OCMW HERENT Van Bladelstraat Herent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent"

Transcriptie

1 OCMW HERENT Van Bladelstraat Herent Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d

2 2

3 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d Samenstelling: Mw. M. Pattyn, voorzitter, Mwn. M. Schouteden, C. Gielens, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, A.K. Sodermans, Dhrn. J. Windels, P. Vanderheyden, M. Peeters, raadsleden Dhr. D. Billen, secretaris Dhr. R. Seurs, beleidsmedewerker Dhr. W. Vrebos, ontvanger Iedereen aanwezig behalve Afwezig: Verontschuldigd: Mw K. Lercangé De voorzitter opent de vergadering om uur. Volgend punt wordt bij hoogdringendheid met algemene stemmen aan de agenda van de openbare vergadering toegevoegd: 8. Goedkeuring prijsverhogingsvoorstel vlees Viangros AGENDA: OPENBARE VERGADERING 1. Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d Aankoop dienstvoertuig technische dienst, kleine bestelwagen (2011/004) Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 3. Ecologische onderhoudsproducten op afroep (2011/002) Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's 4. Verbouwing administratief centrum tot doorgang- en LOI woningen: Bestek voor de overheidsopdracht: aanstellen ontwerper, vaststelling wijze van gunnen en offerteformulier 5. NOB- boekhoudprogramma: stand van zaken 6. Kennisgeving verslag Ouderenadviesraad d.d Kennisgeving verslag Welzijnsraad d.d

4 OPENBARE VERGADERING 4 1. Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d Het ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 2. Aankoop dienstvoertuig technische dienst, kleine bestelwagen (2011/004) Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden De Raad voor Maarschappelijk Welzijn, Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop dienstvoertuig technische dienst, kleine bestelwagen een technische beschrijving met nr. 2011/004 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,03 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 1 februari 2011 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin

5 beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Ford Motor Company (Belgium) nv, Hunderenveldlaan 10 te 1082 Brussel - Peugeot België Luxemburg nv, Industrielaan 22 te 1400 Nivelles - D'ieteren nv, Maliestraat 50 te 1050 Brussel - Citroen Belux nv, Ijzerplein 7 te 1000 Brussel - Renault België Luxemburg nv, W.A. MOZARTLAAN 21 te 1050 Brussel - Nissan Belgium nv, Boomsesteenweg 42 te 2630 Aartselaar - Toyota België nv, Avenue Du Japon 51 te 1420 Braine-l'Alleud - Fiat Group Auto België nv, Genèvestraat 175 te 1140 Brussel - General Motors Belgium nv, Prins Boudewijnlaan 24B te 2550 Kontich Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 14 februari 2011 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 60 kalenderdagen eindigt op 15 april 2011; Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen: - Ford Motor Company (Belgium) nv, Hunderenveldlaan 10 te 1082 Brussel ( ,50 excl. btw of ,13 incl. btw) - Peugeot België Luxemburg nv, Industrielaan 22 te 1400 Nivelles ( ,91 excl. btw of ,54 incl. 21% btw) - Nissan Belgium nv, Boomsesteenweg 42 te 2630 Aartselaar ( ,65 excl. btw of ,33 incl. 21% btw) Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 14 februari 2011 opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de Technische Dienst voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Ford Motor Company (Belgium) nv, Hunderenveldlaan 10 te 1082 Brussel tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,50 excl. btw of ,13 incl. btw; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2010, op rekeningnummer (referentie ) en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Besluit: artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2011/004 en de raming voor de opdracht Aankoop dienstvoertuig technische dienst, kleine bestelwagen. De raming bedraagt ,03 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. artikel 3: Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Ford Motor Company (Belgium) nv, Hunderenveldlaan 10 te 1082 Brussel - Peugeot België Luxemburg nv, Industrielaan 22 te 1400 Nivelles - D'ieteren nv, Maliestraat 50 te 1050 Brussel - Citroen Belux nv, Ijzerplein 7 te 1000 Brussel - Renault België Luxemburg nv, W.A. MOZARTLAAN 21 te 1050 Brussel - Nissan Belgium nv, Boomsesteenweg 42 te 2630 Aartselaar 5

6 - Toyota België nv, Avenue Du Japon 51 te 1420 Braine-l'Alleud - Fiat Group Auto België nv, Genèvestraat 175 te 1140 Brussel - General Motors Belgium nv, Prins Boudewijnlaan 24B te 2550 Kontich 6 artikel 4: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 februari 2011 voor deze opdracht, opgesteld door de Technische Dienst. artikel 5: Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Ford Motor Company (Belgium) nv, Hunderenveldlaan 10 te 1082 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,50 excl. btw of ,13 incl. btw. artikel 6: De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2010, op rekeningnummer (referentie ). 3. Ecologische onderhoudsproducten op afroep (2011/002) Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's De Raad voor Maarschappelijk Welzijn, Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 1 februari 2011 betreffende de principiële goedkeuring van de opdracht

7 Ecologische onderhoudsproducten op afroep tegen een initieel geraamd bedrag van incl. btw; 7 Overwegende dat de opdracht van levering van onderhoudsproducten op afroep voor het administratief gebouw ten einde loopt; Overwegende dat, met de verhuis naar het NAC in het achterhoofd, we overschakelen naar een jaarlijkse procedure; Overwegende dat er altijd onderhoudsproducten dienen aangekocht te worden voor o.a. serviceflats en onderhoud patrimonium; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een technische beschrijving met nr. 2011/002 werd opgesteld door de Dienst Aankoop; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 7.024,79 excl. btw of 8.500,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 1 maart 2011 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat wordt voorgesteld om de gunningsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot offerte op 2 maart 2011 te verzenden; Overwegende dat 21 maart 2011 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget 2011 en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Besluit: artikel 1: De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht Ecologische onderhoudsproducten op afroep wordt opgestart. artikel 2: Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Overtoom International Belgium nv, Industrielaan 30 te 1740 Ternat - Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen - Alpheios Belgium nv, Gaston Fabrélaan 50 te 2610 Wilrijk (Antwerpen) - Jm Bruneau Belgium sa, Chaussee De Lille 422 te 7501 Orcq - Cws-Boco Belux nv, Berchemstadionstraat 78 te 2600 Berchem (Antwerpen) - King Belgium sa, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval - Office Depot bvba, Schoonmansveld 28 te 2870 Puurs - Etablissements Sintobin Freres bvba, Izegemsestraat 98 te 8880 Sint- Eloois-Winkel - Etablissements Glorieux sa, Chaussee De Courtrai 149a te 7740 Warcoing - All Top Clean nv, Kiezel Kleine Brogel 49 te 3990 Peer - Belgaclean nv, Brugstraat 86 te 8560 Wevelgem - Adrem Cleaning bvba, Koekoeklaan 45 te 9991 Adegem - Wereldzeep Leman bvba, Oudstrijdersstraat 34 te 8770 Ingelmunster - VERPA BENELUX nv, Nikelaan 27 te 2430 Vorst-Laakdal

8 artikel 3: De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 maart 2011 om uur. 8 artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget Verbouwing administratief centrum tot doorgang- en LOI woningen: Bestek voor de overheidsopdracht: aanstellen ontwerper, vaststelling wijze van gunnen en offerteformulier De voorzitter stelt voor om dit agendapunt te verdagen. 5. NOB- boekhoudprogramma: stand van zaken De raad neemt kennis van de toelichting van de voorzitter bij het verslag van het vast bureau d.d , houdende punt 2.NOB boekhoudprogramma: onderhoud met de firma Schaubroeck Dhr. Koen Schepers). Verder neemt de raad kennis dat een waterdicht back-up systeem in samenspraak met Schaubroeck, conform de bepalingen terzake van de kruispuntbank en in samenwerking met de gemeente, werd uitgewerkt. De raad neemt kennis dat de ontvanger dhr. Vrebos stelt dat de achterstallen inzake de boekhouding tegen het einde van deze maand volledig zullen zijn ingelopen zijn. Dit is enkel mogelijk geweest dankzij de solidaire inzet van gans de OCMW personeelsploeg waarbij met hulp van de sociale dienst zowel als van de technische dienst, op een constante basis de achterstallen werden ingegeven. Het afsluiten van de rekening 2010 zal voorgelegd worden aan de raad van juni. Tenslotte neemt de raad kennis dat we tot op heden van de firma Schaubroeck nog geen factuur terzake mochten ontvangen. 6. Kennisgeving verslag Ouderenadviesraad d.d De raad neemt kennis. 7. Kennisgeving verslag Welzijnsraad d.d De raad neemt kennis. 8. Goedkeuring prijsverhogingsvoorstel vlees Viangros Gelet op het feit dat een prijsverhoging in volgende gevallen mogelijk is: - Verhoging BTW of accijnzen - Verhoging fabrikantprijzen - Verhoging vaste prijzen van verschillende levensmiddelen Gelet op het feit dat de leverancier zich gehouden heeft aan de vormvoorschriften, zijnde: - schriftelijke kennisgave door leverancier - minstens 30 dagen vooraf - mits voorlegging van de nodige stavingsstukken Besluit: De raad gaat akkoord met de prijsverhoging. De voorzitter sluit de vergadering om uur.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Vergadering van 08.04.13

Vergadering van 08.04.13 Vergadering van 08.04.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin,

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 21 augustus 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. 2 OCMW-jaarrekening 2011: vaststelling. 3 Financiële rapportering na 1 kwartaal 2012. 4 Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Samenwerking tussen de leerwerkplaats en de dienst Facility. Voorstel tot goedkeuring bijkomende proefprojecten.

Samenwerking tussen de leerwerkplaats en de dienst Facility. Voorstel tot goedkeuring bijkomende proefprojecten. VERSLAG Openbare zitting van 21 juni 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Overbergh Hilde, Van Der Meulen Katrien, Vansevenant

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

NOTULEN RAAD OCMW AGENDA: OPENBARE VERGADERING

NOTULEN RAAD OCMW AGENDA: OPENBARE VERGADERING NOTULEN RAAD OCMW Datum: 29 AUGUSTUS 2013 Aanvangsuur: 20.00 uur Einde vergadering: 21.30 uur Locatie: raadszaal van het Administratief Centrum OCMW Dilsen-Stokkem Verontschuldigd: Vankevelaer Ronny Afwezig:

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de vorige zitting. De raad keurt het verslag goed. [30 augustus 2012]

De secretaris overloopt de actiepunten van de vorige zitting. De raad keurt het verslag goed. [30 augustus 2012] VERSLAG Openbare zitting van 30 augustus 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Overbergh Hilde, Segers Kathleen,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie