Solid Edge 3D tekenen en ontwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Solid Edge 3D tekenen en ontwerpen"

Transcriptie

1 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 1 Solid Edge 3D tekenen en ontwerpen 1. Terminologie. Bij het tekenen met 3D-programma s (Solid Edge, Autodesk Inventor, Pro-Ingeneer, Solid Works, ) is het de bedoeling dat de grondfiguur zal geschetst worden en dat nadat de maten zijn aangegeven daar dan een extrusie (= uitrekken, in Solid Edge noemen ze het een Protrusion) zal aangegeven worden of dat bij asvormige stukken een revolve (= rotatie, in Solid Edge noemen ze het een Revolved Protrusion). Protrusion (Extruse) Revolved Protrusion (Revolve) Het voordeel van deze programma s t.o.v. b.v. AutoCad is dat de maten ongestoord kunnen gewijzigd worden en dat de tekeningen zich dan zal laten aanpassen. Dit tot in de samenstelling, de werktekening, enz. toe. Dit wordt ook parametrisch tekenen/ontwerpen genoemd. Soms kunnen we gemakkelijke een tekening koppelen aan een Excel tabel. 2. Opstarten van het programma. Opstarten via menu Start, via icoontje: Bij het opstarten zal een openingsscherm verschijnen waarin we kunnen kiezen tussen diverse mogelijkheden, hierbij is vooral Create en Open belangrijk:

2 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 2 In de optie Create, vinden we de volgende onderdelen: Solid Part: teken van gewone 3D onderdelen; Sheet Metal Part: tekenen van plaatvormen met mogelijkheid tot ontvouwen; Weldment: lassen; Assembly: samenstellingen maken van bovenstaande parts; Drawing: werktekeningen maken van zowel parts als assembly s. We klikken hier op de optie Solid Part, het tekenscherm zal er als volgt gaan uitzien: Smart Step Ribbon Bar Feature Tree Edge Bar

3 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 3 3. Opslaan van bestanden. Het is aangeraden om op geregelde tijdstippen de bestanden op te slaan. Dit kan door het Save Commando te gebruiken. Wanneer de tekening voor de eerste maal bewaard wordt, dan zal het Save As commando geactiveerd worden. Wanneer een tekening voor de eerste keer bewaard wordt, zal de dialoogbox van de eigenschappen ( File Properties ) geopend worden, dit zal later van belang zijn voor de stukkenlijst. We zullen hier vooral de nodige velden bij Custom gaan invullen. Verder zullen we ook zien dat elke toepassing binnen het programma een andere extensie krijgt (par van part voor onderdelen, asm voor assembly = samenstelling, dft voor draft = werktekening, ). 4. Tekenen van een onderdeel (Solid Edge Part) via Protusion. We gaan onderdeel nr. 5 van het drijfstangmechanisme tekenen (zie dimetrische opgave). Opdracht Opstarten van Solid Part. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden : Uitvoering o Klik hiervoor op het pijltje bij New, waardoor een venster opent. We kiezen voor Solid Part. Schetsen van de basisfiguur. o Klik ofwel direct op het blaadje, waardoor een venster opent, hier kiezen we voor Normal.par. o Uiteraard kan ook vanuit het venster van op blz. 2 geselecteerd worden. Activeer de opdracht Protusion. Voer de opdracht uit die aangegeven staat onder de Smart Step Ribbon Bar, hier vinden we de opdrachtregel. We kiezen voor een Coincident Plane.

4 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 4 Klik hiervoor het XY-vlak aan of selecteer in de Edge Bar. Het zicht op de vlakken zal zich instellen alsof we er loodrecht op kijken (vanuit de + Z-as. Hierna kan het schetsen van de vorm beginnen, we zien dat er andere commando s beschikbaar gekomen zijn en dat de Ribbon Bar er anders uitziet. Tekenen van een lijn, te beginnen vanuit een willekeurig punt in bv. het eerste kwadrant naar een willekeurig punt in het tweede kwadrant. Klik telkens met de LMknop om het punt te positioneren. Let er voor op dat een horizontale lijn getekend wordt, zie bijhorend teken. Tekenen van een Tangent Arc.

5 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 5 Let er vooral op dat het eindpunt van de eerder getekende lijn geselecteerd wordt en niet een punt op de lijn. Trek de boog naar links onder zodanig dat het eindpunt onder het startpunt komt te liggen, een streeplijn legt de positie vast tussen de beide punten. In de Ribbon Bar kunnen we evt. de straal opgeven en de hoek waarover moet getekend worden, zijnde 10 mm en 180. Noodzakelijk is dit echter niet, soms is het gemakkelijker om eerst te schetsen en nadien te bematen. Start opnieuw het lijn commando en wijs het eindpunt van de boog aan als startpunt. Ga nu naar het beginpunt van de eerste lijn en sleep nadien de muis naar beneden zonder het punt aan te klikken, hierdoor zullen de beide lijnen even lang zijn. Sluit nadien de figuur.

6 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 6 Eventueel kan de figuur meer willekeurig opgebouwd worden en via hulpfuncties zoals verticaal recht getrokken worden. Eventueel kunnen we net zoals in AutoCad te lange lijn met Trim afknippen. Tekenen van de gleuf : schets hiervoor 3 lijntjes waarvan het eerste begint op de verticale lijn en het laatste erop eindigt. Let hier vooral op de icoonjtes die geprojecteerd worden.

7 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 7 Wissen van de overtollige lijn. Gebruik hiervoor het Trim commando. Op de commando regel wordt naar een punt op het overtollige gedeelte gevraagd. Symmetrisch plaatsen van de figuur op het XZ-vlak. Gebruik hiervoor Connect en duid eerst het midden van het zopas getekende verticale lijntje aan en vervolgens de X-as. De figuur zal zich verplaatsen en/of aanpassen. Doe hetzelfde met het center van de boog, hierdoor kunnen we later voorkomen dat de figuur onnodig vervormt bij het vastleggen van de juiste maten. Bematen van de schets. We beginnen met het bematen van de gleuf, de diepte en de breedte bedraagt beiden 8 mm. Hiervoor kan Smart Dimension of Distance Between gebruikt worden. We kiezen voor het eerste en klikken de lijntjes aan, in de Ribbon Bar kunnen

8 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 8 we de waarde ingeven. Bemaat de straal. Bemaat de lengte van het stuk door de boog en het uiteinde van één van de horizontale lijnen aan te klikken. De waarde die we moeten ingeven is de totale lengte van 89 min de straal van 10 mm. Deze wiskundige expressie kan ingegeven worden. Doe hetzelfde met de andere lijn indien deze niet automatisch meegegaan is met de eerste. Afsluiten van het schetsen. Druk hiervoor op de Finish knop. Het tekenscherm en de Ribbon Bar wijzigen. We zien dat we het stuk kunnen uitrekken, standaard is dat naar één richting (andere opties zijn

9 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 9 beschikbaar zoals het naar beide kanten uitrekken, al dan niet symmetrisch). We geven in de Ribbon Bar de afstand van 8 mm in en geven dan de richting aan met de muis (naar onder of naar boven, dit maakt normaal niet veel uit). We bekomen ons resultaat. De naam van deze bewerking wordt gepresenteerd, het is mogelijk om hem te wijzigen in de Ribbon Bar. Klik op Finish om te bevestigen. Nu zal enkel nog de extrusie zichtbaar zijn.

10 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 10 Uitsnijden van diverse delen. Activeer hiervoor het Cut Out commando. Op de commando regel wordt gevraagd om een schetsvlak aan te duiden, we kiezen voor het bovenvlak van het stuk. We zien het bovenvlak zich naar ons keren. Hierop zullen we nu de gleuf en de boring tekenen en bematen. Maten die 0 moeten zijn geven we ook op! Eventueel kunnen deze laatste vervangen worden door Connect of door het center van cirkels op b.v. op de assen te leggen. Nadat we klaar zijn drukken we wederom op de Finish toets. In de Ribbon Bar kiezen we voor de optie Trough All en geven de goede richting aan met de muis, deze wordt met een pijl aangeduid.

11 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 11 We kunnen de naam van deze bewerking aanvaarden of wijzigen. Afsluiten en bewaren van de tekening. Wanneer de tekening voor de eerste maal bewaard wordt, zal de dialoogbox Save As openen nadat we de mogelijkheid hebben om eigenschappen op te slaan. Deze eigenschappen zijn belangrijk voor het later invullen van stukkenlijsten in de werken samenstellingstekeningen. Ook terug te vinden via de uitrolmenu File > File Properties.

12 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 12 Ga naar het tabblad Custom en maak evt. de volgende velden aan indien deze nog niet aanwezig zijn: Stuknr Aantal Benaming Materiaal Ruwe Maat Opmerking/Norm Vul deze velden dan ook in waar nodig (zie opgave), indien je nog geen concrete waarde hebt, kan deze vervangen worden door een spatie. Na op OK gedrukt te hebben zal gevraagd worden op deze Part een naam te geven en evt. de plaats op te geven. Instellen op de PTItemplates. Hiermee wordt vermeden dat de velden bij Custom uit het vorige punt voortdurend moeten ingegeven worden. Uitrolmenu Tools > Options > Tabblad File Locations > User templates Stel dit in volgens het voorbeeld. Merk op : dit geldt enkel voor computers aangesloten aan het leerlingennetwerk hier op school. Voor een thuiscomputer kun je dat b.v. op je dataschijf plaatsen zodat deze niet verdwijnen bij het updaten.

13 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge Tekenen van een onderdeel (Solid Edge Part) via Revolved Protusion. We tekenen nu onderdeel 1 Opdracht Starten van een nieuwe tekening. Uitvoering Klik op New, de keuze kan gemaakt worden welke soort tekening we wensen, we kiezen opnieuw voor een onderdeel (Part). Schetsen van de basisfiguur. We starten Revolved Protusion en schetsen de tekening (de boring mag mee geschetst worden anders moeten we ze er nadien nog gaan uithalen). Let op dat het overtollige weggeknipt wordt! Bematen van de schets. Gebruik ook hier de Smart Dimension. Let op dat voor de diameter maten via deze werkwijze de stralen moeten opgegeven worden. Evt. kan gebruik gemaakt worden van diameter bemating, neem de aslijn als

14 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 14 eerste basis en klik achtereenvolgens de lijnen aan waarop een diameter moet komen te staan. Vastleggen van een kopvlak op het YZ-vlak. Soms kan dit nodig zijn om nadien nog de boring van M5 gepast te kunnen plaatsen. Vastleggen van de rotatie-as. Klik hiervoor het X-as aan, hier zal nu een aslijn zichtbaar worden. We sluiten af met Finish.

15 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 15 We zien dat we de schets nu kunnen roteren, we kiezen voor de volle 360. De naam kan ook hier aanvaard of gewijzigd worden. Het resultaat.

16 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 16 Roteren van het stuk. Kies de optie en maak een keuze rond welke as er moet geroteerd worden. Een vlugger resultaat wordt bekomen door de scroll-toets van de muis in te drukken terwijl de muis bewogen wordt. Aanbrengen van de afronding. Wentel het stuk zodat het verval zichtbaar wordt. Start het commando op en klik de af te ronden ribbe aan. Geef in de Ribbon Bar de straal op en bevestig door de groene knop in te drukken of te enteren. Via Preview kunnen we het resultaat laten tonen. Nadien wordt terug naar de naam gevraagd. Bemerking : Het aanbrengen van een afronding resp. een afschuining kan ook binnen de schets omgeving, activeer hiervoor het commando Fillet.

17 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 17 Aanbrengen van de boring M5. Activeer het commando Hole. In de Ribbon Bar kiezen we voor Parallel Plane, we klikken het XZ of het XY-vlak aan en klikken dan boven of onder dit vlak, we zien een nieuw // vlak verschijnen. In de Ribbon Bar kunnen we nu de afstand ingeven, dit moet minstens de helft zijn van de diameter van de cilinder, zijnde 11 mm. We klikken dit vlak aan en het ganse coördinatensysteem keert zich naar ons toe. In de Ribbon Bar kunnen we via Hole Options de eigenschappen van de boring instellen. We kiezen voor een schroefdraadgat van M5 dat tot in het volgende item loopt, nl. de boring (optie Through Next ). Nadien leggen we de boring vast op de as en geven we de afstand op van 6 mm t.o.v. het kopvlak. Klik nadien op Finish.

18 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 18 Het scherm zal weer wegdraaien en we kunnen alsnog de Extents wijzigen (hier de optie Through Next ). Met de muis geven we de richting aan van de boring. De naam van de boring kan ingegeven worden, nadien op Finish klikken. Na wegdraaien van het stuk zien we de boring met schroefdraad, deze laatste zal ingekleurd weergegeven worden omwille van snelheid om het beeld te genereren. Wil je toch de schroefdraad zien : Uitrolmenu Format > View Vink Textures aan.

19 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 19 Vul ook hier wederom de eigenschappen in nodig voor de stukkenlijst. Maak nu alle onderdelen aan m.u.v. het onderdeel Opbouwen van een werktekening. Opdracht Instellen van de PTItemplates t.b.v. de tekenbladen. Uitvoering Uitrolmenu Tools > Options > Tabblad File Locations > User templates Stel dit in volgens het voorbeeld. Merk op : dit geldt enkel voor computers aangesloten aan het leerlingennetwerk hier op school. Voor een thuiscomputer kun je dat b.v. op je dataschijf plaatsen zodat deze niet verdwijnen bij het updaten. Voor thuisgebruik zijn deze ook terug te vinden op het elektronisch leerplatform, dit is bereikbaar via en de optie Links

20 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 20 Start een nieuwe tekening op. Kies nu voor Pti.dft uit het tabblad User. Dubbelklik op Sheet 1. In het tabblad Background kan het soort tekenblad geselecteerd worden. Breng dit evt. volledig in beeld via. Bewaar de tekening. Geef ze dezelfde naam als het getekende onderdeel (part), zet ze in dezelfde map. Selecteren van de tekening. Bij Files of type kan het soort bestand gekozen worden, wij hebben hier voorlopig alleen maar onderdelen getekend, kies dus voor Parts. Selecteer de drijfstang, we kunnen via een wizard de nodige instellingen maken.

21 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 21 In deze kan o.m. ingesteld worden welke lijnen we waar willen, de standaard waarde is goed. Druk op Next>. Hier kunnen we het basis zicht instellen, kies voor Custom Het oriëntatie scherm wordt geopend, draai de tekening zodanig dat het bovenvlak zichtbaar wordt. Indien het nodig is kan via Align Edges de figuur evenwijdig gebracht worden.

22 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 22 Klik op Look at Face en klik het bovenvlak aan. Het beeld zal zich naar ons toe draaien. Klik nadien op Close. In het allerlaatste wizard deel kan naast het basiszicht nog een aantal andere gekozen worden. We selecteren hier enkel een isometrisch zicht. We kunnen de beide zichten voorlopig positioneren op het tekenblad. Nadat we in dit tekenscherm geklikt hebben, verschijnen de gewenste zichten.

23 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 23 Verplaats het isometrisch zicht naar rechts onder. Het bovenaanzicht wordt best nog iets naar onder verplaatst om ruimte te creëren om een doorsnede te kunnen plaatsen i.p.v. het vooraanzicht. Aanpassen van de schaal en andere eigenschappen van de zichten. Ga op het basiszicht staan en druk de rechter muistoets in en kiers voor Properties. De volgende dialoogbox verschijnt.

24 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 24 Stel de schaal in op 1:1. Doe hetzelfde met het isometrisch zicht, maar maak de schaal hier zichtbaar, laat ze wel op 1:2 staan. Je kan ook gebruik maken van de volgende icoontjes in de Ribbon Bar:

25 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 25 Afleiden van een doorsnede. We activeren het commando Section View Cutting Plane en klikken op vraag van het programma het basiszicht aan. We komen in een schetsomgeving, zoom in op het aanzicht. Het is de bedoeling om hier het snijvlak te tekenen waardoor dat de doorsnede gaat. Ga naar het center van de beide bogen (LM toets niet indrukken) en sleep de muis naar links, klik dan een punt vast buiten het aanzicht. Voor de versies 15 is deze manier niet mogelijk, teken een willekeurige lijn en leg ze vast op het center via Connect. Sluit nadat deze enkelvoudige lijn getekend is af door Finish in te drukken, hierdoor keren we terug naar ons tekenblad. Geef nu de richting aan van de pijlen door de muis te bewegen (hier naar boven), het is namelijk de rode pijl die zal aangegeven worden. Nadien is het nog altijd mogelijk om de richting van de pijlen om te keren door ze te verslepen, door dubbel te klikken op de lijn of door op de knop Edit te drukken in de Ribbon Bar nadat één van de pijlen geselecteerd werd en de handeling van daarstraks via Finish te herhalen. Nu pas kunnen we de doorsnede laten genereren, klik hiervoor op Section View. In de Ribbon Bar verschijnt de melding om het snijvlak aan te klikken. Klik op de doorsnede lijn en

26 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 26 sleep met de muis naar boven. Tijdens het invoegen van de doorsnede kunnen we een aantal eigenschappen naar behoeven instellen: o Norm; o Soort arcering; o Keuze tussen doorsnede of sectie; o Eigenschappen van het doorsnede zicht; o Het resultaat : o o o o o Verschuiven van de aanzichten en/of doorsnede (aanduiding) kan door gewoon met de muis te verslepen. De naam van de doorsnede kan eveneens gewijzigd worden. Ga in de selectiemodus staan en selecteer de tekst, in de Ribbon Bar kan hij gewoon gewijzigd worden. Eventueel kunnen ook andere eigenschappen gewijzigd worden in een dialoogbox.

27 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 27 Bematen van de tekening. Het bematen gebeurt op dezelfde manier als bij het schetsen, doch hier zullen we rekening houden met wat de normen van technisch tekenen voorschrijven. Indien de doorsnede aanduiding in de weg staat, volstaat het om er dubbel op te klikken en deze snijvlaklijn aan te passen, b.v. te verlengen (zie plaatsen van een doorsnedevlak). Aanbrengen van de nodige aslijntjes. Klik op de icoontjes voor de aslijntjes, hier zijn verschillende mogelijkheden. Klik op de centerlijn. Ga in de Ribbon Bar na wat de instelling is: Plaats het op By 2 points Ga naar de lijn waar de centerlijn moet beginnen, ga nadien naar de andere kant van de boring waar de centerlijn moet eindigen. Doe hetzelfde met de aslijn van de gleuf. Indien er gekozen wordt voor By 2 lines volstaat het om de beide wanden van de boring vast te klikken.

28 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 28 Klik op het icoontje van de Center Mark. Plaats er eentje op de cirkel door het aan te klikken. Soms kan het handig zijn om de functie te nemen die automatisch centerlijnen aanbrengt: In andere gevallen kan het nuttig zijn om door het feit dat er al één lijn van de centerlijnen getekend is (doorsnedelijn) de optie By 2 points van Center line te nemen en een lijntje te tekenen tussen de 2 kwadranten van de cirkel. Renderen van het isometrisch zicht. Klik dit zicht aan en ga naar de eigenschappen Properties. Stel de Show Shading in door deze optie aan te vinken. Een andere mogelijkheid vinden we op de Ribbon Bar. Klik op Update Views.

29 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 29 Invullen van de Titelhoek. Ga hiervoor eveneens naar de uitrolmenu File > File Properties > Tabblad Custom. In het invoerveld Value geef je op elk van de 4 items de gepaste gegevens in. Telkenmale bevestigen met Enter! Update de tekening via :

30 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 30 Nummeren van het stuk. Activeer het commando Balloon en zoom in op de linkerbovenkant van het tekenblad. We kunnen het stuknummer weergeven door een cijferwaarde in te geven in het veld Text, de grootte van de cirkel dan weer met Size. Gemakkelijker is echter om het opgegeven nummer bij de part te gaan oproepen. Hiervoor gebruiken we de knop Property text. Hierdoor zal de dialoogbox Select Property Text openen. Hierin kiezen we voor een connectie met de part en gaan we op zoek naar het aangemaakte veld Stuknr. Klik vervolgens op de knoppen Select en OK. De gegevens van Property Text zullen in het veld Text ingevuld worden. Nu zal gevraagd worden om het betreffende stuk aan te klikken, plaats vervolgens het nummer linksboven het stuk.

31 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 31 Andere opties binnen het nummeren van stukken : Link naar Part list; Zelf nummeren; Teller van de onderdelen; Soort Balloon. Plaatsen van ruwheidstekens. We plaatsen een alg. ruwheid bij het stuknummer, hiervoor tekenen we eerst een horizontale lijn vertrekkend uit het rechterkwadrant van de cirkel van de stuknummering. Activeer het commando om ruwheidstekens te plaatsen Surface Texture Symbol. Kies de gepaste norm. Desnoods kan een leader ingesteld worden (niet hier). Activeer het instellen van de ruwheidstekens. Maak een groep aan voor algemene verspaning met R a =3,2 (zie figuur). Bewaren doe je via Save, nadien op OK drukken. Plaats het ruwheidsteken door met de cursor naar de lijn te gaan waarop het moet geplaatst worden.

32 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 32 Indien er nog ruwheidstekens bijgeplaatst moeten worden tussen haakjes, dan zullen deze laatste er via het boogcommando 3points moeten bijgetekend worden. Invoegen van de stukkenlijst. Bij activering wordt gevraagd om het voorwerp aan te klikken. Eventueel kan gevraagd worden om Balloons in te voegen (enkel bij meerdere stukken op een tekening). Klik de optie Place List aan. Klik op de knop Properties om de nodige instellingen te maken.

33 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 33 Voeg in Columns de velden uit Custom bij de part in, stel de kolombreedte in: Stuknr. en Aantal : 12; Benaming : 30; Materiaal : 25; Ruwe Maat : 25; Opmerking : 50.

34 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 34 Het uiteindelijke resultaat door op Finish te klikken: Afleiden van een aanzicht. Klik het betreffende icoontje aan, er wordt gevraagd om het basiszicht aan te klikken. Vervolgens wordt er gevraagd om het nieuwe aanzicht te plaatsen. Sleep dit naar de gewenste plaats, volgens de ingestelde norm (ISO of AINSI) wordt het aanzicht aangemaakt. Nadien kunnen de eigenschappen aangepast worden (b.v. weergave streeplijnen) via de optie Properties.

35 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge Opbouwen van een samenstelling. Terminologie : Een samenstelling wordt een Assembly genoemd. In deze omgeving kunnen diverse opdrachten uitgevoerd worden: Het aanmaken van assemblies en sub-assemblies gebruikmakend van relaties (relationships) tussen de verschillende onderdelen. Met deze relaties wordt de positie van elk onderdeel t.o.v. een ander vastgelegd zodat de nodige vrijheidsgraden worden opgegeven (denk hier aan het opspannen van een werkstuk in de spanschroef van een freesmachine). Het aanmaken van nieuwe onderdelen in deze samenstellingsomgeving (top-downmethode). Het wijzigen van eerder gemaakte onderdelen (er gewoon op dubbelklikken). Het maken van plof-tekeningen (exploded view). Wanneer je de grootte van een assembly bestand bekijkt, dan merk je dat dit een klein bestandje is, het enige dat hier bewaard wordt zijn de relaties tussen de verschillende ingevoerde onderdelen. Hierbij moet uiteraard opgelet worden dat de relatie niet verloren gaat door het verplaatsen en/of hernoemen van onderdelen. Opdracht Start een nieuwe tekening op. Uitvoering Kies nu voor Normal.asm uit het tabblad User. De Solid Edge Assembly omgeving lijkt weer erg veel op de vorige omgevingen waarin er al gewerkt werd.

36 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 36 De relaties : bepalen de plaats van de diverse onderdelen t.o.v. elkaar. Ground : Een relatie die wordt gebruikt om een onderdeel vast te zetten op een bepaalde plaats. Het onderdeel blijft ten allen tijde op deze plaats. Alleen het eerste onderdeel dat men plaatst krijgt deze relatie, dit gebeurt automatisch. Mate : vlakken worden op elkaar geplaatst waarbij de normaalvectoren tegengesteld van richting worden geplaatst. Planar Align : vlakken worden in elkaars verlengde geplaatst waarbij de normaalvectoren dezelfde richting krijgen. Axial Align : middellijnen van assen worden in elkaars verlengde geplaatst, de normaalvectoren hebben ook hier dezelfde richting. Insert : hier wordt tegelijkertijd een mate en een align relatie gelegd tussen 2 onderdelen. Vooral te gebruiken voor het plaatsen van bouten, schroeven e.d.m. (onderdelen die vast komen te zitten). Connect : als mate en align relaties niet gebruikt kunnen worden gebruikt men de connect (b.v. bij schuine vlakken), hoekpunten van vlakken kunnen met elkaar verbonden worden. Angle : plaatst een hoekrelatie tussen 2 vlakken of hoeken van twee onderdelen (bijvoorbeeld het samenstellen van een scharnier). Tangent : plaatst een tangentiële (rakende) relatie tussen een gebogen vlak van een onderdeel en een plat vlak van een ander onderdeel. Cam : relatie om b.v. nok en nokkenas te kunnen vastleggen. Parallel : evenwijdig brengen van 2 lijnen van 2 onderdelen. Flash fit : snel plaatsen van onderdelen met 2 muisklikken (drag and solve). Match coordinate systems : laten samenvallen van de coördinatensystemen van de beide samen te stellen onderdelen.

37 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 37 Toepassing : Opdracht Oproepen van het basisonderdeel. Uitvoering Hierop zal de ground relatie automatisch vastgelegd worden. Zoek dit onderdeel op in de Edge Bar waarin we op zoek gaan naar de map waarin onze reeds getekende onderdelen zich bevinden. Een voorbeeld wordt onder de verkenner weergegeven. Sleep dit onderdeel naar het tekenscherm. Invoegen van de krukas. Selecteer het voorwerp in de verkenner, dubbelklik erop of sleep het naar het tekenscherm. Klik vervolgens op de knop Options, de hieronderstaande uitgelegde stappen zijn gemaakt zonder de optie Reduce

38 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 38 Nu zullen we de relatie vastleggen tussen dit stuk en het reeds ingevoegde stuk, zijnde de steun. We kiezen hier voor de optie Insert. Verdraai desnoods het stuk zodat het cilindrisch deel dat moet samenvallen kan aangeklikt worden. Vervolgens wordt de steun terug weergegeven en wordt de vraag gesteld om het doel onderdeel aan te duiden, klik hier de steun aan. Vervolgens wordt gevraagd om een onderdeel van het doel onderdeel te selecteren (of een andere relatie te kiezen). Kies hier voor de boring. Tip : indien de boring niet goed kan gekozen worden, klik dan op de rechter muistoets! Nu wordt gevraagd om de samenvallende pasvlakken aan te duiden op de beide onderdelen.

39 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 39 Eventueel kan de onderlinge afstand tussen de zopas geselecteerde vlakken opgegeven worden. Klik in elk geval op OK om af te sluiten. Eventueel kan gekozen worden om een van de eerder gemaakte stappen over te doen. Merk op: indien de optie Reduce Steps when placing parts aangevinkt staat wordt het selecteren veréénvoudigd, je kan direct de samen passende vlakken aanduiden, hiermee wordt ook het stuk geselecteerd. Monteren van de krukpen. Zoals hierboven gezien. Monteren van de knop. Idem, doch hier zie je dat het plaatsen van het schroefdraadgat bij het aanmaken van de krukpen (voor de stelschroef) belangrijk is dat deze niet zomaar willekeurig geplaatst wordt. Eventueel kan het schroefdraadgat geplaatst worden in de montage door dubbel te klikken op de knop en hierop de part bewerking Hole toe te passen. Plaatsen van de stelschroef.

40 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 40 Deze kan vooreerst aangemaakt worden, gedownload van (of of via Standard Parts of Knowledge Center binnengebracht. Gebruik hiervoor de relatie Axial Align Invoegen van de grendel. Leg een relatie Mate tussen het ondervlak van deze grendel en het grondvlak van de gleuf waarin ze moet komen. Het uiteindelijke resultaat ziet er vrij irreëel uit, dit komt in de volgende stappen goed. Uitlijnen van het 2 vlak. Gebruik ook hier de relatie Mate.

41 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 41 Uitlijnen van het 3 vlak. Gebruik hiervoor de relatie Planar Align. Klik het voorvlak aan van de grendel. Vervolgens kunnen we een afstand opgeven waarover de vlakken t.o.v. van elkaar moeten staan, b.v. 10 mm. Klik vervolgens het zijvlak van de steun aan. In werkelijkheid zullen we nadien deze waarde kunnen wijzigen teneinde de onderdelen met elkaar uit te lijnen.

42 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 42 Plaatsen van de cilindrische pen. Gebruik ook hier de relatie Insert. Als pasvlakken worden de bovenkant van de grendel en een kopvlak van de pen gekozen. Geef wel een verschuiving in zodat de pen in het stuk komt te zitten. Plaatsen van de as. Ook hier de relatie Insert gebruiken, echter zonder verplaatsing.

43 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 43 Plaatsen van de drijfstang. Gebruik hiervoor achtereenvolgens de volgende relaties : Axial Align tussen de boring en de as; Mate tussen de betreffende vlakken; Tangent tussen een zijvlak van de gleuf en de pen. We zien dat het hier moeilijk is om de krukpen passend te krijgen, vandaar is het beter om de boring van M8 in de samenstelling aan te maken. Wis deze boring en de daarop ingebrachte krukpen. Maak deze in de samenstelling opnieuw aan en plaats deze krukpen opnieuw. Regel de afstand van de grendel t.o.v. het zijvlak van de steun zodat alles mooi samenvalt zoals het zou moeten. Plaatsen van één plaat. Gebruik hiervoor 2 maal de relatie Axial Align. Plaatsen van de tweede plaat. Hiervoor kan hetzelfde van daarstraks gedaan worden. Je kunt de vorige echter ook spiegelen. Dit dient te gebeuren over een schetsvlak, eventueel moet je een symmetrievlak aanmaken met de optie Parallel Plane.

44 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 44 Selecteer hiervoor een vlak en geef de afstand op, b.v. de helft van de breedte van de steun (75/2). Aanmaken van een onderdeel in de samenstelling. Gebruik hiervoor de optie Create in Place, dit is een onderdeel van de Parts Library. Een dialoogbox wordt geopend teneinde het aan te maken bestand te kunnen opslaan en het nulpunt van de assen te kunnen vastleggen. Hierna komen we in een schetsomgeving waarbij we de samenstelling blijven zien. Klik op het onderdeel waarop het rondsel moet opgebouwd worden, zijnde de drijfstang.

45 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 45 Klik vervolgens op het basisvlak, hier het bovenvlak van de drijfstang. Geef het vlak aan om de X-as vast te leggen. Klik één van de eindpunten aan teneinde om de + zijde aan te duiden. Vervolgens wordt het nulpunt van het assenstelsel gevraagd, raak de bovenste cirkel aan van de boring in de drijfstang. Door dit nulpunt wordt een vlak voorgesteld, klik het goeie aan (horizontaal).

46 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 46 Via Include kunnen we geometrieën van reeds geplaatste onderdelen kopiëren naar ons schetsvlak. Doe dit met de cirkel van diameter 10 (boring). Teken vervolgens de buitenste cirkel van diameter 18 en bemaat. Sluit af zoals eerder gezien in de part omgeving en geef de dikte van het rondsel op. Plaatsen van het lager. Plaatsen van de bouten via Standard Parts. Na keuze in de Edge Bar voor de Parts Libary kiezen we voor Standard Parts.

47 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 47 De volgende dialoogbox wordt geopend, waarin we een keuze kunnen maken. Let vooral op de ingestelde norm! Maak een keuze van de gewenste bout en druk vervolgens op de knop Open. De schuifbalk Generating verschijnt, nadien zien we de bout verschijnen in het programma. Merk op: de bout zal Alleen lezen zijn, doe een Save As naar je eigen map. Via de knop Place wordt de bout direct in het programma ingevoerd. Je past dit beter niet toe daar er op verschillende pc s (school en thuis) gewerkt wordt. Plaatsen van de bouten via downloaden. Deze bouten kunnen ofwel aangemaakt worden via de Part module ofwel ingeladen via of Klik op Cad-Drawings, een nieuw venster wordt geopend en we kunnen op zoek gaan naar het in te voegen

48 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 48 onderdeel. Er zal nu een nieuw venster geopend worden met de gevonden leveranciers. Klik op het gewenste, er zal een nieuw venster geopend worden, klik hier 3D aan. Klik vervolgens op Solid Edge direct2cad. Let op enkel voor versies >= 15! Het onderdeel zal in Solid Edge verschijnen als die opgestart is. Vergeet wel niet jezelf eerst gratis te registreren. Deze bouten kunnen eveneens via binnengehaald worden. Hier is er wel een beperking van wat je kan binnenkrijgen. Klik hier op Download Free 2D/3D Hierna moet je geregistreerd zijn. Voor t gemak neem je een wegwerp mail adres zodat je ombeperkt kunt downloaden.

49 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 49 Na registreren : Merk wel op dat de afdruk van de hierboven weergegeven websites kan wijzigen in de tijd, doch het principe blijft geldig: registreren en dan downloaden. Tevens kan er op de websites van de diverse fabrikanten (Festo, SKF, FAG, ) ook wat te rapen vallen.

50 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge Ploftekeningen. Terminologie : Bij de meeste zelfbouwpakketten krijg je een tekening met daarop de onderdelen en hun onderlinge samenhang. Met deze tekening ben je meestal wel in staat om het object in elkaar te zetten. Zo een tekening noemen we een ploftekening (exploded view). Als je met de samenstelling van een object klaar bent is het zeer eenvoudig om deze af te leiden. Zorg ervoor dat de samenstelling geopend is en activeer in de uitrolmenu Applications de optie Explode Render Animate. Automatisch een ploftekening genereren. Klik op de knop Automatic Explode Hierbij wordt gevraagd op welk niveau het exploderen moet plaatsvinden. Beantwoord de gestelde vraag door te kiezen tussen Top level assembly of Subassembly. Zonder sub-assembly zal deze optie niet bereikbaar zijn. Kies evt. voor een aangepaste afstand tussen de onderdelen. Druk hierna op Explode

51 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 51 Hierna is het mogelijk om deze exploded view te bewerken, gebruik hiervoor de beschikbare knoppen, ze spreken voor zich. Om de ploftekening later nog te kunnen gebruiken in de Draft omgeving moeten we de configuratie ervan opslaan. Kies hiervoor in de uitrolmenu Tools de optie Configuration Display Configurations. Het dialoogvenster Display Configurations verschijnt. Vul in het vak Configurations name een naam in, b.v. Plofstand of iets dergelijks en klik op de knop Save en Apply sluit ten slotte af met Close. Manueel een ploftekening maken. Deze optie kan je gebruiken als je slechts een gedeelte van de samenvoeging uit elkaar wilt halen. Kies opnieuw in de uitrolmenu Applications de optie Explode Render Animate. Indien de opgeslagen ploftekening opnieuw zichtbaar is, kiezen we voor een configuratie waarin de tekening niet geëxplodeerd is of we kiezen om de eerdere geëxplodeerde tekening terug in de normale positie te brengen met Unexplode. Klik op de knop Explode. Hierbij gaan we slechts enkele delen naar keuze uit elkaar lichten, voer hiervoor de volgende stappen uit: Selecteer de diverse onderdelen (parts to be exploded) en bevestig met het groene knopje (b.v. drijfstang, de beide platen en lager); Selecteer de steun (stationary part);

52 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 52 Selecteer een bovenvlak van de steun; Geef hierna de richting aan (boven of Explode direction ; onder) met In een volgende stap kun je evt. opgeven of de geselecteerde onderdelen als één geheel moet gezien worden of elk als afzonderlijke onderdelen, hierbij is het mogelijk om de volgorde van de onderdelen op te geven. Je kan evt. kiezen om deze dialoogbox niet meer weer te geven. Geef in de allerlaatste stap de onderlinge afstand op tussen de diverse onderdelen. Sla vervolgens deze configuratie terug op onder b.v. de naam PlofMan. Klik vervolgens op Return om terug te keren naar de Assembly. Ploftekeningen oproepen. Opgeslagen ploftekeningen kunnen later opnieuw opgeroepen worden: Kies hiervoor in de uitrolmenu Tools de optie Configuration Display Configurations Kies in de lijst de gewenste ploftekening Klik op de knop Apply en sluit het configuratie venster. Je kan ook gewoon kiezen in het uitrolvenster in de Ribbon Bar. Render. Hiermee is het mogelijk om het voorwerp een realistisch uiterlijk te geven met schaduw, perspectief zicht enz

53 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge Eénvoudige bewegingen. Modeleer de volgende onderdelen (je kan ze ook afhalen van op de leerlingenserver). Basis.par Verbinding 1.par Verbinding 2.par Verbinding 3.par

54 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 54 Zorg ervoor dat de samenstelling geopend is en activeer in de uitrolmenu Applications de optie Motion. Hierbij wordt een eerste dialoogbox Simply Motion geopend: In dit venster heb je de mogelijkheid om onderdelen toe te voegen, de onderdelen die we nodig hebben zijn echter allemaal aanwezig. Klik daarom op No. Intellimotion builder (opstarten bewegingsdefinitie). Door op deze knop te drukken verschijnt het bijhorende dialoogvenster, klik op het tabblad Units. Zorg er voor dat de kracht op newton en de tijd op seconde staat.

55 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 55 Vergewis of het tabblad Gravity goed ingevuld is: Klik op het tabblad Parts, hier kunnen we aangeven welke stukken er kunnen bewegen en welke niet. Sleep de stukken met de naam Basis naar de Ground Parts en deze met de naam Verbinding naar Moving Parts (je kan ook met de rechter muisknop werken en het is ook mogelijk om meerdere te selecteren). Controleer of op het tabblad Joints de optie Revolute (draaien) bij Joint Type to Add aangevinkt staat.

56 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 56 Klik daarna op het tabblad Motion, open de Joints en selecteer om de beweging te definiëren tussen basisstuk en verbinding 3. Klik tenslotte op het tabblad Simulation. Stel de Duration in op 2 s en laat 25 frames/s berekenen. Zorg ervoor dat de optie Animate during simulation aangevinkt staat. Als alles goed ingesteld is, zullen we de bewegende delen tweemaal ronddraaien. Test de beweging door op de knop Simulate te drukken. Na het uitvoeren van de beweging verschijnt het dialoogvenster opnieuw waarbij de knop Simulate niet opnieuw kan gebruikt worden. Klik op de knop Delete Results om de knop Simulate opnieuw te kunnen activeren. Indien nodig kan je wijzigingen aanbrengen in de animatie. Aanmaken van een avi-bestand. Als de animatie volledig aan je wensen voldoet, kan je overgaan tot het aanmaken van een avi-bestand. Dit gebeurt ook in het dialoogvenster Intellimotion Builder, meer bepaald op het tabblad Animation. Vergeet echter niet om de simulatie daarvoor uit te voeren.

57 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 57 Kies als startframe 1, als eindframe 26 en als stap 1. Controleer met de knop Browse of het filmpje in de juiste map zal opgeslagen worden (c:\data\autocad tekeningen\naam van uw klas ofwel op je eigen usb-stick). Klik op de knop Create Animation om het filmpje te maken, hierbij worden de verschillende frames berekend. Sluit uiteindelijk het dialoogvenster Intellimotion Builder als het opnieuw verschijnt. Nu kan het filmpje gestart worden met b.v. Windows Mediaplayer. Beweging controleren. We kunnen nu nog controleren of de beweging overal vrij kan draaien. Start zonodig de samenstelling opnieuw op, activeer de Motion omgeving en start de Intellimotion Builder. Klik indien nodig op de knop Simulate in het tabblad Simulation. Klik op het tabblad Interferences, deze bevat wat uitleg. Klik op de knop Check Interferences. Hierbij zal het venster Find Interferences Over Time verschijnen. Selecteer in het werkgebied het basisstuk en de aangelegen verbinding 3. Deze verschijnen in het vak Select Parts to test.

58 Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 58 Kik op de knop Find Now om te testen, het venster Find Interferences Over Time wordt aangepast. Als er geen problemen zijn, zal er hier geen opmerking komen, de beide stukken kunnen inderdaad vrij t.o.v. elkaar bewegen. Met een klik op de knop New Search kan je de andere stukken gaan controleren. We voeren hier de verbinding 2 toe en starten de controle opnieuw. Nu krijgen we wel interferenties, de problemen zullen zich voordoen tussen een basisstuk en verbinding 2. We kunnen nu de samenvoeging zodanig aanpassen zodat alle bewegingen vrij kunnen bewegen.

Solid Edge 3D tekenen en ontwerpen

Solid Edge 3D tekenen en ontwerpen Hydraulische heftoestel in 3D tekenen met Solid Edge 1 Solid Edge 3D tekenen en ontwerpen 1. Terminologie. Bij het tekenen met 3D-programma s (Solid Edge, Autodesk Inventor, Pro-Ingeneer, Solid Works,

Nadere informatie

5.1 Maken van een ASSEMBLY

5.1 Maken van een ASSEMBLY 5.1 Maken van een ASSEMBLY 1 : Binnenhalen van een part-sheet metal of assembly 1) Open de assembly module 2) In het tabblad parts library in de edgebar brows je naar de part, sheet metal of assembly die

Nadere informatie

SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend

SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Voor gebruik met SolidWorks Educational Release 2010-2011 Initiatief: Jack van den

Nadere informatie

SOLID EDGE BASIS TRAINING

SOLID EDGE BASIS TRAINING 1.1 Revolved Protrusion commando 1. Revolved Protrusion. Revolved Protrusion werkt hetzelfde als een Protrusion, heeft alleen een omwentelingsas nodig om de hoekverdraaiing aan te geven. Maak de bewerking

Nadere informatie

4.1 Tekenen van een PART :

4.1 Tekenen van een PART : 1 : Wat? De Part-omgeving is de basis in Solid Edge. Hierin wordt het stuk gevormd via bewerkingen (features). Het tekenscherm ziet er als volgt uit : 4.1 Tekenen van een PART : 2 : Een bewerking maken

Nadere informatie

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een DIN kader gemaakt moet worden en hoe er nieuwe papierformaten aangemaakt moeten worden.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een DIN kader gemaakt moet worden en hoe er nieuwe papierformaten aangemaakt moeten worden. DIN kader In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een DIN kader gemaakt moet worden en hoe er nieuwe papierformaten aangemaakt moeten worden. Verschillende sheets aanmaken 1. Open de Iso Draft.dft uit

Nadere informatie

9. Doorsturen naar CAM

9. Doorsturen naar CAM 9. Doorsturen naar CAM 1 : Inleiding 1.1 Wat? De in Solid Edge getekende tekeningen kan men doorsturen naar eender welk CAM pakket (Alpha CAM; NX CAM, Keller, ). Het CAM pakket zal de geometrische informatie

Nadere informatie

4.1 Tekenen van een PART :

4.1 Tekenen van een PART : 4.1 Tekenen van een PART : 1 : Wat? De Part-omgeving is de basis in Solid Edge. Hierin wordt het stuk gevormd via bewerkingen (features). 2 : Een bewerking maken Er zijn verschillende mogelijk bewerkingen

Nadere informatie

9. Doorsturen naar CAM

9. Doorsturen naar CAM 9. Doorsturen naar CAM 1 : Inleiding 1.1 Wat? De in Solid Edge getekende tekeningen kan men doorsturen naar eender welk CAM pakket (Alpha CAM; NX CAM, Keller, ). Het CAM pakket zal de geometrische informatie

Nadere informatie

Project: Boter, Kaas & Eieren. Lesbrief: Bovenplaat. Hamersveldseweg 65-1b Modemweg GL LEUSDEN 3821 BS Amersfoort, Nederland

Project: Boter, Kaas & Eieren. Lesbrief: Bovenplaat. Hamersveldseweg 65-1b Modemweg GL LEUSDEN 3821 BS Amersfoort, Nederland Hamersveldseweg 65-b Modemweg 7 8 GL LEUSDEN 8 BS Amersfoort, Nederland 0-57 +(0) 57 0-57 5 +(0) 57 5 info@caap.nl info@caap.nl www.caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 0.5.5.7 KvK Bank Utrecht: (Rabo): 0757

Nadere informatie

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Symbolen in AutoCad Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Introductie In AutoCad is het mogelijk om veelgebruikte

Nadere informatie

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER?

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? 1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? Deze Basis vaardigheden voor iparts is een vervolg op Geavanceerde Excel functies. Zorg dus dat je minstens die Tips & Trick eerst hebt

Nadere informatie

Snel op weg met Solid Edge ST5

Snel op weg met Solid Edge ST5 Snel op weg met Solid Edge ST5 Dit document helpt u, om na installatie van Solid Edge ST5, snel aan de slag te kunnen met de software. Beschreven staat welke instellingen u kunt aanpassen om een betere

Nadere informatie

1. HOE KOPPEL IK EXCEL AAN MEN PART?

1. HOE KOPPEL IK EXCEL AAN MEN PART? 1. HOE KOPPEL IK EXCEL AAN MEN PART? Zoals u waarschijnlijk al zal weten kan u parameters aan een part of assembly koppelen. Nu, deze parameters kan u ook uit Excel halen. Deze Excel lijst kunt u dan meerdere

Nadere informatie

Handleiding Pivot docent Wendy Bruins www.wisemice.nl versie 1.2 december 2008

Handleiding Pivot docent Wendy Bruins www.wisemice.nl versie 1.2 december 2008 1 Handleiding Pivot Stickfigure Animator Maak je eigen animated gifjes en laat je poppetje bewegen zoals jij wilt. Je kunt je Pivot invoegen in een mailtje, je website of laten verschijnen op je desktop.

Nadere informatie

9. Doorsturen naar CAM

9. Doorsturen naar CAM 9. Doorsturen naar CAM 1 : Wat? De in Solid Edge getekende tekeningen kan men doorsturen naar eender welk CAM pakket (Alpha CAM; NX CAM, Keller, ). Het CAM pakket zal de geometrische informatie omzetten

Nadere informatie

ASBAK in ALIBRE DESIGN

ASBAK in ALIBRE DESIGN ASBAK in ALIBRE DESIGN door Bert Eding en Bas Boetekees september 2010 Klik op Create new part om het werkblad te openen. We laten nu eerst zien hoe we de verschillende zaken op scherm benoemen. Bestudeer

Nadere informatie

Tekenen met Floorplanner

Tekenen met Floorplanner Overzicht Het scherm 1. Zoom 2. Opslaan 3. Verdieping tab 4. Undo / Redo 5. Constructiemenu 6. Bibliotheek 7. Tekenvlak Eigenschappenmenu s De plattegrond wordt opgebouw uit verschillende elementen: ruimtes,

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 13: Audiocassette

Cursus KeyCreator. Oefening 13: Audiocassette Cursus KeyCreator Oefening 13: Audiocassette Tekenen van een audiocassette Men dient hiervoor verschillende functies te gebruiken: - Tekenen van rechthoeken, lijnen en cirkels. - Trimmen, dubbeltrimmen

Nadere informatie

Solid Edge ST6. Project: Stoomwals (Synchronous) Lesbrief: Stoomketel. Modemweg BS Amersfoort, Nederland

Solid Edge ST6. Project: Stoomwals (Synchronous) Lesbrief: Stoomketel. Modemweg BS Amersfoort, Nederland Modemweg 7 8 BS Amersfoort, Nederland +(0) 57 +(0) 57 5 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 0.5.5.7 KvK Utrecht: 0757 BTW: 808.6.5.B.0 Lesbrief: Stoomketel Project: Stoomwals (Synchronous) Solid Edge

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: Spiltrap

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: Spiltrap Cursus KeyCreator Oefening 3D: Spiltrap Tekenen van een spiltrap. Het tekenen van een spiltrap bestaat uit verschillende delen en bewerkingen. In het kort kan men zeggen dat volgende bewerkingen uitgevoerd

Nadere informatie

Autodesk Inventor Module 40 Top Down Design: Sketch Blocks

Autodesk Inventor Module 40 Top Down Design: Sketch Blocks Autodesk Inventor Module 40 Top Down Design: Sketch Blocks Doelstellingen van dit hoofdstuk Een overzicht krijgen van het gebruik van Sketch Blocks o o o o o o o Inleiding - p3 Sketch Blocks p4 Make Components

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Basisoefening 1:

Cursus KeyCreator. Basisoefening 1: Cursus KeyCreator Basisoefening 1: Tekening basisoefening 1 Tekenen Basisoefening 1. Om een inzicht te krijgen in het tekenen met KeyCreator 30 gaan we enkele basisoefeningen maken. Oefening 1A is een

Nadere informatie

5 Presentatie. 5.1 Schermbeelden opslaan Om schermbeelden als grafische afbeelding op te kunnen slaan voor gebruik in andere programma's.

5 Presentatie. 5.1 Schermbeelden opslaan Om schermbeelden als grafische afbeelding op te kunnen slaan voor gebruik in andere programma's. 5 Presentatie In dit hoofdstuk wordt een aantal mogelijkheden aangedragen waarmee 3D modellen gepresenteerd kunnen worden. De mogelijkheden worden niet uitputtend besproken, maar meer aangewezen om het

Nadere informatie

3 Taken. 3.1 Inleiding. 3.2 Taken invoeren

3 Taken. 3.1 Inleiding. 3.2 Taken invoeren 3 Taken 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de meeste aspecten van taken behandeld, zoals: taken invoeren de links tussen taken gedetailleerde taakinformatie (oa duration en taaktype) kritieke taken

Nadere informatie

Tutorial 7: Stuurbeugel

Tutorial 7: Stuurbeugel Hamersveldseweg 65-b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 033-457 33 5 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 0.54.5.73 KvK Utrecht: 30757 BTW: 808.46.543.B.0 Tutorial 7: Stuurbeugel Onderdeel 007: Stuurbeugel Plan

Nadere informatie

Assengenerator. Deze tutorial is een vertaling van een Autodesk Inventor tutorial die met de software meegeleverd wordt. BW 1 / 30

Assengenerator. Deze tutorial is een vertaling van een Autodesk Inventor tutorial die met de software meegeleverd wordt. BW 1 / 30 Deze tutorial is een vertaling van een Autodesk Inventor tutorial die met de software meegeleverd wordt. BW 1 / 30 1. INLEIDING... 4 1.1. DOELSTELLINGEN... 4 1.2. VEREISTEN... 4 2. OVERZICHT... 5 3. EEN

Nadere informatie

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken Om het online programma te kunnen gebruiken het je een account nodig. Wat heb je nodig om een account voor Photo Collage te kunnen aanmaken: Username (gebruikersnaam) Email account Password (wachtwoord

Nadere informatie

Project: Raket (Synchronous) Lesbrief: Capsule. Modemweg 37 3821 BS Amersfoort, Nederland

Project: Raket (Synchronous) Lesbrief: Capsule. Modemweg 37 3821 BS Amersfoort, Nederland Modemweg 7 8 BS Amersfoort, Nederland +(0) 7 +(0) 7 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 0...7 KvK Utrecht: 077 BTW: 808.6..B.0 Lesbrief: Capsule Project: Raket (Synchronous) Copyright 0 CAAP, Leusden

Nadere informatie

Werkatelier: eenvoudige animatie maken met pivot animator

Werkatelier: eenvoudige animatie maken met pivot animator Werkatelier: eenvoudige animatie maken met pivot animator Pivot stickfigure animator is een animatieprogramma om eenvoudige animaties met stokmannetjes te maken. Het voordeel van Pivot is dat je niet moet

Nadere informatie

Heroglyph 4.0 Het maken van een route met een object op de eigen kaart

Heroglyph 4.0 Het maken van een route met een object op de eigen kaart Heroglyph 4.0 Het maken van een route met een object op de eigen kaart In deze workshop leggen we uit hoe je een route-animatie maakt met twee routes, inclusief een object op een door ons gekozen kaart.

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

3.4 De Wizard voor het samenvoegen

3.4 De Wizard voor het samenvoegen 3.4 De Wizard voor het samenvoegen Het hoofddocument kan een brief, maar kan ook een etiket of enveloppe zijn. Bij het samenvoegen van het hoofddocument met het gegevensbestand worden telkens de gegevens

Nadere informatie

Workshop Hypermodels. Mieke Pol Gemeente Eindhoven

Workshop Hypermodels. Mieke Pol Gemeente Eindhoven Workshop Hypermodels Mieke Pol Gemeente Eindhoven Workshop Hypermodels TMC Summerschool 2016 Oefening 1: Een plattegrond genereren uit een 3D-model In deze oefening ga je een horizontale doorsnede maken

Nadere informatie

Project: Stoomwals (Synchronous) Lesbrief: Stuurbeugel. Modemweg BS Amersfoort, Nederland

Project: Stoomwals (Synchronous) Lesbrief: Stuurbeugel. Modemweg BS Amersfoort, Nederland Modemweg 7 8 BS Amersfoort, Nederland +(0) 57 +(0) 57 5 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 0.5.5.7 KvK Utrecht: 0757 BTW: 808.6.5.B.0 Lesbrief: Stuurbeugel Project: Stoomwals (Synchronous) Copyright

Nadere informatie

Project: Vogelhuisje. Lesbrief: Voetstuk Poot. Modemweg BS Amersfoort, Nederland

Project: Vogelhuisje. Lesbrief: Voetstuk Poot. Modemweg BS Amersfoort, Nederland Modemweg 7 8 BS Amersfoort, Nederland +(0) 57 +(0) 57 5 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 0.5.5.7 KvK Utrecht: 0757 BTW: 808.6.5.B.0 Lesbrief: Voetstuk Poot Project: Vogelhuisje Copyright 0 CAAP, Leusden

Nadere informatie

NEW. METRIC standard(mm).ipt. Dit staat bij PART

NEW. METRIC standard(mm).ipt. Dit staat bij PART Sleutelhanger tekenen met Inventor Inventor is een professioneel 3D tekenprogramma. Hiermee kun je dus allerlei voorwerpen tekenen van een eenvoudige tafel tot de motoronderdelen van een vliegtuig. Vandaag

Nadere informatie

1. Document Management

1. Document Management 1. Document Management 1.1. Revision Manager Revision Manager is een gescheiden module waarin het aanmaken van afgeleide documenten en het onderhouden van revisies moet gebeuren om de aanwezige Links te

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

DMX LIGHTPLAYER. Inleiding...2. DMX bibliotheek...3. Kanalen programmeren...7. Sequentie creëren...11

DMX LIGHTPLAYER. Inleiding...2. DMX bibliotheek...3. Kanalen programmeren...7. Sequentie creëren...11 DMX LIGHTPLAYER Inleiding...2 DMX bibliotheek...3 Kanalen programmeren...7 Sequentie creëren...11 Inleiding De DMX LightPlayer is zeer gebruikersvriendelijk. Importeer een bestaand toestel of creëer een

Nadere informatie

Windows Movie maker. Inhoud. 1. Installeren van Windows Movie Maker. FILM http://goo.gl/hto21t

Windows Movie maker. Inhoud. 1. Installeren van Windows Movie Maker. FILM http://goo.gl/hto21t Windows Movie maker. Inhoud 1. Installeren van Windows Movie Maker... 1 2. Vooraf rekening mee houden... 3 3. Aan de slag... 3 3.1 De werkruimte... 3 3.2 Een nieuw project starten... 4 3.3 Aanpassen van

Nadere informatie

Inventor Wizard. Autodesk Inventor. Tips n Tricks Raffle. Stefaan Boel. Senior Designer Atlas Copco

Inventor Wizard. Autodesk Inventor. Tips n Tricks Raffle. Stefaan Boel. Senior Designer Atlas Copco Autodesk Inventor Tips n Tricks Raffle 1 Stefaan Boel Senior Designer Atlas Copco www.inventorwizard.be Agenda: Gebruikers omgeving Sketch omgeving Part omgeving Assembly omgeving Drawing omgeving 2 Tips

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: klemspanner Deel 1: onderdelen tekenen

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: klemspanner Deel 1: onderdelen tekenen Cursus KeyCreator Oefening 3D: klemspanner Deel 1: onderdelen tekenen Tekenen van een klemspanner. Het tekenen van de klemspanner is een oefening die in 3D gemaakt wordt met hulplijnen enz. in 2D De volledige

Nadere informatie

Aanpassen van het Din Kader.

Aanpassen van het Din Kader. Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Aanpassen van het Din Kader. Als eerste

Nadere informatie

LEEUWINGA Mechanica, Electronica CNC-Cadcam systemen

LEEUWINGA Mechanica, Electronica CNC-Cadcam systemen DESKCNC Hoe nu te beginnen? Dit is een toelichting voor gebruikers welke een demo versie hebben gekregen van DESKCNC van CARKEN & Co. Deskcnc bestaat eigenlijk uit drie delen a- CAM module, b-cnc Editor,

Nadere informatie

Basisbegrippen 3D-tekenen.

Basisbegrippen 3D-tekenen. Basisbegrippen 3D-tekenen. Vroeger was het begrip 3D-tekenen onbestaande en tekende men gewoon in perspectief wanneer er een dieptezicht nodig was. Normaal werd er enkel in 2D getekend, dus enkel de aanzichten.

Nadere informatie

Autocad 2012 Naam Datum

Autocad 2012 Naam Datum Naam Datum Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Leerdoelen 3 Opstarten van Autocad 3 Tekenen van lijnen met de functie ortho 3 Kleur van de lijn vernaderen 4 Toevoegen van tekst 5 Tekening beveiligen 5 Bijlage

Nadere informatie

Photomodeler Scanner: Workflow

Photomodeler Scanner: Workflow KAHO St-Lieven GENT Thomas More MECHELEN 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project Photomodeler Scanner: Workflow Inhoud 01. Importeren foto s en automatische oriëntatie 02. geometrie

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

1. Tekenen van een layout-plan.

1. Tekenen van een layout-plan. 1. Tekenen van een layout-plan. 1.1 Opgave Volgende layout wensen we te tekenen. 60 60 32 Automatisch 30 0 1 1 0 2 24 S2 Oliedruk 30 S3 42 Thermische veiligheid 12 42 216 110 84 22 0 1 84 46 22 S1 84 216

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Tutorial 8: Schoorsteen

Tutorial 8: Schoorsteen Hamersveldseweg 65-b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 0.54.52.73 KvK Utrecht: 3207527 BTW: 808.46.543.B.0 Tutorial 8: Schoorsteen Onderdeel 008: Schoorsteen

Nadere informatie

Boutverbindingen. Deze tutorial is een vertaling van een Autodesk Inventor tutorial die met de software meegeleverd wordt.

Boutverbindingen. Deze tutorial is een vertaling van een Autodesk Inventor tutorial die met de software meegeleverd wordt. Deze tutorial is een vertaling van een Autodesk Inventor tutorial die met de software meegeleverd wordt. BW 1 / 27 1. INLEIDING... 3 1.1. DOELSTELLINGEN... 3 1.2. VEREISTEN... 3 2. START DE GENERATOR...

Nadere informatie

voor Blender v2.42a Software Box Bas van Dijk v1.1 februari 2007

voor Blender v2.42a Software Box Bas van Dijk v1.1 februari 2007 voor Blender v2.42a Software Box Bas van Dijk v1.1 februari 2007 Copyright (c) 2007 - Bas van Dijk Toestemming tot het kopiëren en verspreiden van dit document wordt verleend mits het document ongewijzigd

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Kubus in CS5. Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken.

Kubus in CS5.  Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken. http://photoshopper27.blogspot.nl/2012/02/3d-cube-in-photoshop-cs5.html Kubus in CS5 Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken. Verzamel dus een zestal afbeeldingen; hieronder de gebruikte

Nadere informatie

Zelf albumbladen maken in Word 2003

Zelf albumbladen maken in Word 2003 Zelf albumbladen maken in Word 2003 Het maken van albumbladen in Word is niet moeilijk, maar laten zien hoe het precies gaat, hangt af van de versie van Word. Hieronder volgt de instructie voor Word 2003.

Nadere informatie

Tips & Trucs ArchiCAD : Maatvoeren / Dimensioneren

Tips & Trucs ArchiCAD : Maatvoeren / Dimensioneren Tips & Trucs ArchiCAD 12 035: Maatvoeren / Dimensioneren In ArchiCAD kan er handmatig en automatisch gedimensioneerd worden. Na het automatisch dimensioneren kan de maatvoering nog altijd handmatig aangepast

Nadere informatie

2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3. Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet

2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3. Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet 2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3 Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Basis Informatie... 4 2 FAQ... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Installatie

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD Versie: 2.0.0 Datum: 11-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek

Nadere informatie

Basishandleiding. Werken met Mscape software. Fontys PTH Eindhoven

Basishandleiding. Werken met Mscape software. Fontys PTH Eindhoven Basishandleiding Werken met Mscape software Fontys PTH Eindhoven Auteurs: Frank Niesten, Roel Martens en Paul Dirckx Datum: 2 oktober 2008 Colofon Basishandleiding Werken met Mscape software Fontys PTH

Nadere informatie

Lageringen. Deze tutorial is een vertaling van een Autodesk Inventor tutorial die met de software meegeleverd wordt. BW 1 / 16

Lageringen. Deze tutorial is een vertaling van een Autodesk Inventor tutorial die met de software meegeleverd wordt. BW 1 / 16 Deze tutorial is een vertaling van een Autodesk Inventor tutorial die met de software meegeleverd wordt. BW 1 / 16 1. INLEIDING... 3 1.1. DOELSTELLINGEN... 3 1.2. VEREISTEN... 3 2. START DE GENERATOR...

Nadere informatie

Tips & Trucs ArchiCAD : Instellingen Kozijnstaat wijzigen (NL+)

Tips & Trucs ArchiCAD : Instellingen Kozijnstaat wijzigen (NL+) Tips & Trucs ArchiCAD 13 044: Instellingen Kozijnstaat wijzigen (NL+) Met ArchiCAD kunt u een volledig geautomatiseerde kozijnstaat maken, die naar eigen wens aanpasbaar is. Vanuit het model worden alle

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding BCAD

www.dubbelklik.nu Handleiding BCAD Handleiding BCAD www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Website bouwen met frontpage

Website bouwen met frontpage Website bouwen met frontpage Na het openen van frontpage komen we in volgend scherm terecht: hier gaan we in de rechter- Kolom kiezen voor Page Templates. Als vb ga ik de startpagina namaken van mijn site,

Nadere informatie

Aamelden op de gallery:

Aamelden op de gallery: Aamelden op de gallery: Ga naar de link fotografie.hik.be Geef je gebruikersnaam in het vak User Name. Dit is je achternaam, gevolgd door je voorneem. Indien je spaties in je naamgeving hebt, vervang je

Nadere informatie

Project: Vogelhuisje. Lesbrief: Voetstuk 1. Modemweg BS Amersfoort, Nederland. +31(0) (0)

Project: Vogelhuisje. Lesbrief: Voetstuk 1. Modemweg BS Amersfoort, Nederland. +31(0) (0) Modemweg 7 8 BS Amersfoort, Nederland +(0) 57 +(0) 57 5 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 0.5.5.7 KvK Utrecht: 0757 BTW: 808.6.5.B.0 Lesbrief: Voetstuk Project: Vogelhuisje Copyright 0 CAAP, Leusden

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Hamersveldseweg Modemweg B.01. Lesbrief: PinX. Project: Boter, Kaas & Eieren

Hamersveldseweg Modemweg B.01. Lesbrief: PinX. Project: Boter, Kaas & Eieren Hamersveldseweg Modemweg 7 65-b 8 8 GL BS Amersfoort, LEUSDEN Nederland 0 +(0) - 457 457 0 +(0) - 457 457 5 5 info@caap.nl info@caap.nl www.caap.nl www.caap.nl Bank Bank (Rabo): (Rabo): 0.54.5.7 0.54.5.7

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening: briefstaander

Cursus KeyCreator. Oefening: briefstaander Cursus KeyCreator Oefening: briefstaander Tekenen van een briefstaander in 3D. Hier gebruikt men functies uit 2D en ander uit 3D. Volgorde: Gebruik volgende instellingen: Aanzicht : bovenaanzicht Kleur:

Nadere informatie

4.1 Tekenen van een PART :

4.1 Tekenen van een PART : 4.1 Tekenen van een PART : 1 : Basisprincipe 1. Selecteer een schetsvorm 2. Kies een vlak waarop wordt geschetst 3. Lock het vlak 4. Trek het schetsvlak naar voor 5. Schets de vorm 6. Selecteer de Region

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN

MEEST GESTELDE VRAGEN MEEST GESTELDE VRAGEN MC Next software Versie 9.00 September 2015 Kantoor MOUS Software b.v. De Zaale 11 5612 AJ Eindhoven Tel: +31 (0) 40 2851888 www.moussoftware.com Meest Gestelde Vragen 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cursus Powerpoint 2003

Cursus Powerpoint 2003 1a. Een presentatie opzetten Cursus Powerpoint 2003 Open Powerpoint en klik linksboven op Bestand en vervolgens op Nieuw. Rechts opent zich het menuscherm Nieuwe presentatie met daarin diverse opties om

Nadere informatie

1. Werken met StabiCAD V Sparingen... 3. 1.1. Inleiding... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond... 3 1.3. Verwante modules... 3

1. Werken met StabiCAD V Sparingen... 3. 1.1. Inleiding... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond... 3 1.3. Verwante modules... 3 StabiCAD V Sparingen Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Sparingen... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond.....................................

Nadere informatie

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Versie: 1 Rev. 1 Datum: 08-12- 09 1. Maak een part, product (= assembly) of tekening in Catia. Bij het aanmaken van Part en Product in Catia

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Maken van een schroeflijn of helix.

Maken van een schroeflijn of helix. Maken van een schroeflijn of helix. Waar vroeger er slechts een methode bestond om een schroeflijn te tekenen, namelijk het een nurbs helix bezit KeyCreator nu de mogelijkheid om een schroeflijn of helix

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Start Word en sluit (of vink uit) zonodig het taakvenster Aan de slag

Start Word en sluit (of vink uit) zonodig het taakvenster Aan de slag 1. Algemeen Dit dictaat legt uit hoe een molentje in PowerPoint gemaakt wordt Gebruikt zijn Word 2003 en PowerPoint 2003, voor de versie 2000 is dit dictaat ook geschikt Handig Nederlandstalig boekje:

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Instellingen maken... 4. 3. Toestellen plaatsen... 5. 4. Leidingen tekenen... 6

1. Inleiding... 3. 2. Instellingen maken... 4. 3. Toestellen plaatsen... 5. 4. Leidingen tekenen... 6 StabiCAD V Koeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Instellingen maken... 4 3. Toestellen plaatsen... 5 4. Leidingen tekenen... 6 4.1. Leidingschaal instellen....................................... 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave Template verhaal... 2 Eigenschappen van een pagina... 4 Achtergrond invoegen vanuit classroomsuite... 5 Achtergrond eigen database...

Inhoudsopgave Template verhaal... 2 Eigenschappen van een pagina... 4 Achtergrond invoegen vanuit classroomsuite... 5 Achtergrond eigen database... Inhoudsopgave Template verhaal... 2 Eigenschappen van een pagina... 4 Achtergrond invoegen vanuit classroomsuite... 5 Achtergrond eigen database... 9 Afbeelding toevoegen vanuit classroom... 11 Afbeelding

Nadere informatie

Free form modeleren met Autodesk Inventor (Hands-on sessie)

Free form modeleren met Autodesk Inventor (Hands-on sessie) Free form modeleren met Autodesk Inventor (Hands-on sessie) Inhoud Overzicht van de nieuwe free form functionaliteit in Inventor 2015 Hoe werk je er mee? Hoe kan je snel design concepten verwezenlijken

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

Tandwieloverbrengingen

Tandwieloverbrengingen Deze tutorial is een vertaling van een Autodesk Inventor tutorial die met de software meegeleverd wordt. BW 1 / 17 1. INLEIDING... 3 1.1. DOELSTELLINGEN... 3 1.2. VEREISTEN... 3 2. HET OEFENBESTAND OPENEN

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Solidworks windmolen

Solidworks windmolen 1 Solidworks windmolen Niveau: gevorderd www.dearchimedes.com Op vind je PDF s met daarin de basis van Solidworks. Zorg dat je de eerste twee PDF s hebt doorlopen, zodat je basisbewerkingen van Solid-

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Check de hoogte van de muur/stel die in op de gewenste waarde(n): Zet als dat niet aanwezig is- het properties-menu aan:

Check de hoogte van de muur/stel die in op de gewenste waarde(n): Zet als dat niet aanwezig is- het properties-menu aan: REVIT-HANDLEIDING (tg, v. 29/11/15) DAKEN TEKENEN MET DE FOOTPRINT METHODE Zadeldak Teken een wand, bijv. voorlopig eenvoudig- een rechthoek Architecture-tab > Wall (Teken met rechthoek )) [Rond dit commando

Nadere informatie

digitale ontwerp technieken SketchUp

digitale ontwerp technieken SketchUp L DOT digitale ontwerp technieken SketchUp SketchUp L 1.1 Inleiding Veel klanten van een tuinarchitect kunnen zich moeilijk verbeelden hoe de tuintekening van de architect er in werkelijkheid uit komt

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 : Layout

Hoofdstuk 14 : Layout Hoofdstuk 14 : Layout Nieuw in Ocad 11 is de layout laag. Het is een aparte laag waarin zowel vectoriële objecten als rasterobjecten kunnen opgenomen worden. Vectoriële objecten zijn lijnen, vlakken of

Nadere informatie

Tips & Trucs ArchiCAD : Numeriek werken, tijdelijke hulplijnen en snappunten

Tips & Trucs ArchiCAD : Numeriek werken, tijdelijke hulplijnen en snappunten Tips & Trucs ArchiCAD 12 034: Numeriek werken, tijdelijke hulplijnen en snappunten Door gebruik te maken van de Tracker (Coördinaten invoerbox), kunt u in ArchiCAD numeriek een lengte invoeren of een begin-

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Basisoefening 4:

Cursus KeyCreator. Basisoefening 4: Cursus KeyCreator Basisoefening 4: Tekening basisoefening 4 Tekenen basisoefening 4. Te gebruiken functies: Teken: Rechthoek Evenwijdige lijnen Evenwijdige lijnen rekenfunctie van het programma Cirkels

Nadere informatie

3. Tekentechnieken. Sommige symbolen zijn duidelijk, andere niet. Van links naar rechts staat het symbool (en de werkbalkknop) voor

3. Tekentechnieken. Sommige symbolen zijn duidelijk, andere niet. Van links naar rechts staat het symbool (en de werkbalkknop) voor 3. Tekentechnieken Ocad voorziet een aantal mogelijkheden om voorwerpen te tekenen, afhankelijk van de vorm van de voorwerpen. In de werkbalk vinden we de knoppen voor deze technieken. Sommige symbolen

Nadere informatie

Autodesk Inventor. Inventor Wizard. Galba Jürgen

Autodesk Inventor. Inventor Wizard. Galba Jürgen Autodesk Inventor Class Description: Inventor Drawing: Best Practices die men niet mag missen Een 2D-tekening is nog steeds het gepubliceerde medium, maar krijgt in een ontwerpproces niet altijd de nodige

Nadere informatie

HANDLEIDING SIMI AKTISYS

HANDLEIDING SIMI AKTISYS LESKIST SPORT EN BEWEGING HANDLEIDING SIMI AKTISYS Deze handleiding hoort bij de leskist Sport en Beweging. Onderdeel van deze leskist is het softwarepakket Simi Aktisys, met de bijbehorende hardware (o.a.

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie