Rapport Toetsingscommissie der JOVD 2 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Toetsingscommissie der JOVD 2 oktober 2012"

Transcriptie

1 Rapport Toetsingscommissie der JOVD 2 oktober 2012 Aan: de Algemene Vergadering der JOVD Auteur: Toetsingscommissie der JOVD K.J. (Klaas-Jeroen) Terwal M.H.P. (Marie-Anna) Bullens M. (Mark) Thiessen A. (Annelien) zur Lage L.A.G.M. (Lowieke) Kateman (voorzitter) (secretaris) 1

2 Inhoud 1. Werkwijze Kandidaat Landelijk Voorzitter Kandidaat Algemeen Secretaris Kandidaat Landelijk Penningmeester Kandidaat Vicevoorzitter Politiek & Voorlichting Kandidaat Algemeen Bestuurslid Organisatie Kandidaat Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training Kandidaat Algemeen Bestuurslid Internationaal Kandidaat Algemeen Bestuurslid Marketing & Campagnes Kandidaat Algemeen Bestuurslid Voorlichting Nawoord

3 1. Werkwijze De Toetsingscommissie is belast met het beoordelen van kandidaten voor een functie in het Hoofdbestuur (artikel 16.3 van de Statuten). U als Algemene Ledenvergadering beslist uiteindelijk over de kandidaten. De Toetsingscommissie helpt u bij uw oordeelsvorming door u van relevante informatie te voorzien. Op grond van een motivatiebrief, CV en een gesprek met de kandidaat toetst de Toetsingscommissie de kandidaat aan de door u op de Jaarlijkse Algemene Vergadering vastgestelde criteria uit de functieprofielen. De toetsing heeft geresulteerd in een uiteenzetting, die u in dit rapport naast de motivatiebrief, het CV, en de bereidheidverklaring van de kandidaat vindt. De Toetsingscommissie wijst u erop dat de motivatiebrief, het CV en de bereidheidverklaring door de kandidaten zelf zijn aangeleverd en ongewijzigd in het toetsingsrapport zijn opgenomen. De door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde criteria uit de functieprofielen vormden de leidraad tijdens de gesprekken met de kandidaten. Op deze manier is de commissie per criterium nagegaan of de kandidaat hieraan voldeed. Daarnaast heeft de Toestingscommissie anders dan in voorgaande jaren met toestemming van de Algemene Ledenvergadering breder getoetst dan alleen de functieprofielen om zo tot een nog beter en evenwichtiger beeld van de kandidaat te komen. Verslaglegging van deze bredere toetsing is beknopt opgenomen na de functiecriteria. Op de openstaande vacatures voor het Hoofdbestuur hebben de volgende personen gesolliciteerd: Dhr. J.H.J. Vos - Landelijk Voorzitter Dhr. C. Kwint - Algemeen Secretaris Dhr. R.M. Vlaming - Landelijk Penningmeester Mevr. F. Ockers - Vicevoorzitter Politiek & Voorlichting* Dhr. M. Rook - Algemeen Bestuurslid Organisatie Dhr. T. Leijte - Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training Dhr. M. de Pagter - Algemeen Bestuurslid Internationaal Dhr. T.L. Kooi - Algemeen Bestuurlid Marketing & Campagnes Dhr. Y.D. da Costa - Algemeen Bestuurslid Voorlichting* *Zowel mevr. Ockers als dhr. da Costa hebben gesolliciteerd naar de portefeuille Voorlichting. Wij hebben er met deze rapportage naar gestreefd u van informatie te voorzien die bij kan dragen aan uw oordeelsvorming ten aanzien van de geschiktheid van de kandidaten. 3

4 2. Kandidaat Landelijk Voorzitter Voor de functie van Landelijk Voorzitter heeft dhr. J.H.J. (Jarico) Vos gesolliciteerd. De toetsing heeft plaatsgevonden op grond van zijn motivatiebrief, CV en gesprek met de Toetsingscommissie. De uiteenzetting van de toetsing op basis van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde functieprofielen vindt u hieronder. Dit is de tweede termijn voor Jarico Vos in het Hoofdbestuur. De Toetsingscommissie ondersteunt in principe de keuze voor een tweede termijn van hoofdbestuurders met als reden dat opgedane ervaring van het afgelopen verenigingjaar ten goede blijft komen aan de JOVD. Toetsing Jarico Vos Capaciteitseisen bestuurslid algemeen sterke binding met en kennis van de JOVD Door de eerder uitgeoefende functies bij de JOVD op zowel afdelingsals op landelijk niveau heeft Jarico inmiddels een behoorlijke kennis van de vereniging opgebouwd en geeft aan zich sterk verbonden te voelen met de JOVD. relevante bestuurlijke ervaring goed in het ontwikkelen en uitwerken van ideeën het vermogen om mensen te motiveren en te binden bereidheid tot het vervullen van de functie voor anderhalf jaar (minimaal één jaar) zelfstandig kunnen werken kennis van timemanagement en ambitie om dit te verbeteren stressbestendig het vermogen om samen te kunnen werken in een Relevante bestuurlijke ervaring heeft Jarico onder meer opgedaan met zijn voorzitterschap van de afdeling Groningen en met het bekleden van de functie van Algemeen Bestuurslid Politiek en Internationaal. Gevraagd naar de politieke ideeën/aandachtspunten onder zijn mogelijke voorzitterschap weet Jarico er al snel een aantal te noemen, waaronder betaalbaarheid van de zorg, intergenerationele solidariteit en de toekomst van de EU. De Toetsingscommissie heeft er vertrouwen in dat Jarico deze aandachtspunten ook kan omzetten in politieke discussies en activiteiten omtrent de genoemde thema s. Als voorbeeld voor het vermogen om mensen te motiveren en te binden noemt Jarico zijn rol als voorzitter van de afdeling Groningen bij het samenbrengen van twee ontstane kampen binnen de afdeling. Jarico is bereid de functie in ieder geval voor een jaar te aanvaarden. V Naast het uitoefenen van de functie van Algemeen Bestuurslid Politiek en Internationaal heeft Jarico daarnaast 100 EC s gehaald, wat aangeeft dat timemanagement geen probleem is voor Jarico. Jarico geeft aan weinig stress te kennen en er zo nodig goed mee om te kunnen gaan. Jarico heeft binnen en buiten de JOVD vaak in teamverband moeten samenwerken en dit is hem en andere deelnemers van het team veelal 4

5 team het duidelijke kunnen prioritiseren van verschillende taken de bereidheid voor het zorgdragen van een goede overdracht bij het aftreden goed bevallen. Door de eerdergenoemde intensieve combinatie van studie en Hoofdbestuurderschap heeft Jarico geleerd prioriteiten te kunnen stellen. Een goede overdracht vindt Jarico belangrijk en zegt zich hiervoor te gaan inzetten binnen het Hoofdbestuur. Functie-eisen Landelijk Voorzitter communicatieve teamspeler relevante JOVD-ervaring op afdelings en/of landelijk niveau zowel op politiek, bestuurlijk als organisatorisch gebied coördinerende en leiderschapskwaliteiten goede (non)verbale eigenschappen uitstekende discussie- en debatvaardigheden brede kennis van de JOVD en de onafhankelijkheidsdiscussie kwaliteiten op het gebied van externe contacten goed analytisch denkvermogen het vermogen om mensen te inspireren Zoals eerder benoemd kan Jarico goed in teamverband werken. Daarnaast stelt hij zich naar eigen zeggen vaak als luisterend oor binnen een team op om alle partijen te horen alvorens een besluit te nemen. Zie bovenstaand. Jarico s coördinerende en aansturende rol in het mogelijke kandidaatsbestuur in het schrijven van een beleidsplan, het plannen van gesprekken met de Toetsingscommissie getuigt van leiderschapskwaliteiten. Op de Toetsingscommissie komt Jarico zowel verbaal als non-verbaal sterk over. In aanvulling op de hiervoor genoemde functie-eis heeft Jarico naast zijn goede (non)verbale eigenschappen blijk gegeven goed te kunnen discussiëren in meerdere debatten. Door de uitgeoefende functies heeft Jarico, zoals eerder aangegeven, een ruime kennis van de JOVD. Daarnaast staat hij principieel in de onafhankelijkheidsdiscussie en is geen lid van de VVD. Als onder meer voorzitter van de afdeling Groningen heeft Jarico ervaring opgedaan in het leggen van externe contacten met bijv. de VVD en andere politieke jongerenorganisaties. V Door Jarico s heldere politieke stellingnames en zijn enthousiasme deze uit te dragen voor een breder publiek, denkt de Toetsingscommisse dat Jarico het vermogen heeft mensen te inspireren. 5

6 in de positie om flexibel tijd te besteden aan de JOVD Jarico heeft aangegeven zijn studie op een laag pitje te zetten omwille van het goed kunnen uitoefenen van het Landelijk Voorzitterschap. In de eerdere kandidaatstelling van Jarico voor de functie van Algemeen Bestuurslid Politiek viel het de Toetsingscommissie al op dat Jarico verbaal sterk is en een duidelijk doel voor ogen heeft. Zoals hijzelf zegt wil hij zaken binnen de JOVD verbeteren, waaronder meer terug naar de politieke inhoud binnen de vereniging. Jarico denkt dit in de functie van Landelijk Voorzitter het beste te kunnen bereiken. De Toetsingscommissie is dit met hem eens en heeft er vertrouwen in dat Jarico door zijn getoonde inzet, enthousiasme en gedrevenheid een prima kandidaat is om onder meer dit doel te verwezenlijken. Daarnaast is de commissie ervan overtuigd dat Jarico in staat is om het Hoofdbestuur op een stabiele en adequate wijze te leiden. Wel heeft de Toetsingscommissie Jarico meegegeven zich niet teveel in te laten met het politieke spel dat de JOVD zo nu en dan kenmerkt. Tot slot heeft de commissie gewezen op het kunnen ontstaan van groepjes binnen het Hoofdbestuur, maar is door Jarico overtuigd dat dit niet aan de orde is en zal zijn. Jarico voldoet naar het oordeel van de Toetsingscommissie aan het functieprofiel. 6

7 Motivatiebrief, CV & bereidheidverklaring Mutua Fidesstraat CA Groningen Groningen, 16 augustus 2012 Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie t.a.v. Algemeen Secretaris Herengracht 38b 2511 EJ Den Haag Betreft: sollicitatie Landelijk Voorzitter JOVD Geachte Algemeen Secretaris, beste Floor, Naar aanleiding van de onlangs geopende sollicitaties voor het Hoofdbestuur van de JOVD in 2013 doe ik je deze brief toekomen. Graag wil ik bij deze solliciteren voor de functie van Landelijk Voorzitter. In deze brief zal ik eerst kort uiteenzetten wie ik ben en vervolgens geef ik aan wat mijn visie op de JOVD voor het komende jaar is en op welke manier ik een bijdrage denk te kunnen leveren aan onze vereniging. Mijn naam is Jarico Vos en inmiddels ben ik 22 jaar oud. Na opgegroeid te zijn in Zwartsluis en het gymnasium te hebben afgerond in Zwolle, ben ik verhuisd naar Groningen om daar te studeren. Inmiddels heb ik een bachelor in zowel geneeskunde als rechtsgeleerdheid behaald. Al tijdens de introductieweek van mijn studententijd ben ik lid geworden van de JOVD. Hoewel ik ook actief ben geweest bij andere verenigingen, werd al snel duidelijk dat de JOVD mijn vereniging was en ik heb me hier dan ook actief voor ingezet. Na achtereenvolgens actief lid, secretaris en voorzitter van de afdeling Groningen te zijn geweest, zit ik momenteel in het Hoofdbestuur als Algemeen Bestuurslid Politiek en Internationaal. Gedurende het afgelopen jaar is mij steeds meer duidelijk geworden dat ik nog niet klaar ben met de JOVD; ik heb nog verschillende ideeën en idealen die ik verwezenlijkt zou willen zien. Ik denk dat dat het beste kan in de hoedanigheid van Landelijk Voorzitter en dat is de reden dat ik voor deze functie solliciteer. Tijdens mijn lidmaatschap heb ik de JOVD leren kennen als een vereniging waar politieke inhoud en gezelligheid hand in hand gaan. De kracht van de JOVD zit in het feit dat leden op laagdrempelige wijze in aanraking komen met politiek en het is dat informele politieke platform dat het uitgangspunt moet blijven van onze vereniging. Om als politieke jongerenorganisatie echt goed uit de verf te komen is onafhankelijkheid echter onontbeerlijk. De afgelopen jaren is mij steeds meer duidelijk geworden dat JOVD het beste uit de verf komt wanneer zij daadwerkelijk staat voor haar onafhankelijkheid en hier naar handelt. Het komende jaar wil ik de onafhankelijk van de JOVD daarom niet alleen intern, maar ook extern duidelijker uitdragen. 7

8 Het komende jaar zullen er verschllende uitdagingen te wachten staan. Het is het eerste jaar na de verkiezingen die, zoals het zich nu laat aanzien, resulteren in een versplinterd politiek landschap. De JOVD zal met aansprekende voorstellen moeten komen om duidelijk in beeld te blijven en zich te kunnen onderscheiden van andere politieke jongerenorganisaties. Daarnaast zal de G500 waarschijnlijk een grote rol blijven spelen in het debat tussen politiek geëngageerde jongeren. Ook politiek inhoudelijk zijn er voldoende thema s die om aandacht vragen, waarvan de betaalbaarheid van de zorg waarschijnlijk een van de voornaamste zal zijn. Aan de JOVD is het de taak om al deze uitdagingen het hoofd te bieden en met een duidelijk geprofileerd verhaal de aandacht te trekken en vast te houden. Als Landelijk Voorzitter ben je het gezicht naar buiten van de vereniging en is het van belang dat je beschikt over media- en debatteervaardigheden. Tijdens mijn voorzitterschap van de afdeling Groningen heb ik regelmatig interviews gegeven aan de lokale en regionale media en heb ik deelgenomen aan debatten waarbij ook vertegenwoordigers van andere politieke jongerenorganisaties aanwezig waren. Daarnaast ben ik lid van de debatvereniging in Groningen en in het kader daarvan heb ik meegedaan aan verschillende nationale debatteerwedstrijden. Dit alles maakt dat ik ruime ervaring heb met zowel de media als het debatteren. De Landelijk Voorzitter moet daarnaast in staat zijn om de contacten met andere (politieke) organisaties aan te halen. Toen ik voorzitter was van de afdeling Groningen heb ik dit veelvuldig en met succes gedaan. Bovendien ben ik lid geweest van de Raad van Toezicht van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt, een plek waar ik voortdurend in aanraking kwam met vertegenwoordigers van andere organisaties en samenwerken en het smeden van coalities dagelijkse gang van zaken was. Als Algemeen Bestuurslid Internationaal heb ik aangetoond ook grensoverschrijdend te kunnen samenwerken. Zo heb ik verschillende resoluties ingediend met organisaties uit onder andere Brazilië, Frankrijk, Litouwen en Zweden die vervolgens stuk voor stuk zijn aangenomen en ook is niet voor niets een JOVD er dit jaar gekroond tot voorzitter van onze Europese koepelorganisatie LYMEC. Het moge duidelijk zijn dat ik mij vol enthousiasme nog een jaar wil inzetten voor onze vereniging. Als ik wordt verkozen zal ik mijn ervaring en ideeën gebruiken om de JOVD weer een stap verder te brengen zonder de al bestaande goede gebruiken uit het oog te verliezen. Het zou mij een eer zijn indien mij het vertrouwen hiertoe wordt gegeven en ik hoop dat we er dan samen een succesvol jaar van gaan maken! Met liberale groet, Jarico Vos Bijlagen: Curriculum Vitae Bereidheidsverklaring 8

9 Curriculum Vitae Personalia Achternaam Vos Voornamen Jacobus Hendrik Jan Roepnaam Jarico Adres Mutua Fidesstraat CA Groningen Telefoon +31 (0) Geboortedatum 10 december 1989 Geboorteplaats Zwolle Geslacht Man Nationaliteit Nederlandse Opleidingen 09/2012-heden Master Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen Richtingen: - Bedrijfsrecht - Privaatrecht - Staats- en bestuursrecht 02/ /2012 Bachelor Rechtsgeleerdheid, cum laude Rijksuniversiteit Groningen 09/ /2012 Bachelor Geneeskunde Rijksuniversiteit Groningen 09/ /2008 Gymnasium, cum laude Gymnasium Celeanum, Zwolle Profielen: Natuur en Gezondheid & Natuur en Techniek Keuzevakken: Geschiedenis, Grieks & Latijn Aanvullingen: - International Baccalaureate English A2 Higher Level - Project Moderne Natuurkunde Werkervaring 06/ /2012 Student-stagiair Simmons & Simmons LLP, Amsterdam Taken: - Het samenvatten van lopende zaken - Het schrijven van adviezen - Het uitvoeren van jurisprudentieonderzoek Referentie: Bartje Schaberg, senior associate +31 (0) / /2012 Studentdocent Europees Recht Rijksuniversiteit Groningen 9

10 Taken: - Het voorbespreken en bediscussiëren van casusopdrachten - Het geven van werkgroeponderwijs aan groepen van veertig personen - Het beoordelen en becommentariëren van opdrachten 06/2007-heden Toezichthouder/Lokettist Connexxion Veerpont Genemuiden Taken: - Verkopen van vervoersbewijzen - Verschaffen van allerhande informatie Bestuurlijke nevenactiviteiten 12/2011-heden 12/2011-heden Internationaal Secretaris Hoofdbestuur Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) Taken: - Het onderhouden van contacten met ongeveer honderd zusterorganisaties verspreid over alle continenten - Het bezoeken van congressen van de Europese en mondiale koepelorganisatie voor jonge liberalen - Het aansturen van het Internationaal Secretariaat - Het organiseren van meerdere buitenlandse reizen Algemeen Bestuurslid Politiek Hoofdbestuur JOVD Taken: - Het bijhouden, aanvullen en vernieuwen van de politieke mening van de organisatie - Het stimuleren van interne politieke discussies - Het aansturen van het Politiek Commissariaat 10/ /2011 Lid Raad van Toezicht Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) Taken: - Het controleren van het gevoerde beleid - Het adviseren over toekomstig beleid 10/ /2011 Voorzitter Afdelingsbestuur JOVD Groningen Taken: - Verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling - Verantwoordelijke voor de externe communicatie met de VVD en de media - Verantwoordelijk voor het vertegenwoordiging van de afdeling op landelijke activiteiten van de JOVD 10/ /2010 Secretaris Afdelingsbestuur JOVD Groningen Taken: - Het bijhouden van de ledenadministratie - De interne communicatie met leden van de afdeling 10

11 Overige nevenactiviteiten 03/ /2010 Cursus (Pediatric) Basic Life Support met AED, Rijksuniversiteit Groningen 03/ /2010 Cursus Eerstehulpverlening 01/ /2009 Hoofdredacteur, JOVD Groningen 11/ /2009 Penningmeester toernooicommissie, Groninger Debating Society Kalliope 10/ /2009 Lid jaarvertegenwoordiging, MFV Panacea 03/ /2008 Deelnemer aan het internationaliseringproject Visit to the future met vier middelbare scholen uit verscheidene Europese landen 11/ /2008 Voorzitter profielwerkstukavondcommissie, Gymnasium Celeanum 03/ /2007 Commissievoorzitter en voorzitter bij de plenaire vergadering van de regionale ronde, Model European Parliament (MEP) 03/ /2006 Deelnemer aan de regionale ronde en nationale eindronde, MEP Diversen Talenkennis Nederlands (moedertaal) Duits (B2) Engels (C1) Frans (B1) Rijbewijs B Interesses Fotografie, literatuur & reizen Geachte Algemeen Secretaris der JOVD, Door middel van dit schrijven verklaar ik, Jacobus Hendrik Jan Vos geboren op 10 december 1989 te Zwolle dat ik, indien ik tijdens de VAV op woensdag 7 november 2012 te Utrecht of tijdens een voortzetting daarvan te Noordwijkerhout gekozen word tot Landelijk Voorzitter der Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, dit ambt accepteer. Hoogachtend, J.H.J. (Jarico) Vos 11

12 3. Kandidaat Algemeen Secretaris Voor de functie van Algemeen Secretaris heeft dhr. C. (Christiaan) Kwint gesolliciteerd. De toetsing heeft plaatsgevonden op grond van zijn motivatiebrief, CV en gesprek met de Toetsingscommissie. De uiteenzetting van de toetsing op basis van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde functieprofielen vindt u hieronder. Toetsing Christiaan Kwint Capaciteitseisen bestuurslid algemeen sterke binding met en kennis van de JOVD relevante bestuurlijke ervaring goed in het ontwikkelen en uitwerken van ideeën het vermogen om mensen te motiveren en te binden bereidheid tot het vervullen van de functie voor anderhalf jaar (minimaal één jaar) zelfstandig kunnen werken kennis van timemanagement en ambitie om dit te verbeteren stressbestendig het vermogen om samen te kunnen werken in een team het duidelijk kunnen prioritiseren van verschillende taken de bereidheid voor het zorgdragen van een goede overdracht bij het aftreden Christiaan heeft ervaring binnen de JOVD afdeling Rijk van Nijmegen c.a. als secretaris, is cursusleider en is lid van de commissie Opleiding & Training. Naast zijn JOVD ervaring heeft Christiaan ervaring opgedaan binnen zijn hockeyclub en als medeorganisator van het Model European Parliament Gelderland. Christiaan zal niet de ontwikkelaar van veel nieuwe ideeën zijn, maar waarschijnlijk als stabiele factor binnen het Hoofdbestuur fungeren. Christiaan bindt en motiveert mensen door te luisteren en weet door een goede communicatie resultaten te behalen. V V Christiaan geeft aan een duidelijke keuze te maken voor de JOVD - door zijn studie stop te zetten - en is enthousiast om zichzelf te verbeteren in timemanagement. Christiaan is niet stressgevoelig en werkt goed onder druk. Christiaan heeft aantoonbare ervaring met het samenwerken in een team onder meer door zijn eerdere ervaringen binnen de organisaties zoals hierboven beschreven. Christiaan legt prioriteiten en heeft een sterke werkattitude. V 12

13 Functie-eisen Algemeen Secretaris communicatieve teamspeler juridische kennis uitstekende computervaardigheden goede kennis van de landelijke statuten en reglementen capaciteiten om vraagbaak te zijn voor de leden relevante (secretariële) JOVD ervaring bereidheid tot structurele aanwezigheid op het Algemeen Secretariaat: minimaal 2 dagen per week vaardigheden op het gebied van interne communicatie Christiaan heeft aantoonbare ervaring opgedaan binnen de JOVD afdeling Rijk van Nijmegen c.a. op het gebied van communicatie binnen het bestuur. Christiaan heeft de bachelor rechtsgeleerdheid met goed gevolg afgerond en beschikt daarmee over voldoende juridische kennis. V Christiaan heeft het lef om de Toetsingscommissie tijdens het gesprek te wijzen op inconsistenties in de statuten met betrekking tot de toetsing. Deze zijn overigens bekend bij het Hoofdbestuur. Christiaan is op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan de Algemeen Secretaris en is enthousiast over de communicatie naar de leden en staat hierin ook open voor verbeteringen. Als secretaris van de JOVD afdeling Rijk van Nijmegen c.a. heeft Christiaan voldoende relevante (secretariële) JOVD ervaring. Christiaan beseft de zwaarte van de functie van secretaris en heeft zijn studie stopgezet om zich volledig te wijden aan de JOVD. V Christiaan is het afgelopen bestuursjaar actief geweest als secretaris binnen de afdeling Rijk van Nijmegen c.a. Daarnaast straalt hij commitment en enthousiasme uit voor zijn nieuwe functie. Daarmee heeft hij de Toetsingscommissie overtuigd dat hij de zware functie van Algemeen Secretaris binnen het Hoofdbestuur met succes zal kunnen uitvoeren. Christiaan komt daarbij intelligent en stabiel over. Daarnaast ziet de Toetsingscommissie voor Christiaan een rol weggelegd als verbinder binnen het bestuur en is zij positief verrast met de sterke werkattitude van Christiaan. Zeker voor de functie van Algemeen Secretaris is hier een sterke behoefte aan binnen het Hoofdbestuur. Christiaan voldoet naar het oordeel van de Toetsingscommissie aan het functieprofiel. 13

14 Motivatiebrief, CV & bereidheidverklaring Christiaan Kwint Dommer van Poldersveldtweg CV Nijmegen Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie T.a.v. Algemeen Secretaris Herengracht 38b 2511 EJ Den Haag Betreft: Sollicitatie Algemeen Secretaris der JOVD Nijmegen, 28 augustus 2012 Geachte Algemeen Secretaris, beste Floor, Heden vervul ik met veel enthousiasme de functie van secretaris van de afdeling Rijk van Nijmegen c.a. In deze functie zet ik mij in voor een heldere communicatie en een zorgvuldige documentatie, waardoor de afdeling in staat is om haar organisatorische en politieke aspecten goed uit te voeren. Deze lokale bijdrage aan de JOVD zou ik landelijk graag willen voortzetten en daarom stel ik mij verkiesbaar voor de functie van Algemeen Secretaris. Mijn politieke interesse is gewekt na de moord op Pim Fortuyn. Al vrij snel merkte ik dat ik mij aangetrokken voelde tot het liberalisme en niet tot het Evangelie van de Afgunst, zoals veel leeftijdsgenoten. Dit kwam doordat het liberalisme uitgaat van de kracht van ieder individu en het individuen in staat stelt zichzelf optimaal te ontwikkelen. Vooral dit laatste vind ik ontzettend belangrijk. Nadat ik in 2009 een cursus liberalisme van de afdeling Rijk van Nijmegen c.a. bezocht, was ik verkocht: ik werd lid van de JOVD. Inhoudelijke politieke discussies gecombineerd met een biertje en gezelligheid bleek een ideale combinatie te zijn. Naast secretaris van de afdeling Rijk van Nijmegen c.a. ben ik lid van de commissie Opleiding & Training en ben ik cursusleider geworden. Deze functies bieden mij de mogelijkheid om mijzelf te ontwikkelen. Dankzij het cursusleiderschap heb ik mijn vaardigheden verbeterd met betrekking tot het spreken in het openbaar, de commissie Opleiding & Training heeft mijn organisatorische capaciteiten verbeterd en het secretarisschap heeft met name mijn communicatieve vaardigheden verbeterd. Hoewel ik veel plezier beleef aan de functie van afdelingssecretaris, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. De functie van Algemeen Secretaris biedt mij dit. Ondanks het feit dat de Algemeen Secretaris meestal niet op de voorgrond treedt, is het een onmisbare functie in het Hoofdbestuur. Het zou voor mij een eer zijn om deze grote verantwoordelijkheid op mij te nemen. Dankzij mijn ervaringen als afdelingssecretaris, mijn overige nevenfuncties en mijn juridische achtergrond heb ik de overtuiging dat ik geschikt ben voor deze functie. Ik kijk er naar uit om op 10 november mijn kandidatuur toe te lichten en de leden hierover te woord te staan. Daarbij hoop ik dat mij de kans wordt gegeven om bij te dragen aan het nog sterker maken van de JOVD. Ik heb er zin in! Met liberale groet, Christiaan Kwint 14

15 Curriculum Vitae Personalia: Naam: Christiaan Kwint Adres: Dommer van Poldersveldtweg 33 Plaats: 6523 CV te Nijmegen Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats: Wijchen Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Opleidingen: September 2011 heden Januari 2011 juni 2011 September 2008 juni 2010 September 2007 augustus 2011 September 2001 juni 2007 Master Strafrecht Radboud Universiteit Nijmegen Studieverblijf in het buitenland Lund Universitet te Zweden Minor Politieke Filosofie Radboud Universiteit Nijmegen Bachelor Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Gymnasium met het profiel Economie en Maatschappij en als keuzevak Management & Organisatie Maaswaalcollege te Wijchen Nevenactiviteiten: Mei 2012 heden Januari 2012 heden November 2011 heden Augustus 2010 heden JOVD cursusleider Lid JOVD commissie Opleiding & Training Secretaris JOVD afdeling Rijk van Nijmegen c.a. Lid ondersteuningswerkgroep VVD Nijmegen 15

16 Oktober 2009 december 2009 Augustus 2008 juni 2012 September 2007 augustus 2011 Mei 2006 September 2005 Mei 2005 Lid verkiezingsprogrammacommissie VVD Wijchen Lid Evenementencommissie MHC Wijchen Schaduwlid gemeenteraadsfractie VVD Wijchen Medeorganisator Model European Parliament Gelderland Deelnemer Model European Parliament Nederland Deelnemer Model European Parliament Gelderland Werkervaring: September 2008 oktober 2009 Oktober 2002 november 2005 Commercieel medewerker bij de DSB bank Folderberzorger bij Interlanden Geachte Algemeen Secretaris der JOVD, Door middel van dit schrijven verklaar ik, Christiaan Kwint, geboren op 6 juli 1989 te Wijchen, dat ik, indien ik tijdens de VAV op woensdag 7 november 2012 te Utrecht of tijdens een voortzetting daarvan te 10 en 11 november gekozen word tot Algemeen Secretaris der Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, dit ambt accepteer. Hoogachtend, Christiaan Kwint 16

17 4. Kandidaat Landelijk Penningmeester Voor de functie van Landelijk Penningmeester heeft dhr. R.M. (Remco) Vlaming gesolliciteerd. De toetsing heeft plaatsgevonden op grond van zijn motivatiebrief, CV en gesprek met de Toetsingscommissie. De uiteenzetting van de toetsing op basis van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde functieprofielen vindt u hieronder. Toetsing Remco Vlaming Capaciteitseisen bestuurslid algemeen sterke binding met en kennis van de JOVD Door zijn eerder uitgeoefende functies als Algemeen Bestuurslid Organisatie & Algemeen Bestuurslid Promotie en Ledenwerving binnen de JOVD Groningen en zijn structurele aanwezigheid bij landelijke activiteiten is Remco goed bekend met de JOVD en heeft er een sterke band mee. relevante bestuurlijke ervaring goed in het ontwikkelen en uitwerken van ideeën het vermogen om mensen te motiveren en te binden bereidheid tot het vervullen van de functie voor anderhalf jaar (minimaal één jaar) zelfstandig kunnen werken kennis van timemanagement en ambitie om dit te verbeteren Stressbestendig het vermogen om samen te kunnen werken in een team het duidelijke kunnen prioritiseren van verschillende taken Is aanwezig bij Remco. Naast bovengenoemde functies heeft Remco ook deelgenomen aan de organisatie van het politiek weekend 2012 van de JOVD. Remco heeft ter voorbereiding op zijn mogelijke Landelijk Penningmeesterschap al enkele ideeën/speerpunten van beleid ontwikkeld, waaronder het nu eindelijk invoeren van de automatische incasso. De Toetsingscommissie acht hem goed in staat deze speerpunten ook uit te kunnen werken. Door zijn enthousiasme tijdens het gesprek is de Toetsingscommissie ervan overtuigd dat Remco het vermogen bezit mensen te kunnen motiveren en te binden. Remco is in ieder geval bereid tot het vervullen van de functie van Landelijk Penningmeester voor een jaar. Voornamelijk tijdens zijn studie heeft Remco dit geleerd. Remco heeft in vorige functies geleerd om met deadlines te werken en wil deze werkwijze als Landelijk Penningmeester continueren. V Door zijn functies binnen de JOVD, maar ook door zijn vele bijbaantjes, is Remco zich ervan bewust hoe belangrijk het is om goed samen te kunnen werken in een team Door de drukte van zijn studie, bijbaantjes en werkzaamheden bij de JOVD heeft Remco geleerd prioriteiten te kunnen stellen en waar nodig dit te willen verbeteren. 17

18 de bereidheid voor het zorgdragen van een goede overdracht bij het aftreden Remco geeft aan belang te hechten aan het goed inwerken van zijn opvolger. Functie- eisen Landelijk Penningmeester Discipline communicatieve teamspeler relevante (JOVD) penningmeesterervaring affiniteit met en plezier in financiële aangelegenheden ervaring of bekendheid met boekhoudsystemen uitstekende computervaardigheden verregaand doorzettingsvermogen bereidheid tot structurele aanwezigheid op het Algemeen Secretariaat: minimaal 2 dagen per week Remco geeft aan gedisciplineerd te kunnen werken, vooral in drukkere periodes. Zie bovenstaand. Remco heeft binnen de JOVD Groningen zich onder meer beziggehouden met het begroten van de KEI-week in augustus. Daarnaast heeft Remco een aantal financiële vakken, zoals financial accounting, gevolgd tijdens zijn studie. Dat Remco plezier en affiniteit heeft met financiële aangelegenheden mag blijken uit het feit dat hij inmiddels al geïnformeerd heeft naar het nieuwe boekhoudsysteem. Kennis van het huidige boekhoudsysteem heeft Remco. Daarnaast is een van zijn speerpunten als Landelijk Penningmeester een succesvolle implementatie van het nieuwe boekhoudsysteem. V Tijdens het gesprek geeft Remco aan dat wanneer hij ergens voor gaat, hij zich niet gemakkelijk uit het veld laat slaan. Remco heeft aangegeven te streven naar twee dagen per week aanwezigheid op het Algemeen Secretariaat. Dit afhankelijk van de drukte en zijn planning. Tijdens het gesprek met de Toetsingscommissie valt het enthousiasme en de positieve insteek van Remco op. Ook zijn ervaring vanuit zijn studie en eerdere functies bij de JOVD zijn een goede voorbereiding op het Landelijk Penningmeesterschap. De commissie is daarnaast blij verrast dat Remco al duidelijk een aantal speerpunten van beleid overtuigend wist te formuleren en zich al verdiept heeft in het nieuw aan te schaffen boekhoudsysteem. Wel heeft de Toetsingscommissie Remco meegegeven dat een structurele aanwezigheid op het Algemeen Secretariaat van minimaal twee dagen per week toch echt een vereiste is voor het feeling houden met de rest van het Hoofdbestuur en het goed uit kunnen oefenen van de functie van Landelijk Penningmeester. Remco voldoet naar het oordeel van de Toetsingscommissie aan het functieprofiel. 18

19 Motivatiebrief, CV & bereidheidverklaring Betreft: sollicitatie landelijk penningmeester JOVD Geachte Algemeen Secretaris, beste Floor Middels dit schrijven wil ik graag solliciteren naar de functie van landelijk penningmeester in het hoofdbestuur van de JOVD. In deze brief wil ik mijn motivatie hiervoor kenbaar maken en zal ik mijzelf kort aan u voorstellen. Met dit laatste zal ik beginnen. Mijn naam is Remco Vlaming en ik ben woonachtig in Groningen. Aan het einde van het eerste jaar van mijn studie rechtsgeleerdheid ben ik lid geworden van de JOVD afdeling Groningen. Mijn interesse in de politiek en alle bijkomende juridische processen was namelijk erg aangewakkerd door de verschillende staats- en bestuursrechtelijke vakken die ik dat jaar gevolgd had. Ik besloot daarom actief te worden binnen de afdeling Groningen om zo meer betrokken te raken bij de JOVD en de politiek. Dit deed ik als voorzitter van de promotiecommissie. In dit jaar leerde ik de JOVD kennen als een enthousiaste vereniging waarbij inhoud en gezelligheid samen kunnen gaan en als een vereniging die kansen biedt om jezelf te ontwikkelen op politiek en organisatorisch gebied. Afgelopen jaar heb ik plaats mogen nemen in het bestuur van de afdeling Groningen om twee bestuursfuncties uit te oefenen (Algemeen bestuurslid Organisatie & Algemeen bestuurslid Promotie en Ledenwerving). Als bestuurslid heb ik mezelf erg goed kunnen ontwikkelen en heb ik waardevolle bestuurlijke en organisatorische vaardigheden kunnen opdoen. Ook heb ik veel kennis kunnen opdoen over het liberalisme, de landelijke politiek, maar ook over JOVD als vereniging. Gedurende dit bestuursjaar raakte ik ook meer geïnteresseerd in de landelijk organisatie. Ik heb daarom plaatsgenomen in de projectgroep die verantwoordelijk was voor de organisatie van het politiek weekend Na de succesvolle organisatie van dit politieke weekend te Apeldoorn ben ik tot de conclusie gekomen dat ik graag nog een verdere bijdrage wil leveren aan de vereniging en wel als hoofdbestuurder. Als landelijk penningmeester dien je te waken over de begroting en de financiën van de vereniging. Mijn interesse in de financiële aspecten van bedrijven en verenigingen heeft zich ontwikkeld in mijn eerste studie waarbij ik een aantal financiële vakken zoals financial accounting heb gevolgd. Afgelopen bestuursjaar heb ik een assisterende rol gespeeld bij de boekhoudende activiteiten van afdeling Groningen. Ook heb ik begrotingen gemaakt en de financiën beheerd voor de grote promotionele activiteiten als de Keiweek. Daarnaast heb ik afgelopen tijd ook financiële ervaring opgedaan als penningmeester van een dispuut. Met het oog op een ondernemingsrechtelijke Master gaat mijn interesse uit naar de functie van landelijk penningmeester. Mijn interesse en kennis van de juridisch financiële kant van het bedrijfsleven sluiten mijn inziens goed aan bij de functie van landelijk penningmeester. Ik ben daarom ook zeer gemotiveerd om deze rol op mij te nemen. Met deze brief hoop ik duidelijkheid te hebben geschept waarom ik graag hoofdbestuurslid van deze vereniging zou willen worden. Ik hoop dat u mij het vertrouwen geeft om komend jaar deze functie te vervullen. Met vriendelijke groet, R.M. (Remco) Vlaming 19

20 Personalia Achternaam Vlaming Voornamen Remco Marten Adres Westerkade AR te Groningen Telefoon +31 (0) Geboortedatum 22 augustus 1989 Geboorteplaats Groningen Geslacht Man Nationaliteit Nederlandse Opleidingen 09/2009-heden Bachelor Rechtsgeleerdheid (3 e jaar) Rijksuniversiteit Groningen 09/ /2009 Bachelor International Business and Management Rijksuniversiteit Groningen 09/ /2008 VWO RSG de Borgen, Leek Profiel: Keuzevakken: Economie en Maatschappij Latijn, KCV, Biologie en Management & Organisatie Werkervaring 07/2012-heden Studentassistent sectie Algemene Rechtswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Taken: - Het helpen ontwikkelen van de nieuwe versie van de studentenrechtbank. - Het maken van instructiemateriaal voor komende studenten 07/ /2009 Outbound callcenteragent Cendris B.V. Taken: - Koude zakelijke telefonische verkoop op projecten voor Essent 08/ /2009 Outbound callcenteragent SNT Nederland B.V. Taken: - Koude en warme telefonische verkoop op diverse projecten voor Oxxio, Nuon, PGGM, Wegener, KPN & Hi Diverse bijbanen O.a. voor Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) en Netwerk VSP en verschillende Horeca gelegenheden. Nevenactiviteiten heden Penningmeester 20

21 Onafhankelijk Heren Dispuut Domini Libertatis Taken: - Waarborgen van de financiële belangen van het dispuut 02/ /2012 Lid projectgroep politiek weekend Hoofdbestuur JOVD Taken: - Verantwoordelijk voor het programma en de sprekers 11/ /2012 Redacteur Bedrijfsjuridiek Studentengenootschap Onderneming en Recht (SGOR) Publicaties: - Moeten we vrouwen in bestuurlijke posities dwingen? (Jaargang nr. 5) - Kantoorspecial over Nysingh advocaten en notarissen (Jaargang nr. 4) - Kantoorspecial over Duisenberg School of Finance (Jaargang nr. 3) - Geen nieuwe wet personenvennootschappen (Jaargang nr. 2) 10/2011-heden Algemeen bestuurslid Organisatie en Promotie & ledenwerving Afdelingsbestuur JOVD Groningen Taken: - In samenwerking met algemeen bestuurslid Politiek verantwoordelijk voor de organisatie van de wekelijkse activiteiten - Verantwoordelijk voor de organisatie van grote activiteiten en reizen - Verantwoordelijk voor alle promotionele activiteiten van de afdeling - Auditor in zowel de promotiecommissie als in de activiteitencommissie - Afgevaardigde van het bestuur in de Keicommissie van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt 02/ /2012 Juridisch adviseur Rechtsbureau van de Studentenorganisatie Groningen (SOG) Taken: - Het verlenen van juridische hulp het gebied van huurrecht, arbeidsrecht en onderwijsrecht, door middel van telefoondiensten, inloopspreekuren en mailcontact - Het Besturen van het SOG-rechtsbureau - Verantwoordelijk voor de promotionele activiteiten en voor de organisatie van een onderwijsdag 11/ /2011 Lid van de Jongerencontact commissie Kamercentrale VVD Groningen Taken: - Organiseren van activiteiten voor liberale jongeren 11/ /2011 Voorzitter Promotiecommissie JOVD Groningen Taken: - Verzorgen van alle promotionele activiteiten - Regelen van sponsoren en vergunningen Cursussen 2012 Training politieke vaardigheden, Haya van Someren Stichting, Groningen 21

22 2009 Bedrijfshulpverlening (BHV), SNT Nederland B.V., Groningen Diversen Talenkennis Nederlands (moedertaal) Duits (VWO Niveau) Engels (Universitair niveau (propedeuse)) Frans (VWO Niveau) Interesses Sport, muziek, reizen, films en literatuur Groningen, 17 augustus 2012 Geachte Algemeen Secretaris der JOVD, Door middel van dit schrijven verklaar ik, Remco Vlaming, geboren op 22 augustus 1989 te Groningen, dat ik, indien ik tijdens de Voorbereidende Algemene Vergadering op 7 november 2012 of tijdens een voortzetting daarvan gekozen word tot Landelijk Penningmeester der Jongerenorganisatie der Vrijheid en Democratie, dit ambt accepteer. Hoogachtend, R.M. Vlaming 22

23 5. Kandidaat Vicevoorzitter Politiek & Voorlichting Voor de functie van Vicevoorzitter met de portefeuilles Politiek & Voorlichting heeft mevr. F. (Floor) Ockers gesolliciteerd. De toetsing heeft plaatsgevonden op grond van haar motivatiebrief, CV en gesprek met de Toetsingscommissie. De uiteenzetting van de toetsing op basis van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde functieprofielen vindt u hieronder. Dit is de tweede termijn voor Floor Ockers in het Hoofdbestuur. De Toetsingscommissie ondersteunt in principe de keuze voor een tweede termijn van hoofdbestuurders met als reden dat opgedane kennis en ervaring van het afgelopen verenigingsjaar ten goede blijft komen aan de JOVD. Toetsing Floor Ockers Capaciteitseisen bestuurslid algemeen sterke binding met en kennis van de JOVD Floor heeft door haar functie van Algemeen Secretaris meer dan voldoende binding met en kennis van de JOVD. Zij geeft daarbij aan dat de JOVD in haar ogen een meer onafhankelijke rol ten opzichte van de VVD dient te spelen. relevante bestuurlijke ervaring goed in het ontwikkelen en uitwerken van ideeën het vermogen om mensen te motiveren en te binden bereidheid tot het vervullen van de functie voor anderhalf jaar (minimaal één jaar) zelfstandig kunnen werken kennis van timemanagement en ambitie om dit te verbeteren Stressbestendig het vermogen om samen te kunnen werken in een team het duidelijk kunnen prioritiseren van verschillende taken Floor heeft voldoende relevante bestuurlijke ervaring opgedaan in de vorm van haar bestuursfuncties binnen het Hoofdbestuur van de JOVD en de Jong Teldersstichting. Floor is erg creatief en is goed in het ontwikkelen en uitwerken van ideeën die ze ook veel heeft. Haar uitdaging ligt dan ook vooral in het selecteren van haar ideeën. V Floor heeft de bereidheid om de functie minimaal één jaar te vervullen. V Floor heeft aantoonbare kennis en ervaring met timemanagement en heeft een goed inzicht in de eisen hieromtrent voor de functie waarnaar ze solliciteert. Floor is voldoende stressbestendig gebleken voor de functie van Algemeen Secretaris en de Toetsingscommissie voorziet dan ook in haar aankomende functie geen problemen op dit vlak. Floor kan goed samenwerken in een team en heeft gevoel voor onderlinge verstandhoudingen. Floor heeft de neiging om soms teveel hooi op haar vork te nemen, maar werkt gestructureerd. Hierbij wijst de Toetsingscommissie op haar inzet voor o.a. de aanpassing van het 23

24 huishoudelijk reglement van de JOVD de bereidheid voor het zorgdragen van een goede overdracht bij het aftreden Floor geeft aan hiervoor zorg te dragen en ook in de huidige overdracht van het secretariaat haar verantwoordelijkheid te nemen. Functie- eisen Vicevoorzitter communicatieve teamspeler kwaliteiten op het gebied van externe contacten Als spin in het web als Algemeen Secretaris binnen de JOVD heeft Floor aantoonbare ervaring opgedaan met interne en externe communicatie. Floor is welbespraakt, correct en heeft ervaring opgedaan in het omgaan met externe contacten. Functie-eisen portefeuille Politiek kennis van de JOVD standpunten en recente discussies Floor heeft zich het afgelopen jaar naast haar kerntaken ook ingezet op politiek gebied, waardoor ze goed bekend is met de standpunten van de JOVD. De Toetsingscommissie kan hieromtrent wijzen op haar inzet met betrekking tot de totstandkoming van het schaduw Catshuis akkoord. relevante bestuurlijke (JOVD) ervaring ideologische bevlogenheid uitstekende discussie- en debatvaardigheden kennis van (liberale) filosofische geschiedenis en theorieën kennis van liberale filosofen uitblinkend in creatieve en vernieuwende politieke ideeën Zie bovenstaand. Floor omschrijft zichzelf als sociaal liberaal en is enthousiast in het verdedigen van haar standpunten. Floor heeft ervaring (bijvoorbeeld in de vorm van het G500-debat) met debatteren en komt daarbij goed uit de verf. Door haar studie Wijsbegeerte en ervaringen binnen o.a. de Teldersstichting heeft Floor een zeer goede kennis van (liberale) geschiedenis, filosofen en theorieën. Zie bovenstaand. V Functie-eisen portefeuille Voorlichting relevante ervaring in het schrijven van persberichten en opiniestukken Floor heeft nog weinig ervaring met het schrijven van persberichten, maar heeft de ambitie om zich hier op korte termijn in te bekwamen. zeer vaardig in het leggen van contacten met externen Voldoende, zie ook de functie-eisen behorende bij de Vicevoorzitter. het vermogen om politieke Floor heeft voldoende inzicht in wat politiek relevant zou kunnen 24

25 relevantie en actualiteit in te schatten uitstekende discussie- en debatvaardigheden zijn. Bovendien geeft ze aan dat ze met de dubbele portefeuille van Politiek én Voorlichting en met een goed contact met de Landelijk Voorzitter sneller zal kunnen inspelen op de politieke actualiteit. Zie bovenstaand. Floor solliciteert voor haar tweede termijn binnen het Hoofdbestuur en de Toetsingscommissie is van mening dat haar ervaringen als Algemeen Secretaris van meerwaarde zijn voor het aankomende bestuursjaar. De door haar geambieerde dubbele portefeuille van Vicevoorzitter Politiek & Voorlichting is een van de zwaardere portefeuilles binnen het Hoofdbestuur. Floor heeft echter bewezen goed met een zware bestuursfunctie om te kunnen gaan. Floor heeft een creatieve geest, is proactief, heeft veel kennis van de JOVD en beschikt over een goed beargumenteerde visie op de politiek. Daarbij heeft ze haar doelstellingen voor het aankomend bestuursjaar helder voor ogen. Floor voldoet naar het oordeel van de Toetsingscommissie aan het functieprofiel. 25

26 Motivatiebrief, CV & bereidheidverklaring Betreft: Sollicitatie Landelijk Vicevoorzitter Politiek en Voorlichting JOVD Den Haag, 5 september 2012 Geachte Algemeen Secretaris, Op dit moment vervul ik met veel liefde en plezier de functie van Algemeen Secretaris. Ik heb in het afgelopen jaar de vereniging in al haar facetten leren kennen en het is een vereniging waar we trots op mogen zijn. Zoveel enthousiaste, actieve en kritische leden die zich op afdelings- en landelijk niveau inzetten voor de JOVD. Een vereniging waar inhoud en gezelligheid samen gaan, waar we elkaar scherp houden en constant zoeken naar net dat extraatje waardoor we onze vereniging naar een hoger plan kunnen trekken. Dit is voor mij waar de JOVD voor staat en waarom ik vol overgave en enthousiasme heb besloten om te solliciteren naar de functie van Landelijk Vicevoorzitter Politiek en Voorlichting. De JOVD is naast een liberale leerschool ook het platform voor discussie en politieke meningsvorming. We zijn politiek onafhankelijk van de VVD. Deze onafhankelijkheid is een groot goed. Wat inhoudt dat we ons de vrijheid kunnen permitteren om ons ook tegen standpunten van de VVD uit te spreken. We zullen de VVD ook in aankomende formatieperiode scherp moeten houden. Dit kan alleen als de JOVD een eigen koers gaat varen en eigen initiatieven en ideeën ontplooit. Ik wil hier mijn steentje aan bijdragen door een politieke lijn uit te zetten die liberaal, jong en eigenzinnig is. De JOVD moet haar plek weer opeisen bij de VVD en dat is een luis in de pels zijn. Aan de politieke meningsvorming van de JOVD wordt onafgebroken gewerkt. Op politieke weekenden, symposia en congressen wordt en gediscussieerd en gedebatteerd. Door middel van moties en resoluties wordt de mening van de JOVD bijgeschaafd. Het is van belang deze mening niet alleen intern over te brengen naar de leden maar ook extern naar de media. Daarom ben ik van mening dat de portefeuilles Politiek en Voorlichting uitstekend met elkaar te combineren zijn. Politiek gaat niet alleen om het vormen van een mening maar ook in welke format je het giet en hoe je dit communiceert naar de buitenwereld. Als Algemeen Secretaris heb ik al kennis gemaakt en onderhoud ik het contact met verschillende bedrijven, maatschappelijke instanties, overheidsorganen en politieke organisaties. Hierdoor heb ik al ervaring met externe contacten en zijn mijn communicatieve vaardigheden aanzienlijk verbetert. Ook met het schrijven van stukken ben ik bekend. Zo heb ik meegewerkt en geschreven aan de publicatie van de Teldersstichting en heb ik diverse opinieartikelen geschreven over een hernieuwde visie op cultuureducatie voor organisaties als UNESCO, Cultuurnetwerk Nederland en Boekman Stichting. Belangrijkste is dat de JOVD zich profileert als een politieke jongerenorganisatie die niet op haar mondje is gevallen, weet wat ze wil en dit vol overgave uitdraagt naar buiten toe. Alleen dan kunnen we ons onderscheiden van andere politieke jongerenorganisaties en nieuwe initiatieven als de G500 het hoofd bieden. Kortom ik heb er meer dan zin in. Ik hoop van harte dat mij het vertrouwen wordt gegeven om er samen met jullie een prachtig jaar van te maken. Met vriendelijke groet, Floor Ockers 26

27 Personalia: Naam: Floor Ockers Adres: Oldorphof BA Arnhem Telefoon: adres: Geboorteplaats: Nijmegen Werkervaring: 2011-heden Algemeen Secretaris JOVD (Landelijk), Politieke jongerenorganisatie 2011 t/m 2012 Werkgroep Cultuur & Sport voor prof. dr. B.M. Teldersstichting, wetenschappelijk bureau ter ondersteuning van de VVD. Publicatie van het geschrift Manifestaties van de geest, een liberale kijk op cultuur en sport Secretaris bij JongTeldersstichting (JTS), onderdeel van prof.dr.b.m. Teldersstichting Docent Beeldende Vorming (BV) en Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) aan onder- en bovenbouw VMBO/HAVO, bij SG Het Rhedens in Dieren Gastdocent Studium Generale bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle t/m 2009 Op studiebeurzen de opleidingen van ArtEZ promoten t/m 2008 Verkoopster en receptioniste bij internationaal bedrijf Flvminalis Art and Decoration for Church Interiors in Horssen t/m 2005 Catering bij openingen van exposities, in galerie voor de moderne kunsten Stills in Nijmegen t/m 2005 Horeca op grote evenementen en kermissen in omgeving Maas en Waal t/m 2003 Caissière bij supermarkt Loeffen in Winssen. Opleidingen: 2011-heden Master Wijsbegeerte (WO, MA) Radboud Universiteit, Nijmegen Diploma verwacht t/m 2012 Verkorte Bachelor Wijsbegeerte (WO, BA) Radboud Universiteit, Nijmegen 2005 t/m 2009 ArtEZ: Hogeschool voor de Kunsten (HBO, Ba) Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (DBKV) Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten (CABK), Zwolle 2004 t/m 2005 ROC Kunst en Amusement, Nijmegen (MBO) 2002 t/m 2003 Vooropleiding ArtEZ: Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem 2001 t/m 2004 Pax Christie College, Druten (HAVO) 1998 t/m 2001 Lindenholt College, Nijmegen (Atheneum) Stage-ervaring: 2008 Stage als docent Beeldende Vorming (BV) onderbouw VMBO/MAVO/HAVO/VWO. Scholengemeenschap Het Rhedens te Dieren Stage als docent Kunst en Cultuur (K&C), Onderbouw LWOO/VMBO. Openbare Scholengemeenschap Stedelijk Dalton College te Zutphen Stage als docent Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) aan bovenbouw HAVO/VWO. Christelijke Scholengemeenschap Gredanius College te Zwolle t/m 2009 Losse stagedagen, (museum)excursies, cursussen, workshops en projecten. 27

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven. M(e)ER weten 02/11 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Talenten in de MER p.2 MER en Maatschappij Bericht van de Klankbordgroep

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

2006-2007 Chauffeur Goederenvervoer, ROC Nijmegen BBL, niveau 2.

2006-2007 Chauffeur Goederenvervoer, ROC Nijmegen BBL, niveau 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bijlage A: CV s... 3 Bijlage B: sollicitatiebrieven... 9 Bijlage C: informatie over het sollicitatiegesprek... 17 Bijlage D: competenties & de STAR-methode... 22 Bijlage

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

DRIEMASTER. Bas van der Vlies: De nestor van de vaderlandse politiek. Reflectie op het Hoofdbestuur Een blik op naoorlogs Angola

DRIEMASTER. Bas van der Vlies: De nestor van de vaderlandse politiek. Reflectie op het Hoofdbestuur Een blik op naoorlogs Angola DRIEMASTER kritisch, opiniërend en filosofisch verenigingsperiodiek van de - jaargang 58 - nummer 2 - mei 2006 Bas van der Vlies: De nestor van de vaderlandse politiek Reflectie op het Hoofdbestuur Een

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 www.fsa.nl FSA in het nieuws AMSTERDAM - De Deense uitgeverij Ventus Publishing brengt, naar eigen zeggen als eerste in de wereld, gratis te downloaden studieboeken

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN VI KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN 2. JEROEN VAN SPIJK AMSTERDAM Achternaam Van Spijk Geslacht Man Roepnaam Jeroen Voorletters J K N Geb. Datum 29 juli 1973 Geb. plaats Stadskanaal E-mail jvanspijk@yahoo.com

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie