tooling getest software Voor Printbeheer storage back up in de cloud servicemanagement meer acceptatie en begrip door roadshow

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tooling getest software Voor Printbeheer storage back up in de cloud servicemanagement meer acceptatie en begrip door roadshow www.it-infra."

Transcriptie

1 vakblad voor netwerk-, storage- en serviceprofessionals nr. 8 / oktober 2013 waarin opgenomen: tooling IT zonder tooling is ondenkbaar getest software Voor Printbeheer storage back up in de cloud servicemanagement meer acceptatie en begrip door roadshow

2 Doe een slimme zet in de ICT / techniek! Behaal uw mbo-diploma, Associate degree of bachelor terwijl u werkt Promotie maken of omscholen? Doe een slimme zet en schrijf u vandaag nog in voor één van de erkende mbo-, Associate degree- of bacheloropleidingen van Dirksen: Mbo Monteur datanetwerken en IP-diensten (niveau 2) Medewerker beheer ICT (niveau 3) ICT-beheerder (niveau 4) Netwerkbeheerder (niveau 4) Eerste monteur / Technicus industriële automatisering (niveau 3 en 4) Monteur / Technicus telecommunicatie infra (niveau 2 en 4) Associate degree (tweejarige hbo-opleidingen) Associate degree IT Service Management Associate degree Industriële automatisering Associate degree ICT-telecom Hbo Bachelor IT Service Management Bachelor Technische informatica Ga naar Praktijkgericht en flexibel studeren Vrijblijvend studieadvies? Bel of mail naar vak visie voorsprong > dirksen_advertentie_aug2013_2.indd :44 BIG DATA De nodige kennis ligt nu binnen handbereik Het boek gratis inkijken? Ga nu naar onze website! Tom Breur l ISBN l 29,95 Big Data is dé business intelligence (BI) trend van de laatste jaren. Hoe ga je als bedrijf om met aanwezige informatie? Welke kansen biedt het? En hoe gebruikt u data? Dit boek in de AG-boekenreeks geeft u inzicht in de laatste technologische mogelijkheden, trends, privacy, ROI en over het verbeteren van de kwaliteit van data en data-analyse. Daarnaast helpt dit boek bij het opstellen van een goede datastrategie. AG-reeks: boeken geselecteerd door de AG-redactie Voor IT-managers, -professionals en algemeen managers selecteert de AG-redactie ieder jaar een aantal managementboeken die op allerlei niveaus helpen bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Door in te gaan op actuele onderwerpen, trends, innovatie en hele praktische tools, tricks, tips en actielijsten of stappenplannen. De geselecteerde titels zijn helder geschreven door toonaangevende ICT-leaders op een specifiek werkgebied. En bijzonder aan te raden voor wie zichzelf en het bedrijf of opdrachtgever verder wil helpen. Bestellen of gratis inkijken? Ga naar automatiseringgids.nl/agreeks

3 colofon IT-Infra is een uitgave van BIM Media. Het is tevens het ledenblad van de NGN (Netwerk Gebruikersgroep Nederland). hoofdredacteur: Wijnand Westerveld, redactiesecretariaat: Anita Arends, (070) redactieadres: adviseurs en vaste medewerkers: Hans Bezemer, Simon Bos, Ron Onrust, Wim Verveen uitgever: Arjan Kors, marketing / evenementen: Maarten Snel, advertenties: Job Guijt, en Niels Floors, Klantenservice adverteerders: (070) ; Mediaorderservice Astrid van Veen, (070) , vormgeving: Hage Grafische Vormgeving, drukker: DeltaHage, Den Haag webbeheer: Malengo, Groningen abonnementen en administratie: IT-Infra verschijnt tien keer per jaar. De abonnementsprijs bedraagt 209 per jaar (exclusief 6% btw en inclusief verzenden administratiekosten). Losse nummers: 23. Prijswijzigingen voorbehouden. Abonnementen kunnen worden opgegeven bij BIM Media Klanten service, postbus 16262, 2500 EA Den Haag o.v.v. IT-Infra. Telefoon: (070) , Een abonnement kan op ieder gewenst tijdstip ingaan en geldt tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen. De minimumlooptijd van een abonnement is één jaar. Partijen kunnen schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en om u van informatie te voorzien over BIM Media bv en zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven. Als u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit schriftelijk melden bij BIM Media, postbus 16262, 2500 EA Den Haag. Voor informatie over onze leveringsvoorwaarden kunt u terecht op Vanwege de aard van de uitgave, gaat BIM Media uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. Houd het simpel IT zonder tools is ondenkbaar. Maar tools zijn geen wondermiddelen waarmee elk probleem opgelost kan worden. Bij IT gaat het in de eerste plaats om inzicht in de vraagstukken die zich voordoen. Daarna volgt een plan van aanpak en pas als dat duidelijk is, komt de keuze van een mogelijk hulpmiddel aan de orde. Maar of dat strookt met de praktijk? In veel gevallen weet men nauwelijks welke applicaties men in huis heeft, laat staan dat duidelijk is hoeveel ondersteunende hulpmiddelen er in gebruik zijn. Soms is zelfs niet duidelijk of een bepaalde toepassing een applicatie is of een tool. Niet zelden gebeurt het dat men niet weet wíe er eigenlijk gebruikersrechten hebben en óf dat stukje IT nog wel gebruikt wordt. Ook daar zijn uiteraard weer tools voor... Waardoor onze IT zo onoverzichtelijk is geworden? Moeilijk te beantwoorden. De pc s die halverwege de jaren tachtig massaal in gebruik werden genomen, stonden binnen no time vol met de meest uiteenlopende toepassingen en handige tooltjes. Als stand alone kon dat geen kwaad, maar toen kwamen de pc-netwerken... Daar is het begonnen denk ik. Sun Microsystems, de bedenker van de slogan The netwerk is the computer durfde als eerste Waardoor is onze IT zo onoverzichtelijk geworden? commentaar ISSN BIM Media, Den Haag Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De bij toepassing van art. 16b en 17 Auteurswet 1912 wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, telefoon (023) Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken op grond van art. 16 Auteurswet 1912 dient men zich te wenden tot de Stichting PRO, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, telefoon (023) Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. een dam op te werpen tegen die wildgroei, door hardware op de markt te brengen zonder een flopydrive en zonder een USB-aansluiting. Het kwam de onderneming op honende reacties te staan. Apple en Google hebben het anders aangepakt: een device waar gebruikers idolaat van zijn. Men kan er allerlei toepassingen op downloaden, maar het apparaat zelf..., daar blijft iedereen vanaf. Geen gedoe met beveiliging, geen updates, geen patches, zelfs geen tools! Wijnand Westerveld Hoofdredacteur it infra OKTOBER

4 inhoud dossier tooling 10 Tooling blijft een zorgenkindje Tooling kan IT-beheerprocessen optimaliseren. Maar als er geen beheerproces ís, biedt ook tooling geen oplossingen. Dat lijken veel organisaties nog steeds niet door te hebben. 14 Erkend Netwerk Professionals IT zonder tools is ondenkbaar. Toch blijft het lastig om de functionaliteit van een tool ten volle te benutten, zeker als er steeds meer hulpmiddelen voorhanden zijn. 16 Van Lego naar Playmobil Met de opkomst van mobiele devices maakt de IT-wereld andermaal een metamorfose door. Dat heeft zijn weerslag op tooling. Veel complexiteit wordt weg-geëngineerd. toolbox Handige apps voor de zakelijke werkplek 20 IT-Infra bekeek drie goedkope of gratis handige applicaties met de focus op tooling: Python 3, Book Creator en Scratch servicemanagement Roadshow creëert begrip eindgebruikers 26 Eindgebruikers zijn doorgaans niet enthousiast over nieuwe IT op hun werkplek en dat kost de helpdesk veel tijd. Een roadshow helpt servicemanagement De rol van de klant bij dienstverlening 22 IT-regie is een nieuw vakgebied waarover verschillend wordt gedacht, zowel over de rol als over de reikwijdte ervan. getest Software voor printbeheer 30 Besparingen tussen 10 en 50 procent bij printers zijn volgens allerlei studies haalbaar. Slimmer printen is bovendien goed voor het milieu. 4 OKTOBER 2013 IT-Infra

5 storage Nieuwe concurrent voor SSD 34 Seagate heeft een harde schijf voor mobiele toepassingen ontwikkeld die even robuust en snel is als SSD, maar bijna acht maal zoveel opslag biedt. storage Back-up in de cloud: uitkomst voor het mkb 36 Back-up in de cloud: gegevens periodiek opslaan en als de nood aan de man komt, haal je ze weer binnen. Geen gegoochel met back-upmedia. workshop Windows Ma nagement Instrumentation 46 Met VBScript kunt u tegen het besturingssysteem aan praten. Op die manier kunt u een eigen meer gerichte toolkit bouwen. Columns 19 IT Matters - Hans Bezemer 39 Storage Matters - Gert Brouwer 53 Experience Matters - John Vanderaart NGN 42 Portret Harmen de Ruiter De Ruiter is systeembeheerder, maar effectief be lichaamt hij de complete ICT-afdeling van Poliservice BV. 44 NGN-bestuurslid over fusie met Ngi Naarmate de fusie tussen NGN en Ngi dichterbij komt, wordt steeds meer duidelijk. Een gesprek met Tom Dalderup. IT-Infra OKTOBER

6 kort Geen directe upgrade meer van XP naar Windows 8.1 foto: getty images Het is niet meer mogelijk direct vanaf Windows XP of Windows Vista te upgraden naar Windows 8.1. Gebruikers van deze versies zullen een schone installatie moeten doen en zijn dan ook hun instellingen kwijt. Bestanden moeten eerst op een aparte schijf worden weggeschreven en na de installatie worden teruggeplaatst. Nieuw bij Windows 8.1 is dan ook de mogelijkheid voor eindgebruikers een volledige versie van het besturingssysteem te kopen. Bij de introductie van Windows 8 was het uitsluitend mogelijk een upgrade te kopen vanaf een ouder besturingssysteem. Maar Microsoft heeft geluisterd naar de kritiek dat er toch heel wat mensen zijn die zelf een pc bouwen of Windows in een virtuele omgeving willen gebruiken. Voor hen was Windows 8 tot nog toe niet beschikbaar. De nieuwe versie van Windows komt op 18 oktober beschikbaar. Private cloud is af te raden De private cloud wordt verkocht als oplossing voor organisaties die de voordelen van de cloud willen genieten zonder de absolute controle over hun applicaties en data te verliezen. Een dom idee, vindt senior vice-pre sident Andy Jassy van Amazon Web Services. Toegegeven, Jassy is niet onbevooroordeeld, maar zijn bezwaren verdienen wel overweging. Het grootste probleem met een private cloud is, dat de bedrijven die zo n cloud voor zichzelf aanleggen, moeten blijven investeren in hardware, en daarbij een basisniveau van verwerkingskracht moeten kunnen leveren. De kosten blijven daardoor nagenoeg vergelijkbaar met een traditionele in-huisoplossing. In een private-cloudoplossing zal eigen personeel bovendien veelal betrokken blijven bij het draaiende houden van de hardware. Dat doet afbreuk aan de capaciteit van de IT-afdeling om met de overige bedrijfsafdelingen te werken aan IT-oplossingen die het verschil maken. Dat valt te omzeilen door een derde partij in te huren om de private cloud te beheren, maar dat is doorgaans duurder dan het beheer zelf te blijven doen. Bovendien loop je met een private cloud de belangrijkste voordelen van een publiekecloudoplossing naar behoefte snel bij- en afschakelen van computercapaciteit en betalen naar afname mis, stelt Jassy. Met big data en BI vooruitkijken is mooi, maar veel bedrijven weten liever welke informatie op papier in hun archieven ligt opgeslagen David Mills, COO van Ricoh Europe 6 OKTOBER 2013 IT-Infra

7 Update voor Windows is lek Hackers te huur Beveiliger Symantec heeft een rapport uitgebracht dat licht werpt op een beruchte groep hackers uit China. De groep, die zich Hidden Lynx noemt, is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de aanvallen in 2010 op meer dan honderd bedrijven waaronder Google, Intel, Adobe en Symantec zelf, die toen bekend werden als de Aurora-aanvallen naar het botnet dat gebruikt werd. Ook de aanval op beveiliger Bit9, dat zichzelf niet beveiligd bleek te hebben met zijn eigen product, wordt aan de groep toegeschreven. Waarschijnlijk was een leverancier van Defensie, klant van Bit9, daarbij het doelwit. Symantec vermoedt dat de groep bestaat uit een eliteonderdeel, dat over zeer geavanceerd gereedschap beschikt en grondige kennis heeft van zero-day kwetsbaarheden om belangrijke, goed beveiligde bedrijven aan te vallen. Daarnaast is er het voetvolk dat het met minder spectaculaire trojans en brute kracht moet doen. De meeste infrastructuur die de hackers gebruikten staat volgens Symantec in China, maar wegens de uiteenlopende aard van de doelwitten en de gestolen informatie - en omdat ook bedrijven in China onder vuur genomen zijn - vermoedt de beveiliger dat Hidden Lynx niet aan één organisatie of overheid verbonden is. Waarschijnlijk kan iedereen die betaalt de groep inhuren. Een update voor Office 2013 die Microsoft in zijn patchronde uitgaf, bevatte zelf zwakke plekken. Daardoor zorgde deze patch juist voor extra problemen in Outlook Update KB was geen beveiligingspatch maar moest een serie stabiliteits- en performanceproblemen oplossen in Excel, SharePoint Server en Lync. Het effect bleek echter averechts. Wie de update installeerde op systemen die draaien onder Windows 7 en 8 kreeg grote problemen met Outlook 2013 omdat het de folder pane deed verdwijnen. Microsoft erkent inmiddels het probleem en adviseerde dringend de update niet te installeren. Wie dat al wel heeft gedaan moet hem weer de-installeren. Het probleem verdwijnt dan. IT-management wil aantal beheerders terugbrengen Maar liefst 35 procent van de Nederlandse IT-managers wil het aantal fte s dat zich bezighoudt met beheer terugbrengen, zo blijkt uit online onderzoek van SPS onder Nederlandse IT-managers. Op de vraag hoe het aantal fte s moet worden teruggebracht, zegt 65 procent dit te willen doen door het automatiseren van beheertaken, 60 procent door het intensiever of beter inzetten van beheertooling en 40 procent door outsourcing naar een externe partij. Andere manieren om het aantal fte s terug te brengen zijn, volgens de IT-managers, het meer borgen van kennis binnen de organisatie (20 procent) en intensiever werken met externe medewerkers (30 procent). Google beperkt vrije research werknemers Google stopt met z n fameuze 20% Time -programma, waarin werknemers de vrijheid krijgen om een vijfde deel van hun werktijd te besteden aan zelfgekozen experimentele zijpaden van hun primaire verantwoordelijkheid. 20% Time gold als lange tijd als een veelbelovend tweesnijdend zwaard dat zowel werknemerstevredenheid als creativiteit binnen het bedrijf zou vergroten. Het zou de creatieve impuls hebben gegeven voor de ontwikkeling van belangrijke diensten als AdSense, Gmail, Google Talk en Google News. Hoewel het model van min of meer vrije research van werknemers niet nieuw was 3M praktiseerde het in de jaren tachtig van de vorige eeuw al volgden Apple, LinkedIn en diverse anderen het voorbeeld van Google. De vraag is wat zij nu zullen doen. Computer steeds meer een uitbreiding van de mens De computer kan steeds beter overweg met de mens, concludeert Gartner. Het onderzoeksbureau wil hiermee zeggen dat de mens/machine-interface steeds volwassener aan het worden is. Dat uit zich in slimmere apparatuur, die makkelijker te gebruiken is. Gartner heeft het onderwerp vormgegeven in een zogeheten hypecycle (Emerging Technologies, the evolving relationship between humans and machines), een grafiek die laat ziet welke technieken populair zijn en welke we nog kunnen verwachten. De wisselwerking tussen de mens en de machine staat centraal. Draadloos opladen over afstand van tien meter De startende ontwikkelaar Ossia heeft een werkende draadloze oplader getoond die op termijn apparaten tot op tien meter afstand kan opladen. De oplader, Cota genaamd, maakt gebruik van de 2,4 GHzband, hetzelfde radiospectrum IT-Infra OKTOBER

8 kort als wifi en Bluetooth. Hij heeft geen last van muren en andere obstakels. Het prototype laadde een lege smartphone op die op ruim drie meter van de oplader lag. Hij kan volgens de makers 1 watt laden over een afstand van tien meter. De oplader werd getoond op de Disrupt-conferentie van TechCrunch. Hij bestaat uit een unit die de lading overbrengt, de charge-transmitter, en een dongle die de lading ontvangt. De laatste kan op termijn ook in de vorm van ingebouwde technologie geleverd worden en past dan in smartphones en oplaadbare batterijen. Voor het opladen stuurt het apparaat een baken-signaal uit dat op zoek gaat naar een goed pad richting de oplader. Die stuurt het oplaadsignaal vervolgens terug naar de ontvanger via precies die paden. Daarmee moeten mensen of andere obstakels worden ontlopen die de energie zouden kunnen absorberen. Zakelijke convertible Lenovo Lenovo heeft tijdens de IFA een opvolger getoond van de Idea Pad Yoga, een laptop die ook als tablet te gebruiken is. De IdeaPad Yoga 2 Pro is een volwaardige Windows 8 laptop met een 13,3 inch 3200 x 1800 touchscreen. Daarmee verdubbelt Lenovo de pixeldichtheid ten opzicht van het vorige model. Het toetsenbord kan worden weggevouwen achter het beeldscherm waardoor een tablet ontstaat. De behuizing van de Yoga 2 Pro is een fractie dunner en lichter dan zijn voorganger en is nu 1,55 centimeter tussen duim en wijsvinger en weegt 1,39 kilo. Het apparaat krijgt een processor uit de Haswell-lijn van Intel. Volgens de producent zou de computer zes uur toekunnen met een enkele acculading. Standaard is de Yoga 2 Pro voorzien van 8 GB aan RAM (DDR3L) en heeft drie uitvoeringen met respectievelijk 128, 256 en 512 Gb aan SSD-opslaggeheugen. Het toetsenbord heeft verlichting en de computer is voorzien van Bluetooth 4.0, wifi (802.11n) en een USB 3.0-poort. De IdeaPad Yoga Pro 2 krijgt een adviesprijs van 1099,99 dollar en komt in oktober op de markt. Taakstraf voor hackende leerlingen Twee hackende oud-leerlingen van het Regius College in Schagen moeten een taakstraf uitvoeren omdat ze digitaal hebben ingebroken op een docentenlaptop. De twee achttienjarige vwo ers installeerden in 2012 spyware op de laptop van een leraar. Negen maanden lang hadden ze hierdoor inzicht in deze computer en konden ze in totaal zeven toetsen vooraf inzien. (anp) Driekwart auto s is zelfsturend in 2035 Over 20 jaar kan 75 procent van de lichte auto s de weg op zonder permanente bemoeienis van de inzittenden. Onderzoeksbureau Navigant Reseach waagt zich aan de voorspelling dat de autoindustrie in 2035 meer dan 95 miljoen zelfsturende auto s verkoopt. De aanloop naar dit verkoopcijfer start volgens het onderzoeksbureau heel geleidelijk vanaf vijf jaar na nu. Het bureau is er van overtuigd dat al zeer binnenkort de technologie volwassen genoeg is. Google, die het eerst flink ruchtbaarheid gaf aan de ontwikkeling, gaat er ook vanuit dat binnen 5 jaar de technologie beschikbaar komt voor de gewone man. General Motors wil al een zelfsturende Cadillac introduceren in De hobbels in de weg naar de genoemde verkoopcijfers zitten vooral in de wetgeving in verschillende landen. Nu is vrijwel overal verboden voor de persoon achter het stuur om andere activiteiten te ondernemen dan die nodig zijn voor het veilig besturen van de auto. Bovendien moeten kwesties als aansprakelijkheid bij ongelukken geregeld worden. 8 OKTOBER 2013 IT-Infra

9 SECURE DATA TRANSFER / NETWORK DIAGNOSTIC WAN ACCELERATION / REDUNDANCY WS_FTP Server with SSH Simple. Secure. Managed. SSL / SSH support PCI DSS Compliance FIPS ValidatedCryptography Secure Copy (SCP2) SSH Key Management NEW: Wireshark Training Analyzing TCP/IP Networks Troubleshooting and Securing TCP/IP Networks Authorized Training Partner NEW! MOVEit Mobile: extends secure, compliant file-based workflows to mobile Secure sign-on Access and transfer of files Ability to send and receive packages Integration with native device applications Support for ios (iphone/ipad) and Android All the power of MOVEit s centralized visibility and control for mobile file transfers Troubleshooting TCP/IP Networks (5 days Wireshark University) This hands-on course provides in-depth training on Wireshark and TCP/IP communications analysis. This course covers the use of Wireshark to identify the most common causes of performance problems in TCP/IP communications. Brussel, Belgium: November 2013 Amsterdam/Hoofddorp: November 2013 Register Course: Riverbed AirPcap a/b/g/n Wi-Fi Capture Adapters Cascade Pilot Network Communication, Analysis and Forensic investigation NETWORK/APPLICATION PERFORMANCE MANAGEMENT Integrated Application & Network Visibility... In One Single Solution Code-Level Monitoring with Network Insight Network-Aware Application Performance Monitoring End User Experience Monitoring Intelligent Web Application Performance Monitoring FREE Tool: CRMcheckr CRM (Salesforce) Performance Monitoring FOR EXTREME UP TIME... ALL THE TIME The highest level of WAN Redundancy SmartDNS for automatic inbound/ outbound line failover and dynamic load balancing Automatic VPN, VoIP, Thin Client load balancing and auto failover of sessions Firewall, VPN, IPSec and DHCP Server MultiPath Security (MPSec) for the highest possible secure transmission and redundancy for VPN tunnels Multi-line QoS, WAN Optimization, acceleration and compression Distribution: SCOS Benelux tel. +31 (0) tel. +32 (0)

10 dossier tooling Tooling blijft een zorgenkindje Tooling kan IT-beheerprocessen optimaliseren. Maar als er geen beheerproces ís, biedt ook tooling geen oplossingen. Dat lijken veel organisaties nog steeds niet door te hebben. Hans Bezemer Tijdens de eerste vlucht van het supersonische vliegtuig Concorde beklaagde een hoogwaardigheidsbekleder zich tegenover een ontwerper, dat hij zich nu weliswaar op voet hoogte met de snelheid van twee keer het geluid voortbewoog, maar dat hij daar niets van merkte. Dat, zei de ontwerper, was een van de lastigste opgaven. Want laten we wel wezen, een klant die ongestoord zijn werk kan doen zonder zich maar op enig moment bewust te zijn van de inspanningen die u dagelijks moet doen om dat mogelijk te maken daar doen we het toch allemaal voor? En toch gaat het vaak mis. Het antwoord van de IT-organisatie is maar al te vaak het instellen van een werkgroep toolselectie. Zo n werkgroep is voor IT-beheer wat een onderzoekscommissie is voor de politiek: het lijkt alsof er serieus naar een probleem gekeken wordt, maar in de tussentijd gebeurt er niets substantieels. Het probleem is veelal niet zozeer dat een vlekkeloos lopend beheerproces qua instrumentarium uit zijn jasje is gegroeid, het probleem is meestal dat er geen fatsoenlijk beheerproces ís. Wortel van het kwaad In plaats dat de verantwoordelijke bestuurders het boetekleed aantrekken en zich diep schamen voor de organisatorische puinhoop die ze gecreëerd hebben, wordt de schuld gelegd bij de tooling. Niet alleen blijft men dan verschoond van problemen met vakbonden en ondernemingsraden, men kan het ook nog eens verkopen als een snelle en gemakkelijke oplossing. Onvermijdelijk volgt dan de volgende stap: het aanvragen van foldertjes en het uitnodigen van de diverse aanbieders. Te beoordelen pakketten zijn veelal een mengelmoes van allerlei, soms haaks op elkaar staande, functionele eisen van verschillende grotere en kleinere klanten. Het doel is immers dat alle lege hokjes op de checklist van een vinkje worden voorzien. Want degene met de meeste vinkjes is de winnaar. En meestal is dat een van de marktleiders. Of, zoals de werkgroep het uitdrukt in haar eindrapport, een veilige keuze. Werkgroep gedechargeerd, project geslaagd. Maar een werkend beheerproces heeft u na afloop nog steeds niet. Alleen een duur pakket. Alle geld en tijd, die u gestoken heeft in die peperdure tool heeft u namelijk niet kunnen besteden aan de procesverbetering waar het allemaal om begon. Ik beweer daarmee niet dat de juiste tooling geen essentieel onderdeel van een succesvolle invoering van een beheerproces is, maar het is nou niet bepaald het eerste waar u mee moet beginnen. U begint bij het proces. Geboorte van een beheerproces Eén van de cruciale fouten die bij het opzetten van een beheerproces gemaakt wordt, is dat men meteen het beste jongetje van de klas wil worden. Medewerkers worden bedolven onder vuistdikke handboeken die nauwelijks door te lezen zijn. Laat staan dat men zich de procedures in korte tijd eigen kan maken. Het is dus logisch dat de procedures van een embryonaal beheerproces heel simpel dienen te zijn: gewoon terug naar de basis. De consequentie is dat de gebruikte tooling ook niet al te ingewikkeld hoeft te zijn. Zelfs een stukje huisvlijt volstaat vaak al. Dus als u al eerder tooling heeft aangeschaft, bent u gauw klaar. Ook kunt u gebruikmaken van de vele opensource-pakketten die op internet aangeboden worden. Laat u echter niet verleiden tot het aanpassen van een marktoplossing. U krijgt dan namelijk alleen maar de nadelen van beide vormen en het kan aardig in de papieren 10 OKTOBER 2013 IT-Infra

11 gaan lopen. En als u het niet kunt nalaten om een eigen tool te maken, probeer dan niet om iets te bouwen dat tien of twintig jaar mee kan, maar hanteer een levensduur van drie tot vijf jaar. De functionaliteit moet voldoende zijn om de huidige werkwijze te ondersteunen en toch genoeg mogelijkheden bieden tot verdere verbetering. Maar wat er achter de horizon ligt weet u niet net zo min als ik. Daar komt u echter heus wel achter en daarover hoeft u zich op dit moment dus geen zorgen te maken. Net zoals het maar weinig programmeurs lukt om een programma te schrijven dat in één keer werkt, lukt dat ook procesontwerpers niet. Processen zijn relatief eenvoudig aan te passen. Zeker als de ontwikkeling vanuit de organisatie zelf komt. Dat vereist echter wel dat de door u gekozen oplossing flexibel genoeg moet zijn om die ontwikkelingen bij te benen. Cruciale fout bij het opzetten van een beheerproces: men wil meteen het beste jongetje van de klas worden Provisorisch In sommige situaties kunnen die verbeteringen zo rap gaan, dat zelfs het meest flexibele programma het tempo niet bij kan houden. In dat geval is het vaak beter om te grijpen naar een provisorium. Dat is een constructie die tijdelijk van aard is en eigenlijk twee doelen dient. Ten eerste is het doel snelle veranderingen te accommoderen en ten tweede om de functionele specificaties te verzamelen voor de uiteindelijke oplossing. Hieronder een aantal situaties waar met succes provisoriums ingezet werden: Afdelingen, die een dermate verschillende werkwijze hadden dat één enkele CMDB (Configuration Management Database: een tool waarin de componenten van een technische infrastructuur in vastgelegd worden) geen haalbare kaart was. Elke afdeling kreeg dus zijn eigen MS-Access-database. Naarmate de werkwijze en het begrippenkader convergeerden, konden ook de diverse CMDB s geleidelijk samengevoegd worden tot een centrale webapplicatie; De inrichting van ketenbeheer, waar meer en meer systemen op aangesloten moesten worden, zowel qua gegevensstructuur als technische interfacing. Gedurende de ontwikkeling van het MS-Access front-end veranderde ook het ketenbeheerproces en de organisatie eromheen, met name de governance. Uiteindelijk werd de gehele tool in recordtijd herbouwd als webapplicatie, volledig op basis van het resulterende prototype ; De inrichting van fysieke planning, oftewel in welk slot, in welk rack, op welke locatie een onderdeel van de technische infrastructuur zich bevindt. Deze applicatie werd maar liefst drie keer van de grond af aan opgebouwd. De uiteindelijke kosten waren IT-Infra SEPTEMBER

12 dossier tooling na afloop van het project nog altijd maar een fractie van de beschikbare commerciële oplossingen. En de uiteindelijke oplossing vormde een integraal onderdeel van het applicatielandschap; Een gefedereerde CMDB die informatie moest ontvangen vanuit diverse lokale CMDB s, die ook nog eens verschillend ingericht waren. Naarmate de lokale CMDB s meer gestandaardiseerd werden, diende ook de integratie- en controleprogrammatuur aangepast en uitgebreid worden, net zolang tot dit proces voltooid was en een standaard interface ontworpen kon worden. Zolang u ervoor waakt om provisoriums te institutionaliseren en niet bang bent om dingen weg te gooien, zijn provisoriums een handig instrument om processen op gang te krijgen. Immers, het gaat om de gegevens die ze herbergen en die kunt u altijd overbrengen naar een nieuwe en meer definitieve tool naar keuze. Beheer is informatie Het is niet de eerste keer dat ik de stelling beheer is informatie poneer. Als het doel van beheerprocessen is om de klant ongestoord te laten werken, is het middel daartoe eenduidig informatie: wat is er, waar staat het, wie beheert het, wie gebruikt het en hoeveel kost het allemaal. Dat die informatie zo breed mogelijk beschikbaar moet zijn en eenvoudig te raadplegen is evident. Als u dan toch zo nodig voor een van de marktleiders moet gaan, is het besparen op licenties door alleen een select groepje medewerkers toegang te verlenen dus het domste wat u kunt doen. Een goede tool is in staat om medewerkers via een eenvoudige webbrowser toegang te verschaffen tot rapportages en individuele opvragingen. Een hele goede tool is tevens in staat om grafische overzichten te tonen. Vergeet niet, dat u niet alleen op de wereld bent. Niet alleen kunnen andere afdelingen behoefte hebben aan gegevens, bijvoorbeeld de financiële afdeling, ook u heeft er baat bij als u gebruik kunt maken van vastleggingen die elders in het bedrijf gedaan worden. Denk daarbij aan medewerker-, klant- en locatiegegevens. Wat u kunt importeren, hoeft u zelf niet bij te houden. U kunt zelfs een stap verdergaan en uw klanten toegang geven tot uw tools. Klanten kunnen bijvoorbeeld zelf niet-dringende incidenten aanmelden, het antwoord op veel voorkomende vragen opzoeken of de voortgang van meldingen bekijken. Geloof me, dat kan op termijn enorm schelen in de belasting van uw helpdesk. Wie beheert de beheertooling? Een IT-afdeling is noch vrijgesteld van het beheren van haar eigen tooling, noch immuun voor de consequenties als ze dat nalaat. En dat geldt niet alleen voor de administratieve tooling, maar ook voor de wat meer technische tooling, die stilletjes op de achtergrond zijn werk doet. Dat zijn de zogenaamde agents, die applicaties uitrollen, virussen onderscheppen of over de status en de belasting van de technische infrastructuur rapporteren. Soms maken ze onderdeel uit van een suite, zoals Tivoli, SCCM of HP Systems Insight Manager, maar het kunnen ook losse producten zijn als Cacti of CFEngine. Sommige IT ers verkeren in de foute veronderstelling dat ze de regels met voeten mogen treden omdat ze die zelf hebben opgesteld. Als een agent niet helemaal doet wat ze willen, rollen ze vrolijk een andere uit, waarvan ze veronderstellen dat die het net even iets anders of iets beter doet. Sommige rekencentra zien er dan ook uit alsof er een grootschalig toolingbombardement heeft plaatsgevonden. Ach, er is er dan toch altijd wel eentje die het doet, niet? IT-beheer is echter een gewoon bedrijfsproces dat zich niet noemenswaardig onderscheidt van andere bedrijfsprocessen. Het is nou eenmaal zo dat bedrijfsprocessen worden ondersteund door applicaties. Applicaties moeten beheerd worden en dat kost tijd en geld. Hoe meer tooling hetzelfde bedrijfsproces afdekt, des te meer tijd en geld diezelfde IT-organisatie kwijt is om het allemaal te beheren. Het principe van applicatierationalisatie, oftewel het terugdringen van het aantal applicaties met eenzelfde functionaliteit, stopt niet bij de deur van het rekencentrum. Daarnaast, weet u bijvoorbeeld of alle machines wel met een bepaalde agent zijn uitgerust? Weet u ook wat de versie is en of die versie overal hetzelfde is? U zou zomaar 12 SEPTEMBER 2013 IT-Infra

13 Sommige rekencentra zien eruit alsof er een toolingbombardement heeft plaatsgevonden. Ach, er is altijd wel eentje die het doet, niet? eens een kritische update gemist kunnen hebben. Weet u ook of de agent wel overal functioneert of zijn er agents die al tijden niet meer van zich hebben laten horen? Wordt dat periodiek gecontroleerd? Is daar iemand verantwoordelijk voor? En wat wordt er gedaan als niet de juiste agent geïnstalleerd is of als een agent niet functioneert? Krijgt u daar melding van? Komt het cijfer überhaupt terug in de managementrapportage? De som van de onderdelen Als u denkt dat het allemaal wel los zal lopen, dan heeft u het mis. Want agents vormen de thermometer van uw beheerprocessen. Ze zorgen ervoor dat virussen onderschept worden voor ze schade kunnen aanrichten. Ze detecteren dat bepaalde componenten in uw technische infrastructuur te zwaar belast worden of vollopen. Ze verhelpen door het uitrollen van patches fouten in uw programmatuur, nog voordat deze problemen gaan opleveren. Als agents niet of niet goed functioneren, kunnen er dus incidenten optreden die voorkomen hadden kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat ze goed (blijven) werken. Het percentage niet-werkende agents wordt vaak onderschat. In mijn ervaring ligt dat doorgaans tussen de tien en twintig procent; bij servers wat lager, bij werkstations iets hoger. De oorzaken voor het niet-functioneren kunnen verschillend zijn, variërend van een verkeerde configuratie tot een subtiele combinatie van niet-compatibele softwareversies. Ook netwerkproblemen kunnen een rol spelen. Het oplossen ervan kan dus zeker in het begin een hele opgave zijn voor de betrokken beheerders. Is dat eenmaal voor elkaar, dan zal al snel blijken dat diezelfde beheerders er zelf ook wat mee opschieten, want de combinatie van goedbeheerde tools en vlekkeloos functionerende agents vormt een heel krachtig beheerinstrument. Aan de ene kant kunt u zien welke IT-componenten er zouden moeten zijn, wie ze mag gebruiken en wat de afspraken daarover zijn. Aan de andere kant kunt u zien welke IT-componenten er zijn, wie ze daadwerkelijk gebruiken (en hoe) en of de dienstverlening ook daadwerkelijk geleverd wordt. Als daar enige discrepantie bestaat, kunt u die niet alleen snel op het spoor komen, maar ook verhelpen. Soms zelfs voordat de dienstverlening daadwerkelijk in gevaar komt. Kortom, net zoals een modern verkeersvliegtuig nauwelijks in de lucht blijft zonder goed onderhouden instrumenten, zo kan een IT-afdeling niet functioneren zonder goed beheerde en op onze beheerprocessen afgestemde tools en agents. Het wordt tijd dat we dat eens gaan beseffen. Hans Bezemer is configuratiemanager bij Ordina IT-Infra OKTOBER

14 dossier tooling Martijn Bellaard Architect Security & Networking bij Brain Force Roel van Bueren Microsoft-specialist ROVABU Networks bv Alex de Jong Freelance consultant, trainer en auteur; specialist in Microsoft-producten Frank Korpershoek ICT-consultant Interexperts Ruben Spruijt Technology officer bij PQR; MVP, CTP, ENP, vexpert Alex Warmerdam eigenaar WarMass Automatiserings Consultants In deze rubriek geeft een aantal Erkend Netwerk Professionals (ENP) zijn visie. De titel ENP komt personen toe met een hoog kennisniveau, die hun kennis inzetten voor de NGN. Kijk voor meer informatie over ENP ers op Erkend Netwerk Professionals: IT zonder tooling IT zonder tools is ondenkbaar. Toch blijft het lastig om de functionaliteit van een tool ten volle te benutten, zeker als er steeds meer hulpmiddelen voorhanden zijn. Tooling is ooit ontstaan om IT-beheer te vereenvoudigen. Een hulpmiddel voor de IT-beheerder. Maar inmiddels is tooling een vak apart (met zelfs een eigen beurs). Is tooling daarmee zijn doel wellicht voorbijgeschoten? Bellaard: Tools zijn ontwikkeld omdat de standaardfunctionaliteit van software functionaliteit mist. Neem als voorbeeld MSTCS.EXE, de tool van Microsoft om servers over te nemen. Deze tool werkt zonder probleem in een Windows-omgeving, maar als je een Linux-server over wilt nemen, heb je Putty nodig. Wil je een appliance beheren, zal je vaak gebruikmaken van een browser. Als beheerder is het fijn als je één tool hebt waarmee je alles kunt beheren. Daarom zie je tools als Royal TS ontstaan. Nu is Royal TS nog een point solution, maar ander tools gaan verder en kunnen meer. Denk bijvoorbeeld aan Webmin. Dat is zelf geen oplossing, maar een interface naar verschillende ICT-services die draaien op Linux. Webmin geeft de beheerder de mogelijkheid om verschillende diensten vanuit één interface te beheren. Zolang we gebruikmaken van verschillende systemen zullen dit soort tools noodzakelijk zijn. Spruijt: IT zonder het gebruik van tools is ondenkbaar. En dat er een beurs is als het Tooling Event waar allerlei nieuwe ontwikkelingen worden getoond en waar je kennis deelt over het gebruik van tools, prima toch? In de praktijk lijken veel gebruikers van tools hun tool nauwelijks te kennen en er derhalve ook geen optimaal gebruik van te maken. Klopt dat beeld? En zo ja, is meer training dan de oplossing? Bellaard: Mijn algemene beeld is dat een gebruiker alleen de functie kent die hij dagelijks gebruikt. Training zou hierin verandering kunnen brengen, maar dat vergt tijd. Spruijt: Veel IT-profs zien de omvang van beheer toenemen. Dat maakt het lastig of zelfs ondoenlijk om alles uit de verschillende oplossingen te halen. Daarvoor ontbreekt simpelweg de tijd. Dat speelt met name bij kleine organisaties. Training is daarom niet altijd dé oplossing, want ook dat vergt tijd. Toch helpt training, zowel in een classroom setup, als on the job om meer uit de tools te halen. De afgelopen jaren leek tooling zich vooral toe te spitsen op het ondersteunen van frameworks als ITIL. Inmiddels worden die frameworks steeds vaker ter discussie gesteld. Heeft dat zijn weerslag op de tools? Bellaard: Ik herken me niet in die veronderstelling. Ik zie juist dat tooling ontstaat om nieuwe trends en producten beter te ondersteunen. Spruijt: Ik zie dat tools steeds belangrijker worden om een dynamische IT- infrastructuur en IT-as-a-Service te realiseren. Oplossingen van bijvoorbeeld Microsoft, VMware, Citrix, CA en RES Software zijn de fase van tooltje al lang voorbij en zijn voor veel organisaties van strategische waarde. 14 OKTOBER 2013 IT-Infra

15 is ondenkbaar Spruijt: Het automatiseren van de IT afdeling is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat IT diensten voorspelbaar, wendbaar, betrouwbaar en kostenefficiënt zijn. IT is in mijn ogen overigens veel meer dan een hulpmiddel! Bij verschillende klanten van me is IT van levensbelang. Voor hen zou een niet stabiele, niet betrouwbare en nietvoorspelbare IT organisatie killing zijn. het thema van het komende tooling event is it on demand. dat lijkt te wijzen in de richting van de klant/eindgebruiker vraagt en de it afdeling levert. is dat de praktijk bij veel bedrijven en zo ja, hoe vertaalt zich dat in het aanbod van tools? Bellaard: Dit is altijd al de trend geweest. Tools worden ingezet om het werk sneller te kunnen uitvoeren en daarmee de afnemer sneller te kunnen bedienen. Door te automatiseren verlopen veel werkzaamheden sneller. Dit is niet iets van de laatste tijd. Beursvloer van het Tooling Event: de plek waar allerlei nieuwe ontwikkelingen worden getoond en waar je kennis deelt over het gebruik van tools. Oplossingen van bijvoorbeeld Microsoft, VMware, Citrix, CA en RES Software zijn fase van tooltje al lang voorbij Spruijt: Er zijn voor zover ik weet maar twee segmenten waar over gebruikers wordt gesproken: in de drugsscene en in de IT. Ik vind business consumer een betere naam voor eindgebruiker. Eindgebruiker suggereert afhankelijkheid; IT bepaalt en de eindgebruiker moet het er maar mee doen. Bij business consumer geeft de consumer aan wat hij nodig heeft en helpt de IT om dit te realiseren. it is een hulpmiddel ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. tooling is een hulpmiddel ter ondersteuning van het it beheer. derhalve zou tooling, het automatiseren van de automatisering, moeten leiden tot betere bedrijfsresultaat, bijvoorbeeld meer tevreden eindgebruikers. is dat in de praktijk ook het geval? Bellaard: Het resultaat van het gebruik van tools is helemaal afhankelijk van de manier waarop een tool wordt ingezet en gebruikt. Ik zie regelmatig dat tools aangeschaft en geïnstalleerd zijn, maar vervolgens niet juist geconfigureerd worden. Dan functioneren ze niet zoals verwacht met als gevolg dat terug gegrepen wordt naar de oude methode. reageren? it infra OKTOBER

16 dossier tooling Van Lego naar Playmobil Met de opkomst van mobiele devices maakt de IT-wereld andermaal een metamorfose door. Dat heeft zijn weerslag op tooling. De wereld van IT-tooling is de afgelopen decennia behoorlijk complex geworden met steeds weer nieuwe aanbieders en nieuwe tools, zowel voor beheer als servicemanagement. Daarmee lijkt tooling zich te ontrekken aan de trend van consolidatie in de IT-markt, waarbij grote aanbieders kleine leveranciers inlijven, zodat er alsmaar minder spelers en producten overblijven. Toch is er volgens Wolter Smit, directeur van TOPdesk, ook in het speelveld van tooling een onmiskenbare trend naar vereenvoudiging. Veel complexiteit wordt weg-geëngineerd. Wijnand Westerveld Ooit had je het mainframe. Duur, robuust, niet flexibel, maar goed beheersbaar en heel veilig. Het was het goed georganiseerde speelterrein van de IT er pur sang. De komst van de pc luidde een nieuwe generatie IT in. Goedkoper, minder solide, heel flexibel, daardoor lastig beheersbaar en beslist niet veilig. Het ideale apparaat voor IT-hobbyisten die er hun eigen chaos mee creëerden. Niet te bevatten voor buitenstaanders. De opkomst van mobiele devices kenmerkt de derde generatie IT. Het belangrijkste kenmerk van deze derde golf is dat alle flexibiliteit verdwenen is. Mobiele devices zijn helemaal dichtgetimmerd. Het apparaat biedt een aantal stan 16 OKTOBER 2013 IT-Infra

17 Wolter Smit, directeur van TOPdesk: Studenten hebben geen boodschap aan alle mooie IT die binnen de universiteit voorhanden is. Zij willen maar één ding: wifi! IT-Infra OKTOBER

18 dossier tooling daardfuncties en wil je meer dan kun je in een store alleen die toepassingen kopen die door de leverancier goedgekeurd zijn. En wat blijkt? Eindgebruikers vinden het geweldig. Geen gedoe met firewalls of virusscanners. Gewoon een apparaat dat doet wat zij willen. Bovendien kan iedereen er mee werken. Van jong tot oud. Anders gezegd: IT wordt heel simpel. Dat heeft een enorme impact op de manier waarop mensen IT gebruiken. Dat kun je nu al zien op de campus van technische universiteiten. Die zijn op het terrein van IT per definitie goed geoutilleerd, maar studenten hebben geen boodschap aan alle mooie IT die binnen de universiteit voorhanden is. Zij willen maar één ding: wifi! Toegang tot het net en daarmee tot allerlei functionaliteit en tot allerlei informatie. Verder regelen ze het zelf wel. Ze zijn niet geïnteresseerd in de enorme functionaliteit die IT biedt. Google Doc s kan nog geen tiende van wat Word kan, maar Doc s kan dat ene nu juist wel: mensen op een simpele manier laten samenwerken en daar gaat het hen om. Dat zegt veel over de manier waarop IT gebruikt zal worden. De studenten van nu zijn de gebruikers van morgen en die betrekken alle dienstverlening van het web. Dat betekent dat veel van de huidige ITvraagstukken op het terrein van beheer en servicemanagement zullen verdwijnen. Een software-update is straks niet meer aan de orde. Daarin voorzien Apple of Android. Wordt tooling daarmee overbodig? Nee, want er blijft altijd behoefte aan experts die een IT-omgeving goed kunnen beheren en managen. Maar het zal allemaal wel veel simpeler worden. Begrijp me goed, IT en in het verlengde daarvan tooling zijn steeds ontwikkeld om problemen op te lossen. Als er virussen komen moet je een virusscanner hebben en als je minder hardware wilt hebben, is virtualisatie een prima oplossing. Maar daarmee werd IT steeds complexer en in sommige gevallen zelfs onbeheersbaar. Dat gaat door tot er uit een heel andere hoek een reboot komt, zoals nu met mobiele devices. Daarmee zijn veel beheersores weggeëngineerd. De acceptatie van die nieuwe generatie gaat razendsnel. Enerzijds door het gebruiksgemak, maar zeker ook door de huidige crisis. Bedrijven zijn allemaal op zoek naar rationalisatie en kostenbesparing. Alles moet efficiënter en dan is men doorgaans eerder geneigd om nieuwe technologie te omarmen. Ik voorzie dat IT-servicemanagement door de derde generatie IT steeds meer zal opschuiven richting facilitaire dienstverlening. Ik noem dat in de wandelgang wel eens de beweging van pc naar wc. Daar schrikken IT ers doorgaans van, omdat beide afdelingen nu vaak strikt gescheiden zijn. Bij veel bedrijven is het nu zo georganiseerd dat je voor de aanvraag van een nieuwe pc bij de IT-afdeling moet zijn. Het printerbeheer is bij de facilitaire dienst ondergebracht en voor het aanvragen van een toegangspas moet je bij de P&O-afdeling zijn. De processen binnen die afdelingen zijn vaak identiek, dus We betrekken dienstverlening straks vanuit het web en verruilen Exchange Server voor Google Doc s waarom zou je daar niet één loket van maken? Dat is voor de klant, de eindgebruiker in een organisatie, sowieso makkelijker, maar er zijn vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering ook synergievoordelen. Ik ben ervan overtuigd dat de IT- en facilitaire afdeling veel van elkaar kunnen leren. IT is doorgaans heel goed in procesmatig werken en daar hebben ze bij de facilitaire dienst nog nooit van gehoord, terwijl facilitair heel sterk is in planning. Onderschat dat niet, want het vergt heel wat om bij de reservering van een vergaderzaal te zorgen dat de ruimte ook daadwerkelijk beschikbaar is en dat hij niet op het moment suprème nog op slot blijkt te zitten, dat er voldoende stoelen 18 OKTOBER 2013 IT-Infra

19 staan, dat er een beamer staat die werkt, dat er om twaalf uur precies een lunch wordt bezorgd, dat na de vergadering de rommel wordt opgeruimd en ga zo maar door. Op tijd leveren, daar moet je bij de afdeling IT eens om komen... Voeg die diensten samen en combineer de sterke kanten van beiden. IT kan dan profiteren van de ervaring die men bij de facilitaire dienst heeft met het uitbesteden van diensten. Catering, postkamer, beveiliging et cetera, zijn allemaal ondergebracht bij externe partijen. Die ontwikkeling krijg je bij IT ook, dus waarom zou IT op dat voor hen redelijk nieuwe terrein het wiel opnieuw moeten uitvinden? We betrekken dienstverlening straks vanuit het web en verruilen Exchange Server voor Google Doc s. De vereenvoudiging die dat oplevert, weegt ruimschoots op tegen de beperkingen en daar draait het allemaal om. Maak zaken niet nodeloos complex, maar gebruik eenvoudige componenten om een organisatie efficiënter te maken. De ITservicemanager wordt in dat krachtenveld steeds meer een contractbeheerder. Hij zal net zoals zijn collega van facilitair, steeds meer diensten inhuren en veel meer op regie gericht zijn. Ik noem dat de verschuiving van Lego naar Playmobil, ofwel de verschuiving van bouwen naar spelen. Mijn eerste tweet Als ik een artikel schrijf voor IT-Infra moet ik het met ongeveer tweeduizend woorden doen. Langer en de schaar gaat erin. In een column als deze kan ik zo n 350 woorden kwijt. U zult begrijpen dat er af en toe behoorlijk gepuzzeld moet worden om het allemaal te laten passen, want het moet uiteindelijk wel een mooi, begrijpelijk en netjes afgerond verhaal worden. Daarom is het voor mij af en toe bevrijdend om een blog te schrijven, want dan ben ik voor even verlost van die vermaledijde woordenteller en kan ik gewoon lekker mijn gang gaan. Met sms jes heb ik daarom niet zoveel. Niet alleen kun je er niks in kwijt, het is ook een marteling om ze in te tikken. Je hebt een keuze uit twee methoden: zelf elk lettertje intikken op een tiencijferig toetsenbord of middels een bizarre telefoonvariant op Hints. Beide zijn elk op hun eigen manier arbeidsintensief en foutgevoelig. Het is maar net waar je voorkeur naar uitgaat: de duimschroef of de pijnbank. Uiteraard komen die nadelen voort uit de beperkingen die een mobieltje met zich meebrengt. Maar tablets en pc's hebben die beperkingen niet. Toch zijn er mensen Wat er overblijft is niets meer dan een veredelde titel, een soundbite die Twitter een goed idee vinden. Ik weet het niet, ik kan redelijk goed schrijven, maar toch zie ik echt geen kans om deze column tot 140 lettertekens te reduceren. 140 woorden misschien. 140 letters... echt niet. Wat er dan overblijft is niets meer dan een veredelde titel, een soundbite. Het verbaast mij dan ook niet dat Twitter met name populair is bij inhoudsloze politici en celebraties, die eigenlijk toch al nooit iets te melden hadden. Ik kan er niet zoveel mee. Maar misschien heb ik ongelijk en ontkom ik er op den duur niet aan om te gaan twitteren. Nou hier komt-ie dan, de hele column in een tweet: Twitter: als je echt niks te zeggen hebt #itmatters. Achteraf gezien had dat eigenlijk nog korter gekund... Hans Bezemer Bezemer is configuratiemanager bij Ordina it infra OKTOBER column it matters

BEURSSPECIAL MARK RABEN VAN SAP: IT BELANGRIJKSTE WAPEN TEGEN FRAUDE MAGAZINE

BEURSSPECIAL MARK RABEN VAN SAP: IT BELANGRIJKSTE WAPEN TEGEN FRAUDE MAGAZINE JAARGANG 12 - OKTOBER 2013 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE MARK RABEN VAN SAP: IT BELANGRIJKSTE WAPEN TEGEN FRAUDE WOLFGANG KANDEK (QUALYS) KIJK OOK NAAR INDIRECTE RELATIES IN DE DIGITALE

Nadere informatie

10 JAAR SERVER-BASED COMPUTING

10 JAAR SERVER-BASED COMPUTING LAN VOOR PROFESSIONALS IN SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER - JAARGANG 24 - NUMMER 1 - MAART 2012-13,50 - WWW.LANMAGAZINE.NL S D N I S 89 19 MAGAZINE azine LAN Mag wd! rnieu wordt ve agina 3 Kijk op p DOSSIER

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid Cloud www.cloudworks.nu nummer 1 februari 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid NIEUWE WETGEVING

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, januari 2010 1 Legal look Antwoord op juridische vragen Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Persoonlijk

Nadere informatie

Groei in Nederlandse datacenters

Groei in Nederlandse datacenters a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 7-8 / 2014 Onderzoek CommScope, CANS en CloudWorks: Groei in Nederlandse datacenters Nederlandse IT-beveiligers zijn goed bezig Big data

Nadere informatie

Werken in 2009. Labreports Parallels Virtuozzo CrossOver VMware ThinApp. Application & Desktop Delivery

Werken in 2009. Labreports Parallels Virtuozzo CrossOver VMware ThinApp. Application & Desktop Delivery www.netopus.nl jaargang 11 nummer 6 augustus 2009 Application & Desktop Delivery Features De digitale levensstijl Het einde van de desktop Bare-metal hypervisors Toepassingen in de cloud Focus Vrije werkplek

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

ADC s zorgen voor schaalbaarheid in het datacenter Disaster recovery services ook in Nederland geen overbodige luxe

ADC s zorgen voor schaalbaarheid in het datacenter Disaster recovery services ook in Nederland geen overbodige luxe he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 10 / 2013 Vincent Steenhuis van Dimension Data: Network centric cloud is grote sprong voorwaarts ADC s zorgen voor schaalbaarheid

Nadere informatie

PRIVACY VAN DE OVERHEID

PRIVACY VAN DE OVERHEID JAARGANG 13 - JUNI 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE NEDERLANDERS VERWACHTEN PRIVACY VAN DE OVERHEID EERSTE OPVALLENDE UITKOMSTEN NATIONALE IT-SECURITY MONITOR BURGER WANTROUWT BEDRIJVEN

Nadere informatie

Application & Desktop Delivery. Features Het nieuwe werken Citrix onder de loep Microsoft Hyper-V Desktop Appliances

Application & Desktop Delivery. Features Het nieuwe werken Citrix onder de loep Microsoft Hyper-V Desktop Appliances Application & Desktop Delivery De vrije werkplek Features Het nieuwe werken Citrix onder de loep Microsoft Hyper-V Desktop Appliances Focus Minder RSI met VDI? Virtuele Vista-licenties Werkplek naar datacenter

Nadere informatie

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

Cloud. Voors en tegens

Cloud. Voors en tegens Cloud WWW.CLOUDWORKS.NU NUMMER 1 JUNI 2010 Works HET VAKBLAD OVER CLOUD COMPUTING cloud computing Voors en tegens Interview: Hoe landsgrenzen de cloud dwarszitten Waar is mijn data? Begin met een exitstrategie

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 2 maart 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing SOFTWARE

www.cloudworks.nu nummer 2 maart 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing SOFTWARE Cloud www.cloudworks.nu nummer 2 maart 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing SOFTWARE as a service EN VERDER: CRM VERHUIST NAAR DE CLOUD TNT NEEMT SALESFORCE-CRM IN GEBRUIK DESKTOPVIR-

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

Works WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE VEILIG INLOGGEN. Clouddesktop binnen handbereik. Via inlogmodel of usb-stick

Works WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE VEILIG INLOGGEN. Clouddesktop binnen handbereik. Via inlogmodel of usb-stick Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 november 2010 Works HET Vakblad over cloud computing WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE Clouddesktop binnen handbereik VEILIG INLOGGEN Via inlogmodel of usb-stick

Nadere informatie

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA MOBILITY 2014 MOBIELE TECHNOLOGIEËN VERANDEREN HOE WE WERKEN, COMMUNICEREN EN LEVEN. WAT BETEKENT DAT VOOR DE CFO, DE IT-MANAGER, DE HR-MANAGER,? IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP

Nadere informatie

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn ICTen innovatie DIT IS EEN UITGAVE VAN CUSTOM PUBLISHING dinsdag 16 december 2014 Concurrentiekracht Volop kansen in de Digital Delta bij de zee Kans of uitdaging? We moeten op een positieve manier alert

Nadere informatie

Intel biedt datacenters steeds meer keuzevrijheid

Intel biedt datacenters steeds meer keuzevrijheid a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 12 / 2013 Intel biedt datacenters steeds meer keuzevrijheid Onderzoek AMS-IX, Deloitte, DHPA, ECP en Rabobank: Digitale infrastructuur

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie