Colofon _BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_571 03-06-2009 11:45 Pagina 1"

Transcriptie

1 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 1 Kaagnieuws Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging "De Kaag", opgericht 14 oktober Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond (tel , fax ) Bank: RABO Clubhuis: Kaagsociëteit, Sweilandpolder 8, 2362 AG Warmond, Havenkantoor sociëteit / Internet: Financiële administratie: Claudia Mooy Administratie: Pauline de Zwart, Corry Bakker Havenmeester: Frans Bakker, Assistent havenmeester: Cees Hermans ERELEDEN: D. van Eck, L.A. Eichhorn College van beroep: W.F. de Vreeze, G.J. van den Elshout, L.Th. Menken. p/a Laan van Meerdervoort 153, 2517 AX Den Haag BESTUUR Voorzitter: J.B. Lucas, , Secretaris: F.J.M. Kuiters-Zeevenhooven, , Penningmeester: R.H. van Eijk, , Commissarissen: W.M.J.J.M. Meyer (jachthaven), L.J. Koning, (zeilopleiding en jeugdzaken), , W. van t Hoogerhuys (zeilwedstrijden) , E. van Essen (evenementen), , B. van der Velden (sociëteit), , M. Dijkstra (sloeproeien), , COMMISSIES Jubileumcommissie J.W. ten Kley, B.W. Toetenel, W.M. Middelburg Planologie: J.M. Leemhuis-Stout, J.B. Lucas, J. Bakker, G. Langenberg-Roest, W. van t Hoogerhuys, F. Kuiters-Zeevenhooven, A.W.J. de Bruijn Sloeproeien: D. Thibaudier, H.C.B. Winnubst, M. Dijkstra, J.P.M. van Leeuwen, M.L. Mussert, E. Kroesbergen, R.F.M. Vergeer. Zeilwedstrijden: M.L. Gaillard, W. van t Hoogerhuys, Chr v.d. Meeren, M.A. van Roijen, J.W. v. Weezenbeek Zeilopleiding, jeugd: H. Hellman, L. Koning, W. Pinckaers Mina-zeilen: B.M.A. Wösten Materieel wedstr./opleiding: F. Bakker, M.L. Mussert Jachthaven: F. Bakker, H.J.F. de Ridder, L. J. van Munster, A.A. Vos, A. Camphuysen en L. van der Lans. Evenementen: E. van Essen, H. van den Anker, H. van Leest. Redactie Kaagnieuws/website: W. van t Hoogerhuys, P. de Zwart, M.L. Mussert, F.J.M. Kuiters-Zeevenhooven. Technische uitvoering website: Chr. van der Meeren, F. van Schaik, W. Pinckaers P. de Zwart, R. Hagedoorn Sociëteit: B. v.d. Velden, A. Camphuysen Omslagontwerp A. Leest Drukwerk Drukkerij ImPressed, Weteringweg 11, 2641 KM Pijnacker, KOPIJ en ADVERTENTIES Kopij en advertenties: Sluitingsdatum editie 572 vóór 17 augustus 2009 uitsluitend digitaal aangeleverd. Verschijningsdatum 9 september Openingstijden Van 1 april tot 1 oktober is het kantoor geopend op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot uur en van tot uur.

2 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 2 2 Kaagnieuws 571 Algemeen Inhoud Van de redactie 3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 4 Mededeling van het bestuur 13 Defibrillators aanwezig 13 Introductie Willem Meyer 14 Aanleveren kopij Kaagnieuws 14 Afrekenen eten en drinken tijdens Kaagweek Opening waterseizoen Voorjaarsschoonmaak 19 Knooppuntenboekjes Varen doe je samen! nu ook online 19 De Kaag 100 jaar 20 Internationaal Paasevenement Voorkaag Nederlanders Europees Kampioen Yngling 25 Zomeravondwedstrijden: De kop is er af 27 Het nieuwe seizoen van Steven en Steven 28 Nederlands Clubkampioenschap Teamzeilen 17 en 18 oktober 29 Jeneverboomtrofee 20 en 21 juni Aankondiging van: De 89e Kaagweek 30 Kamperen tijdens Kaagweek Afmeren moederschepen etc. aan steigers bij de Kaagsociëteit bij grote evenementen 34 38ste Beneluxkampioenschappen augustus Superkaagcup augustus Rondje Noord-Holland 37 Datum eerste winterwedstrijd gewijzigd 39 Optimistenweek 18 t/m 22 juli Voorjaarstrainingen Optimistendag Leren zeilen bij De Kaag 43 Sloeproeien 44 Meiden van Staal vertellen hun verhaal 46 Een spektakel in Nederhorst den Berg 47 Ringvaart Regatta startte wederom bij de Kaagsociëteit 48 Seniorenlunch 49 Voorjaarstocht voor motorboten van 14 t/m 20 mei An once in a lifetime 54 Een schone tank is een goed begin 61 Vijf keer omslaan vertel je liever niet verder.. 62 Kalender 63 Personalia 64 Inschrijfformulier Kaagweek Inschrijfformulier Optiweek Inschrijfformulier Seniorenlunch woensdag 16 september

3 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 3 Kaagnieuws Algemeen Van de redactie (en een heel klein beetje namens het bestuur) De meteorologische zomer is begonnen wanneer Kaagnieuws 571 door TNT bij u bezorgd wordt. Zoals het hoort draait uw vereniging op volle toeren, hetgeen zijn weerslag vindt in de inhoud van deze editie van uw lijfblad. Het Paasevenement en de Voorkaag zijn achter de rug. Op het moment dat wij dit schrijven hebben de motorbootvaarders hun jaarlijkse tocht. Een team van De Kaag treedt op tijdens de Delta Lloyd Regatta bij Medemblik. De zomeravondwedstrijden zijn in volle gang. De 12Voetsjollen hebben hun Pinksterevenement en verwachten ook buitenlandse deelname en bovendien bestaat de klasse dit jaar 95 jaar. In het weekend waarin volgens de kalender de zomer begint, strijden en feesten de Regenbogen met Warmond als epicentrum- om de Jeneverboomtrofee met op zondag de lange afstand wedstrijd. De sloeproeiers hebben op 13 juni de Kaagrace die in omvang en belangrijkheid snel uitgroeit. U kunt ook lezen over wedstrijden die al succesvol door onze roeiteams zijn afgesloten. En dan, midden in juli, de 89ste Kaagweek. Er is heel veel tijd in gestoken om het evenement naar een nog hoger plan te tillen en ook kamperen is weer mogelijk. Direct na de Kaagweek is alles voor onze zeer jeugdige leden: de Optiweek. In augustus staan de Beneluxkampioenschappen op de Grevelingen op de agenda, maar ook het Optimistenfeest om de Superkaagcup. Ging de seniorendag in mei helaas niet door, begin september is er de (varende?) seniorenlunch. Er wordt door een werkgroep hard gewerkt aan modernisering en vernieuwing van onze drukbezochte website. Alle geledingen van onze vereniging zijn in beweging. En dan dit nog (en hier komt het bestuur om de hoek): we hebben het er al vaker over gehad, maar krijgen nog te weinig respons uit de leden; er zijn nog te veel mensen die volledig gebruik maken van onze faciliteiten, maar nog niet als lid zijn toegetreden. Voor het bestuur is het onmogelijk om op onze diverse locaties handhavend op te treden en bovendien is het niet hun taak. U als leden weet precies door wie u zich regelmatig laat vergezellen en dus weet u precies wie wel en geen lid is. Wij achten het volstrekt normaal dat wie van de vereniging en alles wat deze aan leden te bieden heeft gebruik maakt ook lid van de vereniging is. Wacht dus niet langer, wendt u tot het secretariaat en u krijgt de benodigde documentatie per omgaande in handen. Want: Wat is er nu leuker dan van een vereniging als de onze lid te zijn? Bovendien: wie lid is heeft ook recht van spreken!

4 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 4 4 Kaagnieuws 571 Notulen van de ALGEMENE LEDEN VERGADERING gehouden op donderdag 26 maart 2009 in de Kaagsociëteit. Personalia Algemeen Aanwezig: 40 leden, inclusief de bestuursleden. 1. Opening De Voorzitter, Jan Bart Lucas, opent om uur de vergadering en verwelkomt de leden. Een bijzonder welkom aan onze ereleden Dick van Eck en Lies Eichhorn. Sinds de najaarsvergadering in november j.l. zijn de volgende leden ons ontvallen: de dames H.F. Wessels- Hageman, C.B.E. Krol en A. de Wit- Boon en de heren J.A. Mulder, H. Snoeck en L.J.M.A. van Weezenbeek. Jan Bart verzoekt de aanwezigen met hem deze leden staande te herdenken. 2. Vaststellen van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 18 januari 2009 (zie Kaagnieuws 569) Er zijn geen opmerkingen, zodat het GESPECIALISEERDE OPLEIDINGEN SCHEEPVAART - LOGISTIEK - INDUSTRIE OPEN DAGEN EN LOCATIES ZIE VMBO/MBO OPLEIDINGEN HBO/BACHELOR OPLEIDINGEN MASTER OPLEIDINGEN CURSUSSEN VOOR BEDRIJVEN/PARTICULIEREN DMS DIPLOMA MANAGEMENT STUDIES INFORMATIENUMMER:

5 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 5 Kaagnieuws Algemeen verslag onder dankzegging aan de secretaris wordt goedgekeurd. De notulen worden ondertekend door Franky Kuiters en Ron van Eijk, die tijdens de vergadering van 18 januari j.l. plaatsvervangend voorzitter was. 3. Ingekomen stukken Bericht van verhindering is ontvangen van de 50 jarige jubilaris de heer J.W. Lemson. Van de 25 jarige jubilarissen is bericht van verhindering ontvangen van de heren J.W. Edauw, G.C. Overbeek en S. van Royen en verder van de heer en mevrouw W.A. Reichert en de heren H. van Dongen, J.M. Hellman en P. van Riet. 4. Mededelingen Jan Bart deelt mee, dat in goed overleg met onze buurman van haven West, de heer Versluys, is besloten een steigertje van ons, bij de ingang van de haven, dat al jaren in gebruik is door de buren, aan hen te verkopen. Daarmee wordt de grens naar de Leede rechtgetrokken en is het onderhoud, wat hard nodig is, voor de koper. De overeengekomen verkoopprijs bedraagt 5.000, kosten koper. De heer Hoogduin vraagt of dit punt geagendeerd had moeten worden. Jan Bart antwoordt dat dit wel aardiger geweest zou zijn, maar statutair niet noodzakelijk. Jan Bart vraagt de vergadering om toestemming deze steiger aan de heer Versluys te mogen verkopen. Er wordt geapplaudisseerd, hetgeen inhoudt dat de vergadering ermee akkoord gaat. De sociëteit commissie heeft het bestuur, in overleg met de jachthaven commissie, een voorstel gepresenteerd voor de noodzakelijke aanpassingen van de keuken sociëteit. N.a.v. keuringen moet hiermee dit jaar worden gestart, dit zal in november a.s. gebeuren. Vooruitlopend hierop zal al wel een noodcoating voor de te gladde keukenvloer worden aangebracht. Vooralsnog passen de plannen binnen de aangepaste begroting van de twee commissies. In de najaarvergadering zullen deze plannen nader worden toegelicht, met definitieve aannemersoffertes. Eventueel zal in de najaars ALV extra budget hiervoor gevraagd worden. Het Watersportverbond heeft zich met de ANWB en de HISWA uitgesproken tegen de voorgestelde vaarbelasting. De najaars Algemene Ledenver - gadering staat gepland op zondagmiddag 8 november a.s. 5. Uitreiking Coopsbeker Deze wisselprijs is bestemd voor mensen die zich uitermate verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en de watersport op onze plassen. Dit jaar heeft het bestuur besloten de beker uit te reiken aan Henk v.d. Anker. Al sinds een aantal jaar is Henk actief betrokken bij de organisatie van de motorbotentocht. Al tijdens de jarenlange inspanningen van Jan en Vokje Bakker hielp hij actief mee in de commissie evenementen. Het overnemen van deze commissie na het verstrek van Jan, was een brug te ver voor Henk, maar de organisatie van de jaarlijkse motorboottocht nam hij wel helemaal over. Een grote diversiteit van motorboten weet hij jaar in jaar uit te verrassen met een spannende, ontspannende en vriendschap makende tocht. Het is voor het bestuur meer dan een goede reden geweest dit jaar de Coopsbeker te overhandigen aan Henk v.d. Anker, die deze tochten niet kan organiseren, zonder de bijzondere steun van zijn vrouw Jenny. Jan Bart overhandigt Henk de beker en voor Jenny zijn er bloemen. Henk dankt Jan Bart en zegt dat hij het een grote eer vindt en zeer onder de indruk is.

6 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 6 6 Kaagnieuws 571 Algemeen ontvangst mag nemen en dat hij dit mee mag maken. 25 jarig lidmaatschap: Vervolgens speldt Jan Bart de volgende 25 jarige jubilarissen hun zilveren speld op: de heren B. Bakker, M.J. van Beek, Ph.B. Begemann, B.C. Korswagen en J. Rostohar. De niet aanwezige jubilarissen 6. Uitreiking insignes voor langdurig lidmaatschap 50 jarig lidmaatschap: Jan Bart speldt de heer Dick van Amerongen het insigne voor 50 jaar lidmaatschap op. Dick heeft zijn jeugd op de Kaag doorgebracht en werd door zijn vader Kaaglid gemaakt. Na zijn jeugd is Dick, totdat het sloeproeien op de Kaag populair werd, zelden meer op de Kaag geweest en Jan Bart vindt het een hele prestatie dat hij al die tijd toch trouw Kaaglid is gebleven. Sinds de opkomst van het sloeproeien kreeg Dick toch weer meer met de vereniging te maken, als bouwer van de Kromhout Whalers. Hij heeft vooral veel contact onderhouden met Rien Mussert, die voor hem de contact persoon is geweest met de roeiers. Dick vindt het een eer dat hij hier zijn gouden speld in krijgen hun speld thuisgestuurd. 7. Verloting VVV waardebon onder inzenders van kopij voor het Kaagnieuws. Elk jaar wordt er onder de inzenders van artikelen voor het Kaagnieuws (bestuursleden en redactieleden uitgesloten) een VVV bon verloot ter stimulering van het schrijven van een leuk verhaal, wedstrijdverslag etc. Dit jaar waren er 25 inzenders die samen 29

7 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 7 Kaagnieuws Algemeen artikelen hebben geschreven. Jan Bart vraagt Henk v.d. Anker een lot te trekken. Blanche Lucas wint met lot nr. 08 de VVV bon voor haar artikel over de dameswedstrijd Regenboog 2008 gepubliceerd in Kaagnieuws nr Vaststellen Jaarverslag 2008 Jan Bart vraagt of er opmerkingen zijn m.b.t. het Jaarverslag. Vokje Bakker deelt mee dat zij een passage mist over het sloeproeien van de senioren, die een hechte groep vormen en in de zomer samen een keer per week roeien en in de winter gezamenlijk wandelen. Jan Bart deelt mee, dat wij hier in het vervolg aandacht aan zullen besteden. Wim van t Hoogerhuys vraagt of men tevreden is met deze ingekorte versie van het jaarverslag. Enkele jaren geleden werden alle activiteiten van commissies gepubliceerd in het jaarverslag. Wij hebben dit echter destijds ingekort omdat veel verhalen ook al uitgebreid in het Kaagnieuws waren gepubliceerd. Wim merkt op dat onze zusterverenigingen zelfs soms een heel nummer Voor bedrijven,instellingen,verenigingen en scholen hét adres voor promotionele artikelen, kerst- & themapakketten. Ook voor custom-made artikelen bent u bij ons aan het juiste adres! Informeer naar de vele mogelijkheden of kijk op: waar u ook ons zéér uitgebreide assortiment kerst- & themapakketten kunt vinden. Via de website, per e.mail of telefonisch kunt u onze (gratis) catalogus aanvragen. Op kunt u een keuze maken uit vele artikelen die van elk Oranje-evenement een feest maken. Koninginnedag, we worden kampioen of een ander Oranjefeestje kijk op Wij zijn gevestigd op de Sandtlaan 40, NL-2223 GG, te Katwijk(naast Van der Meer & Lommers BV). Op deze locatie hebben wij de beschikking over een showroom van ruim 150 m2 waardoor wij in staat zijn om u onze producten live te laten zien. U bent van harte welkom van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur. Een telefoontje vooraf verzekert u van een gastvrije ontvangst. Afwijkende tijden zijn op afspraak mogelijk. Graag tot ziens!

8 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 8 8 Kaagnieuws 571 Algemeen van hun verenigingsblad wijden aan het Jaarverslag en vraagt zich af of daar in onze vereniging ook behoefte aan is of dat wij onze wijziging van een beknopt jaarverslag moeten blijven doorvoeren. Uit de vergadering blijkt dat men een verkorte versie prettig vindt en Wim merkt op dat wij het dan ook graag zo houden. Er zijn verder geen opmerkingen over het Jaarverslag Het verslag wordt met dank aan de secretaris vastgesteld. 9. Financieel Verslag 2008 De penningmeester Ron van Eijk krijgt van Jan Bart Lucas het woord. De interne jaarafsluiting is begin februari gedaan door onze administratieve medewerkster Claudia Mooy. Mede door de afgelopen jaren doorgevoerde veranderingen in de financiële boekhoudprogramma s en de inzet van Claudia is de jaarafsluiting dit jaar zeer soepel verlopen. Het bestuur heeft de jaarcijfers 2008 goedgekeurd in de bestuursvergadering van 18 februari j.l. Vervolgens zijn de cijfers op 3 maart j.l. besproken met de Commissie van Controle en op 12 maart heeft de externe registeraccountant een (goedgekeurde) beoordelingsverklaring afgegeven. Vanaf die dag had de jaarrekening 2008 ter inzage moeten liggen bij ons secretariaat, maar omdat wij deze toen nog niet direct terug hadden gekregen van de accountant heeft dit een paar dagen vertraging opgelopen. De penningmeester licht vervolgens de jaarrekening 2008 toe. Het is in de financiële wereld een bijzondere tijd, een tijd om alert te zijn. Het jaar is afgesloten met een klein negatief saldo van Euro 3.000,. Ron van Eijk deelt mee dat het op zich een uitstekend jaar is geweest met hogere baten en lagere lasten dan begroot, maar dat wij een post bijzondere baten en lasten hebben moeten opvoeren. Er is bekend dat wij een dispuut hebben met de pachter van de sociëteit, dat inmiddels tot een juridische procedure heeft geleid. Wij hebben besloten hiervoor een voorziening op te nemen van ,, t.w. ten eerste , voor juridische kosten en ten tweede , voorziening voor verhuiskosten pachter. Vervolgens geeft Ron van Eijk een uitgebreide toelichting op de jaarcijfers, dit aan de hand van een presentatie. Hij verklaart belangrijke afwijkingen van de resultaten ten opzichte van de begroting 2008, alsmede de realisatie Tevens geeft hij toelichting op de financiële positie van de vereniging en staat hij stil bij groot onderhoud en het jubileumfonds. Afsluitend geeft hij inzicht in de kasstromen van de vereniging over het afgesloten boekjaar. Na zijn duidelijke uiteenzetting dankt Ron van Eijk de Commissie van Controle voor het meedenken en de prettige samenwerking. Jan Bart vraagt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2008 nog vragen zijn. Er zijn geen vragen. 10. Rapport van de Commissie van Controle, bestaande uit de mevrouw V. Bakker en de heer H. v.d. Steen en P. van Kampen Jan Bart Lucas geeft het woord aan de voorzitter van de Commissie van Controle mevrouw Vokje Bakker. De Commissie van Controle en het reservelid de heer K. Hoogduin, hebben het financiële verslag over 2008 doorgenomen. Mevrouw Bakker deelt mee dat zij een aantal jaar het genoegen heeft gehad in de Commissie van Controle te hebben gezeten, dat er uiterst veel zorg wordt besteed aan de manier waarop de cijfers worden gepresenteerd, dat zij op een aantal vergaderingen vele vragen hebben kunnen stellen, waar altijd duidelijke antwoorden op werden gegeven, met veel dank aan Ron van Eijk. Mevrouw Bakker leest het verslag van de bevindingen van de Commissie van Controle voor. De Commissie stelt de

9 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 9 Kaagnieuws Algemeen vergadering voor de jaarstukken 2008 vast te stellen en het bestuur, onder dankzegging aan de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid Vaststellen financieel verslag 2008 Jan Bart Lucas dankt Ron van Eijk voor zijn heldere presentatie en vraagt de vergadering goedkeuring voor het financiële verslag Dit wordt met applaus bezegeld waarmee het financiële verslag 2008 is vastgesteld. 12. Benoeming van de Commissie van Controle 2009 Mevrouw Vokje Bakker is aftredend. Jan Bart dankt Vokje Bakker voor haar inzet. De heer K. Hoogduin wordt nu, naast de heren H. v.d. Steen en P. van Kampen, volwaardig lid van de Commissie van Controle. Peter Bisschop is bereid toe te treden als reservelid van de Commissie van Controle. De nieuwe voorzitter van de commissie Herman v.d. Steen heeft nog een advies voor het bestuur. Tijdens de vergadering over de jaarcijfers 2008 is de commissie nogal geschrokken van de post bijzondere baten en lasten van ,. Deze post was niet begroot en het heeft hem verbaasd dat er tijdens deze vergadering geen vragen over zijn gesteld. De Commissie van Controle heeft gemeend het bestuur hieromtrent een aanbeveling te doen. Het probleem van het conflict met de pachter zou wel eens een grotere impact voor de vereniging met zich mee kunnen brengen. Zij adviseren het bestuur dan ook om een commissie in het leven te roepen die als klankbord kan fungeren en het bestuur kan bijstaan in het oplossen van dit probleem. Jan Bart deelt mee dat het bestuur heeft besloten het advies op te volgen en een tweetal leden zal vragen het bestuur in deze zaak terzijde te staan. Zodra bekend is wie zitting zullen nemen in deze commissie, zullen wij dit middels publicatie bekend maken. Jan Bart vraagt de vergadering of men kan instemmen met het opzetten van zo n commissie. Er wordt geapplaudisseerd, waarmee goedkeuring is verkregen. 13. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar voor een derde periode is de heer Jan Bart Lucas, voorzitter. In de statuten artikel 10 lid 4 staat, dat in afwijking van het bepaalde in artikel 9, lid 1 en artikel 10, lid 3, een bestuurslid voor een derde aansluitende periode kan worden herbenoemd indien het besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitge-

10 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 10

11 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 11 Kaagnieuws Algemeen brachte stemmen. Jan Bart brengt de herbenoeming in stemming. Er zijn geen bezwaren en met applaus wordt Jan Bart Lucas voor een derde bestuursperiode benoemd. Aftredend en herkiesbaar voor een tweede periode is de heer Ron van Eijk, penningmeester. Jan Bart stelt de vergadering voor Ron van Eijk te herbenoemen, hetgeen met applaus wordt vastgelegd. Jan Bart deelt mee dat Ron heeft aangegeven niet de gehele bestuursperiode te zullen uitzitten. Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Bert Vos, commissaris jachthaven. Jan Bart dankt Bert voor zijn inzet als commissaris jachthaven en het achterlaten van een uitstekende commissie, die door Bert in het bestuur werd vertegenwoordigd. Jan Bart overhandigt Bert een klein aandenken. Bert dankt Jan Bart en kijkt terug op een goede bestuursperiode met een mooi team, maar vindt het belangrijk dat er nu weer iemand met nieuwe ideeën, in deze commissie waar veel geld omgaat, zijn taak overneemt. In de agenda staat dat in de vacature nog niet is voorzien. Jan Bart deelt mee dat wij middels een oproep in het Kaagnieuws o.a. in contact zijn gekomen met de heer Willem Meyer, waarmee wij een positief gesprek hebben gehad over de invulling van de vacature commissaris jachthaven en Jan Bart introduceert Willem Meyer bij de leden. Volgens de statuten moet een voordacht om deze bindend te verklaren in een ALV drie weken voor de vergadering bij het bestuur bekend zijn en twee weken voor de vergadering bij de leden. De tijd voor bindende voordrachten is dus verstreken. Dat betekent, dat de voordracht geen bindend karakter heeft. Indien de aanwezigen instemmen met de benoeming en als blijkt dat er een lid bezwaar maakt na het uitbrengen van de notulen, kan de benoeming, na stemming hierover in een volgende ALV ongedaan worden gemaakt. Jan Bart stelt de vergadering voor Willem Meyer te benoemen als commissaris jachthaven. Dit wordt met applaus bezegeld. Jan Bart speldt Willem zijn bestuursspeldje op en overhandigt hem de bestuursvlag. Willem dankt eenieder voor het in hem gestelde vertrouwen. 14. Rondvraag De heer Jan Willem van Weezenbeek spreekt zijn ongerustheid uit over het bericht in de nieuwsbrief van het Watersportverbond over het toelaten van merkenclubs als volwaardig lid binnen het Verbond. Dit zou betekenen dat zij zeilwedstrijden kunnen gaan organiseren buiten de watersportverenigingen om. Jan Willem vraagt of de vereniging hier middels een vergadering met de Grote 9 (wedstrijdorganiserende verenigingen) bezwaar tegen kan indienen. Jan Bart deelt mee dat hier met de Grote 9 al over vergaderd is, en dat er volgens deze groep andere afspraken met het Verbond hieromtrent gemaakt zijn, dan in de Nieuwsbrief vermeld. Er zouden wel werfklassen/merkklassen tot het Verbond kunnen worden toegelaten, maar er zou duidelijk onderscheid worden gemaakt m.b.t. verenigingen die bevoegd zijn om wedstrijden te organiseren. Jan Bart deelt mee dat wij op de berichten in de nieuwsbrief van het Watersportverbond zullen reageren. De heer Jan Willem van Weezenbeek vraagt of wij bij de Grote 9 ook de problematiek van het invullen van de wedstrijdcomités kunnen aankaarten. Met name de bemanning van boeienen rescueboten is vaak een groot probleem. De leden die ook training geven, gaan liever training geven, omdat zij hiervoor betaald krijgen en voor een dagje boeienboot niet. Jan Bart betwijfelt of het Verbond hier een oplossing voor heeft. Wij zullen onze eigen jeugd

12 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina Kaagnieuws 571 Algemeen hier warm voor moeten maken. De heer Jan Willem van Weezenbeek heeft in het Leids Dagblad gelezen dat de gemeente van plan is de weg tussen de Zijl en Oud Ade af te sluiten met een slagboom. Jan Bart zegt dat dit plan al jaren bestaat, maar dat de bewoners er zelf niet voor in zijn en dat het dus zeer twijfelachtig is of dit plan doorgaat. De heer Evert van Essen vraagt aandacht voor een cursus Watersport en Weersvoorspelling die gepland staat op zaterdag 9 mei a.s. en georganiseerd wordt door Weer on Line. De kosten van deze dag incl. cursusmateriaal bedragen Euro 50,. Er zijn minimaal 25 deelnemers nodig om de cursus te laten doorgaan. Mevrouw Lies Eichhorn deelt mee dat zij nog niets heeft vernomen over een eventuele inzameling voor een cadeau voor de 100 jarige vereniging. Zij vraagt zich af hoe wij iets kunnen organiseren zodat alle leden zich betrokken voelen bij de vereniging. In dit verband deelt Jan Bart mee dat de lustrum commissie alle geledingen binnen de Kaag heeft gevraagd iets extra s te organiseren i.v.m. het 100 jarig bestaan, waarvoor ook extra budget beschikbaar is. Van diverse afdelingen zijn al leuke plannen binnen. Naast deze extra lustrumactiviteiten voor de diverse geledingen heeft de lustrum commissie drie grote gezamenlijke evenementen gepland, t.w. tijdens de nieuwjaarsreceptie, de Kaagweek en aan het eind van het lustrumjaar tijdens ons verjaardagsfeest. Met betrekking tot een cadeau is er echter nog niet iets specifieks georganiseerd en Jan Bart vraagt Lies of hij deze organisatie bij haar mag neerleggen. Lies zal dit verder oppakken. Voorts bedankt Lies het bestuur namens de leden en wenst de vereniging een goed seizoen toe. 15. Sluiting Jan Bart dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid, deelt mee dat de aanwezigen het platform zijn om te kijken of het bestuur de goede weg bewandelt, wenst iedereen een fijn seizoen en sluit de vergadering om uur. Zijlbaan 10 ~ Leiderdorp ~ Tel ~

13 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 13 Kaagnieuws Algemeen Mededeling van het Bestuur In de Algemene Ledenvergadering van 26 maart j.l. beloofden wij u mee te delen welke leden er zitting nemen in een commissie die het bestuur kan bijstaan in het oplossen van het probleem rond de pachter en in deze zaak als klankbord kan fungeren. Deze commissie bestaat uit de heren Jan Berent Heukensfeldt Jansen en René San Giorgi. Het Bestuur Defibrillators aanwezig Na rijp beraad en overleg met medische specialisten uit ons ledenbestand zijn wij overgegaan tot aanschaf van een tweetal defibrillators. Deze apparaten kunnen van groot nut zijn bij het reanimeren van personen die zeg in het algemeen- het slachtoffer zijn van een hartstilstand. De aangeschafte apparaten zijn in staat om te herkennen of een slachtoffer eventueel aan hartfalen lijdt. Een aantal van onze medewerkers is opgeleid om met deze apparatuur om te kunnen gaan. Het ene apparaat bevindt zich op haven West, het andere is nabij de sociëteit aanwezig. Vanzelfsprekend hopen we dat ze nooit gebruikt hoeven te worden. Verkoop/reparatie/revisie motoren Onderhoud (ook op locatie) Revisie verstuivers/brandstofpompen Keerkoppelingen Generatorsets Boot/sloepbeveiliging Dealer van Solé scheepsmotoren Bakker Protech Veerpolder 5 E 2361 KX WARMOND Tel

14 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina Kaagnieuws 571 Algemeen Introductie Willem Meyer vriendengroep op de Kaag, vele fases later met zijn gezin in een Tjalk en vervolgens een Jeanneau op groter water, nu als mede-eigenaar van de Regenboog 135 weer terug op de Kaag. Daarmee is de cirkel weer rond. Tot 2006 is Willem directeur-eigenaar geweest van Aannemingsbedrijf M.W. Meyer in Leiden. Een door zijn grootvader in 1901 opgericht bedrijf, dat onder zijn leiding is uitgegroeid tot een van de elf door de Rijksdienst van de Monumentenzorg in Nederland erkend restauratie aannemingsbedrijf. Omdat binnen het gezin of de familie geen interesse bestond voor opvolging is het bedrijf in 2006 verkocht. Willem houdt zich nu bezig met projectontwikkeling in Rijksmonumenten. In de vergadering van 26 maart 2009 is Willem Meyer (1953, getrouwd, 3 zonen) benoemd tot de nieuwe commissaris haven van onze watersportvereniging. Geboren en getogen aan de oevers van de Oude Rijn werd tijdens zijn jeugdjaren zijn plezier in de watersport ontwikkeld. Begonnen in een Schakel met een In het kader van zijn nieuwe functie stelt hij zich ten doel de door zijn voorganger ingeslagen weg te continueren en het service niveau, vooral voor de leden, te verhogen. De vereniging moet bloeiend en aantrekkelijk blijven, in het bijzonder voor de jongeren, zodat onze kinderen, kleinkinderen en hopelijk nog velen na hen kunnen blijven genieten en watersport bedrijven op een van de mooiste stukjes Nederland. Aanleveren kopij voor Kaagnieuws Wij wijzen er nogmaals op dat kopij voor het Kaagnieuws uitsluitend in Word dient te worden aangeleverd. Verder verzoeken wij u dringend om foto s niet in het opgestuurde artikel in te bouwen, maar ze als attachment aan te leveren. Deze manier van aanleveren scheelt ons en de afdeling layout heel veel tijd. Overigens dient kopij voor Kaagnieuws 572 vóór 17 augustus a.s. aangeleverd te zijn.

15 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 15 Kaagnieuws Algemeen Afrekenen eten en drinken tijdens Kaagweek 2009 Op vrijdagavond 10 juli en zaterdagochtend 11 juli kunt u aan onze balie nabij de ledenzaal een rekening openen die u tijdens de Kaagweek kunt gebruiken. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor het gebruik van de rekening. Per rekening reiken wij, naar keuze van de rekeninghouder, maximaal drie plastic hangers, met daarop vermeld het rekeningnummer, uit. U kunt de extra hangers ter beschikking stellen van een familie- of bemanningslid. De hangers zijn zowel in de Sociëteit als op het buitenterrein bruikbaar. Wilt u een bestelling op rekening doen, dan dient u altijd de hanger te tonen. Aan de andere kant zijn de leden van ons team verplicht bij iedere bestelling naar de hanger te vragen. Dit alles om verwarring en fouten te voorkomen. U dient de rekening direct na afloop van de Kaagweek te voldoen. Bij gebreke daarvan zullen wij u moeten factureren en de administratieve kosten daarvan helaas in rekening moeten brengen. Na betaling van het verschuldigde dient u de aan u uitgegeven hangers in te leveren.zoals altijd is de leden kortingskaart tijdens de Kaagweek niet geldig. Het aantal rekeningnummers is helaas niet onbeperkt. Wij adviseren u daarom tijdig een rekeningnummer te reserveren. U kunt dat telefonisch doen door te bellen met dan wel door een te sturen aan In beide gevallen dient u uw volledige naam en adresgegevens te vermelden. Indien u zich van te voren aanmeldt, zorgen wij dat de door u bestelde hangers met rekeningnummers op vrijdag klaarliggen. Door aanmelding verklaart u zich automatisch akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden. Tot ziens tijdens de Kaagweek. Namens het team van de Kaagsociëteit, Frans en Marscha Bakker Navigeer voor alle uw boeken en kaarten naar de watersport winkel van de randstad NB 4 32 OL Zijlbaan 10 ~ Leiderdorp ~ Tel ~

16 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina Kaagnieuws 571 Algemeen Opening waterseizoen 2009 Op vrijdag 17 maart vond, onder auspiciën van het Warmondse Genootschap Jeneverboom, mede ondersteund door onze vereniging, de opening van het waterseizoen 2009 plaats. Omstreeks uur vertrok een aantal boten met daarin een groot aantal genodigden, vanuit Park Groot Leerust richting de Jeneverboom. Het weer was zonnig en de heersende oostelijke wind was niet koud genoeg om het verblijf bij de boom onaangenaam te maken. De genodigden werden ontvangen met schippers- en andere liederen, ten gehore gebracht door het Warmonds Schippertjeskoor. Per opduwer arriveerde Het Genootschap, zoals altijd gekleed in jacquet. Als laatsten kwamen, per politieboot met zwaailicht, de burgemeester van Teylingen, Sander Schelberg, en de recent benoemde burgemeester van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem, Bas Eenhoorn, bij de Jeneverboom aan. Onder de genodigden ontwaarden wij onder meer Marc Witteman, wethouder in de gemeente Leiden, en wethouders Bert Homan en Gerrit van der Meer. Ondernemend Leiden was, bijna vanzelfsprekend, vertegenwoordigd door - als altijd in smetteloos wit gestoken - Peter Labruyère. Nadat het koor haar eerste optreden beëindigd had en de eerste bieren waren genuttigd opende de Voorzitter van Het Genootschap, Nico Ouwehand de bijeenkomst en gaf als eerste het woord aan ondergetekende om, bij afwezigheid van onze voorzitter, het woord namens De Kaag te voeren. Ik heb in het kort uiteengezet wat wij in 2009 van plan zijn en tevens uitgelegd dat onze activiteiten al veel eerder begonnen waren met ijszeilen en winterwedstrijden en dat wij eigenlijk geen winterstop kennen. Tevens verzocht ik wethouder Bert Homan alles in het werk te stellen het obstakel in het Norremeer zo spoedig mogelijk op te sporen en te doen verwijderen. Speciale aandacht kreeg natuurlijk de zeilwedstrijd op 20 en 21 juni in de Regenbogen om de Jeneverboomtrofee en ook het aankomend 100 jarig bestaan van onze vereniging werd onder de aandacht gebracht. Peter Labruyère lichtte zijn plannen toe met betrekking tot het recreatief op het water bezig zijn als Leidenaar en Kaaggebruiker en vervolgens was het woord aan Jan Willem ten Kley, die namens Vrienden in Warmond een toelichting gaf op de invulling van het

17 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 17 Kaagnieuws Algemeen jaarlijkse Leede concert op 18 juni en een ieder opriep daar toehoorder te zijn. Een spreker, wiens naam mij ontschoten is, hield namens Teylingen Maritiem (hoe verzin je het?) een pleidooi voor het vergroten van de haven in (of all places) Voorhout. Antoon de Vroomen gaf een toelichting op de plannen van de Stichting Zeilvaart en Warmond en een volgende spreker promootte de Warmondse Schippertjesdagen. Het woord was vervolgens aan Bas Eenhoorn, die namens Kaag en Braassem toelichting gaf aan zijn plannen om die Gemeente tot aan de Noordzeekust te laten groeien omdat dat volgens hem een vroeger bestaande situatie is geweest. Wij zullen daarover eens het licht van lokale historici laten schijnen. De rij sprekers werd gesloten door Sander Schelberg die niet alleen ons allen een fantastich watersportjaar in Teylingen toewenste maar tevens, voor de eerste keer tijdens deze jaarlijkse plechtigheid, de t Sloepieprijs uitreikte aan een jeugdige wedstrijdzeiler die zich in het afgelopen jaar uitermate bewezen had. Deze eer viel te beurt Jolbert van Dijk vanwege zijn uitstekende prestatie tijdens het WK Optimist 2008 in Turkije. Inmiddels waren Gijs en Miranda Vrind en Leo en Marianne Hartman met de regenboog 134 op het water verschenen. Zij konden geen beter eerbetoon aan De Boom brengen dan vlak voor de boom aan de grond te lopen en eerbiedig het grootzeil te (moeten) laten zakken. Na de plechtigheden voer het gezelschap terug naar Warmond waar, tegenover de theekoepel, door Akerboom s Scheepswerf de overdracht aan de Gemeente Teylingen plaatsvond van de oude scheepshelling en toebehoren van de werf in Leiden. Wanneer de ontwikkeling van een historische scheepswerf in Warmond, nabij de plek waar de overdracht plaatsvond, gerealiseerd zal worden, zal deze helling daar een prachtig onderdeel van vormen. Vervolgens bleef het nog lang onrustig in Het Wapen van Warmond. Wim van t Hoogerhuys

18 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 18 Verhuur van: Zeilboten: Motorbootjes Poly-valk 16m_ (grote BM) Flytour Jachtwerf: Eymershof: Helling tot 40 ton Takel tot 4 ton Winterstalling Verkoop van nieuwe en gebruikte poly-valken Reparatie en onderhoud (speciaal houten valken) Restaurant - Bar Terras aan het water Barbecue Jachthaven Julianalaan 72B 2159 LD Kaag Tel Fax Internet

19 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 19 Kaagnieuws Algemeen Voorjaarsschoonmaak In de ledenzaal van onze Sociëteit staat in de vitrines een schitterende collectie Kaagprijzen uit heden en verleden. Wat er wordt tentoongesteld beslist de conservator van de volledige verzameling, onze voorzitter Jan Bart. Op een zondag in april maakte hij deze foto waarop u ziet dat hij Yvette Kampschreur en zijn echtgenote Blanche zo ver had gekregen dat zij de collectie gingen poetsen. Naar verluidt heeft hij zichzelf ook niet geheel onbetuigd gelaten. In ieder geval staat al ons zilver weer te stralen. Knooppuntenboekjes Varen doe je samen! nu ook online Dit voorjaar zijn de tien geactualiseerde Knooppuntenboekjes voor het eerst gedrukt en verspreid tijdens onder andere Boot Holland en de HISWA Amsterdam Boat Show. In de handige boekjes worden, door middel van kaartmateriaal en een toelichting, mogelijk gevaarlijke situaties tussen beroeps- en recreatievaart beschreven. De kaarten in de boekjes zijn gemaakt als aanvulling op de officiële kaarten van ANWB, Hydrografische Dienst en VaarAtlas en zijn dus niet geschikt voor navigatiedoeleinden. Gebruik dus altijd een recente kaart! De boekjes worden dit jaar door de deelnemende organisaties verspreid, maar zijn vanaf deze week ook als pdf te downloaden van U kunt de boekjes die u download, het beste opslaan op een usb-stick of een cd. Als u besluit zelf te printen, adviseren wij u dat zwart-wit te doen. Voor meer informatie over het project verwijs ik u door naar Met vriendelijke groet, Hylke Steensma Projectleider Varen doe je samen! Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) Bezoekadres: Hoofdstraat 82, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg Postadres: Postbus 102, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg T (0) F (0) M. +31 (0) E. W. en

20 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina Kaagnieuws 571 De Kaag 100 jaar Kaag 100 jaar De Lustrum Commissie is al weer verder gevorderd met haar plannen en een aantal malen bij elkaar geweest en in grote lijnen zijn deze plannen nu uitvoeringsgereed. Alle plannen worden thans in een draaiboek uitgewerkt. Er is een groots openingsfeest van de Kaagweek in voorbereiding, en het is de bedoeling om met een vertegenwoordiging van alle zeilklassen en de boten te verzamelen in Warmond ter hoogte van Park Leerust op de vrijdag voorafgaande aan de Kaagweek. Onze vereniging heeft nu eenmaal een bijzondere band met het dorp en de inwoners van de gemeente Warmond. Een unieke kans om een ieder bij ons Lustrum te betrekken. Na een feestelijk palaver zal dan vanaf deze locatie in colonne worden opgevaren richting de Kaagsocieteit. Er zullen tal van feestelijkheden plaatsvinden en voor ieder oor zal er muziek zijn. Een groots vuurwerk is in onderzoek, en dit zal plaatsvinden om ca uur. Op donderdag 17 juni 2010 zal er een hoogwaardig concert op het water georganiseerd worden door de Vereniging Vrienden in Warmond. Deze vereniging bestaat uit kaagleden, die op deze wijze iets willen bijdragen aan ons Jubileum. Een waar spektakel dat plaatsvindt ter hoogte van Park Leerust. Het is de bedoeling dat de leden van onze vereniging dit evenement massaal gaan bezoeken met sloepen, vletten en alles wat verder kan drijven. Het concert zal deels in het teken staan van 100 jaar De Kaag. Tevens zijn wij een grote receptie aan het voorbereiden op 10 januari 2010 alwaar wij alle leden willen ontvangen. Tijdens deze receptie zal het Lustrumboek 100 jaar de De Kaag worden gepresenteerd. Zoals het er nu naar uitziet zal dit boek een bijzonder naslagwerk zijn, en een ieder die er tot nu toe aan meewerkt, zal zijn of haar verhaal kunnen terugvinden in dit unieke boek. De locatie waar dit zal plaatsvinden in momenteel in onderzoek echter u zult begrijpen dat dit nog al wat voeten in de aarde heeft. Zet in elk geval alvast de datum in uw agenda. De onlangs georganiseerde bijeenkomst, op haven West, waarbij wij de vertegenwoordigers van alle groeperingen hebben aangegeven wat er van hen verwacht wordt, heeft goede ideeën opgeleverd. Individueel zal nu met de vertegenwoordigers van deze groeperingen een nader gesprek volgen om deze plannen (geheel of deels) tot uitvoering te brengen. Het belooft in elk geval een succes te worden waarbij een ieder op een bijzondere wijze zijn betrokkenheid bij onze vereniging kan beleven. Jan Willem ten Kley Te Koop Fjord 20 Afmeting 6 x 2.25 m. In perfecte staat. Motor Volvo Penta 2 cilinder 18 pk. Gebouwd volgens Norse Veritas Certificaat. Informatie tel

21 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 21 Kaagnieuws Wedstrijdzeilen Internationaal Paasevenement 2009 In het lange Paasweekend, dus op 11, 12 en 13 april, vond het Internationale Paasevenement plaats. De Cadetklasse is, als altijd, de kern van het evenement. Dit jaar kwamen er 32 Nederlandse- en Belgische boten aan de start. Daaromheen vaart een (helaas iets te klein) aantal Kaagvalken haar eerste wedstrijd in het seizoen en zijn Splashes en Optimisten, mits de stuurlieden al wedstrijdervaring hebben, van harte welkom. Al dan niet veroorzaakt door een misverstand, lieten de Optimisten het afweten maar we kregen tot onze grote vreugde wel zes, betrekkelijk nieuwe Splashzeilers aan de start. Werden de wedstrijden vorig jaar (Pasen viel toen drie weken eerder) geplaagd door sneeuwval en andere winterse narigheid, dit jaar schijnt het zo geweest te zijn, dat eerste Paasdag de warmste in 25 jaar was. Daar was op de Kaag weinig van te merken. Gelukkig kregen we, in ruil voor lagere temperaturen dan de rest van Nederland wind en dat is wel handig als je wilt gaan zeilen. De Cadetten hadden op vrijdag, met een behoorlijke wind, de plas al verkend en wisten dus waar ze varen moesten. De zaterdag begon met een wisselvallig windje waarbij afkorten de enige oplossing bleek. De middagwedstrijd verliep onder veel betere omstandigheden. Op zondag en maandag (op die dag werden we ineens overvallen door mist, die gelukkig weer snel optrok) konden vervolgens nog zes wedstrijden gevaren worden onder prima omstandigheden en op een uiterst aantrekkelijke baan met onder meer schitterende kruisrakken. De Valken verdeelden hun programma over de zaterdag en de maandag. En wederom beleefden we het fenomeen van een geheel uit meiden bestaande bemanning op één van de boten die de baan uitleggen en aanpassen. Loes Aanhane en Franca van der Borden vonden elkaar in nauwe samenwerking en dus hebben we voor de rest van het seizoen een nieuw duo op het water. Ook de bijdrage van Coen ten Kley, die zijn topsport-carrière aan het afbouwen is-

22 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina Kaagnieuws 571 Wedstrijdzeilen mag zeker niet vergeten worden. En dan pech, o pech voor de wedstrijdleider van dienst (Rob van den Hoogen) en zijn fantastische startboot: de gloednieuwe ankerlier begaf het. Gelukkig waren er veel inventieve geesten en behulpzame handen in de buurt (Marc Dullaert bedankt!) en werd een work-around gebouwd. En dan de prijzen: De Paaseieren bij de Valken gingen naar Peter en Sandra van Riet voor hun ijzersterke overwinning en Frans Bakker en Arjan Stoffels mochten als tweede in het totaalklassement eveneens een traditionele Paasversnapering mee naar huis nemen. Bij de Splashes was de eerste plaats duidelijk voor Floris Emanuel gevolgd door Joep Aanhane en Otto Cramwinckel. En natuurlijk was er, net als het Cadettendiner op zondagavond, dat uiterst gezellig geweest schijnt te zijn, de Grote Cadettenprijsuitreiking, waarbij alle deelnemers aan de beurt kwamen. In de Cadetklasse is er altijd een prijs voor de jongste deelnemer. Uit de lijst met geboortedata was gebleken dat die in 2000 geboren was. Om zeker te zijn dat dat inderdaad de jongste was werd nog even doorgevraagd en jawel, er was er één die vond de jongste te zijn, die was is 1999 geboren. Dat rekenonderwijs toch. Als ik het in de verwarring goed begrepen heb ging de Wood prijs, voor de beste stuurvrouw onder de 15 jaar naar Babette de Jong en de eindoverwinning ging naar België: Toon de Munck (daar zijn de De Munckjes weer) en Eline Spittaels namen de Kaagsociëteit mee naar het zuiden. Op de tweede plaats eindigden Camiel Colsen en Leon Smits met de NED 8347 en de derde plaats was voor de Belgische Charlotte Lauwers en Axelle Gysemans. Dat een aantal comitéleden, door de gezelligheid na het evenement, vergeten was te controleren of er nog wel benzine in de BB zat en dus halverwege Warmond strandde en via een sleepdienst gered moest worden, kon de pret verder niet drukken. Alle uitslagen op Wim van t Hoogerhuys

23 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 23 Kaagnieuws Voorkaag 2009 Wedstrijdzeilen Het begon allemaal zo mooi. De voortekenen waren uitstekend: bijna 100 deelnemers in twaalf startvelden, waaronder ook weer een aantal Laser 2 en, tot onze vreugde, Ynglings, Valken, Zestienkwadraten, Pampussen, te weinig Kolibri s, Marieholms, Twaalfvoetsjollen, Splashes (met veel nieuw talent) de Optimisten, te weinig 5.5 meters (wij maken ons daar zorgen over en gelukkig doet de klassenorganisatie dat ook) en een voor Voorkaagbegrippen zeer groot aantal (26) Regenbogen. Dat laatste had, wij geven het toe, enigszins te maken met de feestelijkheden die op de vrijdag voor zaterdag 25 april door Rob en Mike de Kraa georganiseerd waren ter gelegenheid van de doop van een nieuwe boog (de 154 Braveheart ) de omdoop van de 140 naar Stars and Stripes en de tewaterlating van Mis Poes en Miss Understood. Het was die avond schitterend weer. De zaterdag begon met een zuidoostelijke wind. Dat bood een goede gelegenheid de aangepaste E baan te testen. Daarover heb ik naderhand enige zeilers geïnterviewd en de commentaren waren gelukkig positief. Na een voor alle klassen goed verlopen wedstrijd begon, tijdens de lunch, de wind aan te geven dat hij van plan was weg te gaan uit het zuidoosten en op weg wilde gaan naar zijn, voor later op de dag voorspelde, zuidwest hoek. Dat betekende verkassen met de startboot, het op meerdere plekken proberen en eindelijk konden de 5.5-en en de Valken op weg. Toen kwamen de bogen aan de beurt en begon de wind zich echt nog verder te verzetten tegen wat wij van plan waren. Daardoor mislukten twee starts en kregen we bij de derde na enig wachten omdat de Zonnebloembingoboot de Kaag overstak- het veld weg met een stuk of zes, door de zeilers zelf veroorzaakte, OCS-en. De andere klassen werden vlot weggestart en omstreeks half zes waren alle deelnemers de finish gepasseerd. Vanzelfsprekend werd het in de Koepel heel gezellig met eten en drinken en conversatie op hoog niveau. In de nacht viel de wind weg en op zondagochtend bleef hij uitslapen en begon er ter verhoging van de feestvreugde ook nog een miezerregen te vallen. Een aantal deelnemers besloot midden in de ochtend reeds zelfstandig af te haken en om half één besloot de wedstrijdleiding het daarmee eens te zijn, helaas. Dat het tijdens de prijsuitreiking droog was, er een flauw zonnetje begon te schijnen en er een zeewind kwam, was het te verwachten gevolg van die beslissing. De 5.5 klasse bestond uit drie boten van de drie categorieën waarin de klasse is onderverdeeld dus kregen Jan Willem van Weezenbeek, Rob Smolders en Joost Timmers (die op zaterdag door de nood gedwongen de boot als eenmansklasse had gevaren) alle drie goud. Jacques van Schie was

24 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina Kaagnieuws 571 Wedstrijdzeilen de beste in de Valken en Joost Vogtlander de snelste in de Zestienkwadraten. De Pampus eerste prijs ging naar Gerard Biesot en Wilbert van Vliet won de Laser 2. Jan de Vreede, geheel relaxed nu de zware verantwoording van voorzitter van de Braassem niet meer op zijn schouders drukt, won de Twaalfvoetsjollen en Edward Hage was de snelste A- Splash. In Splash B was Floris Emanuel (net als tijdens Pasen) de grote man en Lars Duyvestein won de Opti- A. Jeroen Kampschreur was de beste in Opti- B de winnaar in de Kolibri s werd Pieter Sijtsma. Jan Paul van der Meeren en zijn mannen wonnen de Ynglings en Nederlands Kampioen Peter Bijlard bevestigde met zijn Maetschap zijn favorietenrol voor 2009 in de Regenbogen. Wat er bij de Bogen in de tweede wedstrijd nu echt bij boei zeven is gebeurd?? Misschien komen we daar nooit achter. Jammer van de zondag, maar de Voorkaag betekende een fantastische opmaat naar een schitterend zomerseizoen op de Kaag. Alle uitslagen op Wim van t Hoogerhuys

25 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_ :45 Pagina 25 Kaagnieuws Wedstrijdzeilen Nederlanders Europees Kampioen Yngling woensdag 6 mei 2009 zondag 10 mei 2009 Op het Gardameer in Italië heeft van 6 tot en met 9 mei het Europese Kampioenschap Yngling plaatsgevonden. Van KWV de Kaag hebben twee teams deelgenomen: Reinier de Kler (NED 318) en Jan-Paul van der Meeren (Ned 345). Diederik Kuiters en Reinier Tromp bemanden bij Gert Roukema (NED 2). Het Nederlandse team bestaande uit: Maarten Jamin, Jaap Smolders en Jansje Hofstra zijn uiteindelijk Europees Kampioen geworden. Op het Gardameer wist dit team het veld van 26 deelnemers uit zes landen achter zich te houden. Op de tweede plaats eindigde na een spannende eindstrijd het team van Sander Zwanenburg en op de derde plaats gevolgd door het team van Christian Roukema. Het EK Yngling in Italië werd een Hollands feestje. Niet alleen werd het gehele podium gekleurd met de Hollandse driekleur, maar de plaatsen 1 t/m zes werden allemaal bezet door Nederlandse zeilteams. In vier dagen werden onder schitterende omstandigheden acht wedstrijden gezeild. De bekende Ora, een stevige

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

290239_BW Kaag_569 def:282709_bw_kaag_569 04-02-2009 09:34 Pagina 1. Kaagnieuws 569 1

290239_BW Kaag_569 def:282709_bw_kaag_569 04-02-2009 09:34 Pagina 1. Kaagnieuws 569 1 290239_BW Kaag_569 def:282709_bw_kaag_569 04-02-2009 09:34 Pagina 1 Kaagnieuws 569 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging "De Kaag", opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Datum: 19 oktober 2015 Locatie: PHV D.O.S. te Zeist Bestuur: Vacature (voorzitter) Jeroen Vunderink (secretaris en ad interim voorzitter) Bert van Ede (penningmeester)

Nadere informatie

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 584

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 584 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter.

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter. Notulen Extra Algemene Ledenvergadering Hotel Restaurant Den Engel 18 juli 2016, 20.00 uur 1. De voorzitter opent de vergadering om 20.10 en heet een ieder van harte welkom op deze extra algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging. Combi Muiden Notice of Race (NOR) Programma en algemene informatie

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging. Combi Muiden Notice of Race (NOR) Programma en algemene informatie Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging Combi Muiden Voor Optimist A Laser 4.7 Optimist B RS Feva Optimist C 2016 Notice of Race (NOR) Programma en algemene informatie Georganiseerd door de KNZ&RV

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014 Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020 ALV april 2014 Jeugdplan presentatie Achtergrond De jeugd van tegenwoordig Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 Wat gaan we doen? Uitnodiging Waarom een jeugdplan? Jeugd is

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 577

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 577 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad Datum: 21-10-15 Ref: UVAR1511 Opgesteld: 24-10-2015 Aan: T.k.a.: Alle (team) leid(st)ers waterwerk Leden admiraliteit 6 van de Maze Regiobestuur Ronde de Rotte Cirkel coördinatoren Admiraliteit 1,4,8,9

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter FEBRUARI 2015 - EDITIE 1 Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter In dit nummer 1 Even voorstellen 2 Informatiebijeenkomst Even voorstellen Het is jullie waarschijnlijk niet ontgaan dat er een nieuwe

Nadere informatie

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

NOTULEN Ledenvergadering WSV HARDERHAVEN

NOTULEN Ledenvergadering WSV HARDERHAVEN AAN: VAN: BETREFT: Aanwezig: Leden WSV Bestuur Ledenvergadering 24 leden NOTULEN Ledenvergadering WSV HARDERHAVEN 29-03-2005 I. Opening De voorzitter Maik Overhoff opent de 6 e ledenvergadering en heet

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie