gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo"

Transcriptie

1 gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo Allroundklassen Cultuurklassen Tweetalig vwo Sportklassen Highschool L.O.O.T.-school SCHOOLGIDS

2 Colofon Tekst: Willy van Bunningen Dick Frantzen Jan Willem Eilander Fotografie: Walter Planije en anderen Vormgeving en realisatie: DeltaHage bv HET SCALA COLLEGE: ONDERWIJS OP MAAT

3 INHOUD Inleiding 3 Wat is dat, Scala? 4 Onderwijs in ontwikkeling 5 Toelating 5 De basisvorming 6 Het vmbo 6 De leerwegen 7 De theoretische leerweg 7 De beroepsgerichte leerwegen 7 Sectoren 7 De tweede fase van havo en vwo 8 De profielen in de tweede fase 8 Het examendossier 9 Loopbaan- en beroepsoriëntatie 9 Onderwijs en doorstroommogelijkheden in schema 10 Leren, oké. Maar doen wij ook nog wat anders? 11 De Scala startperiode 11 Leerlingenraad 11 Feesten 11 Projectdagen 11 Werkweken en buitenlandse reizen 12 Persoonlijke ontwikkeling 12 Pré-University College en LAPP-Top 13 De Gebouwen 14 Kees Mustersstraat 14 Diamantstraat 15 Dr. A.D. Sacharovlaan 15 Kluisjes 15 Wat biedt het Scala College aan extra hulp? 16 Wie doet wat? 17 Ouders en School, hoe verloopt het contact? 18 Algemene informatie 18 Informatie over de leerlingen 18 Betrokkenheid van ouders 19 Klachtenregeling 19 Brugklasser in rood, oranje en geel 20 De vakken 20 Keuzes 21 Is die keuze alleen voor de onderbouw? 23 Alles op een rijtje 23 Internationalisering 26 Uitwisseling 26 Bezoek Engelstalige vervolgopleiding 4-vwo 26 Globe 27 Model United Nations 27 Cultuurklassen 27 Lessentabellen schooljaar Het Scala College in cijfers 30 De kosten 32

4 Raad van toezicht: Stichting Scala College Postbus AL Alphen aan den Rijn Voorzitter dhr. J. den Ouden College van bestuur: voorzitter dhr. A.J.M. van Gils dhr. H.D. Jol Vestigingsdirecteuren: Diamantstraat Dr. A.D. Sacharovlaan Kees Mustersstraat mevr. drs. G.J. Engberts dhr. R.Th.H.M. van Workum dhr. H.W.G.M. Weeber

5 Inleiding Met plezier presenteer ik u de schoolgids voor het schooljaar In deze gids wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven van het Scala College. Met deze gids willen de medewerkers van het Scala College ouders en leerlingen die voor een school voor voortgezet onderwijs moeten kiezen, informeren over de mogelijkheden op het Scala College. De informatie in de gids is ook interessant voor ouders en leerlingen die al voor het Scala College gekozen hebben. Voor collega s is het prettig om alles nog eens op een rijtje te zien. De sportklassen, highschool, de LOOT-status van het Scala College, de cultuurklassen en het tweetalig vwo maken duidelijk dat het Scala College onderwijs op maat hoog in het vaandel heeft staan. Leerlingen die niet voor één van deze accenten kiezen werken in de allroundklassen aan interessante projecten. Zo kunnen alle leerlingen op een door hen zelf gekozen manier werken aan vaardigheden die later in hun opleiding goed van pas komen. In het schooljaar is de nieuwbouw aan de Kees Mustersstraat in het gebied Nieuwe Sloot (vestiging Nieuwe Sloot) door de leerlingen van leerjaar een en twee in gebruik genomen. Tijdens de voorlichtingsavonden en het open huis kunt u komen kijken en luisteren naar alles wat het Scala College te bieden heeft. De aanwezige medewerkers zullen al uw vragen graag beantwoorden. Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact op met de heer H.W.G.M. Weeber, vestigingsdirecteur van Nieuwe Sloot. A.J.M. van Gils Voorzitter van het College van bestuur Indien in deze gids de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt, wilt u daar dan m/v voor lezen.

6 Wat is dat, Scala? Scala is een Latijns woord voor ladder of trap. En wat heeft dat te maken met het Scala College? Leerlingen krijgen de mogelijkheid om binnen het Scala College deze trap op te klimmen naar meer kennis en vaardigheden, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. En nog een uitleg Leerlingen krijgen een scala aan opleidingsmogelijkheden aangeboden. Of ze nu praktisch ingesteld zijn of theoretisch, of ze veel interesse voor sport en bewegen hebben of juist niet, op het Scala College kunnen ze alle kanten op. Op het Scala zit een scala aan leerlingen en docenten. Op onze openbare school is iedere leerling welkom. Er is geen voorkeur voor één bepaalde levensbeschouwing. Verschillen in cultuur en denken worden door leerlingen en personeel gerespecteerd.

7 Onderwijs in ontwikkeling Het Scala College werkt hard aan onderwijskundige vernieuwing. Leerlingen moeten tegenwoordig niet alleen veel weten, zij moeten ook veel kunnen, zodat zij als zelfstandig lerende studenten na het behalen van hun diploma met succes naar mbo, hbo, of wetenschappelijk onderwijs kunnen doorstromen. Het aanleren van de benodigde vaardigheden begint in het basisonderwijs en krijgt een vervolg in de basisvorming. Aansluitend op de basisvorming stromen leerlingen door naar de bovenbouw van het vmbo, of de tweede fase van havo en vwo. Toelating Leerlingen met minimaal een vmbo-advies worden toegelaten tot het eerste leerjaar van het Scala College. De aanmelding loopt veelal via de basisschool, maar ouders kunnen hun kinderen ook zelf aanmelden. Inschrijving voor het schooljaar is mogelijk tot 28 maart De toelatingscommissie onder leiding van de vestigingsdirecteur bepaalt in welke stroom de leerling geplaatst wordt. Het advies van de basisschool vormt het uitgangspunt voor plaatsing in een stroom. Wensen van ouders en leerling en eventuele aanvullende gegevens, zoals de Citoscore, kunnen worden betrokken bij het plaatsingsbesluit. Voor de sportklassen, highschool, het topsportplan (LOOT), de cultuurklassen en het tweetalig vwo gelden aanvullende voorwaarden. Voor deze opleidingen wordt een intake georganiseerd in april Bij aanmelding voor hogere leerjaren, bepaalt de betrokken vestigingsdirecteur in welk leerjaar de leerling geplaatst wordt. Advies van de school van herkomst speelt daarbij een belangrijke rol. Voor leerlingen met een handicap die gebruik maken van de regeling leerling gebonden financiering, gelden aparte toelatingscriteria. Deze worden u op verzoek toegestuurd. Onderwijsstructuur leerjaar 1 Allroundklas Cultuurklas Sportklas en highschool tvwo Gemeenschappelijkdeel Accentdeel Totaal

8 De basisvorming In de basisvorming gaat het niet alleen om wat leerlingen weten, maar ook om wat ze kunnen. Op het Scala College volgen alle leerlingen in de onderbouw een basisprogramma met daar bovenop een accentprogramma. Leerlingen die niet voor één van de specifieke accenten (sport, cultuur, tvwo) hebben gekozen, zitten in de allroundklassen en werken in die uren aan een aantal interessante projecten. Vaardigheden als samenwerken, presenteren, of omgaan met verschillen komen in alle accentprogramma s terug. Op het Scala College worden leerlingen die zich aanmelden voor het eerste leerjaar in een vmbo-, vmbo/havo-, havo/vwo- of een vwoklas geplaatst. Van elke stroom is, bij voldoende aanmelding, een sportklas en een cultuurklas variant. Verder biedt het Scala College tweetalig vwo aan. Voor enkele sporten biedt het Scala College het highschool-model aan. Voorwaarden voor plaatsing en overige informatie over deze opleidingsmogelijkheden staan verderop in de gids. sectoren Theoretisch: Techniek Zorg en welzijn Economie Landbouw Leerwegen Kaderberoeps: Basisberoeps: Zorg en welzijn: Zorg en welzijn breed Sport, dienstverlening en veiligheid Zorg en welzijn: Zorg en welzijn breed Sport, dienstverlening en veiligheid Economie: Handel en administratie Economie: Handel en administratie Het vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is een voorbereiding op de niveaus een tot en met vier in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De vakprogramma s zijn aangepast aan de programma s van het mbo. De aandacht voor vaardigheden uit het basisonderwijs en de basisvorming is terug te vinden in de examenprogramma s. Niveauverschillen in het vmbo zijn ondergebracht in leerwegen, beroepsrichtingen zijn ondergebracht in sectoren.

9 De leerwegen Het Scala College biedt in het vmbo drie leerwegen aan. De theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. De theoretische leerweg Het meest theoretische niveau. De leerlingen doen examen in zes algemene vakken. Leerlingen met een diploma kunnen doorstromen naar niveau drie of vier van het mbo, of naar het havo. De beroepsgerichte leerwegen In de beroepsgerichte leerweg zijn twee niveaus te onderscheiden: de kaderberoepsgerichte leerweg die, net als de theoretische leerweg, bedoeld is om door te stromen naar niveau drie of vier van het mbo en de basisberoepsgerichte leerweg die dient als voorbereiding op niveau een en twee van het mbo. Vanuit de beroepsgerichte leerwegen is doorstromen naar het havo niet mogelijk. De beide beroepsgerichte leerwegen zijn geschikt voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld. Zij doen examen in een beroepsgericht vak en vier algemene vakken. Sectoren De leerlingen in het vmbo kunnen kiezen uit de vier opleidingsrichtingen: techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw. Het Scala College biedt in de theoretische leerweg alle vier de sectoren aan. In de beroepsgerichte leerwegen kunnen de leerlingen kiezen uit de sectoren zorg & welzijn of economie. Binnen deze sectoren kiezen de leerlingen voor het programma zorg en welzijn breed, sport dienstverlening en veiligheid of handel en administratie.

10 De tweede fase van havo en vwo De tweede fase van havo en vwo bestaat uit leerjaar vier en vijf van het havo en leerjaar vier, vijf en zes van het vwo. In 2007 is in 4-havo en in 4-vwo een begin gemaakt met de vernieuwing van de tweede fase. Deze vernieuwing heeft vooral gevolgen voor het vakkenaanbod in de profielen en in het vrije deel. Op het Scala College is gekozen voor duidelijk herkenbare en vaste profielen. In het vrije deel kan een vak opgenomen worden dat de doorstroommogelijkheden naar het vervolgonderwijs vergroot of een vervolg is op de eigen interesse en de accentklassen in de onderbouw. In Scalatijd kunnen leerlingen kiezen voor ondersteunende of verdiepende en vakoverstijgende activiteiten. De vaardighedenlijn uit de onderbouw wordt gecontinueerd. Doel van het totale onderwijs is de keuze van een vervolgopleiding te ondersteunen en de overstap te vergemakkelijken. Voldoende kennis, vaardigheden en een juiste houding moeten daarvoor zorgen. Daarom laten we leerlingen ook kennismaken met de werkwijze van vervolgopleidingen. De profielen in de tweede fase De leerlingen hebben de keuze uit de volgende profielen: Cultuur & maatschappij Economie & maatschappij Natuur & gezondheid Natuur & techniek Havo tweede fase Gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Lichamelijke opvoeding Maatschappijleer Culturele kunstzinnige vorming Profieldeel C&M E&M N&G N&T Geschiedenis Economie Biologie Natuurkunde Kunst Geschiedenis Scheikunde Scheikunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Wiskunde A of wiskunde B Wiskunde B Duits of Frans Wiskunde A of wiskunde B Aardrijkskunde of natuurkunde Vrij deel Eén vak kiezen uit het schoolaanbod Natuur, leven en technologie

11 Vwo tweede fase Gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Duits of Frans Lichamelijke opvoeding Maatschappijleer Culturele kunstzinnige vorming Algemene natuurwetenschappen Profieldeel C&M E&M N&G N&T Geschiedenis Economie Biologie Natuurkunde Kunst Geschiedenis Scheikunde Scheikunde Wiskunde A of Aardrijkskunde Aardrijkskunde Wiskunde B wiskunde B Wiskunde C of wiskunde A Wiskunde A of wiskunde B Aardrijkskunde of natuurkunde Vrij deel Eén vak kiezen uit het schoolaanbod Natuur, leven en technologie De profielen sluiten aan bij opleidingen in dezelfde sectoren in het hbo en het wo. De vakken die de leerlingen volgen zijn verdeeld over een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel bestaat uit de vakken die alle leerlingen moeten volgen, het profieldeel bestaat uit de vakken die bij het gekozen profiel horen, daarnaast is er nog één vak vrij te kiezen uit het vrije deel. Het examendossier Toetsen en werkstukken uit leerjaar drie en vier in het vmbo, uit leerjaar vier en vijf in het havo en uit leerjaar vier, vijf en zes vwo tellen mee voor het schoolexamen. De uitslag van het centraal schriftelijke eindexamen en het schoolexamen bepalen samen de einduitslag van het examen. Loopbaan- en beroepenoriëntatie Of leerlingen nu een vmbo-, een havo- of een vwo-diploma halen, over het vervolg moet worden nagedacht. Leerlingen worden in keuzebegeleidinglessen en mentorgesprekken bij dit keuzeproces geholpen. Daarnaast vinden ondersteunende activiteiten plaats zoals de jaarlijkse opleidingenmarkt, bedrijfsstages (3-vmbo en 4-havo), het sollicitatieproject (4-vmbo), arbeidsoriëntatie (4-vwo) en bezoeken aan open dagen van vervolgopleidingen.

12 Onderwijs en doorstroommogelijkheden in schema wo Wetenschappelijk onderwijs hbo Hoger Beroepsonderwijs Leerjaar 6 Vwo Gymnasiun Atheneum Tvwo mbo Middelbaar beroeps onderwijs Leerjaar 5 Vwo Gymnasiun Atheneum Tvwo Leerjaar 4 Vwo Gymnasiun Atheneum Tvwo Leerjaar 5 Havo Leerjaar 4 Havo Theoretisch Leerjaar 4 Vmbo Leerjaar 3 Vwo Gymnasiun Atheneum Tvwo Leerjaar 3 Havo Leerjaar 3 Vmbo Theoretisch Kaderberoepsgericht Basisberoepsgericht Leerjaar 2 Vwo Gymnasiun Atheneum Tvwo Leerjaar 2 Havo/vwo Leerjaar 2 Vmbo-t/havo Leerjaar 2 Vmbo Leerjaar 1 Vwo Vwo Tvwo Leerjaar 1 Havo/vwo Leerjaar 1 Vmbo-t/havo Leerjaar 1 Vmbo 10

13 Leren, oké. Maar doen wij ook nog wat anders? Jazeker! Er is een Scala aan mogelijkheden. De Scala Startperiode De startperiode is een speciale periode voor de leerlingen van het eerste leerjaar om te wennen aan de nieuwe school, de docenten, de klasgenoten en de nieuwe vakken. In de eerste tien weken zijn veel extra activiteiten gepland, bijvoorbeeld een historische dag (Archeon), dans en muziek, poldersport, een gezamenlijke lunch, en een disco. De startperiode sluiten wij af met een klassenpresentatie waarvoor ook de ouders een uitnodiging krijgen. Leerlingenraad De leerlingenraad is het inspraakorgaan van de leerlingen. Leerlingen die willen meedenken en praten over wat er in de school gebeurt, kunnen zich aanmelden voor de leerlingenraad. Alle leerlingen van de school kunnen zitting nemen in de raad. Enkele leerlingen uit de leerlingenraad worden afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten leerlingen, ouders en personeel. Feesten Een paar keer per jaar worden feesten voor de onderbouw of bovenbouw georganiseerd. Deze feesten hebben vaak een specifiek thema. Muziek en kleding worden daar dan op aangepast. Projectdagen Drie keer per jaar wordt het normale lesprogramma doorbroken en werken de leerlingen een dag aan projecten. Gedacht moet worden aan activiteiten waarbij leerlingen voor meerdere vakken samenwerken aan een opdracht. Ook kan het zo zijn dat een groep leerlingen de hele dag bezig is met een thema zoals water of media. Op de projectdagen vinden soms ook excursies plaats, bijvoorbeeld een bezoek aan de waterzuiveringsinstallatie, de Rotterdamse haven, een museum, rechtbank, theater of een dagje grondboren. 11

14 Werkweken en buitenlandse reizen Leerlingen van het tvwo gaan in het eerste leerjaar naar Zuid-Engeland voor onderdompeling in de Engelse cultuur en in het derde leerjaar naar de Europese hoofdstad Straatsburg om zich te oriënteren op Europa tijdens een bezoek aan het Parlement. In het jaar voor het eindexamen gaan leerlingen op werkweek. Voorbeelden van bestemmingen in het afgelopen jaar: vmbo: naar Hongarije, Tsjechië, België of Frankrijk, sportieve werkweken in de natuur met een vleugje cultuur. havo: stedentrip naar Berlijn, Londen of Parijs met een cultureel programma. vwo: een verre reis naar Rome of Barcelona. Persoonlijke ontwikkeling Naar school gaan betekent niet alleen de lessen volgen van een bepaald vak, maar leerlingen moeten zich ook verdiepen in andere zaken. Het Scala College organiseert arbeidsoriëntatieweken in 3-vmbo en in 4-havo en een maatschappelijke stage in 4-vmbo. De leerlingen uit vier (t)vwo gaan op bezoek bij verschillende (Engelstalige) hogescholen en universiteiten in Nederland. Op donderdag het zesde tot en met het achtste uur wordt in de bovenbouw havo en vwo in de scalatijd gewerkt aan verdieping en het ontwikkelen van talenten. Leerlingen kunnen trainen voor deelname aan het Groot Nationaal Dictee, hun creativiteit de vrije loop laten in het open atelier kunst of het volgen van bijvoorbeeld een cursus presenteren, debatteren, filosofie of hiërogliefen. Leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben bij een vak, kunnen zich inschrijven voor conversatie bij een moderne vreemde taal of bijvoorbeeld bij wiskunde ondersteuning. 12

15 Op de havo is er in de scalatijd bovendien ruimte voor het project Helemaal Havo, wat gericht is op probleemgestuurd onderwijs en vakoverstijging, of studiebegeleiding door de mentoren. Pre-University College en LAPP-Top Bij LAPP-Top (Leiden Advanced Pre-University Program for Topstudents) volgen gemotiveerde middelbare scholieren uit 4-, 5- en 6-(t)vwo gedurende vier tot acht weken wekelijks twee uur universitair onderwijs. Het Pre-University College is een stuk zwaarder en is bedoeld voor leerlingen uit leerjaar vijf en zes (t)vwo. Zij krijgen twee jaar lang een middag per week onderwijs aan de Leidse universiteit. Deelnemers worden onderworpen aan een zeer strenge selectieprocedure. Het Scala College deed in schooljaar voor het eerst mee met twee leerlingen. Dit schooljaar is het aantal toegenomen en hebben we zeven deelnemers. 13

16 De gebouwen Kees Mustersstraat LK Alphen aan den Rijn tel: Vestigingsdirecteur: dhr. H.W.G.M. Weeber De nieuwbouw in het gebied Nieuwe Sloot is in het schooljaar in gebruik genomen door de leerlingen van leerjaar een en twee. Het complex bestaat uit een schoolgebouw en twee sporthallen. De sporthallen, die elk in drie gymzalen kunnen worden verdeeld, worden overdag door het Scala College gebruikt. Het gebouw is het onderbouwhuis van het Scala College. De leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar krijgen hier les. Het kan voorkomen dat leerlingen in het tweede leerjaar lessen krijgen in een van de andere gebouwen. Op de locatie aan de Kees Mustersstraat zijn de vestigingsdirecteur, teamleiders van het eerste en tweede leerjaar, de coördinator van de leerlingbegeleiding, de decaan van de eerste twee leerjaren, maar ook de centrale directie en de administratie te vinden. 14

17 Diamantstraat AS Alphen aan den Rijn tel: Vestigingsdirecteur: mevr. drs. G.J. Engberts In het gebouw aan de Diamantstraat zijn de leerlingen van het derde, tot en met het examenjaar van havo en vmbo gehuisvest. Het is mogelijk dat ook enkele tweede klassen lessen in dit gebouw volgen. Verder vindt u hier de teamleiders bovenbouw vmbo en havo en het decanaat voor vmbo en havo. Sporthal De Arena, die naast het Scala College ligt, is tijdens schooltijden in gebruik voor de lessen lichamelijke opvoeding. Dr. A.D. Sacharovlaan WB Alphen aan den Rijn tel: Vestigingsdirecteur: dhr. R.Th.H.M. van Workum Hier zijn het derde tot en met het zesde leerjaar van het vwo en het tvwo gevestigd. Het is mogelijk dat een enkele tweede klas lessen in dit gebouw volgt. In dit gebouw zijn de teamleiders van het vwo en tvwo en de decaan van het (t)vwo te vinden. Kluisjes Elke leerling van het Scala College krijgt een kluisje ter beschikking. Voor het gebruik van het kluisje zijn de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers verantwoordelijk. In de kluisjes mogen zich geen wapens, drugs of alcohol bevinden. In zeer bijzondere situaties heeft de vestigingsdirecteur het recht een kluisje te openen in het bijzijn van getuigen. 15

18 Wat biedt het Scala College aan extra hulp? Als blijkt dat leerlingen in de onderbouw problemen met hun studie hebben kunnen ze, na overleg met de ouders, in aanmerking komen voor extra begeleiding. Deze begeleiding wordt gegeven door speciaal geschoolde docenten. Remedial teaching: extra hulp bij taal- en leesproblemen. Huiswerk- en studiebegeleiding voor leerlingen die voor een bepaald vak extra ondersteuning nodig hebben. Ook aanpak en planning van huiswerk wordt onder de loep genomen. Er wordt een plan gemaakt per periode van acht weken. Training sociale vaardigheden: Ik doe mee, een cursus over omgaan met anderen. Twaalf bijeenkomsten in kleine groepjes. Meldpunt dyslexie: gespecialiseerde docenten houden zich extra bezig met dyslectische leerlingen. Deze docenten zijn aanspreekpunt voor de leerlingen en brengen alle docenten op de hoogte van de extra faciliteiten die de betrokken leerling nodig heeft om de studie succesvol te laten verlopen. Training vermindering van faalangst: Anti-stress-les. Zes bijeenkomsten in kleine groepjes. Bijles gegeven door tutoren: leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar helpen tegen betaling jongere leerlingen uit het derde en vierde leerjaar door middel van nadere uitleg van de lesstof. De school selecteert de tutorleerlingen en bemiddelt tussen tutor en (de ouders van) een leerling. Het Scala College neemt deel aan het samenwerkingsverband VO/VSO (voortgezet onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs). In het samenwerkingsverband kunnen de scholen een beroep doen op elkaars expertise betreffende leerlingbegeleiding. Het samenwerkingsverband heeft de afspraken in een zorgplan vastgelegd. Ook voor leerlingen uit de bovenbouw zijn er diverse begeleidingsmogelijkheden. 16

19 Wie doet wat? De mentor Elke leerling op het Scala College heeft een eigen mentor. Deze houdt in de gaten hoe het met elke leerling gaat en of het groepsproces in de klas goed verloopt. De mentor verzorgt ook de mentorlessen en is de eerst aangewezen persoon voor het contact met de ouders. De vestigingsdirecteur en de teamleider Elke gebouw heeft zijn eigen vestigingsdirecteur en teamleiders. Voor alle algemene zaken over deze afdeling kan de leerling bij hen terecht. De decaan De decaan helpt bij het maken van keuzes voor onderwijstype, profiel, sector, vervolgonderwijs of beroep. Het Scala College heeft drie decanen, op elke vestiging een. Het vertrouwensteam Leerlingen met specifieke persoonlijke problemen kunnen bij een van de docenten uit dit team terecht. Soms wordt, met toestemming van de leerling, jeugdhulpverlening van buiten de school ingeschakeld. 17

20 Ouders en school, hoe verloopt het contact? De communicatie met ouders is van groot belang voor het Scala College. De school probeert zo goed mogelijk de wederzijdse informatiestroom tussen ouders en school te stimuleren en in stand te houden. Hoe gaat dat in zijn werk? Algemene informatie De Scala wijzer wordt aan het begin van het jaar uitgereikt en bevat alle belangrijke informatie voor het gehele schooljaar waaronder data, regels, telefoonnummers, etc. Een paar keer per jaar ontvangen ouders het Scala-nieuws waarin eventuele wijzigingen, de belangrijke data van de komende periode en alle nieuwtjes over leerlingen, docenten, ouderraad en de school staan. In het najaar organiseert de ouderraad de algemene ouderavond, waar de ouderraad verslag doet en verantwoording aflegt over de activiteiten van het voorgaande jaar. Ook wordt er op die avond een voor de ouders actueel thema behandeld. Op internet vindt u het Scala College op Informatie over de leerlingen Drie keer per jaar (in de tweede fase vier keer) is er een rapport naar aanleiding waarvan een gesprek kan worden aangevraagd met de klassenmentor of een vakdocent. Via de toegangscode van de leerling kunnen resultaten op het internet bekeken worden. Ook maakt het Scala College gebruik van de mogelijkheid ouders uit te nodigen voor een gesprek op school of eventueel op huisbezoek te gaan. en dit is niet alles! Natuurlijk kunnen ouders zelf ook contact opnemen met de mentor. 18

21 Betrokkenheid van ouders Het Scala College heeft een actieve ouderraad. Iedere ouder/verzorger van een leerling op het Scala kan zitting nemen in de ouderraad. Regelmatig vergadert de ouderraad samen met de directie over actuele zaken die van belang zijn om de leerlingen een leerzame en leuke schooltijd te bieden. De ouderraad vormt een brug tussen ouders en school. Zowel de school als de leerlingen moeten er baat bij hebben. Dit is lastiger dan bij het basisonderwijs. Om deze brugfunctie goed te vervullen, verstrekt de ouderraad graag informatie aan ouders. Maar andersom stelt de ouderraad het ook op prijs als ouders hen informeren en hun mening te kennen geven. Enkele ouders vertegenwoordigen de ouders in de medezeggenschapsraad. Hierin hebben naast ouders ook het personeel en een vertegenwoordiging van de leerlingen zitting. De medezeggenschapsraad is betrokken bij het bepalen van beleid door college van bestuur en raad van toezicht. In de onderbouw worden ouders uitgenodigd bij excursies mee te gaan als begeleider. Zo wordt lesuitval beperkt en het is tevens een mogelijkheid om de band tussen ouders en school te versterken. Klachtenregeling Ondanks het feit dat iedereen op het Scala College zijn uiterste best doet, kan het zijn dat ouders of leerlingen het met een genomen besluit niet eens zijn. Dan bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtenregeling. Deze staat beschreven in het leerlingenstatuut. 19

22 Brugklasser in rood, oranje en geel De overstap naar de middelbare school zorgt ervoor, dat er veel verandert in je leven. De basisschool is meestal vlak in de buurt, nu moet je een stuk fietsen of misschien wel met de bus. Je hebt niet meer de hele dag dezelfde meester of juf, maar elk ander vak een andere leraar. Vaak verander je per uur van lokaal, je blijft elke dag over en zit met veel meer leerlingen op school dan op de basisschool. Het Scala College heeft voor de leerlingen van klas 1 en 2 een spiksplinternieuw gebouw aan de Kees Mustersstraat. Je fiets mag je parkeren in de fietsenrekken onder de sporthallen voor je de indrukwekkende hal binnengaat. Rood, oranje, geel is het eerste wat je ziet. Frisse kleuren voor een prachtige, lichte school met o.a. twee ruime sporthallen, een mediatheek met studieruimte, drie beeldende vorming lokalen, modern ingerichte technologie lokalen en een fantastische aula. Het zal in het begin even zoeken zijn naar de juiste lokalen, maar al snel zul je elk trappenhuis en elk lokaal moeiteloos kunnen vinden. De vakken Als je de school binnenkomt ga je eerst naar je kluisje. Je neemt de boeken voor de lessen tot de eerste pauze mee en laat de rest achter in je kluis. En dan naar het juiste lokaal voor de eerste les. Welke vakken kan je verwachten? Er zijn basisvakken, die iedereen gaat volgen. Dit zijn: Nederlands, Engels, Frans en/of Duits (afhankelijk van leerjaar en stroom), aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en gezondheid, technologie, wiskunde, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek. 20

23 Lestijden Scala College 1e lesuur 2e lesuur 3e lesuur 1e pauze 4e lesuur 5e lesuur 2e pauze 6e lesuur 7e lesuur 8e lesuur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Het grootste deel van de week ben je hiermee bezig. In de uren die overblijven is er aandacht voor de richting die je gekozen hebt en is er veel aandacht voor verschillende vaardigheden: samenwerken, respecteren van en omgaan met verschillen communiceren presenteren reflecteren organiseren zelfstandig werken Dit zijn vaardigheden waar je in het dagelijkse leven en in de toekomst veel profijt van kan hebben, als je daarin getraind bent. Keuzes Bij ons op het Scala College heb je een scala aan mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk, dat je veel tijd en energie kan steken in iets dat je leuk vindt. En niet iedereen heeft dezelfde interesses. De een houdt meer van voetbal, de ander gaat graag naar theater of tekent veel, de volgende zoekt uitdaging in moeilijke stof of kruipt graag op de bank met een spannend boek en ga zo maar door. Daarom hebben we de volgende keuzes: Vind je eigenlijk alles leuk, maar wil je je niet vastpinnen op een thema? Heb je een brede interesse bijvoorbeeld in de actualiteit, de mensen om je heen, geschiedenis, ontwikkelingen, politiek en nog veel meer? Of heb je nog geen idee waar je sterke kanten en interesses liggen en wil je van alles een graantje meepikken. Misschien is de allroundklas dan iets voor jou! Ben je creatief en heb je fantasie? Wil je praktisch bezig zijn? Vind je het leuk om te schilderen, affiches te maken, toneel te spelen te dansen en muziek te maken en te beluisteren? Durf je origineel te zijn en dat ook te laten zien? Ontdek en ontwikkel dan je talenten in de cultuurklas. 21

24 Gaat het je gemakkelijk af in groep acht en krijg je een vwo-advies? Ben je iemand die een uitdaging kan gebruiken? Dan is tweetalig vwo (tvwo) misschien wel iets voor jou! Je moet het leuk vinden om de Engelse taal te leren en om een reis of uitwisseling naar het buitenland te maken. Houd je van sport en bewegen? Heb je wel zin in extra lessen gymnastiek? Wil je het fijne weten van allerlei sporten? Wat denk je van de sportklas? Je hoeft geen topsporter te zijn, maar geïnteresseerd zijn in alle vormen van sport en deze willen beoefenen. Als je een goede bewegingsvaardigheid hebt in jouw sport (voetbal, hockey, tennis of waterpolo, bij voldoende aanmelding), een sportieve instelling hebt en lid bent van een sportvereniging dan is de highschool wellicht jouw keuze. Je kunt je onder schooltijd verder ontwikkelen in je favoriete sport! Ben je goed in een bepaalde sport? Heb je de ambitie en het talent om de top te bereiken? Word je door het Regiosteunpunt Talent en Topsport in Den Haag erkend als talent en krijg je een topsportstatus? Dan kun je LOOT-leerling worden op het Scala College, zodat je school en je (top)- sport zo goed mogelijk samengaan. LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. In de eerste klas vwo cultuur en allround krijg je het vak Klassieke Talen. Heeft dit jouw interesse, dan kun je in de tweede klas doorgaan met Grieks en Latijn. 22

25 Is die keuze alleen voor de onderbouw? Bij de overgang naar de bovenbouw kun je bepaalde keuzes veranderen. Zit je in een allroundklas, cultuurklas of sportklas dan kun je kiezen voor keuzevakken sport of kunst, of iets heel anders. Het programma van tweetalig vwo loopt door tot en met klas 6, maar ook daar kun je de keuze maken om sport of kunst er bij te doen. Alles op een rijtje Naast de vaste basisvakken, die iedereen volgt en het grootste deel van de week beslaan, is er ruimte voor het volgende. Allroundklassen Twee accenturen per week - met een uitdagende vorm van onderwijs, waarbij je mede kan bepalen wat je gaat leren; - onderzoek van realistische problemen, waarbij je zelf ruimte krijgt om keuzes te maken; - vakoverstijgend, bijvoorbeeld met een groepje een reis organiseren met alles erop en eraan en in een presentatie de klas ervan overtuigen dat jullie reis goed uitvoerbaar is! Bijhouden logboek Presentatie van projecten Excursies die aansluiten bij de projecten Cultuurklassen Lessen in beeldende vorming, dans, theaterlessen, muziek, maar ook aan de hand van de praktijk wat kunstgeschiedenis en kunstfilosofie. Gastlessen van kunstenaars, dansdocenten, musici. Presentaties van eigen werk in de vorm van een tentoonstelling, theatervoorstelling, musical of klein concert. Extra bezoeken aan voorstellingen, exposities, concerten en soms een kijkje achter de schermen. Kunst als examenvak in havo en vwo 23

26 Tweetalig vwo Naast de helft van de lessen in de basisvakken in het Engels ook drama en Europese Internationale Ontwikkelingen (EIO) en veel lessen in het vak Engels Lessen van native speakers (docenten, die opgegroeid zijn in een Engelstalig land) en gastdocenten Engelstalige excursies, theater, rondleidingen in musea Het internationale karakter van deze opleiding uit zich in reizen en uitwisselingen (zie bij internationalisering). Dit programma loopt door tot en met leerjaar 6, waarin leerlingen naast voor het reguliere vwo diploma ook opgaan voor het IB-certificate English Level A2. Dit diploma geeft makkelijker toegang tot Engelstalige opleidingen aan Nederlandse Universiteiten en aan Engelstalige universiteiten. Sportklassen Veel sportlessen, om meer te weten te komen over allerlei sporten, waaronder ook minder bekende en deze ook beoefenen. Clinics, waarbij trainer/coaches van buiten school ingeschakeld worden om een bepaalde sport extra onder de aandacht te brengen. Deze clinics vinden op school plaats of op accommodaties van verenigingen, zoals bij volleybal, tennis, atletiek, zelfverdediging en flagvoetbal. Bezoek aan sportwedstrijden en aan een vervolgopleiding in de sportsector. In vmbo-t, havo en vwo wordt lichamelijke opvoeding als examenvak aangeboden. Na vmbo-sdv en vmbo-t met lo2 als examenvak is doorstroom naar ROC Sport en Bewegen mogelijk. 24

27 Highschool Naast lessen lichamelijke oefening ook training van een door de sportbond aangewezen trainer in je eigen sport. s Ochtends training vanuit school, zodat je in de middag bij je eigen vereniging terecht kan. De eerste twee jaar moet je zien als een talentontwikkelingsfase. Daarna bepaalt de sportbond in overleg met de sportvereniging of je voldoende talent hebt om als je topsporter te ontwikkelen of een kaderopleiding te volgen. LOOT Gerichte begeleiding en extra studiefaciliteiten om school en topsport optimaal te combineren. Bijvoorbeeld: aanpassing tijdstippen toetsen, uitstel so s/repetities, een flexibel rooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden. Ook: (gedeeltelijke) vrijstelling van lessen en vakken om alvast op school huiswerk te maken en in bijzondere gevallen de mogelijkheid van gespreid examen doen. Een topsportstatus krijg je van het Regiosteunpunt als je voldoet aan een van de volgende voorwaarden: - je behoort in jouw leeftijdsgroep tot de top van Nederland. - je maakt deel uit van een nationale (jeugd)selectie. - je maakt deel uit van een regionale of districtsvertegenwoordiging. - je hebt een hoge notering op een officiële ranglijst. Gymnasium Na leerjaar 1 het eerste keuzemoment voor het gymnasium. In klas 2 wekelijks 2 uur Grieks en 2 uur Latijn. Na klas 3 tweede keuzemoment voor het gymnasium met Grieks en /of Latijn. Excursies gericht op de klassieken. Overzicht van de opleidingen in de onderbouw opleiding niveau extra toelatingseis allroundklas vmbo t/m vwo geen cultuurklas* vmbo t/m vwo intake sportklas* vmbo t/m vwo intake highschool* vmbo t/m vwo intake LOOT vmbo t/m vwo topsportstatus tvwo* vwo intake *bij voldoende aanmeldingen 25

28 Internationalisering Internationalisering neemt een belangrijke plaats in op het Scala College, met name in het tvwo. Internationalisering is meer dan een culturele of sportieve reis naar het buitenland. Op het Scala College vinden we het belangrijk dat je verder leert kijken dan je eigen wereld. Daarom proberen we leerlingen op de een of andere manier in contact te brengen met leeftijdgenoten op scholen in het buitenland. Door persoonlijke contacten met leerlingen uit andere landen, in het echt of via internet, maak je pas echt kennis met andere culturen, gewoonten, omgeving, scholen, etc. Je leert niet alleen wat de verschillen zijn tussen landen maar ook hoeveel overeenkomsten er zijn. Het Scala College heeft een breed netwerk van partnerscholen in het buitenland. Uitwisseling In het tweede of derde leerjaar van het tvwo neemt elke leerling deel aan een uitwisseling. Dit betekent dat ze vijf dagen lang een bezoek brengen aan leeftijdgenoten op een school ergens in Europa. De buitenlandse leerlingen worden op hun beurt op het Scala College ontvangen en ze doen gezamenlijk allerlei internationale activiteiten. De leerlingen logeren bij elkaar thuis, in gastgezinnen. Alle uitwisselingen worden voorafgegaan door projecten. Een vaste uitwisselingspartner is het Berze Nagy Janos Gimnazium uit Gyönggyös (Hongarije). Daarnaast zijn er in het verleden uitwisselingen geweest met scholen uit o.a. Zweden, Frankrijk en Italië. Bezoek Engelstalige vervolgopleidingen 4-tvwo Ter voorbereiding op een eventuele internationale vervolgopleiding gaan de leerlingen van 4- tvwo naar de Roosevelt Academy in Middelburg en brengen ze een bezoek aan de universiteiten van Oxford en Cambridge. 26

29 Globe Ter oriëntatie op een eventuele internationale loopbaan is er in 5-tvwo het project Globe (Global Language Orientation for Bilingual Education) waarbij de leerlingen een of twee weken stage lopen bij een internationale instelling, bij voorkeur in Europa. Model United Nations De leerlingen uit de bovenbouw van het (t)vwo kunnen zich inschrijven voor een MUN. Dat staat voor Model United Nations. Elke leerling is lid van een commissie (mensenrechten, milieu, sociaal-economisch, etc) en verdiept zich in de standpunten van het land dat hij vertegenwoordigt. Binnen elke commissie worden actuele wereldproblemen besproken en het einddoel is dat de leerlingen zoveel mogelijk medestanders vinden voor de resolutie die ze geschreven hebben. Drie dagen lang discussiëren de deelnemers in het Engels met vertegenwoordigers van andere landen en nemen ze een kijkje in de keuken van de diplomatie en wereldpolitiek. Cultuurklassen De cultuurklassen zijn vorig jaar van start gegaan met een drie-jarig Comenius Project, gefinancierd door het Europees Platform, in samenwerking met scholen uit Duitsland en Noorwegen. Tijdens uitwisselingen wordt gewerkt aan een reizende expositie. Vorig jaar heeft een groepje leerlingen in Noorwegen o.a. schilderijen gemaakt met het thema Picasso en een andere groep heeft zich in Duitsland vooral bezig gehouden met opera, muziek en zang. Dit schooljaar komen Duitse en Noorse leerlingen op bezoek en zal het accent meer liggen op het schrijven van mythes en sagen en in mei gaat er weer een groepje naar Noorwegen. 27

30 Lessentabellen schooljaar Lessentabel eerste leerjaar allroundklassen en tvwo (aantal lessen per vak en per week) vmbo havo/ vmbo vwo/havo vwo/gym tvwo Nederlands Klassieke talen Frans Duits Engels Mens en maatschappij Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Biologie en gezondheid Technologie Kunstvakken Lichamelijke Opvoeding Accenturen Europese en int. oriëntatie Mentorles Totaal Lessentabel eerste leerjaar sportklas en cultuurklas (aantal lessen per vak en per week) vmbo havo/vmbo vwo/havo vwo s c s c s c s c Nederlands Klassieke talen Frans Duits Engels Mens en maatschappij Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Biologie en gezondheid Technologie Kunstvakken Lichamelijke Opvoeding Mentorles Totaal

31 Lessentabel tweede leerjaar allroundklassen, gymnasium en tvwo (aantal lessen per vak en per week) vmbo havo/ vmbo vwo/ havo vwo Gym Tvwo Nederlands Klassieke talen Frans Duits Engels Mens en maatschappij Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Biologie en gezondheid Economie Technologie Kunstvakken Lichamelijke Opvoeding Accenturen Europese en int. oriëntatie Practische sector oriëntatie 1 Mentorles Totaal Lessentabel tweede leerjaar sportklas en cultuurklas (aantal lessen per vak en per week) vmbo havo/vmbo vwo/havo vwo s c s c s c s c Nederlands Klassieke talen Frans Duits Engels Mens en maatschappij Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Biologie en gezondheid Economie 3 2 Technologie Kunstvakken Lichamelijke Opvoeding Practische sector oriëntatie Mentorles Totaal

32 Het Scala College in cijfers In 2007 hebben 589 leerlingen zich voor het eerste leerjaar aangemeld. Dat is 17% meer dan het jaar ervoor. Voor het tweede jaar achtereen een grote toename. Het totale aantal leerlingen blijft hierdoor stijgen. Het in gebruik nemen van de nieuwbouw zal hier zeker aan hebben bijgedragen. Er zijn 24 eerste en 21 tweede klassen. In het eerste leerjaar zijn 11 sportklassen, 4 cultuurklassen en 3 klassen met tweetalig vwo, in het tweede leerjaar zijn 10 sportklassen en 2 klassen met tweetalig vwo Verdeling van de leerlingen over de leerjaren per 1 oktober 2007 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 5-havo/vwo 6-vwo Alle niveau s laten een groei zien. De groei in vmbo/ havo is het opvallendst. Daar ook relatief veel aanmeldingen voor de cultuurklassen Verdeling van de leerlingen in leerjaar 1 en 2 in oktober 2007 leerjaar 1 leerjaar vmbo vmbo/havo havo/vwo vwo Per afdeling is af te lezen hoeveel leerlingen per 1 oktober 2007 in het derde tot en met het zesde leerjaar zitten. In het vmbo is de opsplitsing tussen basis en kader uitgesteld tot leerjaar vier. Leerlingen volgen in het derde leerjaar het kaderonderwijs. Dit heeft in leerjaar 4 geleid tot relatief meer leerlingen met een kaderdiploma en minder leerlingen met een basisdiploma. Het relatief grote aantal leerlingen in 4-havo komt doordat met toenemende mate leerlingen van vmbo-t naar 4-havo doorstromen Verdeling van de leerlingen over leerjaar 3 en hoger in leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6 0 vmbo basis vmbo kader vmbo theoretisch havo vwo 0

33 Het Scala College biedt in vmbo-basis en vmbokader de programma s zorg en welzijn breed, sport, dienstverlening en veiligheid en handel en administratie aan. De verdeling van het aantal leerlingen over de afdelingen is stabiel Verdeling van de leerlingen in basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vmbo 3 vmbo totaal zorg en welzijn sport dienstverlenig en veiligheid administratie In principe gaan alle leerlingen van het eerste en tweede leerjaar over naar het volgende leerjaar. Als het duidelijk is dat een leerling in het eerste leerjaar niet in de juiste stroom is geplaatst, kan hij of zij in het tweede leerjaarin een andere stroom geplaatst worden. Het aantal leerlingen dat van leerjaar drie zonder zitten blijven doorstoomt naar het eindexamen, is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde Bevorderd naar het volgend leerjaar (%) vmbo 3-havo 3-vwo 4-havo 4-vwo 5-vwo 20 0 De examenresultaten over het jaar 2007 zijn voor havo en vwo wat minder dan voorgaande jaren. Hoewel de percentages nog rond het landelijk gemiddelde liggen, geeft het geen aanleiding tot tevredenheid. In het schooljaar is dit een onderwerp dat extra aandacht krijgt Examenresultaten van de afgelopen drie jaar (%) Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert van de scholen voor voortgezet onderwijs elk jaar een kwaliteitskaart. Het internetadres is Op dit adres vindt u meer cijfermateriaal van de scholen in Nederland vmbo havo vwo 31

34 De kosten In dit overzicht staan de kosten waar ouders van leerlingen van het Scala College rekening mee dienen te houden. Waar de bijdragen voor het schooljaar nog niet bekend zijn, is als indicatie het bedrag van het lopende schooljaar vermeld. De ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die aan de Stichting Schoolfonds Scala College wordt betaald. Dit schoolfonds wordt beheerd door de ouderraad. Van de ouderbijdrage worden onder andere excursies, bibliotheekboeken en extra leermiddelen betaald. Ook door leerlingen of docenten aangedragen projecten worden hieruit bekostigd. In het schooljaar werd een bijdrage van 52,50 gevraagd voor het eerste kind, voor het tweede en elk volgend kind 47,50. De startperiode In het eerste leerjaar wordt tijdens de startperiode een aantal extra activiteiten georganiseerd. Daarvoor wrd in een bijdrage gevraagd van 30. De cultuurklassen, sportklassen, highschool en LOOT Naast het normale lesprogramma worden voor de cultuurklassen en sportklassen in het eerste, tweede en derde leerjaar extra activiteiten georganiseerd. Aan cultuurklasleerlingen, sportklasleerlingen en highschoolleerlingen wordt daarom een extra bijdrage van 80. In het tweede leerjaar komt daar voor sportklas en highschool nog 45 bij voor het sportklaskamp. De extra bijdrage voor een LOOT leerling bedraagt maximaal 200,- en is afhankelijk van de mate van extra begeleiding die nodig is. (Voor tennis-highschool geldt een afwijkende regeling) Tweetalig vwo In het tweetalig vwo dragen excursies, internationale uitwisselingen, duurdere methodes enz. er toe bij dat de kosten voor de school toenemen. Van de ouders wordt daarom een extra bijdrage verwacht. In was dat 450 per leerjaar. Het boekenfonds Het Scala College kent al jaren een boekenfonds. De nodige schoolboeken konden via dit fonds worden betrokken. Op aandringen van het parlement heeft het kabinet besloten dat de schoolboeken voor het voortgezet onderwijs gratis ter beschikking dienen te worden gesteld. De wijze waarop deze maatregel wordt uitgewerkt is op het moment van publicatie van deze schoolgids nog niet bekend. In elk geval zal voor de boeken een borg worden gevraagd. Over de hoogte van de borg zal in het schooljaar nader overleg plaatsvinden met de ouderraad. Werkweek In de voorexamenklassen worden werkweken georganiseerd. De kosten hangen af van het reisdoel, de activiteiten en de duur van de reis. In de desbetreffende leerjaren worden leerlingen en ouders op tijd geïnformeerd. Kluisjes Voor de sleutel van een kluisje wordt een borg gevraagd van 10,-, die wordt terugbetaald na inlevering van de sleutel. 32

35 Andere publicaties van het Scala College Informatie over het Scala College (brochure) Scala wijzer (deze verschijnt aan het begin van elk schooljaar) Scala College: Correspondentieadres Postbus AL Alphen aan den Rijn Bezoekadressen Kees Mustersstraat LK Alphen aan den Rijn Diamantstraat AS Alphen aan den Rijn Dr. A.D. Sacharovlaan WB Alphen aan den Rijn Contact Tel:

36

(tweetalig) gymnasium (tweetalig) atheneum havo vmbo

(tweetalig) gymnasium (tweetalig) atheneum havo vmbo (tweetalig) gymnasium (tweetalig) atheneum havo vmbo Gymnasium Tweetalig onderwijs Allroundklassen Cultuurklassen Sportklassen Highschool L.O.O.T.-school SCHOOLGIDS 2010-2011 Colofon Tekst: Foto s: Vormgeving

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week Eerste leerjaar highschool Vakcode vmbo-bk vmbo-tl havo/vmbo-tl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa - Duits du 2 - - - - - - Engels

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

[tweetalig] gymnasium [tweetalig] atheneum havo [tweetalig] vmbo schoolgids

[tweetalig] gymnasium [tweetalig] atheneum havo [tweetalig] vmbo schoolgids [tweetalig] gymnasium [tweetalig] atheneum havo [tweetalig] vmbo schoolgids 2012 2013 www.scalacollege.nl Colofon Tekst Jaap Bonkenburg Jan Willem Eilander Maaike de Groot Foto s Mike Fortgens Docenten

Nadere informatie

LESSENTABELL Aantal lessen per vak en per week (Het aanbod van de keuzemogelijkheden en vakken zal afhangen van het aantal leerlingen)

LESSENTABELL Aantal lessen per vak en per week (Het aanbod van de keuzemogelijkheden en vakken zal afhangen van het aantal leerlingen) LESSENTABELL 2017-2018 Aantal lessen per vak en per week (Het aanbod van de keuzemogelijkheden en vakken zal afhangen van het aantal leerlingen) Eerste leerjaar highschool Vakcode vmbo-b/k vmbo-tl havo

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar Informatiegids Samen maken wij jouw ambities waar Welke brugklassen zijn er? Samen maken wij jouw ambities waar - havo/vwo - atheneum/gymnasium - tweetalig atheneum/gymnasium De vmbo-t/havo brugklas zit

Nadere informatie

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen Wat kunt u verwachten? Presentatie tot 20.30 uur: - de overstap, - wat biedt Eijkhagen, - specifieke informatie. Informatie schakelklas, in de Martinzaal vanaf

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College

Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College De sportieve school Wie sportief is, is op het TaK op de juiste plek. Je maakt er kennis met allerlei sporten. Of je nu hobbyist bent of

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar het Wessel Gansfortcollege vestiging

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

voorlichtingsavond 3v

voorlichtingsavond 3v 20.30 Opening 20.35 1. korte toelichting op het studiehuis 2. korte toelichting op het LOB en de 2 e fase 21.20 Vragen 21.30 Einde Tweede Fase Toelichting op het studiehuis Studiehuis 2 e Fase Studiehuis

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind staat op het punt de overstap te maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: een grote en belangrijke stap.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Programma 20.00 Opening dhr. Keun, afdelingsleider JC2 20.10 Info decaan MAVO, mevr. Bakker 20.30 20.35 21.00

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas Ruimte voor ontwikkeling Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Jij krijgt de ruimte om te ontdekken wat het beste bij je past en om enthousiast mee te doen. scholengemeenschap

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

Het VWO op het Eckartcollege

Het VWO op het Eckartcollege VWO Het VWO op het Eckartcollege Welkom Welkom op het eckartcollege. Het Eckartcollege heeft een VWO afdeling, In deze folder staat een korte uitleg over de VWO-afdeling van het Eckartcollege. Visie Het

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Tweede fase. profielkeuze

Tweede fase. profielkeuze Tweede fase en profielkeuze Studiehuis Activerend onderwijs rol van de leerling: verantwoordelijkheid zelfstandigheid rol docent: van instructeur naar begeleider. Werkwijzers VWO Studielast: 1600 klokuren

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Beste groep 8 leerling,

Beste groep 8 leerling, Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs gehoord; een vorm van onderwijs waarbij meer dan 50% van de lessen in het Engels zijn. Op dit moment zijn er 120 scholen in Nederland

Nadere informatie

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 Welkom MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 MAVO 2.0 Onze doelstellingen De leerling gaat met plezier naar school. De leerling ontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden. De

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Iets voor jou? Onderwijsaanbod vwo Tweetalig vwo (atheneum) 6 jaar Regulier vwo (atheneum) 6 jaar Tweetalig vwo Elde College Het Elde College is al veertien

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED!

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED! Voorwoord Hallo leerlingen van het VWO, Voor je ligt het eerste katern van jouw dossier voor Loopbaan Oriëntatie op studie en Beroep (LOB). Het dossier bestaat uit vier katernen. Aan het begin van elk

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl Informatie over: Het advies De inrichting van het derde leerjaar De verschillende keuzemogelijkheden Wettelijke plicht Het advies: Tijdens leerlingbespreking 2e rapport

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord!

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! De tto-opleiding is toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-tl advies of hoger! Wij hebben aparte programma s voor

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN!

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! GO INTERNATIONAL! Wil je uitstekend Engels leren spreken, ga je kiezen voor havo- of vwo-onderwijs en zie je het wel zitten om tijdens je middelbare schooltijd één

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 Lyceum volgens Mischa Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Uitdagend leren De leerlingen op het Lyceum volgen een opleiding voor havo, atheneum of gymnasium.

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Informatie Mavo Examentraject

Informatie Mavo Examentraject Informatie Mavo Examentraject 8e klas 2013/2014 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 16 januari 2014 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

Voorlichtingsavond. Voortgezet onderwijs groep 8

Voorlichtingsavond. Voortgezet onderwijs groep 8 Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs groep 8 Programma van de avond 19.00 uur programma ouders en kinderen samen. 19.30 voorlichting ouders, kinderen richten de tentoonstelling in. 20.00 tentoonstelling

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend Open Dag za 18 januari 2014 van 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 27 januari 2014 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 29 januari 2014 aanvang 14.00 uur aanmelden vóór 27 januari Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket.

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket. Informatie Mavo Eamentraject 8e klas 2014/2015 1 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 5 februari 2015 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium Tweede fase en profielkeuze Door: drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium wej@veurslyceum.nl Programma 1) Uitleg over decanaat en Tweede Fase 2) Wat zijn profielen en welke profielen zijn er?

Nadere informatie