nu: Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, een interuniversitair instituut voor post academisch onderwijs.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2004 - nu: Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, een interuniversitair instituut voor post academisch onderwijs."

Transcriptie

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Prof. dr. M.J.W. van Twist Geboren op te Dordrecht Burgerlijke staat: gehuwd, drie kinderen Adresgegevens: Burgemeester Jaslaan AC Dordrecht telefoon: mobiel: OPLEIDINGEN : Bestuurskunde (variant: Financieel Economisch Beheer) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden Bedrijfskunde (variant: Management van Verandering) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam : Rechtswetenschap (propedeuse) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam : Postdoctorale opleiding Onderzoek in de beleidswetenschap aan de Nederlandse Onderzoeksschool Bestuurskunde (NOB). 1998: Regulatory Studies Program aan de Michigan State University, Institute of Public Utilities (IPU). HUIDIGE WERKKRINGEN nu: Directeur Business Development van Berenschot Procesmanagement B.V, onderdeel van de Berenschot Groep en gevestigd in Den Haag nu: Bijzonder hoogleraar op het gebied van publiek-private samenwerking aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen nu: Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, een interuniversitair instituut voor post academisch onderwijs. HUIDIGE NEVENFUNCTIES nu: Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurswetenschappen nu: Columnist bij De Staatscourant nu: Voorzitter van de Vereniging van Bestuurskunde (VB) nu: Lid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer (ARK) 1

2 nu: Lid van de Raad van Advies van de Algemene Bestuursdienst (ABD) nu: Lid van de Raad voor het landelijk gebied (Rlg) nu: Lid van de commissie Open bestel hoger onderwijs 2006 nu: Lid van de redactie van M&O, tijdschrift voor management en organisatie 2007 nu: Lid van de commissie Verkenning transportbelemmeringen 2007 nu: Lid van het panel van wijzen van de Volkskrant ruimtelijke agenda VORIGE WERKKRINGEN : Directeur van een Delfts Interfacultair Onderzoekscentrum dat zich richt op infrastructuurgebonden sectoren: telecommunicatie, energie, afval, water en vervoer : Universitair hoofddocent beleidskunde bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft : Ambtelijk secretaris van de commissie-wiegel die de Tweede Kamer adviseerde over vorming van kerndepartementen en reorganisatie rijksdienst : Freelance journalist bij het tijdschrift Binnenlands Bestuur Management, een vakblad gekoppeld aan het weekblad Binnenlands Bestuur : Universitair docent en onderzoeker bij de Vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. VORIGE NEVENFUNCTIES : Lid van de commissie Besluitvorming stemmachines (commissie- Hermans) 2006: Lid van de commissie van wijzen Dienst Landelijk Gebied (commissie- Huijs) : Lid van de VNG-commissie Toekomst Lokaal Bestuur (c0mmissie- Bovens) : Lid Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid (commissie-derksen) : Voorzitter Commissie van Toezicht Leerstoel Strategische Allianties : Lid van de Cliëntenraad van Verpleeghuis Crabbehoff 2002: Lid van IPO Commissie Provinciaal Milieubeleid (commissie-alders) : Lid Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (commissie- Wallage) : Lid/plaatsvervangend voorzitter referendumcommissie Delft : Voorzitter van gemeentelijke rekenkamercommissie Zwijndrecht : Lid van het Platform Doelmatigheid, Ministerie van Financiën 2

3 : Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurskunde : Lid van de universiteitsraad Technische Universiteit Delft : Redactiemedewerker BMI Magazine : Lid van de gemeenteraad in Zwijndrecht ERVARING MET (POSTACADEMISCH) ONDERWIJS: EEN INDICATIE NSOB: Master of Public Administration (MPA) en vele andere opleidingen NICIS: Master of Strategic Urban Studies (MSUS) NIFV: Master of Crisis and Disaster Management (MCDM) Politieacademie: Strategische Politieleiderschap Leergang (SPL) Instituut voor Defensie Leergangen: Hogere defensie vorming (HDV) ABD: Kandidatenprogramma en topclass voor ABD-leden Erasmus Universiteit Rotterdam: BOFEB leergang Postacademische opleidingen (PAO): onder meer PPS en Procesmanagement. Rijksopleidingsinstituut (ROI): onder meer Leergang Beleidskunde, Openbaar Bestuur. SIOO: onder meer State of the art-seminar Hybride organisatie, overheden op de markt. Toptech Delft: Complexe besluitvorming, Management van Complexe Projecten. ABK Opleidingen Nijmegen: onder meer Management van Lokatieontwikkeling PUBLICATIES: EEN SELECTIE 2007 Bovens, M.A.P., P. t Hart & M.J.W. van Twist, Openbaar bestuur, 7 e herziene druk, Alphen aan de Rijn: Kluwer, Edelenbos, J. E-H. Klijn, M.B. Kort & M.J.W. van Twist, Project versus process management in public private partnership, paper for ERAM conference, Paris, may Klijn, E-H, J. Edelenbos, M.B. Kort & M.J.W. van Twist, Facing Management Dilemmas, An Analysis of managerial choices in 18 complex environmental public private partnership projects, paper for BAM conference, Warwick, 13 sept Winnend paper in de track Interorganisational relations. Twist M.J.W. van, M. van der Steen & R. Peeters, Strategy in Dutch Public Administration: The Pendulum of Positioning and Practice, Paper for EGOS Colloquium, Vienna, 5-7 july

4 Buytels, P. & M.J.W. van Twist, Gemeenten kunnen overheid weer een gezicht geven, in: Bestuurswetenschappen, nr.4, augustus 2006, pp Dijkzeul, A. & M.A.R. van Roost en M.J.W. van Twist, Naar een segmentatie van scheefwoners, Afstemmen van prikkels op profielen, in: Tijdschrift voor de Volkshuisting, 12 e jaargang, november 2006, nr.5, pp Klijn, E.H. & J.Edelenbos, M. Kort en M.J.W. van Twist, Management op het raakvlak van publiek en privaat, Hoe managers omgaan met dilemma s in complexe ruimtelijke PPS-projecten, Den Haag: Lemma, Schulz, M., M.J.W. van Twist & H. Geveke, Besturen in commissie, Een onderzoek naar de rol van commissies in het openbaar bestuur, Den Haag: SDU Uitgevers, Twist, M.J.W. van & J. Gelevert, Regeldruk en de Wet op het hoger onderwijs en onderzoek, in: Thema, Tijdschrift voor hoger onderwijs & management, jaargang 13, nr.5, 2006, p Twist, M.J.W. van & E.H. Klijn, J. Edelenbos, M.B. Kort, De praktijk van publiek-private samenwerking, Hoe managers omgaan met complexe PPSprojecten, in: M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, nr.6, november/december 2006, p Twist, M.J.W. van & C.J. van Montfort, La gouvernance publique aux Pays Bas, in: G. Marcou & H. Wollman (eds), La gouvernance territoriale, Annuaire 2006 des collectivités locales, Paris 2006, pp Twist, M.J.W. van, Zoeken naar innovatie-impulsen: beheersen of bevorderen van hybriditeit, in: T. Brandsen e.a. (red.) Meervoudig bestuur, Publieke dienstverlening door hybride organisaties, Den Haag: Lemma, Wesseling H. & M.J.W. van Twist, Innoveren en besturen, in: Openbaar bestuur, tijdschrift voor beleid, organisatie & politiek, nr.4, april 2006, pp.2-5. Winnend artikel, ROA-professionele publicatieprijs 2005 Klijn, E.H., J. Edelenbos & M. van Twist, Dilemma s of managers in governance networks, An Analysis of Managers in 18 Complex Decisionmaking Processes, Paper for the 9th International Research Symposium on Public Management (IRSPM IX), 6-8 April 2005 Bocconi University Milan, Italy. Twist, M.J.W. van, De Miljoenennota 2006 als politiek verhaal, in: Openbare Uitgaven, 37 e jaargang, nummer 5, 2005, pp Twist, M.J.W. van, Verbindend vernieuwen, vernieuwend verbinden, in: Bestuurskunde, december 2005, nummer 4, pp. Twist, M.J.W. van & M.B. Kort, Coopération horizontale et governance locale aux Pays-Bas, in: G. Marcou et H. Wollmann (eds), Le Financement des politiques locales, Annuaire 2005 des collectivités locales, CNRS Éditions, 2005,pp

5 Twist, M.J.W. van, Innovatie door alliantievorming in de kenniseconomie, in: F. Bekkers en R. Westbroek (red.), Politieke visies op innovatie, Den Haag, 2005, pp Knaap, P. van der & A. Korsten, K. Termeer en M.J.W. van Twist (red), Trajectmanagement, Beschouwingen over beleidsdynamiek en verandering, Utrecht, Lemma, Mil B.P.A. van & M.J.W. van Twist, De behoefte aan belevingsgerichte informatie, in: Openbaar bestuur, augustus 2004, pp Nelissen, N. & P. de Goede en M.J.W. van Twist, Oog voor openbaar bestuur, Een beknopte geschiedenis van de bestuurskunde, Den Haag: Elsevier, Roost M.A.R. van & M.J.W. van Twist, De verstopte staat, Capaciteitsmanagement bij publieke voorzieningen, Delft: Eburon, 2004 Twist, M.J.W. van, Bestuurskunde: van werkelijk naar waar, in: Bestuurskunde, februari 2004, nummer 1, pp Twist, M.J.W. van, Jubeljargon en duivelse dilemma s, in: Openbaar bestuur, augustus 2004, p.24. Twist, M.J.W. van, M. van Eeten, B. Staffhorst en A. Dijkzeul, Robust and resilient infrastructures, in: Innovations in Infrastructures, Paper voor EU ministers conferentie, november 2004, pp Twist, M.J.W. van, N. Kastelein, A. Dijkzeul, Alternative infrastructures, in: Innovations in Infrastructures, Paper voor EU ministers conferentie, november 2004, pp Wesseling, H. & M.J.W. van Twist, Publieke verantwoording en bestuurskracht, Lessen over zelfverantwoording, in: Management in Overheidsorganisaties, A1110, pp.1-20, Heuvelhof, E.F. & M.J.W. van Twist, Vormen van strategisch gedrag: een theoretische verkenning, in: E.F. ten Heuvelhof e.a. (red), Infrastratego, Strategisch gedrag in infrastructuurgebonden sectoren, Utrecht, Heuvelhof, E.F. ten & M.J.W. van Twist, 'Competition engineering door ontbinding van de incumbent. Een optie voor reizigersvervoer over het spoor?' In: Tijdschrift Privatisering, jaargang 8, nr. 2, p Hiddink, C.J.W. & M.J.W. van Twist, Niet de grote lijnen maar de vele knopen, in: ESB, , jrg 88, nr Kort, M.B. & M.J.W. van Twist, Publiek-private samenwerking, Kloof tussen theorie en praktijk, in: Controllers Magazine, jaargang.17, nummer 7 augustus/september 2003, pp Luursema, M. & M. van Twist, F. Beemer, R.Timmerman, F. Gronheid, Toekomst voor Raden van toezicht, Assen: Van Gorcum,

6 Noordegraaf, M., M.J.W. van Twist en H. Wesseling, Kennisintensief bestuur; Bestuurlijke verschuivingen en institutionele verankeringen, In: Bestuurskunde, nr , pp Plug, P., Twist, M. van, L. Geut, Sturing van marktwerking, De bestuurlijke gevolgen van liberalisering en privatisering, Assen: Van Gorcum, Twist, M.J.W. van, M.J.C.M. Hertogh, Naar een flexibel MIT, In: PPS Magazine, oktober Twist, M.J.W., van, J.M., Schulz, N., Kastelein, L., Canté, Management van complexe projecten en processen: ervaringen en opvattingen uit de praktijk, In: Bestuurskunde, nummer 6, 2003, p Twist, M.J.W. van, C. Termeer, De praktijk van procesmanagement, In: Bestuurskunde, nummer 6, 2003, p Knaap, P. van der & C.J.A.M. Termeer en M.J.W. van Twist, 'Omwille van effectief toezicht. Reflecties op risico's van hype', In: Bestuurskunde jrg.11, 2002, nr 3. Kort, M.B & B.P.A. van Mil en M.J.W. van Twist, Het Multimodaal Transportcentrum Valburg: naar een innovatief of modaal project? in: Publiek private samenwerking bij transport infrastructuur, Hans van Ham en Joop Koppenjan (redactie), 2002, Lemma. Twist, M.J.W. van & M.C. den Boer, B.P.A. van Mil en L. Geut, Beelden van bestuur, Utrecht: Lemma, 2002 Veld, R.J. in 't, & M.J.W. van Twist en M.A. Luursema, Corporate governance in de not-for-profitsector', In: Bedrijfskunde, jaargang 74 nr 2, april 2002 Veld, R.J. in t, & M.J.W. van Twist en M.A. Luursema, Corporate governance in de non-profitsector, in: S. Peij e.a, Handboek Corporate Governance, Deventer: Kluwer, december Bots, P.W.G. en M.J.W. van Twist, 'DANA, een workbench voor beleidsanalisten'. In: Beleidsanalyse, jaargang 29, nummer 3/4, Heuvelhof, E.F. ten, en M.J.W. van Twist, 'Competition engineering door ontbinding van de incumbent. Een optie voor reizigersvervoer over het spoor?' In: Tijdschrift Privatisering, 2001, jaargang 8, nr. 2, p Mil, B.P.A van & M.J.W. van Twist. 'Over vraagversterking in de zorgsector. De rol van belangenorganisaties voor patiënten en cliënten'. In: Bestuurskunde, jaargang 10, nr. 5, Schaap, L., en M.J.W. van Twist, 'Een consequent constructivistische kijk op geslotenheid in beleidsnetwerken'. In: Abma en In 't Veld (2001), Handboek Beleidswetenschap, p , Amsterdam: Boom. 6

7 Twist, M.J.W. van & E.F. ten Heuvelhof, 'De ramp na de ramp door aansprakelijk voor toezicht, procesmanagement als perspectief'. In: Nederlands Juristenblad (NJB), nr. 34, jaargang 76, 28 september 2001, p Twist, M.J.W. van, A.J.M. Verhey en M.A.R. van Roost, 'Toekomstverkenningen voor beleid: van inhoud naar proces'. In: Openbaar Bestuur, jaargang 11, december Twist, M.J.W. van & J. in 't Veld en A.J.M. Verhey, 'Benefit sharing bij publiekprivate samenwerking, van principe naar praktijk'. In: Bestuurswetenschappen, 2001/3, p Bots, P.W.G. & J.H.R. van Duin, M. van Twist, Automatic Pattern Detection: Dynamic Actor Network Analysis,, in: Proceedings of the 4 rd Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE, Duivenboden, H. van, M.J.W. van Twist, M. Veldhuizen & R.J. in t Veld (red.), Ketenmanagement in de publieke sector, Utrecht: Lemma, Klijn, E.H. en M.J.W. van Twist. Zicht op de omgeving: een netwerkbenadering om de omgeving te analyseren. In: A. Edwards en L. Schaap (red.) Vaardigheden voor de publieke sector, Bussum: Coutinho, Rosenthal, U.R. & A. Docters van Leeuwen, M.E. van Eeten, M.J.W. van Twist, Ambtelijke vertellingen, Over verschijnselen die niet onbenoemd mogen blijven, Utrecht: Lemma, Twist, M.J.W. van, Organizing accountability: from best practices to dilemmas in design, in: H. Wagenaar (ed.), Government Institutions: Effects, Changes and Normative Foundations, Kluwer Academic Publishers, 2000, pp Twist M.J.W. van en E.F. ten Heuvelhof: Over nieuwe markten en de veranderende rol van de overheid in de nutssectoren in ESBdossier, uitg NEI,Rotterdam issn , 22 juni 2000, 85e jaargang, nr 4261, pp Twist, M.J.W. van, M.B. Kort, E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit en H.D. Stout, De regulator aan zet. Concurrentieverstoring in nutssectoren als strategisch spel met techniek als inzet. In: Privatisering, 2000/ Plug P. & M.J.W. van Twist en L. Geut, Veranderende verantwoordelijkheden, Nieuwe overheidstaken als gevolg van marktwerking, in: Overheidsmanagement, 1999, nr.12, pp Twist, M.J.W. van & W. Veeneman (red.), Op weg naar de markt, Over de mogelijkheden van marktwerking in infrastructuurgebonden sectoren, Utrecht: Lemma, Twist M.J.W. van, Versterking van de verantwoording: redenen, risico s en dilemma s, in: Bestuurswetenschappen, nummer 4, 1999, pp

8 Twist M.J.W. van & J. de Groot, De instelling van een lokale rekenkamer: over verwachtingen, risico s en paradoxale prikkels, in: Openbare Uitgaven, 1999, nr.3, pp Twist, M.J.W. van & J.A. de Bruijn, Total Quality Management in the Public Sector, Lessons learned in the Netherlands, in W. Werther & J.Takala, D.J. Sumanth, Productivity & Quality Management, Bradford: MCB University Press, Twist, M.J.W. van & E.F. Ten Heuvelhof, Competition Engineering in Network Based Industries, Paradigms, Practices and Pendulums, in: M.P.C. Weijnen & E.F. ten Heuvelhof, The Infrastructure Playing Field in 2030, Delft: Delft University Press, 1999, pp Periode daarvoor Edelenbos J. & M.J.W. van Twist, Beeldbepalende bestuurskundigen, Een kennismaking met kernfiguren uit de bestuurskunde, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, Schaap, L & M.J.W. van Twist, The Dynamics of Closedness in Networks, in: W.J.M. Kickert & E-H. Klijn, J.F.M. Koppenjan (eds), Managing Complex Networks, Strategies for the Public Sector, London: Sage Publications ltd. 1997, pp Twist, M.J.W. van en G.J. de Vries, Algemene Rekenkameren lokale overheid, Na decentralisatie nu de roep om centrale controle? in: Overheidsmanagement, jaargang 10, nr. 2, febr. 1997, pp Twist M.J.W. van & G.J.D. de Vries, Het hoe en waarom van lokale rekenkamers, in: Bestuurswetenschappen, jaargang 50, nr. 5, 1996, pp Twist, M.J.W. van & R. Bagchus, F.O.M. Verhaak (red.), Kerndepartementen op afstand?, Een vergelijkend onderzoek naar departementale veranderingsprocessen binnen de Nederlandse rijksdienst, Delft: Eburon, Edelenbos, J. & M.J.W. van Twist, M.D. van de Velde, Naar een nieuwe topstructuur voor ministeries: eisen voor (her)ontwerp, in: Openbaar Bestuur, jaargang 6, nr. 6/7, juni/juli 1996, pp Schaap, L. & M.J.W. van Twist, Regionalisering in Rotterdam, Een stap terug is een stap vooruit, in: Bestuurswetenschappen, jrg.49, 1995, nr.5, pp Eeten, M.J.G. van & M.J.W. van Twist, Besluitvorming in bedrijven, in: Beleidswetenschap, 1995, nr.1, pp Twist, M.J.W. van, Verbale vernieuwing, Aantekeningen over de kunst van bestuurskunde, Den Haag: VUGA Uitgeverij, Veld R.J. in't & M.J.W. van Twist, Het rapport van de commissie-sint, in: Tijdschrift Privatisering, jaargang 2, nr.3, 1995, pp.3-5. Heffen, O. van & M.J.W. van Twist (red.), Beleid en wetenschap, Hedendaagse bestuurskundige beschouwingen, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink,

9 Twist, M.J.W. van, R.J. in't Veld (red.), Over kerndepartementen, Een vergelijkend onderzoek naar departementale veranderingsprocessen in Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen en Denemarken, Den Haag: VUGA Uitgeverij B, Twist, M.J.W. van, De beleidstheorie vanuit de wetenschapspraktijk: van `hoe ver' naar `hoe verder', in: Beleidswetenschap, 1993, nr.1, pp Termeer, C.J.A.M. & M.J.W. van Twist, De configuratiebenadering: een procestheorie voor sturingsvraagstukken, in: Beleid & Maatschappij, jrg.18, 1991, nr.4, pp Veld, R.J. in't & L. Schaap, C.J.A.M. Termeer, M.J.W. van Twist (red.), Autopoiesis and configuration theory: new approaches to societal steering, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, Enkele bijdragen aan het publieke debat (naast talloze columns in de Staatscourant) Theo Camps en Mark van Twist, Sneller bouwen kan via onorthodoxe financiering, in: NRC Handelsblad, 11 augustus 2004, p.7. Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist, 'Opsplitsing van NS is in huidige situatie enige optie'. In: NRC Handelsblad, 2 januari 2001, p. 7. Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist, 'Minister Netelenbos moet falen van NS niet belonen', in: NRC Handelsblad, 25 juli Mark van Twist en Tjibbe Joustra, Rapport Kohnstamm slaat de plank mis, in: Financieel Dagblad, 22 november Mark van Twist en Bill van Mil, Vroeger was het niet beter met het spoor, in: Trouw, 22 januari Mark van Twist en Bas van Leeuwen, LNV moet meer vooruitdenken, in: Agrarisch Dagblad, 25 oktober 2006, p.14. Roel in t Veld en Mark van Twist, Geef projectminister de ruimte, in: NRC Handelsblad, 23 september ONDERZOEK- EN ADVIESOPDRACHTEN: ENKELE VOORBEELDEN Algemene Rekenkamer, Advies over ontwikkelingen in het toezicht en het begeleiden van de visievorming daarover binnen de ARK Bestuurlijke Commissie Randstad, Evaluatie van interbestuurlijke samenwerking en de bestuurskracht in de Randstad. Connekt, Rol van informateur en programma-manager in het het organiseren van co-financiering en van onderzoek naar betalen voor mobiliteit. Gemeente Dordrecht, Evaluatie en ondersteuning van het regionaal grote stedenbeleid. Gemeente Den Helder, Second opinion over de vormgeving van de publiekprivate samenwerking bij de oude rijkswerf. 9

10 Gemeente Eindhoven, Advies Managementvergoeding gemeenschappelijke regeling CURE. Gemeente Nijmegen, Ondersteuning in de strategische besluitvorming rond de baksteenproblematiek van de afvalinstallatie ARN BV. Gemeente Rotterdam en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Risico-analyse vanwege de omvorming van het GHR tot overheids-nv. Gemeente Utrecht, Evaluatie van de rekenkamercommissie in Utrecht in opdracht van de Raad. Gemeente Waalre, Politiek-strategisch advies over gemeentelijke opties in verband met de regionalisering rond Eindhoven. Gemeente Zwijndrecht, Advies over de instelling van een lokale rekenkamer. Habiforum, Begeleiden van een community of practice op het gebied van meervoudig ruimtegebruik en weginfrastructuur. InAxis, Onderzoek naar noodzakelijke competenties van gemeente-ambtenaren die betrokken zijn bij ketenregie. Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, Uitvoerbaarheidstoets in verband met nieuwe vreemdelingenwet. Inspectie van het Onderwijs, Begeleiden van strategievormings- en veranderingstraject binnen de Inspectie aan de hand van socratische gesprekken. Inspectie Verkeer en Waterstaat, Advisering en ondersteuning van de centrale bestuursstaf op het gebied van project- en procesmanagement. Kadaster, Evaluatie van de verzelfstandiging van het Kadaster. Kamer van Koophandel Amsterdam, Visie op de vorming van een vervoersregio in Amsterdam. Kenniscentrum Grote Steden en NWO, Uitvoeren van een state of the artstudie naar organiserend vermogen bij grote steden. KLM, LVNL en Luchthaven Schiphol, Advisering van de sectorpartijen over het nieuwe regime voor de handhaving van geluidsoverlast rond Schiphol. KPN Mobile, Expertvisie op de afbouw van dealervergoedingen bij de aanschaf van mobiele telefoons in het kader van een procedure met de NMA. LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden), Advisering over een nieuwe, transparante financieringsstructuur voor cliëntenraden. Ministerie van Algemene Zaken, Advisering over toekomst van het Innovatieplatform. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderzoek naar de doorwerking van adviezen van adviescolleges. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Onderzoek naar mogelijkheden voor logistieke en organisatorische bundeling van internationale vervoersstromen. 10

11 Ministerie van Economische Zaken, Vergelijkend onderzoek naar de economische en bestuurlijke aspecten van de ontwikkeling van nutssectoren. Ministerie van Financiën, Kenniscentrum PPS. Advisering over PPS in relatie tot benefit sharing bij enkele grote projecten. Ministerie van Justitie, Technische opsporingsmethoden. Onderzoek naar de inzet van nieuwe opsporingstechnologieën door politie en justitie. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Staatsbosbeheer, Ontwerpen van een open planproces voor de Oostvaardersplassen. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Managementreviews: onderzoek naar instrumenten voor interne verantwoording bij publieke en private organisaties. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ontwerpen en begeleiden van het procesconvenant voor Inspectie van Verkeer en Waterstaat. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, Onderzoek en ontwikkeling van minimale datasets in de zorg (MDS). Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Onderzoek naar mogelijkheden voor marktwerking op de woningmarkt. Nationale Raad voor landbouwkundig Onderzoek en LTO Nederland, Advies over de besluitvorming ten aanzien van de relocatie van de Nederlandse glastuinbouw. Novem, Organiseren en begeleiden van de overgang naar de uitvoeringsfase van een regeling voor de opslag en verwerking van halon en CFK. Nuon, Oplossen van een conflict tussen partijen door middel van een sessie in de GDR over valgevaar bij hoogspanningsmasten. Patiëntenfonds, Ontwikkeling van programma van eisen voor het benchmarken van de cliëntenondersteuning in de zorg. Project Andere Overheid, Ondersteuning in de visievorming op de toekomst van de organisatie van de rijksdienst. Projectbureau N201, Onderzoek naar publiek-private samenwerking bij de aanleg van nieuwe weginfrastructuur als de N201. Provincie Noord-Brabant, organisatie en invoering van verhandelbare emissierechten als instrument voor provinciaal milieubeleid. Provincie Noord-Holland, Onderzoek naar de vraag of een regionale vervoersautoriteit een optie zou kunnen zijn voor de regio Amsterdam. Provincie Gelderland, Evaluatie en advisering over de toekomstige ontwikkeling van de Stichting Spectrum en de Stichting Gidz. Provincie Zuid-Holland, advies over introductie van gebiedsgericht werken. 11

12 Raad voor Verkeer en Waterstaat, Uitvoeren van een voorstudie en projectmanagement van advies over transitiemanagement bij het wijzigen van de marktordening van netwerksectoren. Regio Twente, Bestuurlijke samenwerking in het kadergebied van het kaderwetgebied Twente. Regio Randstad, Onderzoek en advies over de toekomstige vormgeving van de interbestuurlijke samenwerking. RET, Strategisch advies over de positionering van deze onderneming na de introductie van marktwerking in het openbaar vervoer. Rijkswaterstaat, Advies over de sturingsrelatie tussen het hoofdkantoor en de regionale directies van rijkswaterstaat. Stichting Cliënt en Kwaliteit, Haalbaarheidsstudie naar in een beleidsplan geschetste ambities en opties. Unie van Waterschappen, Toekomstvisie op ontwikkelingen in de sector en strategisch perspectief voor de waterschappen. Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV), Visievorming ten aanzien van mogelijkheden voor marktwerking in de afvalsector. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Voorstudie naar de benutting van toekomstverkenningen in het strategisch omgevingsbeleid. 12

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12.

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12. Output over 2014 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten Versie 20 dec. 2014 Honorair hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden, aan de Universiteit Maastricht (Fac. Rechtsgeleerdheid) + Emeritus hoogleraar

Nadere informatie

Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011

Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011 Sectie bestuurs- & politieke wetenschappen Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011 Dr. Marlies Honingh contact: m.honingh@fm.ru.nl

Nadere informatie

Coördinator master Bestuursadviseur VNG Academie Een 4-daags programma voor de professionalisering van bestuursadviseurs bij gemeenten.

Coördinator master Bestuursadviseur VNG Academie Een 4-daags programma voor de professionalisering van bestuursadviseurs bij gemeenten. Curriculum vitae Dr. mr. B.G.R.M. Verleg (Ben) Geboortedatum 27-12-1955 Adres IJburglaan 846, 1087 GE Amsterdam Telefoon (020) 331 4897 (06) 3976 2865 E-mail benverleg@gmail.com Website www.benverleg.nl

Nadere informatie

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006 CURRICULUM VITAE Geactualiseerd: 5 september 2014 Persoonlijke gegevens Naam : Eversdijk Voornamen : Arnold Willem Wouter Roepnaam : Arno Titulatuur : Dr., MSc Geboortedatum : 23 oktober 1972 Geboorteplaats

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS Getrouwd en twee volwassen kinderen. Privé-adres: s-gravenweg 9; 3062 ZA Rotterdam. e ahb@bergsoeters.nl t 010 4135588 m 0620 531242 i www.bergsoeters.nl

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS Volledige naam: Burgerlijke staat: Dirk Adrianus (Dick) de Waard gehuwd, 2 kinderen Geboortedatum: 31 augustus 1956 Geboorteplaats: Rotterdam Adres: Vreebergen 46 Woonplaats: 9403

Nadere informatie

Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld

Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld Delft University of Technology Ruimteconferentie 2013 Challenge the future Opzet

Nadere informatie

Advisering in cijfers

Advisering in cijfers Advisering in cijfers Ingekomen en afgedane adviesaanvragen 2014 2013 2012 2011 2010 In behandeling op 1 januari 54 24 83 43 55 Ingekomen 488 474 514 553 588 Ter advisering 542 498 597 596 643 Afgedane

Nadere informatie

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006 CURRICULUM VITAE Geactualiseerd: 15 mei 2016 Persoonlijke gegevens Naam : Eversdijk Voornamen : Arnold Willem Wouter Roepnaam : Arno Titulatuur : Dr., MSc Geboortedatum : 23 oktober 1972 Geboorteplaats

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Good Governance. management. voor uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen. en hun opdrachtgevers

Good Governance. management. voor uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen. en hun opdrachtgevers Good Governance en stakeholderleeratelier management voor uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen en hun opdrachtgevers Nederlandse School voor Openbaar Bestuur De Nederlandse School voor

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum CURRICULUM VITAE Datum 20 januari 2014 PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Titel Geboortedatum Woonplaats e-mail Nationaliteit S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984 s-hertogenbosch sjoerd@beeckk.nl Nederlandse

Nadere informatie

Openbaar bestuur op expeditie

Openbaar bestuur op expeditie Dit boek is geschreven ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. A.F.A. Korsten als hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, in het bijzonder Bestuurskunde, aan de Open Universiteit Nederland.

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Omgevingskaart type 1

Omgevingskaart type 1 Omgevingskaart type 1 Beslissers Leveranciers Gebruikers Uitvoerders 12 Omgevingskaart type 1 uitgewerkt op rol Beslissers Meeweten Meedenken Meedoen Leveranciers Meebeslissen Gebruikers Uitvoerders 13

Nadere informatie

Procesmanagement als sleutel tot succes

Procesmanagement als sleutel tot succes Kennismiddag Omgevingsrecht & gebiedsontwikkeling Procesmanagement als sleutel tot succes Beuningen, 6 februari 2014 dr. Kjell-Erik Bugge Associate lector Kenniscentrum Leefomgeving Saxion Een vertrekpunt:

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, mei 2015 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

Metropool 2013. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10

Metropool 2013. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10 Metropool Metropool 2013 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10 ROI - Opleiding, Coaching en Advies voor de Publieke sector Herengracht 23 2511 EG

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201401021

Nadere informatie

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014 Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Leiden, mei 2015 2 Verslag Prof. mr. B. Barentsen Indeling werkzaamheden De werkzaamheden van de hoogleraren zijn ingericht

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eduard Röntgen

Curriculum Vitae Eduard Röntgen Prins Hendrikkade 170 2 T 020 423 13 23 E mail@inno V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno V.nl Curriculum Vitae Eduard Röntgen Adviseur (1981). Studeerde planologie aan de Universiteit Utrecht

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 Nr. 11

Nadere informatie

DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar

DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar 26-11-2014 Henrick Bos kolonel Kmar Bestuursstaf Defensie Alg projectleider veiligheid NSS Secr NSS DG-overleg Adj secr MC NSS Waar, wanneer, wie? Locatie

Nadere informatie

Innoveren in de zorg door design thinking

Innoveren in de zorg door design thinking Innoveren in de zorg door design thinking Marc Steen marc.steen@tno.nl TNO Behavioural and Societal Sciences, Innovation Management Enkele begrippen Een voorbeeld Een uitdaging Presentatie op Cliëntenparticipatie

Nadere informatie

master public management

master public management professional learning & development master public management 2 Public Management van de universiteit twente, gegeven in utrecht De toenemende dynamiek in de samenleving en overheid stelt steeds hogere

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Gevestigde belangen in energie en transport innovaties. Prof. dr. Marko Hekkert

Gevestigde belangen in energie en transport innovaties. Prof. dr. Marko Hekkert Copernicus Institute of Sustainable Development Gevestigde belangen in energie en transport innovaties Prof. dr. Marko Hekkert Transitie = institutionele strijd Nieuwe paradigma s Nieuwe wet en regelgeving

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

toonaangevend in toezicht

toonaangevend in toezicht toonaangevend in toezicht Toonaangevend in toezicht De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor een een verantwoordelijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Sophie Op de Beeck

Curriculum Vitae. Sophie Op de Beeck Curriculum Vitae Sophie Op de Beeck IDENTIFICATIEGEGEVENS Naam: Op de Beeck Voornaam: Sophie Correspondentieadres: KU Leuven Instituut voor de Overheid Parkstraat 45 - bus 3609-3000 Leuven - België Telefoon:

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Arthur van Lohuijzen De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Master Trainer/adviseur, Trimension Caroline

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

SPOORWEGEN IN TSJECHIË EN SLOWAKIJE

SPOORWEGEN IN TSJECHIË EN SLOWAKIJE SPOORWEGEN IN TSJECHIË EN SLOWAKIJE SAMENWERKING MET NEDERLAND QUINTUS VOSMAN RESIDENT TWINNING ADVISOR INHOUD 2 INTRODUCTIE VERLEDEN EN HEDEN TWINNING PROJECT CONCLUSIES VERWACHTINGEN Recente Verleden

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

KLACHTEN PER OVERHEIDSINSTANTIE. Jaarverslag

KLACHTEN PER OVERHEIDSINSTANTIE. Jaarverslag KLACHTEN PER OVERHEIDSINSTANTIE 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Ministerie van Algemene Zaken 3 Ministerie van Buitenlandse Zaken 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie 5 Openbaar Ministerie 5 CJIB

Nadere informatie

DHV B.V. Millenergy / WNW bijlage 2-1 -

DHV B.V. Millenergy / WNW bijlage 2-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Literatuurlijst Millenergy / WNW bijlage 2-1 - Bijlage 2 Literatuurlijst Titel Auteur/bron datum Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport windmolenpark Noord-Groningen

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2004

Curriculum Vitae 2004 Curriculum Vitae 2004 prof. dr. Th.A.J. Toonen Decaan Sociale Faculteit Universiteit Leiden Hoogleraar Bestuurskunde Departement Bestuurskunde Universiteit Leiden 1. Persoonsgegevens Naam: Toonen, Theo

Nadere informatie

Duurzaam Mobiel? Nieuwe Verdien- en Business Modellen Borne 12.04.13. Prof. Dr. Jan Jonker Nijmegen School of Management Radboud University Nijmegen

Duurzaam Mobiel? Nieuwe Verdien- en Business Modellen Borne 12.04.13. Prof. Dr. Jan Jonker Nijmegen School of Management Radboud University Nijmegen Duurzaam Mobiel? Nieuwe Verdien- en Business Modellen Borne 12.04.13 Prof. Dr. Jan Jonker Nijmegen School of Management Radboud University Nijmegen Een maatschappij met onzekere opgaven Politiek Maatschappij

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

Prof.dr. A.(Arno) F.A. Korsten Kort curriculum vitae (15 juli 2011)

Prof.dr. A.(Arno) F.A. Korsten Kort curriculum vitae (15 juli 2011) Prof.dr. A.(Arno) F.A. Korsten Kort curriculum vitae (15 juli 2011) Actueel 2011: Bijzonder hoogleraar bestuurskunde van de lagere overheden aan de Universiteit Maastricht (faculteit Rechtsgeleerdheid).

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Op plaatsen waar het mogelijk is om binnen genoemde afstand van een antenne te komen, dienen maatregelen genomen te worden om dit te voorkomen.

Op plaatsen waar het mogelijk is om binnen genoemde afstand van een antenne te komen, dienen maatregelen genomen te worden om dit te voorkomen. Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Uw kenmerk : - Bijlagen : 1 Geachte staatssecretaris, Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende advies, dat is opgesteld door de Commissie Elektromagnetische

Nadere informatie

Over omgaan met onzekerheid in geval van veel betrokkenen in een netwerk

Over omgaan met onzekerheid in geval van veel betrokkenen in een netwerk Netwerkmanagement Over omgaan met onzekerheid in geval van veel betrokkenen in een netwerk A.F.A. Korsten Inleiding Overheidsorganisaties kunnen vaak niks alleen voor elkaar boksen. Ze zijn voor hun taakuitvoering

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Adviesopdrachten (2005 ) Care

CURRICULUM VITAE. Adviesopdrachten (2005 ) Care CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Harry Woldendorp Geboren: 9 januari 1955 Getrouwd: Edith Bergman Eén zoon: Thomas Sebastiaan Telefoon: 0654627251/0504095799 Opleiding 1972 HBS- A 1979 doctoraal

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Publiek private samenwerking ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van personeel

Publiek private samenwerking ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van personeel Publiek private samenwerking ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van personeel Aimée Neeleman, Gitta van der Zalm Toegepaste Psychologie, Hanzehogeschool Groningen, Groningen, Nederland Abstract

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels.

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. 06 Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. tekst: Erik van co- Laar en Therèse van t Westende-de Bijl 26 vm juni 2013 creatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2008 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg Zorg of zegen?

Marktwerking in de zorg Zorg of zegen? Marktwerking in de zorg Zorg of zegen? Symposium Medische Afdeling Thijmgenootschap s- Hertogenbosch, 7 maart 2013 Lid Medische O ja O nee Medische Afdeling Symposia van de afgelopen jaren: Eed van Hippocrates.

Nadere informatie

Strategische vernieuwing

Strategische vernieuwing Strategische vernieuwing in grote Nederlandse ondernemingen Hoe vangt een koe een haas? Strategische Vernieuwing: Revitalisatie versus Transformatie in Multi-unit unit-ondernemingen Prof. dr. H.W. Volberda

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Leeratelier Beleidsanalyse

Leeratelier Beleidsanalyse Leeratelier Beleidsanalyse. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) presenteren het Leeratelier Beleidsanalyse. Het atelier is opgezet

Nadere informatie

het Zijlstra Center for Public Control and Governance

het Zijlstra Center for Public Control and Governance Aedes en het Zijlstra Center bieden u aan: - Een op woningcorporaties toegesneden Leergang voor Controllers - Waarin alle relevante en actuele beleidsvelden en aspecten van het vak van controller aan de

Nadere informatie

EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN BIJ DE OVERHEID

EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN BIJ DE OVERHEID EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN BIJ DE OVERHEID DOET ARCHITECTUUR MEE? Wouter Bronsgeest 29 mei 2012 Center for egovernment Studies (CFES) 1 EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN POSITIONERING EN MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

Nadere informatie

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework.

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

2000 Volberda, H.W. (2000), "Blijvend Strategisch Vernieuwen: Het herschikken van de multi-unit onderneming," Bedrijfskunde, 72 (2), 20-29.

2000 Volberda, H.W. (2000), Blijvend Strategisch Vernieuwen: Het herschikken van de multi-unit onderneming, Bedrijfskunde, 72 (2), 20-29. MANAGEMENTARTIKELEN 2003 Volberda, H.W. & Bosch, F.A.J. van den (2003). Het managen van strategische vernieuwing: lessen uit de financiële dienstensector. Management Select, 19 (1): 34-43. Baaij, M., Bosch,

Nadere informatie

Security manager van de toekomst. Bent u klaar voor de convergentie?

Security manager van de toekomst. Bent u klaar voor de convergentie? Security manager van de toekomst Bent u klaar voor de convergentie? Agenda Introductie Convergentie - De rol en positie van Security in beweging - Wat zien we in de praktijk? - Waar gaat het naar toe?

Nadere informatie

Speerpuntendebat AMC 2009

Speerpuntendebat AMC 2009 Speerpuntendebat AMC 2009 Panel: John Stavenuiter Vz. 1. Lex Besselink 2. Ben Spiering 3. Gigi van Rhee 4. Simon Roberts 5. Bert Verplancke 6. Jules Verlaan Lex Besselink Director at Program Office World

Nadere informatie

Bijlage 1: Namen van de participanten van de seminar

Bijlage 1: Namen van de participanten van de seminar Bijlage 1: Namen van de participanten van de seminar games Seminar game deelnemers 17 april, BV Onderzoek Nederland, Aristo Amsterdam Mw. A. Boot Dhr. C. Choenni Dhr. D. van Delft Dhr. M.M. Hubers Dhr.

Nadere informatie

Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions?

Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions? Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions? 6-7 november 2013 (Hof van Liere, Antwerpen) Geachte mevrouw, Geachte heer, Op wereldwijde schaal zijn overheidsinstanties op

Nadere informatie

Publicaties en rapporten C. J. van Montfort 12-10-2015

Publicaties en rapporten C. J. van Montfort 12-10-2015 Publicaties en rapporten C. J. van Montfort 12-10-2015 Artikelen - (met P.J.H.M. van Montfort) 'Overheidsvoorlichting: instrument van democratie of technocratie?', in: Beleidswetenschap 1989/1, p. 40-57

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Publicaties en rapporten C. J. van Montfort 15-12-2014

Publicaties en rapporten C. J. van Montfort 15-12-2014 Publicaties en rapporten C. J. van Montfort 15-12-2014 Artikelen - (met P.J.H.M. van Montfort) 'Overheidsvoorlichting: instrument van democratie of technocratie?', in: Beleidswetenschap 1989/1, p. 40-57

Nadere informatie

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0 Hogeschool INHOLLAND ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Jaarrapportage 2006-2007 Deze rapportage betreft een rapportage over het studiejaar 2006-2007. Om uniformiteit te verkrijgen

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend Curriculum Vitae Naam Geboortejaar Woonplaats Opleiding Trainingen Profiel Mr. H.W. (Henk) van Heuven 1950 Rotterdam Nederlands Recht; eerste graads onderwijsbevoegdheid economie (Vrije Universiteit 1975)

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders 25 september 2013 Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders Prof. dr. ir. Rienk Goodijk GITP/TiasNimbas Business School Agenda vanavond Ontwikkelingen Eigen taakopvatting toezichthouders

Nadere informatie

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT Kalmthout, M.A. van (1977). Biofeedbacktherapie. Gedrag 5/6, 332-351. Kalmthout, M.A. van, & Ven, A.H.G.S. van der (1982).

Nadere informatie