Artikel 11. Samenspel twee partijen (STP)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 11. Samenspel twee partijen (STP)"

Transcriptie

1 Artikel 11 Samenspel twee partijen (STP) Scoren. Liefst zoveel mogelijk. Yes! Dat geeft de kick! Balbezit afronden met lay ups (dunken mag ook) en driepunters.omdat een speler met de bal reglementair slechts twee stappen is toegestaan, moet hij samenspelen om vrij te komen. Binnen samenspel twee partijen, zeg drie-tegen-drie, zijn er de twee-tegen-twee en één-tegen-één confrontaties (aanval tegen verdediging). Het is een doorgaand gevecht waarin het initiatief kan wisselen. Samenspel is tijd- en plaatsgebonden. Timing en spacing spelen in alles een rol. De hoogste scoringspercentage plekken op het veld liggen onder het bord. Daar vrij komen is cruciaal. Bewegen is vereist, en dat niet alleen vanwege de drieseconden regel. Kansen mogen niet stranden in een wirwar van medespelers. Positiespel is basis om vrij te komen. Combinatiespel het volgend hulpmiddel. De introductie van de driepuntslijn veel bijgedragen aan een grotere spreiding van het positiespel. Acties van spelers met bal (MB) zijn in hoge mate interactief met acties van spelers zonder bal (ZB). 1. Passen en vrijlopen: in-uit (naar binnen én buiten bewegen), backdoor ; maar ook 2. penetreren en vrijlopen penetratie = wijd!.) Ik wil het hier in deze volgende stap na Positiespel (standaardpakket 1) hebben over het samenspel in twee partijen (STP). Samenspel in twee partijen (ook wel Keep Away genoemd) is positie- en combinatiespel (nog zonder rebound en afwerken op doel). Aanval en verdediging hebben een gelijk aantal spelers. Volledig basketball is een spel van vijf-tegen-vijf, waarbinnen zich één-tegen-één situaties voordoen. Maar ook twee-tegen-twee, drie-tegen-drie, of vier-tegen-vier. Ook hier binnen weer één-tegen-één. Niets wat in vijf-tegen-vijf voorkomt is ook al niet te vinden in twee-tegen-twee, drie-tegen-drie, of vier-tegen-vier. Drie vormen samenspel twee partijen: Diagram 1: Keep Away twee-tegen-twee Organisatie: Twee tegen twee is de basis van samenspel. Acties MB en ZB kunnen hier op elkaar worden afgestemd. Twee tegen twee is al geschikt om met spelertjes van Onder 10 aan de slag te gaan. Ze zien al meer dan één medespeler in het spel en zijn al niet meer zo louter op de bal en zichzelf gericht. Het vrijlopen (ZB) kan hier worden benadrukt. Vooral de grootte van het speelveld is hier maatgevend voor het hanteren van de moeilijkheidsgraad. Uiteraard biedt het vrijkomen op een half tennisveld meer mogelijkheden dan op een half badmintonveld. Het idee van kiekeboe kennen alle kinderen (zoek een positie achter de verdediger en reageer op het moment dat hij zijn hoofd draait (zie het pijltje in diagram 1). (Nb Voor topspelers is twee tegen twee in kleine ruimte - zeg een veldje van vier bij vier meter - ook geschikt. Het betekent super grote druk op de bal en super hoge druk op de ontvanger (vanwege de beperkte ruimte). Aanspeelbaar zijn betekent hier niet rondtollen, maar contact maken en met de andere hand een pass doel aangeven. In deze omstandigheid wordt de dribbel levend kunnen houden vitaal.)

2 Diagram 2: Keep Away drie-tegen-drie in afgebakende ruimte Organisatie: Er komt nu een extra afspeelmogelijkheid bij voor de balbezitter (MB). Bovendien is er naast het op eigen kracht vrijlopen nu de interactie tussen de twee spelers zonder bal mogelijk (kruisen, screenen) Diagram 3: Keep Away vier-tegen-vier in afgebakende ruimte Organisatie: Half volleybalveld (en met meer bekwaamheid achtervak volleybalveld) is geschikt voor vier tegen vier. Een beginopstelling is gewenst. Vandaaruit positie- en combinatiespel. In principe zijn in STP aanval en verdediging hier gelijk toegerust. Directe spelbedoelingen zijn: overspelen en onderscheppen. Er wordt dus afgezien van schieten op de basket en dat verhinderen. Ook de rebound speelt geen rol. De acties en reacties tussen aanval en verdediging leveren echter snelle omschakelingen. Transities van balbezit en niet- balbezit tussen de twee partijen. Het is aanvankelijk aan te bevelen aanvallend een eerst globale opstelling (alignment) in acht te nemen. Hiermee wordt de ruimtelijkheid (spacing) van het aanvalsspel een eerste handvat gegeven. Ga bijvoorbeeld uit van een vierkant (four out) met in elke hoek van een half veld een speler gepositioneerd. Dobbelsteen (getal vijf = 2-1-2) kan ook (met één speler in het midden. Bij enige bekwaamheid is het weer mogelijk de snelle omschakelingen (van aanval naar verdediging en omgekeerd) in te passen. Spelers geven de geschiktheid zelf aan.

3 Diagram 4: Four out met hoge post/ aanval In de oefenstof die tot samenspel twee partijen opbouwt kan een onderscheid worden gemaakt tussen: 1. voorbereidende Fundamentals: Het betreft bij de Fundamentals vooral de technieken van vangen/ passen en dribbel/dive en de verbindingen ertussen. 2. basale coördinatie: Inoefenen van coördinatie tussen speler MB en spelers ZB. Binnen het aantal spelers van een groep in STP is het denkbaar vrij of meer schematisch op basis van principes of afspraken het spel MB en ZB meer structuur te geven. Een voorbeelden? A. Vrijlopen op basis van een matrix B. Na pass naar medespeler naar vastgestelde positie bewegen, bijv. weg snijden naar verste hoek veld. Zoals in elke artikel zijn de oefeningen in dit standaardpakket 2 ook beschikbaar (zie oefenstof onderaan). Met name op basis van de interactie van speler(s) met bal (MB) en zonder bal (ZB) - binnen het eigen team - wordt de kwaliteit van samenspel bepaald. (In de beleving van spelers ontsaat een nieuwe balans. Ze leren tegelijkertijd het één-tegen-één aangaan te combineren met het oog hebben voor medespelers.) Het precieze verhaal hoeft aanvankelijk voor kinderen nog niet scherp omlijnd te zijn, niet meer dan globaal duidelijk, om hen onderling te motiveren de spelbedoeling uit te voeren. Zo is STP Passes tellen een simpele opdrachtvorm om in een afgebakende ruimte te combineren, te bewegen en de interactie vergroten. Overspelen en daarnaast het driven naar de sweet spot liggen aan de basis van de oorsprong van een (eenvoudige) driving-passing aanval. Of de spelers hierbij onmiddellijk oog hebben voor de werkende principes (ruimte bijvoorbeeld) en de consequenties ervan is vers twee. Hulpmiddelen kunnen zijn: 1. de vloer in vlakken of sectoren te verdelen; 2. met paaltjes een cirkel markeren; 3. met pylonen of matjes posities markeren en begrenzen; 4. Aanval en verdediging in onderscheiden tenue laten werken. Met geduld kan veel worden bereikt. De grondslag van fundamenteel lesgeven wordt hierin meteen aangeboord. Vrijlopen blijkt heel moeilijk, vereist feeling, want spelers hebben zonder uitzondering de neiging andere spelers in de weg te lopen (vooral als ze teveel alleen met eigen man en bal bezig zijn). Als een speler wegloopt uit de drukte ontstaat er ruimte. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Anders gezegd, bewegen en ruimte moeten in balans zijn! Samenspel in twee partijen is dus een aanvallende oefening die spelers leert zelfstandig na te denken hoe de druk te omzeilen! Het geeft de lesgever de kans spelers situaties aan te reiken en hier een zekere opbouw in aan te brengen. Dat wil zeggen: de grondslag is steeds in beperkte ruimte gecontroleerd leren passen en/ of dribbelen. De moeilijkheidsgraad varieert en leert spelers bij verschillende weerstanden de juiste keuzes te maken. De mate van weerstand leert ze in balbezit niet alleen direct en alert aan te vallen, maar ook controle te bewaren. Hoe sneller een speler in staat is te beslissen, des te eenvoudiger hij de druk kan vermijden. Natuurlijk is een medespeler aanspelen niet hetzelfde als een tegenstander uitspelen. In deze oefeningen leren de speler zijn concentratie richten op het tot stand brengen van zekere acties, zekere passes met laag risico maar ook gecontroleerde drives.

4 Hij ontmoet hierin allerlei spontane problemen: traps (als twee verdedigers het op hem in balbezit gemunt hebben), sagging defense (als ze juist van hem afstappen in een soort zone), of schijn manoeuvres. Het doel is hierbij niet aan chaos te doen. Altijd een idee te hebben hoe de druk te omzeilen! Soms de tegenstander voor (of te snel af) zijn (randje haast) op andere momenten de druk opzoeken. Eigenlijk leren de spelers van hun eigen ervaringen het meest. De lesgever die dit begrijpt komt het verst. Het enige wat voor de lesgever in basketball niet te tolereren valt, is het stilstaan in de aanval. Wat zijn de punten die samenspel twee partijen zoals hierboven beschreven vereenvoudigen ten opzichte van volledig spel? In de eerste plaats wordt er geoefend zonder de basket. (het schieten wordt geëlimineerd.) In de tweede plaats de rebound. Misschien is dat iets minder motiverend, omdat de verbinding naar het afrondend schot ook een spannend element is. Maar anderzijds neemt het ook een flink stuk van de concentratie weg. Concentratieruimte die nu vrijkomt voor positiespel. Daarbij wordt hier de spelbedoeling om vrij te komen minder beperkt in de zin dat het niet in de context van de eigen shooting range moet gebeuren. Deze vereenvoudiging maakt het bewegen zonder bal (ZB) meer rudimentair. Back to basics dus. I. Samenspel twee-tegen-twee op half badmintonveld De ruimte (half badmintonveld) is hier uiterst schaars. Daarom is het zaak dat de spelers hier oordeelkundig mee om springen. MB is het van belang de dribbel levend te houden in één-tegen-één. ZB wordt het ruimtes afschermen en met de buitenhand een target aangeven sterk benadrukt. Veel bewegen leidt tot weinig. Centraal post up punt is het snijpunt van de diagonalen in het centrum. Vanuit de sweet spot kan een pin out worden gemaakt door de ontvanger. Ook hier is de Drie vragen methode een gepaste leiddraad voor het toetsten van de logica van spelbeslissingen. Diagram 5: Keep Away twee-tegen-twee in afgebakende ruimte. II. Samenspel drie-tegen-drie in grote cirkel met trap In deze organisatie vragen we de verdedigers de speler met bal te double teamen. Uiteraard is de opstelling een driehoek. Het snel herkennen van de één-tegen-één overgaand in een trap verlost de aanval van veel problemen. Het devies luidt versla de trap voor dat hij er is! Dribbel liever niet in de mond van een krappe double teaming, tenzij het duidelijk is dat er een makkelijke pass mogelijk blijft. Of dat de ontvangers in een goede positie zijn om een makkelijke pass te ontvangen. Het liefst niet springen vlak voor de pass. De getimede pass verdient de voorkeur. Aanvallen zonder forceren. Deze oefening is zo goed omdat hij de spelers leert de zekere pass in een klein overbevolkt stuk van het veld te volbrengen. Het vinden van de zekere, bewuste oplossing is kenmerkend voor de speler(s) met controle. Zij weten de drukte te omzeilen.

5 Diagram 5: STP drie-tegen-drie met traps III. Samenspel vier-tegen-vier achtervak volleybalveld Opstelling in een vierkant. In elke hoek een aanvaller, ruimte in het midden (sweet spot). Aanval van vrije ruimtes: dribbel-drive en pass. Passes tellen. Elke play (drive of pass) heeft een begin en eind, en beiden moeten kloppen. Geen sinecure. Dribbel benutten om bal levend te houden. Driven om de sweet spot aan te vallen. Passfakes om verdediging te beoordelen. Accent op de vormvereisten van de techniek: hard en gecontroleerd. Passes zijn zuiver en strak. Elke stuit is hard en onmiddellijk de controle in de ontvangende hand. De lesgever kan niet anders dan mooie plays prijzen. Enerzijds de drive/pass, anderzijds de catch: aan beide kanten. Vangen moet foutloos! Maar kan dat ook? Ook de moeilijke bal gevangen? In theorie kan de lesgever fouten op twee manieren benaderen. In objectieve zin is een fout een fout! In relatieve zin niet: alle fouten zijn gelijk, maar sommige fouten zijn minder gelijk dan andere. In de wijze waarop de coach met name de fouten behandelt toont hij zijn subjectieve zijde. Hij toont hierin de scheidslijn tussen de door hem gedoogde fout en de niet geaccepteerde. Diagram 6: Keep Away vier-tegen-vier in afgebakende ruimte Samenspel vijf-tegen-vijf half volleybal veld Opstelling? In een dobbelsteen. Vier in de hoeken en een speler centraal in het midden.

Technisch Ontwikkel Plan SPRINGFIELD

Technisch Ontwikkel Plan SPRINGFIELD Technisch Ontwikkel Plan SPRINGFIELD 1 Vooraf Bij het opstellen van een technisch en tactisch plan is het noodzaak een bepaald doel voor ogen te hebben dat richtinggevend is voor de te verwerken vaardigheden.

Nadere informatie

Les 1.1 - Balvaardigheid

Les 1.1 - Balvaardigheid Les. - Balvaardigheid TOELICHTING Dit is de ideale les om kennis te maken met een groep. De organisatie is heel simpel en de les nodigt uit tot grote intensiteit. Alle werkvormen zijn zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

BRIEFING BONDSSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2014-2015

BRIEFING BONDSSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2014-2015 BRIEFING BONDSSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2014-2015 Het nieuwe seizoen is weer aanstaande dus is het van belang afspraken te maken die gelden voor alle bondsscheidsrechters vanaf de eerste competitiewedstrijd

Nadere informatie

Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining

Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining Regelmatig worden er vragen gesteld over conditietraining bij de jeugd. Trainers hebben als snel de neiging om de jeugd extra sprints te

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

inhoudsopgave Instructeurshandleiding Indoor Voorklimmen versie 1.0

inhoudsopgave Instructeurshandleiding Indoor Voorklimmen versie 1.0 inhoudsopgave Inleiding Opzet en doel cursus Opbouw van de lessen 3 5 9 1 Introductie 11 1.1 Indoor voorklimmen 11 1.2 Ethiek bij het indoor voorklimmen 11 1.3 Mogelijkheden na indoor voorklimmen 12 1.4

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Op school. speel ik handbal! Jij ook?

Op school. speel ik handbal! Jij ook? Op school speel ik handbal! Jij ook? 2 Inhoud Handbal op school 3 Een handballeerweg ontwerpen 5 Leerstofopbouw 5 Een spelgerichte methodiek 7 Waarom op twee doelen spelen? 9 Speelregels 9 Leerstofafbakening

Nadere informatie

Tafeltennis in een ander jasje

Tafeltennis in een ander jasje In deze bijlage worden tal van ideeën gegeven voor het inrichten van een uitdagende gymles. Maak je eigen selectie van ideeën die passen bij jouw doelgroep, jouw lesdoel of de leerbehoefte van je leerlingen.

Nadere informatie

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN bij verbetertrajecten ARTIKEL Rekenbeleid Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde Inleiding Streven naar hogere leeropbrengsten Schoolteams zijn niet altijd

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

H. De samenwerking tussen de linies

H. De samenwerking tussen de linies H. De samenwerking tussen de linies D-pupillen spelen voor het eerst met 3 linies. De samenwerking tussen deze linies is heel belangrijk voor de opbouw van het spel en het creëren van kansen. h. De samenwerking

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie