TOEKOMST MET TAAL. Elke deelnemer kan aan twee workshops deelnemen. Er. zijn in totaal 50 workshops: workshopronde A duurt van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEKOMST MET TAAL. Elke deelnemer kan aan twee workshops deelnemen. Er. zijn in totaal 50 workshops: workshopronde A duurt van"

Transcriptie

1 TOEKOMST MET TAAL Landelijke Studiedag Levende Talen vrijdag 6 november 2015 in Utrecht Elke deelnemer kan aan twee workshops deelnemen. Er zijn in totaal 50 workshops: workshopronde A duurt van uur, workshopronde B van uur. Inschrijven voor de workshops gebeurt tegelijk met het aanmelden voor de Landelijke Studiedag. Het volledige programma van de Landelijke Studiedag 2015 en de mogelijkheid om u digitaal in te schrijven, vindt u op de website van Levende Talen <www.levendetalen.nl>. LEVENDE Talen

2 uur WORKSHOPRONDE A WORKSHOP A1 WORKSHOP A2 WORKSHOP A3 WORKSHOP A4 Docenten in opleiding en de positie van grammatica in het vreemdetalenonderwijs Johan Graus (lerarenopleiding Engels, Hogeschool Arnhem en Nijmegen) De rol van grammatica in het modernevreemdetalenonderwijs is nog steeds controversieel: Is het geven van grammatica wel noodzakelijk? En zo ja, op welke manier kun je het dan in het curriculum verwerken? In deze workshop worden de opvattingen van docenten in opleiding over grammaticaonderwijs verkend aan de hand van een aantal bekende concepten uit de tweedetaalverwervingstheorie, zoals impliciete versus expliciete instructie en focus on form versus focus on forms. Vervolgens is het aan de workshopdeelnemers om deze opvattingen te vergelijken met wat zij als lerarenopleiders en vakdidactici hopen te bereiken met de leerlijn grammaticadidactiek in hun opleidingen. Lerarenopleiders Mini-cursus Frysk voor beginners en doorzetters Bonno van Dijk & Babs Gezelle Meerburg (lerarenopleiding Talen & educatieve masters NHL Hogeschool) Aan de hand van een aantal muzieknummers en opdrachten spreken en leren we Fries. Verder wordt ingegaan op de Friese cultuur. De workshop is goed te volgen voor beginners, maar biedt ook gevorderde Friessprekers uitdaging. Behalve leerzaam is deze workshop vooral inspirerend. Een laagdrempelige workshop die plezier aan het Fries uitstraalt en oplevert! Alle talen - alle doelgroepen Geschiedenis van het talenonderwijs: nodig? Erik Kwakernaak (Universitaire Lerarenopleiding Groningen), Hans Hulshof (Universiteit Leiden) & Frans Wilhem (HAN / RU Nijmegen) De lessen van vandaag en morgen zijn heel wat urgenter dan die van gister en nog vroegere tijden. Toch kun je van het verleden wat leren. Hulshof, Kwakernaak en Wilhelm hebben samen een boek over de geschiedenis van het talenonderwijs geschreven. In de workshop stellen en beantwoorden ze vragen als: Wat is echt nieuw, wat is een herhaling van zetten? Is er vooruitgang geboekt? Wat is hetzelfde, wat verschillend in de ontwikkeling van moedertaal- en vreemdetalenonderwijs? Hoe hebben maatschappelijke veranderingen het talenonderwijs beïnvloed? Wat kan een student, docent, leermiddelenauteur, lerarenopleider, nascholer, onderzoeker, schoolleider van de geschiedenis leren? Italiaans voor beginners Benedetto Mento & Alessandra Verrucci (Istituto Italiano di cultura ItaliaItalia) Ben je van plan om je vakantie in Italië door te brengen en wil je meer dan buongiorno en pizza kunnen zeggen? Ben je gek op Italië of wil je je kennis van de taal verbeteren of bijhouden? Vieni in Italia con noi! 2

3 WORKSHOP A5 WORKSHOP A6 WORKSHOP A7 WORKSHOP A8 Voorkom falen door faalangst Laura Kunst (onderzoeker, Universiteit van Tilburg) Veel docenten zullen het herkennen: leerlingen die oncontroleerbaar trillen tijdens een presentatie of dichtklappen tijdens een overhoring. Ontzettend zonde, want vaak verbergt deze angst het werkelijke niveau van de leerling. Wat kun je als docent doen om deze leerlingen meer op hun gemak te stellen? In deze workshop maken jullie kennis met de psychologische benadering van angst. Laura Kunst legt uit hoe de angstrespons werkt, hoe het prestaties beïnvloedt en hoe je angst kunt verminderen. Vervolgens oefenen we in rollenspellen een aantal technieken om leerlingen minder faalangstig te maken. Er is ruim gelegenheid om tips en ervaringen uit te wisselen. Tweetaligheid, feiten en mythen Alla Peeters-Podgaevskaja (Slavische Talen en Culturen, UvA) De laatste decennia is meertaligheid in Europa (en dus ook in Nederland) een hot issue. Of een individu eentalig of meertalig wordt is echter afhankelijk van vele persoonlijke, taalkundige en maatschappelijke factoren. In deze workshop wordt de problematiek rondom tweetalig zijn en tweetalig opvoeden uiteengezet. Er wordt ingegaan op voor- en nadelen van bilinguïsme, verschillen in cognitieve- en talige ontwikkeling van eentalige en tweetalige kinderen, opvoedingsstrategieën van de ouders, de impact van taalstoornissen op tweetaligheid en een aantal andere, voor tweetaligheid belangrijke onderwerpen. Ten slotte wordt aandacht geschonken aan meertaligheid op school en de rol van taalpolitiek en taalbeleid. Uitstromen op een hoger niveau Liesbeth Pennewaard (SLO) Heeft u taaltalenten in de klas? Bijvoorbeeld, leerlingen van de theoretische leerweg die een havo examen aankunnen, of havoleerlingen die op vwo-niveau ook goed zouden kunnen presteren? U kunt deze leerlingen de mogelijkheid bieden uit te stromen op een hoger niveau dan de leerweg waarin zij zitten. Na een introductie met voorbeelden van scholen die een dergelijk traject succesvol hebben vormgegeven, onderzoeken we hoe zo n traject vormgegeven kan worden binnen de kaders van de huidige onderwijspraktijk. De volgende vragen komen aan de orde: Wat zijn mogelijke doelen van hoger uitstromen? Hoe determineer ik? Wat, wanneer en hoe leren zij? Hoe begeleid ik deze leerlingen? Alle talen vmbo havo vwo Pimp your reading program with Powtoon Pascal Koole (The English Greenhouse) Het lezen van boeken in een andere taal is super leerzaam voor onze leerlingen, dat wordt keer op keer aangetoond. Maar hoe kunnen we ons leesprogramma wat oppimpen? Laat leerlingen een animatie maken waarin zij hun boek verkopen door hen te laten nadenken over de literaire thema s van het verhaal! Neem je laptop mee, zodat we samen een animatie kunnen maken. Je krijgt een uitgewerkt lesplan mee voor jouw school. Alle talen po vo mbo 3

4 WORKSHOP A9 WORKSHOP A10 WORKSHOP A11 WORKSHOP A12 Meertalig opgroeien, dat is de toekomst Marinelle Orioni (auteur van Meertalig opvoeden. Uw kind zal u dankbaar zijn) Kinderen worden steeds vaker meertalig opgevoed en dat is een mooi cadeau voor een kind. Meertalig opgevoede kinderen zijn flexibeler en bouwen een enorme woordenschat en een groot referentiekader op. Een meertalige opvoeding heeft bovendien een positieve invloed op de cognitieve ontwikkeling. Ouders spelen de hoofdrol in een meertalige opvoeding, maar ook voor scholen is er een grote rol weggelegd. Hoe staat het met de kennis van leraren over meertaligheid? Hoe gaan leraren om met de talige en culturele rijkdom van meertalige kinderen? Hoe kunnen zij deze meertalige gezinnen het beste adviseren en stimuleren? Welke uitdagingen bieden levende talen aan meertalige kinderen? Zomaar een greep uit de thema s die in deze workshop aan bod komen. Alle talen po vo TPRS: lezen is herkennen van verworven vocabulaire Alike Last (Taalleermethoden) & Rianne Tamis (Arabiste) TPRS betekent Teaching Proficiency through Reading and Storytelling, het is een taal doceren vanuit verhalen en lezen. Je gaat op een praktische manier kennismaken met de basisprincipes van TPRS door creatief met elkaar een verhaaltje te maken in het Soedanees Arabisch onder begeleiding van Arabiste Rianne Tamis. Je kent deze taal nog niet, maar al verhaal-makende ben je deze aan het verwerven. Aansluitend hierop lees je met gemak een kort ander Soedanees verhaaltje, want lezen is herkennen van verworven vocabulaire. Ten slotte ga je met elkaar onderzoeken hoe het kwam dat je de taal kon begrijpen en blijkbaar verworven hebt. Mvt alle doelgroepen Mvt po vóór vo? Knelpunten en kansen Emma de Rijk (Basisschool de Floriant) Als docent mvt in de onderbouw van het vo heb ik ervaren dat kinderen met zeer uiteenlopende niveaus van taalbeheersing in de vreemde taal binnenkomen. Deze workshop besteedt aandacht aan de oorzaken en geeft aanknopingspunten voor verbetering. Onder meer komen de volgende vragen aan de orde. Wat is de mogelijke opbrengst van het aanbieden van vreemde talen op de basisschool? Loont het om als middelbare school aandacht te besteden aan samenwerking met een basisschool? Is de basisschool de toekomstige plek voor het leggen van de fundering voor het onderwijs in vreemde talen? Mvt po vo Taakgericht werken in de onderbouw Angelique Brasser (IJburg College) Taakgericht onderwijs. Hoe maak je een leuke taak Frans die voor leerlingen motiverend is? Ik laat in deze workshop zien hoe wij op school (digitale) taken ontwerpen die leerlingen als finale-opdracht maken. Wij werken volgens de Tabasco-principes maar deze workshop is zeker ook geschikt voor collega s die op zoek zijn naar voorbeelden van taken waar leerlingen graag hun tanden in zetten. Good practices dus. Neem vooral een usb-stick mee. Tijdens de workshop worden voorbeelden van Franse opdrachten gebruikt. Mvt vo-onderbouw 4

5 WORKSHOP A13 WORKSHOP A14 WORKSHOP A15 WORKSHOP A16 Van tekst tot cse Dorrie Goossens (Cito) In een presentatie wordt het constructieproces van de Centrale Schriftelijke Examens mvt uiteen gezet (met voorbeelden vanuit het vak Duits). De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde: Wie zijn de participanten in het proces en wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe verloopt het constructieproces? Hoe verloopt de normering en de evaluatie? Hoe wordt het veld bij het hele proces betrokken? Mvt vo Samen Delen Samen Sterk Marieke Havinga & Danielle Coppee Doel is om in een intervisie-achtige workshop elkaar te laten delen in alles wat een les leerzaam en aantrekkelijk maakt: lesideeën, opdrachten, filmpjes, liedjes, spelletjes en toetsen. Neem je toppers mee naar de workshop op een usb-stick. Het uitgewisselde lesmateriaal zetten wij dan op Dropbox, zodat iedereen ermee kan werken. Het motto is: Geven om te krijgen en laat niet iedereen zelf het wiel uitvinden! Chinees alle niveaus Non scholæ sed vitæ discimus Katja Zaich (Zaich Taalservice Duits), Ruxshin Bischoff MA (Duits voor bedrijven) & Antoon Berentsen (Effeff taaltraining Duits) Sprachtrainerinnen betreuen in Firmentrainings erwachsene Lerner bei der Bewältigung konkreter Sprachhandlungssituationen in der Fremdsprache. In Holland operieren etwa 150 Sprachtrainerinnen für Deutsch in diesem privaten Bildungsbereich. Der Workshop möchte vor Kolleginnen aus dem Regelschulbereich nicht nur darlegen, worin die wesentlichen Unterschiede zwischen einem schulischen und einem berufsorientierten Lernen bestehen, sondern auch, was wir voneinander lernen können. Schließlich profiliert sich Deutsch immer mehr als ein Schulfach, in dem nützliche Kompetenzen für das spätere Berufsleben erworben werden. Mit dem Publikum soll darüber diskutiert werden, welche Gemeinsamkeiten bestehen: im Rollenverständnis von Sprachtrainer/Sprachlehrer sowie in den didaktischen Prozessen von Training/Unterricht. Duits alle doelgroepen (Deutsch) Language learning with personalised multimedia ebooks! Joe Dale & Patricia Rose (APS) In this session, using ipad and Android apps, Book Creator Free, Tellagami and Pic Collage, Joe Dale will demonstrate how easy it is to create a multimedia ebook including engaging videos and animations to provide evidence of language learning in the classroom and aid transition. There will be plenty of time for hands-on practice and therefore delegates should feel confident they can replicate the skills they have learnt once they are back at school. As well as learning how to combine different books together into a single volume, delegates will also be able to export their ebooks as video clips and share them altogether online. Duits Engels Frans Spaans Nederlands vo mbo (English) 5

6 WORKSHOP A17 WORKSHOP A18 WORKSHOP A19 WORKSHOP A20 Arrangeren en lesgeven met open online-leermateriaal Marianne Schelvis (Stichting VO-content) Stercollecties zijn complete leerlijnen bestaande uit open digitaal leerlinggericht leermateriaal. Het materiaal geeft de docent door de opbouw meer vrijheid in het vormgeven van zijn onderwijs. Het biedt ook een duidelijke structuur van kerndoelen en eindtermen, zodat de docent erop kan vertrouwen dat hij aan alle eisen van het onderwijsprogramma voldoet. Stercollecties nodigen uit tot een andere manier van werken, aanvullend op of vervangend voor (een deel van) een methode. Dus en en in plaats van of of. Aangevuld met eigen materialen bied je je leerlingen onderwijs op maat. Via <http://www.wikiwijs.nl/tools/maken/home.psml> pas je de Stercollectie aan zoals jij het wilt. Met Stercollecties ontwikkelen leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden, zet je ict didactisch in en kun je differentiëren. Het is aan te raden om een eigen laptop of tablet mee te nemen naar de workshop. Duits Engels Nederlands vmbo-onderbouw vmbo-bovenbouw havo vwo-onderbouw LinQ: werken aan goed talenonderwijs Frans/Duits Sabrina Comat & Silvia Kronschnabl (EP- Nuffic) Deze workshop gaat in op de doelstellingen van het LinQ-project en laat deze werkwijze persoonlijk ervaren. Het Europees Platform (nu EP-Nuffic) zette in 2005 het LinQ-project op om een impuls te geven aan het onderwijs van het Frans en Duits in het vo. De LinQ-aanpak staat voor efficiënter en aantrekkelijker talenonderwijs. De ingrediënten daarvoor zijn een eigen LinQ-didactiek, coaching en nascholing van de vakdocenten en -secties, het ontwikkelen van eigen lesmateriaal in expertisegroepen en de uitwisseling van best practices met collega s binnen het LinQ-netwerk. Duits Frans vo Open vragen in de centrale examens leesvaardigheid Evelyn Reichard & Pauline Schuurman (Cito) Wat komt er kijken bij het maken van open vragen voor de centrale examens leesvaardigheid? Na een korte uitleg over aandachtspunten bij het maken van leesvaardigheidsopgaven voor de centrale examens, gaan de deelnemers actief aan de slag met teksten en maken daarbij zelf open vragen. Engels Frans vo Breng uw lessen meer tot leven Jouke Brouwer (Nuborgh College LF) Hoe kunt u op een speelse en uitdagende manier vocabulaire, grammatica en phrases-clés herhalen in een klassikale setting, waarbij uw leerlingen ook nog Frans praten? In deze workshop ervaart u wat de mogelijkheden hiervoor zijn en gaat u naar huis met allerlei leuke voorbeelden van activerende didactiek. Het atelier sluit aan bij de lesmethode Grandes Lignes, maar is ook nuttig voor gebruikers van andere lesmethodes. Docenten van andere vreemde talen zijn ook van harte welkom. De voorbeelden zullen grotendeels op het Frans gebaseerd zijn, maar zijn relatief makkelijk om te zetten naar andere talen. Frans mvt vo-onderbouw 6

7 WORKSHOP A21 WORKSHOP A22 WORKSHOP A23 WORKSHOP A24 WORKSHOP A25 Van saaie monoloog naar spetterend spreekonderwijs (mbo) Marieken Pronk-van Eunen & Alie Kamminga (APS) Spreek- en gespreksvaardigheid vinden docenten Nederlands een belangrijke vaardigheid in het beroepsonderwijs. Toch blijven ze in de lespraktijk vaak de sluitpost. Het belangrijkste obstakel lijkt: Hoe kan ik met alle studenten tegelijk het spreken en gesprekken voeren oefenen? We gaan aan de slag met spreekopdrachten op 2F- en 3F-niveau. We kijken hoe het beroep waartoe wordt opgeleid aan bod kan komen in de opdrachten en we integreren andere taalvaardigheden. Ook gaan we aan de slag met de presentaties in het kader van de instellingsexamens, die door studenten vaak als saai worden ervaren. Nederlands mbo bve Taalbewust beroepsonderwijs: vuistregels voor effectieve didactiek Tiba Bolle & Inge van Meelis (ITTA UvA) Hoe werk je doelgericht? Hoe zorg je voor leerzaam taalaanbod? Hoe werk je systematisch aan woordenschat, stimuleer je toepassing en interactie en geef je feedback? We presenteren vijf vuistregels voor effectieve didactiek waarmee docenten Nederlands in het (v)mbo hun lesactiviteiten stimulerend, uitdagend en leerzaam in kunnen richten. Met deze vuistregels laat je leerlingen studieteksten beter begrijpen, betere verslagen of werkstukken schrijven, overleggen, presentaties geven en reflectiegesprekken voeren. In deze interactieve workshop gaan we aan de slag met praktijkvoorbeelden uit het vmbo en mbo. (Zie ook Taalbewust beroepsonderwijs. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek van T. Bolle en I.J. van Meelis. Coutinho, 2014). Nederlands vmbo mbo Het diploma voor werkwoordspelling, een digitale methode Jeroen Steenbakkers (Ludgercollege, Doetinchem) De kennis die leerlingen met werkwoordspellingsproblemen hebben van spelling is vaak onvolledig, onjuist of warrig. Jeroen Steenbakkers legt uit hoe dat komt. Daarnaast missen veel leerlingen de toewijding om zich de werkwoordspelling eigen te maken. Het diploma voor de werkwoordspelling leert leerlingen toe te werken naar een duidelijk einddoel. Het is een digitale methode waaraan leerlingen zelfstandig kunnen werken. Tegelijkertijd is de rol van de docent cruciaal. Er is aandacht voor zowel vakinhoudelijk als didactische aspecten. Het diploma voor de werkwoordspelling biedt de mogelijkheid van een doorlopende leerlijn vanaf groep 7 tot en met het mbo of het hbo. Nederlands po vmbo mavo havo mbo hbo Hoe geef je Pools in het Pools? Elżbieta Siłuch & Katarzyna Pokutycka (lerares Pools in Szkolny Punkt Konsultacyjny, Ambassade van de Republiek Polen te Den Haag) Hoe kun je vanaf de eerste lessen aan de woordenschat werken zonder een tussentaal te gebruiken? Hoe moet een docent lessen op basisniveau voorbereiden? Hoe kunnen cursisten betrokken worden bij het uitleggen van het lexicon? We geven praktische tips voor het activeren van cursisten tijdens de lessen. Hoe kun je ervoor zorgen dat de cursisten het materiaal op een aantrekkelijke manier verwerken, assimileren en herhalen? Pools bve hbo Toneel in de Turkse Les. Hoe bevordert toneel de taalontwikkeling van vo-leerlingen? Erol Samburkan (Hogeschool Rotterdam) Wat is de plaats van toneel bij het Turks leren in het vo? Hoe kunnen we toneel in de Turkse les gebruiken? In deze workshop gaan de deelnemers diverse toneelopdrachten op een interactieve manier uitvoeren. Turks vo mbo hbo bve 7

8 uur WORKSHOPRONDE B WORKSHOP B26 WORKSHOP B27 WORKSHOP B28 WORKSHOP B29 WORKSHOP B30 Vreemdetalenonderwijs geven Linda Boersma (lerarenopleider Engels NHL Hogeschool), Inge Elferink (lerarenopleider Frans NHL) & Matthias Mitzschke (lerarenopleider Duits NHL) Deelnemers maken onder begeleiding van redactieleden en auteurs kennis met de opzet en achtergonden van het nieuwe vakdidactische handboek Vreemdetalenonderwijs geven; werkvormen voor Duits, Engels en Frans (Van Gorcum, 2015). Vervolgens zullen zij via interactieve vormen met elkaar van gedachten wisselen over de opbouw van de leerlijn vakdidactiek en de wijze waarop je als opleider werkvormen in de lerarenopleiding introduceert en studenten kunt laten (in)zien dat er een link bestaat tussen werkvormen en theorie. De volgende vragen komen aan de orde. Wat zijn de opvattingen van studenten over nut en effectiviteit? Wat is de relatie tussen het gedrag dat opleiders tonen (teach as you preach), hun eigen opvattingen en onderliggende theorieën? Lerarenopleiders Beginnerscursus Turks Catharina Geelen (ROC van Amsterdam) & Erol Samburkan (Hogeschool Rotterdam) Altijd al benieuwd geweest naar niet-europese talen en culturen? In deze workshop maakt u kennis met de Turkse taal. Wilt u meer weten over de taal, maak dan gebruik van deze uitgelezen kans. Grammatica in het brein Iris Maas & Kirstin Plante (TPRS Nederland) Wil je graag leren grammatica beter te laten aansluiten op wat taal eigenlijk is: communicatie? Wil je weten hoe je jouw leerlingen kunt leren voelen welke zinnen correct zijn en welke niet? Dan is deze workshop iets voor jou. We bespreken hoe onze hersenen met grammatica omgaan. We zoeken naar de beste manier om grammatica aan leerlingen aan te bieden, Vervolgens ga je zelf met je collega s aan de slag. Tweetalige leerlingen binnen de les Emanuelle Pichon (Universiteit Utrecht) & Joyce Snijders (Fioretticollege Lisse) Wat kun je binnen de les extra bieden aan tweetalige leerlingen? Hoe kun je deze leerlingen extra uitdagen? Vanuit een theoretisch kader proberen we gezamenlijk een aantal tools uit die direct bruikbaar zijn in de les. Alle talen vo Embedded reading Marleen Rezaie-Delbeek & Alike Last (Stichting TPRS Platform) Embedded reading is het lezen van eenzelfde tekst in drie of meer versies die oplopen in moeilijkheidsgraad. De eerste lezing is op basisniveau, gemakkelijk voor elke student te begrijpen. Elk volgend niveau voegt zinnen met extra informatie toe. De definitieve versie is de meest uitdagende. Het is een eenvoudig concept en kan worden gebruikt met fictie, non-fictie, poëzie, brieven; bijna elke tekstvorm waarvan we willen dat onze studenten ze niet alleen lezen, maar ook begrijpen. In deze workshop leer je hoe het werkt en maken we een embedded reading zodat je direct in de klas aan de slag kunt. 8

9 WORKSHOP B31 WORKSHOP B32 WORKSHOP B33 WORKSHOP B34 WORKSHOP B35 Meertaligheid, theoretische basis en dagelijkse lespraktijk Bonno van Dijk & Babs Gezelle Meerburg (lerarenopleiding Talen & educatieve masters NHL Hogeschool)) Deze workshop gaat kort in op meertaligheid in het algemeen en meertalig onderwijs in het bijzonder. We bekijken het lesmateriaal Fries dat gebruikt wordt op drietalige vo-scholen en proberen de transfer te maken naar meertalige onderwijssituaties van de workshopbezoekers. Dit is een laagdrempelige workshop met een praktische inslag. Verbinding als voorwaarde voor leren Sebas te Dorsthorst (RSG Lingecollege) In deze workshop wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van een excellente docent en de tools die hij nodig heeft. Besproken worden de drie door Luc Stevens (emeritus hoogleraar orthopedagogiek) geformuleerde psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Er wordt geoefend met een communicatieschema waarbij deze drie pijlers de revue passeren. Je neemt de leerling serieus (bijvoorbeeld wanneer hij bepaalt welke sanctie bij zijn ongewenste gedrag hoort) en de relatie wordt niet verstoord., behalve po Interculturele competentie in de taalles Olja Karmanova (ILO, UvA) & Esther van Loo Hoe kunnen taaldocenten bijdragen aan de interculturele competentie van leerlingen? Bewustwording van de eigen culturele waarden en gedragingen helpt bij de communicatie in de vreemde taal. Bovendien hebben we tegenwoordig in de klas te maken met representanten van veel verschillende culturen. Welke positieve rol kan die diversiteit spelen in de taalles? Deelnemers maken kennis met theoretische achtergronden van interculturele competentie in de taalles. We gaan op zoek naar de praktische toepasbaarheid in de lessen. Welk materiaal is bruikbaar? Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. behalve po Let s go mobile! Patricia Rose (APS) Mobile learning is veel meer dan learning on the go. Tijdens deze workshop ervaart u keuzes, mogelijkheden en uitdagingen om een mobiele telefoon of tablet in te zetten in de les. U krijgt praktische suggesties en voorbeelden van mobile based activities in diverse contexten, ook in combinatie met nieuwe media. Dus niet verbieden, maar juist inzetten om de vele mogelijkheden te gebruiken voor taalleren! Alle talen vo mbo Talen in het onderwijs: ontwikkelingen, uitdagingen Daniela Fasoglio & Bas Trimbos (SLO) Het mvt-team van SLO heeft het vreemdetalencurriculum in het Nederlandse po en vo geanalyseerd en actuele ontwikkelingen, kansen en perikelen belicht. Relevante nationale en internationale bronnen, eigen expertise en de feedback van partners als lerarenopleiders, docenten, schoolleiders en taalwetenschappers zijn daarbij ingezet. De analyse wordt jaarlijks bijgehouden en geactualiseerd en kan worden gebruikt als basis voor gesprekken met beleidsmakers of als referentiebron bij opleidingen en op school. We bespreken onze bevindingen en aanbevelingen met talendocenten om in de vervolgeditie rekening te kunnen houden met hun evaluatiepunten en suggesties. Mvt alle doelgroepen 9

10 WORKSHOP B36 Theateroefeningen bij mondelinge taalvaardigheid Antonet Chermanne (Fontys Hogescholen) De workshop bestaat uit twee onderdelen: theorie en praktische werkvormen. We gaan tijdens deze workshop aan de slag met verschillende theaterwerkvormen die mvt-docenten kunnen inzetten om de spreekvaardigheid van leerlingen te verhogen en de spreekangst te verminderen. Het is nadrukkelijk een doe-workshop. Mvt vo mbo WORKSHOP B37 Meneer, welke woordjes moet ik leren voor A2? Alfredo Aalili (Christelijk Gymnasium Utrecht) Het Europees Referentiekader beschrijft in zes verschillende vaardigheidsniveaus wat taalleerders moeten leren. In globale bewoordingen wordt aangegeven wat een leerling moet kunnen per niveau. Maar hoe zit het met de woordenschat? Welke woorden horen nu precies bij welk niveau? In deze workshop wil ik docenten bewust maken van de mogelijkheden van het ERK als het gaat om het leren van woorden. De structuur van het ERK biedt kansen om leerlingen te motiveren en zichzelf uit te dagen om steeds een stapje verder te gaan. Daarnaast bespreken we nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van het leren van woorden. Immers, het verwerven van woordenschat staat nog altijd aan de basis van het leerproces in het vreemdetalenonderwijs! Mvt alle doelgroepen WORKSHOP B38 WORKSHOP B39 Gamification in de taalles Masja Mesie (APS) Gamen is voor veel leerlingen dé favoriete bezigheid. Als ze maar even de kans krijgen zoeken ze elkaar tijdens en tussen de lessen door (online) op om spelletjes te spelen. Voor deze leerlingen zijn het halen van het level, het verdienen van punten of bonussen en het perfectioneren van de skills dé stimulerende factoren. Er is een wereld te winnen als we deze elementen toepassen in de taallessen. Tijdens deze workshop gaan we in op de wijze waarop u de succesfactoren van games én de games zelf kunt integreren in uw lessen. So bring on the game! Het is aan te raden om een laptop, tablet of smartphone mee te nemen naar de workshop. Mvt vo Chinese Literatuur voor het vo Mark Leenhouts (vertaler en schrijver van moderne Chinese literatuur) Voor het eindexamen Chinees dient de leerling drie werken uit de Chinese literatuur (in vertaalde vorm) te lezen en hierover een beargumenteerd verslag uit te brengen. Welke literaire werken zijn geschikt voor deze leeftijdsgroep en sluiten aan bij de belevingswereld van onze leerlingen? Tijdens de workshop zal een kort overzicht gegeven worden van de Chinese literatuur, met name de werken die geschikt zouden zijn voor leerlingen. Doel is uitwisseling van informatie om tot weloverwogen keuzes te komen wat betreft de exameneis omtrent het domein literatuur (E1). Chinees lerarenopleidingen mvt vo-bovenbouw 10

11 WORKSHOP B40 WORKSHOP B41 WORKSHOP B42 WORKSHOP B43 WORKSHOP B44 Kunnen leerlingen goed (leren) schrijven? Kim de Jong (SLO) SLO heeft in onderzoek gedaan naar het bereikte ERK-niveau schrijfvaardigheid aan het einde van het havo en vwo voor de talen Engels, Duits en Frans. De opzet van het onderzoek en de gebruikte toetsen en beoordelingsprocedures worden toegelicht tijdens de workshop. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek en de mogelijke verklaringen voor deze resultaten besproken. Tijdens de workshop is er voldoende ruimte om in gesprek te gaan met elkaar om succesfactoren en knelpunten, die van invloed zijn op de leerresultaten van het schrijfvaardigheidsonderwijs, in kaart te brengen. Duits Engels Frans havo-bovenbouw vwo-bovenbouw Paris ville de cinéma/berlin Filmstadt Jeannette Noordermeer & Marion van der Kruissen (Carolus Borromeus College) Een uniek samenwerkingsproject Frans en Duits waarbij leerlingen in Parijs of Berlijn hun eigen film gaan opnemen. Het project start in oktober en eindigt in juni met een Nuit des étoiles d or of Nacht der goldene Sterne als de gouden sterren uitgereikt worden aan de beste acteur/actrice, de beste film, het beste script en de beste montage. Duits Frans havo-bovenbouw vwo-bovenbouw Centraal Examen Engels mbo Jan Paul de Vries (College voor Toetsing en Examens ) In deze workshop wordt voorlichting gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelde Centrale Examen Engels voor alle niveau 4-opleidingen in het mbo. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen. Engels mbo De toekomst is al begonnen met een gedicht! In 3 talen: Engels, Nederlands en Turks Mehmet Uz (RSG Lingecollege) Een gedicht is een kunstige tekst waarbij de woorden, het ritme en soms ook het rijm voor een bijzondere expressie zorgen. De verschillen en overeenkomsten tussen legendarische, bekende gedichten uit Engeland, Turkije en Nederland worden tijdens deze workshop besproken en de vertaling wordt bekritiseerd. NL: De toekomst is al begonnen met een gedicht! TR: Gelecek, zaten bir şiirle başladı! EN: The future has already started with a poem! Wat is de invloed van gedichten op de samenleving? Zijn er gedichten die eeuwenlang een rol blijven spelen in een taal en die zelfs onmisbaar zijn? Hebben gedichten in een andere taal een totaal andere betekenis? Hoe moet een gedicht vertaald worden naar een andere taal, waar moet je op letten? Ook cultuurverschillen waardoor de interpretatie anders wordt komen aan de orde. Het is voor deelname aan deze workshop niet nodig dat je de Turkse taal beheerst. Engels Nederlands Turks vo mbo hbo bve Favoriser la rencontre entre la littérature et les lycéens Joke Rentrop (Graduate School of Teaching) Comment engager les élèves à la littérature? Dans cet atelier nous allons développer deux cours de littérature où les élèves exécutent plusieurs tâches littéraires. Vous allez faire connaissance avec une approche littéraire où les élèves travaillent sur deux romans : Charlotte de David Foenkinos (2014) et Oscar et la dame rose d Eric Emmanuel Schmitt (2002). Je vous invite à apporter un roman sur lequel vous désirez travailler en classe. Frans - vo (le français) 11

12 WORKSHOP B45 WORKSHOP B46 WORKSHOP B47 WORKSHOP B48 Communiceren in de 21e eeuw Marieken Pronk-van Eunen (APS) Goed communiceren gaat over doelgericht informatie met anderen uitwisselen, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen. Facebook, whatsapp, twitter zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze leerlingen. En ook is een belangrijk communicatiekanaal. Bij deze manieren van communiceren zijn toon en non-verbale communicatie niet meer aanwezig. In deze workshop bespreken we hoe we, naast de reeds bekende communicatievaardigheden als schrijven en spreken, de leerlingen goed leren communiceren als het publiek onbekend, maar groot kan zijn en de inhoud van de boodschap snel tot misverstanden kan leiden. Nederlands vo Gemotiveerde leerlingen door formatieve toetsen Michel Pijpers (BrutTAAL) Als zelfs de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer ( ) schrijft dat formatieve toetsing een belangrijke plaats in het onderwijs verdient, dan kunnen wij hem wel een summatief toetscircus verwijten, maar het vo heeft maar één verplichte summatieve toets. Al die andere leggen wij onszelf op. Wat is dat formatieve toetsen nou precies? Hoe kan ik mijn leerlingen en mijn onderwijs ermee vooruit helpen? Hoe helpt het mij om te differentiëren zonder dat het mij tijd en moeite kost? Nederlands vo Presentatietechnieken geven aan leerlingen Elsbeth Booy (Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt) Als leerlingen een presentatie moeten houden, is er niet altijd tijd om echt te coachen op presentatievaardigheden, zoals het gebruik van stem, houding en het contact met het publiek. Toch is dit erg nuttig én het kan, ook met 30 leerlingen. In deze workshop leren docenten hoe zij aan hun leerlingen presentatievaardigheden kunnen geven, waarbij de focus ligt op stem, houding en oogcontact. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn: hoe leer je leerlingen een sprankelende inleiding te maken? Hoe kun je leerlingen coachen? Tijdens de workshop gaan we veel oefeningen doen, zowel spreek- als coachoefeningen. Docenten kunnen deze oefeningen direct gebruiken in hun lessen. Nederlands - havo vwo bovenbouw hbo universiteit Pilot schrijfvaardigheid voor het cse Nederlands bij het vmbo Kirsten van Ingen (Cito) & Hans Goosen (FLOT) In 2013 is het College voor Toetsen en Examens samen met Cito een pilot gestart voor de centrale examens Nederlands bij het vmbo. In de huidige centrale examens vmbo Nederlands wordt bij het onderdeel schrijfvaardigheid maar één schrijftaak voorgelegd; meestal is dat de opdracht om een brief of een artikel te schrijven. Door docenten wordt deze toets wel getypeerd als een toets overschrijfvaardigheid, terwijl bij de beoordeling van het examenwerk hierbij nogal eens problemen ontstaan over de beoordeling van tekstconventies en de beoordeling van formuleringen, spelling en interpunctie. In de pilot zijn in twee achtereenvolgende jaren met een veertigtal vmbo-scholen nieuwe examenopgaven schrijfvaardigheid beproefd. Dat materiaal en de ervaringen ermee willen wij graag presenteren. Nederlands vmbo 12

13 WORKSHOP B49 WORKSHOP B50 Mentorennetwerk; Poolse leerlingen in het Nederlands onderwijs Karolina Eckardt & Dagmara Noordermeer (Stichting Kreda) Mentorennetwerk biedt een duurzame, structurele en professionele ondersteuning aan het optimaliseren van de schoolprestaties en het welbevinden van Poolse kinderen in Nederland en na hun eventuele terugkeer ook in Polen. Onze droom is dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen; dat ze kansen krijgen en de kansen goed gebruiken. In dat proces betrekken wij zowel het kind met zijn ouders als de leerkrachten van het kind. In deze workshop lichten we de werkwijze van het mentorennetwerk toe en demonstreren we hoe kennis van de Poolse taal en van de culturele achtergrond van deze leerlingen kan bijdragen tot hun schoolsucces. Alle talen in het bijzonder NT2 po vo DELE: een andere weg naar een diploma Marcella Vergara (Vechtstede College in Weesp) Ik wil mijn ervaring delen met collega s die DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) op school willen introduceren, maar niet weten hoe en wanneer zij kunnen beginnen. DELE is een goede optie voor leerlingen die een kort traject Spaans volgen, in het bijzonder de havo- en mavoleerlingen, want bij de vervolgstudies staat Spaans op de vakkenlijst (Toerisme, Management, Horeca, enz). DELE kan leerlingen ook motiveren om voor Spaans te kiezen wanneer zij geen centraal examen Spaans kunnen doen. Sinds vorig jaar bestaat DELE ook voor scholieren (ERK A1 - B1 niveau). Tijdens de workshop wordt lesmateriaal voor de vier vaardigheden aangeboden. Spaans alle doelgroepen 13

APS beroepsonderwijs. Aanbod APS-talen mbo Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl/mbo

APS beroepsonderwijs. Aanbod APS-talen mbo Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl/mbo APS beroepsonderwijs Aanbod APS-talen mbo Schooljaar 2015-2016 www.aps.nl/mbo Voorwoord APS-talen mbo begeleidt ook in het schooljaar 2015-2016 docenten en teamleiders in het mbo bij de realisatie van

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar 2015-2016 Samen werken aan de kwaliteit van onderwijs Het ontwikkelen van

Nadere informatie

Een sterk staaltje Engels

Een sterk staaltje Engels DOORLOPENDE LEERLIJNEN VO Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs Judith Richters Maartje Visser 1 Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Expertisecentrum Colofon Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Redactie: Eindredactie: Vormgeving: Erik van Nieuwenhoven Alessandra Corda Johanneke

Nadere informatie

Express Yourself - Understand the World

Express Yourself - Understand the World Express Yourself - Understand the World Beeld van het Talencentrum 2010-2012 www.rug.nl/talencentrum www.rug.nl/talencentrum Oude Kijk in t Jatstraat 26, 9712 EK Groningen T 050 363 58 02 E talencentrum@rug.nl

Nadere informatie

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op November 2013 Column Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? Als een begrip te vaak gebruikt wordt, when it is learned and how it is learned; this may not indicate unlimited moet je uitkijken. De kans dat

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

LEVENDE Talen TAAL CENTRAAL. Taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. 1 LTM Taalbeleid

LEVENDE Talen TAAL CENTRAAL. Taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. 1 LTM Taalbeleid LEVENDE Talen TAAL CENTRAAL Taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs 1 LTM Taalbeleid 2 LTM Taalbeleid Voorwoord COLOFON Taal centraal: taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs is een

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Je n ose pas. Spreekangst bij Frans. Merlijn van Gisbergen. Studentnummer: 2116986. Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg

Je n ose pas. Spreekangst bij Frans. Merlijn van Gisbergen. Studentnummer: 2116986. Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg Je n ose pas Spreekangst bij Frans Naam: Studentnummer: 2116986 Merlijn van Gisbergen Opleiding: Instituut: Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg Begeleider: Mevrouw D. Werts

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

ict-schoolportretten Moderne Vreemde Talen in het voortgezet onderwijs najaar 2002

ict-schoolportretten Moderne Vreemde Talen in het voortgezet onderwijs najaar 2002 ict-schoolportretten in het voortgezet onderwijs najaar 2002 2 3 Inhoudsopgave Voorwoord................................................................... 5 Inleiding.....................................................................

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 99 BRIEF

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015 Programmagids 2014 2015 /VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders Ons woordenschatonderwijs heeft een enorme boost gekregen Nascholing Primair Onderwijs en VVE 2014/15

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School.

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School. Studiegids 2013-2014 Cohort februari De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School 1 Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: De structuur van de Educatieve Master

Nadere informatie

Colofon Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Colofon Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door: 8 OKTOBER DEN BOSCH Colofon De Onderwijscoöperatie organiseert samen met het Koning Willem I College Het Lerarencongres 2014. Het Koning Willem I College stelt zijn prachtige campus beschikbaar en levert

Nadere informatie

ONDERWIJS VAN MORGEN RUIMTE PROGRAMMA

ONDERWIJS VAN MORGEN RUIMTE PROGRAMMA Studiedag Openbaar Onderwijs a/d Amstel 18 maart 2015 ONDERWIJS VAN MORGEN RUIMTE PROGRAMMA Studiedag OOadA 18 maart 2015 Wat heeft de toekomst in petto? Welke ruimte biedt dat voor ons onderwijs en welke

Nadere informatie

MBO 2013. ICT maakt onderwijs leuker en beter. En verder:

MBO 2013. ICT maakt onderwijs leuker en beter. En verder: ICT maakt onderwijs leuker en beter En verder: Nieuw: Professionalisering LB-LC-LD p. 5 Leergangen Brede Bekwaamheid Beroepsonderwijs p. 8 Complexe ROC-omgeving vraagt om rolmodellen p. 11 MBO 2013 2014

Nadere informatie

Exploreren moet, als kennis ertoe doet. Geppie Bootsma Hein Bruijnesteijn Maurice van Werkhooven

Exploreren moet, als kennis ertoe doet. Geppie Bootsma Hein Bruijnesteijn Maurice van Werkhooven Exploreren moet, als kennis ertoe doet Geppie Bootsma Hein Bruijnesteijn Maurice van Werkhooven APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving, schoolontwikkeling

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant

Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant Roncalli Scholengemeenschap te Bergen op Zoom, 18 juni 2015 Georganiseerd door de Academische Opleidingsschool West-Brabant Academische Opleidingsschool West-Brabant

Nadere informatie