CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : Mobiel : adres : Geboortedatum : PROFIELSCHETS Rob heeft vanuit een stevige ICT en Bedrijfskunde opleiding ruim 30 jaar ervaring in het managen van verandertrajecten binnen organisaties op het raakvlak van diverse bedrijfsprocessen en ICT. Deze trajecten spelen zich af binnen complexe en politiek gevoelige omgevingen (profit en non-profit). Sinds 2002 voert hij dit soort opdrachten uit als zelfstandig interimmanager. Hij wordt gevraagd voor transitieen/of migratietrajecten die veranderingen voor de organisatie inhouden én veelal nieuwe werkwijzen voor de betrokken medewerkers betekenen. Hij heeft daarbij ook goed inzicht in de implementatie aspecten van (technische) ICT oplossingen en heeft ervaring met selectie en aansturing van (externe) leveranciers. Hij neemt graag het initiatief en zoekt daarbij de samenwerking met anderen. Teambuilding en het laten excelleren van professionals op hun eigen vakdiscipline door taak- en mensgerichte aansturing zijn pijlers onder het succes van zijn opdrachten. Hij is sterk gericht op het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Pragmatisch en doortastend handelen vormen daarbij een belangrijke sleutel. Immers: als je vandaag niets doet, weet je zeker dat er morgen niets zal zijn. WERKERVARING INTERIM MANAGER 2013 tot heden Senior Project Manager Gemeente Utrecht, Utrecht Verantwoordelijk voor de uitvoering van een achttal ICT projecten rond digitalisering van bedrijfsprocessen, inrichting van zaakgericht werken, procesherontwerp, standaardisatie van software, software asset management, realiseren van de technische voorziening voor elektronisch berichtenverkeer (o.a. facturen). Europese aanbesteding Afspraak en Klant Verwijs Systeem voor het nieuwe stadskantoor. Directe aansturing van 5 projectleiders, Hiërarchische lijn naar Clustermanager binnen Informatie Voorziening, Functionele lijn met Programmamanager uit de CIO Office. CV Rob Kool (maart 2014) 1

2 Persoonlijke Ervaring: Een grote diversiteit van projecten vraagt om een strakke aansturing op de besteding van middelen en continue monitoring van de beoogde projectresultaten in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen. Resultaten: Nieuwe release mid-office, Dienstverleningsprocessen in Digitaal Loket, E-facturatie via Logius/Digipoort, Afronding en doorstart van diverse andere projecten. Portfoliobudget: ± ,= tot 2012 Project Manager Verantwoordelijk voor substantiële kostenverlaging van uitgaande poststromen. Implementeren logistieke processen over meerdere organisatieonderdelen, Bouw van een vernieuwd Output Management systeem, Migratie naar nieuwe leverancier (Sandd). Persoonlijke Ervaring: De opdracht, welke er in eerste instantie simpel uitzag, bleek veel belangenpartijen te kennen. Voor het succesvol afronden hebben mijn communicatieve vaardigheden de doorslag gegeven. Resultaten: Besparing van ,= op jaarbasis op postverzending. Projectbudget: ,= 2010 tot 2011 Project Manager Implementatie nieuwe werkwijze rond het UWV Document managementsysteem. Registratie en workflow met Sharepoint. Opstellen Project Initiatie Document, Aansturen multidisciplinair team van ± 15 leden, Afwegen functionele, technische en organisatorische aspecten, Creëren draagvlak voor wijzigingen in het systeem ( gebruikers). Persoonlijke Ervaring: De grootste verbeteringen zijn bereikt door divisies samen te laten werken. Afspraken en begrip voor elkaars verantwoordelijkheden lagen daaraan ten grondslag. Resultaten: Uniform ingericht beheerproces, verhoogde klanttevredenheid, en verkorting doorlooptijd. Projectbudget: ,= 2010 Business Consultant ICT Strategie Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Deventer Advisering over transitie naar nieuwe ICT strategie en architectuur. Analyseren voorgestelde plannen in het licht van bedrijfsstrategie, Interviews met MT leden en medewerkers, Opstellen advies en presentatie aan directie. Persoonlijke Ervaring: De keuze voor een ICT architectuur kan onlogisch uitvallen als de feitelijke bedrijfsstrategie onvoldoende is doordacht. Resultaten: De GD heeft haar voorgenomen ICT strategie aangepast. CV Rob Kool (maart 2014) 2

3 2009 tot 2010 Project Manager Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), Den Haag Gebruikersbegeleiding financieel systeem (Oracle) voor crediteuren administratie. Opstellen implementatieplan, Organiseren opleidingstraject voor gebruikers van het systeem, Voorbereiden en begeleiden van de implementatie binnen de fusieorganisatie van de NVWA (nu: Nederlandse VWA). Persoonlijke Ervaring: Het is mogelijk om een procesverandering door te voeren binnen de druk van een fusie als er voldoende aandacht is voor de persoonlijke en vakmatige begeleiding van medewerkers. Resultaten: Volledige digitale en centrale verwerking van facturen. Projectbudget: ,= 2008 tot 2009 Business Consultant projectportfolio Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), Den Haag Invoering nieuwe wijze van project control (voor lopende en nieuwe projecten). Selectie van projecten uit de verschillende inspectiediensten, Beoordeling tegen het totale beschikbare budget, Opzetten van een projectbureau binnen de nieuwe ICT afdeling van de fusie organisatie (nvwa). Persoonlijke Ervaring: Deze opdracht vroeg het nodige incasseringsvermogen t.a.v. wisselende aansturing en discussies over de te volgen koers. Resultaten: Er is een afstemming bereikt over de belangrijkste uit te voeren projecten. Binnen het gevormde projectbureau is een methodiek vastgelegd om de uitvoering te bewaken tot 2008 Project Manager / Business Consultant Gemeente Den Haag Verantwoordelijk voor de migratie naar een nieuw grootboek van Oracle EBS. Opstellen advies voor nieuw in te richten applicatie- en gegevens architectuur. Opstellen projectplan, Aansturen van projectteamleden van externe partijen, Uitvoering van het project. Persoonlijke Ervaring: Ondanks het ontbreken van specifieke vaktechnische kennis (Oracle) heb ik grip op het project gekregen door op cruciale posities de juiste mensen te benoemen. Resultaten: De migratie met als harde deadline (start boekjaar) is op tijd afgerond. Ook het advies is aangenomen. Projectbudget: ,= 2006 tot 2007 ICT Manager Europool System, Leidschendam Leiding geven aan de ICT afdeling van Europool. CV Rob Kool (maart 2014) 3

4 strategische en operationele aansturing van de ICT afdeling, onderhouden van de internationale (West-Europese) contacten, implementatie van nieuw logistiek bedrijfssysteem (maatwerk), onderhouden leveranciers en outsourcingsrelatie met leverancier, onderhouden bedrijfsinformatie/datamanagement in Sharepoint selectie nieuwe manager in vaste dienst. Persoonlijke Ervaring: Voor het eerst gewerkt binnen een relatief kleinschalige ICT omgeving. Dat betekende aandacht van patchkast tot de Europese uitrol van het ERP systeem. Resultaten: Strakkere aansturing van (externe) ICT leverancier, aanstelling opvolger in vaste dienst. Afdelingsbudget (incl. ERP project): ,= 2005 tot 2006 ICT Manager (Service Delivery) Leiding geven aan de afdeling Verwerkings Infrastructuur. Afbouw ICT diensten bij bestaande leveranciers, Transitie van applicaties naar IBM in kader van nieuw outsourcingcontract, Werving en selectie nieuwe medewerkers voor de afdeling. Persoonlijke Ervaring: Een goede wederzijdse relatie is een betere garantie voor succes dan harde contractuele afspraken. Resultaten: Eerste applicaties succesvol overgedragen waarmee de basis is gelegd voor een goed vervolg (dat nog een aantal jaren zou lopen). Afdelingsbudget (incl. transitie naar IBM): ,= 2005 Project Manager Voorbereiding van de aanbesteding voor systeemontwikkeling. Uitvoeren marktverkenning, Opstellen programma van eisen tot 2005 (Operationeel) Programmamanager Uitvoering programma Generieke Software Producten (GSP). Leiding geven aan 4 projecten met totaal ± 100 medewerkers o Input-, Outputmanagement, Workflow, Inter- en intranet, Structureren van het programma (planning, oplevering van producten) tot 2004 Business Consultant Gemeente Amsterdam Zuidoost Transitie van een vakmatige naar een klantgerichte organisatie. Opstellen stappenplan, Aansluiten bij de interactieve dienstverlening van de centrale stad. CV Rob Kool (maart 2014) 4

5 2003 tot 2004 Project Manager Gemeente Leidschendam-Voorburg Samensmeden bedrijfsprocessen van twee gefuseerde organisaties. Harmoniseren van klantprocessen, Ontwikkelen vraaggerichte dienstverlening (via website!) tot 2003 ICT Manager Gemeente Leidschendam-Voorburg Bij elkaar brengen van twee ICT afdelingen in verband met fusie. Harmoniseren van automatisering technische en beleidsmatige aspecten, Opstellen en uitvoeren van afdelingsplan. CV Rob Kool (maart 2014) 5

6 WERKERVARING VASTE DIENSTVERBANDEN 2001 tot 2002 Baan Benelux, Voorthuizen - Manager Professional Services (lid van directie) Eindverantwoordelijk voor ± 85 consultants en projectleiders tot 2001 Computer Science Corporation, Amsterdam/Bunnik - Manager Consultancy Services ( ) Eindverantwoordelijk voor ± 60 consultants en projectleiders. - Manager Business Planning & Control ( ) Interne bedrijfsvoering en technische infrastructuur. - Business Consultant ( ) Gedetacheerd als projectmanager / business consultant Daimler Benz Inter Services (debis), Schiphol/Heerlen - Business Consultant Consultancy opdrachten op het gebied van IT toepassingen in (veranderende) bedrijfsprocessen, ondersteuning van het salesproces tot 1995 Fokker Aircraft, Schiphol - Projectmanager ( ) Selectie en implementatie van Product Data Management pakket. - Manager stafafdeling Tekenkamer ( ) Besturing op gebied van tijd, geld, doorlooptijd en kwaliteit. - Managing Consultant ( ) Onderzoek en selectie van nieuwe informatietechnologie. - Manager Datamanagement ( ) Optimale inzet van fysieke opslag en uitwijk binnen het datacentrum. - Manager Systeemontwikkeling ( ) Ontwikkeling en bouw van informatiesystemen. - Systeemontwikkelaar ( ) Ontwerpen, bouwen, testen, invoeren en onderhouden van geautomatiseerde informatie verwerkende systemen in een breed scala van functionele gebieden. CV Rob Kool (maart 2014) 6

7 KWALITEITEN & DRIJFVEREN WAARDE VOOR DE ORGANISATIE. Zet aan tot actie vanuit groot verantwoordelijkheidsgevoel Sensitief naar zijn omgeving én oog voor (diplomatieke) verhoudingen Is een zelfstarter Bereikt doelen via mensen (teamplayer die verbinding zoekt) Besluitvaardig en doortastend Is in staat veel activiteiten tegelijk uit te voeren met behoud van overzicht Communicatief en relationeel ingesteld DRIJFVEREN. Omgang met de ander Invloed uitoefenen Inhoud van het werk Resultaat behalen (planningen realiseren!) Intellectuele uitdaging OPLEIDINGEN Bedrijfskunde (MBA) Instituut voor Bedrijfskundig Onderwijs (IBO), Zeist (in samenwerking met RU Maastricht en TU Delft) Bedrijfskunde voor ICT professionals (BEKAUT) Instituut voor Bedrijfskundig Onderwijs (IBO), Zeist Wis- en Natuurkunde (Biologie) Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens mijn studie in aanraking gekomen met de computer en besloten om na behalen van mijn doctoraal diploma die richting op te gaan VWO-B, Dr. W.A. Visser t Hoof Lyceum, Leiden. CV Rob Kool (maart 2014) 7

8 CURSUSSEN & VAARDIGHEDEN 2013 Cursus Scrum Master, Xebia (docent Jeff Sutherland, founder of Scrum) 2012 Cursus Lean, The Lean Six Sigma Company Managing Succesful Programmes, Lagant Management Consultants CMM-i Awareness training, Fastflex t.b.v. ING, Amsterdam PRINCE2 (Foundation en Practitioner), Ruysdael Coaching vanuit systeemdenken, School voor coaching, Leiden Project Leader Simulation Orientation, CSC International Kaderopleiding logistiek, Fokker intern. NEVENACTIVITEITEN Docent bij het NCOI (diverse bedrijfskundige vakken w.o. projectmanagement) heden Directeur Stichting Apollos (training leiders in ontwikkelingslanden) Docent bij het IBO, Inleiding bedrijfskunde. CV Rob Kool (maart 2014) 8

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie.

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie. CURRICULUM VITAE van Rob Kool (1956), PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN Plaats Heerde Telefoon 06-17806335 / 0578-695302 E-mail Anton.Knipping@im2it.nl Geboortedatum 26 maart

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Persoonsgegevens Expertise Opleiding Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Burgerlijke staat: Nationaliteit: Rijbewijs: Mobiel nummer: Website: Email: Jan van Esch Brederostraat 22 2951 TG Alblasserdam

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Email : ton@seta.nl

Nadere informatie

. www.vandendungen.biz/erik. www.sterkmetstress.com

. www.vandendungen.biz/erik. www.sterkmetstress.com Watson Performance Improvement Ambachtweg 12 2841 LZ Moordrecht www.watsonassociates.nl info@watsonassociates.nl +31(0)6 53 22 64 04 Curriculum Vitae Personalia Naam:.Erik van den Dungen Adres:.Tielerweg

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam : Winnie (E.J.) Weintré Geboortedatum : 21 juli 1963 Burgerlijke staat : Gehuwd met P.M.C. (Paula) ten Thij (1965) Kinderen : Katja (1997), Marit (1999) en Thijs (2003) Nationaliteit

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Curriculum Vitae. MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS

Curriculum Vitae. MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS Curriculum Vitae MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : B. van de Beld Adres : Nocturnestraat 12 Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055 360 36 76 GSM-nummer : 06 2289 75 90 E-mailadres

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5 damesopbezoek Curriculum Vitae Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81 madelon@damesopbezoek.nl 3723 xe bilthoven Als projectleider en interim manager heb ik de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats Curriculum Vitae Naam Algemeen Michiel Klok Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats 9753 AE Haren Telefoon 06 5126 2744 E-mail LinkedIn Nationaliteit michiel@mklok.nl http://nl.linkedin.com/in/michielklok

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Ben T. van Gampelaere Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 januari 1955 Woonplaats : Bleiswijk Nationaliteit : nederlandse Ervaring sinds : 1977 PROFIELSCHETS

Nadere informatie

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s)

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s) CV van Ali Profiel Ali is een afgestudeerde HEAO-er met vervolgstudies Post HBO -Controlling en Project Control. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen, flexibiliteit, kwaliteitsgerichtheid en

Nadere informatie

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek Personalia Naam Geboortedatum Huidig adres Telefoon e-mail website LinkedIn Egbert Theodorus Moen 26-12-1969 Schuttersweg 79 7314 LD APELDOORN 06-20132845 info@em-interim.nl www.em-interim.nl http://nl.linkedin.com/in/egbertmoen

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Arno Teigeler. Arno Teigeler. Dr. Lelykade 214b 2583CP Scheveningen 06-23365363 arno@teigeler.nl

Curriculum Vitae. Arno Teigeler. Arno Teigeler. Dr. Lelykade 214b 2583CP Scheveningen 06-23365363 arno@teigeler.nl Arno Teigeler Dr. Lelykade 214b 2583CP Scheveningen 06-23365363 arno@teigeler.nl Curriculum Vitae Arno Teigeler Arno Teigeler Ik ben een ervaren lijnmanager in veranderende omgevingen. De specialisatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke Informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke Informatie Curriculum Vitae Persoonlijke Informatie Naam : Wissink Geboortedatum : 03 november 1970 Voornamen : Clifford Christiaan Johannes Geboorteplaats : Wageningen Adres : Reinald van Gelrestraat 38 Geslacht

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin.

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin. Jurjen Roels Human-Int Adres:, Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl blog: www.roels.nl Linkedin: www.linkedin.com/in/jurjenroels O P L E I D I N G H a a g s e H o g e s c h o o l, I n f o

Nadere informatie

Curriculum vitae Gerrit Westerbeek

Curriculum vitae Gerrit Westerbeek Curriculum vitae Gerrit Westerbeek Personalia Naam : Gerrit Westerbeek Woonplaats : Bergen NH Telefoon : 06-21896227 Geboortedatum : 16 maart 1962 E-mail : g.westerbeek@dentar.nl Website : http://www.dentar.nl

Nadere informatie

CV Edgar Van Meggelen

CV Edgar Van Meggelen CV Edgar Van Meggelen Naam Edgar Van Meggelen Professionele ervaring Programma / Project Manager 2010-2015 NATO bouwt een nieuw hoofdkantoor in Brussel. Edgar zit in het NAVO-team en heeft een focus op

Nadere informatie