Gezonde vliegers in de cockpit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezonde vliegers in de cockpit"

Transcriptie

1 Gezonde vliegers in de cockpit Inleiding Annette Bienfait Gezonde vliegers zijn krachtige charismatische personen die soepel communicerend hun doel bereiken ook al komen ze onderweg meerdere hindernissen tegen. In mijn coaching praktijk begeleid ik een aantal vliegers. Naar aanleiding van opmerkelijke generieke eigenschappen van vliegers en door mij geconstateerde uniforme coachvraagstukken, deed ik onderzoek naar: de beroepseigenschappen van de vlieger en de keerzijde van deze beroepseigenschappen; de samenwerking en communicatie van de vliegers met de cabine- en het grondpersoneel tijdens het vliegproces; het communicatieproces van de vliegers in de privéomgeving. Ik heb de volgende onderzoeksvraag gesteld; In hoeverre kunnen de eigenschappen van de vlieger zich tegen de vlieger zelf, tegen zijn sociale- en tegen zijn werkomgeving keren en ontstaan hierdoor risico s? Op de site van de KLM Flight Academy, komen de vereiste eigenschappen van de vlieger meteen aan bod. Dit zijn krachtige eigenschappen die noodzakelijk zijn voor de verantwoordelijke functie die de vlieger heeft. De veiligheid van de passagiers moet immers worden gegarandeerd. Wat zijn deze eigenschappen en wat is de keerzijde hiervan zowel in de cockpit als in de privéomgeving? Wat is de volgende stap op weg naar optimale veiligheid in de vliegoperatie en hoe kan de vlieger optimaal functioneren in zijn/haar sociale en werkomgeving? Ben jij geschikt? Is de vraag op de site van de KLM Flight Academy, voorheen Rijks Luchtvaart School (RLS). "Je bent in ieder geval niet geschikt als je het niet zo nauw met jezelf, je studie en je verantwoordelijkheid neemt en al gauw tevreden bent met je eigen prestaties". Belangrijke eigenschappen van een piloot zijn: verantwoordelijkheidsgevoel besluitvaardigheid leiderschapskwaliteiten een gezonde portie zelfkritiek stressbestendigheid streven naar perfectie en altijd het beste uit jezelf en anderen te willen halen 1

2 De KLM Flight Academy zoekt dus alleen maar toptalenten. Die eigenschappen willen wij dus tijdens het selectieproces in jou herkennen. De KLM Flight Academy is, hoe kan het ook anders, goed op de hoogte van de eisen die luchtvaartmaatschappijen. Alleen toptalenten die op zoek zijn naar een kwaliteitsopleiding tot verkeersvlieger, met minder geen genoegen nemen en bereid zijn zich daarvoor volledig in te zetten worden toegelaten. Niet alleen je vooropleiding speelt een rol. Ook je persoonlijkheid, je motivatie om piloot te worden, je doorzettingsvermogen en je vermogen om in korte tijd veel leerstof in je op te nemen, een hoge werk- en studiedruk aan te kunnen en er helemaal voor te willen gaan zijn van het grootste belang. 1 Het psychologisch onderzoek, voordat een vlieger in spe wordt aangenomen, stelt vast of de persoon uit het juiste vliegershout is gesneden. Iedere beroepsgroep kent naast zijn unieke individuele eigenschappen belangrijke beroepseigenschappen die noodzakelijk zijn om goed en veilig te functioneren. De vliegereigenschappen worden in de opleiding en op de werkvloer verankerd om de vlieger tijdens zijn vliegtechnische handelingen optimaal te ondersteunen. Vliegtuigen worden steeds geavanceerder en technisch veiliger. Eén van de onvoorspelbare factoren blijft de vlieger. De opleiding, de regelmatige simulatortrainingen en profchecks van Nederlandse vliegers staan echter op een hoog niveau. Hierdoor wordt de vliegveiligheid bij onze Nederlandse luchtvaartmaatschappijen vergroot. Sociaal-communicatieve vaardigheden worden in opleidingen aangeboden door middel van leiderschapstrainingen. Deze sociaal-communicatieve vaardigheden worden getoetst tijdens simulatorbeurten en in de praktijk getoetst tijdens routechecks. De aangeboden handvatten om de communicatie met het cabinepersoneel te optimaliseren zijn goedbedoeld. Deze sociaal-communicatieve handvatten zullen niet beklijven als de onderliggende oorzaak van de minder doeltreffende communicatie niet aan de orde komt. De keerzijde van de vliegereigenschappen. De uitgesproken specifieke eigenschappen van de vlieger kennen een keerzijde. Een vlieger die emotioneel in balans is, is zich bewust van zijn valkuilen en allergieën 2 en kent de mogelijkheden hiermee om te gaan. De vlieger die in onbalans is zal onbewust steeds vaker vervallen in het extreem vertonen van zijn vliegereigenschappen met als gevolg dat zijn gezonde communicatieve vaardigheden af zullen nemen. Zo worden zowel in de cockpit als in de privéomgeving, de specifiek wenselijke eigenschappen een communicatieve valkuil. Dit blijkt in de praktijk. In de cockpit kan de vlieger in onbalans het optimale contact met zijn collega-vliegers en met het cabinepersoneel verliezen. In het privéleven kunnen er ook problemen in de relationele sfeer ontstaan. Door een extreme doelgerichtheid kan de vlieger 1 Bron: site KLM Flight Acadamy 2 Daniel Ofman ontwikkelde de kernkwadranten (het kwadrant van Ofman), de kernkwaliteiten met daarbij behorende valkuil, uitdaging en allergie. 2

3 de aansluiting met de omgeving verliezen. De vlieger heeft geen oog voor het interpersoonlijke proces dat niet te maken heeft met het bereiken van zijn doel. Tijdens het werk kan het betekenen dat de servicegerichtheid van het cabinepersoneel haaks staat op de operatie en veiligheid die de vlieger voor ogen heeft. Dit stuit bij de doelgerichtheid van de vlieger op onbegrip en leidt tot irritatie. In de thuissituatie kan deze overmatige doelgerichtheid ook op weerstand rekenen. Een gezinsleven verloopt niet volgens procedures en checklists. Het doel is vaak ook niet zo vaststaand. Pubers vormen bijvoorbeeld een uitdaging, hun laisser-faire houding kan olie op het vuur zijn op de gemoedstoestand van de doelgerichte vlieger. Het rationele proces maakt dat de vlieger als afstandelijk ervaren kan worden. Ook de analytische vaardigheid kan pietluttig over komen. Het vliegproces is een technisch proces waar emotie niet wenselijk is. Elk onderdeel in het vliegproces kan bij verstoring een kettingreactie op gang brengen wat de vliegveiligheid ernstig in gevaar zou kunnen brengen. De vlieger scant constant of er veranderingen in het proces optreden en wat het gevolg van deze veranderingen zou kunnen zijn. Vanwege de noodzakelijke rationele houding kan de vlieger door het meer op emotie georiënteerde cabinepersoneel als afstandelijk en moeilijk te benaderen ervaren worden. De vlieger daarentegen kan het cabinepersoneel als soft en onstabiel zien. Door dit perceptieverschil ontstaat miscommunicatie. In feite is de start van het communicatieproces onbewust geladen met een oordeel. De vlieger denkt vanuit de operatie en de hiërarchische verhouding, kom ter zake. Het cabinepersoneel denkt, hebben wij weer een arrogante vlieger. In de thuissituatie kunnen er nog meer basiscommunicatieproblemen ontstaan door de rationele houding van de vlieger. Het gezinsleven is een continu proces waarin emoties een grote rol spelen. Er is een doel maar dat is ondergeschikt aan het proces naar het doel. Kinderen moeten op tijd op school zijn, maar hebben een individueel alternatief ritme wat soms niet aansluit bij de duidelijke structuur van de analytische en rationeel gestructureerde vlieger. Hierdoor kan irritatie ontstaan waardoor gezinsleden stellingen met enthousiasme gaat verdedigen en de vlieger alle kleinigheden die niet deugen voor ogen houdt en hierdoor het grote geheel, de gezinsdynamiek, uit het oog verliest. Op werkgebied is het noodzaak daadkrachtig en besluitvaardig op te treden. Maar hier heeft de vlieger te maken met het cabinepersoneel dat in zijn ogen vaak primair op de service gericht is. Dit kan een doorn in het oog van de vlieger zijn. De vliegveiligheid vereist besluitvaardig rationeel optreden om de veiligheid te waarborgen, ook als dit ten koste kan gaan van de service. Het cabinepersoneel ervaart de vlieger als autoritair en de vlieger stoort zich aan het feit dat de vliegveiligheid in de praktijk ondergeschikt lijkt te zijn aan de service. Hierdoor wordt er niet voldaan aan zijn eisen om optimale vliegveiligheid te garanderen. De gedrevenheid, verantwoordelijkheid en autoriteit van de vlieger maken dat hij overheersend, kort door de bocht, gedrag kan gaan vertonen. 3

4 De daadkrachtige vlieger die besluitvaardig optreedt, komt drammend en forcerend over. Deze eigenschappen kunnen in het gezinsleven op weerstand rekenen, grenzen worden rigoureus neergezet. De reden waarvoor de grens bedoeld is delft het onderspit, maar de manier waarop de grens is neergezet wordt het onderwerp van de discussie. En hier is bijvoorbeeld een puber uitermate bedreven in, een spel tussen emotie en ratio waarin de vlieger-in-onbalans geen raad weet. Hij voelt zich onbegrepen en zal nog daadkrachtiger zijn stelling gaan verdedigen. Gedeelde verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid in de operatie voor een goede communicatie ligt echter niet volledig bij de vlieger. Hij is (eind)verantwoordelijk voor de operatie, maar de sleutelrol in de communicatie van de operatie speelt de purser. Hij/zij is degene die de communicatie zowel met de vlieger (de operatie) als het cabinepersoneel (service) moet combineren zonder de vliegveiligheid in gevaar te brengen. In de praktijk zie ik hier een probleem. In de ogen van de vlieger is de focus van de purser regelmatig meer op de service gericht, waardoor de operatie in zijn ogen ondergeschikt lijkt. Dit frustreert de vlieger die vanuit zijn specifieke eigenschappen reageert. Dit zal een onmiddellijk effect hebben op de wijze waarop de vlieger met de purser zal communiceren. De divisie van de vliegers en de divisie van het cabinepersoneel lijken in dit geval twee koninkrijken waarbij onvoldoende aansluiting is. De risico s van de keerzijde. De vlieger die in deze onbalans is gekomen voelt zich steeds minder begrepen. Zijn intenties zijn immers goed en door bedrijf en wetgever vereist voor de veiligheid. Hij zal zijn eigenschappen steeds duidelijker profileren om begrepen te worden. Dit veroorzaakt een starre, oordelende communicatie waardoor hij de aansluiting in de privésituatie en de werksituatie verder kwijt raakt. Een life-event, zoals verliefdheid, geboorte van een kind, overlijden van een dierbare, ruzie of een heftige vlieggebeurtenis, kan voldoende zijn om de vlieger die in onbalans is geraakt, te laten afknappen. Toevlucht tot alcohol, verdovende middelen, seks of gokken (Problematisch Middelen Gebruik) zijn een kleine stap om het lifeevent ogenschijnlijk het hoofd te bieden. De gevolgen kunnen groot zijn, van minder presteren in de cockpit tot ziekteverzuim en relatiebreuken. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers en andere beroeps gerelateerde partijen zijn zich bewust van de gevaren van PMG, en hebben in juli 2013 de stichting Anti Skid Groep 3 opgericht om verkeersvliegers die te maken hebben of te maken dreigen te krijgen met problematisch gebruik van medicijnen, alcohol of drugs, te begeleiden en te helpen. Het proces om van een (dreigende) PMG af te komen en re-integratieproces wordt door professionals en 3 Bron: Anti Skid Groep 4

5 ervaringsdeskundigen ( voor vliegers, door vliegers ) van de Anti Skid Groep zorgvuldig vanuit een centrale plek begeleid. Slot Het verabsoluteren van de generieke eigenschappen van de vlieger heeft een negatief effect op de communicatieve vaardigheid van de vlieger, zowel in de cockpit als in de sociale omgeving. Het risico is dat de vlieger hierdoor de aansluiting met de sociale- en de werkomgeving verliest is aanwezig wat verstrekkende gevolgen op privé- en werkgebied voor de vlieger kan hebben. De vlieger zou dit risico kunnen beperken door drie stappen te nemen. Bewustwording door de vlieger van zijn eigenschappen en herkennen van zijn valkuilen is een eerste stap. Een tweede stap is dat hij weet wat het effect van zijn valkuilen op de communicatie met anderen is. Een derde stap is dat hij een manier gevonden heeft hier mee om te gaan. Coaching is een effectief middel gebleken om deze stappen te zetten, met het volgende resultaat. Communicatie in de werk- en privé- omgeving verbetert waardoor de vlieger zich gehoord en begrepen voelt. Stress door miscommunicatie wordt gereduceerd, wat de fysieke en mentale gezondheid ten goede komt. De vliegveiligheid wordt bevorderd door adequate communicatie met collega s en cabinepersoneel. Het bedrijf bespaart door optimaler functionerende medewerkers en een lager ziekteverzuim. Annette Bienfait werkt als Executive en Crisis Coach. In haar praktijk begeleidt zij verkeersvliegers, artsen, CEO s en andere hoog opgeleiden. In 2013 rondde zij haar Post Graduate Opleiding Executive Coaching aan de VU af. Tot september 2012 begeleidde zij direct nabestaanden van levensdelicten. / / Met hartelijke dank aan prof. dr. Yvonne Burger voor haar feedback en adviezen voor de vormgeving van dit artikel. Dit artikel mag niet gedeeld of gepubliceerd worden zonder toestemming van Annette Bienfait. 5

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers Inleiding De NVBR is in 2010 gestart met het ontwikkelen van een Visie op HRM en

Nadere informatie

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten 1 Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten Martine van den Bosch Wat is het binnen jezelf dat je buiten jezelf een bepaald persoonlijk vraagstuk tegen komt? Uitgaande van het gegeven dat onze persoonlijkheid

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

WERKBOEK VOOR COACHING

WERKBOEK VOOR COACHING WERKBOEK VOOR COACHING door Mieke Voogd 2013 Mieke Voogd (5e herziene versie, geringe inhoudelijke wijzigingen, digitale vorm) Omslag: Vormgeving: Uitgeverij: Frank Straatman (www.frankstraatman.nl) Mieke

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Socratische Intervisie Methode Marcel Hoek

De Socratische Intervisie Methode Marcel Hoek Socratische Intervisie Methode p. 1 / 30 De Socratische Intervisie Methode Marcel Hoek Scoop trainingen 2008 www.scooptrainingen.nl Zelf Socratisch Intervisor worden? Klik hier voor meer informatie. Socratische

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2014 Coach-scan, tool voor verenigingstrainers Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Inleiding In dit document kunt u de resultaten teruglezen van een onderzoek naar tips voor coaches. Hierbij

Nadere informatie

De opdrachtgever en zijn gedrag

De opdrachtgever en zijn gedrag De opdrachtgever en zijn gedrag Op welke punten kan een bestuurder zijn manager, in de rol van opdrachtgever, ondersteunen? Derk Kremer In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden om het gedrag van

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 1. Balans in werk en privé Deze training is bestemd voor mensen die een onbalans ervaren in werk en privé. Bij het hervinden van de juiste balans ontstaat meer ontspanning en plezier

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG & NAZORG

HANDREIKING OPVANG & NAZORG HANDREIKING OPVANG & NAZORG www.omgaanmetagressie.nl Nijmegen Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u onze vrijblijvende handreiking als aanvulling op het samenstellen van een integraal veiligheidsbeleid

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Nick De Leeuw - 2C1 Competence Indicator i2talent

Nick De Leeuw - 2C1 Competence Indicator i2talent Nick De Leeuw - 2C1 Competence Indicator i2talent Reflectieverslag: Na het doorlopen van alle vragen werd me het type documentalist toegekend. Dit houd in dat mijn denkwijze het best kan omschreven worden

Nadere informatie

Drang en dwang in de zorg aan verslaafde zwangere vrouwen in het belang van het toekomstige kind. Een ethische handreiking

Drang en dwang in de zorg aan verslaafde zwangere vrouwen in het belang van het toekomstige kind. Een ethische handreiking Drang en dwang in de zorg aan verslaafde zwangere vrouwen in het belang van het toekomstige kind Een ethische handreiking J.Boonekamp W. Dondorp R. Berghmans G. de Wert Universiteit Maastricht/CAPHRI Juni

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen

Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen In drukke tijden is je personeel vatbaar voor stress. Hoe herken je een burnout, hoe voorkom je dat je personeel een burnout krijgt en wat doe

Nadere informatie

file:///m /e-zines/email/wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei%202007.htm

file:///m /e-zines/email/wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei%202007.htm Vooraf Wanneer is reïntegratie geslaagd? Emancipatie in de werksituatie op haar weg terug? De bril van de reïntegratieconsulent. Aandachttraining, mindfulness, zen. Ziektewetuitkering via UWV? Voorschakeltraject

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk Rekening houden met &capaciteit sturen op kwaliteit Mensen met autisme aan het werk REKENING HOUDEN MET CAPACITEIT EN STUREN OP KWALITEIT Mensen met autisme aan het werk Specialisterren, een social enterprise

Nadere informatie

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Aanpak Pesten, terug naar Respect

Aanpak Pesten, terug naar Respect Aanpak Pesten, terug naar Respect Een structurele aanpak bij het voorkomen van en omgaan met pesten binnen het Vlietland Ziekenhuis. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Afbakening 4. Welk gedrag

Nadere informatie