JAARVERSLAG Stationsstraat 38 - Postbus AG DEURNE Tel Postbank Rabobank K.v.K.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2002. Stationsstraat 38 - Postbus 253 5750 AG DEURNE Tel. 0493 320408 - Postbank 7497552 - Rabobank 11.08.95.657 - K.v.K."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2002 Stationsstraat 38 - Postbus AG DEURNE Tel Postbank Rabobank K.v.K

2 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Doelstelling Wereldwinkel... 4 Regio/district... 4 Bestuur... 5 Medewerk(st)ers... 6 Winkelgroep... 7 Max Havelaar werkgroep... 8 INFOPUNT Wereldwinkel Eetavonden werkgroep Financieel verslag Balans per 31 december Resultatenrekening DEURNE Jaarverslag p. 2

3 Voorwoord Uit het jaarverslag dat u hierbij wordt aangeboden, blijkt dat Wereldwinkel Deurne gestaag vordert met haar activiteiten. De Wereldwinkel is vooral bekend door haar winkelactiviteiten. Daarnaast zijn er drie werkgroepen die misschien wat minder bekend zijn bij het de Deurnese bevolking. De werkgroepen Infopunt, Eetavond en Max Havelaar hebben tot doel om de Deurnese bevolking bewust te maken van de grote apartheid die er op de wereld is. Deze werkgroepen zetten zich ook in om mensen in Deurne bewust te maken dat zij iets kunnen doen aan opheffing van die apartheid. Met de grote apartheid wordt bedoeld dat een kleine groep mensen, nog geen 20% van de wereldbevolking, een onevenredig deel, wel 80% van de welvaart bezit. Die kleine groep veelbezitters wonen voornamelijk in Noord-Amerika en Europa. Dit wordt wel de eerste wereld genoemd. Dit ter onderscheid van de grote groep minvermogenden die vooral wonen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Deze werelddelen worden wel de derde wereld genoemd. De medewerkers van de Wereldwinkel gebruiken de termen eerste en derde wereld niet graag. Tenslotte hebben we maar één wereld en wij vinden dat niemand meer of minder (w)aardig is door de plek waar hij woont. Wij willen de boodschap uitdragen dat er gewerkt moet worden aan één wereld, waar allen voldoende hebben. Dat doen we niet uit enkel idealistische overwegingen, maar omdat we geloven dat dit in het eigenbelang van alle mensen is. Met het opheffen van de grote apartheid is nog maar een heel bescheiden begin gemaakt. Het probleem wordt onderkend. Bij de VN conferentie in Johannesburg over wederzijdse ontwikkeling is het nog niet gelukt het probleem op de wereldagenda te krijgen. Economische voordelen van de rijke landen worden nog niet ingezet om tot een eerlijke verdeling van welvaart voor iedereen te komen. Wij als medewerkers van de Wereldwinkel proberen door de verkoop van producten en door voorlichting aan de Deurnese bevolking duidelijk te maken dat we wereldwijd moeten kiezen en delen. Fair trade, eerlijke handel, is een noodzakelijk onderdeel van eerlijk delen. In 2002 heeft de Wereldwinkel de voorbereidingen afgerond om de winkel te transformeren. Dat houdt in dat ook onze winkel wordt ingericht volgens een formule die door de landelijke vereniging van Wereldwinkels is ontworpen. Met deze transformatie hopen de Wereldwinkels een herkenbare uitstraling te krijgen bij het winkelend publiek. En tevens dat bij jongeren belangstelling wordt gewekt voor de winkel, haar producten en activiteiten. In 2003 zal begonnen worden met de realisatie van de eerste fase van de transformatie. Deurne, maart 2003 DEURNE Jaarverslag p. 3

4 Doelstelling Wereldwinkel Het doel van de Wereldwinkel is een bijdrage te leveren aan een effectieve vorm van ontwikkelingssamenwerking. Niet door het verstrekken van giften, maar door het realiseren van eerlijke handelsbetrekkingen met producenten in ontwikkelingslanden. Eerlijke handel is een samenwerking tussen producenten, handel en consumenten met als doel: 1. Opheffen van de handelsbelemmeringen die producenten in ontwikkelingslanden ondervinden. 2. Vergroten van de markttoegang van producenten in ontwikkelingslanden. 3. Bevorderen van een duurzaam ontwikkelingsproces door bij te dragen aan sociale gelijkheid, bescherming van het milieu en het verschaffen van economische zekerheid aan producenten in ontwikkelingslanden. Eerlijke handel kiest daarbij speciaal voor achtergestelde, vaak op kleine schaal werkende producenten, en streeft ernaar hun arbeids- en levensomstandigheden te verbeteren. Eerlijke handel zet zich in voor haar doelstelling door de verkoop van eerlijk verhandelde producten en door handelspolitieke activiteiten. Regio/district Wereldwinkel Deurne behoort tot regio De Peel waarbij 9 Wereldwinkels zijn aangesloten. Deze Wereldwinkels kwamen in 2002 vijf keer bij elkaar. Besproken zijn o.a. de volgende thema s: Informatie over cursus verkooptechniek. Marketing. Idealen van de Wereldwinkel. Visual merchandising. Workshop cadeautjes inpakken. Regio De Peel en regio De Kempen vormen samen een district. Afgevaardigden uit dit district hebben zitting in de Verenigingsraad, die het beleid van de Landelijke Vereniging bepaalt. Er zijn in 2002 twee bijeenkomsten geweest. In de Districtbijeenkomsten wordt de vergadering van de Verenigingsraad doorgesproken en het standpunt van het district bepaald. De samenwerkingsovereenkomst en de meerjarenvisie zijn o.a. aan bod gekomen. DEURNE Jaarverslag p. 4

5 Bestuur Het bestuur is in 2002 elf keer bij elkaar geweest om te vergaderen. De volgende onderwerpen zijn onder andere aan de orde geweest: Beleids-/ontwikkelingsplan waarin o.a. opgenomen zijn: de visie, financiële gegevens, transformatie, fasen van de transformatie, conclusies en stappenplan. Transformatie: dit heeft geresulteerd dat Wereldwinkel in het najaar een overeenkomst heeft getekend met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels om de winkel geheel volgens de nieuwe formule in te richten. Het werven van nieuwe bestuursleden en een nieuwe winkelcoördinator om de taakbelasting te verdelen over meerdere personen. Anita Kuijpers is nieuw lid van het bestuur geworden. PR: speciaal gericht op jongeren, omdat bij deze doelgroep de Wereldwinkel minder bekend en populair is. Certificatenactie: dit in verband met de investeringen die er gedaan moeten worden rondom de Transformatie. Aanpassingen in het Huishoudelijk reglement. Er zijn twee algemene medewerkersvergaderingen geweest. Juni: bespreking concept beleids-/ontwikkelingsplan en vertonen van de inspirerend diaserie De zichtbare veranderingen en winstpunten van 10 jaar Max Havelaar koffie" door Ben Timmers. November: Video De staart van de leeuw. Het levensverhaal van een ontwikkelingswerker verfilmd door zijn zoon. In september werd door het bestuur voor alle medewerkers een uitstapje georganiseerd naar De Kleine Aarde, centrum voor duurzame ontwikkeling, in Boxtel. Naast een rondleiding door het centrum heeft iedereen kennis kunnen maken met de eigen Mondiale Voetafdruk, een maat voor het energie- en ruimtegebruik dat men nodig heeft voor eigen leefstijl. Het uitstapje werd afgesloten met een lunch in het centrum. In 2002 werd drie maal een Nieuwsbrief uitgebracht. DEURNE Jaarverslag p. 5

6 Medewerk(st)ers Eind 2002 waren in totaal 33 vrijwilligers actief in de Deurnese Wereldwinkel. Winkelgroep Eetavonden werkgroep Max Havelaar werkgroep Ine Aarts Ine Aarts Frans Heussen Yvonne van Bergeijk Yvonne van Bergeijk Riek van Loon Marlo Bierhoff Margriet Derckx Els Moors Ria de Boer Frans Heussen Jacques Moors Godfried Boumans Tonnie Keunen Ben Timmers Suzanne Debbink Nelly van Leuken Marie-José Duffhauss Lambert van Lieshout Frans Heussen Bep Maas Kitty Janssen Til Peters Tonnie Keunen Elly Verhoeven Karin Konings Edith Klijn Eline Kuiper Nelly van Leuken Carolien van der Linden Infopunt Bep Maas Lia Nederkoorn Marie-José Duffhauss Til Peters Jan Duffhauss Frieda van Rijt Lambert van Lieshout Rosemarie Tabor Lia Nederkoorn Maria Venner Jan Zwiebel Elly Verhoeven Anny Weijenborg Bestuur Margriet Derckx Willy Koppens Bertus van Etten Anita Kuijpers Jacques Moors secretaris penningmeester lid lid lid DEURNE Jaarverslag p. 6

7 Winkelgroep De Wereldwinkel verkoopt producten die via eerlijke handel zijn ingekocht. Dat betekent voor de producenten dat zij een rechtvaardige prijs ontvangen. De inkopen worden gedaan bij importeurs, die goedgekeurd zijn door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De Wereldwinkel geeft haar klanten achtergrondinformatie over de producten. De winkelgroep zorgt voor in- en verkoop van de artikelen en voor het onderhoud van de winkel. De Wereldwinkel is zes dagen per week open. In totaal 46,5 uur. Vier vrijwilligers stopten met hun activiteiten voor de winkelgroep: José van Uden, Annemieke Bouwmans, Rita Aarts en Willy Rouffaer. Maar er zijn ook vier nieuwelingen begonnen: Eline Kuiper, Rosemarie Tabor, Kitty Janssen en Suzanne Debbink. Activiteiten 8 maart Aanwezig met een verkoopkraam op de Internationale Vrouwendag in De Vierspan. 11 maart Vier medewerkers hebben de Introductiecursus voor nieuwe medewerkers gevolgd. Deze werd gegeven in Gemert door de Landelijke Vereniging voor Wereldwinkels 19 t /m 21 Aanwezig met een verkoopkraam op het Peelland College Deurne ter april gelegenheid van het CAZATOBA dat in het teken stond van een reis om de wereld. 27 april Europese Wereldwinkeldag m.m.v. de koren Makandra en Animato die het koffielied Mi Corazon zongen en een optreden van Poppentheater De Toverdoos. 19 mei Aanwezig met een verkoopkraam op het 25-jarig jubileum van het IVN Deurne. 30 juni Verkoopkraam op de kunstmarkt in Helenaveen. 15 sept. Vrijwilligersuitstapje naar De Kleine Aarde in Boxtel. 23 sept. Coördinatoren bezoeken de cursus Presenteren in Gemert. 27 sept. Aanwezig met een verkoopkraam op het Willibrord Gymnasium t.g.v. een avond over Kameroen. 7 okt. Coördinatoren bezoeken de cursus Verkooptechniek in Gemert. 28 okt.- Presentatie van kerstpakketten aan diverse instellingen en bedrijven in 12 nov. Deurne en omgeving. 3 nov. Verkoopkraam in t Hofke van Marijke t.g.v. het Culturele Festival. 20 nov. Kraamverkoop op de St. Nicolaasmarkt in Zorgcentrum De Nieuwenhof. dec. Veel activiteiten i.v.m. kerstpakketten zoals inpakken, klaarzetten en bezorgen bij bedrijven en instellingen. DEURNE Jaarverslag p. 7

8 Max Havelaar werkgroep Doel van de werkgroep Doel is het principe van eerlijke handel uitdragen door het promoten van producten met het Max Havelaar keurmerk. De werkgroep richt zich hierbij op de inwoners van Deurne, met name op consumenten. Het marktaandeel voor koffie is al jaren ca. 3%. Veel meer mensen staan sympathiek tegenover de opzet van Max Havelaar, maar zij kopen de producten met dit keurmerk (nog) niet. Door de lage wereldmarktprijs voor koffie sinds 2001 zijn veel boeren in de problemen gekomen en is het Max Havelaar initiatief belangrijker dan ooit. Anders overleven namelijk alleen de producenten die het minste rekening houden met arbeidsvoorwaarden en milieu. Van een pak koffie met het keurmerk dat u in de supermarkt koopt, gaat ca. 34% naar coöperaties van kleine koffieboeren. Van andere pakken koffie gaat slechts 6% naar de koffieboer. Sinds eind 2002 word het logo met de koffieboer geleidelijk vervangen door een nieuw logo. Stichting Max Havelaar heeft met alle internationale Fair Trade Keurmerkorganisaties overeenstemming bereikt over het voeren van één gezamenlijk logo voor eerlijke producten. Telefoonactie 84 Deurnenaren die op huisnr. 8 wonen werden in april gebeld met de mededeling dat zij op 27 april (Europese Wereldwinkeldag) in de Wereldwinkel een gratis pakket met 2 Max Havelaar producten kunnen komen uitzoeken. Het doel van deze jaarlijkse actie is mensen kennis te laten maken met deze producten, het principe van eerlijke handel en om nieuwe klanten in de Wereldwinkel te krijgen. Leden van de Max Havelaar werkgroep stonden daartoe de gebelde personen te woord in de winkel. Internetsite De internetsite werd up to date gehouden. Op het adres staat het meest actuele overzicht van de Max Havelaar producten die in Deurne te koop zijn. Verder staat er algemene informatie over Max Havelaar en zijn er links opgenomen naar andere relevante sites. DEURNE Jaarverslag p. 8

9 Max Havelaar producten in Deurne Het overzicht waarop staat waar welke producten met het Max Havelaar keurmerk in Deurne te koop zijn, werd bijgewerkt. Dit overzicht wordt gebruikt om uit te delen. Het overzicht is ook opgenomen op de internetsite. Leden van de werkgroep bezochten de diverse zaken waar producten met het keurmerk worden verkocht of zouden kunnen worden verkocht. Nieuw in 2002 is dat C1000 Café Natura verkoopt en dat Albert Heijn geen cafeïne vrije Café Honesta meer verkoopt. De Wereldwinkel verkoopt geen Café Natura en geen Forestal meer. Winkel Albert Heijn Product Koffiemerk en soort bonen Café Honesta (roodmerk) Café Honesta (goudmerk) C1000 Café Solidaridad 1 (zilvermerk) Café Natura 2 (goudmerk) Compaenen (naast Wereldwinkel) Espresso (goudmerk) Thee Chocola/ Honing Bananen Cacao (drank)/ hagelslag x x 2 op aanvraag Sinaasappel sap/ koffielikeur Edah Kruidvat Horizon 1 (zilvermerk) Horizon Biologisch Horizon (zilvermerk) x Jan Linders Café Solidaridad 1 (zilvermerk) Horizon Biologisch Jumbo Horizon 1 (zilvermerk) Horizon Biologisch Wereldwinkel Bijgewerkt: begin 2003 Café Campesino (roodmerk) Café Organico 2 (goudmerk) Cappuccino (oploskoffie) Cerro Azul (goudmerk) Corazon (goudmerk) Indio 3 (goudmerk) Kilimanjaro (zilvermerk) Residentie 1 (zilvermerk) Tanica (oploskoffie) x x x x x Fair Trade sinaasappel sap, Koffielikeur Wijnhuis Koffielikeur 1 ) Zonder cafeïne verkrijgbaar 2 ) Biologisch 3 ) Ook als bonen verkrijgbaar DEURNE Jaarverslag p. 9

10 INFOPUNT WERELDWINKEL Het INFOPUNT WERELDWINKEL heeft als doel scholing en voorlichting te geven op het gebied van ontwikkelingsproblematiek en mondiale bewustwording. Dit ter ondersteuning en versterking van de winkel en van acties en campagnes. Uit dit jaarverslag blijkt dat de uitleencijfers (na de terugval in 2001) weer op het niveau van 2000 zijn. De werkgroep vergaderde negen keer. In januari werd de INFOPUNT-ruimte opnieuw ingericht. De presentatie is professioneler, aantrekkelijker en royaler geworden. Regelmatig tonen andere Wereldwinkels belangstelling voor de manier waarop het INFOPUNT is opgezet. Bij de voordeur van de winkel is een verwijzing naar het INFOPUNT aangebracht. Voor achtergrondinformatie over de producten is het PRINSsysteem aangeschaft (PRINS= product informatie systeem). Naast aanschaf van boeken, brochures en educatief materiaal is een spreekbeurtdoos Muziek ontwikkeld. Activiteiten 22 Medewerk(st)ers van de Wereldwinkel ontvingen het tijdschrift 'Wereldzaken'. Er is kopij aangeleverd voor de Nieuwsbrieven. In september was er een Inloopmiddag voor leerkrachten van de basisscholen. Een tiental leraren van drie basisscholen maakte van de uitnodiging gebruik. In de maand oktober werd een vitrine bij de bibliotheek ingericht met producten en informatie. Acht leerlingen en twee begeleidsters van de basisschool in Asten-Heusden bezochten op 18 april het INFOPUNT in het kader van hun activiteitenweek. Een groep kinderen van Afghaanse vluchtelingen die in Deurne wonen, bezocht op 26 juni met twee begeleiders het INFOPUNT in het kader van een activiteitenmiddag. Als vervolg daarop proberen we een spreekbeurtdoos over dat land samen te stellen. We gaven informatie tijdens de dorpsmanifestatie op 10 juni in Helenaveen met het thema Kunst. Kinderen konden zeepsteen bewerken en een vrouw uit Togo demonstreerde haarvlechten. Op 19 mei, 25 jarig bestaan IVN, werd een kraam ingericht tijdens de viering van dit jubileum op het terrein van De Ossenbeemd. Op 6 november werd een presentatie over rijst gegeven tijdens de bijeenkomst van de SOW-Gemeente en de Willibrordusparochie. Voor de KVB Bakel-Milheeze werd op 31 oktober een avondvullend programma verzorgd over het werk van Wereldwinkels. Tijdens de viering van Wereld-Vrouwen-Dag op 8 maart verzorgden we een kraam met het thema taal/communicatie. Op verzoek van het Peelland College waren we op 19, 20 en 21 april s avonds aanwezig met een kraam over het thema: Tocht rond de wereld. In augustus werd een introductiecursus van een dagdeel voor nieuwe medewerk(st)ers gehouden. De ZWO-groep van SOW-gemeente verzorgde een eigen presentatie met onze materialen. DEURNE Jaarverslag p. 10

11 In mei en november werden gastlessen gegeven aan de brugklassen van het Peelland College. In mei in samenwerking met de Vriendenkring Deurne - Batouri. In november met als thema Hoe leven mensen met elkaar. In mei/juni werden gastlessen gegeven in OBS De Bron, in De Brigantijn en in de RK BS D n Bogerd met gebruikmaking van het bezoek van gasten uit Batouri. In het kader van het project Informatie op Locatie werden dit jaar vitrines geplaatst in het Peelland College en het Alfrink College. Ook in dit jaar bezochten weer verschillende bezoek(st)ers uit Batouri onze locatie. In januari werd in Leszno op een beroepenschool een tentoonstelling gehouden met het in 2001 vanuit het INFOPUNT achtergelaten materiaal. Tijdens de Eetavonden presenteerde het INFOPUNT zich met materiaal dat betrekking had op het thema in cijfers Er is 74 keer materiaal uitgeleend. 5 maal aan scholen/instellingen en 69 keer aan privépersonen. Het betrof 204 items. Materialen Diaseries 16 0 Landeninformatie 30 5 Boeken 19 6 Educatieve materialen: - voor tentoonstellingen - leskisten - spreekbeurtdozen - overigen Tijdschriften 6 2 Brochures Videobanden 37 9 Romans 1 0 Totaal DEURNE Jaarverslag p. 11

12 Eetavonden werkgroep In 2002 zijn er 5 eetavonden georganiseerd. Het concept is in vergelijking met de voorafgaande jaren gewijzigd doordat we van locatie zijn veranderd. We konden in het nieuwe seizoen niet meer terecht in het Missiehuis Sint Willibrord, waar we altijd (20 jaar lang!!!) onze eetavonden hebben georganiseerd. Het gebouw wordt verbouwd tot een congrescentrum. Deze verbouwing duurt jaren en bovendien staat het vast dat de Wereldwinkel in de nieuwe bestemming niet terecht kan. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe mogelijkheid en hebben een aanbod gekregen van B.J. Internaat Vreekwijk. Het is een prachtige locatie, uitermate geschikt voor de voortzetting van de eetavonden. De prima keuken is gelieerd aan de opleiding voor Consumptieve Beroepen en er is een eetzaal voor ongeveer 60 gasten. We zijn tot een contract gekomen waarin de voornaamste afspraken zijn: 4 eetavonden per jaar, de maaltijden worden bereid door de leerlingen van de school onder leiding van een docent en worden ook door hen uitgeserveerd. De evaluatie na de eerste twee avonden liet zien dat beide partijen uitermate tevreden zijn. Al met al is er geen wijziging gekomen in het aantal bezoekers in vergelijking met de vorige jaren: gemiddeld 60 per avond. In totaal dus 300 personen. Ook dit jaar verzorgde de winkelgroep de verkoop van artikelen op de eetavonden. Er is er een subsidie ontvangen van de gemeente. Dit geld werd gebruikt voor de verbetering van twee eetavonden, o.a. voor het uitnodigen van gastsprekers. Extra subsidie werd ook ontvangen voor het organiseren van een eetavond met jongeren. Deze eetavond vond plaats in april Eetavond 6 februari 2002: X min Y beweging Gastspreker op deze avond was Ellina van der Boon. De doelstelling van X min Y is vooral gericht op mentaliteitsverandering t.a.v. ontwikkelingssamenwerking. Ze oefenen druk uit op instanties en groeperingen voor een meer rechtvaardige ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast beheren en besteden zij gelden die ter beschikking zijn gesteld door particulieren en instellingen t.b.v. een meer rechtvaardige ontwikkelingssamenwerking. Eetavond 13 maart 2002: modepresentatie Deze modepresentatie was vooral gericht op de introductie van Kuyuchi-spijkerbroeken van de producent Usiri. Er werd een videofilm vertoond over de ontwikkeling en productie van deze kledinglijn die in een 40-tal kledingzaken te koop zal zijn. De presentie werd verzorgd door Sari Limburg en muzikaal en met dans begeleid door meisjes van de MOV-groep Helenaveen. DEURNE Jaarverslag p. 12

13 Eetavond 10 april 2002: jongeren in de wereld Deze avond was bestemd voor de jongeren van de middelbare scholen van Deurne. De avond was ook georganiseerd samen met hen en zij presenteerden de onderdelen ook. Na het gezamenlijk spelen van het Wereld-Delen-Spel konden de jongeren deelnemen aan twee workshops onder leiding van uitgeprocedeerde vluchtelingen: djembee en haarvlechten. Er was ook een foto-raadspel. Een bijzonder geslaagde avond. Eetavond 16 oktober 2002: de Pygmeeën in Zuid Oost Kameroen Gastspreker was pater Paul Cuypers, missionaris en antropoloog. Hij is afkomstig uit Asten en werkt al sinds 1962 in Kameroen. Hij heeft landelijke bekendheid gekregen vanwege zijn werk bij de pygmeeën in Lomië, Zuid Oost Kameroen, sinds Eetavond 27 november 2002: de positie van de Palestijnse vrouw Gastspreekster was Anja Meulenbelt, schrijfster en publiciste. Zij heeft zich de laatste jaren ingezet voor de positie van de Palestijnse vrouw. Er waren op deze avond, behalve de gasten van de maaltijd, nog een 15-tal toehoorders extra bij de lezing en de discussie. Voor hen was namelijk geen plaats meer voor deelname aan de maaltijd. Het was een bijzonder boeiende avond onder leiding van rasvertelster Anja Meulenbelt. DEURNE Jaarverslag p. 13

14 Financieel verslag De omzet is in 2002 gestegen met ca 10% ten opzichte van Dit geldt zowel voor de winkelomzet als voor de verkoop van kerstpakketten. De toename van het bruto verkoopresultaat is het gevolg van een hogere omzet en van een hogere marge. De omzet vertoonde het gehele jaar een lichte geleidelijke stijging in bijna alle artikelgroepen. Euro's excl. BTW Omzet Wereldwinkel Deurne Jaren In de loop van 2002 zijn de projecten informatie op locatie en verbetering eetavonden afgerond. Het INFOPUNT Wereldwinkel heeft in 2000, 2001 en 2002 totaal ruim uitgegeven aan directe kosten voor informatie en bewustwording in het kader van het eerst genoemde project. De resultaten van het project informatie op locatie vindt u elders in dit jaarverslag. Wereldwinkel Deurne sluit in 2003 aan bij het landelijke project Transformatie Wereldwinkels. Voor de continuïteit van de winkelactiviteiten is het noodzakelijk deel te nemen aan deze franchise formule van de Landelijke Vereniging Wereldwinkels. De investeringen in verbetering van de uitstraling (vloeren en inrichting) zijn geraamd op in 2003 en daarvoor wordt in het boekjaar 2002 een voorziening van ten laste het resultaat gebracht. Het bescheiden positieve resultaat, dat daarna overblijft, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. In 2003 zal een beroep op de Vrienden van Wereldwinkel Deurne worden gedaan om middels certificaten van (renteloze) lening of middels giften een bijdrage te leveren aan de Transformatie. Omzet 2002 naar categorie Sieraden 7% Kerstpakketten 17% Overig Food 9% Koffie 8% Kunstnijverheid 59% DEURNE Jaarverslag p. 14

15 Balans per 31 december december december 2001 ACTIVA Inventaris en inrichting Voorraden Borg huursom Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Per 1 januari Resultaat Voorziening voor transformatiekosten Uitgegeven certificaten Crediteuren Overige schulden Totaal passiva DEURNE Jaarverslag p. 15

16 Resultatenrekening Verkopen Inkoopwaarde van de verkoop (52.878) (49.281) Bruto verkoopresultaat 25,1% ,4% Giften Subsidies Diverse baten Totaal opbrengsten Afschrijvingen inventaris Kosten informatieverschaffing Algemene kosten Totaal kosten Operationeel resultaat Buitengewone baten Buitengewone lasten (2.750) 0 Resultaat DEURNE Jaarverslag p. 16

17 DEURNE Jaarverslag p. 17

18 Leukste cadeauwinkel in Deurne Wereldwinkel Deurne heeft al vanaf enkele euro s aparte cadeautjes. Van kettingen, broches en oorbellen tot tassen, manden en exotische beelden. Ook de bijzondere koffie, thee, wijn, noten, honing en chocolade kun je natuurlijk cadeau geven. Binnen Wereldwinkel Deurne zijn verder actief: De eetavonden groep, die regelmatig lekkere en informatieve eetavonden organiseert. Zie de aankondigingen in de kranten. Het INFOPUNT WERELDWINKEL, dat informatie verstrekt, ook voor spreekbeurten en scripties! De Max Havelaar werkgroep, die producten met het keurmerk van Max Havelaar promoot, onafhankelijk van waar ze verkocht worden. Openingstijden ma: u di t/m do: u vr: u za: u Wereldwinkel Deurne staat voor: Verkopen van producten die op menswaardige wijze tot stand komen en zijn ingekocht voor rechtvaardige prijzen. Uitdragen van het principe van eerlijke handel en inzicht geven in ontwikkelingsproblematiek. Stationsstraat 38 DEURNE Tel DEURNE Jaarverslag p. 18

JAARVERSLAG 2001. Heropening van de winkel op zaterdag 19 mei

JAARVERSLAG 2001. Heropening van de winkel op zaterdag 19 mei JAARVERSLAG 2001 Heropening van de winkel op zaterdag 19 mei Stationsstraat 38 - Postbus 253 5750 AG DEURNE Tel. 0493 320408 - Postbank 7497552 - Rabobank 11.08.95.657 - K.v.K. 41087122 Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003 Opening getransformeerde winkel 5 juli 2003

JAARVERSLAG 2003 Opening getransformeerde winkel 5 juli 2003 JAARVERSLAG 2003 Opening getransformeerde winkel 5 juli 2003 Stationsstraat 38 - Postbus 253 5750 AG DEURNE Tel. 0493 320408 - Postbank 7497552 - Rabobank 11.08.95.657 - K.v.K. 41087122 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 Wereldwinkel Deurne

JAARVERSLAG 2006 Wereldwinkel Deurne JAARVERSLAG 2006 Wereldwinkel Deurne Stationsstraat 38-5751 HG DEURNE Tel. 0493 320408 - wereldwinkeldeurne@hotmail.com - http://deurne.wereldwinkels.nl Inhoud Wereldwinkel Deurne... 1 Inhoud... 2 Doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stationsstraat 38 - Postbus AG DEURNE Tel Postbank Rabobank K.v.K.

JAARVERSLAG Stationsstraat 38 - Postbus AG DEURNE Tel Postbank Rabobank K.v.K. JAARVERSLAG 2000 Leerlingen van het Alfrinkcollege verkopen kunstnijverheid in de kraam van de Wereldwinkel tijdens het Festival Deurne in de Wereld op 20 mei 2000 Stationsstraat 38 - Postbus 253 5750

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. Wereldwinkel Deurne. Stationsstraat 38-5751 HG DEURNE Tel. 0493 320408 - Wereldwinkeldeurne@hotmail.com www.deurne.wereldwinkels.

JAARVERSLAG 2007. Wereldwinkel Deurne. Stationsstraat 38-5751 HG DEURNE Tel. 0493 320408 - Wereldwinkeldeurne@hotmail.com www.deurne.wereldwinkels. JAARVERSLAG 2007 Wereldwinkel Deurne Stationsstraat 38-5751 HG DEURNE Tel. 0493 320408 - Wereldwinkeldeurne@hotmail.com www.deurne.wereldwinkels.nl Inhoud Wereldwinkel Deurne...1 Inhoud...2 Doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Wereldwinkel Deurne. DEURNE Jaarverslag p. 1 van 10

JAARVERSLAG Wereldwinkel Deurne.  DEURNE Jaarverslag p. 1 van 10 JAARVERSLAG 2013 Wereldwinkel Deurne www.deurne.wereldwinkels.nl DEURNE Jaarverslag 2013 - p. 1 van 10 Inhoud Doelstelling Wereldwinkel... 2 Contactgegevens Wereldwinkel Deurne... 2 Voorwoord... 3 Bestuur...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Wereldwinkel Deurne Wereldwinkel van het jaar 2005!

JAARVERSLAG Wereldwinkel Deurne Wereldwinkel van het jaar 2005! JAARVERSLAG 2005 Wereldwinkel Deurne Wereldwinkel van het jaar 2005! Bijna 400 Wereldwinkels in Nederland zetten zich in voor eerlijke handel. De winkel die dit op de meest originele manier doet of een

Nadere informatie

JAARVERSLAG Wereldwinkel Deurne. DEURNE Jaarverslag p. 1 van 10

JAARVERSLAG Wereldwinkel Deurne.  DEURNE Jaarverslag p. 1 van 10 JAARVERSLAG 2014 Wereldwinkel Deurne www.deurne.wereldwinkels.nl DEURNE Jaarverslag 2014 - p. 1 van 10 Inhoud Doelstelling Wereldwinkel... 2 Contactgegevens Wereldwinkel Deurne... 2 Voorwoord... 3 Bestuur...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Wereldwinkel Deurne. Een deel van de 40 vrijwilligers van Wereldwinkel Deurne in de nieuwe winkel die geopend werd in november 2009

JAARVERSLAG 2009. Wereldwinkel Deurne. Een deel van de 40 vrijwilligers van Wereldwinkel Deurne in de nieuwe winkel die geopend werd in november 2009 JAARVERSLAG 2009 Wereldwinkel Deurne Een deel van de 40 vrijwilligers van Wereldwinkel Deurne in de nieuwe winkel die geopend werd in november 2009 Stationsstraat 39-5751 HB DEURNE Tel. 0493 320408 - wereldwinkeldeurne@hotmail.com

Nadere informatie

Duka la Dunia Financieel Jaarverslag

Duka la Dunia Financieel Jaarverslag Duka la Dunia Financieel Jaarverslag 1 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2 Exploitatie over 3 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen... 4 Waarderingsgrondslagen voor de balans... 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Duka la Dunia Financieel Jaarverslag

Duka la Dunia Financieel Jaarverslag Duka la Dunia Financieel Jaarverslag 1 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2 Exploitatie over 3 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen... 4 Waarderingsgrondslagen voor de balans... 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

ANBI gegevens. Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353. :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem. Telefoonnummer :06 30085115

ANBI gegevens. Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353. :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem. Telefoonnummer :06 30085115 ANBI gegevens Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353 Adres :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem Telefoonnummer :06 30085115 E-mail adres: infowwzelhem@gmail.com Doelstelling In de Wereldwinkel

Nadere informatie

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2013 2012 Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen 10.494 10.784 Vorderingen Debiteuren 968 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

ANBI gegevens. Doelstelling. Wat wil de Wereldwinkel. Verkoopfilosofie. Naam Instelling :Wereld-Winkel Zelhem RSIN : 006708353

ANBI gegevens. Doelstelling. Wat wil de Wereldwinkel. Verkoopfilosofie. Naam Instelling :Wereld-Winkel Zelhem RSIN : 006708353 ANBI gegevens Naam Instelling :Wereld-Winkel Zelhem RSIN : 006708353 Adres :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG zelhem Telefoonnummer :06 30085115 E-mail adres: infowwzelhem@gmail.com Doelstelling In de Wereldwinkel

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2 0 11 WERELDWINKEL NUNSPEET Het bestuur in 2011 Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Winkelcoördinator/bestuurslid: Inkoopcoördinator/bestuurslid: P.R.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

Change the world shopping

Change the world shopping Change the world shopping V.U./E.R.: Erik Devogelaere, Hoogstraat 35 E, 3360 Bierbeek, België - Belgique Op een plezierige manier de wereld veranderen Kies voor eerlijke kwaliteitsproducten Het hoeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Vereniging Wereldwinkel Ermelo

Jaarverslag 2015 Vereniging Wereldwinkel Ermelo 1 Jaarverslag 2015 Vereniging Wereldwinkel Ermelo Jaarverslag 2015 Vereniging Wereldwinkel Ermelo Bestuur Vereniging Wereldwinkel Ermelo Voorzitter Penningmeester Secretaris Winkel coördinator Inkoop Food

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Deurne Postbus AA Deurne

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Deurne Postbus AA Deurne STICHTING VRIENDENKRING DEURNE BATOURI Secretariaat: A. Smolders, Straatsebaan 5, 5757PX Liessel Telefoon: 06-51904268 Kvk: 41093632 RABOBANK rek.nr. NL13RABO 0110885856 Aan het College van Burgemeester

Nadere informatie

Onderzoek en advies naar Fairtrade.

Onderzoek en advies naar Fairtrade. Onderzoek en advies naar Fairtrade. Uitgevoerd door: S.C. van Goor, Coordinator Inkoop Meerinzicht t.b.v. gemeente Harderwijk. Onderzoek naar voor- en nadelen van deelname aan keurmerk Fairtrade. Aanleiding.

Nadere informatie

Werkt zo mee aan de realisering van dit onderdeel van millenniumdoel. Wil met de beweging Fairliefd werken aan de uitbouw van Fair Trade in Venlo

Werkt zo mee aan de realisering van dit onderdeel van millenniumdoel. Wil met de beweging Fairliefd werken aan de uitbouw van Fair Trade in Venlo Wereldwinkel Venlo: Zet zich met zijn 40 vrijwilligers in voor eerlijke handel Werkt zo mee aan de realisering van dit onderdeel van millenniumdoel Wil met de beweging Fairliefd werken aan de uitbouw van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Beleidsplan Wereldwinkel s-gravenzande 2014 1

BELEIDSPLAN 2014. Beleidsplan Wereldwinkel s-gravenzande 2014 1 BELEIDSPLAN 2014 Beleidsplan Wereldwinkel s-gravenzande 2014 1 Inhoud Geschiedenis... 3 Missie van de wereldwinkels... 3 Doelstelling Stichting Wereldwinkel s-gravenzande... 3 Organisatie... 3 Beleid...

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

ANBI gegevens. Doelstelling: Wat wil de Wereldwinkel. Verkoopfilosofie. De Organisatie. Geschiedenis RSIN 812105382

ANBI gegevens. Doelstelling: Wat wil de Wereldwinkel. Verkoopfilosofie. De Organisatie. Geschiedenis RSIN 812105382 ANBI gegevens Naam instelling Wereldwinkel Zutphen RSIN 812105382 Vestigingsadres Nieuwstad 4, 7201 NP Zutphen Telefoonnummer 0575-543742 E-mail adres Jh.groeneveld@kpnmail.nl (secretaris) Doelstelling:

Nadere informatie

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur 603 819 Transportauto 380 570 983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633

Nadere informatie

Stichting Goeie Zaak Weverstraat AG Den Burg

Stichting Goeie Zaak Weverstraat AG Den Burg 1 Stichting Goeie Zaak Stichting Goeie Zaak Weverstraat 76 1791 AG Den Burg Den Burg, 25 januari 2017. Geacht Bestuur, Hierbij verstrek ik u de jaarrekening van uw Stichting over het jaar 2016. Mijn werkzaamheden

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

ANBI gegevens. Doelstelling. Wat wil de Wereldwinkel. Verkoopfilosofie. De Organisatie. Geschiedenis. Naam instelling Wereldwinkel Boxtel RSIN

ANBI gegevens. Doelstelling. Wat wil de Wereldwinkel. Verkoopfilosofie. De Organisatie. Geschiedenis. Naam instelling Wereldwinkel Boxtel RSIN ANBI gegevens Naam instelling Wereldwinkel Boxtel RSIN NL807680072B01 Vestigingsadres Rechterstraat 32, 5281 BW Boxtel Telefoonnummer 0411-611882 E-mail adres info@wereldwinkelboxtel.nl Doelstelling In

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren.

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren. Aan het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda Betreft: Jaarrekening 2015 Benthuizen, 30 mei 2016 Geacht bestuur, Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de eer u aan te bieden:

Nadere informatie

VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012

VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 18 maart 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave pag. 2 Samenstelling Bestuur pag. 3 Comité van Aanbeveling pag. 3 Verslag van het bestuur pag. 4 Balans en resultatenrekening pag.

Nadere informatie

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel RAPPORT 2014 Stichting Wereldwinkel INHOUDSOPGAVE RAPPORT JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3. Grondslagen van resultaatbepaling en van waardering 4. Specificaties

Nadere informatie

ANBI gegevens. Doelstelling: Wat wil de Wereldwinkel Verkoopfilosofie Naam instelling De Organisatie

ANBI gegevens. Doelstelling: Wat wil de Wereldwinkel Verkoopfilosofie Naam instelling De Organisatie ANBI gegevens. Doelstelling: In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 Stichting Groede Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 INHOUDSOPGAVE. 1.Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming. Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen

Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming. Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen Starterscafe 19 februari Opening Starter van de maand Workshop: Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14 Jaarstukken jaarrekening pagina 1 van 14 Balans per 31 december ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 31 december 2011 Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.262 68.262 Inventaris

Nadere informatie

1,6 miljoen. Fairtrade in het Zuiden 87,7% 12,3% leden. kleinschalige boeren. arbeiders. kleinschalige boeren en arbeiders binnen Fairtrade.

1,6 miljoen. Fairtrade in het Zuiden 87,7% 12,3% leden. kleinschalige boeren. arbeiders. kleinschalige boeren en arbeiders binnen Fairtrade. Jaarcijfers Fairtrade in het Zuiden arbeiders en Dit zijn cijfers die verzameld zijn in op basis van auditrapporten van FLO Cert. Ze zijn verwerkt door Fairtrade International in en gepubliceerd begin

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Wereldwinkel. Elburg

Jaarverslag. Stichting Wereldwinkel. Elburg 2015 Jaarverslag Stichting Wereldwinkel Elburg Voorwoord Voor jullie ligt het jaarverslag van de stichting Wereldwinkel Elburg over het jaar 2015. In het jaarverslag willen we een overzicht geven van een

Nadere informatie

Factsheet. Ooit gedacht dat je met een potje pindakaas de wereld kunt veranderen? Of met een banaan? Het kan. Dankzij fairtrade.

Factsheet. Ooit gedacht dat je met een potje pindakaas de wereld kunt veranderen? Of met een banaan? Het kan. Dankzij fairtrade. Elke dag π± Factsheet Initiatief fairbezig.nl Fairbezig.nl is een initiatief van Fair Trade Original, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar met steun van de Nationale Postcode

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Inhoud: pagina: Balans per 31 december 2015 1 Winst- en Verliesrekening 2015 2 Toelichting op de balans 3 Uitgebreide Winst- en Verliesrekening 4/5 Bestemmingsreserves 5 Afschrijvingsstaat

Nadere informatie

IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM JAARREKENING Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam 1

IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM JAARREKENING Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam 1 IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM JAARREKENING 2016 Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam 1 Bestuursverslag Stichting Ideële Wereldwinkel Alblasserdam 2016 Gang van zaken Na een jaar vol

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Wereldwinkel Gemert

Jaarverslag Wereldwinkel Gemert Jaarverslag 2012. Wereldwinkel Gemert Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel. 0492 363052 e-mail info@wereldwinkelgemert.nl 1 Inleiding Dit is het financieel jaarverslag van de Wereldwinkel

Nadere informatie

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN JAARVERSLAG 2012 December 2013 Spoorstraat 15 Postbus 165 2411 ED Bodegraven 2410 AD RSIN 823081175 1 Inhoudsopgave Bestuur en organisatie... 3 Activiteiten... 3 Beleidsplan... 4 Inleiding... 4 Geschiedenis,

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 2 Algemene resultatenrekening over 2015 en begroting over 2016 Samenvatting & toelichting 3 Algemene resultatenrekening over 2015 en

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum

Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum ANBI-gegevens Algemene gegevens: Naam ANBI: Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum KvK 40004327 RSIN/Fiscaal nr. 8025.43.339 Adres Noard

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/4 1 Gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Schitterend. Ondernemingsplan. Weet dat je kunt schitteren

Jaarverslag Stichting Schitterend. Ondernemingsplan. Weet dat je kunt schitteren Jaarverslag 2012 Stichting Schitterend 1 Ondernemingsplan Weet dat je kunt schitteren Stichting Schitterend Postadres Clematislaan 59 2343 VK Oegstgeest Internet www.schitterend.tv E-mail stichtingschitterend@gmail.com

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM JAARREKENING Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam 1

IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM JAARREKENING Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam 1 IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM JAARREKENING 2014 Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam 1 Bestuursverslag Stichting Ideele Wereldwinkel Alblasserdam 2014 Gang van zaken Het bestuur van

Nadere informatie

Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten. Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009

Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten. Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009 Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009 Pagina 1 van 8 1-1-2009 1. Inleiding 1.1. onderwerp Dit document beschrijft het promotieplan

Nadere informatie

Wereldwinkel Bergen NH

Wereldwinkel Bergen NH NH Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Voorwoord 3 2. Doelstelling 3 3. Organisatie 3 4. Medewerkers 4 5. Inkoop en verkoop 4 6. Activiteiten 5 7. Financieel jaarverslag 7 8. Bestuur 8 Bergen NH, februari

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

Financiële zaken, waaronder de begroting en de winkelomzet Nieuws uit de werkgroepen inkoop, winkel en PR

Financiële zaken, waaronder de begroting en de winkelomzet Nieuws uit de werkgroepen inkoop, winkel en PR Jaarverslag 2012 Het Bestuur Het bestuur is in 2013 negen keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Daarnaast is er een zogenaamde heisessie geweest waarin met name de beleidsmatige zaken aan de orde zijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Kringloop de Kempen Veldhoven. Jaarrekening 2015

Stichting Kringloop de Kempen Veldhoven. Jaarrekening 2015 Veldhoven Jaarrekening Veldhoven, 15 april 2016 Inhoudsopgave I Algemeen Verslag II Financieel verslag Balans per 31 december Resultatenrekening over Toelichting op de balans per 31 december Staat van

Nadere informatie

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Jaarrekening Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium 2014 Balans per 31.12.2014 Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Saldo betaalrekening 2.676,02 5,11 Kapitaal 33.308,19 38.429,26 Saldo rentemeerrekening

Nadere informatie

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING SARINHA (KINDERHULP MOZAMBIQUE) Soest FINANCIEEL VERSLAG 2014 KVK dossiernummer 32113256 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag bestuur Pagina Inleiding 4 Bestuurverslag 5 Toelichting op balans en staat van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Het bestuur is trots dit eerste jaarverslag te presenteren. Hierbij nemen we de gelegenheid om onze vrijwilligers en schenkers hartelijk te bedanken! Vele

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer ANBI gegevens Naam instelling Wereldwinkel Onze Wereld RSIN 009184697 Vestigingsadres, 8801 LV, Franeker Telefoonnummer 0517-393323 E-mail adres wereldwinkelfraneker@hotmail.com Doelstelling: In de Wereldwinkel

Nadere informatie

Jaarrekening en Balans 2014 Stadsdorp Centrum Oost

Jaarrekening en Balans 2014 Stadsdorp Centrum Oost Jaarrekening en Balans 2014 Stadsdorp Centrum Oost 1 Concept jaarrekening Stadsdorp Centrum Oost 2014 Inkomsten en uitgaven Uitgaven Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Inkomsten Bijeenkomsten 2.000,00

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG 2015 Stichting IHGO: Jaarverslag 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1. ALGEMEEN... 3 1.1 DOEL VAN DE STICHTING...3 1.2 STRUCTUUR VAN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

Fairsterk je school!

Fairsterk je school! Fairsterk je school! Handleiding en achtergronden campagne Fairtrade School Versie april 2009 Fairtrade Scholen Inleiding In België en Groot-Brittannië is het al een groot succes: Fairtrade Gemeenten.

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Financieel verslag Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Balans per Activa Ref. Vaste Activa Materiële vaste activa 1 Inventaris

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2016 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 20-2-2017 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2016 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VOCAL GROUP HIFIVE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VOCAL GROUP HIFIVE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VOCAL GROUP HIFIVE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VOCAL GROUP HIFIVE 2013 Algemene gegevens Vocal Group Hifive is in 2007 opgericht door Paul Maaswinkel, muzikaal en artistiek leider.

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2015 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

Stichting Speelgoedbank Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Speelgoedbank Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Speelgoedbank Amsterdam Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave De organisatie 3 Jaarverslag 4 Balans en resultatenrekening 2013 5 Pagina 2 De organisatie Algemeen Stichting Speelgoedbank Amsterdam is

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

De biologische veehouderij

De biologische veehouderij oerwafels meergranenbolletjes Biologisch boeren meergranen olijfolie De biologische veehouderij Wij vinden het belangrijk dat onze klanten verantwoorde producten kunnen kopen. Bij de inkoop van onze producten

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 ACTIVA De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 PASSIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Eigen vermogen - inventarissen 765 - vermogen Stadse Voedselbank Groningen 62.357 - vervoermiddelen

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

STICHTING "DRAAGT ELKANDERS LASTEN" Jaarverslag 2014 1 / 14

STICHTING DRAAGT ELKANDERS LASTEN Jaarverslag 2014 1 / 14 * Jaarverslag 2014 1 / 14 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden

Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden 1/4 Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden Marjoleinveldkruiden is een aandachtsboerderij waar gewerkt wordt door een klein aantal mensen, die vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke

Nadere informatie

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting'

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting' Jaarrekening boekjaar 2008-2009 Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 1 van 9 Activa per 31-12-2009 Bedrag Bedrag Materiele vaste activa Gebouwen 4.642,00 Installaties 16.424,00 Inrichting 31.863,00 Inventaris

Nadere informatie

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI De Rietvink en VV De Rietvink 1 december 2013 Publicatie t.b.v. culturele ANBI; verwijzingslijst:

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2005-II

Eindexamen m&o havo 2005-II Formuleblad Bij dit examen zijn geen formules gegeven. www. - 1 - 1 Resultatenrekeningen van Rigter Sport van 2000 tot en met 2004 Bedragen 1.000 euro Jaar 2004 2003 2002 2001 2000 geschat Omzet 1) 487,0

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Join Our Mission Polen. Kockengen

Financieel verslag Stichting Join Our Mission Polen. Kockengen Financieel verslag 2015 Stichting Join Our Mission Polen Kockengen INHOUD 1 Bestuursverslag 2015... 1 2 Jaarrekening... 3 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 3 2.2 EXPLOITATIEREKENING

Nadere informatie

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën 2007 aan.

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën 2007 aan. inleiding Beste donateurs, Ook het afgelopen jaar is voor Namaste Projects een jaar geweest, waarin zich een hoop heeft afgespeeld. Over enkele hoogtepunten vindt u in het jaarverslag 2007 meer informatie.

Nadere informatie

Stichting Leergeld Asten-Someren

Stichting Leergeld Asten-Someren Stichting Leergeld Asten-Someren Jaarverslag 2015-2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Achtergrond... 4 Doelstelling en werkwijze... 4 Resultaten 2015 2016... 5 Belangrijke ontwikkelingen/ activiteiten 2015 2016...

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie