Doen en denken: een twee eenheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doen en denken: een twee eenheid"

Transcriptie

1 Doen en denken: een twee eenheid prof. dr. Bart Windels Vrije Universiteit Brussel Zwolle, Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

2 Verschillende visies op wiskundeonderwijs Positivisme Kenmerken: leerinhoud staat centraal schoolvak wiskunde wiskunde axiomatische opbouw, inclusief bewijzen eigenschappen expliciteren klassikale werkvormen, docentgestuurd aandacht voor wiskundetaal en rekenvaardigheid consolidatie via repetitieve oefeningen Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

3 Verschillende visies op wiskundeonderwijs Positivisme Verwijten: saai en niet motiverend schijnonderwijs Op het verkeerde moment of op de verkeerde plaats toegepast, is de correcte logica de grootste vijand van goed lesgeven. G. Pólya ( ) Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

4 Verschillende visies op wiskundeonderwijs Socio-constructivisme Kenmerken: leerlingen ontdekken de inhouden zelfstandig binnen realistische context focus op zoekproces verschillende oplossingsmethoden zijn gelijkwaardig niet-klassikale werkvormen, leerlinggestuurd spiraalaanpak veel aandacht voor probleemoplossende vaardigheden veel aandacht voor ICT-gebruik Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

5 Verschillende visies op wiskundeonderwijs Socio-constructivisme Verwijten: onvoldoende houvast slechte voorbereiding op het tertiair onderwijs Science is built up with facts as a house is with stones, but a collection of facts is no more a science than a heap of stones is a house. H. Poincaré ( ) Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

6 Ontologische en (relationeel-)epistemologische dimensie Wat is wiskunde? (ontologische vraag) Statische visie wiskunde = verzameling feiten focus op kennis- en inzichtsdoelen Dynamische visie wiskunde = onderzoeksproces focus op vaardigheden en competenties Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

7 Ontologische en (relationeel-)epistemologische dimensie Hoe leer je wiskunde? (epistemologische vraag) Receptieve visie transparant aangeboden door de docent, boek,... Constructivistische visie kennis zelf uit eigen voorkennis opbouwen Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

8 Ontologische en (relationeel-)epistemologische dimensie Hoe onderwijs je wiskunde? (relationeel-epistemologische vraag) Externe sturing docentgestuurd Zelfsturing leerling stuurt het eigen leerproces Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

9 Visies op wiskundeonderwijs Ontologische en (relationeel-)epistemologische dimensie Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

10 Visies op wiskundeonderwijs Ontologische en (relationeel-)epistemologische dimensie Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

11 Pijlers Constructivistische instructie: pijler 1 De inhoud is het doel Motivering: commissie-dijsselbloem (Dijsselbloem, 2008) Resonansgroep Wiskunde (van de Craats, 2008) SOHO-overleggroep wiskunde (Beirlant, 2010) Masterplan hervorming SO (Vlaamse Regering, 2013) De eindtermen van de basisvorming worden ambitieuzer geformuleerd. Kennis zal daarbij apart en uitvoerig geëxpliciteerd worden. Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

12 Pijlers Constructivistische instructie: pijler 2 Onderzoekend leren binnen sterk afgebakende context Motivering onderzoekend leren : leren gebeurt constructief (o.a. Cobb, Yackel & Wood, 1992) geleide reconstructie effectiever dan doceren (van Schaik, 2010) verhoogt conceptueel begrip (Minner e.a., 2010) verhoogt motivatie (Tuan e.a., 2005) positief effect op interesse en attitude van meisjes (Brotman & Moore, 2008) Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

13 Pijlers Constructivistische instructie: pijler 2 Onderzoekend leren binnen sterk afgebakende context Motivering sterk afgebakende context : constructivistisch leren alleen in betekenisvolle context (o.a. Limón, 2001) reconstructie 3000 jaar kennis onmogelijk (o.a. Reusser, 2000) Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

14 Pijlers Constructivistische instructie: pijler 3 Realistische context als motivatie Motivering: maakt het leren betekenisvol (Gravemeijer, 1995) leerlingenwelbevinden (o.a. Hamer, 2010) Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

15 Pijlers Constructivistische instructie: pijler 4 Inhouden contextvrij expliciteren en consolideren Motivering: overbelasting werkgeheugen (o.m. Kirschner, Sweller, & Clark, 2006) transfer werkgeheugen langetermijngeheugen (idem) Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

16 Pijlers Constructivistische instructie: pijler 5 Vooral docentgestuurde werkvormen Motivering: cognitieve psychologie (o.m. Mayer, 2004) pedagogisch onderzoek (o.m. Opdenakker, 2004) onderzoekende aanpak zonder instructie is niet effectief (Klahr & Nigam, 2004; Wells e.a., 1995; Hanrahan, 1998; Kilpatrick & Swafford, 2002; Skolverket, 2009) evolutie van sterke sturing naar meer zelfsturing verbetert onderzoekscompetentie (Cuevas e.a., 2005) evolutie van sterke sturing naar meer zelfsturing positief voor anderstalige en zwakke leerlingen (Cuevas e.a., 2005) onderwijskundig leiderschap en effectieve instructie gunstig voor leerlingen met lagere socio-economische status (Bellens e.a., 2012) Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

17 Pijlers Constructivistische instructie: pijler 6 Doelgericht gebruik van ICT Motivering: amper bewijs effect van ICT (Slavin, 2009; Hattie, 2003) Feedback 1.13 Voorkennis van de leerling 1.04 Kwaliteit van de instructie 1.00 Directe instructie 0.82 Klascultuur 0.56 Huiswerk 0.43 Stijl van de leraar 0.42 Simulaties en spelvormen 0.34 ICT-gebruik 0.31 Toetsen en examens 0.30 Audiovisuele hulpmiddelen 0.16 Differentiatie 0.14 Budget 0.12 Klasgrootte Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

18 Pijlers Constructivistische instructie: pijler 6 Doelgericht gebruik van ICT ICT kan in specifieke gevallen effectief zijn (Burrill, 2002; Clark-Wilson, 2008) ICT effectief onder voorwaarden: om te rekenen of als controlemiddel (Hattie, 2009) om de cognitieve belasting te verminderen (Hattie, 2009) als ze een significante rol spelen in het leerproces (Hattie, 2009) zowel bij het leren als bij de evaluatie (Ellington, 2003) ICT kan de motivatie verhogen (Kyriacou and Goulding, 2006) Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

19 Pijlers Constructivistische instructie Schijnbare tegenstellingen: constructivistisch leren, maar docentgestuurd doel = kennis, inzicht en vaardigheden, met aandacht voor het onderzoeksproces realistische context als motivatie, maar inhouden contextvrij expliciteren en consolideren ICT, maar doelgericht en ook tijdens evaluatie Frusta laborat, qui omnibus placere studet. Vergilius Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

20 Constructivistische instructie Pijlers Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

21 Constructivistische instructie Pijlers Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

22 Modellen voor constructivistische instructie Het 6E-model (Windels, 2008) 6E-model E1: Evalueren van de begincompetenties E2: Engageren E3: Exploreren E4: Empirische kennis toepassen E5: Expliciteren E6: Eindcompetenties consolideren Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

23 Modellen voor constructivistische instructie 6E-model Voorbeeld 1: macht van een product E1: Evalueren van de begincompetenties 5 2 = 5 5 = 25 ( 2) 4 = ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) = 16 x 6 = x x x x x x (xyz) 3 = (xyz) (xyz) (xyz) E2: Engageren Reken op 10 seconden uit (zonder rekentoestel): =? Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

24 Modellen voor constructivistische instructie 6E-model Voorbeeld 1: macht van een product E3: Exploreren ( 2 7) 3 = ( 2 7) ( 2 7) ( 2 7) = ( 2) 7 ( 2) 7 ( 2) 7 = ( 2) ( 2) ( 2) = ( 2) (3 5) 4 = (3 5) (3 5) (3 5) (3 5) = = = Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

25 Modellen voor constructivistische instructie 6E-model Voorbeeld 1: macht van een product E4: Empirische kennis toepassen (12 13) 100 = ( ) 8 = 5 ( ) ( ) E5: Expliciteren De macht van een product, is gelijk aan het product van de machten van de factoren. a, b Q 0, n N : (a b) n = a n b n Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

26 Modellen voor constructivistische instructie 6E-model Voorbeeld 1: macht van een product E6: Eindcompetenties consolideren = (2 5) 9 = 10 9 = (en vele andere oefeningen) Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

27 Modellen voor constructivistische instructie De 6E-sequentie 6E-model E1: Evalueren van de begincompetenties E2: Engageren E3: Exploreren E4: Empirische kennis toepassen E5: Expliciteren E6: Eindcompetenties consolideren Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

28 Modellen voor constructivistische instructie Meer info over 6E-model 6E-model 6E-model.weebly.com Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

29 Modellen voor constructivistische instructie Praktijkervaringen Constructivistische instructie: pluspunten in de eerste graad nagenoeg altijd toepasbaar leerlingen: duidelijk, goed gestructureerd, leuk houvast voor docent handboekonafhankelijkheid sneller geneigd tot creatieve momenten tijdwinst bij lesvoorbereiding didactisch improviseren, sterkere reactie op vragen Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

30 Modellen voor constructivistische instructie Praktijkervaringen Constructivistische instructie: valkuilen leraren kritisch niet eenvoudig in het begin daling lestempo: te gedetailleerde uitwerking van elke leerstap Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

31 Bibliografie Bibliografie Brotman, J.S., Moore, F.M. (2008) Girls and Science: A Review of Four Themes in the Science Education Literature. Journal of Research in Science Teaching, 45(9), Bybee, R.W. et al. (1989) Science and technology education for the elementary years: Frameworks for curriculum and instruction. Washington, D.C.: The National Center for Improving Instruction. Cobb, P., Yackel, E., & Wood, T. (1992) A constructivist alternative to the representational view of mind in mathematics education. Journal for Research in Mathematics Education, 23(1), Cuevas, P., Lee, O., Hart, J., Deaktor, R. (2005) Improving science inquiry with elementary students of diverse backgrounds. Journal of research in science teaching, 42(3), Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

32 Bibliografie Bibliografie Driver, R., & Oldham, V. (1986) A constructivist approach to curriculum development in science. Studies in Science Education, 13, Gravemeijer, K.P.E. (1995). Het belang van social norms en socio-math norms voor realistisch rekenwiskundeonderwijs. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 14(2), Hamer, R. (2010). Tien didactische aandachtspunten voor de bètavakken op de havo. Den Haag: Platform Bèta Techniek. Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

33 Bibliografie Bibliografie Hanrahan, H. (1998) The effect of learning environment factors on students motivation and learning. International Journal of Science Education, 20(6), Kilpatrick, J., Swafford, J. (2002) Helping Children Learn Mathematics. The National Academies Press, Washington DC. Kirschner, P.A., Sweller, J., & Clark, R.E. (2006) Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiental, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), Klahr, D., Nigam, M. (2004) The Equivalence of Learning Paths in Early Science Instruction Effects of Direct Instruction and Discovery Learning. Psychological Science, 15(10), Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

34 Bibliografie Bibliografie Limón, M. (2001) On the cognitive conflict as an instructional strategy for conceptual change: a critical appraisal. Learning and instruction, 11(4-5), Mayer, R. E. (2004). Should there be a three strikes rule against pure discovery? The case for guided methods of instruction. American Psychologist, 59(1), Minner, D.D., Levy, A.J., Century, J. (2010) Inquiry-Based Science Instruction-What Is It and Does It Matter? Results from a Research Synthesis Years 1984 to Journal of Research in Science Teaching, 47(4), Opdenakker, M.C. (2004) Leerling in Wonderland? Een onderzoek naar het effect van leerling-, lesgroep-, leerkracht- en schoolkenmerken op de prestaties voor wiskunde in het secundair onderwijs. Leuven: Acco. Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

35 Bibliografie Bibliografie Reusser, K. (2000) Success and failure in school mathematics: effects of instruction and school environment. European child & adolescent psychiatry, 9, Schraw, G.J. & Olafson, L.J. (2008) Assessing Teachers Epistemological and Ontological Worldviews. In M.S. Kline (Ed.), Knowing, Knowledge and Beliefs: Epistemological Studies across Diverse Cultures (pp ). New York: Springer. Skolverket, Swedish National Agency for Education (2009) What influences educational achievement in Swedish schools?, A systematic review and summary analysis. Beschikbaar op: [Geraadpleegd op 15 juni, 2012]. Tuan, H.-L, Chin, C.-C., Tsai, C.-C. & Cheng, S.-F. (2005) Investigating the Effectiveness of Inquiry Instruction on the Motivation of Different Learning Styles Students. International Journal of Science and Mathematics Education, 3(4), Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

36 Bibliografie Bibliografie van Schaik, M. (2010) Co-constructing Models as Tools in Vocational Practice. Learning in a knowledge rich environment. PhD Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Psychologie en Pedagogiek. van Dormolen J. (1974) Didactiek van de wiskunde. Oestgeest: Oosthoeks Uitgeversmaatschappij. Wells, M., Hestenes, D. & Swackhamer, G. (1995) A modeling method for high school physics instruction. American Journal of Physics, 63(7), Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

37 Bibliografie Bibliografie Windels, B. (2011) Het 6E-model: een compromis tussen positivistisch en constructivistisch wiskunde-onderwijs? Tijdschrift voor lerarenopleiders VELON-VELOV 32(3), pp Windels, B. (2012) Een richtsnoer voor zelfontdekkend wiskundeonderwijs met sterke sturing. De Nieuwe Wiskrant 32(2), pp Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid / 37

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap

Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap E. Verbiest 1 Dit artikel is verschenen in School en begeleiding: Personeel en Organisatie, afl 25, december 2010. In het eerste decennium van deze eeuw is

Nadere informatie

Een andere kijk op toetsen

Een andere kijk op toetsen Een andere kijk op toetsen Frans J.G. Janssens Universiteit Twente en Inspectie van het Onderwijs 1 Inleiding De Kwaliteitsagenda PO richt zich in het bijzonder op de verbetering van de reken- en taalprestaties

Nadere informatie

Hoe kunnen Open Educational Resources actief leren versterken? Inleiding

Hoe kunnen Open Educational Resources actief leren versterken? Inleiding Hoe kunnen Open Educational Resources actief leren versterken? Inleiding Leren is een activiteit die zich niet alleen binnen de schoolmuren afspeelt. Mensen leren altijd en overal. Het leren stopt dan

Nadere informatie

Omgaan met verschillen nader bekeken. Wat werkt?

Omgaan met verschillen nader bekeken. Wat werkt? Omgaan met verschillen nader bekeken. Wat werkt? Het omgaan met verschillen is duidelijk een complexe aangelegenheid, waarbij moet worden voorkomen, dat de keuze voor een aanpak van het omgaan met verschillen

Nadere informatie

Maak kennis met TPACK

Maak kennis met TPACK KENNISNET ONDERzOEKSREEKS ICT IN HET ONDERWIJS Maak kennis met TPACK Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? Voorwoord Dit is de zesentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks,

Nadere informatie

Colofonpagina. 2012, KPC Groep, s-hertogenbosch

Colofonpagina. 2012, KPC Groep, s-hertogenbosch 1 Colofonpagina Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. KPC Groep vervult op het gebied van R&D een

Nadere informatie

Hoe kun je bekwaamheidsgevoel bevorderen?

Hoe kun je bekwaamheidsgevoel bevorderen? ARTIKEL Hoe kun je bekwaamheidsgevoel bevorderen? Het voorbereiden van toekomstige leraren op een onderwijsopdracht Frans in het basisonderwijs Het opleidingsonderdeel Frans maakt al vele jaren deel uit

Nadere informatie

Louis Tavecchio en Ron Oostdam (Hogeschool van Amsterdam; Universiteit van Amsterdam)

Louis Tavecchio en Ron Oostdam (Hogeschool van Amsterdam; Universiteit van Amsterdam) Niet elk kind is ontvankelijk voor vroegtijdige stimuleringsprogramma s. De invloed van onderliggende factoren van schoolrijpheid in relatie tot de voor- en vroegschoolse educatie Louis Tavecchio en Ron

Nadere informatie

Leerstrategieën bij de. toch niet zo digitaal? ARTIKEL

Leerstrategieën bij de. toch niet zo digitaal? ARTIKEL ARTIKEL Leerstrategieën bij de digitale generatie: toch niet zo digitaal? Recente onderzoeken geven aan dat de huidige generatie leerders een andere strategie zou gebruiken bij het verwerken van de leerstof

Nadere informatie

Wij zijn beter dan ik

Wij zijn beter dan ik Wij zijn beter dan ik Wat zijn de effecten van coöperatief leren in groep 1 en 2 Melanie Grijpma Wij zijn beter dan ik Wat zijn de effecten van coöperatief leren in groep 1 en 2 Melanie Grijpma mhammink@tiscali.nl

Nadere informatie

Mad Math en Math War

Mad Math en Math War België - Belgique P.B. 3200 Aarschot 1 2/2578 Mad Math en Math War Themanummer Onderwijskrant & O-ZON-katern Wiskunde-oorlog en reddingsoperatie in Nederland National Mathematics Advisory Panel pleit voor

Nadere informatie

Hoe effectief is handelingsgericht werken?

Hoe effectief is handelingsgericht werken? HGW Handelingsgericht werken Hattie Team Hoe effectief is handelingsgericht werken? Goede leerkrachten werken gepassioneerd en geïnspireerd. Ze hopen een goede bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Wat willen docenten aan de HvA studenten leren en hoe doen ze dat? Verslag van een verkennend onderzoek. Rob Kayzel Kenniscentrumreeks No.

Wat willen docenten aan de HvA studenten leren en hoe doen ze dat? Verslag van een verkennend onderzoek. Rob Kayzel Kenniscentrumreeks No. Wat willen docenten aan de HvA studenten leren en hoe doen ze dat? Verslag van een verkennend onderzoek Rob Kayzel Kenniscentrumreeks No.7 Wat willen docenten aan de HvA studenten leren en hoe doen ze

Nadere informatie

Online leren: werkt dat?

Online leren: werkt dat? Effectiviteit en implementatie van nieuwe technologie Online leren: werkt dat? Leren gebeurt steeds vaker online. Kan het leereffect ervan worden aangetoond en welke kenmerken bepalen dan de effectiviteit?

Nadere informatie

De meeste leesproblemen zijn kwaliteitsproblemen

De meeste leesproblemen zijn kwaliteitsproblemen Taal. Leesproblemen Algemeen 1. 1 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz De meeste leesproblemen zijn kwaliteitsproblemen AUTEUR INHOUD Kees Vernooy (1) Taal/lees- en schoolverbeteringsdeskundige

Nadere informatie

Onderzoek door muziekdocenten, is dat wel wetenschap?

Onderzoek door muziekdocenten, is dat wel wetenschap? Cultuur+Educatie jaargang 15 2015 nr. 42 Onderzoek door muziekdocenten, is dat wel wetenschap? Thomas De Baets en Luc Nijs Een muziekdocent kan zijn professionele handelen door reflectie op dagelijkse

Nadere informatie

Wat leren we van. cultuuronderwijs? prof. dr. Barend van Heusden uitgave Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam

Wat leren we van. cultuuronderwijs? prof. dr. Barend van Heusden uitgave Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam De gemeente Rotterdam, Dienst Kunst en Cultuur, gaf prof. dr. Barend van Heusden de opdracht onderzoek te doen naar de effecten van cultuuronderwijs op scholen. Wat mogen we aan effecten van cultuuronderwijs

Nadere informatie

Wat is spel? Definitie van spel Spelcategorieën

Wat is spel? Definitie van spel Spelcategorieën 1 Wat is spel? Definitie van spel Over de definitie van spel is men het in de literatuur niet eens. Uit een meta- analyse over onderzoek naar spel blijkt dat de term spel onzorgvuldig wordt gebruikt (Cheng

Nadere informatie

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers Individuele Leertheorieën en het leren onderzoeken in de Tweede Fase Serge Hubers Serge Hubers, Eindhoven Ontwerp kaft: Alex Hubers & Paul Verspaget ISBN 90-386-0772-5 Individuele Leertheorieën en het

Nadere informatie

Leraren Leren als Gelijken: Wat werkt?

Leraren Leren als Gelijken: Wat werkt? Leraren Leren als Gelijken: Wat werkt? Marieke Thurlings Perry den Brok Eindhoven School of Education, Technische Universiteit Eindhoven Colofon Marieke Thurlings studeerde onderwijskunde aan de Universiteit

Nadere informatie

Kaders voor een toekomstbestendig leerplan

Kaders voor een toekomstbestendig leerplan Kaders voor een toekomstbestendig leerplan We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de tweede publicatie over de vraag waarom een dergelijk

Nadere informatie

Eerst onderwijsvisie, dan techniek. Ict integreren in het basisonderwijs: beschrijving van het Cumulusproject

Eerst onderwijsvisie, dan techniek. Ict integreren in het basisonderwijs: beschrijving van het Cumulusproject KENNISNET ONDERzOEKSREEKS ICT IN HET ONDERWIJS Eerst onderwijsvisie, 1001101100101 010110010110100 1100101101010011 01100101001011010 10101001011001010 1101101001010010 0110110010101 11010110010 dan techniek

Nadere informatie

Centre of Expertise Leren met ict Recht doen aan verschillen

Centre of Expertise Leren met ict Recht doen aan verschillen Centre of Expertise Leren met ict Recht doen aan verschillen Centre of Expertise Leren met ict Recht doen aan verschillen Auteurs Dr. Marijke Kral lector Leren met ict Drs. Marie-José Kuypers programmamanager

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland

Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland CAOP Research Drs. Jo Scheeren Marjolein van Dijk MSc Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland CAOP Research Drs. Jo Scheeren

Nadere informatie

Mind the map. Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren. nderzoeksreeks ict in het onderwijs

Mind the map. Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren. nderzoeksreeks ict in het onderwijs Mind the map Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren nderzoeksreeks ict in het onderwijs Voorwoord Inhoud Dit is de zevenendertigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks Ict in het onderwijs.

Nadere informatie

1. Achtergrond en basisveronderstellingen

1. Achtergrond en basisveronderstellingen Hoe we leren EEN OMVATTENDE EN EIGENTIJDSE THEORIE OVER HOE MENSEN LEREN In de afgelopen tien tot vijftien jaar is leren uitgegroeid tot een belangrijk onderwerp in internationale discussies en internationaal

Nadere informatie

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Elk talent een kans Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 2020 In opdracht van Schoolinfo voor de VO-raad Januari 2014 Marquenie, Esther Opsteen,

Nadere informatie

Authenticiteit en betrokkenheid als basis voor goed onderwijs

Authenticiteit en betrokkenheid als basis voor goed onderwijs Authenticiteit en betrokkenheid als basis voor goed onderwijs Prof. dr. Fred A.J. Korthagen Universiteit Utrecht en Instituut voor Multi-level Learning (IML), Amsterdam The teacher as a person is the core

Nadere informatie