nu: Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, een interuniversitair instituut voor post academisch onderwijs.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2004 - nu: Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, een interuniversitair instituut voor post academisch onderwijs."

Transcriptie

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Prof. dr. M.J.W. van Twist Geboren op te Dordrecht Burgerlijke staat: gehuwd, drie kinderen Adresgegevens: Burgemeester Jaslaan AC Dordrecht telefoon: mobiel: OPLEIDINGEN : Bestuurskunde (variant: Financieel Economisch Beheer) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden Bedrijfskunde (variant: Management van Verandering) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam : Rechtswetenschap (propedeuse) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam : Postdoctorale opleiding Onderzoek in de beleidswetenschap aan de Nederlandse Onderzoeksschool Bestuurskunde (NOB). 1998: Regulatory Studies Program aan de Michigan State University, Institute of Public Utilities (IPU). HUIDIGE WERKKRINGEN nu: Directeur Business Development van Berenschot Procesmanagement B.V, onderdeel van de Berenschot Groep en gevestigd in Den Haag nu: Bijzonder hoogleraar op het gebied van publiek-private samenwerking aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen nu: Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, een interuniversitair instituut voor post academisch onderwijs. HUIDIGE NEVENFUNCTIES nu: Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurswetenschappen nu: Columnist bij De Staatscourant nu: Voorzitter van de Vereniging van Bestuurskunde (VB) nu: Lid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer (ARK) 1

2 nu: Lid van de Raad van Advies van de Algemene Bestuursdienst (ABD) nu: Lid van de Raad voor het landelijk gebied (Rlg) nu: Lid van de commissie Open bestel hoger onderwijs 2006 nu: Lid van de redactie van M&O, tijdschrift voor management en organisatie 2007 nu: Lid van de commissie Verkenning transportbelemmeringen 2007 nu: Lid van het panel van wijzen van de Volkskrant ruimtelijke agenda VORIGE WERKKRINGEN : Directeur van een Delfts Interfacultair Onderzoekscentrum dat zich richt op infrastructuurgebonden sectoren: telecommunicatie, energie, afval, water en vervoer : Universitair hoofddocent beleidskunde bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft : Ambtelijk secretaris van de commissie-wiegel die de Tweede Kamer adviseerde over vorming van kerndepartementen en reorganisatie rijksdienst : Freelance journalist bij het tijdschrift Binnenlands Bestuur Management, een vakblad gekoppeld aan het weekblad Binnenlands Bestuur : Universitair docent en onderzoeker bij de Vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. VORIGE NEVENFUNCTIES : Lid van de commissie Besluitvorming stemmachines (commissie- Hermans) 2006: Lid van de commissie van wijzen Dienst Landelijk Gebied (commissie- Huijs) : Lid van de VNG-commissie Toekomst Lokaal Bestuur (c0mmissie- Bovens) : Lid Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid (commissie-derksen) : Voorzitter Commissie van Toezicht Leerstoel Strategische Allianties : Lid van de Cliëntenraad van Verpleeghuis Crabbehoff 2002: Lid van IPO Commissie Provinciaal Milieubeleid (commissie-alders) : Lid Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (commissie- Wallage) : Lid/plaatsvervangend voorzitter referendumcommissie Delft : Voorzitter van gemeentelijke rekenkamercommissie Zwijndrecht : Lid van het Platform Doelmatigheid, Ministerie van Financiën 2

3 : Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurskunde : Lid van de universiteitsraad Technische Universiteit Delft : Redactiemedewerker BMI Magazine : Lid van de gemeenteraad in Zwijndrecht ERVARING MET (POSTACADEMISCH) ONDERWIJS: EEN INDICATIE NSOB: Master of Public Administration (MPA) en vele andere opleidingen NICIS: Master of Strategic Urban Studies (MSUS) NIFV: Master of Crisis and Disaster Management (MCDM) Politieacademie: Strategische Politieleiderschap Leergang (SPL) Instituut voor Defensie Leergangen: Hogere defensie vorming (HDV) ABD: Kandidatenprogramma en topclass voor ABD-leden Erasmus Universiteit Rotterdam: BOFEB leergang Postacademische opleidingen (PAO): onder meer PPS en Procesmanagement. Rijksopleidingsinstituut (ROI): onder meer Leergang Beleidskunde, Openbaar Bestuur. SIOO: onder meer State of the art-seminar Hybride organisatie, overheden op de markt. Toptech Delft: Complexe besluitvorming, Management van Complexe Projecten. ABK Opleidingen Nijmegen: onder meer Management van Lokatieontwikkeling PUBLICATIES: EEN SELECTIE 2007 Bovens, M.A.P., P. t Hart & M.J.W. van Twist, Openbaar bestuur, 7 e herziene druk, Alphen aan de Rijn: Kluwer, Edelenbos, J. E-H. Klijn, M.B. Kort & M.J.W. van Twist, Project versus process management in public private partnership, paper for ERAM conference, Paris, may Klijn, E-H, J. Edelenbos, M.B. Kort & M.J.W. van Twist, Facing Management Dilemmas, An Analysis of managerial choices in 18 complex environmental public private partnership projects, paper for BAM conference, Warwick, 13 sept Winnend paper in de track Interorganisational relations. Twist M.J.W. van, M. van der Steen & R. Peeters, Strategy in Dutch Public Administration: The Pendulum of Positioning and Practice, Paper for EGOS Colloquium, Vienna, 5-7 july

4 Buytels, P. & M.J.W. van Twist, Gemeenten kunnen overheid weer een gezicht geven, in: Bestuurswetenschappen, nr.4, augustus 2006, pp Dijkzeul, A. & M.A.R. van Roost en M.J.W. van Twist, Naar een segmentatie van scheefwoners, Afstemmen van prikkels op profielen, in: Tijdschrift voor de Volkshuisting, 12 e jaargang, november 2006, nr.5, pp Klijn, E.H. & J.Edelenbos, M. Kort en M.J.W. van Twist, Management op het raakvlak van publiek en privaat, Hoe managers omgaan met dilemma s in complexe ruimtelijke PPS-projecten, Den Haag: Lemma, Schulz, M., M.J.W. van Twist & H. Geveke, Besturen in commissie, Een onderzoek naar de rol van commissies in het openbaar bestuur, Den Haag: SDU Uitgevers, Twist, M.J.W. van & J. Gelevert, Regeldruk en de Wet op het hoger onderwijs en onderzoek, in: Thema, Tijdschrift voor hoger onderwijs & management, jaargang 13, nr.5, 2006, p Twist, M.J.W. van & E.H. Klijn, J. Edelenbos, M.B. Kort, De praktijk van publiek-private samenwerking, Hoe managers omgaan met complexe PPSprojecten, in: M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, nr.6, november/december 2006, p Twist, M.J.W. van & C.J. van Montfort, La gouvernance publique aux Pays Bas, in: G. Marcou & H. Wollman (eds), La gouvernance territoriale, Annuaire 2006 des collectivités locales, Paris 2006, pp Twist, M.J.W. van, Zoeken naar innovatie-impulsen: beheersen of bevorderen van hybriditeit, in: T. Brandsen e.a. (red.) Meervoudig bestuur, Publieke dienstverlening door hybride organisaties, Den Haag: Lemma, Wesseling H. & M.J.W. van Twist, Innoveren en besturen, in: Openbaar bestuur, tijdschrift voor beleid, organisatie & politiek, nr.4, april 2006, pp.2-5. Winnend artikel, ROA-professionele publicatieprijs 2005 Klijn, E.H., J. Edelenbos & M. van Twist, Dilemma s of managers in governance networks, An Analysis of Managers in 18 Complex Decisionmaking Processes, Paper for the 9th International Research Symposium on Public Management (IRSPM IX), 6-8 April 2005 Bocconi University Milan, Italy. Twist, M.J.W. van, De Miljoenennota 2006 als politiek verhaal, in: Openbare Uitgaven, 37 e jaargang, nummer 5, 2005, pp Twist, M.J.W. van, Verbindend vernieuwen, vernieuwend verbinden, in: Bestuurskunde, december 2005, nummer 4, pp. Twist, M.J.W. van & M.B. Kort, Coopération horizontale et governance locale aux Pays-Bas, in: G. Marcou et H. Wollmann (eds), Le Financement des politiques locales, Annuaire 2005 des collectivités locales, CNRS Éditions, 2005,pp

5 Twist, M.J.W. van, Innovatie door alliantievorming in de kenniseconomie, in: F. Bekkers en R. Westbroek (red.), Politieke visies op innovatie, Den Haag, 2005, pp Knaap, P. van der & A. Korsten, K. Termeer en M.J.W. van Twist (red), Trajectmanagement, Beschouwingen over beleidsdynamiek en verandering, Utrecht, Lemma, Mil B.P.A. van & M.J.W. van Twist, De behoefte aan belevingsgerichte informatie, in: Openbaar bestuur, augustus 2004, pp Nelissen, N. & P. de Goede en M.J.W. van Twist, Oog voor openbaar bestuur, Een beknopte geschiedenis van de bestuurskunde, Den Haag: Elsevier, Roost M.A.R. van & M.J.W. van Twist, De verstopte staat, Capaciteitsmanagement bij publieke voorzieningen, Delft: Eburon, 2004 Twist, M.J.W. van, Bestuurskunde: van werkelijk naar waar, in: Bestuurskunde, februari 2004, nummer 1, pp Twist, M.J.W. van, Jubeljargon en duivelse dilemma s, in: Openbaar bestuur, augustus 2004, p.24. Twist, M.J.W. van, M. van Eeten, B. Staffhorst en A. Dijkzeul, Robust and resilient infrastructures, in: Innovations in Infrastructures, Paper voor EU ministers conferentie, november 2004, pp Twist, M.J.W. van, N. Kastelein, A. Dijkzeul, Alternative infrastructures, in: Innovations in Infrastructures, Paper voor EU ministers conferentie, november 2004, pp Wesseling, H. & M.J.W. van Twist, Publieke verantwoording en bestuurskracht, Lessen over zelfverantwoording, in: Management in Overheidsorganisaties, A1110, pp.1-20, Heuvelhof, E.F. & M.J.W. van Twist, Vormen van strategisch gedrag: een theoretische verkenning, in: E.F. ten Heuvelhof e.a. (red), Infrastratego, Strategisch gedrag in infrastructuurgebonden sectoren, Utrecht, Heuvelhof, E.F. ten & M.J.W. van Twist, 'Competition engineering door ontbinding van de incumbent. Een optie voor reizigersvervoer over het spoor?' In: Tijdschrift Privatisering, jaargang 8, nr. 2, p Hiddink, C.J.W. & M.J.W. van Twist, Niet de grote lijnen maar de vele knopen, in: ESB, , jrg 88, nr Kort, M.B. & M.J.W. van Twist, Publiek-private samenwerking, Kloof tussen theorie en praktijk, in: Controllers Magazine, jaargang.17, nummer 7 augustus/september 2003, pp Luursema, M. & M. van Twist, F. Beemer, R.Timmerman, F. Gronheid, Toekomst voor Raden van toezicht, Assen: Van Gorcum,

6 Noordegraaf, M., M.J.W. van Twist en H. Wesseling, Kennisintensief bestuur; Bestuurlijke verschuivingen en institutionele verankeringen, In: Bestuurskunde, nr , pp Plug, P., Twist, M. van, L. Geut, Sturing van marktwerking, De bestuurlijke gevolgen van liberalisering en privatisering, Assen: Van Gorcum, Twist, M.J.W. van, M.J.C.M. Hertogh, Naar een flexibel MIT, In: PPS Magazine, oktober Twist, M.J.W., van, J.M., Schulz, N., Kastelein, L., Canté, Management van complexe projecten en processen: ervaringen en opvattingen uit de praktijk, In: Bestuurskunde, nummer 6, 2003, p Twist, M.J.W. van, C. Termeer, De praktijk van procesmanagement, In: Bestuurskunde, nummer 6, 2003, p Knaap, P. van der & C.J.A.M. Termeer en M.J.W. van Twist, 'Omwille van effectief toezicht. Reflecties op risico's van hype', In: Bestuurskunde jrg.11, 2002, nr 3. Kort, M.B & B.P.A. van Mil en M.J.W. van Twist, Het Multimodaal Transportcentrum Valburg: naar een innovatief of modaal project? in: Publiek private samenwerking bij transport infrastructuur, Hans van Ham en Joop Koppenjan (redactie), 2002, Lemma. Twist, M.J.W. van & M.C. den Boer, B.P.A. van Mil en L. Geut, Beelden van bestuur, Utrecht: Lemma, 2002 Veld, R.J. in 't, & M.J.W. van Twist en M.A. Luursema, Corporate governance in de not-for-profitsector', In: Bedrijfskunde, jaargang 74 nr 2, april 2002 Veld, R.J. in t, & M.J.W. van Twist en M.A. Luursema, Corporate governance in de non-profitsector, in: S. Peij e.a, Handboek Corporate Governance, Deventer: Kluwer, december Bots, P.W.G. en M.J.W. van Twist, 'DANA, een workbench voor beleidsanalisten'. In: Beleidsanalyse, jaargang 29, nummer 3/4, Heuvelhof, E.F. ten, en M.J.W. van Twist, 'Competition engineering door ontbinding van de incumbent. Een optie voor reizigersvervoer over het spoor?' In: Tijdschrift Privatisering, 2001, jaargang 8, nr. 2, p Mil, B.P.A van & M.J.W. van Twist. 'Over vraagversterking in de zorgsector. De rol van belangenorganisaties voor patiënten en cliënten'. In: Bestuurskunde, jaargang 10, nr. 5, Schaap, L., en M.J.W. van Twist, 'Een consequent constructivistische kijk op geslotenheid in beleidsnetwerken'. In: Abma en In 't Veld (2001), Handboek Beleidswetenschap, p , Amsterdam: Boom. 6

7 Twist, M.J.W. van & E.F. ten Heuvelhof, 'De ramp na de ramp door aansprakelijk voor toezicht, procesmanagement als perspectief'. In: Nederlands Juristenblad (NJB), nr. 34, jaargang 76, 28 september 2001, p Twist, M.J.W. van, A.J.M. Verhey en M.A.R. van Roost, 'Toekomstverkenningen voor beleid: van inhoud naar proces'. In: Openbaar Bestuur, jaargang 11, december Twist, M.J.W. van & J. in 't Veld en A.J.M. Verhey, 'Benefit sharing bij publiekprivate samenwerking, van principe naar praktijk'. In: Bestuurswetenschappen, 2001/3, p Bots, P.W.G. & J.H.R. van Duin, M. van Twist, Automatic Pattern Detection: Dynamic Actor Network Analysis,, in: Proceedings of the 4 rd Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE, Duivenboden, H. van, M.J.W. van Twist, M. Veldhuizen & R.J. in t Veld (red.), Ketenmanagement in de publieke sector, Utrecht: Lemma, Klijn, E.H. en M.J.W. van Twist. Zicht op de omgeving: een netwerkbenadering om de omgeving te analyseren. In: A. Edwards en L. Schaap (red.) Vaardigheden voor de publieke sector, Bussum: Coutinho, Rosenthal, U.R. & A. Docters van Leeuwen, M.E. van Eeten, M.J.W. van Twist, Ambtelijke vertellingen, Over verschijnselen die niet onbenoemd mogen blijven, Utrecht: Lemma, Twist, M.J.W. van, Organizing accountability: from best practices to dilemmas in design, in: H. Wagenaar (ed.), Government Institutions: Effects, Changes and Normative Foundations, Kluwer Academic Publishers, 2000, pp Twist M.J.W. van en E.F. ten Heuvelhof: Over nieuwe markten en de veranderende rol van de overheid in de nutssectoren in ESBdossier, uitg NEI,Rotterdam issn , 22 juni 2000, 85e jaargang, nr 4261, pp Twist, M.J.W. van, M.B. Kort, E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit en H.D. Stout, De regulator aan zet. Concurrentieverstoring in nutssectoren als strategisch spel met techniek als inzet. In: Privatisering, 2000/ Plug P. & M.J.W. van Twist en L. Geut, Veranderende verantwoordelijkheden, Nieuwe overheidstaken als gevolg van marktwerking, in: Overheidsmanagement, 1999, nr.12, pp Twist, M.J.W. van & W. Veeneman (red.), Op weg naar de markt, Over de mogelijkheden van marktwerking in infrastructuurgebonden sectoren, Utrecht: Lemma, Twist M.J.W. van, Versterking van de verantwoording: redenen, risico s en dilemma s, in: Bestuurswetenschappen, nummer 4, 1999, pp

8 Twist M.J.W. van & J. de Groot, De instelling van een lokale rekenkamer: over verwachtingen, risico s en paradoxale prikkels, in: Openbare Uitgaven, 1999, nr.3, pp Twist, M.J.W. van & J.A. de Bruijn, Total Quality Management in the Public Sector, Lessons learned in the Netherlands, in W. Werther & J.Takala, D.J. Sumanth, Productivity & Quality Management, Bradford: MCB University Press, Twist, M.J.W. van & E.F. Ten Heuvelhof, Competition Engineering in Network Based Industries, Paradigms, Practices and Pendulums, in: M.P.C. Weijnen & E.F. ten Heuvelhof, The Infrastructure Playing Field in 2030, Delft: Delft University Press, 1999, pp Periode daarvoor Edelenbos J. & M.J.W. van Twist, Beeldbepalende bestuurskundigen, Een kennismaking met kernfiguren uit de bestuurskunde, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, Schaap, L & M.J.W. van Twist, The Dynamics of Closedness in Networks, in: W.J.M. Kickert & E-H. Klijn, J.F.M. Koppenjan (eds), Managing Complex Networks, Strategies for the Public Sector, London: Sage Publications ltd. 1997, pp Twist, M.J.W. van en G.J. de Vries, Algemene Rekenkameren lokale overheid, Na decentralisatie nu de roep om centrale controle? in: Overheidsmanagement, jaargang 10, nr. 2, febr. 1997, pp Twist M.J.W. van & G.J.D. de Vries, Het hoe en waarom van lokale rekenkamers, in: Bestuurswetenschappen, jaargang 50, nr. 5, 1996, pp Twist, M.J.W. van & R. Bagchus, F.O.M. Verhaak (red.), Kerndepartementen op afstand?, Een vergelijkend onderzoek naar departementale veranderingsprocessen binnen de Nederlandse rijksdienst, Delft: Eburon, Edelenbos, J. & M.J.W. van Twist, M.D. van de Velde, Naar een nieuwe topstructuur voor ministeries: eisen voor (her)ontwerp, in: Openbaar Bestuur, jaargang 6, nr. 6/7, juni/juli 1996, pp Schaap, L. & M.J.W. van Twist, Regionalisering in Rotterdam, Een stap terug is een stap vooruit, in: Bestuurswetenschappen, jrg.49, 1995, nr.5, pp Eeten, M.J.G. van & M.J.W. van Twist, Besluitvorming in bedrijven, in: Beleidswetenschap, 1995, nr.1, pp Twist, M.J.W. van, Verbale vernieuwing, Aantekeningen over de kunst van bestuurskunde, Den Haag: VUGA Uitgeverij, Veld R.J. in't & M.J.W. van Twist, Het rapport van de commissie-sint, in: Tijdschrift Privatisering, jaargang 2, nr.3, 1995, pp.3-5. Heffen, O. van & M.J.W. van Twist (red.), Beleid en wetenschap, Hedendaagse bestuurskundige beschouwingen, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink,

9 Twist, M.J.W. van, R.J. in't Veld (red.), Over kerndepartementen, Een vergelijkend onderzoek naar departementale veranderingsprocessen in Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen en Denemarken, Den Haag: VUGA Uitgeverij B, Twist, M.J.W. van, De beleidstheorie vanuit de wetenschapspraktijk: van `hoe ver' naar `hoe verder', in: Beleidswetenschap, 1993, nr.1, pp Termeer, C.J.A.M. & M.J.W. van Twist, De configuratiebenadering: een procestheorie voor sturingsvraagstukken, in: Beleid & Maatschappij, jrg.18, 1991, nr.4, pp Veld, R.J. in't & L. Schaap, C.J.A.M. Termeer, M.J.W. van Twist (red.), Autopoiesis and configuration theory: new approaches to societal steering, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, Enkele bijdragen aan het publieke debat (naast talloze columns in de Staatscourant) Theo Camps en Mark van Twist, Sneller bouwen kan via onorthodoxe financiering, in: NRC Handelsblad, 11 augustus 2004, p.7. Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist, 'Opsplitsing van NS is in huidige situatie enige optie'. In: NRC Handelsblad, 2 januari 2001, p. 7. Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist, 'Minister Netelenbos moet falen van NS niet belonen', in: NRC Handelsblad, 25 juli Mark van Twist en Tjibbe Joustra, Rapport Kohnstamm slaat de plank mis, in: Financieel Dagblad, 22 november Mark van Twist en Bill van Mil, Vroeger was het niet beter met het spoor, in: Trouw, 22 januari Mark van Twist en Bas van Leeuwen, LNV moet meer vooruitdenken, in: Agrarisch Dagblad, 25 oktober 2006, p.14. Roel in t Veld en Mark van Twist, Geef projectminister de ruimte, in: NRC Handelsblad, 23 september ONDERZOEK- EN ADVIESOPDRACHTEN: ENKELE VOORBEELDEN Algemene Rekenkamer, Advies over ontwikkelingen in het toezicht en het begeleiden van de visievorming daarover binnen de ARK Bestuurlijke Commissie Randstad, Evaluatie van interbestuurlijke samenwerking en de bestuurskracht in de Randstad. Connekt, Rol van informateur en programma-manager in het het organiseren van co-financiering en van onderzoek naar betalen voor mobiliteit. Gemeente Dordrecht, Evaluatie en ondersteuning van het regionaal grote stedenbeleid. Gemeente Den Helder, Second opinion over de vormgeving van de publiekprivate samenwerking bij de oude rijkswerf. 9

10 Gemeente Eindhoven, Advies Managementvergoeding gemeenschappelijke regeling CURE. Gemeente Nijmegen, Ondersteuning in de strategische besluitvorming rond de baksteenproblematiek van de afvalinstallatie ARN BV. Gemeente Rotterdam en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Risico-analyse vanwege de omvorming van het GHR tot overheids-nv. Gemeente Utrecht, Evaluatie van de rekenkamercommissie in Utrecht in opdracht van de Raad. Gemeente Waalre, Politiek-strategisch advies over gemeentelijke opties in verband met de regionalisering rond Eindhoven. Gemeente Zwijndrecht, Advies over de instelling van een lokale rekenkamer. Habiforum, Begeleiden van een community of practice op het gebied van meervoudig ruimtegebruik en weginfrastructuur. InAxis, Onderzoek naar noodzakelijke competenties van gemeente-ambtenaren die betrokken zijn bij ketenregie. Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, Uitvoerbaarheidstoets in verband met nieuwe vreemdelingenwet. Inspectie van het Onderwijs, Begeleiden van strategievormings- en veranderingstraject binnen de Inspectie aan de hand van socratische gesprekken. Inspectie Verkeer en Waterstaat, Advisering en ondersteuning van de centrale bestuursstaf op het gebied van project- en procesmanagement. Kadaster, Evaluatie van de verzelfstandiging van het Kadaster. Kamer van Koophandel Amsterdam, Visie op de vorming van een vervoersregio in Amsterdam. Kenniscentrum Grote Steden en NWO, Uitvoeren van een state of the artstudie naar organiserend vermogen bij grote steden. KLM, LVNL en Luchthaven Schiphol, Advisering van de sectorpartijen over het nieuwe regime voor de handhaving van geluidsoverlast rond Schiphol. KPN Mobile, Expertvisie op de afbouw van dealervergoedingen bij de aanschaf van mobiele telefoons in het kader van een procedure met de NMA. LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden), Advisering over een nieuwe, transparante financieringsstructuur voor cliëntenraden. Ministerie van Algemene Zaken, Advisering over toekomst van het Innovatieplatform. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderzoek naar de doorwerking van adviezen van adviescolleges. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Onderzoek naar mogelijkheden voor logistieke en organisatorische bundeling van internationale vervoersstromen. 10

11 Ministerie van Economische Zaken, Vergelijkend onderzoek naar de economische en bestuurlijke aspecten van de ontwikkeling van nutssectoren. Ministerie van Financiën, Kenniscentrum PPS. Advisering over PPS in relatie tot benefit sharing bij enkele grote projecten. Ministerie van Justitie, Technische opsporingsmethoden. Onderzoek naar de inzet van nieuwe opsporingstechnologieën door politie en justitie. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Staatsbosbeheer, Ontwerpen van een open planproces voor de Oostvaardersplassen. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Managementreviews: onderzoek naar instrumenten voor interne verantwoording bij publieke en private organisaties. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ontwerpen en begeleiden van het procesconvenant voor Inspectie van Verkeer en Waterstaat. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, Onderzoek en ontwikkeling van minimale datasets in de zorg (MDS). Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Onderzoek naar mogelijkheden voor marktwerking op de woningmarkt. Nationale Raad voor landbouwkundig Onderzoek en LTO Nederland, Advies over de besluitvorming ten aanzien van de relocatie van de Nederlandse glastuinbouw. Novem, Organiseren en begeleiden van de overgang naar de uitvoeringsfase van een regeling voor de opslag en verwerking van halon en CFK. Nuon, Oplossen van een conflict tussen partijen door middel van een sessie in de GDR over valgevaar bij hoogspanningsmasten. Patiëntenfonds, Ontwikkeling van programma van eisen voor het benchmarken van de cliëntenondersteuning in de zorg. Project Andere Overheid, Ondersteuning in de visievorming op de toekomst van de organisatie van de rijksdienst. Projectbureau N201, Onderzoek naar publiek-private samenwerking bij de aanleg van nieuwe weginfrastructuur als de N201. Provincie Noord-Brabant, organisatie en invoering van verhandelbare emissierechten als instrument voor provinciaal milieubeleid. Provincie Noord-Holland, Onderzoek naar de vraag of een regionale vervoersautoriteit een optie zou kunnen zijn voor de regio Amsterdam. Provincie Gelderland, Evaluatie en advisering over de toekomstige ontwikkeling van de Stichting Spectrum en de Stichting Gidz. Provincie Zuid-Holland, advies over introductie van gebiedsgericht werken. 11

12 Raad voor Verkeer en Waterstaat, Uitvoeren van een voorstudie en projectmanagement van advies over transitiemanagement bij het wijzigen van de marktordening van netwerksectoren. Regio Twente, Bestuurlijke samenwerking in het kadergebied van het kaderwetgebied Twente. Regio Randstad, Onderzoek en advies over de toekomstige vormgeving van de interbestuurlijke samenwerking. RET, Strategisch advies over de positionering van deze onderneming na de introductie van marktwerking in het openbaar vervoer. Rijkswaterstaat, Advies over de sturingsrelatie tussen het hoofdkantoor en de regionale directies van rijkswaterstaat. Stichting Cliënt en Kwaliteit, Haalbaarheidsstudie naar in een beleidsplan geschetste ambities en opties. Unie van Waterschappen, Toekomstvisie op ontwikkelingen in de sector en strategisch perspectief voor de waterschappen. Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV), Visievorming ten aanzien van mogelijkheden voor marktwerking in de afvalsector. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Voorstudie naar de benutting van toekomstverkenningen in het strategisch omgevingsbeleid. 12

Curriculum Vitae Wijnand Veeneman

Curriculum Vitae Wijnand Veeneman Prins Hendrikkade 170-2 T 020 423 13 23 E mail@inno-v.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno-v.nl Curriculum Vitae Wijnand Veeneman Expert op het gebied van governance en marktwerking in infrastructuursectoren

Nadere informatie

Bibliografie Bestuur van lagere overheden

Bibliografie Bestuur van lagere overheden Bibliografie Bestuur van lagere overheden Prof.dr. A.F.A. Korsten 030408 Aa, A. van der, en T. Konijn, Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling, Lemma, Utrecht, 2001. Aalders, M.V.C., Bureaucratie

Nadere informatie

Van beleidswetenschap naar kennissamenleving

Van beleidswetenschap naar kennissamenleving Van beleidswetenschap naar kennissamenleving trends Voortgang, vooruitgang en achteruitgang in de beleidswetenschap Arno Korsten en Rob Hoppe 34 Ten tijde van de oprichting van het tijdschrift Beleidswetenschap,

Nadere informatie

Concessionele publiek-private samenwerkingsrelaties

Concessionele publiek-private samenwerkingsrelaties Concessionele publiek-private samenwerkingsrelaties Feiten en ficties bij op DBFM gebaseerde infrastructurele projecten Arno W.W. Eversdijk & Arno F.A. Korsten Verschenen in Bestuurswetenschappen, 2009,

Nadere informatie

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. 3 Voorlichtingsdag MPA dinsdag 1 maart 2005

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. 3 Voorlichtingsdag MPA dinsdag 1 maart 2005 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Nieuwsbrief Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 Afscheid Roel in t Veld NSOB herfst 2004 3 Voorlichtingsdag MPA dinsdag 1 maart 2005 MPA 2003-2005 terug uit buitenland

Nadere informatie

Literatuur Bestuurskunde

Literatuur Bestuurskunde Literatuur Bestuurskunde A.F.A.Korsten, 0103 2007 - Aa, A. van der, Taboes, paradigma s en aansturing, in: Veld, R. in t (red.), Willens en wetens, Lemma, Utrecht, 2000, pp. 7-29. - Aa, A. van der, en

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS Getrouwd en twee volwassen kinderen. Privé-adres: s-gravenweg 9; 3062 ZA Rotterdam. e ahb@bergsoeters.nl t 010 4135588 m 0620 531242 i www.bergsoeters.nl

Nadere informatie

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO BIJLAGE 2 LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PR DR J.G.A. VAN MIERLO I. ARTIKELEN, CONGRESPAPERS EN BOEKBIJDRAGEN 1. 1977-1 2. 1977-2 3. 1977-3 4. 1978-1 5. 1978-2 6. 1978-3 7. 1978-4 rapport 8.

Nadere informatie

DE EVALUATOREN: WAT ZE KUNNEN LEREN VAN KRITIEK

DE EVALUATOREN: WAT ZE KUNNEN LEREN VAN KRITIEK DE EVALUATOREN: WAT ZE KUNNEN LEREN VAN KRITIEK Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten 3 april 2013 Is er ook kritiek mogelijk op evaluatieonderzoek van overheidsbeleid waar evaluatoren (in casus visitatiecommissies,

Nadere informatie

Strategisch Leiderschap in het publiek domein

Strategisch Leiderschap in het publiek domein Strategisch Leiderschap in het publiek domein Voorwoord Directeuren (schaal 16+ of het equivalent daarvan) binnen het Rijk, gemeentes, provincies, uitvoeringsorganisaties, politie en justitie vormen een

Nadere informatie

RECHT DER WERKELIJKHEID Tijdschrift voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht. Redactiesecretariaat:

RECHT DER WERKELIJKHEID Tijdschrift voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht. Redactiesecretariaat: RECHT DER WERKELIJKHEID Tijdschrift voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht Redactie: prof.dr. F. Bruinsma dr. N. Doornbos dr. B.R. Dorbeck-Jung prof.mr. N.J.H. Huls mr.dr. A. Jettinghoff

Nadere informatie

Over omgaan met onzekerheid in geval van veel betrokkenen in een netwerk

Over omgaan met onzekerheid in geval van veel betrokkenen in een netwerk Netwerkmanagement Over omgaan met onzekerheid in geval van veel betrokkenen in een netwerk A.F.A. Korsten Inleiding Overheidsorganisaties kunnen vaak niks alleen voor elkaar boksen. Ze zijn voor hun taakuitvoering

Nadere informatie

Kennis- en Opleidingengids 2010

Kennis- en Opleidingengids 2010 Kennis- en Opleidingengids 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Kennisuitwisseling 5 2 Beeld van de vastgoedorganisaties van het Rijk 6 3 Levenscyclus Vastgoed Rijk 12 4 De vastgoedfuncties 16 5 Opfriscursussen

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

Master of Strategic Urban Studies 2015-2016. zesde uitvoering

Master of Strategic Urban Studies 2015-2016. zesde uitvoering Master of Strategic Urban Studies 2015-2016 zesde uitvoering MSUS Kenmerken van de opleiding - focus op sociale en economische dynamiek en governance van de stad - integraal en interdisciplinair - een

Nadere informatie

Leeratelier Beleidsanalyse Derde editie

Leeratelier Beleidsanalyse Derde editie Leeratelier Beleidsanalyse Derde editie De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) presenteren het Leeratelier Beleidsanalyse. Het atelier

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013 Utrecht Sustainability Institute Jaarverslag 2013 Utrecht, 21 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Utrecht Sustainability Institute. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt

Nadere informatie

Nederland als netwerk: Munt slaan uit grenzeloos samenwerken. Congres Verslag @LCB_2013 #LCB

Nederland als netwerk: Munt slaan uit grenzeloos samenwerken. Congres Verslag @LCB_2013 #LCB Nederland als netwerk: Munt slaan uit grenzeloos samenwerken Congres Verslag @LCB_2013 #LCB Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 LCB weblogs blz. 4 Donderdag 16 mei blz. 6 Lezingen blz. 7-9 Tafeldiscussie blz.

Nadere informatie

Kennis- en Opleidingengids 2012

Kennis- en Opleidingengids 2012 Kennis- en Opleidingengids 2012 Kennis- en Opleidingengids 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Kennisuitwisseling 5 2 Beeld van de vastgoedorganisaties van het Rijk 6 3 Levenscyclus Vastgoed Rijk 10 4 De

Nadere informatie

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Publicaties Boeken 1. F.M. van der Meer (2012), Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De gevolgen van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat

Nadere informatie

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume Name: dr. Igor Stefan Mayer Date of birth: 09-05-1965 Positions: Senior Associate Professor Public Management & Gaming Director CPS - TU-Delft Center for Serious gaming Affiliation: Delft University of

Nadere informatie

Hij was bovendien bestuurslid van de Dutch Political Science Association (1985-1989).

Hij was bovendien bestuurslid van de Dutch Political Science Association (1985-1989). Arno Korsten Arno F.A. Korsten (Velden, 8 juni 1947) is een Nederlandse socioloog en bestuurskundige die naast hoogleraar en auteur ook adviseur was van regering en parlement en tal van andere overheden,

Nadere informatie

Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, december 2014, versie 5.

Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, december 2014, versie 5. Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, december 2014, versie 5. (Meest recente onderzoek bovenaan/208 publicaties/onvolledig/niet elke publicatie is op de juiste wijze genoteerd). 1. Dongen, G.,

Nadere informatie

New public management

New public management New public management Prof.dr. A.F.A. Korsten Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 New public management: wat het is 3 Tien doctrines van new public management volgens Hood 4 Doorwerking

Nadere informatie

De energieke overheid

De energieke overheid De energieke overheid Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie De energieke overheid Greet Overbeek 1 en Irini Salverda 2 (red.) 1 LEI Wageningen UR 2 Alterra Wageningen

Nadere informatie

Resultaatgericht management en planning & control Arno F.A. Korsten, 2002

Resultaatgericht management en planning & control Arno F.A. Korsten, 2002 Resultaatgericht management en planning & control Arno F.A. Korsten, 2002 Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 Financieel management: enkele begrippen 3 De operatie comptabel bestel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 Pagina INHOUD 2 3 6 7 8 Bezoek International Board of Overseers; observations Master of Public Policy; een schets van de contouren Het eerste Post-MPA seminar; een terugblik Leergang

Nadere informatie

Clingendael Jaarverslag 2007

Clingendael Jaarverslag 2007 Clingendael Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Inleiding Prof. Dr Jaap. W. de Zwaan, directeur 4 Wat is Clingendael 6 Leden van het Algemeen Bestuur 8 Leden van de CAROO 9 De Directie 11 De Programma s Clingendael

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Start MPA 2008 2010 op 11 september Graduation Day MPA 2006 2008. 5 Proficiat MPA! 6 Eindpresentaties MPA

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Start MPA 2008 2010 op 11 september Graduation Day MPA 2006 2008. 5 Proficiat MPA! 6 Eindpresentaties MPA 2008 Nieuwsbrief zomer Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 Start MPA 2008 2010 op 11 september Graduation Day MPA 2006 2008 Speech Graduation Day 5 Proficiat MPA! 6 Eindpresentaties MPA 12 Agenda Slotbijeenkomst

Nadere informatie