Innovatie Agenda Veiligheid en Justitie. Denk en doe mee!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatie Agenda Veiligheid en Justitie. Denk en doe mee! innovatie@minvenj.nl"

Transcriptie

1 Innovatie Agenda Veiligheid en Justitie Denk en doe mee!

2 Voorwoord Het ministerie van Veiligheid en Justitie staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Dat is geen statische toestand. De samenleving verandert in hoog tempo. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Sommige veranderingen brengen mooie kansen met zich mee. Andere veranderingen vormen juist uitdagingen, die het ministerie dwingen haar werkwijze aan te passen. Alle veranderingen kansen én uit dagingen dwingen ons tot innovatie. Denkt u eens aan de kansen die internet en social media met zich meebrengen. Zouden we online communities niet kunnen inzetten voor een veiliger en rechtvaardiger samenleving? Digitale netwerken kunnen ons bijvoorbeeld helpen vermiste kinderen terug te vinden of onze wet- en regelgeving te verbeteren. En wat te denken van veiligheid online? Cyberaanvallen en verstoringen hebben een grote impact op onze samenleving. Deze criminelen profiteren van het gebrek aan geografische en juridische grenzen in cyberspace. Het dwingt ons tot de vraag of de klassieke sancties uit ons rechts systeem wel een goed antwoord zijn op deze overtredingen. Uiteraard geldt ook hier dat voorkomen beter is dan achteraf straffen. Toch draait innovatie niet alleen om technologie. Uitvoerende organisaties als de politie, de brandweer en de kinderbescherming kunnen hun werkwijze waar mogelijk aanpassen om effectief te blijven opereren. Alle reden dus, om al deze nieuwe kansen én uitdagingen eens goed tegen het licht te houden. Daarom vindt u in deze innovatieagenda prikkelende voor beelden van maatschappelijke trends. Deze ontwikkelingen roepen vragen op, waar we misschien niet direct een antwoord op hebben. Maar één ding staat vast: vroeg of laat krijgen we als overheid én als samenleving hiermee te maken. Ik ben daarom trots dat deze agenda veel ruimte geeft om samen te werken met partijen uit de samenleving. Samen kunnen we kansen pakken en uitdagingen het hoofd bieden. Zodat het ministerie van Veiligheid en Justitie ook in de toekomst staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie

3 Opzet Innovatie Agenda Innovatiethema s We hebben zeven innovatiethema s geïdentificeerd die ons nu of in de toekomst gaan raken en waarop we moeten anticiperen. Het zijn vraagstukken waarvoor geen kant-en-klare oplossingen bestaan. Om ze op te lossen hebben we de hulp van anderen hard nodig, bijvoorbeeld in de vorm van (fundamenteel of toegepast) onderzoek en nieuwe werkprocessen of producten. Wildcards Het moet zeker niet zo zijn dat alleen onderwerpen die in deze agenda benoemd zijn, aan bod komen. Innovatie kun je immers moeilijk voorspellen. Er moet altijd ruimte overblijven voor uit nieuwsgierigheid gedreven vragen en activiteiten. De Innovatie Agenda is dus met opzet niet compleet of sluitend. De zeven innovatiethema s en de bijbe horende vraagstukken zijn geen keurslijf. De Innovatie Agenda heeft geen ver plichtend karakter, maar is een inspiratiedocument dat we periodiek bijstellen, aanpassen en aanvullen. De agenda geeft richting en ruimte om samen met andere partijen nieuwe oplossingen te bedenken voor de vraagstukken waar het ministerie voor staat. Dat gaat niet vanzelf. We hebben een uitgekiend instrumentarium nodig om de middelen en de capaciteit voor innovatie te creëren. Dit instrumentarium gaan we in 2015 opbouwen. Innovatie kun je op diverse manieren stimuleren. Bijvoorbeeld door: een technologiescan uit te voeren; veilige experimenteeromgevingen te creëren; mogelijkheden voor verdere publiek-private samenwerking te verkennen; na te gaan hoe grote multinationals zich organiseren; bijeenkomsten te organiseren om vraag en aanbod te combineren; prijzen en competities voor innovatief aanbesteden uit te zetten; kennisuitwisseling over nieuwe innovaties te bevorderen.

4 1 Nieuwe verhoudingen en spanningen in onze samenleving De wereld om ons heen verandert voortdurend. Demografische verschuivingen en nieuwe machtsverhoudingen laten de samenleving niet onberoerd. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Klassieke sociale structuren maken plaats voor nieuwe, dynamische maatschappelijke processen. Mensen gaan langer werken, technologie gaat steeds meer taken van mensen overnemen, mensen kunnen hun tijd anders gaan indelen. Er ontstaat een netwerksamenleving met nieuwe verhoudingen. Dit stelt onze rechtstaat voor nieuwe uitdagingen. Innovatie helpt ons die uitdagingen aan te gaan, ook als het gaat om oude problemen die nog steeds bestaan. - Welke kansen zijn er om op innovatieve wijze vorm en invulling te geven aan maatschappelijke binding? - Hoe kunnen we met innovatie terroristische dreiging en radicalisering tegengaan? - Hoe kunnen we via vereenvoudiging van toelatingsprocedures de wervende kracht van Nederland voor buitenlands toptalent versterken? Welke kansen zijn er om op innovatieve wijze vorm en invulling te geven aan maatschappelijke binding?

5 2 De kracht van de toegenomen sociale interactie Twee weten meer dan één. Dankzij internet en social media kunnen we voor het oplossen van problemen een beroep doen op de collectieve denkkracht van de crowd. Kunnen we ook gebruik maken van deze online communities om onze samenleving veiliger en rechtvaardiger te maken? Van het terugvinden van een vermist kind tot het verbeteren van wet- en regelgeving: de mogelijkheden lijken eindeloos. Is de wisdom of the crowd betrouwbaar genoeg om ons te helpen onze taken op het terrein van veiligheid en justitie zorgvuldig uit te voeren? - Burgers willen de meldkamer van de politie op alle mogelijke manieren kunnen bereiken, dus niet alleen per telefoon. Hoe kunnen we dat het beste vormgeven? - Welke online mogelijkheden zijn er om mensen zelf hun conflicten op te laten lossen, zonder strafrechtelijk ingrijpen van de overheid? - Hoe zorgen we voor rechtsgelijkheid in the crowd? Burgers willen de meldkamer van de politie op alle mogelijke manieren kunnen bereiken, dus niet alleen per telefoon. Hoe kunnen we dat het beste vormgeven?

6 3 Big Data Wekelijks stroomt een miljoen jaar aan videomateriaal over het net. Iedere dag registreren camera s, telefoons, toegangspoortjes en andere meetapparatuur miljarden gigabytes aan data. Organisaties storten zich op het verzamelen, bewerken en analyseren van deze informatie, op zoek naar de waarde en betekenis die erin verscholen ligt. Ook het werkveld van veiligheid en justitie wordt met de exponentiële groei van data geconfronteerd. Hoe selecteren we daaruit de informatie die voor opsporing en vervolging van strafbare feiten relevant is? Er zijn legio toepassingsmogelijkheden voor Big Data. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor online recherche-onderzoek, het opstellen van risicoprofielen voor ex-gedetineerden en het voorspellen van radicalisering. Hoe kan het gebruik van Big Data Nederland veiliger maken? En welke juridische en morele dilemma s brengt dat mee? - Hoe krijgen we belangrijke signalen voor dreigingen en crisissituaties zo snel mogelijk in beeld? - Kunnen we predictive policing ook voor de Nederlandse politie invoeren om ervoor te zorgen dat deze vaker op de juiste plek aanwezig is? - Kan het delen van gegevens op internationaal niveau zorgen voor meer inzicht in grensbewegingen? Kunnen we predictive policing ook voor de Nederlandse politie invoeren om ervoor te zorgen dat deze vaker op de juiste plek aanwezig is?

7 4 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en identiteit Onze digitale voetafdruk wordt steeds groter. Bewust en onbewust delen we steeds meer informatie over onszelf. Bedrijven verzamelen die informatie voor marketing doeleinden. Ook overheidsinstanties verzamelen informatie die nodig is voor de uitvoering van hun taken. Blijft de persoonlijke levenssfeer zo wel voldoende beschermd? Onder invloed van ontwikkelingen als de OV-chipkaart en het Elektronisch Patiënten Dossier laait de privacy-discussie op. Ook in relatie tot het werkveld van veiligheid en justitie. Zo is het technisch mogelijk gegevens over de bloeddruk en hartslag van gedetineerden te gebruiken om een veilige begeleidingsomgeving te creëren. Maar is dit vanuit ethisch oogpunt wel wenselijk? Hoe zorgen we ervoor dat innovatie voldoende rekening houdt met privacybescherming? - Hoe kan innovatie via privacy by design bijdragen aan een betere balans tussen privacy en veiligheid/opsporing? - Hoe zorgen we voor goede criteria en instrumenten om te bepalen of innovaties de privacy niet aantasten? Hoe kan - innovatie via privacy by design bijdragen aan een betere balans tussen privacy en veiligheid/ opsporing?

8 5 Moeten we Veiligheid en handhaving van regels in cyberspace Cyberaanvallen en verstoringen kunnen een grote impact hebben op de samenleving. Wat als we bijvoorbeeld via internet niet meer bij onze bankrekeningen kunnen komen? Bestrijding van cybercrime, bescherming tegen digitale inbraken en beveiliging tegen spionage hebben hoge prioriteit. Maar de tegenpartij wordt steeds slimmer, want ook zij innoveren. Criminelen maken optimaal gebruik van het ontbreken van geografische en juridische grenzen in cyberspace en weten hun digitale sporen vaak goed uit te wissen. Dit maakt de opsporing en vervolging van strafbare feiten steeds moeilijker. Zijn de klassieke sancties uit ons rechtssysteem een goed antwoord op de overtredingen in cyberspace? Hoe zorgen we ervoor dat Nederland ook in digitaal opzicht veilig en rechtvaardig is? - Moeten we gedetineerden ook toegang tot (diensten in) de cyberwereld ontzeggen of blijft vrijheidsontneming voorbehouden aan de fysieke wereld? - Hoe kunnen we de continuïteit versterken van diensten die van vitaal belang zijn voor onze samenleving en die kwetsbaar zijn voor ontregeling door hun verbondenheid met internet? - Hoe kunnen we in opsporingsonderzoek snel en betrouwbaar gegevens van verdachten ontsleutelen en de-anonimiseren? gedetineerden ook toegang tot (diensten in) de cyberwereld ontzeggen of blijft vrijheidsontneming voorbehouden aan de fysieke wereld?

9 6 itechnologie: aansturen en delen op afstand Tegenwoordig staat alles en iedereen met elkaar in verbinding. We spreken van hyperconnectiviteit, het internet der dingen is werkelijkheid aan het worden. We maken gebruik van allerlei apparaten die continu online en met elkaar verbonden zijn. De apparaten updaten zichzelf en we hoeven niet meer ter plekke te zijn om ze te bedienen. Onderweg naar huis zetten we met onze mobiele telefoon de thermostaat thuis alvast hoger. Chirurgen voeren hartoperaties uit vanaf de andere kant van de wereld. Hoe kan itechnologie de taken en verantwoordelijkheden van het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunen? - Hoe kunnen we de juridische kaders voor gegevensverwerking online waarborgen? - Hoe kunnen we met internettechnologie forensisch onderzoek op het plaats delict versnellen en verbeteren? - Hoe zorgen we voor verbeterde toegang tot het recht in internationale verbanden? Hoe kunnen we met internettechnologie forensisch onderzoek op het plaats delict versnellen en verbeteren?

10 7 Groeiende technologische mogelijkheden Technologie wordt goedkoper, toegankelijker en intelligenter. Kunstmatige intelligentie kan je tegenwoordig studeren aan de universiteit. Op steeds meer terreinen wordt de computer beter dan het menselijk brein. Er komt een intieme technologie op doordat mensen en machines versmelten. Niemand weet precies wat daarvan de effecten zullen zijn. Wel is duidelijk dat innovaties op het gebied van neurowetenschappen, super computing, virtual reality en nanotechnologie een grote impact zullen hebben op het werkterrein van veiligheid en justitie. Hoe kunnen we gebruik maken van deze innovaties? En hoe gaan we om met onverwachte effecten? Wat betekent het bijvoorbeeld voor onze rechtshandhaving als slimme apparaten domme dingen gaan doen? - Wie is verantwoordelijk voor ongelukken veroorzaakt door een zelfrijdende auto? - Hoe gaan we om met het plegen van criminaliteit door een machine of een mens-machine interface? Wat doen we met de robot-dader? - Hoe kunnen we met nieuwe inzichten uit neurowetenschappelijk onderzoek de aanpak van jeugdcriminaliteit en TBS verbeteren? - Welke onderdelen van het gevangeniswezen kunnen we ondersteunen of uitvoeren met machines (van drones tot robots)? Hoe gaan we om met het plegen van criminaliteit door een machine of een mens-machine interface? Wat doen we met de robot-dader?

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE MINISTER

Nadere informatie

Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. Een agenda voor de toekomst. 1. Inleiding

Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. Een agenda voor de toekomst. 1. Inleiding Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving Een agenda voor de toekomst 1. Inleiding De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving heeft gevolgen voor onze economie, voor onze veiligheid,

Nadere informatie

Nationale Cybersecurity Strategie 2

Nationale Cybersecurity Strategie 2 Nationale Cybersecurity Strategie 2 Van bewust naar bekwaam Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Titel brochure hier invullen 1 2 De Nationale Cybersecurity Strategie (NCSS) 2 Van bewust naar

Nadere informatie

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Inhoud Voorwoord 5 Hoe wordt de financiële wereld slimmer dan de technologie? 6 Onze visie:

Nadere informatie

duizend woorden Een beeld zegt meer dan Cyber security De totstandkoming van het Cyber Security Beeld Nederland

duizend woorden Een beeld zegt meer dan Cyber security De totstandkoming van het Cyber Security Beeld Nederland Een beeld zegt meer dan duizend woorden De totstandkoming van het Cyber Security Beeld Nederland Koen Sandbrink, Nationaal Cyber Security Centrum, NCTV Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werkt

Nadere informatie

Minister Opstelten neemt TNO-boek Veiligheid schreeuwt om innovatie in ontvangst

Minister Opstelten neemt TNO-boek Veiligheid schreeuwt om innovatie in ontvangst 10 december 2012 Trend Dialoog Innovatie in Veiligheid Minister Opstelten neemt TNO-boek Veiligheid schreeuwt om innovatie in ontvangst Nederland staat voor grote veiligheidsvraagstukken. In dat kader

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-4 Cybersecuritybeeld Nederland Nationaal Cyber Security Centrum Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) draagt via samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap bij aan het vergroten

Nadere informatie

ICT-nota SP. Knooppunten en oplossingen

ICT-nota SP. Knooppunten en oplossingen ICT-nota SP Knooppunten en oplossingen Sharon Gesthuizen, SP Tweede Kamerlid Sjoerd van Dijk, fractiemedewerker SP Tweede Kamer augustus 2012 ICT-nota SP 2 Sharon Gesthuizen, SP Tweede Kamerlid Sjoerd

Nadere informatie

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-4 Cybersecuritybeeld Nederland 1 2 Nationaal Cyber Security Centrum Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) draagt via samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap bij aan het vergroten

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 7 trends om rekening mee te houden. Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 1/17

Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 7 trends om rekening mee te houden. Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 1/17 Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 7 trends om rekening mee te houden Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 1/17 Inleiding De verzekeringssector is sterk aan veranderingen onderhevig. Niet

Nadere informatie

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd Bekijk de video van Dion met Layar 2015 2016 Informatica Bachelor of Information Technology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Ravi Chotkan bij Studio Projectie in Leiden. Interactive Print

Nadere informatie

Veiligheid. in de 21e eeuw. Safety & Security. Jeanine Hennis-Plasschaert. Ronald Plasterk. m agazine over de digitale overheid

Veiligheid. in de 21e eeuw. Safety & Security. Jeanine Hennis-Plasschaert. Ronald Plasterk. m agazine over de digitale overheid 5 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Jeanine Hennis-Plasschaert "Defensie investeert in Cyber" Veiligheid in de 21e eeuw Ronald Plasterk Er moet een balans zijn tussen gebruiksgemak

Nadere informatie

Architect, richt de digitale wereld duurzaam in

Architect, richt de digitale wereld duurzaam in architectuur i Kaders en principes voor een geweldige uitdaging Architect, richt de digitale wereld duurzaam in De maatschappij vraagt om nieuwe spelregels voor een digitale wereld die duurzaam is. Hoe

Nadere informatie

Koers & Ambities 2015-2018

Koers & Ambities 2015-2018 1 Koers & Ambities 2015-2018 voorwoord Net als de wereld is stichting OOZ volop in beweging. elke dag Zie ik het Om mij heen. ONderweg Naar mijn werkplek, bij mijn directe collega s en vooral OOk in ONZe

Nadere informatie

Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 7 trends om rekening mee te houden. Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 1/17

Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 7 trends om rekening mee te houden. Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 1/17 Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 7 trends om rekening mee te houden Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 1/17 Inleiding De verzekeringssector is sterk aan veranderingen onderhevig. Niet

Nadere informatie

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR Nationaal Big Data Congres Voor de overheid Essenties Nationaal Big Data Congres Utrecht 2014 INHOUD VOORWOORD INTRODUCTIE BIG DATA CONGRES 2014 - Jaring Hiemstra, Big Fellows

Nadere informatie

Uitdagingen voor Nederlandse wetenschap en maatschappij

Uitdagingen voor Nederlandse wetenschap en maatschappij Uitdagingen voor Nederlandse wetenschap en maatschappij Uitdagingen voor Nederlandse wetenschap en maatschappij 1 2 Uitdagingen voor Nederlandse wetenschap en maatschappij Uitdagingen voor Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 59 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 april 2014 De vaste commissie voor Veiligheid

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 6 december 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Cyber security Veiligheid en de Grondwet Mondiale strategie voor terrorismebestrijding onmogelijk Wie heeft de

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie

Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR

Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR In 2025 zal naar schatting 550 miljard dollar worden besteed aan 3D printen. De deeleconomie neemt een enorme vlucht: naar verwachting

Nadere informatie

UWV op weg naar 2017. een uitgestoken hand

UWV op weg naar 2017. een uitgestoken hand UWV op weg naar 2017 een uitgestoken hand Deze publicatie UWV op weg naar 2017: een uitgestoken hand is een uitwerking van onze missie & visie zoals we die kennen: Mensen zijn op hun best als ze met werk

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2011-2012

Trends in Veiligheid 2011-2012 the way we see it Trends in Veiligheid 2011-2012 Veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven én burger the way we see it Trends in Veiligheid 2011-2012 Veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven

Nadere informatie

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's TNO-rapport TNO 2014 R10864 Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie