WEDSTRIJDREGLEMENT SENSEO 1 PHILIPS koffiepadmachine personalisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDREGLEMENT SENSEO 1 PHILIPS koffiepadmachine personalisatie"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDREGLEMENT SENSEO 1 PHILIPS koffiepadmachine personalisatie ARTIKEL 1 ORGANISATIE De wedstrijd SENSEO PHILIPS koffiepadmachine personalisatie is een wedstrijd (hierna de Wedstrijd genoemd), georganiseerd door Douwe Egberts Retail Belgium bvba, met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Potaarde, BTW BE RPR Brussel (hierna de Organisator genoemd). De Organisator kan voor de organisatie en de opvolging van de Wedstrijd worden vertegenwoordigd door zijn communicatieagentschap, BBDO BELGIUM NV met zetel te 1080 Brussel, Scheldestraat 122, BTW BE RPR Brussel (hierna het Agentschap genoemd). De Wedstrijd gaat van start op om 00u00 en eindigt op om 23u59 OF tot het einde van de voorraad personalisatie stickersets ( stuks) indien deze vroeger volledig gewonnen is. De Wedstrijd vindt plaats op de volgende website: en enkel op Belgisch & Groothertogdom Luxemburg grondgebied. Dit reglement bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. ARTIKEL 2 DEELNAME Deze Wedstrijd is toegankelijk voor iedereen wonende in België & Groothertogdom Luxemburg, die ouder is dan 18 jaar op de dag van inschrijving. De Wedstrijd verloopt exclusief via de website De deelname aan de Wedstrijd impliceert de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig reglement en van elke beslissing die de Organisator neemt binnen het kader vandeze Wedstrijd. Er zal geen andere schriftelijke, telefonische of mondelinge communicatie over deze Wedstrijd, of de aanduiding van de winnaars, gebeuren dan deze vermeld in onderhavig reglement. ARTIKEL 3 PRIJS Er worden 20,000 SENSEO PHILIPS koffiepadmachine personalisaties weggegeven in de Wedstrijd. Een SENSEO PHILIPS koffiepadmachine personalisatie is een stickerset met een gepersonaliseerde boodschap. Deze stickerset wordt samen met een instructieblad verstuurd naar het opgegeven adres van de aanvrager. De stickers zijn PVC- vrij en getest op veiligheid in verband met gebruik op de SENSEO PHILIPS koffiepadmachine en voldoen aan alle milieuvereisten. De stickers zijn hitte- en 1 SENSEO is a registered trade mark 1

2 waterresistent en kunnen gereinigd worden. Bij verwijdering van de stickers na lange aanwezigheid op de SENSEO PHILIPS koffiepadmachine kunnen lijmresten nablijven op de SENSEO PHILIPS koffiepadmachine. Deze kunnen verwijderd worden met water en eventueel detergent of kunststofreiniger, daar dit een watergebaseerde lijm is. Het gebruik van chemische producten wordt afgeraden voor de verwijdering van eventueel achterblijvende lijmresten. Tussen het versturen van de personalisatie- aanvraag op de website en het versturen van de stickerset naar de aanvrager moet er rekening gehouden worden met een verwerkings- en productieperiode. We streven ernaar deze zo kort mogelijk te houden en in functie van het aantal aanvragen over een bepaalde periode. De prijs die gewonnen wordt kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals toegekend in de staat waarin het zich bevindt en met de kenmerken die het heeft. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de persoonlijke boodschap die de aanvrager op de SENSEO PHILIPS koffiepadmachine laat plaatsen, noch voor enige schrijf- en of typfouten in deze opgegeven boodschap. ARTIKEL 4 PARTICIPATIEWIJZE Deze Wedstrijd wordt bekend gemaakt via verschillende media, zoals bv.: televisie, billboards, radio, POS materiaal, newsletters, bannering, Om deel te nemen aan de Wedstrijd dient de deelnemer: - 5 unieke codes te verzamelen die terug te vinden zijn op de pakjes SENSEO koffiepads uit het Originals gamma naar keuze, dewelke voorzien zijn van een SENSEO PHILIPS koffiepadmachine personalisatie sticker met unieke code (SENSEO Classic 18 pads, SENSEO Classic 36 pads, SENSEO Strong 18 pads, SENSEO Strong 36 pads, SENSEO Decaf 18 pads, SENSEO Decaf 36 pads, SENSEO Extra Strong 18 pads en SENSEO Mild 18 pads) - OF een SENSEO PHILIPS koffiepadmachine aan te kopen in de actieperiode die loopt vanaf 01 juni 2015 tem. 31 december 2015 OF tot zolang de voorraad van stickers strekt). Vervolgens dient de deelnemer de SENSEO koffie website te bezoeken (www.senseo.be) waar hij doorverwezen zal worden naar de SENSEO PHILIPS koffiepadmachine personalisatie website. Hier dient de deelnemer: (1) - 5 unieke codes die vermeld staan op de binnenzijde van de sticker op de deelnemende SENSEO koffiepacks in te voeren - OF de volgende gegevens in te geven in geval van aankoop van een SENSEO PHILIPS koffiepadmachine tijdens de actieperiode: 1. EAN barcode (die bestaat uit 13 cijfers) die vermeld staat op de verpakking van de SENSEO PHILIPS koffiepadmachine. 2. De code (die bestaat uit 5 cijfers) die vermeld staat op de sticker (rechts onderaan) die zich bevindt op de onderkant van de aangekochte SENSEO PHILIPS koffiepadmachine. 2

3 Het aankoopbewijs dient worden bijgehouden. (2) Daarna dient de deelnemer op de actiewebsite het personalisatieformulier en het deelnemingsformulier in te vullen. Indien de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet volledig en correct vermeld zijn in het deelnemingsformulier of deze verkeerd ingevoerd zijn, zal het formulier als ongeldig worden beschouwd en kan de deelnemer niet verder participeren aan de Wedstrijd. Indien de meegedeelde adrescoördinaten van de winnaar niet correct zijn door een foute opgave van de deelnemer, wordt de zending max. 1 keer na een retour teruggezonden. Iedere deelname aan de Wedstrijd die niet compleet is of verzonden is via een ander middel dan via het inschrijvingsformulier van de Wedstrijd, zal als ongeldig worden beschouwd. Alle kosten voor deelname aan de Wedstrijd (internetverbinding, computer, software, ) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen enkel geval kunnen de deelnemers aanspraak maken opterugbetaling van de kosten voor deelname. De Organisator en het Agentschap kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen van de internet website, van het e- mailsysteem of van gelijk welke incompatibiliteit van de gebruikte technologie voor de Wedstrijd en de configuraties van het materiaal en/of de gebruikte software door de deelnemer. Deelname is strikt persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van anderen spelen. Deelname of iedere andere manipulatie met behulp van een programma of andere, anders dan de voorziene website formulieren en iedere andere wijziging of aanpassing vande website, is verboden en zal bestraft worden met uitsluiting. De Organisator behoudt zich het recht om op elk gewenst moment diegenen te diskwalificeren die geprobeerd hebben vals te spelen, de werking van de Wedstrijd in het gedrang te brengen of zich niet aan de regels hebben gehouden. In deze gevallen zal de deelnemer/winnaar zijn recht op een prijs ontnomen worden. De Organisator behoudt zich het recht om de prijzen persoonlijk te overhandigen aan de winnaars en hun namen te gebruiken voor promotionele doeleinden, evenals foto s en video s genomen tijdens de prijsuitreiking. ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID De Organisator alsook het Agentschap en iedere andere onderaannemer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, buiten haar wil om, waardoor de Wedstrijd of het verloop ervan gewijzigd dient te worden. 3

4 Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen, de risico s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Bijgevolg zal de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld, in geen geval, voor wat volgt (maar is niet beperkt tot): - verliezen of vertragingen veroorzaakt door internet providers. - gevallen van technische problemen op de fanpage of website - gevallen van eventuele compatibiliteitsproblemen tussen de gebruikte technologieën voor de Wedstrijd en de geconfigureerde hardware en/of software gebruikt door de deelnemer. - overdracht via het internet; - de slechte werking van het internet en/of de gebruikte software, virussen, bugs, afwijkingen en technische beperkingen; - elke technische beperking, van het materiaal en/of software, van welke aard dan ook. De Organisator en het Agentschap doen afstand van elke verantwoordelijkheid en zullen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor elke schade, direct of indirect, in geval van annulatie, wijziging, onderbreking of uitstel van de Wedstrijd in geval van overmacht en/of in geval er zich een gebeurtenis onafhankelijk van haar wil voordoet. De Organisator behoudt zich het recht voor om het Wedstrijdreglement aan te passen of de Wedstrijd te annuleren in geval van overmacht en/of in geval er zich een gebeurtenis onafhankelijk van haar wil voordoet die dit noodzakelijk zou maken. De Organisator behoudt zich het recht om elke aangekondigde datum uit te stellen : deze worden enkel ter informatieve titel medegedeeld. De Organisator en/of het Agentschap, kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect, veroorzaakt door de connectie met de fanpage of website. De connectie met de fanpage of de website en de deelname aan de Wedstrijd valt onder de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de deelnemers. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de software- programma s op zijn informatica- uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De Organisator verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Indien van toepassing dient de winnaar zich te richten tot de producent / verdeler van het gewonnen goed of de gewonnen service. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke ongelukken of schade veroorzaakt, direct of indirect, door de gewonnen prijs, noch voor afwijkingen in de eigenschappen van de prijs. 4

5 De Organisator neemt zich voor de actie en de website zo zorgvuldig mogelijk te beheren. Het is echter mogelijk dat hergebruikte en gegeven informatie onvolledig of niet correct is. Eventuele onvolledigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website van de Organisator of op ander (promotioneel) materiaal, verspreid door de Organisator, van welke aard dan ook, kunnen niet tegen de Organisator worden gebruikt of eender welke verplichting doen ontstaan vanwege de Organisator. De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of vertraging bij levering van de prijzen. ARTIKEL 6 REGLEMENT Het verloop van de Wedstrijd is volledig in handen van de Organisator. Deze zorgt voor het goede verloop van de Wedstrijd, de strikte toepassing van het reglement, de aanwijzing van de winnaars en de toekenning van de prijzen, en de verzending van de prijzen. Er kan niet in beroep worden gegaan tegen hun beslissingen, in het bijzonder met betrekking tot de aanduiding en de bekendmaking van de winnaars. Een exemplaar van dit reglement is beschikbaar in elektronisch vorm op waar het gedrukt of opgeladen kan worden. Er zal geen andere schriftelijke of telefonische communicatie over deze Wedstrijd of de aanduiding van de winnaars gebeuren dan deze vermeld in onderhavig reglement. Geen enkel geschil met betrekking tot het reglement zal in aanmerking worden genomen. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd en door het doorgeven van de persoonsgegevens aanvaardt de deelnemer volledig dit Wedstrijdreglement en alle beslissingen die de Organisator in verband met de Wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de Wedstrijd gelden als punt van reglement. Indien zulks vereist is, kan de Organisator dit Wedstrijdreglement ten allen tijde aanpassen door een simpele melding hiervan op de website of de Fanpagina. Deelnemers die reeds deelgenomen hebben aan de Wedstrijd voor de uitvoering van een eventuele verandering van de voorwaarden van de promotiecampagne, zullen gebonden zijn aan de oude voorwaarden in het reglement en niet door de gewijzigde voorwaarden, op de gevallen van overmacht na. ARTIKEL 7 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY Persoonsgegevens die worden verzameld, zullen enkel gebruikt worden door de Organisator. De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun naam en voornaam, adres, e- mail- adres, en leeftijd van de SENSEO PHILIPS koffiepadmachine behouden en verwerkt zullen worden. Het gebruik van deze gegevens is beperkt tot het kader van interne statistieken over de bezoekers van de website. 5

6 Bij het gebruik van de actiewebsite wordt gebruik gemaakt van een cookie, voor het bijhouden van de selectie van het type machine, de kleur van de machine, het patroon, en de gepersonaliseerde tekst die wordt ingegeven. Deze cookie wordt enkel tijdens de sessie bijgehouden en verdwijnt bij het afsluiten van de sessie. Via uitdrukkelijke toestemming ( opt- in ), mag de Organisator persoonsgegevens van de deelnemers gebruiken voor directe marketingdoeleinden. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het verstrekken van informatie over producten en diensten, direct merchandising acties of promoties, het uitvoeren van statistische analyses of voor het verbeteren van de producten en diensten van de Organisator. De persoonsgegevens van de deelnemers, verzameld door de Organisator ter gelegenheid van de inschrijving voor deze Wedstrijd worden behandeld conform de wet van 8 december 1992 en volgende inzake de bescherming van het privéleven. De deelnemer heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen of te laten verwijderen en kan zich, zonder rechtvaardiging en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden (conform de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privéleven) en dit op elk moment door het versturen van een aanvraag in die zin aan de Organisator. De Organisator neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de ontvangen gegevens te beschermen. Door op de Zend knop te drukken, die de persoonsgegevens verzendt, erkent de gebruiker evenwel dat de overdracht van zijn gegevens op het internet nooit zonder risico is. ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT De informaticagegevens van de Organisator of zijn onderaannemers worden beschouwd door de partijen als zijnde bewijs van de communicatie en van haar inhoud. Het Belgische recht is van toepassing op dit reglement en deze Wedstrijd. Elk geschil met betrekking tot de Wedstrijd valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. 6

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot»

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Artikel 1 Organisatie De wedstrijd ʻOCTA+ Jackpotʼ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna ʻde wedstrijdʼ genoemd), georganiseerd door OCTA+, met maatschappelijke

Nadere informatie

OCTA+ "LED" OFFLINE. Artikel 3

OCTA+ LED OFFLINE. Artikel 3 OCTA+ "LED" OFFLINE Artikel 1 De onderneming OCTA+ NV, met hoofdzetel op de Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer KBO 0466.634.138 (hierna de organisator

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door. Voor zover in deze Bijzondere Actievoorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INLEIDING ARTIKEL 1 : VOORWERP ARTIKEL 2 : BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON ARTIKEL 3 : LEVERING ARTIKEL 4 : BETALING VIA OVERSCHRIJVING ARTIKEL 5 : TARIEVEN ARTIKEL 6 :

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mediaraven vzw

Algemene voorwaarden Mediaraven vzw Grijp de kansen van digitale media! Smidsestraat 130 9000 Gent t 09 231 82 70 f 09 231 83 25 info@mediaraven.be www.mediaraven.be www.facebook.com/mediaraven www.twitter.com/mediaraven www.youtube.com/mediaravenvzw

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Babygoodies.be is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Babygoodies.be is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, 2007 1 Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd

Nadere informatie

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux 2) Algemene Verkoopvoorwaarden Michelin Belux 1) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Winbackshop.be is een onderdeel/winkel/website van Bangbo bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Best69.be is een onderdeel/winkel/website van Bangbo bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Algemene on-line verkoopsvoorwaarden

Algemene on-line verkoopsvoorwaarden Een profiel aanmaken: U kan een profiel aanmaken door hier te klikken. Nadat u een profiel aangemaakt hebt, zal u een klantennummer ontvangen. Belangrijk: U zal doorverwezen worden naar een in te vullen

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie