4/ De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek /absentmeldingen tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek /absentmeldingen tel. 023 5319042"

Transcriptie

1 Kalender Za 25 jan uur NBE Het Half Uur in de Philharmonie Ma 27 jan uur Speeddate 4 havo en 5 vwo Di 28 jan laatste week eerste serie modules Wo 29 jan uur informa eavond Do 30 jan uur klankbordgroep Week 6 start semester 2 hele week 40 minutenrooster i.v.m. leerjaaroverleg Di 04 feb 5 e uur start tweede serie modules uur speeddate voor meisjes klas 1 t/m 6 Wo 05 feb uitdelen februari rapportage uur CKV/ muziekpresenta e Do 06 feb uitdelen februari rapportage Vr 07 feb uur masterclasstheater doorloopdag uitdelen februari rapportage Ma 10 feb PWS presenta es 6 vwo Di 11 feb uur ouderbijeenkomst stressless Wo 12 feb uur MR Do 13 feb uur bouwdag masterclass Vr 14 feb uur generale masterclass uur Gala Ma 17 feb uur 10 minutengesprekken uur Try out masterclass CKV leerlingen 4 vwo Di 18 feb uur Try out masterclass CKV leerlingen 4 havo uur voorstelling masterclass theater Perfect day Wo 19 feb uur 10 minutengesprekken uur voorstelling masterclass theater Perfect day Do 20 feb uur voorstelling masterclass theater Perfect day Vr 21 feb symposia leerlingen Krokusvakan e van zaterdag 22 februari t/m zondag 2 maart 4/ De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek /absentmeldingen tel Veel belangstelling voor open dagen ECL. We hebben onze vele bezoekers jdens de Open lesmiddag en de Open dagen laten zien hoe het is om als leerling op het ECL te zi en. Daarvoor hadden we onze eigen leerlingen als experts natuurlijk dubbel en dwars nodig. We hebben dit jaar ontze end veel hulp gehad van jullie. Heel erg bedankt daarvoor. Zo hebben we over de gidsen niets dan lof: jullie waren onvermoeibaar in het rondleiden. De brugklasleerlingen gidsten in een voor hen nog niet zo bekend gebouw: ECL kade en dat verdient een extra vermelding. Alle brugklasleerlingen hebben al gidsend veel oefening in sociale vaardigheden gehad. Het ging jullie goed af! Dank voor jullie enthousiaste inzet. Verder dank aan alle gidsen uit hogere leerjaren en aan de leerlingen die in de vele vaklokalen hebben geassisteerd of hebben opgetreden. Aparte vermelding is hier op zijn plaats voor de brugklassupporters en de kandidaat brugklassupporters. Na de aanmelding in maart zullen de huidige brugklassupporters deze kandidaten door middel van een sollicita eprocedure selecteren als brugklassupporter voor volgend schooljaar. Ook waren we blij met de vele behulpzame ouders die mee hebben geholpen bij de ontvangst van honderden 8 e groepleerlingen en hun ouders/verzorgers die het ECL hebben bezocht.

2 Informa eavond voor ouders/verzorgers van 8 e groepleerlingen Als afslui ng van de kennismaking met het ECL organiseren we deze bijeenkomst op Woensdag 29 januari van uur op ECL Kade met informa e van de mentoren over de begeleiding; de projecten en de toelich ng op ons brugklasmodel; verschillen tussen havo/atheneum/gymnasium door de afdelingsleiders; over de schoolvisie, de rol van de ouders en de cultuurprofielschool door de rector; informa e door en over de ouder en leerlingenraad Digitaal aanmelden en aanmeldingszi ngen Vanaf 17 februari 8.00 uur staat op onze website het digitale aanmeldingsformulier brugklassen voor u klaar. Ook de aspirant leerling vragen we digitaal om informa e. Op woensdag 12 maart (14 17 uur), donderdag 13 maart (16 18 uur), zaterdag 15 maart ( uur) en maandag 17 maart (19 21 uur) zijn de aanmeldingszi ngen voor nieuwe brugklassers. De aspirant leerling en hun ouders/verzorgers verwachten we die dagen op de brugklasloca e ECL Vaart. De ingang van de brugklasloca e bevindt zich in de Schreveliusstraat, aan de zijkant van het gebouw van de voormalige Volksuniversiteit. Voor informa e kunt u ook onze website raadplegen (www.ecl.nl). ECL speelt het Half Uur met het NBE Leerlingen uit de muziekklas van 4 vwo en onze muziekdocenten maken samen met muzikanten van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) jaarlijks een voorprogrammavoorstelling voor een voorstelling van het NBE in Haarlem. Dit jaar is dat een vrije varia e geworden op wereldmuziek. Er is een voorstelling gemaakt waarin de hoofdpersoon Tupu uit Zuid Afrika door allerlei gekke fouten de hele wereld rondreist en zo met verschillende culturen in contact komt. De muziek die hij hoort, gebruikt hij om in zijn thuisland een mooie voorstelling te maken. Er wordt in gedanst, gezongen en gemusiceerd. Een fantas sche voorstelling die het kijken waard is! Zaterdag 25 januari in de Philharmonie (19.15 uur) Informa e a oms g van de website van het NBE: Het NBE laat zich graag inspireren door muziek en musici uit andere culturen. Na eerder te hebben gewerkt met onder andere de Keniaanse Ajub Ogada keert het Nederlands Blazers Ensemble terug naar het ritme van Afrika met een exo sch en zinderend project met Afrikaanse musici. Vol opzwepende melodieën en instrumenten gee het NBE een eigen jdse blik op de immense muzikale cultuur die Afrika rijk is.

3 Masterclasstheater speelt: Perfect day Frits van Kralingen is docent wiskunde. Het is elke dag overleven in de school jungle. Maar Frits is niet van plan het spoor bijster te raken. Zijn sympathie voor de wat zwakkere leerling zorgt ervoor dat hij de grenzen van de werkelijkheid overschrijdt. Zijn leven speelt zich af tussen droom en daad. Hij laat zich niet op de kast jagen. Frits gaat als een eenzame strijder voort. Perfect day is ontstaan op basis van spel improvisaties. Try out voor CKV leerlingen 4 Vwo: Maandag 17 februari om uur Try out voor CKV leerlingen 4 Havo: Dinsdag 18 februari om uur Voorstellingen: Dinsdag 18 februari uur Woensdag 19 februari uur Donderdag 20 februari uur De scenes worden versterkt door Jazzmuziek van de Masterclassband. Spel: Jorik Bak, Eva Dassen, Puck van Dijck, Reinout Fonk, Tim Geertsen, Thijs Hoekstra, Jesse Hollander, Ezra Koppejan, Lisan Kuiper, Tijmen Kuyper, Maria Mombers, Anne Oort, Myrthe Peek, Lisa Phillipo, Jelle Stringer, Daan Trapman, Niek Wagenaar en Wieke Weijers. Regie: Christa Filius. Band: Ben Aranovich, Sophie van Dommelen, Maas van Gogh, Sjors Mans, Wout Postmus, Rinke van Winzum Muzikale leiding en Arrangementen: Martijn Breebaart. Kaartverkoop: Kaarten voor deze voorstelling worden verkocht vanaf maandag 10 februari, iedere 2 e pauze in de kantine op de kade. Reserveren: Mondeling examen in Londen Een van de bijzondere ervaringen voor onze leerlingen jdens hun ECLloopbaan, is het afleggen van mondelinge taalexamens in Parijs of in Londen. In het weekend van 9 12 januari hebben twin g leerlingen uit 5 havo en 6 vwo hun mondeling examen afgelegd in Londen. Docenten en leerlingen hadden het getroffen; met een strakblauwe lucht en felle zon werden op vrijdag presenta es gegeven bij enkele van de vele monumenten die de stad rijk is. Als ware historici en reisgidsen is er verteld over de geschiedenis en architectuur van St Paul s Cathedral, het huis en leven van Charles Dickens en de collec e en het gebouw van het Bri sh Museum. Op zaterdag hebben de leerlingen hun examen afgerond door een gesprek op te nemen met een Londenaar. Gelukkig was er naast het harde werken ook nog ruimte voor vrije jd; zo zijn musea en een filmhuis bezocht, is er kilometers door de stad gewandeld en zijn bekende wijken als Covent Garden, Camden en Soho verkend. Het was een leerzaam, gezellig en succesvol weekend waar we met trots en voldoening op terugkijken!

4 De poli e gaat in de omgeving van de school extra le en op ontbrekende fietsverlich ng (boete 55 C'était formidable! Mondeling in Parijs Ook dit jaar koos een select gezelschap uit 6 vwo ervoor hun mondeling Frans in Parijs af te leggen. De maanden voorafgaande aan het bezoek hebben leerlingen zelfstandig contact gelegd met Franstaligen in het bedrijfsleven of binnen de culturele sferen. Bovendien werden er in tweetallen bezienswaardigheden voorbereid die op de vrijdag in Parijs in het Frans werden gepresenteerd. C'était formidable! Nieuwjaarsduik Dit jaar is een nieuwe tradi e op het ECL gestart: de Nieuwjaarsduik. De sportcommissie hee voor een kleine 100 dappere doorze ers een Nieuwjaarsduik georganiseerd. Op dinsdag 7 januari dook een joelende menigte het friskoude water van de Noordzee in. De duik duurde verrassend kort, maar de onderdompeling in het ijskoude water zorgde hoe dan ook voor een frisse, nieuwe, levendige start van dit jaar. Spookrijdende leerlingen op de Leidsevaart. Graag willen wij aandacht vragen voor de soms (levens)gevaarlijke situa es die ontstaan door het verkeersgedrag van leerlingen op de Leidsevaart tussen de Raaksbruggen en de Schouwtjesbrug. Een buurtbewoner meldde dat zijn 10 jarig zoontje is aangereden door een spookrijdende fietser. Het jongetje kwam ten val op de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Gelukkig werd hij niet overreden door passerende auto s of vrachtverkeer. Aan de waterzijde van de doorgaande rijbaan van de Leidsevaart vond, als gevolg van spookrijden, een frontale botsing plaats tussen twee fietsers, waarbij een leerlinge erns ge schade opliep aan haar gebit en een man gewond raakte aan zijn hoofd. De betrokkenen zijn per ambulance naar het Kennemergasthuis vervoerd. De lokale pers hee aan dit ongeluk aandacht besteed. De poli e hee vorige week toezicht gehouden ter hoogte van de Emmabrug en constateerde dat veel scholieren tegen de rich ng in fietsten. De hel voerde geen fietsverlich ng en veel leerlingen fietsten over het tro oir. Aanrijdingen willen we uiteraard graag voorkomen. We zijn daarom ook in school langs de klassen geweest om bovenstaande te bespreken. Indach g de mooie driehoek kind school ouder willen wij u vragen om thuis aandacht aan dit probleem te besteden en uw kind met klem te vragen om zich aan de verkeersregels te houden. Er mag uitsluitend gereden worden in de rijrich ng waarin dat we elijk is toegestaan en dus niet tegen het verkeer in. Langs een deel van de Leidsevaart mag alleen op de gemarkeerde fietsstrook worden gefietst. Ook voor deze fietsstrook geldt eenrich ngsverkeer.

5 Alle leerlingen zijn op de hoogte gesteld van de voornemens van de poli e. Alle brugklasleerlingen is verzocht om de doorgaande weg aan de Leidsevaart niet meer over te steken ter hoogte van de Schreveliusstraat, maar een veiliger route te kiezen en gebruik te maken van een oversteekplaats bij verkeerslichten. Ook is erop gewezen dat ze, zelfs bij groen licht voor fietsers, al jd rekening moeten houden met automobilisten die teveel haast hebben en het rode verkeerlicht negeren. Gymnasiumdag 2014 Ooit leerlingen aan gedekte tafels een zelf gemaakte lunch zien eten? In rela eve rust? Op 16 januari was dit beeld in de kan ne van de Vaart te aanschouwen. Wat er aan de hand was? We hielden onze jaarlijkse Gymnasiumdag. En zo waren 240 gymnasiasten die dag onder leiding van docenten (de klassen 1 en 2) of onder leiding van 6G leerlingen (de klassen 3 5) bezig met diverse aspecten van de klassieke oudheid. Dat gebeurde in spelvorm, voor de onderbouw vooral ín het gebouw, voor de hogere klassen ook buiten het gebouw: sommigen van hen voerden een Queeste uit of zij deden mee aan een bootcamp. Daarnaast waren er groepen (zowel in onderbouw als in bovenbouw) die kunstzinnige ac viteiten ontplooiden ( mozaïeken, kleding ontwerpen en maken, maque es bouwen) en tenslo e: één groep hield zich bezig met Tarot kaarten en kreeg daarover informa e van de moeder van een van de leerlingen. De dag werd voor bovenbouw en onderbouw afgesloten met het zingen van een Gymnasiumlied (dankjewel Emile, Lo e en Loeke) en het bekijken van het slot van de voor deze dag gemaakte film (dankjewel Julia). Alle nog niet genoemde 6 gymnasiumleerlingen en ontwerpers van het programma van 1 2: hartelijk bedankt voor het mooie programma waarin Apollo, Artemis, Athene, Hephaistos, Hades, Aphrodite, Dionysos, Demeter en Ares de thema ek bepaalden. Rekenen en het rekenexamen Algemeen Zoals in eerdere Nieuwsbrieven al is geschreven, is met ingang van het schooljaar het rekenexamen onderdeel van examenprogramma. Bij alle vakken waar rekenvaardigheid een rol speelt, worden de leerlingen vanaf klas 1 voorbereid op dit rekenexamen. Daarnaast staat voor de leerlingen uit klas 4 havo en 4 vwo een hal aar lang rekenen in de lessentabel. Zij krijgen op deze manier een intensieve training rekenvaardigheden. Voor de verschillende leerjaren staat hieronder beschreven op welk moment welke toetsen de leerlingen ter voorbereiding op dit examen maken. Deze toetsen zijn tevens een indica e om te kunnen beoordelen of de leerlingen hun vaardigheden op peil houden. Alle informa e en documenten komen op It s Learning te staan bij Info voor leerlingen>13/14> (PTA) en CE> Rekenen, rekentoetsen en rekenexamen. Niveau De leerlingen hebben wanneer ze van de basisschool komen het rekenniveau 1F. Aan het einde van klas 2 moet het niveau 2F zijn behaald. Vanaf klas 3 wordt gewerkt aan het bereiken van het 3F niveau. Verder zijn er nog (we elijke) aanvullende/afwijkende eisen. Die staan (per doelgroep) hieronder beschreven.

6 Voor de leerlingen die in in 5 havo of 6 vwo zi en: Met ingang van schooljaar is het rekenexamen een verplicht onderdeel van het eindexamen. De uitslag van het rekenexamen speelt voor hen nog geen rol in de zak/slaag regeling. Maar het maken van het rekenexamen is wel een vereiste om een diploma te kunnen ontvangen. De leerlingen moeten rekenen op niveau 3F. De leerlingen van 5 havo en 6 vwo hebben vorig schooljaar in de voorexamenklassen het rekenexamen gedaan. Alle leerlingen die toen een 5 of hoger voor dit examen gehaald hebben kunnen ervoor kiezen dit cijfer te laten staan. Zij hebben echter nog recht op een herkansing in maart. Ze kunnen ervoor kiezen dit examen opnieuw te doen waarbij het hoogste cijfer telt. De leerlingen die vorig schooljaar een 4 of lager hadden behaald zullen het examen in maart opnieuw moeten maken. Voor de leerlingen die in in 5 vwo zi en: Voor deze leerlingen geldt dat zij het rekenexamen dit jaar kunnen maken. Zij kunnen ervoor kiezen het examen in maart 2014 af te leggen, of wanneer zij nog meer moeten oefenen, in juni Ook kunnen zij besluiten het examen voor het eerst in maart van het volgend schooljaar af te leggen. Alle leerlingen hebben recht op één herkansing in het examenjaar. Deze herkansing vindt plaats in maart 2015 of juni De uitslag van het rekenexamen speelt voor hen geen rol in de zak/slaag regeling. Het afleggen van het rekenexamen is wel een vereiste om een diploma te kunnen ontvangen. In week 5 of 6 van het schooljaar wordt in het mentoruur een rekentoets afgenomen. De leerlingen die een goed resultaat voor deze toets halen, mogen in maart 2014 deelnemen aan het rekenexamen. Leerlingen waarover twijfel bestaat kunnen de komende maanden extra oefenen en dan het examen in juni 2014 af leggen. Leerlingen die hun rekenvaardigheden in juni nog niet op voldoende niveau hebben, doen het rekenexamen voor het eerst in maart Voor de leerlingen die in in 4 havo zi en: Voor deze leerlingen geldt dat zij het rekenexamen dit jaar kunnen maken. Zij kunnen ervoor kiezen het examen al in maart 2014 af te leggen, of wanneer zij nog meer moeten oefenen, in juni Ook kunnen zij besluiten het examen voor het eerst in maart van het volgend schooljaar af te leggen. Alle leerlingen hebben recht op één herkansing in het examenjaar. Deze herkansing vindt plaats in maart 2015 of juni De uitslag van het rekenexamen speelt voor hen geen rol in de zak/slaag regeling. Het afleggen van het rekenexamen is wel een vereiste om een diploma te kunnen ontvangen. In week 4 of 5 van het schooljaar wordt jdens de rekenles een rekentoets afgenomen. De leerlingen die een goed resultaat voor deze toets halen, mogen in maart 2014deelnemen aan het rekenexamen. Leerlingen waarover twijfel bestaat kunnen de komende maanden extra oefenen en dan het examen in juni 2014 af leggen. Leerlingen die hun rekenvaardigheden in juni nog niet op voldoende niveau hebben, doen het rekenexamen voor het eerst in maart 2015.

7 Voor de leerlingen die in in 4 vwo zi en: Deze leerlingen starten in semester 2 met rekenlessen. Aan het eind van deze serie lessen (eind juni) maken zij een rekentoets. Schooljaar (eind semester 1) als deze leerlingen in 5 vwo zi en, maken zij wederom een rekentoets doen. Daarna wordt besloten of zij in maart 2015 het rekenexamen gaan maken. Voor deze leerlingen geldt dat rekenen onderdeel is van de kernvakkenregeling, dat wil zeggen dat bij de vakken Nederlands, Engels, wiskunde èn rekenen maximaal 1x 5 behaald mag worden wil de leerling kunnen slagen. Voor de leerlingen die in in klas 3 zi en (zowel havo als vwo): Deze leerlingen maken gedurende het schooljaar een aantal toetsen (in de TOP weken). Het door hen behaalde resultaat zal met een O (=onvoldoende) of een V (=voldoende) op het rapport vermeld worden. Voor deze groep leerlingen geldt dat rekenen onderdeel is van de kernvakkenregeling, dat wil zeggen dat bij de vakken Nederlands, Engels, wiskunde èn rekenen maximaal 1x 5 behaald mag worden wil een leerling kunnen slagen. Voor de leerlingen die in in klas 1 en 2 zi en (zowel havo als vwo): De brugklasleerlingen hebben in hun eerste schoolmaand op het ECL alle rekenvaardigheden van de basisschool herhaald. Daarnaast maken deze leerlingen gedurende het schooljaar een aantal toetsen (in de TOP weken) waaronder een aantal Cito toetsen. Het door hen behaalde resultaat zal met een O (=onvoldoende) of een V (=voldoende) op het rapport vermeld worden. Voor deze groep leerlingen geldt dat rekenen onderdeel is van de kernvakkenregeling, dat wil zeggen dat bij de vakken Nederlands, Engels, wiskunde èn rekenen maximaal 1x 5 behaald mag worden wil een leerling kunnen slagen. Hulp en verdere ondersteuning Voor alle leerlingen geldt dat zij voor het onderhouden van hun rekenvaardigheden gebruik kunnen maken van de volgende sites om te oefenen: (elke dag vier nieuwe rekenopgave op niveau 2F of 3F) h p://www.gecijferdheid.nl/rekenen_in_het_vo_rekenwebsites.htm h p://www.rekenapk.nl/ h p://wiskundeacademie.nl/ Daarnaast zijn er voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 die moeite hebben met rekenen, extra ondersteuningsmodules. Speciale faciliteiten voor leerlingen met dyscalculie (bron: examenblad.nl): Het College voor Examens biedt de examensecretaris de mogelijkheid om leerlingen met dyscalculie of erns ge reken- en wiskundeproblemen te registreren voor de 'pilot dyscalculie' voor de rekentoets VO. De examensecretaris kan leerlingen opgeven voor: 1) de standaard rekentoets, maar met een aangepaste wijze van examinering, of 2) voor een aangepaste rekentoets met aangepast niveau. De registra e geldt voor beide afnameperiodes, ongeacht of de leerling gebruik maakt van de beide afnameperiodes. Voor de standaardtoets (1) is een dyscalculieverklaring vereist. De leerling hee recht op het gebruik van een rekenkaart en een jdverlenging van 30 minuten. Bij de registra e kan worden aangegeven van welke faciliteit(en) de leerling gebruik wenst te maken. Voor deelname aan de aangepaste rekentoets (2) is een extra inspanning van school en leerling vereist. De leerling krijgt een aantekening op de bijlage van de cijferlijst. Extra jd is ingebouwd in deze toets, aanvragen van nog eens extra jd hier bovenop is niet mogelijk. De afname van de aangepaste rekentoets (2) kan alleen plaatsvinden op maandag 31 maart voor 3F.

8 Schema rekentoets VO klas maart 2014 mei/juni 2014 maart 2015 mei/juni 2015 maart 2016 mei/juni V* examen herexamen 5H* examen herexamen 5V** optie examen optie examen (her)examen herexamen 4H** optie examen optie examen (her)examen herexamen 4V*** optie examen optie examen (her)examen herexamen 3H*** optie examen optie examen (her)examen herexamen *leerling kan (omdat dit de eerste lich ng is) maximaal vier keer de toets maken: twee keer in het afgelopen schooljaar en twee keer in het huidige schooljaar ** leerling mag het rekenexamen maximaal twee keer maken; de herkansing vindt in het examenjaar plaats *** verplicht onderdeel kernvakkenregeling ( wi, En, Ne en rek max 1X5; anders gezakt). Leerling mag het rekenexamen maximaal twee keer maken; de herkansing vindt in het examenjaar plaats Decanaat 27 januari: Speeddate avond voor 4 havo en 5 vwo Op maandag 27 januari zullen ouders van ECL leerlingen in korte speeddate sessies met de leerlingen van 4 havo en van 5 vwo praten over hun beroep en over hun loopbaan tot nu toe. Deze avond begint voor de leerlingen om uur en zal duren tot uur. We verwachten die avond alle leerlingen van bovengenoemde klassen. Invoeren voorlopige profielkeuze 3 havo De leerlingen van 3 havo zullen in de komende week hun voorlopige profielkeuze gaan invoeren. Zo kunnen zij alvast wennen aan het maken van deze belangrijke keuze. De week daarna zullen de keuzes van de leerlingen jdens het leerjaaroverleg besproken worden. De defini eve profielkeuze staat voor eind maart op het LOB programma. De exacte datum zal t.z.t. bij jds aan de leerlingen doorgegeven worden. Studiekeuzegesprekken met 6 vwo leerlingen De leerlingen van 6 vwo zullen in de komende weken indien daar aanleiding voor is uitgenodigd worden voor een studiekeuzegesprek. Oorspronkelijk stonden deze gesprekken gepland in de topweek voor de kerstvakan e. Het programma van die week was zo overvol dat gesprekken over studiekeuze toen niet plaats konden vinden. De leerlingen van 5 havo hebben deze LOB gesprekken al achter de rug. Eindgesprekken Emergo met 5 vwo leerlingen Binnenkort zullen 5 vwo mentoren en de decaan met de leerlingen van 5 vwo praten over de resultaten van het Emergo project. Daarmee zal het werken aan het Mo va ekompas afgerond zijn. Ouders aan Zet derde me ng Een aantal ouders en leerlingen die vorig jaar par cipeerden in de LOB pilot Ouders aan Zet hebben in de afgelopen week meegewerkt aan de zogeheten 3 me ng. Doel van deze 3 me ng is om door middel van vragenlijsten en gesprekken voor de derde keer te meten wat de effecten zijn van de LOB ac viteit waarbij ouders en leerlingen samen in een interac eve se ng werden geïnformeerd over profielkeuze en alles wat daarmee te maken hee. 10 minutengesprekken en lob Bij de 10 minutengesprekken die naar aanleiding van het tweede rapport gehouden zullen worden, kunt u een gesprek met een van de decanen aanvragen. Dit aanbod geldt met name voor ouders die vragen hebben over de profielkeuze van hun zoon of dochter.

9 Overzicht van open dagen tot 1 maart Hieronder als al jd het overzicht van voorlich ngsac viteiten van het Hoger Onderwijs. Bedenk wel: dit is wat het HBO betre een selec e. Zoals al jd: alleen de voorlich ngsdagen van hogescholen in de buurt (tot aan Utrecht en Den Haag). De universiteiten pakken deze maand goed uit: een breed scala van open dagen, meeloopdagen aan diverse universiteiten. Niet meengenomen zijn de Radboud Universiteit en de Universiteit van Maastricht. t Is maar dat je het weet. za 25 jan 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag Farmacie do 30 jan 2014 Wageningen University Meeloopdag Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Plann do 30 jan 2014 Universiteit Utrecht meeloopdag Rechtsgeleerdheid: Utrecht Law College do 30 jan 2014 Tilburg University Recht en Bestuurskunde in ac e vr 31 jan 2014 Rijksuniversiteit Groningen Open dag vr 31 jan 2014 Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen filosofie vr 31 jan 2014 Rijksuniversiteit Groningen Open dag za 1 feb 2014 De Haagse Hogeschool Open Dag (Hoofdves ging) za 1 feb 2014 Universiteit Leiden Open Day Leiden University za 1 feb 2014 De Haagse Hogeschool Open dag za 1 feb 2014 Erasmus Universiteit Ro erdam Bachelor Open Dag za 1 feb 2014 Nyenrode Business Universiteit Open Dag Bachelor of Science in Accountancy za 1 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag College of Pharmaceu cal Sciences za 1 feb 2014 Open Dag alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden di 4 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Italiaanse taal en cultuur di 4 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Bestuurskunde di 4 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Criminologie wo 5 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Franse taal en cultuur wo 5 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag Wiskunde do 6 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Film en literatuurwetenschap do 6 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Japanstudies vr 7 feb 2014 Rijksuniversiteit Groningen Meeloopmoment Bewegingswetenschappen za 8 feb 2014 Vrije Universiteit Amsterdam Bachelorvoorlich ngsdag za 8 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag Farmacie ma 10 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Interna onal Studies ma 10 feb 2014 Universiteit Leiden Student for a Day South and Southeast Asian Studies ma 10 feb 2014 Hogeschool Van Hall Larenstein Meeloopdag Van Hall Larenstein Velp ma 10 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Midden Oostenstudies ma 10 feb 2014 Rijksuniversiteit Groningen Meeloopmoment Bewegingswetenschappen ma 10 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag South and Southeast Asian Studies ma 10 feb 2014 Universiteit Leiden Student for a Day ma 10 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Wijsbegeerte

10 di 11 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Poli cologie di 11 feb 2014 Rijksuniversiteit Groningen Eén dag student Sociale geografie en planologie di 11 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Midden Oostenstudies di 11 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Rechten di 11 feb 2014 Hogeschool Van Hall Larenstein Meeloopdag Van Hall Larenstein Velp di 11 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Oude culturen van de mediterrane wereld di 11 feb 2014 Universiteit Leiden Student for a Day South and Southeast Asian Studies di 11 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag South and Southeast Asian Studies di 11 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Bestuurskunde di 11 feb 2014 Universiteit Utrecht meeloopdag Rechtsgeleerdheid: Utrecht Law College di 11 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag Biologie di 11 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag Biomedische wetenschappen di 11 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Geschiedenis di 11 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Duitse taal en cultuur wo 12 feb 2014 Erasmus Universiteit Ro erdam Experience Erasmus University College wo 12 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Midden Oostenstudies wo 12 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Oude culturen van de mediterrane wereld wo 12 feb 2014 Universiteit Twente meeloopdag Scheikundige Technologie wo 12 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag Informa ca wo 12 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag TWIN wo 12 feb 2014 Universiteit Utrecht Masteravond wo 12 feb 2014 Universiteit Twente do 13 feb 2014 Rijksuniversiteit Groningen Een Dag Student Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs do 13 feb 2014 Tilburg University Open avond Rechten en Bestuurskunde do 13 feb 2014 Tilburg University Open Huis Theologie do 13 feb 2014 Rijksuniversiteit Groningen Eén dag student Technische planologie do 13 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag Natuur en Sterrenkunde do 13 feb 2014 Universiteit Leiden Proefstuderen vr 14 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag Informa ekunde za 15 feb 2014 Universiteit van Amsterdam Masterdag ma 17 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag South and Southeast Asian Studies ma 17 feb 2014 Universiteit Leiden Student for a Day ma 17 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Koreastudies ma wo feb 2014 Universiteit Leiden Krokusklas Poli cologie ma 17 feb 2014 Universiteit Leiden Student for a Day South and Southeast Asian Studies ma 17 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Interna onal Studies di 18 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Italiaanse taal en cultuur di 18 feb 2014 Wageningen University Meeloopdag Bedrijfs en Consumentenwetenschappen di 18 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Bestuurskunde di 18 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag La jns Amerikastudies wo 19 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Oude culturen van de mediterrane wereld wo 19 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Franse taal en cultuur wo 19 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Film en literatuurwetenschap wo 19 feb 2014 Universiteit Utrecht Open Day University College Roosevelt

11 do 20 feb 2014 Rijksuniversiteit Groningen Een Dag Student Natuurkunde do vr feb 2014 Wageningen University Meeloopdag Levensmiddelentechnologie do 20 feb 2014 Rijksuniversiteit Groningen Eén dag student English Language and Culture do 20 feb 2014 Universiteit Utrecht meeloopdag Rechtsgeleerdheid do 20 feb 2014 Universiteit Leiden Chat with Interna onal Studies on Skype! vr 21 feb 2014 Meeloopdag ArtEZ Academie voor Art & Design Crea ve Wri ng (Arnhem) vr 21 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Kunstgeschiedenis vr 21 feb 2014 Fontys Meeloopdag 's Hertogenbosch Mens en Maatschappij vr 21 feb 2014 Fontys Meeloopdag Tilburg Mens en Maatschappij vr 21 feb 2014 Maastricht University Speeddate Commanderij College za 22 feb 2014 Maastricht University Master's Open Day za 22 feb 2014 Maastricht University Master's Open Day za 22 feb 2014 Maastricht University Fair Cologne za 22 feb 2014 Universiteit Leiden Open Huis Den Haag za 22 feb 2014 Maastricht University Master Open Dag ma 24 feb 2014 HKU Informa eavond Master of Educa on in Arts ma 24 feb 2014 Rijksuniversiteit GroningenMeeloopmoment Bewegingswetenschappen ma 24 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Chinastudies ma 24 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Interna onal Studies ma 24 feb 2014 Universiteit Leiden Student for a Day di 25 feb 2014 Vrije Universiteit Amsterdam Dagje Bedrijfskunde studeren di 25 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Bestuurskunde di 25 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Geschiedenis di 25 feb 2014 Wageningen University Meeloopdag Biologie wo 26 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Pedagogische wetenschappen wo 26 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Griekse en La jnse taal en cultuur wo 26 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag Scheikunde wo 26 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag TWIN wo 26 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Wijsbegeerte do 27 feb 2014 Wageningen University Meeloopdag Communica ewetenschappen do 27 feb 2014 Rijksuniversiteit Groningen Een Dag Student Technische Bedrijfskunde do 27 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag La jns Amerikastudies do 27 feb 2014 Universiteit Utrecht meeloopdag Rechtsgeleerdheid do 27 feb 2014 Universiteit Utrecht meeloopdag Rechtsgeleerdheid: Utrecht Law College do 27 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag Natuur en Sterrenkunde do 27 feb 2014 Universiteit Utrecht Meeloopdag Informa ca vr 28 feb 2014 Universiteit Leiden Meeloopdag Chinastudies vr 28 feb 2014 Vrije Universiteit Amsterdam Dagje Econometrie & OR studeren

12 huiswerkbegeleiding op het ECL: STUDYCARE Extra begeleiding op school biedt in sommige situaties uitkomst: STUDYCARE biedt naast huiswerkbegeleiding ook bijlessen en het individuele leertraject aan. STUDYCARE is een kleinschalige organisatie en werkt op het ECL in een eigen lokaal. Hierdoor is er een vertrouwde plek voor de leerlingen en verloopt het contact tussen ouders, docenten van het ECL en Studycare via korte lijnen. Centraal in onze aanpak staan: Structuur (planning en organisatie) Studievaardigheden (o.a. het maken van uittreksels en tekstbegrip) Toetsvoorbereiding (o.a. overhoren, van feitenkennis tot inzichtvragen) Studiehouding (omgevingsfactoren, doelen stellen en motivatie) Na aanmelding bij STUDYCARE volgt er een intakegesprek met ouders en kind. Hiernaast organiseren wij een informatieavond om onze werkwijze uit te leggen. De begeleiding start met het aanleren van de studievaardigheden. De vorderingen van de leerling worden bijgehouden in een overzichtelijk leerlingvolgsysteem. Voor meer informatie en om in te schrijven verwijzen we u naar

3/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen.

3/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Kalender Za 30 nov 13.30 uur Broodbankac e St. Bavokerk ma 02 dec 19.30 21.30 uur ouderavond 4 havo Do 05 dec Sinterklaas Vr 06 dec BKT doorloopdag (ECL Vaart) do 12 dec 19.30 uur Thema avond georganiseerd

Nadere informatie

4/2014-2015. Kalender

4/2014-2015. Kalender Kalender Di 10 mrt doorloopdag Masterclass Wo 11 mrt 14.00 17.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Do 12 mrt 16.00 18.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Vr 13 maart t/m do 19 maart SE 5 havo en 6 vwo Week

Nadere informatie

De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek-/ absentmeldingen tel. 023-5319042. Geachte ouders,

De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek-/ absentmeldingen tel. 023-5319042. Geachte ouders, Kalender Ma 17 mrt 19.00 21.00 uur aanmeldingszitting 19.30 21.30 uur ouderavond verbreding en discover! Di 18 mrt 14.15 15.45 uur speeddate voor meisjes Woensdag 19 maart t/m dinsdag 1 april Rekentoets

Nadere informatie

2/2014-2015. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek-/absentmeldingen tel. 023-5319042. Ziek-/absentmeldingen tel.

2/2014-2015. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek-/absentmeldingen tel. 023-5319042. Ziek-/absentmeldingen tel. Kalender ma 29 sept 19.30-21.30 uur ouderavond brugklassen ECL Vaart 19.30-121.30 uur ouderavond 2e klassen ECL Kade Vr 03 okt 40-minutenrooster; personeelsfeest Ma 6 t/m 10 okt TOP-week 1 Wo 08 okt 19.30-21.00

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

Porta Nieuws 5 2013-2014 Porta Mosana College havo-vwo-tto 18 september 2013

Porta Nieuws 5 2013-2014 Porta Mosana College havo-vwo-tto 18 september 2013 Porta Nieuws 5 2013-2014 Porta Mosana College havo-vwo-tto 18 september 2013 Jaaragenda Jongerenmonitor GGD 2013 Bedrijfshulpverlening (BHV) en ontruimingsoefening Rekenonderwijs Nieuwe collega s: Floor

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid!

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid! SCHOOLGIDS 2015 2016 Utrecht, 6 juli 2015 Op je toekomst voorbereid! Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Vernieuwend en eigentijds onderwijs...4 1.2. Visie... 4 1.3. Missie...4 1.4.

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011 Van de rector De eerste periode zit erop. Er is hard gewerkt door leerlingen en docenten en ik hoop van harte dat deze PAnieuws vergezeld gaat met een mooi eerste rapport van uw kind. Als u volgende week

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Inhoud voorwoord algemeen klas 1 mavo 2, 3 en 4 havo 2 en 3 vwo 2 en 3 havo 4 en 5 vwo 4, 5 en 6 tvwo-afdeling Voorwoord Beste ouders, verzorgers, Half januari rolde een publiciteitsgolfje

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Allereerst heet ik u, ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl Informatiebulletin voor leerlingen en ouders STREEK NIEUWS CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@ IN DIT NUMMER O.A.: MAATWERK VOOR LEERLINGEN ACTIEF IN VERZORGINGSHUIS

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO 2013-2014

Profielkeuze 3 VWO 2013-2014 Profielkeuze 3 VWO 2013-2014 Profielkeuze VWO 3 Aan de leerlingen van VWO 3, Het derde jaar op het voortgezet onderwijs betekent voor jullie een keuze maken voor een vakkenpakket waarmee je de bovenbouw

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

In de Tweede Fase VWO

In de Tweede Fase VWO In de Tweede Fase VWO Een informatiegids voor leerlingen in de Tweede Fase. Augustus 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie starten dit schooljaar in de Tweede Fase. Een kenmerk van de Tweede Fase is zelfstandigheid.

Nadere informatie

De Koningin Beatrixschool Schoolgids 2012-2013

De Koningin Beatrixschool Schoolgids 2012-2013 De Koningin Beatrixschool Schoolgids 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 5 Oog voor ieder kind 16 1 Vernieuwend De Koningin Beatrixschool in het kort Samenleven en samenwerken Units en basisgroepen Het

Nadere informatie