Tw e e m a a l d o o r h e t o o g v a n d e n a a l d g e k r o p e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tw e e m a a l d o o r h e t o o g v a n d e n a a l d g e k r o p e n"

Transcriptie

1 A m e r s f o o r t Tw e e m a a l d o o r h e t o o g v a n d e n a a l d g e k r o p e n Door Max van den Berg R E P O R TA G E Alle aspecten van de bezettingsperiode hebben zich op lokale schaal in Amersfoort en omgeving afgespeeld. Het was de grootste garnizoensstad, een belangrijk spoorwegknooppunt, lag aan de rand van de Grebbelinie en had een groot militair vliegveld naast zich. Het alles kreeg met de oorlog te maken. En twee maal dreigde totale vernietiging van de stad. Een toer door de geschiedenis langs plaatselijke herinneringsplekken maakt dat duidelijk. naast nog drie militaire tehuizen. De stad was een strategisch centrum aan de rand van de Grebbelinie. Deze linie wordt in de publieke opinie vaak beperkt tot het heuvelgebied rond Amerongen en Renkum. door tot het IJsselmeer. Aangezien Amersfoort aan nie komen te liggen met alle consequenties voor de bevolking. De mobilisatie 1939 Op 28 augustus 1939 werd in Nederland de algehele mobilisatie afgekondigd. Ruim reservisten betrokken hun stellingen en dat was in Amersfoort te merken. In een ijltempo werden de barakkenkam- kenduinen en het kamp aan de Appelweg opgericht. Tegelijkertijd werd de Grebbelinie rond Amersfoort versterkt. De meeste soldaten waren in de mobilisatietijd meer bezig met de spade dan met het geweer. Om een goed schootsveld te krijgen moesten in het Hoogland 20 boerderijen worden platgebrand. Dit ging zo snel dat in een enkele geval de huisraad mee verloren ging. Vee en paarden werden in veiligheid De boerderij werd in brand gestoken. Mijn broertje en mijn moeder stonden toe te kijken. Mijn moeder huilde en mijn vader redde nog wat kippenvoer uit de boerderij. De Nederlandse soldaten beschikten over 15 jaar verouderde kanonnen van 1904 en verouderde hel- De mobilisatie van 1939 omvatte tienduizenden militairen. Met breiwerk in de hand dient men het vaderland. Veertigduizend man de huizen uit Op 10 mei 1940 vallen de Duitse troepen ons land binnen. Op die zelfde dag wordt in Amersfoort een compleet evacuatieplan uitgevoerd. De stad ligt deels midden in de Grebbelinie en dreigt het toneel van een zware veldslag te worden. Eerst ruimd. De bewoners mogen bescheiden bagage meenemen en worden met alle mogelijke vervoermiddelen naar de haven van Edam en Volendam brengen. We hebben geen koffers, dus namen we kleding mee in kussenslopen. De volgende dagen worden inwoners van Contactblad

2 Ondertussen Soesterberg Europa en het op een na oudste van de hele wereld. De geschiedenis van deze basis is verbonden met legendarische namen als Koolhoven en Anthonie Fokker. Begonnen als burgervliegveld werd het in de loop van de tijd de centrale militaire vliegbasis van onze luchtmacht. Bij de dreiging van een oorlog in het voorjaar 1940 wordt besloten de luchtmacht met zijn beroemde G1 toestellen te verspreiden over het land. Onze luchtmacht heeft dapper gestreden tegen de Duitse overmacht en daarbij belangrijke succes- luchtvloot niets meer over. Tijdens de bezetting werd behoeve van Hitlers Luftwaffe. Evacuatie van Amersfoorters per boot naar Marken en Volendam. Amersfoort per spoor naar Alkmaar en omgeving overgebracht. Ze zullen in de omringende dorpen onderdak krijgen. Over het algemeen verloopt deze massale evacuatie voorbeeldig. Op deze plek in Soesterberg werden 33 verzetsstrijders doodgeschoten. In dankbare herinnering aan de opvang van Amersfoortse evacué s in de dorpen rond Alkmaar. Duizenden stuks vee en paarden worden via het Gooi eveneens afgevoerd. In Amersfoort zelf blijven enkele tientallen bewakers achter die patrouille lopen in verlaten straten en alleen De veldslag blijft uit. Hitlers troepen marcheren hoofdzakelijk langs de zuidkant van de Veluwe op. Bij Amersfoort-Nijkerk komt een kleine Duitse legereenheid opdoemen. Hier voert het Nederlandse leger een succesvolle tegenaanval uit die leidde tot de herovering van een strategisch gelegen molen. Terwijl de Grebbelinie rond de spookstad Amersfoort nog volledig in bombardement op Rotterdam de capitulatie plaats. Druppelsgewijs komen de bewoners weer terug. De soldaten demobiliseren en Amersfoort is door het oog van de naald gekropen. Op 19 november 1943 werden op de basis 33 verzetsstrijders gefusilleerd. Jaarlijks worden die her- basis opgeheven vliegveld voor iedereen vrij toegankelijk. Hier zal binnen afzienbare tijd het Nationale met een groot Wellness-centrum en een info-bureau ving van bossen en heidevelden meer onder de aan- voor zweefvliegtuigen blijft een bescheiden start- en landingsbaan gehandhaafd. De terreur sluipt binnen rustig gedragen. Zou de bezetting meevallen? Maar op 18 augustus 1941 zagen de bewoners een colonne zwaarbewaakte gevangenen door de straten trekken richting Leusden. Het betrof hier 200 com- Amersfoort (PDA) moesten worden opgesloten. Dit concentratiekamp was gevestigd in het leeggekomen barakkencomplex van het Nederlandse leger aan de Appelweg. Er zouden gevangenen volgen. 4 Contactblad 40-45

3 Het grote Leger-oorlogsmuseum op de vliegbasis Soesterberg. Verschillend in samenstelling en leeftijd werden ze in eindeloze rijen van het station naar Leusden gevoerd gevangenen hebben de mishandelingen en ondervoeding niet overleefd. In totaal werden werden in de loop van de oorlog vrijgelaten en 5000 werden naar andere kampen in Nederland overgebracht. Op 8 maart 1945 werden als represaille voor de aanslag op Rauter 49 gevangenen op de schietbaan geëxecuteerd. Op 19 april 1945 gaf de van Overeem van het Rode Kruis. Op dat moment waren er nog maar 500 gevangenen aanwezig. Op 5 mei kregen die toestemming om het kamp te verlaten en naar huis te gaan. In de na-oorlogse jaren werd het concentratiekamp grotendeels gesloopt. Het algemene denkpatroon in die tijd was opbouwen en niet achteromkijken. Het kamp werd meer als een smet op de geschiedenis van Amersfoort gezien. Alleen enkele delen van het kamp bleven overeind staan en functioneren nu als een belangrijke herinneringsplek. Op de schietbaan staat - sche ladder naar de hemel vervaardigde. Er zijn nu plannen om het kamp als een belangwekkend oorlogsmemorial sterk op te waarderen. De begraafplaats waar honderden vermoorde Russische militairen ter aarde werden besteld. De Stenen Man, op de schietbaan van het concentratiekamp Amersfoort. Contactblad

4 De moord op de joodse gemeenschap in 1940 was dit aantal opgelopen tot 632. De instroom van Duits-joodse vluchtelingen lag daaraan ten grondslag. In dat zelfde jaar trad de burgemeester af en werd vervangen door de Deze sociaal democraat was fel antifascistisch ingesteld en wist allerlei onaangename Duitse maatregelen zo lang mogelijk tegen te werken. Terwijl overal in het land bordjes verschenen lang tegen te houden. Toch kon hij niet verhinderen dat de deportaties van zijn joodse medeburgers administratief grondig werd voorbereid. Op 5 maart 1942 werd Noorderwier vervangen door de nazi J.G.L. Harloff. Deze foute burgemeester kreeg ook nog steun tegenaan. Op 3 mei werd de Jodenster ingevoerd en op 18 augustus moesten alle joden tussen de 16 en 40 jaar zich melden. van waar ze in twee treinen naar een onbestemd adres in Amsterdam werden getransporteerd. Daarna volgde vertrek naar Westerbork en eindigde de reis in Auschwitz. aan enkele Amersfoorters die daar trek in hadden. Van de 632 Amersfoortse joden hebben 353 de oorlog niet overleefd. Landelijk werd 75% van alle joden vermoord in Amersfoort lag het aantal slachtoffers eerste plaats waren de joden hier vrij welvarend en hadden dus geld om te kunnen onderduiken. In de tweede plaats maakte de omgeving van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug het onderduiken makkelijker. Bovendien werden door het verzet enkele beruchte joden-jagers voortijdig terechtgesteld. Een schietbaan in de Westerkerk In de Westerkerk aan de Lingestraat bevond zich in de onderaardse ruimte een schietbaan. Hier leerde een illegale verzetsgroep met revolvers en stenguns schieten. Onder de bezielende leiding van Rien van Gent werd hulp geboden aan joodse onderduikers en werd sabotage gepleegd aan de spoorwegen. Pastoor Holverda hielp actief mee. Uit de groep werden koster van de kerk. De omvangrijke verzetsbeweging in Amersfoort was divers van samenstelling en omvatte alle aspecten van de illegale strijd tegen de be- - Struikelstenen, zoals die worden geplaatst op de stoep voor woningen waar eens een Joodse familie woonde. Gruwelijker was de verplichte opkomst van de resterende - teerd. De oudste in dit transport was een man van 93 jaar en wist tijdens het transport nog een kaart uit de trein te gooien. Die werd gevonden en in Zwolle op de bus gedaan. De kaart is terugkomen? We weten het niet maar hopen van wel. Groeten aan allen ook aan Gajus en Marie. De allerbeste wenschen van - niet meer. Op 23 april 1943 verklaarde de nazi-burgemeester schadigd en als pakhuis in gebruik genomen. Ook werden vanaf december 1942 de ontruimde woningen van joden ge- De verzetsgroep van de Westerkerk. Zo werd op 11 april 1944 het distributiekantoor aan het Plantsoen West door een gewapende groep van de Raad van Verzet (RVV) onder leiding van R.Wolthuis samen met leden van de Knokploegen (KP) overvallen. Doel was het bemachtigen van bonkaarten voor onderduikers. Op die vrijdagmid- ontstonden schietpartijen. Van de zeven man die aan ten en werd een derde door een schot levenslang invalide. 6 Contactblad 40-45

5 Maquette herinnert aan de oprichting van de Raad van Verzet in Amersfoort. Hongerwinter, 250 patiënten sterven aan ondervoeding Door de spoorwegstaking werden de voedselleveringen aan Holland en Utrecht stilgelegd en er ontstond een ernstige hongersnood. Daar kwam nog bij dat zeker honderdduizend on- weigeraars en studenten van eten moesten worden voorzien. Het aantal succesvolle overvallen op distributiekantoren nam beruchte razzia op 6 oktober mannen in Amersfoort op straat werden gearresteerd en voor dwangarbeid naar met honderden uitgehongerde Amsterdammers die op doortocht waren op zoek naar voedsel in de Betuwe en Overijssel. R E P O R TA G E Het spoorwegpersoneel en de directie hadden zich in de eerste bezettingsjaren niet populair gemaakt. Ze weigerden deel te nemen aan de Februaristaking Ze vervoerden rijk beloonde transporten van de joden naar Westerbork en ruim militairen naar gevangenschap in Duitsland. Maar dat veranderde. Herdenkingsmedaille Spoorwegstaking Op 16 augustus 1944 klonk over de zender Radio Oranje de geheime boodschap De kinderen van Versteeg moeten onder de wol. Dat was het sein vanuit Londen om de spoorwegen plat te leggen. De staking ging op 17 augustus in en was vrijwel algemeen. Ineens gingen spoorwegmensen de ondergrondse in en moesten evenveel gezinnen van woedend en schoten als represaille 21 spoorwegmensen dood. De bezetter probeerde met Duits lukte nauwelijks. Op 5 februari 1945 werd bovendien het centrale seinhuis op het station van Amersfoort vernield. Als represaille werden 20 verzetsmensen standrechtelijk doodgeschoten. De hongerwinter sloeg ook toe onder de patiënten van Zon en Schild. Drie groepen scholieren gingen onder leiding van Paters van Tegen het einde van de oorlog werd de voedselsituatie ook in Amersfoort onhoudbaar. Een voorbeeld. In de inrichting Zon honger. Een monument ter plaatse herinnert aan dit intrieste drama. Een geslaagde wapendropping. Maar toch... De melk kookt over. Hij wist meteen dat de volgende nacht wapens zouden worden ge- Contactblad

6 dropt op een afgesproken plaats in de omgeving van Eemnes. In de nacht van April 1945 werd een deel van het gekleed in politie-uniformen. Toen de komst van vliegtuigen later kwamen 15 containers met wapens en 4 manden met voedsel en sigaretten naar beneden. Alles werd snel op de zolder van de RK Mariaschool ondergebracht. De verzetsmensen trokken zich terug in hun eigen woningen. Op de Wakkerendijk ontstond een vuurgevecht met toevallig met paard en kar passerende Duitse militairen. Een Duitser werd gedood de tweede werd gewond en door het op hol geslagen paard met veel lawaai Eemnes binnengereden. De bezetter sloeg alarm en in een mum van tijd werd de omgeving van de Wakkerendijk hevig bloedend gevlucht en had zich in een schuur verborgen. Hij werd gevonden en gearresteerd. Dat ben ik helemaal vergeten zei de prins Enkele dagen later capituleerde het Duitse leger. Vijf mei. Nederland was weer vrij en Amersfoort was voor de tweede maal door het oog van de naald gekropen. hij van de dropping niets wist. Vlasman was bij een totaal andere vorm van verzet betrokken. Hij had een joodse familie in later adjunct-inspecteur van het distributiekantoor in Maartensdijk en verhuisde naar Eemnes. Hij verzorgde bonkaarten voor joodse- en verzetsonderduikers. De leiding van de illegale CPN had enige keren in zijn huis vergaderd. Zijn arrestatie was een treurig toeval. De stengun had Buis per ongeluk in zijn tuin laten vallen. Buis en Vlasman werden in Laren achter de villa van een Duitse commandant op de Drift 25 kort voor de bevrijding standrechtelijk doodgeschoten. Beide mannen zijn op de Eerebegraafplaats Bloemendaal bijgezet. Hoge militairen in een klein gehucht De toestand in West-Nederland wordt onhoudbaar. De hongersnood dreigt miljoenen slachtoffers te maken. Er is geen voedselaanvoer meer. De Duitsers dreigen alle polders onder water te zetten en versterken de Grebbelinie (nu Panterlinie genoemd) tegen de in de Veluwe oprukkende geallieerden. Die voelen niets voor een huis-aan-huis-gevecht in het dichtbevolkte Holland. Diep in het geheim komen half april 1945 Drees en de vertrou- van de Duitse bezetting. Drees staat in verbinding met Londen en dat wordt aan het einde van de oorlog oogluikend door de Achterveld bij Leusden een gesprek tot stand tussen de geallieerden en de Duitse militairen. Op 28 en 30 april wordt een akkoord bereikt. Er komt een toestemming voor voedseldroppingen en vrachtwagens zullen in konvooien langs vastgestelde routes ook voedsel aanvoeren. Dit monument herdenkt de geheime onderhandelingen tussen de Duitse en geallieerde militairen in Achterveld. Ruim vijftig monumenten In en rond Amersfoort zijn minstens 50 monumen- - De afbeeldingen bij dit artikel geven een indicatie van de mogelijkheden. - - Nederlandse staatssecretarissen in bezettingstijd Louwes en 8 Contactblad 40-45

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 1: Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 2: Colofon Opdrachtgever Auteur Recente foto s Samenwerking met Comité 70 jaar Bevrijding Harderwijk Liek Mulder

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute

drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute een uitgave van www.aandevoetvandeberg.com en www.geheimvandemolenaer.nl drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute Hasselt Kampen Zwolle Hattem Elburg Deventer Zutphen Dieren Arnhem

Nadere informatie

De Mens achter de Medaille. 100 jaar Rode Kruis-onderscheidingen

De Mens achter de Medaille. 100 jaar Rode Kruis-onderscheidingen De Mens achter de Medaille 100 jaar Rode Kruis-onderscheidingen 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

Nadere informatie

Verhalen die we niet mogen vergeten. Over oorlog én vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Verhalen die we niet mogen vergeten. Over oorlog én vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend Verhalen die we niet mogen vergeten Over oorlog én vrijheid Vrijheid is niet vanzelfsprekend Woonzorg Flevoland Voorwoord Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod

Nadere informatie

Anton de Lange en de fatale achtervolging op 7 mei 1945

Anton de Lange en de fatale achtervolging op 7 mei 1945 Anton de Lange en de fatale achtervolging op 7 mei 1945 (verschenen in Amstel Mare, sep 2014, nr 3, p. 9-27) W.J. Groeneweg In 2015 vieren we 70 jaar bevrijding van geheel Nederland. Reden om weer eens

Nadere informatie

Lesbrief. Molukkers in Vaassen. In het Museum Vaassen Historie. In het kader van de expositie:

Lesbrief. Molukkers in Vaassen. In het Museum Vaassen Historie. In het kader van de expositie: Lesbrief In het kader van de expositie: Molukkers in Vaassen In het Museum Vaassen Historie Van mei t/m oktober 2010 Museum Vaassen Historie Dorpsstraat 73, 8171 BM, Vaassen Website: Email: www.vaassenhistorie.nl

Nadere informatie

Daders, slachtoffers, omstanders. Elk perspectief zijn eigen oorlog?

Daders, slachtoffers, omstanders. Elk perspectief zijn eigen oorlog? Daders, slachtoffers, omstanders. Elk perspectief zijn eigen oorlog? IDO ABRAM Dames en heren, Daders, slachtoffers, omstanders. Elk perspectief zijn eigen oorlog? Het is welhaast een open deur te beweren

Nadere informatie

Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22. Voorwoord

Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22. Voorwoord Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22 Voorwoord Mijn vader, Leo Mossink, schreef, bij gelegenheid van zijn 75 ste verjaardag en mede op aandringen van zijn kinderen, februari

Nadere informatie

schitterend uitzicht vanaf de bovenkant van Fort Pannerden; links het Pannerdens Kanaal, rechts de Waal

schitterend uitzicht vanaf de bovenkant van Fort Pannerden; links het Pannerdens Kanaal, rechts de Waal De IJssellinie Voorgeschiedenis. De Grebbelinie is allen welbekend, maar weinigen zullen van de IJssellinie gehoord hebben. De linie is niet nieuw. Al aan het einde van de 16 e eeuw werden versterkingen

Nadere informatie

Het Verslag van Veurne 14-18

Het Verslag van Veurne 14-18 Het Verslag van Veurne 14-18 Educatief Pakket 3 de GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS Voorwoord Op 4 augustus 1914 is het precies 100 jaar geleden dat Duitse troepen het leven in België volledig op zijn kop hebben

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

gspad met Ben Allen Educatief Pakket 3 de GRAAD LAGER ONDERWIJS

gspad met Ben Allen Educatief Pakket 3 de GRAAD LAGER ONDERWIJS Op oorl gspad met Ben Allen Educatief Pakket 3 de GRAAD LAGER ONDERWIJS Voorwoord Op 4 augustus 2014 was het precies 100 jaar geleden dat Duitse troepen het leven in België volledig op zijn kop hebben

Nadere informatie

Voor wie wat wil weten over. Het Przewalski Paard. door Jan G. Bouman. Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard

Voor wie wat wil weten over. Het Przewalski Paard. door Jan G. Bouman. Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard Voor wie wat wil weten over Het Przewalski Paard door Jan G. Bouman 1986 Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard 1 Inhoud Afstammingsgeschiedenis van het paard....................

Nadere informatie

Lesgeven over de Holocaust

Lesgeven over de Holocaust Lesgeven over de Holocaust Aanbevelingen voor docenten Education Working Group of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research Kamp Westerbork was een

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk?

Wie is verantwoordelijk? Wie is verantwoordelijk? Anne Frank is vervolgd omdat zij joods was. Zij is één van de zes miljoen joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Zonder hulp van anderen had Adolf Hitler nooit zoveel

Nadere informatie

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool De industriële revolutie is eigenlijk in Engeland begonnen. De meeste mensen waren boer, en rond 1700 hadden veel van deze boeren verdienden

Nadere informatie

1 / De meeste Aarschottenaren vluchten pas als het te laat is

1 / De meeste Aarschottenaren vluchten pas als het te laat is 1 / De meeste Aarschottenaren vluchten pas als het te laat is A. Vluchtelingenstroom doet onrust stijgen Dinsdag 18 augustus was een snikhete zomerdag. Al de hele voormiddag hoorden de Aarschottenaren

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Pakistan ZO IS UW GIFT BESTEED

Pakistan ZO IS UW GIFT BESTEED ZO IS UW GIFT BESTEED Pakistan Joost Karhof: De giften bleven binnenstromen 2 Zo redde Mohammad zijn dorp 4 Giften vooral besteed aan onderdak, voedsel en water 6 Lees verder op de volgende pagina Alles

Nadere informatie

De strijd om de Grotten

De strijd om de Grotten De strijd om de Grotten "Geen oorlog heeft mij zoiets te zien gegeven; het Hoofdkwartier zei: "Wij rukken op", maar mijn troepen vechten in bloed, zweet en tranen. Amerikanen vuren op Amerikanen? Jappen

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Informatie voor werkstukken en spreekbeurten In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Waarom is er oorlog? Oorlogen kunnen

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN?

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? Barrières bij de gezinshereniging van vluchtelingen voorwoord inhoud Voorwoord...... 3 Voorwoord Hoe lang duurt het nog voordat we naar onze moeder

Nadere informatie

The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom

The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom dr Salman Abu Sitta a lecture held in Amsterdam on November 1, 2007 (Nederlandse vertaling) Uitgave: Nederlands Palestina Komitee,

Nadere informatie

title Man met ballen OP EEN ZWOELE OKTOBERAVOND IN 2011 Leven

title Man met ballen OP EEN ZWOELE OKTOBERAVOND IN 2011 Leven Leven AHMED ZAINO GOOIDE TIJDENS DE SYRISCHE BURGEROORLOG ORANJE PINGPONGBALLETJES DOOR DE STRATEN VAN DAMASCUS WAAROP HIJ INSPIRERENDE TEKSTEN SCHREEF, OM ZO ZIJN LANDGENOTEN AAN HET DENKEN TE ZETTEN.

Nadere informatie

L A N D. Dirk J. Korf. Met medewerking van:

L A N D. Dirk J. Korf. Met medewerking van: POLEN IN NEDERLAND POLEN N IN L A N D E D E R Dirk J. Korf Met medewerking van: Sari van der Poel & Miranda Boone, Lieke Bartelds, Catharina van Bentum, Madeleine van der Bruggen, Roos de Haan Lotte Heijnis,

Nadere informatie

Papa, hebben we iets ergs gedaan?

Papa, hebben we iets ergs gedaan? Geen kind in de cel. Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie