OPLEIDINGSAANBOD BOUWONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSAANBOD BOUWONDERWIJS 2015-2016"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSAANBOD BOUWONDERWIJS

2

3 3 3

4 Beste, Voor u ligt dé catalogus met het sectoraal aanbod van bijscholingen voor leerkrachten en leerlingen dat de hout- en bouwsector in het kader van de vernieuwde samenwerking met onderwijs aanbiedt. Alle vermelde opleidingen bieden we gratis aan de leerlingen of de leerkrachten uit de 3de graad van het hout- of bouwonderwijs in de Nederlandstalige gemeenschap. Voor de realisatie van dit opleidingsaanbod werken we volop samen met onze vertrouwde partners Edutec, RTC en Eucora. Gelet op de uitbreiding van ons samenwerkingsakkoord met de houtsector bevat deze catalogus ook het aanbod van het OCH. Dit aanbod is met zorg samengesteld, met het oog op actuele en toekomstige noden van de sector en dus ook onze toekomstige arbeidskrachten. Bovendien plaatsen we ze in complement met de 10-dagen regeling van VDAB, waar u met leerlingen voornamelijk voor technische aspecten terecht kan. De sector engageert zich om kwaliteitsvolle jongeren en leerkrachten de nodige ondersteuning te bieden. Aan u om volop gebruik te maken van het aanbod. Ik kijk uit naar uw inschrijvingen. Geert Ramaekers Directeur Vlaanderen 4

5 Edutec vzw is als sectoraal opleidingscentrum van de bouw al meer dan 10 jaar actief in heel Vlaanderen. Het heeft als hoofddoel de bouwsector de mogelijkheid te bieden de nieuwste evoluties op de voet te volgen. Om die ambitie waar te maken, biedt Edutec vzw praktijkgerichte opleidingen aan met een innoverend karakter, gericht naar bouwvakarbeiders en het bouwonderwijs. p 6 Eucora, Europees Centrum voor Opleiding en Vervolmaking in Kunstambachten en Historische Restauratie, biedt de kans om interessante initiatie- en vervolmakingsopleidingen in oude ambachtelijke technieken met het oog op de toepassing in de restauratiesector te volgen. De cursisten kunnen kennis maken met of zich vervolmaken in specifieke technieken onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde docenten. p 52 OCH, het OpleidingsCentrum Hout, is een opleidingscentrum voor de werkgevers en werknemers van de sector hout. OCH helpt bij het in kaart brengen en invullen van opleidingsbehoeften en biedt ondersteuning bij het vinden van de geschikte werknemer. p 59 De inschrijvingsprocedures voor de 3 organisaties vindt u vanaf p 60. 5

6 OPLEIDINGSAANBOD EDUTEC VZW 6

7 LEERKRACHTEN opleidingsinhoud p 9 inschrijvingsprocedure p 60 Geef vorm aan je toekomst en aan die van jouw leerlingen! Een nieuw schooljaar, een nieuwe brochure boordevol inspirerende opleidingen. Edutec vzw brengt elk schooljaar een innovatief opleidingsaanbod uit voor u en uw leerlingen. De opleidingen zijn praktisch en kosteloos dankzij de tussenkomst van fvb Constructiv. Na afloop van de opleiding krijgt u en/of uw leerlingen een getuigschrift van deelname. Wilt u graag uw kennis opfrissen of uw leerlingen uitgebreid laten kennismaken met de nieuwste technieken en technologieën uit de bouwsector? Neem dan gerust een kijkje in onze brochure en kies voor een opleiding binnen de domeinen bouwpersoneel, bouwtechnieken, veiligheid & milieu en duurzaam bouwen. Heeft u de juiste opleiding gevonden? Aarzel niet en schrijf u of uw leerlingen meteen in. Let op: leerkrachten dienen zich in te schrijven vóór 31 oktober LEERLINGEN opleidingsinhoud p 38 inschrijvingsprocedure p 61 Wij wensen u alvast veel leerplezier! Het Edutec team Edutec vzw Tel 02/ Fax 02/ Blijf op de hoogte van onze nieuwe opleidingen en planning. Schrijf u nu in via 7

8 Als leerkracht passie en expertise overdragen, opleidingen sturen in co-creatie met het werkterrein en de leerlingen motiveren voor het beroep in de bouw,... dat geeft echt voldoening. 8

9 LEERKRACHTEN VEILIGHEID & MILIEU p 10 BOUWTECHNIEKEN p 20 DUURZAAM BOUWEN p 30 - VCA - Algemeen - Asbest - Hoogte BOUWPERSONEEL p 18 - Algemeen - Glas - ICT - Ruwbouw - Schilder-decorateur - WTCB - Algemeen - Isolatie en luchtdichtheid - Technieken - Communicatie 9

10 VEILIGHEID & MILIEU VCA leidinggevenden VCA p 11 30/11, 1/12 en 2/12/2015 Brussel VCA, Hoe breng ik het aan mijn leerlingen? 04/02/2016 Sint-Niklaas ALGEMEEN p 12 Aanslaan van lasten 14/01/2016 Sint-Niklaas 22/10/2015 Sint-Niklaas Ladingzekeren 17/11/2015 Geel Asbestverwijdering eenvoudige handelingen Asbestverwijdering daken ASBEST p 13 20/10/2015 Asse 28/10/2015 Hasselt 17/11/2015 Turnhout 4/12/2015 Sint-Niklaas 22/01/2016 Zwijnaarde 11/03/2016 Kortrijk 2/10/2015 Sint-Niklaas 25/11/2015 Brugge 8/12/2015 Sint-Niklaas 18/02/2016 Hoboken HOOGTE p 14 Valbeveiliging en installatie van mobiele ankerpunten in de bouwsector Veilig werken op hoogte module 2 Veilig werken op hoogte module 3 20/11/2015 Menen 22/10/2015 Aalter 16/11/2015 Brugge 15/12/2015 Aartselaar 28/01/2016 Geel 14/10/2015 Hasselt 29/10/2015 Kapelle-opden-Bos 5/02/2016 Beringen 11/03/2016 Boortmeerbeek 26/11/2015 Brugge 16/12/2015 Turnhout 18/12/2015 Hoboken 5/02/2016 Kortrijk 23/02/2016 Sint-Niklaas 28/03/2016 Hasselt 20/11/2015 Aartselaar Veilig werken op hoogte module rolstellingen 7/12/2015 Aalter 1/03/2016 Kortrijk Veilig werken op hoogte - dakbeveiliging 13/11/2015 Aartselaar LEERKRACHTEN 10

11 VCA VCA LEIDINGGEVENDEN - 24 u Deze opleiding is bedoeld om een voldoende brede kennis aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, met als doel de integratie van de veiligheidsgedachte te waarborgen (hieraan is een examen gekoppeld). Basiskennis van relevante onderwerpen uit de veiligheids- en gezondheidswetgeving Kennis en begrip van de termen risico, preventie en beheersmaatregelen Kennis van de oorzaken van een ongeval en methodes van ongevalpreventie Kennis over het gebruik van werkvergunningen Kennis van risico s en beheersmaatregelen m.b.t.: - gevaarlijke stoffen; - brand en explosie; - besloten ruimten; - gereedschappen, machines en - hulpmiddelen; - hijsen, tillen en dragen; - struikelen, uitglijden en vallen; - werken op hoogte; - elektriciteit; Kennis van juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing Kennis van veiligheids- en gezondheidssignalering VCA, HOE BRENG IK HET AAN MIJN LEERLINGEN? - 8 u In deze interactieve opleiding worden de verschillende hoofdstukken van de VCAopleiding toegelicht. Daarbij worden tips aangereikt voor het gebruik van mogelijke didactische hulpmiddelen om deze hoofdstukken op een verstaanbare en geïllustreerde manier aan te leren bij jullie leerlingen. LEERKRACHTEN 11

12 ALGEMEEN AANSLAAN VAN LASTEN - 8 u LADINGZEKEREN - 8 u Bij deze opleiding hijsen we onze kennis van de aanslagmaterialen een stukje hoger. Ook de aanslagmethode wordt nagezien en berekend aan de hand van eenvoudige tabellen. Algemeen Onderhoud en keuring Wettelijke bepalingen Persoonlijke beschermingsmiddelen Kabels Linten & stroppen Kettingen Magneten Ladingen die op de openbare weg terechtkomen veroorzaken heel wat verkeersellende, van ernstige ongevallen tot fileleed. Politiediensten stellen dikwijls vast dat de lading op vrachtwagens ontoereikend vastgemaakt of slecht geschikt is. Vanaf 10/09/2009 zijn er ook strengere regels voor het ladingzekeren van kracht. Er mag verwacht worden dat de controles op de ladingbeveiliging in de toekomst nog meer gaan toenemen en de boetes consequent gaan worden toegepast. Daarom is een opleiding, gericht op het zekeren van de lading en het op eenvoudige wijze kunnen toepassen van de regels, zeker geen overbodige luxe. Dit houdt in het laden, stuwen en verankeren van verschillende soorten goederen in diverse types vrachtwagens. Theorie Laden en lossen Ladingzekeren Methoden van ladingzekering Praktijk Praktijkvoorbeelden laden en lossen Praktijkoefeningen ladingzekeren LEERKRACHTEN 12

13 ASBEST ASBESTVERWIJDERING EENVOUDIGE HANDELINGEN - 8 u ASBESTVERWIJDERING DAKEN - 8 u In oudere gebouwen, technische installaties, industriële complexen, bepaalde wegenbouwsituaties, is er veelvuldig gebruik gemaakt van asbesthoudende materialen. Sinds 16 maart 2006 is een KB van kracht rond de behandeling van asbest in al zijn vormen en toepassingen. Dit KB vermeldt de verplichting voor alle bouwvakarbeiders, die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komen, tot het volgen van een gepaste opleiding. Deze opleidingen zijn afhankelijk van de werkzaamheden en frequentie waarmee men met asbest in contact komt. Opleiding Asbestverwijdering eenvoudige handelingen Asbestverwijdering daken Doelgroep alle sectoren specifiek - dakdekkers - dakdichters Algemeen kader Eigenschappen en herkenning van asbest Werkmethoden en bijhorende gezondheidsrisico's bij blootstelling aan asbest Gezondheidstoezicht Asbestinventaris Noodprocedures + EHBO op de bouwplaats Verwijderen van asbestafval Binnen elke opleiding wordt er voldoende ingegaan op de toepassingen en werkprocedures specifiek per doelgroep. LEERKRACHTEN 13

14 HOOGTE VALBEVEILIGING EN INSTALLATIE VAN MOBIELE ANKERPUNTEN IN DE BOUWSECTOR - 8 u Basisvalbeveiliging Evaluatie van de risico s Risicohiërarchie Correct dragen en afstellen van een harnas Keuze van het inbindpunt Toepassing van de juiste beveiligingsmethode in functie van de toepassing Beveiliging in de hoogwerker Valfactor Pendule effect Veilige werkhoogte Visuele controle van de pbm s Basis suspension trauma Plaatsen van mobiele ankerpunten Overzicht van de verschillende mobiele ankerpunten Beoordeling van de structuur met betrekking tot de installatie van de ankerpunten Gebruik van het juiste PBM in functie van het ankerpunt Installatie van mobiele ankerpunten Installatie van een doodgewichtsanker Installatie van een tijdelijke mobiele levenslijn Installatie van een hoog ankerpunt voor venster- of deuropening Visuele controle van de ankerpunten LEERKRACHTEN 14

15 VEILIG WERKEN OP HOOGTE HOOGTE Het KB Werken op hoogte van 31/08/2005, dat erop gericht is de arbeidsongevallen en beroepsziekten verder terug te dringen, houdt een aantal gevolgen in voor de werkgevers: De werkgever dient de gepaste arbeids- en beschermingsmiddelen te gebruiken om arbeidsongevallen en beroepsziekten te vermijden De werknemers-steigergebruikers dienen door middel van een opleiding de vereiste kennis te verwerven voor het uitvoeren van werken op hoogte De werkgever dient bevoegde personen aan te stellen en op te leiden Werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd in elk bouwbedrijf. Om aan deze verplichtingen te voldoen is de opleiding Veilig werken op hoogte ten sterkste aangeraden! Deze kennis en vaardigheden komen aan bod: Gepaste maatregelen kunnen nemen om veilig en gezond op steigers te kunnen werken De rol kennen van de gebruikers, de bevoegde personen en de werkgever inzake veilig en gezond werken Inzicht verwerven in de welzijnsreglementering in verband met werken op hoogte De concrete toepassing van de voorschriften aangaande veiligheid en gezondheid Dit programma werd voor u ontwikkeld door het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB), het preventie-instituut van de bouwnijverheid. Afhankelijk van de jobinhoud en de voorkennis van de deelnemers, zijn er meerdere modules voorzien voor steigergebruikers of bevoegde personen. De verschillende modules kunnen aansluitend gevolgd worden. Doelgroep Vereisten deelnemers Module 2 Module 3 Module voor rolstellingen 1) Arbeiders die meewerken aan het monteren, demonteren of ombouwen van een steiger OF 2) Bevoegde personen steigergebruik ( de stellingen worden enkel gebruikt en niet zelf opgebouwd) Gunstige gezondheids-beoordeling (geen evenwichtsstoornissen of hoogtevrees hebben) Bevoegde personen steigerbouw (stellingen worden zelf gemonteerd, gedemonteerd of omgebouwd) Module 2 gevolgd hebben Rolsteigergebruikers, -bouwers, en bevoegd persoon rolsteigers Gunstige gezondheids-beoordeling (geen evenwichtsstoornissen of hoogtevrees hebben) Duurtijd 8u (theorie + praktijk) 8u (theorie) 8u (theorie + praktijk) Er wordt na de opleiding altijd een attest van deelname uitgereikt, dat u de garantie geeft dat het de nodige opleidingsinspanningen die de nieuwe wetgeving voorziet, heeft geleverd. LEERKRACHTEN 15

16 HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE MODULE 2-8 u Opleidingsonderdelen De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren Interpreteren van een eenvoudig stellingplan Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk Kennis van eenvoudige systeemstellingen Kennis van het verankeren van de stelling De lastenverdeling op de stelling kennen Hieraan wordt een praktijkgedeelte van 4 uur gekoppeld waarin een kaderstelling, een multidirectionele stelling en een rolstelling wordt opgebouwd en waarbij aandacht wordt besteed aan de voorgaande aspecten. VEILIG WERKEN OP HOOGTE MODULE 3-8 u Opleidingsonderdelen Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen Voorstelling van een stelling (klassen, essentiële delen, ) Definitie van de «bevoegde persoon» in overeenstemming met het KB van 31/08/05 De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen De weersomstandigheden die de veiligheid op de stelling kunnen veranderen bepalen De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van de weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de stelling Definitie van de toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de fabrikant en voorstelling van de controlepunten Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand, ) Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de stelling Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en de stabiliteit Omschrijving van de basisregels voor de veilige montage en demontage LEERKRACHTEN 16

17 VEILIG WERKEN OP HOOGTE MODULE VOOR ROLSTELLINGEN - 8 u HOOGTE Opleidingsonderdelen Veiligheidsinstructie ladders Voorschriften inzake de montage en het gebruik van rolsteigers Risico s verbonden aan werken in de hoogte Hiërarchie van preventiemiddelen Materiaalkeuze Bevoegdheid van personen Alvorens de rolstelling te betreden Toelaatbare belastingen Controle van een rolstelling voor gebruik Weersomstandigheden Gebruik en montage van rolstellingen Plaatsing- en montageplan Veilige demontage Verankeringen en verbindingen Opstellen en interpreteren van instructienota, stabiliteitsberekening, montageplan PBM s - Valbescherming Hieraan wordt een praktijkgedeelte gekoppeld waarin een rolstelling wordt opgebouwd en waarbij aandacht wordt besteed aan de voorgaande aspecten. VEILIG WERKEN OP HOOGTE DAKBEVEILIGING - 8 u Opleidingsonderdelen Valgevaar, de risico s Algemene veiligheidsregels bij Veilig werken op hoogte Een risico-analyse maken, vuistregels De krachten bij een val De demping van een val Valbeveiliging is geen hijsuitrusting Aspecten van een goede verankering Vaste ankerpunten (o.a. gewone dakhaak versus dakanker) Verplaatsbare verankeringen (strop, levenslijn, antivaltoestellen, ) Harnas, verbindingsmiddelen, ankerpunt, onderhoud, keuring Bewegingstechniek op hellend dak Redding, evacuatie, trauma s uitleggen Harnas dragen, aanpassen Gebruik van ankerpunten, anti-val apparaat (valstop), strop, Toepassingen oefenen op een hellend dak LEERKRACHTEN Hieraan wordt een praktijkgedeelte gekoppeld waarin de deelnemers een aantal aspecten toepassen in veilige omstandigheden en waarbij er aandacht wordt besteed aan de voorgaande elementen. 17

18 BOUWPERSONEEL COMMUNICATIE 23/09/2015 Mechelen Intervisie 30/09/2015 Antwerpen 7/10/2015 Turnhout 14/10/2015 Hasselt 22/10/2015 Antwerpen 29/10/2015 Turnhout Meng de mentor 12/11/2015 Hasselt 19/11/2015 Mechelen 3/12/2015 Antwerpen 10/12/2015 Turnhout Stagementoring 24/03/2016 Sint-Niklaas LEERKRACHTEN 18

19 INTERVISIE - 4 u BOUWPERSONEEL MENG DE MENTOR - 8 u Met deze interactieve en praktische opleiding worden stagebegeleiders en opleidingsverantwoordelijken van bedrijven samengebracht om hun ervaringen en bedenkingen rond stages uit te wisselen. Het ultieme doel van deze sessie is de communicatie tussen het onderwijs enerzijds en de bouwbedrijven anderzijds te verbeteren, om zo kwalitatievere stages te garanderen en een duurzame samenwerking tussen beide partijen te bekomen. Hierbij kunnen ook scholen, en meer specifiek de stagebegeleiders, op eigen initiatief de stagebedrijven benaderen. Voor de meng de mentoropleiding wordt er samen met leerkrachten enkele standpunten vastgelegd. Dit gebeurt tijdens een voorafgaand intervisiemoment. STAGEMENTORING - 8 u Vertrekpunten: Terminologie Doelstellingen en valkuilen Kenmerken goede stagebegeleider De stem van de werkvloer (wat vinden de bedrijven belangrijk) De SMART-methode Motivatie Conflicten Communicatie Brainstormsessies LEERKRACHTEN 19

20 BOUWTECHNIEKEN ALGEMEEN p 21 Bevestigingstechnieken 26/01/2016 Sint-Niklaas Bouwschade 21/01/2016 Sint-Niklaas GLAS p 22 Afkittechnieken 7/12/2015 Sint-Niklaas Plaatsen van glas 1/12/2015 Sint-Niklaas Kostprijsberekening Topografie 3/03 en 10/03/ /02 en 18/02/2016 Brussel Sint-Niklaas Plaatsen van glasfolies 14/12/2015 Sint-Niklaas Plaatsen van niet-geautomatiseerde deuren 8/12/2015 Sint-Niklaas Snijden van glas 30/11/2015 Sint-Niklaas 2D AUTOCAD Basis 2D AUTOCAD Gevorderd ICT p 24 19/10, 21/10/ en 10/11/2015 Brussel Brussel 2D AUTOCAD Upgrade 16/02/2016 Brussel 3D AUTOCAD SketchUP MS Powerpoint - Presentatietechnieken 7 en 8/12/ /11 en 20/11/ /12 en 15/12/2015 1/02 en 2/02/2016 Brussel Wilrijk Brussel Sint-Niklaas 22/02/2016 Wilrijk 18/04/2016 Wilrijk Betontechnologie Ontwerp van riolering Kwasttechnieken Stuctechnieken RUWBOUW p 26 04/12/2015 Geel 22/01/2016 Gentbrugge 21/10/2015 Sint-Niklaas 18/11/2015 Sint-Niklaas SCHILDER-DECORATEUR p 27 14/10/2015 Beveren - Leie 21/03/2016 Kontich 17/11/2015 Kontich 22/04/2016 Beveren - Leie Plaatsen van laminaatvloeren 22/10/2015 Wielsbeke WTCB cursussen WTCB p 29 Meer info? Contacteer 02/ of LEERKRACHTEN 20

21 ALGEMEEN BEVESTIGINGSTECHNIEKEN - 8 u Vast is cruciaal. Hoe en met welke middelen? Dit trachten we te analyseren aan de hand van theorie en praktijk. Algemeen Persoonlijke beschermingsmiddelen Voorbereidingen en nazorg Pluggen en vijzen Verlijmen: koud en warmlijmen Wat bij gipskartonplaten? BOUWSCHADE - 8 u Onder het motto beter voorkomen dan opnieuw moeten uitvoeren overlopen we een aantal cases van schade die wellicht vermeden hadden kunnen worden door de werken uit te voeren volgens goed vakmanschap en gezond verstand. Algemeen - 10-jarige aansprakelijkheid Schade tijdens werken - preventie Na de werken Hoe werkt de verzekering bij schade? Aansprakelijkheid Waterschade Thermische schade Schade aan derden LEERKRACHTEN KOSTPRIJSBEREKENING - 16 u In deze opleiding geven we een gedetailleerde bespreking van de samenstellende en bepalende fasen in het bouwproces. Basisprincipes van de kostprijsberekening voor de bouw Offerte en werkvoorbereiding Vorderingsstaten en nacalculatie Bepalen van een uurloon Uitdieping directe kosten en optimalisatie van de kostprijsberekening i.f.v. de orderportefeuille TOPOGRAFIE - 16 u Kennismaking met verschillende toestellen Eigenschappen en toepassingen in vergelijking met andere toestellen Gebruik van de toestellen waar en wanneer Randapparatuur en randtoestellen Gebruik van de toestellen aan de hand van praktische oefeningen Doormetingen Opmetingen Uitzetten van hoogtes Uitzetten van hoeken Pas en lood uitzetten 21

22 GLAS Tijdens onze opleidingen Glas heeft u de mogelijkheid om uzelf bij te scholen op bepaalde vlakken van het glaswerken. AFKITTECHNIEKEN - 8 u Theorie Afkitten van glaswerken: hout, alu, pvc, smeedwerk,... Afkitten van schrijnwerk, structurele gevels en industriebouw Afkitten van vloeren, parket, plinten, natuursteen Afkitten van sanitaire installaties zoals wastafels, spiegels, gelakt glas, keukens Praktijk Beroepshygiëne en veiligheidsvoorschriften PBM's + listing Keuze van de juiste kitten Keuze van mogelijke voorlegprofielen, rugvulling, zwelbanden Afschermmaterialen Gebruik van gladstrijkmiddel, spatels, pistolen, pomp Uitvoeren afkit-mogelijkheden PLAATSEN VAN GLAS - 8 u Enkel glas en dubbel glas Vastmaken van glas m.b.v.: - siliconenspuit; - kitten/mastieken van glas; - celrubbers aanbrengen; - vastklikken met glaslatten; - mechanische bevestiging PLAATSEN VAN GLASFOLIES - 8 u Na het volgen van deze opleiding weet u welke folies kunnen geplaatst worden op diverse soorten beglazing en kan u zonder hulp van een tweede persoon folies plaatsen en afwerken op een glasraam. Welke types glasfolie bestaan er en voor welke doeleinden worden ze gebruikt? (Zonwerende folie, decoratieve folie, veiligheidsfolie, anti-graffiti folie) Wat is zonne-energie? Hoe kan glasfolie thermische glasbreuk veroorzaken? Gereedschap om glasfolie te plaatsen Praktijkoefeningen: - zonwerende folie; - veiligheidsfolie / anti-graffitifolie; - decoratieve folie en/of logo met tekst plaatsen PLAATSEN VAN NIET-GEAUTOMATISEERDE GLAZEN DEUREN - 8 u Plaatsen van draaideuren Plaatsing in gyproc kast of metselwerkkast LEERKRACHTEN SNIJDEN VAN GLAS - 8 u Handmatig snijden van glas tot de juiste maat Gebruik van klemmen Markeren op glas Gebruik van smeermiddelen Snijden van glas zelf Uitvoering van cirkelvormen met vrije hand of rolsnijder Haaks snijden 22

23 GLAS "De les werd op een zeer aangename manier gegeven, elke keer weer een leuke ervaring!" (Veilig werken op hoogte mod 2-17/11/2014, Boortmeerbeek) "Zeer duidelijke en ervaren lesgever. Zeer toepasbaar voor onze studenten in de toekomst. Knap werk!" (Veiligheid voor sectorintreders - 25/11/2014, in school) LEERKRACHTEN 23

24 ICT 2D AUTOCAD BASIS - 16 u De opleiding 2D AutoCAD basis richt zich op het produceren van tweedimensionale technische tekeningen. Inleiding AutoCAD Utility commando's in AutoCAD Oriëntatie en plaatsing op het tekenveld Eigenschappen van objecten Display commando's Doel van modelspace en paperspace Settings commando's Dimensioneren Eenvoudige editeer commando's Symbolen binnen AutoCAD Tekenen van objecten Plotten van een tekening Vervolg editeer commando s 2D AUTOCAD GEVORDERD - 16 u De cursus 2D AutoCAD gevorderd richt zich op de dieper liggende technieken en de uitgebreide commando s van AutoCAD. Inleiding AutoCAD Toolpalletes in AutoCAD Meer mogelijkheden met eenvoudige commando's in AutoCAD Werken met layer states Extra teken commando's CAD Standards LEERKRACHTEN 2D AUTOCAD UPGRADE - 8 u Vergroot uw dagelijkse productiviteit met de nieuwe functies van AutoCAD software. Deze opleiding is geschikt voor leerkrachten die de laatste 5 jaar de basis of gevorderde opleiding autocad gevolgd hebben of voor doorgedreven gebruikers die de nieuwigheden onder de knie willen krijgen. De installatie Verbeterde interface Statusbar Lintgalerieën Pagina New Tab Voorbeeldweergave opdracht Onlinekaarten (verbeterd) Ontwerpfeed Windows 8-ondersteuning Ondersteuning voor Retina-display Tekeningen synchroniseren Package Drawing Verbeteringen in gebruiksgemak Online Help Linesmoothing Editing commando s Teksten Modelspace Viewports Geografische locaties Point Clouds Opmerking: basiskennis van AutoCAD is vereist voor deze training 3D AUTOCAD - 16 u Tijdens de opleiding AutoCAD 3D leert u alle technieken en processen die nodig zijn om professionele 3D models te maken. De driedimensionale ruimte Basis volumemodellen Volumemodellen bewerken Renderen Verplaatsen van 3D objecten Solids als 2D tekenhulp Inkleuren van 3D objecten Materials 24

25 SKETCHUP - 16 u ICT Met SketchUp creëert u zeer snel en eenvoudig 3D Oppervlak- en Solidmodellen en visualiseert deze met texturen en animaties. Gebruikersinterface van SketchUp Maateenheid instellen Uw eerste tekening in SketchUp Interessante tools in SketchUp Componenten Binnenmuren Deuropening maken Folow-Me Plaatsen van een dakgoot Hulplijnen in SketchUp Repeteercommando Sandbox Afdrukken in SketchUp Export formaten van SketchUp LEERKRACHTEN MS POWERPOINT - PRESENTATIETECHNIEKEN - 8 u Met PowerPoint presentaties, demonstraties en multimediashows maken. Deze opleiding is bestemd voor iedereen die een professionele PowerPoint presentatie tot een echt succes wil maken. Deel 1: PowerPoint Bewerkingen met bestanden Manipulaties in een diavoorstelling Opmaak van tekst in dia s Presentatie van een diavoorstelling Afbeeldingen Grafieken Tabellen Organigrammen Geluidsfragmenten en videoclips Andere objecten Inpakken en wegwezen Werkbalken manipuleren Deel 2: Presentatietechnieken Communicatietechnieken Aandachtspunten 25

26 RUWBOUW BETONTECHNOLOGIE - 8 u Binnen de betonsector zijn de afgelopen jaren verschillende veranderingen doorgevoerd op vlak van normering. Deze veranderingen hebben hun invloed op de verschillende fases binnen de bouw- en betonsector. Deze opleiding geeft een praktische benadering van de verschillende zaken waarmee een bouwvakker in contact komt. Specificatie van beton Samenstelling grondsoorten Fabricatie Leveren en plaatsen Afwerking bescherming ONTWERP VAN RIOLERING - 4 u Naar aanleiding van tal van praktische vragen rond de aanleg van gescheiden riolering en infiltratie-verplichtingen, is er een module ingericht binnen de opleiding "Ontwerp van rioleringen". Deze praktische module handelt over aanleg DWA en aanleg RWA (met focus op infiltratie) op privé-terrein. Introductie Toelichting wetgeving - Verordering hemelwater (infiltratie van hemelwater) - Keuring riolering Basisontwerp riolering Draft rioleringsplan Berekening en dimensionering Plaatsing riolering / buffering / infiltratie Vraagstellingronde LEERKRACHTEN 26

27 SCHILDER- DECORATEUR KWASTTECHNIEKEN - 8 u STUCTECHNIEKEN - 8 u BOSS paints beschikt over een breed assortiment aan decoratieve technieken volgens verschillende aanbrengmethoden. Het kunnen plaatsen van specifieke kwasttechnieken of stuctechnieken is voor vele vaklui een extra troef en bewijs van vakmanschap. De trainingen in deze technieken zijn intensief en gebeuren op muren met ingebouwde moeilijkheidsgraad. Tijdens deze praktische opleiding maken we kennis met de verschillende borsteltechnieken: uitzicht, verschil, opbouw. Bovendien leren we stap voor stap de verschillende lagen van kwasttechnieken plaatsen. Stap voor stap de verschillende lagen van volgende kwasttechnieken leren plaatsen: Beau Limestone Pastime/ Calime Arcade Metallic chic Opmerking: maximaal 6 deelnemers per sessie BOSS paints beschikt over een breed assortiment aan decoratieve technieken volgens verschillende aanbrengmethoden. Het kunnen plaatsen van specifieke kwasttechnieken of stuctechnieken is voor vele vaklui een extra troef en bewijs van vakmanschap. De trainingen in deze technieken zijn intensief en gebeuren op muren met ingebouwde moeilijkheidsgraad. Tijdens deze praktische opleiding maken we kennis met de verschillende stuctechnieken: uitzicht, verschil, opbouw. Bovendien leren we stap voor stap de verschillende lagen van stuctechnieken plaatsen. Stap voor stap de verschillende lagen van volgende kwasttechnieken leren plaatsen: Metallic chic Limestone Tusk Maroc Vintage Stain Opmerking: maximaal 6 deelnemers per sessie LEERKRACHTEN 27

28 SCHILDER- DECORATEUR PLAATSEN VAN LAMINAATVLOEREN - 8 u Is uw ervaring met het plaatsen van vloeren beperkt? Dan is deze basisopleiding dé cursus voor u. De mix van korte presentaties en praktijkgerichte oefeningen bezorgt u een stevige basis om uw vakkennis en installatievaardigheden te versterken. U verfijnt uw technische vaardigheden op gebied van voorbereiding, installatie, afwerking en onderhoud van laminaat-, parket- en vinylvloeren. Voorstelling Academy en de deelnemers Health & Safety Productkennis Laminaat Productkennis LVT Productkennis Samengesteld Parket Belang van ondergrond en voorbereiding: herkenning; te nemen acties; egalisatie vs. Smoothing Vochtmeting Installatie Onderhoud Herstelling V & A LEERKRACHTEN 28

29 WTCB WTCB CURSUSSEN Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) is een particuliere onderzoekinstelling. Een van de essentiële doelstellingen van het WTCB is het verspreiden van de bij het onderzoek ongedane kennis. De acties i.s.m. WTCB zullen bekend gemaakt worden via onze nieuwsbrief. Nog niet ingeschreven voor onze digitale nieuwsbrief? Schrijf u nu in via LEERKRACHTEN 29

30 DUURZAAM BOUWEN ALGEMEEN p 31 6/10/2015 Gent ISOLATIE EN LUCHTDICHTHEID p 32 14/10/2015 Gent Bijna-energieneutrale woningen 16/02/2016 Hasselt Isolatie & bouwknopen: nieuwbouw 23/02/2016 Hasselt 19/04/2016 Antwerpen 26/04/2016 Antwerpen 7/10/2015 Gent 21/10/2015 Gent Collectieve en tertiaire gebouwen 17/02/2016 Hasselt Isolatie & bouwknopen: renovatie 25/02/2016 Hasselt 20/04/2016 Antwerpen 28/04/2016 Antwerpen 8/10/2015 Gent 15/10/2015 Gent Zeer energiezuinige renovaties 18/02/2016 Hasselt Luchtdicht Bouwen 1/03/2016 Hasselt 21/04/2016 Antwerpen 3/05/2016 Antwerpen Isoleren en afwerken van buitenmuren 14/06/2016 Kallo Isoleren en afwerken van hellende daken 24/03/2016 Kallo Energiezuinige verlichting (Hernieuwbare) energietechnieken in zeer energiezuinige gebouwen Schrijnwerkerij, beglazing & zonwering TECHNIEKEN p 36 27/10/2015 Gent 10/03/2016 Hasselt 12/05/2016 Antwerpen 29/10/2015 Gent 8/03/2016 Hasselt 10/05/2016 Antwerpen 15/10/2015 Gent 1/03/2016 Hasselt Luchtdichting daken 26/01/2016 Melle 8/03/2016 Melle Slim bouwen - introductiedag (verplicht) 10/11/2015 Gent Slim bouwen - TD 1 Isoleren en luchtdicht afwerken van daken 17/11/2015 Hamme Slim bouwen - TD 2 Isoleren en luchtdicht afwerken ruwbouw-nieuwbouw 19/11/2015 Hamme Slim bouwen - TD 3 Isoleren en luchtdicht afwerken van gevels 24/11/2015 Hamme Slim bouwen - TD 4 Luchtdicht inbouwen van buitenschrijnwerk 26/11/2015 Wondelgem 3/05/2016 Antwerpen 22/10/2015 Gent Ventilatie & binnenklimaat 3/03/2016 Hasselt LEERKRACHTEN 4/05/2016 Antwerpen 30

31 ALGEMEEN BIJNA- ENERGIENEUTRALE WONINGEN - 8 u COLLECTIEVE EN TERTIAIRE GEBOUWEN - 4 u ZEER ENERGIEZUINIGE RENOVATIES - 8 u De basisprincipes en eisen kennen van een zeer energiezuinige/bijnaenergieneutrale woning en strategieën kunnen ontwikkelen om deze te bereiken. Context Energieambities voorbij het wettelijk kader Trias Energetica Parameters m.b.t. comfort en gezondheid Strategieën voor winter- én zomercomfort Globale aanpak stappenplan Voorbeeldprojecten Financiële aspecten Specifieke eisen, principes en ontwerpstrategieën van een zeer energiezuinig/bijna-energieneutraal tertiair gebouw kennen en kunnen toepassen. BEN definitie tertiaire gebouwen Parameters m.b.t. comfort en gezondheid Warmtebalans en typische verbruiken in functie van de gebouwtypologie Strategieën voor winter- én zomercomfort Volgorde van ontwerpmaatregelen Financiële aspecten Het kunnen ontwikkelen van een masterplan voor de transformatie van een bestaand gebouw naar een energiezuinig gebouw. Inleiding Een masterplan: gefaseerde renovatie, integrale renovatie of sloop en vernieuwbouw? Analyse van de bestaande toestand Keuze van de globale strategie en het perspectief van de klant Uitvoering en controle Financiële aspecten Voorbeeldprojecten LEERKRACHTEN 31

32 ISOLATIE EN LUCHTDICHTING ISOLATIE & BOUWKNOPEN: NIEUWBOUW - 8 u ISOLATIE & BOUWKNOPEN: RENOVATIE - 4 u LUCHTDICHT BOUWEN - 4 u Een gebouwschil van goede thermische kwaliteit kunnen ontwerpen: overzicht hebben van mogelijke oplossingen en inzicht verwerven in hun toepasbaarheid. Correcte bouwdetails kunnen ontwerpen. Isolatiematerialen: hoe vrij ben ik nog in mijn ontwerp bij ambitieuze thermische doelstellingen? Isolatiestrategieën bij nieuwbouw Bouwknopen voorkomen, optie B en de ontwerper, en de impact van een lastenboek Kwaliteitsvolle uitvoering: enkel op de schouders van de aannemer? Bouwdetails van meest voorkomende bouwsystemen Voorbeeldprojecten: oplossingen voor wanden, daken en vloeren Een gebouwschil van goede thermische kwaliteit kunnen ontwerpen bij een renovatieproject: overzicht hebben van mogelijke oplossingen en inzicht verwerven in hun toepasbaarheid. Inleiding: basisbegrippen en wettelijk kader Overzicht van technieken, materialen, aandachtspunten, geïllustreerd met voorbeelden voor: - buitenmuren (buitenisolatie, spouwnavulling of binnenisolatie) - dakisolatie (plat en hellend dak) - vloerisolatie (op volle grond, kelder, kruipruimte, garage) - oplossen van bouwknopen Welke technieken zijn vandaag cutting edge? Weten wat het belang is van de luchtdichtheid, hoe een gebouw luchtdicht gemaakt wordt en hoe de luchtdichtheid gemeten wordt. Belang van luchtdicht bouwen Definitie winddicht & luchtdicht Aandachtspunten voor luchtdichtheid Realisatie van de luchtdichtheid Meting van luchtdichtheid en kwaliteitscontrole op de werf Duurzaamheid luchtdichtheid Producten voor luchtdichtheid LEERKRACHTEN 32

33 ISOLATIE EN LUCHTDICHTING ISOLEREN EN AFWERKEN VAN BUITENMUREN - 8 u Deze opleiding is een combinatie van isoleren en afwerken van buitenmuren, een perfecte simulatie van een reële praktijksituatie. U leert zelf de kneepjes van het vak voor het plaatsen van een koudebrugvrije thermische voorzetwand toe te passen. Isoleren gaat hand in hand met een verzorgde lucht- en dampdichting. Dat geldt eens te meer voor thermische voorzetwanden waar het condensatierisico toch iets groter is. Daarom gaat er veel aandacht naar het aanbrengen van het lucht-/dampscherm en de verschillende tapes en hun functie. Daarnaast gaat u zelf aan de slag om op een correcte wijze af te werken. Er wordt de nodige aandacht geschonken aan specifieke aansluitingen. Inleiding Korte theoretische uiteenzetting - Veiligheidsinstructies - Voorstelling van de groep Saint-Gobain - Voorstelling productengamma ISOVER Praktische opleiding - Tips & tricks voor doorvoeringen in dampscherm - Types isolatie - Isoleren van voorzetwand - Aanbrengen van dampscherm - Luchtdichtheid - Aansluitingen op de ruwbouw - Voorstelling productengamma Gyproc - Versnijden en verwerken van Gyprocplaten - Afwerken geïsoleerde module met Gyproc-platen: Metal Stud voorzetwand - Afvoegen MS voorzetwand ISOLEREN EN AFWERKEN VAN HELLENDE DAKEN - 8 u Deze opleiding is een combinatie van isoleren en afwerken van hellende daken, een perfecte simulatie van een reële praktijksituatie. U leert de nieuwe systemen toepassen voor meerlaags isoleren. Bovendien gaat er veel aandacht naar het aanbrengen van het lucht-/ dampscherm en de verschillende tapes en hun functie. Daarnaast gaat u zelf aan de slag om op een correcte wijze af te werken. Er wordt de nodige aandacht geschonken aan specifieke aansluitingen. Inleiding Korte theoretische uiteenzetting - Veiligheidsinstructies - Voorstelling van de groep Saint-Gobain - Voorstelling productengamma ISOVER Praktische opleiding - Tips & tricks voor doorvoeringen in dampscherm - Types isolatie en verschillende types daken - Isoleren van hellend dak - Aanbrengen van dampscherm - Luchtdichtheid - Aansluitingen met ramen en op de ruwbouw - Voorstelling productengamma Gyproc - Versnijden en verwerken van Gyprocplaten - Afwerken geïsoleerde module met Gyproc-platen: hellend dak - Afvoegen hellend dak LEERKRACHTEN 33 33

34 ISOLATIE EN LUCHTDICHTING LUCHTDICHTING DAKEN - 4 u Professionelen in de bouwsector worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met alsmaar strengere eisen wat betreft de energiezuinigheid van gebouwen. Sinds 2014 is luchtdicht bouwen onvermijdelijk geworden om aan het vereiste E-peil te kunnen voldoen. Opzet van de opleiding luchtdichting voor dakdekkers is om een korte theoretische toelichting te geven over het hoe en waarom van luchtdicht bouwen aangevuld met een aantal volledig uit te werken praktische toepassingen. Na het volgen van deze opleiding weet u exact waar welk type luchtdichtingsfolie moet toegepast worden en vooral ook hoe u deze materialen vakkundig en snel kan plaatsen. Waarom luchtdicht bouwen? Vereisten wat betreft E-peil en hoe eraan te voldoen Welke bouwmaterialen zijn luchtdicht? Met welke isolatiematerialen kan je geconfronteerd worden? Tips en tricks i.v.m. de luchtdichte plaatsing van isolatie Verschillende inbouwwijzen en bijhorende luchtdichtingsmaterialen Uitproberen van de verschillende materialen Oplossingen voor concrete vragen vanuit de cursisten LEERKRACHTEN 34

35 SLIM BOUWEN INTRODUCTIEDAG (VERPLICHT) - 8 u ISOLATIE EN LUCHTDICHTING Edutec vzw organiseert samen met Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, VDAB Hamme en RTC een unieke opleiding Slim Bouwen. Leerkrachten dompelen we onder in de essenties van duurzaam bouwen op de introductiedag en we verdiepen dit aan de hand van vier themadagen. Door de koppeling te maken tussen theorie en praktijk heeft u als leerkracht voldoende bagage om uw leerlingen maximaal voor te bereiden op slim bouwen op het werkterrein. Introductiedag Algemene inleiding duurzaam bouwen Hoe goed en gezond isoleren Hoe stroomt warmte en warmteverliesberekening? Vocht en warmtetransport in vloeren, wanden, daken Luchtdichtheid Uitvoeringsleidraad voor EPB-aanvaarde bouwknopen Isolatiematerialen en lucht-waterdampfolies en toebehoren EPB regelgeving, normen, technische voorlichtingen WTCB, STS, ATG THEMADAG 1 ISOLEREN EN LUCHTDICHT THEMADAG 2 ISOLEREN EN LUCHTDICHT AFWERKEN VAN DAKEN - 8 u Theorie TV 251 Isoleren van hellende daken TV 244 Aansluitingsdetails bij platte daken Productfiches praktijkopleidingen Uitvoeringsleidraad voor EPB-aanvaarde bouwknopen Praktijk Verwerken isolatiematerialen Verwerken lucht-waterdampfolies Uitwerken luchtdichtheid dakvlakvenster Dakdoorvoer Sarking en zelfdragende dakelementen Aansluitingdetails AFWERKEN RUWBOUW-NIEUWBOUW - 8 u Theorie Productfiches praktijkopleidingen Uitvoeringsleidraad voor EPB-aanvaarde bouwknopen Praktijk Oefening muuraanzet Funderingsaanzet Dorpelaansluiting buitendeur Isoleren van de gevel aansluitingen muuropeningen luchtdichtheid Isolatiematerialen en technieken THEMADAG 3 ISOLEREN EN LUCHTDICHT THEMADAG 4 LUCHTDICHT INBOUWEN EN Opmerking: Inschrijven voor de themadagen kan enkel bij het volgen van de introductiedag. LEERKRACHTEN AFWERKEN VAN GEVELS - 8 u Theorie TV 246 Na-isolatie van spouwmuren STS 37.1 en ATG Handboek ETICS thermisch buitengevelisolatiesysteem TV 243 Gevelbekleding uit hout en plaatmateriaal op basis van hout Praktijk Uitvoering ETICS : aanbrengen isolatie + bepleistering + bouwdetails Geventileerde gevelsystemen met ALU draagstructuur en afwerking steenstrips Bepleistering + bouwdetails Uitvoering na-isoleren spouwmuur met glaswol Sarking en zelfdragende dakelementen Aansluitingdetails BUITENSCHRIJNWERK - 8 u Theorie TV 243 Gevelbekleding uit hout en plaatmateriaal op basis van hout Productfiches praktijkopleidingen Uitvoeringsleidraad voor EPB-aanvaarde bouwknopen Buitenschrijnwerk, beglazing normering en types Praktijk Luchtdicht inbouwen van buitenschrijnwerk verschillende methodes Geventileerde gevelsystemen op houten draagstructuur 35

36 TECHNIEKEN ENERGIEZUINIGE VERLICHTING - 4 u (HERNIEUWBARE) ENERGIETECHNIEKEN IN ZEER ENERGIEZUINIGE GEBOUWEN - 8 u Inzicht verwerven in de mogelijkheden en toepassingen van de verschillende energiezuinige verlichtingssystemen met behoud van een optimaal visueel comfort. Kennismaking met de Europese richtlijnen rond Ecodesign voor verlichting. Context Grootheden licht Visueel comfort Daglichtontwerp Efficiëntie van kunstlichtbronnen Regelingsmogelijkheden Ecodesign richtlijnen voor verlichting Overzicht hebben van de verschillende energieproductie- en distributiesystemen in een energiezuinig gebouw en weten wat de geschikte toepassingen hiervan zijn. Voor- en nadelen van de verschillende productieen afgiftesystemen Belang correct inzicht in de verschillende energiebehoefte van een gebouw Systeemrendementen en hulpenergie Passieve en actieve koeltechnieken Zonthermische en fotovoltaïsche systemen Aandachtspunten bij implementatie van biomassa-systemen Nieuwe technologieën Hoe beste optie kiezen (systeemkeuze, hernieuwbare energie) Richtlijnen bestekteksten Oplevering Opvolging en energiebeheer LEERKRACHTEN 36

37 TECHNIEKEN SCHRIJNWERKERIJ, BEGLAZING & ZONWERING - 4 u VENTILATIE & BINNENKLIMAAT - 8 u Weten wat de invloed is van het buitenschrijnwerk op het comfort in en de energiebalans van een gebouw, en zo de juiste keuze qua profielen, beglazing en zonwering kunnen maken. Welke invloed hebben de verschillende parameters op het comfort en het energiegebruik? Selectiecriteria schrijnwerk Selectiecriteria beglazing Luchtdichtheid schrijnwerk Schrijnwerktypes Types beglazing Zontoetreding Zonweringssystemen Een optimaal functionerend, kwalitatief ventilatiesysteem kunnen integreren, zowel bij woningen, collectieve huisvesting als bij tertiaire gebouwen. Ventileren versus verluchten Voor- en nadelen van de verschillende systemen en hun componenten Binnenluchtkwaliteit Luchtconditionering (verwarmen, koelen, bevochten) Thermisch comfort Akoestisch comfort Visueel comfort Energetische efficiëntie van de verschillende systemen Aandachtspunten selectie balansventilatietoestel Relatie met de andere gebouwcomponenten (luchtdichtheid, dampkappen, verwarming,...) Richtlijnen bestekteksten Oplevering Procesverloop Gebruikersinstructies: dag, nacht, winter, zomer,... LEERKRACHTEN 37

38 LEERLINGEN VEILIGHEID & MILIEU p 39 BOUWPERSONEEL p 44 BOUWTECHNIEKEN p 45 - Algemeen - Hoogte - Werf - Communicatie DUURZAAM BOUWEN p 49 - Algemeen - Isolatie en luchtdichting - Algemeen - Glas - Ruwbouw - Schrijnwerk Verschillende projecten uitgewerkt in samenwerking met: 38

39 VEILIGHEID & MILIEU Milieubewust en ergonomisch werken op de bouwwerf ( Beheer van bouwafval Asbestherkenning- preventie van rugpijn ) ALGEMEEN p 40 in school inschrijving via Edutec Veiligheid voor sectorintreders in school inschrijving via Edutec HOOGTE p 43 Veilig werken op hoogte mod 2 Veilig werken op hoogte mod 2 voor rolstellingen inschrijving via website RTC inschrijving via website RTC WERF p 43 Signalisatie van bouwwerven in school inschrijving via Edutec LEERLINGEN 39

40 ALGEMEEN MILIEUBEWUST EN ERGONOMISCH WERKEN OP DE BOUWWERF - 8 u ( Beheer van bouwafval Asbestherkenning preventie van rugpijn ) Preventie, beheer en recyclage van afval op de werf 2u Afvalbeheer ligt in de bouwwereld minder voor de hand dan in industriële sectoren. Niettegenstaande is het belangrijk om op een correcte manier het sorteren te organiseren. Dit enerzijds i.f.v. het ecologisch belang, maar anderzijds ook om zichzelf en de collega s te beschermen tegen de schadelijkheid van bepaalde materialen en substanties. Asbestherkenning- 3u In oudere gebouwen, technische installaties, werd veelvuldig gebruik gemaakt van asbesthoudende materialen. Het is algemeen geweten en bewezen dat asbest schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Asbest levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt. In deze opleiding leren we asbesthoudend materiaal herkennen en bieden we een leidraad om oordeelkundig om te gaan met asbest en zo nodige gezondheidsrisico s te vermijden. Manueel hanteren van lasten 2u De bouwsector is één van de sectoren waarin rugklachten het vaakst voorkomen. Een correcte werkhouding is van groot belang om het lichaam van de kostbare medewerker in goede conditie te houden. Om tot die werkhouding te komen, dient een bouwvakker zich van in het begin van carrière bewust te zijn van de gevaren van een verkeerde werkhouding. Tijdens deze opleiding willen we de leerlingen sensibiliseren om mits enkele eenvoudige toepassingen de lichamelijke werklast te verlichten en de rug, spieren en gewrichten minder te belasten. Minder medische klachten leiden immers ook tot gelukkigere collega s en lagere kosten voor de toekomstige werkgever. LEERLINGEN 40

41 ALGEMEEN VEILIGHEID VOOR SECTORINTREDERS - 8 u Deze opleiding wil jonge en toekomstige werknemers bewust maken van de risico s die op de bouwplaats aanwezig zijn en die zij duidelijk onvoldoende goed kunnen inschatten. Doelgroep: Laatstejaarsleerlingen uit scholen met een bouwafdeling en specifiek naar de jongeren die aangeven geen verdere of hogere studies te zullen aanvatten na het afstuderen Jongeren in het beroeps- en technisch bouwonderwijs Elke module bestaat uit 2 delen, een algemeen deel (5u) en een specifiek deel vrij te kiezen(3u). De keuze van de specifieke delen vindt u op p. 42. Deel 1: Algemeen Inleiding Algemene principes Orde en netheid Instructies en signalisatie Noodplan Gevaarlijke producten Brand en explosie Arbeidsmiddelen Werken op hoogte Elektriciteit Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Heffen en tillen: hijswerken algemeen Specifieke werkomstandigheden LEERLINGEN 41 41

42 Module Ruwbouw ALGEMEEN Deel 2: Ruwbouw Inleiding Algemeen Gebruik van hefwerktuigen Gebruik van bouwplaatsmachines Sloopwerken Metselen Bekisten/ijzervlechten Uitgravingen Module Afwerking Module Dakwerken Deel 2: Afwerking Inleiding Algemeen Orde en netheid Werken met draagbaar handgereedschap Ergonomie Werken met gevaarlijke producten Werken op hoogte Werken met gasflessen Laswerken Specifieke machines voor afwerking Deel 2: Dakwerken Opleidingen Toegang tot het dak Gebruik van hefwerktuigen Gebruik van handgereedschap en andere machines Valgevaar Gevaarlijke stof Platte daken Hellende daken Module Schrijnwerk Module Wegenwerken LEERLINGEN Deel 2: Schrijnwerk Inleiding Algemeen Werkomgeving Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de schrijnwerker Lichamelijke belasting Werken met producten met gevaarlijke eigenschappen Deel 2: Wegenwerken Inleiding Algemeen Werken in de nabijheid van verkeer Werfinrichting Persoonlijke beschermingsmiddelen bij wegenwerken Lawaai en trillingen Werken met producten met gevaarlijke eigenschappen Specifieke activiteiten Specifieke arbeidsmiddelen 42

43 VEILIG WERKEN OP HOOGTE MOD 2-8 u à 12 u HOOGTE i.s.m. RTC Antwerpen i.s.m. RTC Limburg i.s.m. RTC Oost-Vlaanderen i.s.m. RTC Vlaams-Brabant i.s.m. RTC West-Vlaanderen VEILIG WERKEN OP HOOGTE MOD 2 VOOR ROLSTELLINGEN - 8 u i.s.m. RTC Oost-Vlaanderen i.s.m. RTC West-Vlaanderen WERF SIGNALISATIE VAN BOUWWERVEN - 4 u LEERLINGEN 43

44 BOUWPERSONEEL Coachen naar veiligheidscultuur COMMUNICATIE in school inschrijving via website RTC en/of via Edutec Consequente werforganisatie in school inschrijving via Edutec COMMUNICATIE COACHEN NAAR VEILIGHEIDSCULTUUR - 4 u Bouwbedrijven hebben door de jaren heen reeds tal van inspanningen gedaan om de veiligheid op de werf te verhogen. Toch blijven arbeidsongevallen niet uit! Tijd om de volgende stap te zetten en het gedrag van de toekomstige werknemers eens onder de loep te nemen. Om het juiste veiligheidsgedrag te installeren is een specifieke aanpak nodig. Alle neuzen dienen immers in dezelfde richting te wijzen. Deze opleiding is een praktische en interactieve training voor het ontwikkelen van veilig gedrag en gedragsobservatie in bouwbedrijven. Start van mentaliteitsverandering Sensibilisatie m.b.t. welzijn op het werk Risico s leren zien en vooral ook leren inschatten VOOR-denken Leren observeren Elkaar attent maken op dus leren feedback geven Actie LEERLINGEN CONSEQUENTE WERFORGANISATIE - 4 u Productiviteit en rendabiliteit zijn heel belangrijke begrippen voor een bouwbedrijf. Alles staat of valt met een goede organisatie op de werf. De invloed van de samenhang van de verschillende factoren op de werf komt in deze opleiding naar voren. Omgaan met verschillende partijen Verschillende partijen op de werf Rapportering aan de werfleider Vereiste documenten Werforganisatie: inrichting, planning, deadlines Materiaal- en materieelbeheer 44

45 BOUWTECHNIEKEN ALGEMEEN p 46 Klein elektrisch handgereedschap in school inschrijving via Edutec Stofbestrijding bij klein elektrisch handgereedschap in school inschrijving via Edutec Topografie in school inschrijving via Edutec Afkittechnieken GLAS p 46 in school inschrijving via website RTC of via Edutec RUWBOUW p 47 Systeembekisting Voorkomen van bouwfouten inschrijving via Edutec inschrijving via Edutec SCHRIJNWERK p 48 Afhangen van deuren Roeselare inschrijving via Edutec CNC ramen Roeselare inschrijving via Edutec Constructie en uitslag van dakspanten Roeselare inschrijving via Edutec Plaatsen van binnendeuren Roeselare inschrijving via Edutec Plaatsen van ramen Roeselare inschrijving via Edutec Kennismakingsopleiding plaatsen van parket in school inschrijving via Edutec LEERLINGEN 45

46 ALGEMEEN KLEIN ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP - 8 u STOFBESTRIJDING BIJ KLEIN ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP - 8 u TOPOGRAFIE - 8 u GLAS AFKITTECHNIEKEN - 8 u LEERLINGEN 46

47 RUWBOUW SYSTEEMBEKISTING - 8 u Dit project wordt in de loop van 2016 verwacht. Meer info zal bekendgemaakt worden via onze nieuwsbrief. Bent u nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Schrijf u nu in via VOORKOMEN VAN BOUWFOUTEN - 8 u Tijdens of na het bouwproces komen er soms onvolkomenheden aan het licht die aanleiding kunnen geven tot bouwschade. Deze schade moet steeds grondig geanalyseerd worden zodat ze op doeltreffende wijze hersteld kan worden en we er de nodige lessen kunnen uittrekken. In deze opleiding gaan we dieper in op fouten en probleemsituaties bij elke bouwfase. Hier wordt aan de hand van praktijkfoto s nader toegelicht hoe bouwfouten kunnen voorkomen worden. Inleiding Bouwgebreken Funderingen en vloeren Gevels Dakwerk Binnenafwerking De bouwplaats Samenvatting LEERLINGEN 47

48 SCHRIJNWERK AFHANGEN VAN DEUREN - 8 u CNC RAMEN - 8 u CONSTRUCTIE EN UITSLAG VAN DAKSPANTEN - 8 u PLAATSEN VAN BINNENDEUREN - 8 u PLAATSEN VAN RAMEN - 8 u/16u KENNISMAKINGSOPLEIDING PLAATSEN VAN PARKET - 8 u LEERLINGEN 48

49 DUURZAAM BOUWEN ALGEMEEN p 50 Groene daken in school inschrijving via Edutec Duurzaam en bijna-energieneutraal bouwen in school inschrijving via website RTC of via Edutec Isolatie en luchtdichtheid van constructies ISOLATIE EN LUCHTDICHTING p 50 Mechelen inschrijving via website RTC of via Edutec LEERLINGEN 49

50 ALGEMEEN GROENE DAKEN - 4 u DUURZAAM EN BIJNA-ENERGIENEUTRAAL BOUWEN - 8 u Introductiemodule Duurzaam en Bijna-Energieneutraal Bouwen (BEN) (verplicht) U kan kiezen uit een totaal van 9 modules (3 modules per opleidingsdag). Per module wordt oefenmateriaal geleverd die de leerkracht nadien nog kan gebruiken. Praktijkgerichte thematische modules: Module 1: Bouwknopen voor passiefprojecten: workshop met Condetti Module 2: Water (hemelwater, watergebruik, bufferen, infiltreren, hergebruik) Module 3: Types gebouwen met demo opbouw maquette in houtskelet Module 4: Verwarmingssystemen en hernieuwbare energie Module 5: Detecteren van koudebruggen IR Module 6: Meten van luchtdichtheid met BlowerDoor: demonstratie, zoeken van luchtlekken en remediëring Module 7: Vochttransport in een gebouw: dampremmend versus dampopen Module 8: EPB en EPC Module 9: Ventilatie ISOLATIE EN LUCHTDICHTING ISOLATIE EN LUCHTDICHTHEID VAN CONSTRUCTIES - 16 u LEERLINGEN 50

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden. Opleidingen voor arbeiders

Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden. Opleidingen voor arbeiders Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden Opleidingen voor arbeiders aanbod 2014-2015 Voorwoord Sinds najaar 2013 kan u uw arbeiders inschrijven voor de opleidingen

Nadere informatie

TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/

TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/ LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/ Specifiek gedeelte 20 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Bio-ecologische

Nadere informatie

RENOVATIE BOUW RESTAURATIE BOUW

RENOVATIE BOUW RESTAURATIE BOUW RENOVATIE BOUW RESTAURATIE BOUW DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/037 (vervangt het leerplan D/2004/0279/031 en D/2004/0279/095 vanaf 1 september

Nadere informatie

Syntra Opleidingsgids

Syntra Opleidingsgids Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. Syntra Opleidingsgids 2015-2016 www.syntra-ab.be Leren van professionals 2 Welkom www.syntra-ab.be Inhoud p 6 p 9 p 25 p 29 p 35 p 40 p 46 p 50 p 55 p 62 p 66 p

Nadere informatie

RENOVATIE BOUW Derde graad BSO Derde leerjaar

RENOVATIE BOUW Derde graad BSO Derde leerjaar RENOVATIE BOUW Derde graad BSO Derde leerjaar september 2004 LICAP BRUSSEL RENOVATIE BOUW Derde graad BSO Derde leerjaar LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-423-5

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Begin eraan! Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe?

Begin eraan! Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? KORTE opleidingen NAjaar 2011 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL

OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

De Vlaamse. chrijnwerker

De Vlaamse. chrijnwerker De Vlaamse chrijnwerker 88 November 2011 Driemaandelijks vakblad van de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers vzw. Lombardstraat 34-42 1000 Brussel afgiftekantoor gent x Dossier Houtbouw: de rol van

Nadere informatie

KORTE OplEidingEn. Begin eraan! NAjAAr 2012. Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe?

KORTE OplEidingEn. Begin eraan! NAjAAr 2012. Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? KORTE OplEidingEn NAjAAr 0 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

Voorjaar. Prevent Opleidingen

Voorjaar. Prevent Opleidingen Voorjaar 2009 Prevent Opleidingen Inhoud Wie we zijn 4 Een multidisciplinair kennisinstituut 4 Consultancy 4 Onze opleidingen 5 Praktijkgerichte opleidingen 5 In company 5 Lucina-Academy for Working Life

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

De Vlaamse. chrijnwerker

De Vlaamse. chrijnwerker De Vlaamse chrijnwerker 89 Februari 2012 Driemaandelijks vakblad van de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers vzw. Lombardstraat 34-42 1000 Brussel afgiftekantoor GENT X Dimensionering van houten

Nadere informatie

Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING

Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING Inhoud 00 Voorkomen is beter dan genezen 01 Arbeidsveiligheid 02 Ergonomie 03 Industriële hygiëne en toxicologie 04 Psychosociale aspecten 05 Externe opleidingen

Nadere informatie

CURSUSSELECTIE 62A 2013/2014

CURSUSSELECTIE 62A 2013/2014 Inleiding Omdat onze opleidingsbedrijven Bouwopleiding Zeeland, SPB Bergen op Zoom en SSPB Middelharnis hun krachten hebben gebundeld, beschikken wij over nog meer expertise en kunnen als collectief betere

Nadere informatie

PV Praktijk schilderen en decoratie PV/TV Stage schilderen en decoratie TV Schilderen en decoratie BSO. Decoratie en restauratie schilderwerk

PV Praktijk schilderen en decoratie PV/TV Stage schilderen en decoratie TV Schilderen en decoratie BSO. Decoratie en restauratie schilderwerk LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk schilderen en decoratie PV/TV Stage schilderen en decoratie TV Schilderen en decoratie Specifiek gedeelte 8-6 lt/w 6-8 lt/w 6 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

BOUW AFTRAP 05.01.15 UITNODIGING VIP-DRINK 2 OM 19U00 TRAININGSDAG NIEUWJAARSRECEPTIE. Confederatie Bouw Limburg gaat de uitdaging in 2015 aan.

BOUW AFTRAP 05.01.15 UITNODIGING VIP-DRINK 2 OM 19U00 TRAININGSDAG NIEUWJAARSRECEPTIE. Confederatie Bouw Limburg gaat de uitdaging in 2015 aan. UITNODIGING AFTRAP BOUW TRAININGSDAG 05.01.15 Confederatie Bouw Limburg gaat de uitdaging in 2015 aan. 2015. Het jaar van de geit. Inderdaad, vooruit met de geit! De bouw is een sector die voortdurend

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Land- en tuinbouwmechanisatie Vak(ken): PV Praktijk autotechniek/elektromechanica

Nadere informatie

edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren

edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren Aanbod 2013-2014 Inhoudstabel P. 3 Voorwoord P. 5 Wegwijzer opleidingsvormen EDUplus P. 8 A. ALGEMENE OPLEIDINGEN P. 8 Gezondheid P. 10 Transport

Nadere informatie

Inhoudstabel. www.eduplus.be

Inhoudstabel. www.eduplus.be Aanbod 2014-2015 Inhoudstabel P. 3 Voorwoord P. 5 Wegwijzer opleidingsvormen EDUplus P. 8 A. ALGEMENE OPLEIDINGEN P. 8 Gezondheid P. 10 Transport P. 19 Veiligheid P. 21 Technische vaardigheden P. 23 Algemene

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie