Sociaal Pedagogische Hulpverlening Deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Pedagogische Hulpverlening Deeltijd"

Transcriptie

1

2 Sociaal Pedagogische Hulpverlening Deeltijd Studiegids Vastgesteld in de CvB Stenden Hogeschool vergadering van 29 augustus 2011 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus CG Leeuwarden Algemeen Opleiding Telefoon : (058) Telefoon : (058) Telefax : (058) STUDIEGIDS - DEEL /2012

3 Voorwoord Wat wil je worden, Wie wil je zijn. Wat wil je bereiken, Wat is jouw doel, Wat is jouw uitdaging. Wat wil je leren. Dit zijn kernvragen die als een rode draad door ons leven lopen. Jij hebt na een oriëntatie op deze vragen, de keuze gemaakt voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Na het Voortgezet Onderwijs (VO) of Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) wil je een bachelor diploma voor de zorg- en hulpverleningssector behalen. Samen met het docententeam van SPH heb je hiermee de verantwoordelijkheid op je genomen op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Je eigen handelen kritisch te bekijken en te werken aan jouw toekomstige rol als professional in de zorg- en hulpverlening. Een grote verantwoordelijkheid voor de opleiding, docent en student. Immers, aan het einde van de opleiding wachten mensen in een kwetsbare positie op jouw professionele interventies. Deze cliënten verwachten geen zesje, maar minimaal een acht. Bij SPH is leren een zoektocht en tijdens deze reis verwacht de Stenden hogeschool een positieve en onderzoekende houding van haar medewerkers en studenten. Wij vinden het belangrijk dat je deze verantwoordelijkheid beseft en zin hebt in nieuwe uitdagingen; dat je veel leert en dat je veel plezier hebt tijdens de opleiding. Belangrijk is dat je bereid bent daar offers voor te brengen die vereist zijn om te komen tot een volwaardige SPH professional. Colleges kunnen soms samenvallen met de werktijden van jouw bijbaan. In het belang van jouw toekomstige cliënt verwachten wij dat je bij de colleges aanwezig bent! Wij bieden je een opleiding die aansluit bij de huidige eisen van de zorg- en hulpverlening met een vakbekwaam docententeam, een veilige leeromgeving en goede leermethoden. De studiegids kun je als een routebeschrijving voor de zoektocht zien. Een nieuwe opleiding, een nieuwe leeromgeving, nieuwe docenten en nieuwe studenten. Best spannend toch? Zijn het vriendelijke mensen. De locatie: kan ik er eten? Is dat duur? Zijn de docenten; streng? Jong? Saai? Met humor? Is het flexibele structuur? Sluit het openbaar vervoer goed aan? Op bovenstaande vragen zul je de antwoorden voornamelijk zelf moeten ontdekken. Het doel van de studiegids is het studeren gemakkelijker te maken. Daarnaast om je duidelijkheid te geven in wat de rechten en plichten van de opleiding en van de student zijn. Lees het goed door zodat je weet hoe je moet handelen in bepaalde situaties en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Immers, je volgt nu het Hoger Beroeps Onderwijs en daar hoort een portie eigen verantwoordelijkheid bij. SPH hecht er veel waarde aan dat studenten gedurende hun opleiding in aanraking komen met internationale en multiculturele aspecten. We zijn er trots op dat de opleiding SPH deel uitmaakt van een internationale hogeschool met vestigingen in Zuid Afrika, Qatar, Thailand en Bali. Binnen de opleiding SPH kom je voornamelijk Nederlandse en Duitse studenten tegen. Binnen de hogeschool een verscheidenheid van nationaliteiten. Anticiperend op jouw rol als SPH professional, vinden wij het belangrijk rekening te houden met de verschillende achtergronden. Samenwerken, aanpassen, respect en geduld zijn veel gehanteerde kernwoorden in onze opleiding. Wij achten het van belang dat docenten en studenten oprechte belangstelling voor elkaar hebben. Communiceren met elkaar draagt er mede toe bij dat we voor een ieder, ondanks verschillende achtergronden, het onderwijs meer toegankelijk kunnen maken. Binnen SPH ben je verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Dat betekent niet dat je deze verantwoordelijkheid alleen draagt. Er staat een deskundige docentenstaf achter je die je graag een hand toereikt. Vraag hierom. Vanzelfsprekend volgen wij jouw leerontwikkelingen op de voet. Wij zijn een opleiding die grote waarde hecht aan preventie. Studentenparticipatie is van groot belang. Wij staan open voor feedback. De studenten in de Studentenraad (Stura) en opleidingscommissie (OC) volgen de onderwijsprocessen op de voet en hebben regelmatig overleg met het managementteam (MT) Je zult zien dat het voortijdige studie uitval kan voorkomen. STENDEN hogeschool SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING DEELTIJD 3

4 Studeren aan een hogeschool in een nieuwe omgeving is spannend. Daar zijn we ons van bewust en daarom zijn we er voor jullie! Voel je welkom en weet ons te vinden. Heel veel succes met deze mooie studie toegewenst. Namens het docententeam, Alie Schokker Head of School Social Work and Arts Therapies 4 STUDIEGIDS - DEEL /2012

5 Inhoudsopgave Leeswijzer bij de inhoudsopgave Het is voor de aspirant professional in het kader van o.a. zelfmanagement van groot belang te weten wat er in de studiegids beschreven wordt. Kennis van de studiegids voorkomt onnodig zoeken naar informatie. In hoofdstuk 1 wordt algemene informatie gegeven over de opleiding SPH, de structuren van de opleiding, inspraak openingstijden secretariaat, de examencommissie, de toetscommissie en de wijze van communiceren. In hoofdstuk 2 komt de visie op de inhoud van het curriculum, de onderwijsinhoud alsmede de te behalen studiepunten aan de orde. Hoofdstuk 2 behandelt ook het examenreglement deel 2 en het moduul tentamenreglement. Hoofdstuk 3 behandelt de Stenden hogeschool voorzieningen voor studenten. Hoofdstuk 4 behandelt regelingen over ziekte en bijzondere omstandigheden. Aan het begin van het studiejaar ontvangen alle studenten een (beknopt) overzicht van de belangrijkste informatie van het betreffend jaar. Let op: Dit vervangt niet de informatie van de studiegids! STENDEN hogeschool SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING DEELTIJD 5

6 Voorwoord 3 Inhoudsopgave 6 1. Inleiding De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) Visie op onderwijs binnen de Stenden hogeschool Voltijdopleiding en Deeltijdopleiding SPH Onderwijsinhoud Onderwijsvormgeving Praktijk Competentiebegeleiding (CB) (zie ook H.2) Organisatiestructuur en onderwijsorganisatie Deelmedezeggenschap Opleidingscommissie Teamvergaderingen Studentenraad (Stura) Examencommissie Toetscommissie De curriculumcommissie Adviesraad Kwaliteitszorg Internationalisering Contractactiviteiten Dienstverlening Het secretariaat SPH Frontdesk (zie hoofdstuk 3) Interne communicatie / ELO (zie ook H.3) Ziekmelding (zie ook H.4) Studenten afkomstig uit het buitenland (w.o. Duitse studenten) 19 2 Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Leeuwarden 21 2A Onderwijsbeleid (Basis; onderwijsbeleidsdocument SPH) 21 2A.1 Omschrijving van het beroep waartoe opgeleid wordt 21 2A.2 Verantwoording van het onderwijs 22 2A.3 Opvattingen over leren en onderwijzen 23 2A.4 Onderdeel Curriculum 26 2A.5 Lestijden (voor deeltijd op vrijdag) 35 2A.6 Studeerbaarheid 35 2A.7 (Bindend) StudieAdvies (BSA) 35 2A.8 Veranderen van opleiding binnen het Instituut en de Stenden hogeschool 37 2A.9 Kosten 37 2A.10 Vrijstellingsbeleid: Elders Verworven Competenties (EVC) en accreditation of prior learning and experience (aple) 38 2A.11 Vrijstellingen 38 2A.12 Studiebelasting 39 2B De opleidingsexamenregeling opleiding SPH 2011/ Voorzieningen voor Studenten Informatievoorzieningen Leeuwarden i study SMC & IRC international Het decanaat Handicap & studie Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag Het roosterbureau 49 6 STUDIEGIDS - DEEL /2012

7 3.8 Information & Registration Centre Registratie Studieresultaten Toetsen ICT & Media Intranet Blackboard (ELO) The Library Stenden shop Het Alumni Netwerk EHBO, noodplan Bedrijfsrestaurant Canteen, IF; restaurant.nl Randstad uitzendbureau Teach-Inn kapsalon ABN- Amro bank Expect locatie Leeuwarden Leeuwarden Studiestad Voordelig spierpijn! 54 4 Regelgeving rond ziekte en andere bijzondere omstandigheden Regeling van de opleiding in geval van ziekte of andere bijzondere omstandigheden Niet behalen van de norm van het (bindend) studieadvies Studievertraging Bijzondere omstandigheden Basisvoorzieningen voor studenten met een functiebeperking Regeling medische verklaring in geval van ziekte Studeren en RSI (CANS) 58 5 Adressenlijst 60 STENDEN hogeschool SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING DEELTIJD 7

8 Hoofdstuk 1 8 STUDIEGIDS - DEEL /2012

9 Hoofdstuk 1 1. Inleiding "Deze studiegids bevat informatie over de opleiding SPH-deeltijd aan de Stenden hogeschool en geeft een beschrijving van de opbouw van de studie en van de ondersteunende faciliteiten. U kunt hier o.a. informatie vinden over de studiebegeleiding en de onderwijs- en examenregeling. De studiegids heet formeel: Het studentenstatuut deel 2. In het studentenstatuut deel 1 vindt u informatie die niet alleen voor uw opleiding geldt, maar voor de hele hogeschool. U vindt daarin regelingen waarin de rechten en plichten van studenten zijn vastgelegd, zoals: het Inschrijfreglement, de Regeling studieadvies, het Centrale Examenreglement, de Medezeggenschapsreglementen, de Huisregels, de Klachtenregeling, het Reglement van het College van beroep etc. Deel 1 en 2 kunt u vinden op intranet. 1.1 De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) De opleiding SPH telt ±550 studenten en ±25 docenten (exclusief werkveldspecialisten). De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, kent twee varianten; Voltijd opleiding SPH Deeltijd opleiding SPH De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening behoort tot het Hoger Sociaal Agogisch onderwijs (HSAO). SPH is een brede opleiding zowel onderwijsinhoudelijk als ten aanzien van de doelgroepen. U wordt opgeleid om te kunnen werken met jongeren, volwassenen, ouderen en voor werkplekken die liggen in het gebied tussen voorlichting, preventie en gesloten residentiële voorzieningen op uitvoerend HBO niveau en staf- en/of managementniveau. De opleiding bestaat uit twee teams van docenten. 1. Het team SPH voltijd 2. Het team SPH deeltijd. (docentenvergadering op vrijdag) Deze teams verzorgen de uitvoering en vernieuwing van het onderwijs. De Stenden hogeschool kent één onderwijsmodel voor de gehele hogeschool, namelijk thematisch geïntegreerd onderwijs met probleemgestuurd onderwijs als grondvorm. Daarnaast zijn er verwante onderwijsvormen gekozen voor de tweede fase van de opleidingen binnen SPH die recht doen aan het zelfstandiger studeren van de student. Daar waar mogelijk, vindt er samenwerking plaats tussen de opleidingen Creatieve Therapie (CT) en SPH. Op landelijk niveau participeert de opleiding SPH in verschillende overlegvormen tussen andere vergelijkbare opleidingen. Derhalve sluit de opleiding nauw aan bij ontwikkelingen die ook landelijk in gang gezet worden. STENDEN hogeschool SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING DEELTIJD 9

10 Hoofdstuk 1 Lectoraten School Social Work and arts Therapies De lectoraten Social Work and Arts Therapies, Mens en Organisatie, Change management en Leadership vormen vanaf dit jaar een onderdeel van de School Social Work and Arts Therapies. Doel van de lectoraten is om onderzoek te verrichten vanuit een relevante missie, die nauw aansluit bij de missie van de opleidingen SPH en CT en gericht is op het bereiken van maatschappelijke effecten. De lectoraten willen met onderzoek een bijdrage leveren aan de missie van de opleidingen SPH en CT: Een bijdrage leveren aan het realiseren van innovaties ter verbetering van de positie van de kwetsbare mens in de samenleving. De lectoraten helpen de onderzoeksvaardigheden van docenten en studenten vergroten en leveren daarmee een bijdrage aan de wetenschappelijke fundering van de beroepsopleidingen. Stenden hogeschool wil als internationale hogeschool met een lector verdere professionalisering van beide studierichtingen een krachtige stimulans geven. De inhoudelijke onderzoekslijn van de School richt zich op het ontwikkelen van innovaties c.q. verbeteringen in de behandeling van cliënten en in de organisatie van hulpverleningsprocessen, door onderzoek te verrichten naar: - de relatie tussen netwerk, behandeling en welbevinden van het individu; - de netwerkbenadering in de behandeling; - de aantoonbaarheid en effectiviteit van behandelingen; - de netwerkbenadering met betrekking tot de (hulpverlening)organisaties, de wijze van organiseren, leiderschap. Uitgangspunt daarbij is dat ieder mens in staat is om zijn eigen leven en toekomst te beïnvloeden door ontwikkeling en keuzen (persoonlijk leiderschap) en dat elk mens onderdeel uitmaakt van een sociaal netwerk. Kennisinnovatie kring Social Work & Arts Therapies De Lector Social Work and Arts Therapies, Marinus Spreen, is al een aantal jaren nauw verbonden aan de opleidingen SPH en CT. Hij begeleidt een kennisinnovatie kring Social Work & Arts Therapies bestaande uit docenten SPH en CT en deskundigen uit het werkveld. Deze legt zich daarbij vooral toe op de vergroting van de kennis over organisatie en beleid van de (gezondheids)zorg, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en de begeleiding van studenten en docenten. Het lectoraat draagt ertoe bij dat de Stenden hogeschool hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaren in de zorgverlening aflevert. Wat kan het lectoraat voor jou als student betekenen? In het SPH en CT lesprogramma zijn modules opgenomen gericht op het vergroten van je onderzoeksvaardigheden. Naast dit reguliere programma heb je in het schooljaar de mogelijkheid om als student mee te werken aan interessante onderzoeksprojecten in het werkveld. Als je op zoek bent naar een uitdagende (afstudeer)opdracht en gemotiveerd bent om naast je hulpverleningsvaardigheden ook je onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, is het zeker aan te raden om contact op te nemen met de lector of de leden van de kennisinnovatie kring, zij hebben namelijk op meerdere gebieden expertise in huis. Daarnaast vormt het lectoraat ook een schakel naar het werkveld. De meeste kenniskringleden zijn één of meerdere dagen per week verbonden aan een hulpverleningsorganisatie. Onderzoeksdomeinen van het schooljaar : - De ontwikkeling van praktische N=1 analyse technieken - Systeemgericht werken, voorbeelden van aandachtsgebieden: De invloed van het netwerk bij voorkoming schooluitval De invloed van het netwerk bij de hulp aan jonge ouders 10 STUDIEGIDS - DEEL /2012

11 Hoofdstuk 1 De invloed van het netwerk op gezondheidsleefstijlen Sociale netwerk benaderingen in de Forensische Psychiatrie Loyaliteit van kinderen naar hun ouders Herhaling van geweldspatronen door generaties - Ouderenhulpverlening - Verstandelijke beperkingen - Internationalisering binnen CT - ICT in de buurten Indien jouw onderzoeksresultaten geschikt zijn voor publicatie kan het lectoraat jou ook helpen bij het leren schrijven van een (wetenschappelijk) artikel voor een SPH gerelateerd tijdschrift. Dit is zeer leerzaam als je bijvoorbeeld het voornemen hebt om als SPH er of CT er op termijn een beleidsfunctie te bekleden of als je van plan bent om verder te studeren. Lectoraat Leadership and Changemanagement Het Lectoraat Leadership & Change Management richt zich op de rol van functie van leiderschap bij veranderingen in organisaties. Het Lectoraat is in 2008 ingesteld als een Stenden breed Lectoraat. De kenniskring (research group) bestaat dan ook uit een brede vertegenwoordiging binnen Stenden. Alle leden van de kenniskring volgen een individueel promotie traject. Zij doceren, doen onderzoek, verzorgen lezingen op nationale en internationale congressen en publiceren. Naast de vijf vaste leden van de kenniskring worden een aantal Masters studenten en Phd studenten, allen docenten aan Stenden door leden van de kenniskring begeleid bij het doen van onderzoek. Hiermee ondersteunt het Lectoraat de academisering van Stenden. Leiderschap is een breed thema dat op verschillende manieren kan worden bestudeerd en beschreven. De onderzoeks- en leeropdracht van dit Lectoraat richt zich vooral op waarden gedreven leiderschap. Hierbij staat niet de economische of productieve organisatie, maar de mens als medewerker en leidinggevende in de organisatie centraal. Naast de brede belangstelling voor allerlei soorten organisaties, zoals onderwijs, zorg en de hotelwereld van de leden van de kenniskring, richt het lectoraat een belangrijk deel van haar aandacht op de opleiding SPH/CT. De lector, Gabriël Anthonio is part time verbonden aan Stenden. Hij studeerde o.a. agogisch- en maatschappelijk werk en pedagogiek en heeft een functie bestuurder in de jeugdzorg. Hierdoor liggen er natuurlijke verbanden tussen het Lectoraat en de opleiding SPH/CT. De lector verzorgt een aantal gastcolleges en is betrokken bij de minor jeugdzorg. Lectoraat Mens en Organisatie Dit lectoraat Mens en Organisatie richt zich op mens en organisatieontwikkeling met daarbij speciaal aandacht voor leiderschap- en gemeenschapsontwikkeling. Het gaat daarbij om vraagstukken van leiderschap en zingeving, het zoeken en onderzoeken van veranderprocessen, van mens en organisatieontwikkeling. De community speelt daarin een grote rol evenals de innerlijke zieletaal die daarbij gesproken wordt in organisatiecontexten. Het lectoraat werkt met de methodologie van de evidentie. Deze staat in relatie tot constructivisme, ontwikkelingstheorien, appreciative inquiry en 4th generation evaluation. Het lectoraat is breed opgesteld en beoogt alle opleidingen te voeden met methodologische gezichtspunten omtrent persoonlijke leiderschapsontwikkeling. STENDEN hogeschool SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING DEELTIJD 11

12 Hoofdstuk 1 Daartoe organiseert het lectoraat masterclasses en een minor. In het kader van de minor en stages kun je als student deelnemen aan onderzoeken in het kader van dit lectoraat. De kenniskring Mens en Organisatie doet onderzoek in eigen praktijk naar het vraagstuk van leiderschap, gemeenschap en zingeving. Daarover publiceert de lector regelmatig artikelen en boeken. Dit lectoraat draagt bij aan de vernieuwing van de methodologie voor onderzoek in het sociale Visie op onderwijs binnen de Stenden hogeschool Binnen de Stenden hogeschool staat de student centraal. Van de student wordt verwacht dat hij in hoge mate zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn leerproces. Hij geeft in het licht van zijn beroepsperspectief op zelfstandige wijze vorm aan zijn studie. De student wordt daarom aangesproken als aspirant professional. Het is de verantwoordelijkheid van de opleiding de condities te realiseren, waarbinnen de student de gewenste beroeps- en studievaardigheden kan ontwikkelen, zoals: reflecteren, leervragen formuleren, probleemoplossend handelen, informatie verwerven en verwerken, plannen, evalueren, samenwerken, communiceren en effectief studeren. Het is de bedoeling dat de student vooral betekenis- en toepassingsgericht kennis en inzicht verwerft. Van de docent wordt verwacht dat hij de student op effectieve wijze stuurt en ondersteunt in zijn ontwikkelingsproces naar beroepsbeoefenaar. Dat betekent dat de docent meer een begeleider van leerprocessen is, dan iemand die kennis overdraagt. De opleiding SPH heeft het onderwijsprogramma opgebouwd vanuit de landelijk vastgestelde beroeps- en opleidingsprofielen. In hoofdstuk 2 wordt hier inhoudelijk op in gegaan. De Stenden hogeschool werkt volgens studentgecentreerd onderwijs met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) als grondvorm. Het studieprogramma wordt zo beschreven dat het duidelijk is welke competenties de student moet bereiken en welke studiebelasting daarmee gepaard gaat. Zoveel mogelijk worden theorie en praktijk gekoppeld. Verdere vormgeving van leerbedrijven, dienstencentra, duale routes en andere praktijkcomponenten is daarvoor belangrijk. Deze visie op onderwijs is vastgelegd in het Onderwijs Concept Voltijdopleiding en Deeltijdopleiding SPH De in deze studiegids opgenomen informatie en regelgeving is van kracht voor studenten die de SPH deeltijdvariant volgen. De opleiding SPH wordt zowel in een voltijd als een deeltijdvariant aangeboden. In beide gevallen doorloopt u een vierjarig traject. Voor de opleiding SPH is het mogelijk om in bepaalde gevallen vrijstelling te verkrijgen. Daartoe wordt het systeem van Eerder Verworven Competenties (EVC, zie index) gehanteerd. Wanneer u studievertraging oploopt, is het programma zo geconstrueerd dat die vertraging tot een minimum beperkt kan blijven door o.a. verschillende instapmomenten van de onderscheiden programmaonderdelen en een geringe volgtijdelijkheid in het curriculum. In het kader van de Bachelor-Master structuur, zult u, indien u de opleiding met goed gevolg hebt afgerond, een bachelor diploma krijgen. De titel voor SPH is "Bachelor of Social Work". Na een bacheloropleiding kunt u doorstromen in de master-opleiding. De deeltijdopleiding SPH is een afgeleide van de voltijdopleiding, waarbij de eigen praktijk ervaring nog meer verwerkt is in het curriculum. Afstand onderwijs, praktijkleren, (zelf)management zijn nader uitgewerkte accenten in de deeltijd opleiding. 12 STUDIEGIDS - DEEL /2012

13 Hoofdstuk 1 De onderwijsvorm van deeltijd is gebaseerd op het zogenaamde concurrency onderwijs. Dit is een onderwijsvorm waarbij het leren op de eigen werkplek (binnen de eigen baan) een grote rol speelt. De student verwerft bepaalde competenties door het (regelmatig) verrichten van bepaalde taken en de reflectie op deze taakverrichting. Concurrency onderwijs is gericht op het bewust maken van de leerervaring op de werkplek. Naast het bovenstaande concurrency model voor het deeltijdonderwijs SPH, staat hogeschoolbreed de constructivistische visie, het door de student actief construeren van kennis in een inspirerende leeromgeving centraal Onderwijsinhoud Het curriculum gaat uit van een geactualiseerd beroepsprofiel, waarvan het opleidingsprofiel is afgeleid. De opleidingsprofielen zijn geformuleerd in termen van competenties. Het begrip beroepscompetentie wordt als volgt gedefinieerd: het gestructureerd en geïntegreerd vermogen tot het adequaat verrichten van arbeidshandelingen en het oplossen van arbeidsproblemen.. Op basis van landelijk onderzoek binnen het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs zijn er voor de opleiding SPH basiscompetenties vastgesteld waar gedurende de studietijd aan gewerkt wordt. Deze competenties zijn: Anticiperen, Communiceren, Samenwerken, Methodisch handelen, Innoveren, Conceptueel en Normatief handelen, Leiding geven, Zelfhantering. Deze competenties worden naar de beroepscontext vertaald aangeleverd. Voor de opleiding SPH geldt dat de opleiding contact heeft met andere SPH opleidingen in het land omtrent de invulling van het curriculum. Via het HSAO (h)erkend product heeft de opleiding zich gecommitteerd aan de voorwaarde dat 85% van het eigen SPH, dezelfde opleidingscompetenties zullen bevatten als de andere opleidingen in het land. 15% van het curriculum mag naar eigen wens ingevuld worden en is bedoeld voor het onderscheiden van andere opleidingen. SPH heeft haar visie op hulpverlening verwoord in het onderwijsbeleidsdocument Onderwijsvormgeving In de Stenden hogeschool wordt gewerkt met negenweekse modulen (inclusief de studieweek, zijn dit 10 weken). Bij de inrichting van het onderwijs gelden de uitgangspunten: Modulaire structuur; studenten kunnen zich op een bepaald onderwerp concentreren en worden regelmatig getentamineerd Thematisch interdisciplinaire aanpak; de inhoud van onderwijs sluit aan bij de situatie in het werkveld Studentgecentreerd onderwijs met PGO of aan PGO verwante vormen als grondvorm; gericht op het leren van studenten Integratie van theorie en praktijk; de nadruk van het beroep ligt op praktische en bruikbare kennis. De deeltijdopleiding werkt volgens concurrency methode waarbij de beroepspraktijk geldt als onderdeel van de leeromgeving van de student. Internationale oriëntatie als voorbereiding op een multiculturele samenleving en een Verenigd Europa Studeerbaar programma; zodat studenten geen onnodige belemmeringen ondervinden bij het volgen van het onderwijsprogramma Praktijk Beroepsgerichtheid is een onderwijskenmerk dat belangrijk wordt gevonden door HBO instellingen. De opleiding SPH-deeltijd geeft daar op eigen wijze vorm aan. Het Probleem Gestuurd Onderwijs is een onderwijswerkvorm die past binnen de constructivistische visie op onderwijs. Dat is niet de enige onderwijswerkvorm STENDEN hogeschool SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING DEELTIJD 13

14 Hoofdstuk 1 diepast binnen de constructivistische uitgangspunten. Werkvormen waarin de actief lerende student centraal staat zijn: work based learning en projectonderwijs. In de loop van uw opleiding zullen er steeds meer vaardigheden van u gevraagd worden, totdat u aan het einde van de opleiding de competenties hebt van een beginnend beroepsbeoefenaar. In de opleiding, worden ook andere praktijkleervormen op hun waarde getoetst voor de opleiding, zoals case study, action learning, ervaringsleren en leerbedrijven. Een andere vorm van werken met en in de praktijk is de afstudeerscriptie in het vierde leerjaar Competentiebegeleiding (CB) (zie ook hoofdstuk 2) De opleiding SPH is in 2005/2006 gestart met het systeem Competentiebegeleiding, toen nog leerprocesbegeleiding genaamd. Dit systeem gaat er van uit dat de student, de eerst verantwoordelijke is voor eigen studie en loopbaan, maar dat hij/zij daarin ondersteunend wordt door een leerprocesbegeleider. De competentiebegeleider kent de volgende doelen: De student ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling; De student stimuleren om de voortgang van het eigen leerproces af te zetten tegen de ontwikkelingslijnen en eindtermen; De student stimuleren om zich een steeds duidelijker beeld van de toekomstige functie en de (leer)route hiertoe te vormen; Eerstelijns opvang bij persoonlijke problemen en/of verwijzing naar decanaat (zie hoofdstuk 3) voorkomen ongewenste uitval. Er wordt onder meer gewerkt aan persoonlijke ontwikkelplannen en er vinden gesprekken plaats tussen studenten en competentiebegeleider op basis van door de student verzameld materiaal, waarin de voor de student essentiële ervaringen verwerkt zijn. Dit materiaal, ook wel portfolio genoemd, wordt gebruikt om de ontwikkeling van de student tijdens de studie in kaart te brengen. 1.2 Organisatiestructuur en onderwijsorganisatie De opleiding SPH wordt geleid door de Dean. Samen met twee teamleiders is zij verantwoordelijk voor de beleidsmatige ontwikkeling binnen de opleiding en voor de bedrijfsvoering. De Dean is eindverantwoordelijk, de teamleiders hebben gedelegeerde bevoegdheden. In het management wordt gedacht vanuit synergie. Het management krijgt ondersteuning van een gecentraliseerde staf. Overlegvormen Overleg Management Team (MT) Teamleideroverleg Teamvergadering SPH Teamvergadering deeltijd Expertiseteam vt Head of School Academic dean a.i. Teamleiders Team SPH deeltijd Team SPH voltijd SPH Deelnemers Dean en teamleiders Teamleiders Teamleden SPH en teamleider Teamleider en teamleden SPH deeltijd Specialisten Mw. A. Schokker Dhr. R. Kuipers Mw. I. Smit Dhr. C. van Heerewaarden Deelmedezeggenschap De opleiding heeft een deelraad. In de deelraad hebben zowel medewerkers als studenten zitting. De Dean is ervoor verantwoordelijk dat de leden van de medezeggenschapsraad tijdig worden geïnformeerd over het beleid binnen de 14 STUDIEGIDS - DEEL /2012

15 Hoofdstuk 1 opleiding. In het reglement van de deelraad (DMR) is vastgesteld over welke zaken de deelraad instemmingsrecht heeft en over welke zaken adviesrecht (zie Studentenstatuut deel I) Opleidingscommissie Deze commissie heeft tot taak advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, het beoordelen van de wijze van uitvoeren van deze regeling en het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de dean over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleidingen SPH. De samenstelling van de Opleidingscommissie bestaat uit studenten en docenten. Opleidingscommissie SPH Docentleden: de heer J. v.d. Zwaag, mevr. B.Huitema. Naast de docentleden zitten er studenten in de opleidingscommissie Teamvergaderingen De teamvergadering heeft een platformfunctie. Naast actuele onderwijszaken worden eveneens veranderingen op het gebied van onderwijsinhoud en organisatie voorgelegd ter advisering. Daarnaast kent de opleiding onderwijsdebatten en kenniskring bijeenkomsten Studentenraad (Stura) De studentenraad behartigt de belangen van studenten. Deze belangen kunnen zowel de onderwijsinhoud, de onderwijsorganisatie als de randvoorwaarden betreffen. De Hogeschoolraad, de DMR en de Opleidingscommissie zijn wettelijk voorgeschreven in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek; het instellen van een Studentenraad (een Stura) is een serviceverlening aan de studenten door de opleidingen zelf (zie voor nadere informatie hieromtrent ook het Studentenstatuut deel 1). De Stura heeft een eigen postbakje. De Stura heeft een eigen statuut. De Stura organiseert ook de SSW, klachtenspreekuur en feesten Examencommissie De Examencommissie van de School Social Work and Art Therapies is verantwoordelijk voor alle zaken die het opleidngsexamenreglement betreffen (zie deel 1 studentenstatuut). De Examencommissie stelt de examenresultaten vast, brengt het studieadvies uit (zie ook BSA) en stelt vast welke studenten geslaagd zijn voor respectievelijk het propedeusegetuigschrift en het CT-diploma. In geval van vrijstellingen (zie ook EVC) dient de Examencommissie toestemming te geven voor de vrijstellingen en een eventuele aangepaste studieroute. De examencommissie ziet toe op de kwaliteit van de toetsing en het niveau. Op ELO, onder Examencommissie staan de vergaderdata en belangrijke mededelingen van de Examencommissie. Ook staat hier de informatie voor correspondentie met de examencommissie. De Examencommissie is bereikbaar onder: Per 1 juli 2011 kennen we een Examencommissie voor de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (voltijd en deeltijd) en Creatieve Therapie (voltijd en verkort) gezamenlijk. Deze gezamenlijke commissie voert de werkzaamheden uit zoals vastgelegd in het Studentenstatuut deel 1 en deel 2 van de School Social Work and Arts Therapies. De Examencommissie is als volgt samengesteld: Voorzitter, onafhankelijke rol Rommy Schaap Deskundige opleiding SPH Pieter van Bentum Deskundige opleiding CT Ton Turkenburg Lid met juridische expertise Saskia Polak STENDEN hogeschool SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING DEELTIJD 15

16 Hoofdstuk 1 Secretaris/ambtelijke ondersteuning Adviseurs vacature Pieter Looze Hannie van der Gijp Toetscommissie De toetscommissie is in opdracht van de examencommissie verantwoordelijk voor de samenstelling, uitvoering en controle van alle toetsen binnen de opleiding SPH. Klachten over toetsen worden door de examencommissie voorgelegd aan de toetscommissie voor advies. Ook stelt deze commissie het toetsrooster samen. Per module staan twee toetsmomenten (data) vermeld. Bij deelname aan één of meer van deze toetsen is het raadzaam goede nota te nemen van het moduultentamenreglement van het instituut (zie 2D in dit Studentenstatuut deel 1). Voor alle toetsen geldt dat u zich minimaal twee weken van tevoren via Progress moet aanmelden. De toetsen in het eerste leerjaar worden weliswaar drie keer aangeboden, maar u mag er maar twee van benutten. Voor de toetsen in jaar twee, drie en vier geldt dat er twee kansen zijn waar gebruik van kan worden gemaakt. Voor verzoeken, uitzonderingen, etc. dient u zich schriftelijk te wenden tot de Examencommissie van SPH (zie 2A.15 in dit Studentenstatuut deel 1).Zie voor de voorwaarden het onderwerp examencommissie. Legitimatie Iedere student dient zich op verzoek te allen tijde door middel van de collegekaart te legitimeren. In beginsel is deelname aan een toets uitgesloten, indien de student de voor het betreffende studiejaar geldige collegekaart niet bij zich heeft. In uitzonderingsgevallen kan deelname aan de toets echter worden toegestaan, wanneer een student zich én op andere wijze kan legitimeren én zich binnen vijf werkdagen persoonlijk komt legitimeren met zowel het vervangende legitimatiebewijs als de geldige collegekaart bij een lid van de examencommissie SPH dan wel een door de examencommissie aan te wijzen persoon. Eerst wanneer deze laatste handeling verricht is, heeft de student recht op uitslag van de toets (zie MTR 16.a). (Zie ook hfdst. 3) De curriculumcommissie De curriculumcommissie SPH werkt in opdracht van het managementteam (MT). De taken van de curriculumcommissie zijn: het bijsturen, bewaken en (laten) bewerken van de moduleblauwdrukken en moduleboeken, erop gericht dat het curriculum voldoet aan de accreditatie-eisen. Zij doet dit gevraagd en ongevraagd. Uitsluitend na schriftelijke instemming van deze commissie kan een moduleboek aangeboden worden aan studenten Adviesraad De opleiding hecht grote waarde aan actualisering van het opleidingsprofiel. De Adviesraad speelt daarbij o.a. een rol. De Adviesraad is een orgaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van verschillende, voor de opleiding SPH en CT relevante, werkvelden en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke doelstelling van de Adviesraad is de wisselwerking tussen opleiding en werkveld te intensiveren en het management gevraagd en ongevraagd te adviseren voor wat betreft beleid, organisatie en uitvoering van het onderwijs. Periodiek wordt overleg met de Adviesrad gevoerd omtrent zaken als onderwijsvernieuwing, aansluiting van de opleiding op het werkveld, beroepsgerichtheid van de opleiding, etc. 1.3 Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg binnen richt zich o.a. op het evalueren van het primaire proces; het onderwijs. Dit met het doel om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verbeteren. Evalueren moet hierbij gezien worden als een onderdeel van het 16 STUDIEGIDS - DEEL /2012

17 Hoofdstuk 1 totale proces van kwaliteitszorg, waaronder ook aspecten als personeel en organisatie vallen. Tijdens het evalueren worden gegevens over het onderwijs verzameld, verwerkt en gerapporteerd. Aanvullende informatie wordt verkregen door panelgesprekken, waarin studenten op diverse onderdelen mondeling hun mening kunnen toelichten en suggesties ter verbetering kunnen aandragen. De uitkomsten van de verschillende evaluatieonderdelen worden meegenomen in revisies van het onderwijsprogramma en de ontwikkelingen rondom de onderwijsvernieuwing. Studenten worden gestimuleerd betrokken te zijn bij dit proces van kwaliteitsbewaking en -verbetering van hun opleiding. Bij de evaluatie van het primaire proces wordt rekening gehouden met opleidingsspecifieke kenmerken. Op hogeschoolbreed niveau heeft het Instituut deelgenomen aan een interne positiebepaling volgens het EFQM-model (European Foundation for Quality Management). Doel van het EFQM-traject is met vertegenwoordigers uit diverse geledingen van een opleiding vast te stellen in welke fase de het instituut zich bevindt op weg naar totale zorg voor kwaliteit. Hierbij wordt gekeken naar negen aandachtsgebieden voor een onderwijsorganisatie, waaronder beleid en strategie, waardering door personeel, waardering door klanten (studenten) en eindresultaten. De rapportage van deze positiebepaling geeft verbeterpunten aan die de opleiding verwerkt in haar plannen voor verbetering. 1.4 Internationalisering Uitgangspunten De opleiding SPH is internationaal georiënteerd. Redenen daarvoor zijn: de multiculturele context van onze samenleving, een toenemende internationale arbeidsmarkt (binnen Europa), toenemende migratie en toenemende internationale communicatiemogelijkheden via bijvoorbeeld internet, waarvoor een Engelstalig begrippenkader van het vakgebied een eerste vereiste is. De opleiding sluit daarmee aan bij het Stenden hogeschool brede streven naar internationalisering zoals dat o.a. in het onderwijsconcept van de Hogeschool wordt verwoord en in het ondernemingsplan van de Hogeschool. Een aantal voorbeelden: Vanaf 2003/2004 maken (kleine) groepen SPH-studenten gebruik van de campus in Zuid-Afrika, Port Alfred, voor hun stages en vanaf 2006 middels de minor Humanitarian Hospitality. De opleiding kent een toenemende instroom van Duitstalige studenten. Ter ondersteuning van het Nederlandstalig lesprogramma wordt er door de Stenden hogeschool direct bij binnenkomst een cursus Nederlands aangeboden. (NT2) De opleiding sluit samenwerkingscontracten in het kader van student- en docentuitwisseling met opleidingen in Finland, Zweden en Duitsland. De opleiding heeft (stage)contacten in het buitenland, zowel binnen de EG als daarbuiten Bezoek van groepen Duitse studenten aan onze opleiding Mede door het openstellen van de grenzen binnen Europa en de afstemming tussen de opleidingen, is één systeem van studiepunten, het ECTS (European Credit Transfer System) ingevoerd. Daarbij staat 1 E.C. voor 28 studie-uren. In 2007 is er een samenwerkingscontract afgesloten met een Duitse opleiding in Velbert voor bachelor doorstroming naar Stenden hogeschool. Internationalisering en interculturalisatie is in elk moduul een onderdeel van de lesstof. Studenten worden gestimuleerd gebruik te maken van (onderdelen) van de Grandtour van de hogeschool. Geregeld gaan docenten naar het buitenland om internationale samenwerking te verbreden en te verdiepen met name in Zuid-Afrika en Duitsland. STENDEN hogeschool SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING DEELTIJD 17

18 Hoofdstuk 1 De opleiding SPH vindt het van belang dat haar studenten de Engelse taal beheersen in woord en geschrift. Zo nodig kunnen studenten zelf hun vaardigheden verbeteren door gebruik te maken van het Language Centre van Stenden. 1.5 Contractactiviteiten Het Instituut Service Management (ISM) verzorgt samen met de SPH de dienstverlening aan het beroepenveld. Bij de opzet van het Instituut Service Management staat een wisselwerking tussen onderwijs en werkveld voorop. Deze keus is gebaseerd op de overtuiging dat er binnen het hoger beroepsonderwijs sprake moet zijn van een koppeling tussen theorie en praktijk. Het uitvoeren van contractactiviteiten door docenten en de begeleiding van studenten bij het uitvoeren van deze activiteiten ten behoeve van het werkveld worden gezien als normale onderwijsactiviteiten. Voor de SPH gaat het wat betreft de instellingen die gebruik maken van de diensten van het Instituut Service Management, bijv. om zorg- en hulpverleningsinstellingen, gemeentes, politie, cliëntenbelangen en GGZ. Via deze projecten wordt vorm gegeven aan de wisselwerking tussen opleiding en werkveld, terwijl het voor u als student een mogelijkheid biedt om ervaring op te doen in het deelnemen aan een vorm van toegepast onderzoek. Naast deze vorm van onderzoek is er nog de mogelijkheid om via de afstudeerscriptie onderzoek te verrichten naar specifieke vragen uit het werkveld. 1.6 Dienstverlening In Progress kunt u de resultaten lezen die u behaald hebt in het afgelopen jaar (zie hoofdstuk 3). Via het netwerk kunt u zich inloggen op Progress en daarmee regelmatig uw studieresultaten controleren. Er zijn afspraken gemaakt binnen de opleiding: a. in de regel worden de studieresultaten van een moduul bekend gemaakt, uiterlijk drie weken na afloop van het moduul; b. docenten van de opleiding SPH-deeltijd voeren de uitslagen in in Progress. SPHdeeltijd c. staan er onjuistheden in de uitslaglijsten dan moet u als student als eerste naar de betreffende vakdocent. Zijn er verdere problemen of onduidelijkheden, dan neemt u contact op met de moduulcoördinator. d. Progress maakt iedere week een update voor de studenten zodat iedereen zo actueel mogelijk op de hoogte is van de stand van zaken. NB: De studieresultaten kunt u via het netwerk lezen. Controleer als student regelmatig de studieresultaten. 1.7 Het secretariaat SPH Het secretariaat heeft taken op het gebied van financiën en ondersteuning. Het secretariaat is tussen en uur en tussen en uur geopend voor vragen van studenten, b.v. voor zaken als aanmelding, uitschrijving, adreswijziging, toetsing, e.d. Secretaresse van de opleiding is Mw. R. Pool. 1.8 Frontdesk (zie hoofdstuk 3) In het grote trappenhuis op de eerste etage is de frontdesk van SPH. De frontdesk heeft als doel de communicatie en informatievoorziening naar medewerkers, studenten en gasten van de Stenden hogeschool te optimaliseren. De frontdesk wordt afwisselend bemenst door studenten die onder leiding van een praktijkbegeleider stage lopen. U kunt bij de frontdesk tussen en uur terecht voor algemene vragen over het academisch jaar, de faciliteiten van de Stenden hogeschool, vragen 18 STUDIEGIDS - DEEL /2012

19 Hoofdstuk 1 omtrent roosters, roosterwijzigingen, puntenadministratie, herkansing en de aanof afwezigheid van docenten. De inlevertijden voor werkstukken zijn van t/m 17.00uur. Ziekt- en betermelding melden bij de frontdesk vóór uur op (058) (zie hoofdstuk 4) 1.9 Interne communicatie / ELO (zie hoofdstuk 3) Binnen de Stenden hogeschool en SPH worden verschillende middelen gebruikt voor de communicatie tussen docenten en studenten, zoals Bello, het CHnet en de Stenden Times. ELO wordt gebruikt voor onderwijsgerelateerde zaken per moduul. Op het Intranet, het Chnet, staat nieuws en algemene informatie over Stenden hogeschoolbrede aangelegenheden. Daarbinnen heeft de opleiding SPH een eigen pagina waarop ook informatie te vinden is voor studenten en medewerkers. In de Stenden Times worden opleidingsoverschrijdende zaken beschreven. Roosters, roosterwijzigingen en groepsindelingen vind u op intranet. De aan- en afwezigheidslijsten van docenten en andere medewerkers staan vermeld op Bello. Het is aan te raden om iedere dag zowel ELO als intranet te raadplegen Ziekmelding (zie ook H.4) Voor veel onderwijsactiviteiten geldt een verplichte aanwezigheid; bent u ziek dan dient u dit te melden bij het Frontdesk. Hiervan wordt een notitie gemaakt. De Frontdesk geeft geen ziekmeldingen door, aan docenten, tutoren, supervisoren, coördinatoren, e.d., maar zij kunnen de notities van ziekmelding inzien bij het Frontdesk. Als u weer beter bent, geeft u dat ook aan de Frontdesk door. Ziekmelden voor uur. (Zie ook hfdst. 3) 1.11 Studenten afkomstig uit het buitenland (w.o. Duitse studenten) De laatste jaren kent de opleiding SPH een toename van instroom van buitenlandse studenten (anderstalig) met name afkomstig uit Duitsland. De opleiding SPH heeft specifieke aanpassingen ontwikkeld ter voorkoming van ongewenste schooluitval. In maart 2008 is hiervoor een projectplan vastgesteld door het managementteam SPH, in overleg met het projectteam buitenlandse studenten. Aanpassingen zijn: Taalondersteuning door een student gericht op: controle taal hij inleveren werkstukken/spreekvaardigheid. Speciale bijeenkomsten voor buitenlandse studenten met de coördinator 1 e jaar. Eigen aanspreekpunt voor buitenlandse studenten in de opleiding SPH. STENDEN hogeschool SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING DEELTIJD 19

20 Hoofdstuk 1 20 STUDIEGIDS - DEEL /2012

21 2 Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Leeuwarden 2A Onderwijsbeleid (Basis; onderwijsbeleidsdocument SPH) 2A.1 Omschrijving van het beroep waartoe opgeleid wordt De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening is een vierjarige HBO-opleiding en leidt op voor beroepen in het brede veld van de psychosociale hulpverlening op uitvoerend, coördinerend en beleidsniveau. In de opleiding leert de student werken met de verschillende doelgroepen in de hulpverlening. Het kan gaan om: Kinderen en jongeren met een beperking, jeugdigen die met justitie in aanraking zijn gekomen of een ontwikkelingsprobleem hebben; Volwassenen die problemen hebben bij het opvoeden van hun kinderen, in psychische of sociale nood verkeren, gehandicapt zijn of in aanraking met justitie zijn gekomen; Ouderen met lichamelijke en psycho-sociale klachten of met de wens zo lang mogelijk thuis te blijven wonen (ambulant werk wordt steeds belangrijker). SPH heeft landelijke afspraken met zeven werkvelden welke zijn vastgelegd in de Creatieve Professional. De zeven werkvelden zijn: Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, psychiatrie, justitie en asielzoekerscentra. De student doet ervaring op met de verschillende vormen van hulpverlening, namelijk (semi-residentieel en ambulant). Aan de hand van thema s die ontleend zijn aan de praktijk wordt de student opgeleid tot professioneel hulpverlener. Dat wil zeggen dat hij/zij kennis van zaken heeft, beschikt over de juiste competenties en een adequate beroepshouding heeft. In het eerste jaar gaat het om oriëntatie op het beroep van Sociaal Pedagogische Hulpverlener. In het tweede jaar ligt de focus op methodisch werken: de uitvoering staat centraal. Het derde jaar is gericht op beleid. De Sociaal Pedagogisch Hulpverlener is de intermediair tussen het beleid en de uitvoering: de operationele hulp- en zorgverlening. In het vierde jaar staat leiderschap centraal en de afstudeerscriptie. De Stenden hogeschool kent één onderwijsmodel voor de gehele hogeschool, namelijk thematisch geïntegreerd onderwijs met probleemgestuurd onderwijs als grondvorm. Daarnaast zijn er verwante onderwijsvormen gekozen voor de tweede fase van de opleiding die recht doen aan het zelfstandiger studeren van de student. Van de student wordt verwacht dat hij in hoge mate verantwoordelijkheid draagt voor het eigen leerproces. STENDEN hogeschool SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING DEELTIJD 21

22 2A.2 Verantwoording van het onderwijs De Stenden hogeschool wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een New University, een internationaal erkende onderwijsinstelling voor hoger onderwijs met een oriëntatie op de beroepspraktijk (New University. Journey to the future, Stendenhogeschool, 2009). Op de hogeschool is aandacht voor de persoonlijke inspiratiebronnen en oog voor de menselijke maat en behoeften. Vanuit deze missie en visie kiest de hogeschool, naast het zorgen voor kwaliteit van de onderwijs- en kennisdiensten, voor het verdiepen en versterken van het profiel van de Stenden hogeschool aan de hand van de aspecten de volledige mens, meesterschap, waarden, ondernemend en intercultureel. Deze aspecten vormen in hun samenhang het profiel van de hogeschool (Wereldwijs Onderwijs, Leven leren leiden, Stenden Onderwijsvisie, 2009). Wij vinden het essentieel dat de hulpverlener de problematiek van de cliënt integraal benadert. Dat hangt samen met onze mensvisie. De mens is een eenheid van soma en psyche, die in voortdurende in wisselwerking staat met de omgeving (gezins- en maatschappelijke factoren) en waaraan een levensverhaal is voorafgegaan (cultureelhistorische perspectief). Ook de levensbeschouwelijke aspecten vormen een belangrijke component. Een centraal uitgangspunt bij de behandeling is het stimuleren en respecteren van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Wij leiden hulpverleners op die een cliënt kunnen zien als een mens met eigen mogelijkheden en doelen. We vragen respect voor de eigenheid van de cliënt en inzicht in zijn beperkingen. Beroepsprofiel De gezamenlijke opleidingen SPH hebben in samenspraak met het werkveld het beroepsprofiel van een sociaal pedagogische hulpverlener geformuleerd. (De creatieve Professional met afstand het meest nabij, 2009) Het betreft het opleidingsprofiel en de opleidingskwalificaties Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Deze omschrijving van het beroependomein vormt de basis van de opleidingsinhouden. Het is de missie van de sociaal pedagogisch hulpverlener om cliënten volwaardig en menswaardig te laten functioneren in hun primaire leefsituatie en sociale omgeving, juist met en voor mensen die niet in staat zijn om hieraan zelfstandig en autonoom vorm te geven. Om dit te bereiken is hij nabij en aanwezig in de primaire leefsituatie en in de sociale omgeving van de cliënt(en), benut hij professioneel en op creatieve wijze hart, hoofd en handen. Hij streeft duidelijke, vastgelegde doelen na, is altijd uit op menselijke waardigheid, waarbij verantwoordelijkheid en zelfregulatie fundamenteel zijn ( De creatieve professional, 2009, pag. 19). De SPH er werkt doorgaans in teamverband en neemt de hulpvraag van de cliënt en diens specifieke situatie als uitgangspunt. In het beroepsprofiel van een SPH er worden drie niveaus van handelen onderscheiden: Segment 1 : hulpverlening aan en ten behoeve van cliënten Segment 2 : het werken binnen en vanuit een hulpverleningsorganisatie Segment 3 : het werken aan professionalisering Deze drie niveaus van handelen zijn met elkaar verbonden. De vormgeving van de hulpverlening in segment 1 wordt sterk bepaald en/of ingekaderd door beslissingen uit segment 2 en 3. In de opleiding SPH wordt de student opgeleid om op de drie bovengenoemde niveaus adequaat te kunnen functioneren. Competenties en opleidingskwalificaties Binnen het onderwijs is sprake van ontwikkelingen die samenhangen met trends in de samenleving. Ontwikkelingen als Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en internationalisering dragen daaraan bij. In het onderwijs wordt op deze ontwikkelingen gereageerd door het ontwikkelen van levenslang leren, leren leren en verwante begrippen te benadrukken. In samenhang met deze ontwikkelingen zien we dat de meeste beroependomeinen aan sterke verandering onderhevig zijn. We zien ook dat 22 STUDIEGIDS - DEEL /2012

23 functies sneller komen en verdwijnen. Beroepen verbreden zich, zodat beroepsbeoefenaren beter zijn toegerust om te kunnen functioneren in verschillende beroepscontexten en op een arbeidsmarkt waarin de eisen meer divers worden en aan verandering onderhevig zijn. Dit leidt tot de behoefte aan een brede bekwaamheid die functioneel is in een beroepscontext die aan grote verandering onderhevig is. Competenties SPH heeft van daaruit gekozen voor het formuleren van opleidingskwalificaties in de termen van competenties: het gestructureerd en geïntegreerd vermogen tot het adequaat verrichten van arbeidshandelingen en het oplossen van arbeidsproblemen. Competenties betreffen de persoon van de beroepsbeoefenaar* en benadrukken per definitie de persoonlijke wijze waarop deze aan de kwalificaties voldoet. In het onderwijs staat dan ook het leren omgaan met kernproblemen van het beroep en het leren oplossen van beroepsproblemen in praktijksituaties centraal. De kerntaak van de SPH-er is hulp bieden aan personen die structurele problemen ondervinden in hun ontwikkeling en functioneren in de woon- en/of leefomgeving. Het gemeenschappelijke kenmerk van alle cliëntsystemen is dat ze zodanig in hun ontwikkeling of bestaan worden bedreigd dan wel voor anderen een bedreiging vormen, dat hulp en zorg geboden moet worden. * Wij verwijzen naar De creatieve professional: met afstand het meest nabij (2009) welke op de boekenlijst staat vermeld. 2A.3 Opvattingen over leren en onderwijzen Studentgecentreerd onderwijs De opleiding gaat er bij het onderwijs vanuit, dat het leerproces van de student centraal staat. De onderwijzende docent functioneert daarbij als begeleider van dit leerproces. De student wordt daarbij intensief begeleid bij het verwerven van kennis, inzichten en vaardigheden die vereist zijn voor de therapeutische toepassingen. Daarnaast is het ontwikkelen van een professionele attitude een belangrijk opleidingsdoel. Veel persoongerichte begeleiding van de student leidt ertoe, dat deze inzicht krijgt in de eigen mogelijkheden én grenzen. Puntentoekenning ECTS studiepunten Sinds schooljaar 2004/2005 gebruikt de Stenden hogeschool het European Credit (Transfer System) (ECTS). De invoering van EC is een gevolg van de invoering van het bachelor-master stelsel (BaMa). Alle hogescholen en universiteiten in Nederland gebruiken per 1 september 2004 dit systeem. Doel hiervan is een uniform systeem in heel Europa, zodat uitwisseling van studieresultaten tussen internationale hogescholen en universiteiten eenvoudiger wordt. Een studiejaar telt 60 EC studiepunten. Een EC studiepunt is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. Een vierjarige bacheloropleiding in het hbo heeft dus een omvang van in totaal 240 EC. De SPH-deeltijdstudent ontvangt voor de beroepspraktijk (minimaal 16 uur per week gedurende het hele jaar) op jaarbasis 24 EC. STENDEN hogeschool SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING DEELTIJD 23

Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd

Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd Studiegids 2011-2012 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen Opleiding Telefoon : (058) 244 14 41 Telefoon : (058) 244 16 07

Nadere informatie

Creatieve Therapie School Social Work and Arts Therapies

Creatieve Therapie School Social Work and Arts Therapies Creatieve Therapie School Social Work and Arts Therapies Studiegids 2011-2012 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen Opleiding Telefoon : (058) 244 14 41 Telefoon : (058)

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift*versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van vooropleiding, vrijstellingen

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk datum 4 mei 2017 onderwerp Opleidingscommissies: belangrijkste veranderingen op een rij van Projectgroep opleidingscommissies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Versie juni 2016 Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift* > versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd 2018 2019 Sociaal Werk Bachelor of Social Work - Voltijd In het kort Als sociaal werker bied jij ondersteuning aan mensen die in de problemen zitten en er, ook met hulp van familie en bekenden, niet meer

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM)

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) VERDIEP JE IN SPECIFIEKE LEIDERSCHAPSTHEMA S De Master of Educational Management is een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding voor ervaren schoolleiders (PO, VO, MBO

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de hogeschool Inholland Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Voor onze opleiding geldt: samenwerken

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Vraag om pedagogisch professionals in de verschillende sectoren met

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Homiletiek Leerjaren 3 en 4 2012-2014 1 Module Homiletiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Het Woord vertolken 2. Introductie a. Wat

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel. Berber Visser NNK 13 april 2017

Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel. Berber Visser NNK 13 april 2017 Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel Berber Visser NNK 13 april 2017 De breedte van flexibilisering Temporiseren Kennis en ervaren waarderen Met bewijslast uit de eigen praktijk of uit de opleiding

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie