Editie mei De wereld gaat veel te snel Op pagina 1. Nieuw secretaris gezocht! Pagina 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Editie mei 2015. De wereld gaat veel te snel Op pagina 1. Nieuw secretaris gezocht! Pagina 13"

Transcriptie

1 Editie mei 2015 De wereld gaat veel te snel Op pagina 1 Nieuw secretaris gezocht! Pagina 13

2 Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags op de markt Burg.van Stamplein in Hoofddorp, Dinsdag markt in Overbos, Paradijs en zaterdag markt Floriande Sportdorp Dunweg uitvaartzorg houdt rekening met uw persoonlijke wensen. Wij zijn dag en nacht voor u bereikbaar: Achterweg BX Hoofddorp 1. De wereld gaat veel te snel 3. Oproep en aankondiging 5. t/m 10 Informatief 10. Nieuwe Huisvestingswet 12. Anbode 13. Gezocht: nieuwe secretaris 14. Uit eten 15. Ledenformulier. 16. Woordzoeker 17. Onze creatieve clubjes Inhoud 18. Busdagtochten 21. Raad en Daad 23. Vrijwilliger gevraagd 25. Schouwburg De Meerse 26. Anbobus 30. Welkom bij der Anbo 31. Nieuwe contactpagina 32. Belangrijke nummers/adressen 32. Activiteitenoverzicht 33. Adressen en telefoonnummers

3 De wereld gaat veel te snel Jan Rijpkema (voorzitter) De wereld gaat veel te snel, verzucht Ilse in de Zembla-documentaire Liesbeth kan het niet meer volgen, die de VARA op 1 april uitzond. Zij is licht verstandelijk gehandicapt en heeft moeite in onze dolgedraaide tijd mee te komen. Dat geldt ook voor vele lotgenoten en dat zijn er meer dan twee miljoen. Ga er maar eens aan staan: alle die energie-aanbieders, zorgverzekeraars, mobiele netwerken en internet-providers. Ze dingen allemaal naar onze gunst. Een mens zonder beperking wordt er al doodmoe van. Verkeerde weg We zijn op de verkeerde weg met onze geïndividualiseerde samenleving. Leuk voor mensen die de weg weten, maar een ramp voor mensen die niet (meer) kunnen meekomen. Je moet een treinkaartje kopen en een automaat laat je diverse keuzen zien. Maak maar eens de juiste. Bankieren zonder computer wordt steeds moeilijker. Hulp nodig? Een afspraak bij de gemeente moet je via DigID regelen. Als je een instelling belt moet je eerst dat keuzemenu door. Niet alleen ouderen, maar ook heel veel jongeren met een licht verstandelijke beperking dreigen tussen wal en schip te vallen. De Utrechtse hoogleraar Evelien Tonkes legt het helder uit in de documentaire. Vroeger had je allerlei beroepen waarin je ook met een licht verstandelijke handicap goed aan de bak kwam als bijvoorbeeld postsorteerder, postbezorger of arbeider. Met de verdergaande digitalisering verdwijnen veel van die beroepen. We hadden 1

4 (Vervolg van pagina 1) één bedrijf voor de post en telefoon, energiebedrijven van de overheid, ziekenfonds en staatsbedrijven, zoals de NS. Erg overzichtelijk. De hooggeprezen markt heeft zich over al deze bedrijven ontfermt met als gevolg dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Was het niet zo dat privatisering voor ons allen goed was? Concurrentie zou ervoor zorgen dat wij als consument hier wel bij zouden varen. Ik waag het te betwijfelen als ik bijvoorbeeld kijk naar de zorgverzekering. Verdomd duur en soms onbereikbaar voor mensen die niet (meer) het geluk van een goede gezondheid hebben. Beschaafd Wat van toepassing is op jonge mensen die niet zo snel kunnen denken, geldt zeker voor een deel van de senioren. Gelukkig kan een grote groep behoorlijk meekomen, maar een aantal leeftijdsgenoten kan niet met de computer overweg. Bovendien gaat het ook voor hen verdomd snel, zo niet te snel. We praten even niet over de groep die de domme pech heeft te dementeren. Dat kan iedereen overkomen; ook op betrekkelijk jonge leeftijd. Een beschaafde maatschappij laat niet toe dat mensen buiten de boot vallen en zorgt ervoor dat deze groep bij de les blijft en volwaardig aan de maatschappij kan deelnemen. Ik omarm het pleidooi van onze nieuwe nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De overheid moet ervoor zorgen dat regels begrijpelijk, niet te ingewikkeld en eenduidig zijn. Een ambtelijke brief mag geen abracadabra zijn, dat kan best. Mensen moeten altijd de mogelijkheid hebben van een persoonlijk gesprek aan het loket als dat niet lukt via de computer. Laten we eerlijk zijn: niet iedereen is te vertrouwen met jouw DigID of wachtwoorden. De wereld gaat veel te snel mag niet meer gehoord worden. 2

5 De ANBO afdeling Haarlemmermeer-Noord is op zoek naar chauffeurs Voor onze Mercedes Sprinter, bouwjaar 2013, zoeken wij nog enkele serieuze mensen vanaf 50 jaar met een rijbewijs. Beschikt u over vrije tijd, gaat u graag om met de wat oudere medemens en vindt u het prettig om in Hoofddorp en omgeving ANBO leden te vervoeren, dan bent u voor ons de ideale vrijwilliger. Voor aanvullende informatie en/of aanmelding kunt u de bus coördinator, de heer Ton Versteeg bellen: of mailen: Vooraankondiging vrijwilligersmiddag De jaarlijkse vrijwilligersmiddag is dit jaar op zaterdag 19 september. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Als u ideeën heeft over een leuke invulling van deze middag, laat dat aan de voorzitter weten via het telefoonnummer dat achter in deze ANBOde is vermeld of per aan Afgelopen jaar was zeer geslaagd met een uitgebreide lunch en het optreden van Living History Kennemerland. Tijdig ontvangen alle vrijwilligers zoals gebruikelijk een schriftelijke uitnodiging. 3

6 Clara Buijs pedicure Graan voor Visch ET Hoofddorp Telefoon Behandeling volgens afspraak. Komt ook bij u thuis, zonder extra kosten. Complete behandeling incl. Kalknagel- en eeltbehandeling 23,50 4

7 Informatief Evenals voorgaande maand stimuleerde een uitbundig schijnend voorjaarszonnetje mij tot het opstellen van mijn rubriekje, wat helaas weer niet geheel en al vrij zal zijn van minder positieve bevindingen. Ten opzichte van dit laatste voel ik mij zeer teleurgesteld in een tweetal landelijk uitgevaardigde aanvullingen op de versoberde zorgvoorzieningen zoals deze per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd. Als compensatie van de sterk verminderde zorgverlening vanuit de landelijke overheid werd aan gemeenten opgedragen om tot de vorming van Sociale Wijkteams over te gaan en daarnaast met inschakeling van huisartsen en verpleegkundigen ook een vorm van wijkzorg te organiseren. Beide initiatieven kwamen mij zeer welkom voor, vooral ten opzichte van de belangenbehartiging. Als belangenbehartiger kwam het mij voor dat er gunstige mogelijkheden waren te behalen met het in werking stellen van Sociale wijkteams. Tot de taak van deze Wijkteams behoort het verlenen van de benodigde aandacht en het oplossen van problemen en noden, waar inwoners van een gemeente mee geconfronteerd kunnen worden. (vervolg op pagina 7 t/m 10) Knippen Knippen / Föhnen Wassen / Watergolven Wassen/ Knippen /Watergolven Permanent Deelpermanent Coupe soleil Haarverf Uitgroei behandeling Alle permanenten zijn incl. Knippen / Droog Föhnen of Watergolven 5

8 6

9 (vervolg van pagina 5) Dit leek mij uitstekend van pas te komen bij mijn pogingen om de benodigde aandacht te verkrijgen voor de problemen waarvoor de leden van de ouderenbonden en alle overige ouderen bij tijd en wijlen mijn hulp inroepen. Landelijk werken de sociale wijkteams in vele gemeenten vanuit dat principe, duidelijk gericht op een hulpverlening aan een ieder die met een moeilijk oplosbaar probleem te maken krijgt, ongeacht of dit probleem nu door een professional of door een vrijwilliger wordt aangedragen. Meerdere vrijwillig actief zijnde collega belangenbehartigers in de provincie Noord Holland ondervinden daar veel baat bij en daarmede ook de achterban van deze belangenbehartigers. Zij gaan met de lastig oplosbare problemen naar de plaatselijke sociale wijkteams en dat zorgt voor een duidelijke verbreding van de gewenste aandacht voor allerlei voorkomende problemen zoals deze zich her en der openbaren. Helaas heeft men in de gemeente Haarlemmermeer voor een totaal andere werkwijze gekozen. Men werkt vanachter gesloten deuren die alleen toegankelijk zijn voor professionals, zoals huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijke werkers. Deze groep geselecteerden kunnen de problemen, waar zij bij hun hulpverlening, mee te maken krijgen, doorgeven aan het sociale wijkteam waarvan de naam inmiddels tot Meerteam is omgedoopt. Van het Meerteam gaat vervolgens de benodigde aandacht uit naar het gesignaleerde probleem en tracht men de best mogelijke oplossing te bewerkstelligen. 7

10 Een zeer prijzenswaardige benadering waar je als vrijwillig actief zijnde belangenbehartiger graag bij betrokken zou worden, want in de praktijk loopt men in die hoedanigheid ook tegen meerdere probleemsituaties op. Als vrijwilliger verkrijgt men echter geen toegang tot het Meerteam en dat betekent dat de problemen waar men als vrijwilliger tegen aanloopt, veel minder aandacht verkrijgen dan de door professionele krachten ingebrachte problemen. Dit valt ten zeerste te betreuren vanwege de ongelijkheid van handelen wat daar uit voortkomt, bovendien getuigt het van weinig waardering voor de inzet van de vrijwilliger. Blijkbaar wordt men als vrijwilliger niet voor vol aangezien en dat in een tijd waarin men een indringend beroep op vrijwilligers doet, om alle mogelijke steun en bijstand en steun te willen verlenen aan medeburgers met een zorgbehoefte. Het beroep op de vrijwilligers moge duidelijk zijn, aan de waardering en respect schort echter nog wel het één en ander. De 2 e in het vooruitzicht gestelde aanpassing blijft, naar mijn waarnemingen, tot op heden ook nog duidelijk achter bij het gestelde doel. De wijkzorg dient een invulling te geven aan de zorgvraag die direct voortkomt uit de sterk verminderde mogelijkheden tot opname in een zorginstelling. Men heeft landelijk gekozen voor een langer in de eigen woonvoorziening laten verblijven van mensen met een niet al te zware zorgbehoefte. Op zich wel begrijpelijk en aanvaardbaar, doch dat neemt niet weg dat deze mensen blijvend toch een zekere mate van zorg en aandacht behoeven. 8

11 Vanuit deze gedachtegang is de verwijzing naar wijkzorg ontstaan, wat op zich kleinschalig en wijkgericht opgebouwd dient te worden. Een huisarts en een verpleegkundige sturen daarbij als professionals de zorg in de wijk aan en worden daarin bijgestaan door familieleden, buren van de zorgbehoevende cliënten, aangevuld met enige vrijwilligers vanuit de wijk. Huisarts en verpleegkundige zijn vanzelfsprekend rechtstreeks verantwoordelijk voor al het medisch handelen en de aan de zorggroep toegevoegde hulp-verleners dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de benodigde ondersteuning van en rond de desbetreffende cliënten. Of dit de meest ideale oplossing is durf ik hier niet te stellen, maar dat er iets in deze richting dient te gebeuren is boven alle twijfel verheven. De verwijzingen naar een oplossing in de vorm van wijkzorg is landelijk al weer een geruime tijd geleden gepubliceerd, maar met de uitvoering wil het tot op heden nog niet erg vlotten. Een gegeven wat tot ongerustheid leidt, bedenkende dat de sterk verminderde opname mogelijkheid voor zorginstellingen al per 1 januari 2013 is doorgevoerd. Uitgezonderd een in Nieuw Vennep opgestarte proef, gelijkend op een vorm van wijkzorg, valt er tot op heden nog maar weinig waar te nemen wat duidt op een duidelijke en gemeentebrede ontwikkeling in de richting van de wijkzorg. Ik heb daaromtrent navraag gedaan bij mijn eigen huisarts, doch die kon mij slechts meedelen, dat zij op nog geen enkele wijze benaderd was en dus ook niet meer wist dan dat er in Nieuw Vennep iets op dit gebied gaande was. 9

12 Dit klinkt niet erg hoopvol en mijn vrees is dan ook dat mensen met een zorgbehoefte of een beperking zich momenteel moeten zien te redden met ontoereikende middelen en een tekort aan aandacht. Een weinig bemoedigende conclusie en daar verandert het prettige voorjaarszonnetje, waar dit rubriekje mee aangevangen werd, niets aan. F.Calandt Nieuwe Huisvestingswet Vanwege de nieuwe Huisvestingswet die op1 januari 2015 is ingegaan, veranderen de regels voor toewijzingen in de stadsregio Amsterdam waar ook de gemeente Haarlemmermeer toe behoort. De stadsregio Amsterdam is zeer populair en er willen dan ook veel mensen in deze regio wonen. Dit maakte het noodzakelijk dat er regels opgesteld werden voor de verdeling van de sociale huurwoningen. Wie de langste wachttijd had, kwam bij het toewijzen van een woning het eerst aan de beurt en dat gold voor de gehele stadsregio, zich uitstrekkend van Purmerend tot Uithoorn inclusief de Haarlemmermeer. Tot 1 januari 2015 telde zowel de woonduur als de inschrijfduur mee. Dat gaat echter per 1 juli 2015 veranderen. Dan vervalt de woonduur en geldt alleen nog de datum van inschrijving bij WoningNet. Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning in de Stadsregio Amsterdam, is het dan ook verstandig om zich in te laten schrijven bij WoningNet. Dit geldt zowel voor huurders als voor mensen met een koopwoning. Hoe langer de inschrijfduur, hoe eerder men in aanmerking komt voor een woning. Dit kan vooral goed van pas komen bij pensionering, een scheiding of een inkomensdaling. 10

13 11 KIENEN We gaan weer kienen. En wel op Woensdag 20 mei 2015 Aanvang uur Zaal open uur We rekenen op jullie. Het kienteam. (Vervolg Huisvestingswet) Overgangsregeling Om de huidige inwoners van de stadsregio tegemoet te komen, is een tijdelijke overgangs-regeling ingesteld. Zo kan de opgebouwde woonduur na 1 juli 2015 nog vijftien jaar gebruikt worden wanneer iemand wil verhuizen naar een sociale huurwoning. Deze periode is ongeveer gelijk aan de gemiddelde woonduur in de regio alvorens er een verhuiswens aan de orde komt. Heeft men zich al ingeschreven bij WoningNet dan behoeft men niets te doen. De woonduur wordt dan op 1 juli 2015 automatisch één-op-één omgezet naar de inschrijfduur, tenzij de inschrijfduur bij WoningNet al langer is dan de woonduur. Na vijftien jaar stopt de overgangsregeling en telt alleen nog de inschrijfduur vanaf de datum dat iemand zich heeft ingeschreven bij WoningNet. Heeft u zich nog niet aangemeld bij WoningNet? Schrijf u dan in vo o r 1 juli 2015 met vermelding van al uw profielgegevens. Uw woonduur wordt dan op 1 juli 2015 omgezet in inschrijfduur. Heeft u behoefte aan meer informatie? Kijk dan op: F. Calandt

14 Geacht Anbo-lid, In juni is ons contract afgelopen met de leverancier van de printer die elke maand de boekjes print. Omdat we op de hoge - kosten moeten gaan besparen, is het bestuur aan het onderzoeken hoe we dit, met betrekking tot het Anbo-boekje, zo goedkoop mogelijk kunnen doen. Hierbij denken wij b.v. aan uitbesteden van de boekjes. Dit is een kostbare zaak maar dan willen we b.v. eens per 2 maanden een boekje versturen. Ook zijn er inmiddels al veel leden met een adres en het bestuur wil graag weten wie van onze leden een voorkeur heeft voor het lezen van het Anbo-boekje digitaal, zodat op dat adres geen boekje meer nodig is. Deze leden kunnen ook de altijd actuele nieuwsbrief per ontvangen. Wilt u svp uw antwoord per sturen aan: Ja, ik wil graag het boekje en de nieuwsbrief digitaal ontvangen.* Nee, ik wil graag het boekje in de brievenbus ontvangen.* * Doorhalen wat niet van toepassing is! Te zijner tijd informeren wij u over het wel en wee van de Anbode. Met vriendelijke groet, Het bestuur 12

15 ANBO-VRIJWILLIGERS GEVRAAGD: SECRETARIS VAN HET BESTUUR Onze secretaris heeft te kennen gegeven per eind 2015 te stoppen met de werkzaamheden voor het ANBO bestuur. Wij zoeken daarom een opvolger(ster) voor deze functie. De werkzaamheden bestaan uit: verslaglegging en archivering van alle besprekingen. Het verwerken en beantwoorden van alle in en uitgaande post. Bijwonen van besprekingen en vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zowel als van het voltallige bestuur en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De nieuwe secretaris beschikt uiteraard over internet. REDACTEUR VOOR DE WEBSITE Voor deze functie zoeken wij een vrijwilliger man/vrouw die goed op de hoogte is van internet, de Nederlandse taal beheerst en nieuwsgierig is. Hij/zij zal deel uitmaken van de redactie commissie. De werkzaamheden van de web redacteur bestaan uit het verzamelen en op de website plaatsen van allerlei artikelen die zowel nieuws als informatie kunnen bevatten. Het ver- en bewerken van illustraties en foto s t.b.v. de website. Documenten om kunnen zetten in pdf formaat en kunnen werken met Microsoft Word. Wilt u meer weten? Bel naar of mail naar: Bekijk ook onze website: 13

16 Uit eten de 9 e van de maand. Zaterdag 9 mei gaan wij naar restaurant de Molenplas in Schalkwijk. Het adres is Waertmolenpad 1. Wij zijn hier wel eens meer geweest. Dinsdag 9 juni naar restaurant Welkom thuis, Stommeerweg 91 Aalsmeer. Hopelijk treffen we mooi weer dan kunnen wij uit kijken over de Westeinderplassen. Bij regen zien wij ze ook wel, maar niet zo vrolijk. Donderdag 9 juli hebben wij in petto de nieuwe Griek Yamas te bezoeken. Concourslaan 19 in Hoofddorp. Wilt U bijtijds bellen i.v.m. de afspraken die wij moeten maken. Telefoneren naar Nan Kerkman of Graag duidelijk uw naam en telefoonnummer vermelden. De eetclub van de 24 e van de maand. Zondag 24 mei 1 ste Pinksterdag dacht ik te gaan naar buffetrestaurant Hollywok, Arnolduspark 10 in Hoofddorp.Hier kan men voor een redelijke prijs uit eten gaan. Woensdag 24 juni is restaurant Joseph weer eens aan de beurt.. Hoofdweg 728 in Hoofddorp. U kunt zich opgeven bij Fietje tel Bij geen gehoor graag inspreken met naam en telefoonnummer. 14

17 Nieuwe Leden Formulier Ondergetekende(n) geeft (geven) zich op als lid van de ANBO afdeling Haarlemmermeer-Noord Naam en voorl. aanvrager M/V... Geboortedatum:... Naam en voorl. partner M/V Geboortedatum:... Adres:.. PC en woonplaats:.. Telefoon:.. adres1: adres2: Uw rekeningnummer Handtekening aanvrager:. Handtekening partner:.. Datum:.. Wat trekt u in het bijzonder aan bij de Anbo?:..... Contributie per jaar Individueel lid 38,00 Echtpaar / Partners 71,80 Dit formulier sturen aan: Mw. A.M. Terpoorten-Lauret, Kobbeduinen 13, 2134 ZM Hoofddorp of aanmelden per of in de brievenbus in de zaal van de "Jeugd van Gisteren" deponeren 15

18 De oplossing in maart was: NIESBUI. Winnaar van de kadobon is dhr. of mevr. Van Emden uit Hoofddorp. De VVV-bon inmiddels toegezonden. In de volgende Anbode zal de uitslag van de woordzoeker van maart worden vermeld. Zend u uw oplossing voor 1 juni as in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar: Redactie Anbode, p/a Raadhuisplein 330, 2132 TZ Hoofddorp of per naar: Vergeet vooral uw postadres niet te vermelden! 16

19 Onze creatieve ledenclubjes De ANBO betekent voor mij dagelijks vele bezigheden zonder dat ik daarvoor ons onderkomen in de Jeugd van Gisteren behoef aan te doen. Doch enkele malen per maand ben ik toch in de Beemsterstraat aanwezig en als dat dan ook op de maandagen dinsdagochtenden valt, zal ik altijd even een kijkje bij de activiteitenclubjes nemen. Ik heb veel bewondering voor de creativiteit die uitstraalt van de deelnemers aan de beide ochtendactiviteiten. Van de dinsdagochtendgroep valt mij steeds weer de gezellige sfeer op, die daar vanuit gaat op en bewonder ik steeds weer de vormen die men aan de verschillende kaartvormen weet te geven. Gezelligheid ervaar ik ook bij de schilder- en tekenclub, maar daar verbaast mij steeds opnieuw het resultaat wat behaald wordt met het uitbeelden van een landschapje, stilleventje of dierenportretje. De onderlinge verhoudingen zijn prima, de kleuren passend en daarbij bedenkend dat vrijwel alle deelnemers pas na hun pensionering deze vrijetijdsbesteding hebben opgepakt, spreekt mij bijzonder aan en doet mijn bewondering alleen maar stijgen. Ik heb ruim 40 jaar als technisch tekenaar achter het tekenbord gestaan. Via de linialen kwamen alle lijnen keurig op papier, maar van kinds af aan had ik ook altijd graag een paardenkop of en stilleventje getekend. Doch alle ondernomen pogingen in die richting zijn op niets uitgelopen en dat maakt mij wat jaloers bij het waarnemen van wat een groepje enthousiastelingen blijkbaar achteloos te voorschijn weet te toveren. 17

20 (vervolg van pagina 17) Helaas speelt de leeftijd de beide activiteitengroepjes danig parten en vallen er steeds meer lege stoelen rond de tafels waar te nemen. Jammer, dat komt de onderlinge gezelligheid en stimulansen niet ten goede en dat doet mij hier de oproep plaatsen aan een ieder die wel geïnteresseerd is in een activiteitenvorm als hier boven aangehaald, om op de maandag- of dinsdagochtend eens een kijkje te gaan nemen in de Beemsterstraat. Mogelijk spreekt het één en ander u aan en wilt u uw eigen creativiteit ook wel eens op de proef gaan stellen. Er is altijd en voor iedereen plaats en u zult met open armen ontvangen worden, zeker bij de schilder- en tekengroep die verwachtingsvol uitkijkt naar nieuwe Rembrandtjes. F. Calandt. Zaterdag 9 mei Park van Beervelde Op een grafelijk kasteeldomein, is Beervelde, met zijn 25 jaar ervaring, met zijn 220 exposanten en met zijn bezoekers de belangrijkste en zo goed als de oudste tuinbeurs van België. Vertrektijd: 8.00 uur Aalsmeer, Dreef 8.15 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein Terugreis: uur vertrek vanuit Park van Beervelde Kosten: 35,00 (incl. entree) 18

21 Vrijdag 15 mei Paleis Soestdijk Er zijn veel activiteiten tijdens Zomerfair Soestdijk. Tijdens de zomerfair kunt u het paleis en de tuinen bezichtigen. En uiteraard kunt u ook van vele diverse producten proeven. U leert de fijne kneepjes van de makers, waar u op moet letten. En er is veel meer te doen, van roofvogels tot en met een Bassetkeuring. Vertrektijd: 9.00 uur Zwanenburg, Dennenlaan 9.15uurHoofddorp,Burg.van stamplein 9.30 uur Aalsmeer, Dreef Terugreis: ± uur Kosten: p.p. (incl. entree + koffie) ********************************************* Woensdag 20 mei De Bijenstal & Stoommachinemuseum Tijdens de rondleiding ziet U de bijen aan het werk en de imker zal u alles over het bijenleven vertellen. Dit gebeurt in een speciale bijenkijkruimte.na deze ervaring is er niets meer dat u niet over de bijen weet. Hierna gaan wij door naar het stoommachinemuseum waar wij een rondleiding krijgen. Daarna rijden we naar Volendam voor een heerlijke lunch en s middags gaan we naar Monnickendam voor een vrije wandeling. Vertrektijd: 8.30 uur Aalsmeer, Dreef 8.45 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein 9.00 uur Zwanenburg, Dennenlaan Terugreis: ± uur vertrek Kosten: 45,00 p.p. (incl. entree, koffie & lunch) 19

22 Donderdag 21 mei Libelle Zomerweek Libelle Zomerweek 2015 brengen we in gedachten door in Andalusië, Zuid-Spanje. Voeten in het zand, aan lange houten tafels genietend van schalen vol olijven, ham, chorizo en paella, Spaanse gitaarmuziek op de achtergrond en stijlvolle vrouwelijke mode met prachtige borduursels. Meer informatie op Hasta la vista oftewel; tot ziens! Vertrektijd: 8.45 uur Aalsmeer, Dreef 9.00 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein 9.20 uur Zwanenburg, Dennenlaan Terugreis: ± uur vertrek vanuit Almere Kosten: 25,- (incl. entree) ****************************************************** Dinsdag 2 juni Friesland We beginnen in Koudum waar we aan boord gaan voor een rondvaart. Onderweg is er koffie en friese koek. De rondvaart gaat over de Friese Meren en een deel van de Elfstedenroute. Na de rondvaart met de bus richting Hindeloopen genieten van een echte Friese koffietafel. Na de koffietafel een rondrit met de bus door het Friese boerenland met natuurlijk haar prachtige verscholen dorpjes en mooie Elfstedenstadjes. In Hinderlopen kunt u ook een rommelboerderij binnen lopen en sfeer proeven van het vroegere boerenleven. Vertrektijd: 8.20 uur Aalsmeer, Dreef 8.40 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein 9.00 uur Zwanenburg, Dennenlaan ± uur vertrek Terugreis: Kosten: 47,50 p.p. ****************************************************** Zaterdag 6 juni Paleis Soestdijk Paleis is met bloemen versierd, zoals het vroeger was. Vertrektijd: 9.00 uur Zwanenburg, Dennenlaan 9.15 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein 9.30 uur Aalsmeer, Dreef Terugreis: ± uur vertrek Kosten: 25,00 p.p. (incl. entree) 20

23 Raad & Daad: ANBO wijst de weg! De ANBO heeft een nieuwe dienst ontwikkeld voor leden en voor niet-leden. Op de website van de ANBO zijn onder het kopje Raad & Daad heel veel antwoorden te vinden op allerlei vragen die te maken hebben met inkomen, gezondheid en wonen. Deze website is te bereiken via Raad & Daad bestaat uit drie onderdelen: 1. Digitale Raad & Daad. Op internet staat een online vraagbaak met vragen én antwoorden over inkomen, gezondheid en wonen. Deze is gratis toegankelijk voor leden en niet -leden. Voor ANBO-leden hebben we nog een extra service via internet. Leden hebben toegang tot een afgeschermd gedeelte waar extra serviceproducten beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voorbeeldbezwaarschriften. De digitale Raad & Daad staat inmiddels online. Let erop dat u altijd uw ledenpas bij de hand hebt om in te loggen! 2. ANBO Raadslijn. We houden rekening met leden die liever hun vraag per telefoon stellen. Bij de Raadslijn zitten deskundige medewerkers die volledig op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving. Zij kunnen leden helpen met het oplossen van concrete vraagstukken. De medewerkers van de ANBO Raadslijn - Rahma Gaznay, Ria Engels en Asmae Belarbi - staan u graag te woord van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Telefoon: ( ). Mochten de vragen niet opgelost kunnen worden via de website of de Raadslijn dan is er de ANBO Consulent. 3. ANBO Consulent. De ANBO Consulenten zijn deskundige vrijwilligers die bij de leden op huisbezoek komen. Ze helpen bijvoorbeeld met het op orde krijgen van de financiële administratie of de voorbereiding van een keukentafelgesprek om zorg aan te vragen bij de gemeente. Inmiddels zijn twaalf ANBO Consulenten opgeleid. In het ANBO magazine van 27 januari leest u veel meer over deze nieuwe service. 21

24 22

25 Vrijwilliger gezocht voor de ANBO afdeling Haarlemmermeer-Noord Een Advertentiebeheerder m/v Adverteerders maken gebruik van ons maandblad de ANBOde en tevens van de nieuwe personenbus, type Mercedes-Sprinter om reclame te maken voor hun bedrijf. Ons maandblad de ANBOde heeft een trouwe groep van zo n 30 adverteerders. Toch zijn er elk jaar een aantal bedrijven die hun overeenkomst met de ANBO beëindigen. Jaarlijkse aanvulling met nieuwe adverteerders is daarom nodig het blad te vullen met zo n 12 pagina s reclameboodschappen. Daarnaast is het belangrijk dat wij de band met bestaande relaties onderhouden door bijv. extra aandacht te besteden aan onze klanten. De werkzaamheden worden verricht in samenwerking met penningmeester Henk Zijlmans en redacteur Leen van Dijke. De ANBO-bus leent zich uitstekend om reclame te maken voor de plaatselijke ondernemer. Het werven van deze adverteerders en onderhouden van relaties wordt verzorgd in overleg met de bus coördinator, Ton Versteeg. Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u aanvullende informatie, meldt u zich bij onze penningmeester, Henk Zijlmans. Via Telefoon:

26 Dagtochten Zie beschrijving elders in dit blad Voor meer informatie of reserveringen: Riet Filius / Bezoek onze website: 24

27 Speciale aanbieding voor ANBO-leden in samenwerking met Schouwburg De Meerse Een geweldige aanbieding. Dus: van harte aanbevolen As Vliegwiel Zaterdag 9 mei 2015, uur, De Meerse kleine zaal Klassieke muziek Oorspronkelijke prijs 18,50 Nu 12,50 As is bedacht en geschreven door de populaire schrijfster en NRC.next-columniste Renske de Greef in samenwerking met Kasper Soeters. As is weer een echte Vliegwiel productie: eigentijds, geestig en ontroerend. Een theateropera waarin de muziek van oude meesters opnieuw tot leven wordt gewekt met een geheel nieuw libretto. Een voorstelling over liefde, loyaliteit en puntige harken wat betekent overleven als het leven onherkenbaar is geworden? As gaat op zoek naar het antwoord. Regie: Boris Saran. Zang: Sara Klein Horsman, Brigitte van Hagen en Bert van de Wetering. Zie: Kaartjes bestellen (melden dat u ANBO-lid bent): Tel.: Kassa (neem uw lidmaatschapspasje mee): Ma. t/m vr. van u Za u De kassa bij De Meerse opent een uur voor aanvang. Laat uw lidmaatschapspas zien als u daar de kaartjes afhaalt. 25

28 De ANBO-bus rijdt voor alle ANBO leden van de afd. Haarlemmermeer-Noord op werkdagen tussen 8.30 en uur van deur tot deur U kunt gebruik maken van de bus voor alle bestemmingen binnen de afdeling, zoals: bezoeken met een medische, sportieve, sociale- en/of culturele bestemming bezoeken aan ons verenigingsgebouw aan de Beemster straat bezoeken aan familie, vrienden, winkels, overheidsinstellingen, e.d. De tarieven binnen de afdeling zijn vanaf 1 maart ,70 voor een enkele reis en 3,20 voor een retour. U kunt een zitplaats in de bus reserveren als u tussen en uur een telefonische afspraak maakt met de dienstdoende chauffeur (niet op vrijdag en zaterdag). U belt dan ( Let op: de voic wordt niet beantwoord! ) U kunt ook gebruik maken van de bus voor bestemmingen buiten de afdeling. Standaard tarieven: enkele reis retour Spaarne Ziekenhuis, locatie Heemstede 7,- 11,- Kennemer Gasthuis, Haarlem Zuid 8,- 13,- Oogkliniek OMC, Haarlem 9,- 14,- VU Medisch Centrum, Amsterdam 10,- 15,- Nieuw-Vennep en Heemstede 7,- 11,- Zwanenburg 8,- 13,- Ritprijzen gelden voor 1 persoon. Elke extra passagier kan voor bovenstaande bestemmingen gebruik maken van een meereiskorting van 50%, ook als u (nog) geen ANBO lid bent. Tarieven voor andere bestemmingen zijn opvraagbaar bij onze chauffeurs. De ANBO-bus kan blijven rijden met uw steun. Elke gift, hoe klein ook, is van harte welkom!! Rek.nr. ANBO-Haarlemmermeer-Noord: NL76 INGB o.v.v.: donatie ANBO-bus Beeld van Plato Beeld van Plato 26

29 27

30 28

31 Musholm HR Hoofddorp Telefoon Verstand van lekker vlees Winkelcentrum Toolenburg Tel: Heleen s Hairstyling De kapster aan huis Voor afspraken:

32 Wij heten welkom bij de Anbo dhr. en/of mevr.: J.C. Tol E. Bruijnesteijn Hr. en mw. Buskermolen Y. de Graaf-Eijgenberger H. Jonkers E.H. de Langen-Schilp N.G. Stechman G.M. Zigtema-Lucassen Hr. en mw. De Feijter C. Hirana-Tanaka M.J.A. Consemulder H. Knol J. van der Laan H.L. Bezuijen J. van Heumen G.J. Mols-v.d. Brun 30

33 Nieuwe contactpagina op onze website Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe contactpagina PRIKBORD op onze website. Kijk op: prikbord Op deze pagina kunt u zelf uw berichten plaatsen zoals: contact gezocht, te huur gevraagd/aangeboden, te koop gevraagd/aangeboden, reisgenoten gezocht, vrijwilligerswerk en diversen. Hoe werkt het, U gaat naar onze website, klikt op de pagina Prikbord en op Advertentie plaatsen. Vul in het uitrolmenu de rubriek in en plaats onder het kopje Bericht uw tekst. Vul uw naam en adres gegevens in en klik op opslaan. Opgelet: Indien u de advertentie wilt verwijderen neem dan contact op met de website beheerder, mail naar: Onderstaand een voorbeeld van enkele berichten van Prikbord: 31

34 Activiteitenoverzicht ANBO met contactpersonen: Maandag: Vanaf 9.30 uur: Tekenen en schilderen. Hr. L.S. Slingerland ( ) Vanaf uur: Rummikub: Suze van Dijk ( ) Biljarten: Willem Nieuwenhuizen Dinsdag: Vanaf 9.30 uur: Kaarten maken: Dini Bel ( ) Vanaf uur: Woensdag: Vanaf uur: Tekenen en schilderen: Lenie de Smeth ( ) Bridge: Corrien Schultze Kool, , Jo Heinst Biljarten: (zie maandagmiddag) Koersbal: Arie Neeleman Cor Oosterhuis Sjoelen: Hr.v.Diest ( ) of S.van Dijk ( ) Biljarten: zie maandag. Deze activiteiten gaan niet door op de kienmiddagen. Kienen: Ria King Vanaf uur: Jeu de Boule aan het einde v.d. Beetslaan 134. Ruud Kappers, tel Donderdag: Vanaf uur: Klaverjassen: Ria en Wim Huijsmans ( ) Biljarten: Zie maandagmiddag Vanaf uur: Jeu de Boules aan het einde v.d. Beetslaan 134. Zie woensdag Lidmaatschap niet vereist! Vrijdag: Vanaf uur: Bridge: Lies en Piet Zoeteman tel Biljarten: zie boven Computercursussen: Op maandagochtend en woensdagmiddag: Voor informatie en inschrijven: Corrie Sehlhoff ( of ) Activiteitencoördinator: Ans van Saagsvelt Melse ( ) Als u aan één van onderstaande activiteiten wilt meedoen, neem dan eerst contact op met de contactpersoon voor meer informatie. Wandelen: elke donderdagochtend Diana v.d. Ban ( ) Museumbezoek: vacant Uit eten 1x per maand de 9e v.d. maand Nan Kerkman en Diana v.d. Ban ( ) Uit eten 1x per maand de 24e v.d. maand Fietje Alders ( ) 32

35 Belangrijke adressen en telefoonnummers: ANBO-gebouw De Jeugd van Gisteren : Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp Gemeente loket WMO ANBO-Bestuur: Voorzitter: Jan Rijpkema Secretaris: Martin Holtkamp Penningmeester: Henk Zijlmans Ledenadministratie: Ans Terpoorten-Lauret (*) Wonen, zorg, welzijn: Floor Calandt Algemeen: Diny Bloemendal Wonen, zorg, welzijn: Ineke van der Geest Activiteiten: Ineke van der Geest idem Bij langdurige ziekte of herstel i.v.m. een kaart: Carolien Posthumus: (*): Aanmelden nieuwe leden, verhuis- en overlijdensberichten en bedankjes: Ans Terpoorten-Lauret, Kobbeduinen 13, 2134 ZM Hoofddorp, Geen ANBOde ontvangen? Bel Jan Terpoorten, IBAN ING-rekening: NL76 INGB Inkomsten-en Erfbelasting: Zorg-en Huurtoeslagen: coördinatrice: Tony Mulder-Gigengack, tel Redactie: De ANBOde verschijnt 11x per jaar. Redacteur: Leen van Dijke; Raadhuisplein 330; 2132 TZ Hoofddorp; Kopij als Word-document als platte tekst het liefst per indien mogelijk en vòòr de 12e van de maand naar: Kopij voor website aan webmaster Martin Holtkamp: Gebruik ANBO-bus: S.V.P. bellen tussen en 19 uur , niet op vrijdag en zaterdag. Bezoek onze website Haarlemmermeer-Noord Wilt u steeds op de hoogte blijven van de allerlaatste ANBO nieuwtjes en actualiteiten, kijk dan op onze website: U vindt er altijd het allerlaatste nieuws, bestuur mededelingen, wetenswaardigheden, ledeninformatie, fotoreportages, inzendingen van leden, cultuur, een web gids, mededelingen, en de ANBOde in kleur

36

Klassieke auto s op 27 april j.l. in Nieuw Vennep. Wat een machtige motor al in de Bugaati 35 C in 1926.

Klassieke auto s op 27 april j.l. in Nieuw Vennep. Wat een machtige motor al in de Bugaati 35 C in 1926. Editie juni 2014 Klassieke auto s op 27 april j.l. in Nieuw Vennep. Wat een machtige motor al in de Bugaati 35 C in 1926. Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

De Cirkel Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen

De Cirkel Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen De Cirkel Een middagje dansen Wel of geen uittreding zie pagina 3 zie pagina 13 Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen Juni 2013 Colofon De Cirkel is een uitgave voor de senioren

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71

Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71 PERSPECTIEF Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71 3 CONTACTGEGEVENS PERSPECTIEF PERSPECTIEF is het contactblad van de Nederlandse CVA-Vereniging Samen Verder, REGIO Utrecht. Een patiëntenvereniging

Nadere informatie

6 e Jaargang nr. 2-2014.

6 e Jaargang nr. 2-2014. 6 e Jaargang nr. 2-2014. ANBO Afdeling Gemeente Renkum Telefoon: 06-2657 3936 Email: afd.gemeenterenkum@anbo.nl 2 Volledig invullen en opsturen naar: ANBO p/a Doornenkampseweg 66, 6866 BH Heelsum Naam

Nadere informatie

M a ntelzorggids 2 0 1 3

M a ntelzorggids 2 0 1 3 M a ntelzorggids 2 0 1 3 Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg en wie is mantelzorger pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Praktische hulp en

Nadere informatie

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7 INHOUDSOPGAVE Welkom... 2 Informatie en Advies... 2 Praktische Diensten... 3 Hulp in en om huis... 3 De maaltijd... 4 Telefooncirkel de cirkel is weer rond... 5 Het Levensboek en Vertelkringen... 5 Maatje...

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Inhoud. Over SGO. Secretariaat SGO. Bestuur SGO

Inhoud. Over SGO. Secretariaat SGO. Bestuur SGO 1 Inhoud 1 Voorzijde: reconstructie centrum Elst Dit autootje kon er net door. 2 Over SGO 3 In memoriam: Gerard Sieben 3 Wandelen, goed voor elkaar zoekt hulp! 4 Wettelijke regels rondom langdurige zorg

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Week van de opvoeding! pagina 5

Week van de opvoeding! pagina 5 1e jaargang nr 3, september t/m november 2013 Week van de opvoeding! pagina 5 Hulp via internet pagina 9 Nieuwe behandelingen tegen piekeren pagina 21 Tegen onheil werkt geen pil pagina 27 1e jaargang

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen INFO-BULLETIN Maart 2013, nummer 3 Leidsche Rijn Bestuur INFO-BULLETIN uitgave van de KBO Leidsche Rijn Frans Brinkman Voorzitter tel. 030-6567739 Magda Spermon Vice-voorzitter

Nadere informatie

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2.

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt maart 2015 Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. 2 Rommelmarkt 3 nieuwtjes uit het Huis van de Wijk Olympus 4 vrijwilligers gezocht 4 Het vondelpark informatiepunt

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden

Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden Nota Bene Bovenkerk Maart 2015 / Nr. 85 De Wijkkrant voor alle Bovenkerkers Met de Fluistervink door het bos Vaar op zondagmiddag 29 maart om 14.00 uur mee met de boswachter in de Fluistervink door het

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) Eikenlaan 2a, 2161 EA Lisse T 412 667 E info@swolisse.nl W www.swolisse.nl

Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) Eikenlaan 2a, 2161 EA Lisse T 412 667 E info@swolisse.nl W www.swolisse.nl Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) Eikenlaan 2a, 2161 EA Lisse T 412 667 E info@swolisse.nl W www.swolisse.nl SWOL WELZIJNSWIJZER 2013-2014 1 COLOFON De Welzijnswijzer 2013-2014 is met de grootste

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie