JEUGDBELEIDSPLAN A.S.C. SDW 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JEUGDBELEIDSPLAN A.S.C. SDW 2013"

Transcriptie

1 JEUGDBELEIDSPLAN A.S.C. SDW 2013 Afdeling Documentnaam SDW Jeugdbeleidsplan.doc Versie 1.0 Classificatie Algemeen Samensteller(s) R.I. van Gom Neumann Laatste revisie datum A.S.C. SDW 19 mei 2014

2 Revisies Versie Datum Wijziging Aangebracht door wijziging Eerste concept R.I. van Gom Neumann Commentaar verwerkt R.I. van Gom Neumann Na evaluatie R.I. van Gom Neumann Finale versie R.I. van Gom Neumann Laatste revisie: 19 mei 2014 Opgeslagen door: R.I. van Gom Neumann Inleiding Dit document vormt onderdeel van de Prince2 methodiek voor het opzetten van planmatige projecten die 80 uur of meer aan capaciteit gaan gebruiken. Versiedatum Pagina 2 van 35

3 Samenvatting en aanbevelingen Deze startnotitie is opgesteld naar aanleiding van een opdracht van het Hoofdbestuur van ASC SDW, om te onderzoeken wat een jeugdbeleidsplan voor de ontwikkeling van toenemende jeugdspelers bij SDW in de toekomst aan kwalitatieve en prestatieve verbeteringen kan betekenen. De notitie neemt als uitgangspunten de nabije rol van de jeugdleiding en de daarbij te veranderen organisatorische aspecten. Ter onderbouwing van een besluit hieromtrent worden de voornaamste zaken belicht en in het kader van de toekomst van de vereniging geplaatst. De opdracht SDW Jeugdbeleidsplan 2013, nader te noemen Jeugdbeleidsplan, adviseert naar aanleiding van de groei bij de jeugdopleiding de nodige acties die hiervoor in gang moeten worden gezet. De veranderingen in het verenigingsleven zullen een stimulans moeten vinden door de continuïteit van de jeugd te waarborgen om zodoende de negatieve spiraal van doorgroei en ontwikkeling naar de senioren om te buigen naar een positieve omwenteling. De opdracht SDW Jeugdbeleidsplan 2013 adviseert tevens om gedurende de implementatie de groei van de jeugdafdeling volledig door te voeren. Door gelijksoortige werkzaamheden binnen de jeugdafdeling zodanig af te stemmen kunnen schaalvoordelen en synergie worden verkregen. Na uitvoering van het Jeugdbeleidsplan en de organisatorische integratie, zal een meer stabiele situatie zijn bereikt, waardoor nieuwe investeringen in de jeugd opnieuw kunnen worden overwogen en met meer succes kunnen plaatsvinden. Versiedatum Pagina 3 van 35

4 INHOUDSOPGAVE 1. DOCUMENTINFORMATIE GOEDKEURINGEN BUDGETCODES REVIEWERS BRONNEN DISTRIBUTIE LIJST TERMINOLOGIE, AFKORTINGEN EN DEFINITIES AANLEIDING UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN UITGANGSPUNTEN Algemene uitgangspunten Uitgangspunten D-, E- en F-pupillen Uitgangspunten A-, B- en C-junioren DOELSTELLINGEN Algemene doelstelling Doelstellingen D-, E- en F-pupillen Doelstellingen A-, B- en C- junioren JEUGDTRAINERS, JEUGDLEIDERS EN JEUGDSPELERS TAKEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE JEUGDTRAINERS EN LEIDERS De jeugdtrainers De jeugdleiders Algemeen AFSPRAKEN MET DE JEUGDSPELERS TECHNISCH BELEID STRUCTUUR VAN DE VERENIGING VANUIT VOETBALTECHNISCH OOGPUNT OVERLEG TEAMINDELING MATERIAAL VOOR DE JEUGDTEAMS De trainingen De wedstrijden JEUGDTRAINING EN LEEFTIJDSKENMERKEN JEUGDTRAINING De inhoud en opbouw van een training Het trainingsschema LEEFTIJDSKENMERKEN KEEPERSTRAINING WANNEER BEGINNEN WE MET DE KEEPERSTRAINING? HET LEERPLAN VOOR DE JEUGDKEEPERSTRAINING GEDRAGSREGELS VOOR SDW LEDEN INLEIDING: REGELS: Tijdens de training: Maatregelen: Voor, tijdens en na de wedstrijd: Versiedatum Pagina 4 van 35

5 8.3. ALGEMENE REGELS: BEREIK RANDVOORWAARDEN & BEPERKINGEN KWALITEITSVERWACHTINGEN BEOOGD PERSONEEL STAPPENPLAN DOELSTELLINGEN Versiedatum Pagina 5 van 35

6 1. Documentinformatie 1.1. Goedkeuringen OPGESTELD DOOR PROJECTLEIDER R.I. van Gom Neumann GEACCEPTEERD DOOR HOOFDBESTUUR GEACCEPTEERD DOOR JEUGDBESTUUR GEACCEPTEERD DOOR ALGEMENE LEDENVERGADERING Datum: Datum: Datum: Datum: 1.2. Budgetcodes Code Omschrijving Aantal Uren Geldig tot XX Jeugdplan XX Jeugdbeleidsplan Reviewers Versie Reviewers 0.1 C. Schut J. Krop 0.2 Hoofdtrainer selectie en trainers jeugd 0.3 Hoofdtrainer selectie en trainers jeugd 1.0 SDW Bestuur Bronnen Document Internet Informatie SDW-leden 1.5. Distributie lijst Naam Rol J. Krop Voorzitter SDW Leden Hoofdbestuur Bestuurslid Leden Bestuurslid Leden Technische Staf Technische leiding Leden Technische Commissie Technisch beleid 1.6. Terminologie, afkortingen en definities Afkorting Omschrijving SDW Sterk Door Wilskracht Versiedatum Pagina 6 van 35

7 2. Aanleiding Het voetbal is slechter geworden. Dat hebben we jaar in, jaar uit kunnen lezen en horen. Met die kreet doelt men niet zozeer op het betaalde voetbal, maar veel meer op het amateurvoetbal. Dat heeft de laatste jaren, volgens insiders, enorm aan kwaliteit moeten inleveren. En ik denk dat we het grotendeels met die mensen eens moeten zijn. Zowel technisch als tactisch is een dalende lijn in het niveau te zien. De oorzaak hiervan ligt in mijn ogen voor de hand: er is bijna geen straatvoetbal meer. Jeugdige spelers kiezen voor een andere sport of hebben andere bezigheden, zoals televisie kijken en computerspelletjes spelen. Urenlang voetballen op straat of een veldje in de buurt is er nog maar zelden bij. En minder oefenen betekent vanzelfsprekend minder kwaliteit! Wanneer we als voetbalvereniging de verslechtering willen tegengaan zullen we op die ontwikkeling in moeten spelen. Het betekent dat we de tijd die jeugdspelers bij de voetbalclub doorbrengen optimaal moeten benutten. Tijdens trainingen en wedstrijden zullen we de jeugdspelers nagenoeg alle facetten van het voetbal moeten bijbrengen. Planmatige en doelgerichte training en begeleiding zal daarbij onontbeerlijk zijn. Vandaar een jeugdopleidingsplan zoals dat hier voor U ligt. Het jeugdopleidingsplan is speciaal geschreven voor het technisch kader van SDW. Dit kader bestaat uit de technische commissie [moet nog worden samengesteld], de jeugdtrainers en jeugdleiders van SDW. Zij zijn het immers, die een paar keer in de week met de jeugdleden werken. Vooral op hen is het jeugdopleidingsplan afgestemd, zodat zij er in hun functioneren binnen de jeugdopleiding mee aan de slag kunnen. Indirect heeft het plan ook een, zij het meer informatieve, functie voor bestuursleden en commissieleden binnen de vereniging. De opzet van het jeugdopleidingsplan is zoveel mogelijk ontleend aan de praktijk. Verder zijn delen geschreven aan de hand van literatuur over jeugdvoetbal. Het jeugdopleidingsplan is verdeeld in zeven hoofdstukken die elk een onderdeel omvatten. In het derde hoofdstuk worden de uitgangspunten en doelstellingen, die voor onze vereniging gelden, omschreven. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke taken en verantwoordelijkheden SDW verwacht van de jeugdtrainers en jeugdleiders. Verder staan in dat hoofdstuk ook de afspraken die we aan het begin van het voetbalseizoen maken met de jeugdspelers. In het vijfde hoofdstuk staat geschreven hoe het technisch beleid binnen onze vereniging er uit ziet. De structuur en belangrijke afspraken binnen dit beleid komen daarbij aan bod. Hoofdstuk 6 is een informatief deel voor ons technisch kader. Het bevat de voornaamste wetenswaardigheden over jeugdtraining, jeugdwedstrijden en leeftijdskenmerken. In het zevende en laatste hoofdstuk komt tenslotte de keeperstraining aan de orde. Hierin wordt de leer- en ontwikkelingslijn van de doelman weergegeven. Het jeugdopleidingsplan is vooral bedoeld om het plezier van alle jeugdleden te vergroten door de kwaliteit van de jeugdopleiding te verbeteren. Hierdoor zullen alle jeugdspelers op eigen niveau zo goed mogelijk kunnen functioneren en zal een goede doorstroming naar alle geledingen van de seniorenafdeling kunnen worden bewerkstelligd. Hopelijk levert dit jeugdopleidingsplan een positieve bijdrage aan alles wat met de voetbaltechnische opleiding van onze jeugdspelers te maken heeft. Robbert van Gom Neumann, Amsterdam, februari Laatstelijk na evaluatie bijgewerkt juni 2013 Versiedatum Pagina 7 van 35

8 3. Uitgangspunten en doelstellingen 3.1. Uitgangspunten Algemene uitgangspunten 1. Binnen de jeugdopleiding zal de opleiding van jeugdspelers de boventoon moeten voeren en zullen de prestaties in en resultaten van wedstrijden in dienst moeten staan van die opleiding. 2. Binnen de jeugdopleiding zal er worden ingespeeld op individuele jeugdspelers, zodat een ieder zich ten alle tijde gesteund weet en op zijn/haar gemak zal voelen in zijn/haar ontwikkeling. 3. Binnen de jeugdopleiding staat het belang van de jeugdspeler boven het belang van de jeugdtrainer/jeugdleider. 4. Binnen de jeugdopleiding staan alle betrokkenen open en positief tegenover elkaar, eventuele kritiek is opbouwend van aard en wordt op het juiste moment, de juiste plaats en de juiste manier naar voren gebracht Uitgangspunten D-, E- en F-pupillen De training voor de D-, E- en F-pupillen staat in het teken van balgewenning en wedstrijdgewenning. Voor de allerkleinsten is de bal nog de grootste weerstand. Pas als een speler de bal redelijk beheerst, komen de volgende weerstanden aan de orde: de medespeler en tegenstander. De training moet deze weerstanden bevatten. Voor F-pupillen en eerstejaars E-pupillen betekent dat heel veel oefenvormen met de bal en vooral veel beweging. Deze groep leert vooral door kijken en doen, niet door luisteren. We zullen moeten kiezen voor veel spelvormen, waarin de pupillen spelenderwijs de technieken onder de knie krijgen. Het dribbelen, drijven, passen en trappen zijn de belangrijkste technieken voor deze leeftijd. Dit moet niet geoefend worden in strak voorgeschreven oefenvormen, maar juist in opdracht- en spelvormen. Op die manier kan de speler zijn fantasie en creativiteit ontwikkelen. De trainingsvorm moet in de belevingswereld van de speler liggen. Pas dan is er optimale beleving, een voorwaarde voor elke training. Bij tweedejaars E-pupillen en D-pupillen is er in het algemeen voldoende balbeheersing om in de training de weerstanden medespeler en tegenstander nadrukkelijker in te passen. In deze leeftijdsfase moet duidelijk worden dat het samenspelen de basis is voor het voetbalspel. De individuele kwaliteiten zullen in dienst moeten staan van dat samenspel. Deze bepalen mede het niveau van het samenspel. Veel oefenvormen met de bal blijven ook bij deze groep centraal staan. Daarnaast dient het grootste gedeelte van de training te worden gebruikt voor Versiedatum Pagina 8 van 35

9 positie- en partijspelen, waarbij aan het samenspel en het creëren van kansen nadrukkelijker gedacht moet worden. Het af en toe stil leggen van een spelsituatie om te laten zien wat er goed en fout gaat, kan bij deze groep beginnen. Goed leren samenspelen kan alleen geleerd worden in vormen waarbij er weerstanden zijn. Samenspel zonder tegenstander heeft nauwelijks zin. Het samenspelen in een 11 tegen 11 of 7 tegen 7 is voor veel spelers te onoverzichtelijk en dus te moeilijk. Daarom moeten we vereenvoudigen tot positiespelen 3 tegen 1, 4 tegen 2, 5 tegen 2 en partijspelen hooguit 5 tegen 5. Hierbij is het spel overzichtelijk voor de speler en wordt er sneller geleerd. Daarnaast is het hebben van veel wisselende balcontacten voorwaarde voor het leren voetballen. Dit lukt beter in kleine positie-/partijspelen dan in 11 tegen 11 of 7 tegen 7. De training van deze leeftijdsgroep hoeft ook niet steeds anders te zijn. Herhalen van veel dezelfde vormen is de basis voor beter leren voetballen. De wedstrijden zullen in het verlengde moeten liggen van de jeugdtraining. Dat wil zeggen, dat in wedstrijden vooral datgene centraal moet staan wat in de training aan de orde is geweest. Afhankelijk van de leeftijdsgroep moeten accenten worden gelegd. Tijdens wedstrijden moeten we heel gericht coachen. In wezen moeten we hetzelfde doel nastreven als de jeugdtrainer in zijn training doet. Als we van dat principe uitgaan zal het leren voor de spelers zelf ook herkenbaarder worden. Naast dit doelgericht coachen, mogen we niet voorbij gaan aan meer algemene dingen die een rol spelen bij wedstrijden, zoals de spelregels, gedragsregels en sportiviteit en bekende technische vaardigheden Uitgangspunten A-, B- en C-junioren Uitgangspunt voor training aan A-, B- en C-junioren is vooral de wedstrijd. Datgene wat fout gaat in de wedstrijd vormt de inhoud van de training daarna. Om te zien wat er goed en fout gaat in de wedstrijd, zal de trainer de wedstrijd moeten kunnen lezen. Daarbij moet hij vooral letten op de drie belangrijkste momenten: 1. BALBEZIT Hoe is het vrijlopen bij balbezit? Zijn alle individuele acties gerechtvaardigd? Hoe is de onderlinge coaching? Zijn de passes juist of onvoldoende? enz. enz. 2. BALBEZIT TEGENSTANDER Wat doet de speler die het dichtst bij de tegenstander met de bal is? Wat doen de andere spelers? Doet iedereen mee, of wordt het terugveroveren van de bal aan enkele spelers overgelaten? Hoe wordt er verdedigd (afwachtend of actief)? enz. enz. Versiedatum Pagina 9 van 35

10 3. MOMENT VAN BALWISSSELING Wat is de oorzaak van balverlies? Hoe reageren de spelers rondom de bal? Hoe is het vrijlopen op het moment van balverovering? Hoe verloopt de omschakeling in het algemeen? Wanneer de trainer deze analyse heeft gemaakt, zal hij een keuze moeten maken. Je kunt namelijk niet alles tegelijk in een training oefenen. De keuze voor de training moet ook duidelijk zijn voor de groep. Ook de spelers moeten inzien wat het probleem is en wat de trainer graag wil verbeteren. Het probleem dat de trainer tijdens de wedstrijd heeft gezien, zal het probleem van de spelers moeten worden. Vervolgens zal het probleem in vereenvoudigde vorm (in de wedstrijd 11 tegen 11 lukte het immers niet) op de training moeten worden aangeboden. Bijvoorbeeld als de trainer ontdekt heeft dat het samenspelen onder druk van de tegenstander slecht lukt, dan moet dit op de training worden geoefend in vereenvoudigde vorm. Dus met minder tegen-standers in een positiespel. Een probleem kan ook structureel zijn, zodat het goed is dit gedurende langere tijd op elke training te oefenen. Vooral bij C-junioren en eerstejaars B-junioren is dit vaak het geval. De trainingsvorm moet dan zo zijn, dat dit probleem verholpen wordt. Resultaten moeten vooral in deze groep niet te snel worden verwacht. Pas door herhaling en veel oefenen kan het spel verbeterd worden. De wedstrijden zullen in het teken moeten staan van hetgeen op de training aan de orde is geweest. We zullen als jeugdleider (coach) ons steeds moeten afvragen of er verbetering is waar te nemen tijdens wedstrijden. Is de wedstrijd uitgangspunt voor onze trainingen, zo is de training uitgangspunt voor de coaching bij wedstrijden. We zullen doelgericht moeten coachen n.a.v. datgene wat in trainingen geoefend is. We mogen ook hierbij niet voorbij gaan aan de drie hoofdmomenten van het voetbal: balbezit, balbezit tegenstander en de wisseling daarvan. Veel van onze coachmomenten moeten daarop terug te voeren zijn. Daarnaast mogen we als jeugdleider bij wedstrijden voor A-, B- en C-junioren niet voorbij gaan aan het coachen van technische en tactische vaardigheden die bekend zouden moeten zijn. Dit vooral om terugval in vorige voetbalproblemen te voorkomen. En tenslotte spelen ook algemene zaken als gedragsregels, voetbalafspraken en sportiviteit een belangrijke rol in de coaching Doelstellingen Algemene doelstelling Vergroten van het voetbalplezier van alle jeugdleden door het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding, waardoor alle jeugdspelers op hun eigen Versiedatum Pagina 10 van 35

11 niveau optimaal kunnen presteren en een goede doorstroming naar alle geledingen van de seniorenafdeling kan worden bewerkstelligd Doelstellingen D-, E- en F-pupillen 11- en 12-jarigen (D-jeugd): 1. Verbeteren van de technieken vanuit de E- en F-jeugd en deze uitbreiden (bv. andere vormen van passen/trappen) en extra oefenen in veel spel- en wedstrijdvormen; na het doorlopen van de D-jeugd, moeten de spelers in principe alle technische basisvaardigheden onder de knie hebben. 2. Uitbreiden van de tactische kennis rondom vrijlopen, samenspel en verdedigen. 3. Spelers aanleren hoe te handelen tijdens de drie hoofdmomenten van het voetbal: balbezit, balbezit tegenstander en wisseling daarvan (de bal veroveren/de bal kwijtraken). 4. Verbeteren van de voetbalconditie in spel- en wedstrijdvormen. 5. Spelers maken kennis met de posities binnen een formatie; zij weten waar de posities zich op het veld bevinden en wat er op die posities van hen verwacht wordt, er wordt veel gerouleerd (deze doelstelling geldt voor het D-standaardteam dat 11 tegen 11 speelt in wedstrijden). 6. Na het doorlopen van de D-jeugd zijn de spelers op de hoogte van alle spelregels van het voetbal. 9- en 10-jarigen (E-jeugd): 1. Verder ontwikkelen van het balgevoel. 2. Verbeteren van de basistechnieken vanuit de F-jeugd (dribbelen/drijven en passen/trappen) en het aanleren van de basistechnieken verwerken van de bal en jongleren/koppen in speelse spel- en wedstrijdvormen. 3. Aanleren van eenvoudige tactische zaken als vrijlopen bij balbezit, overspelen (samenspel), de bal afpakken (verdedigen). 4. Strenger doorvoeren van de in de F-jeugd aangeleerde spelregels. 6- tot 8-jarigen (F-jeugd): 1. Ontwikkelen van balgevoel in alle mogelijke situaties (gooien, vangen, trappen enz.). 2. Aanleren van de basistechnieken dribbelen/drijven en passen/trappen in speelse oefenvormen. 3. Aanleren van de eenvoudigste spelregels: de inworp, de hoekschop, de vrije trap en de doeltrap. Versiedatum Pagina 11 van 35

12 Doelstellingen A-, B- en C- junioren 17- en 18-jarigen (A-jeugd): 1. Optimale toepassing van alle technische vaardigheden en spelregels in veel spel- en wedstrijdvormen. 2. Streven naar optimale kennis en toepassing op gebied van techniek en tactiek; telkens verwijzen naar de drie hoofdmomenten van het voetbal: balbezit, balbezit tegenstander en de wisseling daarvan. 3. Optimaliseren van de voetbalconditie in spel- en wedstrijdvormen. 4. Spelers kennen de taken binnen een formatie en kunnen hieraan goed invulling geven; elke speler heeft een min of meer vaste positie in deze formatie en kan daarnaast nog op een aantal andere posities uit de voeten. 15- en 16-jarigen (B-jeugd): 1. Verbeteren van technische vaardigheden en tactische kennis in veel spel- en wedstrijdvormen; telkens refereren naar de drie hoofdmomenten van het voetbal: balbezit, balbezit tegenstander en de wisseling daarvan. 2. Optimaliseren van de voetbalconditie in spel- en wedstrijdvormen. 3. Uitbreiden van de tactische kennis van spelregels. 4. Spelers kennen de taken binnen een formatie en kunnen hieraan goed invulling geven; een aantal spelers heeft al een min of meer vaste positie in deze formatie (de sleutelposities op de lengte-as), andere spelers wisselen van positie. 13- en 14-jarigen (C-jeugd): 1. Verder verbeteren van alle technische vaardigheden door het spelen van veel spel- en wedstrijdvormen (bv. pass over lengte uitbreiden, wreeftrap). 2. Verbeteren van de tactische kennis van de spelers, betrekking hebbende op de drie hoofdmomenten van het voetbal: balbezit, balbezit tegenstander en de wisseling daarvan. 3. Verbeteren van de voetbalconditie in spel- en wedstrijdvormen. 4. Uitbreiden van kennis van alle spelregels en het toepassen (mogelijkheden) en uitvoeren ervan in wedstrijden. 5. Spelers kennen de taken binnen een formatie en kunnen hieraan goed invulling geven; er wordt nog vaak gewisseld van veldpositie, zodat de spelers de verschillende posities leren kennen. Versiedatum Pagina 12 van 35

13 4. Jeugdtrainers, jeugdleiders en jeugdspelers 4.1. Taken/verantwoordelijkheden van de jeugdtrainers en leiders Het spreekt voor zich dat voor het verkrijgen van een goede jeugdopleiding en een waterdicht overleg goede onderlinge afspraken moeten gelden tussen alle medewerkers binnen de jeugdafdeling. Alle jeugdcommissieleden, jeugdtrainers en jeugdleiders moeten zich daarvoor goed bewust zijn van de taken en verantwoordelijkheden, die zij op zich hebben genomen toen zij onze voetbaljeugd gingen begeleiden. In de afspraken die met de jeugdspelers gemaakt worden aan het begin van het voetbalseizoen (zie 2.2) vervullen alle kaderleden uiteraard een voorbeeldfunctie. Afspraken die je maakt met je jeugdspelers dienen hoe dan ook door de jeugdtrainer of jeugdleider zelf te worden nagekomen. Pas dan kan er van een correcte begeleiding sprake zijn. Verder is het belangrijk, mede vanuit onze uitgangspunten en doelstellingen gezien, dat alle kaderleden positief tegenover elkaar en tegenover hun jeugdspelers staan. Iedereen probeert zich voor honderd procent in te zetten voor onze jeugd en een stuk waardering daarvoor is op zijn plaats. Uit ervaring is gebleken dat een positieve houding naar elkaar toe uiteindelijk het beste resultaat oplevert. Natuurlijk valt er op een plaats waar veel mensen samen aan iets werken ook vaak het een en ander te bespreken. In alle gevallen, maar vooral in de gevallen waarin het personen betreft, zal dit moeten worden gedaan op het juiste moment, de juiste manier en de juiste plaats. Met andere woorden in een open gesprek met de betrokkene(n) zelf of in de eerstvolgende jeugdleiderbijeenkomst. Met het oog op het technische gedeelte van onze jeugdopleiding zijn er voor de jeugdtrainers en jeugdleiders vanzelfsprekend ook een aantal taken en verantwoordelijkheden weggelegd De jeugdtrainers De jeugdtrainer kiest de oefenstof voor zijn trainingen. Hij is verantwoordelijk voor een zeer plezierige voetbalopleiding en een goede vooruitgang van zijn jeugdspelers op voetbaltechnisch en voetbaltactisch gebied. Het is belangrijk de oefenstof dusdanig te kiezen dat de doelstellingen voor de betreffende leeftijds-groep in de loop van het voetbalseizoen bereikt kunnen worden (zie 1.2). Hierin is overleg met de technische commissie en andere jeugdtrainers natuurlijk vaak zeer verhelderend en handig. Versiedatum Pagina 13 van 35

14 Wanneer een jeugdtraining moet worden afgelast wordt het zeer op prijs gesteld als de trainer het initiatief neemt om de training op te schuiven naar een dag of een paar dagen later in dezelfde week. Op die manier komen de jeugdspelers allemaal aan de nodige trainingstijd toe en zal hun voetbalopleiding worden bevorderd. Zowel voor de spelers zelf als voor onze vereniging is dat dus erg gunstig. Ook wanneer een trainer een keertje verhinderd is, wordt de bovenstaande oplossing zeer gewaardeerd. Het verplaatsen van de training dient, om misverstanden te voorkomen, te worden doorgegeven aan de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep De jeugdleiders De jeugdleiders zullen garant moeten staan voor een optimale begeleiding van de aan hen toevertrouwde jeugdspelers. Keuzen omtrent het maken van opstellingen, het maken van aanvullende afspraken, het vergeven van het aanvoerderschap in een team, het lenen van spelers enz. worden zeer bewust en in goed overleg gemaakt. Ervoor zorgen dat alle spelers het goed naar de zin hebben is een voorname taak van de jeugdleider. Zorgen voor een stijgend voetbaltechnisch en voetbaltactisch niveau bij alle jeugdspelers hangt daarmee samen. Na elke gespeelde wedstrijd van zijn jeugdteam levert één van de jeugdleiders het wedstrijdformulier in bij de coördinator van zijn leeftijdsgroep (technische commissie) Algemeen Een aantal taken en verantwoordelijkheden gelden zowel voor jeugdtrainer als jeugdleider. Op de eerste plaats moeten we dan kijken naar de verkeersveiligheid. Met z n allen dienen we er op te letten dat de jeugdspelers van een degelijke fiets gebruik maken, indien zij niet naar het sportpark worden gebracht. Verder kunnen we ook controle uitoefenen op de manier waarop onze jeugdspelers naar het sportpark en naar huis toe fietsen. Wij kunnen hen daarover adviezen geven en zelfs regels verplicht stellen. We kunnen wel zeggen: buiten de poort vervalt onze verantwoordelijkheid, maar eigenlijk schieten we dan erg tekort in de begeleiding van onze jeugdspelers. Verder is het erg belangrijk om als jeugdtrainer/jeugdleider na de training of wedstrijd bij de spelers in het kleedlokaal te blijven of in elk geval daarbij in de buurt. Daardoor kunnen vervelende dingen worden voorkomen en de sfeer binnen een team worden verbeterd. De jeugdtrainer/jeugdleider is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers. Het zal duidelijk zijn dat alleen in een goed samenspel tussen jeugdtrainers en jeugdleiders het bovenstaande optimaal kan worden uitgevoerd. Regelmatig overleg zal daarbij onontbeerlijk zijn Afspraken met de jeugdspelers Versiedatum Pagina 14 van 35

15 Binnen de jeugdopleiding is het belangrijk om goede afspraken te maken met de jeugdspelers. Deze afspraken worden door de jeugdtrainer met de spelers besproken in een teamgesprek tijdens de eerste training waarop alle spelers van de groep aanwezig zijn. Bij het teamgesprek zijn behalve de trainer en zijn spelers ook de leiders van het team present. Voor het teamgesprek zal tamelijk veel tijd moeten worden uitgetrokken, zodat de afspraken goed en rustig kunnen worden doorgesproken. Belangrijk is ook de reacties en meningen van de spelers te laten gelden en hen in het gesprek actief te betrekken. Na afloop van het teamgesprek moeten de afspraken volledig duidelijk zijn, zodat in de begeleiding gedurende de rest van het seizoen steeds consequent naar hetgeen is afgesproken kan worden terugverwezen. Het gesprek is een belangrijk onderdeel in ons streven naar een optimale begeleiding van onze jeugdspelers. De afspraken hebben betrekking op een vijftal deelgebieden: 1. Seizoensverwachting. 2. Afspraken m.b.t. de trainingen. 3. Afspraken m.b.t. de wedstrijden. 4. Gedrag en omgang. 5. Persoonlijke wensen van jeugdtrainer/jeugdleider. Hieronder worden de afzonderlijke deelgebieden puntsgewijs toegelicht en uitgewerkt. 1. Seizoensverwachting De trainer/leider geeft zijn/haar mening over verwachtingen t.a.v. prestatie en plaats op de ranglijst; de spelers worden niet opgezadeld met te hoge verwachtingen; Verwachtingen omtrent sfeer binnen het team, trainingsopkomst, inzet tijdens trainingen en wedstrijden, leerproces in een seizoen enz. worden kenbaar gemaakt. 2. Afspraken m.b.t. de jeugdtrainingen Afmelden ruim van tevoren bij de trainer (één adres en telefoonnummer), uiteraard zo min mogelijk; Bij niet afmelden volgt na de eerste keer geen schorsing, maar wordt er met de speler op een correcte manier gepraat over het probleem; bij herhaaldelijk niet afmelden kan worden overgegaan tot een schorsing; afmelden is een fatsoenskwestie, want voetbal is een teamsport; Het trainingsmateriaal wordt door de trainer(s) klaargelegd en meegenomen naar het veld; er komen GEEN spelers in het materiaalhok of de keuken om materialen te halen; ballen gaan in een groot ballennet, zodat na afloop het aantal gemakkelijk kan worden gecontroleerd; Het trainingsmateriaal kan na afloop van de training door enkele spelers snel worden teruggelegd; Versiedatum Pagina 15 van 35

16 Alle spelers zijn minimaal een kwartier voor aanvang van de training aanwezig, zodat rustig kan worden omgekleed; de A-, B- en C-spelers blijven in het kleedlokaal wachten totdat de trainer hen komt halen om gezamenlijk naar het trainingsveld te gaan, de overige teams krijgen zodra zij klaar zijn en de eigen trainer aanwezig is een bal om alvast te gaan voetballen; Alle spelers zorgen voor degelijke en makkelijke sportkleding (geen bermudabroeken, of afgezakte geitenwollensokken ); Bij twijfel over afgelasting van een training dienen de spelers of ouders bij SDW of de trainer / leider te informeren (het kan zo zijn, dat een trainer besluit om met zijn spelers af te spreken, dat zij allemaal een telefoontje krijgen in geval van afgelasting training!); Per training wordt er door de trainer een werkgroepje aangesteld, dat zorg draagt voor het correct achterlaten van de kleedlokalen; Spelers (en ouders) worden er op gewezen zorg te dragen voor een goede verzorging van zichzelf (of hun kinderen); hierbij gelden vooral als aandachtspunten het douchen na een training en het dragen van badslippers in het kleedlokaal. 3. Afspraken m.b.t. de wedstrijden Afmelden voor wedstrijden moet tot de hoge uitzonderingen behoren, voetbal is een teamsport!; uiteraard geldt hierbij dat afmelden vervelender wordt naarmate je in een hoger team speelt; Afmelden dient te gebeuren bij de teamleider (1 adres en telefoonnummer); indien er verzuimd wordt af te melden voor een wedstrijd volgt een door de teamleider te bepalen schorsing, tenzij achteraf een geldig excuus gegeven kan worden; de teamleider geeft zijn beslissing door aan de jeugdcommissie en deze stelt de ouders van het gebeurde op de hoogte; Bij twijfel over afgelasting van een wedstrijd nemen de spelers of ouders zelf even een kontakt op met de leider van het elftal; Voor A-, B-, C-spelers geldt de regel om minimaal drie kwartier voor aanvang van een thuiswedstrijd aanwezig te zijn; D-spelers moeten een half uur voor de te spelen thuiswedstrijd aanwezig zijn en E- en F-spelertjes tenslotte verwachten we een kwartier voor aanvang van een thuiswedstrijd op het sportpark; Bij uitwedstrijden verwachten we alle spelers ruim voor vertrektijd bij het afspreekpunt (minimaal zestig minuten voor vertrek); De trainer/leider geeft het belang van een goede warming-up aan en stuurt en begeleidt deze warming-up waar nodig en naar eigen inzicht. Douchen na een wedstrijd is enorm belangrijk (denk aan badslippers)!!! 4. Gedrag en omgang We benaderen elkaar ten alle tijde op een positieve manier; binnen een teamsport is dat zeer belangrijk ( goed gedaan werkt honderd keer beter dan slecht gedaan ); Versiedatum Pagina 16 van 35

17 Iedereen is open en eerlijk tegenover anderen: als een speler of trainer/leider iets niet bevalt moet hij/zij daar op het juiste moment en de juiste plaats met de juiste persoon over praten; alleen dan kan er naar elkaars mening worden geluisterd; Jeugdspelers spreken de trainer/leider aan met de voornaam; Grof taalgebruik, ruzie maken, vernielingen aanrichten aan andermans spullen e.d. hoort niet thuis op een sportpark en zal dan ook nooit worden getolereerd; het zal onmiddellijk op een juiste manier worden aangepakt door trainers /leiders en hopelijk ook door medespelers; Elke jeugdspeler zorgt voor een degelijke en complete fiets, indien hij/zij daarvan ten behoeve van de voetbalvereniging gebruik maakt. 5. Persoonlijke wensen van jeugdtrainer/jeugdleider Hierbij gelden onder andere afspraken over bijvoorbeeld het schrijven van wedstrijdver-slagen in het SDW-clubblad, het aanvoerderschap binnen een team, het verzorgen van de voetbalschoenen enz. Dit gedeelte wordt door de jeugdtrainers en -leiders zelf ingevuld en doorgespeeld naar de spelers (en ouders). 5. Technisch beleid 5.1. Structuur van de vereniging vanuit voetbaltechnisch oogpunt Versiedatum Pagina 17 van 35

18 TECHNISCHE ORGANISATIESCHEMA SDW HOOFDBESTUUR JEUGDBESTUUR Jeugdbeleid TRAINER SELECTIE TRAINER A-, B- en C- JUNIOREN TECHNISCHE COMMISSIE SAMEN- STELLING 3 LEDEN UIT: - Trainer selectie - Trainer A, B, C-junioren - Trainer D, E, F-pupillen Opleidng TRAINERS D-, E- en F- PUPILLEN Jeugdtoernooi en / Oefenwedstrijd en Nevenactiviteit / jeugdsportkam pen Trainer D-, E- en F-pupillen De verantwoordelijkheid voor de jeugdopleiding ligt, gezien vanuit deze structuur, bij de technische commissie. Deze technische commissie heeft een sturende, adviserende en controlerende rol t.a.v. de jeugdtrainers en jeugdleiders. De trainers en leiders proberen samen met de technische commissie te komen tot een optimale scholing en begeleiding van de jeugdspelers. De technische commissie legt haar werkwijze en besluiten regelmatig voor aan de jeugdcommissie. De contactpersoon van de jeugdcommissie, die zitting heeft in het bestuur van de vereniging, speelt dit op zijn beurt weer door naar het hoofdbestuur Overleg Eén keer in de twee maanden wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waarin telkens iets anders op het programma staat. Hierbij moet worden gedacht aan onderlinge wedstrijden (bv. tegen een lager elftal, of tegen de A-jeugd), gezamenlijke trainingen (bv. een demonstratietraining, zelf een jeugdtraining nabootsen), bekijken van videobanden, evaluatie voorgaande weken, maken van nieuwe afspraken, enz. enz. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de jeugdopleiding te bewaken, door daarover samen te praten. Op deze manier kan het werk regelmatig worden geëvalueerd. Het is de bedoeling dat alle betrokkenen een actieve rol hierin vervullen. Versiedatum Pagina 18 van 35

19 De bijeenkomsten zijn ontspannen van karakter. Ze zullen vooral ook een positieve bijdrage moeten leveren aan de sfeer binnen de kadergroep (commissieleden, jeugdtrainers en jeugdleiders). Verder hebben de coördinatoren één keer per twee maanden een kort gesprek met de jeugdtrainers/jeugdleiders afzonderlijk. In dit gesprek wordt gekeken naar de vorderingen van het betreffende jeugdteam in de voorbije maanden en wordt een globale planning gemaakt voor de trainingen en wedstrijden in de volgende twee maanden. Als de trainer er behoefte aan heeft kan oefenstof door de coördinator worden aangedragen. Op die manier werken de trainer en leiders samen met de coördinator aan een plan voor hun spelersgroep. Indien er knelpunten zijn kunnen die ook in dit gesprek aan de orde worden gebracht Teamindeling De teamindeling binnen de jeugdopleiding berust op beperkte selectie in alle leeftijdscategorieën. Beperkt, omdat we niet voorbij willen gaan aan de mogelijkheid om jeugdspelers in een team zoveel mogelijk bijeen te houden gedurende lange tijd. In het verleden is gebleken dat een positieve uitwerking kan hebben op zowel het plezier in het spel als de kwaliteit van het voetbal. Vanuit opvoedkundig en voetbaltechnisch oogpunt moet dat dan wel verantwoord zijn. Een speler is er niet bij gebaat als hij/zij te laag of te hoog wordt ingedeeld. In overleg met de betrokken jeugdtrainers/-leiders zal ruim voor aanvang van elk nieuwe seizoen besproken worden hoe de nieuwe teamindeling er uit zal moeten komen te zien. Na dit overleg stelt de technische commissie de teams samen voor het volgende voetbalseizoen Materiaal voor de jeugdteams De trainingen Het materiaal dat beschikbaar is kan in principe door elke trainer gebruikt worden. In overleg met de andere trainers, die op dezelfde tijd trainen, kiest de trainer het materiaal dat hij nodig heeft voor zijn jeugdtraining. In de trainingsvoorbereiding dient de trainer hiermee rekening te houden. Over het gebruik van de trainingsballen bestaan wel een aantal vaste afspraken. Uitgaande van de richtlijnen en regels van de K.N.V.B. spreken we af dat elke jeugdtrainer de balmaat kiest, die bij de groep hoort die hij traint. In het volgende schema staat die balmaat aangegeven. Verder heeft elke groep in principe een eigen kleedlokaal en gedeelte van het trainingsveld. Versiedatum Pagina 19 van 35

20 E- en F-jeugd: balmaat 4 kleedlokaal 3 en 4 veldgedeelte B en C C- en D-jeugd: balmaat 4 kleedlokaal 5 en 6 veldgedeelte BC en A A- en B-jeugd: balmaat 5 kleedlokaal 3 en 4 veldgedeelte A en BC B-gedeelte A-gedeelte C-gedeelte Trainingsveld Het materiaal, dat gebruikt wordt tijdens de jeugdtrainingen, wordt na afloop van de training door spelers en jeugdtrainer opgeruimd. De spullen worden op de juiste plek teruggebracht. De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor het opruimen van het trainingsmateriaal De wedstrijden De leiders van alle jeugdteams ontvangen aan het begin van het voetbalseizoen voor hun eigen team een wedstrijdbal. De leiders zorgen ervoor dat de bal goed bewaard blijft en beschikbaar is bij de thuiswedstrijden. Ook krijgen de teamleiders een waterzak met drinkfles, een scheidsrechtersfluit en een aanvoerdersband van de jeugdcommissie. Verder kunnen de jeugdleiders gebruik maken van de wisselshirts, indien de tegenpartij in het blauw speelt, en van een aantal trainingsballen t.b.v. de warming-up van hun team. De trainingsballen worden op aanvraag van de leider(s) uitgereikt door de op dat moment aanwezige terreinmeester. De jeugdleider zelf zorgt ervoor dat het materiaal na gebruik weer op de juiste plaats terugkomt. 6. Jeugdtraining en leeftijdskenmerken 6.1. Jeugdtraining De inhoud en opbouw van een training De inhoud van de training wordt op grond van de te bereiken doelstellingen vastgesteld. De trainer dient van te voren te hebben uitgemaakt wat hij de spelers tijdens de eerstkomende training wil bijbrengen. Planning en Versiedatum Pagina 20 van 35

21 voorbereiding van de training zijn enorm belangrijk. We gaan uit van de volgende sleutelvragen: 1. Waar moet ik beginnen (beginsituatie)? 2. Wat wil ik bereiken (doel)? 3. Hoe kan ik de training geven (wat en hoe)? 4. Met welk resultaat heb ik de training gegeven (evaluatie)? Bij het maken van een training houdt de trainer verder rekening met de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het verloop van de training. Als het erg slecht weer is, zal de training er anders uitzien dan bij droog weer met een lekkere temperatuur. Andere factoren waarmee de trainer rekening moet houden zijn: de accommodatie (bijv. grootte en aard van het veld); het materiaal (ballen, pionnen, hesjes, doeltjes); aantal spelers dat komt trainen; beschikbare tijd; motivatie van de groep; de beginsituatie van de groep (zie sleutelvraag 1); de resultaten/stand in de competitie. De meest globale aanduiding van de opbouw van een training is: 1. Inleiding (warming-up): leuke spelvorm(en) om de spelers lichamelijk en geestelijk in de sfeer te brengen voor de rest van de training (ca minuten). 2. Kern I (leergedeelte): spel- of wedstrijdvorm(en), waarin de doelstelling(en) van de training duidelijk tot uiting komt (komen); afhankelijk van de doelstelling(en) worden accenten gelegd (ca minuten). 3. Kern II (toepassing): afrondende spel- of wedstrijdvorm waarin hetgeen er geleerd is in kern I wordt toegepast en herhaald (ca minuten). Versiedatum Pagina 21 van 35

22 Het trainingsschema Uitgaande van hetgeen er in de vorige paragraaf staat, kunnen we een schema samenstellen dat door de jeugdtrainer te gebruiken is om zijn trainingen voor te bereiden. Beginsituatie: Om welk team gaat het? Waar moet ik beginnen, wat weten/kunnen de spelers al? Hoofdaccent: Waar gaat de training over, b.v. passen en trappen, koppen op doel, vrijlopen van de verdedigers, positiespel van de aanvallers? Doelstelling: Wat wil ik verbeteren? Wat moeten de spelers na mijn training weten/kunnen? Trainingsvorm: Organisatie: Opmerkingen: Inleiding: Welke spelvorm kies ik? Welk materiaal gebruik ik? Hoe zet ik het materiaal neer? Wat zeg ik tegen mijn spelers? Hoe zijn de spelregels? Kern I: Welke spelvorm of oefenvorm kies ik? Welk materiaal gebruik ik? Hoe ziet het speelveld er uit? Hoe zijn de spelregels? Welke aanwijzingen geef ik mijn spelers? Wat wil ik bereiken, wat moeten Kern II: Partijspel: welk soort partijspel kies ik? Welk materiaal heb ik nodig? Hoe is de veldopstelling? de spelers leren? Hoe zijn de spelregels? Welke aanwijzingen geef ik mijn spelers? Evaluatie: Zijn de spelvormen die ik heb gekozen goed gelukt? Hebben mijn spelers plezier gehad? Hebben mijn spelers geleerd wat ik hen wilde leren? Waarmee ga ik de volgende keer verder? Het is voor de jeugdtrainer belangrijk te weten wat hij met de training wil. Alleen als de jeugdtrainer weet wat hij in de training wil bereiken kan er doelgericht worden gewerkt. Dat doelgericht werken is belangrijk voor de opleiding van de jeugdspelers. De jeugdtrainer zal dan ook goed na moeten denken over zijn trainingsprogramma. Het verdient zelfs aanbeveling de trainingsvoorbereiding van tevoren op papier te zetten. Hiervoor stelt de technische commissie diverse bruikbare voorbereidingsschema s beschikbaar, die zijn afgeleid van het schema hierboven. Na de training is het goed om na te denken over de gegeven training. Daarmee wordt eigenlijk het startschot gegeven voor de volgende training. Ook hierbij kan het heel goed zijn de belangrijkste dingen op te schrijven. Versiedatum Pagina 22 van 35

23 6.2. Leeftijdskenmerken 6- tot 8-jarigen (F-jeugd): Algemeen: Snel afgeleid. Kan zich niet lang concentreren. Te speels om zodanig te voetballen als ouderen dat van hem/haar verlangen. Individueel gericht: geen gevoel om dingen samen te doen. Training en begeleiding: Wennen door spelen. Kinderen in de F-leeftijd moeten het voetballen nog helemaal leren spelen. Ze moeten wennen aan de dingen die typisch voetbaleigen zijn, zoals: de bal, medespelers, tegenstanders, scoren, regels, beperkte ruimte. De jongste voetballertjes helpen we om het in het wilde weg tegen de bal trappen, langzamerhand te veranderen in doelgericht spelen. We moeten ze daarvoor wel de tijd geven. De F-speler moet wennen aan het gedrag van de bal onder alle omstandigheden. Het verbeteren van de voetbalprestaties van F-spelers staat dan ook in het teken van de ontwikkeling van het gevoel voor de bal. De beste manier om dat balgevoel te ontwikkelen is veel voetballen : zo vaak mogelijk de bal raken onder steeds weer andere omstandigheden. Dus eigenlijk geldt: veel contact-en met de bal in voetbalsituaties. Dat betekent niet alleen maar partijtjes spelen. Dat zou de spelers op den duur gaan vervelen en het zou de trainer weinig gelegenheid bieden om de voetbalprestaties van de spelers positief te beïnvloeden. Wanneer we F-spelertjes enerzijds willen laten voetballen en dat anderzijds niet alleen met partijvormen willen doen, dan zullen we oefenvormen moeten vinden die passen bij de belevingswereld van kinderen van 6 t/m 8 jaar. Een beetje spannend, een beetje avontuurlijk, maar ook speels en vooral...ruimte laten voor eigen ontdekkingen. Kenmerken van wedstrijden F-jeugd: Alle spelertjes op en om de bal. Een uitzondering vormen de keepers één of twee jochies die bij voortdurende herhaling worden gemaand achter te blijven. Van voetbal is nauwelijks sprake. De bal wordt soms half of helemaal niet geraakt. De bal wordt Versiedatum Pagina 23 van 35

24 door een rennende en schoppende horde voortbewogen. Een kluwen enthousiaste spelertjes achter een bal aan. 9- en 10-jarigen (E-jeugd): Algemeen: Al veel meer bereid deel uit te maken van het team. Ziet het verschil tussen wie goed en wie minder goed kan voetballen. Kan het opbrengen om wat langer eenzelfde oefening uit te voeren. Training en begeleiding: Wennen door spelen. Het gevoel voor de bal is in deze leeftijdsklasse al veel beter dan bij de F jes. De balbehandeling houdt daarmee gelijke tred. Maar ook voor de E tjes geldt dat ze zullen moeten voetballen om voetballen onder de knie te krijgen. In de wedstrijden kan dit het best met zeven tegen zeven. Evenals bij de F-pupillen is een half speelveld hiervoor het meest geschikt. Zoals gezegd blijft de bal ook voor de E tjes de grootste problemen opleveren. Het parool luidt: laat ze wennen aan de bal via speelse spel- en wedstrijdvormen. Daarmee wordt de ontwikkeling technisch gezien bevorderd. Meer dan F- pupillen zijn E-spelers geneigd zelf op avontuur te gaan en zelf te ontdekken wat ze met de bal kunnen doen. Stel ze daartoe in de gelegenheid. Dit is een leeftijdsfase die zich er uitstekend toe leent dat jonge voetballers technische vaardigheid zelf onder de knie krijgen. De trainer dient hiermee tijdens de training rekening te houden. Kenmerken van wedstrijden E-jeugd: De eerste vormen van samenspel worden hier zichtbaar. De balbehandeling is gerichter. Niettemin beperkt het zich veelal tot aannemen, dribbelen, drijven en een schot op doel. 11- en 12-jarigen (D-jeugd): Algemeen: Meer geneigd zich te meten met anderen. Kan het aan om in teamverband een doel na te streven. Beheerst de eigen bewegingen en is bewust bezig zijn prestatie op te vijzelen. Training en begeleiding: Versiedatum Pagina 24 van 35

25 Leren door spelen. Een belangrijke periode in de ontwikkeling van het kind, dus de voetballer. De ideale leeftijd om het beheersen van de bal in de diverse voetbalsituaties onder de knie te krijgen. Het is in deze leeftijd vrij gemakkelijk voor de trainer om de relatie tussen het moment van de wedstrijd en de training aan te geven. Ze zijn leergierig, ze willen voetballen en ze zijn in staat om het uit te voeren. Vaak gaat dat gepaard met het zoeken naar een idool. Ze heten vooral in deze leeftijd tijdens het partijtje Patrick Kluivert en Ruud van Nistelrooij. Het verdient dan ook aanbeveling de naam van een topspeler in een voorbeeld te noemen. Deze jongens hebben ook veel meer begrip waarom er dient te worden vrijgelopen bij balbezit. Tijdens de momenten dat ze de bal niet in de ploeg hebben zijn ze vaak uit zichzelf bereid de tegenstander te dekken. Gedurende de training dient men hieraan aandacht te besteden. Kenmerken van wedstrijden D-jeugd: Een balbehandeling die erop begint te lijken. Samenspel in de vorm van de eerste echte combinaties. Een begin van faalangst is hier soms eveneens waarneembaar. De voornaamste weerstanden voor de D-pupil zijn het passeren van de tegenstander en het veroveren van de bal. 13- en 14 jarigen (C-jeugd): Algemeen: Vermogen tot beoordelen groeit en een eigen mening ontwikkelt zich. Geldingsdrang en de drang zich te vergelijken met anderen nemen toe. In deze leeftijd kan zich een groeispurt voordoen en kondigt zich het begin aan van de puberteit. Aan C-junioren kunnen met betrekking tot verdeling van taken binnen het team voorzichtig eisen worden gesteld. Training en begeleiding: Benaderen van de wedstrijd. Meer dan ooit kan hier de wedstrijd dienen als uitgangspunt voor de training. De trainer/coach doet er verstandig aan oog te hebben voor individuele tekortkomingen en de problemen die jongens en meisjes juist op deze leeftijd kunnen hebben. Groei in de lengte kan er toe leiden dat sommigen stakerig en slungelachtig overkomen. Ze kunnen hierdoor minder goed gaan voetballen. In de beoordeling dient hiermee rekening te worden gehouden. Het is van tijdelijke aard en opmerkingen dat de speler in kwestie niet kan voetballen moeten dan ook met een korreltje zout worden genomen. C-junioren zijn wisselvallig in hun prestaties. Stel daarom de verwachtingen niet te hoog. De doelstelling kan zijn een fijn sfeertje neer te zetten met oefeningen die erop gericht zijn vanuit momenten in de wedstrijd technische en tactische zaken nog Versiedatum Pagina 25 van 35

26 meer te verbeteren. Niet te gaan grijpen naar extra trainingen zoals krachttraining ( hij is te slap ) en looptraining ( hij loopt als een bonenstaak ). Geduld is vooral op dit moment een schone zaak. Kenmerken van wedstrijden C-jeugd: De C-speler is voornamelijk bezig met wat zich bij de pupillen begon te ontwikkelen: vrijlopen en samenspelen. De kopduels lijken serieuzer; er wordt minder gekopt met de ogen dicht. Men ziet hier ook in verdedigend opzicht verbetering. Het komt minder vaak voor dat een aantal spelers zich met één tegenstander bezig houdt. De taken die aan bepaalde posities kleven worden zichtbaar en worden geleidelijk opgepikt. 15- en 16-jarigen (B-jeugd): Algemeen: Groei in de lengte zet door. Minder controle over ledematen lijkt daarvan het gevolg. Maar ook alle kenmerken van de puberteit, zoals lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid. Niettemin is winnen belangrijker dan ooit. Een soms te fanatieke houding heeft ermee te maken dat hij op zoek is naar de eigen grenzen. Training en begeleiding: Presteren in de wedstrijd. Ook bij B-junioren kan de jeugdtrainer nog worden geconfronteerd met problemen als gevolg van groeispurt. Toch leent deze categorie er zich goed voor juist het voetballen zelf te verbeteren. Voetballen dat tijdens de wedstrijd de volwassenheid begint te benaderen en in fysiek opzicht een heel stuk forser lijkt dan dat van de C tjes. Ook hier geldt: trainen vanuit de wedstrijdsituatie. Daarbij is het mogelijk een beroep te doen op elftaltactiek (plaatsen in het elftal en bijbehorende taken). In deze leeftijd kunnen jongelui verantwoordelijkheid dragen. Buiten het veld blijkt dit op het gebied van de leefwijze, lichaamsverzorging en taalgebruik. Binnen de witte lijnen kunnen zij dit ook aan. Kenmerken van wedstrijden B-jeugd: De B-junior is in staat echte wedstrijdsport te beoefenen. Hij waagt zich aan acties die voor het team weinig rendement hebben. Zijn soms te laat ingezette sliding en de wijze waarop hij buitenkant-voet speelt hebben meer te maken met het feit dat hij zichzelf wil bewijzen. Het tempo is hoger, er wordt korter gedekt. Hij moet leren onder druk te spelen en dat gaat hem soms minder goed af. Zijn individuele mogelijkheden moeten meer rendement voor het team gaan opleveren. Hier moet hij in leren. 17- en 18-jarigen (A-jeugd): Versiedatum Pagina 26 van 35

27 Algemeen: Zowel lichamelijk als geestelijk op weg naar meer evenwicht. Een fysieke groei in de breedte en een zakelijkere benadering van de gebeurtenissen zijn kenmerkend. In deze leeftijdsfase wordt meestal de keus gemaakt voor prestatieve of voor gezelligheidssport. Training en begeleiding: Streven naar optimale prestatie. De fase van volwassenheid. Een meer bewuste en meer evenwichtige houding is kenmerkend in deze categorie. De speler streeft zichtbaar naar verbetering van zijn prestaties. Geldingsdrang en zucht naar erkenning zijn ook opvallend. Er kan veel aandacht worden besteed aan de taktiek van het elftal alsmede de taak van elke speler afzonderlijk. Hier is de relatie met de wedstrijd eigenlijk het meest voor de hand liggend. Kenmerken van wedstrijden A-jeugd: Beter bestand tegen de moeilijkheden die het met zich meebrengt in de kleine ruimte te spelen. Zonder te beweren dat een A-junior volleerd is kan worden gesteld dat het anderszins een kwestie is van rijpen. Het onrustige dat zo kenmerkend is voor de B- speler maakt plaats voor een beheerster optreden. Er wordt ook door de spelers onderling gelet op het spel van elkaar. Er ontstaat een zekere eigen controle. 7. Keeperstraining 7.1. Wanneer beginnen we met de keeperstraining? De meest geschikte leeftijd om met een specifieke keeperstraining te beginnen is rond het tiende levensjaar. En eerder alleen in zeer speciale gevallen. Het is echter beter om tussen 6 en 8 (F-jeugd) en toch ook tussen 9 en 10 jaar (E-jeugd) niet voor een vaste, maar roulerende doelverdediger te kiezen. Op die manier komt iedere speler een keer in het doel te staan. Dit rouleren heeft een aantal voordelen: 1. Iedereen krijgt enige ervaring met het keepen en een mogelijk talent wordt eerder opgemerkt. 2. Er wordt van een keeper tegenwoordig meer verwacht dan alleen maar ballen tegenhouden, hij moet ook de technische vaardigheden van het voetballen beheersen. Versiedatum Pagina 27 van 35

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP!

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Datum: 27-2-2013 Auteur: Herman Pasman, Technisch Jeugd Coördinator Voetbal Voetbal is een complex spel doordat er

Nadere informatie

D-pupillen. Leeftijdskenmerken

D-pupillen. Leeftijdskenmerken D-pupillen Leeftijdskenmerken Een (eerstejaars) D-pupil heeft ideale lichaamsverhoudingen. Dit zorgt voor een probleemloze coördinatie. Anders wordt het voor sommige (tweedejaars) D-pupillen. Zij kunnen

Nadere informatie

Informatie Voetbalschool v.v. Kollum

Informatie Voetbalschool v.v. Kollum Informatie Voetbalschool v.v. Kollum De Voetbalvereniging Kollum start een voetbalschool om haar jongste jeugdspelers te helpen om een completere voetballer te worden. De clubmensen achter deze voetbalschool

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers D pupillen Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je aan de slag gaat

Nadere informatie

Trainen en coachen. Hoe doe ik dat?

Trainen en coachen. Hoe doe ik dat? Leeftijdskenmerken F-pupillen 5-8 jaar F-pupil 1e jaars: bal als doel F-pupil 2e jaars: bal/basisvorm als doel - Snel afgeleid, lage concentratie; - Individueel gericht, weinig gevoel om dingen samen te

Nadere informatie

v.v. Kagia Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan

v.v. Kagia Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan 2005 Voorwoord Reeds enige jaren wordt bij v.v. Kagia gewerkt met een Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan. In dit plan staan de doelstellingen van het Voetbaltechnisch

Nadere informatie

Technisch plan. E-F pupillen Circuit. Willem Sinnige & Jelle Broerse. Coordinatoren overige D/E/F Pupillen. WV-HEDW Seizoen '13/'14

Technisch plan. E-F pupillen Circuit. Willem Sinnige & Jelle Broerse. Coordinatoren overige D/E/F Pupillen. WV-HEDW Seizoen '13/'14 Technisch plan E-F pupillen Circuit Willem Sinnige & Jelle Broerse Coordinatoren overige D/E/F Pupillen WV-HEDW Seizoen '13/'14 TECHNISCH PLAN E-F CIRCUIT 1 Doel: Door kennis te delen met andere trainers,

Nadere informatie

Bijlage 1: Opleidingsplan. a. Visie op de manier van voetballen (speelstijl) b. Visie op (steeds beter) leren voetballen

Bijlage 1: Opleidingsplan. a. Visie op de manier van voetballen (speelstijl) b. Visie op (steeds beter) leren voetballen Bijlage 1: Opleidingsplan In het jeugdbeleidsplan paragraaf 4. is een visie weergegeven op het voetballen binnen onze vereniging. Voor de spelers gaat het daarbij om winnen van een tegenpartij die ook

Nadere informatie

Ksk Wavria LEERPLAN. Leerplan U6. Het is belangrijk op te leiden vanuit één gedachte, één visie.

Ksk Wavria LEERPLAN. Leerplan U6. Het is belangrijk op te leiden vanuit één gedachte, één visie. Ksk Wavria LEERPLAN Leerplan U6 Het is belangrijk op te leiden vanuit één gedachte, één visie. Algemeen De ontwikkeling van de spelers is belangrijker dan het resultaat van het team. Positief coachen is

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging EZC '

Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging EZC ' Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging EZC '84 2012 2017 Auteurs Revisie/opmaak Soort document Harreld van Essen Michaël Steenbergen Arthur Wiegersma Maurice Schalker Beleidsplan Titel Jeugdbeleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Bij D.V.O.L. trainen Mini s in de leeftijd 5 en 6 jaar. In het jaar dat de Mini 7 jaar wordt, stroomt deze door naar de F-pupillen.

Bij D.V.O.L. trainen Mini s in de leeftijd 5 en 6 jaar. In het jaar dat de Mini 7 jaar wordt, stroomt deze door naar de F-pupillen. LEEFTIJDSCATEGORIE MINI-PUPILLEN In dit hoofdstuk worden de leeftijdskenmerken van de Mini-pupil, de spelregels, de afspraken en van deze leeftijdscategorie, de voetbaltechnische doelstelling en de belangrijkste

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

De VoetbalTrainer. www.devoetbaltrainer.nl. E-jeugd. Leren samenspelen

De VoetbalTrainer. www.devoetbaltrainer.nl. E-jeugd. Leren samenspelen De VoetbalTrainer www.devoetbaltrainer.nl E-jeugd Leren samenspelen De Voetbaltrainer Onder 11. 1 Leren spelen vanuit de basistaken en de posities 2 2 Leeftijdskenmerken 4 3 Training/coaching 6 4 Wedstrijd

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 3 Hoe leer je voetballen? Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Visie op leren voetballen... 2 2 Vooral veel voetballen... 2 3

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

3. HET JEUGDOPLEIDINGSPLAN. 3.1 Algemeen

3. HET JEUGDOPLEIDINGSPLAN. 3.1 Algemeen 3. HET JEUGDOPLEIDINGSPLAN 3.1 Algemeen Bij alle jeugdteams van V.V. Zundert willen we de nadruk leggen op de voetbalopleiding en zijn prestaties minder belangrijk. Als de voetbalopleiding goed is, zullen

Nadere informatie

WELKOM. pupillen-trainers cursus. DEEL 1: Oooow.. zit het zo! (de RODE lijn uitleg)

WELKOM. pupillen-trainers cursus. DEEL 1: Oooow.. zit het zo! (de RODE lijn uitleg) WELKOM pupillen-trainers cursus DEEL 1: Oooow.. zit het zo! (de RODE lijn uitleg) * Koffie en thee: gratis voor deelnemers * Svp F/mini gesplitst van E aan tafel (zie bordjes) Deze avond is bedoeld voor:

Nadere informatie

Cvv FIT Boys. Technisch jeugdplan cvv FIT Boys

Cvv FIT Boys. Technisch jeugdplan cvv FIT Boys blad 2 uit 22 Cvv FIT Boys 2 blad 3 uit 22 Voorwoord Onder de titel Technisch jeugdplan c.v.v. Fit Boys wordt het seizoen 2009-2010 gestart met de invoering van een technisch jeugdbeleidsplan. Het idee

Nadere informatie

Opleidingsplan Keepers FC Maasland NO

Opleidingsplan Keepers FC Maasland NO Opleidingsplan Keepers FC Maasland NO Woordje vooraf In ons specifiek opleidingsplan van de club, hebben we in grote lijnen al neergeschreven wat we juist verwachten van onze keepers. Omdat een goede opleiding

Nadere informatie

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Inleiding Zoals een speler in het veld leert van zijn fouten, zo moet ook een trainer dit doen. Training geven is een vak apart en dit vak is op onvoorstelbaar

Nadere informatie

Handleiding Jeugdtrainer V en V 68

Handleiding Jeugdtrainer V en V 68 Handleiding Jeugdtrainer V en V 68 Inhoud Voorwoord... 1 1. De Zeister Visie... 1 2. Leeftijdskenmerken... 3 3. Materialen... 6 4. Communicatie met spelers en ouders (regels)... 6 4.1 Wat wordt er van

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 2 Wat is voetballen? Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voetballen... 2 2 Spelbedoeling... 2 3 Structuur van het voetballen...

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

SCHOLING -VV REUVER -ZATERDAG 7 JANUARI 2017

SCHOLING -VV REUVER -ZATERDAG 7 JANUARI 2017 SCHOLING -VV REUVER -ZATERDAG 7 JANUARI 2017 WELKOM Even voorstellen KNVB: Naam: Maurice Voestermans Functie: Technisch jeugdcoordinator M & V Zuid Mail: maurice.voestermans@knvb.nl 1/7/2017 2 HET IS NIET

Nadere informatie

Jaarplan. Beleving is de belangrijkste voorwaarde om te leren en te ontwikkelen.

Jaarplan. Beleving is de belangrijkste voorwaarde om te leren en te ontwikkelen. Jaarplan Beleving is de belangrijkste voorwaarde om te leren en te ontwikkelen. Een goede sfeer is onmisbaar om een goed resultaat te bereiken; spelers moeten het naar hun zin hebben. Spel en wedstrijdvormen

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers C junioren Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je aan de slag gaat

Nadere informatie

VISIE OPLEIDING PUPILLEN. Hoe leren we onze jeugd voetballen?

VISIE OPLEIDING PUPILLEN. Hoe leren we onze jeugd voetballen? 1 VISIE OPLEIDING PUPILLEN Hoe leren we onze jeugd voetballen? - door veel te voetballen, veel balcontacten, alles met de bal, plezier te maken - iedere speler een bal - door een goede opleiding en begeleiding

Nadere informatie

HET UITGANGSPUNT DE ESSENTIE

HET UITGANGSPUNT DE ESSENTIE HET UITGANGSPUNT Plezier hebben, daar gaat het om! Plezier is: dat gele shirt van DCS aantrekken; is een goal maken; vertellen op school over die goal; die bal laten doen wat jij wilt; mama of papa die

Nadere informatie

LEEFTIJDSCATEGORIE E-PUPILLEN

LEEFTIJDSCATEGORIE E-PUPILLEN LEEFTIJDSCATEGORIE E-PUPILLEN In dit hoofdstuk worden de leeftijdskenmerken van de E-pupil, de nieuwe spelregels, de samenstelling, afspraken en uitgangspunten van deze leeftijdscategorie, de voetbaltechnische

Nadere informatie

PVC Voetbal Technisch Jeugdplan JO8- JO9-pupillen. Versie 3.0 Augustus 2017 Status: Definitief Auteur: Jos van Maurik

PVC Voetbal Technisch Jeugdplan JO8- JO9-pupillen. Versie 3.0 Augustus 2017 Status: Definitief Auteur: Jos van Maurik 2017 PVC Voetbal Technisch Jeugdplan JO8- JO9-pupillen Versie 3.0 Augustus 2017 Status: Definitief Auteur: Jos van Maurik INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord. 3 2. Wat is voetbal? 4 3. JO8- en JO9-pupillen; wie

Nadere informatie

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 VERENIGING UVV-VOETBAL : ÉÉN IN SPORT EN SPORTIVITEIT Henri Wolf, versie 1.0, 04-07-2012 KABOUTERS BIJ UVV Hoe en waarom doen we het zo...?

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers B junioren Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je aan de slag gaat

Nadere informatie

HET POSITIE- EN PARTIJSPEL

HET POSITIE- EN PARTIJSPEL HET POSITIE- EN PARTIJSPEL Inleiding: Bij dit onderdeel worden de geleerde technieken in praktijk gebracht. De partijtjes moeten klein gehouden worden om zoveel mogelijk balbezit te garanderen en dat de

Nadere informatie

C OEFENSTOF C-JUNIOREN

C OEFENSTOF C-JUNIOREN C OEFENSTOF C-JUNIOREN C-JUNIOREN TECHNISCH WERKPLAN VOOR C-JUNIOREN De kenmerken van C-junioren De leeftijdsgroep van de C junioren (12 tot 14 jarigen) laat hele grote verschillen zien. In deze leeftijdscategorie

Nadere informatie

Concept versie januari 2011

Concept versie januari 2011 Concept versie januari 2011 INHOUD Inleiding Uitleg & doelstelling jeugdplan. blz. 1 Eisen aan voetbaltrainer blz. 2 Eisen aan een voetbaltraining.. blz. 4 F-pupillen (6-8 jaar) blz. 7 E-pupillen (8-10

Nadere informatie

PVC Voetbal Technisch Jeugdplan JO6 - Welpen

PVC Voetbal Technisch Jeugdplan JO6 - Welpen 2017 PVC Voetbal Technisch Jeugdplan JO6 - Welpen Versie 3.0 Augustus 2017 Status: Definitief Auteur: Jos van Maurik INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord. 3 2. Wat is voetbal voor de Welpen zelf? 4 3. Welpen; wie

Nadere informatie

Uitgangspunt: plezier en ontwikkelen staan bovenaan. Daarna komt het winnen. Hoe bereiken we dit?

Uitgangspunt: plezier en ontwikkelen staan bovenaan. Daarna komt het winnen. Hoe bereiken we dit? Technisch jeugdplan Met plezier leren voetballen. Plezier en spelvreugde staan voorop, maar we willen spelers beter leren voetballen, waarbij het principe dat techniek de basis van het voetbalspel is,

Nadere informatie

Kaderavond E & F pupillen

Kaderavond E & F pupillen Kaderavond E & F pupillen Het gaat niet om winnen maar om winst boeken ksvbwo oktober 2012 1 Doelstelling Leren voetballen met plezier Trainen en coachen geschieden op opvoedkundig verantwoorde wijze Pupillentrainer

Nadere informatie

Kenmerken kabouters. Algemene regels. Versie 1.2 Pagina 1

Kenmerken kabouters. Algemene regels. Versie 1.2 Pagina 1 Kenmerken kabouters en Algemene regels Augustus 2012 Versie 1.2 Pagina 1 Algemene regels kaboutervoetbal - Alle kinderen zitten om 9.10 uur klaar in de kleedkamer. - Alle kinderen gaan gezamenlijk met

Nadere informatie

2. Individuele fase (9-12 jaar) Het leren oplossen van voetbalsituaties waarbij het er vooral om gaat hoe je jezelf kunt aanpassen aan de situatie.

2. Individuele fase (9-12 jaar) Het leren oplossen van voetbalsituaties waarbij het er vooral om gaat hoe je jezelf kunt aanpassen aan de situatie. Pupillen voetbal; speciaal gericht op de F en de E pupillen. In het kader van verbetering van het voetbalvermogen geef ik hier voor een duidelijkheid, een indeling in fasen van de ontwikkeling van de jeugdige

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN

JEUGDBELEIDSPLAN JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2019 1. Doelstellingen van de vereniging De statutaire doelstelling van de vereniging luidt: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van en het bevorderen van de voetbalsport

Nadere informatie

LEEFTIJDSCATEGORIE D-PUPILLEN

LEEFTIJDSCATEGORIE D-PUPILLEN LEEFTIJDSCATEGORIE D-PUPILLEN In dit hoofdstuk worden de leeftijdskenmerken van de D-pupil, de nieuwe spelregels, de samenstelling, afspraken en uitgangspunten van deze leeftijdscategorie, de voetbaltechnische

Nadere informatie

PVC Voetbal. Technisch Jeugdplan Welpen. Augustus 2016 Status: Versie 1.0. Definitief. Jeugdbestuur

PVC Voetbal. Technisch Jeugdplan Welpen. Augustus 2016 Status: Versie 1.0. Definitief. Jeugdbestuur 2016 PVC Voetbal Technisch Jeugdplan Welpen Versie 1.0 Augustus 2016 Status: Definitief Jeugdbestuur Gina Jongma (Jeugdvoorzitster) Fons Dingelstad (Jeugdvoorzitter) Cees van Gent (Jeugdsecretaris) Pieter

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e- mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. VV. Tollebeek 2009/2013

Jeugdbeleidsplan. VV. Tollebeek 2009/2013 Jeugdbeleidsplan VV. Tollebeek 2009/2013 In dit beleidsplan staat de toekomstvisie over de organisatie en doelstellingen voor de jeugdopleiding van vv Tollebeek. In beleidsplan staat hoe we moeten gaan

Nadere informatie

HET UITGANGSPUNT DE ESSENTIE

HET UITGANGSPUNT DE ESSENTIE HET UITGANGSPUNT Plezier hebben, daar gaat het om! Plezier is: dat gele shirt van DCS aantrekken; is een goal maken; vertellen op school over die goal; die bal laten doen wat jij wilt; mama of papa die

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Tips en tricks per leeftijdsgroep. 1. Benjamins en mini s. Benjamins (F- jeugd): Leeftijdskenmerken F - jeugd:

BIJLAGE 1 Tips en tricks per leeftijdsgroep. 1. Benjamins en mini s. Benjamins (F- jeugd): Leeftijdskenmerken F - jeugd: BIJLAGE 1 Tips en tricks per leeftijdsgroep 1. Benjamins en mini s Benjamins (F- jeugd): Leeftijdskenmerken F - jeugd: Grote speldrang; ze doen dingen voor het plezier van het doen. Grote drang tot nabootsen.

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Jeugdbeleidsplan GVV 63, versie 2014-2015 1 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling Jeugdopleiding

Nadere informatie

JEUGDVOETBALPLAN v.v. BERGENTHEIM

JEUGDVOETBALPLAN v.v. BERGENTHEIM 1 JEUGDVOETBALPLAN v.v. BERGENTHEIM 1. De visie op jeugdvoetbal van de v.v. Bergentheim De v.v. Bergentheim is een vereniging die kwaliteit, sfeer, sportiviteit en betrokkenheid hoog in het vaandel heeft

Nadere informatie

JEUGDPLAN S.V. HULSBERG

JEUGDPLAN S.V. HULSBERG JEUGDPLAN S.V. HULSBERG November 2012 Met plezier presteren Jeugdplan S.V. Hulsberg / november 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voetbalopleiding 2.1 Mini-pupillen 2.2 F- en E-jeugd 2.3 D- en C-jeugd

Nadere informatie

Trainingsprogramma C-junioren

Trainingsprogramma C-junioren Trainingsprogramma C-junioren Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training Nummer 7...

Nadere informatie

Circuit training ~

Circuit training ~ Circuit training ~ 2009-2010 1 Circuittraining Een circuitmodel is een model voor de organisatie van een aantal trainingen. In deze organisatie werken de voetballers in groepen. Het circuitmodel is een

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Handleiding voor Trainers seizoen 2014 / 2015

Handleiding voor Trainers seizoen 2014 / 2015 Handleiding voor Trainers seizoen 2014 / 2015 Handleiding voor trainers. Een trainer moet de volgende eigenschappen bezitten. De trainer: - Is vaardig, passend bij het te trainen niveau - Heeft tactisch

Nadere informatie

Technisch verenigingsplan

Technisch verenigingsplan Technisch verenigingsplan Keepers 41 Inhoudsopgave Voorwoord Groepenmodel Communicatie keeperstrainer/hoofdtrainer/keepers Keeperstraining Keepers in de teamtraining Keepers leerplan - Keepers 2 e jrs

Nadere informatie

D-pupillen. Leeftijdskenmerken

D-pupillen. Leeftijdskenmerken D-pupillen Leeftijdskenmerken Een (eerstejaars) D-pupil heeft ideale lichaamsverhoudingen. Dit zorgt voor een probleemloze coördinatie. Anders wordt het voor sommige (tweedejaars) D-pupillen. Zij kunnen

Nadere informatie

Studiebijeenkomst VVON afd. Rijnmond: Sparta Station Rotterdam, Horvardweg 7 (Spartapark-Noord 1)

Studiebijeenkomst VVON afd. Rijnmond: Sparta Station Rotterdam, Horvardweg 7 (Spartapark-Noord 1) Studiebijeenkomst VVON afd. Rijnmond: Sparta Station Rotterdam, Horvardweg 7 (Spartapark-Noord 1) Datum: maandag 07 februari 2005 Programma: Ontvangst : 19.00 uur Stadion Sparta Aanvang training : 19.30

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH JEUGDPLAN BSV BOEIMEER

VOETBALTECHNISCH JEUGDPLAN BSV BOEIMEER VOETBALTECHNISCH JEUGDPLAN BSV BOEIMEER De prestatie in het voetballen is nooit een constante. De ene week lukt alles in een wedstrijd, terwijl de volgende week tegen een veel sterkere tegenpartij er niets

Nadere informatie

1 e Periode: Balbezit en balbezit tegenstander. 2 e Periode: Omschakelen van balbezit eigen team naar balbezit tegenstander en Balbezit tegenstander

1 e Periode: Balbezit en balbezit tegenstander. 2 e Periode: Omschakelen van balbezit eigen team naar balbezit tegenstander en Balbezit tegenstander 1 e Periode: Balbezit en balbezit tegenstander. 2 e Periode: Omschakelen van balbezit eigen team naar balbezit tegenstander en Balbezit tegenstander naar balbezit eigen team. 3 e Periode: Completeren van

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

Doelstelling leren voetballen jeugd:

Doelstelling leren voetballen jeugd: Doelstelling leren voetballen jeugd: Over de visie van de KNVB op het leren voetballen bestaan nog vaak misverstanden. Om aan alle onduidelijkheid een eind te maken leggen we hier kort en bondig uit wat

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemene leeftijdskenmerken : E F D pupillen en C-B- A junioren

Bijlage 1: Algemene leeftijdskenmerken : E F D pupillen en C-B- A junioren Bijlage 1: Algemene leeftijdskenmerken : E F D pupillen en C-B- A junioren Inleiding Voor u ligt de Leidraad Jeugd GVV 63. Met deze leidraad biedt de Technische Commissie aan alle trainers en jeugdspelers

Nadere informatie

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Inleiding Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe 92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De

Nadere informatie

Trainingsprogramma 2 e jaars D-pupillen

Trainingsprogramma 2 e jaars D-pupillen Trainingsprogramma 2 e jaars D-pupillen Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn Jeugdopleidingsplan v.v. cnsjlnn Kagia versie: 8.0 september 2015 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat en een richtlijn

Nadere informatie

Jeugdplan v.v. VIOS(O)

Jeugdplan v.v. VIOS(O) Jeugdplan v.v. VIOS(O) Jeugdplan v.v. VIOS(O), 26 mei 2008 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 2 DOELSTELLING EN MIDDELEN 4 2.1 ALGEMENE DOELSTELLING: 4 2.2 KENMERKEN VOETBALVISIE: 4 2.3 MIDDELEN:

Nadere informatie

Sportvereniging R.C.D. Technisch beleidsplan jeugdvoetbal

Sportvereniging R.C.D. Technisch beleidsplan jeugdvoetbal Sportvereniging R.C.D. Technisch beleidsplan jeugdvoetbal Inhoudsopgave Algemene doelstellingen...3 Het spelconcept...4 Uitgangspunten...5 Functiebeschrijving lid technische commissie...7 Functiebeschrijving

Nadere informatie

HET UITGANGSPUNT DE ESSENTIE

HET UITGANGSPUNT DE ESSENTIE 2013 ERIK GEUTJES DE KIJK VAN DCS OP E-PUPILLEN HET UITGANGSPUNT Plezier hebben, daar gaat het om! Plezier is: dat gele shirt van DCS aantrekken; is een goal maken; vertellen op school over die goal; die

Nadere informatie

Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016

Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016 Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016 Datum: 01-07-2011 In opdracht van: UD Jeugdcommissie Auteurs: Hans Imming en Erik Bekhuis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Protocol Interne Scouting

Protocol Interne Scouting Protocol Interne Scouting 1. DOEL 1.1 Het doel is om uiteindelijk iedere speler op het juiste niveau en met plezier te laten spelen en trainen binnen de v.v. Hekelingen 1.2 Het scouten binnen de vereniging

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Dit deel beschrijft welke technische visie de jeugdcommissie heeft in de opleiding van jeugdspelers. Hierin wordt onder meer beschreven: Doelstelling Beleid Warming

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH JEUGDPLAN BSV BOEIMEER

VOETBALTECHNISCH JEUGDPLAN BSV BOEIMEER VOETBALTECHNISCH JEUGDPLAN BSV BOEIMEER De prestatie in het voetballen is nooit een constante. De ene week lukt alles in een wedstrijd, terwijl de volgende week tegen een veel sterkere tegenpartij er niets

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m INSTRUCTIEBOEKJE voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m 65m 9.15m 9.15m 100m 1 REGELS VOOR D-PUPILLEN D-pupillen spelen op een heel speelveld. De afmetingen

Nadere informatie

Jeugdopleiding WSV 1930 onderbouw info avond selectieteams. O14-D1-O12-E1-E2-O101-O102-F1-O8. 2015/2016

Jeugdopleiding WSV 1930 onderbouw info avond selectieteams. O14-D1-O12-E1-E2-O101-O102-F1-O8. 2015/2016 Jeugdopleiding WSV 1930 onderbouw info avond selectieteams. O14-D1-O12-E1-E2-O101-O102-F1-O8. 2015/2016 Technisch jeugdplan onderbouw WSV 1930 Kleine terugblik presentatie technisch jeugdplan onderbouw

Nadere informatie

Aan alle trainers van de afdeling E3 /E4 /E5 en F3 /F4 /F5 Jeugd

Aan alle trainers van de afdeling E3 /E4 /E5 en F3 /F4 /F5 Jeugd Aan alle trainers van de afdeling E3 /E4 /E5 en F3 /F4 /F5 Jeugd De trainingen voor de periode Start tweede trainingsblok van 4 weken 29 maart F-teams / 01 april 2016 E-teams 05 april F-teams / 08 april

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016

Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016 Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016 1 Veen, Augustus 2012 Voor u ligt het jeugdplan van onze vereniging Achilles Veen. Dit jeugdplan is ontstaan uit de behoefte om onze jeugdafdeling te structureren. De

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Eisen waaraan elke voetbaltraining moet voldoen ongeacht leeftijdscategorie:

Eisen waaraan elke voetbaltraining moet voldoen ongeacht leeftijdscategorie: Hoofdstuk 5 Opleidings- en coachingsdoelstellingen Eisen waaraan elke voetbaltraining moet voldoen ongeacht leeftijdscategorie: Plezier Passie Prestatie 1) voetbaleigen bedoelingen doelpunten maken/voorkomen;

Nadere informatie

Trainingsprogramma 1 e jaars D-pupillen

Trainingsprogramma 1 e jaars D-pupillen Trainingsprogramma 1 e jaars D-pupillen Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training

Nadere informatie

Trainingsprogramma 2 e jaars E-pupillen

Trainingsprogramma 2 e jaars E-pupillen Trainingsprogramma 2 e jaars E-pupillen Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training

Nadere informatie

Technisch jeugdplan SJO STEO.

Technisch jeugdplan SJO STEO. . Technisch jeugdplan STEO. Inleiding. Dit technisch jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd STEO op een verantwoorde manier een gestructureerde voetbalopleiding aan te bieden. Het plan moet gezien worden

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan DOSL

Jeugdbeleidsplan DOSL Jeugdbeleidsplan DOSL Motto: Ook ik bouw aan DOSL Voorwoord Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van voetbal vereniging DOSL. Dit plan heeft als doel om op gestructureerde wijze inzicht te geven in de organisatie

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan Vitesse 22

Jeugdopleidingsplan Vitesse 22 Jeugdopleidingsplan Vitesse 22 Inhoudsopgave; 1. Speelwijze vitesse 22 jeugd 2. Doel jeugdopleidingsplan 3. Algemene uitgangspunten jeugdopleidingsplan 4. Selectiecriteria / indelingen 5. Mini pupillen

Nadere informatie

Trainingsprogramma B-junioren

Trainingsprogramma B-junioren Trainingsprogramma B-junioren Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training Nummer 7...

Nadere informatie

Keepersplan Kwiek 78. D-pupillen tot en met de Senioren. Door: Marciano Sleeswijk

Keepersplan Kwiek 78. D-pupillen tot en met de Senioren. Door: Marciano Sleeswijk Keepersplan Kwiek 78 D-pupillen tot en met de Senioren Door: Marciano Sleeswijk Inleiding Dit keepersplan is geschreven ter ondersteuning van de keeperstrainers binnen de gehele vereniging en het opzetten

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM FC BLAUW-WIT AMSTERDAM SCHEIDSRECHTERS OPLEIDINGEN FC Blauw-Wit Amsterdam biedt in samenwerking met de KNVB de volgende scheidsrechters cursussen aan: Pupillen Scheidsrechter Junioren Scheidsrechter Pupillen

Nadere informatie