Masterclass Incentives: Golden rules voor structurering. Jeroen Smits Johan Vrolijk Bas Glas Ewoud van Gellicum Edward van Wezel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterclass Incentives: Golden rules voor structurering. Jeroen Smits Johan Vrolijk Bas Glas Ewoud van Gellicum Edward van Wezel"

Transcriptie

1

2 Masterclass Incentives: Golden rules voor structurering Jeroen Smits Johan Vrolijk Bas Glas Ewoud van Gellicum Edward van Wezel

3 Private Equity Summit Management Incentives: Golden rules voor structurering 22 April 2015

4 Agenda I. Uitgangspunten management incentives II. Verschillende typen III. Economics Management Incentives IV. Plaats in de transactie en documentatie V. Vormgeving MPP VI. Fiscale aandachtspunten VII.Golden Rules 4

5 I. Uitgangspunten Management Incentives Het rendement op het geïnvesteerde vermogen van de investeringsmaatschappij is voor een belangrijk deel afhankelijk van de inspanningen en prestaties van het management Doel: alignment of interests: door het management te laten participeren in de onderneming / de portfolio company; daarmee beoogt de investeringsmaatschappij het management te motiveren tot prestaties die leiden tot een hoge(re) opbrengst bij de verkoop van de portfolio company, de exit door afstemming vooraf over de governance, het business plan en de exit doelstellingen Echter, geen volledige alignment of interests: het risicoprofiel en de uiteindelijke return on investment van het management en de investeringsmaatschappij zijn niet hetzelfde manager is in de eerste plaats bestuurder, daarnaast ook aandeelhouder Hoogte investering management: hoog genoeg dat het management daadwerkelijk wordt gemotiveerd om het gewenste rendement bij exit te realiseren, terwijl bij onvoldoende rendement of waardedaling een flinke financiële aderlating optreedt echter ook niet prohibitief hoog 5

6 II. Verschillende typen management incentives Transactie- en performance bonussen Toegesneden op individuele werknemers Hoogte bonus afhankelijk van: (i) bij exit gerealiseerde opbrengst of (ii) periodieke performance van de onderneming Aandelenplannen, opties, phantom stock, SARS Minder toegesneden op individuele werknemers; tailoring te bereiken via bijvoorbeeld vesting conditions Impact op juridische structuur, afhankelijk van het gebruikte instrument Management Participatie Plan In principe slechts bedoeld voor top management Diversifiëring tussen deelnemers hoofdzakelijk door omvang investering Grote impact op structuur 6

7 III. Economics: transactie en performance bonussen Transactie bonus: Long term instrument, dat pas tot uitbetaling komt bij een exit of ander van tevoren bepaald moment Incentive parameters minder gemakkelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden Bonus komt ten laste van de onderneming Geen on-going impact op financiële resultaten onderneming, maar wel verdisconteerd bij exit Performance bonus: short term instrument, dat periodiek (vaak jaarlijks) tot uitkering komt Incentive parameters gemakkelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden Bonus komt ten laste van de onderneming On-going impact op financiële resultaten onderneming en daarmee mogelijk op de waardering bij exit 7

8 III. Economics: aandelenplannen, opties, phantom stock, SARS Aandelenplannen: In de regel long term instrument, dat pas tot uitbetaling komt bij een exit of ander van tevoren bepaald moment Incentive parameters met name via vestingschedule; aandelen delen gelijkelijk met de investeerder Alternatief: speciale klasse aandelen met een afwijkende winstgerechtigdheid. Opbrengst niet ten laste van de onderneming Geen on-going impact op financiële resultaten onderneming Opties: Kan zowel long term als short term instrument zijn, afhankelijk van uitoefenperiode (European style vs US style) Incentive parameters krijgen met name vorm middels de uitoefenprijs en de vesting; volatiele opbrengst Opbrengst niet ten laste van de onderneming, tenzij de opties cash settled worden Geen on-going impact op financiële resultaten onderneming, tenzij de opties cash settled worden 8

9 III. Economics: aandelenplannen, opties, phantom stock, SARS Phantom stock, SARS: Kan zowel long term als short term instrument zijn, afhankelijk van de voorwaarden Incentive parameters krijgen vorm middels de reference stock en het vestingschedule; volatiele opbrengst Bij settlement in kind van phantom stock, komt opbrengst niet ten laste van de onderneming. SARS zijn regulier cash settled en komen wel ten laste van de onderneming Impact op financiële resultaten onderneming afhankelijk van type instrument en settlement methode 9

10 III. Economics: MPP algemeen Algemeen: Long term instrument, dat pas tot uitbetaling komt bij een exit Incentive parameters via: Financierings- / kapitaalstructuur Omvang deelname (sweet equity versus strip) vestingschedule. Opbrengst niet ten laste van de onderneming Geen on-going impact op financiële resultaten onderneming 10

11 III. Economics: MPP in detail Financiering: vreemd vermogen; bijv. bankleningen aandeelhoudersfinanciering (aandeelhoudersleningen of (cumulatief) preferente aandelen) In de gebruikelijke private equity structuren investeert het management alleen/hoofdzakelijk door middel van gewone aandelen; bij meerdere klassen ook wel aangeduid als: sweet equity De investeringsmaatschappij neemt (het grootste gedeelte van) de benodigde aandeelhoudersfinanciering voor haar rekening in de vorm van (cumulatief) preferente aandelen of achtergestelde aandeelhoudersleningen en investeert daarnaast in de gewone aandelen Envy ratio: de verhouding van de investering van de investeringsmaatschappij voor een 1% belang in de portfolio company tot de investering van management voor een 1% belang in de portfolio company Bij de bepaling van de investering wordt zowel naar de gewone aandelen als naar de aandeelhoudersleningen of preferente aandelen gekeken. envy verwijst naar het potentieel het hogere rendement van de investering van het management. Echter: ook een hoger risicoprofiel omdat de gewone aandelen de laagste preferentie hebben 11

12 III. Economics: MPP in detail Hefboomwerking Door de financiering met veel vreemd vermogen en aandeelhoudersleningen / preferente aandelen ontstaat een hefboomwerking ten opzichte van de gewone aandelen De hefboom wordt versterkt doordat in de regel de rente op de achtergestelde aandeelhoudersleningen niet jaarlijks wordt betaald maar wordt toegevoegd aan de hoofdsom (hetzelfde geldt indien gewerkt wordt met cumulatief preferente aandelen) als gevolg waarvan de het bedrag van de aandeelhouderslening toeneemt. De hefboom wordt verminderd door aflossing op de banklening Deze hefboomwerking is een belangrijk gegeven: Enerzijds: neemt de waarde van de onderneming toe, dan neemt het rendement op de gewone aandelen bij een exit exponentieel toe Anderzijds: blijft de waarde van de onderneming gelijk of neemt de waarde af, dan verdampt het rendement op de gewone aandelen bij een exit en kan het management tevens zijn investering kwijtraken 12

13 III. Economics: MPP in detail De hefboom kan de alignment of interest opheffen als de waardeontwikkeling van de onderneming achterblijft en het management bij een exit buiten de boot dreigt te vallen Risico s als investering van management onder water staat: Management raakt gedemotiveerd Management neemt teveel risico s in de bedrijfsvoering van de portfolio company De alignment of interest kan in een dergelijke situatie worden hersteld door: catch-up (regeling waarmee (bijvoorbeeld) de preferentie ten gunste van de gewone aandelen wordt aangepast) exit-bonus Het rendement van management kan (extra) worden verhoogd door gebruik te maken van een ratchet (NB dit verhoogt het risico van de investering van management in principe niet): Intrekking om niet van door de investeringsmaatschappij gehouden (klasse) aandelen conversie van aandelen van de investeringsmaatschappij in aandelen met minder winstrechten (bij een gelijke nominale waarde) Uitgifte van extra aandelen aan het management (om niet) 13

14 III. Economics: MPP een voorbeeld 30% stijging ondernemingswaarde eigen vermogen aandeelhoudersfinanciering bankleningen Onderneming Financiering Entry waarde Financiering Onderneming Exit waarde 14

15 IV. Plaats in de transactie en documentatie: Bonussen, aandelenplannen, opties, phantom stock, SARS Transactie en performance bonussen : Geen vaste plaats in de transactie Afspraken kunnen na closing plaatsvinden dan wel gelijktijdig met de onderhandeling / overeenstemming over de transactie Documentatie: Individuele arbeidsovereenkomst / bonus plan / toekenningsbrief Aandelenplannen, opties, phantom stock, SARS: Afspraken vaak gelijktijdig met de onderhandeling / overeenstemming over de transactie Documentatie: Individuele arbeidsovereenkomst / toekenningsbrief Aandelen/optie plan Aandeelhoudersovereenkomst, statuten van de Bidco & portfolio company (en administratievoorwaarden bij gebruik van een STAK) 15

16 IV. Plaats in de transactie en documentatie: het MPP Onderhandeling / overeenstemming met het management over het MPP: Gelijktijdig met de onderhandeling / overeenstemming over de transactie dan wel overeenstemming als opschortende voorwaarde voor closing van de transactie tussen verkoper en investeringsmaatschappij. Onderhandelingen met het management vaak pas gevoerd als er redelijke mate van uitzicht op een transactie is tussen investeringsmaatschappij en verkoper (uitzondering: bijv. in een auction) Mogelijk loyaliteitsconflict tussen het management en de verkopers in de onderhandelingen Bij meerdere potentiele kopers is een goede verstandhouding met management in de onderhandeling over het MPP vaak van groot belang voor het succes van een koper Documentatie: Management term sheet Aandeelhoudersovereenkomst, statuten van de Bidco & portfolio company (en administratievoorwaarden bij gebruik van een STAK) Management certificate, management letter of representation, reps & warranties 16

17 V. Vormgeving van een MPP een term sheet Relevante onderwerpen waarover afspraken in de MPP term sheet moeten worden gemaakt: Kerngetallen: enterprise value, koopprijs, financiering, samenstelling eigen vermogen Governance Samenstelling bestuur & RvC Bevoegdheden & minority protection (Business plan) Eligibility & Investment level management (op welk niveau investeert management) Prijs en moment van investeren (incl. roll over van proceeds voor zittende managers & warehousing) Leaver bepalingen Tag along & drag along Transaction fees Tax considerations & ruling (incl. meewerkverplichting investeringsmaatschappij) Inhoud aandeelhoudersovereenkomst Permitted transfers, anti-dilution wijziging in de structuur Management reps & warranties 17

18 V. Vormgeving van een MPP Typische MPP structuur Various investor entities Investor Feeder CEO Personal Holding company Bidco Target Other Managers STAK De CEO (en eventuele andere key bestuurders) zal vaak via zijn eigen houdstermaatschappij (willen) investeren De investeringsmaatschappij wil vaak dat management (buiten de CEO) via een STAK investeert Een deel van de voordelen van het gebruik van de STAK zijn weggenomen met het inwerkingtreden van de Flex-BV Echter een STAK heeft nog steeds bepaalde voordelen: Intrekking certificaten zonder medewerking van de desbetreffende manager Neerlegging van de rechten en verplichtingen van management in de administratievoorwaarden 18

19 VI. Fiscale aandachtspunten: Algemeen Relevante elementen bij de bepaling van de belastingheffing over het rendement / bij exit: Box 1 (progressief tot 52%): Het management incentive kwalificeert integraal als loon (bijv bij vormgeving als een SAR) Het management incentive kwalificeert als een lucratief belang, tenzij voor onmiddellijke box 2 heffing wordt gekozen Box 2 (25%): het betreft een participatie van 5% of meer in een klasse aandelen Box 3 (30% over een fictief rendement van 4%): alle overige gevallen Sfeerovergangen (verschuiving van het management incentive van de ene naar de andere box) zijn een punt van aandacht: Afrekenen Mogelijk dubbele heffing 19

20 VI. Fiscale aandachtspunten: Bonussen, Aandelenplannen, opties, phantom stock, SARS Bonussen: Box 1 heffing bij vervulling voorwaarden voor uitbetaling Aandelenplannen: Box 1 heffing over de waarde bij (onvoorwaardelijke toekenning) minus betaalde prijs Waarderingsdiscussie met de fiscus Daarna: box 2 of box 3 Opties: Box 1 heffing bij uitoefening Phantom stock, SARS: Box 1 heffing bij onvoorwaardelijk worden 20

21 VI. Fiscale aandachtspunten: MPP Belastingheffing upfront: Met andere woorden zit er een loonelement in de investering waarover loon- en inkomstenbelasting verschuldigd is Dit wordt door de fiscus vaak als pressiemiddel gebruikt om op de door de fiscus gewenste belastingheffing over het rendement / bij exit te komen Belastingheffing over het rendement / bij exit: Box 1 / box 2 / box 3 Lucratief belangheffing Belastingheffing met betrekking tot eventueel te vergoeden advieskosten: Dit wordt door de fiscus vaak als loon in natura gezien, waarover loonheffing zal moeten worden voldaan 21

22 VI. Fiscale aandachtspunten: MPP Relevante elementen bij de bepaling of er een loonelement in het MPP zit: Intrinsieke waarde op het moment van instap Bijv. management betaalt minder dan de investeringsmaatschappij Een dergelijk loonelement leidt in de regel tot loonheffing upfront Leaverbepalingen die downside protection bieden loonheffing upfront of bij vertrek Separaat lucratief belang Het potentiele rendement op het MPP is - in de visie van de fiscus - ho(o)g(er) dan gebruikelijk/ markt rendement De loonheffing hierover is inzet van onderhandelingen met de fiscus De ervaring is dat fiscus in principe bereid is hiervan af te zien als box 2 heffing wordt aanvaard 22

23 VI. Fiscale aandachtspunten: MPP Twee constitutieve elementen bij de bepaling of er sprake is van een lucratief belang: Mede een beloning beogen te zijn voor werkzaamheden (statische toets) Bijzondere vermogensbestanddelen of schulden (dynamische toets) Lucratief belang regels zijn zowel bij onmiddellijk als bij middellijk gehouden belangen van toepassing Belastingheffing ten aanzien van een lucratief belang: Hoofdregel: box 1 - progressief tarief: 52% Indien lucratief belang wordt gehouden middels houdster: box 2 25% Voorwaarde box 2 heffing: ten minste 95% van de voordelen worden in hetzelfde kalender jaar in de box 2 heffing betrokken Bijzondere vermogensbestanddelen of schulden: Aandelen met hefboommechanisme of een lucratief element Vorderingen/schulden die gelinked zijn aan management- of aandeelhoudersdoeleinden Vermogensrechten die hiermee overeenkomen of vergelijkbaar zijn 23

24 VI. Fiscale aandachtspunten: financiering Financiering investering management (skin in the game): Arm s length voorwaarden; anders mogelijk loon voordeel De oude personeelsleningsregels zijn niet meer van toepassing Bijzondere features (zoals limited recourse) kunnen een impact hebben op de fiscale kwalificatie van het management incentive 24

25 VI. Golden Rules Stem complexiteit en kosten van management incentive af op omvang onderneming & sophistication deelnemers Bedenk goed wat je wil bereiken met het management incentive en of dit op een eenvoudiger manier kan Fiscale en andere regelgeving kan op den duur veranderen (e.g. crisis heffing); houdt dat in gedachte bij de toekenning en vormgeving van management incentives Rendement & risico's in een MPP moeten goed op elkaar afgestemd zijn Communiceer duidelijk met management over de commitment die van hen wordt verwacht: zoals doorrol, garanties, etc. MPP met een pref structuur werkt; een waterfall structuur ligt lastig en leidt vaak tot discussies met de fiscus Des te hoger het rendement van een MPP, des te groter het risico op discussies met de fiscus; 25

26 Panel - discussie topics Vuistregels wanneer een bepaalde vorm van management incentive? Type business Marktomstandigheden Invloed van fiscale regels op keuze management incentive Invloed huidige politieke klimaat & publieke opinie? Vesting: lineair, performance afhankelijk, of anders? Investering door management: hoeveel skin in the game? Hoe om te gaan met een management incentive die onder water staat Doorrol (deel van) opbrengst management incentives: ervaringen Management garanties: vuistregels ten aanzien van caps? Loyaliteits conflicten als gevolg van management garanties onder management incentive plan koper 26

27 Amsterdam Brussels Luxembourg Stibbetoren Central Plaza Rue Jean Monnet 6 Strawinskylaan 2001 Loksumstraat Luxembourg 1077 ZZ Amsterdam BE-1000 Brussels Grand Duchy of Luxembourg The Netherlands Belgium T T T F F F Dubai Hong Kong London New York Dubai International Financial Centre Hutchison House Exchange House 489 Fifth Avenue, 32nd floor Gate Village 10 10/F, Suite Primrose Street New York, NY Level 3 Unit Harcourt Road London EC2A 2ST USA P.O. Box Central United Kingdom T Dubai UAE Hong Kong T F T T F F F

28 Masterclass Incentives: Golden rules voor structurering Jeroen Smits Johan Vrolijk Bas Glas Ewoud van Gellicum Edward van Wezel

29 PLATINUM PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS

30 Meld u aan via MenA.nl M&A Community: meer kennis meer deals 21 mei M&A Forum The City Rothschild Londen 10 juni M&A Forum Stibbe Amsterdam 27 augustus M&A Zomerforum De Brauw Blackstone Westbroek 16 september Corporate Growth Summit KPMG Amstelveen 28 oktober M&A Forum Stibbe Amsterdam 18 november M&A Forum ABN AMRO Amsterdam 10 december M&A Awards Beurs van Berlage Amsterdam

Managementparticipatie bij private equity investeringen (I)

Managementparticipatie bij private equity investeringen (I) Managementparticipatie bij private equity investeringen (I) Over alignment of interests en conflict of interests Mr. H. Uittien en mr. S.A. Alleman In deze bijdrage besteden wij aandacht aan de positie

Nadere informatie

Managementparticipatie bij private equity investeringen (II)

Managementparticipatie bij private equity investeringen (II) Managementparticipatie bij private equity investeringen (II) Over alignment of interests en conflict of interests Mr. H. Uittien en mr. S.A. Alleman Dit artikel over managementparticipaties bij private

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

KENNISBANK TERMINOLOGIE. Specialisten in Bedrijfsovername Advies Financiering & Reorganisatie Interim Management http://www.eagletradevision.

KENNISBANK TERMINOLOGIE. Specialisten in Bedrijfsovername Advies Financiering & Reorganisatie Interim Management http://www.eagletradevision. KENNISBANK Inleiding Er wordt in onze wereld veel met vaktermen en specifiek jargon gesproken. Wij proberen in onze communicatie, zoveel mogelijk dit jargon te vermijden. Onderstaande lijst bevat veel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 18 november 2008

Nadere informatie

De Invoering van SFAS 123(R): Een Juiste Beslissing?

De Invoering van SFAS 123(R): Een Juiste Beslissing? De Invoering van SFAS 123(R): Een Juiste Beslissing? Erasmus University Rotterdam Erasmus School of Economics Department of Economics Supervisor: Dhr. A. Tukker Naam: Arjen Wisserhof Examennummer: 302643

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal mw. drs. H. Menninga Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober

Nadere informatie

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Mr. L.P. KeIjzer Discussies over risicoallocatie en zekerheidstelling worden steeds vaker opgelost of voorkomen met een Warranty

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

Handleiding participatie overeenkomst

Handleiding participatie overeenkomst Handleiding participatie overeenkomst Inleiding In de aanloop naar een participatie dienen diverse onderwerpen aan de orde te komen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Uiteraard staan de commerciële

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Actief beleggen in Europese vastgoedondernemingen Het copyright op dit Prospectus berust bij ActivInvestor

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V.

Prospectus Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Select

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Impact van vennootschapsbelasting op vastgoedinvesteringsbeslissingen

Impact van vennootschapsbelasting op vastgoedinvesteringsbeslissingen Een analyse van fiscaliteit in de standaard financieringstheorie vergeleken met vastgoedinvesteringen in de praktijk, gezien vanuit de institutionele belegger. Master Thesis Amsterdam School of Real Estate

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Initiatiefnota Private equity: einde aan de excessen INITIATIEFNOTA PRIVATE EQUITY: EINDE AAN DE EXCESSEN. Inhoudsopgave

Initiatiefnota Private equity: einde aan de excessen INITIATIEFNOTA PRIVATE EQUITY: EINDE AAN DE EXCESSEN. Inhoudsopgave INITIATIEFNOTA PRIVATE EQUITY: EINDE AAN DE EXCESSEN Inhoudsopgave 1. Voorstellen 1.1. Beslispunten 1.2. Financiële consequenties 2. Inleiding 2.1. Aanleiding voor de initiatiefnota 2.2. Doel en strekking

Nadere informatie

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten INHOUDSOPGAVE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1 INLEIDING...4 1.1 GEGEVENS SNS SECURITIES...4 2 BELEGGEN VIA SNS SECURITIES...4 2.1 BELEGGINGSADVIES...4

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9

p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 Beleggingsfonds Ducatus Participaties I (een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht) PARTICIPATIES OP NAAM Dit prospectus ( Prospectus ) is opgesteld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST?

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? B. Bier 6.1 Inleiding Het prettige van het onderwerp uitkeringen aan aandeelhouders is dat het, zolang er kapitaalvennootschappen zijn altijd in de belangstelling

Nadere informatie

AEAM Funds. Prospectus

AEAM Funds. Prospectus AEAM Funds Prospectus 10 oktober 2014 Inhoud Belangrijke informatie 3 Klachtenprocedure 3 1. Inleiding 4 2. Doel en beleggingsbeleid; risicoprofiel 5 3. Deelname in AEAM Funds 12 4. Structuur 15 5. Fiscale

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Het belang van werknemersaandeelhouderschap is vanuit verschillende management theorieën te benaderen.

Het belang van werknemersaandeelhouderschap is vanuit verschillende management theorieën te benaderen. Werknemersaandeelhouderschap Een vergelijking tussen Nederland en de Verenigde Staten In de VS komt werknemersaandeelhouderschap veel meer voor dan in Nederland. In de VS is werknemersaandeelhouderschap

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V.

Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Mix Fonds N.V.

Nadere informatie