AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)"

Transcriptie

1 AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis vervangt, u alleen reserveonderdelen gebruikt die voldoen aan de veiligheids- en prestatiespecificaties die wij vereisen. Gebruik geen herstelde of gekopieerde onderdelen die niet overduidelijk goedgekeurd zijn door AGA. LEES DEZE INSTRUCTIES GOED DOOR VOORDAT U HET FORNUIS GEBRUIKT Voor gebruik in NL & BE 04/08 EINS

2 INHOUD HOOFDSTUK PAGINA INSTALLATIE 3 INSTALLATIE 4 TECHNISCHE GEGEVENS 5 PLAATSINGS- EN PRODUCTAFMETINGEN 6 ELEKTRISCHE AANSLUITING 7-8 GASAANSLUITING 9-11 STABILITEIT FORNUIS 11 WATERPASSEN EN MOBILITEITSWIELTJES 12 BEVESTIGING VAN GIETWERK EN PANSTEUNEN KOOKPLAAT SPATBESCHERMING 17 GEBRUIKERSHANDLEIDING 18 ALGEMENE INFORMATIE 19 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 20 PRODUCTOVERZICHT 21 BEDIENINGSPANEEL 22 FORNUIS KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK 23 GASKOOKPLAAT BEVESTIGING PANSTEUNEN 26 MONTAGE VAN BRANDERS DE GRILL 29 DE OVENS 30 DE OVENROOSTERS GEBRUIKEN 31 BAKAANWIJZINGEN VOOR OVEN 32 KOKEN IN CONVENTIONELE OVEN KOKEN IN HETELUCHTOVEN AUTOMATISCHE BAKBEDIENING 37 INSTELLEN VAN HET AUTOMATISCHE 38 BAKPROGRAMMA INSTELLEN VAN DE KOOKWEKKER 39 REINIGING EN VERZORGING ONDERHOUD 43 ONDERHOUD BEDRADINGSCHEMA 53 2

3 INSTALLATIE Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis vervangt, u alleen reserveonderdelen gebruikt die voldoen aan de veiligheids- en prestatiespecificaties die wij vereisen. Gebruik geen herstelde of gekopieerde onderdelen die niet overduidelijk goedgekeurd zijn door AGA. 3

4 INSTALLATIE WAARSCHUWING: DIT FORNUIS MOET GEÏNSTALLEERD WORDEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE REGELS EN MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE. LEES DEZE INSTRUCTIES GOED DOOR VOORDAT U DIT FORNUIS INSTALLEERT OF GEBRUIKT. VOOR DE INSTALLATIE DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT DE PLAATSELIJKE LEVERINGSOMSTANDIGHEDEN (SOORT GAS EN GASDRUK) COMPATIBEL ZIJN MET DE AFSTELLINGEN VAN HET FORNUIS. DE AFSTELOMSTANDIGHEDEN VOOR DIT FORNUIS WORDEN VERMELD OP HET GEGEVENSPLAATJE DAT ZICH IN DE MIDDELSTE VENTILATIEOPENING ONDER AAN HET FORNUIS BEVINDT. Dit fornuis wordt niet aangesloten op een verbrandingsproducten evacuerende eenheid. Het fornuis dient geïnstalleerd te worden in overeenstemming met de geldende installatieregelgeving. Er dient extra aandacht besteed te worden aan de relevante vereisten betreffende ventilatie. Dit dient ook in overeenstemming te zijn met de betreffende vereisten van de plaatselijke gasleverancier en plaatselijke autoriteiten. In uw eigen belang en het belang van de veiligheid dienen alle gaseenheden bij wet geïnstalleerd te worden door een bevoegd persoon. Het niet correct installeren van eenheden kan tot vervolging leiden. Na installatie dient er gecontroleerd te worden op gasdichtheid. WAARSCHUWING : DIT FORNUIS MOET GEAARD WORDEN. Dit fornuis is gemaakt voor het op het gegevensplaatje vermelde voltage. De Aga Vier-twee serie wordt door de fabrikant geleverd als volledig geteste onderstelconstructie. De kookplaat, deuren, spatbescherming en handrail worden tijdens de installatie bevestigd. 4

5 TECHNISCHE GEGEVENS KOOKPLAAT AARDGAS WOK RECHTS- RECHTS- LINKSACHTER LINKSVOOR VOOR ACHTER BRANDER-TYPE ultrasnel snel snel semisnel MAXIMALE HITTETOE- 4,5 kw 3,0 kw 3,0 kw 1,75 kw VOER (G20 - I2E+) - FR & BE MAXIMALE HITTETOE- 4,1 kw 2,75 kw 2,75 kw 1,6 kw VOER (G25 - I2L) - NL INJECTOR-MARKERING BINNENSTE 0, BUITENSTE 1, DRUKPUNTPOSITIE: LINKSACHTERKANT VAN INJECTOR 1,75 kw DRUKINSTELLING: G20-20 mbar G25-25 mbar BRANDERONTSTEKING: HOGE-TEMPERATUURVONK (APPARAATCATEGORIE I3+) - FR & BE (APPARAATCATEGORIE I3B/P) - NL WOK RECHTS- RECHTS- LINKSACHTER LINKSVOOR VOOR ACHTER BRANDER-TYPE ultrasnel snel snel semisnel MAXIMALE HITTETOE- 4,0 kw 3,0 kw 3,0 kw 1,75 kw VOER (287 g/h) (215 g/h) (215 g/h) (125 g/h) INJECTOR-MARKERING BINNENSTE BUITENSTE DRUKPUNTPOSITIE: LINKSACHTERKANT VAN INJECTOR 1,75 kw DRUKINSTELLING: I 3+ G30 = mbar G31 = 37 mbar I 3B/P = / 30 mbar BRANDERONTSTEKING: HOGE-TEMPERATUURVONK ELEKTRISCHE GRILL EN OVENS NOMINAAL VERMOGEN BOVENSTE OVEN - 2,2 kw GRILLELEMENT - NOMINAAL VERMOGEN 2,25kW ONDERSTE OVEN (HETELUCHT) - 2,0kW TOTAAL kw 230V 30 AMP 50 HZ STROOMTOEVOER Dit is een KLASSE 1, type X fornuis. Het gegevensplaatje bevindt zich op een uittrekplaat, voor onder op het fornuis (zie afb. 10, blz. 21). GEWICHT VAN FORNUIS: 140 kg 5

6 PLAATSINGS- EN PRODUCTAFMETINGEN Alle zijmuren hoger dan het fornuis dienen minimaal 60 mm horizontaal van het fornuis verwijderd te zijn (afb. 1). Voor verder onderhoud dient er een aan de voorkant van het fornuis een speelruimte van minimaal 1000mm te zijn. Oppervlakken boven het fornuis dienen minimaal 650 mm verwijderd te zijn. Het fornuis moet op een stevige, waterpas ondergrond staan en wij raden aan om zacht materiaal zoals linoleum blando tal como linóleo. De ventilatieopeningen aan de achterkant van de bovenste plaat mogen niet geblokkeerd worden. Afb. 1 6 DESN

7 ELEKTRISCHE AANSLUITING DE ELEKTRISCHE AANSLUITING BEVINDT ZICH AAN DE RECHTERBOVENKANT VAN HET FORNUIS, ACHTER HET ZIJPANEEL. TIJDENS DE INSTALLATIE MOET HET RECHTERPANEEL VERWIJDERD WORDEN VOOR HET AANSLUITEN VAN DE ELEKTRICITEIT. Verwijder de 6 schroeven waarmee het zijpaneel vastzit, zodat u bij de elektriciteitsaansluiting kunt. Zie afb. 3 voor de locatie van de afdekking. Niet vergeten dat de hoofdstroomkabel door de doorvoerbuis aan de rechterachterkant van het fornuis gevoerd moet worden, nabij de bovenkant, voordat u de kabel op de stroomaansluiting bevestigt. ZIE AFB. 2 voor de bevestiging van de draden aan het fornuis. Niet vergeten dat er een extra lengte aan kabel nodig is in het fornuis voor eventueel onderhoud aan de vonkontstekingseenheid. Niet vergeten dat er een extra lengte aan kabel nodig is achter het fornuis om het fornuis tussen de keukenkastjes vandaan te kunnen schuiven. EENFASE-AANSLUITING - Het fornuis dient op 30 amp stroom aangesloten te worden met een tweepolige isolatieschakelaar met een minimale contacttussenafstand van 3 mm, en dient aangesloten te worden met een kabel van minimaal 6mm 2 in overeenstemming met de plaatselijke en landelijke bedradingsvoorschriften. DE ISOLATIESCHAKELAAR MAG NIET DIRECT BOVEN HET FORNUIS WORDEN GEPLAATST, MAAR MOET WEL BINNEN 2 METER VAN HET FORNUIS GEPLAATST WORDEN. Zet het zijpaneel aan de rechterkant weer terug als de elektrische aansluiting gereed is en breng de bevestigingsschroeven weer aan. OPMERKING: Zorg ervoor dat de isolatiekaart die de elektriciteitsaansluiting bedekt op zijn plaats zit, tussen het zijpaneel en de elektriciteitsaansluiting. EENFASE-AANSLUITING KABEL MET MINIMALE DIKTE VAN 6 mm 2 EN MOET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET NIEUWSTE VERSIE VAN PLAATSELIJKE EN LANDELIJKE BEDRADINGSVOORSCHRIFTEN. Afb. 2A DESN

8 DRIEFASE-AANSLUITING - KABEL MET MINIMALE DIKTE VAN 2,5 mm 2 EN MOET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET NIEUWSTE VERSIE VAN PLAATSELIJKE EN LANDELIJKE BEDRADINGSVOORSCHRIFTEN Afb. 2B DESN

9 GASAANSLUITING Om het onderhoud te vergemakkelijken en het fornuis eenvoudiger te kunnen verplaatsen, dient er een goedgekeurde flexibele slang van 1,25 meter aangesloten te worden. Toevoerbuizen mogen niet minder zijn dan R 1/2 (1/2" gasschroef). De aansluiting vindt plaats op het R 1/2 (1/2" gasschroef) moereinde van het toevoerblok dat zich vlak onder het niveau van de kookplaat aan de rechterachterkant van het fornuis bevindt. Afb. 3 DESN De gasbajonetaansluiting moet op de muur geplaatst worden in het gearceerde gebied op afb. 4. Houd er rekening mee dat het fornuis voldoende naar voren geschoven moet kunnen worden voor onderhoud. Zorg ervoor dat de flexibele slang niet klem raakt tussen het achterpaneel van het fornuis en de achtermuur. Zorg ervoor dat de slang door het gearceerde gebied geleid wordt en niet in de buurt van de afgeschermde ventilatieopening van de oven komt. De flexibele slang moet voldoen aan de van toepassing zijnde normen. BELANGRIJK: DE AANSLUITING VAN DE GASTOEVOER IN DE MUUR MAG NIET MEER DAN 45 mm UIT DE MUUR STEKEN, ZODAT ER GEEN CONTACT MOGELIJK IS MET HET FORNUIS. Controleer op gasdichtheid na het aansluiten van het fornuis. FLEXIBELE SLANG De flexibele slang moet geschikt zijn voor het soort gas dat gebruikt wordt en voorzien van een rode streep of band of een rood etiket. Bij twijfel moet u contact opnemen met de leverancier. 9

10 STABILITEIT FORNUIS Er moet een stabiliteitsbeugel stevig aan de muur bevestigd worden, nadat het fornuis op het gas is aangesloten met een flexibele slang. Zie afb. 3 voor positie van beugel. Er moet ook een veiligheidsketting stevig aan de muur en het fornuis bevestigd worden, zodat er geen spanning op de flexibele slang kan komen te staan als het fornuis naar voren wordt getrokken voor onderhoud. Zie afb. 3 en 3A voor het bevestigen van een stabiliteitsbeugel en ketting. Afb. 3A DESN

11 POSITIE VAN GASBAJONET IN MUUR (plaats in gearceerde gebied) BELANGRIJK: DE AANSLUITING VAN DE GASTOEVOER IN DE MUUR MAG NIET MEER DAN 45 mm UIT DE MUUR STEKEN, ZODAT ER GEEN CONTACT MOGELIJK IS MET HET FORNUIS. Afb. 4 DESN DRUKPROEF Het drukproefpunt bevindt zich onder de branderkap op de 1,75 kw semisnelle brander. Het is een gecombineerde testnippel/injector. Druk de flexibele slang van de drukmeter over de testnippel/injector. Met de wokbrander helemaal in elkaar steekt u de brander aan door de betreffende bedieningsknop in te drukken en deze linksom te draaien. Houd de knop ingedrukt tot het gas aangestoken is en houd dan nog 3 seconden ingedrukt. Als de vlam stabiel is, draait u de knop naar de binnenste en buitenste volle vlam positie. Met de wokbrander aan drukt u de bedieningsknop voor de 1,75 kw brander linksachter in en draait u deze naar de volle vlam positie. Houd de bedieningsknop ingedrukt en voer de drukmeting uit. Voor aardgas dient de druk (nominal) 20 mbar te zijn. Voor propaangas dient de druk G30/28mbar of G31/37mbar te zijn. Doe kraan dicht, koppel de drukmeter los en herbevestig terugslagschroef proefpunt. 11

12 WATERPASSEN EN MOBILITEITSWIELTJES INSTALLATIE/WATERPASSEN Het fornuis is uitgerust met mobiliteitswieltjes: twee aan de achterkant en twee aan de voorkant. De AGA Vier-Twee serie is gemaakt voor een platte en waterpas ondergrond, maar oneffenheden kunnen overkomen worden door te draaien aan de vier nivelleerpootjes in elke hoek van de onderplaat. U kunt bij de afstelschroeven door het linker- en rechtergietwerk van de kookplaat te verwijderen (zie onderdeel 'Verwijderen van gietwerk kookplaat' - Onderhoud, pagina 45). U licht het fornuis op door de schroef met de wijzers van de klok mee te draaien, en u laat het fornuis zakken door de schroef tegen de wijzers van de klok in te draaien. Afb. 5 DESN Er bevinden zich wieltjes op de onderkant van het fornuis, voor een juiste plaatsing. Als het fornuis in de juiste positie staat, kunnen de vier nivelleerpootjes afgesteld worden om het fornuis waterpas te maken. De voetjes moeten dusdanig uitgedraaid worden dat het fornuis niet van zijn plaats kan rollen (zie fig. 5). 12

13 BEVESTIGING VAN GIETWERK EN PANSTEUNEN KOOKPLAAT GIETWERK KOOKPLAAT 1. Bevestig aardkabel vanuit linker gietwerk aan chassis fornuis en plaats over de brandereenheden. Herhaal dit voor rechter gietwerk, en zorg ervoor dat de afdichting geplaatst wordt waar het gietwerk elkaar overlapt. Zorg ervoor dat de aardkabels goed bevestigd worden (zie afb. 6A). Afb. 6A DESN Zet gietwerk vast met 4 profielbevestigingsmoeren. NIET TE VAST AANDRAAIEN. (Zie afb. 6B.) Afb. 6B DESN

14 3. Bevestig de 4 branderringen met de M4 schroeven op de branders linksachter, rechtsvoor en rechtsachter. Gebruik nr.4 M4x8mm schroeven voor de brander linksvoor (zie afb. 6C). Afb. 6C DESN Plaats branderkappen op brandereenheden (zie afb. 7A, 7B, 7C). ULTRASNELLE BRANDER Afb. 7A DESN

15 MONTAGE VAN SNELLE EN SEMISNELLE BRANDERS Afb. 7B DESN PLAATSING BRANDERKAP - SNELLE EN SEMISNELLE BRANDERS Afb. 7C DESN

16 5. Plaats de pansteunen in de volgende volgorde. De pansteunen zijn van onderen gemerkt. Laat dit overeenkomen met de markeringen hieronder. De pansteunen moeten geplaatst worden in de uitsparingen in het gietwerk van de kookplaat (zie afb. 8 & 8B). Afb. 8A DESN Afb. 8B DESN AANPASSEN VAN PANSTEUNNIVEAU 1. Draai de borgschroef los met een 8 mm steeksleutel (zie afb. 8B). 2. Voorkom wiebelen door de pansteunvoet af te stellen met een 2,5 mm inbussleutel. 3. Controleer of pansteun waterpas is aan pansteunen er tegenover. 4. Draai borgschroef weer aan. BEVESTIGING HANDRAIL 1. Plaats de handrail op de staanders aan elk eind van de voorkant. Zorg ervoor dat de stifttap aan beide einden van de handrail naar beneden gericht is. 2. Druk de handrail helemaal tegen de voorkant en zet deze vast door de 2 stifttappen (2,5 mm.) vast te draaien (zie afb. 6A). 16

17 SPATBESCHERMING 1. Plaats de lipjes van de spatbescherming in de beugels boven aan de achterkant van het fornuis (zie fig.9). Goed op zijn plaats drukken. Afb. 9 DESN

18 GEBRUIKERS- HANDLEIDING 18

19 ALGEMENE INFORMATIE Als verantwoordelijke fabrikant doen wij ons best te zorgen dat onze producten zo vormgegeven en gemaakt worden dat ze voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen, mits goed geïnstalleerd en gebruikt. Belangrijke opmerking : LEES DE BIJGELEVERDE GARANTIE Wijzigingen die niet door Aga-Rayburn zijn goedgekeurd kunnen de goedkeuring van het fornuis alsmede de garantie ongeldig maken, en zijn mogelijk in strijd met de huidige wettelijke voorschriften. Het gebruik van gas voor een kookapparaat leidt tot de productie van hitte en vocht in de kamer waarin het fornuis geïnstalleerd is. Zorg dat de keuken goed geventileerd wordt, houd natuurlijke ventilatieopeningen geopend of installeer een mechanische ventilatie-eenheid (mechanische afzuigkap). Bij langdurig intensief gebruik van het fornuis is extra of effectievere ventilatie noodzakelijk. U moet bijvoorbeeld een raam openen, of de mate van mechanische ventilatie verhogen. De installatie moet in overeenstemming zijn met de plaatselijke en nationale IEEbedradingsregelgeving en uitgevoerd worden door een bevoegde elektricien van een bevoegd bedrijf. Als u het fornuis voor het eerst gebruikt, kan er wat rook vrijkomen en kunt u wat ruiken. Dit is gebruikelijk en ongevaarlijk (het wordt veroorzaakt door de isolatie van de oven en het stijfselbindmiddel op de isolatie van de elementen) en verdwijnt na een korte gebruiksperiode. Het fornuis heeft een gaskookplaat en twee elektrische ovens. De onderoven is voorzien van een elektrische ventilator. De bovenoven is een conventionele oven. De luchtventilator achter het achterpaneel zorgt voor een gelijke hitteverdeling in de oven tijdens het bakken, d.w.z. de temperatuur bij het laagste rooster is gelijk aan de temperatuur bij het hoogste rooster Bovenin de oven is tevens een elektrische grill ingebouwd. Middels de tekening (zie afb. 10) kunt u vertrouwd raken met het fornuis en verder kunt u de betreffende paragrafen lezen voor de heteluchtoven, de conventionele oven, de grill en de gaskookplaat, enz. Met uw fornuis worden tevens de volgende hulpmiddelen bijgeleverd: 3 ovenrekken 1 grillrek 1 grote braadbak 1 grillpan en rek 1 bakplaat De volgende onderdelen worden ook los verpakt meegeleverd: 4 pansteunen (gietijzer) 2 overloopputjes (gietijzer) 5 branderkappen 4 branderkoppen 1 handrail 1 spatbescherming 1 montageset 4 branderranden 4 afdichtingen 19

20 GEZONDHEID EN VEILIGHEID FORNUIS JONGE KINDEREN DIENEN UIT DE BUURT VAN HET FORNUIS TE WORDEN GEHOUDEN AANGEZIEN DE OPPERVLAKKEN TE HEET WORDEN OM AAN TE RAKEN. Het fornuis kan heet worden tijdens gebruik. Pas op dat u geen hete elementen aanraakt in de oven. Frituren Gebruik een diepe pan, die groot genoeg is om het betreffende warmtevlak volledig te bedekken. Vul de pan nooit voor meer dan een derde met olie of vet. Laat olie of frituurvet niet onbeheerd staan tijdens het opwarmen of frituren. Laat pannen met olie niet onbeheerd staan. Gebruik nooit een deksel op de pan. BELANGRIJK: olie is een brandgevaar. Laat pannen met olie niet onbeheerd staan. In geval van brand, dient u een deksel op de pan te doen en het fornuis UIT te zetten. Probeer de vlammen niet met water te doven. Doof de vlammen op de kookplaat bij voorkeur met een branddeken in plaats van de pan te verplaatsen. Als u de pan oppakt om hem naar buiten te verplaatsen, loopt u vrijwel zeker brandwonden of letsel op. 20

21 Afb. 10 DESN

22 BEDIENINGSPANEEL De BEDIENINGSKNOPPEN VAN DE GASKOOKPLAAT kunnen alleen linksom gedraaid worden vanuit de UIT-positie. symbol - ontstekingsstand grote vlam - hoge stand kleine vlam - lage stand (Zie paragraaf 'KOOKPLAAT'). Afb. 11 DESN De BEDIENINGSKNOP VOOR HET GRILLELEMENT kan beide kanten opgedraaid worden. Rechtsom Linksom Volledig aan, met beide elementen aan Zuinige stand, met alleen middelste element aan De BEDIENINGSKNOPPEN VOOR DE OVENS kunnen alleen rechtsom gedraaid worden vanuit de UIT-positie. De OVENLICHTJES lichten op als de oven aangezet wordt. Als de gewenste temperatuur bereikt is, gaat het lichtje uit. 22

23 FORNUIS KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK Afb. 12 DESN Voordat u de heteluchtoven kunt gebruiken, moet u eerst de tijdklok instellen. Dit is een 24-uursklok, en als het fornuis voor het eerst op de stroom wordt aangesloten, of als er een stroomstoring is geweest, dan is achtereenvolgens te zien en het LED-lampje 4 knippert boven het ( ) teken. INSTELLING VAN DE TIJD 1. Als het LED-lampje 4 ( ) knippert, drukt u de plus + en/of min knoppen in tot de juiste tijd weergegeven wordt. 2. Na 5 seconden stopt het lampje 4 met knipperen. De instelling kan te allen tijde veranderd worden door op de knop STAND te drukken tot het LEDlampje 4 knippert en daarna de plus + en min knoppen in te drukken. Het fornuis is nu gereed voor gebruik. 23

24 GASKOOKPLAAT De kookplaat heeft vier gasbranders: linksvoor - ultrasnelle (wok) brander 4,5 kw (hele brander) en 1,0 kw voor de binnenste brander linksachter - semisnelle brander - 1,75 kw rechtsachter - snelle brander - 3,0 kw rechtsvoor - ultrasnelle brander - 3,0 kw De semisnelle brander is speciaal bedoeld voor kleine pannen en langzaam pruttelen of pocheren. Alle branders hebben een standaard warmhoudstand en zijn eenvoudig instelbaar. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT U steekt de brander van de kookplaat als volgt aan: houd de juiste bedieningsknop ingedrukt en draai deze linksom tot het eerste vlamsymbool ( ). Houd 3 seconden ingedrukt totdat de brander aangaat. Draai daarna de knop naar de gewenste stand. In het geval de brander per ongeluk uitgaat, zet u de brander uit en steekt u deze pas na minstens 1 minuut weer aan. U kunt de brander lager zetten door eenvoudigweg de bedieningsknop richting het symbool van het kleine vlammetje te draaien. BELANGRIJK: De gietijzeren pansteunen op het fornuis zijn veel zwaarder dan op de meeste gasfornuizen. Wees daarom voorzichtig met het verwijderen of opnieuw plaatsen ervan. Het is van belang dat ze opgelicht worden en niet over het aangrenzende gesleept worden, omdat daardoor het beschadigt.. 24

25 ENKELE VEILIGHEIDSPUNTEN Warmhoudplaatjes worden niet aanbevolen. Ze kunnen de prestaties van de brander verminderen, de pansteunen beschadigen en voor overmatig brandstofgebruik zorgen. Het is niet nodig in de handel verkrijgbare anti-morsproducten van folie te gebruiken op dit fornuis. Deze kunnen gevolgen hebben voor de verbranding. Sommige wokken zijn niet stabiel. Controleer dit bij de fabrikant van de wok voordat u een dergelijk product aanschaft. Gebruik geen wiebelende pannen en pannen met bijvoorbeeld een bolle bodem, die makkelijk kunnen kantelen. Gebruik geen pannen en ketels met een holle bodem. De aanbevolen minimum diameter van te gebruiken pannen is 120 mm. Plaats alle pannen midden op de branders. De vlammen mogen alleen de bodem van de pan raken. De vlammen mogen niet langs de zijkant van de pan omhoog komen (zie afb. 13). Plaats de pan altijd zo op het fornuis dat het hengsel niet aan de voorkant van het fornuis uitsteekt. Op deze manier kunnen kleine kinderen er niet bij. Laat een frituurpan NOOIT onbeheerd. OPMERKING Aluminium pannen kunnen een metalen markering op de pansteunen achterlaten. Dit heeft geen gevolgen voor de duurzaamheid van het . Misbruik van de pansteunen wordt niet gedekt door de garantie. Afb. 13 DESN

26 BEVESTIGING PANSTEUNEN Plaats de pansteunen in de volgende volgorde. De pansteunen zijn van onderen gemerkt. Laat dit overeenkomen met de markeringen hieronder. De pansteunen moeten geplaatst worden in de uitsparingen in het gietwerk van de kookplaat. Afb. 13A DESN Afb. 13B DESN

27 MONTAGE VAN SNELLE EN SEMISNELLE BRANDERS Afb. 14 DESN PLAATSING BRANDERKAP - SNELLE EN SEMISNELLE BRANDERS Afb. 15 DESN

28 ULTRASNELLE BRANDER Afb. 16 DESN

29 DE GRILL DE DEUR VAN DE GRILL MOET OPEN BLIJVEN ALS DE GRILL AAN STAAT. VOORZICHTIG: Bepaalde delen van de grill kunnen heet zijn als de grill in gebruik is. Houd kleine kinderen uit de buurt. Als u de grill gaat gebruiken, moet de ventilator aangaan, zodat er koelende lucht vanuit de gaten boven de grilldeur geblazen wordt. Als de ventilator niet goed werkt, dan is het van belang dat u de grill niet gebruikt tot de storing verholpen is. De instantgrill met hoge snelheid is opgedeeld in twee gebieden om energie te besparen en tegemoet te komen aan ieders wensen. Draai de grillbedieningsknop rechtsom om het hele grillgebied te kunnen gebruiken voor grote hoeveelheden voedsel. Als u de grillbedieningsknop linksom draait, kunt u het middelste gebied gebruiken voor kleine hoeveelheden, bijv. 2 boterhammen, één of twee karbonaadjes, enz. Het meeste voedsel wordt op een hoge stand gegrild, maar voor de dikkere stukken vlees/gevogelte en voor gerechten als een goed doorbakken steak kunt u de hitte temperen door de bedieningsknop naar een lagere stand te draaien. Voor het beste resultaat moet u de grill ongeveer 5 minuten voorverwarmen op een hoge stand. Voedsel moet op het panrooster of op de bodem van de grillpan gegrild worden. Sommige gerechten kunt u rechtstreeks op het grillrooster of de bodem van de grill plaatsen. Dit is handig als u bijvoorbeeld de bovenkant van een gerecht (bijv. bloemkool met kaas) wilt bruinen. De zijpanelen van de oven zijn zelfreinigend. U kunt de grillpan onder in de grill bewaren, als de grill uitstaat. De volgende informatie is alleen een richtlijn, omdat vorm, dikte, en omvang van de etenswaren en persoonlijke smaak alle aan variatie onderhevig zijn. ETENSWAAR ANBEVOLEN HITTESTAND Toast HOOG Pikelet/crumpet/muffin HOOG Spek HOOG Worstjes HOOG TOT GEMIDDELD Beefburger GEMIDDELD, zie instructies op verpakking Steak, medium, halfrauw HOOG TOT GEMIDDELD Karbonades HOOG TOT GEMIDDELD Vis - heel HOOG TOT GEMIDDELD - moot HOOG TOT GEMIDDELD - filet HOOG Kippenstukjes HOOG TOT GEMIDDELD Bruine korst op gerechten HOOG (bijv. meringues, aardappelen, kaas, enz.) 29

30 DE OVENS Algemeen De ovens en de grill zijn uitgerust met zelfreinigende panelen aan de zij- en achterkant. De bovenkant van de oven is ook van zelfreinigend . Er zitten twee roosters in de heteluchtoven en één in de gewone oven. De roosters zijn zo gemaakt dat ze niet kantelen. U verwijdert een rooster door dit op te tillen zodat het vrijkomt van de klemmen, en naar voren te schuiven. U plaatst het rooster weer terug door het in de oven te schuiven met de korte punten aan de achterkant, naar boven wijzend. U schuift het in de juiste positie boven de zij-inkepingen en laat het rooster op de steun zakken (zie afb. 17A & 17B).. Plaats de roosters of het eten niet op de bodem van de oven. Verwarm de oven voor op de juiste stand totdat het neonlampje uitgaat. Voor een effectieve hitteverdeling dient u een ruimte van minimaal 12 mm te houden tussen de schalen en de zijkanten van de oven. Gebruik geen schalen of bakken die groter zijn dan diegenen die met het fornuis meegeleverd worden Als u de conventionele oven gebruikt, zorg er dan altijd voor dat de deur geheel gesloten is zodat de bedieningsknoppen niet oververhit kunnen raken. CONDENSATIE De condensatie ontstaat als er sprake is van hitte en vocht, bijvoorbeeld tijdens het koken. Indien mogelijk moet u gerechten die veel vocht bevatten, bijv. stoofschotels, bedekken. Als u condensatie ziet, kunt u dit direct afnemen. 30

31 Ovenroosters - Deze roosters zijn zo ontworpen dat ze uit de oven geschoven kunnen worden. STOP OP ROOSTER MOET NAAR BOVEN WIJZEN ROOSTERSTOP EN ANTIKANTELBEUGEL DESN Als volgt terugplaatsen: in steun plaatsen zoals hierboven. DESN Afb. 17A Let op: rooster is uitschuifbaar tot stoppositie. Grillrek GEBRUIKEN ALS OVENREK. Afb. 17B DESN

32 KOOKGIDS VOOR DE OVEN Kooktips De rekstanden worden worden van onderaf geteld. Plaats de schotel in het midden van het rek. Als u de heteluchtoven gebruikt, verlaag dan de temperatuurinstellingen voor de gewone oven met 10 C - 20 C. In sommige gevallen moet u ook de baktijd met maximaal 10 minuten per uur verminderen. Het is belangrijk dat u controleert of het voedsel kokend heet is voordat u het opdient. U kunt de standen en tijden naar smaak aanpassen. 32

33 Conventionele Oven Conventionele Oven Conventionele Oven Conventionele Oven Conventionele Oven De bovenste oven is een gewone oven. Dat betekent dat de verhittingselementen aan de zijkanten van de oven zitten. De oven is bovenin iets heter dan onderin. De kooktabellen zijn een algemene richtlijn maar de tijden en temperaturen verschillen mogelijk voor elk betreffende recept. De gegevens voor vlees dienen als richtlijn, maar verschillen afhankelijk van de afmeting en de vorm van het betreffende stuk vlees en of er wel of geen bot aan zit. Bevroren stukken vlees dient u goed te laten dooien voordat u ze kookt. De tijden zijn bedoeld voor braden zonder afdekking. Indien er folie over het voedsel heen zit, geldt een langere tijd. Kalkoen of kip is gaar als er helder jus uit komt als er met een vleespen in wordt geprikt. Als er roze jus uit komt, moet u het langer laten koken. Controleer het jus elk kwartier tot het helder is. De vier roosterposities worden van onderaf geteld. Gebruik het speciaal gevormde rooster voor het koken van grote stukken vlees en gevogelte. Het grillrooster met plaatsingsaanslagen voor de grillpan kan gebruikt worden als een gewoon rooster. Pas op de aanslagen als u daarbinnen kookwaar plaatst en verwijdert. ETEN STAND C ROOSTER- POSITIE GEM. BAKTIJD EN OPMERKINGEN Vis Hele vis, bv. Forel, makreel Moot of min, afhankelijk van omvang of min, afhankelijk van dikte Gebakken vis of 4 25 min, afhankelijk van instructies op verpakking Zalm (2,7 k) of min per 450 g Vlees en gevogelte Rundvlees of 2 30 min per 450 g + 30 min extra (medium) Lamsvlees of 2 25 min per 450 g + 25 min extra Varkensvlees of min per 450 g + 35 min extra Kip of min per 450 g + 20 min extra Kalkoen min per 450 g + 15 min extra Eend en gans min per 450 g + 25 min extra Stoofschotel of 2 1,5-3 uur, afhankelijk van recept Pudding Melkpudding of 2 2 uur Gebakken custard of 3 35 min Gebakken biscuitpudding of 3 45 min-1 uur indien ongekookt fruit gebruikt worden Fruittaart of 3 45 min-1 uur 33

34 Conventionele Oven Conventionele Oven Conventionele Oven Conventionele Oven Conventionele Oven Conventionele Oven ETEN STAND C ROOSTER- POSITIE GEM. BAKTIJD EN OPMERKINGEN Meringue top of 2 45 min Meringues uur, draai meringues om zodra stevig Gistmengsels Brood - heel brood Brood - bolletjes Chelsea buns, enz. 190 Cakes, deegwaar, beschuitgebak en scones Kleine cakes 190 Gebak 180 Gebakrol 220 Vetvrij biscuitdeeg (180 mm) 190 Scones 220 Cake 180 Middelmatig machtige vruchtencake 150 Kersttaart Gemberkoek Zandkoek 150 Biscuitjes Baksels op plaat en kruidcake Kruimeldeeg 200 Machtig kruimeldeeg 190 Bladerdeeg Soesjesdeeg 200 Diversen Yorkshire pudding groot 220 Yorkshire pudding afzonderlijk 220 Soufflés of 3 1 of or 3 1 of of 3 2 of 3 3 of 4 1, 2 of 3 2 of 3 2 of 3 2 of 3 2 of min min min min min 7-10 min 20 min min 1 uur, na 20 min. op citroenschil plaatsen 2-2,5 uur 4-4,5 uur 1-1,5 uur 1,25-1,5 uur min, afhankelijk van recept 30 min - 1,5 uur, afhankelijk van recept Kleine taartjes min, afhankelijk van recept, grote taarten min, afhankelijk van recept 25 min min, afhankelijk van recept min 50 min min min 34

35 HETELUCHTOVEN Heteluchtoven Heteluchtoven Heteluchtoven Heteluchtoven Heteluchtoven De onderoven is een heteluchtoven met vier roosterposities. De lucht wordt gecirculeerd om door de hele oven een gelijke temperatuur te krijgen. In de meeste gevallen kan de temperatuur met 10 tot 20 C verlaagd worden als u in deze oven bakt. Het bakschema is een algemene richtlijn, tijden en temperaturen kunnen variëren, afhankelijk van het recept. Het gedeelte over vlees dient gebruikt te worden als algemene richtlijn, maar dit kan variëren, afhankelijk van de grootte en vorm van het stuk vlees, en of bijv. het bot er nog in zit. Ontdooi bevroren etenswaar voordat u dit bakt. De tijden zijn voor onbedekt bakken. Als u het gerecht afdekt, moet u iets meer tijd nemen. Kalkoen/kip is klaar als er helder vocht vrijkomt nadat u erin prikt. Als het vocht nog rozig is, braad dan nog even door en controleer elk kwartier, tot het helder is. ETEN STAND C GEM. BAKTIJD EN OPMERKINGEN Vis Hele vis, bv. forel, makreel Moot Gebakken vis Zalm (2,7 k) Vlees en gevogelte Rundvlees Lamsvlees Varkensvlees Kip Kalkoen Eend en gans Stoofschotel Pudding Melkpudding Gebakken custard Gebakken biscuitpudding Fruittaart min, afhankelijk van omvang min, afhankelijk van dikte 25 min, afhankelijk van instructies op verpakking min per 450 g 30 min per 450 g + 30 min extra (medium) 25 min per 450 g + 25 min extra min per 450 g + 35 min extra min per 450 g + 20 min extra min per 450 g + 15 min extra 25 min per 450 g + 25 min extra 1,5-3 uur, afhankelijk van recept 2 uur 35 min 45 min-1 uur indien ongekookt fruit gebruikt worden 45 min-1 uur 35

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140,

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Trisore Trisore 140, 95, Bidore 140, 95, Modore Modore 95, 140, Trisore

Nadere informatie

Hang de bovenkasten op

Hang de bovenkasten op 1 Hang de bovenkasten op Het is in de meeste keukens het makkelijkst om te beginnen met de installatie van de bovenkasten. Dan staan er geen onderkasten in de weg en heb je meer vloerruimte om bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoel! Alle rolstoelen uit de Handicare-serie onderscheiden zich door hun kwaliteit en functionaliteit. We zijn buitengewoon

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM versie 3.4 januari 2009 INHOUD 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Belangrijk! De handleiding aandachtig lezen voordat u de apparatuur probeert te installeren of bedienen. Noteer de serienummers van uw granulator

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl]

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl] directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding voortstuwing 2 1 Verantwoording Craftsman Marine CM 2.16 & CM 3.27 Verantwoording De specificaties en de beschrijvingen in deze handleidingen waren correct ten tijde van

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie