Gids bij het gebruik van EasyBoard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids bij het gebruik van EasyBoard"

Transcriptie

1 Gids bij het gebruik van EasyBard Inhudspgave Inhudspgave Inhudspgave van de afbeeldingen Intrductie Installatie p Windws besturingssysteem Installatie p MAC besturingssysteem Gids bij het gebruik van het EasyBard prgramma Het menu van EasyBard EasyBard vr E De pagina Mnitr van de kaart E De pagina Cnfiguratie van de kaart E EasyBard vr E De pagina Mnitr van de kaart E De pagina Cnfiguratie van de kaart E Pagina Timer en Klk Pagina Radibesturingen Pagina Gebeurtenissenregister Cnfiguratie accessires

2 1 Inhudspgave van de afbeeldingen Afbeelding 1 Pagina Mnitr vr de kaart E Afbeelding 2 - Pagina Cnfiguratie van de kaart E Afbeelding 3 - Stap 1 van de Wizard vr cnfiguratie installatie vr de E Afbeelding 4 - Vrbeeld van reprt van cnfiguratie installatie Afbeelding 5 - Cnfiguratie mtren en encder vr kaart E Afbeelding 6 Cnfiguratie ingang (bijv. IN1) Afbeelding 7 - Cnfiguratie elektrslt vr E Afbeelding 8 - Cnfiguratie lgica Afbeelding 9 - Vrbeeld van venster met details lgica (lgica E) Afbeelding 10 - Cnfiguratie bus 2Easy Afbeelding 11 - Pagina Mnitr vr de kaart E Afbeelding 12 - Pagina Cnfiguratie van de E Afbeelding 13 - Stap 1 van de Wizard vr de cnfiguratie van de installatie vr de E Afbeelding 14 - Vrbeeld van reprt van cnfiguratie installatie vr de E Afbeelding 15 - Cnfiguratie mtren en encder vr kaart E Afbeelding 16 - Cnfiguratie Ingang (bijv. IN1) Afbeelding 17 - Cnfiguratie elektrslt vr E Afbeelding 18 - Cnfiguratie lgica Afbeelding 19 - Vrbeeld van venster met details lgica (lgica E) Afbeelding 20 - Cnfiguratie bus 2Easy Afbeelding 21 - Cnfiguratie verige instellingen vr kaart E Afbeelding 22 - Pagina Timer en klk Afbeelding 23 - Vrbeeld van afdruk van de mem van de timer Afbeelding 24 - Pagina Radibesturingen Afbeelding 25 - Pagina gebeurtenissenregister Afbeelding 1 Cnfiguratievenster van de accessires

3 2 Intrductie EasyBard is de sftware vr het gezamenlijke beheer van de FAAC-kaarten E145 en E124. EasyBard is cmpatibel met PC (Windws XP en nieuwer) en MAC (Lepard en nieuwer). De minimum reslutie die vr het gebruikte beeldscherm (PC f MAC) vereist wrdt, is 1024x768. In ieder geval is k de weergave p kleinere terminals mgelijk, dr gebruik te maken van de interne scrll van de grafische interface. Bij het starten vraagt Easybard allereerst m de kaart te kiezen waarmee gewerkt gaat wrden, dr een keuze uit de twee beschikbare kaarten te maken. Op grnd van de gemaakte keuze wrdt het beheerprgramma van de E145 f van de E124 geladen, zals verderp beschreven wrdt. 3 Installatie p Windws besturingssysteem De installatie p PC Windws vindt plaats dr het dwnladen van het msi-pakket van de gewenste taal. Vr iedere ndersteunde taal is een installer aanwezig. Iedere installer installeert EasyBard, dat p passende wijze in Prgramma's/FAAC SPA/EasyBard gelkaliseerd is, en kpieert k het bestand met de defaultinstellingen, de gids en de driver van de FAAC-kaart p de PC. Opdat de verbinding met de kaart crrect werkt, met een vrinstallatie van de driver van de FAAC-kaart en van de XCOM-BOX uitgeverd wrden. N.B.: in Windws wrdt de driver van de XCOM-BOX en van de E124 autmatisch gevnden als een internetverbinding beschikbaar is. De driver wrdt in ieder geval k verstrekt met de installer en bewaard in Prgramma's/FAAC SPA/EasyBard/driver/E124. De driver van de kaart E145 wrdt samen met de sftware in de installer verstrekt en autmatisch bewaard in Prgramma's/FAAC - 3 -

4 SPA/EasyBard/driver/E145 vr eventuele handmatig uitgeverde installaties die ndzakelijk kunnen zijn. 4 Installatie p MAC besturingssysteem De installatie p MAC vindt plaats met gebruik van de verstrekte app die in de gewenste taal gedwnlad kan wrden. Opdat de verbinding met de kaart crrect werkt, met een vrinstallatie van de driver van de kaart en van de XCOM-BOX uitgeverd wrden. N.B.: in MAC wrdt de driver van de kaart autmatisch gevnden als een internetverbinding beschikbaar is. De driver van de XCOM-BOX met daarentegen handmatig geïnstalleerd wrden met gebruik van een geschikte installer, die samen met EasyBard verstrekt kan wrden. 5 Gids bij het gebruik van het EasyBard prgramma Het hfdvenster van EasyBard bestaat uit pagina's die de beschikbare functies in de vlgende macr-categrieën nderverdelen: 1. Mnitr, met een verschillende vrstelling vr elk van de kaarten E124 en E Cnfiguratie, met een verschillende vrstelling vr elk van de kaarten E124 en E Timer en Klk, met dezelfde vrstelling vr elk van de kaarten E124 en E Radibesturingen, met dezelfde vrstelling vr elk van de kaarten E124 en E Gebeurtenissenregister, met dezelfde vrstelling vr elk van de kaarten E124 en E145. Vanuit het hfdvenster is k het functiemenu beschikbaar, van waaruit het mgelijk is snel tussen de verschillende pagina's te surfen, de secundaire vensters weer te geven, mem's van de cnfiguratie van het systeem af te drukken, naar de nlinegids te gaan en de infrmatie te lezen die p de prgrammaversie betrekking heeft. 5.1 Het menu van EasyBard Het menu van EasyBard bevat de vlgende macr-ingangen: 1. Bestand, van waaruit het mgelijk is naar een van de beschikbare pagina's te gaan (Mnitr, Cnfiguratie, Timer en Klk, Radibesturingen en Gebeurtenissenregister), gegevens van/p een kaart en van/p een bestand te lezen en te schrijven, de mem's van de cnfiguraties en van de timer p een pdf-bestand te bewaren, de wizard te starten en de tepassing te verlaten. 2. Mnitr, van waaruit het mgelijk is rechtstreeks naar de secundaire bewakingsvensters van de kaart te gaan, die k tegankelijk zijn vanuit de - 4 -

5 mnitrkaart, f wel naar het detail van futen en signaleringen, naar het detail van fysieke en lgica-ingangen en naar het detail van de status van de accessires p de bus 2Easy 3. Cnfiguratie (alleen actief nadat men minstens één keer de cnfiguratiepagina is binnengegaan), van waaruit het mgelijk is de cnfiguratie van de ingangen (IN1-IN5, radi XF1-XF2, radi DEC1-DEC2), de uitgangen, de werklgica, de mtr en de encder, de bus 2Easy, het elektrslt, het knipperlicht, de accessires en verige instellingen weer te geven. 4. Instrumenten, van waaruit het mgelijk is de kaart aan te sluiten (via USB f XBOX-COM), de kaart af te sluiten, het passwrd van de kaart te wijzigen, de firmware van de kaart vanaf een PC te updaten 5. Help, dat infrmatie ver het prduct verstrekt (versie, prducent) alsmede de verbinding met deze gids vr het gebruik. 5.2 EasyBard vr E145 EasyBard is in staat de cmmunicatie tussen de kaart E145 p drie verschillende manieren te beheren: 1. Met een rechtstreekse verbinding met de PC/MAC, via een USB-kabel 2. Met een radiverbinding, via de mdule XCOM-BOX (die via USB p de PC/MAC aangeslten is) en de mdule XCOM (die via de betreffende slt p de kaart E145 aangeslten is) 3. Met bestanden die via een USB-stick vanaf/naar de kaart verznden wrden. Er zijn met name 4 verschillende srten bestanden mgelijk: a. Bestand E145.PRG vr de cnfiguratie van de kaart b. Bestand E145.TMR vr de timer van de kaart c. Bestand E145.RAD vr de radibesturingen d. Bestand E145sw.BIN vr de firmware van de kaart De pagina Mnitr van de kaart E145 De pagina Mnitr van de kaart E145 wrdt getnd in Afbeelding 1. Bij het starten van EasyBard is de pagina Mnitr altijd de eerste die weergegeven wrdt en de gebruiker wrdt gevraagd f hij via USB f via XCOM-BOX verbinding met de kaart wilt maken. Als de gebruiker bij het starten geen verbinding maakt, kan hij dat p ieder ander mment den met gebruik van het menu Instrumenten. De pagina Mnitr maakt het vlgende mgelijk: 1. Weergeven van de gegevens van de kaart (benaming en sftware-versie), met de mgelijkheid extra gegevens te bekijken dr p "details gegevens kaart" te klikken (alleen actief met aangeslten kaart) - 5 -

6 2. Weergeven van het aantal strmcycli van de kaart, met de mgelijkheid dit aantal p nul te zetten dr p "Op nul zetten" te klikken (alleen actief met aangeslten kaart) 3. Weergeven van de status van de kaart p het display, samen met de spanning van de accessires, de pauzetijd en de aanwezigheid van futen f signaleringen 4. Weergeven van het detail van actieve futen en signaleringen, dr p "Details" te klikken 5. Weergeven van de datum en de tijd van de kaart, met de mgelijkheid deze in te stellen dr p "Stel datum in" te klikken 6. Weergeven van de status van de leds van de ingangen, de radi's, het elektrslt en de uitgangen, met de mgelijkheid het detail van de actieve fysieke en lgica-ingangen weer te geven (dr p "Ingangen" te klikken) alsmede de status van de accessires 2Easy (dr p "2Easy" te klikken) 7. Visueel weergeven van de psities van de mtren vr hekvleugel 1 en hekvleugel 2, met k de aanduiding van het type encder dat p iedere mtr gebruikt wrdt (indien aanwezig). Als de installatie slechts één mtr heeft, zal de psitie van hekvleugel 2 altijd grijs en in de gepende psitie (100%) aangeduid wrden, k als verbinding met de kaart gemaakt is 8. Verzenden van bewegingspdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken, f dr p het tetsenbrd p de vereenkmstige tets te drukken (indien tegekend): a. Knp OPEN A (tets h) b. Knp OPEN A Autmatisch (tets n) c. Knp OPEN B (tets j) d. Knp OPEN B Autmatisch (tets m) e. Knp CLOSE (tets k) f. Knp OPEN A Priritair (tets y) g. Knp OPEN B Priritair (tets i) h. Knp CLOSE Priritair (tets ) i. Knp STOP (tets l) Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is. 9. Verzenden van ndpdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken: a. Knp Ndpening znder geheugen b. Knp Ndsluiting znder geheugen - 6 -

7 c. Knp Ndpening met geheugen d. Knp Ndsluiting met geheugen e. Knp Wis ndgevallen met geheugen Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is. 10.Verzenden van veiligheidspdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken f p de vereenkmstige tets p het tetsenbrd te drukken (indien tegekend): a. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING OPENING (tets w) b. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING SLUITING (tets e) c. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING OPENING/SLUITING (tets r) d. Knp Simuleer de activering van de OPENING DOOR BEVEILIGING (tets q) Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is en kunnen gelijktijdig met andere pdrachten verznden wrden (zals bijvrbeeld de bewegingspdrachten) 11.Verzenden van cnfiguratiepdrachten naar de kaart en met name a. Opdracht tt setup b. Opdracht tt reset c. Opdracht tt inschrijving 2Easy Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is

8 Afbeelding 1 Pagina Mnitr vr de kaart E De pagina Cnfiguratie van de kaart E145 De pagina Cnfiguratie van de kaart E145 wrdt getnd in Afbeelding

9 Afbeelding 2 - Pagina Cnfiguratie van de kaart E145 Er wrdt tegang tt het venster verkregen dr p de tab van de pagina te klikken, f vanuit het menu Bestand. Bij de eerste weergave van de pagina vraagt EasyBard de gebruiker wat hij wil den: A. Creëren van een nieuwe cnfiguratie met gebruik van de begeleide prcedure (Wizard) B. Creëren van een nieuwe prcedure uitgaande van de default-parameters C. Openen van de cnfiguratie vanuit het bestand.prg D. Openen van de cnfiguratie vanuit de kaart (vereist verbinding met de kaart) Als de gebruiker geen keuze maakt bij de eerste weergave kan hij dat p ieder ander mment den met gebruik van de knppen van het gedeelte "Lezing Cnfiguratie" p de rechterkant van de pagina

10 De begeleide prcedure (Wizard) maakt het mgelijk de installatie in 4 eenvudige stappen te cnfigureren (Afbeelding 3). Afbeelding 3 - Stap 1 van de Wizard vr cnfiguratie installatie vr de E145 Op de rechterkant van de pagina zijn k aanwezig: een knp vr "Verbind kaart", een gedeelte met knppen vr het schrijven van de cnfiguratie (in bestand.prg f p kaart) en een knp vr het afdrukken van de mem van de cnfiguratie p een pdf-bestand, van het type dat getnd wrdt in Afbeelding

11 Afbeelding 4 - Vrbeeld van reprt van cnfiguratie installatie

12 De linkerkant van de pagina Cnfiguratie tnt p grafische wijze de instelling van de installatie als elektrisch schema van de kaart E145 en maakt het mgelijk de vlgende cnfiguratieparameters te beheren (dr het penen van secundaire vensters): 1. Mtren en encder, waarvan het cnfiguratievenster Afbeelding 5 pengaat dr p de icn van de mtren te klikken, linksnder p het scherm van de kaart, f dr vanuit het cnfiguratiemenu de ingang Mtren en encder te kiezen. Hetzelfde venster gaat k pen dr p de grene icn van de cnnectr van de encder te klikken, rechts in de afbeelding van de kaart. Van hieruit is het mgelijk het aantal mtren van de installatie te selecteren en alle werkparameters in te stellen die verband huden met mtr en encder. De parameters zijn als vlgt gerganiseerd: Algemene cnfiguratieparameters van de mtren, fwel het aantal mtren, vertraging van de hekvleugel bij pening, vertraging van de hekvleugel bij sluiting en geavanceerd (time-ut beweging, extra tijd vr mkering, flag vóór de beweging met snelheidsafname, hld psitin met bijhrend interval en flag ter preventie van verlapping) Parameters hekvleugel 1, fwel kracht bij pening en bij sluiting, versnellingskracht, encder en geavanceerd (eindschakelaar, ruimte snelheidsafname, hek pzeken aanslag, geveligheid bstakel bij snelheidsafname, extra tijd, type eindstt en bijbehrende tijd, sft start, verschuifbare flag, remintensiteit). Parameters hekvleugel 2, analg aan hekvleugel 1 maar tegepast p hekvleugel 2 Dr p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schijven f in een bestand te bewaren

13 Afbeelding 5 - Cnfiguratie mtren en encder vr kaart E Knipperlicht, waarvan het venster pengaat dr p de betreffende icn van het knipperlicht te klikken, linksnder vlakbij de mtren, dat het mgelijk maakt het type vrknippering en de tegekende tijd te specificeren. Dr in het secundaire venster p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schrijven f in een bestand te bewaren. 3. Ingangen (IN1-IN5), waarvan het cnfiguratievenster (Afbeelding 6) pengaat dr p een van de icnen van de ingangen te klikken. Er kan slechts één

14 ingang per keer gecnfigureerd wrden (de afbeelding tnt bijvrbeeld ingang IN1). De vlgende srten cnfiguratie zijn mgelijk: Inactief OPEN A (cnfiguratie in uitvering in het vrbeeld van de afbeelding), met de mgelijkheid k het type cntact in te stellen (nrmaal gepend "N.O." f nrmaal geslten "N.C."), f de lgica nrmaal f autmatisch is en de tegekende pauzetijd OPEN B, met instellingen die gelijk zijn aan die van OPEN A met daarbij de mgelijkheid het percentage van pening te specificeren CLOSE, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen STOP, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Ndgeval, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en het al dan niet aanwezig zijn van een geheugen Priritair, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en het percentage van pening indien het type OPEN B is Beveiliging, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, en het type Schakel timer uit, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Schakel jlly timer in, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Lijst, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en de failsafe De huidig actieve cnfiguratie kan gewijzigd wrden dr p de regel te klikken die met de gewenste nieuwe cnfiguratie vereenkmt. Dr p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schrijven f in een bestand te bewaren

15 Afbeelding 6 Cnfiguratie ingang (bijv. IN1) 4. Uitgangen, waarvan het cnfiguratievenster pengaat dr p de icn van de uitgangen te klikken, hetgeen het mgelijk maakt OUT1 en OUT2 in te stellen, in termen van type, tijd en type cntact ("N.O." f "N.C."). Dr p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schrijven f in een bestand te bewaren. 5. Elektrslt, waarvan het cnfiguratievenster Afbeelding 7 pengaat dr p de icn van het hangslt te klikken, hetgeen het mgelijk maakt LOCK1 en

16 LOCK2 in te stellen dr specificeren, indien aanwezig, van het type lck, de lck tijd, het type cntact ("N.O." f "N.C."), f dit vóór een pening f vóór een sluiting in werking met treden, het type en de tijd van de mkeerstt. Dr p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schrijven f in een bestand te bewaren. Afbeelding 7 - Cnfiguratie elektrslt vr E Radi DEC en XF, waarvan het cnfiguratievenster analg is aan dat van de ingangen (een cnfiguratie per keer) maar met een beperkte selectie van types: Inactief OPEN A OPEN B CLOSE Priritair De huidig actieve cnfiguratie kan gewijzigd wrden dr p de regel te klikken die met de gewenste nieuwe cnfiguratie vereenkmt. 7. Lgica, waarvan het secundaire venster Afbeelding 8 pengaat dr p het grene display in het midden van het schema te klikken, van waaruit het mgelijk is een van de van tevren bepaalde lgica's in te stellen, dan wel een custm-lgica te bepalen (dr p de flag L1-L20 te klikken f CU te selecteren in het grdijnmenu), en m de lgica vr het beheer van de beveiligingen (L24, L25, L26, L27 en L29) in te stellen alsmede vr het beheer van bstakels (L28, tijd van gedeeltelijke mkering en peenvlgend aantal bstakels). Dr p de detailknp bven te drukken, wrdt een secundair venster gepend dat

17 meer details tnt ver de lgica die p dat mment in het grdijnmenu (Afbeelding 9) geselecteerd is. Afbeelding 8 - Cnfiguratie lgica

18 Afbeelding 9 - Vrbeeld van venster met details lgica (lgica E) 8. Bus 2Easy, waarvan het secundaire venster Afbeelding 10 pengaat dr p de icn 2Easy in het schema te klikken, dat de lijst adressen tnt die aan de beveiligingen en aan de 2Easy-pdrachten tegekend zijn en maakt het mgelijk vr ieder daarvan het type te selecteren, naast het inschakelen van de failsafe p de 2Easy-vrzieningen. Afbeelding 10 - Cnfiguratie bus 2Easy 9. Timer f zmertijd, waarvan het secundaire venster pengaat dr p de icn van de klk linksbven in het schema te klikken, hetgeen het mgelijk maakt de timer p de kaart en de Eurpese zmertijd in te stellen. 10.Veding, waarvan het secundaire venster pengaat dr p de rde POWERicn in het schema te klikken, hetgeen het mgelijk maakt het type energetische efficiëntie te selecteren die p de kaart gebruikt met wrden, en de bijhrende, tegekende tijd. 11.Overige instellingen, waarvan het secundaire venster pengaat dr p de icn linksbven in het schema te klikken, hetgeen het mgelijk maakt de verige cnfiguraties te specificeren: verzek m assistentie en aantal bijbehrende cycli met de mgelijkheid het aantal p nul te zetten. 5.3 EasyBard vr E124 EasyBard is in staat de cmmunicatie met de kaart E124 p twee verschillende manieren te beheren:

19 1. Via een rechtstreekse verbinding met de PC/MAC, via USB-kabel 2. Met een radiverbinding, via de mdule XCOM-BOX (die via USB p de PC/MAC aangeslten is) en de mdule XCOM (die via de betreffende slt p de kaart E145 aangeslten is) De kaart E124 vrziet niet de lezing van bestanden met gebruik van een USB-stick. Het EasyBard prgramma maakt in ieder geval het beheer van bestanden mgelijk m de vergang van de cnfiguraties van de ene naar de andere kaart mgelijk te maken en de firmware te updaten: a. Bestand E124.PRG vr de instellingen van de kaart b. Bestand E124.TMR vr de timer van de kaart c. Bestand E124.RAD vr de radibesturingen d. Bestand E124.S19 vr de firmware van de kaart De pagina Mnitr van de kaart E124 De pagina Mnitr van de kaart E124 wrdt getnd in Afbeelding 1. Bij het starten van EasyBard is de pagina Mnitr altijd de eerste die weergegeven wrdt en de gebruiker wrdt gevraagd f hij via USB f via XCOM-BOX verbinding met de kaart wilt maken. Als de gebruiker bij het starten geen verbinding maakt, kan hij dat p ieder ander mment den met gebruik van het menu Instrumenten. De pagina Mnitr maakt het vlgende mgelijk: 1. Weergeven van de gegevens van de kaart (benaming en sftware-versie), met de mgelijkheid extra gegevens te bekijken dr p "details gegevens kaart" te klikken (alleen actief met aangeslten kaart) 2. Weergeven van het aantal strmcycli van de kaart, met de mgelijkheid dit aantal p nul te zetten dr p "Op nul zetten" te klikken (alleen actief met aangeslten kaart) 3. Weergeven van de status van de kaart p het display, samen met de spanning van de accessires, de spanning van de mtren, de spanning van de batterij, de strmen van de mtren, de snelheid van de mtren, de pauzetijd en de aanwezigheid van futen f signaleringen 4. Weergeven van het detail van actieve futen en signaleringen, dr p "Details" te klikken 5. Weergeven van de datum en de tijd van de kaart, met de mgelijkheid deze in te stellen dr p "Stel datum in" te klikken 6. Weergeven van de status van de leds van de ingangen, de radi's, het elektrslt en de uitgangen, met de mgelijkheid het detail van de actieve fysieke en lgica-ingangen weer te geven (dr p "Ingangen" te klikken) alsmede de status van de accessires 2Easy (dr p "2Easy" te klikken)

20 7. Visueel weergeven van de psities van de mtren vr hekvleugel 1 en hekvleugel 2, met k de aanduiding van het type encder dat p iedere mtr gebruikt wrdt (indien aanwezig). Als de installatie slechts één mtr heeft, zal de psitie van hekvleugel 2 altijd grijs en in de gepende psitie (100%) aangeduid wrden, k als verbinding met de kaart gemaakt is 8. Verzenden van bewegingspdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken, f dr p het tetsenbrd p de vereenkmstige tets te drukken (indien tegekend): a. Knp OPEN A (tets h) b. Knp OPEN A Autmatisch (tets n) c. Knp OPEN B (tets j) d. Knp OPEN B Autmatisch (tets m) e. Knp CLOSE (tets k) f. Knp OPEN A Priritair (tets y) g. Knp OPEN B Priritair (tets i) h. Knp CLOSE Priritair (tets ) i. Knp STOP (tets l) Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is. 9. Verzenden van ndpdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken: a. Knp Ndpening znder geheugen b. Knp Ndsluiting znder geheugen c. Knp Ndpening met geheugen d. Knp Ndsluiting met geheugen e. Knp Wis ndgevallen met geheugen Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is. 10.Verzenden van veiligheidspdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken f p de vereenkmstige tets p het tetsenbrd te drukken (indien tegekend): a. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING OPENING (tets w) b. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING SLUITING (tets e) c. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING OPENING/SLUITING (tets r)

21 d. Knp Simuleer de activering van de OPENING DOOR BEVEILIGING (tets q) Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is en kunnen gelijktijdig met andere pdrachten verznden wrden (zals bijvrbeeld de bewegingspdrachten) 11.Verzenden van cnfiguratiepdrachten naar de kaart en met name a. Opdracht tt setup b. Opdracht tt reset c. Opdracht tt inschrijving 2Easy Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is. Afbeelding 11 - Pagina Mnitr vr de kaart E

22 5.3.2 De pagina Cnfiguratie van de kaart E124 De pagina Cnfiguratie van de kaart E124 wrdt getnd in Afbeelding 2. Afbeelding 12 - Pagina Cnfiguratie van de E124 Er wrdt tegang tt het venster verkregen dr p de tab van de pagina te klikken, f vanuit het menu Bestand. Bij de eerste weergave van de pagina vraagt EasyBard de gebruiker wat hij wil den: E. Creëren van een nieuwe cnfiguratie met gebruik van de begeleide prcedure (Wizard) F. Creëren van een nieuwe prcedure uitgaande van de default-parameters G. Openen van de cnfiguratie vanuit het bestand.prg H. Openen van de cnfiguratie vanuit de kaart (vereist verbinding met de kaart)

23 Als de gebruiker geen keuze maakt bij de eerste weergave kan hij dat p ieder ander mment den met gebruik van de knppen van het gedeelte "Lezing Cnfiguratie" p de rechterkant van de pagina. De begeleide prcedure (Wizard) maakt het mgelijk de installatie in 4 eenvudige stappen te cnfigureren (Afbeelding 3). Afbeelding 13 - Stap 1 van de Wizard vr de cnfiguratie van de installatie vr de E124 Op de rechterkant van de pagina zijn k aanwezig: een knp vr "Verbind kaart", een gedeelte met knppen vr het schrijven van de cnfiguratie (in bestand.prg f p kaart) en een knp vr het afdrukken van de mem van de cnfiguratie p een pdf-bestand, van het type dat getnd wrdt in Afbeelding

24 - 24 -

25 Afbeelding 14 - Vrbeeld van reprt van cnfiguratie installatie vr de E124 De linkerkant van de pagina Cnfiguratie tnt p grafische wijze de instelling van de installatie als elektrisch schema van de kaart E124 en maakt het mgelijk de vlgende cnfiguratieparameters te beheren (dr het penen van secundaire vensters): 12.Mtren en encder, waarvan het secundaire cnfiguratievenster (Afbeelding 15) pengaat dr p de icn van de mtren rechtsnder in het schema van de kaart te klikken f dr de ingang Mtren en encder in het cnfiguratiemenu te kiezen. Hetzelfde venster gaat k pen dr p de grene icn van de cnnectr van de encder te klikken, links van de afbeelding van de kaart. Van hieruit is het mgelijk het aantal mtren van de installatie te selecteren en alle werkparameters in te stellen die verband huden met mtr en encder. De parameters zijn als vlgt gerganiseerd: Parameters vr de algemene cnfiguratie van de mtren, fwel het aantal mtren, het type mtren (uit de 6 die mgelijk zijn), vertraging hekvleugel bij pening, vertraging hekvleugel bij sluiting en geavanceerd (time-ut van beweging, extra tijd bij mkering, flag vóór de beweging met snelheidsafname) Parameters hekvleugel 1, fwel kracht bij pening en bij sluiting, versnellingskracht, encder, snelheid bij pening, bij sluiting, bij snelheidsafname en geavanceerd (eindschakelaars, ruimte snelheidsafname, ruimte pzeken aanslag, geveligheid bstakel, geveligheid bstakel bij snelheidsafname, sft start, ultra-sense, sft tuch/eindstt) Parameters hekvleugel 2, analg aan hekvleugel 1 maar tegepast p hekvleugel

26 Afbeelding 15 - Cnfiguratie mtren en encder vr kaart E Knipperlicht, waarvan het cnfiguratievenster pengaat dr p de icn van het knipperlicht te klikken, nder, hetgeen het mgelijk maakt het type vrknippering en de bijbehrende tijd te specificeren. Dr in het secundaire venster p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schrijven f in een bestand te bewaren. 14.Ingangen (IN1-IN5), waarvan het cnfiguratievenster (Afbeelding 6) pengaat dr p een van de icnen van de ingangen te klikken. Er kan slechts één

27 ingang per keer gecnfigureerd wrden (de afbeelding tnt bijvrbeeld ingang IN1). De vlgende srten cnfiguratie zijn mgelijk: Inactief OPEN A (cnfiguratie in uitvering in het vrbeeld van de afbeelding), met de mgelijkheid k het type cntact in te stellen (nrmaal gepend "N.O." f nrmaal geslten "N.C."), f de lgica nrmaal f autmatisch is en de tegekende pauzetijd OPEN B, met instellingen die gelijk zijn aan die van OPEN A met daarbij de mgelijkheid het percentage van pening te specificeren CLOSE, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen STOP, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Ndgeval, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en het al dan niet aanwezig zijn van een geheugen Priritair, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en het percentage van pening indien het type OPEN B is Beveiliging, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, en het type Schakel timer uit, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Schakel jlly timer in, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Lijst, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en de failsafe De huidig actieve cnfiguratie kan gewijzigd wrden dr p de regel te klikken die met de gewenste nieuwe cnfiguratie vereenkmt

28 Afbeelding 16 - Cnfiguratie Ingang (bijv. IN1) 15.Uitgangen, waarvan het cnfiguratievenster pengaat dr p een van de icnen van de uitgangen te klikken, hetgeen het mgelijk maakt OUT1 en OU2 in te stellen in termen van type, tijd en type cntact ("N.O." en "N.C."). 16.Elektrslt, waarvan het cnfiguratievenster Afbeelding 17 pengaat dr p de icn van het hangslt te klikken, hetgeen het mgelijk maakt de LOCK in te stellen (slechts één vr de E124) dr specificeren, indien aanwezig, van het type lck, de lck tijd, het type cntact ("N.O." f N.C."), f hij vóór een pening f vóór een sluiting in werking met treden, het type en de tijd van de

29 mkeerstt, f de impuls alleen p hekvleugel1 is, alleen p hekvleugel2 f p beide gegeven wrdt. Afbeelding 17 - Cnfiguratie elektrslt vr E Radi DEC en XF, waarvan het cnfiguratievenster analg is aan dat van de ingangen (een cnfiguratie per keer) maar met een beperkte selectie van types: Inactief OPEN A OPEN B CLOSE Priritair De huidig actieve cnfiguratie kan gewijzigd wrden dr p de regel te klikken die met de gewenste nieuwe cnfiguratie vereenkmt. 18.Lgica, waarvan het secundaire vensterafbeelding 18Afbeelding 8 pengaat dr p het grene display in het midden van het schema te klikken, van waaruit het mgelijk is een van de van tevren vastgestelde lgica's in te stellen, f een custum-lgica te bepalen, naast het kunnen instellen van de lgica vr het beheer van de beveiligingen en het beheer van bstakels. Dr p de detailknp bven te drukken, wrdt een secundair venster gepend dat meer details tnt ver de lgica die p dat mment in het grdijnmenu (Afbeelding 19) geselecteerd is

30 Afbeelding 18 - Cnfiguratie lgica

31 Afbeelding 19 - Vrbeeld van venster met details lgica (lgica E) 19.Bus 2Easy, waarvan het secundaire venster Afbeelding 20 pengaat dr p de icn 2Easy in het schema te klikken, dat de lijst adressen tnt die aan de beveiligingen en aan de 2Easy-pdrachten tegekend zijn en maakt het mgelijk vr ieder daarvan het type te selecteren, naast het inschakelen van de failsafe p de 2Easy-vrzieningen

32 Afbeelding 20 - Cnfiguratie bus 2Easy 20.Overige instellingen, waarvan het secundaire venster (Afbeelding 21Errr! Reference surce nt fund.) pengaat dr p de icn linksbven in het schema te klikken, hetgeen het mgelijk maakt alle verige cnfiguraties te specificeren: inschakeling van de timer p kaart, failsafe hld t run, verzek m assistentie en aantal tegekende cycli met de mgelijkheid dit aantal p nul te zetten, hld psitin en hld tijd, type energetische efficiëntie en tegekende tijd, inschakeling zmertijd, uitschakeling plading batterij en preventie verlapping hekvleugel

33 Afbeelding 21 - Cnfiguratie verige instellingen vr kaart E Pagina Timer en Klk De pagina Timer en Klk (een vrbeeld wrdt getnd in Afbeelding 22) maakt het mgelijk de p de FAAC-kaart ingestelde timer te beheren

34 Afbeelding 22 - Pagina Timer en klk Er kunnen tt 6 tijdznes vr iedere dag van de week ingesteld wrden die aan van tevren vastgestelde functies tegekend wrden, waarvan ieder een andere kleur heeft, zals hierna aangeduid wrdt:

35 Er wrdt tegang tt het venster verkregen dr p de tab van de pagina te klikken, f vanuit het menu Bestand. Bij de eerste weergave van de pagina vraagt EasyBard de gebruiker wat hij wil den: A. Creëren van een nieuwe timer uitgaande van de default-parameters (leeg) B. Openen van de timer vanuit het bestand.tmr C. Openen van de timer vanuit de kaart (vereist de aansluiting p de kaart) Als de gebruiker bij de eerste weergave geen keuze maakt, kan hij dat p ieder ander mment den dr de knppen van het gedeelte "Lezing Timer" p de rechterkant van de pagina te gebruiken. Op de rechterkant van de pagina zijn k aanwezig: 1. een gedeelte Instellingen dat aangeeft f de timer al dan niet actief is (de cnfiguratie ervan is beschikbaar vanuit de pagina Cnfiguratie in Overige instellingen) en die het mgelijk maakt de datum en de tijd p de FAAC-kaart in te stellen 2. een gedeelte met knppen vr het schrijven p de timer (p.tmr-bestand f p de FAAC-kaart) 3. een gedeelte Wijzig Timer dat het mgelijk maakt een nieuwe gebeurtenis te te vegen, een aanwezige gebeurtenis te wijzigen f te wissen

36 4. een knp vr het afdrukken van de mem van de cnfiguratie van de timer p pdf-bestand, van het type dat getnd wrdt in Afbeelding 23. Op de linkerkant van de pagina wrdt de daadwerkelijke timer getnd met de dagen van de week (plus de jlly-dag) in de klmmen en de tijdstippen in de regels. Het is mgelijk nieuwe gebeurtenissen te te vegen, dr een grep regels in een bepaalde dag van de week te selecteren, en Veg gebeurtenis te te selecteren uit de beschikbare functies in het menu, dat weergegeven wrdt dr met de rechter muistets te klikken. In dit geval wrdt een venster getnd waarin het mgelijk is het tijdstip van begin en het tijdstip van einde gebeurtenis en de tegekende functie te specificeren. De van tevren ingestelde tijden, die meervuden van een half uur zijn, kunnen naar geddunken in dit detailvenster wrden gewijzigd. Het is k mgelijk dezelfde dag gelijktijdig in meer dagen in te veren. Het is mgelijk een in de timer aanwezige gebeurtenis te wijzigen, dr deze te selecteren en Wijzig gebeurtenis te kiezen uit de functies die beschikbaar zijn in het menu, dat weergegeven wrdt dr met de rechter muistets te klikken. Het is mgelijk een in de timer aanwezige gebeurtenis te wissen, dr deze te selecteren en p CANC te drukken, f dr Wis gebeurtenis te kiezen uit de functies die beschikbaar zijn in het menu, dat weergegeven wrdt dr met de rechter muistets te klikken. Ieder p de timer uitgeverde wijziging wrdt plaatselijk p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek tt schrijven p de kaart f bewaring in een bestand

37 Afbeelding 23 - Vrbeeld van afdruk van de mem van de timer 5.5 Pagina Radibesturingen De pagina van de radibesturingen wrdt getnd in Afbeelding 24. Er wrdt tegang tt het venster verkregen dr p de tab van de pagina te klikken, f vanuit het menu Bestand. Bij de eerste weergave van de pagina vraagt EasyBard de gebruiker wat hij wil den: D. Openen van de radibesturingen vanuit het bestand.rad E. Openen van de radibesturingen vanuit de kaart (er wrdt aansluiting p de kaart vereist) Als de gebruiker bij de eerste weergave geen keuze maakt, kan hij die p ieder ander mment maken met gebruik van de knppen van het gedeelte "Lezing radibesturingen", p de rechterkant van de pagina

38 Afbeelding 24 - Pagina Radibesturingen Op de rechterkant van de pagina zijn k aanwezig: 1. een gedeelte Wijzig radibesturingen dat het mgelijk maakt één f alle p de kaart bewaarde radicdes te wissen 2. een gedeelte met knppen vr het schrijven van de radibedieningen (in.rad-bestand f p FAAC-kaart) 3. een gedeelte Verwerving radi m de verwerving van nieuwe radicdes p kanaal 1 en kanaal 2 in te schakelen 4. een knp vr de activering van de radimnitr die het mgelijk maakt m in real time te zien welke radicde p een bepaald mment actief is 5. een knp vr het afdrukken van de mem van de lijst met radicdes p Cdvbestand, m de installateur in staat te stellen naam en achternaam van de gebruiker van iedere cde te nteren

39 Op de linkerkant van de pagina wrdt de lijst met radicdes getnd die p de kaart bewaard is, met aanduiding van de psitie, de status (actief/niet actief), de cde, het kanaal, het type decdering en de status Ingeschakeld. Dr de laatste klm te selecteren/deselecteren, is het mgelijk de radicde die met een bepaalde regel vereenkmt in/uit te schakelen. Onder de tabel wrdt k het aantal radicdes getnd dat in het geheugen aanwezig is. N.B.: dit nummer wrdt alleen bijgewerkt als er een verbinding met de kaart is en in geval van activering van de radimnitr. Iedere wijziging die p de radibesturingen uitgeverd wrdt, wrdt plaatselijk p de PC bewaard en zal pas p de kaart actief gemaakt wrden na een verzek tt schrijven p de kaart f bewaring in een bestand. 5.6 Pagina Gebeurtenissenregister De pagina Gebeurtenissenregister wrdt getnd in Afbeelding 25. Op deze pagina is het mgelijk de lijst met lgs van de FAAC-kaart weer te geven, in de vlgrde van meest recent tt minst recent. De lijst met lgs wrdt in de tabel getnd en vr iedere lg wrden de vlgende gegevens getnd: 1. datum en tijdstip van ptreden van de gebeurtenis 2. gebeurtenis 1 (altijd aanwezig) 3. gebeurtenis 2 (aanwezig al naargelang gebeurtenis 1) 4. gebeurtenis 3 (aanwezig al naargelang gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2) De PC bevat een lijst met een lengte van 128 lgs, zals de lijst p de FAAC-kaart. Het lezen van de lgs vanaf de kaart vindt n-demand plaats, via de knp Open vanaf kaart, rechts. De lijst met lgs kan geëxprteerd wrden naar een Csv-bestand m pslag p de hard disk mgelijk te maken

40 Afbeelding 25 - Pagina gebeurtenissenregister 6 Cnfiguratie accessires Het cnfiguratievenster van de accessires wrdt in Afbeelding 26 aangetnd, meer bepaald verwijzend naar GCOM, die mmenteel het enige beschikbare accessire is. Het accessirevenster is enkel beschikbaar wanneer de kaart p de EasyBard is aangeslten. He veld Benaming Installatie wrdt in alle berichten vermeld die dr de GCOM wrden verznden naar telefnnummers met prfiel Gebruiker, Beheerder f Installateur m de bestemmelingen te helpen de herkmst van de sms'jes te nderscheiden. Het veld Telefnnummer G-COM bevat het nummer van de GMS SIM-kaart die in de G-COM-mdule zit

41 Het veld Temp re-invi en Numer Max invii regelt het interval en het maximum aantal sms'jes verznden dr de G-COM wanneer er zich een fut vrdet f als een signalering actief is in de installatie. Via de sectie Abilitazine SMS di allerta kunt u selecteren welke futen en alarmen een signalering-sms genereren. Het deel Numeri di telefn abilitati ten sltte bevat een lijst met telefnnummers die dr de G-COM wrden beheerd. U dient vr elk minstens een prfiel p te geven, terwijl de activering van de ptinele functies F1 (SMS verzenden bij alarm intrusie actief), F2 (penen bij het pbellen met autmatische lgica, k in geval van werkingslgica met halfautmatische lgica), F3 (SMS verzenden bij alarm werking met batterij/net actief) ptineel is. OPMERKING: alle telefnnummers meten vlledig wrden ingeverd, met het internatinale netnummer. Afbeelding 26 Cnfiguratievenster van de accessires

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

AMT Masterunit. Inleiding

AMT Masterunit. Inleiding AMT Masterunit Inleiding De AMT Masterunit is een micrprcessr gestuurde cntrller welke vr diverse tepassingen in de crygene autmatisering kan wrden ingezet. Afhankelijk van de geïnstalleerde sftware is

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Barcode

Beschrijving S-Flex Barcode Beschrijving S-Flex Barcde --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.1 januari 2014 Aan de slag Het prgramma S-Flex Barcde is een prgramma

Nadere informatie

Handleiding S-Flex Barcode

Handleiding S-Flex Barcode Handleiding S-Flex Barcde Inhud 1. Het prgramma... 3 1.2 Vereisten... 3 2. Installatie... 3 3. Instellingen kppeling SnelStart... 3 3.1 Cntrleer de kppeling... 5 3.2 Uw licentie activeren... 5 4. Gebruik...

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

Handleiding: Mobiele werkplekken

Handleiding: Mobiele werkplekken Handleiding: Mbiele werkplekken [Java] Auteur: Afdeling autmatisering Versie 1.3 Laatste wijziging: 09-10-2006 Lcatie: U:\Handleiding-cag-java.dc Handleiding: Mbiele werkplekken 1. Inhudspgave 1. Inhudspgave...

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

Beveiligde netwerktoegang :

Beveiligde netwerktoegang : Beveiligde netwerktegang : Deze gebruiksaanwijzing legt uit he men vanp de afstand tegang kan krijgen tt infrmaticatepassingen binnen GIAL en de mgelijke meldingen die weergeven wrden tijdens het aanmelden

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Orfeus online

Handleiding ZorgMail Orfeus online Handleiding ZrgMail Orfeus nline VANAD Envatin is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden penbaar gemaakt f verveelvudigd, pgeslagen in een data verwerkend

Nadere informatie

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt V:\Autmatisering\Knwledgebase\CreAim - On-line dienstverlening\handleidingen\instructie gebruik prtal - Klantdssier.dcx Instructie Prtal Klantdssier up- en dwnladen bestanden Algemeen... 1 Inlggen p de

Nadere informatie

Handleiding HvA WebDisk

Handleiding HvA WebDisk Handleiding HvA WebDisk Met HvA WebDisk kun je altijd en veral waar je een internetaansluiting hebt bij je hme-en grepsmappen. Als je een dcument bewerkt, sla deze dan p je lkale PC p. Vervlgens kun je

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel Migratie internet-favrieten naar nieuw prfiel Wanneer je verschillende brwsers gebruikt, en daarin een aantal favrieten hebt pgeslagen kan je deze met nderstaande prcedure migreren naar je nieuwe prfiel.

Nadere informatie

AMPTEC 10EaZy: Snelstartgids

AMPTEC 10EaZy: Snelstartgids AMPTEC 10EaZy: Snelstartgids Inleiding Deze snelstartgids geeft een verzicht van de basisfuncties van 10EaZy. He start en stp je het systeem, welke infrmatie vind je p het hfdscherm en de lgfile. Km je

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

Korte handleiding WTCricket i.c.m. PowerPoint

Korte handleiding WTCricket i.c.m. PowerPoint WTCricket Krte hulp bij het gebruik - Uitgeverij De Rde Planeet 2010 Krte handleiding WTCricket i.c.m. PwerPint Inleiding p WTCricket WTCricket is een stuk Windws-sftware, dat InterWriteCricket-stemkastjes

Nadere informatie

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo Verzek handmatige mutatie BRON mb Versie: 3.0 Datum: juli 2017 Auteur: DUO (afdeling EC/KLC) Status: Definitief Inhudspgave OVER DE INSTRUCTIE... 3 INDIENEN VERZOEK HANDMATIGE MUTATIE... 4 FOUTMELDINGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding e-shop

Gebruikershandleiding e-shop Gebruikershandleiding e-shp Het del van deze handleiding is het p een crrecte manier kunnen vrstellen en demnstreren van de nieuwe versie van de e-cmmerce. >> www.pgb-eurpe.cm 1. Inlggen Klik in de navigatiebalk

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht ONDERWERP: Cisc WebEx: Standaardpatch wrdt tegepast p [[DATE]] vr [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standaardpatch p [[DATE]] Cisc WebEx stuurt dit bericht naar belangrijke zakelijke cntacten via https://[[webexurl]]

Nadere informatie

Online aanvraagformulier voor het aanvragen van artikelen, boeken en/of proefschriften: Erasmus MC-medewerkers

Online aanvraagformulier voor het aanvragen van artikelen, boeken en/of proefschriften: Erasmus MC-medewerkers Online aanvraagfrmulier vr het aanvragen van artikelen, beken en/f prefschriften: Erasmus MC-medewerkers Nieuw accunt aanmaken : Via de website van de Medische Biblitheek: Kies aan de rechterkant vr Quicklink

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT Nieuwsbrief Lente 2010 Meneer, Mevruw, Geachte klant, Het is lente! Eindelijk, de zn is weer terug in ns land! Een lang winterseizen ligt achter de rug, de plannen zijn gemaakt, en de tijd van actie is

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B)

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) tiptel Inhudspgave Inhudspgave... 2 Vrwrd... 3 Systeemeisen...3 Leveringsmvang...4 Algemene gegevens... 5 Bedieningselementen...6 Installeren... 7 Sftware installeren...7

Nadere informatie

FORM A CHAIN TO SAFEGUARD CHILDREN TECHNISCHE HANDLEIDING. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

FORM A CHAIN TO SAFEGUARD CHILDREN TECHNISCHE HANDLEIDING. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union FORM A CHAIN TO SAFEGUARD CHILDREN TECHNISCHE HANDLEIDING 1 INHOUDSTABEL HANDLEIDING VOOR TRAINERS EN TRAINEES 1. HOE MAAK IK EEN NIEUWE ACCOUNT AAN... 5 2. HOE LOG IK IN MET MIJN ACCOUNT... 5 3. HOE LOG

Nadere informatie

BEDIENINGS- INSTRUCTIES BAS328 MKII. SCM/TNO goedgekeurde startblokkering volgens de AA-03 normering met ingebouwde comfort module

BEDIENINGS- INSTRUCTIES BAS328 MKII. SCM/TNO goedgekeurde startblokkering volgens de AA-03 normering met ingebouwde comfort module BEDIENINGS- INSTRUCTIES BAS328 MKII SCM/TNO gedgekeurde startblkkering vlgens de AA-03 nrmering met ingebuwde cmfrt mdule Vrwrd Dank u vr de aanschaf van dit ASN prdukt. Lees m het systeem prbleemls te

Nadere informatie

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specificaties SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Fysieke specificaties 25,4 cm 7 cm 30,5 cm (10" B 2 3/4" H 12" D) 20,3 cm 55 cm 38 cm (8" B 21 3/4" H 15" D) 2,45 kg 48,2 cm 14,5 cm 32 cm (19" B 5 3/4"

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

QlikView, eenvoudig in gebruik

QlikView, eenvoudig in gebruik QlikView, eenvudig in gebruik Inhud Algemeen... 3 Gren Wit - Grijs... 3 Directe en indirecte zekmgelijkheden... 4 Vrijheid in analyseren... 5 Slim selecteren, de rechter muisknp... 6 De Menubalk... 9 Telichting

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

SIN-Online docentenhandleiding

SIN-Online docentenhandleiding SIN-Online dcentenhandleiding In deze handleiding wrdt u uitgelegd he u kunt inlggen p SIN-Online en de vlgende functies kunt gebruiken: Channelberichten, berichten plaatsen vr studenten. Flders, bestanden

Nadere informatie

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50) IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 inf@impactxrm.cm Herzien 12.09.2016 Inhud Inhud... 1 IMPACTXRM Time Algemene infrmatie... 2 Gebruikersvrkeuren...

Nadere informatie

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag.

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag. Ggle translate 1. Tekst vertalen U kunt wrden f zinnen vertalen met behulp van Ggle Translate. Uw tekst vertalen Cmputer 1. Ga naar de pagina Ggle Translate. 2. Kies bven aan de pagina de talencmbinatie.

Nadere informatie

Software handboek. GoPal Navigator Versie 5

Software handboek. GoPal Navigator Versie 5 Sftware handbek GPal Navigatr Versie 5 GPal Navigatr Versie 5 Inhudspgave HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 1 Begreting...1 Inhud van de cd/dvd...1 Systeemeisen...3 Afspraken in dit handbek...3 Tips en waarschuwingen...4

Nadere informatie

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStrage Srt applicatie Webbased tegang tt een gedeelte van het Cmeniusnetwerk Gebruikers Medewerkers Status Cncept Versie (datum) 0.1 (14 februari 2005) 1. Omschrijving

Nadere informatie

Software handboek. GoPal Navigator Versie 4

Software handboek. GoPal Navigator Versie 4 Sftware handbek GPal Navigatr Versie 4 GPal Navigatr Versie 4 Inhudspgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1 Begreting...1 Inhud van de cd/dvd...1 Systeemeisen...3 Afspraken in dit handbek...4 s en waarschuwingen...4

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Kurzweil 3000 v14 Flex vr Windws Installatiegids dvd-versie Kurzweil 3000 installeren en activeren Vlledige handleiding: zie flder Dcumentatin p installatie-dvd Kurzweil 3000 Installatiegids Kurzweil 3000

Nadere informatie

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015!

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015! clublg! Het vernieuwde MijnHudit augustus 2015! Inhud!! Krte uitleg van alle mgelijk menupties:! Menupties bij Ik " dia 3! Menupties bij Club " dia 4-6! Menupties bij Team " dia 7-8!! Detail uitleg van

Nadere informatie

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

HANDLEIDING ROBO ROBO

HANDLEIDING ROBO ROBO HANDLEIDING ROBO ROBO 1 Op vrhand 1.1 Materiaal klaarzetten 1 RbRb buwds per 2 kinderen Platen met parcurs vr RbRb Aut en dansvler vr RbRb Dancebt 1.2 Cmputers klaarmaken 1 cmputer per 2 kinderen met hierp

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1 Handleiding Handleiding Basecamp Pagina 1 Vrwrd Recentelijk heeft mijnheer Garmin beslten m een nieuwe set geactualiseerde kaarten p de markt te brengen vr de Zum-serie (meest gebruikte navigatietestel

Nadere informatie

In 10 stappen Windows 7 sneller maken!

In 10 stappen Windows 7 sneller maken! In 10 stappen Windws 7 sneller maken! Inhud... In 10 stappen Windws 7 sneller maken... 2 Stap1: Indexeren uitschakelen in Windws 7... 3 Stap 2: Schakel Aer Theme (grafische interface) uit vr Windws 7...

Nadere informatie

Soft33 V8 - V3: Belangrijkste wijzigingen

Soft33 V8 - V3: Belangrijkste wijzigingen Sft33 V8 - D-m@x V3: Belangrijkste wijzigingen 1. UUR Bij het inbrengen van de zrgen is het nu mgelijk m een uur in te brengen. In Sft33: Het uur is facultatief. Bij afdruk agenda wrdt het uur vermeld.

Nadere informatie

Handleiding Livestreaming & Veelgestelde vragen (FAQ)

Handleiding Livestreaming & Veelgestelde vragen (FAQ) Handleiding Livestreaming & Veelgestelde vragen (FAQ) SD Wrx Learning Juni 2017 Inhudspgave 1 Deelnemen aan Livestream 3 2 Technische vereisten m deel te nemen aan Livestream 3 3 Veelgestelde vragen (FAQ)

Nadere informatie

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling Galvan biedt u de mgelijkheid m p de Galvan website geheel naar eigen inzicht een prductcatalgus samen te stellen. U bepaalt zelf wat de indeling van deze catalgus met zijn en welke artikelen u in de catalgus

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Software handboek. GoPal Navigator Versie 5.5

Software handboek. GoPal Navigator Versie 5.5 Sftware handbek GPal Navigatr Versie 5.5 GPal Navigatr Versie 5.5 Inhudspgave HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 1 Begreting...1 Inhud van de cd/dvd...1 Systeemeisen...3 Afspraken in dit handbek...3 Tips en waarschuwingen...4

Nadere informatie

Draadloze deursensor

Draadloze deursensor Draadlze deursensr 1 Draadlze deursensr Draadlze deursensr (deurcntact DC-15) Inleiding... 2 Onderdelen... 2 Inbegrepen accessires... 4 Ingebuwde magneetschakelaar en uitbreidingscntact... 5 Cntrlelampje...

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61

Nadere informatie

7.4. Hoe kan ik werken met tabellen?

7.4. Hoe kan ik werken met tabellen? 7.4. He kan ik werken met tabellen? Inhud 1. Ik maak een tabel. 2. Ik typ tekst in een tabel. 3. Ik veg rijen f klmmen te. 4. Ik verwijder rijen f klmmen. 5. Ik pas de breedte van klmmen en de hgte van

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Software handboek. GoPal Navigator Versie 5

Software handboek. GoPal Navigator Versie 5 Sftware handbek GPal Navigatr Versie 5 GPal Navigatr Versie 5 Inhudspgave HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 1 Begreting...1 Inhud van de cd/dvd...1 Systeemeisen...3 Afspraken in dit handbek...3 Tips en waarschuwingen...4

Nadere informatie

Korte uitleg PIXresizer

Korte uitleg PIXresizer Ft's verkleinen - f Resizen Waarm ft s verkleinen? Wanneer we ft s p het internet plaatsen, willen we dat de ft ngeveer 4/5 van de breedte van de mnitr beslaat. Is hij grter dan zul je meten scrllen m

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 voor Windows

Kurzweil 3000 v14 voor Windows Kurzweil 3000 v14 vr Windws Installatiegids dvd-versie Kurzweil 3000 installeren en activeren Vlledige handleiding: zie flder Dcumentatin p installatie-dvd Kurzweil 3000 v14 vr Windws - Installatiegids

Nadere informatie

Software handboek. GoPal Navigator Versie 6

Software handboek. GoPal Navigator Versie 6 Sftware handbek GPal Navigatr Versie 6 GPal Navigatr 6 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE... I HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 1 Begreting... 1 Inhud van de cd/dvd... 1 Systeemeisen... 3 Afspraken in dit handbek... 4

Nadere informatie

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook Aan de slag in berep en bedrijf Handleiding MS Outlk Branche Uitgevers 1 Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze infrmatie

Nadere informatie

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken 2 Overgangen en tekstelementen tevegen en pmaken Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Bestand penen pen Windws Live Mvie Maker; klik p prject penen; kies hier vr Ftvide; het bestand wrdt gepend. Stap 2 Titelblad

Nadere informatie

Omdat we onze bestaande systemen moeten afsluiten ter voorbereiding op de overschakeling, verzoeken we u te letten op de volgende datums:

Omdat we onze bestaande systemen moeten afsluiten ter voorbereiding op de overschakeling, verzoeken we u te letten op de volgende datums: 30 juni 2014 VEREISTE ACTIE: Datum waarp verandering intreedt 25 augustus 2014 Geachte leverancier, Op 25 augustus 2014 gaat Zetis ver p een nieuw ERP-systeem (SAP) vr België, Nederland en Luxemburg. Omdat

Nadere informatie

Handleiding voor examenombudsen over gebruik van voorleessoftware (examenlaptops en Windows 8 ToGo USB sticks)

Handleiding voor examenombudsen over gebruik van voorleessoftware (examenlaptops en Windows 8 ToGo USB sticks) STUDENTENVOORZIENINGEN DIENST STUDEREN EN FUNCTIEBEPERKING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË Handleiding vr examenmbudsen ver gebruik van vrleessftware (examenlaptps en Windws 8 TG USB sticks)

Nadere informatie

Parsis V11. Release Notes

Parsis V11. Release Notes Parsis V11 Release Ntes Release Ntes Parsis V11 Mbile App Beschikbaar vr alle (mbiele) platfrmen,.a. Andrid, ios, Windws Phne etc. Zendinggegevens eenvudig te raadplegen via verschillende zekcriteria Wrdt

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

Den Boek (Pré) Microben

Den Boek (Pré) Microben Den Bek (Pré) Micrben Het bek (wedstrijdblad) & pijl De klk invullen en bediening gebeurt dr bezekers bediening gebeurt dr thuispleg. Het bek met minstens een 15 vr de match ingevuld zijn, zdat de ref.

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 1 / 18 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

VAN FOTO TOT PRODUCT

VAN FOTO TOT PRODUCT VAN FOTO TOT PRODUCT Een heightmap (f hgtemap) is een techniek die eigenlijk vanuit de spelletjeswereld afkmstig is. De bedeling was een speelveld (=speelbrd) creëren dat niet meer vlak was, maar met hgteverschillen

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Handleiding tijdsregistratie

Handleiding tijdsregistratie Handleiding tijdsregistratie 1 Inhud 1 Inhud... 2 2 De fysieke prikklk... 3 2.1 Lcaties... 3 2.2 Registratie van de uren... 3 2.3 Fietsvergeding... 3 3 De virtuele prikklk... 4 3.1 Installatie p de werkplek...

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem (ProCreate)

Handleiding Content Management Systeem (ProCreate) Handleiding Cntent Management Systeem (PrCreate) In deze handleiding wrdt beschreven he het CMS van uw website werkt. Datum: 16 nvember 2010 Cntactpersn: Wendy Brst Versie: 1.0 Inhudspgave 1. Beheer-items...

Nadere informatie

Handleiding. Filterbox installatie

Handleiding. Filterbox installatie Handleiding Filterbx installatie Inhudspgave 1. Aansluiten van de Kliksafe filterbx 2 2. Instellen van de Kliksafe filterbx ruter 3 3. Algemeen 3 4. Online! 4 Handleiding Filterbx installatie - mei 2014

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Infrmatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Mdule A9 Datacmmunicatie en netwerken (5 studiepunten) Plaats van de mdule in de pleiding: In deze mdule 'Datacmmunicatie

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

Gebruik van via Internet

Gebruik van via Internet Pagina 1 / 9 Gebruik van HRM@Defence via Internet 1. Algemeen HRM@Defence is vanaf nu tegankelijk via het internet. Iedereen kan van thuis uit zijn persnlijke gegevens raadplegen. U kunt smmige van deze

Nadere informatie