CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. : drs. Erwin Koedam Telefoon : : Geboortedatum : 25 maart 1987.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. : drs. Erwin Koedam Telefoon : 06-14 59 08 02 : erwin@quadraat.nu Geboortedatum : 25 maart 1987."

Transcriptie

1 Persoonlijke gegevens Naam : drs. Erwin Koedam Telefoon : Geboortedatum : 25 maart 1987 Werkervaring heden Fulltime projectleider bij Quadraat Projectmanagement Parttime assistent projectmanager bij Quadraat Infraprojecten B.V Parttime penningmeester bij Wielervereniging AXA Valleirenners (275 leden) Parttime bouwkundig medewerker bij Gemeente Veenendaal Parttime timmerman bij Kelderman Bouw B.V Parttime medewerker bij Schoute Bouwmaterialen B.V. Profiel Projectleider in ruimtelijke ontwikkeling, die: actuele kennis heeft van ruimtelijk bestuursrecht; breed vakinhoudelijk opgeleid is; een gedreven organisator is en tegelijk omgevingsbewust is; gericht is op samenwerking binnen een team en met externen; betrokken, prestatiegericht, betrouwbaar en loyaal is; gemakkelijk contacten legt en snel wordt uitgedaagd door nieuwe ontwikkelingen; zeer gemotiveerd is om een goed eindresultaat te behalen. Opleidingen Master Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen Specialisatie: vastgoed- en grondmanagement Master-thesis: Van een blokkade naar een oplossing: Een nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling Pre-Master Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen Bachelor-thesis: De Beste Binnenstad!? Spanningsvelden bij citymarketing in de binnenstad van Veenendaal.

2 HBO Bouwtechnische Bedrijfskunde, Hogeschool Utrecht Specialisatie: projectontwikkeling Bachelor-thesis: Consumentgericht Ontwikkelen: Het ideale ontwikkelproces voor woningkopers. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling B.V MBO Bouwkunde, Technisch College Ede Specialisatie: beheer & onderhoud VMBO Metaaltechniek, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Specialisatie: metaaltechniek Cursussen / congressen / trainingen Bedrijfshulpverlening (BHV) Nederveen (2014) TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Veldman Coaching (2013) Projectmanagement in een politiek-bestuurlijke omgeving Veldman Coaching (2013) Aanbestedingsrecht Hekkelman Advocaten & Notarissen (2013) Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 Hekkelman Advocaten & Notarissen (2012) Leergang Competenties Gebiedsontwikkeling SYRUS Projectmanagement (2012) VCA Basis Koninklijke PBNA (2006) NIL niveau 1 Nederlands Instituut voor Lastechniek (2004) Projectmanagement is als een spinnenweb. Namens de opdrachtgever is de projectmanager als een spin in het web. Alle draden komen uiteindelijk in het hart van het web samen. Net als een spinnenweb begint een project ook klein en breidt het zich in de loop van de tijd uit. Maar niet onbeheerst of onberekend. Nee, elke draad wordt zorgvuldig en met een zeker doel gemaakt. Zoals een spin nauwkeurig uitzoekt waar alle draden heengaan, is het de taak van de projectmanager om de benodigde lijnen te leggen binnen een project. Deze lijnen zijn van een voor een voorspoedig verloop van het project van belang, en worden daarom goed bewaakt.

3 Referentieprojecten De Goudsberg (in de gemeente Lunteren) Periode: februari heden Opdrachtgever: Vereniging van Eigenaren De Goudsberg Projectbudget: ,- Projectbeschrijving: Dit project richt zich op het verwijderen en opnieuw aanleggen van de aanwezige infrastructuur, het aanleggen van de benodigde infiltratievoorzieningen, alsmede het generen van een tweede ontsluiting. De uitvoering van de genoemde werkzaamheden gingen vooraf aan een kort geding en een proces-verbaal van Comparitie, waarin de eigenaren van de infrastructuur op het Bungalowpark en de Vereniging van Eigenaren nader tot elkaar zijn gekomen, om in 2015 de benodigde infiltratievoorzieningen aan te leggen en een nieuwe rondweg te realiseren. Rol in het project: Projectleider herstelwerkzaamheden infrastructuur. Werkzaamheden waarop ik mij richt zijn: Coördineren en begeleiden benodigde onderzoeken; Opstellen Plan van Aanpak (eis komt voort uit comparitie); Verzorgen informatiebijeenkomst; Toezien op voorgeschreven kwaliteit, tijdspad en informatievoorziening naar bewoners en opdrachtgever; Financiële kostenbewaking door bemiddeling in aannemingskosten; Periodieke afstemming met de eigenaar van de infrastructuur en zijn advocaat. De heer M. van der Slikke, Bestuurslid Vereniging van Eigenaren, Telefoon: (06) Herontwikkeling Emmerschans (in de gemeente Veenendaal) Periode: Werkzaam bij: Opdrachtgever: Projectbudget: Projectbeschrijving: Rol in het project: februari heden Quadraat Projectmanagement Frank van Woerden Vastgoed n.t.b. Gelegen in het noordwestelijk deel van de kern van Veenendaal bevindt zich momenteel een verouderd multifunctioneel bedrijfspand dat vraagt om een nieuwe invulling. Naast de huidige staat van de bebouwing, vormt ook de ligging en de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving belangrijke aangrijpingspunten om deze locatie te herontwikkelen. De gewenste invulling van het plangebied bestaat uit de realisatie van twintig woningen in combinatie met de daarbij behorende infrastructuur dat de Munnikerschans, de Moerschans en de Emmerschans met elkaar zal moeten verbinden. Aan de noordzijde van het plangebied worden vijf bebo- (beneden-bovenwoningen) en drie rijwoningen gerealiseerd. Aan de zuidzijde van het plangebied worden zeven starterswoningen en een parkeerpleintje gerealiseerd. Projectleider voor het gehele ontwikkelproces; van ontwerp tot en met realisatie en oplevering. Bijzondere aandacht geven aan het planologisch mogelijk maken van de gewenste ontwikkeling, alsmede gedurende planvorming rekening houden met de omliggende woonwijk, om zodoende overlast tot een minimum te beperken. F. van Woerden, Directeur Telefoon: (06)

4 Harselaartunnel (in de gemeente Barneveld) Periode: juni heden Opdrachtgever: Gemeente Barneveld Projectbudget: Projectbeschrijving: Om de doorstroming en de (verkeers)veiligheid rondom het treinstation van Barneveld te kunnen blijven waarborgen, is het wenselijk om de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn te ondertunnelen. Niet alleen de aanleg van de tunnel is noodzakelijk om dit gebied in de toekomst veilig te houden, maar ook de omliggende infrastructuur zal hierop moeten worden aangepast. Voor meer informatie zie Rol in het project: In samenwerking met de overall-projectmanager verzorgen wij voor de ondertunneling het projectmanagement. Werkzaamheden waarop ik mij richt zijn: Uitzetten en beoordelen diverse onderzoeken i.k.v. diverse bestemmingsplannen cq. overdrachtdossier ProRail; Controleren civieltechnisch ontwerp; Aanvragen diverse omgevingsvergunningen; Opstellen diverse college- en raadsvoorstellen; Opstellen en actualiseren Plan van Aanpak, Kosten-Baten-Analyse en projectplanning; Verslaglegging diverse bijeenkomsten, waaronder stuurgroep, projectgroep en klankbordgroep; Opstellen diverse rapportages i.k.v. Overdrachtsdossier ProRail Opstellen en afstemmen diverse verwervingstekeningen. A.B. Quaak, Projectleider Ontwikkelingsbedrijf Telefoon: (06) Herinrichting terrein Rijnland Revalidatie Centrum (in de gemeente Leiden) Periode: juni juni 2015 Opdrachtgever: Rijnland Revalidatie Centrum Projectbudget: Projectbeschrijving: In het voorjaar van 2013 is door het Rijnlands Revalidatie Centrum te Leiden besloten de parkeersituatie rondom het complex te verbeteren. Aanleiding is de uitbreiding (nieuwbouw) van het centrum dat een gedeelte van het huidige terrein inneemt. De parkeerruimte moet beter benut worden en de parkeercapaciteit dient te worden verhoogd. Het werk omvat het uitwerken van het definitief ontwerp naar uitvoeringsontwerp en het realiseren van een parkeerterrein (totaal 220 p.p) op basis van de gestelde eisen en (rand)voorwaarden. Rol in het project: Directievoerder gedurende de herinrichting van het parkeerterrein. Hierbij heb ik mij o.a. gericht op de volgende werkzaamheden: Toezien op voorgeschreven kwaliteit, tijdspad en informatievoorziening naar bezoekers en medewerkers van het centrum; Financiële kostenbewaking door bemiddeling in aannemingskosten. Hierbij rekening houdend met een sluitende parkeerbalans; Voortgang periodiek rapporteren naar het management van de opdrachtgever. G. Posthumus, Teammanager Technisch Beheer Telefoon: (06)

5 Contractmanagement onderhoudswerkzaamheden diverse civiele werken Periode: oktober februari 2015 Opdrachtgever: Van Doorn Geldermalsen B.V. Projectbudget: n.t.b. Projectbeschrijving: De scope van dit project richt zich op een tijdelijke ondersteuning van de afdeling Contractmanagement, om zodoende de afleverdossiers, met bijbehorende stukken voor het perceel Oost-Nederland tijdig aan RWS op te leveren. Rol in het project: Als contractmanager controleer of de scope van het onderhoudsvraagstuk helder is. Om vervolgens de afdeling bedrijfsbureau een passende oplossing te laten bedenken dat aansluit bij de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever (RWS). Gedurende deze periode heb ik mij gericht op de volgende projecten: Verbreding oprit knooppunt Ressen A325 naar A15; Instellen verkeersmaatregelen ten hoogte van afrit Wadenoijen; Herstelwerkzaamheden pompinstallaties; Herstelwerkzaamheden installaties n.a.v. NEN3140 keuring (175 st.); Verbreding en onderhouden watergang ten hoogte van knooppunt Neerbosch. A.R. van Doorn, Business Unit & Projectmanager Telefoon: (06) Herontwikkeling Leinweberstraat (in de gemeente Veenendaal) Periode: juni 2014 februari 2015 Opdrachtgever: Frank van Woerden Vastgoed Projectbudget: n.t.b. Projectbeschrijving: Gelegen in de kern van Veenendaal, ten noordwesten van het centrum, bevindt zich het voormalige bedrijfsterrein van een bouwbedrijf. Onze opdrachtgever is voornemens deze locatie, dat al enige jaren niet meer wordt gebruikt, te herontwikkelen. De gewenste invulling van het plangebied bestaat uit de realisatie van in totaal twaalf starterswoningen in de vorm van een hofje. De woningen worden gebouwd in drie blokken. Blok A zal bestaan uit twee hoekwoningen en vijf tussenwoningen. Blok B zal bestaan uit één twee-onder-eenkap woning. Blok C zal bestaan uit een rijwoning en twee hoekwoningen. Om de toegang tot het terrein te vergroten, is ook het aangrenzende perceel gedeeltelijk bij het plangebied betrokken. De toegangsweg tot het terrein zal worden verbreed door gebruik te maken van een gedeelte van de oprit van dit perceel. Rol in het project: Projectleider voor het gehele ontwikkelproces; van ontwerp tot en met realisatie en oplevering. Bijzondere aandacht geven aan het planologisch mogelijk maken van de gewenste ontwikkeling, alsmede gedurende planvorming rekening houden met de omliggende woonwijk, om zodoende overlast tot een minimum te beperken. F. van Woerden, Directeur Telefoon: (06)

6 Herontwikkeling bedrijventerrein Rembrandtlaan (in de gemeente De Bilt) Periode: september februari 2015 Opdrachtgever: Gemeente De Bilt Projectbudget: n.t.b. Projectbeschrijving: Bedrijventerrein Rembrandtlaan is gelegen in het centrum van Bilthoven, direct nabij het stationsgebied. Het betreft een sterk verouderd bedrijventerrein, waarmee de gemeente ambitieuze plannen heeft. Dat vraagt om een andere economische visie, een herprogrammering en herverkaveling.. Om deze ontwikkeling de komende tijd in goede banen te leiden heeft gemeente De Bilt een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Op basis van het stedenbouwkundig plan en het advies van de klankbordgroep heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan vorm gekregen.. Voor meer informatie zie Rol in het project: In samenwerking met een collega verzorgen wij het projectmanagement. Het betreft hierbij de volgende werkzaamheden: Sturing geven aan de projectgroep en derden bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan, (voor)ontwerp bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere grenswaarden; Uitzetten, beoordelen en afstemmen diverse onderzoeken; Beoordelen en afstemmen bouwplannen initiatiefnemers; Opstellen diverse college- en raadsvoorstellen; Opstellen en actualiseren Kosten-Baten-Analyse en projectplanning; Verslaglegging diverse bijeenkomsten, waaronder projectgroep en klankbordgroep; R. van Muilekom, Afdelingsmanager Beleid en Strategie Telefoon: (06) Realisatie bedrijventerrein Larenstein (in de gemeente De Bilt) Periode: september februari 2015 Opdrachtgever: Gemeente De Bilt Projectbudget: Projectbeschrijving: De gedachte achter bedrijvenpark Larenstein is om overlastgevende bedrijven uit de kernen te verplaatsen naar een goed bereikbaar, aan de rand van de kern gelegen, bedrijvenpark. Voor een groot deel zijn de geprioriteerde bedrijven verplaatst. Ondanks dit gegeven zijn er nog enkele kavels beschikbaar die om een ruimtelijke invulling vragen. Voor meer informatie zie Rol in het project: In samenwerking met de overall-projectmanager verzorgen we het projectmanagement van het project bedrijventerrein Larenstein. Het betreft hierbij voor mij de volgende werkzaamheden: Opstellen en in uitvoering brengen marketingplan; Uitzetten en beoordelen diverse koopovereenkomsten; Opstellen diverse college- en raadsvoorstellen. R. van Muilekom, Afdelingsmanager Beleid en Strategie Telefoon: (06)

7 Realisatie rotonde Biltse Rading (in de gemeente De Bilt) Periode: mei november 2013 Opdrachtgever: Gemeente De Bilt Projectbudget: Projectbeschrijving: Met de komst van het bedrijvenpark Larenstein is er een druk ontstaan op de naastgelegen wegenstructuur. Om de verkeersafwikkeling goed te laten verlopen is besloten een rotonde in te passen op de kruising van de Biltse Rading met de Groenekanseweg. De aansluitende ontsluitingswegen van en naar de rotonde maken integraal onderdeel uit van deze reconstructie. Voor meer informatie zie Rol in het project: In samenwerking met een seniortoezichthouder heb ik de uitvoeringswerkzaamheden getoetst aan het overeengekomen bestek, alsmede het controleren en honoreren van termijnen en hoeveelheden staten. Werkzaamheden hierbij zijn geweest: Uitvoeringswerkzaamheden toetsen aan bestek(stekeningen); Controleren en honoreren van termijnen en hoeveelheden staten; Zorgdragen voor veilige verkeerssituatie, rekening houdend met een relatief drukke gebiedsontsluitingsweg en fietsroute (6000 fietsers per etmaal); Verslaglegging bouwvergaderingen. R. van Muilekom, Afdelingsmanager Beleid en Strategie Telefoon: (06)

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. C.H. (Carel) Smits Telefoon: 06-26 88 10 85 carel@quadraat.nu Geboortedatum: 20 oktober 1977

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. C.H. (Carel) Smits Telefoon: 06-26 88 10 85 carel@quadraat.nu Geboortedatum: 20 oktober 1977 Persoonlijke gegevens Naam: Ing. C.H. (Carel) Smits Telefoon: 06-26 88 10 85 E-mail: carel@quadraat.nu Geboortedatum: 20 oktober 1977 Werkervaring 2008 - heden Projectmanager bij 2005-2008 Projectleider

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. M. (Matteo) de Visser Telefoon: 06-49 49 89 47 matteo@quadraat.nu Geboortedatum: 8 september 1970

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. M. (Matteo) de Visser Telefoon: 06-49 49 89 47 matteo@quadraat.nu Geboortedatum: 8 september 1970 Persoonlijke gegevens Naam: Ir. M. (Matteo) de Visser Telefoon: 06-49 49 89 47 E-mail: matteo@quadraat.nu Geboortedatum: 8 september 1970 Werkervaring 2011 - heden Projectmanager bij Quadraat Projectmanagement

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. R.A. (Rex ) den Heijer Telefoon: 06-23 98 79 90. Geboortedatum: 20 juni 1971.

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. R.A. (Rex ) den Heijer Telefoon: 06-23 98 79 90. Geboortedatum: 20 juni 1971. Persoonlijke gegevens Naam: Ir. R.A. (Rex ) den Heijer Telefoon: 06-23 98 79 90 E-mail: rex@quadraat.nu Geboortedatum: 20 juni 1971 Werkervaring 2014 - heden Projectmanager bij Quadraat Projectmanagement

Nadere informatie

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE HENGELO DEFINITIEF 29 april 2010 B01053/OF0/042/000078/HB Gewijzigd maart 2011 voor vaststelling Inhoud 1

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

Plan van Aanpak DEFINITIEF

Plan van Aanpak DEFINITIEF Plan van Aanpak DEFINITIEF Het plan van aanpak van het afstudeeronderzoek naar de haalbaarheid van de transformatie van het leegstaande kantoorgebouw naar kluswoningen aan de Junostraat 35-37 te Den Haag

Nadere informatie

Integraal Plan van Aanpak

Integraal Plan van Aanpak 35 toekomst Integraal Plan van Aanpak Spoorzone Zwolle 2014-2017 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Achtergrond en opgaven 4 1.2 Doel en scope plan van aanpak 5 1.3 Inhoud en opbouw plan van aanpak 6 1.4 Positie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Sturing en beheersing van grote projecten

Onderzoeksrapport. Sturing en beheersing van grote projecten Onderzoeksrapport Sturing en beheersing van grote projecten Rekenkamer Diemen Rekenkamer Diemen Sturing en beheersing van grote projecten Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Onderzoekers: Drs. J. H.

Nadere informatie

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013 Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013 Het is een onderdeel van jaarstukken 2013 en betreft de beleidsinhoudelijke verantwoording over de programma s in de begroting 2013. 1.Centrum van de Achterhoek

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 11 mei 2011

Verslag van de tweede informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 11 mei 2011 Verslag van de tweede informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 11 mei 2011 Aanwezig: Verslag: Circa 35 omwonenden en belangstellenden, onder wie vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 5. Programma s inhoudelijk 11. Programma s financieel 43. paragraaf 1 lokale heffingen 47. paragraaf 2 weerstandsvermogen 53

Hoofdstuk 1 Inleiding 5. Programma s inhoudelijk 11. Programma s financieel 43. paragraaf 1 lokale heffingen 47. paragraaf 2 weerstandsvermogen 53 Jaarstukken 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Jaarverslag Hoofdstuk 2 Programma s Programma s inhoudelijk 11 Programma s financieel 43 Hoofdstuk 3 Paragrafen paragraaf 1 lokale heffingen 47 paragraaf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17190 24 juni 2015 Voorpublicatie van het besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 1.1 Proces dorpsvisie Rolde 4 1.2 Uitgangspunten dorpsvisie voor het centrum 4 1.3 Klankbordgroep 5 1.4 Concept centrumvisie en plannen

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

CONCEPT Plan van Aanpak. Deventer slim op glas

CONCEPT Plan van Aanpak. Deventer slim op glas CONCEPT Deventer slim op glas Gemeentelijke coördinatie bij de aanleg van openbare glasvezel telecommunicatie infrastructuur in Deventer Oscar Wijsman/Arno Groenendijk Versie 2 maart 2007 Gemeente Deventer

Nadere informatie

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET OPSTELLEN VAN EEN VERBETERDE WERKWIJZE VOOR BTW EN BCF BIJ STADSDEEL ZUIDOOST Jolanda Karstens SPD Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1. Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold

PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1. Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1 Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1 Plan van Aanpak Realisatiefase - deel 1 Voorbereiding van

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid

Beleidsvisie externe veiligheid In opdracht van Opgesteld door Auteur(s) Gemeente Best SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 2594605 ing. J.L. Kooistra (projectleider) drs. R.A. Hovestad Versienummer

Nadere informatie

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Inhoudsopgave Samenvatting...2 Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Hoofdstuk 1 Het onderzoek in beeld...5 1.1 Wat is een VER?...5 1.2 Wie neemt het initiatief en

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Besluit Algemeen Bestuur Bleizo juli 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 Bijlage(n): a) Jaarrekening 2014 b) Controleverklaring (Accountantsverslag 2014) c) Advies Rekeningcommissie Toelichting: De jaarrekening

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie