Personeel & cijfers 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeel & cijfers 2007"

Transcriptie

1 Gegevensdefinities Personeel In deze publicatie wordt, tenzij anders vermeld, onder personeel verstaan: Personeelsleden in dienst van de gemeente Utrecht op wie de Arbeidsvoorwaardenregeling Utrecht (ARU) van toepassing is. Intrede Een intrede wordt geteld, wanneer dit tevens een intrede in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) inhoudt. Uittrede Een uittrede wordt geteld, wanneer dit tevens een uittrede in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) inhoudt. Voltijd Werktijd van 36 uren (= 1 FTE) of meer. Deeltijd Werktijd van minder dan 36 uren. Meldingsfrequentie ziekteverzuim Het aantal meldingen gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte. Gemiddeld aantal verzuimdagen per ziekmelding Het aantal kalenderdagen van het verzuim gedeeld door het aantal ziekmeldingen. % verzuim (exclusief zwangerschapsverlof) Het aantal verzuimdagen gedeeld door de beschikbare dagen. Personeelslasten (Loonsom) De som van het brutosalaris of uitkering + toelagen en vergoedingen verminderd met inhoudingen c.q. kortingen en verhoogd met de werkgeverslasten (b.v. pensioenpremie). Salariscategorieën minimum maximum 1 t/m t/m t/m t/m t/m Personeel & cijfers 2007 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht Dienst Ondersteuning, servicecentrum PSA Bestuurs- en Concerndienst, sector Financiën en Personeel Vormgeving Abel Derks/Eugenie Römer, Utrecht Datum Maart 2008 Overzicht van de ontwikkelingen binnen het Utrechtse personeelsbestand

2 Het personeelsbestand van Utrecht (per 31 december 2007) in een oogopslag Personeel en Cijfers 2007 De samenstelling van de gemeentelijke organisatie in beeld gebracht aan de hand van gegevens uit het gemeentelijke PersoneelsInformatie en ManagementSysteem. Nu nog met De dienst Stadsontwikkeling en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht. Deze diensten zullen in Personeel en Cijfers 2008 als één dienst terug te vinden zijn onder de naam StadsOntwikkeling. Maar zonder De Accountantsdienst. Deze organisatie heeft in 2007 een ingrijpende verandering doorgemaakt en is opgenomen in de Bestuurs- en Concerndienst. En zonder De gegevens over bedrijfskinderopvang. Dankzij de veranderde wetgeving vervult Utrecht als werkgever geen rol meer op het gebied van de kinderopvang. Door Het SC Personeels- en Salarisadministratie van de dienst Ondersteuning en de sector Financiën en Personeel van de Bestuurs- en Concerndienst van de gemeente Utrecht verzorgden samen deze uitgave. Maart 2008 Inhoudsopgave 3 Het personeelsbestand in één oogopslag 5 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht 6 Dienst Stadsontwikkeling 7 Dienst Wijken 8 Stadswerken 9 Projectbureau Leidsche Rijn 10 Projectorganisatie Stationsgebied 11 Gemeentelijk Geneeskundige en Gezondheidsdienst 12 Dienst Ondersteuning 13 Gemeentelijke Brandweer 14 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 Raadsorganen 16 Secretarie 17 Muziekcentrum Vredenburg 18 Dienst Gemeentelijke Musea 19 Gemeentebibliotheek Utrecht 20 Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen 21 Stadsschouwburg 22 Integriteit 23 Ongewenst gedrag 25 Gegevensdefinities Soorten personeel eind 2004 eind 2005 eind 2006 eind 2007 Omvang: totaal aantal fte s Omvang: toename aantal fte s t.o.v. voorafgaande jaar 1,3% -5,7% -0,4% 5,9% Omvang: totaal aantal personeelsleden Omvang: toename aantal personeelsleden t.o.v. voorafgaande jaar -1,5% -5,2% -0,4% 5,4% Verdeling aantal personeelsleden over de salarisschalen in percentage totaal schaal 1 t/m 3 9,6% 7,2% 7,4% 9,4% schaal 4 t/m 6 24,1% 25,1% 25,0% 25,2% schaal 7 t/m 9 35,0% 36,4% 35,8% 34,3% schaal 10 t/m 12 26,5% 27,0% 26,8% 26,2% schaal 13 en hoger 4,8% 5,0% 5,0% 4,9% overigen 0,09% 0,05% 0,05% 0,00% Percentage personeelsleden dat 36 uur of meer werkt 58,1% 57,3% 56,8% 56,3% Percentage vrouwen van het totaal aantal personeelsleden 45,1% 45,3% 44,7% 45,0% Percentage fte s dat door vrouwen bezet wordt 40,7% 40,6% 40,4% 40,9% Percentage vrouwen van de instroom in schaal 12 en hoger 330,0% 50,0% 38,5% 66,7% Aantal personeelsleden dat is ingestroomd Verversingspercentage 5,1% 3,3% 6,1% 14,4% Instromers in percentage bezetting in salariscategorie voorgaande jaar schaal 1 t/m 3 12,7% 9,2% 24,8% 68,3% schaal 4 t/m 6 4,3% 3,2% 5,6% 15,0% schaal 7 t/m 9 3,3% 3,0% 5,6% 9,3% schaal 10 t/m 12 3,0% 1,9% 3,4% 7,3% schaal 13 en hoger 1,3% 2,2% 2,4% 5,0% Aantal personeelsleden dat is uitgestroomd Verlooppercentage 6,6% 7,5% 6,5% 8,0% Uitstroompercentage onder personeelsleden jonger dan 30 jaar 20,2% 18,6% 17,6% 21,3% Uitstromers in percentage bezetting in salariscategorie voorgaande jaar schaal 1 t/m 3 11,2% 8,3% 8,8% 23,2% schaal 4 t/m 6 7,5% 7,6% 4,5% 6,5% schaal 7 t/m 9 5,1% 7,4% 6,1% 5,6% schaal 10 t/m 12 5,4% 6,9% 6,1% 8,2% schaal 13 en hoger 5,3% 10,8% 9,0% 8,2% Percentage personeelsleden met een dienstverband korter dan drie jaar 23,2% 14,9% 12,7% 19,7% Percentage personeelsleden met een dienstverband van drie t/m tien jaar 39,1% 47,9% 48,9% 43,1% Percentage personeelsleden met een dienstverband van meer dan tien jaar 37,7% 38,0% 38,4% 37,2% Gemiddelde leeftijd mannen 44,1 jr 44,4 jr 44,7 jr 44,8 jr Gemiddelde leeftijd vrouwen 40,6 jr 41,8 jr 42,5 jr 42,8 jr Gemiddelde leeftijd alle personeelsleden 42,8 jr 43,3 jr 43,7 jr 43,9 jr Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 10,1% 9,2% 8,5% 8,8% Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 13,5% 13,3% 14,9% 16,4% Gemiddelde leeftijd instromende personeelsleden 33,6 jr 33,3 jr 33,5 jr 36,6 jr Percentage jongeren (< 30 jaar) van de instromers 43,8% 40,3% 39,5% 29,4% Gemiddelde leeftijd uitstromende personeelsleden 41,8 jr 46,5 jr 42,5 jr 40,7 jr Aantal jongeren (< 30 jaar) van de uitstromers Personeel en cijfers

3 Wat eind 2004 eind 2005 eind 2006 eind 2007 Ziekteverzuimpercentage (exclusief verzuim i.v.m. zwangerschap) 7,0% 6,8% 6,6% 6,3% Meldingsfrequentie 2,0 2,0 1,9 1,9 Gemiddeld aantal verzuimdagen 11,5 9,9 10,8 9,6 Personeelsleden die eind december langer dan 1 jaar ziek waren, uitgedrukt in percentage van het totaal aantal zieken 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% Gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaarde, zieke personeelsleden uitgedrukt in percentage van het totale personeelsbestand 2,7% 1,9% 2,6% 2,7% Gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaarde, zieke personeelsleden uitgedrukt in percentage van het totaal aantal zieken 28,9% 23,8% 36,3% 29,4% Totaal bedrag personeelslasten (in mln) 211,2 211,4 207,9 223,9 Totaal bedrag inconveniëntenregeling (in mln) 0,8 0,8 0,9 0,9 Totaal bedrag gemoeid met ouderschapsverlof (in mln) 0,9 0,4 0,5 0,4 Totaal bedrag functioneringstoelagen (in mln) 1,0 1,0 1,0 1,1 Totaal bedrag funtioneringstoeslagen (in mln) 0,1 0,1 0,1 0,1 Totaal bedrag gratificaties (excl. ambtsjubilea) (in mln) 0,5 0,8 0,6 0,7 Totaal bedrag gratificaties (incl. ambtsjubilea) (in mln) 0,7 1,2 0,9 0,9 Totaal bedrag ingehuurde externen (in mln) 75,2 102,1 84,4* 116,1* Waarvan voor vervanging, incidentele / piek- en projectwerkzaamheden (in mln) 47,3* 57,4* Meest voorkomend bruto maandloon in november Percentage personeelsleden op het maximum van de werkelijke schaal 62,3% 65,6% 63,8% 66,0% * Totaal bedrag 2006 en 2007 gebaseerd op GFIS maar met correcties aangebracht op verzoek van de DMO Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht Aantal fte s 180,8 159,1 139,0 126,3 Toename aantal fte s -11,1% -12,0% -12,6% -9,1% meer afgenomen schaal 1 t/m 3 1,0 0,0 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 25,3 19,4 12,4 11,3 schaal 7 t/m 9 69,4 60,3 55,1 54,7 schaal 10 t/m 12 74,2 69,5 62,9 52,8 schaal 13 en hoger 10,9 9,9 8,5 7,5 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -10,7% -11,5% -11,8% -9,3% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 75,5% 69,4% 68,0% 68,4% hoger Percentage vrouwelijke personeelsleden 30,2% 30,6% 33,3% 30,1% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 27,4% 27,6% 30,9% 27,7% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 21,5% 18,9% 25,8% 20,4% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 4,7% 0,5% 3,5% 4,7% lager Percentage vrouwen van de instroom 20,0% 0,0% 50,0% 14,3% lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 7,0% 14,6% 7,1% 4,7% lager Gemiddelde leeftijd 42,3 jr 43,1 jr 43,7 jr 45,3 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 12,0% 9,4% 6,7% 4,4% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 27,1% 33,5% 28,7% 34,6% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 16,7% 15,9% 17,3% 19,9% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 26,6% 12,4% 11,3% 8,8% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 35,9% 36,5% 37,3% 42,6% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 4,1 4,8 5,3 8,5 Ziekteverzuimpercentage 7,4% 5,2% 4,6% 5,2% lager Meldingsfrequentie 2,1 2,1 2,1 2 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 10,3 12,2 7,2 7,35 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 1,3% 0,0% 0,0% 0,2% lager totale personeel 2,6% 0,0% 2,7% 3,7% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 33,3% 0,0% 57,1% 41,7% hoger een functioneringstoelage 13,0% 12,9% 13,3% 14,7% hoger een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 1,6% 1,2% 0,7% 0,7% lager een toelage onregelmatige dienst 1,6% 1,2% 1,3% 0,7% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen* Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden* Aantal geregistreerde nevenfuncties* * aantal is totaal OGU/DSO 4 Personeel en cijfers

4 Dienst Stadsontwikkeling Aantal fte s 497,4 483,8 445,9 465,0 Toename aantal fte s -3,0% -2,7% -7,8% 4,3% meer afgenomen Dienst Wijken Aantal fte s 111,5 100,0 108,5 120,4 Toename aantal fte s -7,2% -10,3% 8,5% 11,0% meer toegenomen schaal 1 t/m 3 0,9 1,9 2,6 2,6 schaal 4 t/m 6 60,0 52,1 48,3 60,7 schaal 7 t/m 9 129,4 128,8 118,2 122,1 schaal 10 t/m ,5 252,5 231,2 230,4 schaal 13 en hoger 49,6 48,5 45,6 49,2 schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 1,8 0,9 schaal 4 t/m 6 5,8 5,3 5,9 14,9 schaal 7 t/m 9 56,9 52,7 54,8 54,4 schaal 10 t/m 12 35,2 31,3 36,3 40,4 schaal 13 en hoger 13,7 10,8 9,8 9,8 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -2,2% -2,7% -6,2% 3,4% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 61,2% 60,1% 55,8% 56,5% hoger Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -6,8% -9,6% 12,2% 9,4% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 31,6% 30,9% 28,3% 24,5% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 42,1% 42,4% 43,2% 41,1% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 39,4% 39,7% 40,4% 38,5% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 28,9% 30,1% 31,4% 30,3% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Percentage vrouwelijke personeelsleden 71,3% 73,2% 71,0% 71,5% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 67,4% 67,8% 68,0% 68,2% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 48,4% 46,7% 47,3% 51,6% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 4,1% 2,9% 4,5% 10,8% lager Percentage vrouwen van de instroom 47,8% 37,5% 54,2% 31,5% lager Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 1,4% 0,7% 6,5% 21,0% hoger Percentage vrouwen van de instroom 50,0% 100,0% 50,0% 65,5% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 5,6% 5,3% 6,6% 10,8% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 2,7% 13,2% 0,8% 21,0% hoger Gemiddelde leeftijd 43,8 jr 44,3 jr 45,1 jr 45,3 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 7,3% 6,2% 5,2% 5,0% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 33,2% 36,7% 33,3% 33,4% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 15,0% 15,8% 19,7% 20,8% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Gemiddelde leeftijd 42,8 jr 43,2 jr 43,5 jr 43,3 jr lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 5,9% 4,1% 5,1% 8,6% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 29,4% 39,8% 37,7% 37,7% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 11,0% 5,7% 8,7% 9,3% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 20,7% 11,9% 10,6% 16,9% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 35,4% 34,7% 36,3% 37,1% lager Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 19,9% 12,2% 8,0% 19,9% hoger Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 27,2% 30,1% 33,3% 32,5% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 21,3 28,9 29,3 38,5 Ziekteverzuimpercentage 4,2% 4,5% 5,7% 5,8% lager Meldingsfrequentie 2,4 2,3 2,1 2,1 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 5,0 5,7 8,5 8,7 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% lager totale personeel 1,5% 1,9% 1,8% 2,5% lager Idem als percentage van het aantal zieken 24,2% 29,4% 28,1% 31,7% hoger een functioneringstoelage 10,4% 10,5% 13,3% 9,1% lager een functioneringstoeslag 2,6% 3,0% 2,0% 2,5% lager een inconveniëntentoelage 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% lager een toelage onregelmatige dienst 1,1% 0,2% 0,2% 2,9% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen* Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden* Aantal geregistreerde nevenfuncties* * aantal is totaal OGU/DSO Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,7 0,9 0,7 1,0 Ziekteverzuimpercentage 8,3% 7,7% 6,3% 8,4% hoger Meldingsfrequentie 1,7 1,6 1,9 2,2 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 11,5 9,9 9,3 5,6 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 2,1% 3,7% 1,2% 1,3% hoger totale personeel 2,9% 6,5% 4,3% 3,3% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 25,0% 47,1% 60,0% 20,8% lager een functioneringstoelage 6,6% 5,7% 7,2% 4,0% lager een functioneringstoeslag 3,7% 5,7% 2,2% 2,6% lager een inconveniëntentoelage 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 0,0% 0,0% 1,4% 4,6% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal geregistreerde nevenfuncties Personeel en cijfers

5 Stadswerken Aantal fte s 880,4 829,9 857,7 977,9 Toename aantal fte s -2,1% -5,7% 3,4% 14,0% meer toegenomen Projectbureau Leidsche Rijn Aantal fte s 58,7 57,7 50,8 50,4 Toename aantal fte s -10,2% -1,6% -12,0% -0,8% meer afgenomen schaal 1 t/m 3 296,0 183,2 184,2 228,6 schaal 4 t/m 6 213,2 298,7 321,4 373,0 schaal 7 t/m 9 174,7 166,0 169,2 182,5 schaal 10 t/m ,1 164,0 160,7 163,3 schaal 13 en hoger 22,4 18,0 22,1 30,5 schaal 1 t/m 3 0,9 0,7 0,7 1,6 schaal 4 t/m 6 7,6 5,6 5,4 5,6 schaal 7 t/m 9 19,6 17,3 14,9 15,1 schaal 10 t/m 12 21,7 25,3 22,3 21,6 schaal 13 en hoger 8,9 8,8 7,6 6,5 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -2,4% -5,9% 3,0% 14,5% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 80,6% 80,7% 81,5% 77,8% hoger Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -10,4% -2,9% -10,4% -1,7% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 44,9% 49,3% 46,7% 45,8% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 17,5% 17,6% 17,8% 21,7% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 15,0% 15,4% 15,4% 19,4% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 17,2% 20,2% 20,2% 20,5% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Percentage vrouwelijke personeelsleden 65,2% 62,7% 65,0% 66,1% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 60,2% 58,6% 60,8% 61,5% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 39,8% 44,6% 43,8% 42,0% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 6 8 Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 5,4% 3,3% 9,5% 23,5% hoger Percentage vrouwen van de instroom 11,7% 16,1% 16,9% 36,8% lager Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 2,6% 1,4% 3,0% 10,0% lager Percentage vrouwen van de instroom 100,0% 0,0% 100,0% 50,0% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 6,2% 8,4% 6,3% 8,8% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 5,2% 4,3% 4,5% 10,0% hoger Gemiddelde leeftijd 42,8 jr 42,7 jr 42,6 jr 43,0 jr lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 9,8% 9,1% 10,7% 11,2% hoger Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 29,4% 33,1% 31,4% 32,5% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 14,7% 12,2% 12,3% 14,1% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Gemiddelde leeftijd 41,4 jr 41,8 jr 43,4 jr 43,9 jr gelijk Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 14,5% 11,9% 3,3% 5,1% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 26,1% 28,4% 26,7% 28,8% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 10,1% 9,0% 16,7% 16,9% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 19,7% 13,8% 14,2% 26,1% hoger Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 42,6% 41,7% 40,2% 36,8% lager Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 31,9% 31,3% 8,3% 15,3% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 27,5% 25,4% 28,3% 23,7% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 12,8 15,7 12,6 13,1 Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen 9in mln) 4,3 3,6 1,7 1,2 Ziekteverzuimpercentage 8,5% 9,2% 8,6% 7,4% hoger Meldingsfrequentie 1,8 1,8 1,7 1,5 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 15,0 16,8 16,5 14,4 hoger Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,6% 0,8% 1,3% 1,5% hoger totale personeel 3,2% 2,9% 3,3% 2,9% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 31,3% 26,3% 37,0% 32,6% hoger Ziekteverzuimpercentage 8,9% 4,0% 3,9% 5,9% lager Meldingsfrequentie 1,7 1,4 1,7 1,3 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 13,1 7,2 7,1 10,3 hoger Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 2,6% 0,9% 1,2% 1,3% hoger totale personeel 0,0% 1,5% 3,3% 1,7% lager Idem als percentage van het aantal zieken 0,0% 50,0% 50,0% 10,0% lager een functioneringstoelage 21,1% 21,3% 20,2% 19,9% hoger een functioneringstoeslag 1,1% 0,8% 3,3% 3,9% hoger een inconveniëntentoelage 48,3% 53,6% 54,5% 47,1% hoger een toelage onregelmatige dienst 25,1% 24,6% 25,6% 32,4% hoger een functioneringstoelage 20,3% 22,4% 21,7% 22,0% hoger een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 1,4% 1,5% 1,7% 1,7% lager een toelage onregelmatige dienst 11,6% 11,9% 13,3% 15,3% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal geregistreerde nevenfuncties Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

6 Projectorganisatie Stationsgebied eind 2007 T.o.v. de Gemeente Aantal fte s 15,0 13,1 17,4 Toename aantal fte s 1,4% -12,7% 32,8% meer toegenomen Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Aantal fte s 197,1 152,6 154,8 165,4 Toename aantal fte s -9,0% -22,6% 1,5% 6,8% meer toegenomen schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 2,0 2,0 1,9 schaal 7 t/m 9 6,4 4,6 7,8 schaal 10 t/m 12 3,6 3,6 4,7 schaal 13 en hoger 3,0 3,0 3,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -5,9% -12,5% 28,6% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 62,5% 64,3% 72,2% hoger Percentage vrouwelijke personeelsleden 47,6% 42,9% 55,6% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 50,7% 43,5% 56,3% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 26,2% 25,8% 24,7% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 0 0 Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 5,9% 0,0% 14,3% lager Percentage vrouwen van de instroom 0,0% nvt 100,0% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 17,6% 12,5% 14,3% hoger Gemiddelde leeftijd 43,5 jr 45,5 jr 45,4 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 12,5% 7,1% 5,6% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 62,5% 50,0% 44,4% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 12,5% 14,3% 16,7% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 43,8% 7,1% 11,1% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 31,3% 35,7% 27,8% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,5 0,5 0,8 Ziekteverzuimpercentage 1,9% 2,8% 11,8% hoger Meldingsfrequentie 2,1 1,9 1,6 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 3,8 5,2 8,9 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 0,0% 5,9% hoger totale personeel 0,0% 0,0% 5,6% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 0,0% 0,0% 50,0% hoger een functioneringstoelage 0,0% 7,1% 11,1% lager een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 0,0% 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 12,5% 14,3% 11,1% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 51,6 35,5 31,4 34,2 schaal 7 t/m 9 75,0 56,9 58,9 61,1 schaal 10 t/m 12 46,3 37,9 43,5 52,8 schaal 13 en hoger 21,8 20,4 19,2 17,3 overigen 2,5 1,83 1,8 0,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -8,5% -16,6% -2,8% 4,8% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 24,3% 18,5% 21,0% 20,9% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 77,6% 77,3% 79,0% 83,2% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 74,5% 73,7% 75,8% 80,6% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 56,6% 60,8% 64,1% 68,2% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 4,9% 5,0% 7,4% 20,0% hoger Percentage vrouwen van de instroom 78,6% 76,9% 81,3% 88,1% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 12,0% 7,3% 6,0% 20,0% lager Gemiddelde leeftijd 44,5 jr 44,6 jr 44,8 jr 44,5jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 8,5% 7,9% 8,1% 5,5% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 38,2% 44,9% 37,1% 35,0% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 13,9% 13,9% 17,1% 19,1% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 23,2% 20,4% 18,1% 27,3% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 36,7% 43,5% 37,6% 31,4% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 2,0 4,5 6,2 5,4 Ziekteverzuimpercentage 7,5% 8,1% 5,0% 4,4% lager Meldingsfrequentie 1,6 1,8 1,5 1,5 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 13,6 9,1 8,1 6,4 hoger Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 1,9% 1,6% 0,4% 0,0% lager totale personeel 3,9% 2,3% 2,4% 2,7% lager Idem als percentage van het aantal zieken 43,5% 38,5% 50,0% 46,2% hoger een functioneringstoelage 3,9% 4,6% 4,3% 3,6% hoger een functioneringstoeslag 0,4% 1,4% 1,0% 1,4% lager een inconveniëntentoelage 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 2,3% 1,4% 1,0% 0,5% hoger Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

7 Dienst Ondersteuning 2006 eind 2007 T.o.v. de Gemeente Aantal fte s 96,4 99,2 Toename aantal fte s nvt 2,9% meer afgenomen Gemeentelijke Brandweer Aantal fte s 228,1 225,9 222,0 239,1 Toename aantal fte s 2,1% -1,0% -1,7% 7,7% meer toegenomen schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 4,1 3,4 schaal 7 t/m 9 43,3 39,4 schaal 10 t/m 12 46,1 48,4 schaal 13 en hoger 3,0 8,0 schaal 1 t/m 3 18,3 10,0 17,5 38,5 schaal 4 t/m 6 125,4 105,6 100,3 97,3 schaal 7 t/m 9 53,6 76,7 75,6 71,6 schaal 10 t/m 12 23,8 25,6 22,7 25,7 schaal 13 en hoger 7,0 8,0 6,0 6,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden nvt 3,0% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 80,2% 78,8% hoger Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden 0,4% -1,7% -1,3% 6,5% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 90,7% 91,8% 90,4% 92,2% hoger Percentage vrouwelijke personeelsleden 18,8% 24,0% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 16,8% 21,9% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 5,3% 15,6% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Percentage vrouwelijke personeelsleden 13,1% 13,3% 12,2% 13,1% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 12,2% 12,0% 11,5% 12,5% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 22,0% 28,6% 26,8% 24,3% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden 5 8 Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger 3 4 Verversingspercentage nvt 7,9% lager Percentage vrouwen van de instroom 20,0% 50,0% hoger Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 8,1% 6,3% 7,3% 17,4% hoger Percentage vrouwen van de instroom 31,6% 13,3% 29,4% 20,0% lager Uitstroom personeelsleden 3 8 Verlooppercentage nvt 7,9% lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 9,7% 7,2% 5,2% 17,4% hoger Gemiddelde leeftijd 43,9 jr 44,9 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar 0 0 Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 5,0% 3,8% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 46,5% 51,0% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 5,0% 7,7% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder 0 0 Gemiddelde leeftijd 41,4 jr 41,0 jr 41,0 jr 39,4 lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 12,7% 14,2% 14,8% 20,0% hoger Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 37,6% 37,8% 32,2% 27,3% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 4,6% 3,9% 6,1% 5,3% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 6,9% 13,5% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 39,6% 43,3% hoger Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 24,1% 18,0% 19,6% 25,3% hoger Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 46,0% 44,2% 44,3% 41,2% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 1,2 4,4 Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,9 0,6 0,4 1,3 Ziekteverzuimpercentage 5,3% 3,7% lager Meldingsfrequentie 3,2 2,5 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 7,4 4,3 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 0,0% lager totale personeel 1,0% 10,6% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 100,0% 50,0% hoger Ziekteverzuimpercentage 9,1% 7,9% 6,1% 7,2% hoger Meldingsfrequentie 1,7 1,9 1,6 1,5 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 20,5 16,8 13,0 15,0 hoger Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 0,0% 0,2% 1,1% hoger totale personeel 0,4% 0,0% 1,3% 0,8% lager Idem als percentage van het aantal zieken 4,2% 0,0% 17,6% 7,4% lager een functioneringstoelage 4,0% 4,8% lager een functioneringstoeslag 3,0% 2,9% hoger een inconveniëntentoelage 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 0,0% 0,0% lager een functioneringstoelage 28,7% 24,5% 15,7% 12,2% lager een functioneringstoeslag 2,1% 0,4% 1,3% 3,3% hoger een inconveniëntentoelage 72,6% 69,5% 67,4% 70,6% hoger een toelage onregelmatige dienst 76,4% 73,4% 73,5% 73,9% hoger Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden - 12 Aantal geregistreerde nevenfuncties - - Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

8 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Aantal fte s 978,6 944,9 920,9 986,0 Toename aantal fte s -1,1% -3,4% -2,5% 7,1% meer toegenomen Raadsorganen 2006 eind 2007 T.o.v. de Gemeente Aantal fte s 16,6 17,7 Toename aantal fte s 4,7% 6,6% meer toegenomen schaal 1 t/m 3 24,6 27,5 29,3 64,4 schaal 4 t/m 6 202,4 183,3 181,1 185,8 schaal 7 t/m 9 504,7 494,8 478,4 494,1 schaal 10 t/m ,6 205,1 200,1 209,7 schaal 13 en hoger 28,4 34,3 32,1 32,0 schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 0,0 0,4 schaal 7 t/m 9 8,4 9,1 schaal 10 t/m 12 5,3 5,3 schaal 13 en hoger 2,9 2,9 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -1,5% -3,3% -2,4% 6,4% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 54,5% 53,3% 53,3% 52,3% lager Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden 5,9% 11,1% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 61,1% 55,0% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 53,6% 53,7% 54,1% 53,6% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 50,4% 50,2% 51,1% 50,6% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 39,8% 38,9% 40,8% 41,7% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Percentage vrouwelijke personeelsleden 55,6% 60,0% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 53,0% 58,2% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 41,5% 41,5% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 1 1 Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 4,1% 2,6% 6,9% 12,8% lager Percentage vrouwen van de instroom 65,2% 69,0% 56,2% 53,4% hoger Instroom personeelsleden 0 2 Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger 0 0 Verversingspercentage 0,0% 11,1% lager Percentage vrouwen van de instroom nvt 100,0% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 4,9% 6,2% 6,5% 12,8% hoger Uitstroom personeelsleden 0 2 Verlooppercentage 0,0% 11,1% hoger Gemiddelde leeftijd 42,3 jr 43,0 jr 43,4 jr 43,6 jr lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 10,5% 8,8% 9,2% 8,3% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 32,3% 37,1% 32,9% 32,6% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 11,0% 12,9% 14,8% 15,9% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Gemiddelde leeftijd 44,5 jr 44,7 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar 0 1 Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 5,6% 10,0% hoger Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 22,2% 20,0% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 27,8% 30,0% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder 0 2 Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 25,6% 14,0% 12,7% 19,2% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 33,8% 34,8% 34,7% 34,9% lager Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 11,1% 10,0% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 38,9% 35,0% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 17,7 31,0 3,3 13,4 Ziekteverzuimpercentage 7,5% 6,6% 6,4% 6,0% lager Meldingsfrequentie 2,3 2,2 2,0 2,0 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 10,8 10,8 9,7 8,7 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 1,1% 0,5% 0,2% 0,4% lager totale personeel 3,8% 1,8% 2,9% 2,7% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 39,3% 19,4% 42,9% 31,3% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,3 0,5 Ziekteverzuimpercentage 2,3% 3,8% lager Meldingsfrequentie 1,4 1,4 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 5,9 8,7 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 0,0% lager totale personeel 0,0% 0,0% lager Idem als percentage van het aantal zieken 0,0% 0,0% lager een functioneringstoelage 7,4% 8,1% 9,4% 8,9% lager een functioneringstoeslag 0,8% 2,0% 2,9% 2,1% lager een inconveniëntentoelage 9,3% 10,2% 11,4% 13,4% lager een toelage onregelmatige dienst 8,2% 8,3% 8,7% 9,8% lager een functioneringstoelage 5,6% 10,0% lager een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 0,0% 0,0% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

9 Secretarie Aantal fte s 420,5 386,6 346,2 357,1 Toename aantal fte s 11,4% -8,1% -10,4% 3,1% meer afgenomen Muziekcentrum Vredenburg Aantal fte s 70,9 65,1 63,2 61,3 Toename aantal fte s 1,4% -8,1% -3,0% -3,0% meer afgenomen schaal 1 t/m 3 2,7 2,7 2,4 0,3 schaal 4 t/m 6 57,8 47,4 43,2 43,0 schaal 7 t/m 9 131,8 121,3 104,3 100,9 schaal 10 t/m ,7 181,6 159,0 177,1 schaal 13 en hoger 37,4 33,6 37,3 35,8 schaal 1 t/m 3 10,4 9,6 6,2 5,3 schaal 4 t/m 6 23,5 20,9 22,7 18,6 schaal 7 t/m 9 25,3 24,0 21,4 22,8 schaal 10 t/m 12 10,7 8,7 10,8 12,6 schaal 13 en hoger 1,0 2,0 2,0 2,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden 11,3% -7,9% -9,2% 1,7% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 51,3% 49,0% 46,3% 47,4% lager Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden 1,2% -8,3% -3,9% -1,4% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 46,4% 45,5% 45,9% 45,2% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 59,6% 60,4% 62,4% 60,3% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 55,8% 56,6% 59,3% 57,4% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 45,5% 46,3% 50,4% 52,1% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Percentage vrouwelijke personeelsleden 42,9% 40,3% 37,8% 37,0% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 39,8% 36,3% 33,9% 33,6% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 34,2% 18,7% 23,4% 26,7% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 4 3 Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 5,3% 0,6% 1,6% 7,4% lager Percentage vrouwen van de instroom 91,3% 33,3% 42,9% 66,7% hoger Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 7,2% 0,0% 3,9% 4,1% lager Percentage vrouwen van de instroom 16,7% nvt 33,3% 33,3% lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 6,7% 5,8% 7,6% 7,4% lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 6,0% 6,0% 9,1% 4,1% lager Gemiddelde leeftijd 44,3 jr 44,7 jr 45,5 jr 45,8 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 7,2% 6,7% 4,0% 5,6% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 32,9% 37,8% 36,1% 34,8% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 18,0% 17,3% 19,1% 21,2% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Gemiddelde leeftijd 42,5 jr 43,2 jr 44,0 jr 44,6 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 7,1% 5,2% 1,4% 1,4% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 31,0% 35,1% 33,8% 27,4% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 10,7% 14,3% 12,2% 19,2% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 22,4% 13,5% 6,9% 9,7% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 40,0% 40,0% 43,8% 45,0% hoger Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 31,0% 22,1% 10,8% 8,2% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 34,5% 35,1% 33,8% 34,2% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 7,7 6,5 7,9 9,2 Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,8 1,6 1,5 1,0 Ziekteverzuimpercentage 6,0% 5,6% 6,5% 6,0% lager Meldingsfrequentie 2,0 2,0 1,9 1,9 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 10,6 7,7 10,2 13,5 hoger Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 1,0% 0,9% 1,1% 0,6% lager totale personeel 3,1% 2,5% 4,0% 2,4% lager Idem als percentage van het aantal zieken 36,6% 37,9% 43,2% 31,3% hoger Ziekteverzuimpercentage 4,6% 4,8% 4,1% 5,2% lager Meldingsfrequentie 1,9 1,9 2,0 1,9 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 6,8 6,7 6,2 6,0 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% lager totale personeel 1,2% 1,3% 0,0% 1,4% lager Idem als percentage van het aantal zieken 8,3% 16,7% 0,0% 10,0% lager een functioneringstoelage 14,9% 17,3% 17,8% 19,5% hoger een functioneringstoeslag 1,4% 1,3% 1,7% 1,5% lager een inconveniëntentoelage 1,9% 1,6% 2,0% 1,9% lager een toelage onregelmatige dienst 2,7% 2,7% 3,2% 3,2% lager een functioneringstoelage 28,6% 28,6% 28,4% 23,3% hoger een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 33,3% 35,1% 35,1% 34,2% hoger een toelage onregelmatige dienst 51,2% 51,9% 51,4% 46,6% hoger Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

10 Dienst Gemeentelijke Musea Aantal fte s 63,6 60,6 58,3 59,6 Toename aantal fte s -3,5% -4,7% -3,9% 2,2 meer afgenomen Gemeentebibliotheek Utrecht Aantal fte s 145,3 137,0 128,7 138,9 Toename aantal fte s -1,9% -5,7% -6,0% 7,9% meer toegenomen schaal 1 t/m 3 15,5 15,0 15,4 15,6 schaal 4 t/m 6 17,8 14,8 14,4 15,3 schaal 7 t/m 9 19,6 18,9 16,8 18,0 schaal 10 t/m 12 10,8 9,9 9,7 8,7 schaal 13 en hoger 0,0 2,0 2,0 2,0 schaal 1 t/m 3 8,5 3,7 2,7 6,2 schaal 4 t/m 6 556,1 57,1 59,5 64,5 schaal 7 t/m 9 58,8 56,7 50,1 50,4 schaal 10 t/m 12 19,8 18,5 15,4 16,8 schaal 13 en hoger 22,1 1,0 1,0 1,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -5,4% 2,3% -7,8% -2,4 meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 29,5% 31,1% 22,9% 34,6 lager Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -1,1% -3,7% -5,6% 11,8% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 18,2% 16,7% 15,9% 16,3% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 53,4% 54,4% 49,4% 48,1 hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 47,3% 49,7% 45,1% 43,6 hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 54,6% 57,9% 57,3% 57,0 hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 4 4 Percentage vrouwelijke personeelsleden 67,9% 73,9% 71,8% 71,1% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 64,0% 65,3% 68,1% 67,2% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 42,1% 43,3% 43,9% 50,6% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 6,5% 10,2% 6,7% 7,2 lager Percentage vrouwen van de instroom 16,7% 77,8% 33,3% 50,0 hoger Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Insroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 6,3% 4,3% 1,7% 16,5% hoger Percentage vrouwen van de instroom 50,0% 50,0% 100,0% 75,0% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 11,8% 10,2% 14,4% 7,2 lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 7,4% 7,5% 2,2% 16,5% hoger Gemiddelde leeftijd 44,2 jr 44,3 jr 46,9 jr 47,5 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 15,9% 14,4% 6,0% 3,7 lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 36,4% 37,8% 45,8% 39,5 hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 25,0% 22,2% 24,1% 27,2 hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Gemiddelde leeftijd 45,1 jr 46,1 jr 47,2 jr 47,1 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 7,5% 5,6% 2,9% 4,2% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 42,2% 54,4% 47,6% 43,2% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 13,9% 16,7% 19,4% 23,2% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 25,0% 21,1% 12,0% 17,3 lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 33,0% 30,0% 32,5% 33,3 lager Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 21,4% 13,9% 9,4% 18,9% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 51,9% 54,4% 54,1% 47,9% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,3 0,4 0,5 0,6 Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,7 0,9 1,0 1,3 Ziekteverzuimpercentage 2,5% 3,0% 4,1% 3,6 lager Meldingsfrequentie 1,0 1,1 1,2 1,3 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 6,1 7,9 9,2 4,1 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 lager totale personeel 0,0% 0,0% 0,0% 1,2 lager Idem als percentage van het aantal zieken 0,0% 0,0% 0,0% 16,7 lager Ziekteverzuimpercentage 7,1% 6,6% 7,4% 7,0% hoger Meldingsfrequentie 2,1 2,3 1,9 3,2 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 8,5 5,3 9,7 4,4 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 2,4% 2,1% 3,2% 0,0% lager totale personeel 2,7% 0,6% 3,5% 3,7% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 25,0% 10,0% 31,6% 36,8% hoger een functioneringstoelage 12,5% 12,2% 16,9% 13,6 hoger een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 lager een inconveniëntentoelage 8,0% 7,8% 7,2% 9,9 lager een toelage onregelmatige dienst 28,4% 25,6% 34,9% 37,0 hoger een functioneringstoelage 1,6% 1,7% 1,2% 1,6% lager een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 1,2% 0,5% lager een inconveniëntentoelage 2,7% 2,8% 2,4% 2,6% lager een toelage onregelmatige dienst 63,6% 62,8% 62,4% 61,6% hoger Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

11 Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen Aantal fte s 174,4 169,9 166,5 168,0 Toename aantal fte s -3,2% -2,6% -2,0% 0,9% meer afgenomen Stadsschouwburg Aantal fte s 73,1 69,9 72,2 73,9 Toename aantal fte s -1,6% -4,4% 3,3% 2,4% meer afgenomen schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 57,3 54,0 52,9 50,4 schaal 7 t/m 9 83,8 81,6 76,0 75,1 schaal 10 t/m 12 30,4 31,4 35,6 37,5 schaal 13 en hoger 3,0 3,0 2,0 5,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -1,5% -3,0% -1,5% 2,1% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 62,6% 64,5% 59,3% 57,1% hoger Percentage vrouwelijke personeelsleden 54,2% 54,3% 56,2% 56,6% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 47,8% 48,2% 50,3% 50,8% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 25,0% 21,4% 25,5% 24,7% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 4,4% 3,9% 4,1% 5,7% lager Percentage vrouwen van de instroom 44,4% 75,0% 75,0% 54,5% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 3,4% 6,4% 6,6% 5,7% lager Gemiddelde leeftijd 42,3 jr 41,9 jr 42,6 jr 43,7 jr lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 13,3% 14,2% 12,4% 9,6% hoger Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 29,1% 32,5% 30,4% 32,3% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 14,8% 12,7% 14,9% 15,7% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 16,3% 12,7% 10,3% 11,1% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 41,4% 39,6% 40,2% 41,4% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,7 1,2 1,6 2,4 Ziekteverzuimpercentage 7,2% 8,2% 6,6% 5,9% lager Meldingsfrequentie1 1,9 1,9 1,6 2,0 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 9,9 7,9 12,7 8,0 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 1,8% 2,4% 2,3% 0,9% hoger totale personeel 1,0% 2,0% 2,6% 1,5% lager Idem als percentage van het aantal zieken 9,1% 21,1% 33,3% 18,8% lager schaal 1 t/m 3 8,7 7,2 11,6 12,1 schaal 4 t/m 6 35,2 31,0 30,9 30,9 schaal 7 t/m 9 18,8 22,1 21,1 21,3 schaal 10 t/m 12 7,6 7,6 6,6 7,6 schaal 13 en hoger 1,9 2,0 2,0 2,0 overigen 1,0 0,0 0,0 0,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -4,1% 0,0% 1,7% 0,8% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 27,1% 27,1% 23,3% 24,0% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 57,6% 58,5% 55,8% 54,5% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 48,5% 50,0% 48,9% 49,9% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 19,9% 19,7% 22,1% 40,6% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 10 7 Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 12,2% 15,3% 8,5% 18,3% hoger Percentage vrouwen van de instroom 66,7% 33,3% 40,0% 45,5% lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 216,3% 15,3% 10,2% 18,3% hoger Gemiddelde leeftijd 39,8 jr 39,5 jr 40,0 jr 39,3 jr lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 28,0% 26,3% 25,0% 28,9% hoger Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 29,7% 33,1% 30,0% 28,1% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 11,0% 10,2% 10,8% 13,2% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 37,3% 31,4% 33,3% 35,5% hoger Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 20,3% 20,3% 27,5% 23,1% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,4 0,5 0,3 0,4 Ziekteverzuimpercentage 6,1% 7,2% 6,1% 4,9% lager Meldingsfrequentie 1,7 1,4 1,6 1,8 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 10,4 5,3 7,8 4,4 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 1,4% 1,7% 1,7% hoger totale personeel 1,7% 0,8% 0,0% 0.8% lager Idem als percentage van het aantal zieken 20,0% 5,0% 0,0% 10,0% lager een functioneringstoelage 14,3% 13,7% 14,9% 15,2% hoger een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% lager een functioneringstoelage 2,5% 3,4% 3,3% 4,1% lager een functioneringstoeslag 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% lager een inconveniëntentoelage 16,9% 20,3% 15,0% 15,7% lager een toelage onregelmatige dienst 55,9% 53,4% 47,5% 48,8% hoger Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

12 Integriteit Ongewenst Gedrag Jaarverslag Vertrouwenspersoon Integriteit Binnen de gemeente is door het college één vertrouwenspersoon integriteit en een plaatsvervanger benoemd. Bij de vertrouwenspersoon integriteit kunnen medewerkers terecht met vermoedens van integriteitsschendingen. De vertrouwenspersoon functioneert als (anoniem) meldpunt, klankbord en adviseert het personeelslid. In 2007 hebben drie medewerkers de vertrouwenspersoon Integriteit bezocht en één medewerker zijn plaatsvervanger. Dit heeft geleid tot één anonieme melding. Bij de andere gesprekken bleek het niet te gaan om integriteitskwesties als bedoeld in de Klokkenluiderregeling. De vertrouwenspersoon heeft, waar nodig, de medewerkers wel kunnen doorverwijzen.verder hebben de vertrouwenspersoon en zijn plaatsvervanger deelgenomen aan het overleg met alle integriteitscoördinatoren van de diensten. In dit overleg is over verschillende integriteitonderwerpen gesproken, waaronder de rol van de vertrouwenspersoon. Meldingen door diensthoofden bij Registratiepunt Integriteit van (vermeende) misstanden op gebied van integriteit in 2007 De gemeente Utrecht is als werkgever wettelijk verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilig werkklimaat voor haar medewerkers en hieraan gekoppeld voorkomt en bestrijdt ze ongewenst gedrag van medewerkers onderling. Voor het begrip ongewenst gedrag verwijzen we naar de Arbo-wet. Deze hanteert sinds 1 januari 2007 het begrip sociale arbeidsbelasting : factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen. Verder is de Algemene Wet gelijke behandeling van toepassing, waaronder het verbod op discriminatie. Elke dienst heeft inmiddels speciale vertrouwenspersonen aangesteld waarbij medewerkers terecht kunnen, wanneer ze geconfronteerd zijnmet ongewenst gedrag in de vorm van seksuele intimidatie, discriminatie naar ras, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid of pesten. Zij bekijken samen met betrokkene welke stappen er ondernomen kunnen worden. Ook kan er advies ingewonnen worden door een personeelslid dan wel leidinggevende. Meldingen In 2007 kwamen op deze wijze bij vier diensten geen meldingen binnen en bij de andere twaalf diensten 30 meldingen. De meldingen konden allen binnen de dienst zelf tot een oplossing worden gebracht. Slechts 6 meldingen vielen overigens onder de strikte regels van de definitie ongewenst gedrag. Door wie gemeld Soort zaak Onderzoek door Resultaat en status Personeelslid Fraude, Intern, Accountantsdienst* Misstand niet aangetoond onrechtmatige declaraties Personeelslid Fraude Intern Aangetoond, ontslag Leidinggevende Verduistering Extern Misstand aangetoond, gemeente-eigendom strafontslag Personeelslid Intimidatie Intern Misstand niet aangetoond, wel gesprekken gevoerd Leidinggevende Verduistering Extern Misstand aangetoond, strafontslag gemeente-eigendom (1) en voorwaardelijk strafontslag met geldboete (4) Leidinggevende Corruptie Intern, Accountantsdienst* Misstand niet aangetoond Personeelslid Verduistering Extern Misstand niet aangetoond, wel gemeente-eigendom nadere organisatorische maatregelen Extern Corruptie Intern, Accountantsdienst* en Extern (nader onderzoek) Leidinggevende Misbruik van informatie Intern Misstand niet aangetoond Extern Fraude (door uitzendkracht) Intern Misstand niet aangetoond, uitzendrelatie wel beëindigd wegens twijfels Leidinggevende Misbruik/manipulatie Intern Onderzoek loopt nog van informatie Extern Intimidatie Intern Misstand aangetoond, berisping Extern Diefstal Intern en Extern Misstand aangetoond. Medewerker heeft zelf ontslag genomen Extern Belangenverstrengeling Intern en Extern Misstand niet aangetoond Extern Fraude Intern Misstand niet aangetoond Totaal 15 Extern 3 Aangetoond 5 Intern 9 Intern 9 Niet aangetoond 8 Extern 6 Beide 3 Loopt nog 2 *Per 1 oktober 2007 is de Accountantsdienst overgegaan naar de Interne Auditafdeling van de Bestuurs & Concerndienst Aard van de melding bij de vertrouwenspersoon Aantal meldingen Seksuele intimidatie 5 Discriminatie naar ras 1 Discriminatie naar geslacht Discriminatie naar hetero- of homoseksuele gerichtheid Pesten 3 Verstoorde werkrelatie chef-medewerker 10 Andere persoonlijke aangelegenheden chef-medewerker 3 Verstoorde werkrelaties collega s onderling 2 Sfeer op de werkplek 1 Privé/huiselijke problemen 2 Anders: ongewenst gedrag niet gespecificeerd 5 Klachten van-over externen 1 Totaal 33 Klachtencommissie Medewerkers kunnen met hun klacht ook terecht bij de (landelijke) Klachtencommissie Ongewenst gedrag voor Nederlandse Gemeenten van het College van Arbeidszaken. In 2007 is eenmaal door de Gemeente Utrecht een klacht ingediend. De klacht betrof Discriminatie naar ras en is behandeld. De klacht is ongegrond verklaard. Preventie/beleid Het college heeft met de diensthoofden de afspraak gemaakt dat het diensthoofd zorgt voor diensteigen beleid - preventief en curatief - ten aanzien van ongewenst gedrag en voor opname van het onderwerp in de Risico Inventarisatie en Evaluatie. In dit verband: - Heeft het GBU flyers in verschillende filialen opgehangen en heeft de leidinggevende het onderwerp ongewenst gedrag in het werkoverleg besproken. Alle nieuwe medewerkers krijgen bij aanstelling de brochures uitgereikt en hen wordt bij aanstelling verteld dat zij kunnen aankloppen bij o.a. de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, de vertrou-wensper soon, P&O of leidinggevende in het geval zij last hebben van ongewenst gedrag; - Zijn bij de DB&GB beide vertrouwenspersonen op aangeven van de centrale afdeling POI en in overleg met de afdeling P&O in juni naar de themadag Agressie & Werk bij het Instituut voor psychotrauma Schouten en Nelissen geweest. Tevens hebben zij met het oog op de voorgenomen voorlichting de cursus Presenteren van het Bureau gevolgd. Naar aanleiding van de 22 Personeel en cijfers

HR Monitor 2010. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2010. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2010 Sector Waterschappen in Beeld HR-monitor 2010 sector waterschappen in beeld drs. P.C.N. Honcoop Zoetermeer, juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 11 1.1 Achtergrond 11 1.2 Doelstelling 12

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

HR Monitor 2012. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2012. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2012 Sector Waterschappen in Beeld HR-monitor 2012 sector waterschappen in beeld drs. P.C.N. Honcoop drs. M.J.F. Tom Zoetermeer, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 9 1.1 Doelstelling 10 1.2

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2002

Sociaal jaarverslag 2002 Sociaal jaarverslag 2002 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Organisatieontwikkeling pag. 3 - evaluatie reorgansiatie Radio - evaluatie reorganisatie Televisie - evaluatie proefproject 4x9 - interne

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

HR Monitor 2007. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2007. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2007 Sector Waterschappen in Beeld HR-monitor sector wa te rschappen over 2007 Rapp ort Stratus marktonderzoek B.V. drs. P.C.N. Honcoop Zoetermeer, februari 2009 In opdracht van A&O fonds Waterschappen

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Colofon. Centrum voor Wiskunde en Informatica

Colofon. Centrum voor Wiskunde en Informatica Het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) is het nationale, aan NWO gelieerde onderzoekinstituut voor wiskunde en informatica. Het CWI is lid van het European Research Consortium for Informatics and

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 1 Preambule

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DM797107 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Personeelsbeleid 4 1.1 Overdracht afdeling Belastingen naar BGHU 4 1.2 Het Nieuwe Werken 4 1.3 Vacaturecommissie

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland Versie: 1.1, Mar13 na input stakeholder bijeenkomst 4 maart 2013 Naast de Nederlandse relevante

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

Voor wo o rd. Sociaal Jaarverslag 2007

Voor wo o rd. Sociaal Jaarverslag 2007 sociaal 27 jaarverslag pag. 2 2-5 6-7 -2 2-25 Voor wo o rd Als je moet kiezen tussen het lezen van De Vliegeraar van Khaled Hosseini of van het Sociaal Jaarverslag van de gemeente Helmond, welke publicatie

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te

Nadere informatie

Sociaal en Arbojaarverslag

Sociaal en Arbojaarverslag Sociaal en Arbojaarverslag 2011 Afdeling Centrale Ondersteuning Cluster Personeel & Organisatie Pagina 1 INHOUD 3 Inleiding 4 Mobiliteitsbeleid 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Opleiding,

Nadere informatie

Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse

Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse Falke & Verbaan Fazantlaan 1b 5613 CA Eindhoven Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse TNO Postbus 718 2130 AS Hoofddorp Ontwikkeld in opdracht van het Arboservicepunt Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk

Nadere informatie

de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) te Amsterdam en FNV Bondgenoten te Utrecht

de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) te Amsterdam en FNV Bondgenoten te Utrecht COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te Delft, elk als partij enerzijds en de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.)

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2013 t/m 30 september 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te Delft,

Nadere informatie

Documentnummer: Versie: 4 HR-O-1-109-04. Aantal pagina s (incl. voorblad): 8

Documentnummer: Versie: 4 HR-O-1-109-04. Aantal pagina s (incl. voorblad): 8 Documentnaam: Documentnummer: Versie: 4 Ongewenst Gedrag, beleid HR-O-1-109-04 Aantal pagina s (incl. voorblad): 8 Van toepassing op: Medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde en bepaalde tijd,

Nadere informatie