Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist"

Transcriptie

1 Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen deel Kerntaken van de Schoonheidsspecialist Competenties van de Schoonheidsspecialist Uitwerking van de competenties en competenties per kerntaak Eisen aan de examinering Erkenning van verworven competenties (EVC) Bijlage 1: Assessorenprofiel Met de kwalificatie Schoonheidsspecialist wordt in dit document bedoeld de kwalificatie zoals deze door het Hoofdbedrijfschap Ambachten is vastgesteld. Het betreft hier een branchekwalificatie, met daar aan gekoppeld een branchediploma. Deze kwalificatie vertoont inhoudelijk veel overeenkomsten met de in het crebo geregistreerde kwalificatie Schoonheidsspecialist, maar is daaraan niet exact gelijk. Omwille van de leesbaarheid is ervoor gekozen om in dit document alleen de vrouwelijk vorm op te nemen; overal waar de vrouwelijke vorm staat kan ook de mannelijke gelezen worden. Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

3 1. Algemeen deel Colofon Onder regie van Hoofdbedrijfschap Ambachten; Platform Branchediploma Schoonheidsverzorging Ontwikkeld door ISEO Consult i.s.m. vertegenwoordigers van branchevereniging ANBOS Verantwoording Vastgesteld door het bestuur van HBA op advies van het Platform Branchediploma Schoonheidsverzorging d.d. 16 februari 2011 Diploma Branchediploma Schoonheidsspecialist In- en doorstroomrechten Certificeerbare eenheden Voor instroom in de branchekwalificatie Schoonheidsspecialist wordt dringend geadviseerd dat kandidaten in het bezit zijn van minimaal een VMBO-diploma (kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg), of een diploma dat daaraan gelijkwaardig is. Kan de kandidaat dit niveau niet aantonen, dan is het aan de school om op individuele basis te bepalen of de kandidaat wordt toegelaten. Er zijn geen certificeerbare eenheden benoemd. Wettelijke beroepsvereisten n.v.t. Branchevereisten n.v.t. Bron- en referentiedocumenten Kwalificatiestructuur Inleiding De toekomst is aan de professional, KOC, 2009 Code van de Schoonheidsspecialist editie 4, HBA, 2009 Kwalificatiedossier Schoonheidsverzorging, KOC, 2008 Structuuronderzoek Schoonheidsverzorgingsbedrijven, HBA, 2006 Beroepscompetentieprofiel Schoonheidsspecialist, ANBOS, 2004 Ondernemerscompetenties in relatie tot vakmanschap, HBA, 2004 De kwalificatie valt binnen de branchekwalificatiestructuur schoonheidsverzorging. Deze is verwant aan de kwalificatiestructuur uiterlijke verzorging voor het MBO. Voor u ligt het Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist. Hierin zijn de vereiste competenties beschreven die leiden tot het Branchediploma Schoonheidsspecialist. Allereerst wordt hieronder een algemeen beeld geschetst van de beroepengroep. In 2. Kerntaken worden de werkzaamheden van de beroepengroep onderverdeeld in vier kerntaken. In 3. Competenties van de Schoonheidsspecialist worden de beroepscompetenties met de onderliggende processen beschreven. In 4. Competenties per kerntaak worden de competenties genoemd die bij elke kerntaak horen. Beschreven zijn de kennis, Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

4 vaardigheden en attituden die betrekking hebben op deze competenties. Ten slotte zijn in 5. Eisen aan de examinering de kwaliteitscriteria voor de examinering en voor de exameninstellingen opgenomen en in 6. Erkenning van verworven competenties de kwaliteitscriteria als het gaat om EVC. Beeld van de beroepsgroep Werkzaamheden Schoonheidsspecialistn stellen aan de hand van een gezichts- en/of lichaamsanalyse een behandelplan op en voeren op basis daarvan verschillende behandelingen uit. De behandelingen zijn gericht op de verzorging van gelaat en lichaam en de cosmetische behandeling van handen en voeten. Naast de diverse behandelingen adviseert de Schoonheidsspecialist over huidverzorgende producten en diensten en verkoopt deze aan de cliënt. Het merendeel van de Schoonheidsspecialistn werkt als zelfstandig ondernemer zonder personeel. Vanwege de kleinschaligheid van de onderneming is de Schoonheidsspecialist vaak meer vakvrouw dan ondernemer: het grootste deel van de dag is ze bezig met het behandelen van cliënten. Dit beeld verandert geleidelijk: een toenemend aantal ondernemers in de branche richt zich met name op het ondernemen en neemt meerdere werknemers en stagiaires in dienst. Rol en verantwoordelijkheden De Schoonheidsspecialist is verantwoordelijk voor een correcte diagnose, een passend behandeladvies of een gerichte doorverwijzing, een deskundig uitgevoerde behandeling en de totale kwaliteit van het door haar afgeleverde werk. Een hoge mate van zelfstandigheid is vereist, omdat zij vaak alleen werkt. Ze kan wel netwerken met collega s, deelnemen aan intervisie-bijeenkomsten en wanneer ze in een praktijk werkt met meerdere disciplines kan zij ook met deze mensen overleggen. Tijdens het uitvoeren van de behandelingen kan zij echter geen beroep doen op vakgenoten. De Schoonheidsspecialist is in staat om beroepsmatig te communiceren met anderen in de zorg (collega-schoonheidsspecialist, arts, dermatoloog en andere specialisten). Ze is op de hoogte van de specifieke inbreng van de verschillende disciplines. In de meeste gevallen is de Schoonheidsspecialist verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van haar eigen zaak. Soms stuurt zij ook stagiairs aan. Werkt zij juist zelf in loondienst, dan wordt ze aangestuurd door de leidinggevende, maar is zij zelf verantwoordelijk voor de totale behandeling. Overige verantwoordelijkheden worden in overleg met de leidinggevende vastgesteld. Complexiteit Voor een deel is sprake van standaardhandelingen. Het gaat dan om werkzaamheden die uitgevoerd worden volgens vaste procedures en methodes, zoals later in dit document beschreven. Het niet goed uitoefenen van standaardhandelingen kan leiden tot verminderde kwaliteit en het ontstaan van klachten en aandoeningen met mogelijke materiële en immateriële gevolgen. Meer complex is het signaleren van contra-indicaties en het in kunnen schatten van risico s. Het niet tijdig onderkennen van contra-indicaties bij de cliënt kan Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

5 leiden tot complicaties. Ook het werken onder tijdsdruk met een diversiteit aan cliënten, met elk hun specifieke wensen en behandelingen maakt het werk complexer. De Schoonheidsspecialist zoekt voortdurend naar een balans tussen wensen en mogelijkheden. Typerende beroepshouding De Schoonheidsspecialist is vóór alles mensgericht. Ze heeft in haar werk veel contact (ook fysiek) met clïenten en vindt dat een leuk aspect van het beroep. Ze beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Dat zelfvertrouwen is echter niet grenzeloos: haar professionele houding blijkt juist uit het feit dat zij ook de grenzen van haar handelingsgebied kent en in acht neemt. Ze heeft een dienstverlenende en cliëntgerichte instelling, beschikt over inlevingsvermogen en kan zich flexibel opstellen in het werk. Ze is integer en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens en informatie van de cliënt (zwijgplicht). De Schoonheidsspecialist is zich continu bewust van de noodzaak om hygiënisch, zorgvuldig en kwaliteitsbewust te werken. Zij kent van de afbreukrisico s bij het niet naleven van de eisen, waaronder die uit de Code van de Schoonheidsspecialist. Zij blijft voortdurend op de hoogte van de geldende richtlijnen, past deze consequent toe en ziet toe op naleving door eventueel personeel / stagiaires. Naast de vakmatige kant is commercieel denken en handelen onmisbaar voor een evenwichtige beroepsuitoefening. Ook dit aspect beheerst de Schoonheidsspecialist. Om een positief bedrijfsresultaat te halen werkt ze resultaatgericht en neemt ze in haar besluitvorming het bedrijfseconomische aspect mee. Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

6 Kwalificaties Postinitieel (MBO+) Laser- en IPL-ontharing** Mesotherapie, facesetting** PMU en cosmetische tatoeage** Manuele lymfedrainage, voor- en nabehandeling van cosmetische chirurgische ingrepen** Voetreflexzone massage Oosterse massage (shiatsu) Hot Stone massage Aromatherapie Niveau 4 Allround schoonheidsspecialist Niveau 3 Schoonheidsspecialist Bij de niveau-indeling is uitgegaan van de niveaus 1 4, zoals die gangbaar zijn binnen het MBO. Er zijn in de branche geen kwalificaties op niveau 1 en 2. De met ** aangegeven specialisaties zijn alleen toegankelijk voor mensen die al beschikken over een Branchediploma Allround Schoonheidsspecialist of een MBO-diploma Schoonheidsverzorging op niveau 4. Loopbaanperspectief N.B. Het bestuur van ANBOS is voornemens te besluiten dat er na de invoering van het Branchekwalificatiedossier een overgangstermijn van 3-5 jaar gehanteerd wordt. De Schoonheidsspecialist kan (na post-initiële bijscholing) haar eigen deskundigheid en dienstenaanbod verbreden. Daarbij valt te denken aan specialisering (zie het schema hierboven bij kwalificaties), of doorstroom naar allround Schoonheidsspecialist. Verder kan doorgroeien in het zelfstandig ondernemerschap een nieuwe impuls aan de loopbaan van de Schoonheidsspecialist geven. Trends en innovaties Marktontwikkelingen Er is een groeiende markt voor schoonheidsverzorging, waarbij de vraag naar hoogwaardige behandelingen toeneemt. Klanten zijn steeds mondiger en stellen het oordeel en de adviezen van de Schoonheidsspecialist vaker ter discussie. Nieuwe klantgroepen met specifieke kenmerken en vragen bezoeken de Schoonheidsspecialist vaker, bijvoorbeeld jongeren, ouderen, mannen en mensen met een donkere huid. Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

7 Technologische ontwikkelingen Er is sprake van een technology push vanuit leveranciers. Nieuwe producten, apparaten, methoden en technieken stellen de professionele Schoonheidsspecialist in staat een steeds grotere toegevoegde waarde te leveren op een steeds breder terrein. De grenzen van het vak zijn niet meer zo gemakkelijk aan te geven als voorheen. Er bestaat enige zorg over de medicalisering van het vak. Fabrikanten hebben niet altijd reële pretenties en scheppen onevenredig hoge verwachtingen bij cliënten van de Schoonheidsspecialist. Deze ontwikkeling vraagt van de Schoonheidsspecialist deskundigheid en een professionele houding met betrekking tot de communicatie met de cliënten. Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Scholing op het gebied van ondernemerschap wordt steeds belangrijker gevonden. Naast het bekwaam kunnen uitvoeren van de vaktechnische handelingen is het professioneel kunnen runnen van een bedrijf een voorwaarde. Denk hierbij aan aandacht voor een commerciële benadering, goed financieel beheer en zich als ondernemer opstellen (P&O). De Schoonheidsspecialist zal steeds meer dan voorheen gaan samenwerken met anderen in de ketenzorg: collega- (allround) Schoonheidsspecialistn, huisartsen, dermatologen e.d. Dat betekent dat zij op de hoogte moet zijn van de specifieke inbreng van andere disciplines en dat zij de cliënt moet kunnen adviseren van deze deskundigheid gebruik te maken. Wetgeving / Overheidsregulering De wet- en regelgeving op het gebied van milieu, hygiëne en arbo zal steeds belangrijker worden. Dat betekent dat alle Schoonheidsspecialistn zich aan de geldende wet- en regelgeving dienen te conformeren. Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

8 2. Kerntaken van de Schoonheidsspecialist Kerntaak 1 Kerntaak 2 Kerntaak 3 Kerntaak 4 Bereidt zich voor op de behandeling Voert een schoonheidsbehandeling uit Rondt de behandeling af, adviseert en handelt commercieel Voert een bedrijf Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

9 KERNTAAK 1: Bereidt zich voor op de behandeling Proces De Schoonheidsspecialist zorgt voor een goede telefonische bereikbaarheid van haar salon. Ze maakt telefonisch afspraken met cliënten en legt deze vast. De Schoonheidsspecialist ontvangt de cliënt op het afgesproken moment in de salon, inventariseert haar wensen en verwachtingen en stelt haar op haar gemak. De Schoonheidsspecialist verzamelt informatie door gerichte vragen te stellen, bijvoorbeeld naar medicijngebruik en door huid en/of lichaam van de cliënt te onderzoeken met de daarvoor bestemde materialen. Hierbij informeert zij de cliënt over de gebruikte materialen. Ze legt de onderzoeksresultaten en haar conclusies vast. De Schoonheidsspecialist informeert de cliënt over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Zo nodig verwijst ze de cliënt voor behandeling door naar iemand anders, bijvoorbeeld een collega met een bepaalde specialisatie of een arts. Als zij zelf de behandeling gaat uitvoeren, stelt ze samen met de cliënt de prioriteiten in de behandeling vast. Ze geeft in begrijpelijke taal uitleg over het door haar opgestelde behandelplan en geeft een kostenindicatie. Ze plant de behandeling (handelingsvolgorde en benodigde tijd) en legt alle benodigdheden klaar. Rol/ verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen (Hulp)middelen De Schoonheidsspecialist is verantwoordelijk voor: Een goede inventarisatie van de wensen van de cliënt. Het goed uitvoeren van anamnese en diagnose. Het opstellen van een correct en passend behandelplan. Het waarborgen van de privacy van de cliënt. De informatieoverdracht en advisering aan de cliënt. Zij zorgt dat de cliënt reële verwachtingen heeft van de behandeling. Het zelfstandig en efficiënt uitvoeren van haar werk. Een aantal zaken komen regelmatig terug in de werkuitvoering. Hoewel het werkproces min of meer gelijk is, gaat het telkens om inhoudelijk specifieke gevallen. Die vragen om een specifieke oplossing. De Schoonheidsspecialist kan niet volstaan met routinematige oplossingen: Ze moet contra-indicaties herkennen en hiermee rekening houden bij het opstellen van het behandelplan. Ze dient de grenzen van haar eigen handelen kennen en daarnaar te handelen (zij is zelfverzekerd, maar niet overmoedig). Het werken in een spanningsveld van cliëntvraag en mogelijkheden van de Schoonheidsspecialist vraagt om overtuigingskracht richting de cliënt. Ze moet bij de uitvoering van haar werk rekening houden met de cultuur van de cliënt. Ook haar manier van communiceren moet ze daaraan aanpassen. De cliënt Gespecialiseerde vakgenoten, arts of andere discipline (bij doorverwijzen) Communicatievoorzieningen (o.a. telefoon, agenda, cliëntenkaart, anamneseformulier, computer). Materialen, instrumenten en producten voor reinigen en desinfecteren. Materialen, instrumenten en producten voor het onderzoek. Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

10 Persoonlijke beschermingsmiddelen. Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De salon is (telefonisch) goed bereikbaar voor cliënten. De planning van de salon klopt. De cliënt voelt zich welkom. De anamnese en diagnose moeten op een systematische wijze worden uitgevoerd. Het onderzoek moet een duidelijk beeld geven van indicaties en contra-indicaties. De bevindingen moeten op een juiste wijze worden vastgelegd. De Schoonheidsspecialist verstrekt voldoende en duidelijke informatie en advies aan de cliënt. Het resultaat van de anamnese en diagnose is een actueel en passend behandelplan. Het doel en de uitvoering van de behandeling zijn duidelijk voor de cliënt. Ook weet de cliënt wat de mogelijke risico s zijn. Ieders verantwoordelijkheid is duidelijk. De Schoonheidsspecialist kan niet alles tegelijk. De salon moet telefonisch goed bereikbaar zijn, zonder dat dit een negatief effect heeft op de behandelingen en de service aan de cliënt die op dat moment wordt behandeld. De Schoonheidsspecialist moet de afweging maken of het verantwoord is dat zij zelf een bepaalde behandeling uitvoert. Als het niet verantwoord is de behandeling uit te voeren, moet ze de cliënt doorverwijzen. Bij ontbrekende gegevens voor een juiste analyse moet de Schoonheidsspecialist afwegen hoe groot het risico is op complicaties. De Schoonheidsspecialist moet bij contra-indicaties de afweging maken of deze alleen worden genoteerd op de anamnesekaart of dat ook aanvullende maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld doorverwijzen). De Schoonheidsspecialist moet om kunnen gaan met het spanningsveld dat soms ontstaat tussen de wensen en verwachtingen van de cliënt en datgene dat zij in de behandeling kan bieden. Zij moet in staat zijn de cliënt te overtuigen van de mogelijkheden en beperkingen die er zijn. Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

11 KERNTAAK 2: Voert een schoonheidsbehandeling uit Proces De Schoonheidsspecialist voert gezichts- en lichaamsbehandelingen uit en zorgt voor cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging. Bij behandeling van cliënten met een donkere / gekleurde huid, zorgt ze dat de behandeling is afgestemd op de specifieke kenmerken van de huid. Ze houdt rekening met de huidstructuur en kiest passende producten en massagetechnieken. Ook wanneer de Schoonheidsspecialist een mannelijke cliënt behandelt, geeft ze een behandeling die is afgestemd op de specifieke huidkenmerken: knipt wenkbrauwen, oor- en neusharen; behandelt comedonen, milia, talgcysten en, ingegroeide baardharen; kiest specifieke producten en massagetechnieken passend bij de huid. De Schoonheidsspecialist voert de gewenste onderdelen van de gezichtsbehandeling uit: het reinigen van de huid; klassieke massagetechnieken toepassen op gezicht, hoofdhuid, oren, hals, decolleté, nek en schouders; het ontharen (chemisch of mechanisch) van wenkbrauwen, bovenlip en kin; maskers, pakkingen en verzorgende crèmes aanbrengen; wimpers en wenkbrauwen verven; wenkbrauwen epileren; make-up technieken toepassen; een basis-acne behandeling uitvoeren (behandeling van de onzuivere huid); De Schoonheidsspecialist voert ook lichaamsbehandelingen uit: reinigt de huid; voert scrubbings en peelings uit; voert klassieke massagetechnieken uit op het lichaam; onthaart delen van het lichaam (chemisch of mechanisch); brengt pakkingen en crèmes aan; adviseert over bruiningsmethoden; past aromatherapie toe (mengt geen geuren tot nieuwe variaties); De Schoonheidsspecialist verricht daarnaast cosmetische hand-,nagel- en voetverzorging: verzorgt de huid van handen en voeten door middel van crèmes en baden; voert massagetechnieken uit op handen en voeten; werkt aan een gezonde nagel; vijlt en lakt zij nagels (inclusief french manicure); herstelt beschadigde nagels met gel of acryl technieken, waarbij ze rekening houdt met de nagelstructuur, vorm, lengte, kleur en doorbloeding van de nagel. Tijdens elke behandeling vertelt zij de cliënt in begrijpelijke taal wat zij aan het doen is en gebruikt zij diverse producten en apparatuur. Rol/ verantwoordelijkheden De Schoonheidsspecialist adviseert de cliënt verder omtrent het gebruik van kleuren in de kleding en make-up. De Schoonheidsspecialist werkt op basis van het behandelplan en voert de betreffende behandeling goed uit. De Schoonheidsspecialist gaat efficiënt om met de tijd en middelen en blijft Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

12 rustig onder druk. De Schoonheidsspecialist stelt haar cliënt centraal en reageert oplossingsgericht op wensen, vragen en klachten van de cliënt. De Schoonheidsspecialist werkt effectief samen met vakgenoten en andere disciplines. De Schoonheidsspecialist bewaakt de kwaliteit van het proces en resultaat van haar werk voortdurend en werkt veilig en hygiënisch. De Schoonheidsspecialist herkent risicovolle situaties en neemt adequate maatregelen om complicaties te voorkomen. Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s Een aantal zaken komen regelmatig terug in de werkuitvoering. Hoewel het werkproces min of meer gelijk is, gaat het telkens om inhoudelijk specifieke gevallen, niet routinematig op te lossen: De Schoonheidsspecialist moet contra-indicaties die pas tijdens de behandeling aan het licht komen snel herkennen en daar adequaat op reageren. De Schoonheidsspecialist dient de grenzen van haar eigen handelen te kennen en daarnaar te handelen. De Schoonheidsspecialist moet bij de uitvoering van haar werk rekening houden met de cultuur van de cliënt. Ook haar manier van communiceren moet ze daaraan aanpassen. De cliënt Gespecialiseerde vakgenoten, arts of andere discipline (bij doorverwijzen) Het behandelplan. Materialen, instrumenten en producten voor reinigen en desinfecteren. Materialen, instrumenten en apparatuur voor de behandeling. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij kleurenadvies: kleurenwaaiers en analysedoeken. De behandeling moet worden uitgevoerd conform behandelplan, planning en geldende voorschriften. De behandeling vindt plaats met gebruik van de juiste materialen en producten. De Schoonheidsspecialist evalueert tussentijds regelmatig de kwaliteit van de behandeling (resultaat en tevredenheid van de cliënt). De Schoonheidsspecialist zorgt dat de privacy van de cliënt in acht wordt genomen. Ondanks tijdsdruk mag de Schoonheidsspecialist geen concessies doen aan de kwaliteit. Zij zal soms prioriteiten moeten stellen en moeten aangeven welke werkzaamheden zij nog wel binnen de afgesproken tijd kan uitvoeren en welke niet meer. Zij moet dit goed kunnen uitleggen aan de cliënt. De Schoonheidsspecialist moet de juiste beslissing durven nemen indien de cliënt zich op een onwenselijke manier gedraagt (bijvoorbeeld verbaal of fysiek agressief gedrag of seksueel getinte opmerkingen). Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

13 KERNTAAK 3: Evalueert de behandeling, adviseert en handelt commercieel Proces Na afloop evalueert de Schoonheidsspecialist de behandeling, ze bekijkt of deze het gewenste resultaat heeft en voldoet aan de verwachtingen van cliënt. Ze corrigeert de behandeling wanneer dat nodig is en stelt zo nodig ook het behandelplan bij. In veel gevallen geeft de Schoonheidsspecialist voorlichting of advies tijdens de behandeling, of aansluitend daarop. Ze stelt zelf documentatie samen (over aandoeningen, diverse behandelmethoden, producten en diensten) en/of verstrekt informatie die afkomstig is uit andere betrouwbare bronnen. De Schoonheidsspecialist geeft de cliënt een advies-op-maat over de verzorging van de huid. Zij herkent kansrijke situaties en onderneemt verkoopbevorderende activiteiten. De Schoonheidsspecialist richt haar verkoop- en wachtruimte in op een manier die de verkoop van producten en diensten bevordert. Dit kan bijvoorbeeld door op een goed zichtbare plaats promotiemateriaal neer te leggen voor producten en diensten. Als zij werkt met cadeaubonnen zorgt ze dat dit duidelijk is aangegeven, bijvoorbeeld op de buitendeur van de salon en als cadeautip bij de kassa. Zij wijst de cliënt op geschikte diensten en producten die deze zou kunnen aanschaffen en het gebruik ervan. De Schoonheidsspecialist rekent de behandeling en eventueel gekochte producten af. Ze zorgt ervoor, dat bij het afrekenen voor de cliënt duidelijk is welke prijs deze betaalt per product of dienst. Zij let er op, dat het afrekenen correct verloopt. Wanneer zij werkt met cadeaubonnen, zorgt ze voor een juiste administratieve afhandeling. De Schoonheidsspecialist maakt desgewenst een vervolgafspraak, legt deze schriftelijk vast en neemt afscheid van de cliënt. Zij werkt daarna de administratie bij en maakt de behandelruimte gereed voor de volgende cliënt. De Schoonheidsspecialist houdt haar vakkennis en -vaardigheden up-to-date, zodat zij kwaliteit kan blijven leveren, nieuwe behandelingen en producten kent en deze kan aanbieden. Dit is een voorwaarde om ook op lange termijn een goede positie in de markt te houden. Rol/ verantwoordelijkheden Complexiteit De Schoonheidsspecialist gaat na of de gewenste resultaten zijn behaald en bespreekt dit met de cliënt in begrijpelijke taal. De Schoonheidsspecialist is verantwoordelijk voor het actueel houden van het behandelplan. De Schoonheidsspecialist geeft actuele en correcte informatie. Zij gaat na of de cliënt de informatie begrepen heeft. Het advies dat zij geeft, past bij de wens en situatie van de cliënt. De Schoonheidsspecialist signaleert en benut verkoopkansen. Bij het opruimen en schoonmaken van de behandelruimte werkt ze volgens de voorschriften, waaronder die uit de Code van de Schoonheidsspecialist. Wat deze kerntaak complex maakt, zijn de hoge eisen die er aan beoordelingsvermogen, inlevingsvermogen en sociaal-communicatieve vaardigheden van de Schoonheidsspecialist gesteld worden: De Schoonheidsspecialist moet een oplossingsgerichte houding bewaren. Een Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

14 cliënt kan ontevreden zijn, terwijl ze de afgesproken behandeling correct heeft uitgevoerd. De Schoonheidsspecialist stelt de cliënt centraal en probeert deze (binnen redelijke grenzen) alsnog tevreden te stellen. De Schoonheidsspecialist gaat adequaat om met klachten. Zij durft fouten en onvolkomenheden bij de behandeling toe te geven en verleent zo nodig nazorg. Het beoordelen van informatie op betrouwbaarheid en geschiktheid. Vertaling van vakinhoudelijke informatie in voor de cliënt begrijpelijke taal. De Schoonheidsspecialist moet kansrijke situaties voor verkoop herkennen of deze kunnen creëren, zonder opdringerig te zijn. Bij de verkoop van producten en diensten moet de Schoonheidsspecialist een balans vinden tussen bedrijfsbelang en cliëntbelang. Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De cliënt. Informatieverstrekkkers (fabrikanten, branchevereniging, vakbladen). Leveranciers. Cliëntenkaart, behandelplan, agenda. Computer, kassasysteem, pinapparatuur. Informatie van de branchevereniging. Naslagwerken en brochures, o.a. over(medische) aandoeningen. Vakbladen en betrouwbare websites. Gebruiksaanwijzingen bij producten / informatie van productleveranciers. De behandeling is geëvalueerd (vaktechnische en cliënttevredenheid). Zo nodig is het behandelplan bijgesteld. Eventuele problemen zijn naar beste kunnen verholpen. De behandeling en eventueel gekochte producten zijn afgerekend. De behandelruimte is conform voorschriften opgeruimd en schoongemaakt. De verstrekte informatie is correct, volledig en duidelijk voor de cliënt. Gegeven advies en verkochte producten sluiten aan bij de cliënt. De cliënt is tevreden. De beoogde omzet (target) wordt gehaald. Wanneer een cliënt niet volledig tevreden is, zal de Schoonheidsspecialist moeten bepalen in hoeverre zij tegemoet kan komen aan de resterende wensen van de cliënt. Daarbij moet zij evenwicht zien te vinden tussen het belang van de cliënt, haar vaktechnische mogelijkheden en haar (economische) bedrijfsbelang. Wanneer bepaalde informatie niet voorhanden is, geeft de Schoonheidsspecialist dit aan bij de cliënt. Zij legt in voorkomende gevallen uit dat zij een antwoord niet heeft, of het moet opzoeken. Ze verstrekt nooit informatie waarvan zij niet 100% zeker weet, dat deze klopt. Als beschikbare informatie niet onafhankelijk lijkt te zijn (bijv. claims over een product door een fabrikant of leverancier) kan de Schoonheidsspecialist deze informatie wel geven aan de cliënt, maar zij moet wel in staat zijn de informatie dan te nuanceren. De Schoonheidsspecialist zoekt altijd naar evenwicht: aan de ene kant moet ze een goede relatie met de cliënt onderhouden, aan de andere kant moet ze de commerciële doelstellingen van het bedrijf behalen. Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

15 KERNTAAK 4: Voert een bedrijf Proces De Schoonheidsspecialist onderzoekt de mogelijkheden om een bedrijf te vestigen. Ze gaat na welke wet- en regelgeving relevant is, brengt in kaart hoe de markt in elkaar zit en stelt vast wat de kansen en bedreigingen zijn, ook financieel. Ze bepaalt de slagingskansen voor het bedrijf en besluit of zij daadwerkelijk een bedrijf gaat starten. Ze bereidt de opening van haar bedrijf voor, door te zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan. Zij kiest de ondernemingsvorm die het beste past bij het type bedrijf dat ze wil starten en formuleert in een ondernemingsplan duidelijke bedrijfsdoelstellingen. Ze meldt het bedrijf tijdig aan bij de relevante instanties (Kamer van Koophandel, belastingdienst en dergelijke). Zij zorgt voor de beschikbaarheid van (on)roerend goed en richt de bedrijfsruimte op praktische wijze in. De Schoonheidsspecialist zorgt dat de benodigde inventaris, gereedschappen, producten en persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn in het bedrijf en aan de voorschriften voldoen. De Schoonheidsspecialist ontwikkelt het bedrijfsbeleid op diverse gebieden: financiën/grote en kleine investeringen, inkoop en voorraadbeheer en de zorg voor kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu. Ze sluit de benodigde verzekeringen af. Zij gaat na wat zij belangrijk vindt in haar bedrijf en hoe zij zaken wil aanpakken en regelen. De Schoonheidsspecialist benut de marketinginstrumenten prijs, plaats, product en promotie. Zij presenteert zich aan potentiële en bestaande cliënten door bijvoorbeeld deel te nemen aan beurzen, demonstraties en wedstrijden en wervende advertenties te plaatsen in dagbladen of op internet. Ze bouwt een netwerk met cliënten op en bewerkstelligt mond-tot-mondreclame door een goede service en een goed product te leveren. Ze signaleert kansen voor het bedrijf, volgt marktontwikkelingen en innovaties en springt in op trends. Zij luistert goed naar cliënten en initieert nieuwe vormen van dienstverlening die direct voortkomen uit hun vragen. De Schoonheidsspecialist vergelijkt producten en maakt een zakelijke afweging op prijs en kwaliteit. Zij zoekt goede en betrouwbare leveranciers. De Schoonheidsspecialist let op levertijden en koopt tijdig materialen en middelen in en houdt rekening met houdbaarheid van producten. Bij tekorten of verkeerde leveringen neemt ze contact op met de leverancier om het probleem op te lossen. Ze houdt voortdurend zicht op de tarieven/prijzen die in de markt gehanteerd worden. Zij evalueert haar tarieven/prijzen regelmatig en past deze zo nodig aan. De Schoonheidsspecialist zorgt ervoor, dat zij financieel de zaken op orde heeft. Zo kiest ze een geschikt systeem voor de (financiële) administratie, maakt kostprijscalculaties, bepaalt de winstmarge die zij wil hanteren en stelt haar eigen tarieven vast. Ze stelt nota s op voor geleverde producten of diensten, controleert en verwerkt inkoopnota s en betaalt facturen op tijd. Zij houdt haar administratie bij en archiveert financiële gegevens op logische wijze. Zij levert financiële gegevens op tijd aan bij relevante partijen, bijvoorbeeld de belastingdienst, uitkeringsinstanties, of de boekhouder. De Schoonheidsspecialist kan in haar werk te maken krijgen met klachten en Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

16 schadeclaims. Ze stelt een duidelijke klachtenprocedure op en stelt cliënten hiervan op de hoogte. Rol/ verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De salon wordt weloverwogen gestart (slagingskans, ondernemingsplan). Het bedrijfsbeleid is vastgesteld en wordt daadwerkelijk uitgevoerd. De minimaal benodigde verzekeringen zijn afgesloten. De bedrijfspromotie gebeurt op een effectieve en kostenbewuste manier. Houdt ontwikkelingen in de markt bij, signaleert en benut kansen. Evalueert regelmatig haar tarieven / prijzen en past deze zo nodig aan. Houdt overzicht m.b.t. inkoop en voorraadbeheer. De financiële administratie en alles wat daarmee samenhangt is op orde. Klachten worden correct afgehandeld. Personeel en stagiaires worden goed begeleid en aangestuurd. De Schoonheidsspecialist moet, naast de tijd die zij besteedt aan haar klanten, structureel tijd vrijmaken voor haar ondernemerstaken. Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, moet zij vooruit kijken en voortdurend zicht houden op haar (financiële) positie. In de praktijk is de balans tussen enerzijds de bedrijfsvoering en anderzijds de inhoudelijke uitoefening van haar vak niet altijd even makkelijk te vinden. Stagiaires moet ze voldoende vertrouwen en handelingsruimte geven om hen in de gelegenheid te stellen om te leren. De cliënt. Stagiaires. Stage-begeleiders vanuit de onderwijsinstellingen. Leveranciers. Brancheorganisatie ANBOS Accountant / boekhouder en eventueel andere ingehuurde ondersteuning. Externe instanties (Kamer van Koophandel, Belastingdienst, UWV etc.) Marktinformatie (prijzen, tarieven, trends) Informatie met betrekking tot wet- en regelgeving. Vakliteratuur en productinformatie; Communicatiemiddelen (telefoon, internet). Computer en relevante software. De salon is breed bekend en heeft een goede naam bij de doelgroep. De productenlijn(en) van de salon is/zijn zorgvuldig gekozen. Inkoop en voorraadbeheer zijn op orde. Het aantal cliënten past bij de bedrijfsdoelstelling en groeit zo mogelijk. De beoogde omzet (target) wordt gehaald. Het bedrijf is financieel gezond en de continuïteit is gewaarborgd. Cliënten, stagiaires en de Schoonheidsspecialist zelf zijn tevreden. De Schoonheidsspecialist moet haar aandacht en tijd evenwichtig verdelen tussen ondernemerstaken en vaktechnische taken. Deskundigen (bijvoorbeeld een boekhouder) kunnen de Schoonheidsspecialist werk uit handen nemen. De Schoonheidsspecialist kan er ook voor kiezen om deze werkzaamheden zelf te verrichten. Zij zal dan tijd moeten nemen om zich in de materie te verdiepen, maar bespaart de kosten die inhuur met zich meebrengt. Er komen voortdurend nieuwe methoden, technieken en apparaten op de markt. Sommige daarvan blijven, andere verdwijnen even snel als ze opkwamen. De Schoonheidsspecialist staat regelmatig voor keuze om te Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

17 innoveren of te consolideren. Een goede keuze is gebaseerd op een vakinhoudelijk/professioneel oordeel, een bedrijfseconomisch oordeel en in sommige gevallen ook een ethisch oordeel. De Schoonheidsspecialist heeft de continuïteit van haar bedrijf als doel. Dit betekent niet alleen dat zij voldoende cliënten moet hebben. Zij moet ook een reëel tarief vragen voor haar diensten, vastgesteld op basis van een realistische calculatie, terwijl ze opereert in een markt waarin met bedrijfseconomisch onverantwoorde tarieven wordt geconcurreerd. Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

18 3. Competenties van de Schoonheidsspecialist 1. De Schoonheidsspecialist voert een anamnese en onderzoek uit. 1.1 Ontvangt de cliënt op afspraak, stelt haar op haar gemak. 1.2 Weet een cliëntrelatie op te bouwen. 1.3 Gaat discreet met de gegevens van de cliënt om en geeft dat vooraf duidelijk aan bij de cliënt. 1.4 Inventariseert wensen en verwachtingen van de cliënt. 1.5 Stelt op methodische wijze gerichte vragen aan de cliënt, onder andere over medicijngebruik. 1.6 Hanteert de geschikte apparatuur en gebruikt deze op de juiste wijze bij het onderzoek. 1.7 Verkrijgt een duidelijk beeld van de huidconditie, signaleert indicaties en contra-indicaties. 1.8 Legt de onderzoeksresultaten beknopt, duidelijk en in correct Nederlands vast. 1.9 Analyseert alle relevante informatie over de cliënt en de behandeling Stelt een diagnose en verwoordt deze op een heldere manier aan de cliënt. 2. De Schoonheidsspecialist voorkomt complicaties bij de behandeling. 2.1 Signaleert risicovolle situaties / contra-indicaties. 2.2 Analyseert de situatie op logische wijze, ziet verbanden en anticipeert hierop. 2.3 Kent de bijdrage die andere disciplines kunnen leveren (arts, en dergelijke). 2.4 Kent de eigen grenzen. 2.5 Legt een probleem duidelijk en begrijpelijk uit aan de cliënt. 2.6 Neemt een onderbouwd besluit om de cliënt wel of niet zelf (verder) te behandelen en overziet de consequenties van deze beslissing. 2.7 Verwijst de cliënt zo nodig door. 2.8 Is besluitvaardig en toont deskundigheid en overtuigingskracht. 3. De Schoonheidsspecialist stelt een behandelplan op en bereidt de behandeling voor. 3.1 Formuleert realistische doelen, op basis van de analyse, diagnose en wensen van de cliënt. 3.2 Stelt op systematische wijze een behandelplan op. 3.3 Overlegt en informeert de cliënt in begrijpelijke taal over het behandelplan. 3.4 Bepaalt samen met de cliënt de prioriteiten in de behandeling. 3.5 Geeft de cliënt een indicatie van de kosten die verbonden zijn aan de behandeling. 3.6 Bepaalt de werkvolgorde en stemt de werkprocessen op elkaar af om vertraging te voorkomen. 3.7 Verzamelt de juiste instrumenten en materialen (juiste volgorde, gereinigd / gedesinfecteerd). 4. De Schoonheidsspecialist voert de behandeling gestructureerd en cliëntgericht uit. 4.1 Bij een vervolgbezoek: gaat na of de cliënt tevreden is over de vorige behandeling. 4.2 Bij een vervolgbezoek: verifieert de gegevens op de anamnesekaart en stelt zo nodig het behandelplan bij. 4.3 Voert de behandeling uit op basis van het behandelplan. 4.4 Werkt systematisch. 4.5 Gebruikt de juiste apparatuur, instrumenten, producten en technieken. 4.6 Informeert de cliënt over de werking van gebruikte apparatuur, instrumenten en producten. 4.7 Houdt de cliënt op de hoogte van de voortgang van de behandeling. 4.8 Reageert alert op (non)verbale signalen van de cliënt en heeft regelmatig oogcontact. 4.9 Reageert alert, rustig en flexibel op onvoorziene omstandigheden Neemt zo nodig maatregelen om complicaties te vermijden of stopt de behandeling. Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

19 4.11 Gaat efficiënt om met tijd en weegt per situatie af of de planning moet worden aangepast. 5. De Schoonheidsspecialist bewaakt de kwaliteit, veiligheid en hygiënische omstandigheden. 5.1 Werkt volgens geldende voorschriften, waaronder de Code van de Schoonheidsspecialist en het eigen kwaliteitshandboek. 5.2 Houdt gebruikte instrumenten strikt gescheiden van gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten. 5.3 Houdt de eigen werkplek overzichtelijk. 5.4 Brengt voorzieningen aan ter voorkoming van onveilige situaties op de werkplek. 5.5 Reageert alert en actief op (het ontstaan van) onveilige situaties. 5.6 Gaat zo efficiënt mogelijk om met materialen, producten, apparatuur, instrumenten en energie. 6. De Schoonheidsspecialist voert een gezichtsbehandeling uit. 6.1 Reinigt en desinfecteert de huid. 6.2 Voert klassieke massagetechnieken uit op gezicht, hoofdhuid, oren, hals, decolleté, nek en schouders. 6.3 Onthaart wenkbrauwen, bovenlip en kin (chemisch of mechanisch). 6.4 Behandelt comedonen, milia en talgcysten. 6.5 Brengt maskers, pakkingen en verzorgende crèmes aan. 6.6 Verft wimpers en wenkbrauwen. 6.7 Epileert wenkbrauwen. 6.8 Past make-uptechnieken toe. 6.9 Voert een basis acne-behandeling uit Kiest geschikte producten en massagetechnieken voor de specifieke huidkenmerken van de cliënt (mannelijke huid, donkere huid) Knipt wenkbrauwen, oor- en neusharen bij de mannelijke cliënt Behandelt ingegroeide baardharen bij de mannelijke cliënt Geeft kleuradvies m.b.t. make-up en kleding. 7. De Schoonheidsspecialist voert een cosmetische hand,- nagel en voetbehandeling uit. 7.1 Stelt vast of de nagels gezond zijn. 7.2 Verzorgt de huid van handen en voeten door middel van crèmes en baden. 7.3 Voert klassieke massagetechnieken uit op handen en voeten. 7.4 Vijlt en lakt nagels (inclusief French manicure). 7.5 Herstelt beschadigde nagels met gel- of acryltechnieken. 7.6 Houdt rekening met de nagelstructuur, vorm, lengte, kleur en doorbloeding. 8. De Schoonheidsspecialist voert een lichaamsbehandeling uit. 8.1 Reinigt de huid. 8.2 Voert scrubbings en peelings uit. 8.3 Voert klassieke massagetechnieken uit op het lichaam. 8.4 Onthaart delen van het lichaam door middel van harsen. 8.5 Brengt pakkingen en crèmes aan. 8.6 Behandelt de cliënt met bruiningsmethoden (crèmes, sprays en dergelijke) 8.7 Past aromatherapie toe (basisgeuren, mengt geen nieuwe variaties). Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

20 9. De Schoonheidsspecialist evalueert de behandeling. 9.1 Rondt de uitvoeringsfase van de behandeling af. 9.2 Evalueert het verloop en het resultaat van de behandeling, conform de geldende kwaliteitscriteria. 9.3 Stelt op basis van de evaluatie zo nodig het behandelplan bij. 9.4 Informeert de cliënt over het resultaat en gaat na of de cliënt de informatie begrijpt. 9.5 Vraagt expliciet of de cliënt tevreden is. 9.6 Maakt een nieuwe afspraak en legt deze vast. 9.7 Laat de cliënt de behandeling en/of gekochte producten afrekenen. 9.8 Werkt de gegevens bij in de cliëntenadministratie. 9.9 Ruimt de behandelruimte op en maakt deze schoon. 10. De Schoonheidsspecialist adviseert de cliënt Signaleert (ook tijdens de behandeling) wensen en vragen van de cliënt Denkt mee met de cliënt, geeft alternatieven aan en onderbouwt deze Verstrekt duidelijke informatie over eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van producten Verstrekt duidelijke informatie over het dienstenaanbod en de mogelijkheden en onmogelijkheden Houdt bij advisering rekening met de behoeften, kenmerken en situatie van de cliënt; 10.6 Verwijst zo nodig door naar (gespecialiseerde) collega s of een andere discipline. 11. De Schoonheidsspecialist verkoopt producten en diensten Herkent kansrijke situaties voor verkoop en speelt hier op het juiste moment op in Onderneemt verkoopbevorderende activiteiten Voert doelgericht een verkoopgesprek Dringt geen producten en diensten op Realiseert de beoogde omzet Handelt flexibel en creatief als de situatie dat vereist. 12. De Schoonheidsspecialist reageert correct op wensen, vragen en klachten van cliënten Voorkomt aanleidingen voor klachten zoveel mogelijk Signaleert (ook tijdens de behandeling) tijdig klachten van de cliënt Neemt opmerkingen, vragen en klachten serieus Hanteert een vaste klachtenprocedure en maakt deze bekend aan de cliënt Blijft kalm en probeert tot overeenstemming te komen Past verschillende gesprekstechnieken en gedragsstijlen toe, afgestemd op de cliënt Benut opmerkingen, vragen en klachten voor kwaliteitsverbetering Handelt klachten altijd op een correcte manier af. 13. De Schoonheidsspecialist ontwikkelt haar competenties om goed in het beroep te blijven functioneren Gaat bewust om met kritiek Reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen Brengt in kaart wat goed en nog niet goed gaat Bepaalt welke beroepscompetenties zij verder moet ontwikkelen en onderneemt actie Leest regelmatig vakliteratuur Bezoekt vakbeurzen, trainingen, cursussen en seminars. Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

21 14. De Schoonheidsspecialist start een onderneming Stelt de relevante wet- en regelgeving vast Brengt de markt in kaart Bepaalt de kansen en bedreigingen Bepaalt de slagingskans van het bedrijf Neemt op basis hiervan een onderbouwd besluit om het bedrijf wel of niet te starten Stelt een ondernemingsplan op Kiest de meest geschikte ondernemingsvorm Formuleert duidelijke bedrijfsdoelstellingen Meldt het bedrijf aan bij de relevante instanties Zorgt voor een geschikte bedrijfsruimte Zorgt voor een geschikte inventaris en de juiste bedrijfsmiddelen Kiest een geschikt systeem voor de (financiële) administratie Bereidt de opening van haar bedrijf voor. 15. De Schoonheidsspecialist leidt een onderneming Doet eenvoudig marktonderzoek (prijzen en aanbod, concurrentie) Stelt kostprijscalculaties op Bepaalt de gewenste winstmarge Evalueert haar tarief periodiek en past dit zo nodig aan Verzorgt de facturatie en betaalt de rekeningen Houdt de financiële administratie overzichtelijk voor overdracht aan een boekhouder Onderhoudt bestaande cliëntrelaties en breidt het cliëntenbestand uit Evalueert periodiek haar dienstenaanbod en productlijn(en) Verzorgt inkoop en voorraadbeheer Begeleidt stagiaires. Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

22 4. Uitwerking van de competenties en competenties per kerntaak Per competentie zijn de benodigde kennis, vaardigheden en attituden beschreven. In het overzicht is de nummering van de competenties zoals in hoofdstuk 3. aangehouden. Daarna volgt een overzicht van de competenties per kerntaak. Een bepaalde competentie kan onder meer dan één kerntaak vallen. competentie kennis vaardigheden attitude 1 De Schoonheidsspecialist voert een anamnese en onderzoek uit. - Bouw en functie van cellen - Bouw, ligging en functie van de ademhalingsorganen - Bouw, ligging en functie van de huid en huidadnexen: - Opperhuid/epidermis (haren, haarlagen, talgklieren, zweetklieren en basaal membraan) - Lederhuid/dermis (lagen, bloed en lymfe, zenuwuiteinden, mestcellen) - Onderhuid/subcutis (huidfuncties, huiddikte, huidreliëf, huidskleur huidporiën, huidglans, vochtgraad, huidspanning, microorganismen, zuurgraad) - Cellen: fibroblasten - Effect van de zuurgraad - Pathologie van de huid: - Afwijkingen herkennen en benoemen (zie opsomming) - Doorbloeding - Huid- en spierspanning - Efflorescenties - Afwijkingen van talgklieren en talgproductie - Afwijkingen van de verhoorning - Afwijkingen in de pigmentatie - Afwijkingen van de bloedvaten - Afwijkingen van het bindweefsel - Afwijkingen van de beharing - Rimpelvorming - Degeneratie - Microbiologische invloeden - Allergieën - Fysische invloeden - Woekeringen - Processen in het vetweefsel - Anamnese - Inspectie - Palpatie - Werken met woodlight - Werken met (computer)apparatuur voor diagnostiek. - Efficiënt werken - Gestructureerd - Open - Discreet - Integer - Respectvol - Klantgericht - Overtuigend, straalt deskundigheid uit Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

23 competentie kennis vaardigheden attitude - Stoornissen in de stofwisseling - Eczemen - Plaatselijke ontstekingsverschijnselen - Micro-organismen - Bouw, ligging en functie van de uitscheidingsorganen - Spijsvertering: - Bouw en functie van de spijsverteringsorganen - Bouw, ligging en functie van het bloed- en lymfesysteem: - Samenstelling bloed - Verhouding bloedcellen en -plasma - Hart en bloedvaten - Functie en verloop bloedsomloop - Functie en verloop lymfeomloop - Pathologie van de circulatie, allergieën, tumoren: - Afwijkingen herkennen en benoemen - Bouw, ligging en functie van het hormoonstelsel: - Hormonen - Hypofyse - Schildklier - Bijschildklieren - Alvleesklier / pancreas - Bijnieren - Vrouwelijk geslachtsorganen - Mannelijke geslachtsorganen - Overgangsverschijnselen - Bouw, ligging en functie van het zenuwstelsel: - Opbouw en algemene werking - Centrale zenuwstelsel - Perifere zenuwstelsel - Animale zenuwstelsel - Vegetatieve/autonome zenuwstelsel - Zenuweinden - Zenuwknopen - Bouw, ligging en functie van weefselsoorten: - Epitheel - Bindweefsel - Kraakbeenweefsel - Beenweefsel - Zenuwweefsel Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

24 competentie kennis vaardigheden attitude - Spierweefsel - Huidaandoeningen - Pathologie van de huid - Mogelijkheden en gebruiksaanwijzingen van apparatuur - Besmetting en besmettingsrisico s - Infecties en ontstekingen 2 De Schoonheidsspecialist voorkomt complicaties bij de behandeling. - Code van de Schoonheidsspecialist arbo, hygiëne en milieu - Indicaties en contra-indicaties - Andere disciplines en hun bijdrage (globaal) - Herkennen van (contra-) indicaties - Informatie analyseren, verbanden leggen en conclusies trekken - Beargumenteerde besluiten nemen - Cliënt gericht doorverwijzen - Alert - Gestructureerd - Zelfbewust (niet overmoedig) - Besluitvaardig - Gericht op preventie 3 De Schoonheidsspecialist stelt een behandelplan op en bereidt de behandeling voor. - Indicaties en contra-indicaties - Andere disciplines en hun bijdrage (globaal) - - Communicatieve vaardigheden - Beheersing van de Nederlandse taal - Planningsvaardigheden - Sociale vaardigheden - ICT-vaardigheden - Efficiënt werken - Gestructureerd - Kwaliteitsbewust - Nauwkeurig - Klantgericht - Overtuigend, straalt deskundigheid uit 4 De Schoonheidsspecialist voert de behandeling gestructureerd en cliëntgericht uit. - Kennis van de uit te voeren behandeling - Apparatuur en materialen - Vaardigheid m.b.t. de uit te voeren behandeltechnieken en -methoden - Planningsvaardigheden - Sociale vaardigheden - Communicatieve vaardigheden - Beheersing van de Nederlandse taal - Efficiënt werken - Gestructureerd - Kwaliteitsbewust - Klantgericht - Alert op onvoorziene omstandigheden - Zelfbewust - Stabiel, bewaart rust - Besluitvaardig Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

25 competentie kennis vaardigheden attitude 5 De Schoonheidsspecialist bewaakt de kwaliteit, veiligheid en hygiënische omstandigheden. - Beroepsethiek en gedragsregels: formele regels en grenzen - Code van de Schoonheidsspecialist arbo, hygiëne en milieu - Kwaliteitshandboek van het bedrijf - Overige relevante procedures voorschriften - Andere disciplines en hun bijdrage (globaal) - Voorstellen formuleren m.b.t. richtlijnen en voorschriften - Onveilige situaties voorspellen en voorkomen - Efficiënt werken - Alert op onveilige / onhygiënische situaties - Gericht op preventie - Kwaliteitsbewust - Ordelijk - Gedisciplineerd 6 De Schoonheidsspecialist voert een gezichtsbehandeling uit. - Anatomie en fysiologie beenderstelsel: - Beenderen in het hoofd - Anatomie en fysiologie bloedvaten - Anatomie en fysiologie spierstelsel: - Spierbevestiging - Spiervormen - Spierfuncties - Skeletspieren aan hoofd / hals - Mimische spieren - Anatomie en fysiologie van lichaam en huid - Besmettingsrisico's - Huidafwijkingen - Ontharingstechnieken (mechanisch / chemisch): - Pincet - Was - Hars - Scheren - Knippen - Schuren - Crèmes - Sprays - Producten en materialen - Werkstoffen in producten - Desinfecterende en ontvettende middelen - Manuele technieken voor oppervlaktereiniging - Apparaten voor oppervlaktereiniging - Producten voor dieptereiniging: lysing, peeling, scrub, - Herkent littekens, vitiligo, wijnvlekken en acne - Oppervlaktereiniging uitvoeren - Voor- en nabehandeling dieptereiniging (verwarmen, verweken, verfrissen) - Dieptereiniging uitvoeren - Comedonen verwijderen - Milia verwijderen - Werken met apparatuur voor gelijkstroombehandeling: - iontoforese - elektrische desincrustatie - Werken met borstelapparatuur - Apparatuur voor spray- en verstuiving - Uitvoeren van een klassieke massage op: - decolleté - nek - schouders - gezicht - hals - Spiercontraherende apparatuur - Maskers/ pakkingen toepassen - Wimpers en wenkbrauwen kleuren - Mechanisch ontharen - Chemisch ontharen - Behandeling van ingegroeide haren - Verdunnen van de hoornlaag - Gestructureerd - Kwaliteitsbewust - Nauwkeurig - Alert - Zelfbewust (niet overmoedig) Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari

Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg Pedicure Medisch pedicure

Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg Pedicure Medisch pedicure Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg Pedicure Medisch pedicure September 2014 Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg september 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 COLOFON... 3 2 BRONDOCUMENTEN... 3 3 INLEIDING...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedicure. Dossierstatus: Eindtoets

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedicure. Dossierstatus: Eindtoets Crebonummer: Sector: Branche: Opleidingsdomein: Uiterlijke Verzorging Pedicure Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Landelijke Kwalificaties MBO Pedicure Concept Dossierstatus: Eindtoets Colo 2002-2011. Gebruik

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Beroepengroep: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Versie 2009-2010 Commercieel medewerker

Nadere informatie

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 02-07-2004 Versie 1 Datum: 12 12 05 Pagina 1 van 25 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ondernemer/bedrijfsleider 1 tegelzetter

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 Beroepsprofiel Ondernemer horeca Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 BCP Ondernemer horeca Pagina 1/23 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten...

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement en Contactcenterbranche Cohort:

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Uiterlijke verzorging, beheers je taal!

Uiterlijke verzorging, beheers je taal! 20071670-MBO taalprofielen.indd 1 24-09-07 16:25:45 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 4 Aandachtspunten Taalbeleid in Uiterlijke verzorging 6 Branchetaalprofielen 10 Werkwijze branchetaalprofielen 11

Nadere informatie

ArbeidsDeskundige. Beroep: Arbeidsdeskundige

ArbeidsDeskundige. Beroep: Arbeidsdeskundige ArbeidsDeskundige Beroep: Arbeidsdeskundige Vastgesteld d.d.: 21 januari 2009 Hobéon SKO Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van dit dossier zijn voorbehouden

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche

Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche (geactualiseerde versie 7 oktober 2014) Vastgesteld door: bestuur Georganiseerd Overleg Recreatie d.d. 07 oktober 2014 Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel

Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel Excellente commerciële dienstverlener Januari 2011 BCP Excellente commerciële dienstverlener 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Crebonummer: 91530, 91540 Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en communicatie Cohort:

Nadere informatie