POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT"

Transcriptie

1 ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

2 INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL Pagina 8 tot 12 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE ALGEMENE RECHTSVAKKEN Pagina 13 tot 15 De module Fiscale Rechtsvakken van het Postgraduaat Fiscaal Recht biedt diepgaande kennis en grensverleggend inzicht in de verschillende deelgebieden van het fiscaal recht. De toekomstige fiscaal jurist zet zelfstandig en analytisch feitelijke situaties om in fiscaal juridische probleemstellingen. Hij/zij vindt juridisch verantwoorde oplossingen in de bestaande fiscale wetgeving. In dit postgraduaat leren we specifieke bronnen van het fiscaal recht opsporen en gebruiken. Meer complexere fiscale problemen worden teruggeplaatst in het algemene rechtsbestel. De wisselwerking van het belastingrecht met andere rechtstakken en economische disciplines brengen we in kaart. De opleiding stimuleert flexibel en innoverend denken. Zelfstandige research is een must in een rechtstak waar dagdagelijks onduidelijke en snel evoluerende wetteksten gehanteerd worden. Wil de fiscaal jurist in staat zijn evenwichtige adviezen te verstrekken en alternatieve oplossingen af te wegen, dan moet hij/zij over voldoende zin voor synthese beschikken. 2

3 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN MEERWAARDE Fiscale opleiding zonder masterproef De vakken van de module Fiscale Rechtsvakken lopen samen met die van de fiscale afstudeerrichting van de Rechtenopleiding, met uitzondering van de masterproef. Dit garandeert de hoogwaardige kwaliteit van de inhoud en van de docenten. Volledig aanbod Het opleidingsaanbod omvat ook jaarlijkse seminaries en studiereeksen over specifieke fiscale topics. Flexibele timing De hoorcolleges van 17u tot 20u zijn vlot toegankelijk voor studenten met een beroepsactiviteit overdag. De module Fiscale Rechtsvakken wordt in een deeltijds programma aangeboden voor diegenen die de module combineren met de module Algemene Rechtsvakken of voor studenten die de module aan een rustiger tempo willen volgen. Carrièremogelijkheden Het postgraduaat heeft een academische èn professionele meerwaarde. De opleiding vergroot de loopbaanmogelijkheden van de afgestudeerden in gespecialiseerde of grotere advocatenkantoren, in grote en internationale kantoren van belastingconsulenten, banken, multinationals, in de fiscale administratie en de magistratuur. Beroepstoegang Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten (IAB) Dit vereist een door het K.B. van 22 november 1990 bepaald basisdiploma (omvat alle universitaire diploma s), alsook het afleggen van een toelatingsexamen voor de vakken vermeld in de relevante wetten en KB s. Het postgraduaat Fiscaal Recht module Fiscale Rechtsvakken verleent recht op vrijstelling voor de fiscaal juridische vakken van het toelatingsexamen voor accountant en belastingconsulent. Samen met de module Algemene Rechtsvakken wordt vrijstelling bekomen voor alle juridische vakken. 3

4 DOELGROEPEN Juristen die hun basiskennis van het Fiscaal Recht verder wensen uit te diepen. Masters in de (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, die hun basisopleiding willen aanvullen met een grondige kennis van Fiscaal Recht. Studenten die zich in het Fiscaal Recht willen bij- of herscholen, eventueel in combinatie met een stage of andere beroepsactiviteit. TOELATINGSVOORWAARDEN Houders van een Licentiaats- of Masterdiploma Rechten. Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen (handelsingenieur, handelsingenieur beleidsinformatica), Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Master Economie, Recht en Bedrijfskunde. Andere Master met een studieduur van minimum 4 jaar: op basis van een dossierevaluatie en bewijs van voldoende basiskennis van het recht (Indien niet het geval, dient gelijktijdig of vooraf de module Algemene Rechtsvakken te worden gevolgd). GETUIGSCHRIFT Een postgraduaatsgetuigschrift PG Fiscaal Recht module Fiscale Rechtsvakken wordt uitgereikt op basis van geslaagde examens door het instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel, ondertekend door de rector. 4

5 BEOORDELING Op basis van mondelinge en/of schriftelijke examens, identiek aan die voor de reguliere studenten, met dezelfde kwaliteitswaarborgen en dezelfde regels voor examens, slaag- en deliberatiecriteria. Het programma bevat geen masterproef. PRIJS De prijs staat in verhouding tot het aantal gevolgde studiepunten in 1 academiejaar: voltijds, max euro, 52 SP over 2 academiejaren gespreid: jaar 1: deeltijds, max euro, 28 SP jaar 2: deeltijds, max euro, 24 SP De inschrijving via creditcontracten leidt tot afzonderlijke creditbewijzen per vak, niet tot een postgraduaatsgetuigschrift. ANNULATIE Bij schriftelijke annulatie van de inschrijving vóór de start van het academiejaar, wordt het volledige studiegeld terugbetaald, verminderd met 100 euro administratiekost. De helft van het studiegeld wordt terugbetaald bij annulatie vóór eind november. Vanaf 1 december is er geen terugbetaling van studiegeld meer mogelijk. Voor juristen en universitaire masters bestaan budgetvriendelijke alternatieven, namelijk door inschrijving in de fiscale afstudeerrichting of door middel van creditcontracten (zie LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel. Zie plan online 5

6 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN PROGRAMMA JAAROPLEIDING VOLTIJDS OPLEIDINGSONDERDEEL SP/ECTS LESSEN 17u - 20u Personenbelasting 5 SP week (sem 2) dinsdag Ondernemingsfiscaliteit 5 SP week 1-5 (sem 1) woensdag Grondige studie Directe Belastingen 6 SP week 1-13 (sem 1) donderdag Grondige studie Indirecte Belastingen 6 SP week 1-13 (sem 1) dinsdag International and European taxation 6 SP week 1-13 (sem 1) maandag Fiscale Bevoegdheid 6 SP week (sem 2) woensdag Registratierechten en Successierechten 6 SP week (sem 2) maandag Fiscale Procedure 6 SP week (sem 2) donderdag Fiscaal Strafrecht 6 SP week (sem 2) dinsdag TOTAAL 52 SP 6

7 PROGRAMMA JAAROPLEIDING DEELTIJDS OPLEIDINGSONDERDEEL ACADEMIEJAAR 1 SP/ECTS LESSEN 17u - 20u Personenbelasting 5 SP week (sem 2) dinsdag Ondernemingsfiscaliteit 5 SP week 1-5 (sem 1) woensdag Fiscale Bevoegdheid 6 SP week (sem 2) woensdag Fiscaal Strafrecht 6 SP week (sem 2) dinsdag International and European taxation 6 SP week 1-13 (sem 1) maandag TOTAAL 28 SP OPLEIDINGSONDERDEEL ACADEMIEJAAR 2 SP/ECTS LESSEN 17u - 20u Registratierechten en Successierechten 6 SP week (sem 2) maandag Grondige studie Directe Belastingen 6 SP week 1-13 (sem 1) donderdag Grondige studie Indirecte Belastingen 6 SP week 1-13 (sem 1) dinsdag Fiscale Procedure 6 SP week (sem 2) donderdag TOTAAL 24 SP 7

8 SUMMERSCHOOL FISCALE RECHTSVAKKEN Vanaf zomer 2011 is de afdeling Fiscaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel gestart met een bijzonder aanbod Summerschool Postgraduaat Fiscaal Recht. Het is een Nederlandstalig en academisch uniek initiatief voor Vlaanderen en Brussel, dat zich specifiek richt tot de sterk gemotiveerde student die zich op een fiscaal beroep wil voorbereiden. De Summerschool biedt de startende fiscalist - die nog een bijkomende fiscale opleiding wil volgen - de mogelijkheid om het lesgedeelte van de opleiding te volgen in een geconcentreerd pakket fiscale opleidingsonderdelen gedoceerd in 3 weken. Het traject beoogt de overdracht van dezelfde kennis en vaardigheden als het jaarprogramma Postgraduaat Fiscaal Recht, nl. diepgaande kennis en een grensverleggend inzicht in de verschillende deelgebieden van het fiscaal recht, bekwaamheid om feitelijke situaties zelfstandig en analytisch om te zetten in fiscaal juridische probleemstellingen, competenties om juridisch verantwoorde oplossingen terug te vinden in de bestaande fiscale wetgeving. De opleiding stimuleert flexibel en innoverend denken. Zelfstandige research is een must in een rechtstak waar dagdagelijks onduidelijke en snel evoluerende wetteksten gehanteerd worden. Wil de fiscaal jurist in staat zijn evenwichtige adviezen te verstrekken en alternatieve oplossingen af te wegen, dan moet hij/zij over voldoende zin voor synthese beschikken. 8

9 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT DOELGROEPEN Starters, juristen, licentiaten of masters*, die hun basiskennis van het Fiscaal Recht verder wensen uit te diepen. Studenten die zich in het Fiscaal Recht willen bij- of herscholen. TOELATINGSVOORWAARDEN Houders van een Licentiaats- of Masterdiploma Rechten, Economische wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Master Economie, Recht en Bedrijfskunde CURSUSMATERIAAL Voor elk opleidingsonderdeel bestaat er aangepast schriftelijk en/of elektronisch studiemateriaal, vaak ook bij wijze van gepubliceerde handboeken. Het cursusmateriaal wordt na betaling van het inschrijvingsgeld aan de student overgemaakt. De kostprijs van deze publicaties zit vervat in het inschrijvingsgeld. EXAMENS Op basis van mondelinge en/of schriftelijke examens. De examens zijn dezelfde als die voor de reguliere studenten; dezelfde kwaliteitswaarborgen, hetzelfde examenreglement, dezelfde slaag- en deliberatiecriteria. Het programma bevat geen masterproef. De examens worden afgenomen in januari-februari na een instudeerperiode van 5 maanden. Regelmatige aanwezigheid bij de hoorcolleges (80%) is een vereiste voor deelname aan de examens. 9

10 MEERWAARDE Intensieve opleiding voor de gemotiveerde student De Summerschool Postgraduaat Fiscaal Recht is specifiek bedoeld voor de sterk gemotiveerde student, bereid om d.m.v. zelfstudie de gereduceerde en geconcentreerde lessen grondig voor te bereiden en om de materie vervolgens individueel in te studeren. Bedoeling is om aan de startende fiscalist de mogelijkheid te geven om het lesgedeelte van de opleiding te volgen in een geconcentreerd pakket fiscale opleidingsonderdelen gedoceerd in 120 lesuren (3 weken). Vernieuwend studieconcept Uiteraard veronderstelt dit studieconcept een bijzondere inzet van de student. De student moet door middel van zelfstudie, de lessen grondig voorbereiden en vervolgens diepgaand instuderen. De timing van de Summerschool is hieraan specifiek aangepast: De student ontvangt eind juni - voor aanvang van de lessen - het studiemateriaal voor zelfstudie. De lessencyclus loopt over 3 weken ingepland de 2 de helft van augustus in de vorm van hoorcolleges. Van september tot januari kan de student bij de docent terecht voor individuele begeleiding en toelichting. Gedurende de examenperiode januari-februari worden de examens afgelegd. Academische en praktijkgerelateerde fiscale opleiding Met uitzondering van de lesvormen, zijn de vakken van de Summerschool identiek aan deze van de fiscale afstudeerrichting van de Rechtenopleiding. De vakken worden door dezelfde universiteitsdocenten op dezelfde wijze gedoceerd en op dezelfde wijze geëxamineerd. Dit garandeert de hoogwaardige kwaliteit van de opleiding. 10

11 PRIJS Beroepsmogelijkheden De Summerschool verbindt het academische met daadwerkelijke professionele meerwaarde. De opleiding vergroot de loopbaanmogelijkheden van de afgestudeerden in gespecialiseerde of grotere advocatenkantoren, in grote en internationale kantoren van belastingconsulenten, banken, grote ondernemingen, in de fiscale administratie en de magistratuur. Beroepstoegang Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten (IAB) De toegang tot het beroep van belastingconsulent vereist een door het K.B. van 22 november 1990 bepaald basisdiploma (omvat alle universitaire diploma s), alsook het afleggen van een toelatingsexamen voor de vakken vermeld in de relevante wetten en KB s. Het Postgraduaat Fiscaal Recht verleent recht op vrijstelling voor de fiscaal juridische vakken van het toelatingsexamen voor accountant en belastingconsulent. De prijs voor de Summerschool Postgraduaat Fiscaal Recht is euro. In de forfaitaire prijs zijn inbegrepen: inschrijvingsgeld studiemateriaal: wetboek, aparte wetgeving, handboeken, syllabi, hand-outs catering: koffiepauzes en lunch, afsluitende receptie en buffet examengeld ANNULATIE Bij schriftelijke annulatie van de inschrijving vóór 1 juni, wordt het volledige studiegeld terugbetaald, verminderd met 100 euro administratiekost. De helft van het studiegeld wordt terugbetaald bij annulatie vóór de aanvang van de lessen. Vanaf aanvang van de lessen is er geen terugbetaling van studiegeld meer mogelijk. 11

12 PROGRAMMA OPLEIDINGSONDERDEEL CONTACT SP/ECTS Personenbelasting 10 u 5 SP Ondernemingsfiscaliteit 10 u 5 SP Grondige studie Directe Belastingen 16 u 6 SP Grondige studie Indirecte Belastingen 16 u 6 SP International and European taxation 16 u 6 SP Fiscale Bevoegdheid 16 u 6 SP Registratierechten en Successierechten 16 u 6 SP Fiscale Procedure 12 u 6 SP Fiscaal Strafrecht 8 u 6 SP TOTAAL 120 u 52 SP GETUIGSCHRIFT Een postgraduaatsgetuigschrift PG Fiscaal Recht module Fiscale Rechtsvakken (Summerschool) wordt uitgereikt op basis van geslaagde examens door het instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel, ondertekend door de rector. 12

13 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE ALGEMENE RECHTSVAKKEN De module Algemene Rechtsvakken van het Postgraduaat Fiscaal Recht is een inleiding voor niet-juristen en biedt hen de essentiële juridische basiskennis vereist voor een accountant of belastingconsulent. DOELGROEPEN Masters of Licentiaten die de inleidende module gelijktijdig of vooraf volgen als voorwaarde tot toelating in de module Fiscale Rechtsvakken (zie pagina 4). Masters in de (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen of Handelsingenieur, die hun basisopleiding willen aanvullen met een aantal juridische vakken. MEERWAARDE Universitair aanbod met flexibele timing De vakken van de module Algemene Rechtsvakken lopen samen met deze van de Rechtenopleiding. Dit garandeert de hoogwaardige kwaliteit van de opleiding en van de docenten. De hoorcolleges zijn vlot toegankelijk voor studenten met een professionele activiteit. Deelnemers volgen de lessen samen met de werkstudenten van het reguliere Rechtenprogramma. Beroepstoegang Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten (IAB) Dit vereist een door het K.B. van 22 november 1990 bepaald basisdiploma (omvat alle universitaire diploma s), alsook het afleggen van een toelatingsexamen voor de vakken vermeld in de relevante wetten en KB s. Het postgraduaat Fiscaal Recht module Algemene Rechtsvakken verleent recht op vrijstelling voor de niet-fiscale rechtsvakken van het toelatingsexamen voor accountant en belastingconsulent. Samen met de module Fiscale Rechtsvakken wordt vrijstelling bekomen voor alle juridische vakken. 13

14 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE ALGEMENE RECHTSVAKKEN TOELATINGSVOORWAARDEN De module Algemene Rechtsvakken van het postgraduaat Fiscaal Recht is toegankelijk voor houders van een Licentiaats- of Masterdiploma zonder juridische voorkennis die tegelijkertijd inschrijven voor de module Fiscale Rechtsvakken. BEOORDELING Op basis van mondelinge of schriftelijke examens, identiek aan die voor de reguliere studenten, met dezelfde kwaliteitswaarborgen en dezelfde regels voor examens, slaag- en deliberatiecriteria. LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel (zie plan online GETUIGSCHRIFT Een postgraduaatsgetuigschrift PG Fiscaal Recht module Algemene Rechtsvakken wordt uitgereikt op basis van geslaagde examens door het instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel, ondertekend door de rector. PRIJS De prijs is 450 euro, inclusief examengeld. Bij schriftelijke annulatie van de inschrijving vóór de start van het academiejaar, wordt het volledige studiegeld terugbetaald, verminderd met 100 euro administratiekost. De helft van het studiegeld wordt terugbetaald bij annulatie vóór eind november. Vanaf 1 december is er geen terugbetaling van studiegeld meer mogelijk. 14

15 PROGRAMMA OPLEIDINGSONDERDEEL SP/ECTS LESSEN* Inleiding tot het Recht 6 SP week 23, 24, 27, 31 (sem 2) zaterdag 10-13u Boekhoud- en Jaarrekeningenrecht 3 SP week 4 tot 8 (sem 1) dinsdag 18-20u Vennootschapsrecht 4 SP week 25, 27, 28, 31, 33 (sem 2) woensdag 18-20u Ondernemingsrecht 4 SP week 26, 28, 31, 33, 34 (sem 2) zaterdag 10-13u Inleiding tot het Sociaal Recht 4 SP week 21 tot 26 (sem 2) woensdag 18-20u Economie 6 SP week 23, 27, 28, 31, 34, 35 (2) woensdag 18-20u TOTAAL * onder voorbehoud 27 SP BUDGET Voor universitaire masters bestaan budgetvriendelijke alternatieven; door inschrijving in de fiscale afstudeerrichting of via creditcontracten (zie De inschrijving via creditcontracten leidt tot afzonderlijke creditbewijzen per vak, niet tot een postgraduaatsgetuigschrift. 15

16 EEN INITIATIEF VAN Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel De opleidingscommissie is samengesteld uit: Prof. dr. Miguel De Jonckheere Prof. dr. Lieven Denys Prof. dr. Michel Maus Prof. em. André Spruyt COÖRDINATIE EN INFO Faculteit Recht en Criminologie, vakgroep Publiekrecht, afdeling Fiscaal Recht Prof. dr. Miguel De Jonckheere Tel.: Fax: INSCHRIJVING Online via of of telefonisch via Ter betaling en ter bevestiging wordt u een factuur toegestuurd. Voor inschrijving met creditcontracten contacteer Mevr. Maaike Lemaire, studietrajectbegeleider Rechten, Tel.: , OPLEIDINGSCHEQUES Het instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel/iPAVUB is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingsinstituut. Onder strikte voorwaarden kan gebruik gemaakt worden van opleidingcheques voor werknemers (www.vdab.be). Voor werkgevers van kleine en middelgrote ondernemingen is er de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be).

17 ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT ZOMER 2012 EN ACADEMIEJAAR KENNIS PRAKTIJK MEERWAARDE IMPLEMENTATIE U BENT starter/jurist die de basiskennis van het Fiscaal Recht verder wil uitdiepen. master die de basisopleiding wil aanvullen met een grondige kennis van Fiscaal Recht; nl. (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur. student die zich wil bijscholen in het Fiscaal Recht. U WILT uw carrièremogelijkheden uitbreiden naar gespecialiseerde advocatenkantoren, (inter-)nationale kantoren van belastingconsulenten, banken, multinationals, fiscale administraties en magistratuur. vrijstelling bekomen voor het toelatingsexamen accountant en belastingsconsulent bij het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten IAB (www.iec-iab.be). U KIEST PG SUMMERSCHOOL FISCAAL RECHT AUGUSTUS 2012 een intensieve opleiding van 3 weken (13/08 t/m 31/08/2012) voor de gemotiveerde student. een geconcentreerd pakket van 120 uren met uiteenlopende fiscale opleidingsonderdelen. een vernieuwend studieconcept van zelfstudie, door grondige lesvoorbereiding enerzijds en door diepgaande kennisverwerving anderzijds. een academisch programma met docenten en examens identiek aan deze van de fiscale afstudeerrichting van de Rechtenopleiding. PG FISCAAL RECHT FISCALE RECHTSVAKKEN een fiscale opleiding van academisch niveau, zonder masterproef. een verwerving van diepgaande kennis en grensverleggend inzicht in de talrijke deelgebieden van het Fiscaal Recht. een volledig opleidingsaanbod, met jaarlijkse seminaries en studiereeksen over specifieke fiscale topics. een flexibele tijdsindeling met avondlessen en deeltijdse programma s. PG FISCAAL RECHT ALGEMENE RECHTSVAKKEN een inleiding voor niet-juristen. een voorwaarde tot toelating in de module Fiscale Rechtsvakken. een flexibele tijdsindeling met avondlessen en deeltijdse programma s. een academisch programma met docenten en examens identiek aan deze van de fiscale afstudeerrichting van de Rechtenopleiding. ipavub instituut voor Postacademische Vorming van de Vrije Universiteit Brussel Tel.:

18 INSCHRIJVINGSKAART Ik wens in te schrijven voor het Postgraduaat Fiscaal Recht: kruis uw keuze aan Fiscale Rechtsvakken Summerschool Fiscale Rechtsvakken Algemene Rechtsvakken Naam en voornaam Diploma Functie FACTURATIE Bedrijf Telefoon H.O. Instelling Jaar Aanvang Hogere Studies BTW BE Straat Nr. Bus Postcode Plaats ADRES Levering studiemateriaal Straat Nr. Bus Postcode Plaats Online Tel Fax instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 M110, 1050 Brussel De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van ipavub. Ze worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van ons programma. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, heeft u op schriftelijk verzoek recht op inzage en correctie van de door ipavub bewaarde informatie.

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

KHLim NEXT. Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde

KHLim NEXT. Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde KHLim NEXT 2014 2015 Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde Bachelor Bedrijfsmanagement: Accountancy - Fiscaliteit Avondonderwijs gecombineerd met distance learning Flexibel traject, eigen tempo

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2012 Beste student Met een masterdiploma op zak ben je in principe klaar voor de arbeidsmarkt. Toch mag je gerust ook een beetje langer aan de

Nadere informatie

studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren

studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren 2008 colofon redactie vormgeving en coördinatie fotografie departement studentgerichte diensten en departement onderwijs ann engelen www.jancrab.com

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Actief en Passief Beste student, De boekhouder is niet alleen de steun en toeverlaat

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Ben jij die veeltalige administratieve duizendpoot?

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet jezelf in de markt Beste student, De dag

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN TOELATINGSVOORWAARDEN Alle afgestudeerde professionele bachelors Bedrijfsmanagement en van universitair en academisch niveau (o.a. masters in de rechten, economie, handelsingenieur, ). De doelgroep van

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN TOELATINGSVOORWAARDEN Alle afgestudeerde professionele bachelors Bedrijfsmanagement en van universitair en academisch niveau (o.a. masters in de rechten, economie, handelsingenieur, ). De doelgroep van

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Social media for professionals Beste student,

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE

VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE oktober 2014 ALGEMEEN U wilt een onderneming voor personenvervoer over de weg oprichten, voortzetten of overnemen Een dergelijke activiteit

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Commercieel en administratief sterk Beste

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Master in de accountancy en het revisoraat

Master in de accountancy en het revisoraat LEUVEN t Master in de accountancy en het revisoraat Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

Wat na de universiteit?

Wat na de universiteit? Wat na de universiteit? INhoudstafel 1. VOORWOORD...2 GEBRUIKTE AFKORTINGEN...3 2. PROCEDURES OVER WERKEN...4 2.1. THINGS TO DO BIJ AFSTUDEREN... 4 2.1.1. Jezelf inschrijven als werkzoekende...4 2.1.2.

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2008-2009 Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV 1 Missie van de opleiding De bachelor in het Office Management is een professionele opleiding

Nadere informatie

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Boekhouden } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

Fiscale Wetenschappen 2014 2015. Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015

Fiscale Wetenschappen 2014 2015. Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015 Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015 1 FISCALITEIT IS ACTUEEL Wetswijzigingen in de fiscale materie volgen elkaar in een hoog tempo op. Zowel de belastingplichtige als zijn accountant

Nadere informatie