REGLEMENT VAN DE FACEBOOK-PRIJSVRAAG «GROTE ZOMERPRIJSVRAAG Pink Lady»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN DE FACEBOOK-PRIJSVRAAG «GROTE ZOMERPRIJSVRAAG Pink Lady»"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN DE FACEBOOK-PRIJSVRAAG «GROTE ZOMERPRIJSVRAAG Pink Lady» Artikel 1 : Organiserend bedrijf Van 15 juni t/m 19 juli 2015 organiseert de vereniging Pink Lady Europe, gevestigd 145 avenue de Fontvert Le Pontet FRANKRIJK, inschrijvingsnummer: , btw-nummer: FR , op de hiervoor bestemde mini website een prijsvraag genaamd «GROTE ZOMERPRIJSVRAAG Pink Lady», geldig van 15 juni t/m 19 juli. Deze actie wordt bekend gemaakt via stickers op de verpakkingen, de officiële website, de Facebook-pagina van het merk en via een televisiecampagne in Duitsland, België, Noorwegen, Nederland, Denemarken en Ierland. De gebruikte afbeeldingen van de prijzen zijn niet bindende foto's, afkomstig van de beeldbanken Fotolia en Istock. Artikel 2: Deelnamevoorwaarden De deelname aan deze actie houdt de volledige acceptatie in van dit onder de Franse wet vallende reglement, zonder enig voorbehoud. De actie omvat twee prijsmechanismen waardoor de deelnemer deel kan nemen aan een instant win spel en eveneens aan een prijstrekking. De actie omvat twee niveaus voor de deelname: Het eerste niveau, het «instant win spel», is zonder koopverplichting toegankelijk, door verbinding te maken met de website, na inschrijving via het contactformulier en na het traject van het spel afgelegd te hebben tot aan de laatste fase van het spel. De deelnemer moet beslist het bij de aanvang van het spel aangeboden inschrijfformulier invullen om de mogelijkheid te krijgen deel te nemen aan het instant win spel. Tijdens de hele duur van de actie is maximaal één deelname mogelijk per dag, per persoon en per gezin (zelfde adres en/of zelfde achternaam en/of zelfde postadres en/of zelfde IP-adres) als de speler niet heeft gewonnen in het instant win spel. De winnaars van het instant win spel kunnen niet opnieuw spelen. Het tweede niveau, de «prijstrekking», is toegankelijk zonder koopverplichting voor elke speler die heeft meegedaan aan het instant win spel (gewonnen of verloren) en die drie vriend(inn)en heeft uitgenodigd of het spel heeft gedeeld op zijn of haar Facebook-muur. Tijdens de hele duur van de actie is maximaal één inschrijving mogelijk per persoon en per gezin (zelfde adres en/of zelfde achternaam en/of zelfde postadres en/of zelfde IP-adres).

2 Aan deze actie kunnen alle meerderjarige (18 jaar en ouder) natuurlijke personen deelnemen die wonen in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Spanje, Portugal, Ierland, Zweden, Denemarken, Frankrijk, België, Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk en in het bezit zijn van een adres, met uitzondering van: personeelsleden van de vereniging Pink Lady Europe; personeelsleden van de bij de organisatie van deze actie betrokken bedrijven; en hun gezinsleden. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om elke controle op dit gebied uit te voeren. De volgende deelnames worden niet in aanmerking genomen: a) deelnames die plaatsvinden na 19 juli uur; b) deelnames die identiteits- of adresgegevens bevatten die onvolledig, onjuist of onrechtmatig zijn dan wel strijdig zijn met dit reglement; d) deelnames die de bovenstaande procedure niet in acht nemen. Indien niet wordt voldaan aan de in dit reglement genoemde deelnamevoorwaarden, is de deelname ongeldig. Het organiserende bedrijf kan direct of indirect alle noodzakelijke controles uitvoeren om de hoedanigheid van de deelnemers te controleren. Om deel te nemen aan het instant win spel moet de deelnemer: Verbinding maken met de speciale mini website van Pink Lady in de periode van maandag 15 juni t/m zondag 19 juli 2015, volgens de datum en het tijdstip van de verbindingsregistratie. - Klikken op de knop «Ik speel mee!». - Zich inschrijven via het formulier of verbinding maken met behulp van zijn e- mailadres (als de speler al is ingeschreven). - De dobbelsteen in totaal zeven maal gooien om vooruit te gaan op de vakjes en cadeaus te verzamelen. - Als de dobbelsteen voor de laatste keer wordt gegooid, kan de speler deelnemen aan het instant win spel en zien of hij heeft gewonnen of verloren. Om deel te nemen aan de prijstrekking moet de deelnemer: Deel hebben genomen aan het instant win spel (gewonnen of verloren). Drie vriend(inn)en uitnodigen of het spel delen op zijn Facebook-muur. De deelnemer is verplicht alle velden van het inschrijfformulier in te vullen. Elk formulier dat onvolledig is of valse, onjuiste of onvolledige identiteits- of adresgegevens bevat, leidt tot ongeldigheid van de deelname. Dezelfde sanctie geldt ook voor meervoudige deelnames. Deelname aan het eerste en tweede niveau van deze actie is uitsluitend mogelijk op elektronische wijze. Derhalve wordt elke inschrijving per telefoon, fax of anders dan via de speciale mini website niet in aanmerking genomen. Artikel 3: Prijzen De beschikbaar gestelde prijzen voor het instant win spel zijn:

3 52 koffers bestaande uit vijf verschillende cadeaus afhankelijk van het type koffer. 13 x KOFFER 1: Zonnebril + Strandlaken + Hoed + Fotoalbum + Ansichtkaarten 13 x KOFFER 2: Hoed + Appelbox + Horloge + Fotocamera + Ansichtkaarten 13 x KOFFER 3: Strandlaken + Zonnebril + Appelbox + Fotoalbum + Ansichtkaarten 13 x KOFFER 4: Zonnebril + Fotocamera + Hoed + Horloge + Ansichtkaarten Roze koffer France Bagage model Shinny 50 cm fuchsia, met een waarde van 149 incl. btw per stuk. Roze zonnebril Pink Lady, met een waarde van 6 incl. btw per stuk. Fotoalbum: cadeaubon met een waarde van 40 incl. btw per stuk, geldig op de website Set van 4 Pink Lady ansichtkaarten, met een waarde van 19,50 incl. btw per stuk. Roze waterdichte fotocamera merk Aquapix, met een waarde van 55 incl. btw per stuk. Panamahoed Pink Lady, met een waarde van 13,20 incl. btw per stuk. Roze horloge, met een waarde van 26,80 incl. btw per stuk. Strandlaken Pink Lady, met een waarde van 34,80 incl. btw per stuk. Appelbox Pink Lady, met een waarde van 5 incl. btw per stuk. De beschikbaar gestelde prijs voor de prijstrekking is: 1 reischeque met een waarde van incl. btw. Artikel 4: Wijziging of annulering van de actie De vereniging Pink Lady Europe behoudt zich het recht voor om: de uitvoering van deze actie te annuleren of te wijzigen wegens technische redenen of actualisering; de prijzen te vervangen door prijzen van gelijkwaardige aard en waarde indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken. Artikel 5: Bekendmaking en uitreiking van de prijzen De winnaars van het instant win spel ontvangen per bericht met informatie over de gewonnen prijs en de wijze van uitreiking. De prijstrekking vindt plaats op 29 juli 2015 om uur door één van de deurwaarders van SCP Baudia-Ayné-Guillemain-Durroux-Lançon-Schuyten, houder van een deurwaarderskantoor 161 rue Yves Montand Parc 2000 CS Montpellier cedex 4 Frankrijk. De winnaar van de prijstrekking wordt binnen vijftien dagen na de trekking geïnformeerd per aan het op het inschrijfformulier van de actie opgegeven adres (de deelnemers dienen te zorgen voor een goed beheer van hun account). De winnaar dient de in de betreffende vermelde aanwijzingen voor de uitreiking van de prijs binnen zeven dagen na de verzending van deze op te volgen. Zo niet, dan verliest hij het recht op de prijs en wordt een vervangende winnaar getrokken. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de juistheid van de bij de inschrijving verstrekte gegevens te controleren alvorens de prijs uit te reiken.

4 De prijzen kunnen niet worden omgeruild of geheel of gedeeltelijk tegen een geldbedrag worden ingeruild en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen worden binnen acht weken na het einde van deze actie verzonden. Artikel 6: Toestemming van de winnaar De winnaars geven de vereniging Pink Lady Europe toestemming hun namen te gebruiken in alle reclame- en promotieacties die verband houden met de actie, zonder dat dit gebruik enig ander recht geeft dan de gewonnen prijs. Artikel 7: Privacybescherming De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de vereniging Pink Lady Europe. De gegevens van de deelnemers en de winnaars worden verwerkt met een informaticasysteem. Conform de bepalingen van de Franse wet Informatique et Libertés van 6 januari 1978, hebben de deelnemers recht op toegang tot en wijziging of verwijdering van de hen betreffende gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door te schrijven naar het adres van de actie: Association Pink Lady Europe, 145, avenue de Fontvert, Le Pontet FRANKRIJK. Artikel 8: Aansprakelijkheid en overmacht De organisator behoudt zich het recht voor om deze actie zo nodig zonder voorafgaand bericht te beëindigen, uit te stellen of te verlengen. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie in geval van overmacht zonder voorafgaand bericht te annuleren, te beëindigen of te verlengen (zelfs na afloop van de actie) of de aard van de prijzen te wijzigen. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de actie om enigerlei reden wordt geannuleerd of uitgesteld. Voor en tijdens de actie kunnen noodzakelijke toevoegingen of wijzigingen van dit reglement worden gepubliceerd. Deze worden beschouwd als aanvullingen op het onderhavige reglement en gepubliceerd op de website. Gezien de eigenschappen van het Internet-netwerk kan het organiserende bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei onjuist gebruik van de informatie. Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van enigerlei technische storing of fouten van de hardware en software (virus, enz.) van het systeem van de deelnemer, zijn of haar informatica-apparatuur en daarin opgeslagen gegevens, noch voor de gevolgen die hieruit voort kunnen vloeien voor zijn of haar persoonlijke en professionele activiteiten. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die verband houden met de communicatie via de website of een slechte bezorging van de berichten of enig ander probleem dat tijdens de duur van de actie kan optreden.

5 Als de gegevens van een winnaar niet bruikbaar zijn of als een winnaar niet kan worden geïdentificeerd via zijn naam of adres of telefoonnummer, verliest hij het recht op de prijs. Voorts wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat Internet geen beveiligd netwerk is. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele besmetting door een virus of een inbreuk door een derde in het computersysteem van een deelnemer. Zij wijzen elke verantwoordelijkheid af betreffende de gevolgen van de verbinding van de deelnemers via de website De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het Internet, met name als gevolg van externe kwaadaardige handelingen, die een goede uitvoering van de actie en de informatie aan de deelnemers verhinderen. De deelnemers die trachten deel te nemen via middelen als deelnameautomaten, programma s gericht op automatische deelname en meer in het algemeen alle middelen die de gelijkwaardigheid van de kansen tussen de deelnemers aantasten, worden automatisch van deelname uitgesloten. Met name kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade van de deelnemers, van hun computersysteem of van de hierin opgeslagen gegevens, noch voor de gevolgen die hieruit voort kunnen vloeien voor hun persoonlijke of professionele activiteiten. Artikel 9: Interpretatie van het reglement Elke deelname aan deze actie houdt de volledige acceptatie in van dit reglement zonder enig voorbehoud, alsmede het afzien van elk bezwaar betreffende de wijze van organisatie en uitvoering van de actie, het resultaat en de toekenning van de prijzen. Telefonische of schriftelijke verzoeken betreffende de interpretatie of toepassing van dit reglement en de modaliteiten en mechanismen van deze actie of de lijst van winnaars, worden niet beantwoord. De organisatoren behouden zich het recht voor om een ieder die zich schuldig maakt aan fraude betreffende deze actie gerechtelijk te vervolgen. Dit reglement wordt beschikbaar gesteld op de website van de actie en kan door alle deelnemers worden geraadpleegd. Alle geschillen betreffende de interpretatie en verplichtingen van dit reglement, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank waaronder de hoofdvestiging van het organiserende bedrijf valt. Artikel 10: Vergoeding van de deelnamekosten De deelnemers kunnen de kosten van hun deelnametijd vergoed krijgen, evenals de portokosten voor dit verzoek (laagste tarief voor een envelop minder dan 20 gram). Deze vergoeding kan schriftelijk worden aangevraagd binnen één maand na de sluitingsdatum van de actie aan het volgende adres: Association Pink Lady Europe 145, avenue de Fontvert, Le Pontet FRANKRIJK

6 Gezien de duur van de actie, bedraagt de vergoeding van de kosten van de internetverbinding 0,05 per minuut x 3 minuten = 0,15 incl. btw. Tijdens de hele duur van de actie kan per gezin (zelfde naam, zelfde adres) maximaal eenmaal vergoeding van de deelnamekosten worden gevraagd aan het volgende adres: Association Pink Lady Europe 145, avenue de Fontvert, Le Pontet FRANKRIJK Het verzoek om vergoeding van de verbindingskosten moet beslist worden vergezeld van een bewijs van het telecommunicatiebedrijf of de leverancier van de Internetverbinding waarop de datum en het exacte tijdstip van de verbinding zijn vermeld. De gegevens van een bankrekening moeten worden bijgevoegd. Geen enkel per verzonden verzoek om vergoeding wordt in behandeling genomen. De vergoedingen worden verstrekt door overschrijving op de bankrekening binnen ongeveer zes tot acht weken. De op het verzoek om vergoeding vermelde naam moet gelijk zijn aan de naam van de bankrekening. Deze mogelijkheid tot vergoeding is alleen bestemd voor personen die aan de actie deelnemen via een modem en een telefoonlijn met een facturering naar rato van de duur van de verbinding of per gebruik van de verbinding. Deelnemers die gebruik maken van Internetproviders met gratis geïntegreerde telefoonverbindingen komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking, aangezien het abonnement op de services van de Internetprovider is aangegaan voor een algemeen gebruik van het Internet en de verbinding met de website om aan de actie deel te nemen geen enkele extra kosten of betaling heeft veroorzaakt. De abonnementen op de Internetprovider en het informaticamateriaal (computer, modem, kabels, enz.) worden niet vergoed en de deelnemers verklaren hierover reeds te beschikken voor hun eigen gebruik. Artikel 11: Deponering van het reglement Dit reglement is gedeponeerd bij het deurwaarderskantoor SCP Baudia-Ayné- Guillemain-Durroux-Lançon-Schuyten, gevestigd op het adres: 161 rue Yves Montand Parc 2000 CS Montpellier cedex 4 Frankrijk

REGLEMENT VAN HET FACEBOOK-SPEL «GROOT Pink Lady SPEL NOVEMBER»

REGLEMENT VAN HET FACEBOOK-SPEL «GROOT Pink Lady SPEL NOVEMBER» REGLEMENT VAN HET FACEBOOK-SPEL «GROOT Pink Lady SPEL NOVEMBER» Artikel 1: Organiserend bedrijf Van 16 november t/m 20 december 2015 organiseert de vereniging Pink Lady Europe, gevestigd 145 avenue de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET

REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET ARTIKEL 1: ORGANISATIE Het bedrijf DIETE SPORT FRANCE, naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van toezicht, ingeschreven met een kapitaal van 100.000

Nadere informatie

De inschrijving eindigt op 30 juni 2012 om middernacht.

De inschrijving eindigt op 30 juni 2012 om middernacht. Reglement van de trekking van de nieuwsbrief GLASS QUARTERLY # Artikel 1 Organisator O- I Europe waarvan het hoofdkantoor O- I Europe Sarl is gevestigd te Route de buyère 2 - case Postale 336-1030 Bussigny-

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben.

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig  adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben. ARTIKEL 1: HET ORGANISEREND BEDRIJF Het bedrijf Brown-Forman Arrow Continental Europe LLC, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 482 832 532 en met maatschappelijke zetel te 43/47

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win 1000 euro shoptegoed Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Van 15 oktober 2015 tot en met 18 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs.

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz De onderneming Alterfin cvba, waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel (hierna de organisator ), organiseert van 29

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd

Nadere informatie

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots -

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots - SCP GATIMEL ARMENGAUD-GATIMEL de MONTALEMBERT d ESSE Huissiers de Justice Associés 40, rue de Monceau 75008 PARIS 01.53.53.09.10 01.53.53.09.11 jeux@gatimel.com INDIENINGSATTEST 2012 - Uittreksel van het

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Geïnfecteerd materiaal, bijvoorbeeld door een virus wordt direct verwijderd en heeft tot gevolg uitsluiting van de wedstrijd.

Geïnfecteerd materiaal, bijvoorbeeld door een virus wordt direct verwijderd en heeft tot gevolg uitsluiting van de wedstrijd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN Artikel 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING De Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA, Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te ZI 1ère

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT «WIN EEN FOTOSHOOT MET YANN ARTHUS BERTRAND»

WEDSTRIJDREGLEMENT «WIN EEN FOTOSHOOT MET YANN ARTHUS BERTRAND» WEDSTRIJDREGLEMENT «WIN EEN FOTOSHOOT MET YANN ARTHUS BERTRAND» ARTIKEL 1 ORGANISATOR VAN HET SPEL: Het bedrijf YKF, werkzaam onder de handelsnaam YELLOW KORNER (hierna naar verwezen als Organiserend bedrijf),

Nadere informatie

VOLLEDIG REGLEMENT Insider Track spel

VOLLEDIG REGLEMENT Insider Track spel VOLLEDIG REGLEMENT Insider Track spel ARTIKEL 1 Organiserende vennootschap The Grapevine BVBA, handeldrijvende onder de handelsnaam "The Insiders, (hierna de Organiserende Vennootschap ), beheerder van

Nadere informatie

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm Wedstrijdreglement Visa en MasterCard Organisator: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 20 00 Duurtijd van de wedstrijd: De wedstrijd loopt

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win shoptegoed bij Bconnect Rotterdam', hierna actie 2. Organisator

Nadere informatie

Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle. Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP

Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle. Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP De vennootschap KELLOGG S, ingeschreven in het handelsregister van Zaventem onder het nummer 16078708 met hoofdkantoor

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op 100 korting.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS'

WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS' WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS' ARTIKEL 1 ORGANISATOR / ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP De actie 'Bueno's reasons' is een wedstrijd met aankoopverplichting georganiseerd door de vennootschap FERRERO nv

Nadere informatie

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849,

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Actie

ACTIEVOORWAARDEN Actie ACTIEVOORWAARDEN Deze voorwaarden (hierna te noemen Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., gevestigd te Weena 70 in Rotterdam (hierna te noemen Shell

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Artikel 1 - organisator / organiserende maatschappij De actie post uw meest relevante

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 10/06/2016

Wedstrijdreglement 10/06/2016 Wedstrijdreglement 10/06/2016 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Win een gesigneerd T- shirt van de Rode Duivels (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win your True Pleasure (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Mondelez Services Nederland b.v.

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light

Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light wedstrijd (hierna genoemd: de Wedstrijd

Nadere informatie

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849, organiseert op 6 mei,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG De N.V. ICI PARIS XL (hierna: Organisator ), met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 499 (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De firma t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee met ondernemingsnummer BE0629.583.646, RPR Turnhout (hierna: t Kastels Broodje ), organiseert een wedstrijd onder de benaming

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

VOLLEDIG WINSPELREGLEMENT INTERRAIL WINWINSPEL

VOLLEDIG WINSPELREGLEMENT INTERRAIL WINWINSPEL VOLLEDIG WINSPELREGLEMENT INTERRAIL WINWINSPEL ARTIKEL 1: DOEL De maatschappij Voyages-sncf.com 1 (hierna aangeduid als 'de Organisator') organiseert via haar Facebook pagina België (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende te Leiden aan Schipholweg 96a, (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert in samenwerking met Lumière en Pathé de

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook

Wedstrijdreglement The Love Game Facebook Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook ARTIKEL 1 ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem, België van Center

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

SPELREGELS DE "ZOMERSE KLEUREN" QUIZ Van 18/04/2014 tot en met 31/08/2014

SPELREGELS DE ZOMERSE KLEUREN QUIZ Van 18/04/2014 tot en met 31/08/2014 SPELREGELS DE "ZOMERSE KLEUREN" QUIZ Van 18/04/2014 tot en met 31/08/2014 ARTIKEL 1 ORGANISATIE De Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (Interprofessionele Raad van Bordeauxwijnen), een privéorganisatie

Nadere informatie

100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014

100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014 100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014 Nog nooit eerder vertoond. Beantwoord vier WK-FINALE vragen en doe mee voor 100% cashback op je aankoop plus andere mooie prijzen. 1e Prijs Win een MEET & GREET

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten Golden Ticket Competitie 1. Prijsvraag en organisator De online-prijsvraag Golden Ticket Competitie (hierna: prijsvraag ) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH,

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine (type BM55) met receptenboek

Actievoorwaarden voor Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine (type BM55) met receptenboek Actievoorwaarden voor Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine (type BM55) met receptenboek Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Sleep een van onze energieke prijzen in de wacht (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

24-08-2015. Actievoorwaarden

24-08-2015. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Algemeen: Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Televizier-Ring (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE Deelnemers van de Acties zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden

Nadere informatie

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de online wedstrijd Alpro Pur Enjoy (hierna genoemd: de Wedstrijd ) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door

Nadere informatie

REGLEMENT «ONZE PRIORITEIT: UW VEILIGHEID!»

REGLEMENT «ONZE PRIORITEIT: UW VEILIGHEID!» ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF REGLEMENT «ONZE PRIORITEIT: UW VEILIGHEID!» Het bedrijf Robert Bosch (Frankrijk) SAS, een vereenvoudigde vennootschap met een kapitaal van 140.400.000, ingeschreven in het

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Artikel 1 - Organisator De vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd Win jouw Ricard

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Decoranda goes New York, New York (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.decoranda.be

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

Bosch Spel VOLLEDIG REGLEMENT

Bosch Spel VOLLEDIG REGLEMENT Bosch Spel VOLLEDIG REGLEMENT ARTIKEL 1 - Organisatie Agentschap Ledouze, een besloten vennootschap met een vermogen van 100.000 euro, ingeschreven bij de handelsregister van Parijs onder nummer 489 893

Nadere informatie

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES - WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES ARTIKEL 1: ALGEMEEN Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Funny sandwich

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Leve Voetbal is een fotowedstrijd met aankoopverplichting van minstens één van de officiële miniduivels

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD "ISOSTAR RUN EUROPE 2016"

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD ISOSTAR RUN EUROPE 2016 REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD "ISOSTAR RUN EUROPE 2016" ARTIKEL 1: ORGANISATOR NUTRITION ET SANTE, vereenvoudigde vennootschap op aandelen (SAS) met een kapitaal van 65.145.000 euro, ingeschreven in het Handels-

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/12/2015

Wedstrijdreglement 01/12/2015 Wedstrijdreglement 01/12/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Gin memory games (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.bierenwijnhuis.be (hierna:

Nadere informatie

SPELREGELS "WAT IS UW KLEUR?" Van 22/05/2015 tot en met 01/10/2015

SPELREGELS WAT IS UW KLEUR? Van 22/05/2015 tot en met 01/10/2015 SPELREGELS "WAT IS UW KLEUR?" Van 22/05/2015 tot en met 01/10/2015 Het eenvoudige feit deel te nemen aan het spel door het invullen van het deelnameformulier impliceert de aanvaarding van deze spelregels.

Nadere informatie

SPELREGELS "Ontgrendel Bordeaux" Van 03/11/2014 tot en met 31/12/2014

SPELREGELS Ontgrendel Bordeaux Van 03/11/2014 tot en met 31/12/2014 SPELREGELS "Ontgrendel Bordeaux" Van 03/11/2014 tot en met 31/12/2014 ARTIKEL 1 ORGANISATIE De Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (Interprofessionele Raad van Bordeauxwijnen), een privéorganisatie

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Toffifee en smartphoto

WEDSTRIJDREGLEMENT Toffifee en smartphoto WEDSTRIJDREGLEMENT Toffifee en smartphoto ARTIKEL 1 ORGANISATOR / ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP De actie Toffifee en smartphoto' is een wedstrijd met aankoopverplichting georganiseerd door de vennootschap

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde

VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde ARTIKEL 1 Organiserend bedrijf ASSA ABLOY, gevestigd Heide 9, 1780 Wemmel, organiseert van 03/07/2015 tot en met 31/07/2015 een nationale wedstrijd met aankoopverplichting

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win een Ecoview (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Lampiris Belgium NV (hierna

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles»

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» ARTIKEL 1 Het bedrijf INNO N.V., met maatschappelijke zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een gratis wedstrijd Cooking Battles

Nadere informatie

"Site": website toegankelijk op het volgende internetadres:

Site: website toegankelijk op het volgende internetadres: Officieel reglement van de online Wedstrijd «Leve Voetbal win een shirt getekend door de Rode Duivels» (hierna het Reglement genoemd) De wedstrijd Leve Voetbal win een shirt getekend door de Rode Duivels

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

Spelreglement. "Pink & Blue"

Spelreglement. Pink & Blue Spelreglement "Pink & Blue" ARTIKEL 1 ORGANISATOR BIC Belgium B.V.B.A, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 124.235.677,22, ingeschreven in het handelsregister van

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/07/2015

Wedstrijdreglement 01/07/2015 Wedstrijdreglement 01/07/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Tijd om te Winnen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op www.graceandglory.be/lanceringsactie

Nadere informatie

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd)

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website Actievoorwaarden Dacia Zeker Wel Door mee te doen met de actie Dacia Zeker Wel kunnen winnende deelnemers een vakantie bon ter waarde van 1000,- bij Weekendjeweg.nl winnen. De winnaar mag deze reis gaan

Nadere informatie

Spelreglement «Moederdag 2012»

Spelreglement «Moederdag 2012» Spelreglement «Moederdag 2012» Voor het gratis ontvangen van een Soap Bonne Mère 125gr (enkel op de parfumgamma s Lavender, Verbena, Rose, Milk, Linden en Honeysuckle) in de deelnemende L Occitane boetieks.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE WEDSTRIJDREGLEMENT 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Granini50years wedstrijd (hierna te noemen Actie ) van Eckes Granini (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften.

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften. THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 11.553.646,72, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De heer Yuri Hellyn Tjampensstraat 10, 8573 Tiegem (hierna: Talktoo ) en ondernemingsnummer BE0839350205, organiseert een wedstrijd onder de benaming TalkToo verkiezing meest klantgerichte

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL Artikel 1 ORGANISATIE ANDREAS STIHL NV, met maatschappelijke zetel te Veurtstraat 117, 2870 Puurs en met KBOnr. 0427.714.768 (hierna STIHL ) organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

SPELREGLEMENT #DaagMeUit Center Parcs België / Nederland

SPELREGLEMENT #DaagMeUit Center Parcs België / Nederland SPELREGLEMENT #DaagMeUit Center Parcs België / Nederland INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1. ORGANISATOR ARTIKEL 2. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME ARTIKEL 3. DE WEDSTRIJDEN ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 5. INFORMATIE

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Consumentenproducten (hierna de

Nadere informatie

Actievoorwaarden. waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.

Actievoorwaarden. waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend. Actievoorwaarden Algemeen: 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Clubheld (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij,

Nadere informatie