Middenspanningsdistributie Handleiding 2015 RM6. AA10-AA20 24 kv. Smart Recloser

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Middenspanningsdistributie Handleiding 2015 RM6. AA10-AA20 24 kv. Smart Recloser"

Transcriptie

1 Middenspanningsdistributie Handleiding 2015 RM6 AA10-AA20 24 kv Smart Recloser

2

3 Smart Recloser RM6 Algemeen overzicht Snelle opstart 5 Aansluitingen 9 Werkingsprincipe 14 Beschrijving van de menu s 24 Verbinding met PC & Tablet, Scada interface 39 Bijlagen 48 MVB BE/NL 1

4 Inhoudstafel Symbolen, conventies, veiligheid Snelle opstart Toegankelijk via de voorzijde Roterende LS-kast Aansluiting van de 230V Aansluiting deurcontact....5 Aansluiting van de DMCR van de transformator....6 Indienststelling Parameters van de cabine....6 Test van de automatische wederinschakeling en van de minimumspanningsfunctie Aansluitingen Achter de voorplaat Toegankelijk via de voorzijde Aansluiting van de 230V Aansluiting van de DMCR van de transformator: XB33.X Aansluiting deurcontact: XB33.x Aansluiten van de contacten voor de klanten: XB Onder de roterende LS-kast Aansluiten van de hulpcontacten Onder spanning zetten Meerdere Smart Reclosers Werkingsprincipe Evolutie van de behoeften De spanning op de lus verdwijnt De lusspanning keert terug Minimumspanningsfunctie De alarmen Alarm temperatuur: ID Alarm daling van de druk SF6: ID: Alarm voeding van de PS100: ID 8 tot Alarm kritieke stroom op VIP410: ID 28 tot Alarm afwezigheid USB-stick: ID Alarm opening door afwezigheid van spanning op het barenstel: ID Alarm van communicatiefout: ID 2 tot Alarm wegens niet-conforme spanningen: ID 37 tot De fouten Opening vermogenschakelaar via de VIP410: ID 118 tot Historiek van de kortsluitingen Opening van de gecombineerde lastschakelaar met zekeringen: ID 114 tot Fout temperatuur transformator: ID 102 tot Kritieke druk van de SF6: ID Kritiek olieniveau van de transformator: ID 106 tot Kritieke druk van de transformator: ID 110 tot Niet sluiten van de beveiliging (Q/D/B): ID 123 tot Niet openen van de beveiliging (Q/D/B) : ID 127 tot Beschrijving van de menus Menu «home» Kleurencodes van de apparatuur in de zone synoptiek Manuele of automatische herinschakeling Manueel openen en sluiten Menu talen Druk SF Laadtoestand batterij (optie met PS100) Datum + uur en softwareversie Menu Alarmen en fouten MVB BE/NL

5 Inhoudstafel Menu van de parameters Parameters van de cabine met RM6-apparatuur Parameter van de OTB Parameters van de PS100 (optie) Parameter van het barenstel Parameters van de beveiliging Test MNR Aanpassing van datum en uur Aanpassing IP Ethernet Activering van Vijeo Design Air (optie) Menu historiek Modbus communicatie Ethernet communicatie HMI-SCU I/O OTB I/O (Optie) Tellers PS100 en batterij Evenementen PLC toepassing Beveiliging met een vermogensschakelaar Kortsluiting Uitschakelcurven van de VIP Vervangen van de HMI-SCU Actualisering van de tellers Verbinding van PC, Tablet, Smart Phone en Scada Inleiding Ethernet interface ingewerkt in de voorplaat (optie) Webgate (Optie) Aansluiting via een kabel Verbinding via WIFI Vijeo Design air Beheer van de «Users» en veiligheid Beheer van de «Users» en veiligheid Beheer van de «Users» en veiligheid Scada Interface (Optie) Bijlagen Pop-up boodschap: ALARM Pop-up boodschap: FOUT Configuratie van de VIP Laadgeschiedenis Modbus 1/ Modbus 2/ Personalisering van de uitgangen Functie O Aanhouden van de uitgangsrelais O VDS-LRM Onderhoud FAQ Ontlading van de batterij Tabel met de registers voor Scada (optie) Consultatie van de logs op USB-sleutel Consultatie via Webgate Consultatie van de logs op USB-sleutel Consultatie van de logs via een PC MVB BE/NL 3

6 Symbolen, conventies, veiligheid Hieronder vindt u een overzicht van de symbolen die in dit document gebruikt worden om u de mate van gevaar weer te geven volgens de verschillende situaties. GEVAAR : indien deze richtlijn niet wordt gerespecteerd, brengt dit ernstige wonden of de dood met zich mee. WAARSCHUWING : indien deze richtlijn niet wordt gerespecteerd, kan dit ernstige wonden of de dood met zich meebrengen. OPGELET : indien deze richtlijn niet wordt gerespecteerd, kan dit wonden met zich meebrengen. Dit waarschuwingssignaal kan eveneens gebruikt worden om handelingen te signaleren die schade kunnen berokkenen aan het RM6 materiaal. Informatie aanbeveling: Wij vestigen uw aandacht op dit specifieke punt Schneider Electric, tot uw dienst Neem contact op met de diensten van Schneider Electric om een diagnose te stellen en raad te geven Contacteer uw commercieel contactpersoon die u in contact brengt met het dichtstbijzijnde dienstencentrum van Schneider Electric of bel het algemeen nummer : in Ukkel België. Meer info op Verspreidingsregels Veiligheidsregels Het doel van deze publicatie is om een correcte installatie van het RM6 materiaal te realiseren. Dit document is geen commercieel document, maar een strict technisch document opgesteld door Schneider Electric. Alle hierna besrchreven handelingen moeten uitgevoerd worden volgens de huidig geldende veiligheidsnormen, onder verantwoordelijkheid van een competente autoriteit. De installateur moet vertrouwd zijn met het materiaal en moet toestemming hebben om te mogen schakelen op het RM6 materiaal. Onderneem het werk enkel nadat u alle uitleg in dit document heeft gelezen en begrepen. Indien u moeilijheden ondervindt bij het respecteren van deze regels, gelieve zich dan te wenden tot Schneider Electric. Dit symbool verwijst naar het document C2-112, de versie van 23 mars 2015 beschikbaar op 4 MVB BE/NL

7 Snelle opstart Aansluitingen Toegankelijk via de voorzijde Het verhoogde LS-compartiment van de RM6 wordt gemonteerd en bekabeld in onze werkplaats, en bevat: De batterijlader PS100 De batterij 12V= Een LS-koffer die is uitgerust met LS-vermogensschakelaars De HMI-SCU die dienst doet als Human Machine Interface (HMI) en als controleur, alles in één enkel product. Vanaf de versie 2014, is het LS-compartiment toegankelijk vanaf de voorzijde van het apparaat, hetgeen een eventuele vervanging van bepaalde componenten (batterij, relais, mitop...) door de naverkoopdienst vergemakkelijkt. Om dit compartiment te openen, moet de bovenplaat eerst worden losgemaakt, daarna kan de voorplaat losgemaakt en geopend worden. Zie «Achter de voorplaat», pagina 9 Roterende LS-kast Het LS-compartiment werd zodanig gemaakt dat het naar achter kan kantelen. Dit vergemakkelijkt het aansluiten van de kabels voor de LS-accessoires. De LS-kast is uitgerust met een kabeldoorvoeropening langs elke kant om de klemmenstroken voor de klanten eenvoudig te kunnen bereiken. Zie «Onder roterende LS-kast», pagina 12 Aansluiting van de 230V De 230Vac dient te worden aangesloten op de klemmenstrook XB2, klem 1 en 2 Aansluiting deurcontact Het gebruik van een deurcontact biedt 2 voordelen: Het scherm van de Smart recloser licht op wanneer de deur van het lokaal geopend is. Dit zal de levensduur verlengen. De Smart Recloser registreert alle openingen/ sluitingen van de toegangsdeur van de cabine, en slaat dit op in een log. Aansluiten van het NO contact bij gesloten deur tussen de XB33.x.5 en de XB33.x.+24 MVB BE/NL 5

8 Snelle opstart Aansluitingen Zie schema vorige pagina Aansluiting van de DMCR van de transformator De DMCR beschikt over 4 contacten: Alarm bij een temperatuur van 90 C Fout bij een temperatuur van 100 C wegens een langdurige overbelasting Fout van te hoge druk mogelijks door een kortsluiting tussen windingen Fout van het olieniveau Aansluiten van de DMCR als volgt XB33.X.+24 <-> 2,5,8,11 voeding 24+ XB33.X.3 <-> 9 alarm temperatuur XB33.X.1 <-> 3 Fout olieniveau XB33.X.2 <-> 6 Fout overdruk XB33.X.4 <-> 12 Fout temperatuur Indienststelling Sluiten van de 2 vermogensschakelaars: AC (Q1) en DC (Q3). De Smart Recloser start op. Indien u meer dan 1 MS-beveiliging heeft, bijvoorbeeld een IQQ, dan heeft u een LS-vermogensschakelaar Q2 voor elke MS-beveiliging, die toelaat elke motorisatie te isoleren. In het geval van een IQQ, zijn dit dus 2 stuks. Parameters van de cabine Druk op Eventueel veranderen van het telefoonnummer dat verschijnt in de pop-up menu s van de alarmen en fouten. Het voorgedefinieerd nummer is dat van Schneider Electric België Stel de GPS-coördinaten in Standaard zal het scherm doven na 10 min op voorwaarde dat de deur gesloten is (NO contact op de deur of als het contact niet is aangesloten) Stel de waarde 1 in indien een USB-stick aanwezig is voor het opslaan van de logs Wanneer u iets verandert, verschijnt een validatieknop Valideer uw keuze door op de knop te drukken De veranderingen verschijnen in de kolom in het midden «Huidige waarde» 6 MVB BE/NL

9 Snelle opstart Simulatie van de spanningsaanwezigheid Test van de automatische wederinschakeling en van de minimumspanningsfunctie Bij de installatie van de RM6, zijn de kabels van de lus niet onder spanning. De Smart Recloser laat toe om de aanwezigheid van spanning op het barenstel te simuleren, voordat het toestel in dienst wordt genomen. Druk op Zet de simulatiemodus op 1 (verander waarde 2 naar 1) Zet eventueel de simulatie van de aanwezigheid van spanning op 1 Valideer Controleer de gekozen wijzigingen MVB BE/NL 7

10 Snelle opstart Simulatie van de spanningsaanwezigheid De Smart Recloser geeft weer dat het apparaat zich in de simulatiemodus bevindt (knipperen) Samengevat: Druk op de knop «Manu» om van modus te veranderen en over te schakelen naar automatische wederinschakeling De knop onderaan laat toe om te wisselen tussen spanning aanwezig (U=1) en spanning afwezig (U=0) door er afwisselend op te drukken. Met de knop «Exit» kan de simulatiemodus verlaten worden. De aanwezigheid van spanning op het barenstel keert terug naar zijn normale toestand Het barenstel is schijnbaar onder spanning en wordt in het rood weergegeven (rood = onder spanning; groen = spanningsloos) Werkwijze: Klik op de knop «Manu» en selecteer uw keuze door te drukken op «Automatische modus» Neem de aarde weg De vermogensschakelaar of gecombineerde lastschakelaar met zekeringen zal sluiten na een vertraging van 2 minuten zoals vastgelegd door Synergrid Simuleer afwezigheid van spanning a.d.h.v. de knop die overgaat van naar De beveiliging opent na 3 sec Verlaat de simulatiemodus door te drukken op de knop 8 MVB BE/NL

11 Aansluitingen Achter de voorplaat Toegankelijk via de voorzijde Het verhoogde LS-compartiment van de RM6 wordt gemonteerd en bekabeld in onze werkplaats, en bevat: De batterijlader PS100 De batterij Een LS-koffer die is uitgerust met LS-vermogensschakelaars De HMI-SCU doet dienst als Human Machine Interface (HMI) en als controleur, alles in één enkel product. Het LS-compartiment is toegankelijk vanaf de voorzijde van het apparaat, hetgeen een eventuele vervanging van bepaalde componenten (batterij, relais, mitop...) door de naverkoopdienst vergemakkelijkt. Om dit compartiment te openen, moet de bovenplaat eerst worden losgemaakt en weggenomen. Daarna kunt u het voorpaneel losschroeven. Eerst dient u de onderste schroeven los te maken van de voorplaat en als laatste de bovenste. De LS-kast is uitgerust met een opening langs elke kant om de de kabels naar binnen te brengen. MVB BE/NL 9

12 Aansluitingen Achter de voorplaat Aansluiting van de 230V De 230Vac dient aangesloten te worden op de klemmenstrook XB2, klem 1 en 2 Aansluiting van de DMCR van de transformator: XB33.X Wij raden u ten strengste aan om elk contact van de DMCR/DGPT2 apart aan te sluiten op de klemmenstrook XB33.X zodat de Smart Recloser u de juiste boodschap weergeeft in geval van een alarm of een fout. De DMCR beschikt over 4 contacten: Alarm bij een temperatuur van 90 C Fout bij een temperatuur van 100 C wegens een langdurige overbelasting Fout van te hoge druk mogelijks door een kortsluiting tussen windingen Fout van het olieniveau Aansluiten van de DMCR als volgt XB33.X.+24 <-> 2,5,8,11 voeding 24+ XB33.X.3 <-> 9 alarm temperatuur XB33.X.1 <-> 3 Fout olieniveau XB33.X.2 <-> 6 Fout overdruk XB33.X.4 <-> 12 Fout temperatuur Aansluiting deurcontact: XB33.x.5 Het gebruik van een deurcontact biedt 2 voordelen: Het scherm van de Smart Recloser licht op wanneer de deur van het lokaal geopend is. Dit zal de levensduur verlengen. De Smart Recloser registreert alle openingen/sluitingen van de toegangsdeur van de cabine, deze worden opgeslagen in de log. Aansluiten van het NO contact bij gesloten deur tussen de XB33.X.5 en de XB33.X MVB BE/NL

13 Aansluitingen Achter de voorplaat Aansluiten van de contacten voor de klanten: XB34 De volgende contacten zijn ter uwer beschikking voor de Smart Recloser: Klem 1: NO als er geen spanning op het barenstel aanwezig is. Deze informatie vermijdt de nood aan een spanningsdetector Wega 2.2 met een tweede Smart Recloser. Bijvoorbeeld: IDI + MF + IQQ met Smart recloser op IDI: spanningsdetectie op de 2 lusschakelaars Contact beschikbaar voor spanningsaanwezigheid Smart recloser op IQQ De spanningsdetectie komt van de Smart recloser van de IDI Klem 2: NO als de deur gesloten is Zie «Aansluiting deurcontact: XB33.x.5», pagina 10 Klem 3: NO als de lastschakelaar van functie 1 open is Klem 4: NO als de lastschakelaar van functie 2 open is Klem 5: NO als de lastschakelaar van functie 3 open is 2 mogenlijkheid Klem 6: NO als de lastschakelaar van functie 4 open is (OTB) Klem 6 : NO werking van beveiliging 1 Klem 7: NO als er geen alarm is voor het SF6-gas Zie «Alarm daling van de druk SF6: ID:1», pagina 17 Klem 8: NO bij afwezigheid van een alarm of een fout op de transformator Zie «Alarm temperatuur: ID », pagina 17 Klem 9: alarm of fout transfo 2 Klem 10: alarm of fout transfo 2 Klem 11: Beveiliging 1 Klem 12: Beveiliging 2 Klem 13: Beveiliging 3 MVB BE/NL 11

14 Aansluitingen Onder de roterende LS-kast Roterende LS-kast Het LS-compartiment van de Smart Recloser biedt het voordeel dat dit naar achter kan geroteerd worden waardoor een gemakkelijke toegang tot de hulpcontacten voor de klant verwezenlijkt wordt, maar ook tot de spoelen en de motorisaties voor de naverkoopdienst. Losmaken van de achterplaat. Neem zeer voorzichtig de achterplaat weg zonder de aardingsbollen te raken. We onderscheiden 2 varianten, namelijk de uitbreidbare en de niet-uitbreidbare versie. RM6-NE Losmaken van de laterale schroef. RM6-DE, RM6-RE, RM6- LE Afnemen van het afwerkingsplaatje tussen de 2 toestellen om de laterale schroef te bereiken. Gebruik een platte sleutel om de laterale schroef los te maken. 12 MVB BE/NL

15 Aansluitingen Onder de roterende LS-kast Roteer de LS-kast naar achter Rekening houdend met het gewicht van de geïnstalleerde apparatuur, kunt u de LS-kast voorzichtig naar achter roteren. Aansluiten van de hulpcontacten Indien nodig, kunnen de belangrijkste positiecontacten worden aangesloten. Onder spanning zetten Sluiten van de vermogensschakelaars Q1 (230V) en Q3 (beveiliging batterij), en indien aanwezig de vermogensschakelaars Q2.x. Meerdere Smart Reclosers In het voorbeeld van een IDI + MF + IQQ + Q, hebben we een Smart Recloser per RM6-kuip of dus 3 Smart Reclosers aangezien er 3 RM6 toestellen zijn met elk hun eigen SF6-detectie. Indien de functie D van de IDI uiterust is met een minimumspanningsfunctie volgens de C2-112, wordt de spanningsdetectie verwezenlijkt door de 2 WEGA s op de 2 lusschakelaars van de IDI. De Smart Recloser van de IDI beschikt over een contact voor de spanningsaanwezigheid (zie «Aansluiting van de contacten voor de klanten: XB34», pagina 10) dat gebruikt zal worden door de Smart Reclosers van de IQQ en de Q om de aan- of afwezigheid van spanning op de lus aan te geven en zo terug in te schakelen of de beveiligingen te openen. Als de 3 toestellen zich in dezelfde cabine bevinden, kunnen we een gemeenschappelijke voeding, PS100, voor de 3 Smart Reclosers gebruiken aangezien de herinschakelingen vertraagd zijn met een interval van 1 minuut tussen elke beveiliging (zie «Parameters van de beveiliging», pagina 30). MVB BE/NL 13

16 Werkingsprincipe Evolutie van de behoeften Elektriciteit is een onmisbaar product geworden. Zonder elektriciteit, kunnen we niets meer doen! De distributienetten ondervinden storingen die meer en meer uitschakelingen bij klanten met zich meebrengen. Wat is vandaag de kostprijs van een minuut, een uur, of een halve dag zonder elektriciteit? De minimumspanningsfunctie is verplicht in een klantencabine op de beveiliging van elke transformator en op de algemene beveiliging volgens de C De klanten hebben niet altijd gekwalificeerd personeel beschikbaar of slagen er niet in om de wachtdienst te contacteren om hun cabine terug in te schakelen. Dit fenomeen stelt zich vooral in het weekend. De RM6 cellen van Schneider Electric kunnen automatisch terug insgeschakeld worden, nadat de netspanning op de lus teruggekomen is. Hierdoor zal u over een verhoogde bedrijfzekerheid beschikken. Wat is hiervoor nodig? Een motorisatie van de algemene beveiliging of van de transformatorbeveiliging door een vermogenschakelaar of gecombineerde lastschakelaar met zekeringen Een voedingsbron die is uitgerust met een communicatie-interface zodat op mogelijke problemen kan worden geanticipeerd en de klant wordt verwittigd, de PS100 Spanningsdetectoren van het type VDS-LRM op de lusschakelaars, de WEGA2.2 Een automatisme die de tijdsvertraging en een veilige exploitatie waarborgt, de HMI-SCU Wat zijn de voordelen van de Smart Recloser? Visualisatie van de synoptiek = Veilige exploitatie Spanning (kleuren), positie van de schakelaars Stromen, communicatie Alarmen, fouten Hulp bij de beslissing = verminderen van foute schakelingen Pop-up, boodschap met uitleg over het vakgebied Telefoonnummer om technische assistentie in te schakelen en een identificatienummer van het alarm of de fout Toegankelijk vanop afstand = veiligheid van de bedienaar Wifi, Ethernet, PC, smartphone, tablet en Scada interface Verminderen van de uitschakeltijd Synergrid legt het gebruik van een minimumspanningsspoel op die op de algemene beveiliging of op de transformatorbeveiliging wordt geplaatst. Met de Smart Recloser kan de tijd nodig om terug in dienst te gaan sterk verminderd worden ten opzichte van een manuele actie. 14 MVB BE/NL

17 Werkingsprincipe De spanning op de lus verdwijnt Er ontstaat een incident op de MS-lus. De lusvermogenschakelaar in de dispersiecabine van de Distributienetbeheerder (DNB) gaat open. De symbolische weergave van de apparatuur en het barenstel gaat over van een rode kleur (onder spanning) naar een groene kleur (spanningsloos). Een pop-up waarschuwt de bedienaar dat een automatische herinschakeling zal optreden bij het terugkomen van de netspanning. De minimumspanningsbeveiliging die aanwezig is op de «algemene beveiliging» en/of op de verschillende «transformatorbeveiligingen», opent de vermogenschakelaars of de gecombineerde lastschakelaars met zekeringen na maximum 3 seconden. Zo wordt een inschakelpiek vermeden wanneer de lusvermogenschakelaar van het net van de DNB terug wordt ingeschakeld. De lusspanning keert terug De spanningsdetectoren, WEGA2.2, geplaatst op de lusschakelaars detecteren de terugkomst van de spanning. De symbolische weergave van de cellen en het barenstel gaan over van een groene kleur (spanningsloos) naar een rode kleur (onder spanning). Het wisselcontact van de Wega2.2 slaat om en activeert het vertraagd relais van de Smart Recloser. Na een instelbare tijdsvertraging van 120 sec, opgelegd door synergrid, wordt de motorisatie geactiveerd, op voorwaarde dat : De selectieknop Auto/Manu zich bevindt in de automatische modus Geen enkele fout aanwezig is: Geen uitschakeling van de beveiliging (VIP410 of zekeringen) Zie «Opening vermogenschakelaar via de VIP410: ID 118 tot 121», pagina 20 voor meer details. Geen overbelasting van de transformator: de thermische beveiliging van de transformator werd niet geactiveerd door de DMCR. Zie «Fout temperatuur transformator: ID 102 tot 105», pagina 21 voor meer details. Geen olielek van de transformator (DMCR). Zie «Kritiek olieniveau van de transformator: ID 106 tot 109», pagina 22 voor meer details. Geen overdruk van de transformator wegens een kortsluiting tussen wikkelingen (DMCR). Zie pagina «Kritieke druk van de transformator: ID 110 tot 113», pagina 22 voor meer details. De druk van het SF6 gas is hoger dan 40 mbar. Zie «Kritieke druk van de SF6: ID 101», pagina 22 voor meer details. Geen overdruk van meer dan 400mbar wat betekent dat de arc killer heeft gewerkt. Zie «Kritieke druk van de SF6: ID 101», pagina 22 voor meer detais. De C2-112 legt een tijdsvertraging van 2 minuten op voor de eerste transformator telkens gevolgd door een extra vertraging van 1 min voor de andere transformatoren. Zie «Parameters van de beveiliging», pagina 30. MVB BE/NL 15

18 Werkingsprincipe Minimumspanningsfunctie We kunnen een minimumspanningsfunctie maken met: Een minimumspanningsspoel: MN Een uitschakelspoel + energiereserve: MX De MN heeft als voordeel dat we een «Positieve veiligheid» bekomen in geval van een fout van de voeding van de Smart recloser HMI-SCU De MN zal beschikbaar zijn in 2016 Werking van een uitschakelspoel (MX) De lusspanning verdwijnt Na 3 seconden wordt de MX geactiveerd De beveiliging gaat open De netspanning komt terug Na 120 sec, sluit de beveiliging a.d.h.v. de motorisatie Werking met een minimumspanningsspoel (MN) De lusspanning verdwijnt Na 3 seconden verdwijnt de voeding van de MN De beveiliging gaat open De netspanning komt terug De MN staat terug onder spanning Na 120 sec, sluit de beveiliging a.d.h.v. de motorisatie 16 MVB BE/NL

19 Werkingsprincipe De alarmen De Smart Recloser waakt permanent over de toestand van uw installatie en waarschuwt u in geval van een anomalie door een pop-up boodschap van een alarm. Een alarm zorgt niet voor een opening van de beveiliging. De Pop-up verdwijnt bij het verdwijnen van de anomalie. We onderscheiden onderstaande alarmen: Transformator: Eerste alarmdrempel voor de temperatuur ( 90 C op de DMCR) RM6: de druk van het SF6 gas heeft een kritieke drempel bereikt van 80hPa (mbar) PS100: de batterij moet worden vervangen VIP410: alarm wegens overbelasting (bijv. 80% van I>) Minima: de minimumspanningsfunctie heeft gewerkt wegens afwezigheid van de lusspanning Elk alarm wordt geïdentificeerd door een unieke ID-code. Zie «Pop-up boodschap: ALARM», pagina 48 Alarm temperatuur: ID De DMCR heeft een eerste temperatuurdrempel bereikt, algemeen 90 C. De Smart Recloser waarschuwt de bedienaar dat het opportuun is om de transformator te ontlasten om een oververhitting van de transformator te vermijden. De pop-up verdwijnt wanneer de normale situatie terugkeert. De ID24, ID25, ID26, ID27 zijn respectievelijk voor functie 1, 2, 3 en 4 Een log wordt gegenereerd in de Smart Recloser en eventueel op een USB-stick (zie «Evenementen», pagina 36) voor het beheer van de log en «Parameters van de cabine met RM6-apparatuur», pagina 28 voor het gebruik van een USBstick Rood voor een alarm Geel wanneer een alarm werd erkend Legende: N Volgnummer Uur Datum ACK: uur van erkenning Alarm daling van de druk SF6: ID:1 De druk in de kuip van de RM6 heeft zijn eerste alarmdrempel van 80 hpa (mbar) bereikt. Neem contact op met onze diensten om de oorzaak van het lek te detecteren: Perforaties in de kuip Abnormale tractie op een doorvoerisolator Scheur in de doorvoerisolator wegens een opwarming gegenereerd door een slecht contact Vervorming van de kuip wegens een abnormale shock Andere De pop-up verdwijnt wanneer de normale situatie terugkeert. MVB BE/NL 17

20 Werkingsprincipe De alarmen Alarm voeding van de PS100: ID 8 tot 15 De PS100 zorgt voor een monitoring van zijn systeem. Consulteer de handleiding NRJED voor meer informatie. De volgende anomalieën worden gedetecteerd: Elke 12 uren gebeurt een auto-controle van de laadtoestand van de batterij. Batterij niet verbonden of faalt: ID 8 Batterij is zwak of werkt op reserve-energie: ID 9 Fout van de lader: ID10 Grote fout: ID11 Kleine fout: ID12 Faling 12=: ID13 Faling 24= ID14 Verlies van de voeding 230Vac: ID15 Alarm kritieke stroom op VIP410: ID 28 tot 31 Met de Smart Recloser kan een kritieke stroom geconfigureerd worden. De standaardwaarde is bij 80% van de uitschakelstroom I>. Bijvoorbeeld als I> ingesteld is op 25A, zal de kritieke stroom 20A bedragen. Wanneer de gemiddelde stroom van de VIP410 de kritieke drempel overschrijdt, verschijnt een pop-up met een waarschuwing voor de bediener dat het toestel zich dicht bij een uitschakeling bevindt. De pop-up verdwijnt wanneer de stroom onder de drempel daalt. De stroom wordt geactualiseerd in de pop-up zolang de overbelasting aanhoudt. De maximale stroom wordt toegevoegd aan de log. De ID28, ID29, ID30, ID31 zijnn respectievelijk voor functie 1, 2, 3 en 4. Zie «Beveiliging met een vermogensschakelaar», pagina 37 voor de instelling van de kritieke stroom. Alarm afwezigheid USB-stick: ID32 De Smart Recloser controleert de aanwezigheid van de USB-stick om de log op weg te schrijven. Indien de USB-stick wordt uitgetrokken of als de opslagcapaciteit onvoldoende is, of geen FAT32 formaat is, wordt een pop-up weergegeven. De aan- of afwezigheid van de USB-stick om de log op te archiveren wordt ingesteld in het menu configuratie van het apparaat. Zie «Menu van de parameters», pagina 28. De pop-up verdwijnt als de USB-stick teruggeplaatst is. Wij raden aan een USB-stick van minimum 2GB te gebruiken. Alarm opening door afwezigheid van spanning op het barenstel: ID50 De minimumspanningsspoel heeft de beveiliging geopend. De tijd wordt ingesteld in het menu parameters. Zie «Beveiliging met een vermogensschakelaar», pagina 37. Zie «De spanning op de lus verdwijnt», pagina 15 voor het werkingsprincipe. 18 MVB BE/NL

21 Werkingsprincipe De alarmen Alarm van communicatiefout: ID 2 tot 7 De Smart Recloser heeft een fout op de modbus communicatie RS485 met zijn slaves. Acties: Controleer uw bekabeling. Controleer de parameters en adressen van de communicatie De modbuscommunicatie is geconfigureerd voor bauds, even pariteit, stop bit 1 Voor meer detais, zie «Configuratie van de VIP410», pagina 53 ID 2, 3, 4, 5, 6, 7 voor respectievelijk: De Modbus communicatie met de OTB is onderbroken. De Modbus communicatie met de PS100 is onderbroken. De Modbus communicatie met de VIP410 van functie 1 is onderbroken. De Modbus communicatie met de VIP410 van functie 2 is onderbroken. De Modbus communicatie met de VIP410 van functie 3 is onderbroken. De Modbus communicatie met de VIP410 van functie 4 is onderbroken. Alarm wegens niet-conforme spanningen: ID 37 tot 40 Wanneer de spanning op het barenstel niet overeenkomt met de toestand van een functie, verschijnt een boodschap. Actie: controleer de goede werking van de Wega 2.2 (bv. juiste spanningsniveau) en de bekabeling naar de ingangen van de Smart recloser. Refereer u naar: de tabel van ingangen/uitgangen, toegankelijk via het statusmenu «HMI-SCU I/O», pagina 34 of de bedradingspinnen «HMI-SCU I/O», pagina 34 De ID37, ID38, ID39, ID40 zijn respectievelijk voor functies 1, 2, 3 en 4. MVB BE/NL 19

22 Werkingsprincipe De fouten De Smart Recloser waakt over de toestand van uw installatie en waarschuwt u in geval van een anomalie door een pop-up boodschap van een fout. Een fout veroorzaakt een opening van de beveiliging. De Pop-up staat toe de fout te erkennen wanneer de fout is verdwenen. Eenmaal de fout is verdwenen en erkent, keert de Smart Recloser terug naar de normale toestand. We onderscheiden de volgende fouten: Beveiliging door vermogensschakelaar: de VIP410 heeft een bevel gegeven tot onderbreken Beveiliging door zekeringen: één of de 3 zekeringen hebben een bevel gegeven tot openen van de gecombineerde lastschakelaar met zekeringen Transformator: de tweede temperatuursdrempel werd bereikt (algemeen 100 C op de DMCR/DGPT2) RM6: de druk van de SF6 heeft de foutdrempel van 40 of 400hPa (mbar) bereikt Motorisatie: het niet sluiten van de beveiliging na een gedefinieerde tijd, opgeteld met 5 sec. De Smart Recloser detecteert een verschil tussen de verwachte toestand en de werkelijke toestand. Uitschakelspoel MX/MN: niet openen van de beveiliging na een gedefinieerde tijd, opgeteld met 5 sec. Opening vermogenschakelaar via de VIP410: ID 118 tot 121 De VIP410 heeft een fout gedetecteerd en een bevel gegeven tot openen aan de vermogensschakelaar via zijn Mitop spoel. Voor meer informatie aangaande het gebruik van de VIP410, zie handleiding NRJED op onze website NRJED311206FR.pdf De VIP410 heeft intussen zijn relais O3 gesloten en op die manier de informatie van het uitschakelen doorgegeven aan de Smart Recloser. Voor meer informatie, zie «Configuratie van de VIP410», pagina 53. De Smart Recloser geeft de datum en het uur van de uitschakeling weer alsook de fasestromen en de homopolaire stromen die hebben geleidt tot een uitschakeling en die zijn opgeslagen in de VIP410. De codes ID 118, 119, 120, 121 zijn respectievelijk voor functie 1, 2, 3 en 4 Probeer eerst de fout te elimineren. Daarna zijn er 2 mogelijkheden om de fout te erkennen: Een werkelijke exploitatiefout of een test van de beveiliging door een controle-organisme. De erkenning «Test» of «Fout» zorgt voor een «Reset» van de VIP410 Historiek van de kortsluitingen Een erkenning van een test door een controle-organisme, verhoogt de tellers van de testuitschakelingen. Het verschil met de tellers van de VIP410 geeft u het aantal werkelijke uitschakelingen en bijgevolg krijgt u een idee van de toestand (slijtage) van de vermogenscontacten. Zie handleiding «Houdbaarheid van de vermogensschakelaars van een RM6 op onze website». In ons voorbeeld heeft de vermogensschakelaar 12+1 = 13 testen ondergaan door het controle-organisme. De slijtage is dus (19+5) - (12+1) = 11 uitschakelingen. De tijdsconstante van Weibull voor RM6 bedraagt De theoretische slijtage is dus : (19-12) * 0.2 ka (5-1) * 2 ka 1.7 = 13.4 Ofwel 13.4 / 1946 = 0.6 % slijtage 20 MVB BE/NL

23 Werkingsprincipe De fouten Opening van de gecombineerde lastschakelaar met zekeringen: ID 114 tot 117 Eén of de 3 zekeringen hebben gewerkt. De gecombineerde lastschakelaar met zekeringen «Q» van de RM6 opent en het smeltcontact van de zekering geeft de informatie door aan de Smart Recloser. De codes ID 114, 115, 116, 117 zijn respectievelijk voor functie 1, 2, 3 et 4 Ter herinnering, een zekering wordt enkel gebruikt voor de beveiliging tegen kortsluiting. Hij zal pas correct functioneren vanaf zijn «I3» die in het algemeen overeenkomt met 7 * zijn nominale stroom Ir. Identifieer de oorzaak van de kortsluiting en werk deze weg Vervang de 3 zekeringen zoals de C2-112 voorschrijft. Nota: Zolang de fout aanwezig is, zal het onmogelijk zijn deze te verlaten. Erken de fout aan de hand van de knop Fout temperatuur transformator: ID 102 tot 105 De tweede temperatuurdrempel is bereikt, over het algemeen 100 C. De DMCR/DGPT2 heeft zijn contact gesloten, bekabeld op XB34, zie «Aansluiten van de contacten voor de klanten: XB34», pagina 11. De Smart Recloser heeft de transformatorbeveiliging geopend. Nota: Zolang de fout aanwezig is, zal het onmogelijk zijn deze te verlaten. Erken de fout aan de hand van de knop De codes ID 102, 103, 104, 105 zijn respectievelijk voor functie 1, 2, 3 en 4. MVB BE/NL 21

24 Werkingsprincipe De fouten Kritieke druk van de SF6: ID 101 De druk in de kuip van de RM6 is: gedaald tot een kritiek niveau van 40 hpa (mbar) als gevolg van een lek ofwel gestegen tot 400 hpa (mbar) als gevolg van een interne boog in de kuip voor een RM6 type AA20. Contacteer onze diensten met de vermelding van ID 101 om het lek te identificeren en de RM6 te vervangen. Er is een contact beschikbaar op de klemmenstrook XB34.7 om eventuele motorisaties van de lusschakelaars te blokkeren. Zie «Aansluitingen van de contacten van de klant: XB34», pagina 10 Kritiek olieniveau van de transformator: ID 106 tot 109 Het oliepeil van de olietransformator is gedaald tot onder een kritieke drempel. Contacteer onze diensten met de vermelding van de ID code om het lek te identificeren en om de transformator te vervangen. Nota: zie «Parameters van de beveiliging», pagina 30 in de van de configuratie van de transformator (droog of olie). Kritieke druk van de transformator: ID 110 tot 113 De druk in de transformator heeft een kritieke drempel overschreden. Wij raden u aan om de wikkelingen van de transformator te controleren want een overdruk wordt meestal veroorzaakt door een kortsluiting tussen windingen. Inschakelen van een transformator in kortsluiting kan gevaarlijk zijn voor de bedienaar. Contacteer onze diensten met de vermelding van de ID code om metingen uit te voeren en de transformator eventueel te vervangen of te herstellen. 22 MVB BE/NL

25 Werkingsprincipe De fouten Niet sluiten van de beveiliging (Q/D/B): ID 123 tot 126 De Smart Recloser heeft een bevel tot sluiten gegeven aan de motorisatie (tijd instelbaar in het menu «Parameters van de beveiliging», pagina 30). Eenmaal de ingestelde tijd, opgeteld met 5 sec, is verstreken, en de vermogensschakelaar is niet gesloten, zal een un pop-up met de foutmelding verschijnen. De codes ID 123, 124, 125, 126 zijn respectievelijk voor functie 1, 2, 3 en 4. Er zijn 4 mogelijke oorzaken voor dit probleem. De elektrische vergrendeling van de motorisatie is actief. Indien een hangslot aanwezig is, kunt u dit verwijderen en de selecteerknop omdraaien, indien u hiervoor toestemming heeft. De motorisatie is buiten dienst. Contacteer onze diensten en vermeld hierbij de ID code Bekabelingsprobleem van de motorisatie Probleem met het positiecontact, controleerbaar op het scherm van de Inputs/ Outputs; Zie «HMI-SCU I/O», pagina 34. Erken de fout aan de hand van de knop Niet openen van de beveiliging (Q/D/B) : ID 127 tot 130 De Smart Recloser heeft een bevel tot openen gegeven aan de MX of de MN (tijd instelbaar in het menu «Parameters van de beveiliging», pagina 30). Eenmaal de ingestelde tijd, opgeteld met 5 sec, is verstreken, en de vermogensschakelaar is niet open, zal een un pop-up met de foutmelding verschijnen. De codes ID 127, 128, 129, 130 zijn respectievelijk voor functie 1, 2, 3 en 4. De uitschakelspoel MX/MN is defect of er is een bekabelingsprobleem van de uitschakelspoel of er is een probleem met het positiecontact, controleerbaar op het scherm Inputs/Outputs; Zie «HMI-SCU I/O», pagina 34 Contacteer onze diensten met de vermelding van de ID code om de herstelling uit te voeren. Erken de fout aan de hand van de knop MVB BE/NL 23

26 Beschrijving van de menus Menu «home» Menu Alarmen en fouten Menu historiek Menu talen Laadtoestand batterij Softwareversie Home Menu parameters Druk SF6 Datum / uur Zone Menu Zone Synoptiek en stroom van de RM6 Zone Fouten Groen: spanningsloos Manueel of automatisch herinschakelen Gemiddelde stroom indien met vermogensschakelaar Openen/Sluiten in manuele modus Rood: zonder spanning Het zwart vierkantje geeft aan dat dit menu actief is 24 MVB BE/NL

27 Beschrijving van de menus Menu «home» Kleurencodes van de apparatuur in de zone synoptiek Rood: toestel onder spanning (gevaar) Groen: toestel spanningsloos Manuele of automatische herinschakeling Door het drukken op de knop verandert de modus van manueel naar automatisch en omgekeerd. De knop geeft de toestand van de herinschakeling weer De C2-112 verplicht de terugkeer naar manuele modus na een fout een manuele opening Manueel openen en sluiten In de manuele modus is een selectieknop aanwezig waarmee een schakelaar geopend of gesloten kan worden. De sluiting geeft een bevel aan de motorisatie De opening geeft een bevel aan de MX of sluit de voeding van de MN af MVB BE/NL 25

28 Beschrijving van de menus Menu «home» Menu talen De Smart Recloser biedt u de keuze tussen Frans Nederlands Engels Druk SF6 De temperatuurgecompenseerde manometer met contacten geeft: Een alarm van de druk bij 80 hpa (mbar) Zie «Alarm daling van de druk SF6: ID:1», pagina 17 Het symbool wordt oranje Een fout van de druk bij 40 hpa (mbar) Zie «Kritieke druk van de SF6: ID 101», pagina 22 Het symbool wordt rood Een fout van de druk bij 400hPa (mbar) voor AA20 apparatuur met arc killer Zie «Kritieke druk van de SF6: ID 101», pagina 22 Het symbool wordt rood Laadtoestand batterij (optie met PS100) Het symbool geeft de laadtoestand van de batterij weer. Als er geen 230Vac aanwezig is, wordt het symbool rood. Zie «Alarm voeding van de PS100: ID 8 tot 15», pagina 18. Datum + uur en softwareversie De instellingen van datum en uur kunnen worden gedaan in het menu parameters Zie «Aanpassing van datum en uur», pagina 31. De versie van de software wordt eveneens weergegeven. 26 MVB BE/NL

29 Beschrijving van de menus Menu Alarmen en fouten De alarmen en fouten verschijnen in een pop-up scherm U kunt op elk moment deze pop-up verlaten om naar een ander scherm over te gaan via de knop met de pijl. Zolang de fout aanwezig is, kunt u deze niet erkennen. De erkenningsknop verschijnt wanneer de fout verdwenen is. Als het alarm verdwenen is, bijvoorbeeld in geval van een opwarming van de transformator, dan zal de pop-up ook verdwijnen; Indien u een alarm erkent, zal deze lijn in de log met evenementen overgaan van een rode naar een oranje kleur, maar het blijft actief zolang het alarm aanwezig is. U kunt altijd terugkeren naar het menu van de alarmen door op één van onderstaande knoppen te drukken. Rood Oranje Groen = actieve fout = actief alarm = geen alarmen of fouten U kunt het alarm of de fout selecteren door: Een klik op de betreffende lijn waardoor rechts een driehoek verschijnt, een klik op deze driehoek laat de pop-up opnieuw verschijnen. Na selectie van een lijn, kunt u aan de hand van de pijlen (omhoog/omlaag) naar een andere lijn navigeren. Een klik op de informatieknop laat de pop-up opnieuw verschijnen. MVB BE/NL 27

30 Beschrijving van de menu s Menu van de parameters Parameters van de cabine met RM6-apparatuur Het telefoonnummer is datgene dat in alle pop-up s verschijnt bij een alarm of een fout. Verander eventueel dit telefoonnummer in dat van de installateur. Het nummer dat standaard is ingesteld is dat van Schneider Electric België. Plaats de GPS coördinaten van de cabine in het gepaste veld. Deze zijn handig om te communiceren met de naverkoopdienst. Standaard zal het scherm na 10 min doven op voorwaarde dat de deur gesloten is (NO contact of niet aangesloten). Als een USB stick, formaat FAT32, aanwezig is om de archivering op de USB stick te activeren, plaats dan een 1 in het voorziene veld. Indien u hier een 1 invult en er is geen USB stick aanwezig, zal een alarmboodschap verschijnen. Zie «Alarm afwezigheid USB-stick: ID32», pagina 18 Valideer uw wijzigingen en controleer de ingebruikname in de middelste kolom. Parameter van de OTB Van zodra we meerdere beveiligingen hebben, bijvoorbeeld een IQQ, gebruiken we een I/O-module, een Modbus OTB van het type OT1SODM9LP. Hier kunnen we het MODBUS adres instellen dat standaard op 2 staat. 28 MVB BE/NL

31 Beschrijving van de menu s Menu van de parameters Parameters van de PS100 (optie) Zie handleiding NRJED voor meer informatie. Het Modbus adres moet identiek zijn aan de configuratie van de PS100. Standaard is dit adres 1. De capaciteit van de batterij laat toe om de laadtoestand van de batterij, in %, te berekenen. Standaard gebruikt Schneider Electric batterijen van 38AH die, als ze nieuw zijn, 3 dagen kunnen overbruggen. De testperiode van de batterij is elke 12 uren. De PS100 controleert de oplaad- en ontlaadstroom. Wanneer een anomalie zich voordoet, verschijnt een pop-up met de waarschuwing dat het tijd is voor vervanging. Zie «Alarm voeding van de PS100: ID 8 tot 15», pagina 18 De reserve-energie wordt geactiveerd door een «1» in te vullen in de parameters. De PS100 houdt een capaciteit van 15% als «reserve» om een installatie terug in dienst te zetten na een zeer lange onderbreking. Wanneer de drempel van de reserve-energie is bereikt, zal de PS100 de voeding van de Smart Recloser afsluiten waardoor deze zal doven. Een druk op de knop «reset K» van de PS100 activeert de reserve-energie. Parameter van het barenstel De tijdsvertraging van de minimumspanningsfunctie is hier instelbaar. Standaard hebben we 3 seconden. MVB BE/NL 29

32 Beschrijving van de menu s Menu van de parameters Parameters van de beveiliging Het menu parameters geeft alle ondermenu s weer van de beveiliging van functie «x» volgens de aanwezigheid van deze functie. Bijvoorbeeld: Functie 4 Functie 3 Functie 2 Functie 1 IDI of IQI Ja IQQ of IDD of IDQ Ja Ja QQI of DDI of QDI Ja Ja QIQ of DID Ja Ja IIQ of IID Ja QII of DII Ja DIDI of QIQI Ja Ja DDD Ja Ja Ja DD Ja Ja Activeringstijd van de MX spoel: standaard 20 msec Dit is de tijd nodig voor het geven van een bevel aan een uitschakelspoel. Indien de beveiliging niet heeft geopend na deze 20 msec + 5 sec, zal de Smart Recloser een pop-up weergeven met een foutmelding. Zie «Niet openen van de vermogensschakelaar: ID 127 tot 130», pagina 23. Activeringstijd van de motor: standaard 20 sec Dit is de tijd nodig voor het geven van een bevel aan de motorisatie om een beveiliging te sluiten. Indien de beveiliging niet ingeschakeld is na deze 20 msec + 5 sec, zal de Smart Recloser een pop-up weergeven met een foutmelding. Zie «Niet sluiten van de vermogensschakelaar: ID 123 tot 126», pagina 23. Vertraging voor automatische herinschakeling: 120 sec Dit is de tijd die wordt opgelegd door Synergrid om een algemene beveiliging of transformatorbeveiliging opnieuw te sluiten. Scherm voor vermogensschakelaars Synergrid verplicht een vertraging van 1 minuut tussen elke beveiliging. Indien u 3 beveiligingen heeft, zal de eerste ingesteld zijn op 120 sec, de tweede op 180 en de derde op 240 sec. Standaard: F2 =120 sec F3 = 240 sec F1 = 180 sec F4 = 300 sec Type van transformator Hier kunnen we het type van afkoeling van de transformator kiezen 0= Geen transformator = algemene beveiliging of beveiliging vertrek met vermogensschakelaar 1= Droge transformator De alarmen «olielek» en «overdruk kuip» zijn gedesactiveerd. 2= Olietransformator (standaardwaarde) Voorbeeld hieronder van een DIDI met Functie 4, een vermogensschakelaar voor transformatorbeveiliging Funcite 2, een vermogensschakelaar voor lijnvertrek Scherm voor gecombineerde lastschakelaars met zekeringen 30 MVB BE/NL

33 Beschrijving van de menu s Menu van de parameters Stroomdrempel voor alarm Deze lijn is zichtbaar voor de vermogensschakelaars. We regelen hier het % van I> (de eerste stroomdrempel bij overbelasting) van de beveiliging. Standaard is de kritieke stroomdrempel 80%. Zie «Alarm kritieke stroom op VIP410: ID 28 tot 31», pagina 18 voor meer details. Modbus adres van de vermogensschakelaar Deze lijn is zichtbaar voor de vermogensschakelaars. Standaard zijn de modbusadressen als volgt: F1 = 3, F2 = 4, F3 = 5, F4 = 6. We kunnen overgaan van één functie naar een andere door te klikken op de knoppen F1, F2, F3 of F4. Test MNR Met dit ondermenu kunt u de aanwezigheid van spanning op het barenstel simuleren en zo de automatische herinschakeling en de minimumspanningsfuntie testen wanneer geen MS aanwezig is op de lusschakelaars. Voor een gedetailleerde beschrijving, zie «Test van de automatische wederinschakeling en van de minimumspanningsfunctie», pagina 7. Aanpassing van datum en uur Dit ondermenu laat u toe om de datum en het uur aan te passen. De Smart Recloser gaat automatisch over van zomer- naar winteruur Aanpassing IP Ethernet Met dit ondermenu kunt u de configuratie van het Ethernet netwerk aanpassen. Dit is handig om te communiceren via de Webgate, zie «Webgate (Optie)», pagina 41 of via Vijeo Design Air (optie) dat beschikbaar is in de App Store van een tablet of Smart phone, zie «Vijeo Design air», pagina 42 of de Scada interface, zie «Scada Interface (Optie)», pagina 46. Om te valideren dient u de Smart Recloser opnieuw op te starten. Wanneer de optie MX gekozen werd, zal het openen van de beveiliging gedurende een kort ogenblik niet meer verzekerd zijn. Wanneer de optie MN (positieve veiligheid) gekozen werd, zal de beveiliging zich openen. MVB BE/NL 31

34 Beschrijving van de menu s Menu van de parameters Activering van Vijeo Design Air (optie) Deze optie dient bij de bestelling gespecifieerd worden. Ze kan achteraf door onze naverkoopdienst geactiveerd worden. Met dit ondermenu kunt u kiezen voor een volledige bediening vanaf een tablet of Smart phone via de Vijeo Design Air, alsof u zich voor het apparaat bevindt. Deze functie wordt uitgelegd in «Vijeo Design air», pagina 42. Het openen en sluiten van de beveiligingen is mogelijk vanop afstand. Verzeker u van het feit dat er geen bedienaar in de cabine aanwezig is zodat de elementaire veiligheidsregels worden gerespecteerd. De activatie van de toestemming om vanop afstand te schakelen gebeurt door de 0 te wijzigen in het aantal minuten gedurende dewelke de afstandbediening actief moet zijn. Bijvoorbeeld, 25 = 25 minuten, met een maximum van 1440 minuten, wat overeenkomt met een dag. Valideer uw keuze door te drukken op het vinkje En bekijk het scherm van de Smart Recloser vanop afstand. 32 MVB BE/NL

35 Beschrijving van de menu s Menu historiek Modbus communicatie Dit ondermenu geeft u een overzicht van het Modbus netwerk. De naam van de slave Het modbusadres dat geconfigureerd is in de Smart Recloser. Zie «Parameters van de PS100 (optie)», pagina 29 «Parameter van de OTB», pagina 28, «Parameters van de beveiliging», pagina 30 Dit symbool verschijnt in geval van een goede communicatie. Dit symbool verschijnt in geval van een communicatieprobleem. Controleer uw bekabeling en de parameters voor de communicatie zoals het adres, de snelheid, de pariteit, de stopbit. Ethernet communicatie Dit ondermenu geeft u een overzicht van de configuratie van het Ethernet netwerk. In een volgende versie zal een weergave van de toestellen die aangesloten zijn op de Smart Recloser mogelijk gemaakt worden, dit bevindt zich nu nog in een ontwikkelingsfase. MVB BE/NL 33

36 Beschrijving van de menu s Menu historiek HMI-SCU I/O Dit ondermenu geeft een overzicht van de in- en uitgangen van de HMI-SCU. Een actieve toestand wordt groen weergegeven. De tabel hieronder is een samenvatting van het gebruik van de in- en uitgangen. Klem 3F 1F 2F 3F 3F 2F 4F 4F RM6 F1 I I Q - D D - Q D - Q D - Q I Q - D Q - D I Q - D I I F2 Q - D D - Q D - Q Q - D I Q - D Q - D I Q - D Q - D F3 I D - Q Q - D Q - D I I I Input F4 Q - D I 0 FI0 Wega 1 U=1 U = 1 U = 1 Wega 1 1 FI1 Wega 2 Wega 2 2 DI0 Porte Wega 3 3 DI1 I1 4 DI2 T1 5 DI3 I2 I2 6 DI4 T2 T2 7 DI5 I3 I3 I3 8 DI6 T3 T3 T3 9 DI7 Alarm TFO1 10 DI8 Fout 1 TFO1 (TFO OIL lvl) 11 DI9 Fout 2 TFO1 (TFO OIL press) 12 DI10 Fout 3 TFO1 (TFO Temp) 13 DI11 Fout prot.1 14 DI12 Alarm SF6 15 DI13 Fout SF6 OTB0 TB1.0 Alarm TFO2 OTB1 TB1.1 Fout 1 TFO2 OTB2 TB1.2 Fout 2 TFO2 OTB3 TB1.3 Fout 3 TFO2 OTB4 TB1.4 Fout bev.2 OTB5 TB1.5 Alarm TFO3 OTB6 TB1.6 Fout 1 TFO3 OTB7 TB1.7 Fout 2 TFO3 OTB8 TB1.8 Fout 3 TFO3 OTB9 TB1.9 Fout Deur bev.3 OTB10 TB1.10 I4 OTB11 TB1.11 T4 34 MVB BE/NL

37 Beschrijving van de menu s Menu historiek Klem 3F 2F 1F 3F 3F 2F 4F 4F RM6 F1 I I Q-D I Q - D D - Q D - Q I Q - D Q - D D - Q I I F2 Q-D I I Q - D I D - Q Q - D I Q - D D - Q Q - D Q - D F3 I Q-D I D - Q Q - D Q - D I I I Output F4 Q - D I 0 FQ0 U = 1 1 FQ1 Deur open 2 DQ0 MN/MX 1 3 DQ1 Mot 1 4 DQ2 O I1 O I1 O I1 MN/MX 2 5 DQ3 O I2 O I2 Mot 2 6 DQ4 O I3 MN/MX 3 7 DQ5 Fout 1 Mot 3 8 DQ6 Alarm SF 6 9 DQ7 Alarm TFO1 OTB0 TB2.0 Alarme TFO2 OTB1 TB2.1 Alarm TFO3 OTB2 TB2.2 O I1 OTB3 TB2.3 O I2 OTB4 TB2.4 O I3 O I3 OTB5 TB2.5 Fout 3 O I4 OTB6 TB2.6 Fout 2 OTB7 TB2.7 Fout 1 OTB I/O (Optie) Dit ondermenu geeft een overzicht van de in- en uitgangen van de OTB, indien aanwezig, wanneer er meerdere beveiligingen zijn. Een actieve toestand wordt groen weergegeven. De tabel hieronder is een samenvatting van het gebruik van de in- en uitgangen. MVB BE/NL 35

38 Beschrijving van de menu s Menu historiek Tellers Dit ondermenu geeft een overzicht van het aantal openingen van elke functie. Voor de beveiligingen hebben we het totaal het aantal manuele openingen aan de hand van de hendel of de motorisatie het aantal openingen door spanningsafwezigheid (MNR) het aantal openingen door zekeringen of vermogensschakelaar als gevolg van een fout Ter herinnering, de IEC normen laten 1000 mechanische schakelingen toe voor de schakelaars en de gecombineerde lastschakelaars met zekeringen, terwijl de vermogensschakelaars 2000 schakelingen mogen bereiken. PS100 en batterij Dit ondermenu geeft een overzicht van de toestand van de power supply PS100 en van de batterij. Het laadnieau van de batterij in % De voeding van 230V AC die actief is Het spanningsniveau van de uitgang 24= De verbruikte stroom, positief indien er wordt opgeladen, negatief indien er wordt ontladen Fouttoestand van de PS100 Het is normaal dat de weergave constant wijzigt van opladen naar ontladen en omgekeerd. Evenementen Dit ondermenu geeft u een overzicht van 200 opgetreden evenementen. Er wordt een log gegenereerd in de Smart recloser en op de eventueel aanwezige USB-stick (zie «Menu Alarmen en fouten», pagina 27 voor het beheer van de logs en «Parameters van de cabine met RM6-apparatuur», pagina 28 voor het gebruik van een USB-stick. Rood voor een alarm/fout Geel wanneer een alarm/fout werd erkend Groen als een alarm/fout is verdwenen Blauw voor de evenementen Aan de hand van de pijlen kunt u navigeren tussen de meldingen. PLC toepassing Dit ondermenu geeft u een beeld van de toestand van de programmeerbare automaat. Het tandwiel knippert elke seconde afwisselend groen en grijs en getuigt van een normale werking. Contacteer onze diensten in geval van een fout. 36 MVB BE/NL

ATyS M 6e Basisoptie en optie Communicatie zonder voeding. Gebruiksaanwijzing NL

ATyS M 6e Basisoptie en optie Communicatie zonder voeding. Gebruiksaanwijzing NL ATyS M 6e Basisoptie en optie Communicatie zonder voeding Gebruiksaanwijzing NL ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze handleiding bevat de voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de aansluitingen

Nadere informatie

NF30/50. 997-264-002-9, Augustus 2010. Gebruikers handleiding

NF30/50. 997-264-002-9, Augustus 2010. Gebruikers handleiding NF30/50 997-264-002-9, Augustus 2010 Gebruikers handleiding Inhoud NF30/50 Reeks - Gebruikershandleiding Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Begeleidende Documenten 1 1.2 De NF30/50 brandmeldcentrales 1 1.2.1 Type

Nadere informatie

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Inhoudstafel pagina installatie 3 identificatie van het materieel 3 montage 4 aansluiting 6 gebruik 14 expert MMI 15

Nadere informatie

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit dixel XJ500 Monitoring Unit 1 MENU toets *** (indien paswoord actief is) GEBRUIKERS MENU ACTUEEL BEKIJKEN ALARM UIT ARCHIEF Start datum AFDRUKKEN SYSTEEM STATUS ACTUEEL FLOW-CHART Eind datum GEGEVENS UIT

Nadere informatie

MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones Installatiehandleiding 01-2015

MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones Installatiehandleiding 01-2015 HI0780N01C Pag. 1/32 MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones Installatiehandleiding 01-2015 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0780N01C Pag. 2/32 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03 REMOTE CONTROL Remote Control Center Model No. RCC - 02 RCC - 03 Gebruiksaanwijzing Uitgangspunt Deze handleiding gaat uit van afstandsbedieningen die zijn voorzien van firmwareversie V1.3.1 of hoger.

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Installatiehandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen

Installatiehandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen Installatiehandleiding KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones 1. Doelgroep Doelgroep van deze handleiding zijn vakmensen van de gasveiligheids- en regelingstechniek, gekwalificeerde personen of

Nadere informatie

Notice d utilisation Gebruikshandleiding

Notice d utilisation Gebruikshandleiding RM6 Distribution HTA-MT Ensembles préfabriqués A votre service 2014 Verdeling HSA-MS Geprefabriceerde eenheden Tot uw dienst Notice d utilisation Gebruikshandleiding Réenclenchement automatique sur minima

Nadere informatie

Niko Home Control. Installatiehandleiding

Niko Home Control. Installatiehandleiding Niko Home Control Installatiehandleiding Niko Home Control: Inhoudsopgave Waarschuwingen voor installatie...2 Garantiebepalingen...3 CE...4 Legende van symbolen...5 1. Voorbereiding van de installatie...6

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Moeller Home Control Box

Moeller Home Control Box Installatiehandleiding Nederlands Handleiding versie 1. Geschreven voor software versie 1.0. Copyright 2007 Home Automation Europe. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: maart 2002 Art.nr.: 16.215 Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 2. Direct beginnen 8 3. Configuraties 9 3.1 Inleiding 9 3.2 De GalaXy 8 9 3.3 De GalaXy 18 9 3.4

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0 Symbol Zonnestroom omvormer Gebruikshandleiding Pagina 1 van 34, versie NL1.0 De verspreiding en de reproductie van dit document of het gebruik ende openbaar making van de inhoud ervan zijn niet toegelaten

Nadere informatie

Open het klepje aan de onderkant van de gateway.

Open het klepje aan de onderkant van de gateway. Inhoud van deze gids De Smart energy box is enkel geschikt voor toestellen van maximaal A (resistief) 0V. Lees de veiligheidsadviezen in deze gebruikersgids grondig door voordat u de toestellen in gebruik

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

Installatie en Programmatie Handleiding

Installatie en Programmatie Handleiding Installatie en Programmatie Handleiding ProSYS Versie 7.xx Installatie en Programmatie Handleiding ProSYS Versie 7.xx CE verklaring van conformiteit RISCO Group verklaren hiermee dat de producten (ProSYS

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering TS690/TS690ID 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale Installatie en programmering INHOUD OVERZICHT Introductie-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

M-Pact Plus - Open vermogenschakelaars

M-Pact Plus - Open vermogenschakelaars MPact Plus Open vermogenschakelaars A Aansluitschema s Aardfoutbeveiligingscurven B Beeldscherm voor MPRO Beveiligingsrelais MPRO Plus I Index:overzicht van het hoofdstuk Inleiding Inschakelstroombegrenzing

Nadere informatie

Handleiding. Bewakings- en alarmsysteem m2

Handleiding. Bewakings- en alarmsysteem m2 Handleiding Bewakings- en alarmsysteem m2 Inhoud Introductie 4 Veiligheid 4 Systeemoverzicht 5 Alarmen 5 Beveiliging 5 Batterij back-up 5 Externe aansluitingen 5 Technische gegevens 6 Toetsenbordbediening

Nadere informatie

Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013

Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013 Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013 Versie NL -25/07/2013 INHOUDSOPGAVE 1. Voor uw veiligheid en die van anderen... 3 A. Beveiliging van kinderen en kwetsbare mensen... 3 B. Vooraleer

Nadere informatie

Nieuwe DMX 3. Doeltreffende beveiliging tot 4000 A OPEN VERMOGENSCHAKELAARS CATALOGUS

Nieuwe DMX 3. Doeltreffende beveiliging tot 4000 A OPEN VERMOGENSCHAKELAARS CATALOGUS Nieuwe DMX 3 Doeltreffende beveiliging tot 4000 A OPEN VERMOGENSCHAKELAARS CATALOGUS NIEUWE DMX 3 TOT 4000 A DOELTREFFENDE BEVEILIGING EN STURING VOOR ALLE TYPES VAN GEBOUWEN 02 Elektrisch verdeelbord

Nadere informatie