nu: Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, een interuniversitair instituut voor post academisch onderwijs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2004 - nu: Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, een interuniversitair instituut voor post academisch onderwijs."

Transcriptie

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Prof. dr. M.J.W. van Twist Geboren op te Dordrecht Burgerlijke staat: gehuwd, drie kinderen Adresgegevens: Burgemeester Jaslaan AC Dordrecht telefoon: mobiel: OPLEIDINGEN : Bestuurskunde (variant: Financieel Economisch Beheer) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden Bedrijfskunde (variant: Management van Verandering) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam : Rechtswetenschap (propedeuse) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam : Postdoctorale opleiding Onderzoek in de beleidswetenschap aan de Nederlandse Onderzoeksschool Bestuurskunde (NOB). 1998: Regulatory Studies Program aan de Michigan State University, Institute of Public Utilities (IPU). HUIDIGE WERKKRINGEN nu: Directeur Business Development van Berenschot Procesmanagement B.V, onderdeel van de Berenschot Groep en gevestigd in Den Haag nu: Bijzonder hoogleraar op het gebied van publiek-private samenwerking aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen nu: Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, een interuniversitair instituut voor post academisch onderwijs. HUIDIGE NEVENFUNCTIES nu: Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurswetenschappen nu: Columnist bij De Staatscourant nu: Voorzitter van de Vereniging van Bestuurskunde (VB) nu: Lid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer (ARK) 1

2 nu: Lid van de Raad van Advies van de Algemene Bestuursdienst (ABD) nu: Lid van de Raad voor het landelijk gebied (Rlg) nu: Lid van de commissie Open bestel hoger onderwijs 2006 nu: Lid van de redactie van M&O, tijdschrift voor management en organisatie 2007 nu: Lid van de commissie Verkenning transportbelemmeringen 2007 nu: Lid van het panel van wijzen van de Volkskrant ruimtelijke agenda VORIGE WERKKRINGEN : Directeur van een Delfts Interfacultair Onderzoekscentrum dat zich richt op infrastructuurgebonden sectoren: telecommunicatie, energie, afval, water en vervoer : Universitair hoofddocent beleidskunde bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft : Ambtelijk secretaris van de commissie-wiegel die de Tweede Kamer adviseerde over vorming van kerndepartementen en reorganisatie rijksdienst : Freelance journalist bij het tijdschrift Binnenlands Bestuur Management, een vakblad gekoppeld aan het weekblad Binnenlands Bestuur : Universitair docent en onderzoeker bij de Vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. VORIGE NEVENFUNCTIES : Lid van de commissie Besluitvorming stemmachines (commissie- Hermans) 2006: Lid van de commissie van wijzen Dienst Landelijk Gebied (commissie- Huijs) : Lid van de VNG-commissie Toekomst Lokaal Bestuur (c0mmissie- Bovens) : Lid Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid (commissie-derksen) : Voorzitter Commissie van Toezicht Leerstoel Strategische Allianties : Lid van de Cliëntenraad van Verpleeghuis Crabbehoff 2002: Lid van IPO Commissie Provinciaal Milieubeleid (commissie-alders) : Lid Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (commissie- Wallage) : Lid/plaatsvervangend voorzitter referendumcommissie Delft : Voorzitter van gemeentelijke rekenkamercommissie Zwijndrecht : Lid van het Platform Doelmatigheid, Ministerie van Financiën 2

3 : Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurskunde : Lid van de universiteitsraad Technische Universiteit Delft : Redactiemedewerker BMI Magazine : Lid van de gemeenteraad in Zwijndrecht ERVARING MET (POSTACADEMISCH) ONDERWIJS: EEN INDICATIE NSOB: Master of Public Administration (MPA) en vele andere opleidingen NICIS: Master of Strategic Urban Studies (MSUS) NIFV: Master of Crisis and Disaster Management (MCDM) Politieacademie: Strategische Politieleiderschap Leergang (SPL) Instituut voor Defensie Leergangen: Hogere defensie vorming (HDV) ABD: Kandidatenprogramma en topclass voor ABD-leden Erasmus Universiteit Rotterdam: BOFEB leergang Postacademische opleidingen (PAO): onder meer PPS en Procesmanagement. Rijksopleidingsinstituut (ROI): onder meer Leergang Beleidskunde, Openbaar Bestuur. SIOO: onder meer State of the art-seminar Hybride organisatie, overheden op de markt. Toptech Delft: Complexe besluitvorming, Management van Complexe Projecten. ABK Opleidingen Nijmegen: onder meer Management van Lokatieontwikkeling PUBLICATIES: EEN SELECTIE 2007 Bovens, M.A.P., P. t Hart & M.J.W. van Twist, Openbaar bestuur, 7 e herziene druk, Alphen aan de Rijn: Kluwer, Edelenbos, J. E-H. Klijn, M.B. Kort & M.J.W. van Twist, Project versus process management in public private partnership, paper for ERAM conference, Paris, may Klijn, E-H, J. Edelenbos, M.B. Kort & M.J.W. van Twist, Facing Management Dilemmas, An Analysis of managerial choices in 18 complex environmental public private partnership projects, paper for BAM conference, Warwick, 13 sept Winnend paper in de track Interorganisational relations. Twist M.J.W. van, M. van der Steen & R. Peeters, Strategy in Dutch Public Administration: The Pendulum of Positioning and Practice, Paper for EGOS Colloquium, Vienna, 5-7 july

4 Buytels, P. & M.J.W. van Twist, Gemeenten kunnen overheid weer een gezicht geven, in: Bestuurswetenschappen, nr.4, augustus 2006, pp Dijkzeul, A. & M.A.R. van Roost en M.J.W. van Twist, Naar een segmentatie van scheefwoners, Afstemmen van prikkels op profielen, in: Tijdschrift voor de Volkshuisting, 12 e jaargang, november 2006, nr.5, pp Klijn, E.H. & J.Edelenbos, M. Kort en M.J.W. van Twist, Management op het raakvlak van publiek en privaat, Hoe managers omgaan met dilemma s in complexe ruimtelijke PPS-projecten, Den Haag: Lemma, Schulz, M., M.J.W. van Twist & H. Geveke, Besturen in commissie, Een onderzoek naar de rol van commissies in het openbaar bestuur, Den Haag: SDU Uitgevers, Twist, M.J.W. van & J. Gelevert, Regeldruk en de Wet op het hoger onderwijs en onderzoek, in: Thema, Tijdschrift voor hoger onderwijs & management, jaargang 13, nr.5, 2006, p Twist, M.J.W. van & E.H. Klijn, J. Edelenbos, M.B. Kort, De praktijk van publiek-private samenwerking, Hoe managers omgaan met complexe PPSprojecten, in: M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, nr.6, november/december 2006, p Twist, M.J.W. van & C.J. van Montfort, La gouvernance publique aux Pays Bas, in: G. Marcou & H. Wollman (eds), La gouvernance territoriale, Annuaire 2006 des collectivités locales, Paris 2006, pp Twist, M.J.W. van, Zoeken naar innovatie-impulsen: beheersen of bevorderen van hybriditeit, in: T. Brandsen e.a. (red.) Meervoudig bestuur, Publieke dienstverlening door hybride organisaties, Den Haag: Lemma, Wesseling H. & M.J.W. van Twist, Innoveren en besturen, in: Openbaar bestuur, tijdschrift voor beleid, organisatie & politiek, nr.4, april 2006, pp.2-5. Winnend artikel, ROA-professionele publicatieprijs 2005 Klijn, E.H., J. Edelenbos & M. van Twist, Dilemma s of managers in governance networks, An Analysis of Managers in 18 Complex Decisionmaking Processes, Paper for the 9th International Research Symposium on Public Management (IRSPM IX), 6-8 April 2005 Bocconi University Milan, Italy. Twist, M.J.W. van, De Miljoenennota 2006 als politiek verhaal, in: Openbare Uitgaven, 37 e jaargang, nummer 5, 2005, pp Twist, M.J.W. van, Verbindend vernieuwen, vernieuwend verbinden, in: Bestuurskunde, december 2005, nummer 4, pp. Twist, M.J.W. van & M.B. Kort, Coopération horizontale et governance locale aux Pays-Bas, in: G. Marcou et H. Wollmann (eds), Le Financement des politiques locales, Annuaire 2005 des collectivités locales, CNRS Éditions, 2005,pp

5 Twist, M.J.W. van, Innovatie door alliantievorming in de kenniseconomie, in: F. Bekkers en R. Westbroek (red.), Politieke visies op innovatie, Den Haag, 2005, pp Knaap, P. van der & A. Korsten, K. Termeer en M.J.W. van Twist (red), Trajectmanagement, Beschouwingen over beleidsdynamiek en verandering, Utrecht, Lemma, Mil B.P.A. van & M.J.W. van Twist, De behoefte aan belevingsgerichte informatie, in: Openbaar bestuur, augustus 2004, pp Nelissen, N. & P. de Goede en M.J.W. van Twist, Oog voor openbaar bestuur, Een beknopte geschiedenis van de bestuurskunde, Den Haag: Elsevier, Roost M.A.R. van & M.J.W. van Twist, De verstopte staat, Capaciteitsmanagement bij publieke voorzieningen, Delft: Eburon, 2004 Twist, M.J.W. van, Bestuurskunde: van werkelijk naar waar, in: Bestuurskunde, februari 2004, nummer 1, pp Twist, M.J.W. van, Jubeljargon en duivelse dilemma s, in: Openbaar bestuur, augustus 2004, p.24. Twist, M.J.W. van, M. van Eeten, B. Staffhorst en A. Dijkzeul, Robust and resilient infrastructures, in: Innovations in Infrastructures, Paper voor EU ministers conferentie, november 2004, pp Twist, M.J.W. van, N. Kastelein, A. Dijkzeul, Alternative infrastructures, in: Innovations in Infrastructures, Paper voor EU ministers conferentie, november 2004, pp Wesseling, H. & M.J.W. van Twist, Publieke verantwoording en bestuurskracht, Lessen over zelfverantwoording, in: Management in Overheidsorganisaties, A1110, pp.1-20, Heuvelhof, E.F. & M.J.W. van Twist, Vormen van strategisch gedrag: een theoretische verkenning, in: E.F. ten Heuvelhof e.a. (red), Infrastratego, Strategisch gedrag in infrastructuurgebonden sectoren, Utrecht, Heuvelhof, E.F. ten & M.J.W. van Twist, 'Competition engineering door ontbinding van de incumbent. Een optie voor reizigersvervoer over het spoor?' In: Tijdschrift Privatisering, jaargang 8, nr. 2, p Hiddink, C.J.W. & M.J.W. van Twist, Niet de grote lijnen maar de vele knopen, in: ESB, , jrg 88, nr Kort, M.B. & M.J.W. van Twist, Publiek-private samenwerking, Kloof tussen theorie en praktijk, in: Controllers Magazine, jaargang.17, nummer 7 augustus/september 2003, pp Luursema, M. & M. van Twist, F. Beemer, R.Timmerman, F. Gronheid, Toekomst voor Raden van toezicht, Assen: Van Gorcum,

6 Noordegraaf, M., M.J.W. van Twist en H. Wesseling, Kennisintensief bestuur; Bestuurlijke verschuivingen en institutionele verankeringen, In: Bestuurskunde, nr , pp Plug, P., Twist, M. van, L. Geut, Sturing van marktwerking, De bestuurlijke gevolgen van liberalisering en privatisering, Assen: Van Gorcum, Twist, M.J.W. van, M.J.C.M. Hertogh, Naar een flexibel MIT, In: PPS Magazine, oktober Twist, M.J.W., van, J.M., Schulz, N., Kastelein, L., Canté, Management van complexe projecten en processen: ervaringen en opvattingen uit de praktijk, In: Bestuurskunde, nummer 6, 2003, p Twist, M.J.W. van, C. Termeer, De praktijk van procesmanagement, In: Bestuurskunde, nummer 6, 2003, p Knaap, P. van der & C.J.A.M. Termeer en M.J.W. van Twist, 'Omwille van effectief toezicht. Reflecties op risico's van hype', In: Bestuurskunde jrg.11, 2002, nr 3. Kort, M.B & B.P.A. van Mil en M.J.W. van Twist, Het Multimodaal Transportcentrum Valburg: naar een innovatief of modaal project? in: Publiek private samenwerking bij transport infrastructuur, Hans van Ham en Joop Koppenjan (redactie), 2002, Lemma. Twist, M.J.W. van & M.C. den Boer, B.P.A. van Mil en L. Geut, Beelden van bestuur, Utrecht: Lemma, 2002 Veld, R.J. in 't, & M.J.W. van Twist en M.A. Luursema, Corporate governance in de not-for-profitsector', In: Bedrijfskunde, jaargang 74 nr 2, april 2002 Veld, R.J. in t, & M.J.W. van Twist en M.A. Luursema, Corporate governance in de non-profitsector, in: S. Peij e.a, Handboek Corporate Governance, Deventer: Kluwer, december Bots, P.W.G. en M.J.W. van Twist, 'DANA, een workbench voor beleidsanalisten'. In: Beleidsanalyse, jaargang 29, nummer 3/4, Heuvelhof, E.F. ten, en M.J.W. van Twist, 'Competition engineering door ontbinding van de incumbent. Een optie voor reizigersvervoer over het spoor?' In: Tijdschrift Privatisering, 2001, jaargang 8, nr. 2, p Mil, B.P.A van & M.J.W. van Twist. 'Over vraagversterking in de zorgsector. De rol van belangenorganisaties voor patiënten en cliënten'. In: Bestuurskunde, jaargang 10, nr. 5, Schaap, L., en M.J.W. van Twist, 'Een consequent constructivistische kijk op geslotenheid in beleidsnetwerken'. In: Abma en In 't Veld (2001), Handboek Beleidswetenschap, p , Amsterdam: Boom. 6

7 Twist, M.J.W. van & E.F. ten Heuvelhof, 'De ramp na de ramp door aansprakelijk voor toezicht, procesmanagement als perspectief'. In: Nederlands Juristenblad (NJB), nr. 34, jaargang 76, 28 september 2001, p Twist, M.J.W. van, A.J.M. Verhey en M.A.R. van Roost, 'Toekomstverkenningen voor beleid: van inhoud naar proces'. In: Openbaar Bestuur, jaargang 11, december Twist, M.J.W. van & J. in 't Veld en A.J.M. Verhey, 'Benefit sharing bij publiekprivate samenwerking, van principe naar praktijk'. In: Bestuurswetenschappen, 2001/3, p Bots, P.W.G. & J.H.R. van Duin, M. van Twist, Automatic Pattern Detection: Dynamic Actor Network Analysis,, in: Proceedings of the 4 rd Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE, Duivenboden, H. van, M.J.W. van Twist, M. Veldhuizen & R.J. in t Veld (red.), Ketenmanagement in de publieke sector, Utrecht: Lemma, Klijn, E.H. en M.J.W. van Twist. Zicht op de omgeving: een netwerkbenadering om de omgeving te analyseren. In: A. Edwards en L. Schaap (red.) Vaardigheden voor de publieke sector, Bussum: Coutinho, Rosenthal, U.R. & A. Docters van Leeuwen, M.E. van Eeten, M.J.W. van Twist, Ambtelijke vertellingen, Over verschijnselen die niet onbenoemd mogen blijven, Utrecht: Lemma, Twist, M.J.W. van, Organizing accountability: from best practices to dilemmas in design, in: H. Wagenaar (ed.), Government Institutions: Effects, Changes and Normative Foundations, Kluwer Academic Publishers, 2000, pp Twist M.J.W. van en E.F. ten Heuvelhof: Over nieuwe markten en de veranderende rol van de overheid in de nutssectoren in ESBdossier, uitg NEI,Rotterdam issn , 22 juni 2000, 85e jaargang, nr 4261, pp Twist, M.J.W. van, M.B. Kort, E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit en H.D. Stout, De regulator aan zet. Concurrentieverstoring in nutssectoren als strategisch spel met techniek als inzet. In: Privatisering, 2000/ Plug P. & M.J.W. van Twist en L. Geut, Veranderende verantwoordelijkheden, Nieuwe overheidstaken als gevolg van marktwerking, in: Overheidsmanagement, 1999, nr.12, pp Twist, M.J.W. van & W. Veeneman (red.), Op weg naar de markt, Over de mogelijkheden van marktwerking in infrastructuurgebonden sectoren, Utrecht: Lemma, Twist M.J.W. van, Versterking van de verantwoording: redenen, risico s en dilemma s, in: Bestuurswetenschappen, nummer 4, 1999, pp

8 Twist M.J.W. van & J. de Groot, De instelling van een lokale rekenkamer: over verwachtingen, risico s en paradoxale prikkels, in: Openbare Uitgaven, 1999, nr.3, pp Twist, M.J.W. van & J.A. de Bruijn, Total Quality Management in the Public Sector, Lessons learned in the Netherlands, in W. Werther & J.Takala, D.J. Sumanth, Productivity & Quality Management, Bradford: MCB University Press, Twist, M.J.W. van & E.F. Ten Heuvelhof, Competition Engineering in Network Based Industries, Paradigms, Practices and Pendulums, in: M.P.C. Weijnen & E.F. ten Heuvelhof, The Infrastructure Playing Field in 2030, Delft: Delft University Press, 1999, pp Periode daarvoor Edelenbos J. & M.J.W. van Twist, Beeldbepalende bestuurskundigen, Een kennismaking met kernfiguren uit de bestuurskunde, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, Schaap, L & M.J.W. van Twist, The Dynamics of Closedness in Networks, in: W.J.M. Kickert & E-H. Klijn, J.F.M. Koppenjan (eds), Managing Complex Networks, Strategies for the Public Sector, London: Sage Publications ltd. 1997, pp Twist, M.J.W. van en G.J. de Vries, Algemene Rekenkameren lokale overheid, Na decentralisatie nu de roep om centrale controle? in: Overheidsmanagement, jaargang 10, nr. 2, febr. 1997, pp Twist M.J.W. van & G.J.D. de Vries, Het hoe en waarom van lokale rekenkamers, in: Bestuurswetenschappen, jaargang 50, nr. 5, 1996, pp Twist, M.J.W. van & R. Bagchus, F.O.M. Verhaak (red.), Kerndepartementen op afstand?, Een vergelijkend onderzoek naar departementale veranderingsprocessen binnen de Nederlandse rijksdienst, Delft: Eburon, Edelenbos, J. & M.J.W. van Twist, M.D. van de Velde, Naar een nieuwe topstructuur voor ministeries: eisen voor (her)ontwerp, in: Openbaar Bestuur, jaargang 6, nr. 6/7, juni/juli 1996, pp Schaap, L. & M.J.W. van Twist, Regionalisering in Rotterdam, Een stap terug is een stap vooruit, in: Bestuurswetenschappen, jrg.49, 1995, nr.5, pp Eeten, M.J.G. van & M.J.W. van Twist, Besluitvorming in bedrijven, in: Beleidswetenschap, 1995, nr.1, pp Twist, M.J.W. van, Verbale vernieuwing, Aantekeningen over de kunst van bestuurskunde, Den Haag: VUGA Uitgeverij, Veld R.J. in't & M.J.W. van Twist, Het rapport van de commissie-sint, in: Tijdschrift Privatisering, jaargang 2, nr.3, 1995, pp.3-5. Heffen, O. van & M.J.W. van Twist (red.), Beleid en wetenschap, Hedendaagse bestuurskundige beschouwingen, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink,

9 Twist, M.J.W. van, R.J. in't Veld (red.), Over kerndepartementen, Een vergelijkend onderzoek naar departementale veranderingsprocessen in Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen en Denemarken, Den Haag: VUGA Uitgeverij B, Twist, M.J.W. van, De beleidstheorie vanuit de wetenschapspraktijk: van `hoe ver' naar `hoe verder', in: Beleidswetenschap, 1993, nr.1, pp Termeer, C.J.A.M. & M.J.W. van Twist, De configuratiebenadering: een procestheorie voor sturingsvraagstukken, in: Beleid & Maatschappij, jrg.18, 1991, nr.4, pp Veld, R.J. in't & L. Schaap, C.J.A.M. Termeer, M.J.W. van Twist (red.), Autopoiesis and configuration theory: new approaches to societal steering, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, Enkele bijdragen aan het publieke debat (naast talloze columns in de Staatscourant) Theo Camps en Mark van Twist, Sneller bouwen kan via onorthodoxe financiering, in: NRC Handelsblad, 11 augustus 2004, p.7. Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist, 'Opsplitsing van NS is in huidige situatie enige optie'. In: NRC Handelsblad, 2 januari 2001, p. 7. Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist, 'Minister Netelenbos moet falen van NS niet belonen', in: NRC Handelsblad, 25 juli Mark van Twist en Tjibbe Joustra, Rapport Kohnstamm slaat de plank mis, in: Financieel Dagblad, 22 november Mark van Twist en Bill van Mil, Vroeger was het niet beter met het spoor, in: Trouw, 22 januari Mark van Twist en Bas van Leeuwen, LNV moet meer vooruitdenken, in: Agrarisch Dagblad, 25 oktober 2006, p.14. Roel in t Veld en Mark van Twist, Geef projectminister de ruimte, in: NRC Handelsblad, 23 september ONDERZOEK- EN ADVIESOPDRACHTEN: ENKELE VOORBEELDEN Algemene Rekenkamer, Advies over ontwikkelingen in het toezicht en het begeleiden van de visievorming daarover binnen de ARK Bestuurlijke Commissie Randstad, Evaluatie van interbestuurlijke samenwerking en de bestuurskracht in de Randstad. Connekt, Rol van informateur en programma-manager in het het organiseren van co-financiering en van onderzoek naar betalen voor mobiliteit. Gemeente Dordrecht, Evaluatie en ondersteuning van het regionaal grote stedenbeleid. Gemeente Den Helder, Second opinion over de vormgeving van de publiekprivate samenwerking bij de oude rijkswerf. 9

10 Gemeente Eindhoven, Advies Managementvergoeding gemeenschappelijke regeling CURE. Gemeente Nijmegen, Ondersteuning in de strategische besluitvorming rond de baksteenproblematiek van de afvalinstallatie ARN BV. Gemeente Rotterdam en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Risico-analyse vanwege de omvorming van het GHR tot overheids-nv. Gemeente Utrecht, Evaluatie van de rekenkamercommissie in Utrecht in opdracht van de Raad. Gemeente Waalre, Politiek-strategisch advies over gemeentelijke opties in verband met de regionalisering rond Eindhoven. Gemeente Zwijndrecht, Advies over de instelling van een lokale rekenkamer. Habiforum, Begeleiden van een community of practice op het gebied van meervoudig ruimtegebruik en weginfrastructuur. InAxis, Onderzoek naar noodzakelijke competenties van gemeente-ambtenaren die betrokken zijn bij ketenregie. Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, Uitvoerbaarheidstoets in verband met nieuwe vreemdelingenwet. Inspectie van het Onderwijs, Begeleiden van strategievormings- en veranderingstraject binnen de Inspectie aan de hand van socratische gesprekken. Inspectie Verkeer en Waterstaat, Advisering en ondersteuning van de centrale bestuursstaf op het gebied van project- en procesmanagement. Kadaster, Evaluatie van de verzelfstandiging van het Kadaster. Kamer van Koophandel Amsterdam, Visie op de vorming van een vervoersregio in Amsterdam. Kenniscentrum Grote Steden en NWO, Uitvoeren van een state of the artstudie naar organiserend vermogen bij grote steden. KLM, LVNL en Luchthaven Schiphol, Advisering van de sectorpartijen over het nieuwe regime voor de handhaving van geluidsoverlast rond Schiphol. KPN Mobile, Expertvisie op de afbouw van dealervergoedingen bij de aanschaf van mobiele telefoons in het kader van een procedure met de NMA. LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden), Advisering over een nieuwe, transparante financieringsstructuur voor cliëntenraden. Ministerie van Algemene Zaken, Advisering over toekomst van het Innovatieplatform. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderzoek naar de doorwerking van adviezen van adviescolleges. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Onderzoek naar mogelijkheden voor logistieke en organisatorische bundeling van internationale vervoersstromen. 10

11 Ministerie van Economische Zaken, Vergelijkend onderzoek naar de economische en bestuurlijke aspecten van de ontwikkeling van nutssectoren. Ministerie van Financiën, Kenniscentrum PPS. Advisering over PPS in relatie tot benefit sharing bij enkele grote projecten. Ministerie van Justitie, Technische opsporingsmethoden. Onderzoek naar de inzet van nieuwe opsporingstechnologieën door politie en justitie. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Staatsbosbeheer, Ontwerpen van een open planproces voor de Oostvaardersplassen. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Managementreviews: onderzoek naar instrumenten voor interne verantwoording bij publieke en private organisaties. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ontwerpen en begeleiden van het procesconvenant voor Inspectie van Verkeer en Waterstaat. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, Onderzoek en ontwikkeling van minimale datasets in de zorg (MDS). Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Onderzoek naar mogelijkheden voor marktwerking op de woningmarkt. Nationale Raad voor landbouwkundig Onderzoek en LTO Nederland, Advies over de besluitvorming ten aanzien van de relocatie van de Nederlandse glastuinbouw. Novem, Organiseren en begeleiden van de overgang naar de uitvoeringsfase van een regeling voor de opslag en verwerking van halon en CFK. Nuon, Oplossen van een conflict tussen partijen door middel van een sessie in de GDR over valgevaar bij hoogspanningsmasten. Patiëntenfonds, Ontwikkeling van programma van eisen voor het benchmarken van de cliëntenondersteuning in de zorg. Project Andere Overheid, Ondersteuning in de visievorming op de toekomst van de organisatie van de rijksdienst. Projectbureau N201, Onderzoek naar publiek-private samenwerking bij de aanleg van nieuwe weginfrastructuur als de N201. Provincie Noord-Brabant, organisatie en invoering van verhandelbare emissierechten als instrument voor provinciaal milieubeleid. Provincie Noord-Holland, Onderzoek naar de vraag of een regionale vervoersautoriteit een optie zou kunnen zijn voor de regio Amsterdam. Provincie Gelderland, Evaluatie en advisering over de toekomstige ontwikkeling van de Stichting Spectrum en de Stichting Gidz. Provincie Zuid-Holland, advies over introductie van gebiedsgericht werken. 11

12 Raad voor Verkeer en Waterstaat, Uitvoeren van een voorstudie en projectmanagement van advies over transitiemanagement bij het wijzigen van de marktordening van netwerksectoren. Regio Twente, Bestuurlijke samenwerking in het kadergebied van het kaderwetgebied Twente. Regio Randstad, Onderzoek en advies over de toekomstige vormgeving van de interbestuurlijke samenwerking. RET, Strategisch advies over de positionering van deze onderneming na de introductie van marktwerking in het openbaar vervoer. Rijkswaterstaat, Advies over de sturingsrelatie tussen het hoofdkantoor en de regionale directies van rijkswaterstaat. Stichting Cliënt en Kwaliteit, Haalbaarheidsstudie naar in een beleidsplan geschetste ambities en opties. Unie van Waterschappen, Toekomstvisie op ontwikkelingen in de sector en strategisch perspectief voor de waterschappen. Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV), Visievorming ten aanzien van mogelijkheden voor marktwerking in de afvalsector. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Voorstudie naar de benutting van toekomstverkenningen in het strategisch omgevingsbeleid. 12

VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID

VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID Prof. dr. (redactie) Drs. B.J. Becker Mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. J.M. de Heer Drs. E.H. Klijn M. Noordegraaf Dr. ir. CJ.A.M. Termeer Dr. J.

Nadere informatie

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12.

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12. Output over 2014 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten Versie 20 dec. 2014 Honorair hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden, aan de Universiteit Maastricht (Fac. Rechtsgeleerdheid) + Emeritus hoogleraar

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011

Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011 Sectie bestuurs- & politieke wetenschappen Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011 Dr. Marlies Honingh contact: m.honingh@fm.ru.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: dr. G.W. (Wilfred) Goedmakers Adres: Postbus 5475, 6802 EL Arnhem Telefoon: 06 18 16 77 10 e-mail: wilfred@wilfredgoedmakers.com website: www.wilfredgoedmakers.com Profiel

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN Professional Learning & Development MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN INSTRUMENTEN VOOR EEN

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Coördinator master Bestuursadviseur VNG Academie Een 4-daags programma voor de professionalisering van bestuursadviseurs bij gemeenten.

Coördinator master Bestuursadviseur VNG Academie Een 4-daags programma voor de professionalisering van bestuursadviseurs bij gemeenten. Curriculum vitae Dr. mr. B.G.R.M. Verleg (Ben) Geboortedatum 27-12-1955 Adres IJburglaan 846, 1087 GE Amsterdam Telefoon (020) 331 4897 (06) 3976 2865 E-mail benverleg@gmail.com Website www.benverleg.nl

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld

Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld Delft University of Technology Ruimteconferentie 2013 Challenge the future Opzet

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006 CURRICULUM VITAE Geactualiseerd: 5 september 2014 Persoonlijke gegevens Naam : Eversdijk Voornamen : Arnold Willem Wouter Roepnaam : Arno Titulatuur : Dr., MSc Geboortedatum : 23 oktober 1972 Geboorteplaats

Nadere informatie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Uitnodiging Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni 2013 Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Hoezo democratie?! Onze democratische rechtsstaat lijkt

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/47255

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

Urgentie, leiderschap en kennisontwikkeling : verklaringen voor drie besluitvormingsronden over Schiphol tussen 1989 en 1991 Tan, T.G.

Urgentie, leiderschap en kennisontwikkeling : verklaringen voor drie besluitvormingsronden over Schiphol tussen 1989 en 1991 Tan, T.G. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Urgentie, leiderschap en kennisontwikkeling : verklaringen voor drie besluitvormingsronden over Schiphol tussen 1989 en 1991 Tan, T.G. Link to publication Citation

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

Skills Labs. Deliverable 2.2.b. Casus-framework Water Governance: Perkpolder. Hoogwaardige e-practica Water Management met EMERGO

Skills Labs. Deliverable 2.2.b. Casus-framework Water Governance: Perkpolder. Hoogwaardige e-practica Water Management met EMERGO Skills Labs Hoogwaardige e-practica Water Management met EMERGO Deliverable 2.2.b Casus-framework Water Governance: Perkpolder Auteur: Mimi Crijns, Ger Arendsen, Ansje Löhr, Angelique Lansu, Marcel de

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006 CURRICULUM VITAE Geactualiseerd: 15 mei 2016 Persoonlijke gegevens Naam : Eversdijk Voornamen : Arnold Willem Wouter Roepnaam : Arno Titulatuur : Dr., MSc Geboortedatum : 23 oktober 1972 Geboorteplaats

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Collegereeks DYNAMISCH

Collegereeks DYNAMISCH Professional Learning & Development Executive Education Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN in het Sociale Domein Locatie: Amersfoort Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS Getrouwd en twee volwassen kinderen. Privé-adres: s-gravenweg 9; 3062 ZA Rotterdam. e ahb@bergsoeters.nl t 010 4135588 m 0620 531242 i www.bergsoeters.nl

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/68784

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Strategie en Organisatie voor publieke organisaties

Strategie en Organisatie voor publieke organisaties 8.3.4. handboek Strategie en Organisatie voor publieke organisaties Colloquium Movi (Managementnetwerk voor Vlaamse overheidsinstellingen) 29 mei 2006 Prof. Dr. Aimé Heene Gewoon Hoogleraar Programmadirecteur

Nadere informatie

Omgevingskaart type 1

Omgevingskaart type 1 Omgevingskaart type 1 Beslissers Leveranciers Gebruikers Uitvoerders 12 Omgevingskaart type 1 uitgewerkt op rol Beslissers Meeweten Meedenken Meedoen Leveranciers Meebeslissen Gebruikers Uitvoerders 13

Nadere informatie

! "# $%&'( ')%'**+%,%!- . / - 1&# 2-134, 5) ! /0? 0#

! # $%&'( ')%'**+%,%!- . / - 1&# 2-134, 5) ! </9:;)*;:*'6+ 7# / =0 >/0? 0# ! " $%&'( ')%'**+%,%!-. / 00 - & 2-34, 5) '(67!8!-!/9:;)*;:*'6+''!

Nadere informatie

Innoveren in de zorg door design thinking

Innoveren in de zorg door design thinking Innoveren in de zorg door design thinking Marc Steen marc.steen@tno.nl TNO Behavioural and Societal Sciences, Innovation Management Enkele begrippen Een voorbeeld Een uitdaging Presentatie op Cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

TOUR D OVERHEID. 23 juni United Nations Public Service Day

TOUR D OVERHEID. 23 juni United Nations Public Service Day TOUR D OVERHEID 23 juni 206 United Nations Public Service Day De beste overheidsorganisatie van het jaar. Een verkiezing met een prachtig podium voor de winnaar. Maar vooral georganiseerd om te weten bij

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS Volledige naam: Burgerlijke staat: Dirk Adrianus (Dick) de Waard gehuwd, 2 kinderen Geboortedatum: 31 augustus 1956 Geboorteplaats: Rotterdam Adres: Vreebergen 46 Woonplaats: 9403

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Corporate & Public Governance: Perpetuum Mobile? Prof. Dr. L. Van den Berghe

Corporate & Public Governance: Perpetuum Mobile? Prof. Dr. L. Van den Berghe Corporate & Public Governance: Perpetuum Mobile? Prof. Dr. L. Van den Berghe 2 Overzicht Deugdelijk bestuur in de private en de publieke sector: een permanente kruisbestuiving Maar, publieke sector is

Nadere informatie

Procesmanagement als sleutel tot succes

Procesmanagement als sleutel tot succes Kennismiddag Omgevingsrecht & gebiedsontwikkeling Procesmanagement als sleutel tot succes Beuningen, 6 februari 2014 dr. Kjell-Erik Bugge Associate lector Kenniscentrum Leefomgeving Saxion Een vertrekpunt:

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Arthur van Lohuijzen De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Master Trainer/adviseur, Trimension Caroline

Nadere informatie

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en transformatie: wonen

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en transformatie: wonen Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en transformatie: wonen Ruimte voor durf en diversiteit Presentatie 06/10/2017 Platform Binnenstadsmanagement Dino van Dal Introductie BZK/DGBW/DB&E/W&W: - forse opgave

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Raadspresentatie Organisatie van beheer en ontwikkeling Recreatieschap Midden Delfland

Raadspresentatie Organisatie van beheer en ontwikkeling Recreatieschap Midden Delfland Raadspresentatie Organisatie van beheer en ontwikkeling Recreatieschap Midden Delfland Presentatie gemeenteraad 30 mei 2016 1 Opbouw presentatie Korte presentatie Proces naar besluitvorming Reacties en

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum CURRICULUM VITAE Datum 20 januari 2014 PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Titel Geboortedatum Woonplaats e-mail Nationaliteit S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984 s-hertogenbosch sjoerd@beeckk.nl Nederlandse

Nadere informatie

Good Governance. management. voor uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen. en hun opdrachtgevers

Good Governance. management. voor uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen. en hun opdrachtgevers Good Governance en stakeholderleeratelier management voor uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen en hun opdrachtgevers Nederlandse School voor Openbaar Bestuur De Nederlandse School voor

Nadere informatie

Advisering in cijfers

Advisering in cijfers Advisering in cijfers Ingekomen en afgedane adviesaanvragen 2014 2013 2012 2011 2010 In behandeling op 1 januari 54 24 83 43 55 Ingekomen 488 474 514 553 588 Ter advisering 542 498 597 596 643 Afgedane

Nadere informatie

IC1 - Intake: van Coachvraag tot Contract Ook bij overige IC en TClesdagen

IC1 - Intake: van Coachvraag tot Contract Ook bij overige IC en TClesdagen BC1 - Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren BC1 Lingsma, M. & Boers, A. (2009). De Help!Coaching Bibliotheek: C1 Help! ik ga coachen. Utrecht: Multi Media Coach Whitmore, J. (2010). Succesvol

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES M. Stevens EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 Emile Quanjel lector Innovatie Bouwproces & Techniek Tom Kretschmann coordinator

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie

Openbaar bestuur op expeditie

Openbaar bestuur op expeditie Dit boek is geschreven ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. A.F.A. Korsten als hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, in het bijzonder Bestuurskunde, aan de Open Universiteit Nederland.

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 334-235 - - - - 165 148 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 636-268 508-548 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 274-197 - - - - 135 126 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 576-242 470-503 -

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Tentamen rooster

Tentamen rooster Tentamen rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 11 januari 2016. Let op! Op basis van

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

EUROPESE INTEGRATIE: TUSSEN GEOPOLITIEK VREDESBELEID EN ECONOMISCHE GROEI. Dr Harry Daemen.

EUROPESE INTEGRATIE: TUSSEN GEOPOLITIEK VREDESBELEID EN ECONOMISCHE GROEI. Dr Harry Daemen. EUROPESE INTEGRATIE: TUSSEN GEOPOLITIEK VREDESBELEID EN ECONOMISCHE GROEI Dr Harry Daemen daemen@fsw.eur.nl Mini-C.V. Harry Daemen 1973-1975 Politicologisch onderzoeker aan de Katolieke Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

Gevestigde belangen in energie en transport innovaties. Prof. dr. Marko Hekkert

Gevestigde belangen in energie en transport innovaties. Prof. dr. Marko Hekkert Copernicus Institute of Sustainable Development Gevestigde belangen in energie en transport innovaties Prof. dr. Marko Hekkert Transitie = institutionele strijd Nieuwe paradigma s Nieuwe wet en regelgeving

Nadere informatie

Innoveren in een tijdperk van transities!

Innoveren in een tijdperk van transities! Innoveren in een tijdperk van transities! Executive program voor bestuurders en directies van GGZ instellingen TIAS school for business & society Inleiding De uitdaging voor de GGZ & uw vraag De transities

Nadere informatie

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014 Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Leiden, mei 2015 2 Verslag Prof. mr. B. Barentsen Indeling werkzaamheden De werkzaamheden van de hoogleraren zijn ingericht

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201401021

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Middelen Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2001006535 Naam: Sonja van Heinsberg, toestelnummer: 773 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

master public management

master public management professional learning & development master public management 2 Public Management van de universiteit twente, gegeven in utrecht De toenemende dynamiek in de samenleving en overheid stelt steeds hogere

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Curriculum Vitae Kees van Dalen

Curriculum Vitae Kees van Dalen Curriculum Vitae Kees van Dalen Persoonlijke gegevens Naam : Cornelis van Dalen Titel : drs. Geboortedatum/plaats : 30 maart 1955 te Delft Burgerlijke staat : gehuwd Adres : Lelietuin 39 Woonplaats : 3994

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal (Hoofdstuk, pagina x)

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal (Hoofdstuk, pagina x) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Literatuur: Noordegraaf, M. (2004, druk 1). Management in het publieke

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Executive Education. Leergang Bedrijf

Professional Learning & Development. Executive Education. Leergang Bedrijf Professional Learning & Development Executive Education Leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen Leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen Waterschappen acteren in een dynamische en veeleisende omgeving,

Nadere informatie