Handboek. Beamerteam Oosterkerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek. Beamerteam Oosterkerk"

Transcriptie

1 Handboek Beamerteam Oosterkerk

2 Inhoud Pag. 1. Voorwoord Doelstelling Beamergebruik Organisatie en samenstelling Beamerteam adressen en telefoonummers Beamergebruik tijdens eredienst in Oosterkerk Afspraken m.b.t. de eredienst Bijbels en liedboeken in gebruik bij de Oosterkerk Afspraken m.b.t. bijzondere diensten Afspraken m.b.t. overige toepassingsmogelijkheden Het maken van schedules Aanleveren van teksten, beelden en filmpjes Inschakelen apparatuur Algemeen Inschakelen Beamerapparatuur en camera s Uitschakelen apparatuur Inschakelen Laptop en inlezen schedules Uitschakelen Laptop Inschakelen Geluidsapparatuur voor aanvang van de dienst Schakelen van Geluidsapparatuur tijdens de dienst Uitschakelen Geluidsapparatuur na de dienst Gebruiken van de ingeschakelde apparatuur Gebruik van de Joystick Schakelen tussen de camera s Gebruik van de zwarte presentatie switcher Het maken van een schedule in EasyWorship (EW) Projectie van de in EW gemaakte schedule Projectie van een PowerPoint presentatie via EW Maken en projecteren van een mededeling voor of tijdens de dienst Maken van een DVD van de dienst Tips en Tricks In schedule opmaak van een song veranderen In schedule lettertype veranderen Lettertype integraal veranderen Kleurcodes EW tijdens de eredienst Beeld maximaliseren tijdens projectie Beelden projecteren zonder toepassing van EW Geen beeld tijdens projecteren Fouten in beeldscherm Niet in gebruik zijnde bijdels verbergen op eigen pc.16 2

3 11.10 Songs verwijderen uit de eigen EW-database op eigen computer Post van Beamerteam adres bekijken Instellingen internet account beamerteam op je eigen computer Computer op afstand overnemen Samenvoegen schedules Tijdens beamerprojectie een oproep of mededeling doen Toepassen verschillende tekstgroottes in song Foto of ander beeld in achtergrond plaatsen Eigen schedule profiel opzetten Reserve afstandsbedieningen Zoeken in het nieuwe liedboek Grote storing opheffen Verkorte instructie of checklist Verkorte checklist inschakelen audio apparatuur Verkorte checklist inschakelen beamer apparatuur Verkorte checklist uitschakelen audio- en beamer apparatuur Uitgebreide bedieningsinstructies voor de Geluidsinstallatie De distributieverdeler img De hoofdvoorversterker Overzichtsfoto s van apparatuur met onderdelencodering 20 Foto 1 Regietafel...21 Foto 2 Joystickunit.21 Foto 3 Apparatuurkast geluidsinstallatie 22 Foto 4 Bedieningspaneel microfoons.23 Foto 5 Handmicrofoon..23 Foto 6 Distributieverdeler img.24 Foto 7 Hoofdvoorversterker Auteursrechten en licenties Licenties en Oosterkerk Auteursrechterlijk beschermde werken in gebruik bij Oosterkerk Aanbevelingen Gebruikte apparatuur en software 26 3

4 1 Voorwoord Sinds jaar en dag is het bij overheid en bedrijfsleven al gewoonte bij presentaties gebruik te maken van audiovisuele hulpmiddelen, met het oogmerk de boodschap, het verhaal, de voorstelling duidelijker en indringender over te brengen. Een tweede oogmerk is dat het publiek de presentatie, waar men ook zit in de zaal, met een gelijke intensiteit kan beleven. Zit men achteraan dan is veelal minder goed te volgen wat er op het podium plaats vindt. Door te werken met camera s in de presentatieruimte en op de computer voorbereide presentaties die op schermen worden geprojecteerd wordt het beter mogelijk iedereen op gelijke wijze en met dezelfde intensiteit te betrekken bij het gebeuren op het podium. De laatste jaren is te zien dat deze middelen, om uiteenlopende redenen, ook worden ingezet bij religieuze bijeenkomsten en kerkdiensten. De samenvoeging van de wijkgemeenten van de Hoeksteen, Jeruzalem- en Oosterkerk heeft als gevolg gehad dat de kerkdiensten in de Oosterkerk op zondagmorgen drukbezocht zijn. Vrijwel altijd is de kerkzaal geheel gevuld en wordt ook gebruik gemaakt van de balkons. Voor velen is het zicht op wat plaatsvindt op het liturgisch centrum gebrekkig of onmogelijk geworden. De behoefte is aanwezig om, met behulp van camera s, dit weer mogelijk te maken. Door het gebruik van verschillende liedbundels en liturgische gezangen tijdens de eredienst ontstaat eveneens de behoefte om de liederen te projecteren op een voor iedereen zichtbare manier. Hierdoor wordt het mogelijk dat iedereen altijd in staat is mee te zingen, ongeacht of men wel of niet in het bezit is van de gebruikte liedboeken. Sinds kort heeft de kerkenraad het besluit genomen audiovisuele hulpmiddelen ter ondersteuning toe te passen tijdens de eredienst. De mate waarin deze hulpmiddelen worden toegepast zal in de praktijk haar vorm moeten krijgen. Dit is ook de reden dat de behoefte wordt gevoeld om een handboek samen te stellen waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Aanvullingen en wijzigingen op de huidige richtlijnen zullen direct in dit handboek worden verwerkt, zodat altijd bij alle betrokkenen bekend is wat en hoe een en ander moet worden toegepast. Daarnaast is het van belang over een document te beschikken waarin alle richtlijnen, gebruikersinstructies, et cetera in samenhang zijn vastgelegd. Vooral voor nieuwe leden van het beamerteam zal dit handboek een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn bij het inwerken en zelfstudie. Het centrale medium waar alle hulpmiddelen (camera s, dvd s, cd s, presentaties uit liedbundels, bijbels en dergelijke) gebruik van maken zijn de beamers die dit alles projecteren. Vandaar de naamgeving Beamerhandboek De club vrijwilligers die het beamergebruik ontwikkelen en toepassen noemen we het Beamerteam. 2 Doelstelling Beamergebruik Algemene doelstelling is het ondersteunen van kerkdiensten en vieringen door het, met behulp van op beamers aangesloten audiovisuele middelen, zichtbaar maken van de te zingen liederen, handelingen op het liturgisch centrum, teksten, beelden en filmfragmenten. Met ondersteunen wordt bedoeld dat: 1. alle bezoekers van kerkdiensten en vieringen, ongeacht de plaats waar zij zitten, op dezelfde wijze bij de viering kunnen worden betrokken, deze kunnen ervaren en er aan deelnemen 2. voorgangers deze middelen kunnen aanwenden als extra ondersteuning van de kerkdienst of viering waarin zij voorgaan. 3 Organisatie en samenstelling Beamerteam Het Beamerteam beschikt over een eigen adres: leden zijn hier met een automatische link op aangesloten. Communicatie met het beamerteam vindt plaats via dit adres. Dit heeft het voordeel dat alle leden direct op de hoogte zijn van de activiteiten waar het beamerteam bij betrokken is. 4

5 Natuurlijk blijft het altijd mogelijk de dienstdoende teamleden telefonisch of op hun eigen adres te benaderen om met hen te overleggen. Hoogste beslisorgaan inzake taakstelling en wijze waarop invulling wordt gegeven aan de ondersteuning die door het beamerteam wordt verzorgd is de wijkkerkenraad. Binnen deze algemene kaderstelling hebben de predikanten de vrijheid te bepalen op welke wijze zij de beamerondersteuning verder willen invullen. In de hoofdstukken 4 t/m 6 zijn deze afspraken nader aangegeven. De dagelijkse leiding van het beamerteam is in handen van de teamleider. Deze kan benaderd worden indien zich problemen voordoen of als er vragen zijn m.b.t. de uitvoering van een en ander. Wijzigingen in checklists, handboek lopen voorlopig via de auteurs van dit handboek. Deze zijn Pieter Apotheker, of en Jelle Zijlstra, Alle overige afspraken en instructies lopen altijd via de teamleider, Maarten Matser, Voorstellen voor wijziging of aanpassing van het handboek graag mailen naar de redacteur van het handboek, pieter Het handboek is nog niet compleet. Completering en aanvullingen zullen regelmatig worden aangebracht. Van elke aanvulling/wijziging zal melding worden gemaakt via het gebruikelijke adres: Om over en weer op de hoogte te blijven van wensen en mogelijkheden en onmogelijkheden is één van de predikanten lid van het beamerteam. Tweemaandelijks wordt door de koster een dienstrooster opgesteld. Indien een lid van het beamerteam onverwachts verhinderd is dient hij zelf voor vervanging te zorgen adressen en telefoonnummers Het Beamerteam met de direct betrokkenen is als volgt samengesteld Beamerteam Naam Telefoonnummer adres Funktie 1. Apotheker, Pieter geluid, beeld, schedule, handboek 2. Gerrits, Henk geluid, beeld, schedule 3. Hakkers, Han thuis geluid, beeld werk 4 Koster, Peter Geluid, beeld, schedule 4. Matser, Maarten teamleider, geluid beeld, schedule 5. Schaafsma, Koos geluid, beeld geluid, beeld, schedule 6. Sluis, van der, Wouter 7. Smink, Ruben geluid, beeld, schedule 8. Wierstra, Walter Schedule PERKI 9 Wijk, van der, André geluid, beeld, schedule 5

6 Reserveleden en technische ondersteuning 1. Gerritsen, Hans Zijlstra, Jelle checklists Predikanten 1. Den Besten, Andries Epema, Iemke Hortensius, Wim contactpersoon beamerteam Koster en technisch onderhoud 1. Schoemaker, Janetta koster Zalen Bagijnehof 2. Kistenan, Jan Onderhoud 4 Beamergebruik tijdens eredienst in Oosterkerk 4.1 Afspraken m.b.t. de eredienst 1. Camera s en beamers worden ter ondersteuning van de eredienst ingezet met één uitzondering. Tijdens de preek worden camera s en beamers niet gebruikt. 2. Omwille van uniformiteit en leesbaarheid zijn lettertype en kleur van de tekstachtergrond vastgesteld. Als lettertype wordt gebruikt Verdana, kleur lettertype is wit op een bruine achtergrond (kleurcode Rood163, Groen 109, Blauw 31R). 3. Voorgangers dragen zorg voor tijdige gespecificeerde opgave of toelevering in digitale vorm van de te gebruiken beelden, filmfragmenten, dvd s en cd s. 4. Ook de liturgie zal door hen worden aangeleverd. Hierin o.m. wordt aangegeven welke liederen uit welke liedbundels moeten worden gebruikt. 5. Binnen dit door de kerkenraad vastgestelde kader hebben de predikanten de vrijheid te bepalen op welke wijze de beamers en camera s worden ingezet. 6. Van de bijzondere diensten, b.v. doop, belijdenis, benoeming ambtsdragers, wordt een dvd gemaakt. Tegen betaling van XXXX kan men deze DVD bestellen bij XXXXX. Aangezien de database vele liedboeken in verschillende uitvoeringen bevat is het belangrijk dat wordt aangegeven welk lied uit welk liedboek moet worden gebruikt. Indien deze informatie onvolledig is loopt men het risico dat een verkeerd lied wordt geprojecteerd. In de Oosterkerk wordt gebruikt gemaakt van de bijbels en liedboeken zoals vermeld in onderstaande tabel. Voor deze liederen en teksten zal een aparte CD worden gemaakt ten behoeve van de predikanten en schedule makers van het Beamerteam. 6

7 4.2 Bijbels en liedboeken in gebruik bij de Oosterkerk Naam begincode code-titel in database Bijbels van NBG51 en NBV NBG51 of NBV NBG of NBV Psalmen Nieuwe Berijming Psalmen Nieuwe Berijming PSNB-001 met titel etc. Liedboek zingen en bidden Dit is het nieuwe liedboek nog niet bekend In huis en kerk Liedboek gezangen Liedboek Gezangen Liedboek 001 etc Tussentijds tussentijds tt+versnummer etc. Geroepen om te zingen GotZ Geroepen om te Zingen Compleet GotZ 001 met titel etc. Alles Wordt Nieuw AWN Alles Wordt Nieuw AWN I 01 met titel etc Vervolg Alles wordt nieuw AWN Alles wordt nieuw AWN II 01 met titel etc. AWN III 01 met titel etc. AWN IV 01 met titel etc. AWN V 01 met titel etc. AWN VI 01 met titel etc. Evangelische liedbundel Evangelische liedbundel E-001 met titel etc. Dienstboek (uit CD Booy Met Notenbalken) dienstbk db001 met titel etc. Nog vele andere liedboeken en bijbels kunnen worden gebruikt. Deze staan op de uitgebreide Oosterkerk-dvd waarop de volgende vier mappen staan: CD Booy met Notenbalken, Cd kerkpresentatie, Programma EasyWorship en Lees dit eerst. Door te dubbelklikken op CD Kerkpresentatie en daarna op LIEDEREN Schedules komt men bij de database van alle liederen. Indien predikanten uit deze uitgebreide database teksten en liederen willen gebruiken dient men de exacte codering van het betreffende lied (Schijf, welke map, naam, begincode, titel in database en eerste versregel) aan te geven. In cd Booy met notenbalken staan de gezangen 1 t/m 491 van het Liedboek in de submappen gz0 t/m gz4. De 150 psalmen met notenbalken staan in de submappen ps0 en ps1. Aangeraden wordt minder bekende psalmen en gezangen met notenbalken te projecteren. Let op 1: het nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk is in het laatste kwartaal van 2013 in gebruik genomen in onze Oosterkerk. Van dit nieuwe liedboek is ook een databaseversie met notenbalken verschenen. Liederen uit deze database kun ja als volgt downloaden: ga naar Als gebruikersnaam invullen: wachtwoord: whaxpapt. Deze site is niet gebruiksvriendelijk. Vaak gaat er wat mis en moet je het betrefende lied vanuit het liedboek zelf inscannen. Let op 2: Bij downloaden uit de bundel Alles wordt nieuw wordt een verkeerd lettertype weergegeven. Dit lettertype veranderen in Verdana het lettertype dat wij bij de Oosterkerk gebruiken. Voor veranderen van lettertype zie Bij Alles wordt nieuw er op letten dat in deel 6 liederen dezelfde tekst kunnen hebben als in de delen 1 t/m 5. 7

8 5 Afspraken m.b.t. bijzondere diensten Hierover zijn geen afspraken gemaakt. 6 Afspraken m.b.t. overige toepassingsmogelijkheden Hierover zijn geen afspraken gemaakt 7 Het maken van Schedules Raadpleeg voor Het maken van een schedule in EasyWorship (hierna te noemen EW ) de snelstartgids Nederlands van EasyWorship, welke als bijlage is toegevoegd aan deze handleiding. 8 Aanleveren van teksten, beelden en filmpjes Teksten dienen te worden aangeleverd in MS Word, als PDF-file of als PowerPoint presentatie Beelden altijd in JPEG-formaat met extensie PPS of PPT aanbieden Filmpjes aanleveren op DVD of via de mail met extensie AVI, mpeg, of wmv 9 Inschakelen apparatuur 9.1 Algemeen Bij de beamertafel is een checklist aanwezig. Het is belangrijk dat iedereen elke keer weer deze checklist gebruikt. Doet men dit niet dan loopt men het risico onderdelen in de verkeerde volgorde in te schakelen of iets te vergeten, met als gevolg dat er een storing kan optreden. Kom minimaal een half uur voor aanvang van de dienst binnen om alle apparatuur in te schakelen en te controleren op goede werking. De teksten in dit handboek zijn een aanvulling op de checklists die bij de beamertafel liggen en kunnen zo een hulpmiddel zijn als je even niet weet waar welke knop zit of hoe een en ander werkt. Nieuwe leden van het Beamerteam kunnen de instructies in dit hoofdstuk gebruiken om snel ingevoerd te raken. We gebruiken voor de projectie van de liederen en overige beelden het programma EasyWorship. In dit handboek en in de checklists wordt het programma EasyWorship aangegeven als EW. Ter verduidelijking van de in de hoofdstukken 9 en 10 vermelde instructies zijn in hoofdstuk 14 een aantal foto s opgenomen ter verduidelijking van een en ander. In de instructies wordt gerefereerd naar de op deze foto s vermelde verwijsnummers. 9.2 Inschakelen Beamer-apparatuur en camera s 1. Haal de sleutel van de beamerkast bij de koster, deze hangt op positie 9 van de sleutelkast. Indien nodig kan je via de achterzijde van de beamerkast in de elektrische aansluitkast komen. Hiervoor heb je sleutel nodig die hangt op positie 10 van de sleutelkast bij de koster. 2. Schakel de hoofdschakelaar in. Deze zit links in het kostersdeel (foto1 nr. 1). Het lampje op de schakelaar gaat branden. 3. Schakel de Beamerschakelaar in, links in het beamerdeel (foto 1 nr. 2). 4. Schakel de zwarte presentatie-switcher in (foto 1 nr. 3), zet hem, na ca. 30 seconden op CAMERA door de meest linkse witte knop(foto 1 nr. 4) in te drukken. Deze knop wordt dan rood, anders nog even geduld. 5. Schakel de beide beamers in door de afstandbediening van de beamers (foto 1 nr. 24) te richten op de betreffende beamer en de knop ON in te drukken. Het rode lampje van de beamer gaat uit en de beamer schakelt na een korte tijd in. 6. Schakel met de Sanyo afstandbediening (foto 1. nr 8) de beide grote LCD schermen in, richt de afstandbediening goed op de LCD schermen tegen de galerij. Groene lampje gaat uit en je hoort een klikje. Beeld verschijnt na ca.30 seconden. (In kleine letters verschijnt HDMI 4 in beeld) 7. Schakel de beide camera's in: dat gaat op de joystick unit (foto2): Druk Power in, tegelijk met camera 1(foto 2 nr. 6), en doe hetzelfde met camera 2. Je ziet de camera's even ronddraaien. Na enige seconden lichten dan de beide LCD schermpjes (foto 1 nr.7) op met beeld. Je ziet nu na enige minuten de beamers met beeld van de camera' s oplichten. 8

9 8. Gedurende enige minuten blijven de beelden afwisselend aan en uit schakelen om goed in te regelen. Dat is normaal. Moet binnen 3 minuten afgelopen zijn. 9. Schakel de laptop (foto 1 nr. 9) in: zie aparte instructie onder Zet de presentatie switcher op Laptop door witte knop onder etiketje laptop (foto 1 nr. 10) in te drukken, en schakel dan pas op de PC het programma Easy worship (EW in het vervolg) in. 11. Als Windows wel op de beamer verschijnt en EW niet, dan eerst controleren of de pc goed is ingesteld door de windowstoets en de letter p tegelijk in te drukken. Mocht dit niet helpen dan EW helemaal uit- en opnieuw inschakelen. Zie ook de hoofdstukken 9.4 en Uitschakelen apparatuur 1. zet met de Sanyo afstandsbediening (foto1 nr. 8) de beide LCD schermen op de balkons uit. Klein groen lampje midden onderaan TV-screen gaat aan. 2. Beeld valt weg. LET OP: Afstandsbediening weer op de juiste plaats in Beamerkast terugzetten. (foto1 nr.8) 3. Schakel de beide beamers NIET uit. 4. Zet de beide camera's uit, Joystick unit (foto 2 nr. 6): power en camera 1 indrukken, beeld valt weg, idem voor camera Zet de zwarte presentatieswitcher (foto 1 nr. 3) uit. 6. Zet de laptop uit, zie aparte instructie.. 7. Schakel de Beamerschakelaar (foto 1 nr. 2) in het Beamerdeel uit. 8. De DVD recorder (foto 1 nr. 22) niet uitschakelen, moet aan blijven staan om de tijd ingesteld te houden. 9. Op het scherm van de beamers op de muur begint een aftelprocedure die 5 minuten duurt, daarna gaan de beamers automatische in de Stand-by stand. Daar mogen ze op blijven staan. 10. Controleer of de drie afstandsbedieningen in de houders staan. ( Links de DVD HDD recorder (foto 1 nr. 23), rechts de Sanyo (foto 1 nr.8) voor de LCD schermen en op rechterzijkant voor de beamers (foto 1 nr.24)). 11. Sluit het beamerdeel met de sleutel. 12. Schakel in het kosterdeel de Hoofdschakelaar (foto 1 nr. 1) uit. 13. Sleutel bij de koster inleveren, komt in de sleutelkast op positie Inschakelen Laptop en inlezen schedule 1. Gebruik de laptop uitsluitend voor de beamerpresentaties 2. Schakel de laptop in door startknop links boven toetsenbord in te drukken. 3. WiFi kan aan- en uitgezet worden door funktietoets F12 in te drukken. Om storingsmeldingen tijdens de projectie te voorkomen moet WiFi uit staan. Als het oranje ledlichtje op F12 brandt staat WiFi uitgeschakeld. 4. Controleer of het scherm van de pc op uitbreiden staat, alleen in deze stand werkt EW namelijk. Je doet dit door de windowstoets en P in te drukken. Je krijgt dan een schermpje waarop de vier instelmogelijkheden van het scherm staan. Kies hier voor uitbreiden als de pc op een andere stand staat. 5. Start EW pas op wanneer alles goed werkt en de presentatieswitcher (foto1 nr.3 en nr.10) op laptop staat. 6. Als EW niet op de beamer verschijnt en windows wel, controleer dan of de presentatieswitcher aan staat (groene lampje brandt) en of deze op laptop staat ingesteld (foto 1 nr. 10). Daarna EW uitschakelen en na 10 seconden weer opstarten. 7. Sluit de USB-stick, waarop de toe te passen schedule staat, aan op de USB-poort van de laptop. 8. Lees de schedule in uit de geplaatste USB-stick via File-Open Schedule-kies zoeken in USB-stick en selecteer de gemaakte schedule door dubbel te klikken of openen aan te klikken. 9. Je krijgt dan een scherm Import schedule items. Hier alleen klikken op Finish en de schedule staat in het beginscherm schedule met daarachter vermeld de naam van de 9

10 10. betreffende schedule. 11. Je krijgt dan een scherm Update Local Computer. Laat Do Nothing aangevinkt staan en klik meteen op Finish. 12. Zorg ervoor dat het eerste item van de schedule verlicht is en klik in het middelste scherm op Go Live. Het eerste vers of eerste tekst of mededeling staat dan op de beamers zodra de zwarte presentatieswitcher is ingesteld op laptop. Let op: indien een lied uit meerdere coupletten bestaat zul je in het live-gedeelte elk volgend vers moeten aanklikken om dit geprojecteerd te krijgen. 9.5 Uitschakelen Laptop 1. Als de presentatieswitcher (foto1 nr. 3) is uitgeschakeld kan het programma EasyWorship worden uitgeschakeld door op de laptop (foto 1 nr.9) onder file de functie Éxit aan te klikken. 2. Via de windows-startknop de laptop uitschakelen 3. Vergeet niet jouw USB-stick mee te nemen. 9.6 Inschakelen Geluidsapparatuur voor aanvang van de dienst 1 Schakel de geluidsapparatuur in (hoofdschakelaar, links-onderin, zie foto 3 M) 2 Schakel de Kerktelefoon in door groene knop achter plexiglas in te drukken (zie foto 3 I). Wacht tot je de oplopende toon hoort na ca. 90 seconden. Dan heb je internetverbinding. Let op: Niet inschakelen als niet uitgezonden mag worden zoals b.v. bij een begrafenisdienst.. 3 Pak 1 of 2 handmicrofoons, in de lade boven van het kostersdeel beamertafel. Controleer, aan de onderkant van de microfoon, het batterijniveau ( inschakelen en op kleine schermpje kijken). Bij twijfel meet de batterijen op, batterijtester/metertje in lade) en zo nodig batterijen verwisselen voor nieuwe. 4 Controleer of alle handmicrofoons werken en leg deze uitgeschakeld op de avondmaalstafel op de daarvoor bestemde houten opleghouders. Als je de microfoon ingeschakeld laat schakelt hij zichzelf na een poosje uit. Overleg eventueel met de predikant of 1 of 2 of geen handmicrofoons nodig zijn. Instrueer eventueel de gebruikers van de handset vooraf: microfoon op handbreedte van de mond houden: dat is dus heel dichtbij. En recht voor de mond, er echt IN praten. 5 Pak de Headset 1 wit (foto 1 nr.11), controleer of het groene lampje brand in de oplader, ten teken dat de accu volledig is opgeladen. De headset aanzetten door klepje te openen en de knop indrukken en even ingedrukt houden. Controleer de werking, zet daarna de schakelaar van headset 1 op het kosterspaneel uit (zie foto 1 nr.12 en foto 4 nr.1) en instrueer de predikant. De predikant kan altijd via de knop mute de headset tijdelijk aan- of uitzetten. Pas als predikant binnenkomt de headset inschakelen door groene knop headset 1 (foto 4 nr.1) in te drukken, groene lampje gaat dan branden. 6 De headset 2 zwart (zwarte zendermicrofoon met koord en magneet om de hals) ligt in de lade boven het kostersdeel van de regietafel. Deze headset alleen gebruiken als een tweede headset nodig is. Voor gebruik twee nieuwe 9 volts batterijen plaatsen. Controleer vooraf de 9 volts batterijen met de tester, voor je de batterij in de microfoon doet, ook nieuwe batterijen altijd testen. Na gebruik de batterijen verwijderen uit de headset en inleveren bij de koster. 7 Controleer bij de headset 2 zwart of de microfoon zo op de magneetplaat hangt dat de microfoon naar de mond wijst. Ingeschakeld overhandigen aan gebruiker. Met de schakelaar in de kostersbank (foto 4 nr.2) headset 2, uitschakelen tot dat de predikant of gebruiker binnenkomt, dan inschakelen. Deze headset ook uitzetten (foto 4 nr.2) als deze niet wordt gebruikt. 8 Doe de plug van de microfoon van de avondmaalstafel in het contact onder de tafel. Controleer of de microfoon werkt. Stel de microfoon zo op, dat de spreker twee handbreedten met zijn mond van de microfoon af is ( Is dus dichtbij!!!) Let op, deze microfoon kan ook geplaatst worden in de microfoonhouder op de preekstoel. Dit kan b.v. nodig zijn als de microfoon op de preekstoel niet goed werkt. 9 Normaliter staat de microfoon op de grote preekstoel uit, omdat men van de headset 10

11 gebruik maakt. Mocht de headset niet gebruikt worden let dan op dat deze microfoon wordt aangezet op het bedieningspaneeltje van het kostersgedeelte, (foto 4 nr.3). 10 Controleer de microfoon op de kleine preekstoel. Zet deze zo, dat de ouderling met de mond op 2 handbreedten van de microfoon staat. Instrueer eventueel de ouderling. Deze microfoon kan niet via het regelpaneel (foto 4) uitgezet of aangezet. 11 Voor alle microfoons geldt: zet de geluids-sterkteregelaar linksonder op het kosterspaneel op stand 5 of 6. (zie foto 4 nr.5). 12 Controleer of de beide luidsprekers in het gangpad nog richting kerkzaal wijzen ( hoek van graden met de muur) 13 Schakel het kleine videoscherm in voor de bewakingscamera in de hal, instructie bij het scherm (zie foto 1 nr.15) De bedieningsknoppen zitten aan de rechterzijkant van het videoschermpje. Let op: de lamp in de hal moet (blijven) branden, anders heb je geen beeld 14 Stop, indien gevraagd, een CD in de CD speler (foto 3 L) en controleer of de CDrecorder aanstaat, maar druk pas op de rode opnameknop als de dienst begint. CD s liggen onderin de beamerkast op de bovenste plank. Let op: er zijn ook DVD's 9.7 Schakelen geluidsapparatuur tijdens de dienst 1. Bij aanvang dienst de sfeerschakelaar aanzetten (foto 4 nr.4). Door deze sfeerschakelaar aan te zetten voorkom je dat geluiden van de microfoons versterkt door het orgelspel heen klinken 2. Als de predikant binnenkomt, zet de headset 1 aan op het kosterspaneel (foto 4 nr.1) 3. Als de ouderling gaat spreken, hand bij de regelaar (foto 4 nr.5), en bijstellen als het te zacht of te hard is. Zo hard mogelijk zetten, echter mag niet gaan fluiten of rondzingen. 4. Als de dominee gaat spreken: eveneens hand bij de regelaar (foto 4 nr.5) om direct bij te kunnen regelen. 5. Vervolgens bij iedere volgende spreker eventueel direct bijregelen. 6. Bij problemen direct naar voren gaan om te kunnen ingrijpen indien nodig. 7. Als de dominee solo zingt onder begeleiding van het orgel, sfeerknop (foto 1 nr.14 of foto 4 nr. 4)) tijdelijk uitschakelen. Lampje is dan tijdelijk uit. Let er op dat je na de solozang de sfeerknop weer aanzet 8. Als de piano speelt eveneens de sfeerknop uitschakelen, (Alleen het orgel drukt alle microfoons weg). Na pianospel sfeerknop weer aanzetten. 9. Schakel de luidklok in bij het bidden van Het Onze Vader (foto 1 nr. 17). Let op, na het Onze Vader de luidklok weer uitzetten. 10. Als een handset het niet doet, direct met een reserve naar voren lopen (Daarom voor aanvang van de dienst alle handsets controleren) 11. Let op beveiligingscamera en op het alarmlampje (zie foto 1 nr.18) dat gaat knipperen als de voordeur open gaat 9.8 Uitschakelen Geluidsapparatuur na de dienst 1. Schakel direct de headset van de predikant uit op het kosterspaneel (foto 4 nr.1). Nu kan niemand meer meeluisteren. 2. Haal de CD uit de CD-recorder (foto 3 L)als gevraagd is om de kerkdienst op te nemen, en overhandig die aan de koster. CD-recorder niet uitzetten. 3. Handsets innemen en controleren, eventueel batterijen vervangen en opbergen in lade. 4. Indien gebruikt, de 9 volt batterijen uit de headset 2 zwart verwijderen en batterijen bij koster inleveren. 5. Schakel de kerktelefoon (foto 3 I) uit 6. Schakel de audiokast (foto 3 M) uit. 7. Haal de stekker uit het contact onder de avondmaalstafel. Let op het drukknopje, wat je moet indrukken om de stekker te kunnen verwijderen. 8. Neem de headset in. Steek de (witte) headset 1 (foto 1 nr.11) in de oplader, controleer of het rode lampje gaat branden, anders zit de set er niet goed in. 9. Schakel de hoofdschakelaar in het kostersdeel uit (foto 1 nr.1). Let op: eerst moet het beamerdeel uitgeschakeld zijn indien dit gebruikt is. 11

12 10 Gebruiken van de ingeschakelde apparatuur 10.1 Gebruik van de Joystick 1. Met het witte Joystick apparaat (foto 2) kunnen beide camera s aangestuurd worden door toets camera 1 of toets camera 2 in te drukken (foto 2 nr.19). 2. Per camera zijn een zestal voorkeursinstellingen te gebruiken (foto 2 nr.20), zie hiervoor de lijst bij de Joystick. Door één van de toetsen 1 t/m 6 in te drukken bestuur je deze camera-instelling. De overige toetsen werken niet 3. Je start met een voorkeursinstelling, waarna je met de Joystick de camera kunt bewegen. Door het draaigedeelte van de knop van de Joystick naar rechts te draaien zoom je in, draai je naar links dan zoom je uit. Door de handelknop naar rechts te duwen verplaatst het beeld zich naar links. Duw je naar links dan verplaatst het beeld zich naar rechts. Duw je de handel naar boven dan zal het beeld zich naar beneden verplaatsen, duw je naar beneden dan verplaatst het beeld zich naar boven schakelen tussen camera s 1. Omschakelen tussen de beide camera s vindt plaats door de handel van de Digital Video Switcher (foto 1 nr.21) van boven naar beneden of andersom te bewegen. Doe dit vooral rustig zodat een natuurlijk verloop ontstaat. 2. Het rechterscherm (foto 1 nr.7 rechts) geeft aan wat door de beamers geprojecteerd wordt 3. Op het linker scherm geeft (foto 1 nr.7 links) worden standaard 2 schermpjes weergegeven, nml. Scherm van camera 1 en scherm van camera 2. Het schermnummer wat rood is gekleurd wordt op dat moment geprojecteerd. Die camera is dus actief. De positie van deze camera kun je met de joystick veranderen tijdens het projecteren. 4. Van de camera die op het linker scherm als niet actief wordt weergegeven kun je de camera-instelling alvast voorbereiden voor projectie. Allereerst dien je dan met het witte Joystick apparaat via toets 1 of 2 deze camera in te schakelen. Hiermee voorkom je dat je de camerapositie van de ingeschakelde camera gaat veranderen. Daarna kan je door één van de zes voorkeursinstellingen te gebruiken of met de Joystick deze niet actieve camera bijsturen Gebruik van de zwarte presentatie switcher (foto1 nr.3) 1. Hiermee kies je tussen projectie via de laptop (foto1 nr.10) of één van de twee camera's (foto 1 nr. 4) door de betreffende knop in te drukken. De knop waarvan het rode lampje brandt is actief. 2. Houd er rekening mee dat bij het omschakelen het beeld van de beamers even verdwijnt. Omschakelen naar camera ± 2 seconden, omschakelen naar laptop ± 3 seconden. 3. Door één van de tussenliggende witte knoppen in te drukken wordt de projectie stopgezet. Je doet dit b.v. tijdens de preek, want dan mag niet geprojecteerd worden. De apparaten blijven wel stand by en de beamers gaan niet echt uit, maar geven een zwart beeld. Als het erg donker is in de kerk kun je op de plek waar normaliter het beeld is geprojecteerd nog vaag een grijs beeld zonder informatie zien Het maken van een schedule in EasyWorship (EW) Raadpleeg hiervoor de snelstartgids Nederlands van EasyWorship, welke als bijlage is toegevoegd aan deze handleiding. Aanvullingen op deze handleiding vind je in hoofdstuk 11 Tips en Tricks van dit handboek Projectie van de in EW gemaakte schedule 1. Als EW op de Laptop geopend is zie je in de bovenste helft van dit programma 3 schermpjes. Het meest linker scherm genaamd Schedule, het middelste scherm genaamd Preview en het meest rechtse scherm genaamd Live 2. Onder inschakelen Laptop 9.4 wordt aangegeven hoe men de toe te passen 12

13 schedule in het programma EW op de laptop kan importeren. De schedule zie je staan in het eerste meest linkse scherm Schedule met daar achter vermeld de naam van de ingelezen schedule. In dit vak staan dus alle elementen in de juiste volgorde welke tijdens de dienst worden geprojecteerd. In dit scherm kan je volgorde nog veranderen. 3. Het eerste item van dit schedule is reeds geplaatst in het middelste scherm genaamd Preview met daarachter vermeld de naam van dit eerste item. In dit preview scherm kan je nog eens controleren of alles juist is weergegeven. Dit scherm geeft dus het item weer wat als eerstvolgende geprojecteerd zal worden. 4. Door in dit tweede scherm (het middelste van de drie schermen) het vakje Go Live aan te klikken plaats je dit item in het meest rechtse scherm genaamd Live. Zodra via de presentatie schwitcher de beamer is ingeschakeld op Lap top wordt dit item geprojecteerd 5. Elk volgende item op het scherm schedule kun je verplaatsen naar het middelste scherm en door op Go Live te drukken in het derde scherm Live plaatsen, waar het meteen wordt geprojecteerd 6. Let op wanneer een item uit meerdere onderdelen bestaat, b.v. een gezang met 4 coupletten dan wordt alleen het eerste couplet geprojecteerd. Zodra het volgende couplet geprojecteerd moet worden dien je dit couplet in het Live scherm aan te klikken. Het wordt dan blauw, hetgeen betekend dat nu dit couplet geprojecteerd wordt. 7. Door te dubbelklikken op een tekst of lied in één van de schermen wordt deze direct door de beamer geprojecteerd 10.6 Projectie PowerPoint presentatie via EW 1. Klik op oranje button in het linkerscherm genaamd Schedule. Je komt dan in het scherm Add PowerPoint Presentation Via dit scherm kun je de powerpoint presentatie, afhankelijk van waar en hoe hij gemaakt is, ophalen van je usb-stick, één van de schijven van de laptop of van een in de laptop geplaatste dvd. 2. Zodra de powerpoint presentatie is geplaatst in het schedule scherm kan je hierop te dubbelklikken de presentatie direct in het live scherm plaatsen. 3. Afhankelijk van de opmaak van de powerpoint presentatie vindt projectie automatisch plaats of klik je elk volgend te projecteren beeld aan Maken en projecteren van een mededeling voor of tijdens de dienst 1. Soms moet een mededeling geprojecteerd worden, bv. Dat van een auto de lichten nog branden. Klik dan in de menubalk op songs en kies New Song. Er opent dan een scherm New Song. 2. Tik in het linkervak de gewenste mededeling. Aan de instellingen hoeft niets veranderd te worden. 3. Geef de mededeling een naam door deze in te typen in het van linksboven met de naam Title. 4. Klik op OK en de tekst wordt direct in het middelste scherm Preview geplaatst. 5. Klik op Go Live of dubbelklik op de gemaakte tekst in dit scherm en de mededeling wordt geplaatst in het rechterscherm Live. Het wordt direct geprojecteerd. Indien geen beeld verschijnt dan dubbelklikken op de mededeling in het Live scherm. 6. Let er op dat je deze mededeling na afloop verwijdert uit de Song database Maken van een DVD van de dienst 1. Let op: altijd de dienst opnemen op de harde schijf. Vanaf deze schijf, de opgenomen dienst versneld naar een DVD kopiëren. Met deze werkwijze voorkom je problemen als blijkt dat er iets niet goed gaat met de DVD. De instructies hieronder gaan uit van deze werkwijze. 2. Schakel de DVD HDD recorder in met de rode knop op de afstandsbediening (foto 1 nr.23) links boven. Het kleine LCD schermpje op de HDD recorder zegt Hello 3. Druk op het blauwe lampje onder CH, op het linker schermpje (foto 1 nr. 7 links). Lampje verschijnt pas als je met je vinger er op drukt. Druk net zo vaak tot je rechtsboven AV1 ziet verschijnen. Dat is het uitgangsscherm van de DVD recorder. 13

14 4. Controleer of de recorder op HDD staat ( Functiemenu en daarna toets-drive kiezen- je moet kunnen kiezen voor DVD. Als je voor HDD kunt kiezen, dan dit ook doen. 5. Door op de toets boven rode REC achter het luikje voor-op de recorder te drukken start de opname op de HD ( klepje is aan de gehele onderkant van met voorfront en staat normaal open). Rode vakje met REC is een beetje lastig te zien. 6. Door op het vierkantje te drukken, rechts naast de REC knop, stopt de opname weer. 7. De opname krijgt automatisch een naam met tijd en datum 8. Overspoelen naar de DVD: pak de afstandbediening: 9. Druk indien nog nodig, rechts onderin op het linker LCD scherm (foto 1 nr. 7links) op het tweede knopje van rechts, CH, tot AV1. Dit blauwe ledknopje verschijnt alleen als je op de juiste plaats drukt onder de door ons aangebrachte letters. ( bij CH van channel) 10. Door op het knopje te drukken schakel je over naar AV1, dat is het uitgangsscherm voor de recorder. ( Er zijn 4 channels, normale stand is AV2) 11. Let op: Als je op het knopje AAN drukt schakel je het scherm uit, nogmaals drukken en het scherm start weer. Vergt een beetje oefenen. 12. Druk op de Functie menutoets van de afstandsbediening, menu opent nu op het LCD schermpje (foto1 nr. 7 links). Ga naar kopiëren -ga naar rechts met pijltjes en kies voor kopiëren van HDD naar DVD- druk op OK. 13. Een menu opent nu waarin je kunt kiezen voor de juiste opname. Let op de datum. Ga met de pijltjes naar de juiste opname en druk op OK- Kopiëren Video van HDD naar DVD-OK- starten met kopiëren -kopiëren voltooid. Moet snel gaan, vijftien minuten voor een gehele dienst. 14. Als je bericht krijgt dat de DVD niet geformatteerd is ga dan terug naar het Functiemenu (door Return aan te klikken, staat direct onder de Functiemenuknop)- Ga naar Drive kiezen- Kies voor de DVD -Formatteren -Ja-Inhoud wissen -Ja- Start -OK -Bezig met formatteren, duurt ca. 2 minuten. 15. Dan weer verder met Als je klaar bent met kopiëren ga dan met het lcd schermpje weer terug naar AV2, dat is de normale stand. 17. Je kunt de opname controleren door in het Functiemenu te kiezen voor Weergave-DVD. De weergave is dan via hetzelfde kleine schermpje, met geluid.( Als dat niet lukt, eerst met drive kiezen naar DVD, anders geef je weer vanaf de HD) 18. Instellen van het kleine LCD scherm, b.v. Geluid en Brightness: Ga naar het blauwe knopje onder Menu. Druk zo vaak tot het juiste Menu-item hebt en stel dan de juiste waarde in met MIN en PLUS blauwe knopjes schuifregelaars links op de omschakelunit (foto1 nr.21) : de twee linkse zijn buiten gebruik, de rechtse is de master geluidsregelaar, gelijk aan de CD regelaar in het kostersdeel. De tweede van rechts is de regelaar van het geluid dat uit de DVD speler van de Laptop komt. Je kunt geen DVD's afspelen via de beamers vanuit de DVD recorder. Dat zou rondzing verschijnselen geven 11 Tips en tricks 11.1 In schedule de opmaak van een song veranderen 1 Je kan een song in de schedule qua opmaak aanpassen. Bijvoorbeeld bij een lied met meerdere coupletten bovenin aangeven welk vers op dit moment gezongen wordt. 2 Klik in het schedulescherm met de rechtermuis op het lied wat aangepast moet worden. Kies Edith song in schedule. 3 Je staat nu in de editor. Als voorbeeld kiezen we lied 125 met 4 coupletten. In het witte vak met de liedtekst ga je met de cursor op de eerste positie van het lied staan. Hier tik je in lied 125, vers 1, 2, 3 en 4. 4 Vervolgens geef je een return en een shift return als je nog een witregel wilt hebben. 5 Deze tekstregel met 1 of 2 returns kopieer je en plak je boven elk volgend vers. 6 Vervolgens selecteer je steeds het betreffende liednummer, klikt dan op wat naast de button A staat en klik op bv het bruine vakje. Dit doe je bij elk couplet. 14

15 7 Tijdens het projecteren zal elk volgend coupletnummer bruin gekleurd in beeld komen. De andere coupletnummers blijven wit Lettertype veranderen in schedule 1 Klik in scherm Schedule (linksboven) met rechtermuisknop en kies Edit Song in Schedule. Je komt dan in de editor. 2 Selecteer in linker vak het gehele lied en verander het lettertype. Korpsgrootte kan je onveranderd laten omdat de lettergrootte door het systeem wordt aangepast Lettertype integraal veranderen 1 Ga naar Live in de menubalk en klik Options aan, kies Songs en klik Song Font aan. 2 Verander lettertype, style en eventueel kleur en klik op OK 3 Ga in Options scherm naar Word Formatting Options en controleer op Automatically wrap words... is aangevinkt. Dit is nodig om de grootte van de beelden aan te passen aan het geprojecteerde schermformaat Kleurcodes EW 1 De basiskleurcode voor de achtergrond waarop de liederen worden geprojecteerd is Rood 163, Groen 109, Blauw 31. De code is in EW te vinden door te klikken op Background je krijgt scherm Background Options klik hier op Edit je krijgt scherm Fill Effects In de button Custom Color vind je tussen haakjes de code aangegeven. 2 Wil je deze basiskleurcode veranderen klik dan op Background je krijgt weer scherm Background Options klik op de button Edit klik op Çustom Color je krijgt het scherm Kleur en in dit scherm kan je op verschillende manieren de kleurcode veranderen. Wel altijd besluiten met klikken op button Aan aangepaste kleuren toevoegen. 3 In Photoshop is het kleurnummer a36d1f, cyaan 26%, magenta 59%, geel 100%, zwart (K) 10% 11.5 Beeld maximaliseren tijdens projectie 1. Als beelden tijdens projecteren te klein worden weergegeven centrale instellingen aanpassen door in menubalk van EW het beeldschermpje aan te klikken, je krijgt dan het scherm Options. 2. Klik linksboven het item Songs aan 3. Ga naar onderkant van het scherm en controleer of het vakje Automatically wrap words if needed wel aangevinkt is. Zo niet, dit alsnog doen Beelden projecteren zonder gebruik van EW 1 Wil je buiten het programma EW om iets, bv een filmpje, projecteren. Druk dan de windows-toets tegelijk in met de lettertoets p. 2 Je kunt dan schakelen tussen Uitbreiden (Normale stand voor EasyWorship, je ziet daarbij twee schermpjes naast elkaar ) en Dupliceren (stand waarin je iets wilt laten zien op het scherm zonder Easy Worship). 3 Vergeet niet om daarna weer terug te gaan naar Uitbreiden, ook weer door windowstoets tegelijk met de lettertoets p in te drukken Geen beeld tijdens projecteren 1 Als geen beeld wordt geprojecteerd staat een centrale instelling niet goed. Klik in menubalk van EW het beeldschermpje aan, je krijgt dan weer het menu Options 2 Ga naar Select Output Monitor en zet de Output Monitor op Secondary Monitor 11.8 Fouten in Beeldscherm. Ontstaat er links in het beamerbeeld een vertekening, dan staat de lettergrootte in de beeldscherminstellingen te groot. Deze mag maximaal 125% zijn. 15

16 11.9 Niet in gebruik zijnde bijbels verbergen op eigen computer Onder de tap Scriptures zijn een aantal bijbels opgeslagen. Wij gebruiken hoofdzakelijk de NBG51 en NBV. De overige bijbels kun je verbergen door op het zonnetje rechtsonder te klikken en de vinkjes verwijderen van de bijbels die je niet meer wilt zien Songs verwijderen uit de eigen EW-database op eigen computer 1 Sluit EW af 2 Ga naar Deze Computer en kies Documents and Settings 3 dubbelklik op All Users en dubbelklik op Gedeelde documenten 4 dubbelklik op Softtouch en dubbelklik op EasyWorship en daarna op Default 5 dubbelklik op Databases en dubbelklik op Data 6 Verwijder hier de songs die je kwijt wilt Let op: bovenstaande instructies zijn gebaseerd op Window XP. Voor Windows 7 kan de volgende weg bewandeld worden. 1 Ga naar deze computer en klik C:/users/public/documents/softtouch/EasyWorship 2 Klik door tot je bij data komt en kies daar welke bestanden je wilt verwijderen Post van Beamerteam op centrale adres bekijken 1 Open Internetbrowser en ga naar: webmail.oosterkerk.nl 2 Log in bij onze provider One.com met: 3 Type wachtwoord: oosterkerk (let op wachtwoord is hoofdlettergevoelig) Instellingen voor internet account voor beamerteam op je eigen computer Deze instellingen zijn gebaseerd op Outlook Express. Voor andere mail-pakketten gelden dezelfde instellingen zoals vermeld in de rechterkolom hieronder. 1 Ga in de werkbalk van Outlook Express naar Extra en klik aan Accounts 2 Ga naar tabblad 3 Klik mail.oosterkerk.nl aan (let op nooit als standaard instellen) 4 Klik eigenschappen 5 Je krijgt tabblad Algemeen 6 Naam waarmee je wilt verwijzen naar server: mail.oosterkerk.nl 7 Onder gebruikersgegevens 8 Naam: beamerteam 9 Organisatie: niets invullen 10 adres: 11 Antwoordadres: eigen adres intypen 12 Vakje Account opnemen bij berichtgeving: aanvinken 13 Ga naar tabblad Servers en vul in: 14 Servertype voor inkomende is: POP3 15 Inkomende (pop3): pop.oosterkerk.nl 16 Uitgaande (SMPT): mailhost.hetnet.nl 17 Server voor inkomende 18 Accountnaam: 19 Wachtwoord: oosterkerk 20 Vakje wachtwoord onthouden: aanvinken 21 Vakje voor deze server is verificatie vereist: aanvinken 22 Ga naar tabblad Verbinding 23 Hier niets invullen 24 Ga naar tabblad Beveiliging 25 Alleen in vakje Algoritme invullen: 3DES 26 Ga naar tabblad Geavanceerd 27 Bij uitgaande (SMPT) in vullen: Bij inkomende (pop3) invullen: Bij bezorging een kopie achterlaten vakje aanvinken 30 Vakje van server verwijderen invullen 15 dagen 31 Rest niet invullen 16

17 11.13 Computer op afstand overnemen Ga naar de website van: en download het programma en volg de aanwijzingen. Degene die je wil helpen moet eveneens deelnemen door op via uitvoeren het DESnr. over te nemen. Beide deelnemers kunnen via dit nummer communiceren. Let op dit programma is kwetsbaar voor pishing en andere aanvallen Samenvoegen schedules Via File-Import schedule is kan je twee of meer schedules samenvoegen. Hierdoor wordt het mogelijk onderdelen welke in één bepaalde schedule staan in je eigen schedule te importeren. Ook PowerPoint presentaties of onderdelen hiervan kun je zo in jouw eigen schedule plaatsen Tijdens beamerprojectie een oproep of mededeling doen Het kan voorkomen dat tijdens de dienst iemand moet worden opgeroepen, bijvoorbeeld dat een arts zich moet melden of een ouder zich moet melden in de Bagijnehof. In dat geval kan onderaan in het beeld een mededelingsregel worden geprojecteerd. Klik hiervoor in het live scherm het gele driehoekje met uitroepteken aan en kies Message Alert. Type de mededeling bv. Wil moeder van Jantje Verdriet zich melden in de Bagijnehof in het vakje Message en klik op Add. Via aanklikken van Show en Hide kan je de mededeling projecteren en weer verwijderen van het scherm. Via het scherm Options Alerts kun je deze tekst laten scrollen, ook kan je hier kleurachtergrond en lettertype veranderen Toepassen verschillende tekstgroottes in song Het is mogelijk een tekstregel in een song of tekst kleiner te maken. Reden hiervan kan zijn dat deze tekstregel ondersteunende informatie geeft en daarom kleiner dient te zijn dan de songtekst. Bijvoorbeeld de 1 e regel waarin wordt aangegeven welk lied en welk couplet wordt gezongen dient kleiner te zijn dan de songtekst. Ga via Edith Song in Schedule naar betreffende song en selecteer alleen de songtekst. Ga vervolgens naar het vakje Font Size en verhoog de korpsgrootte van de songtekst. Tijdens het vergroten zie je dat de regel met songinformatie kleiner wordt. Bij een vers met b.v. 6 regels tekst geeft een korpsgrootte van korps 45 een mooi verschil aan met de regel met songinformatie Foto of ander beeld in achtergrond plaatsen Er kunnen zich situatie voordoen dat je achter de songtekst of andere tekst een foto wilt plaatsen. Ga via Edith Song in Schedule naar betreffende song en selecteer alleen de song of het betreffende vers. Klik vervolgens het vakje background aan en klik op Background Designer, klik daar het vakje Background aan. Je krijgt schermpje met Fill Effects, klik daar op de tab Image en vervolgens op Browse. Zoek de afbeelding op die je wilt plaatsen en klik op Openen. Wil je weer terug naar de standaardachtergrond klik dan met de rechter muisknop op betreffende song in het schedulevernster en klik op Reset to Automatic Background Eigen schedule profiel opzetten Het is mogelijk een eigen profiel aan te maken waarin je jouw eigen gebruikersinstellingen kunt aangeven en waarin je ook je eigen database kunt vullen met de songs, scriptures, media, et cetera die jij specifiek gebruikt. Zo is het b.v. mogelijk een eigen Oosterkerkprofiel aan te maken waarin alleen die instellingen en informatie voorkomen welke in de Oosterkerk worden gebruikt. Mocht je hier, voor andere doeleinden, gebruik van willen maken dan kun je de vertaalde handleiding hiervan opvragen bij Pieter Apotheker. 17

18 11.19 Reserve afstandsbedieningen Reserve afstandsbedieningen liggen binnen in de elektrische kast van de beamerkast, achter het kostersdeel. Hiervoor heb je een andere sleutel nodig welke hangt op positie 10 van de sleutelkast bij de koster Zoeken in het nieuwe liedboek Waar vind je liederen die in oude of andere liedboeken staan in het nieuwe liedboek. Ga naar Je komt dan in een database waarin je twee invulregels vindt. Bij bron kies je via pijltje het liedboek van het lied wat je wilt opzoeken in het nieuwe liedboek. In het tweede invulvak nummer vul je het betreffende liednummer in. Onder zoekresultaat vind je het corresponderende nummer in het nieuwe liedboek. Wil je weten of en waar een lied uit het nieuwe liedboek in andere liedboeken voorkomt klik dan bij bron het liedboek 2013 aan en type het betreffende nummer in op invulbalk nummer. Het systeem geeft direct het nummer aan in welke liedboeken dit lied voorkomt Grote storing opheffen Bij een grote storing, bv. Als tijdens het opstarten de beaners en LCD-schermen niet opstarten kan het helpen de gehele installatie volledig uit te schakelen volgens de cheklists, zes minuten te wachten en alles weer volgens de checklisten in te schakelen. Dit hoofdstuk zal regelmatig worden aangevuld 12 Verkorte instructie inschakelen audiovisuele apparatuur Voor degenen die goed zijn ingevoerd blijft het van belang dat toch via de checklist wordt gewerkt. Voor deze medewerkers volgt hieronder een verkorte checklist die door hen kan worden aangehouden. Hiermee wordt bereikt dat handelingen in de juiste vorm en volgorde plaatsvinden. Afwijking van de aangegeven volgorde kan tot storingen leiden Verkorte checklist inschakelen audio apparatuur 1. Geluidsapparatuur inschakelen door in audiokast de schakelaar linksonder om te zetten. Audiokast hangt aan de muur achter de regietafel. 2. kerktelefoon inschakelen door groene knop in midden van audiokast in te drukken. Oplopende toon na 90 seconden geeft aan de internetverbinding werkt 3. Indien gevraagd CD in CD-speler van audiokast plaatsen en cd starten. Let op pas als de dienst begint op Play drukken. 4. Batterijniveau handmicrofoons controleren en in houder uitgeschakeld op avondmaalstafel leggen. Overleg met predikant of 1 of 2 microfoons nodig zijn. 5. Headset 1 wit controleren (groene lampje in oplader moet branden) op goede werking. Headset ingeschakeld aan predikant overhandigen, en hem evt. instrueren. Schakelaar van deze headset op kosterspaneel uitschakelen. 6. Microfoon avondmaalstafel aansluiten door microfoonplug op de contactdoos onder de tafel aam te sluiten en microfoon op werking controleren. 7. Controleer microfoon op de kleine preekstoel. 8. Geluidsregelaar op kosterspaneel op stand 5 zetten 9. Controleer of de luidsprekers in het gangpad nog richting kerkzaal wijzen (hoek met muur op graden) 10. Kleine videoscherm van bewakingscamera in de hal inschakelen 12.2 Verkorte checklist inschakelen beamer apparatuur 1. Sleutel nr. 9 uit sleutelkast bij koster halen 2. Hoofdschakelaar regietafel links in het kostersdeel inschakelen 3. Beamerschakelaar links in regiegedeelte inschakelen 4. Presentatie-switcher inschakelen en na 30 seconden op Camera zetten. 18

19 5. Camera s inschakelen door Powerknop en knop 1 en daarna Powerknop en knop 2 tegelijk in te drukken. LCD schermpjes in regietafel lichten op 6. Met Sanyo-afstandbediening de grote LCD-schermen aan weerskanten van de balkons inschakelen 7. Schakel de laptop in. Let op dat WiFi is uitgeschakeld (oranje lichtje op F12 moet branden). 8. Controleer via indrukken Windows-starttoets en de letter P of de laptop op uitbreiden staat. 9. Zet de presentatie-switcher op de laptopstand 10. Start het programma EasyWorship op de laptop. 11. Steek USB-stick waarop de schedule staat in de USB-poort van de laptop 12. Lees de schedule in en controleer of presentatie door de beamers correct plaatsvindt 13. Als de dienst op een dvd moet worden opgenomen schakel dan de DVD HDD recorder in met de rode knop op de afstandsbediening 14. Open klepje rechtsonder en start opname door de rode REC-knop in te drukken. Door op het vierkantje rechts van de REC-knop te drukken stop je de opname. 15. Zodra de predikant binnenkomt de headset inschakelen (bovenste knop op kosterspaneel indrukken) 12.3 Verkorte checklist uitschakelen audio- en beamer apparatuur 1. Op kosterspaneel Headset predikant direct na dienst uitschakelen 2. Als CD is opgenomen cd-speler afsluiten en CD aan koster overhandigen 3. Headset en microfoons innemen, controleren en weer opbergen of in laadstation plaatsen 4. Kerktelefoon in audiokast uitschakelen 5. Audiokast uitschakelen 6. Haal stekker uit het contact onder de avondmaalstafel en steek die in de aansluiting onder de preekstoel 7. Met Sanyo-afstandsbediening de beide LCD-schermen aan de balkons uitschakelen 8. Cameras uitzetten door powerknop en camera 1 knop in te drukken, idem voor camera Zet presentatieswitcher uit 10. Sluit programma EW uit via de functie exit 11. Via startknop windows de laptop uitschakelen en USB stick verwijderen 12. Schakel de beamerschakelaar in beamergedeelte uit (Let op: DVD-recorder aan laten staan) 13. Controleer of afstandsbedieningen in de houders staan. 14. Kopieer de in de DVD HDD recorder opgenomen dienst op een DVD-schijf en overhandig deze aan koster. Schakel de DVD HDD recorder niet uit. 15. Sluit het beamerdeel af met de sleutel 16. Schakel in het kostergedeelte de Hoofdschakelaar uit 17. Lever de sleutel van beamergedeelte in bij de koster of plaats deze op positie 9 van de sleutelkast. 13 Uitgebreide bedieningsinstructies voor de Geluidsinstallatie 13.1 De distributieverdeler img De distributieverdeler (foto 6) verdeelt de output van de hoofdvoorversterker over de kerktelefoon (foto 3H), de ringleidingversterker (foto1 nr.23), de CD-recorder (foto3l) en de dvd-recorder op de beamertafel (foto1 nr.23). Foto 6 laat zien wat de goede stand van de knoppen is. Deze tekst wordt nog aangevuld 13.2 De hoofdvoorversterker Tekst volgt nog 19

20 14 Overzichtsfoto s apparatuur met onderdelencodering Op de volgende pagina s worden foto s van de in de Oosterkerk toegepaste apparatuur weergegeven. Zij zijn een hulpmiddel bij het bestuderen van de diverse hoofdstukken. In de hoofdstukken worden, waar relevant, steeds bij de gebruikersinstructies nummercodes of letters vermeld die verwijzen naar de legenda op deze fotopagina s. 20

3.4.10 Instructies voor Beamerteam Oosterkerk 14-7-2012

3.4.10 Instructies voor Beamerteam Oosterkerk 14-7-2012 Handboek Oosterkerkgemeente 3.4.10 Instructies voor Beamerteam Oosterkerk 14-7-2012 A. In en uitschakelen van de apparatuur ( we stellen het op prijs dat u deze checklist ook echt gebruikt, dan kun je

Nadere informatie

Handboek Oosterkerkgemeente

Handboek Oosterkerkgemeente Handboek Oosterkerkgemeente 3.4.8 Bedieningsinstructie van de geluidsinstallatie 7 juli 2011 A. Versterkerkast B. Bedieningspaneeltje op de kosterbank: C. Bediening: Van boven naar beneden ziet u de volgende

Nadere informatie

3.4.10 Instructies voor Beamerteam Oosterkerk 21-10-2013

3.4.10 Instructies voor Beamerteam Oosterkerk 21-10-2013 Handboek Oosterkerkgemeente 3.4.10 Instructies voor Beamerteam Oosterkerk 21-10-2013 A. In en uitschakelen van de apparatuur (we stellen het op prijs dat u deze checklist ook echt gebruikt, dan kun je

Nadere informatie

Oosterkerk: BEDIENINGSINSTRUCTIE van de Geluidsinstallatie (8 juni 2012)

Oosterkerk: BEDIENINGSINSTRUCTIE van de Geluidsinstallatie (8 juni 2012) Oosterkerk: BEDIENINGSINSTRUCTIE van de Geluidsinstallatie (8 juni 2012) A. Versterkerkast Van boven naar beneden ziet u de volgende onderdelen in de geluidskast: Bovenste kast: A. Zender-microfoonontvanger

Nadere informatie

Handleiding EasyWorship 6

Handleiding EasyWorship 6 Handleiding EasyWorship 6 Voor gebruik in de Oosterkerk Zwolle Voor vragen en info bel: p.h.apotheker tel. 03804547967 Nieuw in Easyworship versie 6 Camera kan worden geïntegreerd met EW6, waardoor het

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

Parkinson Thuis Probleemoplossing

Parkinson Thuis Probleemoplossing Parkinson Thuis Probleemoplossing Probleemoplossing Fox Inzicht App In sommige gevallen kan er een handeling van uw kant nodig zijn om ervoor te zorgen dat de apps altijd ingeschakeld zijn. Dit zal voornamelijk

Nadere informatie

Handleiding Windows Movie Maker

Handleiding Windows Movie Maker Handleiding Windows Movie Maker Bent u van plan om een animatiefilmpje te maken in Windows Movie Maker? Maar u weet niet meer precies hoe dit moet? In deze handleiding staat het nog eens stap voor stap

Nadere informatie

Microsoft PowerPoint Basics Hoe maak je een presentatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen

Microsoft PowerPoint Basics Hoe maak je een presentatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen Als je weet wat er komt, wat inhoud betreft, kijken bij maken van een spreekbeurt, kunnen we praten over jouw PowerPoint presentatie. Je hebt in de klas de basis handelingen op de computer al geleerd zoals:

Nadere informatie

Handleiding. Marantz solid state recorder

Handleiding. Marantz solid state recorder Handleiding Marantz solid state recorder OPSTARTEN EN BASISOPSTELLING ONDERDELEN - het toestel - een adapter - een USB-kabel - een tafelmicrofoon - de flash card AANSLUITEN Opm: de gegeven beschrijvingen

Nadere informatie

Opnemen met Odeo. Inleiding

Opnemen met Odeo. Inleiding Opnemen met Odeo Inleiding In deze handleiding leert u hoe u hoe u uw stem kunt opnemen met de computer. Hiervoor hoeft u niets te downloaden en te installeren, u kunt alles online doen via de website

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2 Windows, inleiding Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2.1 Windows, een eerste verkenning In het vorige hoofdstuk heb je gezien wat een besturingssysteem is. Nu ga je werken

Nadere informatie

Handleiding Op Maat Wizard.

Handleiding Op Maat Wizard. Handleiding Op Maat Wizard. Met de Op Maat Wizard kun je zelf vullingen maken voor de verschillende werkvormen in het Op Maat programma. Wanneer je de software (Speler en Wizard) niet in je bezit hebt,

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

SimPhone. Handleiding Gebruik. Nederlands. Versie 3.0

SimPhone. Handleiding Gebruik. Nederlands. Versie 3.0 pc SimPhone Handleiding Gebruik Versie 3.0 Nederlands Gefeliciteerd met uw SimPhone! Wist u dat? U heeft 1 jaar lang gratis hulp en ondersteuning van een SimCoach! Bel of mail een SimCoach + 31 (0)20 422

Nadere informatie

Mail omzetten van POP naar IMAP. Geschreven door Bert Vos - Oog voor Omgeving Datum: 24 februari 2015

Mail omzetten van POP naar IMAP. Geschreven door Bert Vos - Oog voor Omgeving Datum: 24 februari 2015 Mail omzetten van POP naar IMAP. Geschreven door Bert Vos - Oog voor Omgeving Datum: 24 februari 2015 Inleiding. Iedereen die tegenwoordig een computer heeft, gebruikt ook wel de e-mail. Dit is in de meeste

Nadere informatie

Foto s en/of documenten via e-mail verzenden (als attached document)

Foto s en/of documenten via e-mail verzenden (als attached document) Foto s en/of documenten via e-mail verzenden (als attached document) INLEIDING In de nu volgende tekst wordt beschreven op welke manieren je een document (Word, Exel, Powerpoint) via E-mail als een attached

Nadere informatie

MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN

MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN Microsoft Outlook 2010 Laatste wijziging: 11 oktober 2012 HOUD U DE VOLGENDE GEGEVENS BIJ DE HAND: o Het betreffende mailadres en het wachtwoord van dat adres. GOED OM

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Studenten handleiding versie 1 juni 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media Upload...

Nadere informatie

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen.

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Aldi printsoftware downloaden en installeren Deel

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan...

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan... Handleiding Picasa Inleiding... 2 Verwijderen, verplaatsen en hernoemen... 2 Opzoeken... 2 Importeren... 3 Selecties maken... 3 Opslaan... 3 Markeren... 3 Bewerken... 3 Diavoorstelling... 4 Collage...

Nadere informatie

Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen.

Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen. Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen. Handleiding van Auteur: dapunt Juli 2007 handleiding: Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen. Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

Snel Start Gids Nederlands KINGSROAD4 KERKPRESENTATIE

Snel Start Gids Nederlands KINGSROAD4 KERKPRESENTATIE Snel Start Gids Nederlands Instructies voor installatie, set-up en basisgebruik van de software. KINGSROAD4 KERKPRESENTATIE WWW.KERKPRESENTATIE.NL Help is bereikbaar in de EasyWorship software. In het

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Examenmode op de HP Prime

Examenmode op de HP Prime HP Prime Graphing Calculator Examenmode op de HP Prime Meer over de HP Prime te weten komen: http://www.hp-prime.nl De Examenmode In deze bundel een beschrijving van de stappen die nodig zijn voor het

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Uitpakken Papier en folie laden Aansluiten Testen U kunt ook instructie video s and How To pagina s bekijken op www.idstation.eu Page 1 Uitpakken Installatie handleiding ID station

Nadere informatie

TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES. Pagina 1 van 8

TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES. Pagina 1 van 8 TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Handleiding apparatuur podiumzaal

Handleiding apparatuur podiumzaal DIENST STUDENTENACTIVITEITEN Handleiding apparatuur podiumzaal In de trechterzaal is de volgende apparatuur aanwezig: Projector Geluidsinstallatie (versterker + mengpaneel) DVD-speler Video-speler Loopmicro

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whisper380-computerhulp 2

Inhoudsopgave. Whisper380-computerhulp 2 Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp Datum: 23-11-2010 Inhoudsopgave Wat gaan we doen?...3 Wat hebben we nodig?...3 Downloaden van het programma:...3 Het programma registreren

Nadere informatie

Contents. GfK Internet Monitor v3 1

Contents. GfK Internet Monitor v3 1 Contents Handleiding GfK Internet Monitor versie 15.4... 2 Deel 1 (Installatie voor alle Windows versies)... 3 Deel 2 (Inschakelen op alle browsers)... 6 Deel 3 (Pauzeknop)... 8 Deel 4 (Inschakelen extensie

Nadere informatie

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION 1 / 24 1 Inleiding Deze verkorte handleiding beschrijft de meest gebruikte mogelijkheden voor het live bekijken van beelden, evenals het opvragen van opgenomen beelden. Mochten er vragen, opmerkingen of

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Docenten handleiding Versie 21 september 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media

Nadere informatie

Pinnacle studio 14. Workshop

Pinnacle studio 14. Workshop Pinnacle studio 14 Workshop Inhoud De interface... 2 Project... 2 Film samenstellen... 4 Overgangen... 4 Titels... 5 Geluid... 6 Filmfragmenten aanpassen.... 7 Menu s Maken... 9 DVD s Branden... 11 De

Nadere informatie

Handleiding galerij.

Handleiding galerij. Handleiding galerij. Inloggen: Allereerst moet je inloggen op de website. Ga hiervoor in de rechterkolom naar beneden naar het menu Log in (onder de buienradar) Vul je gebruikersnaam en password in. Vink

Nadere informatie

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken Om het online programma te kunnen gebruiken het je een account nodig. Wat heb je nodig om een account voor Photo Collage te kunnen aanmaken: Username (gebruikersnaam) Email account Password (wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding GPS tracker.

Handleiding GPS tracker. Handleiding GPS tracker. Hartelijk dank voor het huren van een GPS-tracker voor uw geadopteerde hondje. INHOUD: 1. Wat wordt er allemaal geleverd bij de GPS-Tracker. 2. Opladen van de Batterij. 3. In en

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs Cursus Gmail Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Gmail April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

Cursus Powerpoint 2003

Cursus Powerpoint 2003 1a. Een presentatie opzetten Cursus Powerpoint 2003 Open Powerpoint en klik linksboven op Bestand en vervolgens op Nieuw. Rechts opent zich het menuscherm Nieuwe presentatie met daarin diverse opties om

Nadere informatie

Handleiding Hosted Exchange

Handleiding Hosted Exchange Handleiding Hosted Exchange Toelichting In deze handleiding worden verschillende mogelijkheden en instellingen van Hosted Exchange aan u uitgelegd. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio

Nadere informatie

Gebruikershandleiding TV-ontvanger. Versie: Oktober 2017 Onder voorbehoud van wijzigingen Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Gebruikershandleiding TV-ontvanger. Versie: Oktober 2017 Onder voorbehoud van wijzigingen Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend Gebruikershandleiding TV-ontvanger Versie: Oktober 2017 Onder voorbehoud van wijzigingen Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend VOORKANT TV-ONTVANGER Op de voorkant van de TV-ontvanger kunnen

Nadere informatie

ICT -idee 1. Zo maak je een mindmap met Popplet. Zo maak je een account. Zo log je in op Popplet. Zo maak je een nieuwe, nog lege, Popplet.

ICT -idee 1. Zo maak je een mindmap met Popplet. Zo maak je een account. Zo log je in op Popplet. Zo maak je een nieuwe, nog lege, Popplet. 1 Zo maak je een mindmap met Popplet. Met Popplet kunnen mindmaps gemaakt worden en gedachten snel in tekst en beeld worden omgezet. Popplet werkt snel, eenvoudig en efficiënt. Met Popplet maak je Popplets.

Nadere informatie

Je email-programma configureren

Je email-programma configureren Email configureren 1 Je email-programma configureren Om de tweede belangrijke functie van het Internet te kunnen gebruiken moeten we onze email configureren. Er zijn ook hier verschillende programma s

Nadere informatie

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007 Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007 1. Raster en hulplijnen Klik met rechter muisknop in een lege dia Klik in het afrolmenu op Raster en hulplijnen en stel onderstaande eigenschappen in 2.

Nadere informatie

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies.

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies. Welkom Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale boeken

Nadere informatie

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 10 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1 Handleiding Yvonne Rijks-Waardenburg Tine Strikkers Christel van de Steenoven-Livius 1 Inhoud 1. Inloggen SharePoint 3 2. Groepspagina bewerken ` 4 3. Foto s 3.1 Foto s uploaden 8 3.2 Foto s bewerken 10

Nadere informatie

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie.

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. 1 Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. Umapper maakt het mogelijk om een eigen tintje te geven aan aardrijkskundige kaarten, ze te voorzien van informatie en ze interactief te maken.

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP.

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Datum: 05-01-2010 Door: B. Boonstra / J. Brouwer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1.0 DE SOFTWARE EN DE INSTELLINGEN... 4 1.1 DOWNLOADEN....

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Verkorte handleiding 1200MX

Verkorte handleiding 1200MX Verkorte handleiding 1200MX Systeem opstarten 1. Ieder keer als u de recorder opstart wordt u gevraagd een geldige gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. 2. Vul dan een geldige gebruikersnaam en de

Nadere informatie

PowerPoint Instructie. Een presentatie maken met gesproken commentaar

PowerPoint Instructie. Een presentatie maken met gesproken commentaar PowerPoint Instructie Een presentatie maken met gesproken commentaar Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Geluidsinstellingen m.b.t. microfoon in Windows 7... 1 3. Stap voor stap: gesproken commentaar toevoegen...

Nadere informatie

gebruikershandleiding

gebruikershandleiding PARKSTAD ENTERTAINMENT gebruikershandleiding Karaoke sets type 1 & type 2 Inhoud 1. Installatie 2. Opstarten en bediening 3. MP3 speler (BPM Studio) 4. Overige programma s 5. Overige configuraties 6. Storing

Nadere informatie

MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN

MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN Microsoft Outlook 2007 Laatste wijziging: 11 oktober 2012 HOUD DE VOLGENDE GEGEVENS BIJ DE HAND o Het betreffende mailadres o Het wachtwoord van dat adres GOED OM TE WETEN

Nadere informatie

Handleiding installeren en wijzigen emailhandtekening

Handleiding installeren en wijzigen emailhandtekening Handleiding installeren en wijzigen emailhandtekening Inleiding Met behulp van een script kun je automatisch een handtekening plaatsen onder al je emailberichten. Je bericht komt er dan zo uit te zien:

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Informatie gebruik Digi Bord

Informatie gebruik Digi Bord Informatie gebruik Digi Bord Aan de slag Schakel de pc en de beamer aan en het bord is te gebruiken. Het bord hoeft u niet apart aan te zetten. De pen is nu alleen te gebruiken als muis. Beamer De beamer

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

Audiobestanden. maken. Inleiding

Audiobestanden. maken. Inleiding maken Audiobestanden Bron afbeelding: http://web.uvic.ca/hcmc/clipart/ Inleiding In deze handleiding leert u hoe u digitale audiobestanden kunt creëren en hoe u streaming audiobestanden van een website

Nadere informatie

Handleiding voor de installatie van Robobridge

Handleiding voor de installatie van Robobridge Handleiding voor de installatie van Robobridge Dit is de weg die ik gevolg heb. Mijn computer draait op het besturingssysteem Windows XP(32bits). Bij andere systemen kunnen kleine verschillen voorkomen.

Nadere informatie

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Dit stappenplan kunt u gebruiken als u een nieuwe computer heeft aangeschaft om een oude computer te vervangen. Er is een ander document voor de

Nadere informatie

1 Een presentatie bekijken

1 Een presentatie bekijken 1 Een presentatie bekijken PowerPoint is een programma om presentaties te maken. In dit hoofdstuk leer je om een bestaande presentatie te bekijken. Ook maak je enkele wijzigingen in een bestaande presentatie.

Nadere informatie

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

ANIMATIE S MAKEN Les 1 Les 2 Les 3 Les 4

ANIMATIE S MAKEN Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 ANIMATIE S MAKEN Les 1: uitleg animatie maken, verhaal maken en storyboard Les 2: foto s maken voor de animatie Les 3: foto s aanpassen en een gif bestand maken Les 4: filmpje bewerken met MovieMaker en

Nadere informatie

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Productinformatie... 3 I-1. Inhoud van de verpakking... 3 I-2. Voorzijde... 3 I-3. LED-status... 4 I-4. Switch statusknop... 4 I-5. Productlabel...

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Werk je met Windows XP? Hoewel Windows 7 dan geen upgrade-installatie ondersteunt, kun je toch eenvoudig van Windows XP naar Windows 7 overstappen

Nadere informatie

SKYPE, de goedkope manier van communiceren via internet (VOIP) Voor allen die willen weten hoe je Skype moet installeren en instellen op je PC.

SKYPE, de goedkope manier van communiceren via internet (VOIP) Voor allen die willen weten hoe je Skype moet installeren en instellen op je PC. SKYPE, de goedkope manier van communiceren via internet (VOIP) Voor allen die willen weten hoe je Skype moet installeren en instellen op je PC. Ik zal je nu stap voor stap vertellen hoe je dat moet doen.

Nadere informatie

Stappenplan Website de Palster. Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders.

Stappenplan Website de Palster. Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders. Stappenplan Website de Palster Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders. 1 Inhoudsopgave: Titel bladzijde Aanmelden op de website 3 Foto s in het fotoboek

Nadere informatie

Stap 1: csv-bestand opslaan U slaat het adresboek van Windows Live Mail als volgt op in een csvbestand:

Stap 1: csv-bestand opslaan U slaat het adresboek van Windows Live Mail als volgt op in een csvbestand: Van Windows Live Mail ( WLM ) overstappen naar Thunderbird: Om gegevens vanuit WLM te gebruiken maak je eerst een z.g.n. CSV bestand aan. Dat is het adressenbestand. Een csv-bestand is een tabel waarin

Nadere informatie

Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen

Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen Versie oktober 2008 Handreiking Instellen van het KansPlus e-mailsjabloon (huisstijl) in Outlook

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Stap 2 Je template invullen

Stap 2 Je template invullen Stap 2 Je template invullen Allereerst in stap 2 gaan we onze template ophalen. Die staat op www.alphamegahosting.com/516, ook de uitleg is daar te vinden. Je kunt hem vanaf daar downloaden en op je bureaublad

Nadere informatie

Fontys Hogescholen - KLC Sittard

Fontys Hogescholen - KLC Sittard LET OP! Als je je bestanden wilt verzekeren tegen verlies, dan dien je zelf back-ups te maken. Het kan namelijk altijd gebeuren dat een harde schijf crasht of andere onvoorziene gebeurtenissen zich voordoen.

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.2.5... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie