIE! Ej goeste voor ne keer goe tzwin deur de bjitn te joagen? Kom dan op 1 februari naar de Ga eens vreemd fuif!#knoreditie! met Benny-J, Thönder en DJ Mingo. We smijten de deuren open vanaf uur. Voor je het weet knor je vreemd! Meer info Bezoek onze facebookpagina: Ga eens vreemd fuif! #KNOREDITIE Jeugddienst Vercruysse de Solartstraat 26 T wo uur vr uur za uur Abonneer je op Jeugdradar De Deerlijkse Jeugdraad geeft tweemaandelijks een infokrant uit voor en door de Deerlijkse jongeren. Om op de hoogte te blijven van alle jeugdige, Deerlijkse activititeiten en weetjes kan je je abonneren op de Jeugdradar. Voor 2 euro ben je ook in 2014 weer helemaal mee. Je kan dit doen door een mailtje te sturen met je gegevens naar JeFi - Dracula en een beer bezoeken OC d Iefte Winnie de Poeh Op woensdagnamiddag 15 januari komen Winnie de Poeh en zijn vrienden om uur naar OC d Iefte. Dan beleeft hij een heleboel avonturen in het Honderd Bunderbos, in een filmvoorstelling voor kinderen van de 2e en 3e kleuterklas. Iejoor is zijn staart kwijt en Uil stuurt de hele club er op uit om Christopher Robin te redden van een verzonnen boosdoener. Daarnaast wordt het een hele drukke dag voor een beer die alleen maar wat honing wilde vinden. Hotel Transylvania Op woensdagnamiddag 12 februari dringt Dracula om uur OC d Iefte binnen. Zijn verschrikkelijke misdaad? Een filmvoorstelling voor kinderen van het 1e tot en met 6e leerjaar. Welkom in Hotel Transylvania, Dracula s luxueuze vijf sterrenresort, waar monsters en hun familie zich kunnen uitleven, bevrijd van de bemoeienissen van de menselijke wereld. Dracula heeft monsters uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van zijn dochter Mavis. Bij de topgenodigden horen: Frankenstein en zijn vrouw, de Mummie, de Onzichtbare man, de volledige familie Weerwolf en nog veel meer. Voor Dracula is al deze gasten ontvangen geen enkel probleem, totdat er een gast zonder uitnodiging opdaagt, een mens! Dat deze mens een oogje heeft op Dracula s dochter, maakt het alleen maar erger. Kostprijs 2 euro per filmvoorstelling Inschrijven Mail jouw naam en geboortedatum naar of telefoneer naar de jeugddienst, Het inschrijvingsgeld moet je pas betalen op de dag zelf. Praktisch Er is tot uur iemand aanwezig. Graag geen snoep, eten of drank meebrengen naar de voorstelling. KSA Deerlijk stelt voor: Zupp n vo te Krupp n Op zaterdag 15 februari is KSA Deerlijk er weer met Zupp n vo te Krupp n. De slagzin? 5 pint n n g n woater! Veel te lang op de schoolbanken, goede resultaten, slechte resultaten, een stresserende werkweek: redenen genoeg om alle remmen los te laten! Dit paren we met schitterende dj s die de Wieke op zijn grondvesten laten daveren, smaakprikkelende cocktails en natuurlijk liters bier! 10 gemeentenieuws Deerl!jk gemeentenieuws Deerl!jk 11

7 UIT IN deerlijk januari - februari Woensdag 15 januari uur: schoolsport: netbal Organisatie: sportdienst samen met Deerlijkse scholen uur: JeFi voorstelling - Organisatie: jeugddienst Woensdag 22 januari uur: schoolsport: bouncebal voor 3e leerjaar Organisatie: sportdienst samen met Deerlijkse scholen uur: ledenvergadering NEOS in OC d Iefte - Organisatie: NEOS Donderdag 30 januari tot uur: yoga voor senioren in OC d Iefte Organisatie: sportdienst uur: kaart- en spelnamiddag in buurthuis de Statie - Organisatie: Okra Sint- Lodewijk uur: badminton: DZ99 2H/3H Westhoek/IZBA uur: volley: Dames 1PL Heuvelland uur: de puntdichter door Dennis Nowé in OC d Iefte - Organisatie: d Ieftescheute uur: kaarting, koffie met koekeboterhammen en nieuwjaarsgeschenk in bar rusthuis Organisatie: Seniorenclub Braamakker uur: kampioenenkaarting en viering in het zaaltje, Vlasstraat Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk Donderdag 16 januari 9.00 tot uur: dienstencentrum in buurthuis de Statie - Organisatie: Sociaal Huis tot uur: yoga voor senioren in OC d Iefte Organisatie: sportdienst uur: kookreeks in OC d Iefte Organisatie: KVLV Vrouwen met Vaart uur: viking kubb - Organisatie: Okra Deerlijk uur: kaarting en koffietafel in OC d Iefte Organisatie: S-Plus tot uur: volwassenen omnisport: BBB/voetbal Organisatie: sportdienst uur: kookreeks in OC d Iefte Organisatie: KVLV Vrouwen met Vaart Vrijdag 17 januari uur: muziek: Swigshift en Westhoek Consort in OC d Iefte Organisatie: d Ieftescheute Zaterdag 18 januari uur: algemene ledenvergadering, feestmaaltijd in OC d Iefte Organisatie: S-plus uur: voetbal: Sparta Belgiek Harelbeke uur: badminton: DZ99 1D Lokerse 1D Zondag 19 januari 9.15 uur: voetbal: Real Knok Ingelmunster uur: basket: Dames 1PL Waregem Maandag 20 januari uur: kaarting en Nieuwjaarsdiner in zaaltje brandweer - Organisatie: Ere-Brandweer tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst Dinsdag 21 januari tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: kaarting in buurthuis de Statie - Organisatie: Vriendenkring 3de leeftijd Donderdag 23 januari tot uur: yoga voor senioren in OC d Iefte Organisatie: sportdienst uur: dienstencentrum in OC d Iefte - Organisatie: Sociaal Huis tot uur: volwassenen omnisport: conditieparcours Organisatie: sportdienst tot uur: breiles in het schoolhuis - Organisatie: gezinsbond Vrijdag 24 januari uur: De Grönholmmethode in OC d Iefte - Organisatie: Die Ghesellen Zaterdag 25 januari uur: volley: Dames 2PL Izegem uur: De Grönholmmethode in OC d Iefte - Organisatie: Die Ghesellen uur: volley: Dames 1PL Zwevegem A Zondag 26 januari uur: kaarting in buurthuis de Statie - Organisatie: Sint-Elooikaarters uur: basket: Dames 2PL Koksijde uur: basket: Heren 1PL Moorsele A uur: kaarting in buurthuis de Statie - Organisatie: Sint-Elooikaarters Maandag 27 januari uur: kookdag in OC d Iefte - Organisatie: Ziekenzorg uur: voordracht in OC d Iefte - Organisatie: 50 Actief Deerlijk tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst Dinsdag 28 januari 9.00 uur: dienstencentrum in buurthuis de Wieke - Organisatie: Sociaal Huis tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst tot uur: lijndansen in buurthuis de Statie - Organisatie: gezinsbond Woensdag 29 januari uur: koken voor mannen in OC d Iefte - Organisatie: gezinsbond uur: crea sjaal in de knoop in OC d Iefte - Organisatie: KVLV tot uur: volwassenen omnisport: handbal Organisatie: sportdienst uur: bloemschikken in buurthuis de Wieke - Organisatie: gezinsbond Vrijdag 31 januari uur: kaarting in buurthuis de Wieke - Organisatie: Real Knok Zaterdag 1 februari uur: volley: Dames 2PL Ingelmunster B uur: badminton: DZ99 2D Torhout uur: kaarting in buurthuis de Wieke - Organisatie: Real Knok uur: Dank u val in OC d Iefte - Organisatie: KWB uur: badminton: DZ99 2H/3H De Valkaart/Barloke uur: Reena Riot (clubcircuit) in t Heem Sellewie - Organisatie: KWB Sellewie en d Ieftescheute uur: Ga eens vreemd fuif in statiekerk - Organisatie: Kinderboerderij Bokkeslot Zondag 2 februari 9.00 uur: kaarting in buurthuis de Wieke - Organisatie: Real Knok 9.15 uur: voetbal: Gavervrienden Kuurne uur: hutsepot in OC d Iefte - Organisatie: DZ uur: voetbal: Deerlijk Vlamertinge Maandag 3 februari tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst Dinsdag 4 februari tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: kookactiviteit in OC d Iefte - Organisatie: Femma uur: winterfilm in OC d Iefte - Organisatie: Davidsfonds Woensdag 5 februari uur: schoolsport: badminton instuif voor 1ste- 3e leerjaar Organisatie: sportdienst samen met Deerlijkse scholen uur: kaarting in buurthuis de Wieke - Organisatie: Senioren Molenhoek Donderdag 6 februari uur: kaarting in OC d Iefte - Organisatie: Okra tot uur: volwassenen omnisport: netbal Organisatie: sportdienst tot uur: breiles in het schoolhuis - Organisatie: gezinsbond Vrijdag 7 februari uur: uitreiking culturele trofee in OC d Iefte - Organisatie: cultuurraad uur: Nieuwjaarsreceptie Jeugdraad in de lokalen van Chiro Joeki - Organisatie: Jeugdraad Deerlijk uur: chocoladekaarting met cavabar in de turnzaal van Vrije Basisschool Belgiek - Organisatie: Vrije Basisschool Belgiek Zaterdag 8 februari tot uur: vissen: Wintercriterium Visclub De Gaverkasteelvissers uur: voetbal: Sparta Belgiek Wevelgem Zondag 9 februari 9.15 uur: voetbal: Real Knok Waregem uur: kaarting in buurthuis de Statie - Organisatie: Sint-Elooikaarters uur: kaarting in buurthuis de Statie - Organisatie: Sint-Elooikaarters Maandag 10 februari tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: kaarting in zaaltje Brandweer - Organisatie: Ere-Brandweer Dinsdag 11 februari uur: crea in OC d Iefte - Organisatie: Fibroveerke uur: onder ons in OC d Iefte - Organisatie: ziekenzorg uur: academie op de getuigenstoel door Caroline Van Den Berghe in OC d Iefte - Organisatie: Okra tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst tot uur: lijndansen in buurthuis de Statie - Organisatie: gezinsbond Woensdag 12 februari uur: JeFi voorstelling - Organisatie: jeugddienst uur: kaarting in t kelderke - Organisatie: Seniorenclub Belgiek uur: koken voor mannen in OC d Iefte - Organisatie: gezinsbond Donderdag 13 februari uur: kaarting NEOS in OC d Iefte - Organisatie: NEOS tot uur: volwassenen omnisport: tafeltennis Organisatie: sportdienst Vrijdag 14 februari uur: optreden Niels Destadsbader in OC d Iefte Zaterdag 15 februari uur: badminton: DZ99 2D Lebad Kortrijk 3D uur: Zuppn vo te kruppn fuif in buurthuis de Wieke - Organisatie: KSA Tijlsbond Zondag 16 februari 9.15 uur: voetbal: Gavervrienden Moeskroen uur: basket: Dames 1PL Boom uur: voetbal: Deerlijk Anzegem uur: basket: Heren 1PL Oedelgem A Maandag 17 februari tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst Dinsdag 18 februari tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: kaarting in buurthuis de Statie - Organisatie: Vriendenkring 3de leeftijd uur: winterfilm in OC d Iefte - Organisatie: Davidsfonds Woensdag 19 februari uur: kindernamiddag in OC d Iefte - Organisatie: Markant uur: reisverslag Ecuador in OC d Iefte - Organisatie: Landelijke gilde Donderdag 20 februari 9.00 tot uur: dienstencentrum in buurthuis de Statie - Organisatie: Sociaal Huis uur: viking kubb - Organisatie: Okra Deerlijk uur: kaarting in OC d Iefte - Organisatie: S-plus tot uur: volwassenen omnisport: hockey Organisatie: sportdienst tot uur: breiles in het schoolhuis - Organisatie: gezinsbond 12 gemeentenieuws Deerl!jk gemeentenieuws Deerl!jk 13

8 sport Vakantiekampen 2014 Start nieuw sportjaar Circuskamp, avonturenkamp, paardrijden, basketbal, dansen en bewegen, trampoline, reis rond de wereld, indianenkamp, jeugdfilms, badminton, koeien melken, knutselen, vissen Je kan het zo gek niet bedenken of er is een vakantiekamp voor. Het aanbod voor 2014 vind je in de nieuwe, overvolle folder over de vakantiekampen in Deerlijk. Alle kampen en evenementen voor kinderen en jeugd staan erin. Alle schoolgaande jeugd ontvangt de folder eind januari op school. Je kan het aanbod nu al bekijken via Dit jaar stellen we met trots drie nieuw kampen voor: het voetbal- en omnisportkamp, het kleuterkamp en het Sportacuskamp. Voetbal- en omnisport Naar aanleiding van het WK voetbal in Brazilië organiseren wij een voetbal- en omnisportkamp. In de voormiddag warmen we ons op met allerlei sporten waar we onze snelheid en balvaardigheid mee verbeteren (atletiek, basket, hockey ). In de namiddag oefenen we op onze voetbaltechniek en tactiek, spelen we wedstrijden en zorgen we ervoor dat we even goed worden als de Rode Duivels! Op vrijdag sluiten we af met een eigen mini-wk tegen onze buurgemeenten! Wanneer? 7-11 juli Leeftijd? Geboortejaren 2005 tot 2002 Prijs? 100 euro Kleuterkamp De hele week werken we rond een kleuterthema. Klimmen, klauteren, koken, knutselen, spelen en sporten, het wordt een fantastisch activiteitenprogramma dat je zeker niet mag missen! Wanneer? 3-9 maart en oktober Leeftijd? Geboortejaren 2010 tot 2008 Prijs? 75 euro Sportacus Ben jij een echte Sportacus, een sportbeest in hart en nieren? Dat kan je in dit kamp bewijzen! Een kamp vol sport en spel, elke dag nieuwe uitdagingen en een heleboel plezier. We bieden een brede waaier van verschillende sporten aan. Trampoline, ropeskipping, balsporten, baseball We doen het allemaal! Wanneer? 3-9 maart en oktober Leeftijd? Geboortejaren 2007 tot 2002 Prijs? 75 euro Inschrijven Online inschrijven kan op zaterdag 1 februari vanaf 9.00 uur: - Via onze website kan je doorklikken naar de inschrijfmodule. - Registreer je of log in met een bestaande account. Vanaf maandag 3 februari 9.00 uur kan je ook op deze manieren inschrijven: - Op de sportdienst tijdens de kantooruren. - Telefonisch op het nummer Via Per kamp houden we enkele plaatsen vrij voor mensen die niet online kunnen inschrijven. Wil je wat energie kwijt? Alle lessen van de sportdienst nemen opnieuw de draad op na de eindejaarsfeesten. De lessen zijn gericht op volwassenen en 55-plussers. Interesse? Kom gerust langs voor meer info of een proefles. Gym+ Een uurtje turnen op jouw niveau, met elke week een ander thema: een les met ballen, banken, stokken, elastieken Veel variatie dus! Dinsdag van tot uur in de sporthal. Yoga+ Actieve en rustgevende oefeningen wisselen elkaar af. Inspanning, ontspanning, relaxatie Donderdag van tot uur in OC d Iefte. Omnisport Elke week een andere sport, van basket tot tafeltennis en van badminton tot hockey. Donderdag van tot uur in de sporthal. Sport je fit is van start gegaan! Met Sport je fit! kan je elke weekdag aan verschillende sportactiviteiten deelnemen. Kies een sport uit, meld je aan op de juiste locatie en sport mee! Alle lessen staan open voor mannen en vrouwen, jong of minder jong. Je kan meesporten tot net voor de paasvakantie. Kostprijs? Alle lessenreeksen kosten 15 euro per trimester (tot aan de paasvakantie). Meer info Sportdienst, , Aanbod Maandag - Judo, uur, sportcentrum - Duiken (enkel 3 en 10 maart), uur, zwembad Zwevegem Dinsdag - Gym+, uur, sporthal Woensdag - Judo, uur, sportcentrum - Taekwondo, uur, turnzaal de beuk Donderdag - Yoga+, uur, OC d Iefte - Omnisport, uur, sporthal Vrijdag - Judo, uur, sportcentrum - Karate, uur, turnzaal de beuk - Taekwondo, uur, turnzaal de beuk Sportdienst Vercruysse de Solartstraat 30 T F ma t.e.m. vr: uur uur Prijs - 40 euro voor een 10-beurtenkaart - 75 euro voor een 20-beurtenkaart euro voor een 30-beurtenkaart Meer info Sportdienst, of 14 gemeentenieuws Deerl!jk gemeentenieuws Deerl!jk 15

9 milieu & groen Februari in de Gavers cultuur Niels Destadsbader INTIEM op Valentijnsdag Poorten sluiten eerder in containerpark Vanaf 1 januari 2014 kan je nog tot uur afval aanvoeren. Op dat uur gaat de poort dicht. Het containerpark blijft wel open tot uur, zodat je tijd hebt om jouw afval te lossen. containerpark Kleine Tapuitstraat Deerlijk Voor alle aanvoer: - met of zonder aanhangwagen, - particulieren of bedrijven. in de voormiddag - maandag: uur - woensdag: uur - vrijdag: uur - zaterdag: uur in de namiddag - maandag: uur - woensdag: uur - vrijdag: uur Het diftargedeelte van het containerpark (vanaf weegbrug) is betalend voor particulieren, ZO s en KKMO s. Je kan ook betalen met bancontact. Ophaling van PMD, Papier en Karton De volgende ophaaldata zijn: - woensdag 29 januari - woensdag 12 februari Meldingspunt zwerfvuil Milieudienst op het nummer Zondag 2 februari Vogels voeren en beloeren in de Gavers tussen en uur De koude winterdagen komen er aan. Tijd om de vogels te helpen met zelfgemaakte vetbollen. Kom naar het bezoekerscentrum en beloer de voederplaats van vogels met een telescoop. De deskundige gids geeft je meer uitleg tijdens de waarnemingen. In een leslokaal spelen we een educatieve film af over vogels. Waar? Bezoekerscentrum PSNC De Gavers Het Gaverlandschap (her)ontdekken 9.00 uur De Gavers zijn in volle ontwikkeling en ook het landschap wordt herschikt. De natuur zoekt zijn weg tussen al die veranderingen. De gids loodst je door een nieuw ontwikkelde biotoop voor bosdieren. Waar? Parking Eikenstraat Gids: Marc Tailly Vrijdag 14 februari De Gavers bloo(s)t tot uur Valentijn is het feest van de geliefden. Hoe verlopen de liefdesrituelen in de natuur? Wat is het paringsgedrag van de verschillende dieren in het bos? Hoe maken zij elkaar het hof en in welk kleurenpalet gaan zij zich tooien? Voor volwassenen en kinderen is er een apart programma. Kom en maak een blind date met de natuur. Waar? Bezoekerscentrum PSNC De Gavers Kostprijs: 6 euro Inschrijven: Meer info: Na het overweldigende succes van de eerste serie keert acteur, presentator en zanger Niels Destadsbader begin 2014 terug naar de theaters met zijn theaterconcert INTIEM. Tijdens deze voorstelling deelt Niels Destadsbader zijn passie voor Nederlandstalige muziek. Akoestisch, klein en puur zingt hij zijn favoriete liedjes die soms dringend uit de vergeethoek gehaald moeten worden. Van intieme liedjesliedjes tot scherpe en gevatte teksten, maar stuk voor stuk voorbeelden van hoe mooi Nederlandstalige muziek kan zijn. De pareltjes van nummers worden aaneengeregen door persoonlijke verhalen en anekdotes. Tel daar de intieme setting van enkele van de leukste theaters van Vlaanderen en de muzikale begeleiding van twee goede vrienden bij op en het plaatje is compleet. Waar en wanneer? 14 februari, uur, OC d Iefte Kostprijs: 15 euro Tickets en info Tapas bereiden in OC d Iefte Op maandag 27 januari kan je de workshop Tapas volgen. De oorsprong van de tapa is omstreden, maar vast staat dat het woord tapa (meervoud tapas ) is afgeleid van het Spaanse werkwoord tapar, wat afdekken of bedekken betekent. Tapa is dan ook letterlijk te vertalen als deksel. Op basis van deze betekenis wordt vaak verondersteld dat tapas zijn ontstaan uit de gewoonte om een drankje letterlijk met een stuk brood en/of een plakje ham af te dekken, dit om te voorkomen dat er bijvoorbeeld vliegen in het glas zouden komen. Of je jouw glas nu bedekt of niet, in onze workshop leer je een heleboel tapas klaarmaken. Inschrijven Inschrijven kan door vooraf 5 euro te betalen op rekeningnummer van LBV West- Vlaanderen vzw, BE , met mededeling: Actief Deerlijk aantal personen. Meer info , 16 gemeentenieuws Deerl!jk gemeentenieuws Deerl!jk 17

10 cultuur Museum René De Clercq René De Clercqstraat Deerlijk Rondleiding voor groepen, elke dag na reservatie via of Hoe lid worden? Voor 10 euro kan je lid worden van het museum René De Clercq. In ruil ontvang je onze nieuwsbrief en steun je onze werking. Overschrijven kan op het reke ningnummer BE KREDBEBB - René De Clercqgenootschap. Steunend lid ben je vanaf 15 euro, beschermend lid vanaf 25 euro. De puntdichter - Denis Nowé Een puntgedicht is een kort, grappig gedicht. Denis Nowé is de enige puntdichter in Vlaanderen. Van zijn vorige dichtbundel Mooie meisjes duren niet lang werden er exemplaren verkocht. Een aanrader voor al wie van de Nederlandse taal houdt. En ook voor wie van vrouwen houdt, want in bijna al zijn gedichten staat de vrouw centraal. Zijn ex, zijn huidige, zijn toekomstige, zijn buurvrouw en misschien wel die van jou! Denis is een Vlaamse primitief: groots op de kleine ruimte, goochelt met woordspelingen en dubbele bodems en verstaat de kunst om iemand op het verkeerde been te zetten als geen ander. Valentijn 2014 heeft niet alleen de nodige liefdesgedichten in petto. Je kan ook inschrijven voor een romantisch etentje achteraf, met veel liefde aangeboden en geserveerd door d Ieftescheute. Waar en wanneer? Zaterdag 15 februari om uur in OC d Iefte Inkom 10 euro (volwassene) - 8 euro (60+) - 5 euro (jongere) - 50 euro met valentijnsetentje Winterfilms georganiseerd door het Davidsfonds NO Regie: Pablo Larraín Acteurs: Gael García Bernal, Alfredo Castro, Néstor Cantillana René Saveedra heeft het goed voor elkaar: zijn carrière loopt gesmeerd en hij maakt reclame voor iedereen die maar genoeg geld biedt. Hij is een man die diep van binnen nog idealen heeft maar die ze binnen zijn professionele leven weg weet te stoppen. We ontmoeten hem in 1988 op het moment dat Chili aan de vooravond staat van een referendum waarin beslist wordt over de toekomst van het land. De Verenigde Naties hebben het regime van dictator Pinochet gedwongen dit referendum uit te schrijven: met een simpel ja of nee moeten de Chilenen beslissen over het wel of niet aanblijven van de man die al sinds 1973 de onbetwiste leider van het land is. Waar en wanneer? Dinsdag 4 februari om uur in OC d Iefte Deerlijk Dienst lokaal erfgoed Harelbekestraat Deerlijk tel: ma t.e.m. vr: uur Info en kaarten Gemeenschapscentrum Deerlijk, , Inkom Je betaalt 5 euro aan de deur. Mud Gemeenschapscentrum Deerlijk Hoogstraat Openingstijden bib ma uur di uur wo uur vr uur za uur uur Gedichtendag brengt poëzie in jouw leven Gedichtendag rijmt zich op donderdag 30 januari een weg naar jouw hart. Dan brengt de bib poëzie in jouw leven, want we geven de schrijfsels van de dichters enkele weken lang een prominente plaats. Ook de dichters van dichtbij, de enkele woordkunstenaars uit Deerlijk of roots in dit hinterland, verwennen we met de nodige aandacht. Verliefd op poëzie? Je buik vol van proza? Wat jouw redenen ook zijn, we laten jou graag onze poëzie ontdekken tijdens de openingsuren. Regie: Jeff Nichols Acteurs: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Tye Sheridan, Jacob Lofland De veertienjarige jongens Ellis en Neck leren op een eiland in de Mississippi een man kennen die zich Mud noemt. De mysterieuze en charismatische Mud heeft een grote tatoeage van een slang, gaat nergens heen zonder zijn gelukshemd en vertelt over de vrouw van zijn leven: Juniper. Al snel ontstaat er een hechte vriendschap tussen Mud en Ellis. Maar dan blijkt Mud op de vlucht te zijn voor een bende meedogenloze premiejagers en voor de politie. Ellis besluit om Mud te helpen ontsnappen en hem te verenigen met zijn grote liefde. Maar valt Mud wel degelijk te vertrouwen? En wie is die mysterieuze jonge vrouw die plots opduikt in het stadje? Waar en wanneer? Dinsdag 18 februari om uur in OC d Iefte Inkom Je betaalt 5 euro aan de deur. Hoogstraat 122 tel.: fax: ma uur uur di uur uur wo uur uur do uur uur vr uur uur za uur 18 gemeentenieuws Deerl!jk gemeentenieuws Deerl!jk 19

11 cultuur Een weekend vol ballet met Raymonda Uitreiking van cultuurtrofee en trofee van verdienste 2013 Op zaterdag 8 en zondag 9 februari houdt balletschool Raymonda haar jaarlijkse opendeurdag in OC d Iefte. Op zaterdag zijn er workshops voor kinderen en jongeren van 4 tot 15 jaar. De workshops zijn toegankelijk voor iedereen, ook voor leerlingen die geen les volgen in onze school. Op zaterdag en zondag zijn er doorlopend demonstraties van onze leerlingen. Programma De cultuurraad reikt voor het 6de jaar op rij een cultuurtrofee uit aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte op cultureel vlak. Daarnaast reiken we de trofee van verdienste uit aan iemand met een vrijwillige, langdurige en belangloze inzet die een uitzonderlijke bijdrage geleverd heeft aan het sociaal-cultureel leven in Deerlijk. Vorig jaar kreeg het René De Clercqgenootschap de cultuurtrofee Dit genootschap zet zich onder meer in voor de conservatie en ontsluiting van het werk van de Deerlijkse Vlaamse schrijver, dichter, politiek activist en componist. De trofee van verdienste ging afgelopen jaar naar de heer Marc Vergote voor zijn onverdroten inzet in het Deerlijkse verenigingsleven. Zaterdag 8 februari 2014 Tijdstip Zaal 1 Zaal 4 Groepsloge Podium uur uur Pré-ballet 2e en 3e kleuter Pré-ballet 2e en 3e kleuter Toonmoment (vrije ingang) 1e - 3e middelbaar 1e - 3e middelbaar 4e - 6e leerjaar 4e - 6e leerjaar 1e - 3e leerjaar 1e - 3e leerjaar Tijdstip Zaal 3-4 d'iefte Pré-ballet: afdeling Zwevegem de klassiek ballet - 3de jazz: afdeling Zwevegem ste klassiek ballet: afdeling Zwevegem Intensieve opleiding 1: afdeling Zwevegem-Deerlijk Jongeren 1A klassiek: afdeling Zwevegem-Deerlijk Jongeren 1B klassiek: afdeling Zwevegem-Deerlijk de klassiek ballet - 1ste jazz: afdeling Zwevegem Intensieve opleiding 3: afdeling Zwevegem-Deerlijk de klassiek ballet - 2de jazz: afdeling Zwevegem Jongeren 2: klassiek-pointes: afdeling Zwevegem- Deerlijk Demonstratie: Move Cie, Crea-mini, jongeren 3, Intensief, Jongeren 1-2 Zondag 9 februari 2014 Toonmoment (vrije ingang) Tijdstip Zaal 3-4 d'iefte de klassiek ballet - 3de jazz: afdeling Deerlijk Pré-ballet: afdeling Deerlijk ste klassiek ballet: afdeling Deerlijk de klassiek ballet - 5de jazz: afdeling Zwevegem- Deerlijk de klassiek ballet - 1ste jazz: afdeling Deerlijk de klassiek ballet - 2de jazz: afdeling Deerlijk Intensieve opleiding 2: afdeling Zwevegem-Deerlijk de klassiek ballet - 4de jazz:afdeling Zwevegem- Deerlijk Jongeren 1 jazz: afdeling Zwevegem-Deerlijk Intensieve opleiding 3: afdeling Zwevegem-Deerlijk Jongeren 2-3 jazz: afdeling Zwevegem-Deerlijk Demonstratie: Move Cie, crea-mini, jongeren 3, intensief, jongeren 1-2 Inschrijven Om deel te nemen aan deze workshops moet je vooraf inschrijven via Meer info Nominaties Voor de cultuurtrofee 2013 nomineerden we opnieuw een aantal bijzondere personen en gezelschappen. De genomineerden zijn: zanger en componist Ignace Baert, regisseur Robbe Vervaeke, toneelgroep Die Ghesellen, actrice Lize Ferryn en het koor Volta. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de cultuurraad vindt de huldiging van de genomineerden plaats. Dan maken we ook de winnaars van de cultuurtrofee 2013 en de trofee van verdienste 2013 bekend. De avond is tegelijkertijd een ontmoetingsmoment voor alle Deerlijkse cultuurliefhebbers. Iedereen is van harte welkom! Waar en wanneer? Vrijdag 7 februari om uur OC d Iefte, Hoogstraat 122. De toegang is gratis. Vooraf inschrijven niet nodig. Reena Riot Via haar vader, geëerd bassist van de Scabs, komt Naomi al van bij de geboorte in contact met muziek. Rock, pop en blues kreeg ze met de paplepel ingegeven. Na een fantastische performance op de Radio1-sessie van The Scabs in 2010 merkt het brede publiek haar voor het eerst op. In 2012 doet Reena Riot mee aan Humo s Rock Rally en haalt ze de finale. Haar stem, gitaarspel en présence maken op het publiek en de jury een grote indruk. Het levert haar uiteindelijk net geen medaille op, maar haar naam is gemaakt. Iedereen is erg benieuwd naar het vervolg. Wij ook! Waar en wanneer? Zaterdag 1 februari om uur in t Heem Sellewie Inkom 10 euro (volwassene) - 8 euro (60+) - 5 euro (jongere) Info en kaarten Gemeenschapscentrum Deerlijk, gemeentenieuws Deerl!jk gemeentenieuws Deerl!jk 21

12 cultuur Infohoek Heemkring dorp en toren Derlike Jaarwedde gemeentelijke onderwijzers (dl. II) Je kan het je vandaag moeilijk voorstellen, maar 120 jaar geleden liepen de salarissen van de gemeentelijke onderwijzers sterk uiteen. Dat kwam omdat de gemeentebesturen zelf de wedden bepaalden. In een artikel van Christene School (1ste jg., 15 juli en 1 aug. 1894, verschenen in Basis, jg. 120, 19 oktober 2013) lezen we: In eene der laatste zittingen van den Senaat heeft de achtbare heer Minister van onderwijs de stellige belofte afgelegd dat zijne eerste zorgen in de nieuwe schoolwet zullen besteed zijn aan het belangrijk punt van de jaarwedde der onderwijzers vast en onschendbaar te maken. Die maatregel is uiterst, uiterst noodig geworden want de wraakroependste aanslagen op het dagloon van den onderwijzer worden dagelijks gepleegd. Waarom hielden de plaatselijke besturen deze wedden zo laag mogelijk? Besparingen? In de tweede gemeente is de burgemeester brouwer die alle dagen op staminee gaat, den eenen buik bier op den anderen laadt, maar zijnen onderwijzer bijna nooit in de drankhuizen ontmoet. Waarom zou zulke onderwijzer die zoo weinig bij de menschen komt niet op de kleinste jaarwedde gezet worden? Deerlijk had ook nooit een burgemeester-brouwer! Zoo redeneeren die mannen bij zich zelven en met die gedachten roepen zij hunnen gemeenteraad te zamen. Zij trakteerden de leden met wat druppels en wat pinten. Zij versmoorden aldus de conscience of t geweten en de kristelijke rechtveerdigheid in den genever of in t bier: zij trekken den onderwijzer af en zijn daarna fier gehandeld te hebben volgens de wet!!! Volgens hetzelfde artikel: Immers hij wint franken in zijne aangenomen school. Hoe was het in deze periode met onze meesters gesteld: Ludolf Scherpereel (in dienst van 1874 tot 1904) verdiende fr.; Prosper Opsomer (in dienst van 1896 tot 1933) verdiende vóór 1904 de ronde som van frank. Dus, ook hier in Deerlijk werd er enorm bespaard op het inkomen van de onderwijzer. VEILIGHEID Verboden te parkeren De wegcode stelt dat het in bepaalde situaties verboden is om jouw voertuig te parkeren. Zo is het verboden om te parkeren voor de inrit van eigendommen (opritten, garages), behalve voor de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrit is aangebracht. Ook is het niet toegelaten om te parkeren op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen. In smalle wijkstraten is de doorgang voor hulpdiensten of afvalophaaldiensten noodzakelijk. Vandaar is het verboden langs beide zijden te parkeren wanneer de vrije doorgang op de rijbaan tussen beide voertuigen minder dan 3 meter breed zou worden. Wanneer de rijbaan verdeeld is in rijstroken - door middel van een doorlopende of onderbroken streep - is het verboden te parkeren, tenzij verkeersborden dit anders aangeven. In de bocht in de Pontstraat vind je bijvoorbeeld zo een onderbroken streep. Het is er bijgevolg verboden om op de rijbaan te parkeren. Geboorten - Elizan Mavzer, Kerkstraat Luna Algoet, Marquettestraat 9 - Juliano Sadiku, Waregemstraat Warre De Bue, Kleine Klijtstraat 45 - Alexia Missiaen, Fazantstraat 10 - Marte Hoedt, Kapel ter Rustestraat 41/C000 - Lisa Verhaeghe, Hazewindstraat 34 - Lars Seys, Olekenbosstraat 29 - Eliana Deceuninck, Desselgemstraat 73 - Omer Baert, Weverijstraat 15 - Loréna De Wispelaere, Waregemstraat Quintyana Demeestere, Desselgemse steenweg 5/A000 - Viktor Vermeulen, Heestertstraat 76 - Raf Demeire, Vrijputstraat 2 - Liam Anckaert, Waterhoenstraat 6 - Emiel Dewaele, Boshoek 40 - Nisrine Azimani, Stationsstraat 32 - Camille Derycke, Wafelstraat 58 - Elena Loosveldt, Oudenaardse heerweg 77 - Ella-Marie Nuyttens, Broelstraat 3 - Miel Huysegoms, Otegemse steenweg Thibe Vercruysse, Tulpenlaan 16 - Leonie Verstraete, Kerkstraat 177 Overlijdens Politiezone Deerlijk-Harelbeke Politiecommissariaat PZ Gavers Deerlijksesteenweg 43 - Harelbeke - tel.: Open: Administratie Maandag tot en met vrijdag: uur / uur Loket aangiften Maandag tot en met vrijdag: uur Zaterdag en brugdagen: uur / uur Geen aangiften op zon- en feestdagen. Noodhulp buiten de diensturen: 101 (Europees nummer: 112) Politiecommissariaat Deerlijk Harelbekestraat 27 - Deerlijk - tel.: , maandag tot vrijdag van 9.00 tot uur. Op donderdag open van tot uur. Op de eerste en derde zaterdag van de maand open van 9.00 tot uur, uitgezonderd in de maanden juli en augustus. Snelheid is - naast alcohol - één van de grootste oorzaken van verkeersongevallen. Hoe sneller men rijdt hoe groter de stopafstand wordt, wat het risico op verkeersongevallen verhoogt. In het kader van de actie tot het streven naar een verhoogde verkeersveiligheid organiseert de politiezone Deerlijk- Harelbeke regelmatig snelheidscontroles. Daarnaast worden regelmatig alcohol- en andere verkeerscontroles uitgevoerd. Gelieve hierbij de resultaten te vinden van de snelheidscontroles, uitgevoerd gedurende de maand november De lijst kan u ook raadplegen via Snelheidscontroles december 2013 Gemeente Plaats Aantal overtreders Passanten % in overtreding Deerlijk Desselgemse Steenweg ,33% Deerlijk Heestertse Steenweg ,57% Deerlijk Otegemse Steenweg ,80% Deerlijk Waregemstraat ,73% Wil je meer weten? Abonneer je op Derlike! Voor 10 euro kan ook jij dit driemaandelijkse tijdschrift van de heemkring lezen. Overschrijven kan op het rekeningnummer BE of telefoneer naar Erelid ben je vanaf 15 euro, beschermend lid vanaf minstens 25 euro. Foto s of documenten over Deerlijk kan je altijd binnenbrengen tijdens de kantooruren in het archief, Harelbekestraat 27. We kopiëren ze en bezorgen ze ongeschonden terug. Je kunt ze ook digitaal (liefst in TIFF-formaat) doormailen naar We doen eveneens een warme oproep aan de verenigingen om hun archief bij ons te deponeren. Alles wordt er in ideale omstandigheden bewaard en is altijd raadpleegbaar. - Rosa Anna Vanderbrugghen, René De Clercqstraat 9 - Eric Creteur, Albertpad 3 - Leon Devos, Andrieslaan 26 - Cecilia Vandemaele, Vichtestraat 5 - Magdalena Onraedt, René De Clercqstraat 9 - Willy Hennejonck, Sint-Rochusstraat 55 - Albert Buysschaert, Groenstraat 42 - Willy Van Nieuwenhuyse, Otegemse steenweg 66 - Erna Vandaele, Stijn Streuvelslaan 11 - Willy Vandemaele, Guido Gezellelaan 92 - Georges Baert, Sint-Rochusweg 10 - Maurits Bastiaen, Vredeplein 5 - Björn Vanhoutteghem, Beverenstraat 2 - Daniel Derudder, René De Clercqstraat 9 22 gemeentenieuws Deerl!jk gemeentenieuws Deerl!jk 23

13 Infohoek Wachtdiensten Dokter voor het weekend De wachtdienst begint op zaterdag om 8 uur en eindigt op maandagmorgen om 8 uur. Telefoneer eerst je huisdokter. Bel bij afwezigheid het nummer Tandartsen De tandarts van wacht is beschikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 uur tot 18 uur. Om te weten wie van wacht is, kan je surfen naar Het centrale oproepnummer is Apothekers De wachtdienst van de apothekers van Deerlijk begint op zaterdag middag om 12 uur en eindigt de week daarna op zaterdagmiddag 12 uur. De apotheek van wacht staat vermeld op het uithangbord aan iedere apotheek of wordt je telefonisch mee gedeeld op het nummer Je kan surfen naar Ziekenhuizen AZ Groeninge - Kortrijk nieuw algemeen nummer: nieuw nummer spoedopname: O.L.V. van Lourdes - Waregem Permanent van dienst meldingskaart Naam: Adres: Telefoon: Datum: Handtekening Meldt het volgende Heeft het volgende voorstel Heeft de volgende klacht Colofon Verantwoordelijke uitgever Ann Accou, Harelbekestraat 27 Deerlijk, tel: Concept & creatie Apunta Gedrukt op Hello Fat Matt FSC Volgende teksten (met informatie van 15 februari tot 15 maart) bin nenbrengen ten laatste tegen 22 januari. Het volgende gemeentenieuws verschijnt op 14 februari. Culturele activiteiten Culturele Dienst, Ontmoetingscentrum d Iefte, Hoogstraat 122 tel: Sportinfo Sportdienst, Vercruysse de Solartstraat 30 tel: Jeugdinfo Jeugddienst, Vercruysse de Solartstraat 26 tel: Algemene informatie Redactie Informatiedienst, Gemeentehuis, Harelbekestraat 27 tel: AA-groepen Groep Eenheid (Deerlijk-centrum) Elke vrijdagavond om 20 uur in het Schoolhuis, Sint-Amandusstraat 14 Meer info: - Rudy: of Dominique: Herwig: Groep Oase (Sint-Lodewijk) Elke vrijdagavond om 20 uur. Meer info: - Henri: Regine: Mia: Diensten $ Stuur de meldingskaart naar: Gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk of Fax: of bezorg ze: in het gemeentehuis, informatiedienst of vul ze online in: ANTIGIFCENTRUM: Belbus: BRANDWEER: 112 (brand & dringende zaken) (concierge) DE DRUGLIJN: GASELWEST: HULPDIENST: 100 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING: gemeentenieuws Deerl!jk

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet * * * OPENBARE ZITTING * * * O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 november 2015 FINANCIËN 1 OCMW: GOEDKEURING GEWIJZIGD MEERJARENPLAN EN KENNISNEMING BUDGETWIJZIGING 2015 De gemeenteraad keurt het

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Nieuwe bestuursploeg

maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Nieuwe bestuursploeg 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Jeugddienst en Davidsfonds Deerlijk presenteren Winterfilms Vakantiekampen krokusvakantie op p. 17 Boerderijkamp Paardrijkamp Dans-, turn

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

gemeentenieuws 2 013 Woonloket is jouw wegwijs bij huisvestingspremies Buitenspeeldag Slagwerk: Imperior de Percusion

gemeentenieuws 2 013 Woonloket is jouw wegwijs bij huisvestingspremies Buitenspeeldag Slagwerk: Imperior de Percusion 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 3 15 03p15 04 Woonloket is jouw wegwijs bij huisvestingspremies Buitenspeeldag Kom uit je kot! - Meer info op p. 13 Met alle vragen over huisvestingspremies

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen Herne, 8 december 2009 De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 23 december 2009-20u - in de raadzaal van het gemeentehuis,

Nadere informatie

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2009 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2015.

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WAT? GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans Over deze en andere geplande activiteiten vind je alle info op De sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be 1 Algemeen GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur.

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Heuvelland 2017 2018 Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten 2018 Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Er wordt online ingeschreven via: https://webshopheuvelland.recreatex.be. Dit

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 6 december 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus INITIATIELESSEN POTTENDRAAIEN Wil je leren pottendraaien met klei op een echte draaischijf? In 5 lessen maken we tasjes, schaaltjes of

Nadere informatie

JEUGD: SPORTKAMPEN Alle activiteiten gaan door / starten in het sportcentrum Veldmeers Laarne

JEUGD: SPORTKAMPEN Alle activiteiten gaan door / starten in het sportcentrum Veldmeers Laarne JEUGD: SPORTKAMPEN 2017 Alle activiteiten gaan door / starten in het sportcentrum Veldmeers Laarne KROKUSSPORTKAMPEN 1 e en 2 e leerjaar: Omnisportkamp 3 e tot 6 e leerjaar: Omnisport- en kreakamp ism

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Heuvelland. Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 NIEUW! Online inschrijven. Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur.

Heuvelland. Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 NIEUW! Online inschrijven. Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur. Heuvelland 2016 2017 Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur. NIEUW! Online inschrijven NIEUW! Vanaf nu kan online ingeschreven worden via:

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout GEMEENTE 2235 HULSHOUT

Provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout GEMEENTE 2235 HULSHOUT Provincie Antwerpen ----- Arrondissement Turnhout ----- GEMEENTE 2235 HULSHOUT ----- Bijkomend voorstel op dagorde gemeenteraad ingevolge artikel 22 van het gemeentedecreet. Ingevolge een verzoek van gemeenteraadslid(-leden),

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten.

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. Dienstreglement Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zaventem. DIENSTREGLEMENT Artikel 1. Onderhavige

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Ontslag van een gemeenteraadslid Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 De voorzitter van de gemeenteraad neemt kennis van het

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Toelichting Minaraad Algemeen kader g.a.s. Vroeger enkel politiestraffen mogelijk op inbreuken politiereglement Kleine overtredingen werden niet vervolgd

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

gemeentenieuws 2 013 Word moni bij speelplein Kerekewere! Onderhoud begraafplaatsen 11 Start to run voor 55-plussers 16 Seniorenfeest 18

gemeentenieuws 2 013 Word moni bij speelplein Kerekewere! Onderhoud begraafplaatsen 11 Start to run voor 55-plussers 16 Seniorenfeest 18 gemeentenieuws 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 9 15 10p15 11 Word moni bij speelplein Kerekewere! Beleef de tijd van je leven - Meer info op p. 14 Onderhoud begraafplaatsen 11 Start to

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

150 jaar kermis Deerlijk-centrum

150 jaar kermis Deerlijk-centrum gemeentenieuws 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 8 01 09p15 10 150 jaar kermis Deerlijk-centrum 27-28-29-30 september - Meer info op p. 18 150 JAAR KERMISFEESTEN DEERLIJK CENTRUM Deerlijkbon

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 19 DECEMBER 2013

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 19 DECEMBER 2013 TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 19 DECEMBER 2013 DAGORDE : OPENBARE ZITTING 1) Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 MEI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Eedaflegging van de financieel beheerder...2

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

4 september 2015 Extra Nummer

4 september 2015 Extra Nummer 4 september 2015 Extra Nummer Inhoud: Toch alvast een Polderik Inloopavond Campina schoolmelk Typecursus Centrum Jeugd en Gezin Heilig Hartkoor zoekt leden Try out sports Toch alvast een Polderik Vanwege

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven!

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! INHOUDSTAFEL 03 De Max! 04 Activiteiten jeugddienst 06 Sportkampen 08 Inschrijvingen 09 Buitenspeeldag 10 Bibliotheek 11

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJF DECEMBER TWEEDUIZEND EN DERTIEN

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJF DECEMBER TWEEDUIZEND EN DERTIEN VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJF DECEMBER TWEEDUIZEND EN DERTIEN Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine

Nadere informatie

JUNIORSTAGES 2016 GOLFSTAGES PAASVAKANTIE. I Naam: Golfstage beginners / Initiatie

JUNIORSTAGES 2016 GOLFSTAGES PAASVAKANTIE. I Naam: Golfstage beginners / Initiatie JUNIORSTAGES 2016 Koksijde Golf ter Hille heeft de jeugd heel wat te bieden. Dat de jeugd ons nauw aan het hart ligt, bewijst ons ruim aanbod aan lessen, stages, wedstrijden,! Er is voor elk wat wils!

Nadere informatie

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart 2013 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart de beurtenkaart geldig blijft tot deze opgebruikt is. elke deelnemer verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen.

Nadere informatie

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle Dienstreglement Openbare bibliotheek LangemarkPoelkapelle 1. Welkom In de bibliotheek van LangemarkPoelkapelle kan iedereen terecht. Je vindt er o.a. boeken, strips, digitale bronnen en films voor alle

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 19 december 2016 aanwezig Ilse Verachtert, plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen,

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie