Personeel & cijfers 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeel & cijfers 2007"

Transcriptie

1 Gegevensdefinities Personeel In deze publicatie wordt, tenzij anders vermeld, onder personeel verstaan: Personeelsleden in dienst van de gemeente Utrecht op wie de Arbeidsvoorwaardenregeling Utrecht (ARU) van toepassing is. Intrede Een intrede wordt geteld, wanneer dit tevens een intrede in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) inhoudt. Uittrede Een uittrede wordt geteld, wanneer dit tevens een uittrede in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) inhoudt. Voltijd Werktijd van 36 uren (= 1 FTE) of meer. Deeltijd Werktijd van minder dan 36 uren. Meldingsfrequentie ziekteverzuim Het aantal meldingen gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte. Gemiddeld aantal verzuimdagen per ziekmelding Het aantal kalenderdagen van het verzuim gedeeld door het aantal ziekmeldingen. % verzuim (exclusief zwangerschapsverlof) Het aantal verzuimdagen gedeeld door de beschikbare dagen. Personeelslasten (Loonsom) De som van het brutosalaris of uitkering + toelagen en vergoedingen verminderd met inhoudingen c.q. kortingen en verhoogd met de werkgeverslasten (b.v. pensioenpremie). Salariscategorieën minimum maximum 1 t/m t/m t/m t/m t/m Personeel & cijfers 2007 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht Dienst Ondersteuning, servicecentrum PSA Bestuurs- en Concerndienst, sector Financiën en Personeel Vormgeving Abel Derks/Eugenie Römer, Utrecht Datum Maart 2008 Overzicht van de ontwikkelingen binnen het Utrechtse personeelsbestand

2 Het personeelsbestand van Utrecht (per 31 december 2007) in een oogopslag Personeel en Cijfers 2007 De samenstelling van de gemeentelijke organisatie in beeld gebracht aan de hand van gegevens uit het gemeentelijke PersoneelsInformatie en ManagementSysteem. Nu nog met De dienst Stadsontwikkeling en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht. Deze diensten zullen in Personeel en Cijfers 2008 als één dienst terug te vinden zijn onder de naam StadsOntwikkeling. Maar zonder De Accountantsdienst. Deze organisatie heeft in 2007 een ingrijpende verandering doorgemaakt en is opgenomen in de Bestuurs- en Concerndienst. En zonder De gegevens over bedrijfskinderopvang. Dankzij de veranderde wetgeving vervult Utrecht als werkgever geen rol meer op het gebied van de kinderopvang. Door Het SC Personeels- en Salarisadministratie van de dienst Ondersteuning en de sector Financiën en Personeel van de Bestuurs- en Concerndienst van de gemeente Utrecht verzorgden samen deze uitgave. Maart 2008 Inhoudsopgave 3 Het personeelsbestand in één oogopslag 5 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht 6 Dienst Stadsontwikkeling 7 Dienst Wijken 8 Stadswerken 9 Projectbureau Leidsche Rijn 10 Projectorganisatie Stationsgebied 11 Gemeentelijk Geneeskundige en Gezondheidsdienst 12 Dienst Ondersteuning 13 Gemeentelijke Brandweer 14 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 Raadsorganen 16 Secretarie 17 Muziekcentrum Vredenburg 18 Dienst Gemeentelijke Musea 19 Gemeentebibliotheek Utrecht 20 Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen 21 Stadsschouwburg 22 Integriteit 23 Ongewenst gedrag 25 Gegevensdefinities Soorten personeel eind 2004 eind 2005 eind 2006 eind 2007 Omvang: totaal aantal fte s Omvang: toename aantal fte s t.o.v. voorafgaande jaar 1,3% -5,7% -0,4% 5,9% Omvang: totaal aantal personeelsleden Omvang: toename aantal personeelsleden t.o.v. voorafgaande jaar -1,5% -5,2% -0,4% 5,4% Verdeling aantal personeelsleden over de salarisschalen in percentage totaal schaal 1 t/m 3 9,6% 7,2% 7,4% 9,4% schaal 4 t/m 6 24,1% 25,1% 25,0% 25,2% schaal 7 t/m 9 35,0% 36,4% 35,8% 34,3% schaal 10 t/m 12 26,5% 27,0% 26,8% 26,2% schaal 13 en hoger 4,8% 5,0% 5,0% 4,9% overigen 0,09% 0,05% 0,05% 0,00% Percentage personeelsleden dat 36 uur of meer werkt 58,1% 57,3% 56,8% 56,3% Percentage vrouwen van het totaal aantal personeelsleden 45,1% 45,3% 44,7% 45,0% Percentage fte s dat door vrouwen bezet wordt 40,7% 40,6% 40,4% 40,9% Percentage vrouwen van de instroom in schaal 12 en hoger 330,0% 50,0% 38,5% 66,7% Aantal personeelsleden dat is ingestroomd Verversingspercentage 5,1% 3,3% 6,1% 14,4% Instromers in percentage bezetting in salariscategorie voorgaande jaar schaal 1 t/m 3 12,7% 9,2% 24,8% 68,3% schaal 4 t/m 6 4,3% 3,2% 5,6% 15,0% schaal 7 t/m 9 3,3% 3,0% 5,6% 9,3% schaal 10 t/m 12 3,0% 1,9% 3,4% 7,3% schaal 13 en hoger 1,3% 2,2% 2,4% 5,0% Aantal personeelsleden dat is uitgestroomd Verlooppercentage 6,6% 7,5% 6,5% 8,0% Uitstroompercentage onder personeelsleden jonger dan 30 jaar 20,2% 18,6% 17,6% 21,3% Uitstromers in percentage bezetting in salariscategorie voorgaande jaar schaal 1 t/m 3 11,2% 8,3% 8,8% 23,2% schaal 4 t/m 6 7,5% 7,6% 4,5% 6,5% schaal 7 t/m 9 5,1% 7,4% 6,1% 5,6% schaal 10 t/m 12 5,4% 6,9% 6,1% 8,2% schaal 13 en hoger 5,3% 10,8% 9,0% 8,2% Percentage personeelsleden met een dienstverband korter dan drie jaar 23,2% 14,9% 12,7% 19,7% Percentage personeelsleden met een dienstverband van drie t/m tien jaar 39,1% 47,9% 48,9% 43,1% Percentage personeelsleden met een dienstverband van meer dan tien jaar 37,7% 38,0% 38,4% 37,2% Gemiddelde leeftijd mannen 44,1 jr 44,4 jr 44,7 jr 44,8 jr Gemiddelde leeftijd vrouwen 40,6 jr 41,8 jr 42,5 jr 42,8 jr Gemiddelde leeftijd alle personeelsleden 42,8 jr 43,3 jr 43,7 jr 43,9 jr Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 10,1% 9,2% 8,5% 8,8% Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 13,5% 13,3% 14,9% 16,4% Gemiddelde leeftijd instromende personeelsleden 33,6 jr 33,3 jr 33,5 jr 36,6 jr Percentage jongeren (< 30 jaar) van de instromers 43,8% 40,3% 39,5% 29,4% Gemiddelde leeftijd uitstromende personeelsleden 41,8 jr 46,5 jr 42,5 jr 40,7 jr Aantal jongeren (< 30 jaar) van de uitstromers Personeel en cijfers

3 Wat eind 2004 eind 2005 eind 2006 eind 2007 Ziekteverzuimpercentage (exclusief verzuim i.v.m. zwangerschap) 7,0% 6,8% 6,6% 6,3% Meldingsfrequentie 2,0 2,0 1,9 1,9 Gemiddeld aantal verzuimdagen 11,5 9,9 10,8 9,6 Personeelsleden die eind december langer dan 1 jaar ziek waren, uitgedrukt in percentage van het totaal aantal zieken 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% Gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaarde, zieke personeelsleden uitgedrukt in percentage van het totale personeelsbestand 2,7% 1,9% 2,6% 2,7% Gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaarde, zieke personeelsleden uitgedrukt in percentage van het totaal aantal zieken 28,9% 23,8% 36,3% 29,4% Totaal bedrag personeelslasten (in mln) 211,2 211,4 207,9 223,9 Totaal bedrag inconveniëntenregeling (in mln) 0,8 0,8 0,9 0,9 Totaal bedrag gemoeid met ouderschapsverlof (in mln) 0,9 0,4 0,5 0,4 Totaal bedrag functioneringstoelagen (in mln) 1,0 1,0 1,0 1,1 Totaal bedrag funtioneringstoeslagen (in mln) 0,1 0,1 0,1 0,1 Totaal bedrag gratificaties (excl. ambtsjubilea) (in mln) 0,5 0,8 0,6 0,7 Totaal bedrag gratificaties (incl. ambtsjubilea) (in mln) 0,7 1,2 0,9 0,9 Totaal bedrag ingehuurde externen (in mln) 75,2 102,1 84,4* 116,1* Waarvan voor vervanging, incidentele / piek- en projectwerkzaamheden (in mln) 47,3* 57,4* Meest voorkomend bruto maandloon in november Percentage personeelsleden op het maximum van de werkelijke schaal 62,3% 65,6% 63,8% 66,0% * Totaal bedrag 2006 en 2007 gebaseerd op GFIS maar met correcties aangebracht op verzoek van de DMO Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht Aantal fte s 180,8 159,1 139,0 126,3 Toename aantal fte s -11,1% -12,0% -12,6% -9,1% meer afgenomen schaal 1 t/m 3 1,0 0,0 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 25,3 19,4 12,4 11,3 schaal 7 t/m 9 69,4 60,3 55,1 54,7 schaal 10 t/m 12 74,2 69,5 62,9 52,8 schaal 13 en hoger 10,9 9,9 8,5 7,5 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -10,7% -11,5% -11,8% -9,3% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 75,5% 69,4% 68,0% 68,4% hoger Percentage vrouwelijke personeelsleden 30,2% 30,6% 33,3% 30,1% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 27,4% 27,6% 30,9% 27,7% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 21,5% 18,9% 25,8% 20,4% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 4,7% 0,5% 3,5% 4,7% lager Percentage vrouwen van de instroom 20,0% 0,0% 50,0% 14,3% lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 7,0% 14,6% 7,1% 4,7% lager Gemiddelde leeftijd 42,3 jr 43,1 jr 43,7 jr 45,3 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 12,0% 9,4% 6,7% 4,4% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 27,1% 33,5% 28,7% 34,6% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 16,7% 15,9% 17,3% 19,9% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 26,6% 12,4% 11,3% 8,8% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 35,9% 36,5% 37,3% 42,6% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 4,1 4,8 5,3 8,5 Ziekteverzuimpercentage 7,4% 5,2% 4,6% 5,2% lager Meldingsfrequentie 2,1 2,1 2,1 2 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 10,3 12,2 7,2 7,35 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 1,3% 0,0% 0,0% 0,2% lager totale personeel 2,6% 0,0% 2,7% 3,7% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 33,3% 0,0% 57,1% 41,7% hoger een functioneringstoelage 13,0% 12,9% 13,3% 14,7% hoger een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 1,6% 1,2% 0,7% 0,7% lager een toelage onregelmatige dienst 1,6% 1,2% 1,3% 0,7% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen* Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden* Aantal geregistreerde nevenfuncties* * aantal is totaal OGU/DSO 4 Personeel en cijfers

4 Dienst Stadsontwikkeling Aantal fte s 497,4 483,8 445,9 465,0 Toename aantal fte s -3,0% -2,7% -7,8% 4,3% meer afgenomen Dienst Wijken Aantal fte s 111,5 100,0 108,5 120,4 Toename aantal fte s -7,2% -10,3% 8,5% 11,0% meer toegenomen schaal 1 t/m 3 0,9 1,9 2,6 2,6 schaal 4 t/m 6 60,0 52,1 48,3 60,7 schaal 7 t/m 9 129,4 128,8 118,2 122,1 schaal 10 t/m ,5 252,5 231,2 230,4 schaal 13 en hoger 49,6 48,5 45,6 49,2 schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 1,8 0,9 schaal 4 t/m 6 5,8 5,3 5,9 14,9 schaal 7 t/m 9 56,9 52,7 54,8 54,4 schaal 10 t/m 12 35,2 31,3 36,3 40,4 schaal 13 en hoger 13,7 10,8 9,8 9,8 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -2,2% -2,7% -6,2% 3,4% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 61,2% 60,1% 55,8% 56,5% hoger Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -6,8% -9,6% 12,2% 9,4% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 31,6% 30,9% 28,3% 24,5% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 42,1% 42,4% 43,2% 41,1% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 39,4% 39,7% 40,4% 38,5% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 28,9% 30,1% 31,4% 30,3% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Percentage vrouwelijke personeelsleden 71,3% 73,2% 71,0% 71,5% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 67,4% 67,8% 68,0% 68,2% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 48,4% 46,7% 47,3% 51,6% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 4,1% 2,9% 4,5% 10,8% lager Percentage vrouwen van de instroom 47,8% 37,5% 54,2% 31,5% lager Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 1,4% 0,7% 6,5% 21,0% hoger Percentage vrouwen van de instroom 50,0% 100,0% 50,0% 65,5% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 5,6% 5,3% 6,6% 10,8% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 2,7% 13,2% 0,8% 21,0% hoger Gemiddelde leeftijd 43,8 jr 44,3 jr 45,1 jr 45,3 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 7,3% 6,2% 5,2% 5,0% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 33,2% 36,7% 33,3% 33,4% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 15,0% 15,8% 19,7% 20,8% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Gemiddelde leeftijd 42,8 jr 43,2 jr 43,5 jr 43,3 jr lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 5,9% 4,1% 5,1% 8,6% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 29,4% 39,8% 37,7% 37,7% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 11,0% 5,7% 8,7% 9,3% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 20,7% 11,9% 10,6% 16,9% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 35,4% 34,7% 36,3% 37,1% lager Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 19,9% 12,2% 8,0% 19,9% hoger Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 27,2% 30,1% 33,3% 32,5% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 21,3 28,9 29,3 38,5 Ziekteverzuimpercentage 4,2% 4,5% 5,7% 5,8% lager Meldingsfrequentie 2,4 2,3 2,1 2,1 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 5,0 5,7 8,5 8,7 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% lager totale personeel 1,5% 1,9% 1,8% 2,5% lager Idem als percentage van het aantal zieken 24,2% 29,4% 28,1% 31,7% hoger een functioneringstoelage 10,4% 10,5% 13,3% 9,1% lager een functioneringstoeslag 2,6% 3,0% 2,0% 2,5% lager een inconveniëntentoelage 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% lager een toelage onregelmatige dienst 1,1% 0,2% 0,2% 2,9% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen* Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden* Aantal geregistreerde nevenfuncties* * aantal is totaal OGU/DSO Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,7 0,9 0,7 1,0 Ziekteverzuimpercentage 8,3% 7,7% 6,3% 8,4% hoger Meldingsfrequentie 1,7 1,6 1,9 2,2 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 11,5 9,9 9,3 5,6 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 2,1% 3,7% 1,2% 1,3% hoger totale personeel 2,9% 6,5% 4,3% 3,3% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 25,0% 47,1% 60,0% 20,8% lager een functioneringstoelage 6,6% 5,7% 7,2% 4,0% lager een functioneringstoeslag 3,7% 5,7% 2,2% 2,6% lager een inconveniëntentoelage 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 0,0% 0,0% 1,4% 4,6% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal geregistreerde nevenfuncties Personeel en cijfers

5 Stadswerken Aantal fte s 880,4 829,9 857,7 977,9 Toename aantal fte s -2,1% -5,7% 3,4% 14,0% meer toegenomen Projectbureau Leidsche Rijn Aantal fte s 58,7 57,7 50,8 50,4 Toename aantal fte s -10,2% -1,6% -12,0% -0,8% meer afgenomen schaal 1 t/m 3 296,0 183,2 184,2 228,6 schaal 4 t/m 6 213,2 298,7 321,4 373,0 schaal 7 t/m 9 174,7 166,0 169,2 182,5 schaal 10 t/m ,1 164,0 160,7 163,3 schaal 13 en hoger 22,4 18,0 22,1 30,5 schaal 1 t/m 3 0,9 0,7 0,7 1,6 schaal 4 t/m 6 7,6 5,6 5,4 5,6 schaal 7 t/m 9 19,6 17,3 14,9 15,1 schaal 10 t/m 12 21,7 25,3 22,3 21,6 schaal 13 en hoger 8,9 8,8 7,6 6,5 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -2,4% -5,9% 3,0% 14,5% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 80,6% 80,7% 81,5% 77,8% hoger Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -10,4% -2,9% -10,4% -1,7% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 44,9% 49,3% 46,7% 45,8% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 17,5% 17,6% 17,8% 21,7% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 15,0% 15,4% 15,4% 19,4% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 17,2% 20,2% 20,2% 20,5% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Percentage vrouwelijke personeelsleden 65,2% 62,7% 65,0% 66,1% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 60,2% 58,6% 60,8% 61,5% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 39,8% 44,6% 43,8% 42,0% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 6 8 Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 5,4% 3,3% 9,5% 23,5% hoger Percentage vrouwen van de instroom 11,7% 16,1% 16,9% 36,8% lager Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 2,6% 1,4% 3,0% 10,0% lager Percentage vrouwen van de instroom 100,0% 0,0% 100,0% 50,0% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 6,2% 8,4% 6,3% 8,8% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 5,2% 4,3% 4,5% 10,0% hoger Gemiddelde leeftijd 42,8 jr 42,7 jr 42,6 jr 43,0 jr lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 9,8% 9,1% 10,7% 11,2% hoger Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 29,4% 33,1% 31,4% 32,5% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 14,7% 12,2% 12,3% 14,1% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Gemiddelde leeftijd 41,4 jr 41,8 jr 43,4 jr 43,9 jr gelijk Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 14,5% 11,9% 3,3% 5,1% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 26,1% 28,4% 26,7% 28,8% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 10,1% 9,0% 16,7% 16,9% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 19,7% 13,8% 14,2% 26,1% hoger Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 42,6% 41,7% 40,2% 36,8% lager Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 31,9% 31,3% 8,3% 15,3% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 27,5% 25,4% 28,3% 23,7% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 12,8 15,7 12,6 13,1 Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen 9in mln) 4,3 3,6 1,7 1,2 Ziekteverzuimpercentage 8,5% 9,2% 8,6% 7,4% hoger Meldingsfrequentie 1,8 1,8 1,7 1,5 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 15,0 16,8 16,5 14,4 hoger Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,6% 0,8% 1,3% 1,5% hoger totale personeel 3,2% 2,9% 3,3% 2,9% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 31,3% 26,3% 37,0% 32,6% hoger Ziekteverzuimpercentage 8,9% 4,0% 3,9% 5,9% lager Meldingsfrequentie 1,7 1,4 1,7 1,3 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 13,1 7,2 7,1 10,3 hoger Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 2,6% 0,9% 1,2% 1,3% hoger totale personeel 0,0% 1,5% 3,3% 1,7% lager Idem als percentage van het aantal zieken 0,0% 50,0% 50,0% 10,0% lager een functioneringstoelage 21,1% 21,3% 20,2% 19,9% hoger een functioneringstoeslag 1,1% 0,8% 3,3% 3,9% hoger een inconveniëntentoelage 48,3% 53,6% 54,5% 47,1% hoger een toelage onregelmatige dienst 25,1% 24,6% 25,6% 32,4% hoger een functioneringstoelage 20,3% 22,4% 21,7% 22,0% hoger een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 1,4% 1,5% 1,7% 1,7% lager een toelage onregelmatige dienst 11,6% 11,9% 13,3% 15,3% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal geregistreerde nevenfuncties Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

6 Projectorganisatie Stationsgebied eind 2007 T.o.v. de Gemeente Aantal fte s 15,0 13,1 17,4 Toename aantal fte s 1,4% -12,7% 32,8% meer toegenomen Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Aantal fte s 197,1 152,6 154,8 165,4 Toename aantal fte s -9,0% -22,6% 1,5% 6,8% meer toegenomen schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 2,0 2,0 1,9 schaal 7 t/m 9 6,4 4,6 7,8 schaal 10 t/m 12 3,6 3,6 4,7 schaal 13 en hoger 3,0 3,0 3,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -5,9% -12,5% 28,6% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 62,5% 64,3% 72,2% hoger Percentage vrouwelijke personeelsleden 47,6% 42,9% 55,6% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 50,7% 43,5% 56,3% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 26,2% 25,8% 24,7% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 0 0 Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 5,9% 0,0% 14,3% lager Percentage vrouwen van de instroom 0,0% nvt 100,0% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 17,6% 12,5% 14,3% hoger Gemiddelde leeftijd 43,5 jr 45,5 jr 45,4 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 12,5% 7,1% 5,6% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 62,5% 50,0% 44,4% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 12,5% 14,3% 16,7% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 43,8% 7,1% 11,1% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 31,3% 35,7% 27,8% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,5 0,5 0,8 Ziekteverzuimpercentage 1,9% 2,8% 11,8% hoger Meldingsfrequentie 2,1 1,9 1,6 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 3,8 5,2 8,9 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 0,0% 5,9% hoger totale personeel 0,0% 0,0% 5,6% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 0,0% 0,0% 50,0% hoger een functioneringstoelage 0,0% 7,1% 11,1% lager een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 0,0% 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 12,5% 14,3% 11,1% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 51,6 35,5 31,4 34,2 schaal 7 t/m 9 75,0 56,9 58,9 61,1 schaal 10 t/m 12 46,3 37,9 43,5 52,8 schaal 13 en hoger 21,8 20,4 19,2 17,3 overigen 2,5 1,83 1,8 0,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -8,5% -16,6% -2,8% 4,8% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 24,3% 18,5% 21,0% 20,9% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 77,6% 77,3% 79,0% 83,2% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 74,5% 73,7% 75,8% 80,6% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 56,6% 60,8% 64,1% 68,2% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 4,9% 5,0% 7,4% 20,0% hoger Percentage vrouwen van de instroom 78,6% 76,9% 81,3% 88,1% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 12,0% 7,3% 6,0% 20,0% lager Gemiddelde leeftijd 44,5 jr 44,6 jr 44,8 jr 44,5jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 8,5% 7,9% 8,1% 5,5% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 38,2% 44,9% 37,1% 35,0% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 13,9% 13,9% 17,1% 19,1% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 23,2% 20,4% 18,1% 27,3% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 36,7% 43,5% 37,6% 31,4% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 2,0 4,5 6,2 5,4 Ziekteverzuimpercentage 7,5% 8,1% 5,0% 4,4% lager Meldingsfrequentie 1,6 1,8 1,5 1,5 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 13,6 9,1 8,1 6,4 hoger Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 1,9% 1,6% 0,4% 0,0% lager totale personeel 3,9% 2,3% 2,4% 2,7% lager Idem als percentage van het aantal zieken 43,5% 38,5% 50,0% 46,2% hoger een functioneringstoelage 3,9% 4,6% 4,3% 3,6% hoger een functioneringstoeslag 0,4% 1,4% 1,0% 1,4% lager een inconveniëntentoelage 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 2,3% 1,4% 1,0% 0,5% hoger Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

7 Dienst Ondersteuning 2006 eind 2007 T.o.v. de Gemeente Aantal fte s 96,4 99,2 Toename aantal fte s nvt 2,9% meer afgenomen Gemeentelijke Brandweer Aantal fte s 228,1 225,9 222,0 239,1 Toename aantal fte s 2,1% -1,0% -1,7% 7,7% meer toegenomen schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 4,1 3,4 schaal 7 t/m 9 43,3 39,4 schaal 10 t/m 12 46,1 48,4 schaal 13 en hoger 3,0 8,0 schaal 1 t/m 3 18,3 10,0 17,5 38,5 schaal 4 t/m 6 125,4 105,6 100,3 97,3 schaal 7 t/m 9 53,6 76,7 75,6 71,6 schaal 10 t/m 12 23,8 25,6 22,7 25,7 schaal 13 en hoger 7,0 8,0 6,0 6,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden nvt 3,0% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 80,2% 78,8% hoger Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden 0,4% -1,7% -1,3% 6,5% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 90,7% 91,8% 90,4% 92,2% hoger Percentage vrouwelijke personeelsleden 18,8% 24,0% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 16,8% 21,9% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 5,3% 15,6% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Percentage vrouwelijke personeelsleden 13,1% 13,3% 12,2% 13,1% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 12,2% 12,0% 11,5% 12,5% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 22,0% 28,6% 26,8% 24,3% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden 5 8 Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger 3 4 Verversingspercentage nvt 7,9% lager Percentage vrouwen van de instroom 20,0% 50,0% hoger Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 8,1% 6,3% 7,3% 17,4% hoger Percentage vrouwen van de instroom 31,6% 13,3% 29,4% 20,0% lager Uitstroom personeelsleden 3 8 Verlooppercentage nvt 7,9% lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 9,7% 7,2% 5,2% 17,4% hoger Gemiddelde leeftijd 43,9 jr 44,9 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar 0 0 Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 5,0% 3,8% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 46,5% 51,0% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 5,0% 7,7% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder 0 0 Gemiddelde leeftijd 41,4 jr 41,0 jr 41,0 jr 39,4 lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 12,7% 14,2% 14,8% 20,0% hoger Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 37,6% 37,8% 32,2% 27,3% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 4,6% 3,9% 6,1% 5,3% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 6,9% 13,5% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 39,6% 43,3% hoger Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 24,1% 18,0% 19,6% 25,3% hoger Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 46,0% 44,2% 44,3% 41,2% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 1,2 4,4 Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,9 0,6 0,4 1,3 Ziekteverzuimpercentage 5,3% 3,7% lager Meldingsfrequentie 3,2 2,5 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 7,4 4,3 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 0,0% lager totale personeel 1,0% 10,6% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 100,0% 50,0% hoger Ziekteverzuimpercentage 9,1% 7,9% 6,1% 7,2% hoger Meldingsfrequentie 1,7 1,9 1,6 1,5 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 20,5 16,8 13,0 15,0 hoger Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 0,0% 0,2% 1,1% hoger totale personeel 0,4% 0,0% 1,3% 0,8% lager Idem als percentage van het aantal zieken 4,2% 0,0% 17,6% 7,4% lager een functioneringstoelage 4,0% 4,8% lager een functioneringstoeslag 3,0% 2,9% hoger een inconveniëntentoelage 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 0,0% 0,0% lager een functioneringstoelage 28,7% 24,5% 15,7% 12,2% lager een functioneringstoeslag 2,1% 0,4% 1,3% 3,3% hoger een inconveniëntentoelage 72,6% 69,5% 67,4% 70,6% hoger een toelage onregelmatige dienst 76,4% 73,4% 73,5% 73,9% hoger Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden - 12 Aantal geregistreerde nevenfuncties - - Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

8 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Aantal fte s 978,6 944,9 920,9 986,0 Toename aantal fte s -1,1% -3,4% -2,5% 7,1% meer toegenomen Raadsorganen 2006 eind 2007 T.o.v. de Gemeente Aantal fte s 16,6 17,7 Toename aantal fte s 4,7% 6,6% meer toegenomen schaal 1 t/m 3 24,6 27,5 29,3 64,4 schaal 4 t/m 6 202,4 183,3 181,1 185,8 schaal 7 t/m 9 504,7 494,8 478,4 494,1 schaal 10 t/m ,6 205,1 200,1 209,7 schaal 13 en hoger 28,4 34,3 32,1 32,0 schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 0,0 0,4 schaal 7 t/m 9 8,4 9,1 schaal 10 t/m 12 5,3 5,3 schaal 13 en hoger 2,9 2,9 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -1,5% -3,3% -2,4% 6,4% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 54,5% 53,3% 53,3% 52,3% lager Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden 5,9% 11,1% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 61,1% 55,0% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 53,6% 53,7% 54,1% 53,6% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 50,4% 50,2% 51,1% 50,6% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 39,8% 38,9% 40,8% 41,7% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Percentage vrouwelijke personeelsleden 55,6% 60,0% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 53,0% 58,2% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 41,5% 41,5% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 1 1 Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 4,1% 2,6% 6,9% 12,8% lager Percentage vrouwen van de instroom 65,2% 69,0% 56,2% 53,4% hoger Instroom personeelsleden 0 2 Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger 0 0 Verversingspercentage 0,0% 11,1% lager Percentage vrouwen van de instroom nvt 100,0% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 4,9% 6,2% 6,5% 12,8% hoger Uitstroom personeelsleden 0 2 Verlooppercentage 0,0% 11,1% hoger Gemiddelde leeftijd 42,3 jr 43,0 jr 43,4 jr 43,6 jr lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 10,5% 8,8% 9,2% 8,3% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 32,3% 37,1% 32,9% 32,6% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 11,0% 12,9% 14,8% 15,9% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Gemiddelde leeftijd 44,5 jr 44,7 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar 0 1 Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 5,6% 10,0% hoger Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 22,2% 20,0% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 27,8% 30,0% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder 0 2 Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 25,6% 14,0% 12,7% 19,2% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 33,8% 34,8% 34,7% 34,9% lager Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 11,1% 10,0% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 38,9% 35,0% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 17,7 31,0 3,3 13,4 Ziekteverzuimpercentage 7,5% 6,6% 6,4% 6,0% lager Meldingsfrequentie 2,3 2,2 2,0 2,0 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 10,8 10,8 9,7 8,7 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 1,1% 0,5% 0,2% 0,4% lager totale personeel 3,8% 1,8% 2,9% 2,7% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 39,3% 19,4% 42,9% 31,3% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,3 0,5 Ziekteverzuimpercentage 2,3% 3,8% lager Meldingsfrequentie 1,4 1,4 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 5,9 8,7 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 0,0% lager totale personeel 0,0% 0,0% lager Idem als percentage van het aantal zieken 0,0% 0,0% lager een functioneringstoelage 7,4% 8,1% 9,4% 8,9% lager een functioneringstoeslag 0,8% 2,0% 2,9% 2,1% lager een inconveniëntentoelage 9,3% 10,2% 11,4% 13,4% lager een toelage onregelmatige dienst 8,2% 8,3% 8,7% 9,8% lager een functioneringstoelage 5,6% 10,0% lager een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 0,0% 0,0% lager Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

9 Secretarie Aantal fte s 420,5 386,6 346,2 357,1 Toename aantal fte s 11,4% -8,1% -10,4% 3,1% meer afgenomen Muziekcentrum Vredenburg Aantal fte s 70,9 65,1 63,2 61,3 Toename aantal fte s 1,4% -8,1% -3,0% -3,0% meer afgenomen schaal 1 t/m 3 2,7 2,7 2,4 0,3 schaal 4 t/m 6 57,8 47,4 43,2 43,0 schaal 7 t/m 9 131,8 121,3 104,3 100,9 schaal 10 t/m ,7 181,6 159,0 177,1 schaal 13 en hoger 37,4 33,6 37,3 35,8 schaal 1 t/m 3 10,4 9,6 6,2 5,3 schaal 4 t/m 6 23,5 20,9 22,7 18,6 schaal 7 t/m 9 25,3 24,0 21,4 22,8 schaal 10 t/m 12 10,7 8,7 10,8 12,6 schaal 13 en hoger 1,0 2,0 2,0 2,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden 11,3% -7,9% -9,2% 1,7% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 51,3% 49,0% 46,3% 47,4% lager Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden 1,2% -8,3% -3,9% -1,4% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 46,4% 45,5% 45,9% 45,2% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 59,6% 60,4% 62,4% 60,3% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 55,8% 56,6% 59,3% 57,4% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 45,5% 46,3% 50,4% 52,1% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Percentage vrouwelijke personeelsleden 42,9% 40,3% 37,8% 37,0% lager Percentage fte s vervuld door vrouwen 39,8% 36,3% 33,9% 33,6% lager Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 34,2% 18,7% 23,4% 26,7% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 4 3 Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 5,3% 0,6% 1,6% 7,4% lager Percentage vrouwen van de instroom 91,3% 33,3% 42,9% 66,7% hoger Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 7,2% 0,0% 3,9% 4,1% lager Percentage vrouwen van de instroom 16,7% nvt 33,3% 33,3% lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 6,7% 5,8% 7,6% 7,4% lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 6,0% 6,0% 9,1% 4,1% lager Gemiddelde leeftijd 44,3 jr 44,7 jr 45,5 jr 45,8 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 7,2% 6,7% 4,0% 5,6% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 32,9% 37,8% 36,1% 34,8% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 18,0% 17,3% 19,1% 21,2% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Gemiddelde leeftijd 42,5 jr 43,2 jr 44,0 jr 44,6 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 7,1% 5,2% 1,4% 1,4% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 31,0% 35,1% 33,8% 27,4% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 10,7% 14,3% 12,2% 19,2% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 22,4% 13,5% 6,9% 9,7% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 40,0% 40,0% 43,8% 45,0% hoger Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 31,0% 22,1% 10,8% 8,2% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 34,5% 35,1% 33,8% 34,2% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 7,7 6,5 7,9 9,2 Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,8 1,6 1,5 1,0 Ziekteverzuimpercentage 6,0% 5,6% 6,5% 6,0% lager Meldingsfrequentie 2,0 2,0 1,9 1,9 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 10,6 7,7 10,2 13,5 hoger Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 1,0% 0,9% 1,1% 0,6% lager totale personeel 3,1% 2,5% 4,0% 2,4% lager Idem als percentage van het aantal zieken 36,6% 37,9% 43,2% 31,3% hoger Ziekteverzuimpercentage 4,6% 4,8% 4,1% 5,2% lager Meldingsfrequentie 1,9 1,9 2,0 1,9 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 6,8 6,7 6,2 6,0 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% lager totale personeel 1,2% 1,3% 0,0% 1,4% lager Idem als percentage van het aantal zieken 8,3% 16,7% 0,0% 10,0% lager een functioneringstoelage 14,9% 17,3% 17,8% 19,5% hoger een functioneringstoeslag 1,4% 1,3% 1,7% 1,5% lager een inconveniëntentoelage 1,9% 1,6% 2,0% 1,9% lager een toelage onregelmatige dienst 2,7% 2,7% 3,2% 3,2% lager een functioneringstoelage 28,6% 28,6% 28,4% 23,3% hoger een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 33,3% 35,1% 35,1% 34,2% hoger een toelage onregelmatige dienst 51,2% 51,9% 51,4% 46,6% hoger Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

10 Dienst Gemeentelijke Musea Aantal fte s 63,6 60,6 58,3 59,6 Toename aantal fte s -3,5% -4,7% -3,9% 2,2 meer afgenomen Gemeentebibliotheek Utrecht Aantal fte s 145,3 137,0 128,7 138,9 Toename aantal fte s -1,9% -5,7% -6,0% 7,9% meer toegenomen schaal 1 t/m 3 15,5 15,0 15,4 15,6 schaal 4 t/m 6 17,8 14,8 14,4 15,3 schaal 7 t/m 9 19,6 18,9 16,8 18,0 schaal 10 t/m 12 10,8 9,9 9,7 8,7 schaal 13 en hoger 0,0 2,0 2,0 2,0 schaal 1 t/m 3 8,5 3,7 2,7 6,2 schaal 4 t/m 6 556,1 57,1 59,5 64,5 schaal 7 t/m 9 58,8 56,7 50,1 50,4 schaal 10 t/m 12 19,8 18,5 15,4 16,8 schaal 13 en hoger 22,1 1,0 1,0 1,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -5,4% 2,3% -7,8% -2,4 meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 29,5% 31,1% 22,9% 34,6 lager Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -1,1% -3,7% -5,6% 11,8% meer toegenomen Percentage full-time en meer werkenden 18,2% 16,7% 15,9% 16,3% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 53,4% 54,4% 49,4% 48,1 hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 47,3% 49,7% 45,1% 43,6 hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 54,6% 57,9% 57,3% 57,0 hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 4 4 Percentage vrouwelijke personeelsleden 67,9% 73,9% 71,8% 71,1% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 64,0% 65,3% 68,1% 67,2% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 42,1% 43,3% 43,9% 50,6% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 6,5% 10,2% 6,7% 7,2 lager Percentage vrouwen van de instroom 16,7% 77,8% 33,3% 50,0 hoger Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Insroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 6,3% 4,3% 1,7% 16,5% hoger Percentage vrouwen van de instroom 50,0% 50,0% 100,0% 75,0% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 11,8% 10,2% 14,4% 7,2 lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 7,4% 7,5% 2,2% 16,5% hoger Gemiddelde leeftijd 44,2 jr 44,3 jr 46,9 jr 47,5 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 15,9% 14,4% 6,0% 3,7 lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 36,4% 37,8% 45,8% 39,5 hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 25,0% 22,2% 24,1% 27,2 hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Gemiddelde leeftijd 45,1 jr 46,1 jr 47,2 jr 47,1 jr hoger Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 7,5% 5,6% 2,9% 4,2% lager Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 42,2% 54,4% 47,6% 43,2% hoger Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 13,9% 16,7% 19,4% 23,2% hoger Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 25,0% 21,1% 12,0% 17,3 lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 33,0% 30,0% 32,5% 33,3 lager Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 21,4% 13,9% 9,4% 18,9% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 51,9% 54,4% 54,1% 47,9% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,3 0,4 0,5 0,6 Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,7 0,9 1,0 1,3 Ziekteverzuimpercentage 2,5% 3,0% 4,1% 3,6 lager Meldingsfrequentie 1,0 1,1 1,2 1,3 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 6,1 7,9 9,2 4,1 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 lager totale personeel 0,0% 0,0% 0,0% 1,2 lager Idem als percentage van het aantal zieken 0,0% 0,0% 0,0% 16,7 lager Ziekteverzuimpercentage 7,1% 6,6% 7,4% 7,0% hoger Meldingsfrequentie 2,1 2,3 1,9 3,2 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 8,5 5,3 9,7 4,4 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 2,4% 2,1% 3,2% 0,0% lager totale personeel 2,7% 0,6% 3,5% 3,7% hoger Idem als percentage van het aantal zieken 25,0% 10,0% 31,6% 36,8% hoger een functioneringstoelage 12,5% 12,2% 16,9% 13,6 hoger een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 lager een inconveniëntentoelage 8,0% 7,8% 7,2% 9,9 lager een toelage onregelmatige dienst 28,4% 25,6% 34,9% 37,0 hoger een functioneringstoelage 1,6% 1,7% 1,2% 1,6% lager een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 1,2% 0,5% lager een inconveniëntentoelage 2,7% 2,8% 2,4% 2,6% lager een toelage onregelmatige dienst 63,6% 62,8% 62,4% 61,6% hoger Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

11 Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen Aantal fte s 174,4 169,9 166,5 168,0 Toename aantal fte s -3,2% -2,6% -2,0% 0,9% meer afgenomen Stadsschouwburg Aantal fte s 73,1 69,9 72,2 73,9 Toename aantal fte s -1,6% -4,4% 3,3% 2,4% meer afgenomen schaal 1 t/m 3 0,0 0,0 0,0 0,0 schaal 4 t/m 6 57,3 54,0 52,9 50,4 schaal 7 t/m 9 83,8 81,6 76,0 75,1 schaal 10 t/m 12 30,4 31,4 35,6 37,5 schaal 13 en hoger 3,0 3,0 2,0 5,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -1,5% -3,0% -1,5% 2,1% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 62,6% 64,5% 59,3% 57,1% hoger Percentage vrouwelijke personeelsleden 54,2% 54,3% 56,2% 56,6% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 47,8% 48,2% 50,3% 50,8% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 25,0% 21,4% 25,5% 24,7% lager Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 4,4% 3,9% 4,1% 5,7% lager Percentage vrouwen van de instroom 44,4% 75,0% 75,0% 54,5% hoger Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 3,4% 6,4% 6,6% 5,7% lager Gemiddelde leeftijd 42,3 jr 41,9 jr 42,6 jr 43,7 jr lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 13,3% 14,2% 12,4% 9,6% hoger Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 29,1% 32,5% 30,4% 32,3% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 14,8% 12,7% 14,9% 15,7% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 16,3% 12,7% 10,3% 11,1% lager Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 41,4% 39,6% 40,2% 41,4% hoger Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,7 1,2 1,6 2,4 Ziekteverzuimpercentage 7,2% 8,2% 6,6% 5,9% lager Meldingsfrequentie1 1,9 1,9 1,6 2,0 hoger Gemiddeld aantal verzuimdagen 9,9 7,9 12,7 8,0 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 1,8% 2,4% 2,3% 0,9% hoger totale personeel 1,0% 2,0% 2,6% 1,5% lager Idem als percentage van het aantal zieken 9,1% 21,1% 33,3% 18,8% lager schaal 1 t/m 3 8,7 7,2 11,6 12,1 schaal 4 t/m 6 35,2 31,0 30,9 30,9 schaal 7 t/m 9 18,8 22,1 21,1 21,3 schaal 10 t/m 12 7,6 7,6 6,6 7,6 schaal 13 en hoger 1,9 2,0 2,0 2,0 overigen 1,0 0,0 0,0 0,0 Aantal personeelsleden Toename aantal personeelsleden -4,1% 0,0% 1,7% 0,8% meer afgenomen Percentage full-time en meer werkenden 27,1% 27,1% 23,3% 24,0% lager Percentage vrouwelijke personeelsleden 57,6% 58,5% 55,8% 54,5% hoger Percentage fte s vervuld door vrouwen 48,5% 50,0% 48,9% 49,9% hoger Percentage fte s in schaal 10 en hoger vervuld door vrouwen 19,9% 19,7% 22,1% 40,6% hoger Aantal personeelsleden van vermoedelijk allochtone afkomst 10 7 Instroom personeelsleden Instroom in de schalen 1 t/m Instroom in de schalen 10 en hoger Verversingspercentage 12,2% 15,3% 8,5% 18,3% hoger Percentage vrouwen van de instroom 66,7% 33,3% 40,0% 45,5% lager Uitstroom personeelsleden Verlooppercentage 216,3% 15,3% 10,2% 18,3% hoger Gemiddelde leeftijd 39,8 jr 39,5 jr 40,0 jr 39,3 jr lager Instroom personeelsleden jonger dan 25 jaar Percentage personeelsleden jonger dan 30 jaar 28,0% 26,3% 25,0% 28,9% hoger Percentage personeelsleden van 45 tot 55 jaar 29,7% 33,1% 30,0% 28,1% lager Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder 11,0% 10,2% 10,8% 13,2% lager Aantal personeelsleden 60 jaar en ouder Personeelsleden korter dan 3 jaar in dienst 37,3% 31,4% 33,3% 35,5% hoger Personeelsleden langer dan 10 jaar in dienst 20,3% 20,3% 27,5% 23,1% lager Totaal bedrag gemoeid met inhuur van externen (in mln) 0,4 0,5 0,3 0,4 Ziekteverzuimpercentage 6,1% 7,2% 6,1% 4,9% lager Meldingsfrequentie 1,7 1,4 1,6 1,8 lager Gemiddeld aantal verzuimdagen 10,4 5,3 7,8 4,4 lager Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek 0,0% 1,4% 1,7% 1,7% hoger totale personeel 1,7% 0,8% 0,0% 0.8% lager Idem als percentage van het aantal zieken 20,0% 5,0% 0,0% 10,0% lager een functioneringstoelage 14,3% 13,7% 14,9% 15,2% hoger een functioneringstoeslag 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% lager een inconveniëntentoelage 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% lager een toelage onregelmatige dienst 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% lager een functioneringstoelage 2,5% 3,4% 3,3% 4,1% lager een functioneringstoeslag 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% lager een inconveniëntentoelage 16,9% 20,3% 15,0% 15,7% lager een toelage onregelmatige dienst 55,9% 53,4% 47,5% 48,8% hoger Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Aantal afgelegde Integriteitsverklaringen Aantal geregistreerde nevenwerkzaamheden Personeel en cijfers

12 Integriteit Ongewenst Gedrag Jaarverslag Vertrouwenspersoon Integriteit Binnen de gemeente is door het college één vertrouwenspersoon integriteit en een plaatsvervanger benoemd. Bij de vertrouwenspersoon integriteit kunnen medewerkers terecht met vermoedens van integriteitsschendingen. De vertrouwenspersoon functioneert als (anoniem) meldpunt, klankbord en adviseert het personeelslid. In 2007 hebben drie medewerkers de vertrouwenspersoon Integriteit bezocht en één medewerker zijn plaatsvervanger. Dit heeft geleid tot één anonieme melding. Bij de andere gesprekken bleek het niet te gaan om integriteitskwesties als bedoeld in de Klokkenluiderregeling. De vertrouwenspersoon heeft, waar nodig, de medewerkers wel kunnen doorverwijzen.verder hebben de vertrouwenspersoon en zijn plaatsvervanger deelgenomen aan het overleg met alle integriteitscoördinatoren van de diensten. In dit overleg is over verschillende integriteitonderwerpen gesproken, waaronder de rol van de vertrouwenspersoon. Meldingen door diensthoofden bij Registratiepunt Integriteit van (vermeende) misstanden op gebied van integriteit in 2007 De gemeente Utrecht is als werkgever wettelijk verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilig werkklimaat voor haar medewerkers en hieraan gekoppeld voorkomt en bestrijdt ze ongewenst gedrag van medewerkers onderling. Voor het begrip ongewenst gedrag verwijzen we naar de Arbo-wet. Deze hanteert sinds 1 januari 2007 het begrip sociale arbeidsbelasting : factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen. Verder is de Algemene Wet gelijke behandeling van toepassing, waaronder het verbod op discriminatie. Elke dienst heeft inmiddels speciale vertrouwenspersonen aangesteld waarbij medewerkers terecht kunnen, wanneer ze geconfronteerd zijnmet ongewenst gedrag in de vorm van seksuele intimidatie, discriminatie naar ras, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid of pesten. Zij bekijken samen met betrokkene welke stappen er ondernomen kunnen worden. Ook kan er advies ingewonnen worden door een personeelslid dan wel leidinggevende. Meldingen In 2007 kwamen op deze wijze bij vier diensten geen meldingen binnen en bij de andere twaalf diensten 30 meldingen. De meldingen konden allen binnen de dienst zelf tot een oplossing worden gebracht. Slechts 6 meldingen vielen overigens onder de strikte regels van de definitie ongewenst gedrag. Door wie gemeld Soort zaak Onderzoek door Resultaat en status Personeelslid Fraude, Intern, Accountantsdienst* Misstand niet aangetoond onrechtmatige declaraties Personeelslid Fraude Intern Aangetoond, ontslag Leidinggevende Verduistering Extern Misstand aangetoond, gemeente-eigendom strafontslag Personeelslid Intimidatie Intern Misstand niet aangetoond, wel gesprekken gevoerd Leidinggevende Verduistering Extern Misstand aangetoond, strafontslag gemeente-eigendom (1) en voorwaardelijk strafontslag met geldboete (4) Leidinggevende Corruptie Intern, Accountantsdienst* Misstand niet aangetoond Personeelslid Verduistering Extern Misstand niet aangetoond, wel gemeente-eigendom nadere organisatorische maatregelen Extern Corruptie Intern, Accountantsdienst* en Extern (nader onderzoek) Leidinggevende Misbruik van informatie Intern Misstand niet aangetoond Extern Fraude (door uitzendkracht) Intern Misstand niet aangetoond, uitzendrelatie wel beëindigd wegens twijfels Leidinggevende Misbruik/manipulatie Intern Onderzoek loopt nog van informatie Extern Intimidatie Intern Misstand aangetoond, berisping Extern Diefstal Intern en Extern Misstand aangetoond. Medewerker heeft zelf ontslag genomen Extern Belangenverstrengeling Intern en Extern Misstand niet aangetoond Extern Fraude Intern Misstand niet aangetoond Totaal 15 Extern 3 Aangetoond 5 Intern 9 Intern 9 Niet aangetoond 8 Extern 6 Beide 3 Loopt nog 2 *Per 1 oktober 2007 is de Accountantsdienst overgegaan naar de Interne Auditafdeling van de Bestuurs & Concerndienst Aard van de melding bij de vertrouwenspersoon Aantal meldingen Seksuele intimidatie 5 Discriminatie naar ras 1 Discriminatie naar geslacht Discriminatie naar hetero- of homoseksuele gerichtheid Pesten 3 Verstoorde werkrelatie chef-medewerker 10 Andere persoonlijke aangelegenheden chef-medewerker 3 Verstoorde werkrelaties collega s onderling 2 Sfeer op de werkplek 1 Privé/huiselijke problemen 2 Anders: ongewenst gedrag niet gespecificeerd 5 Klachten van-over externen 1 Totaal 33 Klachtencommissie Medewerkers kunnen met hun klacht ook terecht bij de (landelijke) Klachtencommissie Ongewenst gedrag voor Nederlandse Gemeenten van het College van Arbeidszaken. In 2007 is eenmaal door de Gemeente Utrecht een klacht ingediend. De klacht betrof Discriminatie naar ras en is behandeld. De klacht is ongegrond verklaard. Preventie/beleid Het college heeft met de diensthoofden de afspraak gemaakt dat het diensthoofd zorgt voor diensteigen beleid - preventief en curatief - ten aanzien van ongewenst gedrag en voor opname van het onderwerp in de Risico Inventarisatie en Evaluatie. In dit verband: - Heeft het GBU flyers in verschillende filialen opgehangen en heeft de leidinggevende het onderwerp ongewenst gedrag in het werkoverleg besproken. Alle nieuwe medewerkers krijgen bij aanstelling de brochures uitgereikt en hen wordt bij aanstelling verteld dat zij kunnen aankloppen bij o.a. de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, de vertrou-wensper soon, P&O of leidinggevende in het geval zij last hebben van ongewenst gedrag; - Zijn bij de DB&GB beide vertrouwenspersonen op aangeven van de centrale afdeling POI en in overleg met de afdeling P&O in juni naar de themadag Agressie & Werk bij het Instituut voor psychotrauma Schouten en Nelissen geweest. Tevens hebben zij met het oog op de voorgenomen voorlichting de cursus Presenteren van het Bureau gevolgd. Naar aanleiding van de 22 Personeel en cijfers

13 Gegevensdefinities themadag Agressie & Werk en de gewijzigde arbo-wetgeving is geconstateerd dat ontwikkeling en/of uitbreiding van intern beleid gewenst is; - Is in het kader daarvan kort overleg gevoerd met P&O DB&GB en is het wenselijk, mede met het oog op de invulling van de voorlichting, dit te vervolgen door regelmatig overleg met het hoofd P&O, DB&G. In het kader van afstemming en preventie zijn door de vertrouwenspersonen ook gesprekken gevoerd met bedrijfsmaatschappelijk werk en is kennis gemaakt de nieuwe bedrijfsarts. Er is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van een sociale kaart in verband met verwijzing naar andere disciplines; - Zijn bij de DMO inmiddels drie vertrouwsersonen aangesteld. Met P&O heeft er een eva-luatie plaatsgevonden over het jaar 2006 en zijn er contacten over de stand van zaken. Er vond een gesprek met de OR en de nieuwe directeur plaats; ook is er altijd een vertrouwenspersoon aanwezig bij de intro-bijeenkomsten voor nieuw DMO-personeel; - Is bij StadsOntwikkeling het beleid t.a.v. ongewenst gedrag geactualiseerd. De directie heeft o.m. de rol van leidinggevenden, P&O en vertrouwenspersoon inzake ongewenst gedag scherper omschreven en het accent verlegd naar preventieve activiteiten. - Nam de Brandweer actief deel aan het landelijk project onder de naam brandweer van binnen naar buiten. Zo is er een gerichte actie geweest om meer allochtonen te werven en hebben meer collega s deelgenomen aan het RozeRood netwerk (homoseksuelen). Personeel In deze publicatie wordt, tenzij anders vermeld, onder personeel verstaan: Personeelsleden in dienst van de gemeente Utrecht op wie de Arbeidsvoorwaardenregeling Utrecht (ARU) van toepassing is. Intrede Een intrede wordt geteld, wanneer dit tevens een intrede in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) inhoudt. Uittrede Een uittrede wordt geteld, wanneer dit tevens een uittrede in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) inhoudt. Voltijd Werktijd van 36 uren (= 1 FTE) of meer. Deeltijd Werktijd van minder dan 36 uren. Meldingsfrequentie ziekteverzuim Het aantal meldingen gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte. Gemiddeld aantal verzuimdagen per ziekmelding Het aantal kalenderdagen van het verzuim gedeeld door het aantal ziekmeldingen. % verzuim (exclusief zwangerschapsverlof) Het aantal verzuimdagen gedeeld door de beschikbare dagen. Personeelslasten (Loonsom) De som van het brutosalaris of uitkering + toelagen en vergoedingen verminderd met inhoudingen c.q. kortingen en verhoogd met de werkgeverslasten (b.v. pensioenpremie). Salariscategorieën minimum maximum 1 t/m t/m t/m t/m t/m Colofon Uitgave Gemeente Utrecht Dienst Ondersteuning, servicecentrum PSA Bestuurs- en Concerndienst, sector Financiën en Personeel Vormgeving Abel Derks/Eugenie Römer, Utrecht Datum Maart Personeel en cijfers 2007

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2014 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2013 2013 2014 2014 % % Totale formatie 1.608 1562 * Aantal medewerkers 1.662 1.643 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2015 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2014 2014 2015 2015 aantal % aantal % Totale formatie 1562* 1.563 * Aantal medewerkers 1.643 1.672 Gemiddelde

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2016 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2015 2015 2016 2016 % % Totale formatie 1.563 * 1.490 Aantal medewerkers 1.672 1.571 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Inleiding In het Sociaal jaarverslag 2013 van het Waterschap Roer en Overmaas worden de voor het jaar 2013 relevante feiten en cijfers weergegeven.

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013

Sociaal Jaarverslag 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting We bieden de leden van de Raad het Sociaal

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 INSTROOM In 2009 zijn 40 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is gedaald ten opzichte van 2008 en bedraagt

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Personeelsmonitor GEMEENTEN

Personeelsmonitor GEMEENTEN Personeelsmonitor GEMEENTEN 2016 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 2 SAMENVATTING 3 OVERZICHT TABELLEN EN FIGUREN 10 1. FORMATIE & BEZETTING 13 Formatie, bezetting 13 Bezuinigingen 24 Externe inhuur 26 2. INSTROOM,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal

Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal 3a. Standaard jaarverslag 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de vertrouwenspersoon van over het jaar . In dit jaarverslag

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde SBOH Sociaal Jaarverslag 2015 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding. 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2014 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het Sociaal Jaarverslag 2014 is in een nieuw jasje gestoken

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG INLEIDING Als werkgever zijn we krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag Tabellen en Grafieken 2012 Coöperatie VGZ Univé-VGZ-IZA-Trias 2012 2011 2010 2009 2008 Personeelsaantallen 2629 3631 3818 4.027 4.212 Dienstjaren* 12,1

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Kinderdagverblijf Eigenwijs, handelend onder Vertah BV, verder te noemen organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag voor

Nadere informatie

Seksuele intimidatie. informatie voor werkgevers

Seksuele intimidatie. informatie voor werkgevers Seksuele intimidatie informatie voor werkgevers Seksuele intimidatie: informatie voor werkgevers Van dubbelzinnige opmerking tot verkrachting: seksuele intimidatie kent veel vormen en komt overal voor,

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven Zorg voor de zorgprofessional Goed werkgeverschap Aandacht willen geven in plaats van moeten geven 11 mei 2017 Kathelijne van Marken HR adviseur arbeidsomstandigheden Even voorstellen 20 jaar adviseur

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2015 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het Sociaal Jaarverslag 2015 verschijnt ook dit jaar als een

Nadere informatie

Toelichting Berekening Verlof

Toelichting Berekening Verlof Toelichting Berekening Verlof Datum 08-12-2016 Auteur DUO Status Definitief Versie 1.0 Versiebeheer Versie Reden van versie Auteur Datum nummer 1 Initiële versie Tris Serail Aug 2016 pagina 2 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht

Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1.1. Onder politieke ambtsdrager worden verstaan: de burgemeester, de leden

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Bijlage 1 Tabellen. Aantal % Aantal % Vermoeden reden*

Bijlage 1 Tabellen. Aantal % Aantal % Vermoeden reden* Bijlage 1 Tabellen Tabel 17 Vermoeden dat werkgever de sollicitatieprocedure heeft beëindigd vanwege, moederschap of (mogelijke) kinderwens Vermoeden dat, moederschap of (mogelijke) kinderwens reden is

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Sociaal Jaarverslag Inhoud 1. Medewerkers in beeld 3 1.1 Personeelsbestand 3 1.2 Formatie en leeftijd 4 1.3 Leeftijdsopbouw 4 1.4 Verhoudingen mannen/vrouwen 5 2. Welzijn 5 3. Mobiliteit 6 4. Personeelsbeheer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Servicecentrum Particuliere Beveiliging

Servicecentrum Particuliere Beveiliging 2014 Achtergrondinformatie Beveiligingsbranche Circa 300 bedrijven vallen onder de cao Particuliere Beveiliging. In de branche zijn naar schatting 30.000 beveiligers actief, 80% daarvan is werkzaam bij

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid 10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden (op basis van de Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang) Inhoud 1 1.

Nadere informatie

PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG

PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG 2016 PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave: Intentieverklaring Ongewenst gedrag Sancties Voorlichting / training Klachtenregeling Toezicht Checklist G. Stassen LVO Maastricht 6-9-2016 Locatie: Bonnefanten

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren A&O-fonds Provincies Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2014 Een vergelijking tussen de sectoren provincies, waterschappen en gemeenten voorwoord Voor u ligt de eerste versie van de Personeelsmonitor

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Organigram Gemeente Utrecht

Organigram Gemeente Utrecht Organigram Gemeente Utrecht gemeenteraad Utrecht college burgemeester & wethouders Gemeentesecretaris Griffie Rekenkamer Bestuurs-en Concerndienst Dienst Gemeentelijke Musea Brandweer Utrecht Dienst Stadswerken

Nadere informatie

Trends & Cijfers. Deel: Cijfers

Trends & Cijfers. Deel: Cijfers Trends & Cijfers Deel: Cijfers Voorwoord Voor u ligt de nieuwe uitgave van Trends en Cijfers, werken in de publieke sector 0. Net als vorig jaar bevat deze uitgave een deel Cijfers en een deel Trends.

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Vastgesteld door het College van Bestuur Inwerking getreden op 7 oktober 2013 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Agressie en geweld: voorvallen waarbij

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Stichting Kids op Vakantie verder te noemen als organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag. De

Nadere informatie

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Versie 23 april 2009 1 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt verder tot 5,3 procent in 2008 Het ziekteverzuimpercentage 2 van gemeenten is in 2008 afgenomen tot 5,3

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. WAAROM EEN VERTROUWENSPERSOON In elke organisatie krijgen medewerkers te maken met ongewenste onderlinge omgangsvormen, zowel van collega s

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

Beleid. PsychoSociale Arbeidsbelasting. (PSA beleid)

Beleid. PsychoSociale Arbeidsbelasting. (PSA beleid) Beleid PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA beleid) Bijlage: klachtenreglement medewerker(s) Incl. positie vertrouwenspersoon versie 1 maart 2011 Vaststelling in MT 10-01-2011 Toegezonden aan OR Ter instemming

Nadere informatie

Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa

Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa Tabellenboek Datum 13 november 2003 Kenmerk SZW012 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail Internet

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1718 Vragen van de leden

Nadere informatie

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o.

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o. ALGEMENE KLACHTENREGELING SKVOB e.o. Breda, 23 januari 2014, aangepast 13 mei, 30 juni 2015 en 26 september 2016 1 Preambule Sinds 1998 kent het onderwijs de Kwaliteitswet, waarin is vastgelegd dat ieder

Nadere informatie

Integriteit en de vertrouwenspersoon

Integriteit en de vertrouwenspersoon Integriteit en de vertrouwenspersoon Contactbijeenkomst Integriteit Instituut voor Integriteitsmanagement en BedrijfsEthiek Sacha Spoor 2 juli 2015 Leadership Entrepreneurship Stewardship s.spoor@nyenrode.nl

Nadere informatie

uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen de recreatiebranche omdat zij willen werken in een

uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen de recreatiebranche omdat zij willen werken in een De branche verblijfsrecreatie en zwembaden is erop gericht mensen een plezierige tijd te bezorgen. Voor recreanten is uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen en genieten van hun vrije tijd.

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Ongewenste Omgangsvormen

Basisinspectiemodule Ongewenste Omgangsvormen Basisinspectiemodule Ongewenste Omgangsvormen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de InspectieSZW. Verder is

Nadere informatie

Personele terugblik 2014:

Personele terugblik 2014: Personele terugblik 2014: Toelichting personele terugblik 2014 De personele terugblik 2014 is opgesteld met een infographic waarop de belangrijkste informatie terug te vinden is over personele ontwikkelingen.

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

Om medewerkers van Eigen Haard de mogelijkheid te geven misstanden te melden hebben wij deze Klokkenluiderregeling opgesteld.

Om medewerkers van Eigen Haard de mogelijkheid te geven misstanden te melden hebben wij deze Klokkenluiderregeling opgesteld. De Klokkenluiderregeling van Eigen Haard Eigen Haard wil een inspirerende werkomgeving creëren waar competente medewerkers ondernemend kunnen handelen. Maar we zijn ook een bedrijf dat de integriteit hoog

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Datum 22 november 2012 Betreft Kamervragen van het lid Kerstens en het lid Karabulut inzake het Wswbedrijf

Datum 22 november 2012 Betreft Kamervragen van het lid Kerstens en het lid Karabulut inzake het Wswbedrijf > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

1.1.2 Onder een vermoeden van een misstand wordt niet begrepen een vermoeden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.

1.1.2 Onder een vermoeden van een misstand wordt niet begrepen een vermoeden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. KLOKKENLUIDERREGELING UNIVERSITEIT NYENRODE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1 Definities 1.1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer, onderscheidenlijk student: - een ieder (mannelijk of

Nadere informatie

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten 2012 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Vastgesteld door College van Bestuur 13 februari 2015 Instemming Studentenraad 13 maart 2015 Instemming Ondernemingsraad 20 april 2015 Inleiding Definitie

Nadere informatie

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet. verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar -1 t/m -4 Oude Braak 16 1012 PS Amsterdam T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.nl Inhoudsopgave 1. Leeftijdsopbouw

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Klachtenbegeleiding. Beleidsadvies. Interne opleidingen. Wibbens Vertrouwenswerk luistert en werkt

Klachtenbegeleiding. Beleidsadvies. Interne opleidingen. Wibbens Vertrouwenswerk luistert en werkt Wibbens Vertrouwenswerk luistert en werkt Klachtenbegeleiding Beleidsadvies Interne opleidingen Wibbens Vertrouwenswerk Werkgebieden Wettelijke plichten Zo bent u verplicht om de klager goed te begeleiden.

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie