Financieringsmogelijkheden Starters en KMO s. Bizidee Inspiratiedag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieringsmogelijkheden Starters en KMO s. Bizidee Inspiratiedag 23.02.2015"

Transcriptie

1 Financieringsmogelijkheden Starters en KMO s Bizidee Inspiratiedag

2 Overzicht financieringsvormen : 1. Omzet en Bootstrapping 2. Eigen vermogen - bronnen - karakteristieken - waarom risicokapitaal - inzoomen op de verschillende vormen / spelers - quasi eigen vermogen 3. Vreemd vermogen - bronnen - karakteristieken 4. Overheid : subsidies + co-financiering

3 1. Omzet en Bootstrapping Doel : optimalisatie van de kasmiddelen. Hoe? - verkoop (evt. consulting) - klanten / factoring - loonbeperking zaakvoerder - leveranciers - voorraad (evtl. liquidatie in functie van te trage rotatie) - huren/leasen i.p.v. kopen - desinvesteren (verkoop van niet noodzakelijke activa) - marge optimalisatie (optimalisatie bedrijfsprocessen)

4 2. Eigen vermogen Bronnen - persoonlijke middelen (spaargeld) - loonbeperking zaakvoerder - FFF - incubatoren - crowd funding - business angels (BAN Vlaanderen) - venture capital / private equity - beurs weg van de minste weerstand

5 2. Eigen vermogen Karakteristieken - risicodragend - aandelenparticipatie - betrokkenheid / zeggenschap - winstdeelname - exit

6 2. Eigen vermogen Waarom risicokapitaal? - Banken : BASEL III: verstrekken geen risicodragend kapitaal & wensen waarborgen - VC & PE-fondsen : vnl. geïnteresseerd in grotere projecten met forse groeiverwachtingen - Buffer : risico s opvangen anticiperen op marktomstandigheden Vaststelling : nood aan eigen middelen (business angels), voor financiering in diverse levensfasen KMO s

7 2. Eigen vermogen : 3F s (family, friends & fools) Pro Contra - makkelijk vindbaar - vertrouwen in ondernemer, veelal emotionele band (love money) - kleinere bedragen - goede fiscale regeling (win-win lening PMV) - beperkte toegevoegde waarde - bij mislukking: verstoorde vriendschap of familierelatie - vrienden/familie kunnen zich gaan bemoeien (emotioneel / minder rationeel)

8 2. Eigen vermogen : crowd funding Pro Contra - verschillende vormen - breed publiek - marktvalidatie - beperkte inmenging investeerders - wettelijk kader - beperkte toegevoegde waarde - in België nog niet zo populair (kleine crowd ) - groei hypotheek? - disclosure Marktspelers : CroFun, MyMicroInvest

9 2. Eigen vermogen : business angels Pro Contra - helpen graag starters/groeiers (buikgevoel) - denken mee (klankbord) en leveren kennis (smart money) - laten de ondernemer ondernemen - wensen een minderheidsbelang - moeilijker te vinden, daarom een georganiseerd netwerk als BAN Vlaanderen - het moet op het persoonlijke vlak klikken - bedragen tot max. 500k euro - duurder geld (rendement) In Vlaanderen 1 goed georganiseerd netwerk : BAN Vlaanderen -

10 2. Eigen vermogen : venture capital / private equity Pro Contra - grote bedragen / mogelijkheden - ervaren onderhandelaars - mijden starters - moeilijk te benaderen / zeer rendementsgericht - exit mogelijkheid - stellen hoge eisen aan het management Overzichtslijst marktspelers :

11 2. Eigen vermogen : beursgang (IPO) Kenmerken - groeifinanciering - zware procedure en hoge kosten (FSMA) - verhoogde prestatiedrang en dwang - informatieplicht / wettelijk kader - hoge transparantie

12 2. Eigen vermogen : quasi kapitaal Financiële middelen die boekhoudkundig geen eigen vermogen zijn maar wel er bepaalde kenmerken van vertonen dankzij - hun stabiliteit - hun mogelijke omzetting naar kapitaal - de vergoeding die eraan gekoppeld is Voorbeelden : achtergestelde lening, converteerbare obligatie

13 3. Vreemd vermogen Bronnen - vnl. banken, diverse vormen op LT en KT (fin. van investeringen en bedrijfskapitaal) - incubatoren Karakteristieken - geleende geld (rente terugbetaling) - waarborgen! Doel : komen tot een gecontroleerde bankfinanciering, doorgaans mix met eigen vermogen

14 Keuze van financieringsbron CF 5 F s Bank Venture Capitalist Business Angel (syndicate) Sweat equity Seed money Start-up Concept know how Prototype time Product Marketing research proof of introduction engineering concept prototype business plan 1st personnel working start marketing capital marketing production management team plan prototype market studies marketing plan Expansion Product support Sales Expansion helpdesk maintenance product enhancements regional market segment

15 4. Overheid Subsidies : subsidieleidraad AO Co-financiering - doel: kredietverbintenis banken verminderen/sharen met een federale of regionale overheid. Spelers Participatiefonds Vlaanderen (www.participatiefonds.be) diverse producten waaronder BA+ lening met BAN PMV (www.pmv.eu) - win-win lening, waarborgregeling IWT (www.iwt.be) en AO - subsidies Finmix : financieringspanel, georganiseerd door Agentschap Ondernemen

16 Risk Win-Win Lening BA+ Lening Participatiefonds Max Synergie: Overheidsmaatregelen Waarborgregeling > Participatiefonds Starteo/ Startlening/ Business Angels Vinnof 100k-250k Participatiefonds Optimeo Arkimedes Preseed Seed Start-up Early-growth Expansion

17 Impulskrediet = een microkrediet voor (kandidaat-)ondernemers die geen toegang hebben tot een gewoon bancair krediet (wegens pas opgestart, faillissement, uitkeringsgerechtigd, geen waarborgen of eigen inbreng, )

18 Impulskrediet GO Wie?: bestaande ondernemers of starters in hoofdberoep Min EUR Max EUR 6% intrest Op 4 jaar terugbetalen Geen borg of eigen inbreng 2 jaar gratis, verplichte begeleiding Hoe?

19 Impulskrediet START Wie?: werklozen Samen met Startlening Participatiefonds (max EUR) Min EUR - Max EUR 6% intrest Op 3 jaar terugbetalen Hoe?

20 Wat is FINMIX? FINMIX is een project voor elke (kandidaat-)ondernemer gevestigd in het Vlaamse Gewest die op zoek is naar de optimale financieringsmix voor zijn risicovol project. Optimale financieringsmix: verschillende bronnen noodzakelijk. Risicovol: Uitgestelde omzet omwille van het technologisch en/of innovatief karakter Grote behoefte aan werkkapitaal om versnelde groei te financieren Eigen vermogen en waarborgen ontoereikend/te laag t.o.v. kapitaalsbehoefte FINMIX biedt ondernemers de mogelijkheid om hun project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten.

21 FINMIX Bank BAN Vlaanderen Unizo/Voka Ondernemer PMV AO Participatiefonds Innovatiecentrum Privaat risicokapitaalfonds - ondernemer: alle sectoren in Vlaanderen - kosteloos - één panelsessie per maand

22 Waarom deelnemen aan Finmix? Op punt stellen businessplan Experten: Kritische blik door experten Financieel advies Aftoetsen van de potentiële overheidsmaatregelen => Inkorten van je zoektocht naar financiering

23 Interesse in FINMIX? Neem contact op: Bie Boudolf T 09/ Tina Dehasque Birgit De Ridder T 09/ T 011/ Iris Detavernier T 050/

24 Tot slot.

25 Vijf aanbevelingen 1) Start met een businessplan 2) Bepaal de behoefte aan extern kapitaal 3) Denk op termijn 4) Spreek de juiste partner aan 5) Maak gebruik van aanbod aan begeleiding En dan

26

27 Nuttige links

28 Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw

29 Equity Gap : Behoefte aan BA-financiering Banken : BASEL III: verstrekken geen risicodragend kapitaal & wensen waarborgen VC & PE-fondsen : vnl. geïnteresseerd in grotere projecten met forse groeiverwachtingen Vaststelling : nood aan Business Angels, voor financiering in diverse levensfasen KMO s.

30 Keuze van financieringsbron CF 5 F s Bank Venture Capitalist Business Angel (syndicate) Sweat equity Seed money Start-up Concept know how time research engineering prototype marketing plan Prototype Product proof of Marketing introduction concept business plan 1st personnel working start marketing capital production management team prototype market studies marketing plan Expansion Product support Sales Expansion helpdesk maintenance product enhancements regional market segment

31 8. Meer dan geld! Meer dan geld Het unieke aan Business Angels De twee vleugels : 1. Kapitaal 2. Relevante knowhow Succesfactoren voor bedrijfsgroei

32 Profiel van de Business Angel Vermogende (ex-)ondernemers, kaderleden, family offices, relevante VC s Investeringen normaliter tussen en Uitvoerige netwerken en specifieke kennis/ervaring Bieden strategische visie en spelen rol als mentor: > klankbord Passie rond ondernemerschap en investeren Investeren bij voorkeur lokaal

33 Kerntaken BAN Vlaanderen het bewust maken van ondernemers en kandidaat business angels voor business angels financiering het informeren, trainen, opleiden en voorbereiden van de ondernemers en business angels het in contact brengen van ondernemers met business angels (de eigenlijke matching ) het samenbrengen van business angels met het oog op syndicaatvorming

34 Toegevoegde waarde voor ondernemer Contacten met ervaren (ex-) ondernemers Opleidingssessies Meer kans om slim geld te vinden Lagere zoekkost en tijd / discretie Feedback van het netwerkteam én van de BA s Alternatieve, katalyserende financieringsbron

35 Toegevoegde waarde Business Angel Selectie van projecten die reeds een eerste screening door het netwerk doorlopen hebben Lagere zoekkost naar projecten, zowel naar geld- als tijdsbesteding toe Een anonieme aanpak, indien gewenst Contacten met andere business angels: risicospreiding en knowledge sharing Ontmoetingsfora Informatiesessies rond relevante topics

36 Regionale aanwezigheid GEEL Sinds 2013: Brussel

37 Eerste analyse investeringsvoorstel en businessplan Werkwijze Akkoord over verdere werkwijze Ondernemers-opleiding rond BA-financiering Opmaak anonieme fiche met kerngegevens van het project Informeren van business angels over het project via newsletter Matching events Beoordeling haalbaarheid en winstgevendheid (door investeerder) Onderhandeling en afsluiting akkoord gebeurt autonoom tussen ondernemer en investeerder (op vraag dealmaking-begeleiding mogelijk)

38 De ideale investering? Aandelenkapitaal! Eventueel mengvorm aandelen/al/converteerbaar (blokkerings-) minderheid, klassen aandelen Exithorizon: 5-8 jaar (realiteit: tot 10 jaar) Exitroute: Trade sale Wederinkoop aandelen Vervolgfinancier IPO (?)

39 BAN Vlaanderen in cijfers Investeringspool van +/- 225 business angels Inflow van ongeveer 600 dossiers op jaarbasis Lancering van +/- 110 projecten jaarlijks Organisatie van +/- 20 ontmoetingsfora Realisatie van ca. 25 investeringsdeals per jaar door 40 à 50 business angels 1 Webplatform

40 Welke sectoren? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Gecontracteerde projecten per sector Other Production food Biotech & Pharma E-commerce Energy & Environment Marketing & Communication Distribution Healthcare / Medical Services Production non-food Alle economische sectoren uitgezonderd kleinhandel, horeca, zuivere immo-projecten 0% 2011 (87) 2012 (114) 2013 (93) totaal (294) ICT

41 Mediaan gezocht bedrag in 2013: Mediaan geïnvesteerd bedrag 2013 : Welke bedragen? Gezochte bedragen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13% 10% 19% 39% 30% 24% 30% 9% 9% 10% 14% 15% 29% 33% 32% 29% 12% 9% 9% 10% 4% 3% 6% 4% totaal Kup to 1000K up to 500K up to 250K up to 125K up to 75K

42 Deal realisatie # Deals

43 Mediaan geïnvesteerd bedrag

44 Verschaft risicokapitaal naar bron Ark Angels Activator Fund Vervolginvesteringen AAF Ark-Angels Fund BA + lening via PF BA financiering

45 Levensfase Levensfase projecten 100% 90% 10% 12% 11% 11% 80% 21% 24% 22% 22% 70% 60% mature onderneming (+5 jaar) 50% Jonge onderneming (2-5j) 40% 59% 56% 65% 60% Start-up (-2j) Pre-start 30% 20% 10% 0% 10% 8% 3% 7% totaal

46 Starters

47 Groeibedrijven

48 Mature bedrijven

49 Achtergestelde lening Eerste hefboom : BA+ lening Participatiefonds Vlaanderen Max en afhankelijk van BA-inbreng Looptijd 5, 7, 10 jaar met vrijstelling van kapitaal terugbetaling van min. 1 jaar Interessante en vaste rentevoeten Aanvraag via BAN Vlaanderen Compatibel met andere PF-leningen

50 Tweede hefboom: ARK Angels Activator Fund Vlaams risicokapitaalfonds Op initiatief van BAN Vlaanderen Opgericht binnen Arkimedes-regeling (ARKIV-statuut) Met kapitaal VAN ca. 60 Vlaamse Business Angels Als co-investering VOOR alle Vlaamse Business Angels

51 Ark Angels Activator Fund Kapitaal: 14,8 mio Investeringsfocus: seed capital, early stage, growth, maar ook specifiek naar MBI, MBO en overname. Geen sectorfocus (geen themafonds) Focus op ondersegment van de fundingmarkt in een vork van EUR 250K tot 1,5 M Strategie: co-investeringen (preferentieel naast business angels) > Tot max. 4 x BA-bedrag Structuur: gesloten fonds op 10 jaar

52 Conclusie: schitterende leverage door gecombineerde financiering voor BA & Ondernemer Stel : vb. financieringsvraag k Inbreng business angel(s) : 250 k Inbreng Ark Angels Activator Fund : 500 k BA + lening 125 k Starteo/Optimeo 125 k bank: (evt. met waarborg) 500 k Business angels kunnen vandaag met een beperkt bedrag een aanzienlijke hefboom doen ontstaan binnen de financiering van een onderneming.

53 Rol binnen Vlaams beleid BAN Vlaanderen vzw is : erkend partner inzake financiering binnen de Vlaamse platformen Overname & Opvolging Groei & Professionalisering - Andere vaste stakeholders: Unizo, VoKa, VKW. - Looptijd programma s: najaar najaar Partner in Finmix

54 Conclusie BAN Vlaanderen vzw is: Vlaamse speler met lokale toegangen Kanaal voor risicodragend kapitaal + knowhow Deblokkeert moeilijke financierings-situaties Vlotte en discrete werkwijze Hefboom naar andere financieringsbronnen en partners Breed toepassingsgebied Ten dienste van ondernemend Vlaanderen

55 Contact Reginald Vossen Algemeen directeur Tel.: 011/ Mail: Website:

De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen

De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen Iris Detavernier Greenbridge, 11 december 2014 Programma Algemene voorstelling AO Subsidiedatabank Overzicht

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Voorwoord Omdat de overheidsmaatregelen op gebied van financiering nog te weinig bekend zijn, brengt het Agentschap Ondernemen alle bestaande financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen

Nadere informatie

Risicokapitaal in België Hoe kan België zijn positie in risicokapitaal uitbouwen?

Risicokapitaal in België Hoe kan België zijn positie in risicokapitaal uitbouwen? Risicokapitaal in België Hoe kan België zijn positie in risicokapitaal uitbouwen? VOORSTELLING VAN FEBELFIN Voorstelling van Febelfin vzw is de Belgische federatie van de financiële sector. Ze verzoent

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Venture Capital GIDS in België. Sophie Manigart Olivier Witmeur

Venture Capital GIDS in België. Sophie Manigart Olivier Witmeur Venture Capital GIDS in België Sophie Manigart Olivier Witmeur VOORWOORD Beste lezers, Om de activiteiten van hun onderneming te ontwikkelen, moeten ondernemingsleiders hun vak goed beheersen, met name

Nadere informatie

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland 1 Tornado Insider Tornado Insider is een activiteit van de pan-europese technologie research & media organisatie Emerging Technology Research Europe Inc. Voor ondernemers, investeerders en dienstverleners

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van startende ondernemers. Deze kunnen een financieel duwtje in de rug betekenen voor je opstart. Het loont

Nadere informatie

hoe vind ik een investeerder?

hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een inves - teerder? Peter Rikhof Wietze Willem Mulder colofon 2011 C365 Business Media Uitgeverij: C365 Business Media, Muiderberg, www.c365.nl Tweede druk,

Nadere informatie

hoe vind ik een inves - teerder?

hoe vind ik een inves - teerder? hoe vind ik een inves - teerder? Peter Rikhof Wietze Willem Mulder colofon 2011 C365 Business Media Uitgeverij: C365 Business Media, Muiderberg, www.c365.nl Tweede druk, aangepaste versie Ontwerp: Marjolein

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

NULMETING INFORMAL INVESTMENT

NULMETING INFORMAL INVESTMENT NULMETING INFORMAL INVESTMENT Eindrapport Uitgebracht op verzoek van Business Angels Netwerk Nederland Amersfoort, 18 januari 2011 Inhoud VOORWOORD 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling en

Nadere informatie

van Idee tot Onderneming

van Idee tot Onderneming van Idee tot Onderneming Christophe Batan-Lapeyre Jan Strauven Kim Vancauwenberghe Inhoud 1. Ons aanbod 2. Onze werkwijze 3. Het team 4. No cure, no pay 5. Contactgegevens Ons aanbod Far and away the best

Nadere informatie

Van ondernemer tot overnemer.

Van ondernemer tot overnemer. Van ondernemer tot overnemer. Uw overnameproces in acht stappen. Leidraad Pecunia voorbereiden target zoeken target waarderen deal structureren deal financieren deal onderhandelen contract afsluiten integreren

Nadere informatie

4. Financieel Management

4. Financieel Management 4. Financieel Management Docentenversie Inleiding 1. Financiering Genereren 2. Financiële prognoses 3. Succesfactoren en Valkuilen 3. Financieringsstrategieën Als je ondernemerschap definieert als een

Nadere informatie

Economisch Overheidsinstrumentarium. Beleidsprioriteiten 2013-2014

Economisch Overheidsinstrumentarium. Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2239 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Economisch Overheidsinstrumentarium Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president

Nadere informatie

Marketing, verkoopstechnieken, nieuwe technologieën ten dienste van de boekhouder-fiscalist!

Marketing, verkoopstechnieken, nieuwe technologieën ten dienste van de boekhouder-fiscalist! Marketing, verkoopstechnieken, nieuwe technologieën ten dienste van de boekhouder-fiscalist! Inleiding Xavier SCHRAEPEN, Ondervoorzitter BIBF Focus Conjunctuur en key trends GeertGIELENS, Chief Economist,

Nadere informatie

Vademecum. van de kredietaanvragen. Business Angel +

Vademecum. van de kredietaanvragen. Business Angel + Vademecum van de kredietaanvragen Business Angel + 1 INHOUDSTAFEL A. Terminologie 3 B. Doelgroep en karakteristieken 7 C. Criteria a) Ontvankelijkheidscriteria b) Beoordelingscriteria 9 D. De kredietaanvraag

Nadere informatie

MKB Aanpak 2015 EINDRAPPORT. April 2015. Martin Weissmann, BAMBOO In opdracht van het TKI Wind op Zee

MKB Aanpak 2015 EINDRAPPORT. April 2015. Martin Weissmann, BAMBOO In opdracht van het TKI Wind op Zee MKB Aanpak 2015 EINDRAPPORT April 2015 Martin Weissmann, BAMBOO In opdracht van het TKI Wind op Zee 1 SAMENVATTING De doelstelling van het TKI Wind op Zee is om meer MKB als deelnemer aan zich te binden

Nadere informatie

Wegwijs voor ondernemende ontwerpers

Wegwijs voor ondernemende ontwerpers GIDS Inhoud 2 4 6 8 12 16 18 20 24 26 28 32 34 36 40 42 48 54 Wegwijs voor ondernemende ontwerpers Is ondernemen iets voor jou? Het ondernemingsplan In hoofd- of bijberoep? Ondernemingsvormen Stappenplan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 25 juni 2013 Betreft Rapportage Ondernemingsfinanciering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 25 juni 2013 Betreft Rapportage Ondernemingsfinanciering > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

FINANCE. sector GELD OPHALEN VOOR UW BEDRIJF. Erik Dralans. [Febelfin] Geert Jeurissen. [Coforce] Een goed dossier maakt het verschil

FINANCE. sector GELD OPHALEN VOOR UW BEDRIJF. Erik Dralans. [Febelfin] Geert Jeurissen. [Coforce] Een goed dossier maakt het verschil 18 19 sector FINANCE s e c t o r f i n a n c e Erik Dralans. [Febelfin] Was tot 2,5 jaar geleden voorzitter van ING België. Werkte een groot deel van zijn carrière voor de bank in topfuncties over de hele

Nadere informatie

Op zoek naar financieringsmogelijkheden voor uw bedrijf?

Op zoek naar financieringsmogelijkheden voor uw bedrijf? Op zoek naar financieringsmogelijkheden voor uw bedrijf? kijk op: www.mkbfinancieringsgids.nl Dé complete financieringsdatabank Eenvoudige zoekmachine Uitleg kapitaalmarkt Er is meer kapitaal beschikbaar

Nadere informatie

Verkenning financieringsinstrumenten voor innovatie en R&D

Verkenning financieringsinstrumenten voor innovatie en R&D Bijlage 1 Verkenning financieringsinstrumenten voor innovatie en R&D Afbakening: wat wordt verstaan onder risicodragende financieringsarrangementen voor R&D en Innovatie? Risicodragende financieringsarrangementen

Nadere informatie

Financiering door participatiemaatschappijen

Financiering door participatiemaatschappijen Fiscaal Financiering door participatiemaatschappijen Ferdi Kramer 1 uur nettoonderwijs Drs. F.T. Kramer is partner bij Rembrandt Fusies & Overnames. Trefwoorden: overnamefinanciering, financieringsbron,

Nadere informatie

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING 1. Groeifinanciering binnen een KMO:. op zoek naar een gezonde financiële structuur Inhoudstafel 1. Groeifinanciering in een KMO:...

Nadere informatie

Dit dossier wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Trends

Dit dossier wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Trends Dit dossier wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Trends MEI 2015 WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE DUE DILIGENCE Beperk uw risico bij een overname.

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie