Helderheid brengen in het veld van keurmerken en certificaten voor duurzaamheid van organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helderheid brengen in het veld van keurmerken en certificaten voor duurzaamheid van organisaties"

Transcriptie

1 Keurmerken gekeurd Helderheid brengen in het veld van keurmerken en certificaten voor duurzaamheid van organisaties Auteurs: Dr. R.J.W. (Reinier) de Nooij - Optimal Planet Gepromoveerd in Milieukunde (Nijmegen, 2006), expert Strategic Sustainable Development (ook bekend als The Natural Step)/ Ondernemer sinds 2008, gespecialiseerd in workshops en toolontwikkeling duurzaamheid. Sinds 2013 ook werkzaam voor de RU Nijmegen. E. (Elisa) Kruiper MSc. MA. - Blik op ethiek Master Politicologie, Nijmegen (2011); Master Filosofie, Tilburg Universiteit (2012) Persoonlijke ontwikkelingsprijs gewonnen (2012)/ Ondernemer sinds 2013 Drs. J.C. (Judy) van der Lijke-van Veen - the Sustainability Company Afgestudeerd in Bedrijfskundige Economie (VU Amsterdam, 1997), gespecialiseerd in duurzaam ondernemen (Postdoctoraal Nijmegen, 2007; Nyenrode, 2010; Strategic Sustainable Development)/ Ondernemer sinds 2008, gespecialiseerd in implementatie van MVO en duurzaamheidsverslagen Inleiding De afgelopen jaren is er een grote hoeveelheid aan keurmerken en certificaten ontwikkeld en gelanceerd. Voor producten en diensten, voor branchespecifieke bedrijfsactiviteiten, en voor bedrijfsvoering in het algemeen. Deze keurmerken en certificaten dienen een aantal doelen: Transparantie brengen in een wereld waarin organisaties en consumenten overladen worden door informatie; Zichtbaar maken van de maatschappelijke waarde van een bedrijf; Organisaties ondersteunen bij het stellen van doelen en deze te behalen; Verkrijgen van een duurzamer imago voor een organisatie, waarmee organisaties zich op duurzaamheid kunnen onderscheiden; Het kunnen controleren of een organisatie daadwerkelijk doet wat ze zegt. Een onafhankelijke instantie helpt om ervoor te zorgen dat organisaties de keurmerkvereisten goed op orde hebben. Het aantal keurmerken is zo gegroeid dat deze doelen voorbijgeschoten worden. Ook zijn voor menig organisatie begrippen als keurmerken, certificaten, richtlijnen en beeldmerken door elkaar heen gaan lopen. De hoeveelheid keurmerken en certificaten zorgt ondertussen eerder voor minder transparantie en minder mogelijkheden om je te onderscheiden. Het grote aantal en de laagdrempeligheid van sommigen daarvan, hebben ertoe geleid dat bijna elke organisatie wel één of meer keurmerken heeft. Bovendien is het voor zowel organisaties als consumenten lastig te achterhalen waar een keurmerk of certificaat precies betrekking op heeft, of het keurmerk onafhankelijk is en waarin het zich onderscheidt van andere keurmerken.

2 In dit artikel verschaffen we duidelijkheid over de keurmerken en certificaten op het gebied van duurzaamheid van organisaties: welke keurmerken en certificaten zijn er, waar staan ze voor, worden er duidelijke eisen gesteld aan het keurmerk, welke zijn onafhankelijk, hebben ze een transparante puntentelling en wat is hun meerwaarde? Kortom: welke keurmerken en certificaten doen er echt toe en zijn bruikbaar om geloofwaardig te spreken over de duurzame inspanningen die zijn verricht? Dit artikel kan het maken van een keuze voor een keurmerk vergemakkelijken voor organisaties die duurzamer willen worden en/of zich beter willen onderscheiden. Hoe hebben we de keurmerken geselecteerd? We zijn breed begonnen door te kijken naar algemene en sectorspecifieke keurmerken, certificaten en richtlijnen die gebruikt worden om duurzame bedrijfsvoering zichtbaar te maken. De onderstaande matrix geeft een overzicht hiervan. In de linkerkolom staan de generieke, rechts de specifieke, branchegerelateerde of thematische. Er is per item zeer beknopt aangegeven waar het betrekking op heeft. Generiek Specifiek AA1000 stakeholder management Barometers duurzame inkoop & bedrijfsvoering Business Social Compliance Initiative (BSCI) arbeidsomstandigheden Blauwe vlag internationale milieuonderscheiding voor stranden en jachthavens CO 2 prestatieladder energiegebruik/ CO 2 reductie Dakmerk kwaliteit voor dakenbranche Cradle to Cradle innovatie en cycliciteit Duurzame Ondernemer ondernemers in Eindhoven Ecotest testenimpact productketen Erkend Duurzaam autodealers IMAMVO norm toetsing managementsysteem Green Globe reis-/toeristenindustrie ISO milieurisicoanalyse en beleid Green Key horeca ISO algemene MVO richtlijn Groen Label Kas glastuinbouw ISO 9001 Gold Standard Keurmerk NL MVO managementsysteem vermindering broeikaseffect algemeenmvo keurmerk Maatlatten Transport & Logistiek Travelife verduurzamen aquacultuur (milieubelasting endierenwelzijn) toetsing man. systeem toeristische sector MKB Keurmerk Internetdiensten door MKB MVO Bedrijvenregister MVO beeldmerk voor MKB MVO Groeikeurmerk MVO keurmerk voor MKB MVO Prestatieladder managementsysteem MVO-Wijzer algemene MVO norm OHSAS arbeidsrisico s/ veiligheid SA8000 arbeidsrechten The White Label MVO keurmerk ZZP-ers enfreelancers VerifiedCarbon Standard klimaatneutraliteit WFTO (World Fair Trade Organization) eerlijke handel

3 Vervolgens hebben we aan de hand van drie criteria de selectie stapsgewijs verfijnd. Bij het verzamelen van de benodigde informatie voor de beoordeling hebben we gebruik gemaakt van internet. Daarnaast communiceerden we met beheerders van keurmerken over hun aanpak. We hebben 32 keurmerken, certificaten en richtlijnen onderzocht. De gehanteerde selectiecriteria zijn: 1. Voor het verkrijgen van een keurmerk of certificaat vindt een audit plaats op basis van een eisenstellende norm. 2. De audit wordt op systematische wijze uitgevoerd door een partij die onafhankelijk is van de organisatie die het keurmerk of certificaat wil verkrijgen. 3. Het keurmerk of certificaat maakt met een transparant systeem voor buitenstaanders duidelijk aan welke eisen een organisatie voldaan heeft. Resultaat Door toepassing van deze criteria vielen stapsgewijs keurmerken, certificaten en richtlijnen af: 1. ISO kent geen eisenstellende norm, waardoor deze richtlijn niet gebruikt kan worden voor een audit of certificering. Dit is de reden dat wij deze standaard, ondanks haar importantie, niet hebben geselecteerd. AA1000 is om dezelfde reden niet geselecteerd. Ecotest is een decision support tool voor beleidsmakers en wordt niet gecertificeerd. Voor het MVO bedrijvenregister kunnen bedrijven zichzelf registreren, en worden niet beoordeeld of geaccrediteerd. Dit betreft geen keurmerk maar een beeldmerk. 2. Voor het MKB Keurmerk voert een bedrijf de certificering zelf uit en ondergaat geen onafhankelijke audit. Het bedrijf kan zichzelf aanmelden en het logo van het keurmerk direct gebruiken na aanmelding. The White Label: ondernemers moeten zelf een test invullen en daarmee een voldoende scoren. Deze wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Ook geeft The White Label aan dat er gebruik gemaakt wordt van peer-to-peer controle. Er lijkt onvoldoende sprake van een consequente controle. Ook bij het WFTO label is sprake van zelfevaluatie. De certificering wordt deels uitgevoerd door de organisatie die het keurmerk wil verkrijgen. Hierbij fungeert de WFTO als monitor, maar van een externe audit is geen sprake. Bij de Duurzame Ondernemer worden de resultaten uit de scan steekproefsgewijs gecontroleerd door een daartoe bevoegde ambtenaar van de gemeente Eindhoven. 3. In het geval van Erkend Duurzaam wordt niet helder aan welke basispunten een bedrijf heeft voldaan bij toekenning van het keurmerk. Ook voor Keurmerk NL MVO, het MVO Groeikeurmerk, de IMA MVO norm en de Gold Standard zijn de criteria niet vrij beschikbaar en daarmee te weinig inzichtelijk voor ons, en andere buitenstaanders.

4 Onderstaande matrix geeft een overzicht van de geselecteerde keurmerken en certificaten als resultaat van ons onderzoek. Generiek Specifiek Business Social Compliance Initiative (BSCI) CO 2 prestatieladder Cradle to Cradle ISO ISO 9001 MVO prestatieladder MVO-wijzer OHSAS SA8000 Barometers Blauwe vlag Dakmerk Green Globe Green Key Groen Label Kas Maatlatten Transport & Logistiek Travelife Verified Carbon Standard Conclusies en Discussie Er bestaat een grote diversiviteit aan keurmerken, certificaten en richtlijnen. Van de 32die we bekeken hebben, zijn er 10 generieke en 9 specifieke die de toets kunnen doorstaan. 40% van de onderzochte keurmerken, certificaten en richtlijnen valt af. Door het selectiecriterium van transparantie voor buitenstaanders over de gehanteerde eisen ten aanzien van toekenning van het keurmerk of het certificaat, sneuvelen er zelfs vijf. En dat terwijl keurmerken en certificaten transparantie najagen. Organisaties die zich willen onderscheiden met een keurmerk of certificaat dat daadwerkelijk eisen stelt, een transparant beoordelingssysteem heeft én goed geborgd is kunnen hun voordeel doen met de door ons geselecteerde keurmerken en certificaten. Andersom helpt deze selectie bij het kiezen van leveranciers en/of samenwerkingspartners. Een aantal opmerkingen hierbij: In de praktijk wordt ISO en het certificaat van de World Fair Trade Organization veel ingezet. Het feit dat beiden niet zijn geselecteerd, wil niet zeggen dat deze niet waardevol kunnen zijn bij het stimuleren en ondersteunen van duurzaam ondernemen in organisaties. Ze bieden in onze ogen echter te weinig garantie om aan buitenstaanders aan te tonen dat de MVO inspanningen geloofwaardig zijn; Verified Carbon Standard is in Nederland nog relatief onbekend; Het Cradle to Cradle certificaat is primair bedoeld voor producten. Omdat voor dit keurmerk ook voldaan moet worden aan een groot aantal bedrijfsmatige punten, hebben we ervoor gekozen om het toch op te nemen in onze selectie;

5 Het MKB Keurmerk en het MVO bedrijvenregister zijn dermate laagdrempelig dat er sprake kan zijn van greenwashing. Verder maken wij graag nog een paar algemene opmerkingen over het huidige veld van keurmerken en certificaten. Voor koplopers biedt het huidige veld onvoldoende mogelijkheden om te laten zien in welke mate ze hun bedrijfsvoering duurzamer hebben georganiseerd dan hun concurrenten. De inzet van koplopers overstijgt namelijk vaak de eisen van certificaten en keurmerken. Het betreffende bedrijf kan dat nergens laten zien. Denk aan biologische boeren, die niet allemaal op dezelfde manier werken maar wel allen een bepaald basisniveau behaald hebben. Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen een biologische boer die net aan de eisen voldoet en een biologische boer die nog beter voor zijn dieren zorgt dan het keurmerk voorschrijft. Zo werken keurmerken en certificaten voor koplopers juist eerder remmend en kunnen ze een ongewenst plafond vormen. Vaak zijn keurmerken nu nog gericht op enkele aspecten van duurzaamheid. Er ontbreekt in onze ogen een kader waarbinnen alle keurmerken met elkaar vergeleken kunnen worden ten aanzien van alle aspecten van duurzaamheid. Een dergelijk kader kan duidelijk maken welke combinatie van keurmerken alle onderdelen van duurzaamheid van organisaties kan adresseren. In een volgend artikel presenteren we een dergelijk kader.

keurmerken gekeurd Helderheid brengen in het veld van instrumenten om duurzaamheid van organisaties zichtbaar te maken, te toetsen en te verbeteren

keurmerken gekeurd Helderheid brengen in het veld van instrumenten om duurzaamheid van organisaties zichtbaar te maken, te toetsen en te verbeteren keurmerken gekeurd Helderheid brengen in het veld van instrumenten om duurzaamheid van organisaties zichtbaar te maken, te toetsen en te verbeteren Dr. R.J.W. (Reinier) de Nooij (auteur) Drs. J.C. (Judy)

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREEAM & MVO

RAPPORTAGE BREEAM & MVO RAPPORTAGE BREEAM & MVO Onderzoek in opdracht van de Dutch Green Building Council Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: MVO en BREEAM kunnen elkaar versterken 4 Voortdurend vinger aan pols 4 MVO 4 BREEAM en

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Klimaatneutraal worden doe je zo!

Klimaatneutraal worden doe je zo! Klimaatneutraal worden doe je zo! Realiseren van klimaatneutrale ambities; een handreiking voor gemeenten en bedrijven Stichting Stimular Stichting Natuur en Milieu CE Delft November 2009 1 Inleiding Om

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Hoe duurzaam is facility management in Nederland?

Hoe duurzaam is facility management in Nederland? Hoe duurzaam is facility management in Nederland? Marktonderzoek september 2014 De belangrijkste uitkomsten in het kort 39% van de respondenten vindt de facilitaire voorzieningen in de eigen organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 h o o f d s t u k 16 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 Dr. Dick de Gilder, dr. Christine Carabain en drs. Lars Moratis 1 Samenvatting Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is al enkele

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie?

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? Een goede voorbereiding is het halve werk Wordt de overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 voor u een evolutie of een revolutie? In 2000 hadden de wijzigingen

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom?

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? 1 Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Inhoudsopgave 1. Introductie 3 Afwegingen bij certificatie 4 1. Wat

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lessen voor de pilots Energie Prestatie Keuring (EPK)

Lessen voor de pilots Energie Prestatie Keuring (EPK) Lessen voor de pilots Energie Prestatie Keuring (EPK) Korte evaluatie van vier instrumenten met het doel lessen te trekken voor de EPK pilots EINDRAPPORT Utrecht, 27 augustus 2014 Mirjam Harmelink Project

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

HANDLEIDING DUURZAAM INKOPEN SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE. Duurzaam Inkopen

HANDLEIDING DUURZAAM INKOPEN SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE. Duurzaam Inkopen DUURZAAM INKOPEN Duurzaam Inkopen HANDLEIDING SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE DE PROVINCIE GRONINGEN WIL 100% DUURZAAM INKOPEN aldus Rudi Slager (GS) Inleiding De Handleiding Duurzaam Inkopen

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014

mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014 mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014 josé van der Klauw MVO Netwerk Brancheorganisaties INHOUD colofon Dit onderzoek kwam tot stand in

Nadere informatie

Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits?

Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits? Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits? Een organisatie die MVO hoog ik het vaandel heeft, people planet en profit dus, wil groene stroom. En het kan vaak al voor de prijs van grijze stroom,

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Integraal risicomanagement Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 5 Managementsamenvatting 6 1. Onderzoeksvraag 12 1.1. De meerwaarde

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie