Editie mei De wereld gaat veel te snel Op pagina 1. Nieuw secretaris gezocht! Pagina 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Editie mei 2015. De wereld gaat veel te snel Op pagina 1. Nieuw secretaris gezocht! Pagina 13"

Transcriptie

1 Editie mei 2015 De wereld gaat veel te snel Op pagina 1 Nieuw secretaris gezocht! Pagina 13

2 Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags op de markt Burg.van Stamplein in Hoofddorp, Dinsdag markt in Overbos, Paradijs en zaterdag markt Floriande Sportdorp Dunweg uitvaartzorg houdt rekening met uw persoonlijke wensen. Wij zijn dag en nacht voor u bereikbaar: Achterweg BX Hoofddorp 1. De wereld gaat veel te snel 3. Oproep en aankondiging 5. t/m 10 Informatief 10. Nieuwe Huisvestingswet 12. Anbode 13. Gezocht: nieuwe secretaris 14. Uit eten 15. Ledenformulier. 16. Woordzoeker 17. Onze creatieve clubjes Inhoud 18. Busdagtochten 21. Raad en Daad 23. Vrijwilliger gevraagd 25. Schouwburg De Meerse 26. Anbobus 30. Welkom bij der Anbo 31. Nieuwe contactpagina 32. Belangrijke nummers/adressen 32. Activiteitenoverzicht 33. Adressen en telefoonnummers

3 De wereld gaat veel te snel Jan Rijpkema (voorzitter) De wereld gaat veel te snel, verzucht Ilse in de Zembla-documentaire Liesbeth kan het niet meer volgen, die de VARA op 1 april uitzond. Zij is licht verstandelijk gehandicapt en heeft moeite in onze dolgedraaide tijd mee te komen. Dat geldt ook voor vele lotgenoten en dat zijn er meer dan twee miljoen. Ga er maar eens aan staan: alle die energie-aanbieders, zorgverzekeraars, mobiele netwerken en internet-providers. Ze dingen allemaal naar onze gunst. Een mens zonder beperking wordt er al doodmoe van. Verkeerde weg We zijn op de verkeerde weg met onze geïndividualiseerde samenleving. Leuk voor mensen die de weg weten, maar een ramp voor mensen die niet (meer) kunnen meekomen. Je moet een treinkaartje kopen en een automaat laat je diverse keuzen zien. Maak maar eens de juiste. Bankieren zonder computer wordt steeds moeilijker. Hulp nodig? Een afspraak bij de gemeente moet je via DigID regelen. Als je een instelling belt moet je eerst dat keuzemenu door. Niet alleen ouderen, maar ook heel veel jongeren met een licht verstandelijke beperking dreigen tussen wal en schip te vallen. De Utrechtse hoogleraar Evelien Tonkes legt het helder uit in de documentaire. Vroeger had je allerlei beroepen waarin je ook met een licht verstandelijke handicap goed aan de bak kwam als bijvoorbeeld postsorteerder, postbezorger of arbeider. Met de verdergaande digitalisering verdwijnen veel van die beroepen. We hadden 1

4 (Vervolg van pagina 1) één bedrijf voor de post en telefoon, energiebedrijven van de overheid, ziekenfonds en staatsbedrijven, zoals de NS. Erg overzichtelijk. De hooggeprezen markt heeft zich over al deze bedrijven ontfermt met als gevolg dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Was het niet zo dat privatisering voor ons allen goed was? Concurrentie zou ervoor zorgen dat wij als consument hier wel bij zouden varen. Ik waag het te betwijfelen als ik bijvoorbeeld kijk naar de zorgverzekering. Verdomd duur en soms onbereikbaar voor mensen die niet (meer) het geluk van een goede gezondheid hebben. Beschaafd Wat van toepassing is op jonge mensen die niet zo snel kunnen denken, geldt zeker voor een deel van de senioren. Gelukkig kan een grote groep behoorlijk meekomen, maar een aantal leeftijdsgenoten kan niet met de computer overweg. Bovendien gaat het ook voor hen verdomd snel, zo niet te snel. We praten even niet over de groep die de domme pech heeft te dementeren. Dat kan iedereen overkomen; ook op betrekkelijk jonge leeftijd. Een beschaafde maatschappij laat niet toe dat mensen buiten de boot vallen en zorgt ervoor dat deze groep bij de les blijft en volwaardig aan de maatschappij kan deelnemen. Ik omarm het pleidooi van onze nieuwe nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De overheid moet ervoor zorgen dat regels begrijpelijk, niet te ingewikkeld en eenduidig zijn. Een ambtelijke brief mag geen abracadabra zijn, dat kan best. Mensen moeten altijd de mogelijkheid hebben van een persoonlijk gesprek aan het loket als dat niet lukt via de computer. Laten we eerlijk zijn: niet iedereen is te vertrouwen met jouw DigID of wachtwoorden. De wereld gaat veel te snel mag niet meer gehoord worden. 2

5 De ANBO afdeling Haarlemmermeer-Noord is op zoek naar chauffeurs Voor onze Mercedes Sprinter, bouwjaar 2013, zoeken wij nog enkele serieuze mensen vanaf 50 jaar met een rijbewijs. Beschikt u over vrije tijd, gaat u graag om met de wat oudere medemens en vindt u het prettig om in Hoofddorp en omgeving ANBO leden te vervoeren, dan bent u voor ons de ideale vrijwilliger. Voor aanvullende informatie en/of aanmelding kunt u de bus coördinator, de heer Ton Versteeg bellen: of mailen: Vooraankondiging vrijwilligersmiddag De jaarlijkse vrijwilligersmiddag is dit jaar op zaterdag 19 september. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Als u ideeën heeft over een leuke invulling van deze middag, laat dat aan de voorzitter weten via het telefoonnummer dat achter in deze ANBOde is vermeld of per aan Afgelopen jaar was zeer geslaagd met een uitgebreide lunch en het optreden van Living History Kennemerland. Tijdig ontvangen alle vrijwilligers zoals gebruikelijk een schriftelijke uitnodiging. 3

6 Clara Buijs pedicure Graan voor Visch ET Hoofddorp Telefoon Behandeling volgens afspraak. Komt ook bij u thuis, zonder extra kosten. Complete behandeling incl. Kalknagel- en eeltbehandeling 23,50 4

7 Informatief Evenals voorgaande maand stimuleerde een uitbundig schijnend voorjaarszonnetje mij tot het opstellen van mijn rubriekje, wat helaas weer niet geheel en al vrij zal zijn van minder positieve bevindingen. Ten opzichte van dit laatste voel ik mij zeer teleurgesteld in een tweetal landelijk uitgevaardigde aanvullingen op de versoberde zorgvoorzieningen zoals deze per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd. Als compensatie van de sterk verminderde zorgverlening vanuit de landelijke overheid werd aan gemeenten opgedragen om tot de vorming van Sociale Wijkteams over te gaan en daarnaast met inschakeling van huisartsen en verpleegkundigen ook een vorm van wijkzorg te organiseren. Beide initiatieven kwamen mij zeer welkom voor, vooral ten opzichte van de belangenbehartiging. Als belangenbehartiger kwam het mij voor dat er gunstige mogelijkheden waren te behalen met het in werking stellen van Sociale wijkteams. Tot de taak van deze Wijkteams behoort het verlenen van de benodigde aandacht en het oplossen van problemen en noden, waar inwoners van een gemeente mee geconfronteerd kunnen worden. (vervolg op pagina 7 t/m 10) Knippen Knippen / Föhnen Wassen / Watergolven Wassen/ Knippen /Watergolven Permanent Deelpermanent Coupe soleil Haarverf Uitgroei behandeling Alle permanenten zijn incl. Knippen / Droog Föhnen of Watergolven 5

8 6

9 (vervolg van pagina 5) Dit leek mij uitstekend van pas te komen bij mijn pogingen om de benodigde aandacht te verkrijgen voor de problemen waarvoor de leden van de ouderenbonden en alle overige ouderen bij tijd en wijlen mijn hulp inroepen. Landelijk werken de sociale wijkteams in vele gemeenten vanuit dat principe, duidelijk gericht op een hulpverlening aan een ieder die met een moeilijk oplosbaar probleem te maken krijgt, ongeacht of dit probleem nu door een professional of door een vrijwilliger wordt aangedragen. Meerdere vrijwillig actief zijnde collega belangenbehartigers in de provincie Noord Holland ondervinden daar veel baat bij en daarmede ook de achterban van deze belangenbehartigers. Zij gaan met de lastig oplosbare problemen naar de plaatselijke sociale wijkteams en dat zorgt voor een duidelijke verbreding van de gewenste aandacht voor allerlei voorkomende problemen zoals deze zich her en der openbaren. Helaas heeft men in de gemeente Haarlemmermeer voor een totaal andere werkwijze gekozen. Men werkt vanachter gesloten deuren die alleen toegankelijk zijn voor professionals, zoals huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijke werkers. Deze groep geselecteerden kunnen de problemen, waar zij bij hun hulpverlening, mee te maken krijgen, doorgeven aan het sociale wijkteam waarvan de naam inmiddels tot Meerteam is omgedoopt. Van het Meerteam gaat vervolgens de benodigde aandacht uit naar het gesignaleerde probleem en tracht men de best mogelijke oplossing te bewerkstelligen. 7

10 Een zeer prijzenswaardige benadering waar je als vrijwillig actief zijnde belangenbehartiger graag bij betrokken zou worden, want in de praktijk loopt men in die hoedanigheid ook tegen meerdere probleemsituaties op. Als vrijwilliger verkrijgt men echter geen toegang tot het Meerteam en dat betekent dat de problemen waar men als vrijwilliger tegen aanloopt, veel minder aandacht verkrijgen dan de door professionele krachten ingebrachte problemen. Dit valt ten zeerste te betreuren vanwege de ongelijkheid van handelen wat daar uit voortkomt, bovendien getuigt het van weinig waardering voor de inzet van de vrijwilliger. Blijkbaar wordt men als vrijwilliger niet voor vol aangezien en dat in een tijd waarin men een indringend beroep op vrijwilligers doet, om alle mogelijke steun en bijstand en steun te willen verlenen aan medeburgers met een zorgbehoefte. Het beroep op de vrijwilligers moge duidelijk zijn, aan de waardering en respect schort echter nog wel het één en ander. De 2 e in het vooruitzicht gestelde aanpassing blijft, naar mijn waarnemingen, tot op heden ook nog duidelijk achter bij het gestelde doel. De wijkzorg dient een invulling te geven aan de zorgvraag die direct voortkomt uit de sterk verminderde mogelijkheden tot opname in een zorginstelling. Men heeft landelijk gekozen voor een langer in de eigen woonvoorziening laten verblijven van mensen met een niet al te zware zorgbehoefte. Op zich wel begrijpelijk en aanvaardbaar, doch dat neemt niet weg dat deze mensen blijvend toch een zekere mate van zorg en aandacht behoeven. 8

11 Vanuit deze gedachtegang is de verwijzing naar wijkzorg ontstaan, wat op zich kleinschalig en wijkgericht opgebouwd dient te worden. Een huisarts en een verpleegkundige sturen daarbij als professionals de zorg in de wijk aan en worden daarin bijgestaan door familieleden, buren van de zorgbehoevende cliënten, aangevuld met enige vrijwilligers vanuit de wijk. Huisarts en verpleegkundige zijn vanzelfsprekend rechtstreeks verantwoordelijk voor al het medisch handelen en de aan de zorggroep toegevoegde hulp-verleners dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de benodigde ondersteuning van en rond de desbetreffende cliënten. Of dit de meest ideale oplossing is durf ik hier niet te stellen, maar dat er iets in deze richting dient te gebeuren is boven alle twijfel verheven. De verwijzingen naar een oplossing in de vorm van wijkzorg is landelijk al weer een geruime tijd geleden gepubliceerd, maar met de uitvoering wil het tot op heden nog niet erg vlotten. Een gegeven wat tot ongerustheid leidt, bedenkende dat de sterk verminderde opname mogelijkheid voor zorginstellingen al per 1 januari 2013 is doorgevoerd. Uitgezonderd een in Nieuw Vennep opgestarte proef, gelijkend op een vorm van wijkzorg, valt er tot op heden nog maar weinig waar te nemen wat duidt op een duidelijke en gemeentebrede ontwikkeling in de richting van de wijkzorg. Ik heb daaromtrent navraag gedaan bij mijn eigen huisarts, doch die kon mij slechts meedelen, dat zij op nog geen enkele wijze benaderd was en dus ook niet meer wist dan dat er in Nieuw Vennep iets op dit gebied gaande was. 9

12 Dit klinkt niet erg hoopvol en mijn vrees is dan ook dat mensen met een zorgbehoefte of een beperking zich momenteel moeten zien te redden met ontoereikende middelen en een tekort aan aandacht. Een weinig bemoedigende conclusie en daar verandert het prettige voorjaarszonnetje, waar dit rubriekje mee aangevangen werd, niets aan. F.Calandt Nieuwe Huisvestingswet Vanwege de nieuwe Huisvestingswet die op1 januari 2015 is ingegaan, veranderen de regels voor toewijzingen in de stadsregio Amsterdam waar ook de gemeente Haarlemmermeer toe behoort. De stadsregio Amsterdam is zeer populair en er willen dan ook veel mensen in deze regio wonen. Dit maakte het noodzakelijk dat er regels opgesteld werden voor de verdeling van de sociale huurwoningen. Wie de langste wachttijd had, kwam bij het toewijzen van een woning het eerst aan de beurt en dat gold voor de gehele stadsregio, zich uitstrekkend van Purmerend tot Uithoorn inclusief de Haarlemmermeer. Tot 1 januari 2015 telde zowel de woonduur als de inschrijfduur mee. Dat gaat echter per 1 juli 2015 veranderen. Dan vervalt de woonduur en geldt alleen nog de datum van inschrijving bij WoningNet. Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning in de Stadsregio Amsterdam, is het dan ook verstandig om zich in te laten schrijven bij WoningNet. Dit geldt zowel voor huurders als voor mensen met een koopwoning. Hoe langer de inschrijfduur, hoe eerder men in aanmerking komt voor een woning. Dit kan vooral goed van pas komen bij pensionering, een scheiding of een inkomensdaling. 10

13 11 KIENEN We gaan weer kienen. En wel op Woensdag 20 mei 2015 Aanvang uur Zaal open uur We rekenen op jullie. Het kienteam. (Vervolg Huisvestingswet) Overgangsregeling Om de huidige inwoners van de stadsregio tegemoet te komen, is een tijdelijke overgangs-regeling ingesteld. Zo kan de opgebouwde woonduur na 1 juli 2015 nog vijftien jaar gebruikt worden wanneer iemand wil verhuizen naar een sociale huurwoning. Deze periode is ongeveer gelijk aan de gemiddelde woonduur in de regio alvorens er een verhuiswens aan de orde komt. Heeft men zich al ingeschreven bij WoningNet dan behoeft men niets te doen. De woonduur wordt dan op 1 juli 2015 automatisch één-op-één omgezet naar de inschrijfduur, tenzij de inschrijfduur bij WoningNet al langer is dan de woonduur. Na vijftien jaar stopt de overgangsregeling en telt alleen nog de inschrijfduur vanaf de datum dat iemand zich heeft ingeschreven bij WoningNet. Heeft u zich nog niet aangemeld bij WoningNet? Schrijf u dan in vo o r 1 juli 2015 met vermelding van al uw profielgegevens. Uw woonduur wordt dan op 1 juli 2015 omgezet in inschrijfduur. Heeft u behoefte aan meer informatie? Kijk dan op: F. Calandt

14 Geacht Anbo-lid, In juni is ons contract afgelopen met de leverancier van de printer die elke maand de boekjes print. Omdat we op de hoge - kosten moeten gaan besparen, is het bestuur aan het onderzoeken hoe we dit, met betrekking tot het Anbo-boekje, zo goedkoop mogelijk kunnen doen. Hierbij denken wij b.v. aan uitbesteden van de boekjes. Dit is een kostbare zaak maar dan willen we b.v. eens per 2 maanden een boekje versturen. Ook zijn er inmiddels al veel leden met een adres en het bestuur wil graag weten wie van onze leden een voorkeur heeft voor het lezen van het Anbo-boekje digitaal, zodat op dat adres geen boekje meer nodig is. Deze leden kunnen ook de altijd actuele nieuwsbrief per ontvangen. Wilt u svp uw antwoord per sturen aan: Ja, ik wil graag het boekje en de nieuwsbrief digitaal ontvangen.* Nee, ik wil graag het boekje in de brievenbus ontvangen.* * Doorhalen wat niet van toepassing is! Te zijner tijd informeren wij u over het wel en wee van de Anbode. Met vriendelijke groet, Het bestuur 12

15 ANBO-VRIJWILLIGERS GEVRAAGD: SECRETARIS VAN HET BESTUUR Onze secretaris heeft te kennen gegeven per eind 2015 te stoppen met de werkzaamheden voor het ANBO bestuur. Wij zoeken daarom een opvolger(ster) voor deze functie. De werkzaamheden bestaan uit: verslaglegging en archivering van alle besprekingen. Het verwerken en beantwoorden van alle in en uitgaande post. Bijwonen van besprekingen en vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zowel als van het voltallige bestuur en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De nieuwe secretaris beschikt uiteraard over internet. REDACTEUR VOOR DE WEBSITE Voor deze functie zoeken wij een vrijwilliger man/vrouw die goed op de hoogte is van internet, de Nederlandse taal beheerst en nieuwsgierig is. Hij/zij zal deel uitmaken van de redactie commissie. De werkzaamheden van de web redacteur bestaan uit het verzamelen en op de website plaatsen van allerlei artikelen die zowel nieuws als informatie kunnen bevatten. Het ver- en bewerken van illustraties en foto s t.b.v. de website. Documenten om kunnen zetten in pdf formaat en kunnen werken met Microsoft Word. Wilt u meer weten? Bel naar of mail naar: Bekijk ook onze website: 13

16 Uit eten de 9 e van de maand. Zaterdag 9 mei gaan wij naar restaurant de Molenplas in Schalkwijk. Het adres is Waertmolenpad 1. Wij zijn hier wel eens meer geweest. Dinsdag 9 juni naar restaurant Welkom thuis, Stommeerweg 91 Aalsmeer. Hopelijk treffen we mooi weer dan kunnen wij uit kijken over de Westeinderplassen. Bij regen zien wij ze ook wel, maar niet zo vrolijk. Donderdag 9 juli hebben wij in petto de nieuwe Griek Yamas te bezoeken. Concourslaan 19 in Hoofddorp. Wilt U bijtijds bellen i.v.m. de afspraken die wij moeten maken. Telefoneren naar Nan Kerkman of Graag duidelijk uw naam en telefoonnummer vermelden. De eetclub van de 24 e van de maand. Zondag 24 mei 1 ste Pinksterdag dacht ik te gaan naar buffetrestaurant Hollywok, Arnolduspark 10 in Hoofddorp.Hier kan men voor een redelijke prijs uit eten gaan. Woensdag 24 juni is restaurant Joseph weer eens aan de beurt.. Hoofdweg 728 in Hoofddorp. U kunt zich opgeven bij Fietje tel Bij geen gehoor graag inspreken met naam en telefoonnummer. 14

17 Nieuwe Leden Formulier Ondergetekende(n) geeft (geven) zich op als lid van de ANBO afdeling Haarlemmermeer-Noord Naam en voorl. aanvrager M/V... Geboortedatum:... Naam en voorl. partner M/V Geboortedatum:... Adres:.. PC en woonplaats:.. Telefoon:.. adres1: adres2: Uw rekeningnummer Handtekening aanvrager:. Handtekening partner:.. Datum:.. Wat trekt u in het bijzonder aan bij de Anbo?:..... Contributie per jaar Individueel lid 38,00 Echtpaar / Partners 71,80 Dit formulier sturen aan: Mw. A.M. Terpoorten-Lauret, Kobbeduinen 13, 2134 ZM Hoofddorp of aanmelden per of in de brievenbus in de zaal van de "Jeugd van Gisteren" deponeren 15

18 De oplossing in maart was: NIESBUI. Winnaar van de kadobon is dhr. of mevr. Van Emden uit Hoofddorp. De VVV-bon inmiddels toegezonden. In de volgende Anbode zal de uitslag van de woordzoeker van maart worden vermeld. Zend u uw oplossing voor 1 juni as in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar: Redactie Anbode, p/a Raadhuisplein 330, 2132 TZ Hoofddorp of per naar: Vergeet vooral uw postadres niet te vermelden! 16

19 Onze creatieve ledenclubjes De ANBO betekent voor mij dagelijks vele bezigheden zonder dat ik daarvoor ons onderkomen in de Jeugd van Gisteren behoef aan te doen. Doch enkele malen per maand ben ik toch in de Beemsterstraat aanwezig en als dat dan ook op de maandagen dinsdagochtenden valt, zal ik altijd even een kijkje bij de activiteitenclubjes nemen. Ik heb veel bewondering voor de creativiteit die uitstraalt van de deelnemers aan de beide ochtendactiviteiten. Van de dinsdagochtendgroep valt mij steeds weer de gezellige sfeer op, die daar vanuit gaat op en bewonder ik steeds weer de vormen die men aan de verschillende kaartvormen weet te geven. Gezelligheid ervaar ik ook bij de schilder- en tekenclub, maar daar verbaast mij steeds opnieuw het resultaat wat behaald wordt met het uitbeelden van een landschapje, stilleventje of dierenportretje. De onderlinge verhoudingen zijn prima, de kleuren passend en daarbij bedenkend dat vrijwel alle deelnemers pas na hun pensionering deze vrijetijdsbesteding hebben opgepakt, spreekt mij bijzonder aan en doet mijn bewondering alleen maar stijgen. Ik heb ruim 40 jaar als technisch tekenaar achter het tekenbord gestaan. Via de linialen kwamen alle lijnen keurig op papier, maar van kinds af aan had ik ook altijd graag een paardenkop of en stilleventje getekend. Doch alle ondernomen pogingen in die richting zijn op niets uitgelopen en dat maakt mij wat jaloers bij het waarnemen van wat een groepje enthousiastelingen blijkbaar achteloos te voorschijn weet te toveren. 17

20 (vervolg van pagina 17) Helaas speelt de leeftijd de beide activiteitengroepjes danig parten en vallen er steeds meer lege stoelen rond de tafels waar te nemen. Jammer, dat komt de onderlinge gezelligheid en stimulansen niet ten goede en dat doet mij hier de oproep plaatsen aan een ieder die wel geïnteresseerd is in een activiteitenvorm als hier boven aangehaald, om op de maandag- of dinsdagochtend eens een kijkje te gaan nemen in de Beemsterstraat. Mogelijk spreekt het één en ander u aan en wilt u uw eigen creativiteit ook wel eens op de proef gaan stellen. Er is altijd en voor iedereen plaats en u zult met open armen ontvangen worden, zeker bij de schilder- en tekengroep die verwachtingsvol uitkijkt naar nieuwe Rembrandtjes. F. Calandt. Zaterdag 9 mei Park van Beervelde Op een grafelijk kasteeldomein, is Beervelde, met zijn 25 jaar ervaring, met zijn 220 exposanten en met zijn bezoekers de belangrijkste en zo goed als de oudste tuinbeurs van België. Vertrektijd: 8.00 uur Aalsmeer, Dreef 8.15 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein Terugreis: uur vertrek vanuit Park van Beervelde Kosten: 35,00 (incl. entree) 18

21 Vrijdag 15 mei Paleis Soestdijk Er zijn veel activiteiten tijdens Zomerfair Soestdijk. Tijdens de zomerfair kunt u het paleis en de tuinen bezichtigen. En uiteraard kunt u ook van vele diverse producten proeven. U leert de fijne kneepjes van de makers, waar u op moet letten. En er is veel meer te doen, van roofvogels tot en met een Bassetkeuring. Vertrektijd: 9.00 uur Zwanenburg, Dennenlaan 9.15uurHoofddorp,Burg.van stamplein 9.30 uur Aalsmeer, Dreef Terugreis: ± uur Kosten: p.p. (incl. entree + koffie) ********************************************* Woensdag 20 mei De Bijenstal & Stoommachinemuseum Tijdens de rondleiding ziet U de bijen aan het werk en de imker zal u alles over het bijenleven vertellen. Dit gebeurt in een speciale bijenkijkruimte.na deze ervaring is er niets meer dat u niet over de bijen weet. Hierna gaan wij door naar het stoommachinemuseum waar wij een rondleiding krijgen. Daarna rijden we naar Volendam voor een heerlijke lunch en s middags gaan we naar Monnickendam voor een vrije wandeling. Vertrektijd: 8.30 uur Aalsmeer, Dreef 8.45 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein 9.00 uur Zwanenburg, Dennenlaan Terugreis: ± uur vertrek Kosten: 45,00 p.p. (incl. entree, koffie & lunch) 19

22 Donderdag 21 mei Libelle Zomerweek Libelle Zomerweek 2015 brengen we in gedachten door in Andalusië, Zuid-Spanje. Voeten in het zand, aan lange houten tafels genietend van schalen vol olijven, ham, chorizo en paella, Spaanse gitaarmuziek op de achtergrond en stijlvolle vrouwelijke mode met prachtige borduursels. Meer informatie op Hasta la vista oftewel; tot ziens! Vertrektijd: 8.45 uur Aalsmeer, Dreef 9.00 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein 9.20 uur Zwanenburg, Dennenlaan Terugreis: ± uur vertrek vanuit Almere Kosten: 25,- (incl. entree) ****************************************************** Dinsdag 2 juni Friesland We beginnen in Koudum waar we aan boord gaan voor een rondvaart. Onderweg is er koffie en friese koek. De rondvaart gaat over de Friese Meren en een deel van de Elfstedenroute. Na de rondvaart met de bus richting Hindeloopen genieten van een echte Friese koffietafel. Na de koffietafel een rondrit met de bus door het Friese boerenland met natuurlijk haar prachtige verscholen dorpjes en mooie Elfstedenstadjes. In Hinderlopen kunt u ook een rommelboerderij binnen lopen en sfeer proeven van het vroegere boerenleven. Vertrektijd: 8.20 uur Aalsmeer, Dreef 8.40 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein 9.00 uur Zwanenburg, Dennenlaan ± uur vertrek Terugreis: Kosten: 47,50 p.p. ****************************************************** Zaterdag 6 juni Paleis Soestdijk Paleis is met bloemen versierd, zoals het vroeger was. Vertrektijd: 9.00 uur Zwanenburg, Dennenlaan 9.15 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein 9.30 uur Aalsmeer, Dreef Terugreis: ± uur vertrek Kosten: 25,00 p.p. (incl. entree) 20

23 Raad & Daad: ANBO wijst de weg! De ANBO heeft een nieuwe dienst ontwikkeld voor leden en voor niet-leden. Op de website van de ANBO zijn onder het kopje Raad & Daad heel veel antwoorden te vinden op allerlei vragen die te maken hebben met inkomen, gezondheid en wonen. Deze website is te bereiken via Raad & Daad bestaat uit drie onderdelen: 1. Digitale Raad & Daad. Op internet staat een online vraagbaak met vragen én antwoorden over inkomen, gezondheid en wonen. Deze is gratis toegankelijk voor leden en niet -leden. Voor ANBO-leden hebben we nog een extra service via internet. Leden hebben toegang tot een afgeschermd gedeelte waar extra serviceproducten beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voorbeeldbezwaarschriften. De digitale Raad & Daad staat inmiddels online. Let erop dat u altijd uw ledenpas bij de hand hebt om in te loggen! 2. ANBO Raadslijn. We houden rekening met leden die liever hun vraag per telefoon stellen. Bij de Raadslijn zitten deskundige medewerkers die volledig op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving. Zij kunnen leden helpen met het oplossen van concrete vraagstukken. De medewerkers van de ANBO Raadslijn - Rahma Gaznay, Ria Engels en Asmae Belarbi - staan u graag te woord van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Telefoon: ( ). Mochten de vragen niet opgelost kunnen worden via de website of de Raadslijn dan is er de ANBO Consulent. 3. ANBO Consulent. De ANBO Consulenten zijn deskundige vrijwilligers die bij de leden op huisbezoek komen. Ze helpen bijvoorbeeld met het op orde krijgen van de financiële administratie of de voorbereiding van een keukentafelgesprek om zorg aan te vragen bij de gemeente. Inmiddels zijn twaalf ANBO Consulenten opgeleid. In het ANBO magazine van 27 januari leest u veel meer over deze nieuwe service. 21

24 22

25 Vrijwilliger gezocht voor de ANBO afdeling Haarlemmermeer-Noord Een Advertentiebeheerder m/v Adverteerders maken gebruik van ons maandblad de ANBOde en tevens van de nieuwe personenbus, type Mercedes-Sprinter om reclame te maken voor hun bedrijf. Ons maandblad de ANBOde heeft een trouwe groep van zo n 30 adverteerders. Toch zijn er elk jaar een aantal bedrijven die hun overeenkomst met de ANBO beëindigen. Jaarlijkse aanvulling met nieuwe adverteerders is daarom nodig het blad te vullen met zo n 12 pagina s reclameboodschappen. Daarnaast is het belangrijk dat wij de band met bestaande relaties onderhouden door bijv. extra aandacht te besteden aan onze klanten. De werkzaamheden worden verricht in samenwerking met penningmeester Henk Zijlmans en redacteur Leen van Dijke. De ANBO-bus leent zich uitstekend om reclame te maken voor de plaatselijke ondernemer. Het werven van deze adverteerders en onderhouden van relaties wordt verzorgd in overleg met de bus coördinator, Ton Versteeg. Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u aanvullende informatie, meldt u zich bij onze penningmeester, Henk Zijlmans. Via Telefoon:

26 Dagtochten Zie beschrijving elders in dit blad Voor meer informatie of reserveringen: Riet Filius / Bezoek onze website: 24

27 Speciale aanbieding voor ANBO-leden in samenwerking met Schouwburg De Meerse Een geweldige aanbieding. Dus: van harte aanbevolen As Vliegwiel Zaterdag 9 mei 2015, uur, De Meerse kleine zaal Klassieke muziek Oorspronkelijke prijs 18,50 Nu 12,50 As is bedacht en geschreven door de populaire schrijfster en NRC.next-columniste Renske de Greef in samenwerking met Kasper Soeters. As is weer een echte Vliegwiel productie: eigentijds, geestig en ontroerend. Een theateropera waarin de muziek van oude meesters opnieuw tot leven wordt gewekt met een geheel nieuw libretto. Een voorstelling over liefde, loyaliteit en puntige harken wat betekent overleven als het leven onherkenbaar is geworden? As gaat op zoek naar het antwoord. Regie: Boris Saran. Zang: Sara Klein Horsman, Brigitte van Hagen en Bert van de Wetering. Zie: Kaartjes bestellen (melden dat u ANBO-lid bent): Tel.: Kassa (neem uw lidmaatschapspasje mee): Ma. t/m vr. van u Za u De kassa bij De Meerse opent een uur voor aanvang. Laat uw lidmaatschapspas zien als u daar de kaartjes afhaalt. 25

28 De ANBO-bus rijdt voor alle ANBO leden van de afd. Haarlemmermeer-Noord op werkdagen tussen 8.30 en uur van deur tot deur U kunt gebruik maken van de bus voor alle bestemmingen binnen de afdeling, zoals: bezoeken met een medische, sportieve, sociale- en/of culturele bestemming bezoeken aan ons verenigingsgebouw aan de Beemster straat bezoeken aan familie, vrienden, winkels, overheidsinstellingen, e.d. De tarieven binnen de afdeling zijn vanaf 1 maart ,70 voor een enkele reis en 3,20 voor een retour. U kunt een zitplaats in de bus reserveren als u tussen en uur een telefonische afspraak maakt met de dienstdoende chauffeur (niet op vrijdag en zaterdag). U belt dan ( Let op: de voic wordt niet beantwoord! ) U kunt ook gebruik maken van de bus voor bestemmingen buiten de afdeling. Standaard tarieven: enkele reis retour Spaarne Ziekenhuis, locatie Heemstede 7,- 11,- Kennemer Gasthuis, Haarlem Zuid 8,- 13,- Oogkliniek OMC, Haarlem 9,- 14,- VU Medisch Centrum, Amsterdam 10,- 15,- Nieuw-Vennep en Heemstede 7,- 11,- Zwanenburg 8,- 13,- Ritprijzen gelden voor 1 persoon. Elke extra passagier kan voor bovenstaande bestemmingen gebruik maken van een meereiskorting van 50%, ook als u (nog) geen ANBO lid bent. Tarieven voor andere bestemmingen zijn opvraagbaar bij onze chauffeurs. De ANBO-bus kan blijven rijden met uw steun. Elke gift, hoe klein ook, is van harte welkom!! Rek.nr. ANBO-Haarlemmermeer-Noord: NL76 INGB o.v.v.: donatie ANBO-bus Beeld van Plato Beeld van Plato 26

29 27

30 28

31 Musholm HR Hoofddorp Telefoon Verstand van lekker vlees Winkelcentrum Toolenburg Tel: Heleen s Hairstyling De kapster aan huis Voor afspraken:

32 Wij heten welkom bij de Anbo dhr. en/of mevr.: J.C. Tol E. Bruijnesteijn Hr. en mw. Buskermolen Y. de Graaf-Eijgenberger H. Jonkers E.H. de Langen-Schilp N.G. Stechman G.M. Zigtema-Lucassen Hr. en mw. De Feijter C. Hirana-Tanaka M.J.A. Consemulder H. Knol J. van der Laan H.L. Bezuijen J. van Heumen G.J. Mols-v.d. Brun 30

33 Nieuwe contactpagina op onze website Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe contactpagina PRIKBORD op onze website. Kijk op: prikbord Op deze pagina kunt u zelf uw berichten plaatsen zoals: contact gezocht, te huur gevraagd/aangeboden, te koop gevraagd/aangeboden, reisgenoten gezocht, vrijwilligerswerk en diversen. Hoe werkt het, U gaat naar onze website, klikt op de pagina Prikbord en op Advertentie plaatsen. Vul in het uitrolmenu de rubriek in en plaats onder het kopje Bericht uw tekst. Vul uw naam en adres gegevens in en klik op opslaan. Opgelet: Indien u de advertentie wilt verwijderen neem dan contact op met de website beheerder, mail naar: Onderstaand een voorbeeld van enkele berichten van Prikbord: 31

34 Activiteitenoverzicht ANBO met contactpersonen: Maandag: Vanaf 9.30 uur: Tekenen en schilderen. Hr. L.S. Slingerland ( ) Vanaf uur: Rummikub: Suze van Dijk ( ) Biljarten: Willem Nieuwenhuizen Dinsdag: Vanaf 9.30 uur: Kaarten maken: Dini Bel ( ) Vanaf uur: Woensdag: Vanaf uur: Tekenen en schilderen: Lenie de Smeth ( ) Bridge: Corrien Schultze Kool, , Jo Heinst Biljarten: (zie maandagmiddag) Koersbal: Arie Neeleman Cor Oosterhuis Sjoelen: Hr.v.Diest ( ) of S.van Dijk ( ) Biljarten: zie maandag. Deze activiteiten gaan niet door op de kienmiddagen. Kienen: Ria King Vanaf uur: Jeu de Boule aan het einde v.d. Beetslaan 134. Ruud Kappers, tel Donderdag: Vanaf uur: Klaverjassen: Ria en Wim Huijsmans ( ) Biljarten: Zie maandagmiddag Vanaf uur: Jeu de Boules aan het einde v.d. Beetslaan 134. Zie woensdag Lidmaatschap niet vereist! Vrijdag: Vanaf uur: Bridge: Lies en Piet Zoeteman tel Biljarten: zie boven Computercursussen: Op maandagochtend en woensdagmiddag: Voor informatie en inschrijven: Corrie Sehlhoff ( of ) Activiteitencoördinator: Ans van Saagsvelt Melse ( ) Als u aan één van onderstaande activiteiten wilt meedoen, neem dan eerst contact op met de contactpersoon voor meer informatie. Wandelen: elke donderdagochtend Diana v.d. Ban ( ) Museumbezoek: vacant Uit eten 1x per maand de 9e v.d. maand Nan Kerkman en Diana v.d. Ban ( ) Uit eten 1x per maand de 24e v.d. maand Fietje Alders ( ) 32

35 Belangrijke adressen en telefoonnummers: ANBO-gebouw De Jeugd van Gisteren : Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp Gemeente loket WMO ANBO-Bestuur: Voorzitter: Jan Rijpkema Secretaris: Martin Holtkamp Penningmeester: Henk Zijlmans Ledenadministratie: Ans Terpoorten-Lauret (*) Wonen, zorg, welzijn: Floor Calandt Algemeen: Diny Bloemendal Wonen, zorg, welzijn: Ineke van der Geest Activiteiten: Ineke van der Geest idem Bij langdurige ziekte of herstel i.v.m. een kaart: Carolien Posthumus: (*): Aanmelden nieuwe leden, verhuis- en overlijdensberichten en bedankjes: Ans Terpoorten-Lauret, Kobbeduinen 13, 2134 ZM Hoofddorp, Geen ANBOde ontvangen? Bel Jan Terpoorten, IBAN ING-rekening: NL76 INGB Inkomsten-en Erfbelasting: Zorg-en Huurtoeslagen: coördinatrice: Tony Mulder-Gigengack, tel Redactie: De ANBOde verschijnt 11x per jaar. Redacteur: Leen van Dijke; Raadhuisplein 330; 2132 TZ Hoofddorp; Kopij als Word-document als platte tekst het liefst per indien mogelijk en vòòr de 12e van de maand naar: Kopij voor website aan webmaster Martin Holtkamp: Gebruik ANBO-bus: S.V.P. bellen tussen en 19 uur , niet op vrijdag en zaterdag. Bezoek onze website Haarlemmermeer-Noord Wilt u steeds op de hoogte blijven van de allerlaatste ANBO nieuwtjes en actualiteiten, kijk dan op onze website: U vindt er altijd het allerlaatste nieuws, bestuur mededelingen, wetenswaardigheden, ledeninformatie, fotoreportages, inzendingen van leden, cultuur, een web gids, mededelingen, en de ANBOde in kleur

36

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Editie juni Gemeentelijke erepenning voor Floor Calandt Op pagina 8

Editie juni Gemeentelijke erepenning voor Floor Calandt Op pagina 8 Editie juni 2015 Gemeentelijke erepenning voor Floor Calandt Op pagina 8 Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags op de markt Burg.van Stamplein in Hoofddorp, Dinsdag

Nadere informatie

Editie februari 2015. De voorzitter en de Boeketreeks! Ledenvergadering 25 februari agenda op pagina 17

Editie februari 2015. De voorzitter en de Boeketreeks! Ledenvergadering 25 februari agenda op pagina 17 Editie februari 2015 De voorzitter en de Boeketreeks! Ledenvergadering 25 februari agenda op pagina 17 Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags op de markt Burg.van

Nadere informatie

Editie november 2014. Veegt straks een robot de billen af.van de voorzitter pagina. Het Historisch Museum Haarlemmermeer.

Editie november 2014. Veegt straks een robot de billen af.van de voorzitter pagina. Het Historisch Museum Haarlemmermeer. Editie november 2014 Veegt straks een robot de billen af.van de voorzitter pagina 2. Het Historisch Museum Haarlemmermeer. Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 Dagelijks bestuur: Voorz. Antoon v.d. Ven - 272327 Penningm. Jan Swinkels - 272256 Martien van Kessel ontving tijdens de zittingsavond van 6 februari j.l. van Zijne Doorluchtige

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Dagtochten Voor meer informatie en opgeven kunt u terecht bij: Riet 06-10374724 / dagtocht@doelen.net

Dagtochten Voor meer informatie en opgeven kunt u terecht bij: Riet 06-10374724 / dagtocht@doelen.net Dagtochten 2015 Voor meer informatie en opgeven kunt u terecht bij: Riet 06-10374724 / dagtocht@doelen.net Doelen Coach Service BV Kruisweg 471 1437 CL Rozenburg NH tel: 020 653 09 81 / 020 653 09 71 fax:

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Boodschappen PlusBus Haarlem Samen Er Op Uit. Reserveren voor december is mogelijk. vanaf 29 november per telefoon:

Boodschappen PlusBus Haarlem Samen Er Op Uit. Reserveren voor december is mogelijk. vanaf 29 november per telefoon: Boodschappen PlusBus Haarlem Samen Er Op Uit Reserveren voor december is mogelijk vanaf 29 november 2017 per telefoon: +31 (0)23 2052319 op werkdagen van 09:00 tot en van 13:00-16:00 uur of per mail: info@haarlemsjopper.nl

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Word nu lid van de Stomavereniging

Word nu lid van de Stomavereniging Word nu lid van de Stomavereniging sterker met stoma door jouw ervaring te delen Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Elke De stomazorgwijzer heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van de stomazorg

Nadere informatie

Editie januari Veel voorspoed, gezondheid en geluk in 2015!

Editie januari Veel voorspoed, gezondheid en geluk in 2015! Editie januari 2015 Veel voorspoed, gezondheid en geluk in 2015! Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags op de markt Burg.van Stamplein in Hoofddorp, Dinsdag markt

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Wat staat er in zorgblad Het manteltje?

Wat staat er in zorgblad Het manteltje? Het zorgblad voor mantelzorgers en zorgvragers Hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? Alle mantelzorgers zouden zich minder belast voelen als ze eens op vakantie zouden kunnen gaan. Ze zouden er dan

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

PROGRAMMA SEPTEMBER 2017

PROGRAMMA SEPTEMBER 2017 PROGRAMMA SEPTEMBER 2017 September: herfstmaand ook wel fruitmaand genoemd. De dagen worden weer korter en s-nachts wordt het weer frisser. Vaak biedt september ons nog een heerlijke nazomer. Daar gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Januari 2015 Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 We beginnen 2015

Nadere informatie

Deel 2 De Voorde. Adresgegevens

Deel 2 De Voorde. Adresgegevens Deel 2 De Voorde Woon- en Zorgcentrum De Voorde ligt op steenworp afstand van het centrum van Coevorden. Het dagelijkse leven in De Voorde laat zich typeren door een gezellige bedrijvigheid in een warme

Nadere informatie

Examenopgaven VBO-MAVO D 2004

Examenopgaven VBO-MAVO D 2004 Examenopgaven VBO-MAVO D 2004 tijdvak 1 woensdag 2 juni 9.00 11.00 uur NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID D FUNCTIONEEL SCHRIJVEN Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 4 opdrachten.

Nadere informatie

Editie april Opassen met oppassen Op pagina 1. Kwartje van eigen bijdrage nog niet bij iedereeen gevallen! Op pagina 9 en 10

Editie april Opassen met oppassen Op pagina 1. Kwartje van eigen bijdrage nog niet bij iedereeen gevallen! Op pagina 9 en 10 Editie april 2015 Opassen met oppassen Op pagina 1 Kwartje van eigen bijdrage nog niet bij iedereeen gevallen! Op pagina 9 en 10 Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring.

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2013

Het Theeblaadje Juni 2013 Het Theeblaadje Juni 2013 55+ ontmoetingscentrum is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Ontmoetingscentrum is in het bijzonder een centrum waar senioren elkaar ontmoeten al dan niet gekoppeld

Nadere informatie

Formulier kennismakingsgesprek vraagouder / gastouder

Formulier kennismakingsgesprek vraagouder / gastouder Algemene gegevens Naam ouder(s) Adres Postcode Telefoonnummer Emailadres Huisnummer Woonplaats Mobiele nummer Samenstelling opvang Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 Kind 5 Opvang Volledige naam Geboortedatum

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Lamoraal van Egmondgroep

Lamoraal van Egmondgroep Lamoraal van Egmondgroep Bezoekadres: Doplaan 4 1442 XZ PURMEREND Postadres: Rietsingel 53 1441 NM PURMEREND Telefoon clubhuis: 0299-414322 email: info@scoutingpurmerend.nl Beste meneer,mevrouw, Onlangs

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Feestweek Bennebroek New Harlem Deluxe zaterdag 11 juni uur Foodcafé Marokkaans datum: tijd: kosten: locatie:

Feestweek Bennebroek New Harlem Deluxe zaterdag 11 juni uur Foodcafé Marokkaans datum: tijd: kosten: locatie: Juni 2016 Feestweek Bennebroek Natuurlijk staat ons traditionele koffieconcert als vanouds weer prominent op het programma van de feestweek. Een gratis concert voor alle inwoners van de gemeente Bloemendaal.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Programmaboekje ** en ** 2017

Programmaboekje ** en ** 2017 Boodschappen PlusBus in de gemeente Haarlem +31 (0)23 2052319 Programmaboekje ** en ** 2017 LET OP: DIT IS EEN VOORBEELD PROGRAMMA!!!!!!! Geachte deelnemer, U ontvangt hierbij ons programma voor de maanden

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tom-bus ***BELANGRIJK*** Programma Februari 2017

Nieuwsbrief Tom-bus ***BELANGRIJK*** Programma Februari 2017 www.tomindebuurt.nl Nieuwsbrief Tom-bus Programma Februari 2017 De Tom-bus biedt ouderen begeleiding met vervoer naar dagbesteding, winkels en activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u het programma voor

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen Meer informatie Inschrijfformulier

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Voorjaarsreisje. Beste leden voor ons voorjaarsreisje op woensdag 24 Juni zijn nog plaatsen open,voor die

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar ANDERS OUDER WORDEN Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar A C T I V I T E I T E N SEPTEMBER DECEMBER 2017 HET BESTUUR VAN ANDERS OUDER WORDEN IS OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Inhoud Themabijeenkomst over WONEN 30 mei Maandelijkse inloop Nieuws kerngroep en klankbordgroep Zorg Divers nieuws Bereikbaarheid Stadsdorp Tot slot Themabijeenkomst

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

PROGRAMMA OKTOBER 2016

PROGRAMMA OKTOBER 2016 PROGRAMMA OKTOBER 2016 Voor u ligt het programma voor oktober van de SAMEN-UITbus voor Bernheze en Oss Met de boodschappenritten en ook weer diverse leuke uitstapjes. Deze maand gaan we onder andere naar

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

WelzijnsPaletActueel. maart 2017

WelzijnsPaletActueel. maart 2017 WelzijnsPaletActueel maart 2017 Voor u! Het programma voor de maand maart, de maand waarin volgens de kalender de lente begint. Langzaam ontwaakt de natuur uit haar winterslaap. Aan het eind van de vorige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de 34ste, Dec. 2014 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Op vrijdag 24 juni 2016 vindt onze jaarlijkse dagtocht plaats en wel naar De Biesbosch en Dordrecht.

Op vrijdag 24 juni 2016 vindt onze jaarlijkse dagtocht plaats en wel naar De Biesbosch en Dordrecht. Voor informatie 026 359 9007 Peter Evers 026 359 9802 vgpp@gelderland.nl www.vgpp.nl Uitnodiging Voor niet actieve leden van de V.G.P.P. Op vrijdag 24 juni 2016 vindt onze jaarlijkse dagtocht plaats en

Nadere informatie

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang.

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang. Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 september 2013 27 e jaargang Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR

Nadere informatie

PROGRAMMA JULI De SAMEN-UITbus is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds

PROGRAMMA JULI De SAMEN-UITbus is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds PROGRAMMA JULI 2017 Ook voor de maand juli hebben wij weer geprobeerd een leuk programma Te bedenken voor SAMEN-UITbus voor Bernheze en Oss Deze maand gaan we, daar waar de chauffeur ons brengt. Ook paleis

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. Clubdag 10 mei

Algemene ledenvergadering. Clubdag 10 mei Let op! 26 april a.s. (koningsdag) worden er geen trainingen gegeven. Algemene ledenvergadering april 2014 Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag avond 12

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Opgeven kan bij Riny de Ruijter 06-40322843

Opgeven kan bij Riny de Ruijter 06-40322843 April 2015 Nieuwsbrief 2 Koninklijke onderscheiding Wijnu leden Namens het bestuur en leden van Wijnu feliciteren wij: Mevr. Annie Waals-van Goch Dhr. Theo Bloemen Dhr. Dries Prak Onze felicitaties hebben

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014 Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014 Inleiding Aan het eind van het jaar kijk ik dankbaar terug op een half jaar Odensehuis in de Hoeksche Waard. Het bezoekers aantal neemt toe

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

BoodschappenPlusBus Amersfoort. Maandprogramma 5 februari 15 maart 2013

BoodschappenPlusBus Amersfoort. Maandprogramma 5 februari 15 maart 2013 BoodschappenPlusBus Amersfoort Maandprogramma 5 februari 15 maart 2013 BoodschappenPlusBus Amersfoort: samen er op uit. Graag brengen wij de spelregels onder uw aandacht: Voor alle activiteiten geldt:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

Editie maart 2015 Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan? De voorzitter legt het uit. of toch niet? Op pagina 1

Editie maart 2015 Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan? De voorzitter legt het uit. of toch niet? Op pagina 1 Editie maart 2015 Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan? De voorzitter legt het uit. of toch niet? Op pagina 1 Nieuwe tarieven ANBO-bus pagina 26 Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Poortwacht 54 2353 EB Leiderdorp : 071-8870183 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiderdorp, februari 2013 Nieuwsbrief 2013-1

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

WELZIJN DAGTOCHTEN BAARN DAGTOCHTEN VOOR HET JAAR

WELZIJN DAGTOCHTEN BAARN DAGTOCHTEN VOOR HET JAAR 1 WELZIJN DAGTOCHTEN BAARN DAGTOCHTEN VOOR HET JAAR 2016 2 Beste deelnemers reizen, Baarn, februari 2016 Ook het jaar 2015 was weer een groot succes. Ondanks de inzet op onze reizen van extra grote 63

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Zaterdag 26 oktober Schoolpleinwerkdag +++++ Zaterdag 2 november Herfstmarkt. Nieuwsbrief

Zaterdag 26 oktober Schoolpleinwerkdag +++++ Zaterdag 2 november Herfstmarkt. Nieuwsbrief Nieuwsbrief 25 oktober 2013 Inhoud Mededeling 2 Oproep 2 Themadag 3 Themadag 4 Bereikbaarheid 4 Nieuwsbriefkopij 4 Agenda zesde klas leerlingen en ouders 5 Voor de volledige JAARKALENDER kijk op: www.vrijeschoolmeander.nl

Nadere informatie