Met de S van Specialisatiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met de S van Specialisatiejaar"

Transcriptie

1 Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen (BSO) Integrale Veiligheid (Se-n-Se / TSO) 1

2 Elke leerling is uniek Elke leerling is uniek. Dat betekent dat elke leerling een hoogst unieke en specifieke mix van competenties heeft: dat noemen we talent. Naar die specifieke competentiemix of talent gaat het Sint- Franciscuscollege op zoek. Wij willen talent dat bij iedere jongere aanwezig is, ontdekken, koesteren en stimuleren. Talent ontdekken we in de eerste plaats door een uitdagende en gevarieerde omgeving aan te bieden: veel variatie in lesmethodes en aanpak, maximale variatie in activiteiten binnen en buiten de school. Het is dankzij die vele mogelijkheden dat leerlingen hun interesses leren ontdekken en leren waar ze goed in zijn. We mogen niet vergeten dat jongeren vaak nog op zoek zijn naar die interesses en sterke punten. Talent koesteren we door leerlingen positief te coachen: vanuit hun passie, vakkennis en ervaring halen onze leerkrachten het beste in je naar boven. Onze leerkrachten en personeelsleden proberen steeds zo persoonlijk en zo objectief mogelijk feedback te geven. Onze coaching gebeurt het vaakst tijdens de les, in de persoonlijke gesprekken, maar vind je ook schriftelijk terug in de rapportering. Talent stimuleren we door de lat algemeen hoog genoeg te leggen én door leerlingen aan te moedigen om actief op zoek te gaan naar hun specifieke competentiemix. Voor leerlingen die een extra uitdaging nodige hebben, bieden wij een gepaste ondersteuning aan. Ook de intellectueel hoogbegaafde of creatief schitterende leerling wordt op zijn/haar wenken bediend in onze school door extra uitdagingen op maat. Het belangrijkste is dat we dit samen proberen waar te maken: wederzijdse communicatie over onze verwachtingen is cruciaal. ieders talent aanspreken opvoeden en opleiden volgens duidelijke normen het goede zien in jongeren samen school maken

3 Uw toekomst onze zorg Competenter worden dankzij werkplekleren en doorgedreven stages. Het zevende specialisatiejaar, een troef op de arbeidsmarkt en in het hoger onderwijs! Een zevende jaar volgen in het Sint-Franciscuscollege maakt de naam specialisatiejaar waar. Wij leiden onze studenten immers professioneel en arbeidsmarktgericht op. Dit betekent vooral dat elk specialisatiejaar, ongeacht de richting, enerzijds bestaat uit een component werkplekleren en anderzijds uit ondersteunende vakken, die steeds praktisch worden ingevuld. De doelstelling van het werkplekleren is onze studenten kennis te laten maken met de verschillende facetten van hun toekomstige job. We willen hen laten proeven van de brede waaier aan specifieke jobinhouden die de richtingen Kantooradministratie en Gegevensbeheer, Winkelbeheer en Etalage, Organisatie-Assistentie, Veiligheidsberoepen en de richting Integrale Veiligheid te bieden heeft. Dit doen we door de lesinhouden af te stemmen op de realiteit, door gebruik te maken van stages, bedrijfsbezoeken, nationale beurzen en het uitnodigen van gastsprekers. Ons stagenetwerk is uitgebreid, kwalitatief en constant. Alvast van harte welkom! Een professioneel en gedreven leerkrachtenteam 3

4 Studierichtingen in het specialisatiejaar BSO Kantooradministratie en Gegevensbeheer Lessentabel Godsdienst 2 Nederlands 2 Engels 3 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Administratie 3 Integrale projecten (virtueel kantoor) 7 Stage 11 Totaal aantal lesuren 32 Profiel van de studierichting In het specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer worden de verworven boekhoudkundige en secretariële leerinhouden en vaardigheden uit de tweede graad Office en Retail en de derde graad Office Assistant uitgediept en geïntegreerd in bedrijfsgerichte toepassingen. De opleiding is zo georganiseerd dat ze inspeelt op de omgeving (bedrijfsgerichte administratieve cases) en levensecht is (kantoorsimulatie). In de taalvakken liggen de accenten op de praktische vaardigheden van de zakelijke communicatie. Tijdens bedrijfsstages gebruiken de leerlingen hun aangeleerde secretariële, boekhoudkundige en communicatievaardigheden om de opgelegde taken uit te voeren. De opleiding stoelt op twee beroepsprofielen: de boekhoudkundig bediende en de secretariaatsmedewerker. De boekhoudkundige bediende werkt als uitvoerend bediende in een boekhoudafdeling van een bedrijf/non-profitorganisatie of bij een zelfstandig boekhouder onder de directe leiding van één of meer verantwoordelijken, hetzij boekhouders of hoofdboekhouders. De secretariaatsmedewerker oefent een uitvoerende functie uit op een (afdeling) secretariaat van een bedrijf/non-profitorganisatie, bij een persoon die een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent of bij een overheidsinstelling. Hij/zij werkt onder begeleiding aan routinematige boekhoudkundige en secretariële taken. 4

5 Toelichting bij de richtingsvakken Virtueel kantoor Gedurende 7 lesuren per week werken onze leerlingen in hun virtuele oefenfirma, waar ze onder begeleiding hun opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk trachten te brengen. Wat zijn Virtuele oefenfirma s? Een oefenfirma is een bedrijf zonder productie, zonder goederenstroom maar met waarheidsgetrouwe documenten, bedragen en handelswijzen. De oefenfirma wordt opgericht en gerund door leerlingen van de derde graad ASO, BSO en TSO, door studenten van hogescholen en door cursisten in de opleidingscentra van de VDAB en van Syntra. De deelnemers werken in een veilige omgeving waar ze risico s mogen nemen zonder er een financiële kater aan over te houden. In een oefenfirma hebben we vooral aandacht voor competenties en vaardigheden. Er wordt gewerkt aan ondernemerscompetenties zoals communicatie, samenwerking, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en zin voor risico. Een oefenfirma opereert in een wereldwijd netwerk en wordt beheerd door PEN International. De Belgische oefenfirma s worden ondersteund door Cofep, een afdeling van VDAB Peer. Hoe werkt een Virtuele oefenfirma? De leerlingen proberen hun artikelen dus te verkopen aan andere oefenfirma s en hun personeel. Tevens kunnen zij zelf daar aankopen doen. Deze transacties leiden tot een documentenstroom, gaande van prijsaanvraag, offerte, bestelling, leveringsbon, factuur... tot en met de betaling. Al deze documenten dienen gecontroleerd, geboekt en geklasseerd te worden. Met behulp van een professioneel boekhoudprogramma en het Office-pakket trachten ze dit alles zo efficiënt mogelijk te verwerken. Problemen waarmee ze geconfronteerd worden, worden in groep besproken en opgelost. De producten proberen ze aan te prijzen via catalogi, websites en webshops, die ze zelf ontwerpen. De meeste oefenfirma s kunnen rekenen op de steun van een peterbedrijf, waar ze terecht kunnen i.v.m. productkennis, promotiemateriaal en dergelijke. Regionale, nationale en internationale beurzen De contacten met de andere oefenbedrijven verlopen via de klassieke communicatiekanalen zoals post, mail, fax, telefoon... Jaarlijks worden er een aantal beurzen georganiseerd, waar de oefenbedrijven rechtstreeks met elkaar in contact komen. Zo zijn er regionale, nationale en internationale beurzen. Het concept wordt wereldwijd toegepast. Internationaal zijn er zo n zesduizend oefenfirma s verspreid over alle continenten. In België zijn er driehonderd. De organisatie die de oefenfirma s ondersteunt, Cofep, voorziet de deelnemende bedrijven van een database, banksoftware en treedt op als postkantoor, BTW-administratie, sociaal secretariaat en eventueel als leverancier van goederen die je niet kan vinden bij andere oefenfirma s. Door het internationale concept komen de leerlingen in aanraking met vreemde talen. Een groot deel van de transacties verloopt in het Frans, Engels, Duits... wat een integratie met de taalvakken mogelijk maakt. 5

6 Administratie Tijdens het vak administratie krijgen leerlingen gedurende het jaar aan aantal cases aangeboden. Deze kunnen boekhoudkundige of administratieve of een combinatie van beide componenten bevatten. De leerlingen kunnen administratief courante kantoortoepassingen verwerken door geïntegreerd gebruik te maken van volgende software: boekhoudpakket, tekstverwerking, rekenblad en gegevensbeheer, presentaties en publicaties. Er wordt getracht de case te benaderen vanuit de probleemstelling. Vaak is de oplossing een geïntegreerd pakket van meerdere softwaretoepassingen. Stage Onze leerlingen lopen gedurende anderhalve dag stage op dinsdag en woensdag en dit gedurende het hele schooljaar in hetzelfde bedrijf. Deze stage biedt de leerlingen een unieke kans om inzicht te verwerven in de structuur van een onderneming. Zij oefenen ook taken uit binnen het bedrijf zodat zij competenties en vaardigheden grondig leren beheersen. Zo nemen zij verantwoordelijkheid en wordt er van hen verwacht dat zij terugkerende opdrachten zelfstandig kunnen uitvoeren waardoor zij hun steentje bijdragen binnen de organisatie. Stage biedt de leerlingen de kans om het beroep van secretariaatsmedewerker, boekhoudkundig medewerker en/of logistiek medewerker op een praktische manier onder de knie krijgen. Enkele stagebedrijven zijn: PB Bielen, Molok, de Nationale Bank van België, Randstad-dienstencheques, Ethias... 6

7 Organisatie-Assistentie Lessentabel Godsdienst 2 Lichamelijke opvoeding 2 Plastische opvoeding 2 Project algemene vakken 4 Logistieke dienst 2 Technische dienst 2 Voedingsdienst 4 Bedrijfsbeheer 2 Seminaries 2 Stage 8 Totaal aantal lesuren 30 Profiel van de studierichting De leerlingen die de studierichting Organisatie-Assistentie volgen, starten zelf een restaurant (leeronderneming) op en dit in samenwerking met verschillende vakken. In dit restaurant, dat ze zelf sfeervol inrichten, ontvangen ze vanaf het tweede trimester wekelijks gasten en serveren ze smakelijke, verse, gezonde en zelfbereide gerechten. De bedoeling is dat de groep leert samenwerken: afspraken maken, analyseren, gegevens opzoeken en verwerken, plannen uitvoeren en evalueren. De leerkrachten begeleiden dit samenwerkingsproces nauwgezet en geven feedback. Het resultaat toont de vakbekwaamheid van de leerlingen en steunt op wat ze in de verschillende diensten verworven hebben aan competenties en kennis. 7

8 Toelichting bij de richtingsvakken Voedingsdienst In de lessen voedingsdienst ontvangen de leerlingen gasten in hun leerbedrijf. Ze zorgen voor de voorbereiding, de bereiding en de presentatie van de gerechten. Ook nemen ze de organisatie en de omkadering van het maaltijdgebeuren voor hun rekening: de verbruikzaal, de bediening en de nazorg van de verbruikzaal en de keuken. Ze staan ook zelf in voor de bestellingen, voorraadbeheer en inventarisatie. Technische dienst Tijdens de lessen technische dienst richten ze hun restaurant zelf in: verven van muren en kasten, aanbrengen van decoratie, maken van tafellakens... Kleine herstellingen aan elektrische toestellen en fietsen, een bouwpakket in elkaar zetten... komen eveneens aan bod. Seminarie Het vak seminarie geeft de kans om vakoverschrijdende en geïntegreerde projecten uit te werken waarbij handelingsgerichte vaardigheden, cognitieve ondersteunende vaardigheden en ondersteunende beroepshoudingen uit de verschillende diensten aan bod komen. Het resultaat van het vak seminarie kan je zien in de hele uitwerking van het project rond het restaurant, in de stageschriften en in de GIP-bundels van de leerlingen. Bedrijfsbeheer In dit vak wordt de volledige administratie van het leerbedrijf uitgewerkt. De leerlingen maken een bedrijfsplan, doen de volledige boekhouding en zijn verantwoordelijk voor het financiële aspect. Deze extra lesinhouden worden aangeboden in praktische modules waardoor de leerlingen een attest bedrijfsbeheer kunnen behalen. 8

9 Stage De leerlingen doen een bedrijfsstage van 10 weken opgesplitst in twee stageperiodes van 4 weken en een week buitenlandse stage. De stagemogelijkheden kunnen zeer uiteenlopend zijn en de stagiair kan kiezen uit volgende mogelijkheden: - logistieke dienst Dit is een theoretische opleiding ter ondersteuning van het verpleegkundig, hulpverlenend en verzorgend personeel in ziekenhuizen en verzorgtehuizen. De jongeren zorgen voor intern transport van patiënten en bewoners. Ze leren functioneren in team en passen kwaliteitzorg op een methodische wijze toe. - voedingsdienst De leerlingen helpen in de centrale keuken en ook bij de bediening van personeel/klanten in instellingen, bedrijven, ziekenhuizen en horeca. Ze lopen stage in vakantiecentra, zelfbedieningsrestaurants, hotels, bij traiteurs, hotels... - onderhoudsdienst Interne schoonmaakdienst van een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingsinstelling. - technische dienst Doe-het-zelfzaken, warenhuizen, tuincentra en bloemenzaken. Speciaalzaken, bijvoorbeeld verfwinkels, behang- en decoratiefirma s. - buitenlandse stage De leerlingen gaan samen een week onder begeleiding van de leerkrachten op buitenlandse stage. Op die manier bieden wij onze leerlingen een hele waaier van stageactiviteiten aan. Zo worden onze leerlingen met verschillende activiteiten geconfronteerd waardoor ze toekomstgericht een betere keuze kunnen maken voor hun verdere loopbaan of studiekeuze. In samenwerking met Intersoc werken ze in een hotel in het buitenland (Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië). Deze zeer leerrijke en aangename ervaring is volledig gratis. Activiteiten binnen de opleiding Teambuilding Tijdens de teambuilding werken de leerlingen het hele concept van hun leeronderneming uit. Ze leren samenwerken en tot consensus komen. De taken en verantwoordelijkheden binnen de leeronderneming worden verdeeld. Bedrijfsbezoeken Tijdens het schooljaar worden er verschillende bedrijfsbezoeken gedaan om op die manier de leerlingen een beter zicht te geven op het bedrijfsleven. Enkele voorbeelden: groothandel in voedingsmiddelen, ziekenhuizen, horeca... 9

10 Winkelbeheer en Etalage Lessentabel Godsdienst 2 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Project algemene vakken 4 Commerciële presentatie 4 Winkelbeheer 6 Dactylo/informatica 2 Stage: - commerciële presentatie 3 - winkelbeheer 7 Totaal aantal lesuren 32 Profiel van de studierichting In het specialisatiejaar Winkelbeheer en Etalage liggen de accenten op zelfstandig winkelbeheer (marktstudie, boekhouding, financiering...). De vakken zijn gericht op de vorming van een zelfstandig winkelbeheerder. Hierbij wordt via contacten met de arbeidsrealiteit speciale aandacht besteed aan het ervaren wat zelfstandig ondernemingschap is. Men streeft naar uitdieping van de praktische vakken van het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad. Deze uitdieping levert een extra kwalificatie op voor diegenen die tewerkstelling zoeken in de snel evoluerende verkoopsector. De stages blijven een noodzakelijk en belangrijk onderdeel uitmaken van de arbeidsoriënterende visie van dit specialisatiejaar. Bij de stages ligt de klemtoon op gespecialiseerde taken, waar de leerlingen meer inzicht kunnen verwerven in winkelbeheer, boekhouden, verkoop en verkoopaspecten van het etaleren. 10

11 Toelichting bij de richtingsvakken Commerciële presentatie In het vak commerciële presentatie komen de onderdelen huisstijl, winkelinrichting, promotie en presentatie aan bod. De leerling bouwt voort op de kennis en competenties van de voorbije graad. Er wordt verondersteld dat de basisbegrippen van het presenteren gekend zijn. De leerling leert met behulp van de leeronderneming een eigen gezicht of huisstijl aan de leeronderneming te geven. Ze zorgen ervoor dat de artikelen gepresenteerd worden in de stijl van het geheel en ook het promotiebeeld zal hierop afgestemd worden. Tijdens dit zevende specialisatiejaar wordt men zoveel mogelijk voorbereid op het zelfstandig opstarten van een eigen zaak. In dit vak gebeurt dit vanuit een creatief standpunt. Winkelbeheer De kennis over het winkelgebeuren die de leerlingen verworven hebben in de tweede graad Office en Retail en de derde graad Retail Assistant beperkt zich tot de benadering vanuit het standpunt van verkoopster. In het specialisatiejaar worden de verschillende onderwerpen behandeld vanuit beheersstandpunt. De leerlingen leren alle aspecten van het beheer van een winkel kennen aan de hand van de leeronderneming en kunnen dan ook een attest van bedrijfsbeheer behalen. Stage De leerlingen die het specialisatiejaar volgen hebben reeds stage gelopen in de derde graad. Tijdens het specialisatiejaar zijn dit minstens 10 uur per week stage in een speciaalzaak. Deze 10 uren worden verdeeld over donderdag en vrijdag. Deze stages bieden een unieke kans om meer inzicht te verwerven in de verkoopsector en zo de leerlingen voor te bereiden op het beroepsleven. De leerling leert zijn/haar persoonlijkheid aanpassen aan de huisstijl van de winkel: flexibiliteit, assertiviteit, praktisch taalgebruik, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid, discretie en correctheid. Activiteiten binnen de opleiding De activiteiten binnen de opleiding houden allemaal nauw verband met de ruime sector van de retail. De leeronderneming in samenwerking met Unizo De leeronderneming is een winkel op school, opgericht en beheerd door de leerlingen, begeleid door de leerkrachten en ondersteund door UNIZO. De leerlingen ondervinden alle facetten van het ondernemen, van het oprichten over het beheer tot de afsluiting. 11

12 Veiligheid Toelatingsmodaliteiten Geïnteresseerden voor deze opleiding worden stevig gescreend omdat men niet zomaar toegelaten wordt tot deze richtingen. Enerzijds omwille van het specifieke beroepsprofiel dat heel hoge eisen stelt aan kandidaten en anderzijds omwille van de wettelijke verplichtingen vanuit de overheid. In eerste instantie volgt er een selectieproef door de school. Dit kan een gesprek met directie en/of coördinatoren zijn waar er gepeild wordt naar de vooropleiding, de motivatie en het algemeen profiel van de student. Daarnaast worden er tijdens de eerste weken fysieke proeven afgenomen door de school: immers een bepaalde basisconditie of minstens de aantoonbare wil om een inhaalprogramma af te werken zijn een vereiste voor deze opleidingen. Eveneens moet het aanmeldingsdossier, dat bestaat uit de rekruterings-en schooldocumenten volledig zijn. Op basis van al deze gegevens, alsook het maximum aantal studenten per richting/klas, neemt de toelatingsklassenraad de beslissing of men al dan niet definitief wordt ingeschreven. 12

13 Lessentabel Veiligheidsberoepen (Specialisatiejaar BSO) (*) Godsdienst 2 Nederlands 2 Engels 1 Frans 2 Project algemene vakken 4 Sport 4 Veiligheidstechniek bewaking 2 Veiligheidstechniek preventie * 1 Werkplekleren 4 Recht 5 Management bewakingssector 1 Bedrijfseerstehulpverlener 1 Cultuur en diversiteit 1 Toegepaste psychologie 2 Totaal aantal lesuren 32 Integrale Veiligheid (Se-n-Se TSO) (*) Nederlands 3 Engels 1 Frans 2 Sport 6 Veiligheidstechniek politie 2 Veiligheidstechniek bewaking 2 Veiligheidstechniek brandweer 2 Veiligheidstechniek preventie 1 Werkplekleren 4 Recht 4 Management bewakingssector 1 Bedrijfseerstehulpverlener 1 Cultuur en diversiteit 1 Toegepaste psychologie 2 Totaal aantal lesuren 32 (*) het lessenrooster is onder voorbehoud van wijziging ten gevolge van de evaluatie van de richting in samenwerking met de overheid 13

14 Toelichting bij de richtingsvakken * Interne lessen Veiligheidstechniek politie (enkel in de studierichting Integrale Veiligheid) In veiligheidstechniek politie wordt de nadruk gelegd op de principes die van toepassing zijn op de lokale en federale politie (geïntegreerde politie). Concreet betekent dit dat de organisatie en de missie van de politie aan bod komen. Ook krijgt men een introductie in het politiewerk, de specifieke politietaken, politiegraden, functies en diensten die ons politielandschap kent. Belangrijke wetgeving die behandeld wordt, is ondermeer de Wet op het Politieambt en de Wet op de Geïntegreerde politie. Voorts wordt aandacht besteed aan de deontologische code. Daarnaast word je een kort overzicht geboden van het politiestatuut en maak je kennis met politie-aspecten zoals basispolitiezorg en gemeenschapsgerichte politiezorg of community policing. Naast de theoretische achtergrond krijg je gaandeweg meer voeling met de attitudes en competenties van een goede politieagent. Afrondend word je voorbereid op de verschillende selectieproeven van de politie. Management bewaking In dit vak wordt er niet alleen te maken met managementtheorieën en structuren, maar leert men vooral de praktische kant van management kennen aan de hand van technieken over plannen en organiseren, toespraken houden, vergaderen, presenteren, onderhandelen, creatief denken en besluitvorming. Ook wordt er ruime tijd stil gestaan bij ethische dilemma s en vraagstukken waar men als toekomstige veiligheidsfunctionaris bijna dagelijks mee geconfronteerd wordt. Werkplekleren De doelstelling van het werkplekleren is studenten kennis laten maken met de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden binnen de veiligheidssector. Tijdens de opleiding proeft men je zoveel mogelijk van de brede waaier aan specifieke jobinhouden die de veiligheidssector te bieden heeft zoals de lokale en federale politie, de brandweer, de private bewaking, het leger, de gemeenschapswacht,.... We realiseren dit door specialisten uit te nodigen en op werkbezoek te gaan. Eveneens dompelen we de studenten onder in de echte veiligheidswereld door intramuros- en observatiestages. Meer informatie over de activiteiten in het kader van werkplekleren vind je verder in de brochure. 14

15 Recht Het vak recht bestudeert verschillende soorten regelgeving die betrekking hebben op het aspect bewaking. De cursus is vooral een grondige voorbereiding op het examen van Selor. Daar wordt o.a. de Wet van 10 april 1990 tot de private en bijzondere veiligheid (Wet Tobback) geëxamineerd. Hiervoor wordt eerst de basiswetgeving onder de loep genomen. Dit gaat over toegepaste gemeenrechtelijke rechten en verplichtingen, bijvoorbeeld allerhande misdrijven en straffen, de grondwet, wettige verdediging, het vattingsrecht,.... Vervolgens wordt vooral relevante wetgeving zoals racisme en anti-discriminatiewetgeving, wetgeving over verdovende middelen, camerabewaking, wet op de privacy, de voetbalwetgeving, wetgeving over gemeenschapswachten, en tot slot de bewakingswetgeving bestudeerd. Toegepaste psychologie De focus ligt vooral op het aanleren van praktijkgerichte sociale vaardigheden die bruikbaar zijn in de veiligheidssector. Men leert op een passende en efficiënte manier communiceren en reageren door het toepassen van de juiste technieken. Concreet betekent dit dat men getraind wordt in het omgaan met macht, beïnvloeding, angst, assertiviteit, traumaverwerking, conflicten en agressie én de verschillende communicatievormen. Cultuur en diversiteit Een werknemer in de veiligheidssector komt door onze multiculturele maatschappij dagelijks in contact met cultuur en diversiteit. Het is belangrijk dat hij kan omgaan met culturele conflicten en hier op een professionele manier kan op reageren. De aandacht gaat naar een aantal aspecten die tekenend zijn voor een cultuur en diversiteit, namelijk de multiculturele gemeenschap, symbolen en symbolieken, de communicatieverschillen, religie, allochtonen en omgaan met anders zijn. Sport Tijdens de lessen sport wordt er via verschillende bewegingsdomeinen gewerkt aan je fysieke paraatheid. De vier basiseigenschappen kracht, snelheid, lenigheid en uithouding komen uitgebreid aan bod. Interesse voor een brede waaier van sporten en doorzettingsvermogen om je fysieke grenzen te verleggen, zijn noodzakelijk. Naast de traditionele sporten, nemen ook klimmen en zwemmen een belangrijke plaats in het opleidingsprogramma. Indien mogelijk, wordt er ook samengewerkt met externe organisaties (oriëntatielopen, mini-triatlon). De selectieproeven bij brandweer en politie, waarvoor men tijdens de lessen sport wordt klaargestoomd, worden gebruikt als criteria om te beoordelen. 15

16 Externe lessen Bewaking Men maakt kennis met de ruime organisatie van de bewakingswereld en haar activiteiten. Men oefent de gebruikte analoge en digitale communicatiemiddelen die in de bewaking gebruikt worden. Men leert technieken over hoe je gericht kan observeren en vervolgens objectief kan rapporteren. Daarnaast krijgt men zicht op de sociale verhoudingen die in de bewakingssector van toepassing zijn. Brandweer (enkel in de studierichting Integrale Veiligheid) Men maakt kennis met de organisatie en de werking van de brandweer. Eveneens oefent men verschillende brandweertechnieken zoals blustechnieken aan de hand van simulaties. Er wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop je tijdens een brandweerinterventie op een adequate manier hulp kan bieden. Fysieke ontwijkingstechnieken In de veiligheidssector kan men met allerhande verbale en fysieke conflicten in aanraking komen. Via een cursus fysieke ontwijkingtechnieken leert men hoe hier het best mee om te gaan. Er wordt beklemtoond om in eerste instantie te trachten met een gepaste communicatie problemen en conflicten op een rustige manier op te lossen. Fysieke confrontaties moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Slechts als het niet anders kan, bijvoorbeeld uit wettige verdediging, mag iemand geweld gebruiken. Men krijgt inzicht in de geweldspiraal en leert hierdoor welke reactie gepast is bij agressie ten opzichte van een collega. Tijdens de lessen leert men onder andere enkele polsklemmen, de schouderklem, het gebruik van de wapenstok, de controle van een voertuig,.... Alles wordt ingeoefend tijdens rollenspelen. EHBO Dit is de opleiding bedrijfseerstehulpverlener en AED. In de veiligheidssector kan men met allerlei slachtoffers in aanraking komen. Het is belangrijk dat men de ernst van iemand zijn medische toestand kan beoordelen en passende hulp kan bieden. In de EHBO-cursus leert men uit welke organen en structuren het menselijk lichaam is opgebouwd, op welke locatie ze zich in het lichaam bevinden en hoe ze samenwerken. Gemachtigd opzichter (enkel in de studierichting Veiligheidsberoepen) De opleiding tot gemachtigd opzichter bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte en geldt in principe levenslang. De theoretische en praktische opleiding wordt georganiseerd door de lokale politie van Heusden- Zolder. De theorie handelt ondermeer over hetgeen een gemachtigd opzichter wel en niet mag doen, de plaats en het oversteken van de voetganger, plaats en het gedrag van de fietser, de verkeerstekens, het zien en gezien worden, het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers, rem- en stopafstanden,... Tijdens de praktische opleiding wordt de gemachtigd opzichter vertrouwd gemaakt met de omgeving, de manier van optreden, het stilleggen van het verkeer en eventueel inzicht bijgebracht inzake remafstanden. 16

17 Veiligheidstechniek VCA en preventie VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om studenten (en werknemers) veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Steeds vaker wordt voor het invullen van een vacature het VCA-attest verplicht gesteld. Veiligheidsbewust werken is erg belangrijk. Het is tijdens werkplekleren en in de toekomstige beroepsloopbaan van onze studenten essentieel om de gevaren en risico s te onderkennen en hier adequaat op te kunnen reageren. Veiligheidstechniek preventie (enkel in de studierichting Integrale Veiligheid) In elke onderneming moet één interne dienst voor preventie en bescherming op het werk actief zijn die bemand wordt door één of meer preventieadviseurs, die deel uitmaken van dit bedrijf. Preventieadviseurs moeten de wetgeving kennen betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk. Bovendien moeten ze de nodige technische kennis hebben om taken en opdrachten correct te vervullen. Tijdens het programma basisniveau preventie wordt een overzicht op maat geboden van alle belangrijke aspecten met betrekking tot beschermingsprincipes die van toepassing kunnen zijn op een toekomstige job in de safety of security. BEOORDELING Men wordt niet enkel beoordeeld op de vakinhoud. Ook de stages, de resultaten van de externe partners, de scores op het competentieprofiel en de geïntegreerde proef (GIP) worden in aanmerking genomen. Concreet betekent dit dat het rapport enerzijds zal bestaan uit een weergave van de scores op de vakinhoud van de verschillende vakken van interne en externe docenten. Anderzijds krijgt de student een competentierapport. Dit rapport geeft de competenties en attitudes weer waaraan een toekomstige werknemer in de veiligheidssector moet voldoen. De focus in dit rapport wordt gelegd op: l l l l persoonlijke competenties zoals stressbestendigheid en emotionele stabiliteit, flexibiliteit, zelfstandigheid, het uitoefenen van een voorbeeldfunctie en omgaan met probleemsituaties; leercompetenties zoals het leervermogen en zelfkennis; sociale competenties zoals communicatief vaardig zijn, discretie, teamgericht werken en omgaan met diversiteit/democratische ingesteldheid; functionele competenties zoals mondelinge en schriftelijke verslaggeving, technische vaardigheden, zin voor creativiteit en veiligheidsbewust werken. 17

18 Activiteiten binnen deze opleiding De activiteiten binnen de opleiding houden allemaal nauw verband met de ruime sector van de veiligheid. Men maakt niet alleen kennis met de meest voor de hand liggende domeinen (politie, bewaking, brandweer), maar je gaat ook in contact komen met minder bekende activiteiten binnen die domeinen (scheepvaartpolitie, spoorwegpolitie, enz.) en met minder voor de hand liggende beroepsprofielen (penitentiair beambte, gemeenschapswacht, voetbalsteward, enz.). Tijdens het vak werkplekleren slaagt men er in om op een actieve manier vertrouwd te geraken met deze profielen. Om de doelstellingen van het werkplekleren te realiseren nodigen we specialisten ter zake uit, gaan we op werkbezoek en oefenen de leerlingen intra- en extramuros activiteiten uit. Hieronder vind je een greep uit het ruime aanbod. 4 Brandweer Heusden-Zolder, petrochemisch bedrijf 4 PLOT Genk met betrekking tot politie en brandweer 4 Gemeenschapswacht van verscheidene gemeentes 4 Federale politie: ondermeer cybercriminaliteit, vingerafdrukken, zeden en drugspolitie, cavalerie, luchthavenpolitie, scheepvaartpolitie 4 Lokale politie: patrouille politiehond, algemene werking korps, sociale dienst 4 KRC Genk: beveiliging 4 Kennismaking met de brede waaier aan bewakingsfirma s: evenementbewaking, bewaking met hond, bodyguarding, waardetransport, winkelinspectie, brucargo... 4 Bezoek penitentiaire inrichtingen en centra voor illegalen 4 Interne bewakingsdiensten 4 Het leger 4 De noodoproepcentrale 4 Intramurosstages: toezicht, evenementsbewaking,... 4 Observatiestages: voetbalstage KRC Genk 4 Douane 4. 18

19 Activiteiten binnen het zevende jaar De studenten van het zevende jaar mogen zich verwachten aan een uitgekiende reeks activiteiten die enerzijds hun integratie op school bevorderen en anderzijds hun eigenheid als studenten benadrukken. Immers, een zevende jaar is in alle opzichten een overgangsfase tussen het secundair onderwijs en wat later komt. Dit zal in sommige gevallen hoger onderwijs zijn, in andere gevallen een intrede in het arbeidsleven. Introductieweek voor Veiligheid Voor de zevende jaren Veiligheid zijn de introductiedagen of teambuilding activiteiten die groepsbevorderend werken. Tijdens de introductieweek maakt men kennis met de nieuwe richting. Dit gebeurt enerzijds aan de hand van informatie die wordt verstrekt, anderzijds door een aantal actieve colleges waarbij gastsprekers, experten van op het terrein (politie, bewaking, brandweer, enz.) de verwachtingen scherp zullen stellen. Ook de school zal de inhoudelijke verwachtingen duidelijk maken wat betreft de vakinhouden, cursussen, benodigdheden, enz.. In een notendop: alle competenties waarover een student Veiligheid zal moeten beschikken, worden grondig toegelicht aan de hand van het competentieprofiel van de richting. Daarop zal ook de permanente beoordeling van de studenten gebaseerd zijn. Ook dit evaluatiesysteem wordt besproken. 19

20 Teambuilding Tijdens de teambuildingsdagen gaan de studenten op verplaatsing. Via de groepsvormende activiteiten wordt er een hecht team gesmeed en leren de studenten elkaar beter kennen. In een teambuilding samen met de andere zevende jaren, leren ze elkaar ook kennen als studenten binnen het hoger onderwijs van het Sint-Franciscuscollege. Final countdown en proclamatie In de loop van het jaar mogen de studenten zich ook verwachten aan een uitgesponnen afscheid, met twee belangrijke momenten. Het eerste moment is de final countdown ; een dag waarbij de lessen geschorst worden en alle zevende jaars er op uit trekken om hun afscheid van het schoolse leven voor te bereiden. Het programma van die dag wordt door hen mee gekozen en uitgewerkt. Het afscheid van het schoolse leven krijgt dan zijn beslag in de officiële proclamatie voor de leerlingen van het zevende jaar. Hier worden natuurlijk de ouders ook op uitgenodigd. 20

21 Hoe ziet een lesdag eruit? (*) (**) 7.55 uur: ochtendstudie 8.25 uur: 1ste les 9.15 uur: 2de les uur: voormiddagpauze uur: 3de les uur: 4de les uur: middagpauze uur: 5de les uur: 6de les uur: namiddagpauze uur: 7de les uur: einde lessen of 8ste les uur: studie (*) (*) In functie van werkplekleren, bezoeken... kan er een afwijking zijn op de indeling van een lesdag. Ook tijdens het weekend, s avonds en op verschillende locaties kunnen activiteiten georganiseerd worden. Flexibiliteit en mobiliteit van onze studenten is een belangrijke vereiste. (**) Deze studie is er enkel voor externen die zich voor vaste dagen inschrijven op maandag, dinsdag en donderdag. Ook de leerlingen die met de schoolbus (Koersel-Koersel Kapelleke-Stal-Korspel) naar school komen, kunnen gebruik maken van deze studie. 21

22 Faciliteiten Ontspanningsruimte Studenten van het zevende jaar bevinden zich in de overgangsfase tussen school en later. In die zin bieden we hen de nodige faciliteiten om zich als gemotiveerde studenten te tonen. Dit houdt in dat we enerzijds meer vrijheid geven aan deze studenten, in ruil voor het opnemen van verantwoordelijkheid. Een mooi voorbeeld daarvan is de ruimte die speciaal is ingericht voor de zevende jaars. Tijdens middagpauzes of eventuele lesvrije momenten (bijvoorbeeld door studie of omwille van het modulair systeem) kunnen ze zich ontspannen (tafeltennis, tafelvoetbal, darts) of rustig studeren in de hiervoor voorziene ruimtes. Ze staan door middel van werklijsten ook zelf in voor het beheer en het onderhoud van deze ruimtes. Internaat Tenslotte is het niet onbelangrijk om te vermelden dat de school beschikt over een goed draaiend internaat, met heel wat faciliteiten en vooral stevige ondersteuning op studiegebied. In dezelfde categorie mogelijk interessant voor studenten die van wat verder weg komen zit ook het restaurant op school dat warme maaltijden en broodjes serveert aan democratische prijzen. 22

23 Contactmogelijkheden Ben je na het lezen van deze brochure geïnteresseerd in één van onze richtingen binnen het zevende jaar specialisatie? Wens je al onmiddellijk een intakegesprek aan te vragen (enkel voor de richting Veiligheidsberoepen en Integrale Veiligheid), mail dan naar Dit is immers de eerste stap van de aanmeldingsprocedure. Na ontvangst van deze info krijg je een datum waarop het intakegesprek plaats zal vinden. Wens je naar een infomoment op school te komen, neem dan een kijkje op onze website voor meer info. Heb je vragen en wens je snel een antwoord, dan kan je: - telefonisch contact opnemen met de school op het telefoonnummer (tijdens de schooluren); - een mailtje versturen naar We contacteren je zo snel mogelijk. 23

24 Campus Berkenbos Minderbroedersstraat HEUSDEN-ZOLDER Heusden-Zolder tel Campus Heusden Brugstraat HEUSDEN-ZOLDER Heusden-Zolder tel scholengemeenschap de Heide Infobrochure twaalfjarigen 24

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR. september 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/073

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR. september 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/073 KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR september 2004 LICAP BRUSSEL KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP

Nadere informatie

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor. 107289 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 1 Welkom 1 ASO-BSO-TSO Geachte ouders Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

SGKSO VLAAMSE ARDENNEN STUDIEPROFIELEN - LEERLINGENPROFIELEN

SGKSO VLAAMSE ARDENNEN STUDIEPROFIELEN - LEERLINGENPROFIELEN SGKSO VLAAMSE ARDENNEN STUDIEPROFIELEN - LEERLINGENPROFIELEN INHOUDSTAFEL DEEL I Studieprofielen Studiegebied ASO... p 1-3 ASO Economie...p 1 ASO Humane Wetenschappen...p 2 ASO Klassieke Talen...p 2 ASO

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO- BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/001) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel 2 3de graad

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Locaties Hellevoetsluis en Rozenburg

Locaties Hellevoetsluis en Rozenburg Locaties Hellevoetsluis en Rozenburg 2007-2008 Albeda Hellevoetsluis, Fazantenlaan 1c INHOUDSOPGAVE InhouD Pagina Inburgeren en Nederlands leren 5 Nederlands voor anderstaligen 5 Nederlands als tweede

Nadere informatie

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD 3de GRAAD 7de JAAR campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR Middenschool en Atheneum - Atheneumstraat 2-3970 Leopoldsburg www.campusleopoldsburg.be Geachte ouders, U zoekt voor

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie