Gids bij het gebruik van EasyBoard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids bij het gebruik van EasyBoard"

Transcriptie

1 Gids bij het gebruik van EasyBard Inhudspgave Inhudspgave Inhudspgave van de afbeeldingen Intrductie Installatie p Windws besturingssysteem Installatie p MAC besturingssysteem Gids bij het gebruik van het EasyBard prgramma Het menu van EasyBard EasyBard vr E De pagina Mnitr van de kaart E De pagina Cnfiguratie van de kaart E EasyBard vr E De pagina Mnitr van de kaart E De pagina Cnfiguratie van de kaart E Pagina Timer en Klk Pagina Radibesturingen Pagina Gebeurtenissenregister Cnfiguratie accessires

2 1 Inhudspgave van de afbeeldingen Afbeelding 1 Pagina Mnitr vr de kaart E Afbeelding 2 - Pagina Cnfiguratie van de kaart E Afbeelding 3 - Stap 1 van de Wizard vr cnfiguratie installatie vr de E Afbeelding 4 - Vrbeeld van reprt van cnfiguratie installatie Afbeelding 5 - Cnfiguratie mtren en encder vr kaart E Afbeelding 6 Cnfiguratie ingang (bijv. IN1) Afbeelding 7 - Cnfiguratie elektrslt vr E Afbeelding 8 - Cnfiguratie lgica Afbeelding 9 - Vrbeeld van venster met details lgica (lgica E) Afbeelding 10 - Cnfiguratie bus 2Easy Afbeelding 11 - Pagina Mnitr vr de kaart E Afbeelding 12 - Pagina Cnfiguratie van de E Afbeelding 13 - Stap 1 van de Wizard vr de cnfiguratie van de installatie vr de E Afbeelding 14 - Vrbeeld van reprt van cnfiguratie installatie vr de E Afbeelding 15 - Cnfiguratie mtren en encder vr kaart E Afbeelding 16 - Cnfiguratie Ingang (bijv. IN1) Afbeelding 17 - Cnfiguratie elektrslt vr E Afbeelding 18 - Cnfiguratie lgica Afbeelding 19 - Vrbeeld van venster met details lgica (lgica E) Afbeelding 20 - Cnfiguratie bus 2Easy Afbeelding 21 - Cnfiguratie verige instellingen vr kaart E Afbeelding 22 - Pagina Timer en klk Afbeelding 23 - Vrbeeld van afdruk van de mem van de timer Afbeelding 24 - Pagina Radibesturingen Afbeelding 25 - Pagina gebeurtenissenregister Afbeelding 1 Cnfiguratievenster van de accessires

3 2 Intrductie EasyBard is de sftware vr het gezamenlijke beheer van de FAAC-kaarten E145 en E124. EasyBard is cmpatibel met PC (Windws XP en nieuwer) en MAC (Lepard en nieuwer). De minimum reslutie die vr het gebruikte beeldscherm (PC f MAC) vereist wrdt, is 1024x768. In ieder geval is k de weergave p kleinere terminals mgelijk, dr gebruik te maken van de interne scrll van de grafische interface. Bij het starten vraagt Easybard allereerst m de kaart te kiezen waarmee gewerkt gaat wrden, dr een keuze uit de twee beschikbare kaarten te maken. Op grnd van de gemaakte keuze wrdt het beheerprgramma van de E145 f van de E124 geladen, zals verderp beschreven wrdt. 3 Installatie p Windws besturingssysteem De installatie p PC Windws vindt plaats dr het dwnladen van het msi-pakket van de gewenste taal. Vr iedere ndersteunde taal is een installer aanwezig. Iedere installer installeert EasyBard, dat p passende wijze in Prgramma's/FAAC SPA/EasyBard gelkaliseerd is, en kpieert k het bestand met de defaultinstellingen, de gids en de driver van de FAAC-kaart p de PC. Opdat de verbinding met de kaart crrect werkt, met een vrinstallatie van de driver van de FAAC-kaart en van de XCOM-BOX uitgeverd wrden. N.B.: in Windws wrdt de driver van de XCOM-BOX en van de E124 autmatisch gevnden als een internetverbinding beschikbaar is. De driver wrdt in ieder geval k verstrekt met de installer en bewaard in Prgramma's/FAAC SPA/EasyBard/driver/E124. De driver van de kaart E145 wrdt samen met de sftware in de installer verstrekt en autmatisch bewaard in Prgramma's/FAAC - 3 -

4 SPA/EasyBard/driver/E145 vr eventuele handmatig uitgeverde installaties die ndzakelijk kunnen zijn. 4 Installatie p MAC besturingssysteem De installatie p MAC vindt plaats met gebruik van de verstrekte app die in de gewenste taal gedwnlad kan wrden. Opdat de verbinding met de kaart crrect werkt, met een vrinstallatie van de driver van de kaart en van de XCOM-BOX uitgeverd wrden. N.B.: in MAC wrdt de driver van de kaart autmatisch gevnden als een internetverbinding beschikbaar is. De driver van de XCOM-BOX met daarentegen handmatig geïnstalleerd wrden met gebruik van een geschikte installer, die samen met EasyBard verstrekt kan wrden. 5 Gids bij het gebruik van het EasyBard prgramma Het hfdvenster van EasyBard bestaat uit pagina's die de beschikbare functies in de vlgende macr-categrieën nderverdelen: 1. Mnitr, met een verschillende vrstelling vr elk van de kaarten E124 en E Cnfiguratie, met een verschillende vrstelling vr elk van de kaarten E124 en E Timer en Klk, met dezelfde vrstelling vr elk van de kaarten E124 en E Radibesturingen, met dezelfde vrstelling vr elk van de kaarten E124 en E Gebeurtenissenregister, met dezelfde vrstelling vr elk van de kaarten E124 en E145. Vanuit het hfdvenster is k het functiemenu beschikbaar, van waaruit het mgelijk is snel tussen de verschillende pagina's te surfen, de secundaire vensters weer te geven, mem's van de cnfiguratie van het systeem af te drukken, naar de nlinegids te gaan en de infrmatie te lezen die p de prgrammaversie betrekking heeft. 5.1 Het menu van EasyBard Het menu van EasyBard bevat de vlgende macr-ingangen: 1. Bestand, van waaruit het mgelijk is naar een van de beschikbare pagina's te gaan (Mnitr, Cnfiguratie, Timer en Klk, Radibesturingen en Gebeurtenissenregister), gegevens van/p een kaart en van/p een bestand te lezen en te schrijven, de mem's van de cnfiguraties en van de timer p een pdf-bestand te bewaren, de wizard te starten en de tepassing te verlaten. 2. Mnitr, van waaruit het mgelijk is rechtstreeks naar de secundaire bewakingsvensters van de kaart te gaan, die k tegankelijk zijn vanuit de - 4 -

5 mnitrkaart, f wel naar het detail van futen en signaleringen, naar het detail van fysieke en lgica-ingangen en naar het detail van de status van de accessires p de bus 2Easy 3. Cnfiguratie (alleen actief nadat men minstens één keer de cnfiguratiepagina is binnengegaan), van waaruit het mgelijk is de cnfiguratie van de ingangen (IN1-IN5, radi XF1-XF2, radi DEC1-DEC2), de uitgangen, de werklgica, de mtr en de encder, de bus 2Easy, het elektrslt, het knipperlicht, de accessires en verige instellingen weer te geven. 4. Instrumenten, van waaruit het mgelijk is de kaart aan te sluiten (via USB f XBOX-COM), de kaart af te sluiten, het passwrd van de kaart te wijzigen, de firmware van de kaart vanaf een PC te updaten 5. Help, dat infrmatie ver het prduct verstrekt (versie, prducent) alsmede de verbinding met deze gids vr het gebruik. 5.2 EasyBard vr E145 EasyBard is in staat de cmmunicatie tussen de kaart E145 p drie verschillende manieren te beheren: 1. Met een rechtstreekse verbinding met de PC/MAC, via een USB-kabel 2. Met een radiverbinding, via de mdule XCOM-BOX (die via USB p de PC/MAC aangeslten is) en de mdule XCOM (die via de betreffende slt p de kaart E145 aangeslten is) 3. Met bestanden die via een USB-stick vanaf/naar de kaart verznden wrden. Er zijn met name 4 verschillende srten bestanden mgelijk: a. Bestand E145.PRG vr de cnfiguratie van de kaart b. Bestand E145.TMR vr de timer van de kaart c. Bestand E145.RAD vr de radibesturingen d. Bestand E145sw.BIN vr de firmware van de kaart De pagina Mnitr van de kaart E145 De pagina Mnitr van de kaart E145 wrdt getnd in Afbeelding 1. Bij het starten van EasyBard is de pagina Mnitr altijd de eerste die weergegeven wrdt en de gebruiker wrdt gevraagd f hij via USB f via XCOM-BOX verbinding met de kaart wilt maken. Als de gebruiker bij het starten geen verbinding maakt, kan hij dat p ieder ander mment den met gebruik van het menu Instrumenten. De pagina Mnitr maakt het vlgende mgelijk: 1. Weergeven van de gegevens van de kaart (benaming en sftware-versie), met de mgelijkheid extra gegevens te bekijken dr p "details gegevens kaart" te klikken (alleen actief met aangeslten kaart) - 5 -

6 2. Weergeven van het aantal strmcycli van de kaart, met de mgelijkheid dit aantal p nul te zetten dr p "Op nul zetten" te klikken (alleen actief met aangeslten kaart) 3. Weergeven van de status van de kaart p het display, samen met de spanning van de accessires, de pauzetijd en de aanwezigheid van futen f signaleringen 4. Weergeven van het detail van actieve futen en signaleringen, dr p "Details" te klikken 5. Weergeven van de datum en de tijd van de kaart, met de mgelijkheid deze in te stellen dr p "Stel datum in" te klikken 6. Weergeven van de status van de leds van de ingangen, de radi's, het elektrslt en de uitgangen, met de mgelijkheid het detail van de actieve fysieke en lgica-ingangen weer te geven (dr p "Ingangen" te klikken) alsmede de status van de accessires 2Easy (dr p "2Easy" te klikken) 7. Visueel weergeven van de psities van de mtren vr hekvleugel 1 en hekvleugel 2, met k de aanduiding van het type encder dat p iedere mtr gebruikt wrdt (indien aanwezig). Als de installatie slechts één mtr heeft, zal de psitie van hekvleugel 2 altijd grijs en in de gepende psitie (100%) aangeduid wrden, k als verbinding met de kaart gemaakt is 8. Verzenden van bewegingspdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken, f dr p het tetsenbrd p de vereenkmstige tets te drukken (indien tegekend): a. Knp OPEN A (tets h) b. Knp OPEN A Autmatisch (tets n) c. Knp OPEN B (tets j) d. Knp OPEN B Autmatisch (tets m) e. Knp CLOSE (tets k) f. Knp OPEN A Priritair (tets y) g. Knp OPEN B Priritair (tets i) h. Knp CLOSE Priritair (tets ) i. Knp STOP (tets l) Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is. 9. Verzenden van ndpdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken: a. Knp Ndpening znder geheugen b. Knp Ndsluiting znder geheugen - 6 -

7 c. Knp Ndpening met geheugen d. Knp Ndsluiting met geheugen e. Knp Wis ndgevallen met geheugen Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is. 10.Verzenden van veiligheidspdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken f p de vereenkmstige tets p het tetsenbrd te drukken (indien tegekend): a. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING OPENING (tets w) b. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING SLUITING (tets e) c. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING OPENING/SLUITING (tets r) d. Knp Simuleer de activering van de OPENING DOOR BEVEILIGING (tets q) Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is en kunnen gelijktijdig met andere pdrachten verznden wrden (zals bijvrbeeld de bewegingspdrachten) 11.Verzenden van cnfiguratiepdrachten naar de kaart en met name a. Opdracht tt setup b. Opdracht tt reset c. Opdracht tt inschrijving 2Easy Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is

8 Afbeelding 1 Pagina Mnitr vr de kaart E De pagina Cnfiguratie van de kaart E145 De pagina Cnfiguratie van de kaart E145 wrdt getnd in Afbeelding

9 Afbeelding 2 - Pagina Cnfiguratie van de kaart E145 Er wrdt tegang tt het venster verkregen dr p de tab van de pagina te klikken, f vanuit het menu Bestand. Bij de eerste weergave van de pagina vraagt EasyBard de gebruiker wat hij wil den: A. Creëren van een nieuwe cnfiguratie met gebruik van de begeleide prcedure (Wizard) B. Creëren van een nieuwe prcedure uitgaande van de default-parameters C. Openen van de cnfiguratie vanuit het bestand.prg D. Openen van de cnfiguratie vanuit de kaart (vereist verbinding met de kaart) Als de gebruiker geen keuze maakt bij de eerste weergave kan hij dat p ieder ander mment den met gebruik van de knppen van het gedeelte "Lezing Cnfiguratie" p de rechterkant van de pagina

10 De begeleide prcedure (Wizard) maakt het mgelijk de installatie in 4 eenvudige stappen te cnfigureren (Afbeelding 3). Afbeelding 3 - Stap 1 van de Wizard vr cnfiguratie installatie vr de E145 Op de rechterkant van de pagina zijn k aanwezig: een knp vr "Verbind kaart", een gedeelte met knppen vr het schrijven van de cnfiguratie (in bestand.prg f p kaart) en een knp vr het afdrukken van de mem van de cnfiguratie p een pdf-bestand, van het type dat getnd wrdt in Afbeelding

11 Afbeelding 4 - Vrbeeld van reprt van cnfiguratie installatie

12 De linkerkant van de pagina Cnfiguratie tnt p grafische wijze de instelling van de installatie als elektrisch schema van de kaart E145 en maakt het mgelijk de vlgende cnfiguratieparameters te beheren (dr het penen van secundaire vensters): 1. Mtren en encder, waarvan het cnfiguratievenster Afbeelding 5 pengaat dr p de icn van de mtren te klikken, linksnder p het scherm van de kaart, f dr vanuit het cnfiguratiemenu de ingang Mtren en encder te kiezen. Hetzelfde venster gaat k pen dr p de grene icn van de cnnectr van de encder te klikken, rechts in de afbeelding van de kaart. Van hieruit is het mgelijk het aantal mtren van de installatie te selecteren en alle werkparameters in te stellen die verband huden met mtr en encder. De parameters zijn als vlgt gerganiseerd: Algemene cnfiguratieparameters van de mtren, fwel het aantal mtren, vertraging van de hekvleugel bij pening, vertraging van de hekvleugel bij sluiting en geavanceerd (time-ut beweging, extra tijd vr mkering, flag vóór de beweging met snelheidsafname, hld psitin met bijhrend interval en flag ter preventie van verlapping) Parameters hekvleugel 1, fwel kracht bij pening en bij sluiting, versnellingskracht, encder en geavanceerd (eindschakelaar, ruimte snelheidsafname, hek pzeken aanslag, geveligheid bstakel bij snelheidsafname, extra tijd, type eindstt en bijbehrende tijd, sft start, verschuifbare flag, remintensiteit). Parameters hekvleugel 2, analg aan hekvleugel 1 maar tegepast p hekvleugel 2 Dr p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schijven f in een bestand te bewaren

13 Afbeelding 5 - Cnfiguratie mtren en encder vr kaart E Knipperlicht, waarvan het venster pengaat dr p de betreffende icn van het knipperlicht te klikken, linksnder vlakbij de mtren, dat het mgelijk maakt het type vrknippering en de tegekende tijd te specificeren. Dr in het secundaire venster p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schrijven f in een bestand te bewaren. 3. Ingangen (IN1-IN5), waarvan het cnfiguratievenster (Afbeelding 6) pengaat dr p een van de icnen van de ingangen te klikken. Er kan slechts één

14 ingang per keer gecnfigureerd wrden (de afbeelding tnt bijvrbeeld ingang IN1). De vlgende srten cnfiguratie zijn mgelijk: Inactief OPEN A (cnfiguratie in uitvering in het vrbeeld van de afbeelding), met de mgelijkheid k het type cntact in te stellen (nrmaal gepend "N.O." f nrmaal geslten "N.C."), f de lgica nrmaal f autmatisch is en de tegekende pauzetijd OPEN B, met instellingen die gelijk zijn aan die van OPEN A met daarbij de mgelijkheid het percentage van pening te specificeren CLOSE, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen STOP, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Ndgeval, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en het al dan niet aanwezig zijn van een geheugen Priritair, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en het percentage van pening indien het type OPEN B is Beveiliging, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, en het type Schakel timer uit, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Schakel jlly timer in, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Lijst, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en de failsafe De huidig actieve cnfiguratie kan gewijzigd wrden dr p de regel te klikken die met de gewenste nieuwe cnfiguratie vereenkmt. Dr p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schrijven f in een bestand te bewaren

15 Afbeelding 6 Cnfiguratie ingang (bijv. IN1) 4. Uitgangen, waarvan het cnfiguratievenster pengaat dr p de icn van de uitgangen te klikken, hetgeen het mgelijk maakt OUT1 en OUT2 in te stellen, in termen van type, tijd en type cntact ("N.O." f "N.C."). Dr p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schrijven f in een bestand te bewaren. 5. Elektrslt, waarvan het cnfiguratievenster Afbeelding 7 pengaat dr p de icn van het hangslt te klikken, hetgeen het mgelijk maakt LOCK1 en

16 LOCK2 in te stellen dr specificeren, indien aanwezig, van het type lck, de lck tijd, het type cntact ("N.O." f "N.C."), f dit vóór een pening f vóór een sluiting in werking met treden, het type en de tijd van de mkeerstt. Dr p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schrijven f in een bestand te bewaren. Afbeelding 7 - Cnfiguratie elektrslt vr E Radi DEC en XF, waarvan het cnfiguratievenster analg is aan dat van de ingangen (een cnfiguratie per keer) maar met een beperkte selectie van types: Inactief OPEN A OPEN B CLOSE Priritair De huidig actieve cnfiguratie kan gewijzigd wrden dr p de regel te klikken die met de gewenste nieuwe cnfiguratie vereenkmt. 7. Lgica, waarvan het secundaire venster Afbeelding 8 pengaat dr p het grene display in het midden van het schema te klikken, van waaruit het mgelijk is een van de van tevren bepaalde lgica's in te stellen, dan wel een custm-lgica te bepalen (dr p de flag L1-L20 te klikken f CU te selecteren in het grdijnmenu), en m de lgica vr het beheer van de beveiligingen (L24, L25, L26, L27 en L29) in te stellen alsmede vr het beheer van bstakels (L28, tijd van gedeeltelijke mkering en peenvlgend aantal bstakels). Dr p de detailknp bven te drukken, wrdt een secundair venster gepend dat

17 meer details tnt ver de lgica die p dat mment in het grdijnmenu (Afbeelding 9) geselecteerd is. Afbeelding 8 - Cnfiguratie lgica

18 Afbeelding 9 - Vrbeeld van venster met details lgica (lgica E) 8. Bus 2Easy, waarvan het secundaire venster Afbeelding 10 pengaat dr p de icn 2Easy in het schema te klikken, dat de lijst adressen tnt die aan de beveiligingen en aan de 2Easy-pdrachten tegekend zijn en maakt het mgelijk vr ieder daarvan het type te selecteren, naast het inschakelen van de failsafe p de 2Easy-vrzieningen. Afbeelding 10 - Cnfiguratie bus 2Easy 9. Timer f zmertijd, waarvan het secundaire venster pengaat dr p de icn van de klk linksbven in het schema te klikken, hetgeen het mgelijk maakt de timer p de kaart en de Eurpese zmertijd in te stellen. 10.Veding, waarvan het secundaire venster pengaat dr p de rde POWERicn in het schema te klikken, hetgeen het mgelijk maakt het type energetische efficiëntie te selecteren die p de kaart gebruikt met wrden, en de bijhrende, tegekende tijd. 11.Overige instellingen, waarvan het secundaire venster pengaat dr p de icn linksbven in het schema te klikken, hetgeen het mgelijk maakt de verige cnfiguraties te specificeren: verzek m assistentie en aantal bijbehrende cycli met de mgelijkheid het aantal p nul te zetten. 5.3 EasyBard vr E124 EasyBard is in staat de cmmunicatie met de kaart E124 p twee verschillende manieren te beheren:

19 1. Via een rechtstreekse verbinding met de PC/MAC, via USB-kabel 2. Met een radiverbinding, via de mdule XCOM-BOX (die via USB p de PC/MAC aangeslten is) en de mdule XCOM (die via de betreffende slt p de kaart E145 aangeslten is) De kaart E124 vrziet niet de lezing van bestanden met gebruik van een USB-stick. Het EasyBard prgramma maakt in ieder geval het beheer van bestanden mgelijk m de vergang van de cnfiguraties van de ene naar de andere kaart mgelijk te maken en de firmware te updaten: a. Bestand E124.PRG vr de instellingen van de kaart b. Bestand E124.TMR vr de timer van de kaart c. Bestand E124.RAD vr de radibesturingen d. Bestand E124.S19 vr de firmware van de kaart De pagina Mnitr van de kaart E124 De pagina Mnitr van de kaart E124 wrdt getnd in Afbeelding 1. Bij het starten van EasyBard is de pagina Mnitr altijd de eerste die weergegeven wrdt en de gebruiker wrdt gevraagd f hij via USB f via XCOM-BOX verbinding met de kaart wilt maken. Als de gebruiker bij het starten geen verbinding maakt, kan hij dat p ieder ander mment den met gebruik van het menu Instrumenten. De pagina Mnitr maakt het vlgende mgelijk: 1. Weergeven van de gegevens van de kaart (benaming en sftware-versie), met de mgelijkheid extra gegevens te bekijken dr p "details gegevens kaart" te klikken (alleen actief met aangeslten kaart) 2. Weergeven van het aantal strmcycli van de kaart, met de mgelijkheid dit aantal p nul te zetten dr p "Op nul zetten" te klikken (alleen actief met aangeslten kaart) 3. Weergeven van de status van de kaart p het display, samen met de spanning van de accessires, de spanning van de mtren, de spanning van de batterij, de strmen van de mtren, de snelheid van de mtren, de pauzetijd en de aanwezigheid van futen f signaleringen 4. Weergeven van het detail van actieve futen en signaleringen, dr p "Details" te klikken 5. Weergeven van de datum en de tijd van de kaart, met de mgelijkheid deze in te stellen dr p "Stel datum in" te klikken 6. Weergeven van de status van de leds van de ingangen, de radi's, het elektrslt en de uitgangen, met de mgelijkheid het detail van de actieve fysieke en lgica-ingangen weer te geven (dr p "Ingangen" te klikken) alsmede de status van de accessires 2Easy (dr p "2Easy" te klikken)

20 7. Visueel weergeven van de psities van de mtren vr hekvleugel 1 en hekvleugel 2, met k de aanduiding van het type encder dat p iedere mtr gebruikt wrdt (indien aanwezig). Als de installatie slechts één mtr heeft, zal de psitie van hekvleugel 2 altijd grijs en in de gepende psitie (100%) aangeduid wrden, k als verbinding met de kaart gemaakt is 8. Verzenden van bewegingspdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken, f dr p het tetsenbrd p de vereenkmstige tets te drukken (indien tegekend): a. Knp OPEN A (tets h) b. Knp OPEN A Autmatisch (tets n) c. Knp OPEN B (tets j) d. Knp OPEN B Autmatisch (tets m) e. Knp CLOSE (tets k) f. Knp OPEN A Priritair (tets y) g. Knp OPEN B Priritair (tets i) h. Knp CLOSE Priritair (tets ) i. Knp STOP (tets l) Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is. 9. Verzenden van ndpdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken: a. Knp Ndpening znder geheugen b. Knp Ndsluiting znder geheugen c. Knp Ndpening met geheugen d. Knp Ndsluiting met geheugen e. Knp Wis ndgevallen met geheugen Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is. 10.Verzenden van veiligheidspdrachten naar de kaart, dr p de betreffende knppen te klikken f p de vereenkmstige tets p het tetsenbrd te drukken (indien tegekend): a. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING OPENING (tets w) b. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING SLUITING (tets e) c. Knp Simuleer de activering van BEVEILIGING OPENING/SLUITING (tets r)

21 d. Knp Simuleer de activering van de OPENING DOOR BEVEILIGING (tets q) Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is en kunnen gelijktijdig met andere pdrachten verznden wrden (zals bijvrbeeld de bewegingspdrachten) 11.Verzenden van cnfiguratiepdrachten naar de kaart en met name a. Opdracht tt setup b. Opdracht tt reset c. Opdracht tt inschrijving 2Easy Deze pdrachten kunnen alleen verznden wrden als de kaart p de PC aangeslten is. Afbeelding 11 - Pagina Mnitr vr de kaart E

22 5.3.2 De pagina Cnfiguratie van de kaart E124 De pagina Cnfiguratie van de kaart E124 wrdt getnd in Afbeelding 2. Afbeelding 12 - Pagina Cnfiguratie van de E124 Er wrdt tegang tt het venster verkregen dr p de tab van de pagina te klikken, f vanuit het menu Bestand. Bij de eerste weergave van de pagina vraagt EasyBard de gebruiker wat hij wil den: E. Creëren van een nieuwe cnfiguratie met gebruik van de begeleide prcedure (Wizard) F. Creëren van een nieuwe prcedure uitgaande van de default-parameters G. Openen van de cnfiguratie vanuit het bestand.prg H. Openen van de cnfiguratie vanuit de kaart (vereist verbinding met de kaart)

23 Als de gebruiker geen keuze maakt bij de eerste weergave kan hij dat p ieder ander mment den met gebruik van de knppen van het gedeelte "Lezing Cnfiguratie" p de rechterkant van de pagina. De begeleide prcedure (Wizard) maakt het mgelijk de installatie in 4 eenvudige stappen te cnfigureren (Afbeelding 3). Afbeelding 13 - Stap 1 van de Wizard vr de cnfiguratie van de installatie vr de E124 Op de rechterkant van de pagina zijn k aanwezig: een knp vr "Verbind kaart", een gedeelte met knppen vr het schrijven van de cnfiguratie (in bestand.prg f p kaart) en een knp vr het afdrukken van de mem van de cnfiguratie p een pdf-bestand, van het type dat getnd wrdt in Afbeelding

24 - 24 -

25 Afbeelding 14 - Vrbeeld van reprt van cnfiguratie installatie vr de E124 De linkerkant van de pagina Cnfiguratie tnt p grafische wijze de instelling van de installatie als elektrisch schema van de kaart E124 en maakt het mgelijk de vlgende cnfiguratieparameters te beheren (dr het penen van secundaire vensters): 12.Mtren en encder, waarvan het secundaire cnfiguratievenster (Afbeelding 15) pengaat dr p de icn van de mtren rechtsnder in het schema van de kaart te klikken f dr de ingang Mtren en encder in het cnfiguratiemenu te kiezen. Hetzelfde venster gaat k pen dr p de grene icn van de cnnectr van de encder te klikken, links van de afbeelding van de kaart. Van hieruit is het mgelijk het aantal mtren van de installatie te selecteren en alle werkparameters in te stellen die verband huden met mtr en encder. De parameters zijn als vlgt gerganiseerd: Parameters vr de algemene cnfiguratie van de mtren, fwel het aantal mtren, het type mtren (uit de 6 die mgelijk zijn), vertraging hekvleugel bij pening, vertraging hekvleugel bij sluiting en geavanceerd (time-ut van beweging, extra tijd bij mkering, flag vóór de beweging met snelheidsafname) Parameters hekvleugel 1, fwel kracht bij pening en bij sluiting, versnellingskracht, encder, snelheid bij pening, bij sluiting, bij snelheidsafname en geavanceerd (eindschakelaars, ruimte snelheidsafname, ruimte pzeken aanslag, geveligheid bstakel, geveligheid bstakel bij snelheidsafname, sft start, ultra-sense, sft tuch/eindstt) Parameters hekvleugel 2, analg aan hekvleugel 1 maar tegepast p hekvleugel

26 Afbeelding 15 - Cnfiguratie mtren en encder vr kaart E Knipperlicht, waarvan het cnfiguratievenster pengaat dr p de icn van het knipperlicht te klikken, nder, hetgeen het mgelijk maakt het type vrknippering en de bijbehrende tijd te specificeren. Dr in het secundaire venster p de knp OK te drukken, wrdt de nieuwe cnfiguratie lkaal p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek m p de kaart te schrijven f in een bestand te bewaren. 14.Ingangen (IN1-IN5), waarvan het cnfiguratievenster (Afbeelding 6) pengaat dr p een van de icnen van de ingangen te klikken. Er kan slechts één

27 ingang per keer gecnfigureerd wrden (de afbeelding tnt bijvrbeeld ingang IN1). De vlgende srten cnfiguratie zijn mgelijk: Inactief OPEN A (cnfiguratie in uitvering in het vrbeeld van de afbeelding), met de mgelijkheid k het type cntact in te stellen (nrmaal gepend "N.O." f nrmaal geslten "N.C."), f de lgica nrmaal f autmatisch is en de tegekende pauzetijd OPEN B, met instellingen die gelijk zijn aan die van OPEN A met daarbij de mgelijkheid het percentage van pening te specificeren CLOSE, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen STOP, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Ndgeval, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en het al dan niet aanwezig zijn van een geheugen Priritair, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en het percentage van pening indien het type OPEN B is Beveiliging, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, en het type Schakel timer uit, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Schakel jlly timer in, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen Lijst, met de mgelijkheid k het type cntact ("N.O." f "N.C.") in te stellen, het type en de failsafe De huidig actieve cnfiguratie kan gewijzigd wrden dr p de regel te klikken die met de gewenste nieuwe cnfiguratie vereenkmt

28 Afbeelding 16 - Cnfiguratie Ingang (bijv. IN1) 15.Uitgangen, waarvan het cnfiguratievenster pengaat dr p een van de icnen van de uitgangen te klikken, hetgeen het mgelijk maakt OUT1 en OU2 in te stellen in termen van type, tijd en type cntact ("N.O." en "N.C."). 16.Elektrslt, waarvan het cnfiguratievenster Afbeelding 17 pengaat dr p de icn van het hangslt te klikken, hetgeen het mgelijk maakt de LOCK in te stellen (slechts één vr de E124) dr specificeren, indien aanwezig, van het type lck, de lck tijd, het type cntact ("N.O." f N.C."), f hij vóór een pening f vóór een sluiting in werking met treden, het type en de tijd van de

29 mkeerstt, f de impuls alleen p hekvleugel1 is, alleen p hekvleugel2 f p beide gegeven wrdt. Afbeelding 17 - Cnfiguratie elektrslt vr E Radi DEC en XF, waarvan het cnfiguratievenster analg is aan dat van de ingangen (een cnfiguratie per keer) maar met een beperkte selectie van types: Inactief OPEN A OPEN B CLOSE Priritair De huidig actieve cnfiguratie kan gewijzigd wrden dr p de regel te klikken die met de gewenste nieuwe cnfiguratie vereenkmt. 18.Lgica, waarvan het secundaire vensterafbeelding 18Afbeelding 8 pengaat dr p het grene display in het midden van het schema te klikken, van waaruit het mgelijk is een van de van tevren vastgestelde lgica's in te stellen, f een custum-lgica te bepalen, naast het kunnen instellen van de lgica vr het beheer van de beveiligingen en het beheer van bstakels. Dr p de detailknp bven te drukken, wrdt een secundair venster gepend dat meer details tnt ver de lgica die p dat mment in het grdijnmenu (Afbeelding 19) geselecteerd is

30 Afbeelding 18 - Cnfiguratie lgica

31 Afbeelding 19 - Vrbeeld van venster met details lgica (lgica E) 19.Bus 2Easy, waarvan het secundaire venster Afbeelding 20 pengaat dr p de icn 2Easy in het schema te klikken, dat de lijst adressen tnt die aan de beveiligingen en aan de 2Easy-pdrachten tegekend zijn en maakt het mgelijk vr ieder daarvan het type te selecteren, naast het inschakelen van de failsafe p de 2Easy-vrzieningen

32 Afbeelding 20 - Cnfiguratie bus 2Easy 20.Overige instellingen, waarvan het secundaire venster (Afbeelding 21Errr! Reference surce nt fund.) pengaat dr p de icn linksbven in het schema te klikken, hetgeen het mgelijk maakt alle verige cnfiguraties te specificeren: inschakeling van de timer p kaart, failsafe hld t run, verzek m assistentie en aantal tegekende cycli met de mgelijkheid dit aantal p nul te zetten, hld psitin en hld tijd, type energetische efficiëntie en tegekende tijd, inschakeling zmertijd, uitschakeling plading batterij en preventie verlapping hekvleugel

33 Afbeelding 21 - Cnfiguratie verige instellingen vr kaart E Pagina Timer en Klk De pagina Timer en Klk (een vrbeeld wrdt getnd in Afbeelding 22) maakt het mgelijk de p de FAAC-kaart ingestelde timer te beheren

34 Afbeelding 22 - Pagina Timer en klk Er kunnen tt 6 tijdznes vr iedere dag van de week ingesteld wrden die aan van tevren vastgestelde functies tegekend wrden, waarvan ieder een andere kleur heeft, zals hierna aangeduid wrdt:

35 Er wrdt tegang tt het venster verkregen dr p de tab van de pagina te klikken, f vanuit het menu Bestand. Bij de eerste weergave van de pagina vraagt EasyBard de gebruiker wat hij wil den: A. Creëren van een nieuwe timer uitgaande van de default-parameters (leeg) B. Openen van de timer vanuit het bestand.tmr C. Openen van de timer vanuit de kaart (vereist de aansluiting p de kaart) Als de gebruiker bij de eerste weergave geen keuze maakt, kan hij dat p ieder ander mment den dr de knppen van het gedeelte "Lezing Timer" p de rechterkant van de pagina te gebruiken. Op de rechterkant van de pagina zijn k aanwezig: 1. een gedeelte Instellingen dat aangeeft f de timer al dan niet actief is (de cnfiguratie ervan is beschikbaar vanuit de pagina Cnfiguratie in Overige instellingen) en die het mgelijk maakt de datum en de tijd p de FAAC-kaart in te stellen 2. een gedeelte met knppen vr het schrijven p de timer (p.tmr-bestand f p de FAAC-kaart) 3. een gedeelte Wijzig Timer dat het mgelijk maakt een nieuwe gebeurtenis te te vegen, een aanwezige gebeurtenis te wijzigen f te wissen

36 4. een knp vr het afdrukken van de mem van de cnfiguratie van de timer p pdf-bestand, van het type dat getnd wrdt in Afbeelding 23. Op de linkerkant van de pagina wrdt de daadwerkelijke timer getnd met de dagen van de week (plus de jlly-dag) in de klmmen en de tijdstippen in de regels. Het is mgelijk nieuwe gebeurtenissen te te vegen, dr een grep regels in een bepaalde dag van de week te selecteren, en Veg gebeurtenis te te selecteren uit de beschikbare functies in het menu, dat weergegeven wrdt dr met de rechter muistets te klikken. In dit geval wrdt een venster getnd waarin het mgelijk is het tijdstip van begin en het tijdstip van einde gebeurtenis en de tegekende functie te specificeren. De van tevren ingestelde tijden, die meervuden van een half uur zijn, kunnen naar geddunken in dit detailvenster wrden gewijzigd. Het is k mgelijk dezelfde dag gelijktijdig in meer dagen in te veren. Het is mgelijk een in de timer aanwezige gebeurtenis te wijzigen, dr deze te selecteren en Wijzig gebeurtenis te kiezen uit de functies die beschikbaar zijn in het menu, dat weergegeven wrdt dr met de rechter muistets te klikken. Het is mgelijk een in de timer aanwezige gebeurtenis te wissen, dr deze te selecteren en p CANC te drukken, f dr Wis gebeurtenis te kiezen uit de functies die beschikbaar zijn in het menu, dat weergegeven wrdt dr met de rechter muistets te klikken. Ieder p de timer uitgeverde wijziging wrdt plaatselijk p de PC bewaard en zal pas p de kaart werkzaam gemaakt wrden na een verzek tt schrijven p de kaart f bewaring in een bestand

37 Afbeelding 23 - Vrbeeld van afdruk van de mem van de timer 5.5 Pagina Radibesturingen De pagina van de radibesturingen wrdt getnd in Afbeelding 24. Er wrdt tegang tt het venster verkregen dr p de tab van de pagina te klikken, f vanuit het menu Bestand. Bij de eerste weergave van de pagina vraagt EasyBard de gebruiker wat hij wil den: D. Openen van de radibesturingen vanuit het bestand.rad E. Openen van de radibesturingen vanuit de kaart (er wrdt aansluiting p de kaart vereist) Als de gebruiker bij de eerste weergave geen keuze maakt, kan hij die p ieder ander mment maken met gebruik van de knppen van het gedeelte "Lezing radibesturingen", p de rechterkant van de pagina

38 Afbeelding 24 - Pagina Radibesturingen Op de rechterkant van de pagina zijn k aanwezig: 1. een gedeelte Wijzig radibesturingen dat het mgelijk maakt één f alle p de kaart bewaarde radicdes te wissen 2. een gedeelte met knppen vr het schrijven van de radibedieningen (in.rad-bestand f p FAAC-kaart) 3. een gedeelte Verwerving radi m de verwerving van nieuwe radicdes p kanaal 1 en kanaal 2 in te schakelen 4. een knp vr de activering van de radimnitr die het mgelijk maakt m in real time te zien welke radicde p een bepaald mment actief is 5. een knp vr het afdrukken van de mem van de lijst met radicdes p Cdvbestand, m de installateur in staat te stellen naam en achternaam van de gebruiker van iedere cde te nteren

39 Op de linkerkant van de pagina wrdt de lijst met radicdes getnd die p de kaart bewaard is, met aanduiding van de psitie, de status (actief/niet actief), de cde, het kanaal, het type decdering en de status Ingeschakeld. Dr de laatste klm te selecteren/deselecteren, is het mgelijk de radicde die met een bepaalde regel vereenkmt in/uit te schakelen. Onder de tabel wrdt k het aantal radicdes getnd dat in het geheugen aanwezig is. N.B.: dit nummer wrdt alleen bijgewerkt als er een verbinding met de kaart is en in geval van activering van de radimnitr. Iedere wijziging die p de radibesturingen uitgeverd wrdt, wrdt plaatselijk p de PC bewaard en zal pas p de kaart actief gemaakt wrden na een verzek tt schrijven p de kaart f bewaring in een bestand. 5.6 Pagina Gebeurtenissenregister De pagina Gebeurtenissenregister wrdt getnd in Afbeelding 25. Op deze pagina is het mgelijk de lijst met lgs van de FAAC-kaart weer te geven, in de vlgrde van meest recent tt minst recent. De lijst met lgs wrdt in de tabel getnd en vr iedere lg wrden de vlgende gegevens getnd: 1. datum en tijdstip van ptreden van de gebeurtenis 2. gebeurtenis 1 (altijd aanwezig) 3. gebeurtenis 2 (aanwezig al naargelang gebeurtenis 1) 4. gebeurtenis 3 (aanwezig al naargelang gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2) De PC bevat een lijst met een lengte van 128 lgs, zals de lijst p de FAAC-kaart. Het lezen van de lgs vanaf de kaart vindt n-demand plaats, via de knp Open vanaf kaart, rechts. De lijst met lgs kan geëxprteerd wrden naar een Csv-bestand m pslag p de hard disk mgelijk te maken

40 Afbeelding 25 - Pagina gebeurtenissenregister 6 Cnfiguratie accessires Het cnfiguratievenster van de accessires wrdt in Afbeelding 26 aangetnd, meer bepaald verwijzend naar GCOM, die mmenteel het enige beschikbare accessire is. Het accessirevenster is enkel beschikbaar wanneer de kaart p de EasyBard is aangeslten. He veld Benaming Installatie wrdt in alle berichten vermeld die dr de GCOM wrden verznden naar telefnnummers met prfiel Gebruiker, Beheerder f Installateur m de bestemmelingen te helpen de herkmst van de sms'jes te nderscheiden. Het veld Telefnnummer G-COM bevat het nummer van de GMS SIM-kaart die in de G-COM-mdule zit

41 Het veld Temp re-invi en Numer Max invii regelt het interval en het maximum aantal sms'jes verznden dr de G-COM wanneer er zich een fut vrdet f als een signalering actief is in de installatie. Via de sectie Abilitazine SMS di allerta kunt u selecteren welke futen en alarmen een signalering-sms genereren. Het deel Numeri di telefn abilitati ten sltte bevat een lijst met telefnnummers die dr de G-COM wrden beheerd. U dient vr elk minstens een prfiel p te geven, terwijl de activering van de ptinele functies F1 (SMS verzenden bij alarm intrusie actief), F2 (penen bij het pbellen met autmatische lgica, k in geval van werkingslgica met halfautmatische lgica), F3 (SMS verzenden bij alarm werking met batterij/net actief) ptineel is. OPMERKING: alle telefnnummers meten vlledig wrden ingeverd, met het internatinale netnummer. Afbeelding 26 Cnfiguratievenster van de accessires

Handleiding. Inleiding 1

Handleiding. Inleiding 1 Handleiding Inleiding 1 2 Inleiding INLEIDING 4 Systeemvereisten... 4 Beveiliging databank... 5 Tepassing... 5 Oefenpppen p de cmputer aansluiten... 6 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011 ebeam Educatin Suite Versin 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incrprated, 2011 Inhudspgave ebeam Educatin Suite 4 Inf ver... 5 Wat is nieuw? 6 Minimale systeemvereisten 7 Installatie 8 Hardware installatie

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5.

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5. Inhud Inhud... I 1 Beschrijving van de hardware... 1 1.1 Structuur van de starterkit... 1 1.2 Bekabeling van de starterkit... 2 1.3 Omtrent de ILC 150 ETH... 3 2 Installeren van PC WrX... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v13 voor Windows

Kurzweil 3000 v13 voor Windows Kurzweil 3000 v13 vr Windws Snelstartgids Gebruiksrechtvereenkmst Kurzweil 3000 installeren en activeren Aan de slag met K3000 Aan de slag met KES-Tls Instructiefiches en vide s: K3000 in een ntendp Vlledige

Nadere informatie

URBAIN Frequently Asked Questions

URBAIN Frequently Asked Questions URBAIN Frequently Asked Questins FAQ PER RUBRIEK 1. ALGEMEEN... 2 1.1 Tegang tt de tepassing URBAIN...2 1.2 Beheer van de tegang dr de gemeenteverantwrdelijke...2 2. LOGIN PROBLEMEN... 4 2.1 LOGIN : identificatie

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

QlikView, eenvoudig in gebruik

QlikView, eenvoudig in gebruik QlikView, eenvudig in gebruik Inhud Algemeen... 3 Gren Wit - Grijs... 3 Directe en indirecte zekmgelijkheden... 4 Vrijheid in analyseren... 5 Slim selecteren, de rechter muisknp... 6 De Menubalk... 9 Telichting

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

TachoSafe. Gebruikershandleiding downloadunit Tacho2Safe en TachoSafeLite-software

TachoSafe. Gebruikershandleiding downloadunit Tacho2Safe en TachoSafeLite-software 1 TachoSafe Lite 1.0 Gebruikershandleiding downloadunit Tacho2Safe en TachoSafeLite-software TachoSafeLite is, samen met de downloadunit Tacho2Safe, een krachtig hulpmiddel voor de verwerking en het beheren

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Programmeer handleiding. Informer Pro. P2000 alarmontvanger Software versie V1.10 USB Hardware versie V12

Programmeer handleiding. Informer Pro. P2000 alarmontvanger Software versie V1.10 USB Hardware versie V12 Infrmer Pr P2000 alarmntvanger Sftware versie V1.10 USB Hardware versie V12 Inhudspgave: Inleiding.. 2 Sftware installatie... 3 De Pager in de prgrammeer unit plaatsen.. 4 Scherm 1 - Cde and Features Scherm....5

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Barcode

Beschrijving S-Flex Barcode Beschrijving S-Flex Barcde --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.1 januari 2014 Aan de slag Het prgramma S-Flex Barcde is een prgramma

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Bevat de uitvoerbare versies van de systeem- en administratieve commando s die niet door de gewone users worden gebruikt Soms gelinkt met /usr/sbin

Bevat de uitvoerbare versies van de systeem- en administratieve commando s die niet door de gewone users worden gebruikt Soms gelinkt met /usr/sbin Unix: Samenvatting Het filesystem: lgische structuur en cmmand s Files en directries - Bestand: Opeenvlging van 0 f meer bytes, die willekeurige infrmatie bevat Naam: rspr. Max 14 tekens, BSD UNIX verhgde

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4.

Nadere informatie

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012)

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012) VastMbiel in 1 Technische Dienstbeschrijving versie 1.3, maart 2013 (p basis van versie 1.2, ktber 2012) 1 I nh uds pg av e 1 Inleiding... 6 1.1 Scpe van VastMbiel in 1... 6 1.2 Overzicht van de dienst

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie