BSO TWEEDE GRAAD. 2000/088 (vervangt 97171) vakken. VV-n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BSO TWEEDE GRAAD. 2000/088 (vervangt 97171) vakken. VV-n"

Transcriptie

1 BSO TWEEDE GRAAD vakken PV KLEDING: TV KLEDING: 13 u/w 7 u/w VV-n 2000/088 (vervangt 97171)

2 INHOUDSOPGAVE 1 Visie 2 2 Beginsituatie 3 3 Doelstellingen Algemeen 3.2 Vakdoelstellingen 5 4 Algemene pedagogisch didactische wenken en middelen 7 5 Fabricagedocumenten 10 Checklist voor de machines 11 Checklist voor de strijkapparatuur 12 6 Doelstellingen, leerinhouden, pedagogisch didactische wenken TV PV 14 7 Evaluatie 33 8 Minimale materiële vereisten 35 9 Bibliografie 37

3 2

4 1 VISIE In het Beroepssecundair Onderwijs doen de leerlingen van de studierichting moderealisatie en - presentatie de nodige vakkennis op, welke het fundament vormt voor de verdere uitbouw van hun later beroepsleven. Het is de bedoeling jongeren via methodes in te werken in nieuwe projecten en hen te stimuleren om nieuwe uitdagingen te durven aangaan. De nadruk ligt zeer sterk op het probleemoplossend en procesmatig denken en handelen. Attitudevorming, sociale en communicatieve vaardigheden krijgen meer aandacht en zijn afgestemd op de studierichting. Door te werken met kleuren, vormen, soepele materialen en technieken komt ook het esthetisch aspect aan bod. Er wordt bij de selectie van ontwerpen zowel rekening gehouden met de technische uitvoerbaarheid van de ontwerpen, het creatieve als functionele, het draagcomfort als het gebruikscomfort. Milieu-veiligheids-en gezondheidsaspecten worden hierbij systematisch betrokken. Theorie en praktijk wordt zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden, leerinhouden en vaardigheden worden in één geheel aangebracht. Uit de benaming moderealisatie en -presentatie blijkt dat het over meer gaat dan alleen kleding. Interieur, decoratie vormt de dag van vandaag zowel een belangrijke modetrend als een onderdeel van de wooninrichting, en maakt deel uit van de opleiding. Een totaalbeeld realiseren en weergeven verloopt in de diverse gebieden bijna gelijk. Van vormen zoeken, soepele materialen ontdekken en verwerken, het gebruiken van machines en apparatuur tot het toepassen van industriële technieken. Naast het realiseren zullen de leerlingen op een creatieve en doelgerichte manier hun realisaties presenteren en etaleren. Artikelenkennis inzake kleding, interieur en decoratie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Door kennis te maken met het beroep van winkelbediende in de detailhandel leren de leerlingen beroepshoudingen zoals; zin voor samenwerking, verantwoordelijkheid en dienstbaarheid aan. Er wordt aandacht besteed aan zelfkennis, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, voorkomen en communicatie. Door het kledingonderwijs algemeen breder op te vatten en te streven naar persoonlijkheidsmaatschappelijke en beroepsvorming krijgt het kledingonderwijs een nieuwe dimensie dat voldoet aan een modern en geëvolueerd beroepsprofiel. 3

5 2 BEGINSITUATIE Om administratieve redenen is in de lessentabel onderscheid gemaakt tussen PV en TV KLEDING. Om pedagogisch - didactische redenen is het leerplan opgemaakt voor 20u per week, waarin PV en TV geïntegreerd zijn. Deze 20u worden dan ook bij voorkeur door één leraar gegeven, in elk geval is een gecoördineerd en permanent overleg tussen de betrokken leraren noodzakelijk. Tot het eerste leerjaar van de tweede graad worden toegelaten: De regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de eerste graad of het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd hebben of zij die houder zijn van een getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs, behaald via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. De leerlingen die uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben; onder volgende voorwaarde, nl. een gunstig advies van de toelatingsklassenraad. Het eerste jaar van de tweede graad BSO van de studierichting moderealisatie en -presentatie bestaat uit een heterogene groep leerlingen met wisselende belangstelling, motivatie en werkhouding, kenmerkend voor hun ontwikkelingsfase en zoektocht naar persoonlijkheid. Er is een groep die bewust gekozen heeft voor moderealisatie en -presentatie met de bedoeling zich hierin professioneel te bekwamen, anderen hebben nog geen bewuste keuze gemaakt en proberen dit experimenteel uit, nog anderen hebben reeds iets anders geprobeerd. Dit alles zorgt ervoor dat we te maken hebben met een heterogene groep, waarbij het belangrijk is de beginsituatie van elke leerling te bepalen om hierop te kunnen inspelen. 4

6 Profiel van de leerlingen De leerlingen hebben nood aan een concrete oriëntatie omdat ze sterk geïnteresseerd zijn in een opleiding afgestemd op de praktijk. Opvallend zijn de grote verschillen wat het schoolverleden, leermogelijkheden, en motorische vaardigheden betreft, soms zijn ze anders begaafd, minder theoretisch aangelegd, meer doe-gericht. Door hun resultaatgerichte instelling staan ze positief tegenover alles wat ze als nuttig en aangenaam ervaren. Rekening houden met hun leefwereld en de ontwikkelingsfasen waarin de jongeren zich bevinden, dit vertalen in de keuze van de werkstukken, zal hun interesse aanwakkeren en hun zelfbeeld versterken. Ze vertonen vaak een moeilijk gedrag te wijten aan de problemen die ze hadden in hun schoolse voorgeschiedenis. Door op een positieve, kritische en creatieve manier problemen te leren oplossen geeft men impulsen die het zelfwaarderingsgevoel van de leerling zal versterken. Ze geven aan zich te interesseren voor mode, techniek, resultaatgericht handelen.. De leerlingen hebben het moeilijk met inzicht in tijd en ruimte en hebben nood aan goede structuren. 5

7 3 DOELSTELLINGEN 3.1 Algemene doelstellingen De leerinhouden van TV en PV moderealisatie en -presentatie hebben als doel een volwaardige bijdrage te leveren tot de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. De drie componenten van de persoonlijkheidsvorming namelijk: - de psychomotorische; - de dynamisch affectieve; - de cognitieve; dienen evenwichtig te worden opgenomen en uitgewerkt. Het handelen, aanvoelen en denken wordt georiënteerd op het zelfstandig en probleemoplossend uitvoeren van het beroep. Hierbij streven we samen met de leerlingen vogende algemene doelen na: Belangstelling tonen in de verschillende toepassingsgebieden die kleding te bieden heeft. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, probleemoplossend leren denken en handelen. Met zin voor creativiteit de verschillende stappen om een werkstuk te realiseren, doorlopen. Inzien dat realisaties bruikbaar, origineel, verkoopbaar en milieuvriendelijk moeten zijn. Initieel kennismaken met de opleidingsmogelijkheden en beroepen in de sector, met de bedoeling een gemotiveerde verdere studiekeuze te maken. 3.2 Vakdoelstellingen Volgende vakdoelstellingen worden systematisch en progressief nagestreefd en in de opbouw van kennis, vaardigheden en attitudes omgezet. Kennis De behoefte van een realisatie analyseren en motiveren. Het belang van een werkmethode inzien en de aangeleerde werkvolgorde toelichten. Documentatie en informatie ordenen en gebruiken. Via het productieproces van een realisatie basisvaardigheden ontwikkelen. Vakterminologie beheersen en gebruiken. Inzicht verwerven in de verschillende aspecten van het beroep. Begrippen in verband met grondstoffen en het kiezen van materialen in functie van het werkstuk kunnen verantwoorden. 6

8 Inzicht hebben in de basistechnieken met betrekking tot de verkoop. Inzien dat mode en accesoires, interieur en decoratie een sociale en maatschappelijke verantwoording inhouden. Vaardigheden Fouten opsporen en probleemoplossend handelen. De basistecnieken aan de hand van een goede werkmethode en in functie van het te realiseren werkstuk uitvoeren. Op een efficiënte manier eenvoudige werkstukken vervaardigen. Verantwoord werkstukken en materialen kiezen, presenteren, ingebruiknemen, (ver)kopen. Verschillende stijlen, kleurencombinaties herkennen en verwerken. Sociale vaardigheden verwerven in relatie tot de verschillende mogelijkheden die de sector te bieden heeft. Georganiseerd, veilig en ergonomisch verantwoord werken. Attitudes Bereidt zijn tot onderlinge samenwerking en zin hebben voor verantwoordelijkheid. Met zin voor creativiteit en blijk gevend van persoonlijkheid en eigen smaak verantwoorde keuzes maken. Kwaliteitsbewust kiezen en in functie hiervan handelen. Inzien dat realisaties bruikbaar, origineel, verkoopbaar en milieuvriendelijk moeten zijn. De invloed van kleur en stijl verweven met gevoel voor harmonie, ruimte. Orde, onderhoud van het materiaal toepassen en de werkplek organiseren. De werkvolgorde consequent toepassen. Beperkingen en tekortkomingen van zichzellf en anderen leren aanvaarden. Verantwoordelijkheid opnemen. Inzien dat realisaties bruikbaar, origineel, verkoopbaar en milieuvriendelijk moeten zijn. 7

9 4 ALGEMENE PEDAGOGISCH - DIDACTISCHE WENKEN De specificiteit van de leerlingengroep vraagt van het lerarenteam een doordachte, flexibele en leerlinggerichte aanpak. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende werkwijzen. De leefwereld van de leerlingen integreren in de leerinhouden, door samen met hen thema s te kiezen die modieus en verantwoord zijn en waarin zij zichzelf terug vinden. Hiervan uitgaand zal men de leerlingen stimuleren in hun zelfstandig doen en handelen, hen aanzetten tot samenwerking, overleg en probleemoplossend denken. Naargelang het thema worden de verschillende stappen geheel of gedeeltelijk doorlopen en benadert vanuit het vak technologische opvoeding: 1 probleemstelling: - zoeken naar een thema, informatie verzamelen; hieruit conclusies trekken; 2 keuze: - kiezen,oplossingen zoeken, beslissen; 3 realisatie: - plan opstellen; - materialen en gereedschappen kiezen; - methode bepalen, fabricagedocumenten lezen en begrijpen; - uitvoeren, realiseren; 4 ingebruikname: - evalueren en bijsturen = productevaluatie; 5 evaluatie: - proces- en productevaluatie. Alle leerlingen betrekken bij elke fase van het uitwerken van het werkstuk, d.w.z. vanaf het kiezen, het uitwerken, het zoeken naar oplossingen aangaande de opbouw, de techniek, het materiaal, de afwerking tot en met de evaluatie. Het thematisch uitvoeren van een werkstuk om de doelstellingen te bereiken, de leerlingen te motiveren en hun zelfbeeld te versterken. Hierbij rekening houden met de moeilijkheidsgraad voor die bepaalde groep leerlingen, en streven naar een realiseerbaar en haalbaar niveau. De leerlingen zelf naar oplossingen laten zoeken voor een probleem, hun creativiteit vorm laten geven door in verschillende materialen te ontwerpen, te schetsen, uit te werken en collages te realiseren. Met verschillende kwaliteiten van soepele materialen werken waardoor de leerlingen ervaren dat de kwaliteit wel degelijk een verschil uitmaakt in het eindresultaat en in de prijs van het product. Werkstukken realiseren waarbij de verhouding prijs-kwaliteit realistisch is. De leerlingen, uitgaand van de praktijk, zelf oplossingen laten zoeken en de theorie hier zoveel mogelijk uit afleiden, zal hen systematisch aanzetten tot nadenken en probleemoplossend handelen. Door experimenteren en zelfstandig werken de leerlingen tot zelfredzaamheid aanzetten. Het vaklokaal waar alle activiteiten kunnen plaatsvinden getuigt van de hedendaagse visie op de studierichting moderealisatie en -presentatie en laat de leerlingen van de sfeer hierrond proeven. De leerinhouden op een eenvoudige en aanschouwelijke manier aanbrengen, kort en gestructureerd, aangepast aan het niveau van de leerlingen. 8

10 De leerinhouden met betrekking tot de verkoop beperken zich tot de basiskennis en vaardigheden. Ook hier vormen persoonlijke ervaringen en de leefwereld van de jongere het aanknopingspunt. Door de leerlingen creatief en communicatief te laten meewerken bouwen zij als het ware mee aan de inhoud en de verdere opbouw van de lessen. De leerinhouden komen gespreid over het schooljaar en naargelang de vorderingen van de werkstukken aan bod. Afhankelijk van de prakijksituatie wordt hier al dan niet dieper op ingegaan. Voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten gedifferentieerd werken en indien nodig van uitbreidingstaken voorzien. In de mate van het mogelijke worden didactische uitstappen georganiseert met als doel de realiteit kritisch te verkennen. Samenwerking en overleg met andere vakken zoals Plastische Opvoeding, Nederlands ea. bevordert de teamgeest en de creativiteit. Een eenvoudig computerprogramma gebruiken voor toepassingen die binnen de mogelijkheden van de leerlingen liggen. Inspelen op toevallige leermomenten en negatieve resultaten ombuigen tot een positief gebeuren. Via de praktijk de diverse aspecten en mogelijkheden van het beroep aan bod laten komen. De basistechnieken dienen tenvolle beheerst te zijn en de werkstukken moeten niet tot in de perfectie afgewerkt te zijn. Men dient de nadruk te leggen op de verschillende werkwijzen, het probleemoplossend denken, het gebruik en onderhoud van materiaal en materieel. De werkstukken behandelen in stijgende moeilijkheidsgraad, rekening houdend met het niveau van de leerlingengroep. Al deze elementen dragen bij tot de ontplooiing,de creativiteit, het leren probleemoplossend denken en handelen van de leerling. Ze geven de mogelijkheden binnen de sector kleding een extra dimensie. Om het leerproces zo optimaal mogelijk te organiseren vraagt het zowel van het lerarenteam als van de schoolorganisatie de nodige flexibiliteit. Het technisch vak vormt een geheel met het praktijkvak, het is dan ook evident dat dit door dezelfde leerkracht wordt gegeven. De realisatie van het leerplan vereist een volledige afstemming van de TV en PV en een gezamenlijke opmaak van de jaarplanning. Het is dan ook ten stelligste aan te raden om deze geïntegreerd aan te bieden en de verdelen onder de vorm van lessenblokken van 4 uur. Een jaarplan verdeelt de leerinhouden over 25 à 28 weken. Bij het gezamenlijk opmaken hiervan zal men rekening houden met: de manier waarop de lesuren TV en PV in het lessenrooster voorkomen; de mogelijke samenzettingen; de infrastructuur en het beschikbaar materiaal. 9

11 Het is niet noodzakelijk de volgorde zoals aangegeven in hoofdstuk 7 over te nemen en in analoge lesonderwerpen om te zetten. Dit laat toe om diverse aspecten van PV en TV aan bod te laten komen en ze zo creatief mogelijk te benaderen. Het is aangewezen een aantal lesuren voor te behouden voor onvoorziene omstandigheden, uitbreiding of verdieping van de leerstof. In het kader van vakgroepwerking kunnen naargelang de behoefte verschillende onderwerpen aan bod komen. Bij wijze van suggestie volgen enkele onderwerpen: opmaken jaarplanning; gebruik maken van uniforme vakterminologie; inhoud en structuur van de leerlingencursus; manier van evalueren, opstellen van evaluatiecriteria en kwaliteit van de vraagstelling; prioriteiten vastleggen bij het concretiseren van de leerplannen; didactische werkvormen; vakoverschrijdend werken; gebruik en inrichting van vaklokalen; opstellen werkplaatsreglement; organiseren opendeur; andere activiteiten. Overleg met de collega s van de eerste en derde graad is nodig, onderling overleg tussen de collega s van de tweede graad noodzakelijk. 10

12 5 Fabricagedocumenten gebruikt in de studierichting kleding: 1 Productanalyse Bestudeert de samenstelling van een product in al zijn samenstellende elementen: - delen; - onderdelen; - toebehoren; - gebruikte machines. 2 Fabricageschema Geeft een schematische voorstelling van het fabricagegebeuren, de aard en het aantal uit te voeren activiteiten. 3 Methodebeschrijving Geeft aan hoe de werkpost kan ingericht worden en hoe de bewerking stap voor stap wordt uitgevoerd. Technische tekeningen illustreren de werkwijze. Is een nuttig document bij het geven van een instructie. 4 Werkinstructie De ontleding van de opeenvolgende deelbewerkingen, het aangeven van kritische punten, de vooropgestelde kwaliteitseisen en tolerantie. 5 Werkstroomanalyse Is een chronologische beschrijving of een zeer fijne registratie van de opeenvolgende activiteiten. Het geeft stap voor stap weer wat er eigenlijk aan het product gebeurt. Elke nieuwe bewerking voegt iets toe aan wat bestond. 6 Werkpostontleding De schets van de onderdelen nodig voor de bewerking. Checklists. 7 Afwerkingsanalyse Vastleggen van de manier van afwerken. Keuze uit of aanvulling van de aanwezige afwerkingsdossiers. 8 Kostprijsberekening van de grondstoffen Hulp om makkelijk de kostprijs van de benogdheden,... te berekenen. Het is wenselijk bij het opstellen van de evaluatiecriteria de volgorde van de fabricagedocumenten te hanteren en de criteria uit te werken, aangepast aan de doelgroep leerlingen. 11

13 CHECKLIST VOOR DE MACHINES 1 - naaldsoort 2 - naaldinzet 3 - kleur garen 4 - bedrading 5 - proefstikken 6 - steeklengte 7 - steekbreedte 8 - spanning 9 - toevoegapparatuur 10 - houding aan de machine 11 - hoogte van de stoel 12 - lange haren samenbinden 13 - werkpostinrichting: alleen schaar op de juiste plaats 12

14 CHECKLIST VOOR DE STRIJKAPPARATUUR 1 - toevoegen van water in het reservoir of de generator 2 - temperatuur instellen 3 - inschakelen 4 - stoomdruk van de generator 5 - tijdinstelling(kleefpers) 6 - houding bij het strijken 13

15 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN PV en TV LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 1 Practische voorbeelden kunnen opnoemen die beantwoorden en aansluiten aan de interesses en de leefwereld van de jongeren. Persoonlijke ontwikkeling:- kledij - leefruimte - vrijetijdsbesteding - sociale contacten - activiteiten - interesses Vanuit de leefwereld van de jongeren en hun concrete behoeftes actief zoeken naar thema s. Verschillende werkstukken binnen één thema uitwerken en variaties hierop mogelijk laten. 2 Uit de voorbeelden thema s bedenken, oplossingen zoeken, standpunten verdedigen, en in overleg thema s kiezen. Leefwereld: - inrichting/decoratie/interieur; - modebeeld; - cultuur; - toebehoren; accesoires, - media. Vrijetijdsbesteding: - hobby s - reizen, film, toneel, muziek... Werkstukken kiezen uit een zo ruim mogelijk aanbod, ook niet- kledingstukken. Werkstukken om de leerstof van de eerste graad afhankelijk van de leerlingengroep al dan niet te herhalen, uit te breiden en in te oefenen. Inspelen op bepaalde evenementen, periodes, seizoenen,gebeurtenissen die van belang zijn in hun ontwikkeling en realiseerbaar zijn. 3 Kunnen aangeven welke behoeften aan de basis liggen van kleding- en niet kledingstukken. Sociale contacten: - vriendenkring, - sportclub, - vakantie - buurt... Het is de bedoeling een totaalbeeld te creëren op basis van meerdere outfits, afgestemd op het beoogde doel. Aan de hand van video, foto s, tijdschriften media, reclame,computer, via internet, cd rom. 13

16 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 4 In verband met de gekozen thema s een documentatie aanleggen over modische trends met aandacht voor kleur,compositie en accesoires. Informatie:- raadplegen: tijdschriften, modebladen,reclame,etalage s; - verzamelen: naar de vorm, model, kleur, soepele materialen... - ordenen: naargelang de moeilijkheidsgraad. De leerlingen begeleiden en stimuleren in hun zoektocht naar informatie over modische trends. 5 Inzien dat mode zich in veel meer vertaald dan alleen maar kledij. 6 Verschillende modelijnen herkennen. Factoren die de mode beïnvloeden: cultuur, godsdienst, leeftijd, seizoen, budget, tijdsgeest... Modelijnen in kleding, interieur en decoratie ontdekken, herkennen, bespreken. Vormen aanduiden. Aan de hand van video, foto s, tijdschriften media, reclame,computer, via internet, cd rom... Ontdekken wat mode betekent in de breedste zin van het woord. 7 De link leggen tussen contourlijnen, lijnstudie en collectiesamenstelling. Lijnvormen uitknippen op contouren. Aan de hand van afbeeldingen uit tijdschriften uitwerken. Zin voor presentatie verwerven. 8 Verschillende lichaamsvormen afleiden en herkennen. Conformatie - figuuranalyse - studie van de lichaamsvormen - analyseren en associeren van de figuren, slank- volslank, groot-klein. Aan de hand van documentatie een vergelijkende studie maken.(voor en na) 14

17 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 9 Inzicht hebben in de verschillende lichaamsverhoudingen. Proportieleer. Waarnemen en ontdekken van de verschillende lichaamsverhoudingen. Het verschil tussen standaard - en modelfiguur. Aan de hand van documentatie een vergelijkende studie maken. 10 Inzien dat het totaalbeeld het resultaat is van het samenbrengen van verschillende componenten. - kledij, interieur; - toebehoren, accesoires; - kleuren, accenten; - contrast, harmonie. Aan de hand van video, foto s, tijdschriften media, reclame,computer, via internet, cd rom Bewegingslijnen en-richtingen van het figuur analyseren. - Waarnemen van verschillende lichaamshoudingen; - Standlijnen aanduiden. Verschillende houdingen en hun effect vergelijken. 12 Een collectie binnen eenzelfde lijn voorstellen en de keuze ervan verantwoorden. Eigenschappen: origineel, modieus, functioneel, verkoopbaar... Gebruik maken van eenvoudige schetsen of collages. Groeperen van verschillende modelijnen. 13 Technische details kunnen weergeven. Sluitingen, zakken, stofval, stofkeuze... Aan de hand van vb, documentatie Eigen inspiratie en creativiteit omzetten in een ontwerp van het beoogde thema. Schetsen, knippen, plakken, collage, verschillende materialen, stoffen. Alle gegevens samenbrengen in een geheel en het thema creatief en origineel weergeven. 15

18 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 15 Het ontwerp op een originele en decoratieve manier voorstellen. - twee- of drie-dimensionele compositie; - sfeerbeeld. Overleg met de leraar PO. Aangepast aan het werkstuk. 16 Uit het thema één of meerder werkstukken kiezen en verantwoorden - doel; - originaliteit; - materiaal, stof; - prijs; - uitvoerbaarheid. Rekening houdend met: het commercieel aspect, de verhouding prijs/kwaliteit,de gebruiksvriendelijkheid en het draagcomfort. 17 De verschillende grondstoffen ontdekken en de keuze ervan kunnen verantwoorden. 18 Elementen welke het resultaat beinvloeden afleiden en verantwoorden. - soorten; - eigenschappen; - prijs/kwaliteit; - onderhoud; - verwerkbaarheid; - verkoop; - realiseerbaarheid. Verschillende grondstoffen en hun eigenschappen ontdekken. Gebruikte grondstoffen beschrijven en het onderhoud ervan kunnen afleiden. Een eenvoudig weefselonderzoek uitvoeren. 19 Etiketten en labels lezen en verklaren. Analyse vezeltabel, onderscheid etiketten en labels. Soorten etiketten en labels vergelijken naar onderhoud en gebruik. 20 Een goede zit- sta- en tilhouding kunnen aantonen en enkele voorbeelden van klachten kunnen opnoemen. Ergonomie als geïntegreerd onderdeel van het studiegebied kleding. Aandacht voor een verantwoorde houding tijdens alle uit te voeren activiteiten. 16

19 17

20 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 21 Verantwoord en milieubewust omgaan met soepele materialen, stoffen en producten. Sorteren,selecteren, recycleren... Aandacht en repspect voor het milieu door te kiezen voor verantwoorde materialen en doordacht handelen. 22 De opeenvolgende stappen om het werkstuk te realiseren verwoorden. Materiaal kiezen; textiel,papier, kunststof, recyclagemateriaal; de vorm opzoeken; paspop, persoon, vlak, ruimte; het patroon tekenen; snijden; werkorganisatie; afwerking. in gebruikname. Samen met de leerlingen de criteria vastleggen en bespreken aan welke minimale vereisten het werkstuk moet voldoen. Deze criteria progressief invoeren naargelang het schooljaar vordert en afgestemmen op de leerlingengroep. 23 Inzien waarom het resultaat en de manier waarop men hiertoe komt van belang is. Ingebruikname: - evalueren en eventueel bijsturen; - presenteren. Verschillende technieken om een werkstuk af te werken met elkaar vergelijken en toepassen. 24 De verschillende mogelijkheden om een patroon te bekomen kennen en de keuze ervan verantwoorden. De verschillende manieren om een patroon te bekomen toepassen op werkstukken patroon kopen patroon overnemen patroon afnemen van een bestaand werkstuk patroon rasteren. Aan de hand van voorbeelden vergelijken; afhankelijk van de keuze van het werkstuk de manier om tot een patroon te komen hierop afstemmen. Correct maten leren opnemen, maten vergelijken met de matentabellen en een juiste keuze maken Verschillende manieren en werkwijzen aanleren. 18

21 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN mouleren: eigenschappen doel functie van de neep lijnen en punten in de moulage afleiden; twee-en drie dimensies zelf tekenen experimenteel graderen functie van de neep kunnen afleidendoor het mouleren de leerlingen inzicht laten verwerven in de goede pasvorm. Werkwijzen ontdekken om te komen tot een reeks patronen Eenvoudige werkstukken zelf tekenen, onderdelen en details in bestaande lijnpatronen aanbrengen. Occasioneel toepassen bij eenvoudige werkstukken. 26 Werkstukken kunnen ontleden om patroondelen te herkennen. Vormen herkennen en benoemen, ontleden, delen, omtrekken en punten. Delen leren schetsen om inzicht te krijgen in de patroonvormen. 27 Een technische tekening kunnen lezen, aanvullen en zelf tekenen. Analyse van verschillende tekeningen. Soorten symbolen, lijnsoorten, maataanduidingen,, doorsneden en steektypes. De getekende basisprincipes van technisch tekenen(cfr.technologische opvoeding) gebruiken als uitgangspunt om de technische tekening van een patroon te lezen en te tekenen. 19

22 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 28 Eenvoudige symbolen kennen en kunnen gebruiken in een patroon. 29 De delen benoemen en coderen. Symbolen met betrekking tot: - averechts/rechts; - vouw; - draadrichtingen; - maten; - coderen; - referentiepunten; - herkenningstekens. Aanduiden en toepassen in het patroon. 30 Door middel van het juiste gereedschap een patroon kunnen tekenen. Potlood, gom, meetlat, tekendriehoek, passer, computer Leren werken met een eenvoudig tekenprogramma, Cad Modeldetails kunnen wijzigen en aanpassen in het patroon. Naden, sierstiksels, details, zakken, kragen, polsboorden,taillebanden, accenten... Ruimte verwerken; nepen, fronsen, plooien, toegifte, modische ruimte. Details opzoeken in verschillende voorbeelden en wijzigen in een patroon. Verschillende voorbeelden bekomen door opstellen en /of moulage. 32 Snijpatronen leren opzoeken, de noodzaak van naadwaarden ontdekken en berekenen. Doel, soorten volgens afwerking. Het belang inzien van het bijhouden van de gegevens betreffende naadbreedten en kantafwerkingen. Referenties manueel of met de computer bijhouden. 20

23 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 33 Een snijpatroon tekenen, bekomen en waarderen. Bijtekenen op de stof, bijtekenen aan het patroon. Aan de hand van de voor -en nadelen leren de juiste keuze maken. Snijpatroon gebruiksklaar maken. Snijpatroon controleren. 34 De hoeveelheid materiaal opzoeken en berekenen. 35 De snijschikking kunnen schetsen. De snijschikking zoeken op werkelijke grootte; meten, uitrekenen,opzoeken. Afhankelijk van het gekozen werkstuk. Aan de hand van een snijplan de tekeningen lezen en interpreteren. Uitgaand van de reële grootte de schikking opzoeken en vastleggen in een verkleinde schets. Economisch verantwoord te werk gaan. 36 De technische tekening van een snijplan kunnen lezen. Verkleind snijplan. Aan de hand van meerdere variaties opzoekwerk verichten en de keuze verantwoorden. 37 Het verbruik en de hoeveelheid materiaal leren beoordelen en verantwoorden. Verschillende stofbreedten, motieven, aantal stuks, budget... De invloed op het materiaalverbruik verantwoorden. Leerlingen vergelijken onderling het individueel werk en bespreken de oplossing. Economisch verantwoord te werk gaan. 21

24 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 38 De aankoop van het materiaal voorbereiden en verantwoorden. Hierbij rekening houden met de reële stofbreedte en de kwaliteit van het te verwerken materiaal. De verhouding prijs/kwaliteit en het aantal stuks. Verschillende materialen van diverse handelszaken vergelijken en verantwoorde keuzes maken. 39 Hulpgrondstoffen en toebehoren kennen en toepassen waar nodig. Kleefstoffen, verstevigingen, tussenvoering..., garens, naalden, knopen, ritsen, sluitingen... Naargelang de toepasbaarheid de handleidingen raadplegen en interpreteren. 40 De technologische fiche van de te verwerken materialen en bijbehoren kunnen invullen. Verschillende materialen, hulpgrondstoffen en toebehoren. Naargelang de verworven kennis de technologische fiche invullen. 41 Verschillende gebruikte grondstoffen herkennen en in functie van het werkstuk kunnen verantwoorden. 42 Het materiaal situeren in de vezeltabel. Benaming, herkomst, samenstelling, eigenschappen en onderhoud in functie van het gekozen werkstuk. Indeling van de vezeltabel. Aan de hand van informatie en documentatie aangaande de gebruikte en geschikte materialen een tabel maken van de verwerkte grondstoffen. Deze stelselmatig opbouwen en aanvullen met de bedoeling een overzicht te hebben van de verwerkte grondstoffen. 42 Soepele materialen kennen en in functie van het werkstuk kunnen kiezen. - Weefsels: draadrichting, breedten, bindingen. - Breisels: garenstelsel; - Non-woven; - Samengestelde weefsels. Basisbindingen en eenvoudige afleidingen. Proefondervindelijk weefselonderzoek. Technische fiche invullen en aanwenden. 22

25 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 43 Etiketten lezen en opstellen. Samenstellingsetiket. Onderhoudsetiket. Aan de hand van voorbeelden en informatiebronnen een etiket samenstellen. 44 Soepele materialen snijklaar kunnen maken. Rekening houden met de draadrichting, het motief, de vleug. Controleren op fouten zoals; kleurverschillen, gaatjes, losse draden, krimpen. Materialen vergelijken, moeilijkheden opsporen en vergelijken. 45 Aan de hand van het snijplan de patroondelen schikken op de stof. Hulpmiddelen: naalden, spelden, loodjes, klemmen... Verantwoord gereedschap, aangepast aan de stofkeuze gebruiken. Aandacht voor veiligheid en ergonomie. 46 Werkstukken snijden, ergonomisch en veilig handelen. Materieel: schaar: manueel en electrisch, roterend mes, verticaal snijmes. Handleidingen raadplegen,analyseren en interpreteren. 47 Een goede voorbereiding kunnen realiseren. - Merken; herkennings-en samenvoegingstekens aanbrengen. - Bundelen; werkwijze, apparatuur. - Tussenvoeringen aanbrengen. Handvaardigheden demonstreren. Aandacht voor veiligheid en ergonomie. 48 Gereedschappen en apparaten kiezen in functie van afwerking van het werkstuk. - kleefpers, naaibenodigdheden - overlock; - vlaksteekmachine huishoudmachine(borduren); strijkmaterieel; Handleidingen raadplegen, analyseren en interpreteren. Aandacht voor veiligheid en ergonomie. 23

26 - huishoudmachine(borduren);- strijkmaterieel; 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 49 Bij elke deelactiviteit de werkplek efficiënt organiseren. 50 De werkplek veilig en ergonomisch verantwoord inrichten. 51 Machines en apparaten doelgericht en efficiënt instellen en bedienen. Basisprincipes toepassen. Basisprincipes toepassen. Specifieke ergonomische aspecten toelichten. Aan de hand van gebruiksaanwijzingen de apparatuur leren kennen, instellen, benoemen, gebruiken en onderhouden. Alleen de schaar mag, op de juiste plaats, op de machine liggen. De noodzaak en het voordeel van een goede werkpostinrichting benadrukken. Aandacht voor veiligheid en ergonomie. Ergonomie en veiligheid toepassen in de praktijk. Permanente aandacht, controle en evaluatie. Zoveel mogelijk uitgaan van de praktijk en naargelang het probleem dat zich stelt de inhouden verwerven. 52 De machineonderdelen en rand-of toevoegapparatuur herkennen, kiezen, instellen en toepassen in functie van het werkstuk. De functie, de werking,het gebruik van de onderdelen herkennen en benoemen. Steekvorming,steekspanning, transportmechanismen, persvoeten, geleiders... Handleidingen van de fabrikant gebruiken. Uitgaan van de gekozen werkstukken om de verschillende vaardigheden aan te leren, in stijgende vorm van moeilijkheidsgraad. De verschillende persvoeten aanwenden. Aanwezige toevoegapparatuur gebruiken in functie van de uit te voeren werkstukken. 24

27 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 53 Steektypes en steekklasses herkennen en kunnen opzoeken. Stiksteken, overlocksteken: twee-en driedraads. Een stekencataloog of cursus gebruiken. 54 Naargelang het te verwerken materiaal de juiste steeklengte- en breedte kunnen instellen. Steeklengte, steekbreedte, verknoping, hechten. Via proefstikken de leerlingen het resultaat laten evalueren en probleemoplossend leren denken. 55 Eenvoudige machinestoringen vaststellen, herkennen en oplossen. Eenvoudige storingen zoals draadbreuk, foute steekvorming, naaldbreuk, stroomtoevoer, verdacht geluid...oplossen. De leerlingen via handleidingen van fabrikanten zelfstandig oplossingen leren zoeken. 56 De strijkapparatuur juist instellen. De eigenschappen van de apparatuur onderscheiden, benoemen en aanwenden. Het onderhoud realiseren. In functie van de voorschriften en rekening houdend met veiligheids - en ergonomische principes. 57 De basistechnieken, en vaardigheden noodzakelijk voor het realiseren van de werkstukken kunnen analyseren, uitvoeren en uittesten. Aan de hand van de gekozen werkstukken de technieken afleiden en aanwenden: snijden merken In stijgende vorm van moeilijkheidsgraad. Veiligheidsvoorschriften en ergonomische principes in acht nemen. Het belang van een ordelijke en effciënt ingerichte werkplek benadrukken. 25

28 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 58 Instructiefische kunnen lezen en aanvullen. evenwijdig stikken: rechte draad, schuine draad, hechten, recht en gebogen,hoeken. naden stikken: stapelnaden in alle richtingen, met en zonder toegifte. Randafwerkingen: biezen, zomen, overlocken. nepen stikken: nepen en neepverwerkingen, verschillende soorten. De verschillende technieken zoveel mogelijk integreren en realiseren door het uitvoeren van werkstukken. Bij het realiseren telkens uitgaan van het vijfstappenplan. Ergonomisch en verantwoord te werk gaan. Aansporen tot zelfevaluatie. 59 Modelgebonden details kunnen analyseren en realiseren. ruimteverwerking: fronsen, plooien stikken en versterken, bandplooien. splitten: in naad stikken en versterken, mouwsplitten: verschillende soorten. Het is de bedoeling de moeilijkheidsgraad progressief op te bouwen, telkens afgestemd op de keuze van de werkstukken. taillebanden: recht, op vorm. doorstikken: koordjes -of sierstiksel. ritsen instikken: enkele en dubbele bies.zakken uitvoeren: opgestikte zak, in naad aangeknipt of aangezet, steekzak. 26

29 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN Polsboorden. Kragen: één-en of tweedelig, rechtopstaand, hemdskraag... Sluitingen: doorlopend, verdoken, polosluitingen... Gebogen lijnen afwerken met belegstuk. Zigzagsteek, als overnaaien, borduren. Knoopsgaten. Zomen: enkele en dubbele inleg. 61 Specifieke technieken kunnen toepassen Schilderen op stof, appliceren, patchwork. Siersteken: manueel, machinaal. Occasioneel verschillende technieken verwerven. Aannaaien: knopen... Aanbrengen drukknopen De juiste strijktechniek kunnen aanwenden in functie van het te verwerken materiaal. Voorbereidende- tussen- en eindstrijk. Rekening houdend met het te verwerken Persoonlijke veiligheid en die van anderen bewaken. 27

30 materiaal en de samenstelling ervan. 28

31 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 63 Aan de hand van de werkdocumenten het werkstuk kunnen afwerken. Voorbereiding, montage, eindafwerking. Instructiefische en werkvolgorde gebruiken naargelang de integratie van de basistechnieken. 64 De fabricagedocumenten lezen, stap voor stap uitvoeren en opstellen. Bij het opstellen van de fabricagedocumenten rekening houden met: - de voorbereiding, - het sub- assembleren, - het assembleren - het finishen De fabricagedocumenten worden aan de leerlingen ter beschikking gesteld, gelezen, eventueel aangevuld, of door hen zelf opgesteld. In deze volgorde en aldus in stijgende vorm van moeilijkheidsgraad. 65 De kwaliteit van het eigen werk leren beoordelen, evalueren en verwoorden aan de hand van vooropgestelde normen of criteria. Kwaliteitszorg: - realisatieproces - afgewerkt product Op basis van - inhoud - volgorde - attitudes Nagaan of er kwaliteitseisen gesteld zijn op basis van originaliteit, functionaliteit, verkoopbaarheid, draagcomfort, onderhoud... Nagaan of de attitudes afgestemd zijn op de specifciteit van de studierichting: organisatievermogen, resultaatgerichtheid, zelfstandigheid, teamwerk, accuratesse... Kwaliteitseisen en toleranties vastleggen op een fiche. Oorzaken van fouten opsporen en bijsturen door productevaluatie. 66 De goede pasvorm van een werkstuk herkennen, het werkstuk beoordelen, aanpassingen en kunnen aanbrengen en verwoorden. De eigenschappen van een passend kledingstuk. De meest voorkomende fouten. Wijzigingen aanbrengen aan het patroon, aan het kledingstuk of werkstuk. Gegevens weergeven op fiche. 29

32 30

33 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 67 Een verkoopsituatie analyseren. Het koopmotief, het aanbod, de reden van aankoop. De invloed van reclame. 68 De soorten winkelbedrijven omschrijven. - groothandel; - kleinhandel; - warenhuis; - filiaal; - franchising. Uitgaand van persoonlijke ervaringen van de leerlingen als klant. Vertrekkend uit concrete observatieopdrachten. Eventueel door middel van video communicatieve vaardigheden observeren en evalueren. De invloed van reclame, folders, media. Via documentatie, opdrachten klassikaal of in groep concrete voorbeelden illustreren. 69 De detailhandel situeren en bespreken. Van producent tot gebruiker. Van een concreet artikel vertrekken om het proces af te leiden. 70 Verkoopsystemen herkennen en benoemen. - zelfbediening; - persoonlijke bediening; - display shopping; - postorderbedrijf; - internet... De leerlingen geven zelf voorbeelden aan en analyseren deze vanuit persoonlijke ervaringen. Media, computer, cd-rom, video integreren. 71 De elementen van belang bij de keuze van een vestigingsplaats kunnen verantwoorden. De ligging, bereikbaarheid, inplanting, de koopkracht van de directe omgeving, shoppingcentra, het huidig aanbod... Aan de hand van voorbeelden en reële situaties het hoe en waarom achterhalen. 31

34 32

35 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 72 Een juiste beroepshouding kunnen omschrijven. Attitudes zoals zelfvertrouwen, zelfbeheersing, geduld, zin voor verantwoordelijkheid, beleefdheid en tact, gereserveerdheid en bescheidenheid... Houding en gedrag tov klant, zaakvoerder, personeel, collega s. Vanuit persoonlijke ervaringen verschillende beroepshoudingen afleiden. 73 Het belang van een verzorgd voorkomen en het voeren van een goed gesprek verantwoorden. Persoonlijke uitstraling en verzorging. Verbale en non - verbale communicatieregels. Eventueel in overleg met de leraren schoonheidsverzorging. Uitgaand van persoonlijke ervaringen, tv, film, video, om uit te zoeken welke elementen hier meespelen. In overleg met de leraar nederlands expressie en communicatieoefeningen inlassen. 74 De klant begeleiden en adviseren tijdens het verkoopproces. Betreffende kwaliteit, prijs, retouche, belijning, presentatie en decoratie, silhouet, pasvorm en onderhoud. Koppelen aan de kwaliteitseisen van een werkstuk, pasvorm... Voor afrekenen en kassawerk uitgaan van eenvoudig computergebruik. Gebruik maken van ICT, video Het werkstuk presenteren en in gebruik nemen. Het werkstuk zo realistisch mogelijk: voorstellen, gebruiken, dragen en /of presenteren. In functie van de beoogde doelstelling het werkstuk voorstellen, gebruiken, presenteren. 33

36 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 76 Het werkstuk etaleren en presenteren. Hierbij rekening houden met de verschillende elementen die aan bod komen in de verkoop; van etaleren, presenteren, verkopen, plooien, verpakken tot... Gebruik maken van alle mogelijkheden die deze sector te bieden heeft. Vakoverschrijdend werken vanuit alle mogelijke betrokken vakken; nederlands, informatica, plastische opvoeding Presentatietechnieken en kleurencombinaties in harmonie kunnen realiseren. Uitgaand van het gekozen thema etalagetechnieken verwerken. Uitgaan van practische voorbeelden. 79 Eigen werkstukken aankondigen, presenteren. Reclame, advertentie, mailing.. De uitgewerkte realisaties fictief uitwerken; eigen zaak, als winkelbediende, retoucheuse... 34

37 7 EVALUATIE Evaluatie is een manier om het didactisch proces systematisch te beoordelen door: de wijze waarop de leerling het leerproces heeft doorlopen de efficiëntie van de componenten die hiertoe bijdragen namelijk; kennis, vaardigheden en attitudes. De waarde die men aan de evaluatie toekend en de beslissingen die hieruit volgen zijn gebaseerd op: het meten; het beoordelen; het beslissen. Het rapporteren gebeurd op basis van deze informatie en is beslissend voor de verdere studievoortgang van de leerling. Deze beslissing heeft vooral te maken met de remediëring tijdens het leerproces waarbij het de bedoeling is zowel het proces als het resultaat te optimaliseren. 7.2 Product en procesevaluatie Verwijzend naar de evaluatie binnen het technologisch proces kan men spreken van zowel product als procesevaluatie. Met productevaluatie bedoeld men de toets, het examen, de realisatie van het werkstuk of de gepresteerde dienst. Dit is meetbaar, beoordeelbaar en uiteindelijk beslissend voor het resultaat van de leerling en staat los van de beginsituatie, inzet, houding.... Er vanuitgaand dat slagen in verdere studies of het beroepsleven niet alleen voortvloeit uit de eindbeoordeling, maar ook vanuit het leerlinggericht denken, is het noodzakelijk meer aandacht te besteden aan procesevaluatie. Hierbij is het de bedoeling niet alleen het product van het leren te meten en te beoordelen, maar ook de volledige weg die de leerling heeft afgelegd. Op deze manier is het mogelijk tijdens de realisatie rekening te houden met elementen zoals: beginsituatie, geleverde inspanningen, vorderingen, zelfstandigheid.... Procesevaluatie kan slechts wanneer het proces volledig, nauwlettend en permanent geevalueerd wordt, zonder het evalueren van een groter geheel uit te sluiten. Een permanente evaluatie laat toe tijdig in te grijpen en bij te sturen waar nodig. Bereid zijn niet alleen de leerling maar ook zichzelf op het vlak van didactisch handelen in vraag te stellen en eventueel aan te passen waar nodig, kan alleen de efficiëntie van het didactisch proces ten goede komen. In beide gevallen worden de leerlingen op de hoogte gesteld van de manierwaarop zij worden geevalueerd en de basis waarop deze is gesteund. De leerlingen op regelmatige tijdstippen de mogelijkheid bieden om aan zelfevaluatie te doen verscherpt de aandacht en stimuleert het kritisch denken. 33

38 7.2 Evalueren van attitudes Vanuit de vakgroepwerking, vakoverschrijdend en in samenspraak met het lerarenteam is het aan te raden op geregelde tijdstippen attitudes voorop te stellen waaraan binnen alle vakken tijdens een bepaalde periode wordt gewerkt. In onderling overleg wordt vorm gegeven aan de vakattitudes zoals in het leerplan vermeld, deze worden op een leerlingerichte manier en in verschillende niveaus uitgeschreven. Het is vanzelfsprekend dat niet alle attitudes tegelijk aan bod kunnen komen, men zal afhankelijk van het lesonderwerp en rekening houdend met het tijdstip waarop dit aan bod komt, de invulling ervan inlassen en of aanpassen. Voor de leerlingen moet het duidelijk zijn wanneer en over welke attitudes zij worden geëvalueerd. 34

39 8 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN PV EN TV KLEDING De leraar dient te kunnen beschikken over een ruim lokaal dat kan ingedeeld worden in een zone voor praktijk, een zone voor de theorie en presentatie. Beide zones worden uitgerust met de meest elementaire nutsvoorzieningen. Volgende uitrusting dient in de school aanwezig te zijn: - tv toestel - video - projectiescherm - overheadprojector - p.c + printer voorzien van een aangepast eenvoudig teken- en tekstverwerkingsprogramma 1 Praktijkgedeelte Praktijk - theorie en presentatiegedeelte - Patroontafels/snijtafels - grote spiegel; - paspoppen; - vlakstiksteekmachine met toebehoren - naaimachine met borduurmogelijkheden - overlock - strijktafel - strijkplank, mouwplank, strijkvormen - stoomstrijkijzer - thermokleefpers - klein werkmateriaal zoals; tekenmateriaal, etaleermateriaal, tekengerief, latten, tekendriehoek, passer etaleermateriaal.. - naaibenodigdheden; - toebehoren zoals : - kerftang - kleermakerskrijt en krijtscherper - klemmen, gewichten - weversloupe - rokafronder Het aantal beschikbare voorzieningen is afhankelijk van het aantal leerlingen. - prikborden; - bord; - documentatiemateriaal: - boeken en tijdschriften; - modebladen; - reclamebladen; - video s in verband met mode, textielverwerking, interieur, decoratie, verkoopsituaties; - stalen. 35

40 - klein werkmateriaal zoals; tekenmateriaal, etaleermateriaal; - prikborden; - bord; - documentatiemateriaal: - boeken en tijdschriften; - modebladen; - reclamebladen; - video s in verband met mode, textielverwerking, interieur, decoratie, verkoopsituaties; - stalen. 36

41 9 BIBLIOGRAFIE Appliqueren, Algemene Technieken Katoeninstituut,Trends. Bergen H.,e.a.Leren Etaleren, ISBN , De Nederlandse Boekhandel, Kapellen, Bergen H.,etaleren, Stap voor Stap, Praktijkboek,ISBN De Nederlandse Boekhandel, Kapellen. Bergen H.,e.a.Stapsgewijs-Etalagegewijs, Basisboek ISBN , uitgeverij de gulden engel, Antwerpen,1996. Bin. selectie van Belgische normen;t.t. IPB Antwerpen. Boeken en artikels in verband met etaleren. Cassiman P.,De Decker A.,e.a.Technisch Tekenen, Marialand 31, 9000 Gent. Coran, T., Textiel in het interieur Soft Furnishing, IPB Antwerpen. Detex, stoffenvademecum,vier delen,wolters,noordhoff,groningen. Drake N., Hedendaagse mode-illustraties, IPB Antwerpen. Petra II mode en milieu, Dienst Europese projecten,koningsstraat Brussel. Etitex, Textiel ABC,Plantijn Deurne. Exploratie I, de wereld van de textielvezels Plantijn, Deurne. Febeltex,Belgische Federatie van de Textielnijverheid, Textielbenamingen,Montoyerstraat 24,1000 Brussel. Handleidingen van machines en apparaten. Inspiratiehandboek voor een veilige, gezonde,toegankelijke en aantrekkelijke school VLOR, Brussel Ireland P. Modetekenen, IPB Antwerpen. Ireland P. Modetekenen, IPB Antwerpen; Kenneth F.,Geheimen Van De Couturiers, Cantecleer, De Bilt. Loeff & Ubbinck,Ontwerpen en presenteren, Cantecleer, De Bilt. Pluis het eens uit, Plantijn, Deurne. Van Gijsel,De illusie van de Modetekening,Cantecleer,De Bilt. Vakblad,Confectie. Vakblad,Confection Vakblad,Confectie-knipselkrant,IVOC. Vakblad,Modis, Navetex. Van der Meij.,Mens en mode getekend, IPB Antwerpen AUDIO-VISUELE MIDDELEN De modemakers, IVOC Cd-rom KT/C2001/ een leermiddel over de strategische veranderingen in de textiel-en kledingindustrie, IVOC NUTTIGE ADRESSEN Algemeen Algemeen Belgisch Vlasverbond, Oude Vestigingsstraat 15, 8500 Kortrijk, tel.056/ Cobot, didactische illustratie en audio-visuele middelen, Poortakkerstraat 92, 9000 Gent tel. 09/ Dienst Europese Projecten, Koningsstraat 93, 1000 Brussel.tel.02/ De Brug, Phoenixstraat1, 9000 Gent, tel.09/ Etitex, Europees huis van Textiel en Kleding, Montoyerstraat 24,1000 Brussel, tel.02/ Febeltex, Ottergemsesteenweg 439,9000 Gent, tel.09/ IPB, Jezusstraat16, 2000 Antwerpen, tel. 03/ IVOC, Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie, Montoyerstraat 31, 1000 Brussel tel.02/ Kostuum en Kantmuseum, Violettestraat 1000 Brussel, tel.02/

42 Navetex, detailhandel-kleermakers, Spastraat 8, 1000 Brussel, tel.02/ Nederlands Textielmuseum, Gorkestraat 98NL-5046 GN,Tilburg, tel / Provinciaal Instituut voor Milieu- educatie, Mechelsesteenweg 365, 2500 Lier. Provinciaal Textiel & kostuummuseum, Vrieselhof, Schildesteenweg 79, 2520 Ranst, tel. 03/ Provinciaal Veiligheidsinstituut,Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen. Textielfederatie, Grote Markt , Sint-Niklaas. Wools of New Zealand, R. Vandendriesschelaan 18, 1150 Brussel. Veiligheid ARAB( algemeen reglement voor arbeidsbescherming), de Codex voor het welzijn op het werk, Ministerie voor tewerkstelling en arbeid, Belliardstraat 53, 1040 Brussel. ARAB( algemeen reglement voor arbeidsbescherming), electrische installaties, Uitgeverij UGA N.V. afdeling publicaties, Stijn Streuvelslaan73, 8501 Kortrijk-Heule. Arbeidsveiligheid in pocket CED.,Samsom/Kluwer editoriaal i.s.m.nvva, Louizalaan 485, 1050 Brussel tel.02/ EHBO,Handboek voor helpers van België, Het Belgische Rode Kruis, Vlaamse Gemeenschap, Dienst Leergangen Vleurgatsesteenweg Brussel tel.02/ Nationale Vereniging ter voorkoming van arbeidsongevallen(nvva) Gachardstraat 88, bus 44, 1040 Brussel. Publicaties van het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen(PVI)Jezusstraat Antwerpen. 38

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO GRAAD: TWEEDE GRAAD LEERJAAR: Studiegebied: Optie: EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR Personenzorg VERZORGING-VOEDING COMPLEMENTAIR GEDEELTE Vak(ken): Vakkencode: PV Praktijk

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. tweede leerjaar B-STROOM. beroepsvoorbereidend jaar BEROEPENVELD MODE VAKKEN. TV KLEDING 2 lt/w PV PRAKTISCHE OEFENINGEN KLEDING 7 lt/w

EERSTE GRAAD. tweede leerjaar B-STROOM. beroepsvoorbereidend jaar BEROEPENVELD MODE VAKKEN. TV KLEDING 2 lt/w PV PRAKTISCHE OEFENINGEN KLEDING 7 lt/w EERSTE GRAAD tweede leerjaar B-STROOM beroepsvoorbereidend jaar BEROEPENVELD MODE VAKKEN TV KLEDING 2 lt/w PV PRAKTISCHE OEFENINGEN KLEDING 7 lt/w VV-n 2000/084 (vervangt 99053) INHOUDSOPGAVE 1 Lessentabel

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MODE Beroepsvoorbereidend leerjaar Licap - Brussel september 1 INHOUD LESSENTABEL 3 1 VISIE 4 2 BEGINSITUATIE 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Studiegebied KANT Leerplan Naaldkant BSO 3

Studiegebied KANT Leerplan Naaldkant BSO 3 Studiegebied KANT BSO 3 04-05/1305/V CVO Sint-Godelieve vzw Nieuwstraat 5 8000 Brugge januari 2005 1 Beginsituatie - toelatingsvoorwaarden De cursist die de opleiding naaldkant wil starten moet aan geen

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Moderealisatie en -verkoop PV PRAKTIJK KLEDING PV/TV STAGE KLEDING. (Vervangt 2002/180)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Moderealisatie en -verkoop PV PRAKTIJK KLEDING PV/TV STAGE KLEDING. (Vervangt 2002/180) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Kleding Optie(s) Moderealisatie en -verkoop Vak(ken): PV PRAKTIJK KLEDING TV KLEDING PV/TV STAGE

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Opleiding tot Coupeuse met baangarantie. ( geen vooropleiding nodig )

Opleiding tot Coupeuse met baangarantie. ( geen vooropleiding nodig ) Opleiding tot Coupeuse met baangarantie. ( geen vooropleiding nodig ) Voor wie? Voor alle kandidaten welke graag het vak van coupeuse willen leren. Duur opleiding: 12 maanden, aantal dagdelen per kandidaat

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Modist BO MO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Mode: accessoires

Overzicht modulefiches Mode: accessoires Overzicht modulefiches Mode: accessoires Inhoud Initiatie handtassen, handschoenen en ceinturen... 2 Realisaties handtassen, handschoenen en ceinturen... 5 Initiatie fantasiejuwelen... 9 Realisaties fantasiejuwelen...

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021 Versie 1.0 DEF Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Realisaties herenkleding BO MO 014

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Realisaties herenkleding BO MO 014 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Realisaties herenkleding BO MO 014 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel MODEREALISATIE EN -PRESENTATIE Tweede graad BSO In voege vanaf 1 september 1999 Licap - Brussel - september 1999 INHOUD

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

EERSTE GRAAD Tweede leerjaar

EERSTE GRAAD Tweede leerjaar EERSTE GRAAD Tweede leerjaar vakken HAARZORG: 2 u/week PRAKTISCHE OEFENINGEN HAARZORG: 7 u/week VV-a 2000/091 (vervangt 97316) INHOUDSOPGAVE 1 Visie 2 2 Beginsituatie 2.1Toelatingsvoorwaarden 2.2 Beroepenveld

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week Licap - Brussel - september 1995 INHOUD 1 BEGINSITUATIE... 5 2

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS KLEDING: CREATIE EN VERKOOP

VOLWASSENENONDERWIJS KLEDING: CREATIE EN VERKOOP VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: Secundair onderwijs Onderwijsniveau: BSO Graad: derde graad Duur: 3-jarige cyclus Studiegebied: Huishoudelijk onderwijs Opleiding: KLEDING:

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0112) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0112) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK0112) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen (m/v) 1.2 Definitie Het manueel en/of computergestuurd

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Retouches BO MO 015

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Retouches BO MO 015 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Retouches BO MO 015 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL

STUDIEGEBIED TEXTIEL STUDIEGEBIED TEXTIEL Modulaire opleiding Stopper/Randafwerker BO TX 013 Versie: 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Realisaties dameskleding BO MO 012

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Realisaties dameskleding BO MO 012 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Realisaties dameskleding BO MO 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS KUNSTINITIATIE ETALAGE EN STANDENDECORATIE PUBLICITEITSGRAFIEK Derde graad BSO Brussel -Licap

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode 2010/149/6//D 31 januari 2010 Administratieve groep: 34630 / 34631 Gevaarlijke Stoffen 40 Leerplan Zwevende module Studiegebied

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/095 TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE. (vervangt 97323) 1 u/w. IT-o

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/095 TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE. (vervangt 97323) 1 u/w. IT-o BSO TWEEDE GRAAD vak TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE 1 u/w IT-o 2000/095 (vervangt 97323) TV AUTOTECHNIEK / CARROSSSERIE INHOUDSOPGAVE Beginsituatie voor het vak... 2 Specifieke visie... 2 Leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e BSO TWEEDE GRAAD vak TV ELEKTRICITEIT 1 u/week IT-e 2000/057 (vervangt 98036) 1 2 e graad SO Vak: ELEKTRICITEIT TV 1 ste jaar: 1u/w 2 de jaar: 1u/w BEGINSITUATIE VOOR HET VAK Voor het vak elektriciteit

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 3 e graad basisonderwijs Leervak: WO Technologie - Maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken In kolom 1 vind je 70 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep economie en handelsvakken. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

Naam:. Datum :.. Realisatie : servetring afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL

Naam:. Datum :.. Realisatie : servetring afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL Naam:. Klas :. NR. : Vak : Techniek Datum :.. Realisatie : servetring afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL 1) Probleemstelling : Je hebt op school een kerstfeestje. Jij staat in voor de decoratie

Nadere informatie

3de graad Mode en Design

3de graad Mode en Design STUDIERICHTING Deze studierichting richt zich tot creatieve, modebewuste en dynamische jongeren. In de derde graad Mode en Design, waar grafische programma s de presentatie van een modeconcept een extra

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Mode Realisaties dameskleding

Overzicht modulefiches Mode Realisaties dameskleding Overzicht modulefiches Mode Realisaties dameskleding Inhoud Basis naaien... 2 Realisaties rok/pantalon... 5 Realisaties blouse/jurk... 9 Realisaties vrije tijd... 13 Realisaties feestkleding... 17 Realisaties

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL

STUDIEGEBIED TEXTIEL STUDIEGEBIED TEXTIEL Modulaire opleiding Bobijnopzetter BO TX 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2 Voorscholingstraject: visie op leren Sessie 2 Dagindeling Visie op leren: uiteenzetting Inoefenen m.b.t. visie op leren Opdracht: Uitwisseling praktijkvoorbeelden in functie van nieuw leerplan (reeds vertrouwde

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO

IVV Sint-Vincentius. Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO IVV Sint-Vincentius Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO Verzorging-Voeding: echt iets voor jou? Je bent gemotiveerd en enthousiast. Je hebt een goede gezondheid en een groot uithoudingsvermogen.

Nadere informatie

Workshop. Het museum. Opzet: Aan de hand van een plan de maquette van het museum in elkaar knutselen.

Workshop. Het museum. Opzet: Aan de hand van een plan de maquette van het museum in elkaar knutselen. Workshop Het museum Opzet: Aan de hand van een plan de maquette van het museum in elkaar knutselen. Materiaal: Het maquettepakket van in het muzeeum. Doelen: Moedertaal: Lezen: Communicatieve elementen

Nadere informatie

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat, 00 Brussel VOET EN WISKUNDE Inleiding: vorming Een actuele denkwijze over wiskundevorming gaat uit van competenties. Het gaat om een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Techniek, (g)een zorg voor later - technische geletterdheid bevorderen Leerlijnen technische geletterdheid

Nieuwsbrief. Techniek, (g)een zorg voor later - technische geletterdheid bevorderen Leerlijnen technische geletterdheid Techniek, (g)een zorg voor later - technische geletterdheid bevorderen Leerlijnen technische geletterdheid Tijdens het schooljaar 2009 2010 werkte het Steunpunt Diversiteit & Leren samen met RVO - Society,

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Onderwijsvorm: Onderwijsniveau: Onderwijsgraad: Aantal lestijden: Studiegebied: Afdeling: VOLWASSENENONDERWIJS Modulaire opleiding Secundair onderwijs BSO tweede graad 720 lestijden Huishoudelijk

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

KIJKWIJZER DOORLICHTING HUMANE WETENSCHAPPEN

KIJKWIJZER DOORLICHTING HUMANE WETENSCHAPPEN Katholiek Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs KIJKWIJZER DOORLICHTING HUMANE WETENSCHAPPEN 1. ONDERWIJSAANBOD - LEERPLANREALISATIE + -? OPMERKINGEN Leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder)

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector Bouw Beginsituatie:

Nadere informatie

14 01 Versie 1 C3 Leren leren Tekst 3/1 Competentiematrix Observatie en evaluatie schema Deze competentiematrix werd ontwikkeld in samenwerking met

14 01 Versie 1 C3 Leren leren Tekst 3/1 Competentiematrix Observatie en evaluatie schema Deze competentiematrix werd ontwikkeld in samenwerking met 14 01 Versie 1 C3 Leren leren Tekst 3/1 Competentiematrix Observatie en evaluatie schema Deze competentiematrix werd ontwikkeld in samenwerking met Onderwijs en Opvoeding Beringen en aan de huistaakbegeleiders

Nadere informatie

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN - Situering - Lkr over binnenklasdifferentiatie - Binnenklasdifferentiatie? - Leerplannen - Binnenklasdifferentiatie in wiskunde Hilde De Maesschalck 8 oktober

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Workshop. Vriendschapsbandjes

Workshop. Vriendschapsbandjes Workshop Vriendschapsbandjes Opzet: Vriendschapsbandjes in macramé met pareltjes aan. (Idee uit het boekje Eigentijds macramé, Margriet Kors en Gina Lambers, Cantecleer, 2002, ISBN 90 213 3201 9) pagina

Nadere informatie

OVERDRACHTSKUNDE. Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging Utrecht

OVERDRACHTSKUNDE. Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging Utrecht OVERDRACHTSKUNDE EXAMENEISEN THEORIE SCHOONHEIDSVERZORGING B VERSIE JULI 2010 STICHTING KWALITEITSCENTRUM SCHOONHEIDSVERZORGING Exameneisen STRUCTUUR THEORIE-EXAMEN: OVERDRACHTSKUNDE Examen Overdrachtskunde

Nadere informatie

6 Mens en techniek ICT 1ste graad

6 Mens en techniek ICT 1ste graad Materialen 6.1 Kinderen zien in dat courante producten gemaakt zijn uit welbepaalde materialen en/of grondstoffen. OD2.1 ET2.1 vervoeren van bananen link met tandwielen van de fiets maken van een ribbelmachine

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

Evalueren Inleiding projectdoelstelling Evalueren is geen doel op zich TIPS! vakgroep leerlijn leerlingen en ouder(s)

Evalueren Inleiding projectdoelstelling Evalueren is geen doel op zich TIPS! vakgroep leerlijn leerlingen en ouder(s) Evalueren Inleiding In het leerplan techniek 1b en A-stroom vind je info i.v.m. evalueren. Het is belangrijk dat je vooraf deze tekst even doorneemt. Aanvullend willen we je met dit document extra informatie

Nadere informatie

Schuilt er een onderzoeker in jou?

Schuilt er een onderzoeker in jou? Schuilt er een onderzoeker in jou? Bijlage: Lesdoelen en leerplandoelen INHOUD 1 Eerste kennismaking met Inagro en zijn activiteiten... 3 1.1 Lesdoelen... 3 1.2 Leerplandoelen... 3 1.2.1 Leerplan wereldoriëntatie

Nadere informatie

<.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl

<.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl <.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl 1 0 + ++ Volgt het schoolboek het nieuwe leerplan en dus ook de vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen die in de leerplannen werden opgenomen? Hierbijgaan

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 23 januari 2007 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/008bijl2 STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Bijlage

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Beginsituatie: Leerlingen hebben verschillende technische beroepen besproken of hebben een bezoek gebracht aan de

Wereldoriëntatie. Beginsituatie: Leerlingen hebben verschillende technische beroepen besproken of hebben een bezoek gebracht aan de Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur) Klas: 3de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad www.instituutmariakoningin.be Imk Lanklaar Rotem IMK Dilsen-Stokkem Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad Specialisatie Kinderzorg Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Eerste

Nadere informatie

Afdelingsreglement. Publiciteit en etalage Publiciteitsgrafiek Publiciteit en illustratie

Afdelingsreglement. Publiciteit en etalage Publiciteitsgrafiek Publiciteit en illustratie Afdelingsreglement Publiciteit en etalage Publiciteitsgrafiek Publiciteit en illustratie Schooljaar: 2015-2016 Naam: Atelierreglement 1 Visie In het beroep secundair onderwijs doen de leerlingen van het

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam:

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam: Project wiskunde: iteratie en fractalen Naam: Klas: 6EW-6LW-6WW 1 Doelstellingen De leerlingen leren zelfstandig informatie verwerven en verwerken over een opgelegd onderwerp. De leerlingen kunnen de verwerkte

Nadere informatie

STRUCTUUR PROJECTVOORBEREIDING

STRUCTUUR PROJECTVOORBEREIDING Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst BISDOM GENT Pol Raes GSM: 0478 24 90 42 E-mail: jpraes@scarlet.be STRUCTUUR PROJECTVOORBEREIDING Bedoeling Aan de hand van deze leidraad kan binnen de werkgroep

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van MSGO Den Brandt te Boom

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van MSGO Den Brandt te Boom Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren COMPETENTIE: Competenties vertellen wat iemand allemaal moet kunnen om een beroep of een functie goed te kunnen uitoefenen. Het competentieprofiel van de mentor

Nadere informatie

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Doelstelling(en) Leerplandoelen Leerplan informaticabeheer Competentie 4: functionaliteit van een

Nadere informatie

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Evi Geeroms en David Evenepoel Koninklijk Atheneum Etterbeek Wie zijn wij? Leerkrachten Koninklijk Atheneum Etterbeek (Brussel) Nederlandstalige

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vademecum Techniek (2013-2014) In het vademecum geef ik jullie graag een overzicht van de begrippen

Nadere informatie

Inspectieverslag over de schooldoorlichting van het. SITO 7 te ANTWERPEN

Inspectieverslag over de schooldoorlichting van het. SITO 7 te ANTWERPEN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT ONDERWIJS Inspectie Secundair Onderwijs Inspectieverslag over de schooldoorlichting van het SITO 7 te ANTWERPEN Inrichtende macht Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud Plannen en evalueren van een activiteit Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen In deze les moeten de leerlingen in groep een bepaalde activiteit voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld het organiseren

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0111) Ontwerper kleding- en confectieartikelen (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0111) Ontwerper kleding- en confectieartikelen (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK0111) Ontwerper kleding- en confectieartikelen (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Ontwerper kleding- en confectieartikelen (m/v) 1.2 Definitie Creëert en ontwerpt nieuwe concepten van kleding-

Nadere informatie

Piramide 4: muzische vorming

Piramide 4: muzische vorming Piramide 4: muzische vorming Beeld 1. Welkom T-shirt sjabloneren Een terugkerende activiteit bij de uitwerking van elk thema - De kinderen kunnen een sjabloon ontwerpen. - De kinderen kunnen in groep uit

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie