NIEUWSBRIEF Maart 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF Maart 2011"

Transcriptie

1 JUIN-JUILLET 2010 AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF Maart 2011 Beste aandeelhouders, SUEZ ENVIRONNEMENT realiseerde in 2010 opnieuw een sterke groei. In alle activiteitsdomeinen gingen de resultaten er zeer sterk op vooruit en alle jaardoelstellingen werden gehaald, zelfs nadat ze halfweg het jaar waren opgetrokken. De vriendelijke overname van AGBAR leverde het verhoopte resultaat op en was een belangrijke stap in de verdere uitbouw van SUEZ ENVIRONNEMENT dat zijn positie op de veelbelovende Spaanse en Latijns-Amerikaanse watermarkten versterkte. Dankzij de acquisitie van de afvalactiviteiten van WSN en het nieuwe beheerscontract voor de waterleiding en riolering van de stad Adelaide consolideerde de Groep zijn aanwezigheid op de Australische markt waar SUEZ ENVIRONNEMENT al een sterke groei kende. In 2010 kreeg de internationale ontwikkeling van de Groep een nieuwe boost doordat alle kansen werden aangegrepen op de internationale water- en afvalmarkten die in volle expansie verkeren. Nu er zich een geleidelijk economisch herstel aftekent, zweert SUEZ ENVIRONNEMENT bij zijn gekende strategie: duurzame groei van de resultaten in combinatie met een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouders. Dankzij zijn innovatievermogen positioneert SUEZ ENVIRONNEMENT zich als een toonaangevende Groep op het vlak van milieuprestaties en een belangrijke initiatiefnemer die impulsen geeft voor milieuvriendelijker gedrag. Met de expertise en het menselijk potentieel waar SUEZ ENVIRONNEMENT over beschikt, kan het garant staan voor een ecologisch verantwoorde ontwikkeling, een aspect dat in de dagelijkse werking van al onze metiers aan bod komt. Jean-Louis Chaussade Directeur-generaal KERNcIjFERS 2010 Omzet M +12,8% (*) Brutobedrijfsresultaat M (BBR) +13,6% (*) Vrije cashflow 852 M +20% (**) Nettoresultaat 565 M Aandeel van de Groep +40,1% Winst per aandeel 1,15 Nettoschuld / BBR (*) bij constante wisselkoersen (**) zonder eenmalige items in ,22 x Voorbereiding van de Algemene Vergadering 2011 zie pagina 8 INHOUDSTAFEL Pagina 2-3 Actualiteit Resultaten 2010 Pagina 4 Markante feiten Ontwikkelingen in Australië Pagina 5 Engagementen Diversiteit Pagina 6 Expertise / Innovatie Waterkwaliteit Pagina 7 Aandeelhouders Clubpagina Pagina 8 Logboek

2 ACTUALITEIT Resultaten 2010 SUEZ ENVIRONNEMENT toont zeer solide resultaten voor 2010 en stelt targets voor rentabiliteitsgroei en dividendverhoging in VOORNAAMSTE FINANcIËLE INDIcATOREN 2010 STERKE STIjGING VAN DE RESULTATEN Door de sterke groei van de resultaten in alle activiteitssectoren in 2010 conform de doelstellingen die halfweg het jaar werden opgetrokken Registreerde SUEZ ENVIRONNEMENT voor 2010 solide resultaten met operationele prestaties die in stijgende lijn gaan, terwijl het ook al zijn jaardoelstellingen haalde die halfweg het jaar opgetrokken waren. De Groep bleef bij zijn strategie inzake het genereren van liquiditeiten en het selectief omgaan met investeringen. Het jaar werd gekenmerkt door de afronding van de vriendelijke overname van AGBAR. In 2010 werd de groei versneld op het internationale niveau waar SUEZ ENVIRONNEMENT verder de kansen wil aangrijpen die zich op de snel expanderende wateren afvalmarkten aandienen. De uitbouw van de Groep in Australië is typerend voor de volgehouden selectieve maar ambitieuze strategie. De groei van de activiteiten wordt ook ondersteund door het innoverende aanbod waarmee SUEZ ENVIRONNEMENT zich als een leidinggevende Groep op het vlak van milieuprestaties positioneert. De Groep voert een beleid van permanente innovatie en biedt voortdurend nieuwe technologische oplossingen aan die niet alleen veelbelovend zijn maar ook duurzaam in het licht van de milieu-uitdagingen. Om zijn knowhow en technieken verder uit te breiden, richtte SUEZ ENVIRONNEMENT in 2010 een innovatiefonds op: BLUE ORANGE. (1) Vrije cashflow 2009 zonder eenmalige items in 2009 = 710 M (2) Waarvan operatie AGBAR (429 M ) PRESTATIES 2010 RESULTATEN BEANTWOORDEN AAN DOELSTELLINGEN 2 Nieuwsbrief voor de aandeelhouders - Maart 2011

3 ACTUALITEIT Resultaten 2010 SUEZ ENVIRONNEMENT realiseerde in 2010 een omzet van 13,869 miljard euro, wat overeenkomt met een brutostijging van +12,8% en een stijging van +10,9% bij constante wisselkoersen, met een externe groei van +2,3% en een organische groei van +8,6% in alle activiteitssegmenten. Het brutobedrijfsresultaat (BBR) bedroeg 2,339 miljard euro en steeg dus sterk (+13,6%) in vergelijking met De sterke verhouding brutobedrijfsresultaat/omzet van 16,9% is te danken aan de groei van de operationele rentabiliteit van de metiers, evenals aan de uitvoering van het COMPASS 2-plan dat jaarlijks voor 120 miljoen euro aan nettobesparingen zorgt. Het nettoresultaat (aandeel van de Groep) steeg tot 565 miljoen euro (+40,1% tegenover 2009). De winst per aandeel bedroeg 1,15 euro (*) in 2010, tegenover 0,82 euro in Er werd een aanzienlijke vrije cashflow van 852 miljoen euro gegenereerd, wat goed is voor een stijging met 20% (zonder eenmalige items 2009). Op 31 december 2010 bedroeg de netto financiële schuld 7,526 miljard euro, wat neerkomt op een daling met 9% tegenover 30 juni Dit komt overeen met een verhouding nettoschuld/bbr van 3,22 keer op 31 december SUEZ ENVIRONNEMENT zal voor het boekjaar 2010 de uitbetaling van een stabiel dividend van 0,65 euro per aandeel voorstellen (**). Doelstellingen voor de groei van de rentabiliteit en verhoging van het dividend voor Nu er zich een geleidelijk economisch herstel aftekent, zweert SUEZ ENVIRONNEMENT bij zijn gekende strategie: duurzame groei van de resultaten in combinatie met een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouders. Inzake waardecreatie werden er duidelijke doelstellingen voor de middellange termijn gedefinieerd voor wat de groei van de omzet en het brutobedrijfsresultaat betreft, in combinatie met een verhoging van het dividend met zo n 5% per jaar in 2011, 2012 en BBR 2010 STIjGING IN ALLE SEGMENTEN EN BEHOUD VAN HOGE RENTABILITEIT (*) WPA aangepast aan het bedrag van de coupon op Undated deeply Subordinated Notes (zogenaamde hybriden) (**) Voorgesteld aan de Algemene Vergadering van 19 mei 2011 OMZET 2010 EVENWIcHT TUSSEN WATER EN AFVAL TOEGENOMEN BIjDRAGE VAN INTERNATIONALE AcTIVITEITEN WATER 53% 7,3 M AFVAL 47% 6,6 M 3

4 MARKANTE FEITEN Ontwikkelingen in Australië SUEZ ENVIRONNEMENT toonaangevend inzake water- en afvalbeheer in Australië De Groep realiseert momenteel 6% van zijn omzet in Australië, het land waar SUEZ ENVIRONNEMENT een sterke groei van zijn activiteiten optekent, rekening houdend met de ecologische uitdagingen. Via zijn filiaal Degrémont voorziet SUEZ ENVIRONNEMENT in 20% van de drinkwaterbehoeften van het continent. Naast zijn ontziltingsfabrieken voor zeewater (Perth, Melbourne in aanbouw en meteen de grootste fabriek van het zuidelijk halfrond en de grootste p u b l i e k - p r i v a t e samenwerkingsovereenkomst in de ontziltingssector) bouwt en exploiteert Degrémont ook drinkwaterfabrieken (Prospect in Sydney) en stations voor afvalwaterzuivering en -terugwinning. SITA Australia, een filiaal van SUEZ ENVIRONNEMENT, is aanwezig in de volledige afvalwaardeketen. Het telt industriële en commerciële klanten en bedient bovendien 3 miljoen inwoners verspreid over 15 grote steden in Australië. Verovering van watercontract in de stad Adelaide Begin februari wees de regering van de deelstaat Zuid-Australië aan SUEZ ENVIRONNEMENT en zijn filiaal Degrémont, in samenwerking met Transfield Services, een 10 jaar durend contract toe voor het beheer van de water- en rioleringsdiensten voor de 1,1 miljoen inwoners van Adelaïde en de omliggende regio. Dit belangrijke contract in de vorm van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst zal SUEZ ENVIRONNEMENT een totale gecumuleerde omzet van 420 miljoen euro opleveren. Acquisitie van afvalbeheerdiensten in New South Wales Via zijn filiaal SITA Environmental Solutions (SITA Australia) versterkte SUEZ ENVIRONNEMENT onlangs zijn positie op de Australische afvalmarkt door het afvalbeheercontract van WSN Environmental Solutions met de regering van New South Wales over te nemen. Het betrof een totale investering van 174 miljoen euro. De sterke aanwezigheid van WSN in de regio vormt in combinatie met de expertise van SITA met betrekking tot de hele afvalwaardeketen een heuse prestatiehefboom voor de groei van de onderneming en de ontwikkeling van synergieën. Adelaïde ENGAGEMENT Herstel van waterleiding en riolering in Port-Au-Prince (Haïti) Na de aardbeving in januari 2010 was het herstel van de toegang tot drinkwater één van de basisvoorwaarden voor de heropbouw van het land. Bij de werkzaamheden die door de Haïtiaanse overheid werden opgestart, zal een beroep worden gedaan op de experts en de extra knowhow van drie van de voornaamste filialen van SUEZ ENVIRONNEMENT: Lyonnaise des Eaux, Agbar en United Water. De Groep zal werken op basis van een driejarig contract voor operationele bijstand en de premies voor de realisatie van de doelstellingen zullen worden doorgestort aan het Dotatiefonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives ( 1 ). SUEZ ENVIRONNEMENT stelt via dit contract zijn grote ervaring met de problematiek en de lokale uitdagingen ten dienste van de samenwerking met de teams van de Haïtiaanse publieke watermaatschappij. (1) SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives is het dotatiefonds van de Groep dat de sponsorings- en solidariteitsacties en de dringende humanitaire interventies financiert voor de verbetering van de toegang tot watervoorziening, riolering en afvalbeheer voor kansarme bevolkingsgroepen 4 Nieuwsbrief voor de aandeelhouders - Maart 2011

5 ENGAGEMENTEN Diversiteit en sociale ontwikkeling Lancering van een ambitieus programma voor SUEZ ENVIRONNEMENT heeft besloten om zijn eerste programma voor sociale ontwikkeling te starten en wil zich engageren om de uitdagingen aan te gaan waarmee het wordt geconfronteerd. Zo wil het vooruitgang boeken op het vlak van gelijke kansen. Talloze geslaagde initiatieven ter bevordering van de diversiteit Omdat zijn activiteiten een sterke verbondenheid genereren met de regio s waarin het aanwezig is, staat SUEZ ENVIRONNEMENT dicht bij de vele menselijke en maatschappelijke problemen waarmee zijn doelpubliek wordt geconfronteerd. De voorbije jaren werden er door de filialen tal van initiatieven genomen om meer vrouwen in leidinggevende functies te benoemen, kansen te geven aan mensen met een handicap en de toegang tot de arbeidsmarkt te vereenvoudigen voor kansarmen. Het aantal vrouwelijke personeelsleden (18,5%) en het aantal vrouwelijke leidinggevenden (24,2%) stijgt in de afval- en waterbeheersector die traditioneel voornamelijk een mannenzaak was. In Marokko verbindt SUEZ ENVIRONNEMENT zich er via zijn filiaal LYDEC toe om meer vrouwen een kans te geven. SITA Rebond, een economische integratiemaatregel bedoeld voor mensen die het zeer moeilijk hebben (ontwikkeld door SITA in 2003), is uitgegroeid tot een heuse referentie: meer dan mensen maakten er al gebruik van en in meer dan 50% van de gevallen met positief gevolg. Via een tutoring-systeem investeert het filiaal United Water in de Verenigde Staten in de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren uit minderheidsgroepen. Op 3 jaar tijd kregen jongeren een opleiding via een leercontractsysteem. In Frankrijk steeg het aantal mensen met een handicap dat bij Lyonnaise des Eaux werkzaam is van 2,4% in 2005 tot 5,2% in Het bedrijf zit daarmee op schema om weldra het nationale streefcijfer (6%) te halen. Voor SUEZ ENVIRONNEMENT moet diversiteit één van de pijlers van de groepsstrategie en een prioriteit binnen het HR-beleid worden. Er wordt een programma voor Diversiteit en Sociale Ontwikkeling uitgewerkt rond 5 prioriteiten die tegemoetkomen aan de uitdagingen waarmee de groep op het vlak van diversiteit wordt geconfronteerd: Toegang tot de arbeidsmarkt en integratie: een actieve speler op de lokale arbeidsmarkt zijn naast de lokale overheden en tegemoetkomen aan de verwachtingen van onze klanten. Naast de SITA Rebond-campagne neemt SUEZ ENVIRONNEMENT het initiatief om in kansarme wijken een Maison pour Rebondir op te richten. Werkgelegenheid voor senioren: van expertise en kennisoverdracht een toegevoegde waarde maken voor de onderneming, door middel van een akkoord binnen de groep waarin cijferdoelstellingen voor 2012 worden vastgelegd. Rekrutering en loopbaan van vrouwen: beter inspelen op de maatschappelijke evoluties, met vele engagementen (uitgedrukt in cijferdoelstellingen) voor Rekrutering en begeleiding van mensen met een handicap: opening en hefboom voor diversiteit in de onderneming; doelstelling is 6% van het personeel in alle filialen in Frankrijk. Aanwerving van medewerkers en levenskwaliteit op het werk: het sociaal pact tussen de onderneming en haar medewerkers versterken. Gelijke kansen: Een prestatiehefboom voor SUEZ ENVIRONNEMENT en een instrument om zich te onderscheiden bij het cliënteel SUEZ ENVIRONNEMENT is ervan overtuigd dat het promoten van gelijke kansen de onderneming vooruit helpt en een hefboom vormt voor prestatieverbetering en innovatie. De verschillende culturen waarin de onderneming actief is, begrijpen en weerspiegelen in al hun diversiteit: voor een Groep die in bijna 70 landen verspreid over 5 continenten aanwezig is, betekent dit rekening houden met een veelheid aan profielen, talenten, gevoeligheden en kennis, en op die manier beantwoorden aan de verwachtingen van zijn klanten. SUEZ ENVIRONNEMENT wil vandaag haar open karakter benadrukken en de wil om mede dankzij haar diversiteit een verschil te maken. SUEZ ENVIRONNEMENT verwelkomde in december 2010 de eerste editie van het Europees Forum voor Diversiteit, een initiatief van de club XXIe Siècle. 5

6 INNOVATIE Waterkwaliteit Rhodanos: met de stroom mee SUEZ ENVIRONNEMENT bij tot een initiatief dat op het vlak van ecologische aanvaardbaarheid van industriële en stedelijke activiteiten baanbrekend mag worden genoemd. Rhodanos, voor een beter beheer van de kwaliteit van het natuurlijke watermilieu De competitiviteitspool Chimie- Environnement Axelera (in de regio Rhône-Alpes) het Rhodanos-project aan. Zowat 25 partners industriële bedrijven als Arkema en Rhodia, maar ook kmo s en overheidslaboratoria zetten samen een vijftiental acties op het getouw. Ze hebben daarbij één doelstelling voor ogen: innoverende procedés en producten ontwikkelen om de impact van vloeibare afvalstoffen op het milieu onder controle te houden, en werk maken van het realtimebeheer van de goede kwaliteit van het water in natuurlijke milieus. Het Rhodanos-project past volledig binnen de Europese Waterrichtlijn (EWR) die bepaalt dat voor alle hydrografische bekkens tegen 2015 een beheersplan moet worden opgesteld zodat de oppervlaktewateren in chemisch en ecologisch opzicht weer gezond kunnen worden. Waterzuiveringsstation Engagement van SUEZ ENVIRONNEMENT In samenwerking met het CNRS (*) en het CEMAGREF (**) is SUEZ ENVIRONNEMENT erin geslaagd om betere methoden te ontwikkelen voor het meten van de prioritaire substanties in afvalwater (pesticiden, koolwaterstoffen, metalen, organische moleculen, enz.) die door de EWR geïnventariseerd werden. In samenwerking met het INSA (***) in Lyon stelde SUEZ ENVIRONNEMENT ook een modelling tool op punt om te anticiperen op stromen van vervuilende elementen in het afvalwater bij regenweer. Een ander belangrijk initiatief is SOQER (Station d Observation de la Qualité des Eaux du Rhône), een station dat de waterkwaliteit van de Rhône in de gaten houdt. Dankzij dit station kon een hightechplatform worden opgericht dat met behulp van een hele reeks onderwatersensoren doorlopend de toxiciteit van het water analyseert. In de toekomst zal zo n station ook stroomopwaarts en stroomafwaarts van onze zuiveringsstations kunnen worden geïnstalleerd. Zo zal SUEZ ENVIRONNEMENT ook diensten kunnen aanbieden op het vlak van diagnosestelling en/of adviesverlening, waardoor het zich terecht sterker zal kunnen profileren als behoeder van natuurlijke milieus. (*) Centre National de la Recherche Scientifique (**) Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l'environnement (***) Institut National des Sciences Appliquées 6 Nieuwsbrief voor de aandeelhouders - Maart 2011

7 AANDEELHOUDERS clubpagina Activiteitenprogramma van de Aandeelhoudersclub Vergadering van aandeelhouders in Brussel Dinsdag 29 maart Beurspaleis In aanwezigheid van Jean-Louis Chaussade, Directeur-generaal van SUEZ ENVIRONNEMENT VFB Happening in Antwerpen Zaterdag 30 april SUEZ ENVIRONNEMENT zal aanwezig zijn op de VFB Happening, die door de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers wordt georganiseerd Bezoek aan Recyfuel (nabij Luik) Dinsdag 24 mei om uur Recyfuel is een voorbehandelingsplatform voor gevaarlijk industrieel afval en bijzonder huishoudelijk afval. Het recycleert dit tot vaste vervangingsbrandstof voor cementfabrieken. Start van een lezingencyclus over duurzame ontwikkeling voor de aandeelhouders SUEZ ENVIRONNEMENT innoveert en start vanaf 2011 met een reeks lezingen over duurzame ontwikkeling binnen de Groep. Het team Aandeelhoudersrelaties wil hiermee de individuele aandeelhouders sensibiliseren en betrekken bij de verschillende ecologische, sociale en maatschappelijke initiatieven van de Groep. Jaarlijks worden er twee lezingen gehouden waarin een brede waaier van thema s aan bod komt: het beleid inzake diversiteit en mix binnen de Groep, het groene aanbod voor de klanten, het engagement van de medewerkers rond humanitaire thema s, enz. De eerste lezing van de cyclus vindt plaats op 31 maart in Paris La Défense op de nieuwe zetel van SUEZ ENVIRONNEMENT. De Directeur Duurzame Ontwikkeling geeft er toelichting bij de doelstellingen en prioriteiten van SUEZ ENVIRONNEMENT op het vlak van duurzame ontwikkeling. Nieuwe lay-out van de nieuwsbrief en interactieve versie In het kader van de adviespanels van individuele aandeelhouders stelde de Aandeelhoudersclub aan de leden van het panel voor om werk te maken van een nieuwe versie van de Aandeelhoudersbrief. Het panel vergaderde op donderdag 7 oktober in de lokalen van SUEZ ENVIRONNEMENT in Parijs. Op de vergadering werd beslist dat de nieuwsbrief voor de aandeelhouders een nieuwe, dynamische look krijgt. De lay-out en de verschillende rubrieken zullen worden herschikt en in elke brief wordt op een bepaald metier gefocust. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de club. Daar vindt u een interactieve versie van de nieuwsbrief met extra beeldmateriaal. Surf dus naar rubriek club/publicaties. De website van de club 7

8 AANDEELHOUDERS Logboek Hoe deelnemen aan de Algemene Vergadering? De Algemene Vergadering vindt plaats op donderdag 19 mei 2011 om uur in de Carrousel du Louvre in Parijs. Voor alle inlichtingen Gelieve contact op te nemen met het gratis nummer Aandeelhoudersrelaties de rubriek Finances/AG van de website CACEis Corporate Trust Assemblées générales centralisées (1er étage) 14, rue Rouget de Lisle Issy les Moulineaux cedex 09 Tel: Fax: Om de vergadering bij te wonen, dient u het volgende te doen: Bezit u aandelen op naam, dan biedt u zich aan met de toegangskaart die u van de CACEis Corporate trust ontvangt, of gaat u naar het loket Actionnaires nominatifs ; Bezit u aandelen aan toonder, dan vraagt u aan uw bank of aan de instelling die uw aandelen beheert een deelnemingsattest. Dit attest verstuurt u samen met het verzoek om een toegangskaart naar CACEis Corporate Trust. U dient dit uiterlijk drie werkdagen vóór de vergadering te doen (d.w.z. 16 mei 2011 om middernacht); Als u deze formaliteiten niet hebt vervuld, kunt u zich op de dag van de vergadering aanbieden bij het loket Actionnaires sans carte, met een intekeningsbewijs dat niet later dan 16 mei 2011 gedateerd is. Om te stemmen zonder de vergadering bij te wonen, kunt u één van de volgende vier mogelijkheden kiezen: volmacht geven aan de voorzitter, volmacht geven aan uw echtgeno(o)t(e) of een andere aandeelhouder, brief stemmen over de voorgelegde resoluties, via internet stemmen. U kunt uw keuze te kennen geven met een stemformulier: Indien u aandelen op naam bezit, ontvangt u het formulier automatisch samen met de oproeping door CACEis Corporate Trust; Indien u aandelen aan toonder bezit, kunt u de documenten verkrijgen bij uw bank, uw financiële tussenpersoon of CACEis Corporate Trust. Stuur uw ondertekende stemformulier uiterlijk drie dagen vóór de vergadering terug naar CACEis Corporate Trust. Sinds de beursgang presteert het aandeel van SUEZ ENVIRONNEMENT beter dan de CAC 40 en de DJ Euro Stoxx Utilities index. Koers van het aandeel SUEZ ENVIRONNEMENT Prestaties sinds 22 juli 2008 (basis 100 op ) SUEZ ENVIRONNEMENT -1,8% CAC 40-12,6% DJ EURO UTILITIES -36,0% Contact BELGIË Aandeelhoudersrelaties c/o SUEZ-TRACTEBEL NV Troonplein 1 (T530) Brussel Gegevens tot 16/03/2011 Koersevolutie, basis 100 op 22/07/2008 tegen een koers van 14,0 Vanuit het buitenland : Voor clubleden FRANKRIJK SUEZ ENVIRONNEMENT - Relations Actionnaires Tour CB place de l Iris Paris La défense cedex Vanuit het buitenland: Fax : +33 (0) Foto s: Stéphane de Bourgies / Abacapress - Thierry Duvivier / Trilogi'c Rick Friedman Antoine Meyssonnier - SUEZ ENVIRONNEMENT - Fotolia Illustraties: Robert Samuel Hanson c/o Grafisch concept: Catherine Michot Desbouis Grésil drukker Montgeron alle als dusdanig gespecificeerde producten zijn PEFC gecertificeerd Nieuwsbrief voor de aandeelhouders - Maart 2011

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS APRIL 2009. KERNCIJFERS* op 31/12/08 INHOUD +4,0% 2 102 M +8,4% 533 M +17,3% 594 M 2,8. Omzet +5,4% 12 364M

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS APRIL 2009. KERNCIJFERS* op 31/12/08 INHOUD +4,0% 2 102 M +8,4% 533 M +17,3% 594 M 2,8. Omzet +5,4% 12 364M APRIL 2009 AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF Beste aandeelhouders, Op 4 maart hebben we de resultaten van het voorbije jaar voorgesteld. In 2008 tekende een groei op, met opnieuw positieve bedrijfsresultaten.

Nadere informatie

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel Gratis Nr 0 800 120 35 Vanuit het buitenland: + 32 2 510 79 30 Fax: 02 510 75 46

Nadere informatie

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 11 Brief aan de aandeelhouders MAART 2012 EDITORIAAL «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een buitengewoon moeilijke context

Nadere informatie

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012.

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 13 Brief aan de aandeelhouders September 2012 EDITORIAAL Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. De solide resultaten over

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014 Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2014 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische informatie over GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

AXA in België // Activiteitenverslag 2008

AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 bank en verzekering anders bekeken 2008 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar in de financiële sector. Bij

Nadere informatie

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 06 Brief aan JUNI 2010 de aandeelhouders EDITORIAAL De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten «De jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Markante feiten in 2007

Markante feiten in 2007 Jaarverslag 2007 Inhoudstafel Markante feiten in 2007 P. 4 Brief van de voorzitter P. 6 Brief van de CEO P. 8 De telecommunicatiewereld P. 10 Mobistar als merk en zijn marketingstrategie P. 12 Verkoop,

Nadere informatie

Veilig betalen met de gsm

Veilig betalen met de gsm Jaarverslag 2007 Inhoudstafel Markante feiten in 2007 P. 4 Brief van de voorzitter P. 6 Brief van de CEO P. 8 De telecommunicatiewereld P. 10 Mobistar als merk en zijn marketingstrategie P. 12 Verkoop,

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2006 Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van

Nadere informatie

brief aandeelhouders VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3

brief aandeelhouders VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3 brief aandeelhouders NR. 15 / JUNI 2013 Eindelijk vrij! Tot grote opluchting en vreugde van GDF SUEZ en al zijn medewerkers zijn Tanguy Moulin-Fournier en zijn gezin eindelijk vrij na twee maanden van

Nadere informatie

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 5 Geconsolideerde jaarrekening 67 Vennootschappelijke jaarrekening 193 Aanvullende inlichtingen 246 Belfius Bank Jaarverslag

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Een visie voor de toekomst bouwen we samen. Ethias, maatschappelijke partner

Een visie voor de toekomst bouwen we samen. Ethias, maatschappelijke partner Een visie voor de toekomst bouwen we samen Ethias, maatschappelijke partner 2 Ons engagement Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie met

Nadere informatie

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012 Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay Verder. Dichterbij. Samen. op 8 mei 2012 Verder. Dichter. Samen. Toespraak van dhr. Christian

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

Titre 01. Samen gaan we verder

Titre 01. Samen gaan we verder Titre 01 Samen gaan we verder 1 Inhoud 01 In een oogopslag 07 02 De Groep Landbouwkrediet 17 03 Landbouwkrediet en Centea, samen op weg naar een nieuwe bank 27 04 De coöperatieve bank van iedereen en voor

Nadere informatie

Inhoud. Financiële katernen

Inhoud. Financiële katernen Jaarverslag 2002 Inhoud 1 2 4 8 12 14 18 20 22 24 26 28 32 36 40 42 Groepsprofiel voor 2002 Boodschap van de voorzitter Kerncijfers Het aandeel Econocom Group Een korte blik op Econocom 2002: Econocom

Nadere informatie

Missie Neem voor meer informatie contact op met Uitgegeven door Ontwerp en Productie Druk Print Management Fotografie Papier

Missie Neem voor meer informatie contact op met Uitgegeven door Ontwerp en Productie Druk Print Management Fotografie Papier Verkort Jaarverslag 2009 Missie Communicatie wordt steeds belangrijker in de hedendaagse maatschappij. Het is de missie van KPN om het werk en de vrije tijdsbesteding van al onze klanten of zij nu gebruik

Nadere informatie

jaarverslag Experience life in the Digital World

jaarverslag Experience life in the Digital World jaarverslag 20 10 Experience life in the Digital World 0 kerncijfers 2005 2006 2007 2008 2009 2010 // Hoogtepunten Geconsolideerde staat van het totaalresultaat in miljoen euro Opbrengsten 733,5 813,5

Nadere informatie

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving.

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Ons sociaal engagement We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Belfius wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen en een antwoord bieden op de

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Markante feiten in 2011 P. 4 P. 6. Brief van de voorzitter P. 7. Brief van de CEO. De telecommunicatiewereld P. 8 P.

INHOUDSTAFEL. Markante feiten in 2011 P. 4 P. 6. Brief van de voorzitter P. 7. Brief van de CEO. De telecommunicatiewereld P. 8 P. JAARVERSLAG 2011 INHOUDSTAFEL Markante feiten in 2011 Brief van de voorzitter Brief van de CEO De telecommunicatiewereld De strategie van Mobistar De merk- en marketingstrategie De distributie De klantendienst

Nadere informatie

Forward for you maken

Forward for you maken belgacom 09 Forward for you Uw leven gemakkelijker Respect hebben voor Uw toekomst maken milieu en maatschappij bedenken Vlottere en rijkere communicatie, Een duurzame en veilige wereld, Steeds verder

Nadere informatie

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ.

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. ENERGIE 12 Brief aan de aandeelhouders mei 2012 EDITORIAAL Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. De Algemene Vergadering is een sleutelmoment in het leven van een onderneming:

Nadere informatie

Brussels: Key issues in 2011

Brussels: Key issues in 2011 Brussels: Key issues in 2011 Membership & Business Relations Brussels Metropolitan International Economie & lobbying Onderwijs & Werkgelegenheid Business support & Mediation Communicatie Events BECI Activities

Nadere informatie

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254 2014 Jaarverslag Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 6 74 196 Aanvullende inlichtingen 254 Jaarverslag 2014 Belfius Bank 1 Profiel van Belfius Bank Belfius is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie