NIEUWSBRIEF Maart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF Maart 2011"

Transcriptie

1 JUIN-JUILLET 2010 AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF Maart 2011 Beste aandeelhouders, SUEZ ENVIRONNEMENT realiseerde in 2010 opnieuw een sterke groei. In alle activiteitsdomeinen gingen de resultaten er zeer sterk op vooruit en alle jaardoelstellingen werden gehaald, zelfs nadat ze halfweg het jaar waren opgetrokken. De vriendelijke overname van AGBAR leverde het verhoopte resultaat op en was een belangrijke stap in de verdere uitbouw van SUEZ ENVIRONNEMENT dat zijn positie op de veelbelovende Spaanse en Latijns-Amerikaanse watermarkten versterkte. Dankzij de acquisitie van de afvalactiviteiten van WSN en het nieuwe beheerscontract voor de waterleiding en riolering van de stad Adelaide consolideerde de Groep zijn aanwezigheid op de Australische markt waar SUEZ ENVIRONNEMENT al een sterke groei kende. In 2010 kreeg de internationale ontwikkeling van de Groep een nieuwe boost doordat alle kansen werden aangegrepen op de internationale water- en afvalmarkten die in volle expansie verkeren. Nu er zich een geleidelijk economisch herstel aftekent, zweert SUEZ ENVIRONNEMENT bij zijn gekende strategie: duurzame groei van de resultaten in combinatie met een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouders. Dankzij zijn innovatievermogen positioneert SUEZ ENVIRONNEMENT zich als een toonaangevende Groep op het vlak van milieuprestaties en een belangrijke initiatiefnemer die impulsen geeft voor milieuvriendelijker gedrag. Met de expertise en het menselijk potentieel waar SUEZ ENVIRONNEMENT over beschikt, kan het garant staan voor een ecologisch verantwoorde ontwikkeling, een aspect dat in de dagelijkse werking van al onze metiers aan bod komt. Jean-Louis Chaussade Directeur-generaal KERNcIjFERS 2010 Omzet M +12,8% (*) Brutobedrijfsresultaat M (BBR) +13,6% (*) Vrije cashflow 852 M +20% (**) Nettoresultaat 565 M Aandeel van de Groep +40,1% Winst per aandeel 1,15 Nettoschuld / BBR (*) bij constante wisselkoersen (**) zonder eenmalige items in ,22 x Voorbereiding van de Algemene Vergadering 2011 zie pagina 8 INHOUDSTAFEL Pagina 2-3 Actualiteit Resultaten 2010 Pagina 4 Markante feiten Ontwikkelingen in Australië Pagina 5 Engagementen Diversiteit Pagina 6 Expertise / Innovatie Waterkwaliteit Pagina 7 Aandeelhouders Clubpagina Pagina 8 Logboek

2 ACTUALITEIT Resultaten 2010 SUEZ ENVIRONNEMENT toont zeer solide resultaten voor 2010 en stelt targets voor rentabiliteitsgroei en dividendverhoging in VOORNAAMSTE FINANcIËLE INDIcATOREN 2010 STERKE STIjGING VAN DE RESULTATEN Door de sterke groei van de resultaten in alle activiteitssectoren in 2010 conform de doelstellingen die halfweg het jaar werden opgetrokken Registreerde SUEZ ENVIRONNEMENT voor 2010 solide resultaten met operationele prestaties die in stijgende lijn gaan, terwijl het ook al zijn jaardoelstellingen haalde die halfweg het jaar opgetrokken waren. De Groep bleef bij zijn strategie inzake het genereren van liquiditeiten en het selectief omgaan met investeringen. Het jaar werd gekenmerkt door de afronding van de vriendelijke overname van AGBAR. In 2010 werd de groei versneld op het internationale niveau waar SUEZ ENVIRONNEMENT verder de kansen wil aangrijpen die zich op de snel expanderende wateren afvalmarkten aandienen. De uitbouw van de Groep in Australië is typerend voor de volgehouden selectieve maar ambitieuze strategie. De groei van de activiteiten wordt ook ondersteund door het innoverende aanbod waarmee SUEZ ENVIRONNEMENT zich als een leidinggevende Groep op het vlak van milieuprestaties positioneert. De Groep voert een beleid van permanente innovatie en biedt voortdurend nieuwe technologische oplossingen aan die niet alleen veelbelovend zijn maar ook duurzaam in het licht van de milieu-uitdagingen. Om zijn knowhow en technieken verder uit te breiden, richtte SUEZ ENVIRONNEMENT in 2010 een innovatiefonds op: BLUE ORANGE. (1) Vrije cashflow 2009 zonder eenmalige items in 2009 = 710 M (2) Waarvan operatie AGBAR (429 M ) PRESTATIES 2010 RESULTATEN BEANTWOORDEN AAN DOELSTELLINGEN 2 Nieuwsbrief voor de aandeelhouders - Maart 2011

3 ACTUALITEIT Resultaten 2010 SUEZ ENVIRONNEMENT realiseerde in 2010 een omzet van 13,869 miljard euro, wat overeenkomt met een brutostijging van +12,8% en een stijging van +10,9% bij constante wisselkoersen, met een externe groei van +2,3% en een organische groei van +8,6% in alle activiteitssegmenten. Het brutobedrijfsresultaat (BBR) bedroeg 2,339 miljard euro en steeg dus sterk (+13,6%) in vergelijking met De sterke verhouding brutobedrijfsresultaat/omzet van 16,9% is te danken aan de groei van de operationele rentabiliteit van de metiers, evenals aan de uitvoering van het COMPASS 2-plan dat jaarlijks voor 120 miljoen euro aan nettobesparingen zorgt. Het nettoresultaat (aandeel van de Groep) steeg tot 565 miljoen euro (+40,1% tegenover 2009). De winst per aandeel bedroeg 1,15 euro (*) in 2010, tegenover 0,82 euro in Er werd een aanzienlijke vrije cashflow van 852 miljoen euro gegenereerd, wat goed is voor een stijging met 20% (zonder eenmalige items 2009). Op 31 december 2010 bedroeg de netto financiële schuld 7,526 miljard euro, wat neerkomt op een daling met 9% tegenover 30 juni Dit komt overeen met een verhouding nettoschuld/bbr van 3,22 keer op 31 december SUEZ ENVIRONNEMENT zal voor het boekjaar 2010 de uitbetaling van een stabiel dividend van 0,65 euro per aandeel voorstellen (**). Doelstellingen voor de groei van de rentabiliteit en verhoging van het dividend voor Nu er zich een geleidelijk economisch herstel aftekent, zweert SUEZ ENVIRONNEMENT bij zijn gekende strategie: duurzame groei van de resultaten in combinatie met een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouders. Inzake waardecreatie werden er duidelijke doelstellingen voor de middellange termijn gedefinieerd voor wat de groei van de omzet en het brutobedrijfsresultaat betreft, in combinatie met een verhoging van het dividend met zo n 5% per jaar in 2011, 2012 en BBR 2010 STIjGING IN ALLE SEGMENTEN EN BEHOUD VAN HOGE RENTABILITEIT (*) WPA aangepast aan het bedrag van de coupon op Undated deeply Subordinated Notes (zogenaamde hybriden) (**) Voorgesteld aan de Algemene Vergadering van 19 mei 2011 OMZET 2010 EVENWIcHT TUSSEN WATER EN AFVAL TOEGENOMEN BIjDRAGE VAN INTERNATIONALE AcTIVITEITEN WATER 53% 7,3 M AFVAL 47% 6,6 M 3

4 MARKANTE FEITEN Ontwikkelingen in Australië SUEZ ENVIRONNEMENT toonaangevend inzake water- en afvalbeheer in Australië De Groep realiseert momenteel 6% van zijn omzet in Australië, het land waar SUEZ ENVIRONNEMENT een sterke groei van zijn activiteiten optekent, rekening houdend met de ecologische uitdagingen. Via zijn filiaal Degrémont voorziet SUEZ ENVIRONNEMENT in 20% van de drinkwaterbehoeften van het continent. Naast zijn ontziltingsfabrieken voor zeewater (Perth, Melbourne in aanbouw en meteen de grootste fabriek van het zuidelijk halfrond en de grootste p u b l i e k - p r i v a t e samenwerkingsovereenkomst in de ontziltingssector) bouwt en exploiteert Degrémont ook drinkwaterfabrieken (Prospect in Sydney) en stations voor afvalwaterzuivering en -terugwinning. SITA Australia, een filiaal van SUEZ ENVIRONNEMENT, is aanwezig in de volledige afvalwaardeketen. Het telt industriële en commerciële klanten en bedient bovendien 3 miljoen inwoners verspreid over 15 grote steden in Australië. Verovering van watercontract in de stad Adelaide Begin februari wees de regering van de deelstaat Zuid-Australië aan SUEZ ENVIRONNEMENT en zijn filiaal Degrémont, in samenwerking met Transfield Services, een 10 jaar durend contract toe voor het beheer van de water- en rioleringsdiensten voor de 1,1 miljoen inwoners van Adelaïde en de omliggende regio. Dit belangrijke contract in de vorm van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst zal SUEZ ENVIRONNEMENT een totale gecumuleerde omzet van 420 miljoen euro opleveren. Acquisitie van afvalbeheerdiensten in New South Wales Via zijn filiaal SITA Environmental Solutions (SITA Australia) versterkte SUEZ ENVIRONNEMENT onlangs zijn positie op de Australische afvalmarkt door het afvalbeheercontract van WSN Environmental Solutions met de regering van New South Wales over te nemen. Het betrof een totale investering van 174 miljoen euro. De sterke aanwezigheid van WSN in de regio vormt in combinatie met de expertise van SITA met betrekking tot de hele afvalwaardeketen een heuse prestatiehefboom voor de groei van de onderneming en de ontwikkeling van synergieën. Adelaïde ENGAGEMENT Herstel van waterleiding en riolering in Port-Au-Prince (Haïti) Na de aardbeving in januari 2010 was het herstel van de toegang tot drinkwater één van de basisvoorwaarden voor de heropbouw van het land. Bij de werkzaamheden die door de Haïtiaanse overheid werden opgestart, zal een beroep worden gedaan op de experts en de extra knowhow van drie van de voornaamste filialen van SUEZ ENVIRONNEMENT: Lyonnaise des Eaux, Agbar en United Water. De Groep zal werken op basis van een driejarig contract voor operationele bijstand en de premies voor de realisatie van de doelstellingen zullen worden doorgestort aan het Dotatiefonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives ( 1 ). SUEZ ENVIRONNEMENT stelt via dit contract zijn grote ervaring met de problematiek en de lokale uitdagingen ten dienste van de samenwerking met de teams van de Haïtiaanse publieke watermaatschappij. (1) SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives is het dotatiefonds van de Groep dat de sponsorings- en solidariteitsacties en de dringende humanitaire interventies financiert voor de verbetering van de toegang tot watervoorziening, riolering en afvalbeheer voor kansarme bevolkingsgroepen 4 Nieuwsbrief voor de aandeelhouders - Maart 2011

5 ENGAGEMENTEN Diversiteit en sociale ontwikkeling Lancering van een ambitieus programma voor SUEZ ENVIRONNEMENT heeft besloten om zijn eerste programma voor sociale ontwikkeling te starten en wil zich engageren om de uitdagingen aan te gaan waarmee het wordt geconfronteerd. Zo wil het vooruitgang boeken op het vlak van gelijke kansen. Talloze geslaagde initiatieven ter bevordering van de diversiteit Omdat zijn activiteiten een sterke verbondenheid genereren met de regio s waarin het aanwezig is, staat SUEZ ENVIRONNEMENT dicht bij de vele menselijke en maatschappelijke problemen waarmee zijn doelpubliek wordt geconfronteerd. De voorbije jaren werden er door de filialen tal van initiatieven genomen om meer vrouwen in leidinggevende functies te benoemen, kansen te geven aan mensen met een handicap en de toegang tot de arbeidsmarkt te vereenvoudigen voor kansarmen. Het aantal vrouwelijke personeelsleden (18,5%) en het aantal vrouwelijke leidinggevenden (24,2%) stijgt in de afval- en waterbeheersector die traditioneel voornamelijk een mannenzaak was. In Marokko verbindt SUEZ ENVIRONNEMENT zich er via zijn filiaal LYDEC toe om meer vrouwen een kans te geven. SITA Rebond, een economische integratiemaatregel bedoeld voor mensen die het zeer moeilijk hebben (ontwikkeld door SITA in 2003), is uitgegroeid tot een heuse referentie: meer dan mensen maakten er al gebruik van en in meer dan 50% van de gevallen met positief gevolg. Via een tutoring-systeem investeert het filiaal United Water in de Verenigde Staten in de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren uit minderheidsgroepen. Op 3 jaar tijd kregen jongeren een opleiding via een leercontractsysteem. In Frankrijk steeg het aantal mensen met een handicap dat bij Lyonnaise des Eaux werkzaam is van 2,4% in 2005 tot 5,2% in Het bedrijf zit daarmee op schema om weldra het nationale streefcijfer (6%) te halen. Voor SUEZ ENVIRONNEMENT moet diversiteit één van de pijlers van de groepsstrategie en een prioriteit binnen het HR-beleid worden. Er wordt een programma voor Diversiteit en Sociale Ontwikkeling uitgewerkt rond 5 prioriteiten die tegemoetkomen aan de uitdagingen waarmee de groep op het vlak van diversiteit wordt geconfronteerd: Toegang tot de arbeidsmarkt en integratie: een actieve speler op de lokale arbeidsmarkt zijn naast de lokale overheden en tegemoetkomen aan de verwachtingen van onze klanten. Naast de SITA Rebond-campagne neemt SUEZ ENVIRONNEMENT het initiatief om in kansarme wijken een Maison pour Rebondir op te richten. Werkgelegenheid voor senioren: van expertise en kennisoverdracht een toegevoegde waarde maken voor de onderneming, door middel van een akkoord binnen de groep waarin cijferdoelstellingen voor 2012 worden vastgelegd. Rekrutering en loopbaan van vrouwen: beter inspelen op de maatschappelijke evoluties, met vele engagementen (uitgedrukt in cijferdoelstellingen) voor Rekrutering en begeleiding van mensen met een handicap: opening en hefboom voor diversiteit in de onderneming; doelstelling is 6% van het personeel in alle filialen in Frankrijk. Aanwerving van medewerkers en levenskwaliteit op het werk: het sociaal pact tussen de onderneming en haar medewerkers versterken. Gelijke kansen: Een prestatiehefboom voor SUEZ ENVIRONNEMENT en een instrument om zich te onderscheiden bij het cliënteel SUEZ ENVIRONNEMENT is ervan overtuigd dat het promoten van gelijke kansen de onderneming vooruit helpt en een hefboom vormt voor prestatieverbetering en innovatie. De verschillende culturen waarin de onderneming actief is, begrijpen en weerspiegelen in al hun diversiteit: voor een Groep die in bijna 70 landen verspreid over 5 continenten aanwezig is, betekent dit rekening houden met een veelheid aan profielen, talenten, gevoeligheden en kennis, en op die manier beantwoorden aan de verwachtingen van zijn klanten. SUEZ ENVIRONNEMENT wil vandaag haar open karakter benadrukken en de wil om mede dankzij haar diversiteit een verschil te maken. SUEZ ENVIRONNEMENT verwelkomde in december 2010 de eerste editie van het Europees Forum voor Diversiteit, een initiatief van de club XXIe Siècle. 5

6 INNOVATIE Waterkwaliteit Rhodanos: met de stroom mee SUEZ ENVIRONNEMENT bij tot een initiatief dat op het vlak van ecologische aanvaardbaarheid van industriële en stedelijke activiteiten baanbrekend mag worden genoemd. Rhodanos, voor een beter beheer van de kwaliteit van het natuurlijke watermilieu De competitiviteitspool Chimie- Environnement Axelera (in de regio Rhône-Alpes) het Rhodanos-project aan. Zowat 25 partners industriële bedrijven als Arkema en Rhodia, maar ook kmo s en overheidslaboratoria zetten samen een vijftiental acties op het getouw. Ze hebben daarbij één doelstelling voor ogen: innoverende procedés en producten ontwikkelen om de impact van vloeibare afvalstoffen op het milieu onder controle te houden, en werk maken van het realtimebeheer van de goede kwaliteit van het water in natuurlijke milieus. Het Rhodanos-project past volledig binnen de Europese Waterrichtlijn (EWR) die bepaalt dat voor alle hydrografische bekkens tegen 2015 een beheersplan moet worden opgesteld zodat de oppervlaktewateren in chemisch en ecologisch opzicht weer gezond kunnen worden. Waterzuiveringsstation Engagement van SUEZ ENVIRONNEMENT In samenwerking met het CNRS (*) en het CEMAGREF (**) is SUEZ ENVIRONNEMENT erin geslaagd om betere methoden te ontwikkelen voor het meten van de prioritaire substanties in afvalwater (pesticiden, koolwaterstoffen, metalen, organische moleculen, enz.) die door de EWR geïnventariseerd werden. In samenwerking met het INSA (***) in Lyon stelde SUEZ ENVIRONNEMENT ook een modelling tool op punt om te anticiperen op stromen van vervuilende elementen in het afvalwater bij regenweer. Een ander belangrijk initiatief is SOQER (Station d Observation de la Qualité des Eaux du Rhône), een station dat de waterkwaliteit van de Rhône in de gaten houdt. Dankzij dit station kon een hightechplatform worden opgericht dat met behulp van een hele reeks onderwatersensoren doorlopend de toxiciteit van het water analyseert. In de toekomst zal zo n station ook stroomopwaarts en stroomafwaarts van onze zuiveringsstations kunnen worden geïnstalleerd. Zo zal SUEZ ENVIRONNEMENT ook diensten kunnen aanbieden op het vlak van diagnosestelling en/of adviesverlening, waardoor het zich terecht sterker zal kunnen profileren als behoeder van natuurlijke milieus. (*) Centre National de la Recherche Scientifique (**) Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l'environnement (***) Institut National des Sciences Appliquées 6 Nieuwsbrief voor de aandeelhouders - Maart 2011

7 AANDEELHOUDERS clubpagina Activiteitenprogramma van de Aandeelhoudersclub Vergadering van aandeelhouders in Brussel Dinsdag 29 maart Beurspaleis In aanwezigheid van Jean-Louis Chaussade, Directeur-generaal van SUEZ ENVIRONNEMENT VFB Happening in Antwerpen Zaterdag 30 april SUEZ ENVIRONNEMENT zal aanwezig zijn op de VFB Happening, die door de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers wordt georganiseerd Bezoek aan Recyfuel (nabij Luik) Dinsdag 24 mei om uur Recyfuel is een voorbehandelingsplatform voor gevaarlijk industrieel afval en bijzonder huishoudelijk afval. Het recycleert dit tot vaste vervangingsbrandstof voor cementfabrieken. Start van een lezingencyclus over duurzame ontwikkeling voor de aandeelhouders SUEZ ENVIRONNEMENT innoveert en start vanaf 2011 met een reeks lezingen over duurzame ontwikkeling binnen de Groep. Het team Aandeelhoudersrelaties wil hiermee de individuele aandeelhouders sensibiliseren en betrekken bij de verschillende ecologische, sociale en maatschappelijke initiatieven van de Groep. Jaarlijks worden er twee lezingen gehouden waarin een brede waaier van thema s aan bod komt: het beleid inzake diversiteit en mix binnen de Groep, het groene aanbod voor de klanten, het engagement van de medewerkers rond humanitaire thema s, enz. De eerste lezing van de cyclus vindt plaats op 31 maart in Paris La Défense op de nieuwe zetel van SUEZ ENVIRONNEMENT. De Directeur Duurzame Ontwikkeling geeft er toelichting bij de doelstellingen en prioriteiten van SUEZ ENVIRONNEMENT op het vlak van duurzame ontwikkeling. Nieuwe lay-out van de nieuwsbrief en interactieve versie In het kader van de adviespanels van individuele aandeelhouders stelde de Aandeelhoudersclub aan de leden van het panel voor om werk te maken van een nieuwe versie van de Aandeelhoudersbrief. Het panel vergaderde op donderdag 7 oktober in de lokalen van SUEZ ENVIRONNEMENT in Parijs. Op de vergadering werd beslist dat de nieuwsbrief voor de aandeelhouders een nieuwe, dynamische look krijgt. De lay-out en de verschillende rubrieken zullen worden herschikt en in elke brief wordt op een bepaald metier gefocust. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de club. Daar vindt u een interactieve versie van de nieuwsbrief met extra beeldmateriaal. Surf dus naar rubriek club/publicaties. De website van de club 7

8 AANDEELHOUDERS Logboek Hoe deelnemen aan de Algemene Vergadering? De Algemene Vergadering vindt plaats op donderdag 19 mei 2011 om uur in de Carrousel du Louvre in Parijs. Voor alle inlichtingen Gelieve contact op te nemen met het gratis nummer Aandeelhoudersrelaties de rubriek Finances/AG van de website CACEis Corporate Trust Assemblées générales centralisées (1er étage) 14, rue Rouget de Lisle Issy les Moulineaux cedex 09 Tel: Fax: Om de vergadering bij te wonen, dient u het volgende te doen: Bezit u aandelen op naam, dan biedt u zich aan met de toegangskaart die u van de CACEis Corporate trust ontvangt, of gaat u naar het loket Actionnaires nominatifs ; Bezit u aandelen aan toonder, dan vraagt u aan uw bank of aan de instelling die uw aandelen beheert een deelnemingsattest. Dit attest verstuurt u samen met het verzoek om een toegangskaart naar CACEis Corporate Trust. U dient dit uiterlijk drie werkdagen vóór de vergadering te doen (d.w.z. 16 mei 2011 om middernacht); Als u deze formaliteiten niet hebt vervuld, kunt u zich op de dag van de vergadering aanbieden bij het loket Actionnaires sans carte, met een intekeningsbewijs dat niet later dan 16 mei 2011 gedateerd is. Om te stemmen zonder de vergadering bij te wonen, kunt u één van de volgende vier mogelijkheden kiezen: volmacht geven aan de voorzitter, volmacht geven aan uw echtgeno(o)t(e) of een andere aandeelhouder, brief stemmen over de voorgelegde resoluties, via internet stemmen. U kunt uw keuze te kennen geven met een stemformulier: Indien u aandelen op naam bezit, ontvangt u het formulier automatisch samen met de oproeping door CACEis Corporate Trust; Indien u aandelen aan toonder bezit, kunt u de documenten verkrijgen bij uw bank, uw financiële tussenpersoon of CACEis Corporate Trust. Stuur uw ondertekende stemformulier uiterlijk drie dagen vóór de vergadering terug naar CACEis Corporate Trust. Sinds de beursgang presteert het aandeel van SUEZ ENVIRONNEMENT beter dan de CAC 40 en de DJ Euro Stoxx Utilities index. Koers van het aandeel SUEZ ENVIRONNEMENT Prestaties sinds 22 juli 2008 (basis 100 op ) SUEZ ENVIRONNEMENT -1,8% CAC 40-12,6% DJ EURO UTILITIES -36,0% Contact BELGIË Aandeelhoudersrelaties c/o SUEZ-TRACTEBEL NV Troonplein 1 (T530) Brussel Gegevens tot 16/03/2011 Koersevolutie, basis 100 op 22/07/2008 tegen een koers van 14,0 Vanuit het buitenland : Voor clubleden FRANKRIJK SUEZ ENVIRONNEMENT - Relations Actionnaires Tour CB place de l Iris Paris La défense cedex Vanuit het buitenland: Fax : +33 (0) Foto s: Stéphane de Bourgies / Abacapress - Thierry Duvivier / Trilogi'c Rick Friedman Antoine Meyssonnier - SUEZ ENVIRONNEMENT - Fotolia Illustraties: Robert Samuel Hanson c/o Grafisch concept: Catherine Michot Desbouis Grésil drukker Montgeron alle als dusdanig gespecificeerde producten zijn PEFC gecertificeerd Nieuwsbrief voor de aandeelhouders - Maart 2011

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS APRIL 2010 KERNCIJFERS 2009 2 060 M - 1,2% (1) 891 M + 20% (2) 403 M of 0,82 /aandeel. 3,0 x. Omzet 12 296 M + 0,6% (1)

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS APRIL 2010 KERNCIJFERS 2009 2 060 M - 1,2% (1) 891 M + 20% (2) 403 M of 0,82 /aandeel. 3,0 x. Omzet 12 296 M + 0,6% (1) APRIL 2010 AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF Beste aandeelhouders, SUEZ ENVIRONNEMENT heeft in 2009 sterke resultaten neergezet, met over heel de lijn stabiele prestaties en een goede vrije cash flow. De Groep

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF

AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF APRIL 2014 SUEZ ENVIRONNEMENT BEWIJST ANDERMAAL DE ROBUUSTHEID EN RELEVANTIE VAN HAAR INDUSTRIEEL MODEL Beste aandeelhouders, SUEZ ENVIRONNEMENT zag haar resultaten en bedrijfsmarge

Nadere informatie

KERNCIJFERS INHOUD. Voor het 1e kwartaal 2010 (niet-geauditeerde gegevens) Omzet. Bruto bedrijfsresultaat. netto schuld / RBE (**) 3,1 x

KERNCIJFERS INHOUD. Voor het 1e kwartaal 2010 (niet-geauditeerde gegevens) Omzet. Bruto bedrijfsresultaat. netto schuld / RBE (**) 3,1 x Beste aandeelhouders, Bijna 800 aandeelhouders bezochten de Algemene Vergadering van SUEZ ENVIRONNEMENT, op 20 mei in de Carrousel du Louvre in Parijs. Twee jaar geleden besloten wij om een regelmatige

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS- CLUB PROGRAMME

AANDEELHOUDERS- CLUB PROGRAMME AANDEELHOUDERS- CLUB PROGRAMME Programma maart september 2010 Octobre 2009 - Juin 2010 CLUBPROGRAMMA Maart september 2010 Vooraf inschrijven vereist: zie achterzijde. BEDRIJFSBEZOEKEN Vrijdag 26 maart

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS DECEMBER 2009. KerNCIJFers INHOUD. Algemene vergadering. Beste aandeelhouders,

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS DECEMBER 2009. KerNCIJFers INHOUD. Algemene vergadering. Beste aandeelhouders, DECEMBER 2009 AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF Beste aandeelhouders, De voorbije maanden stonden voor SUEZ ENVIRONNEMENT in het teken van een sterke commerciële dynamiek, zoals blijkt uit het succes in melbourne

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF

AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF MAART / APRIL 2013 DE GROEP PAST ZICH AAN DE EVOLUTIES OP DE WATER- EN AFVALMARKT AAN OM ER NIEUWE GROEIKANSEN AAN TE GRIJPEN. Beste aandeelhouders, SUEZ ENVIRONNEMENT heeft

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS JUIN-JUILLET 2010. Juli 2011. KERNcIJfERs 1 STE KWARTAAL 2011 (niet-geauditeerde cijfers) INHOUD 2 & 3

AANDEELHOUDERS JUIN-JUILLET 2010. Juli 2011. KERNcIJfERs 1 STE KWARTAAL 2011 (niet-geauditeerde cijfers) INHOUD 2 & 3 JUIN-JUILLET 2010 AANDEELHOUDERS NIEUWsBRIEf Juli 2011 Beste aandeelhouders, Op 19 mei jongstleden gaven 700 aandeelhouders present op de Algemene Vergadering van SUEZ ENVIRONNEMENT in de Carrousel du

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS. NovembeR 2010 KERNCIJFERS. Inhoud. Beste aandeelhouders,

AANDEELHOUDERS. NovembeR 2010 KERNCIJFERS. Inhoud. Beste aandeelhouders, NovembeR 2010 AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF Beste aandeelhouders, Meer dan twee jaar na zijn beursgang wil SUEZ ENVIRONNEMENT zich blijven positioneren als een van de referenties van de CAC 40 op het vlak

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende:

Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende: SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SUEZ-TRACTEBEL SA TROONPLEIN 1 (T530) 1000 BRUSSELS FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM Brussel, 7 april 2009 Mevrouw, mijnheer, Met het oog op een

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS NIEuWSBRIEF

AANDEELHOUDERS NIEuWSBRIEF AANDEELHOUDERS NIEuWSBRIEF NOVEMBER 2013 «DE GROEP ZET HAAR ONTWIKKELINGSSTRATEGIE ACTIEF VERDER, VERBETERING VAN DE PRESTATIES BLIJFT DE PRIORITEIT» Beste aandeelhouders, In de voorbije maanden heeft

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ De aandeelhoudersclub van GDF SUEZ in België De Aandeelhoudersclub van GDF SUEZ is waarschijnlijk de best geïnformeerde aandeelhoudersgemeenschap in België. Wenst u mee te genieten van de vele voordelen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SITA BELGIUM 22, RUE DE L'AVENIR 4460 GRACE-HOLLOGNE (BELGIË) FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.FR Brussel, 7 september 2011 Belastingheffing van toepassing

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

JE INZETTEN VOOR DE PLANEET IS EEN MOOIE ZAAK

JE INZETTEN VOOR DE PLANEET IS EEN MOOIE ZAAK SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, KAPITAAL 1.958.796.240 EURO TOUR CB21 16, PLACE DE L IRIS 92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX 433 466 570 RCS PARIS REGISTER NO. 433 466 570 TEL. +33 (0)1 58

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS APRIL 2009. KERNCIJFERS* op 31/12/08 INHOUD +4,0% 2 102 M +8,4% 533 M +17,3% 594 M 2,8. Omzet +5,4% 12 364M

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS APRIL 2009. KERNCIJFERS* op 31/12/08 INHOUD +4,0% 2 102 M +8,4% 533 M +17,3% 594 M 2,8. Omzet +5,4% 12 364M APRIL 2009 AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF Beste aandeelhouders, Op 4 maart hebben we de resultaten van het voorbije jaar voorgesteld. In 2008 tekende een groei op, met opnieuw positieve bedrijfsresultaten.

Nadere informatie

20 11 JaarliJks financieel verslag

20 11 JaarliJks financieel verslag 2011 Jaarlijks financieel verslag Gereglementeerde informatie 2 april 2012 83ste boekjaar Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys De maatschappelijke

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2013 Financiële presentatie Kerncijfers Stevige resultaten en prestaties in vergelijking met 2011, dankzij de uitvoering van het actieplan 2012 Stabiel x 3,7 + 1 Md + 15 % 522

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS JUIN-JUILLET 2010. Juli 2012. KERNcIJfERs 1 STE KWARTAAL 2012 (niet-geauditeerde gegevens) INHOUD. Zie pagina s 2 en 3

AANDEELHOUDERS JUIN-JUILLET 2010. Juli 2012. KERNcIJfERs 1 STE KWARTAAL 2012 (niet-geauditeerde gegevens) INHOUD. Zie pagina s 2 en 3 JUIN-JUILLET 2010 AANDEELHOUDERS NIEUWsBRIEf Juli 2012 Beste aandeelhouders, De Algemene Vergadering van SUEZ ENVIRONNEMENT is een uitgelezen moment voor dialoog tussen de Groep en haar aandeelhouders.

Nadere informatie

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80 IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS GROUP N.V. (afgekort I.R.I.S. Group) Embargo tot donderdag 20 maart 2008 17uu45 Jaarresultaten 2007 Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

LANCERING VAN INNOVATIES

LANCERING VAN INNOVATIES GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 28 maart 2017 17u00 CET STIJGING VAN DE OMZET. DALING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT ALS GEVOLG VAN DE LANCERING VAN INNOVATIES Omzet van 250,4

Nadere informatie

Versnelde organische groei:

Versnelde organische groei: Persbericht 18 juli 2011 Versnelde organische groei: de totale omzet stijgt met +12,3% in het tweede trimester en bereikt zo +9,8% in het eerste semester Aanhoudende groei van het uitgiftevolume: +10,9%

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Donderdag 6 september Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. (enkel het gesprokene telt)

Donderdag 6 september Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. (enkel het gesprokene telt) Donderdag 6 september 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vlaanderen voldoet aan Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (enkel het gesprokene telt) Geachte

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Persbericht 20 april 2012 Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Uitgiftevolume gestegen met 10,4%*, in lijn met de jaarlijkse groeidoelstelling van de Groep tussen 6% en

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS 1 1 GIDS 02

AANDEELHOUDERS 1 1 GIDS 02 AANDEELHOUDERS GIDS 2011 Geachte aandeelhouders, we hebben het genoegen om u deze nieuwe aandeelhoudersgids 2011 van suez environnement voor te stellen. u vindt hierin heel wat informatie over uw Groep,

Nadere informatie

DOOR HET UITZONDERLIJK WARME WEER TIJDENS DE ZOMER.

DOOR HET UITZONDERLIJK WARME WEER TIJDENS DE ZOMER. Gereglementeerde informatie 25 maart 2016 16u30 CET GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2015 STERKE GROEI VAN DE OMZET EN HET OPERATIONELE RESULTAAT, GESCHRAAGD DOOR HET UITZONDERLIJK WARME WEER TIJDENS DE ZOMER.

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

De sterktes van Befimmo

De sterktes van Befimmo De sterktes van Befimmo Pure player in kantoren Befimmo is een Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV) die gespecialiseerd is in de terbeschikkingstelling van kwaliteitsvol kantoorvastgoed gelegen

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys Belgium De maatschappelijke aandelen van Fluxys Belgium noteren op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging.

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging. SOLVAY Naamloze Vennootschap Maatschappelijke Zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR 403 091 220 De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Aliaxis bereikt recordomzet in 2014

Aliaxis bereikt recordomzet in 2014 PERSBERICHT Aliaxis bereikt recordomzet in 2014 Aliaxis N.V. - Jaarresultaten 2014 Brussel, 27 maart 2015 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van kunststofsystemen voor

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering

Gewone Algemene Vergadering Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering 2012 Financiële presentatie 1) Resultaten 2) Cash earnings 3) Dividend 4) Investeringen 5) Financiële structuur 6) Beursevolutie 7) Aangepast netto-actief

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME 2 Persbericht - Antwerpen, 2 juni 2017 DEME: UPDATE OVER DREDGING CYPRUS Naar

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Agenda van de gewone algemene vergadering

Agenda van de gewone algemene vergadering Agenda van de gewone algemene vergadering De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatshebben

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Mobistar overtreft de initiële vooruitzichten: klantenbasis, omzet en EBITDA.

Mobistar overtreft de initiële vooruitzichten: klantenbasis, omzet en EBITDA. Mobistar overtreft de initiële vooruitzichten: klantenbasis, omzet en EBITDA. 24 juli 2008 Mobistar maakt vandaag haar cijfers voor het eerste semester van 2008 bekend. Ondanks de aanhoudende concurrentie

Nadere informatie

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de "ION BEAM APPLICATIONS SA" afgekort "I.B.A." naamloze vennootschap te (1348) Ottignies Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), Chemin du Cyclotron 3 BTW BE 0428.750.985 RPR Nijvel De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Focus OP: Alle relevante informatie over het dividend en zijn belastingen. MyENGIE.be Een andere manier om ENGIE te ontdekken! Dividend Voor het boekjaar

Nadere informatie

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709 16 november 2007 na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40 Trading update Q1 2007/2008 Aedifica Huurinkomsten met 96% gestegen in vergelijking met het eerste trimester 2006/2007 Waarde van de

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

SPADEL GROEP: JAARRESULTATEN 2013 STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN BINNEN EEN STIJGENDE CONCURRERENDE CONTEXT

SPADEL GROEP: JAARRESULTATEN 2013 STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN BINNEN EEN STIJGENDE CONCURRERENDE CONTEXT Gereglementeerde informatie 27 maart 2014 16.30 u. CET SPADEL GROEP: JAARRESULTATEN 2013 STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN BINNEN EEN STIJGENDE CONCURRERENDE CONTEXT Omzet van 210,4 Mio, een stijging van

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

Aliaxis verbetert haar prestaties aanzienlijk in de eerste helft van 2015

Aliaxis verbetert haar prestaties aanzienlijk in de eerste helft van 2015 PERSBERICHT Aliaxis verbetert haar prestaties aanzienlijk in de eerste helft van 2015 Aliaxis N.V. - Halfjaarresultaten 2015 Brussel, 15 september 2015 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 23 februari 2017 Persbericht Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 Henkel boekt recordomzet en -winst Omzet: +3,5% naar 18.714 miljoen (organisch: +3,1%) Omzetgroei opkomende markten: organisch +6,8%

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

David Plas. Strategie en actieplan

David Plas. Strategie en actieplan David Plas Strategie en actieplan Gewone Algemene Vergadering 2015 1. GBL boekt stevige resultaten in 2014... 2.... dankzij het nieuwe actieplan voor de rebalancing van de portefeuille 3. Dat plan ging

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

TD ECOBOUWEN EN DUURZAME ONTWIKKELING IN HET BRUSSELS GEWEST

TD ECOBOUWEN EN DUURZAME ONTWIKKELING IN HET BRUSSELS GEWEST TD ECOBOUWEN EN DUURZAME ONTWIKKELING IN HET BRUSSELS GEWEST 2008-2010 Laurent Thijs Technologisch Adviseur WTCB Afdeling Duurzame Ontwikkeling en Renovatie Bouw & Milieu Belang van de bouwsector inzake

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie