Waardecreatie De bijdrage van waarde(n)gedreven HRM 9 december 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waardecreatie De bijdrage van waarde(n)gedreven HRM 9 december 2008"

Transcriptie

1 Waardecreatie De bijdrage van waarde(n)gedreven HRM 9 december 2008

2

3 HR-waardecreatie Finance: kijkt naar diensten, producten en markten en denkt in termen van marge, rendement, cash flow, risico, liquiditeit Marketing: kijkt naar diensten, producten en markten en denkt in termen van segmenten, doelgroepen, demografie, productvereisten, kopersbehoeften P&O: kijkt naar. en denkt in termen van. HR-waardecreatie Teller: - Optimaal aantal werknemers - Effectiviteit van hun samenwerking - Betrokkenheid individuele werknemers Noemer: - (maatschappelijk) rendement revenue niet-loonkosten ROIHC = aantal FTE s x gem. renumeratie

4 Fundamental Message (Ulrich HR Value proposition): value is defined by the receiver more than the giver

5

6 Alles van waarde is weerloos (Lucebert) Prijs is wat je betaalt. Waarde is wat je krijgt. Warren Buffett Alles dat kan worden geteld telt niet noodzakelijkerwijs; alles dat telt kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld. Albert Einstein Zonder gemeenschappelijk gedeelde morele waarden en verplichtingen zullen noch de wet, noch democratisch bestuur, noch zelfs de markteconomie goed functioneren. Václav Havel

7 Waarden bevatten intensiteit en richting, wens en wenselijkheid Waarden bepalen gedrag, maar gedrag vormt ook waarde(n)

8 Commissie Meijerink Werkdomeinen corporaties - Dat wat moet. Het bouwen, verhuren of verkopen van woningen voor mensen met een lager inkomen is de primaire taak. Daarnaast ook de huisvesting met duurdere koop- en huurwoningen voor andere doelgroepen. - Dat wat kan. Investeringen in de woon- of leefomgeving en in maatschappelijk vastgoed zoals onderwijs- en zorgvoorzieningen. - Dat wat te overwegen is. Bijdragen aan de wijkenaanpak door met investeringen in vastgoed bij te dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van de buurt.

9 Welke taal gaan we spreken? Iedereen hoort immers alleen wat hij begrijpt Goethe (denk ook aan Reinout, Frans, Ben) Wat spreekt in- en externe klant? Een bedrijfskundige taal Een vastgoedtaal Een taal van euro s Een taal van macht Een taal van status Een kwaliteitstaal Een wonentaal Een welzijntaal Een taal van wijken Een taal van netwerken Een taal van wederkerigheid Een taal van mensen Een poëtische taal Fundamental Message (Ulrich HR Value proposition): value is defined by the receiver more than the giver

10 Waarde en functionaliteit Hoe creëren we NU waarde in de volkshuisvesting? Primaire ingang: door het organiseren van samenhang in functionaliteiten Daarmee worden functies bedoeld die geschakeld kunnen worden in ketens en/of netwerken. Wat zijn die functies in een corporatie anno nu en welke waarde(n) worden ermee gecreëerd? En is dat genoeg?

11 Waarde en functionaliteit De vraag hoe het beschikbare vermogen maximaal renderend ingezet kan worden is moeilijk beantwoordbaar. De operationalisering van meervoudige doelstellingen is notoir lastig Wellicht zal de toenemende complexiteit leiden tot schaalvergroting én een veel scherpere functiescheiding binnen concerns die, centraal aangestuurd, hun verankering zoeken in aandeelhouderschap van belanghebbenden, en in coalities in de wijken. Jan v.d. Schaar, 2008

12 Zes of zeven functionaliteiten Corporaties zijn hybriden. Bovendien zijn er weinig organisaties die zoveel functionaliteiten combineren onder één organisatorisch dak als corporaties (appelleer aan status). Feitelijk herbergen corporaties (nu nog) een hele bedrijfskolom en dat is erg zeldzaam (uniek! knap zeg!). Corporaties kennen anno of 7 functies. Meestal aangeduid als funding, belegging, assetmanagement, beheer, dienstverlening en bemiddeling. Daarnaast komt ook projectontwikkeling binnen corporaties voor. (klinkt als euro s, klinkt als stenen... En daar mag het niet bij blijven)

13 1. Funding De corporatie fungeert als vermogensverschaffer voor het realiseren van volkshuisvestelijke doelen. Op het hoogste niveau binnen de corporatie wordt bepaald voor welke doelen welk deel van het vermogen wordt ingezet. Dit wordt verbijzonderd naar: - uitgaven - investerings- en beleggingsruimte Tegelijk wordt vastgesteld welke waarde men met die uitgaven, investeringen en beleggingen beoogt te creëren. het waardebegrip dat wordt gehanteerd is een hefboom in zichzelf!

14 1. Funding, vervolg Omdat corporaties maatschappelijke ondernemingen zijn is het waardebegrip breed: natuurlijk gaat het om kwantitatieve rendementen, maar ook wat niet in SMART-termen kan worden uitgedrukt wordt als rendement opgevat (bv. outcome van wijkontwikkelingsprocessen). (hefboom )

15 2. Beleggersfunctie Als duidelijk is welk deel van het vermogen beschikbaar is voor investeringen en beleggingen en welke waarde men daarmee wil creëren, kan worden bekeken welk deel van het vermogen naar welk type assets (grond, woningen, maatschappelijk vastgoed, aandelen, obligaties etc.) gaat. We noemen dit de beleggersfunctie die dus bestaat uit het samenstellen van een portfolio van assets. Let op: het gaat om de verdeling over verschillende asset classes (niet te verwarren met de portfolioanalyse die in het kader van het strategisch voorraadbeleid wordt uitgevoerd).

16 3. Assetmanagement De dominante asset class binnen corporaties is van oudsher vastgoed. Assetmanagement is binnen corporaties (ten onrechte, hefboom!) nagenoeg synoniem aan strategisch voorraadbeleid. Door middel van het voorraadbeleid wordt idealiter gestuurd op drie dingen:

17 3. Assetmanagement, vervolg de bijdrage aan de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners van het vastgoed (wonen als middel tot het creëren van maatschappelijke waarde, sturing in termen van rendementen die veelal in kwalitatieve zin moeten worden benoemd hefboom) de exploitatie van het vastgoed (het vastgoed als bedrijfsmiddel, sturing op kosten en baten) de ontwikkeling van de waarde van het vastgoed (het vastgoed als beleggingsmiddel, sturing in termen van rendementen die in euro s worden gemeten)

18 4. Beheer Beheer wordt van oudsher gezien als hét primaire proces binnen corporaties. Vanuit de vastgoedkolom bezien moeten de properties zowel in commerciële, administratieve, technische als ook sociale zin gemanaged worden. Over de veelbesproken taakverbreding van corporaties in de wijk wordt voor een belangrijk deel nog in de vorm van sociaal beheer gedacht. Hoe terecht is het om dat deel van het werk nog als beheer te classificeren? hefboom

19 5. Bemiddeling Bemiddeling komt in veel corporaties neer op het uitvoeren van een aantal richtlijnen dat is opgesteld in het kader van het commercieel beheer van het vastgoed. Elke stap van het bekend maken van de woning, via het toewijzen, tot het sluiten van de huurovereenkomst is geprotocolleerd. hefboompje

20 6. Dienstverlening Alles wat niet in de servicekosten zat en via de corporatie door derden werd geleverd aan de individuele klant (bv. woonverzekeringen) werd in corporaties services, facilities of dienstverlening genoemd. O.i.v. het klantdenken is het dienstverleningsbegrip verbreed. Dit moet niet verward worden met dienstverlening aan de wijk zoals bedoeld in het BBSH-prestatieveld leefbaarheid. Dienstverlening aan de wijk valt in termen van de vastgoedkolom nog steeds binnen de functionaliteit beheer (4) en wordt mede voorbereid vanuit het strategisch voorraadbeleid (3). Wat hier wringt moge duidelijk zijn hefboom!

21 Model Simons Strategie

22

23 Hoe & wat rondom waardecreatie op z n P&O s 1. Leiderschap op niveau 5 2. Eerst wie, dan wat 3. De harde feiten onder ogen zien 4. Goed afbakenen: wat best, meest geloof in, cruciaal voor economisch voortbestaan? Jim Collins 5. Gedisciplineerde organisatiecultuur 6. Groot belang aan technologie, maar selectief. Ulrich: Perform intangibles audit Intangible: Anything in an organization that generates value that you cannot drop on your foot Keeps Promises Make and meet commitments to employees, customers, suppliers, investors Compelling Strategy Convincing approach for continuing to create value and extending that ability into the future Core Competencies Clear ability to realize value creation potential and to continue track record of keeping promises Organizational Capabilities INTANGIBLE VALUE Internal ability to make things happen efficiently and effectively now and in the future Tellermanagement vergroten van opbrengsten Noemermanagement verlagen van kosten Drivers van waardecreatie: 1. Leiderschap 2. Talentrecruitment 3. Cultuur van kritische openheid en discipline Marcel Knotter

24 economische prikkels sociale prikkels groeiprikkels cultuurprikkels

25 Hou heel veel voor jezelf tot je een gelegenheid vindt om op een hefboom te drukken c.q. een prikkel toe te dienen!!!

26 Leverages & stimuli, hefbomen en prikkels Voorbeeld: Noodzaak tot samenwerking Conferentie en traject Nieuwe professionaliteit Noodzaak tot omgaan met ambiguïteit / hybriditeit / meervoudigheid R 1 R 2 R 3 R 4 ontkennen (versmarten der werkelijkheid) wegredeneren (analyse synthese) aanvaarden spanning laten werken

27 HR-waardecreatie Finance: kijkt naar diensten, producten en markten en denkt in termen van marge, rendement, cash flow, risico, liquiditeit Marketing: kijkt naar diensten, producten en markten en denkt in termen van segmenten, doelgroepen, demografie, productvereisten, kopersbehoeften P&O: kijkt naar diensten, producten en markten en denkt in termen van waarde(n), arbeidsprocessen (organisatie workflows), subjecten, hun sociale processen en hun contexten.

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Stand en verstand van sturen op rendement

Stand en verstand van sturen op rendement Stand en verstand van sturen op rendement Reasult whitepaper maart 2013 Dit whitepaper is geschreven naar aanleiding van een onderzoek onder bestuurders van woningcorporaties, uitgevoerd door Reasult en

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VASTGOED

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VASTGOED DEKAM.qxd 07-06-2006 11:58 Pagina 15 MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VASTGOED Maatschappelijk rendement is de kern van het bestaansrecht van corporaties. Het laat zien wat de verhouding is tussen de maatschappelijke

Nadere informatie

1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 1 2009-2012. ondernemingsplan

1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 1 2009-2012. ondernemingsplan 1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 1 2009-2012 ondernemingsplan 1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 2 2009 ondernemingsplan 2 1409003 ondernemingsplan

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek Oktober 2010 Woningcorporaties en stedelijke ontwikkeling In de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/46129

Nadere informatie

Het maatschappelijke harder.

Het maatschappelijke harder. Het maatschappelijke harder. Het rendement van de huismeester Moeten we dat wel doen, een extra huismeester? Het is wél goed voor de leefbaarheid in die buurt. En misschien dat ie ook nog wat klusjes kan

Nadere informatie

Dienen en verdienen om te dienen

Dienen en verdienen om te dienen Dienen en verdienen om te dienen - Discussiepaper ACRE Onderzoeksseminar maart 2009 Peter van 0s Discussienota ten behoeve van het ACRE Onderzoeksseminar van 12 maart 2009 over het thema 'Corporaties &

Nadere informatie

Dienen en verdienen om te dienen

Dienen en verdienen om te dienen Dienen en verdienen om te dienen Peter van Os, RIGO Research & Advies BV, Amsterdam, 30 januari 2009 Inleiding Het ASRE-seminar Corporaties en vastgoedsturing; hoe nu verder? vormde de aanleiding tot het

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking 0 Voorwoord Samen werken aan weerbare wijken, is de inzet van

Nadere informatie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis Betaalbaar thuis, voor nu en later Thuisvester wil handelen vanuit een lange termijn visie

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement?

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Master Thesis Master of Real Estate Kees Konings Tias Nimbas Business School 15

Nadere informatie

Werkplan Futura 2013

Werkplan Futura 2013 Werkplan Futura 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 2. Governance en legitimatie 9 2.1 Bestuurlijk platform 10 2.2 Platform commissarissen 10 2.3 Platform corporaties, gemeenten en maatschappelijk middenveld

Nadere informatie

De regio: van lokaal belang (in) het belang VAN de regio. Een handreiking bij regionale samenwerking

De regio: van lokaal belang (in) het belang VAN de regio. Een handreiking bij regionale samenwerking De regio: van lokaal belang (in) het belang VAN de regio Een handreiking bij regionale samenwerking (In) het belang van de regio DE REGIO: VAN LOKAAL BELANG Over regionale samenwerking bij lokale opgaven

Nadere informatie

buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers

buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers Lucas Meijs en Bas Delleman Inhoud Voorwoord 7 Inleiding

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie Woningbedrijf Velsen

Maatschappelijke visitatie Woningbedrijf Velsen Maatschappelijke visitatie Woningbedrijf Velsen Op weg naar nog beter Opdrachtgever: Woningbedrijf Velsen ECORYS Nederland BV Paul Doevendans Emirto Rienhart Rotterdam, 2 december 2010 ECORYS Nederland

Nadere informatie

2.1.2 Jagen op de mammoet

2.1.2 Jagen op de mammoet Opmaak.1._1-1-000 10:47 Pagina 1 Beheersprocessen Jagen op de mammoet.1. Jagen op de mammoet De onzin van Cost Management 1 Wat kost dat? Wat levert het op? Wat is de toegevoegde waarde? Relevante vragen

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het gedachtegoed van Ulrich

Ontwikkelingen in het gedachtegoed van Ulrich Ontwikkelingen in het gedachtegoed van Ulrich Eelke Pol Het werk van Dave Ulrich heeft in belangrijke mate een stempel gedrukt op de wijze waarop HRM in de afgelopen 15 jaar is gezien en is ingevuld. Een

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Afstudeerverslag TU/e Mei 2012 student: Stef de Vos studentnummer: 0610842 instelling: afstudeercommissie: Technische Universiteit

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

Kennismanagement is kennis delen

Kennismanagement is kennis delen Kennismanagement is kennis delen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Typologie van kennis 3. Kennis, leren en handelen 4. Organisatorische inbedding 5. Implementatie perikelen 6. Samenvattend 1. Inleiding Zou

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie