Vormingsaanbod voor beheerders van erfgoedcollecties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingsaanbod 2009. voor beheerders van erfgoedcollecties"

Transcriptie

1 Vormingsaanbod 2009 voor beheerders van erfgoedcollecties Vormingsaanbod van de consulenten van de provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

2 Vormingsaanbod 2009 voor beheerders van erfgoedcollecties Vormingsaanbod van de consulenten van de provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

3 Voorwoord Voorwoord Naar jaarlijkse gewoonte - voor de achtste maal ondertussen - stellen we u ons vormingsaanbod voor, in de vorm van een overzichtelijke brochure in pdf. Eens te meer hebben we getracht een gevarieerd aanbod van cursussen, studiedagen, workshops en werkbezoeken aan te bieden, in de overtuiging hiermee een bijdrage te leveren tot de verdere professionalisering van de erfgoedsector en de deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Het aanbod voor 2009 is opnieuw een mix van basiscursussen en thematisch meer uitgediepte workshops, zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften die we vanuit de archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen en musea opvingen. Naast de immer nuttige klassiekers zoals de toepassing en het gebruik van het registratieprogramma ADLIB, en de meerdaagse basispakketten over behoud en beheer, of registratie en documentatie, vindt u als recent aanbod: strategisch beleid, marketing en promotie, presentatietechnieken en meer diversiteit in je organisatie. De formule van cursussen en workshops op aanvraag - dit jaar een aanbod van vijf thema s - biedt u opnieuw de kans om een of meer vormingsactiviteiten op maat van uw instelling te organiseren op het moment dat het u het beste past. De recente ontwikkelingen in de erfgoedsector, in het bijzonder de impulsen van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet en de herschikking in het steunpuntenlandschap, bepalen mee dit vormingsaanbod. In de loop van het komende werkjaar zullen de ingezette vernieuwingen en het verder uitkristalliseren van taakafspraken en expertises binnen de erfgoedsector ongetwijfeld een andere kijk geven op vraag en aanbod op het gebied van vorming. Als consulenten willen wij u zeker blijven ondersteunen inzake praktijkontwikkeling en deskundigheidsbevordering, in samenspraak met andere aanbieders en experten uit de sector. Vanuit de overtuiging dat veranderingen een verrijking kunnen zijn. Is er een activiteit in 2009 die u zeker niet wilt missen, dan kunt u zich hiervoor nu al aanmelden aan de hand van het ingesloten formulier, via het web of via . De concrete gegevens staan bij iedere activiteit vermeld. Elke deelnemer ontvangt telkens een deelnameattest. Voor het meest actuele overzicht van het vormingsaanbod raadpleegt u het best de website van uw provinciaal museumconsulentschap. We willen u bovendien wijzen op het vormingsaanbod van onze collega s in het ruimere erfgoedveld, van steunpunten en andere organisaties. Hierover vindt u achteraan in deze brochure meer informatie. Het blijft voor ons van groot belang te weten waar uw noden op het vlak van vorming liggen. Aarzel dus niet om ons hierover te informeren. Achteraan vindt u al onze contactgegevens. Samen met u kijken we uit naar interessante leerervaringen in 2009! Uw consulenten.

4 Inhoud Inhoud Management en visie 1. Strategisch beleid en erfgoedbeheer p Van product tot publiek. Over marketing en promotie p. 7 Behoud en beheer 3. Behoud en beheer voor musea p Is kiezen verliezen? Archeologische collecties in depots in Vlaanderen: op zoek naar toepasbare selectiecriteria p. 10 Objectregistratie 5. Toepassen en gebruik van registratieprogramma ADLiB - beginners p Toepassen en gebruik van registratieprogramma ADLiB - gevorderden p Registratie en documentatie p. 14 Publiek en presentatie 8. Museum en publiek p In alle maten en kleuren. Op weg naar meer diversiteit in je organisatie p Nederlandstalig onthaal in de Brusselse musea - basisniveau p. 20 Onderzoek 11. Onderzoek in musea p. 21 Vorming op aanvraag 12. Insecten en insectenbestrijding in museumcollecties p Water in de kelder! Wat te doen bij waterschade? p Schimmels en insecten in papieren erfgoedcollecties p Trainingssessies op maat voor musea in Oost-Vlaanderen p Nederlandstalig onthaal in de Brusselse musea p. 27

5 Inhoud Inhoud Meer vormingsinitiatieven p. 28 Contactgegevens p. 31 Terminologie p. 34 Aanmeldingsformulier p. 35 Kalender p. 36 Colofon p. 38

6 1. Strategisch beleid en erfgoedbeheer tweedaagse cursus Management en visie doelgroep doel opzet Stafmedewerkers, middenkader, museum- en erfgoedmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het museumbeleid en erfgoedbeheer. Kennismaken met belangrijke basisprincipes van management en beheer, een overzicht verkrijgen in diverse beleidsdomeinen en het toepassen van een aantal methoden en strategieën. Het eerste deel van deze basiscursus focust op beleidsplanning in het kader van strategisch denken, met een aftoetsing aan het Cultureel-erfgoeddecreet. Tegelijk is het de bedoeling om een aantal basisbegrippen uit het management op een laagdrempelige manier uit te werken. In een tweede deel overlopen we een reeks managementthema s als topics van een beleidsplan zoals strategisch management, personeels- en vrijwilligersbeleid, financieel beheer en fondsenwerving, kwaliteitszorg, veiligheidszorg, projectmatig werken, marketing en communicatie. Daarin is een introductie verwerkt op SPECTRUM als een belangrijk instrument voor collectiebeheer. De cursus vertrekt daarbij zoveel mogelijk van concrete situaties uit musea en de erfgoedsector. Na het schetsen van een theoretisch kader volgen praktijktoepassingen en oefeningen. organisatie Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie docent Reinoud Van Acker (museumconsulent, Provincie West-Vlaanderen) data 24 september en 1 oktober 2009 tijd uur locatie Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5, Brussel prijs 45 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) aanmelding uiterste inschrijfdatum 15 september 2009 maximum aantal deelnemers 15

7 2. Van product tot publiek. Over marketing en promotie (Lokaal Geheugen) cursus Management en visie doelgroep doel opzet Iedereen met een collectie lokaal erfgoed: heemkringen en andere erfgoedverenigingen, lokale musea, particulieren met een collectie Hoe maak je het publiek en mogelijke partners warm voor je museum of erfgoedactiviteit? Tijdens deze cursus leren deelnemers welk communicatiemiddel best past bij de boodschap die men wil overbrengen en bij het publiek dat men beoogt. Er wordt aangegeven waaruit een goede voorbereiding bestaat en de voornaamste marketingprincipes worden kort uiteengezet. In deze cursus komen o.m. volgende aspecten aan bod: de ingrediënten voor een geslaagde, maar budgetvriendelijke, communicatie; tips voor het inschakelen van eigen activiteiten in het toeristisch aanbod van de regio; het nut van een marketingplan. organisatie Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. Heemkunde Vlaanderen docent Tom Wezenbeek (Manager Marketingontwikkeling Toerisme Vlaanderen) datum 4 februari 2009 tijd uur locatie Bezoekerscentrum Boekhoute, Boekhoutedorp 3, Boekhoute (Assenede) prijs gratis, inschrijving is verplicht aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 28 januari 2009 organisatie Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Heemkunde Vlaanderen docent Tom Wezenbeek (Manager Marketingontwikkeling Toerisme Vlaanderen) datum 10 februari 2009 tijd uur locatie Vereniging voor Familiekunde Oostende, Kanunnik Dr. Colensstraat 6, Oostende prijs gratis, inschrijving is verplicht aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 4 februari 2009

8 Management en visie organisatie Provincie Limburg i.s.m. Heemkunde Vlaanderen docent Tom Wezenbeek (Manager Marketingontwikkeling Toerisme Vlaanderen) datum 12 februari 2009 tijd uur locatie Openluchtmuseum Bokrijk (kasteel), Bokrijklaan 1, Genk prijs gratis, inschrijving is verplicht aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 6 februari 2009 organisatie Provincie Vlaams-Brabant, Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie i.s.m. Heemkunde Vlaanderen docent Tom Wezenbeek (Manager Marketingontwikkeling Toerisme Vlaanderen) datum 17 februari 2009 tijd uur locatie Hertboommolenmuseum, Windmolenstraat 20, O.L.V.-Lombeek (Roosdaal) prijs gratis, inschrijving is verplicht aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 11 februari 2009 organisatie Provincie Antwerpen i.s.m. Heemkunde Vlaanderen docent Tom Wezenbeek (Manager Marketingontwikkeling Toerisme Vlaanderen) datum 18 februari 2009 tijd uur locatie Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, Hoogstraten prijs gratis, inschrijving is verplicht aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 12 februari 2009 meer informatie

9 3. Behoud en beheer voor musea driedaagse cursus Behoud en beheer doelgroep doel opzet Museummedewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor de collectie. De deelnemers leren welke omgevingsfactoren van belang zijn voor het behoud van de collectie en hoe die kunnen worden beïnvloed en geoptimaliseerd, zowel in de museumzalen als in het depot. De cursus gaat na hoe men het beste kan omgaan met verschillende soorten objecten, afhankelijk van het materiaal waaruit ze zijn samengesteld en hoe men preventieve maatregelen kan nemen om schimmels en ongedierte te voorkomen. De invloed van licht, temperatuur, luchtvochtigheid en bewaarmaterialen op de collectie wordt uitgebreid behandeld. De inrichting van het depot en de wijze van opslag komen eveneens aan de orde. Daarnaast worden thema s behandeld zoals hanteren en transport, schoonmaken en hygiëne, behoud en publiek. Aan de hand van vragen uit de praktijk worden problemen en oplossingen besproken. De cursisten bezoeken vervolgens een museumdepot en krijgen de gelegenheid de opgedane kennis in de praktijk te toetsen. Bij de cursus hoort de syllabus Preventieve Conservering, uitgegeven door het LCM (Landelijk Contact Museumconsulenten, Nederland). organisatie Provincie Antwerpen docent Anneke Lippens (museumconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen) data 23 en 30 november, 7 december 2009 tijd uur locatie Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet, Vrijdagmarkt 22, Antwerpen (23 en 30/11) en ModeMuseum Provincie Antwerpen (MoMu), Nationalestraat 28, Antwerpen (7/12) prijs 65 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 6 november 2009 maximum aantal deelnemers 15

10 4. Is kiezen verliezen? Archeologische collecties in depots in Vlaanderen: op zoek naar toepasbare selectiecriteria studiedag Behoud en beheer doelgroep doel opzet Archeologische depothouders, zowel museaal als niet-museaal. Het toekomstige erfgoeddepotbeleid heeft nood aan algemeen aanvaarde en werkbare criteria en standaarden. Archeologische depots hebben een specifieke problematiek. Met de toenemende groei aan opgravingen en dus vondstenmateriaal komt de archeologische sector in Vlaanderen voor een nieuw probleem te staan: de toenemende nood aan opslagmogelijkheden en ruimtes. Deze studiedag belicht één aspect van het depotbeleid, namelijk de selectieproblematiek. In de voormiddag geven experts en deskundigen aan de hand van zeer concrete praktijkvoorbeelden toelichting over selectiebeleid en depotwerking enerzijds en over het wetenschappelijk belang, ook in functie van toekomstig onderzoek, van het archeologisch materiaal anderzijds. In de namiddag volgt een open debat onder leiding van een moderator. De deelnemers worden uitgenodigd om de problematiek mee scherp te stellen en om een aanzet te geven tot haalbare en door het werkveld gedragen oplossingen. organisatie Provincies i.s.m. VIOE en stadsarcheologische diensten datum 20 februari 2009 tijd uur locatie Erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8/10, Mechelen prijs nog te bepalen aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 12 februari

11 5. Toepassen en gebruik van registratieprogramma ADLiB beginners eendaagse cursus Objectregistratie doelgroep doel opzet Museummedewerkers die de registratie van de collectie verzorgen in ADLiB Museum Plus of een ander ADLiB-programma. De deelnemers leren hoe de collectie van het museum op een doelmatige en verantwoorde wijze kan worden geregistreerd in het ADLiB Museum Plus-programma. Deze cursus behandelt het gebruik van het registratieprogramma ADLiB Museum Plus. Het programma is gebaseerd op SPECTRUM, de basisregistratie en ICOM. Je wordt stap voor stap vertrouwd gemaakt met het programma. De nadruk ligt op de basishandelingen voor het invoeren en wijzigen van objectgegevens. Verder wordt ingegaan op de validatiebestanden (thesaurus en personen&instellingen), eenvoudig zoeken, koppelen van afbeeldingen aan een objectfiche en afdrukken van objectfiches. Er wordt veel tijd besteed aan praktische oefeningen (1 pc per 2 cursisten). Er wordt ook aandacht besteed aan het MovE-invulboek als hulp bij registratie. Voorkennis Windows is vereist en de deelnemers dienen te beschikken over ADLiB (reeds werken met ADLiB is een pluspunt). organisatie docent Provincie Oost-Vlaanderen Marc Cornelis (MovE, Provincie Oost-Vlaanderen) data 13 februari mei september november 2009 tijd locatie prijs uur Provinciehuis (informaticalokaal), Gouvernementstraat 1, Gent 30 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch), gratis voor leden van MovE aanmelding uiterste inschrijfdata 30 januari, 30 april, 28 augustus, 6 november 2009 maximum aantal deelnemers 16 11

12 6. Toepassen en gebruik van registratieprogramma ADLiB gevorderden eendaagse cursus Objectregistratie doelgroep doel opzet Voor museummedewerkers die de registratie van de collectie verzorgen in ADLiB Museum Plus of een ander ADLiB-programma en die reeds ervaring hebben met het registreren in ADLiB en het programma beter wil leren kennen. De deelnemers hebben een getuigschrift van de ADLiB-cursus voor beginners. De deelnemers leren het ADLiB Museum Plus-programma grondiger kennen met het oog op een beter begrip en gebruik ervan. Alle basishandelingen (invoeren en wijzigen) worden herhaald met de nadruk op aanvullende informatie en tips. Er wordt uitvoerig ingegaan op het koppelen van afbeeldingen en objectfiches uit verschillende bestanden (inclusief het bibliotheekbestand). Het gebruik van een thesaurus wordt nader toegelicht, in het bijzonder ook het gebruik van een externe thesaurus. Verder worden de zoekmogelijkheden en in het bijzonder het gebruik van de selectietaal behandeld, evenals het wijzigen van groepen records met zoek en vervang. Tenslotte wordt bekeken hoe Word-sjablonen te gebruiken om betere rapporten te maken. Praktische oefeningen vormen een belangrijk deel van de cursus (1 pc per 2 cursisten). In de cursus wordt tevens ingegaan op praktische problemen waarmee de deelnemers in de praktijk geconfronteerd werden. 12

13 Objectregistratie organisatie Provincie Oost-Vlaanderen docent Marc Cornelis (MovE, Provincie Oost-Vlaanderen) data 17 februari september 2009 tijd uur locatie Provinciehuis (informaticalokaal), Gouvernementstraat 1, Gent prijs 30 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch), gratis voor leden van MovE aanmelding uiterste inschrijfdata 3 februari, 1 september 2009 maximum aantal deelnemers 16 organisatie Provincie Limburg docent Adlib Information Systems bv, Maarssen (NL) datum 19 februari 2009 tijd uur locatie Provinciehuis (informaticalokaal kelderverdieping), Universiteitslaan 1, Hasselt prijs 45 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) aanmelding uiterste inschrijfdatum 5 februari 2009 maximum aantal deelnemers 10 13

14 7. Registratie en documentatie tweedaagse cursus Objectregistratie doelgroep doel opzet Museummedewerkers die betrokken zijn bij collectieregistratie. De deelnemers leren hoe de collectie van het museum op een doelmatige en verantwoorde wijze kan worden ontsloten, met of zonder hulp van de computer. Opgelet: tijdens deze cursus leert u niet met een specifiek softwareprogramma werken. De informatie is wel bruikbaar voor alle beschikbare softwareprogramma s. Deze cursus is een elementaire cursus voor alles wat met registratie van museumobjecten te maken heeft. Er wordt aandacht besteed aan: collectiebeheer in het algemeen de mogelijkheden van SPECTRUM het belang van registratie voor de museumwerking het verwerken van bruiklenen en aanwinsten het nummeren van voorwerpen het beschrijven van voorwerpen aan de hand van gestructureerde beschrijvingskaarten het beschrijven van documentaire collecties de opbouw en het gebruik van trefwoordenlijsten de mogelijkheden van automatisering. In Vlaams-Brabant komt ook de invoermodule van de Erfgoedbank Vlaams-Brabant voor kleinere museale collecties aan bod. Aan de hand van vragen uit de praktijk worden problemen en oplossingen besproken. Bij de cursus hoort de syllabus Registratie en documentatie, uitgegeven door het LCM (Landelijk Contact Museumconsulenten, Nederland). 14

15 Objectregistratie organisatie Provincie Vlaams-Brabant docent Mieke Van Doorselaer (museumconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen) data 9 en 16 maart 2009 tijd uur locatie Provinciehuis, Provincieplein 1, Leuven prijs 45 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 23 februari 2009 maximum aantal deelnemers 15 organisatie Provincie Oost-Vlaanderen docent Mieke Van Doorselaer (museumconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen) data 8 en 15 juni 2009 tijd uur locatie Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, Gent prijs 45 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 25 mei 2009 maximum aantal deelnemers 15 15

16 8. Museum en publiek tweedaagse cursus Publiek en presentatie doelgroep doel opzet Publieksmedewerkers van kleine en middelgrote musea die op een doelbewuste en actieve manier de publiekswerking van de eigen organisatie willen versterken. De deelnemers leren hoe het museum voor de bezoeker optimaal toegankelijk kan worden gemaakt. De volgende vragen worden behandeld: wat is de plaats van publiekswerking binnen het geheel van de museumwerking; hoe verloopt communicatie in de context van museumwerking; waarom gaan mensen naar een museum en wat is het verwachtingspatroon; welke verschillende doelgroepen zijn er en wat is hun profiel; hoe wordt de toegankelijkheid van het museum optimaal zowel fysiek als inhoudelijk; hoe kan de collectie op een aantrekkelijke wijze worden gepresenteerd; welke vormen van publieksbegeleiding zijn er; hoe wordt met educatie het optimale resultaat bereikt? Uiteindelijk vormen de verschillende onderdelen van de publiekstaak één geheel, en dragen ze in belangrijke mate bij aan het verwezenlijken van de doelstelling van het museum. De cursus vertrekt vanuit een algemeen kader rond de plaats en functie van publiekswerking in musea en focust onder meer concreet op communicatie en educatie voor diverse doelgroepen. Marketing, pr, promotie en omgaan met media komen in deze cursus niet aan bod. Aan de hand van vragen uit de praktijk worden problemen en oplossingen besproken. Afhankelijk van de vraag van de deelnemers kan aan deze tweedaagse een derde (halve) dag worden gekoppeld met een werkbezoek aan een museum of erfgoedorganisatie waarbij een specifieke publieksgerichte activiteit kritisch wordt bekeken. 16

17 Publiek en presentatie organisatie Provincie West-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen docent Anne Milkers (museumconsulent, Provincie Limburg) data 21 en 28 april 2009 tijd uur locatie Groeningemuseum (Vriendenzaal), Dijver 12, Brugge prijs 45 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 10 april 2009 maximum aantal deelnemers 15 (met voorrang voor deelnemers uit West- en Oost-Vlaanderen) organisatie Provincie Vlaams-Brabant, Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie docent Anne Milkers (museumconsulent, Provincie Limburg) data 1 en 8 december 2009 tijd uur locatie M, Leopold Vanderkelenstraat 4, Leuven prijs 45 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 18 november 2009 maximum aantal deelnemers 15 (met voorrang voor deelnemers uit Vlaams-Brabant en Brussel) 17

18 9. In alle maten en kleuren. Op weg naar meer diversiteit in je organisatie (Lokaal Geheugen) cursus Publiek en presentatie doelgroep doel opzet organisatie Iedereen met een collectie lokaal erfgoed: heemkringen en andere erfgoedverenigingen, lokale musea, particulieren met een collectie Deelnemers leren hoe ze meer jongeren, gezinnen of allochtonen kunnen betrekken en komen tot grotere diversiteit in het publiek, ledenbestand of bestuur. In deze cursus wordt besproken hoe men kan inspelen op de diversiteit in zijn regio en nieuwe groepen kan betrekken bij zijn organisatie. Kanalen om diverse doelgroepen aan te spreken en te bereiken worden aangeboord. En er wordt aangetoond hoe men zijn aanbod (beter) kan afstemmen op de interesses van dit nieuwe publiek. Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. Heemkunde Vlaanderen docent Frank Herman (Nomination Coordinator Mechelen Candidate European Capital of Culture ) datum 6 mei 2009 tijd uur locatie t Gasthuys - Stedelijk Museum, Oude Vismarkt 13, Aalst prijs gratis, inschrijving is verplicht aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 30 april 2009 organisatie Provincie Limburg i.s.m. Heemkunde Vlaanderen docent Frank Herman (Nomination Coordinator Mechelen Candidate European Capital of Culture ) datum 11 mei 2009 tijd uur locatie Museum Emile Van Doren, Henri Decleenestraat 21, Genk prijs gratis, inschrijving is verplicht aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 5 mei

19 Publiek en presentatie organisatie Provincie Vlaams-Brabant, Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie i.s.m. Heemkunde Vlaanderen Frank Herman (Nomination Coordinator Mechelen Candidate European Capital of Culture ) docent datum 12 mei 2009 tijd uur locatie Sportimonium, Trianondreef 19 (BLOSO-recreatiedomein), Hofstade-Zemst prijs gratis, inschrijving is verplicht aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 6 mei 2009 organisatie Provincie Antwerpen i.s.m. Heemkunde Vlaanderen Frank Herman (Nomination Coordinator Mechelen Candidate European Capital of Culture ) docent datum 19 mei 2009 tijd uur locatie Kappersschool (gastheer: Turninum - Volksmuseum), Lakborslei 339, Deurne prijs gratis, inschrijving is verplicht aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 13 mei 2009 organisatie Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Heemkunde Vlaanderen Frank Herman (Nomination Coordinator Mechelen Candidate European Capital of Culture ) docent datum 26 mei 2009 tijd uur locatie Fransmansmuseum, Sint-Maartensplein 15b, Koekelare prijs gratis, inschrijving is verplicht aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 20 mei 2009 meer informatie 19

20 10. Nederlandstalig onthaal in de Brusselse musea - basisniveau vijfdaagse workshop Publiek en presentatie doelgroep doel opzet Onthaalpersoneel van Brusselse musea (zowel vrijwilligers als vaste museummedewerkers) met een kennis van het Nederlands op basisniveau. Deze vorming is bedoeld voor het onthaalpersoneel in de Brusselse musea die alle bezoekers vrij vlot willen verwelkomen en begeleiden in het museum. De deelnemers aan deze workshop leren omgaan met bezoekers in de Nederlandse taal. Op die manier leren onthaalmedewerkers beter te communiceren in het Nederlands, ook in moeilijke situaties. Deze workshop wil de kennis van het Nederlands bij het onthaalpersoneel verhogen via rollenspellen en door het inoefenen van eenvoudige woordenschat en conversaties. De vorming biedt tevens een basiskennis aan over onthaaltechnieken, over het omgaan met moeilijke situaties en over interne en externe communicatie. Bij alle onderdelen van de vorming staat het leren van de Nederlandse taal voorop. De deelnemers aan deze cursus hebben al een basiskennis van de Nederlandse taal maar hanteren, voor de start van de cursus, de taal nog niet vlot. praktische organisatie organisatie Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brusselse Museumraad data 21, 28 april 2009 en 5, 12 en 19 mei 2009 locatie Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5, Brussel prijs 20 euro aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 21 maart 2009 maximum aantal deelnemers 10 ook op aanvraag! De cursus kan ook op aanvraag worden georganiseerd. Datum en locatie worden in dat geval op maat bepaald. De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien gewenst kan eveneens een cursus Nederlands voor deelnemers met een iets hoger kennisniveau van het Nederlands (basisniveau + of middenniveau) worden georganiseerd. 20

21 11. Onderzoek in musea tweedaagse cursus Onderzoek doelgroep doel Niet-academisch geschoolde museummedewerkers zoals samenstellers van tentoonstellingen, collectiebeheerders, registratoren, restauratoren, behoudsmedewerkers, educatieve medewerkers, bestuursleden van kleine en middelgrote musea, conservatoren. Het verrichten van onderzoek naar de collectie is een van de taken van een museum zoals die zijn verwoord in de ICOM-definitie en het is tevens een van de basiseisen voor een museumerkenning binnen het Cultureel-erfgoeddecreet. Nu gebeurt het verrichten van onderzoek naar de collectie vooral in musea met een academisch opgeleide staf, maar ook musea zonder academisch geschoolde medewerkers (zowel betaalde krachten als vrijwilligers) zouden op de hoogte moeten zijn van het (laten) verrichten van onderzoek. Om dit te bewerkstelligen is deze cursus ontwikkeld. opzet De cursus handelt over: methoden en technieken het verzamelen van gegevens over objecten de geschiedenis van de collectie onderzoek als basis van collectiebeleid (objectgericht) onderzoek als basis voor presentatiebeleid (thematisch gericht). De eerste dag gaat over methoden en technieken en bronnenkritiek. Aan de deelnemers wordt gevraagd om primair en secundair bronnenmateriaal te verzamelen en te bespreken aan de hand van objecten of deelcollecties uit het eigen museum. De tweede dag maken de deelnemers kennis met diverse soorten van onderzoek en leren zij aan de hand van de eigen collecties onderzoeksvragen te formuleren. Bij de cursus hoort de syllabus Onderzoek, uitgegeven door het LCM (Landelijk Contact Museumconsulenten, Nederland). 21

22 Onderzoek organisatie Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed docent Rebecca Schoeters (museumconsulent, Provincie Vlaams-Brabant) data 3 en 17 maart 2009 tijd uur prijs 45 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) locatie Stadsarchief, Rederijkersstraat 42, Hasselt aanmelding uiterste inschrijvingsdatum 20 februari 2009 maximum aantal deelnemers 15 22

23 12. lnsecten en insectenbestrijding in museumcollecties seminarie Vorming op aanvraag doelgroep doel opzet organisatie docent prijs maximum aantal deelnemers datum en locatie Behoudsmedewerkers, collectie- en depotbeheerders en restaurateurs. Bijzondere doelgroep: beheerders van natuurhistorische verzamelingen en gemengde heem- en volkskundige collecties. Insecten in museumcollecties: hoe vermijdt u ze en hoe bestrijdt u ze? De deelnemers leren hoe men aangetaste objecten insectenvrij kan maken door de objecten zuurstofvrij verpakt op te bergen. In dit seminarie krijgen de deelnemers een theoretische inleiding, maar wordt vooral gefocust op de praktijktoepassing. Praktijktoepassing op objecten ter plaatse behoort tot de mogelijkheden. FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed Leon Smets (consulent behoud en beheer, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) i.s.m. de provinciale museumconsulent de organiserende instelling betaalt 250 euro voor het totaalpakket (inclusief syllabus) 15 per sessie worden op maat bepaald door de docent in overleg met de organiserende instelling meer informatie Leon Smets (consulent behoud en beheer, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), tel

24 13. Water in de kelder! Wat te doen bij waterschade? workshop Vorming op aanvraag doelgroep doel opzet organisatie docent prijs maximum aantal deelnemers datum en locatie Verantwoordelijken van archiefinstellingen, bewaarbibliotheken en documentatiecentra en medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor het documentair erfgoed. De meest voorkomende ramp die een archiefinstelling, bewaarbibliotheek of documentatiecentrum in Vlaanderen kan overkomen, is overstroming. En bij brand brengt het bluswater vaak ernstiger schade toe dan de brand zelf. Deze workshop wil de deelnemers een aantal essentiële vaardigheden bijbrengen om in dergelijke situaties zo snel mogelijk gerichte acties te ondernemen. In de voormiddag wordt kort de hele problematiek rond waterschade geschetst. De deelnemers leren hoe waterschade kan worden voorkomen en wat men moet doen als de situatie zich toch voordoet. De namiddag wordt praktijkgerichter ingericht. Aan de hand van een aantal concrete situaties passen de deelnemers de theoretische kennis uit de voormiddagsessies toe. FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed Leon Smets (consulent behoud en beheer, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) i.s.m. de provinciale museumconsulent de organiserende instelling betaalt 250 euro voor het totaalpakket (inclusief syllabus) 15 per sessie worden op maat bepaald door de docent in overleg met de organiserende instelling meer informatie Leon Smets (consulent behoud en beheer, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), tel

25 14. Schimmels en insecten in papieren erfgoedcollecties workshop Vorming op aanvraag doelgroep doel opzet organisatie docent prijs maximum aantal deelnemers datum en locatie Behoudsmedewerkers, collectie- en magazijnbeheerders van archiefinstellingen, documentatiecentra en bewaarbibliotheken (uitgezonderd museummedewerkers). Inzicht creëren in de mogelijkheden van aanpak van schimmels en insecten in archief-, documentatie-, en bibliotheekcollecties. De deelnemers leren hoe aantasting van archieven, boeken, tekeningen, manuscripten kan worden voorkomen en hoe men aangetaste stukken het beste behandelt. In het eerste deel van de workshop wordt een beeld geschetst van schimmels en insecten die men kan aantreffen in papieren erfgoedcollecties en hoe dergelijke aantasting kan worden voorkomen. Vervolgens komen verschillende methoden om aangetaste stukken te behandelen aan bod. In het tweede deel brengen de deelnemers een bezoek aan een archiefmagazijn en wordt er getoond hoe men schimmels en insecten in de praktijk opspoort en identificeert. Aansluitend kan de organiserende instelling aangetaste stukken aan de docent voorleggen. FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed Leon Smets (consulent behoud en beheer, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) de organiserende instelling betaalt 250 euro voor het totaalpakket (inclusief syllabus) 15 per sessie worden op maat bepaald door de docent in overleg met de organiserende instelling meer informatie Leon Smets (consulent behoud en beheer, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), tel

26 15. Trainingssessies op maat voor musea in Oost-Vlaanderen workshops Vorming op aanvraag doelgroep doel opzet Musea in Oost-Vlaanderen die een specifieke vorming willen volgen die niet in deze brochure aan bod komt, kunnen het museumconsulentschap contacteren voor een trainingssessie op maat van hun museum. Datum, tijdstip, duur, locatie en het aantal deelnemers worden op maat bepaald in overleg met de organiserende instelling. Mogelijke trainingssessies zijn: Hoe maakt u een beleidsplan op: hoe begint u aan de opmaak ervan, hoe gaat u verder te werk? Interpreteren van klimaatgegevens: de klimaatgegevens bekijken, analyseren en interpreteren, een actieplan opstellen op basis van deze meetgegevens. Schoonmaken in musea: waar letten we op? Het schoonmaken in musea maakt integraal deel uit van een goed behoud. Op welke dingen moet het onderhoudspersoneel letten in musea? Wat mag en wat mag niet? Gebruik ADLiB/registratie in het museum: wat kunnen de verschillende museummedewerkers aanvatten met de geregistreerde informatie? Musea in de provincie Oost-Vlaanderen en hun medewerkers. Uitwisseling van informatie en ervaring op het vlak van specifieke aspecten van museumwerking (gebruik van klimaatgegevens, gebruik van geregistreerde informatie ). Een actieplan opstellen voor het museum op basis van concrete vragen. meer informatie Anneke Lippens (museumconsulent Oost-Vlaanderen), tel Mieke Van Doorselaer (museumconsulent Oost-Vlaanderen), tel

27 16. Nederlandstalig onthaal in de Brusselse musea Vorming op aanvraag Alle informatie over deze workshop vindt u op p. 20 Deze workshop kan eveneens op aanvraag worden georganiseerd. 27

28 Meer vormingsinitiatieven Meer vormingsinitiatieven Nog nood aan meer of andere vorming? Wij zijn uiteraard niet de enigen die dergelijke activiteiten organiseren. Binnen de culturele wereld bruist het van de initiatieven die zeker ook voor uw erfgoedorganisatie zinvol kunnen zijn. Daarom vinden we het belangrijk te verwijzen naar onderstaande organisaties die net zo goed opleidingen en bijscholingen programmeren. Het loont zeker de moeite geregeld een kijkje te nemen op deze websites. Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD) Archeologie, monumenten en landschapszorg in Vlaanderen Archiefconsulent Provincie West-Vlaanderen Bibliotheekschool Gent Bouwhistorie.be CANON Cultuurcel departement Onderwijs Cultuur Lokaal (vanaf 1 januari 2009: LOCUS) CultuurNet Vlaanderen Démos vzw, kenniscentrum voor participatie en democratie 28

29 Meer vormingsinitiatieven Heemkunde Vlaanderen vzw Kennisknooppunt interculturaliseren Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium VCM Contactforum voor erfgoedverenigingen SoCius - Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw Vlaamse Museumvereniging (VMV) Vlaamse Vereniging voor Archief-, Bibliotheek- en Documentatiewezen (VVBAD) Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) En natuurlijk is er de website van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, uw informatiesite over het erfgoedgebeuren in Vlaanderen waarop u steeds de meest actuele gegevens vindt over het vormingsaanbod: 29

30 Museumpeil Vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland Alle musea in Vlaanderen en Nederland ontvangen twee keer per jaar een gratis exemplaar van Museumpeil, het vakblad voor museummedewerkers. Andere geïnteresseerden kunnen een jaarabonnement nemen voor 12 euro of losse nummers aankopen aan 7 euro/nummer (excl. verzendingskosten). 30

31 Contactgegevens Contactgegevens Provinciale museumconsulenten museumconsulent Antwerpen Inge Geysen Provincie Antwerpen - Dienst Erfgoed Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen tel fax museumconsulent Limburg Anne Milkers Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) Willekensmolenstraat 140, 3500 Hasselt tel fax

32 Contactgegevens museumconsulenten Oost-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen, 9e Directie, Museumconsulentschap W. Wilsonplein 2, 9000 Gent Anneke Lippens tel gsm fax Mieke Van Doorselaer tel gsm fax museumconsulent Vlaams-Brabant Rebecca Schoeters Provincie Vlaams-Brabant Dienst Cultuur Provincieplein 1, 3010 Leuven tel fax

33 Contactgegevens museumconsulent West-Vlaanderen Reinoud Van Acker Dienst Cultuur Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries-Brugge tel fax Vlaamse Gemeenschapscommissie coördinator musea Brussel Peggy Voesterzoons Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Cultuur Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel tel fax FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw Priemstraat 51, 1000 Brussel tel fax

34 Terminologie Terminologie Cursus Seminarie Studiedag Symposium Werkbezoek Workshop We zetten hier nog even op een rijtje wat wij onder alle vernoemde opleidingsvormen verstaan: Bij een cursus gaat het letterlijk om kennisoverdracht. De deelnemers mogen zich verwachten aan een bepaald leerpakket of leerstof. Meestal wordt een syllabus aangeboden zodat ze achteraf de opgedane kennis gemakkelijk kunnen opfrissen. Een seminarie focust op één duidelijk afgelijnd onderwerp dat in diverse deelaspecten wordt behandeld. Een mix van werkvormen (en dus een mengeling van theorie en praktijk) is mogelijk, met al of niet actieve inbreng van de deelnemers. Gedurende één dag worden voordrachten geprogrammeerd rond een bepaald onderwerp dat in verschillende onderdelen wordt opgedeeld. De deelnemers zijn toehoorders, maar worden wel gestimuleerd tot het stellen van vragen. Deze vorm omvat een wetenschappelijke benadering van een onderwerp. Eigenlijk is een symposium de meer wetenschappelijke of theoretische versie van een studiedag. Verschillende sprekers lichten hun visie, theorie of ervaringen toe. Deelaspecten van het thema kunnen eventueel uitgediept worden in werk- of discussiegroepen. Een één- of meerdaags bezoek van een groep aan een bepaalde organisatie, site of case in functie van een bepaalde doelstelling. Ontmoeting, discussie en het uitwisselen van ervaringen staan hierbij centraal. De nadruk ligt op de toepassing van de theorie. Zelf oefenen en zelf doen is meestal de boodschap. Dit kan gaan van algemene vaardigheden tot vakspecialistische praktijken. 34

35 Aanmeldingsformulier vormingsaanbod Aanmeldingsformulier Contactgegevens: Naam: Voornaam: Organisatie: Functie: Adres: Postcode en plaats: Telefoon: Fax: Facturatiegegevens Adres: Contactpersoon: Postcode en plaats: Telefoon: Activiteit: Nummer: Datum: Plaats: Aanmelden kan via de vermelde adressen, webadressen of telefoonnummers bij de activiteiten. Of u kunt onderstaand formulier versturen naar de verantwoordelijke (organisatie) van het initiatief. Alle contactgegevens vindt u op p. 31 Als u aan meerdere opleidingsinitiatieven wil deelnemen, kopieer dan eerst dit blanco formulier. Gebruik telkens één formulier per cursus en één formulier per persoon. (indien verschillend): Meldt zich aan voor het volgende vormingsinitiatief: Handtekening Datum Indien bij de inschrijvingen blijkt dat de helft van het maximum aantal deelnemers niet is bereikt, gaat de cursus niet door. In dat geval wordt u hiervan tijdig verwittigd. 35

36 Kalender Kalender Datum Titel Locatie Pagina februari Van product tot publiek Boekhoute p februari Van product tot publiek Oostende p februari Van product tot publiek Genk p februari Toepassen en gebruik van registratieprogramma Gent p. 11 ADLiB - beginners 17 februari Toepassen en gebruik van registratieprogramma Gent p. 12 ADLiB - gevorderden 17 februari Van product tot publiek O.L.V.-Lombeek p februari Van product tot publiek Hoogstraten p februari Toepassen en gebruik van registratieprogramma Hasselt p. 12 ADLiB - gevorderden 20 februari Archeologische collecties in depots in Vlaanderen: Mechelen p. 10 selectiecriteria 3 en 17 maart Onderzoek in musea Hasselt p en 16 maart Registratie en documentatie Leuven p en 28 april Museum en publiek Brugge p en 28 april en Nederlandstalig onthaal in de Brusselse musea Brussel p. 20 5, 12 en 19 mei basisniveau 6 mei In alle maten en kleuren Aalst p mei In alle maten en kleuren Genk p mei In alle maten en kleuren Hofstade p mei Toepassen en gebruik van registratieprogramma Gent p. 11 ADLiB - beginners 19 mei In alle maten en kleuren Deurne p mei In alle maten en kleuren Koekelare p en 15 juni Registratie en documentatie Gent p

37 Kalender Kalender 11 september Toepassen en gebruik van registratieprogramma Gent p. 11 ADLiB - beginners 15 september Toepassen en gebruik van registratieprogramma Gent p. 12 ADLiB - gevorderden 24 september Strategisch beleid en erfgoedbeheer Brussel p. 6 en 1 oktober 20 november Toepassen en gebruik van registratieprogramma Gent p. 11 ADLiB - beginners 23 en 30 november Behoud en beheer voor musea Antwerpen p. 9 en 7 december 1 en 8 december Museum en publiek Leuven p. 16 op aanvraag Insecten en insectenbestrijding p. 23 in museumcollecties op aanvraag Water in de kelder! Wat te doen bij waterschade? p. 24 op aanvraag Schimmels en insecten in papieren p. 25 erfgoedcollecties op aanvraag Trainingssessies op maat voor musea in Oost-Vlaanderen p. 26 op aanvraag Nederlandstalig onthaal in de Brusselse musea p

38 Colofon Colofon Coördinatie Vormgeving Fotografie Deze brochure bundelt het vormingsaanbod van de consulenten van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Rebecca Schoeters en Inge Geysen Communicatiedienst provincie Antwerpen Annemie Druyts Provincie Antwerpen Jacques Sonck (cover) U vindt alle informatie over dit vormingsaanbod eveneens via de website van elke provincie en de website van de Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 38

Vormingsaanbod titel. management en visie. voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen en musea

Vormingsaanbod titel. management en visie. voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen en musea management en visie 1 titel Vormingsaanbod 2008 voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen en musea Vormingsaanbod van de provinciale museumconsulenten en de consulenten

Nadere informatie

1 strategisch beleid en erfgoedbeheer tweedaagse cursus Vormingsaanbod 2010

1 strategisch beleid en erfgoedbeheer tweedaagse cursus Vormingsaanbod 2010 1 strategisch beleid en erfgoedbeheer tweedaagse cursus Vormingsaanbod 2010 voor beheerders van erfgoedcollecties Vormingsaanbod van de consulenten van de provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en

Nadere informatie

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties vormingsaanbod 2011 v oor beheerders van erfgoedcollecties VORMINGSAANBOD VAN DE CONSULENTEN VAN DE PROVINCIES, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN FARO - VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED 2 Levenslang

Nadere informatie

Weet wat je in huis hebt

Weet wat je in huis hebt Weet wat je in huis hebt Hoe maak ik een goede inventaris? maart 2007 Nut en doel van registratie Wat is een museum? "Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Nieuwe fundamenten Oude pijlers Erfgoeddepots Frank Herman Adviseur Erfgoeddepots - Coördinator Frank.Herman@admin.provant.be FAAD VUB 2012-03-31 1. Voorgeschiedenis

Nadere informatie

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Gregory Vercauteren 26 februari 2016 Brussel Steunpunt voor cultureel-erfgoedsector: musea, archieven, erfgoedbibliotheken, lokale en provinciale

Nadere informatie

Vormingsaanbod. voor beheerders van erfgoedcollecties

Vormingsaanbod. voor beheerders van erfgoedcollecties 2013 Vormingsaanbod voor beheerders van erfgoedcollecties Vormingsaanbod van de consulenten van de provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 2013 Vormingsaanbod

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Samenwerken zonder gezamenlijke depots

Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Samenwerken zonder gezamenlijke depots Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Samenwerken zonder gezamenlijke depots Context Regionaal depotbeleid in het Vlaamse Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 Toegewezen aan de Vlaamse

Nadere informatie

MET LEERLINGEN AAN DE SLAG! EENVOUDIGE WERKVORMEN VOOR ACTIEVE ERFGOEDLESSEN. EENDAAGSE CURSUS

MET LEERLINGEN AAN DE SLAG! EENVOUDIGE WERKVORMEN VOOR ACTIEVE ERFGOEDLESSEN. EENDAAGSE CURSUS MET LEERLINGEN AAN DE SLAG! EENVOUDIGE WERKVORMEN VOOR ACTIEVE ERFGOEDLESSEN. Veel instellingen kiezen voor een veilige rondleiding of speurtocht, terwijl de spanningsboog van leerlingen maar kort is.

Nadere informatie

Vormingsaanbod. voor beheerders van erfgoedcollecties. Vormingsaanbod van de. FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Vormingsaanbod. voor beheerders van erfgoedcollecties. Vormingsaanbod van de. FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Vormingsaanbod voor beheerders van erfgoedcollecties 2014 Vormingsaanbod van de consulenten van de provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Voorwoord

Nadere informatie

NIEUWS. Nieuwsbrief september 2015 43

NIEUWS. Nieuwsbrief september 2015 43 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E.Coppéelaan 87 3600 Genk Nieuwsbrief september 2015 43 NIEUWS Nieuwe website Sinds deze maand staat onze nieuwe website online. Je vind er onder andere informatie over onze werking,

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging! Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden

Nadere informatie

management in de praktijk het informatiebeheer van uw collectie Het belang van registratie voor

management in de praktijk het informatiebeheer van uw collectie Het belang van registratie voor 525.456.789 525.456.790 525.456.791 525.456.792 525.456.793 525.456.794 525.456.795 525.456.796 525.456.797 525.456.798 525.456.799 525.456.800 525.456.801 525.456.802 525.456.803 525.456.804 525.456.805

Nadere informatie

Om u beter bij te staan

Om u beter bij te staan Om u beter bij te staan Meerjarenonderhoudsplan met kostenraming De Vlaamse overheid legt steeds meer het accent op goed beheer. Zij gaf Monumentenwacht de opdracht om de toestandsrapporten te koppelen

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Erfgoeddag? Erfgoeddag 2016 Rituelen Van idee naar activiteit Hoe inschrijven? Promotiemateriaal Belangrijke data welkomsritueel Rhoussoul, Foto: Cigdem Yuksel,

Nadere informatie

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Julie Aerts Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) Congres Schaalvergroting in de erfgoedsector 26 februari 2016 Wat 2013: opstart

Nadere informatie

Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen

Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen Elien Doesselaere en Livia Snauwaert 26 februari 2016 1. Erfgoedinzicht anno 2016 2. Interprovinciaal netwerk 3. In den beginne 4. Meerwaarde

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Schenken aan een museum?!

Schenken aan een museum?! Schenken aan een museum?! Er worden heel veel objecten en dus erfgoed bij de mensen thuis bewaard. Het begint meestal met een dingetje dat - vaak per toeval - gekregen of aangekocht wordt. Eens men daar

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Van Aanwinst tot Zaaltekst. Tips voor het beheer en de ontsluiting van een collectie lokaal erfgoed.

Van Aanwinst tot Zaaltekst. Tips voor het beheer en de ontsluiting van een collectie lokaal erfgoed. Van Aanwinst tot Zaaltekst. Tips voor het beheer en de ontsluiting van een collectie lokaal erfgoed. Deel I: Weet wat je in huis hebt Heb je een collectie lokaal erfgoed? Dan vervul je een belangrijke

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

10 jaar MovE. Van museuminzicht.be naar erfgoedinzicht.be

10 jaar MovE. Van museuminzicht.be naar erfgoedinzicht.be 10 jaar MovE Van museuminzicht.be naar erfgoedinzicht.be Overzicht Historiek: MovE, museuminzicht.be Technisch Erfgoedinzicht.be Toekomst Historiek MovE = Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie Opgestart in

Nadere informatie

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei Lezingzaal foyer begane grond Tijd: 10.45 11.30 uur Bedrijf: Flash Services Onderwerp: Kritische communicatie: Zijn uw kunststukken, medewerkers en bezoekers

Nadere informatie

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Nascholing 27 november 2012 NAS-121127-DOC-GCO Boudewijnlaan 20/21 1000 Brussel Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Beste leerkracht Begin juni kondigden we het POV-nascholingsaanbod aan

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking Regionale samenwerking Samen werk, samen sterk Brecht, 9 mei 2007 Gregory Vercauteren (Heemkunde Vlaanderen vzw) en Inge Geysen (provinciebestuur Antwerpen) Inhoud 1) Voorwaarden van samenwerking 2) Terreinen

Nadere informatie

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Wat is Archiefbank? Samenwerking met Erfgoedplus.be Welke informatie noteren en waarom? Hoe uw archief

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer D i r e c t i e Mens Beleidscel Cultuur AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg Waarvoor

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering CURSUSAANBOD 2015-2016 Stilstand is achteruitgang. Dat geldt zeker ook voor erfgoedinstellingen. Voor erfgoedinstellingen is het daarnaast van wezenlijk belang om zichtbaar te

Nadere informatie

Erfgoedhalte Sport. A rc hiefbankv laand eren. een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed

Erfgoedhalte Sport. A rc hiefbankv laand eren. een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed A rc hiefbankv laand eren Erfgoedhalte Sport een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 4 december 2014 Kennismaking Erfgoedcel

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren Vormingsaanbod De digitale wereld voor senioren VORMINGSAANBOD VOOR SENIOREN DIE HUN EERSTE STAPPEN ZETTEN IN DE DIGITALE WERELD Digitalisering is een thema waar in Limburg reeds een vormingsaanbod rond

Nadere informatie

SAMENWERKINGOVEREENKOMST

SAMENWERKINGOVEREENKOMST SAMENWERKINGOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN DE STAD BRUGGE Tussen: - De Provincie West-Vlaanderen, met zetel in 8200 Sint-Andries Brugge, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan,

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Cultureel erfgoed in depots. een kwestie van hygiëne en conditie CULTUREEL ERFGOED IN DEPOTS

Cultureel erfgoed in depots. een kwestie van hygiëne en conditie CULTUREEL ERFGOED IN DEPOTS Cultureel erfgoed in depots een kwestie van hygiëne en conditie CULTUREEL ERFGOED IN DEPOTS > Zonder woorden Als het maar gezond is Waar bevindt zich het grootste deel van ons roerend erfgoed? Op plaatsen

Nadere informatie

Opendeurdag Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Opendeurdag Erfgoedcel Mijn-Erfgoed Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E.Coppéelaan 87 3600 Genk Nieuwsbrief augustus 2015 42 NIEUWS Opendeurdag Erfgoedcel Mijn-Erfgoed Op zaterdag 12 september 2015 wordt voor de eerste keer Cmine Open House georganiseerd.

Nadere informatie

LCM-beleidsnotitie

LCM-beleidsnotitie LCM-beleidsnotitie 2017-2020 Over het LCM Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) is het interprovinciale samenwerkingsverband van museumadviseurs in Nederland. In enkele provincies zijn de taken

Nadere informatie

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Projectmedewerkers Sofie Thielemans, Yana Tilleman en Lentl Van Aken In opdracht

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p 7-12 2013-2017 beleidsperspectieven 7 cllct 2013-2017 beleidsperspectieven 2013-2017 is de nieuwe beleidsperiode die start voor de culturele archieven van de Vlaamse gemeenschap.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur -

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur - Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - contract onbepaalde duur - De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

LCM. Beheren van ervaringen en kennis. kwaliteitszorg, collectiemanagement, e-cultuur. projecten uitgeverij partners Netwerken

LCM. Beheren van ervaringen en kennis. kwaliteitszorg, collectiemanagement, e-cultuur. projecten uitgeverij partners Netwerken Beleidsplan LCM 2009 2012 WE OUR NETWORK Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) Het LCM is een praktijkgemeenschap in het domein van musea en erfgoed. Al 25 jaar is het LCM met succes actief in

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Kijkje in de keuken NUMMER 114, 11 MAART 2016. Leeg depot, opgeruimd gevoel?

Kijkje in de keuken NUMMER 114, 11 MAART 2016. Leeg depot, opgeruimd gevoel? NUMMER 114, 11 MAART 2016 IN DIT NUMMER Kijkje in de keuken - lees verder Cursus Adlib voor beginners - lees verder Cursus Objecten beschrijven - lees verder Openbare lezing cultuuronderwijs - lees verder

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Beschikken over een collectie cultureel erfgoed die van landelijk en internationaal belang is.

Beschikken over een collectie cultureel erfgoed die van landelijk en internationaal belang is. CRITERIUM: BELANG VAN DE COLLECTIE CULTUREEL ERFGOED Vlaams (= landelijk) Regionaal (cfr. protocol CED 2008) Kwaliteitslabel Cultureelerfgoedinstelling Beschikken over een collectie cultureel Beschikken

Nadere informatie

Incompany training voor coöperaties

Incompany training voor coöperaties Incompany training voor coöperaties 2016 Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille Incompany trainingen: wij komen naar uw coöperatie. Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, biedt: 1.

Nadere informatie

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit Nr 6 (extra nummer) 17 september 2010 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN V.Z.W. www.educo.be educo@educo.be COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Mgr. Broekxplein 6-3500 Hasselt (in De Volksmacht tegenover het station) Gaat uw vereniging,

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag?

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? Op 13 maart heeft de minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen Kathleen Van Brempt een mededeling gedaan over het Rijbewijs op school. Hierover

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS

MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek 050 37 26 75 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen Geachte directeur Beste collega Volgende

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN www.educo.be educo@educo.be V.Z.W. COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Koning Albertlaan 27-9000 GENT (vlakbij Sint-Pietersstation) Gaat uw vereniging, organisatie

Nadere informatie

LCM Scholingsaanbod 2010 Basis- en bijscholing voor museummedewerkers MANAGEMENT REGISTRATIE EN DOCUMENTATIE BEHOUD EN BEHEER PUBLIEK EN PRESENTATIE

LCM Scholingsaanbod 2010 Basis- en bijscholing voor museummedewerkers MANAGEMENT REGISTRATIE EN DOCUMENTATIE BEHOUD EN BEHEER PUBLIEK EN PRESENTATIE LCM Scholingsaanbod 2010 Basis- en bijscholing voor museummedewerkers MANAGEMENT REGISTRATIE EN DOCUMENTATIE BEHOUD EN BEHEER PUBLIEK EN PRESENTATIE ONDERZOEK PR EN MARKETING Let op : wijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER. Activiteit Erfgoeddag 2018 Kiezen

INSCHRIJVINGSFORMULIER. Activiteit Erfgoeddag 2018 Kiezen INSCHRIJVINGSFORMULIER Activiteit Erfgoeddag 2018 Kiezen 1 Fijn dat je deelneemt aan Erfgoeddag 2018 met als thema Kiezen. Je kan activiteiten indienen tot en met woensdag 14 februari 2018. We raden je

Nadere informatie

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Dialoogmuseum Parkabdij toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Doelstellingen CRKC vzw Art. 3. De vereniging heeft

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016 Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge Maandag 19 september 2016 Programma infosessie 15.00 uur: Welkomstwoord door Ruud Priem, hoofdconservator Hospitaalmuseum 15.05 uur: Korte toelichting Erfgoeddag Vlaanderen

Nadere informatie

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be DE VRIJWILLIGERSACADEMIE vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be Bent u een enthousiaste vrijwilliger en wilt u graag bijblijven, nieuwe vaardigheden aanleren, en

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het

Ontwikkelingen in het Ontwikkelingen in het Cultureel-erfgoedbeleid Departement CJSM Afdeling Cultureel Erfgoed Katrijn Van Kerchove Cultureel-erfgoedbeleid Vlaamse Overheid: 1. Erkennen en subsidiëren 2. Beschermen roerend

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Luisteractiviteit 48: Zoektocht

Luisteractiviteit 48: Zoektocht Luisteractiviteit 48: Zoektocht Eindterm: De cursist kan de informatie overzichtelijk ordenen in informatieve teksten zoals een aankondiging, een klacht en een waarschuwing. Context: Ruimtelijke Oriëntering

Nadere informatie

kijk op

kijk op Page 1 of 3 Goddard, José Van: rec_postbus Verzonden: vrijdag 18 februari 2011 8:47 Aan: rec_secoostzaan; rec_secwormerland Onderwerp: FW: WINT UW GEMEENTE DE BNG ERFGOEDPRIJS? Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Cultuur

Inhoudsopgave Cultuur Inhoudsopgave Cultuur Wegwijzer 1. Wetgeving 1.1. Decreet lokaal cultuurbeleid 1 / 1 1.2. Decreet amateurkunsten 1 / 11 1.3. Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk 1 / 17 1.4. Decreet intergemeentelijke

Nadere informatie