JAARVERSLAG Stationsstraat 38 - Postbus AG DEURNE Tel Postbank Rabobank K.v.K.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2002. Stationsstraat 38 - Postbus 253 5750 AG DEURNE Tel. 0493 320408 - Postbank 7497552 - Rabobank 11.08.95.657 - K.v.K."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2002 Stationsstraat 38 - Postbus AG DEURNE Tel Postbank Rabobank K.v.K

2 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Doelstelling Wereldwinkel... 4 Regio/district... 4 Bestuur... 5 Medewerk(st)ers... 6 Winkelgroep... 7 Max Havelaar werkgroep... 8 INFOPUNT Wereldwinkel Eetavonden werkgroep Financieel verslag Balans per 31 december Resultatenrekening DEURNE Jaarverslag p. 2

3 Voorwoord Uit het jaarverslag dat u hierbij wordt aangeboden, blijkt dat Wereldwinkel Deurne gestaag vordert met haar activiteiten. De Wereldwinkel is vooral bekend door haar winkelactiviteiten. Daarnaast zijn er drie werkgroepen die misschien wat minder bekend zijn bij het de Deurnese bevolking. De werkgroepen Infopunt, Eetavond en Max Havelaar hebben tot doel om de Deurnese bevolking bewust te maken van de grote apartheid die er op de wereld is. Deze werkgroepen zetten zich ook in om mensen in Deurne bewust te maken dat zij iets kunnen doen aan opheffing van die apartheid. Met de grote apartheid wordt bedoeld dat een kleine groep mensen, nog geen 20% van de wereldbevolking, een onevenredig deel, wel 80% van de welvaart bezit. Die kleine groep veelbezitters wonen voornamelijk in Noord-Amerika en Europa. Dit wordt wel de eerste wereld genoemd. Dit ter onderscheid van de grote groep minvermogenden die vooral wonen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Deze werelddelen worden wel de derde wereld genoemd. De medewerkers van de Wereldwinkel gebruiken de termen eerste en derde wereld niet graag. Tenslotte hebben we maar één wereld en wij vinden dat niemand meer of minder (w)aardig is door de plek waar hij woont. Wij willen de boodschap uitdragen dat er gewerkt moet worden aan één wereld, waar allen voldoende hebben. Dat doen we niet uit enkel idealistische overwegingen, maar omdat we geloven dat dit in het eigenbelang van alle mensen is. Met het opheffen van de grote apartheid is nog maar een heel bescheiden begin gemaakt. Het probleem wordt onderkend. Bij de VN conferentie in Johannesburg over wederzijdse ontwikkeling is het nog niet gelukt het probleem op de wereldagenda te krijgen. Economische voordelen van de rijke landen worden nog niet ingezet om tot een eerlijke verdeling van welvaart voor iedereen te komen. Wij als medewerkers van de Wereldwinkel proberen door de verkoop van producten en door voorlichting aan de Deurnese bevolking duidelijk te maken dat we wereldwijd moeten kiezen en delen. Fair trade, eerlijke handel, is een noodzakelijk onderdeel van eerlijk delen. In 2002 heeft de Wereldwinkel de voorbereidingen afgerond om de winkel te transformeren. Dat houdt in dat ook onze winkel wordt ingericht volgens een formule die door de landelijke vereniging van Wereldwinkels is ontworpen. Met deze transformatie hopen de Wereldwinkels een herkenbare uitstraling te krijgen bij het winkelend publiek. En tevens dat bij jongeren belangstelling wordt gewekt voor de winkel, haar producten en activiteiten. In 2003 zal begonnen worden met de realisatie van de eerste fase van de transformatie. Deurne, maart 2003 DEURNE Jaarverslag p. 3

4 Doelstelling Wereldwinkel Het doel van de Wereldwinkel is een bijdrage te leveren aan een effectieve vorm van ontwikkelingssamenwerking. Niet door het verstrekken van giften, maar door het realiseren van eerlijke handelsbetrekkingen met producenten in ontwikkelingslanden. Eerlijke handel is een samenwerking tussen producenten, handel en consumenten met als doel: 1. Opheffen van de handelsbelemmeringen die producenten in ontwikkelingslanden ondervinden. 2. Vergroten van de markttoegang van producenten in ontwikkelingslanden. 3. Bevorderen van een duurzaam ontwikkelingsproces door bij te dragen aan sociale gelijkheid, bescherming van het milieu en het verschaffen van economische zekerheid aan producenten in ontwikkelingslanden. Eerlijke handel kiest daarbij speciaal voor achtergestelde, vaak op kleine schaal werkende producenten, en streeft ernaar hun arbeids- en levensomstandigheden te verbeteren. Eerlijke handel zet zich in voor haar doelstelling door de verkoop van eerlijk verhandelde producten en door handelspolitieke activiteiten. Regio/district Wereldwinkel Deurne behoort tot regio De Peel waarbij 9 Wereldwinkels zijn aangesloten. Deze Wereldwinkels kwamen in 2002 vijf keer bij elkaar. Besproken zijn o.a. de volgende thema s: Informatie over cursus verkooptechniek. Marketing. Idealen van de Wereldwinkel. Visual merchandising. Workshop cadeautjes inpakken. Regio De Peel en regio De Kempen vormen samen een district. Afgevaardigden uit dit district hebben zitting in de Verenigingsraad, die het beleid van de Landelijke Vereniging bepaalt. Er zijn in 2002 twee bijeenkomsten geweest. In de Districtbijeenkomsten wordt de vergadering van de Verenigingsraad doorgesproken en het standpunt van het district bepaald. De samenwerkingsovereenkomst en de meerjarenvisie zijn o.a. aan bod gekomen. DEURNE Jaarverslag p. 4

5 Bestuur Het bestuur is in 2002 elf keer bij elkaar geweest om te vergaderen. De volgende onderwerpen zijn onder andere aan de orde geweest: Beleids-/ontwikkelingsplan waarin o.a. opgenomen zijn: de visie, financiële gegevens, transformatie, fasen van de transformatie, conclusies en stappenplan. Transformatie: dit heeft geresulteerd dat Wereldwinkel in het najaar een overeenkomst heeft getekend met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels om de winkel geheel volgens de nieuwe formule in te richten. Het werven van nieuwe bestuursleden en een nieuwe winkelcoördinator om de taakbelasting te verdelen over meerdere personen. Anita Kuijpers is nieuw lid van het bestuur geworden. PR: speciaal gericht op jongeren, omdat bij deze doelgroep de Wereldwinkel minder bekend en populair is. Certificatenactie: dit in verband met de investeringen die er gedaan moeten worden rondom de Transformatie. Aanpassingen in het Huishoudelijk reglement. Er zijn twee algemene medewerkersvergaderingen geweest. Juni: bespreking concept beleids-/ontwikkelingsplan en vertonen van de inspirerend diaserie De zichtbare veranderingen en winstpunten van 10 jaar Max Havelaar koffie" door Ben Timmers. November: Video De staart van de leeuw. Het levensverhaal van een ontwikkelingswerker verfilmd door zijn zoon. In september werd door het bestuur voor alle medewerkers een uitstapje georganiseerd naar De Kleine Aarde, centrum voor duurzame ontwikkeling, in Boxtel. Naast een rondleiding door het centrum heeft iedereen kennis kunnen maken met de eigen Mondiale Voetafdruk, een maat voor het energie- en ruimtegebruik dat men nodig heeft voor eigen leefstijl. Het uitstapje werd afgesloten met een lunch in het centrum. In 2002 werd drie maal een Nieuwsbrief uitgebracht. DEURNE Jaarverslag p. 5

6 Medewerk(st)ers Eind 2002 waren in totaal 33 vrijwilligers actief in de Deurnese Wereldwinkel. Winkelgroep Eetavonden werkgroep Max Havelaar werkgroep Ine Aarts Ine Aarts Frans Heussen Yvonne van Bergeijk Yvonne van Bergeijk Riek van Loon Marlo Bierhoff Margriet Derckx Els Moors Ria de Boer Frans Heussen Jacques Moors Godfried Boumans Tonnie Keunen Ben Timmers Suzanne Debbink Nelly van Leuken Marie-José Duffhauss Lambert van Lieshout Frans Heussen Bep Maas Kitty Janssen Til Peters Tonnie Keunen Elly Verhoeven Karin Konings Edith Klijn Eline Kuiper Nelly van Leuken Carolien van der Linden Infopunt Bep Maas Lia Nederkoorn Marie-José Duffhauss Til Peters Jan Duffhauss Frieda van Rijt Lambert van Lieshout Rosemarie Tabor Lia Nederkoorn Maria Venner Jan Zwiebel Elly Verhoeven Anny Weijenborg Bestuur Margriet Derckx Willy Koppens Bertus van Etten Anita Kuijpers Jacques Moors secretaris penningmeester lid lid lid DEURNE Jaarverslag p. 6

7 Winkelgroep De Wereldwinkel verkoopt producten die via eerlijke handel zijn ingekocht. Dat betekent voor de producenten dat zij een rechtvaardige prijs ontvangen. De inkopen worden gedaan bij importeurs, die goedgekeurd zijn door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De Wereldwinkel geeft haar klanten achtergrondinformatie over de producten. De winkelgroep zorgt voor in- en verkoop van de artikelen en voor het onderhoud van de winkel. De Wereldwinkel is zes dagen per week open. In totaal 46,5 uur. Vier vrijwilligers stopten met hun activiteiten voor de winkelgroep: José van Uden, Annemieke Bouwmans, Rita Aarts en Willy Rouffaer. Maar er zijn ook vier nieuwelingen begonnen: Eline Kuiper, Rosemarie Tabor, Kitty Janssen en Suzanne Debbink. Activiteiten 8 maart Aanwezig met een verkoopkraam op de Internationale Vrouwendag in De Vierspan. 11 maart Vier medewerkers hebben de Introductiecursus voor nieuwe medewerkers gevolgd. Deze werd gegeven in Gemert door de Landelijke Vereniging voor Wereldwinkels 19 t /m 21 Aanwezig met een verkoopkraam op het Peelland College Deurne ter april gelegenheid van het CAZATOBA dat in het teken stond van een reis om de wereld. 27 april Europese Wereldwinkeldag m.m.v. de koren Makandra en Animato die het koffielied Mi Corazon zongen en een optreden van Poppentheater De Toverdoos. 19 mei Aanwezig met een verkoopkraam op het 25-jarig jubileum van het IVN Deurne. 30 juni Verkoopkraam op de kunstmarkt in Helenaveen. 15 sept. Vrijwilligersuitstapje naar De Kleine Aarde in Boxtel. 23 sept. Coördinatoren bezoeken de cursus Presenteren in Gemert. 27 sept. Aanwezig met een verkoopkraam op het Willibrord Gymnasium t.g.v. een avond over Kameroen. 7 okt. Coördinatoren bezoeken de cursus Verkooptechniek in Gemert. 28 okt.- Presentatie van kerstpakketten aan diverse instellingen en bedrijven in 12 nov. Deurne en omgeving. 3 nov. Verkoopkraam in t Hofke van Marijke t.g.v. het Culturele Festival. 20 nov. Kraamverkoop op de St. Nicolaasmarkt in Zorgcentrum De Nieuwenhof. dec. Veel activiteiten i.v.m. kerstpakketten zoals inpakken, klaarzetten en bezorgen bij bedrijven en instellingen. DEURNE Jaarverslag p. 7

8 Max Havelaar werkgroep Doel van de werkgroep Doel is het principe van eerlijke handel uitdragen door het promoten van producten met het Max Havelaar keurmerk. De werkgroep richt zich hierbij op de inwoners van Deurne, met name op consumenten. Het marktaandeel voor koffie is al jaren ca. 3%. Veel meer mensen staan sympathiek tegenover de opzet van Max Havelaar, maar zij kopen de producten met dit keurmerk (nog) niet. Door de lage wereldmarktprijs voor koffie sinds 2001 zijn veel boeren in de problemen gekomen en is het Max Havelaar initiatief belangrijker dan ooit. Anders overleven namelijk alleen de producenten die het minste rekening houden met arbeidsvoorwaarden en milieu. Van een pak koffie met het keurmerk dat u in de supermarkt koopt, gaat ca. 34% naar coöperaties van kleine koffieboeren. Van andere pakken koffie gaat slechts 6% naar de koffieboer. Sinds eind 2002 word het logo met de koffieboer geleidelijk vervangen door een nieuw logo. Stichting Max Havelaar heeft met alle internationale Fair Trade Keurmerkorganisaties overeenstemming bereikt over het voeren van één gezamenlijk logo voor eerlijke producten. Telefoonactie 84 Deurnenaren die op huisnr. 8 wonen werden in april gebeld met de mededeling dat zij op 27 april (Europese Wereldwinkeldag) in de Wereldwinkel een gratis pakket met 2 Max Havelaar producten kunnen komen uitzoeken. Het doel van deze jaarlijkse actie is mensen kennis te laten maken met deze producten, het principe van eerlijke handel en om nieuwe klanten in de Wereldwinkel te krijgen. Leden van de Max Havelaar werkgroep stonden daartoe de gebelde personen te woord in de winkel. Internetsite De internetsite werd up to date gehouden. Op het adres staat het meest actuele overzicht van de Max Havelaar producten die in Deurne te koop zijn. Verder staat er algemene informatie over Max Havelaar en zijn er links opgenomen naar andere relevante sites. DEURNE Jaarverslag p. 8

9 Max Havelaar producten in Deurne Het overzicht waarop staat waar welke producten met het Max Havelaar keurmerk in Deurne te koop zijn, werd bijgewerkt. Dit overzicht wordt gebruikt om uit te delen. Het overzicht is ook opgenomen op de internetsite. Leden van de werkgroep bezochten de diverse zaken waar producten met het keurmerk worden verkocht of zouden kunnen worden verkocht. Nieuw in 2002 is dat C1000 Café Natura verkoopt en dat Albert Heijn geen cafeïne vrije Café Honesta meer verkoopt. De Wereldwinkel verkoopt geen Café Natura en geen Forestal meer. Winkel Albert Heijn Product Koffiemerk en soort bonen Café Honesta (roodmerk) Café Honesta (goudmerk) C1000 Café Solidaridad 1 (zilvermerk) Café Natura 2 (goudmerk) Compaenen (naast Wereldwinkel) Espresso (goudmerk) Thee Chocola/ Honing Bananen Cacao (drank)/ hagelslag x x 2 op aanvraag Sinaasappel sap/ koffielikeur Edah Kruidvat Horizon 1 (zilvermerk) Horizon Biologisch Horizon (zilvermerk) x Jan Linders Café Solidaridad 1 (zilvermerk) Horizon Biologisch Jumbo Horizon 1 (zilvermerk) Horizon Biologisch Wereldwinkel Bijgewerkt: begin 2003 Café Campesino (roodmerk) Café Organico 2 (goudmerk) Cappuccino (oploskoffie) Cerro Azul (goudmerk) Corazon (goudmerk) Indio 3 (goudmerk) Kilimanjaro (zilvermerk) Residentie 1 (zilvermerk) Tanica (oploskoffie) x x x x x Fair Trade sinaasappel sap, Koffielikeur Wijnhuis Koffielikeur 1 ) Zonder cafeïne verkrijgbaar 2 ) Biologisch 3 ) Ook als bonen verkrijgbaar DEURNE Jaarverslag p. 9

10 INFOPUNT WERELDWINKEL Het INFOPUNT WERELDWINKEL heeft als doel scholing en voorlichting te geven op het gebied van ontwikkelingsproblematiek en mondiale bewustwording. Dit ter ondersteuning en versterking van de winkel en van acties en campagnes. Uit dit jaarverslag blijkt dat de uitleencijfers (na de terugval in 2001) weer op het niveau van 2000 zijn. De werkgroep vergaderde negen keer. In januari werd de INFOPUNT-ruimte opnieuw ingericht. De presentatie is professioneler, aantrekkelijker en royaler geworden. Regelmatig tonen andere Wereldwinkels belangstelling voor de manier waarop het INFOPUNT is opgezet. Bij de voordeur van de winkel is een verwijzing naar het INFOPUNT aangebracht. Voor achtergrondinformatie over de producten is het PRINSsysteem aangeschaft (PRINS= product informatie systeem). Naast aanschaf van boeken, brochures en educatief materiaal is een spreekbeurtdoos Muziek ontwikkeld. Activiteiten 22 Medewerk(st)ers van de Wereldwinkel ontvingen het tijdschrift 'Wereldzaken'. Er is kopij aangeleverd voor de Nieuwsbrieven. In september was er een Inloopmiddag voor leerkrachten van de basisscholen. Een tiental leraren van drie basisscholen maakte van de uitnodiging gebruik. In de maand oktober werd een vitrine bij de bibliotheek ingericht met producten en informatie. Acht leerlingen en twee begeleidsters van de basisschool in Asten-Heusden bezochten op 18 april het INFOPUNT in het kader van hun activiteitenweek. Een groep kinderen van Afghaanse vluchtelingen die in Deurne wonen, bezocht op 26 juni met twee begeleiders het INFOPUNT in het kader van een activiteitenmiddag. Als vervolg daarop proberen we een spreekbeurtdoos over dat land samen te stellen. We gaven informatie tijdens de dorpsmanifestatie op 10 juni in Helenaveen met het thema Kunst. Kinderen konden zeepsteen bewerken en een vrouw uit Togo demonstreerde haarvlechten. Op 19 mei, 25 jarig bestaan IVN, werd een kraam ingericht tijdens de viering van dit jubileum op het terrein van De Ossenbeemd. Op 6 november werd een presentatie over rijst gegeven tijdens de bijeenkomst van de SOW-Gemeente en de Willibrordusparochie. Voor de KVB Bakel-Milheeze werd op 31 oktober een avondvullend programma verzorgd over het werk van Wereldwinkels. Tijdens de viering van Wereld-Vrouwen-Dag op 8 maart verzorgden we een kraam met het thema taal/communicatie. Op verzoek van het Peelland College waren we op 19, 20 en 21 april s avonds aanwezig met een kraam over het thema: Tocht rond de wereld. In augustus werd een introductiecursus van een dagdeel voor nieuwe medewerk(st)ers gehouden. De ZWO-groep van SOW-gemeente verzorgde een eigen presentatie met onze materialen. DEURNE Jaarverslag p. 10

11 In mei en november werden gastlessen gegeven aan de brugklassen van het Peelland College. In mei in samenwerking met de Vriendenkring Deurne - Batouri. In november met als thema Hoe leven mensen met elkaar. In mei/juni werden gastlessen gegeven in OBS De Bron, in De Brigantijn en in de RK BS D n Bogerd met gebruikmaking van het bezoek van gasten uit Batouri. In het kader van het project Informatie op Locatie werden dit jaar vitrines geplaatst in het Peelland College en het Alfrink College. Ook in dit jaar bezochten weer verschillende bezoek(st)ers uit Batouri onze locatie. In januari werd in Leszno op een beroepenschool een tentoonstelling gehouden met het in 2001 vanuit het INFOPUNT achtergelaten materiaal. Tijdens de Eetavonden presenteerde het INFOPUNT zich met materiaal dat betrekking had op het thema in cijfers Er is 74 keer materiaal uitgeleend. 5 maal aan scholen/instellingen en 69 keer aan privépersonen. Het betrof 204 items. Materialen Diaseries 16 0 Landeninformatie 30 5 Boeken 19 6 Educatieve materialen: - voor tentoonstellingen - leskisten - spreekbeurtdozen - overigen Tijdschriften 6 2 Brochures Videobanden 37 9 Romans 1 0 Totaal DEURNE Jaarverslag p. 11

12 Eetavonden werkgroep In 2002 zijn er 5 eetavonden georganiseerd. Het concept is in vergelijking met de voorafgaande jaren gewijzigd doordat we van locatie zijn veranderd. We konden in het nieuwe seizoen niet meer terecht in het Missiehuis Sint Willibrord, waar we altijd (20 jaar lang!!!) onze eetavonden hebben georganiseerd. Het gebouw wordt verbouwd tot een congrescentrum. Deze verbouwing duurt jaren en bovendien staat het vast dat de Wereldwinkel in de nieuwe bestemming niet terecht kan. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe mogelijkheid en hebben een aanbod gekregen van B.J. Internaat Vreekwijk. Het is een prachtige locatie, uitermate geschikt voor de voortzetting van de eetavonden. De prima keuken is gelieerd aan de opleiding voor Consumptieve Beroepen en er is een eetzaal voor ongeveer 60 gasten. We zijn tot een contract gekomen waarin de voornaamste afspraken zijn: 4 eetavonden per jaar, de maaltijden worden bereid door de leerlingen van de school onder leiding van een docent en worden ook door hen uitgeserveerd. De evaluatie na de eerste twee avonden liet zien dat beide partijen uitermate tevreden zijn. Al met al is er geen wijziging gekomen in het aantal bezoekers in vergelijking met de vorige jaren: gemiddeld 60 per avond. In totaal dus 300 personen. Ook dit jaar verzorgde de winkelgroep de verkoop van artikelen op de eetavonden. Er is er een subsidie ontvangen van de gemeente. Dit geld werd gebruikt voor de verbetering van twee eetavonden, o.a. voor het uitnodigen van gastsprekers. Extra subsidie werd ook ontvangen voor het organiseren van een eetavond met jongeren. Deze eetavond vond plaats in april Eetavond 6 februari 2002: X min Y beweging Gastspreker op deze avond was Ellina van der Boon. De doelstelling van X min Y is vooral gericht op mentaliteitsverandering t.a.v. ontwikkelingssamenwerking. Ze oefenen druk uit op instanties en groeperingen voor een meer rechtvaardige ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast beheren en besteden zij gelden die ter beschikking zijn gesteld door particulieren en instellingen t.b.v. een meer rechtvaardige ontwikkelingssamenwerking. Eetavond 13 maart 2002: modepresentatie Deze modepresentatie was vooral gericht op de introductie van Kuyuchi-spijkerbroeken van de producent Usiri. Er werd een videofilm vertoond over de ontwikkeling en productie van deze kledinglijn die in een 40-tal kledingzaken te koop zal zijn. De presentie werd verzorgd door Sari Limburg en muzikaal en met dans begeleid door meisjes van de MOV-groep Helenaveen. DEURNE Jaarverslag p. 12

13 Eetavond 10 april 2002: jongeren in de wereld Deze avond was bestemd voor de jongeren van de middelbare scholen van Deurne. De avond was ook georganiseerd samen met hen en zij presenteerden de onderdelen ook. Na het gezamenlijk spelen van het Wereld-Delen-Spel konden de jongeren deelnemen aan twee workshops onder leiding van uitgeprocedeerde vluchtelingen: djembee en haarvlechten. Er was ook een foto-raadspel. Een bijzonder geslaagde avond. Eetavond 16 oktober 2002: de Pygmeeën in Zuid Oost Kameroen Gastspreker was pater Paul Cuypers, missionaris en antropoloog. Hij is afkomstig uit Asten en werkt al sinds 1962 in Kameroen. Hij heeft landelijke bekendheid gekregen vanwege zijn werk bij de pygmeeën in Lomië, Zuid Oost Kameroen, sinds Eetavond 27 november 2002: de positie van de Palestijnse vrouw Gastspreekster was Anja Meulenbelt, schrijfster en publiciste. Zij heeft zich de laatste jaren ingezet voor de positie van de Palestijnse vrouw. Er waren op deze avond, behalve de gasten van de maaltijd, nog een 15-tal toehoorders extra bij de lezing en de discussie. Voor hen was namelijk geen plaats meer voor deelname aan de maaltijd. Het was een bijzonder boeiende avond onder leiding van rasvertelster Anja Meulenbelt. DEURNE Jaarverslag p. 13

14 Financieel verslag De omzet is in 2002 gestegen met ca 10% ten opzichte van Dit geldt zowel voor de winkelomzet als voor de verkoop van kerstpakketten. De toename van het bruto verkoopresultaat is het gevolg van een hogere omzet en van een hogere marge. De omzet vertoonde het gehele jaar een lichte geleidelijke stijging in bijna alle artikelgroepen. Euro's excl. BTW Omzet Wereldwinkel Deurne Jaren In de loop van 2002 zijn de projecten informatie op locatie en verbetering eetavonden afgerond. Het INFOPUNT Wereldwinkel heeft in 2000, 2001 en 2002 totaal ruim uitgegeven aan directe kosten voor informatie en bewustwording in het kader van het eerst genoemde project. De resultaten van het project informatie op locatie vindt u elders in dit jaarverslag. Wereldwinkel Deurne sluit in 2003 aan bij het landelijke project Transformatie Wereldwinkels. Voor de continuïteit van de winkelactiviteiten is het noodzakelijk deel te nemen aan deze franchise formule van de Landelijke Vereniging Wereldwinkels. De investeringen in verbetering van de uitstraling (vloeren en inrichting) zijn geraamd op in 2003 en daarvoor wordt in het boekjaar 2002 een voorziening van ten laste het resultaat gebracht. Het bescheiden positieve resultaat, dat daarna overblijft, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. In 2003 zal een beroep op de Vrienden van Wereldwinkel Deurne worden gedaan om middels certificaten van (renteloze) lening of middels giften een bijdrage te leveren aan de Transformatie. Omzet 2002 naar categorie Sieraden 7% Kerstpakketten 17% Overig Food 9% Koffie 8% Kunstnijverheid 59% DEURNE Jaarverslag p. 14

15 Balans per 31 december december december 2001 ACTIVA Inventaris en inrichting Voorraden Borg huursom Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Per 1 januari Resultaat Voorziening voor transformatiekosten Uitgegeven certificaten Crediteuren Overige schulden Totaal passiva DEURNE Jaarverslag p. 15

16 Resultatenrekening Verkopen Inkoopwaarde van de verkoop (52.878) (49.281) Bruto verkoopresultaat 25,1% ,4% Giften Subsidies Diverse baten Totaal opbrengsten Afschrijvingen inventaris Kosten informatieverschaffing Algemene kosten Totaal kosten Operationeel resultaat Buitengewone baten Buitengewone lasten (2.750) 0 Resultaat DEURNE Jaarverslag p. 16

17 DEURNE Jaarverslag p. 17

18 Leukste cadeauwinkel in Deurne Wereldwinkel Deurne heeft al vanaf enkele euro s aparte cadeautjes. Van kettingen, broches en oorbellen tot tassen, manden en exotische beelden. Ook de bijzondere koffie, thee, wijn, noten, honing en chocolade kun je natuurlijk cadeau geven. Binnen Wereldwinkel Deurne zijn verder actief: De eetavonden groep, die regelmatig lekkere en informatieve eetavonden organiseert. Zie de aankondigingen in de kranten. Het INFOPUNT WERELDWINKEL, dat informatie verstrekt, ook voor spreekbeurten en scripties! De Max Havelaar werkgroep, die producten met het keurmerk van Max Havelaar promoot, onafhankelijk van waar ze verkocht worden. Openingstijden ma: u di t/m do: u vr: u za: u Wereldwinkel Deurne staat voor: Verkopen van producten die op menswaardige wijze tot stand komen en zijn ingekocht voor rechtvaardige prijzen. Uitdragen van het principe van eerlijke handel en inzicht geven in ontwikkelingsproblematiek. Stationsstraat 38 DEURNE Tel DEURNE Jaarverslag p. 18

Pagina 1. Vereniging Wereldwinkel Borne Nieuwe Kerkstraat 27 7622 LG Borne

Pagina 1. Vereniging Wereldwinkel Borne Nieuwe Kerkstraat 27 7622 LG Borne JAARVERSLAG 2013 WERELDWINKEL BORNE Vereniging Wereldwinkel Borne Nieuwe Kerkstraat 27 7622 LG Borne tel. 074 2670420 e-mail: info@borne.wereldwinkel.nl internet: www.borne.wereldwinkels.nl facebook: https://www.facebook.com/wereldwinkelborne

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING Oikocredit Nederland JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Voorwoord In 2012 is er veel gebeurd. Om een paar dingen te noemen: we namen afscheid van Ruud Kootker die ons ruim een jaar bijstond als interim manager,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Studievereniging Comenius Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Kamer GS.11 Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam www.comenius-uva.nl

Nadere informatie

G l b e. contactblad voor de limburgse wereldwinkels. Jaargang 15 nummer 2 maart 2005. INHOUD van dit nummer

G l b e. contactblad voor de limburgse wereldwinkels. Jaargang 15 nummer 2 maart 2005. INHOUD van dit nummer G l b e contactblad voor de limburgse wereldwinkels Jaargang 15 nummer 2 maart 2005 INHOUD van dit nummer p 2 Uitnodiging & agenda voor de regiovergaderingen van 23 maart (Nuth) en 30 maart (Venlo) p 2-6

Nadere informatie

VOORWOORD. Faire groet, Lisanne van Geffen Voorzitter stichting Young & Fair

VOORWOORD. Faire groet, Lisanne van Geffen Voorzitter stichting Young & Fair YOUNG & FAIR JAARVERSLAG 2014 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een enorm succesvol jaar geweest voor Young & Fair! Wij hebben ontzettend veel jongeren bereikt met onze eerlijke boodschap. Met een grote groep

Nadere informatie

Een cadeaubon met een goed doel

Een cadeaubon met een goed doel Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Een cadeaubon met een goed doel een onderzoek naar het gebruik van de cadeaubon van de Wereldwinkel Kristel Ravenshorst EC 145 2004

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Nederlanders & fairtrade 2011. Onderzoek naar aankoopgedrag En aankoopmotieven bij fairtrade levensmiddelen. onderzoeksreeks

Nederlanders & fairtrade 2011. Onderzoek naar aankoopgedrag En aankoopmotieven bij fairtrade levensmiddelen. onderzoeksreeks Nederlanders & fairtrade 2011 Onderzoek naar aankoopgedrag En aankoopmotieven bij fairtrade levensmiddelen 4 1 onderzoek 4 Nederlanders en fairtrade 2011 onderzoeksreeks NCDO is het Nederlandse kennis-

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

INHOUD Voorwoord 4 2010 in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie 7

INHOUD Voorwoord 4 2010 in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie 7 JAARVERSLAG 2010 INHOUD Voorwoord 4 2010 in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie 7 2.1 De mensen van Humana 7 2.2 Samenwerkingsverbanden 8 2.3 Humana International 8 2.4 Werkwijze van projecten

Nadere informatie

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Schiermonnikoog, december 2014 Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog e-mail: Fairtrade.Schiermonnikoog@gmail.com Projectplan Fairtrade gemeente Schiermonnikoog

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR MISSIONAIRE GROEPEN

HANDLEIDING VOOR MISSIONAIRE GROEPEN HANDLEIDING VOOR MISSIONAIRE GROEPEN Het evangelisch getuigenis waarvoor de wereld het meest toegankelijk is, is het getuigenis van de aandacht voor de mensen en van de liefde voor de armen en geringen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz.

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST

JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST Verantwoording: Samenstelling: Peter van Rossum Tekst: Lay-out: Foto s: Peter Janzen, Peter van Rossum, Christa Kuilman, Rob van Bakel,

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn. fotomateriaal: Ellis van Minnen

Jaarverslag 2014. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn. fotomateriaal: Ellis van Minnen Jaarverslag 2014 Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn fotomateriaal: Ellis van Minnen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 6! Ten geleide... 8! Samenvatting...

Nadere informatie

Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland

Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële en niet financiële ondersteuning

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Stichting Modus. Jaarverslag 2012

Stichting Modus. Jaarverslag 2012 Stichting Modus Jaarverslag 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van mantelzorgers en ouderen coördineert Modus de zorg- en vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Maart 2011 Stichting VACpunt Wonen Herculesplein 207 3584 AA Utrecht 1 2 Inleiding De langdurige formatie maakte 2010 tot een bijzonder jaar. Het nieuwe kabinet heeft zijn

Nadere informatie