Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel"

Transcriptie

1 Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014 Veiligheid topprioriteit Veiligheid en medewerkers Verantwoordelijkheid en maatschappij Bescherming van ons klimaat Productie van hoogovencement ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam in vogelvlucht

2 MARKANTE FEITEN Veiligheidsbewustzijn Gouden regels ENCI Bedrijven West Hier staan wij voor. Bedankt dat jij er ook voor wilt gaan! Veiligheidssloten volgens de LOTOTO 194 Worm-rondes en 134 toolboxmeetings georganiseerd op het gebied van veiligheid Eco-verantwoordelijkheid: verlaging energieverbruik door hergebruik warmte, continue verbetering van de energietechnische efficiency van de fabrieken en een nieuwe verwerkingsinstallatie voor (her)gebruikt ovenstof Investeringen Rotterdam: Optimalisatie van het droogproces Optimalisatie Twinmill Veiligheidsinvesteringsproject: verbetering en duidelijkere markering van de vluchtwegen en verplaatsing toegangshek Investeringen IJmuiden Verbetering oliepompstation Slakdrogen Twee veiligheidsinvesteringsprojecten: - Makkelijker openen toegangshek tijdens calamiteiten - Toegankelijker maken van de kade voor grotere schepen en veiligere trappen op de kade Continue verbetering van processen middels Small Group Activities Veiligheid topprioriteit Go for zero nul ongevallen met verzuim en natuurlijk ook zo min mogelijk ongevallen zonder verzuim, dat is het doel van Vincent van der Horst, Plant Manager van ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam. Veiligheid staat dan ook boven alle andere bedrijfsdoelen. Een veilige fabriek is ook een efficiënte fabriek. Er is een duidelijke verschuiving geweest van technische aandacht voor veiligheid, naar aandacht voor het gedragscomponent in veiligheid. Bewust veilig werken doe je namelijk voor jezelf én je collega s. Veiligheidsbewustzijn In 2012 werd een campagne gestart naar aanleiding van een BST-review. Uit deze review kwam een aantal onderwerpen vanuit de medewerkers naar boven, welke door diverse werkgroepen zijn opgepakt binnen ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam. Deze werkgroepen bestaan uit verschillende medewerkers uit alle niveaus van de organisatie. Op deze manier probeert ENCI West het bewustzijn van veiligheid in alle lagen van de organisatie te verhogen en zo het aantal ongelukken terug te brengen. We werken daarom ook veel met de slogan: Als je het niet vertrouwt, neem een time-out. Alle medewerkers moeten het gevoel van bevoegdheid om te stoppen hebben. Ze moeten weten dat wij veiligheid en kwaliteit altijd belangrijker vinden dan snelheid. Een van de manieren om bewustzijn te creëren, zijn de WORM-rondes (Werkwijze, Observatie, Risico s & Maatregelen). Hierin worden werknemers geobserveerd en wordt vervolgens de situatie en het handelen geëvalueerd en besproken. Mehmet Kiliç van KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu): De introductie is nu gedaan en het nut en de noodzaak van bewust veilig Vincent van der Horst Plant manager, ENCI Rotterdam en IJmuiden werken worden beter begrepen. De deelnemers aan de rondgangen zijn erg kritisch en oplossingsgericht. We beginnen ons doel dus te bereiken. Een andere actie die was gestart door een werkgroep was het opstellen van de Gouden Regels. Deze regels zijn de algemene regels voor het veiligheidsbeleid. Deze zijn tijdens een bedrijfsevenement aan alle werknemers gepresenteerd. Ook staan of hangen er op elke locatie grote posters en borden met de Gouden Regels. Het volgende doel is gericht op het omgaan met gevaarlijke situaties en het melden van near-misses. Op dit moment worden deze niet allemaal gemeld, aldus Vincent van der Horst. Dit geeft een verkeerd beeld van de veiligheid in de fabrieken. Van de near-misses kunnen we veel leren en die informatie hebben we nodig om aan de veiligheid te kunnen blijven werken. Aantal ongevallen IJmuiden Rotterdam Links: Maurice Ottervanger, installatietechnicus Rechts: Duco Deur, Teamcoördinator Productie Veiligheid en medewerkers Veiligheidsopleidingen In 2013 werden de veiligheidsopleidingen op peil gehouden met opleidingen op het gebied van onder meer BHV incl. AED, EHBO, NEN 3140, VVI-basis & VVI-VOL en valbeveiliging. Daarnaast werden bij ENCI IJmuiden 79 en bij ENCI Rotterdam 55 toolboxmeetings gegeven die direct of indirect te maken hadden met het thema veiligheid. In 2013 werden daarnaast 194 WORM-rondes gehouden. Hoewel de target 85 rondes voor elke vestiging was, zijn er 100 bij ENCI IJmuiden en 94 bij ENCI Rotterdam gelopen. Investeringen Naast de focus op de gedragscomponent in veiligheid blijven investeringen in het technische aspect onmisbaar. De volgende punten zijn enkele investeringen die ENCI West in 2013 heeft gedaan: In Rotterdam zijn de vluchtwegen verbeterd en duidelijker gemarkeerd en is het toegangshek TOP EMPLOYER Eind februari 2013 werden bedrijven van de HeidelbergCement Benelux, waarvan ENCI West onderdeel uitmaakt, gecertificeerd als Top Employer 2013 in Nederland en België. Ook in 2014 mogen zij zich Top Employer noemen. Dit certificaat onderscheidt de volgende gebieden: primaire arbeidsvoorwaarden secundaire arbeidsvoorwaarden & werkomstandigheden training & ontwikkeling carrièremogelijkheden cultuurmanagement verplaatst waardoor de toegangsregistratie verbeterd is. Er zijn veiligheidssloten volgens de LOTOTO (Lock Out, Tag out én Try out)-procedure geplaatst, waardoor apparatuur altijd eerst veiliggesteld moet worden voordat er aan gewerkt kan worden. Het toegangshek in IJmuiden kan nu makkelijker open tijdens een calamiteit. De kade van de vestiging IJmuiden is toegankelijker voor grotere schepen en de trappen op de kade zijn ook veiliger gemaakt. Er is een aantal bouw- en onderhoudstechnische verbeteringen geweest, om de algehele veiligheid te verbeteren. BELGIË BELGIQUE 2014 CERTIFIED EXCELLENCE IN EMPLOYEE CONDITIONS De doelstelling rondom Top Employer is dan ook om in de top 5 van de beste werkgevers van Nederland en België te komen. HeidelbergCement Benelux wil dit realiseren door nog meer te investeren in haar werknemers, onder andere: Intensiever gebruik van het AFAS-systeem (personeelsregistratie en informatiesysteem), waarin alle cursussen, opleidingen en trainingen worden opgenomen Invoering van de middle management training track en de senior management training track Deelname aan de dam-tot-damloop en de ride for the roses Intensiever gebruik van e-learning voor training en ontwikkeling Het voeren van jaarlijkse functionerings- en ontwikkelingsgesprekken Veiligheid en medewerkers 2 3

3 Verantwoordelijkheid en maatschappij Investeren in een beter milieu Op verschillende manieren levert Bedrijven West een bijdrage aan een beter milieu. De fabrieken reduceren de emissies van stof tot een strikt minimum door goede afzuiging middels filterinstallaties. Ook worden er in zowel ENCI IJmuiden als in ENCI Rotterdam projecten opgestart om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Er wordt hiervoor gekeken naar oplossingen voor alledaagse handelingen en naar investeringen in efficiëntere apparatuur en meetsystemen. In 2013 is bij ENCI Rotterdam gestart met een optimalisatie van het droogproces. Door de regelingen te optimaliseren, uitgebreid met vochtmetingen, is een rendementsverbetering van meer dan 4% bereikt. Een andere optimalisatie waaraan gewerkt wordt in Rotterdam is de Twinmill. De twee molens die gebruikt worden voor het malen van de grondstoffen hebben beide een eigen afscheider. Een van deze afscheiders is echter verouderd en veel minder efficiënt dan de modernere variant. Na onderzoek is gebleken dat de moderne afscheider genoeg capaciteit heeft voor beide molens en zo kan met een simpele oplossing weer energie worden bespaard. Ook in IJmuiden hebben in 2013 veel projecten plaatsgevonden om het milieu zo veel mogelijk te besparen. Het oliepompstation is verbeterd, waardoor met minder pompen en meer druk dezelfde hoeveelheid olie rondgepompt kan worden. Tenslotte zal het eerder genoemde, succesvolle project met betrekking tot het slakdrogen in 2014 ook in IJmuiden TRANSPORT Het merendeel van de grondstoffen (het halffabrikaat portlandcementklinker, anhydriet en vulstoffen) wordt per schip aangevoerd. Hoogovenslak wordt rechtstreeks van de hoogovens op de naastgelegen opslag bij ENCI IJmuiden gelost. Poederkoolvliegas wordt per auto aangevoerd. Ook wat het transport van het cement naar de klanten betreft, kijkt Bedrijven West naar de impact op het milieu. Het cement wordt vervoerd via bulkwagens en schepen. Transport over het water is niet alleen veel worden toegepast, om zo optimaal gebruik te maken van de expertise binnen ENCI en het energieverbruik nog verder te reduceren. Met uitzondering van de aanvoer van hoogovenslak maakt Bedrijven West gebruik van grotendeels gesloten installaties waarin de grondstoffen worden opgeslagen. Deze opslagruimtes zijn door gesloten transportsystemen verbonden met de productielijnen. Een aantal keren per jaar controleert een erkende, onafhankelijke instelling de uitstoot naar de lucht. Dankzij deze metingen kunnen de interne metingen van apparatuur van ENCI worden getoetst. Certificaten Bedrijven West beschikt over certificaten voor: ISO (milieuzorg), ISO 9001 (kwaliteitszorg) en OHSAS (veiligheidszorg). De producten zijn voorzien van een CE-markering. Verder zijn alle ENCI-cementen KOMO gecertificeerd voor de Nederlandse markt. In 2013 zijn bij ENCI-West twee interne auditdagen (per plant één) gehouden. Het speciaal opgeleide auditteam van acht auditoren heeft alle afdelingen geaudit. De acties die hieruit voortvloeien, dienen ter verbetering van de bedrijfsvoering en bereiden ENCI beter voor op de externe audits. Andere bedrijven van HeidelbergCement Benelux maken gebruik van de expertise van de medewerkers van Bedrijven West in het uitvoeren van interne audits. milieuvriendelijker maar ook economischer dan over de weg. ENCI probeert het vervoer over het water dan ook zoveel mogelijk te stimuleren bij haar klanten. In 2013 voerde Rotterdam 43% van het cement per schip af. In IJmuiden lag dit percentage op 39%. Naast het stimuleren van transport via het water, probeert ENCI de transportplanning van bulkwagens te optimaliseren door zoveel mogelijk te voorkomen dat bulkwagens leeg over de snelwegen rijden. Bescherming van ons klimaat Bedrijven West zet zich voortdurend in om de CO 2 -uitstoot verder te verlagen. Een belangrijke maatregel hiervoor is de continue procesverbetering die onderdeel is geworden van het DNA van ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam. Daarnaast wordt ingezet op het gebruik van alternatieve grondstoffen in cement om een win-win te realiseren. De energiezuinige rollenpers in IJmuiden, waarin twee ronddraaiende walsen het materiaal vermalen, verbruikt veel minder energie dan een traditionele kogelmolen. De energiebesparing bedraagt ongeveer 8,5 miljoen kwh wat overeenkomt met het energieverbruik van circa huishoudens. Met haar warmtekrachtkoppelingsinstallatie kan Rotterdam tegelijkertijd zowel elektriciteit als warmte opwekken. De vrijgekomen energie wordt duurzaam gebruikt zonder dat er energie verloren gaat of emissie van CO 2 negatief wordt beïnvloed. Bedrijven West werkt continu aan verbetering van de energietechnische efficiency van haar fabrieken. ECO-RESPONSIBILITY: DUURZAAMHEID KRIJGT VORM Centraal in ons beleid van Eco-responsibility staat onze wil om te handelen als een eco-verantwoordelijke producent en leverancier van bouwmaterialen. Eco-reponsibility verwijst naar de verantwoordelijkheid van elk bedrijf in de bouwsector op het gebied van milieu en economie, maar ook naar de verantwoordelijkheid die we nemen in de maatschappij om ons heen. ENCI néémt die verantwoordelijkheid. Meer info: < Eco-responsibility RESTPRODUCT WORDT GRONDSTOF Door alternatieve grondstoffen te gebruiken bij de cementmaling vermindert ENCI het aandeel In 2012 werd veel aandacht besteed aan optimalisering van het elektriciteitsverbruik. De aandacht richt zich ook op het (her)gebruik van ovenstof door ENCI Rotterdam. In 2012 werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervoor. Dit resulteerde in 2013 in een nieuwe installatie waarmee het stof in het cement kan worden verwerkt. CO 2 -emissie Bedrijven West in tonnen portlandcementklinker in het eindproduct. We besparen hierdoor een grote hoeveelheid energie en verlagen onze CO 2 -emissie. De alternatieve grondstoffen vervangen namelijk een groot deel van de (energie-intensieve) portlandcementklinker. ENCI IJmuiden en Rotterdam gebruiken voornamelijk hoogovenslak (een restproduct dat vrijkomt bij de bereiding van ruwijzer), poederkoolvliegas (een restproduct dat vrijkomt bij met steenkool gestookte elektriciteitscentrales) en ovenstof als alternatieve grondstof. In 2013 bedroeg het gemiddeld aandeel hoogovenslak berekend over de diverse hoogovencementen 68%. Bescherming van ons klimaat 4 5

4 Voortdurende optimalisering van processen Productieproces ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam zijn maalbedrijven. Het halffabrikaat portlandcementklinker afkomstig van CBR Lixhe en CBR Antoing (België) wordt hier samen met andere bestanddelen tot cement vermalen. Alle cementsoorten van Bedrijven West worden geproduceerd op basis van portlandcementklinker. De kalksteen die hiervoor nodig is, wordt gewonnen in groeves, gedroogd en samen met ijzeroxide, siliciumoxide en aluminiumoxide tot ovenmeel vermalen. Dat meel wordt vervolgens in een roterende oven gebracht. De hoge temperatuur in de oven zorgt voor chemische reacties. Nadat het materiaal is gekoeld blijven grijs-zwarte bolletjes over: portlandcementklinker. Inzet hoogovenslak Hoogovencement ontstaat door verschillende gedoseerde stoffen samen te malen en/of toe te voegen: hoogovenslak, klinker, anhydriet en vulstoffen. Bij het malen wordt ook een maalhulpmiddel toegevoegd. De onderlinge verhouding van deze grondstoffen bepaalt het cementtype. Hoogovenslak is een restproduct dat vrijkomt tijdens de productie van ruwijzer. Staalproducent Tata Steel, buurman van ENCI IJmuiden, is de leverancier van de hoogovenslak. In IJmuiden wordt de hoogovenslak op een energiezuinige manier gedroogd en voorgemalen met een rollenpers. Portlandcementklinker en anhydriet worden voorgemalen in een kogelmolen. Het klinkermeel en slakmeel worden daarna afgemalen in een grotere kogelmolen tot de gewenste kwaliteit hoogovencement. Ná het maalproces wordt nog maximaal 4% vulstof gedoseerd. Dit is poederkoolvliegas (restproduct van met kolen gestookte elektriciteitscentrales) en ovenstof afkomstig van de klinkerovens van CBR Lixhe en CBR Antoing. In Rotterdam wordt de slak gedroogd met een trommeldroger. In een kogelmolen met stalen kogels wordt de gedroogde slak samen met portlandcementklinker en anhydriet afgemalen op de juiste fijnheid tot de gewenste kwaliteit hoogovencement. Ná het maalproces doseert Rotterdam nog maximaal 4% vulstof. Opvallende projecten Het cement van Bedrijven West wordt bij veel in het oog springende projecten op de Nederlandse markt gebruikt. Een aantal van die projecten zijn de bouw van de nieuwe Botlekbrug, het viaduct aan de A20 bij Moordrecht en de uitbreiding van de snelwegen A4, A15 en A16. Links: Ton Vonk, technisch onderhoudsfunctionaris Rechts: Bas Mathu, groepsleider MCC Cementsoorten ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam produceren overwegend het duurzame hoogovencement (CEM III) dat tal van toepassingen in de bouw kent. Bij hoogovencement is de basisgrondstof klinker voor een groot deel vervangen door hoogovenslak. Door de energie-intensieve winning van klinker te vervangen door gebruik van slak van de nabijgelegen hoogovens wordt de CO 2 -uitstoot verminderd. CEM II/B-S 52,5 N Portlandslakcement: 75% portlandcementklinker en 25% hoogovenslak CEM III/A 52,5 L Hoogovencement: 50% portlandcementklinker en 50% hoogovenslak CEM III/A 52,5 N Hoogovencement: 50% portlandcementklinker en 50% hoogovenslak Productie van hoogovencement Inzet hoogovenslak (in T) Inzet klinker (in T) IJmuiden Rotterdam IJmuiden Rotterdam Productieproces IJMUIDEN ROTTERDAM Hoogovencement leent zich bij uitstek voor objecten en projecten met een lange levensduur, zoals wegen, gebouwen, bruggen, tunnels, waterbouwkundige werken en in de buurt van zee gelegen bouwwerken. Hier komen de voordelen van hoogovencement - minder snel optredende thermische krimpscheuren tijdens het verharden en betere bestandheid tegen agressieve stoffen - optimaal tot hun recht. Continue innovatie Innovatie is onlosmakelijk met ENCI verbonden. Met nieuwe cementsoorten wordt ingespeeld op de wensen van klanten of de trend gezet voor nieuwe of toekomstige markten. Zo kwam ENCI IJmuiden in 2012 met het nieuwe cement CEM III/A 52,5 L als vervanger voor CEM III/A 42,5 N. KWALITEIT ALS CONSTANTE In het eigen kwaliteitscentrum bij ENCI Rotterdam ontwikkelen en testen we nieuwe cementrecepten. Hiertoe beschikt het centrum over een ultramodern en goed geoutilleerd bedrijfs- en betonlaboratorium. Hoogwaardige producten zien hier het licht en vinden hun weg vervolgens naar klanten. Het kwaliteitscentrum wordt niet alleen voor de ontwikkelingsactiviteiten van Nederland maar ook voor die van België ingezet. CEM III/B 42,5 N Hoogovencement: 30% portlandcementklinker en 70% hoogovenslak DUURZAAM BOUWEN? MET BETON! ENCI en HeidelbergCement Benelux zijn sterke voorstanders en promotors van duurzaam bouwen. Dat kan bij uitstek met beton. Wie beton zegt, komt automatisch op betere milieuprestaties en hoogwaardige technische en esthetische aspect. Maar ook als het gaat om energie-efficiëntie, carbon footprint en hergebruik proberen we steeds milieuvriendelijke oplossingen voor te stellen aan onze klanten. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: financieel voordeel door energie- en warmtebesparingen én een beter milieu. Cementsoorten 6 7

5 ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam in vogelvlucht In 2013 produceerden de ENCI-fabrieken in IJmuiden en Rotterdam met 88 medewerkers ruim 1 miljoen ton cement. Hiervan nam ENCI IJmuiden ton voor haar rekening, terwijl ENCI Rotterdam in 2013 tekende voor ton. Beide fabrieken produceren hoofzakelijke hoogovencement (CEM III). De hoogovenslak, een CO 2 - neutraal bijproduct van (ruw) ijzerproductie, vormt hierbij de vervanger van de traditionele basisgrondstof portlandcementklinker. Het gebruik van slak past logisch in het duurzaamheidbeleid van de HeidelbergCement Groep, waartoe ENCI behoort. Vestiging IJmuiden Noordersluisweg JR Velsen-Noord ENCI IJmuiden produceert al sinds 1931 hoogovencement. Het naastgelegen Tata Steel is daarbij nog steeds de belangrijkste grondstofleverancier. Met een maximale productiecapaciteit van 1,4 miljoen ton cement is ENCI IJmuiden een belangrijke speler op de markt van hoogovencement. ENCI Rotterdam is gevestigd in het Botlekgebied bij Rozenburg en vormt de tweede fabriek van hoogovencement. De fabriek werd opgericht in 1964 en heeft een productiecapaciteit van ton. Vestiging Rotterdam Humberweg KE Botlek-Rotterdam HEIDELBERGCEMENT GROEP ENCI is onderdeel van de HeidelbergCement Group, wereldwijd marktleider in aggregaten en een prominente speler op het gebied van cement, beton en andere downstream-activiteiten en één van 's werelds grootste fabrikanten van bouwmaterialen. Het bedrijf biedt werk aan zo'n mensen op locaties in meer dan 40 landen. De geconsolideerde omzet bedroeg 14 miljard euro in Vestiging Rotterdam Humberweg KE Botlek-Rotterdam Tel. +31 (0) Fax. +31 (0) Vestiging IJmuiden Noordersluisweg JR Velsen-Noord Tel. +31 (0) Fax. +31 (0)

Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel

Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel Milieu- en veiligheidsverslag 2012/2013 Veiligheid topprioriteit Veiligheid en medewerkers Verantwoordelijkheid en maatschappij Bescherming van ons klimaat Productie

Nadere informatie

Rotterdam IJmuiden. Bedrijfsprofiel 2014/2015. Verantwoordelijkheid en maatschappij. Veiligheid en medewerkers. Veiligheid topprioriteit

Rotterdam IJmuiden. Bedrijfsprofiel 2014/2015. Verantwoordelijkheid en maatschappij. Veiligheid en medewerkers. Veiligheid topprioriteit Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel 2014/2015 Veiligheid topprioriteit Veiligheid en medewerkers Verantwoordelijkheid en maatschappij Bescherming van ons klimaat Productie van hoogovencement ENCI IJmuiden

Nadere informatie

CBR Gent. Bedrijfsprofiel. Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014. Onze ambitie: nul ongevallen Medewerkers en veiligheid. Energiezuinige producent

CBR Gent. Bedrijfsprofiel. Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014. Onze ambitie: nul ongevallen Medewerkers en veiligheid. Energiezuinige producent CBR Gent Bedrijfsprofiel Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014 Onze ambitie: nul ongevallen Medewerkers en veiligheid Energiezuinige producent Vooruitstrevende werkorganisatie Duurzaam hoogovencement

Nadere informatie

Veiligheid en milieu CBR Antoing

Veiligheid en milieu CBR Antoing Veiligheid en milieu CBR Antoing Feiten & cijfers 2016 01 Veiligheid en milieu CBR Antoing Feiten & cijfers 2016 Veiligheid Het doel van het veiligheidsbeleid is geen arbeidsongevallen meer te hebben.

Nadere informatie

CBR Gent. Bedrijfsbrochure. Milieu- en veiligheidsverslag 2012/2013. Energiezuinig producent. Onze ambitie: nul ongevallen Medewerkers en veiligheid

CBR Gent. Bedrijfsbrochure. Milieu- en veiligheidsverslag 2012/2013. Energiezuinig producent. Onze ambitie: nul ongevallen Medewerkers en veiligheid CBR Gent Bedrijfsbrochure Milieu- en veiligheidsverslag 2012/2013 Onze ambitie: nul ongevallen Medewerkers en veiligheid Energiezuinig producent Vooruitstrevende werkorganisatie Duurzaam hoogovencement

Nadere informatie

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

Wijzer met CEM III. Hoogovencement, een robuust recept! Cement&BetonCentrum. brochure wijzer met CEM III.indd 1 28-10-10 14:44

Wijzer met CEM III. Hoogovencement, een robuust recept! Cement&BetonCentrum. brochure wijzer met CEM III.indd 1 28-10-10 14:44 Wijzer met CEM III Hoogovencement, een robuust recept! Cement&BetonCentrum 1 brochure wijzer met CEM III.indd 1 28-10-10 14:44 2 brochure wijzer met CEM III.indd 2 28-10-10 14:44 Hoogovencement Hoogovencement

Nadere informatie

Veiligheid en milieu CBR Lixhe

Veiligheid en milieu CBR Lixhe Veiligheid en milieu CBR Lixhe Feiten & cijfers 2016 01 Veiligheid en milieu CBR Lixhe Feiten & cijfers 2016 Veiligheid Het doel van het veiligheidsbeleid is geen arbeidsongevallen meer te hebben. Dit

Nadere informatie

Green Deal Concreet 1.0

Green Deal Concreet 1.0 Green Deal Concreet 1.0 Een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen hebben in 2011 samen met MVO Nederland het MVO Netwerk Beton opgericht. Op 4 oktober 2011 heeft het MVO

Nadere informatie

Plus groen beton. Groen, groener, groenst

Plus groen beton. Groen, groener, groenst Plus groen beton Groen, groener, groenst De plussen van groen beton Een breed pakket secundaire grondstoffen PLUS groen beton is op basis van recyclingmaterialen als gewassen gerecyclede spoorwegballast

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Duurzamer beton door gebruik van Mecalithe

Duurzamer beton door gebruik van Mecalithe Duurzamer beton door gebruik van Mecalithe Datum : 1 juli 2014 Versie : W1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Cement... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Cement in Nederland... 4 2.3 CO 2 uitstoot cement... 5 2.4

Nadere informatie

5 Aanvulling hoofdstuk 5 Anorganische bindmiddelen

5 Aanvulling hoofdstuk 5 Anorganische bindmiddelen 5 Aanvulling hoofdstuk 5 Anorganische bindmiddelen 5.1 De productie van portlandcement 5.2 Opnamen elektronenmicroscoop 5.3 De productie van hoogovencement 5.4 De productie van portlandvliegascement 5.5

Nadere informatie

Maastricht. Bedrijfsprofiel. Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014. Behoud van de biodiversiteit. Veiligheid: Go for Zero.

Maastricht. Bedrijfsprofiel. Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014. Behoud van de biodiversiteit. Veiligheid: Go for Zero. Maastricht Bedrijfsprofiel Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014 Een overgangsjaar Veiligheid: Go for Zero Behoud van de biodiversiteit 85% vervangende brandstoffen 34% biomassa Transformatie ENCI-gebied

Nadere informatie

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt Duurzame Industrie De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De verduurzaming van Nederland en van de industrie vraagt onder andere

Nadere informatie

Veiligheid en milieu ENCI Maastricht. Feiten & cijfers 2016

Veiligheid en milieu ENCI Maastricht. Feiten & cijfers 2016 Veiligheid en milieu ENCI Maastricht Feiten & cijfers 2016 01 Veiligheid en milieu ENCI Maastricht Feiten & cijfers 2016 Veiligheid Het doel van het veiligheidsbeleid is geen arbeidsongevallen meer te

Nadere informatie

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE Beleid Nederlandse Overheid Groene Groeistrategie 1 Energie: naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening 2 Biobased economy: substitutie fossiele door groene grondstoffen (biomassa)

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me?

Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me? Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me? Het keurmerk voor beton Ron Peters, directeur VOBN. Stelling: Bouwen met beton is duurzaam bouwen. Eens of Oneens? Inhoud Beton is duurzaam. Keurmerk Beton

Nadere informatie

CBR Antoing. Fabrieksprofiel. Milieu- en veiligheidsverslag 2012/ uur opleiding gevolgd. Investeringen op vlak van milieu

CBR Antoing. Fabrieksprofiel. Milieu- en veiligheidsverslag 2012/ uur opleiding gevolgd. Investeringen op vlak van milieu CBR Antoing Fabrieksprofiel Milieu- en veiligheidsverslag 2012/2013 Investeringen op vlak van milieu Veiligheid: Go for Zero 3.478 uur opleiding gevolgd 59,5% alternatieve brandstoffen Maatregelen om lawaai

Nadere informatie

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart Duurzaam van nature Caprice. Het hart op de juiste plaats Caprice is een groeiend en onafhankelijk familiebedrijf, gespecialiseerd in de productie van bakstenen voor de woning- en utiliteitsbouw. Een veelzijdig

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Constructief bijdragen aan Duurzaamheid

Constructief bijdragen aan Duurzaamheid Constructief bijdragen aan Duurzaamheid Vliegasunie levert producten, die uitstekende vervangers zijn van cement en natuurlijke grondstoffen zoals zand, klei, kalksteen en natuurgips Grondstoffen met meerwaarde

Nadere informatie

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Van Bentum Recycling Centrale (BRC) is in 1982 opgericht. In dat jaar startte Willem van Bentum

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

IJmuiden, 16 oktober 2014

IJmuiden, 16 oktober 2014 IJmuiden, 16 oktober 2014 Betreft : Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van de vergunning van Harsco door het veranderen van de werkwijze met betrekking tot de afhandeling van ROZA-slak.

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 Auteur René Speelman Versie 1 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1 29 april 2013 (toegevoegde management René

Nadere informatie

Veiligheid en milieu ENCI Maastricht

Veiligheid en milieu ENCI Maastricht Veiligheid en milieu ENCI Maastricht Feiten & cijfers 2015 01 Veiligheid en milieu ENCI Maastricht Feiten & cijfers 2015 Veiligheid Het doel van het veiligheidsbeleid is geen arbeidsongevallen meer te

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers Een nieuwe kijk op kunststof en rubber Feiten & cijfers PRODUCTIE & PROCES -40% Economie NL 2014 bedrijven werknemers jaaromzet Innovaties en optimalisaties van de productieprocessen, hebben er in de afgelopen

Nadere informatie

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW, 15 mei 2014 Bijgewerkt d.d. 30 april 2015 t.b.v. het stappenplan Goedkeuring directie: 2 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop

Nadere informatie

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder gavilar B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Functie Gecontroleerd Functie Akkoord Functie : gavilar B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): T. van Kleef, Operations

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Material Value Circle

Material Value Circle Material Value Circle Meerwaarde in de circulaire waarde keten Lonneke de Graaff Materials 2014 l.graaff@dpivalucentre.nl Inhoud DPI Value Centre Wat is de Value Circle? Waarom kijken naar de Value Circle?

Nadere informatie

CO 2 footprint producten Tata Steel Tubes BV

CO 2 footprint producten Tata Steel Tubes BV Tata Steel Nederland Tubes BV CO 2 footprint producten Tata Steel Tubes BV Jan Vroonhof (RHDHV) Paul van Ommen (Tata Tubes) Tata Steel Tubes 1. Environmental Policy Tata Steel 2. Doelstellingen en waarom

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

1. Evolutie van de CO2-uitstoot

1. Evolutie van de CO2-uitstoot Page 1 of 8 1. Evolutie van de CO2-uitstoot Scope 1 Scope 2 2012 2013 2014 Diesel ( intern verkeer / generator ) 129 213 242 1107 1799 525 Procesgassen 123 3 3 Brandstof eigen wagens 3474 3339 3692 PV-panelen

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen?

Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? Opdrachtgever Broekman Logistics streeft ernaar een

Nadere informatie

Slide. Tata Steel. ETS en Innovatie. Hans Kiesewetter / Tilly de Bie

Slide. Tata Steel. ETS en Innovatie. Hans Kiesewetter / Tilly de Bie Tata Steel Slide ETS en Innovatie Hans Kiesewetter / Tilly de Bie Tata Steel Slide 2 Deze presentatie verschilt van de getoonde presentatie op de netwerkdag: Het bruggetje van Heineken naar Tata Steel

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Koolstofdioxide (CO 2 ) uitstoot. en de betonindustrie. Door : Ad van der Pol Datum : 1 juli 2014 Versie : 1.6

Koolstofdioxide (CO 2 ) uitstoot. en de betonindustrie. Door : Ad van der Pol Datum : 1 juli 2014 Versie : 1.6 Koolstofdioxide (CO 2 ) uitstoot en de betonindustrie Door : Ad van der Pol Datum : 1 juli 2014 Versie : 1.6 Document historie Versie Datum Door Omschrijving 0.1 30 januari 2014 Ad van der Pol Opstellen

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

CEM III voor betonverhardingen

CEM III voor betonverhardingen Duurzaamheid II CEM III voor betonverhardingen Werner Remarque CEMEX Keuze van Cement De Europese cementnorm EN 197-1 kent 27 cementtypes. In Nederland zijn volgens NEN 8005 (Nederlandse invulling van

Nadere informatie

CIAT installeert zijn HEE-technologie in Bluebox gebouw in Genève

CIAT installeert zijn HEE-technologie in Bluebox gebouw in Genève CIAT installeert zijn HEE-technologie in Bluebox gebouw in Genève De installatie van 230 COADIS 2 HEE (hoge energie-efficiëntie) cassettetype comfort-units hebben er aanzienlijk aan bijgedragen dat Bluebox

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse diesel Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 17 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1)

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) Gebr. van der Lee Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) CO²- Bewust Lelystad, januari 2013 Inhoudsopgave 1. Realisatie doelstellingen... 3 1.1 ontwikkelingen Gebr. van der Lee... 3 1.2 beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Inspanning voor. duurzame. betonproducten

Inspanning voor. duurzame. betonproducten Inspanning voor duurzame betonproducten 1 Een duurzame wereld begint bij jezelf. Beton is en blijft een belangrijk en populair bouwmateriaal. Dit betekent dat we meer aandacht moeten geven aan het verduurzamen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Meer waarde met minder verspillingen. Moyna Bierma & Gerrit Meulenaar Lely Farm Management Support

Meer waarde met minder verspillingen. Moyna Bierma & Gerrit Meulenaar Lely Farm Management Support Meer waarde met minder verspillingen Moyna Bierma & Gerrit Meulenaar Lely Farm Management Support Wat gaan we doen? Introductie 8 vormen van verspilling Praktijkopdracht Hoe pakt Lely het aan? Wat neem

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

2011 H2. Certificatie CO2-prestatieladder 2011 H1&H2 EMVI. Jaargang 2 NR. 3 24-02-12

2011 H2. Certificatie CO2-prestatieladder 2011 H1&H2 EMVI. Jaargang 2 NR. 3 24-02-12 2011 H2 2011 H1&H2 EMVI Certificatie CO2-prestatieladder Jaargang 2 NR. 3 24-02-12 Certificatie CO 2 -prestatieladder Halverwege 2011 is Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. begonnen met het vaststellen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Hoog tijd dat we het milieu verlichten.

Hoog tijd dat we het milieu verlichten. Hoog tijd dat we het milieu verlichten. 2 Inleiding Er is maar één origineel AURA THE ORIGINAL LONG LIFE LIGHT 3 We laten het licht over uw toekomst schijnen. Zodra het op het milieu en het optimale gebruik

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog In 2013 heeft SCCM onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van zowel ISO 14001- als OHSAS 18001-certificatie. Het onderzoek onder ISO

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst.

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Duurzame biomassa Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Nuon Postbus 4190 9 DC Amsterdam, NL Spaklerweg 0 1096 BA Amsterdam, NL Tel: 0900-0808 www.nuon.nl Oktober 01 Het groene alternatief Biomassa

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiemogelijkheden Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Reductie doelstellingen 2016 Energiebeleidsverklaring

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V.

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V. CO 2 -emissie voortgangsrapportage Centercon B.V. Prestatieladder 3.0 Versie 10 juni Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 September 2016 Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Centercon

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 8-10-2013 F. Wuts Update en aanpassing van een aantal

Nadere informatie

Energie-efficiëntie. Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie. Energie-efficiëntie Energie-efficiëntie De meest duurzame energie is bespaarde energie. Vanuit dit opzicht levert het gebruik van onze producten door onze klanten de grootste positieve impact op. Het smelten van grondstoffen

Nadere informatie

D. Participatie. Gubbels Beheer Postbus ZG HELVOIRT tel: fax: CO2-prestatieladder

D. Participatie. Gubbels Beheer Postbus ZG HELVOIRT tel: fax: CO2-prestatieladder D. Participatie Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/6 Inhoudsopgave Invalshoek D. Participatie... 3 Emissie-inventaris

Nadere informatie

Kabelbedrijven Draka Nederland BV. : Medewerker Communicatie KDN. : Manager QSHE KDN. : Managing Director KDN

Kabelbedrijven Draka Nederland BV. : Medewerker Communicatie KDN. : Manager QSHE KDN. : Managing Director KDN Duurzamer Draka! Dit document is een nadere beschrijving van de communicatie over het CO2 beleid en de uitwerking van het communicatieplan zoals onder de invalshoek transparantie van de CO2 prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

Info avond buren - 01.12.2011

Info avond buren - 01.12.2011 Info avond buren - 01.12.2011 Het biomassaconversieproject E.ON Langerlo BUREN INFO AVOND Donderdag 01.12.2011 2 Agenda 1. Burgemeester Wim Dries (20:00) 2. Inleiding E.ON 3. Historiek Langerlo centrale

Nadere informatie

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)?

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)? Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de

Nadere informatie

Milieuverslag 2006 nnn ENCI MEBIN

Milieuverslag 2006 nnn ENCI MEBIN Milieuverslag 2006 ENCI MEBIN Milieuverslag 2006 Milieuverslag 2006 ENCI en Mebin gaan door met hun beleid van Duurzame Ontwikkeling 2 Een profiel van HeidelbergCement in de Benelux. 4 De vestigingen

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 22-03-2015 B. de Klerk P.J. Blokzijl 22-03- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie