Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel"

Transcriptie

1 Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014 Veiligheid topprioriteit Veiligheid en medewerkers Verantwoordelijkheid en maatschappij Bescherming van ons klimaat Productie van hoogovencement ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam in vogelvlucht

2 MARKANTE FEITEN Veiligheidsbewustzijn Gouden regels ENCI Bedrijven West Hier staan wij voor. Bedankt dat jij er ook voor wilt gaan! Veiligheidssloten volgens de LOTOTO 194 Worm-rondes en 134 toolboxmeetings georganiseerd op het gebied van veiligheid Eco-verantwoordelijkheid: verlaging energieverbruik door hergebruik warmte, continue verbetering van de energietechnische efficiency van de fabrieken en een nieuwe verwerkingsinstallatie voor (her)gebruikt ovenstof Investeringen Rotterdam: Optimalisatie van het droogproces Optimalisatie Twinmill Veiligheidsinvesteringsproject: verbetering en duidelijkere markering van de vluchtwegen en verplaatsing toegangshek Investeringen IJmuiden Verbetering oliepompstation Slakdrogen Twee veiligheidsinvesteringsprojecten: - Makkelijker openen toegangshek tijdens calamiteiten - Toegankelijker maken van de kade voor grotere schepen en veiligere trappen op de kade Continue verbetering van processen middels Small Group Activities Veiligheid topprioriteit Go for zero nul ongevallen met verzuim en natuurlijk ook zo min mogelijk ongevallen zonder verzuim, dat is het doel van Vincent van der Horst, Plant Manager van ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam. Veiligheid staat dan ook boven alle andere bedrijfsdoelen. Een veilige fabriek is ook een efficiënte fabriek. Er is een duidelijke verschuiving geweest van technische aandacht voor veiligheid, naar aandacht voor het gedragscomponent in veiligheid. Bewust veilig werken doe je namelijk voor jezelf én je collega s. Veiligheidsbewustzijn In 2012 werd een campagne gestart naar aanleiding van een BST-review. Uit deze review kwam een aantal onderwerpen vanuit de medewerkers naar boven, welke door diverse werkgroepen zijn opgepakt binnen ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam. Deze werkgroepen bestaan uit verschillende medewerkers uit alle niveaus van de organisatie. Op deze manier probeert ENCI West het bewustzijn van veiligheid in alle lagen van de organisatie te verhogen en zo het aantal ongelukken terug te brengen. We werken daarom ook veel met de slogan: Als je het niet vertrouwt, neem een time-out. Alle medewerkers moeten het gevoel van bevoegdheid om te stoppen hebben. Ze moeten weten dat wij veiligheid en kwaliteit altijd belangrijker vinden dan snelheid. Een van de manieren om bewustzijn te creëren, zijn de WORM-rondes (Werkwijze, Observatie, Risico s & Maatregelen). Hierin worden werknemers geobserveerd en wordt vervolgens de situatie en het handelen geëvalueerd en besproken. Mehmet Kiliç van KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu): De introductie is nu gedaan en het nut en de noodzaak van bewust veilig Vincent van der Horst Plant manager, ENCI Rotterdam en IJmuiden werken worden beter begrepen. De deelnemers aan de rondgangen zijn erg kritisch en oplossingsgericht. We beginnen ons doel dus te bereiken. Een andere actie die was gestart door een werkgroep was het opstellen van de Gouden Regels. Deze regels zijn de algemene regels voor het veiligheidsbeleid. Deze zijn tijdens een bedrijfsevenement aan alle werknemers gepresenteerd. Ook staan of hangen er op elke locatie grote posters en borden met de Gouden Regels. Het volgende doel is gericht op het omgaan met gevaarlijke situaties en het melden van near-misses. Op dit moment worden deze niet allemaal gemeld, aldus Vincent van der Horst. Dit geeft een verkeerd beeld van de veiligheid in de fabrieken. Van de near-misses kunnen we veel leren en die informatie hebben we nodig om aan de veiligheid te kunnen blijven werken. Aantal ongevallen IJmuiden Rotterdam Links: Maurice Ottervanger, installatietechnicus Rechts: Duco Deur, Teamcoördinator Productie Veiligheid en medewerkers Veiligheidsopleidingen In 2013 werden de veiligheidsopleidingen op peil gehouden met opleidingen op het gebied van onder meer BHV incl. AED, EHBO, NEN 3140, VVI-basis & VVI-VOL en valbeveiliging. Daarnaast werden bij ENCI IJmuiden 79 en bij ENCI Rotterdam 55 toolboxmeetings gegeven die direct of indirect te maken hadden met het thema veiligheid. In 2013 werden daarnaast 194 WORM-rondes gehouden. Hoewel de target 85 rondes voor elke vestiging was, zijn er 100 bij ENCI IJmuiden en 94 bij ENCI Rotterdam gelopen. Investeringen Naast de focus op de gedragscomponent in veiligheid blijven investeringen in het technische aspect onmisbaar. De volgende punten zijn enkele investeringen die ENCI West in 2013 heeft gedaan: In Rotterdam zijn de vluchtwegen verbeterd en duidelijker gemarkeerd en is het toegangshek TOP EMPLOYER Eind februari 2013 werden bedrijven van de HeidelbergCement Benelux, waarvan ENCI West onderdeel uitmaakt, gecertificeerd als Top Employer 2013 in Nederland en België. Ook in 2014 mogen zij zich Top Employer noemen. Dit certificaat onderscheidt de volgende gebieden: primaire arbeidsvoorwaarden secundaire arbeidsvoorwaarden & werkomstandigheden training & ontwikkeling carrièremogelijkheden cultuurmanagement verplaatst waardoor de toegangsregistratie verbeterd is. Er zijn veiligheidssloten volgens de LOTOTO (Lock Out, Tag out én Try out)-procedure geplaatst, waardoor apparatuur altijd eerst veiliggesteld moet worden voordat er aan gewerkt kan worden. Het toegangshek in IJmuiden kan nu makkelijker open tijdens een calamiteit. De kade van de vestiging IJmuiden is toegankelijker voor grotere schepen en de trappen op de kade zijn ook veiliger gemaakt. Er is een aantal bouw- en onderhoudstechnische verbeteringen geweest, om de algehele veiligheid te verbeteren. BELGIË BELGIQUE 2014 CERTIFIED EXCELLENCE IN EMPLOYEE CONDITIONS De doelstelling rondom Top Employer is dan ook om in de top 5 van de beste werkgevers van Nederland en België te komen. HeidelbergCement Benelux wil dit realiseren door nog meer te investeren in haar werknemers, onder andere: Intensiever gebruik van het AFAS-systeem (personeelsregistratie en informatiesysteem), waarin alle cursussen, opleidingen en trainingen worden opgenomen Invoering van de middle management training track en de senior management training track Deelname aan de dam-tot-damloop en de ride for the roses Intensiever gebruik van e-learning voor training en ontwikkeling Het voeren van jaarlijkse functionerings- en ontwikkelingsgesprekken Veiligheid en medewerkers 2 3

3 Verantwoordelijkheid en maatschappij Investeren in een beter milieu Op verschillende manieren levert Bedrijven West een bijdrage aan een beter milieu. De fabrieken reduceren de emissies van stof tot een strikt minimum door goede afzuiging middels filterinstallaties. Ook worden er in zowel ENCI IJmuiden als in ENCI Rotterdam projecten opgestart om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Er wordt hiervoor gekeken naar oplossingen voor alledaagse handelingen en naar investeringen in efficiëntere apparatuur en meetsystemen. In 2013 is bij ENCI Rotterdam gestart met een optimalisatie van het droogproces. Door de regelingen te optimaliseren, uitgebreid met vochtmetingen, is een rendementsverbetering van meer dan 4% bereikt. Een andere optimalisatie waaraan gewerkt wordt in Rotterdam is de Twinmill. De twee molens die gebruikt worden voor het malen van de grondstoffen hebben beide een eigen afscheider. Een van deze afscheiders is echter verouderd en veel minder efficiënt dan de modernere variant. Na onderzoek is gebleken dat de moderne afscheider genoeg capaciteit heeft voor beide molens en zo kan met een simpele oplossing weer energie worden bespaard. Ook in IJmuiden hebben in 2013 veel projecten plaatsgevonden om het milieu zo veel mogelijk te besparen. Het oliepompstation is verbeterd, waardoor met minder pompen en meer druk dezelfde hoeveelheid olie rondgepompt kan worden. Tenslotte zal het eerder genoemde, succesvolle project met betrekking tot het slakdrogen in 2014 ook in IJmuiden TRANSPORT Het merendeel van de grondstoffen (het halffabrikaat portlandcementklinker, anhydriet en vulstoffen) wordt per schip aangevoerd. Hoogovenslak wordt rechtstreeks van de hoogovens op de naastgelegen opslag bij ENCI IJmuiden gelost. Poederkoolvliegas wordt per auto aangevoerd. Ook wat het transport van het cement naar de klanten betreft, kijkt Bedrijven West naar de impact op het milieu. Het cement wordt vervoerd via bulkwagens en schepen. Transport over het water is niet alleen veel worden toegepast, om zo optimaal gebruik te maken van de expertise binnen ENCI en het energieverbruik nog verder te reduceren. Met uitzondering van de aanvoer van hoogovenslak maakt Bedrijven West gebruik van grotendeels gesloten installaties waarin de grondstoffen worden opgeslagen. Deze opslagruimtes zijn door gesloten transportsystemen verbonden met de productielijnen. Een aantal keren per jaar controleert een erkende, onafhankelijke instelling de uitstoot naar de lucht. Dankzij deze metingen kunnen de interne metingen van apparatuur van ENCI worden getoetst. Certificaten Bedrijven West beschikt over certificaten voor: ISO (milieuzorg), ISO 9001 (kwaliteitszorg) en OHSAS (veiligheidszorg). De producten zijn voorzien van een CE-markering. Verder zijn alle ENCI-cementen KOMO gecertificeerd voor de Nederlandse markt. In 2013 zijn bij ENCI-West twee interne auditdagen (per plant één) gehouden. Het speciaal opgeleide auditteam van acht auditoren heeft alle afdelingen geaudit. De acties die hieruit voortvloeien, dienen ter verbetering van de bedrijfsvoering en bereiden ENCI beter voor op de externe audits. Andere bedrijven van HeidelbergCement Benelux maken gebruik van de expertise van de medewerkers van Bedrijven West in het uitvoeren van interne audits. milieuvriendelijker maar ook economischer dan over de weg. ENCI probeert het vervoer over het water dan ook zoveel mogelijk te stimuleren bij haar klanten. In 2013 voerde Rotterdam 43% van het cement per schip af. In IJmuiden lag dit percentage op 39%. Naast het stimuleren van transport via het water, probeert ENCI de transportplanning van bulkwagens te optimaliseren door zoveel mogelijk te voorkomen dat bulkwagens leeg over de snelwegen rijden. Bescherming van ons klimaat Bedrijven West zet zich voortdurend in om de CO 2 -uitstoot verder te verlagen. Een belangrijke maatregel hiervoor is de continue procesverbetering die onderdeel is geworden van het DNA van ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam. Daarnaast wordt ingezet op het gebruik van alternatieve grondstoffen in cement om een win-win te realiseren. De energiezuinige rollenpers in IJmuiden, waarin twee ronddraaiende walsen het materiaal vermalen, verbruikt veel minder energie dan een traditionele kogelmolen. De energiebesparing bedraagt ongeveer 8,5 miljoen kwh wat overeenkomt met het energieverbruik van circa huishoudens. Met haar warmtekrachtkoppelingsinstallatie kan Rotterdam tegelijkertijd zowel elektriciteit als warmte opwekken. De vrijgekomen energie wordt duurzaam gebruikt zonder dat er energie verloren gaat of emissie van CO 2 negatief wordt beïnvloed. Bedrijven West werkt continu aan verbetering van de energietechnische efficiency van haar fabrieken. ECO-RESPONSIBILITY: DUURZAAMHEID KRIJGT VORM Centraal in ons beleid van Eco-responsibility staat onze wil om te handelen als een eco-verantwoordelijke producent en leverancier van bouwmaterialen. Eco-reponsibility verwijst naar de verantwoordelijkheid van elk bedrijf in de bouwsector op het gebied van milieu en economie, maar ook naar de verantwoordelijkheid die we nemen in de maatschappij om ons heen. ENCI néémt die verantwoordelijkheid. Meer info: < Eco-responsibility RESTPRODUCT WORDT GRONDSTOF Door alternatieve grondstoffen te gebruiken bij de cementmaling vermindert ENCI het aandeel In 2012 werd veel aandacht besteed aan optimalisering van het elektriciteitsverbruik. De aandacht richt zich ook op het (her)gebruik van ovenstof door ENCI Rotterdam. In 2012 werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervoor. Dit resulteerde in 2013 in een nieuwe installatie waarmee het stof in het cement kan worden verwerkt. CO 2 -emissie Bedrijven West in tonnen portlandcementklinker in het eindproduct. We besparen hierdoor een grote hoeveelheid energie en verlagen onze CO 2 -emissie. De alternatieve grondstoffen vervangen namelijk een groot deel van de (energie-intensieve) portlandcementklinker. ENCI IJmuiden en Rotterdam gebruiken voornamelijk hoogovenslak (een restproduct dat vrijkomt bij de bereiding van ruwijzer), poederkoolvliegas (een restproduct dat vrijkomt bij met steenkool gestookte elektriciteitscentrales) en ovenstof als alternatieve grondstof. In 2013 bedroeg het gemiddeld aandeel hoogovenslak berekend over de diverse hoogovencementen 68%. Bescherming van ons klimaat 4 5

4 Voortdurende optimalisering van processen Productieproces ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam zijn maalbedrijven. Het halffabrikaat portlandcementklinker afkomstig van CBR Lixhe en CBR Antoing (België) wordt hier samen met andere bestanddelen tot cement vermalen. Alle cementsoorten van Bedrijven West worden geproduceerd op basis van portlandcementklinker. De kalksteen die hiervoor nodig is, wordt gewonnen in groeves, gedroogd en samen met ijzeroxide, siliciumoxide en aluminiumoxide tot ovenmeel vermalen. Dat meel wordt vervolgens in een roterende oven gebracht. De hoge temperatuur in de oven zorgt voor chemische reacties. Nadat het materiaal is gekoeld blijven grijs-zwarte bolletjes over: portlandcementklinker. Inzet hoogovenslak Hoogovencement ontstaat door verschillende gedoseerde stoffen samen te malen en/of toe te voegen: hoogovenslak, klinker, anhydriet en vulstoffen. Bij het malen wordt ook een maalhulpmiddel toegevoegd. De onderlinge verhouding van deze grondstoffen bepaalt het cementtype. Hoogovenslak is een restproduct dat vrijkomt tijdens de productie van ruwijzer. Staalproducent Tata Steel, buurman van ENCI IJmuiden, is de leverancier van de hoogovenslak. In IJmuiden wordt de hoogovenslak op een energiezuinige manier gedroogd en voorgemalen met een rollenpers. Portlandcementklinker en anhydriet worden voorgemalen in een kogelmolen. Het klinkermeel en slakmeel worden daarna afgemalen in een grotere kogelmolen tot de gewenste kwaliteit hoogovencement. Ná het maalproces wordt nog maximaal 4% vulstof gedoseerd. Dit is poederkoolvliegas (restproduct van met kolen gestookte elektriciteitscentrales) en ovenstof afkomstig van de klinkerovens van CBR Lixhe en CBR Antoing. In Rotterdam wordt de slak gedroogd met een trommeldroger. In een kogelmolen met stalen kogels wordt de gedroogde slak samen met portlandcementklinker en anhydriet afgemalen op de juiste fijnheid tot de gewenste kwaliteit hoogovencement. Ná het maalproces doseert Rotterdam nog maximaal 4% vulstof. Opvallende projecten Het cement van Bedrijven West wordt bij veel in het oog springende projecten op de Nederlandse markt gebruikt. Een aantal van die projecten zijn de bouw van de nieuwe Botlekbrug, het viaduct aan de A20 bij Moordrecht en de uitbreiding van de snelwegen A4, A15 en A16. Links: Ton Vonk, technisch onderhoudsfunctionaris Rechts: Bas Mathu, groepsleider MCC Cementsoorten ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam produceren overwegend het duurzame hoogovencement (CEM III) dat tal van toepassingen in de bouw kent. Bij hoogovencement is de basisgrondstof klinker voor een groot deel vervangen door hoogovenslak. Door de energie-intensieve winning van klinker te vervangen door gebruik van slak van de nabijgelegen hoogovens wordt de CO 2 -uitstoot verminderd. CEM II/B-S 52,5 N Portlandslakcement: 75% portlandcementklinker en 25% hoogovenslak CEM III/A 52,5 L Hoogovencement: 50% portlandcementklinker en 50% hoogovenslak CEM III/A 52,5 N Hoogovencement: 50% portlandcementklinker en 50% hoogovenslak Productie van hoogovencement Inzet hoogovenslak (in T) Inzet klinker (in T) IJmuiden Rotterdam IJmuiden Rotterdam Productieproces IJMUIDEN ROTTERDAM Hoogovencement leent zich bij uitstek voor objecten en projecten met een lange levensduur, zoals wegen, gebouwen, bruggen, tunnels, waterbouwkundige werken en in de buurt van zee gelegen bouwwerken. Hier komen de voordelen van hoogovencement - minder snel optredende thermische krimpscheuren tijdens het verharden en betere bestandheid tegen agressieve stoffen - optimaal tot hun recht. Continue innovatie Innovatie is onlosmakelijk met ENCI verbonden. Met nieuwe cementsoorten wordt ingespeeld op de wensen van klanten of de trend gezet voor nieuwe of toekomstige markten. Zo kwam ENCI IJmuiden in 2012 met het nieuwe cement CEM III/A 52,5 L als vervanger voor CEM III/A 42,5 N. KWALITEIT ALS CONSTANTE In het eigen kwaliteitscentrum bij ENCI Rotterdam ontwikkelen en testen we nieuwe cementrecepten. Hiertoe beschikt het centrum over een ultramodern en goed geoutilleerd bedrijfs- en betonlaboratorium. Hoogwaardige producten zien hier het licht en vinden hun weg vervolgens naar klanten. Het kwaliteitscentrum wordt niet alleen voor de ontwikkelingsactiviteiten van Nederland maar ook voor die van België ingezet. CEM III/B 42,5 N Hoogovencement: 30% portlandcementklinker en 70% hoogovenslak DUURZAAM BOUWEN? MET BETON! ENCI en HeidelbergCement Benelux zijn sterke voorstanders en promotors van duurzaam bouwen. Dat kan bij uitstek met beton. Wie beton zegt, komt automatisch op betere milieuprestaties en hoogwaardige technische en esthetische aspect. Maar ook als het gaat om energie-efficiëntie, carbon footprint en hergebruik proberen we steeds milieuvriendelijke oplossingen voor te stellen aan onze klanten. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: financieel voordeel door energie- en warmtebesparingen én een beter milieu. Cementsoorten 6 7

5 ENCI IJmuiden en ENCI Rotterdam in vogelvlucht In 2013 produceerden de ENCI-fabrieken in IJmuiden en Rotterdam met 88 medewerkers ruim 1 miljoen ton cement. Hiervan nam ENCI IJmuiden ton voor haar rekening, terwijl ENCI Rotterdam in 2013 tekende voor ton. Beide fabrieken produceren hoofzakelijke hoogovencement (CEM III). De hoogovenslak, een CO 2 - neutraal bijproduct van (ruw) ijzerproductie, vormt hierbij de vervanger van de traditionele basisgrondstof portlandcementklinker. Het gebruik van slak past logisch in het duurzaamheidbeleid van de HeidelbergCement Groep, waartoe ENCI behoort. Vestiging IJmuiden Noordersluisweg JR Velsen-Noord ENCI IJmuiden produceert al sinds 1931 hoogovencement. Het naastgelegen Tata Steel is daarbij nog steeds de belangrijkste grondstofleverancier. Met een maximale productiecapaciteit van 1,4 miljoen ton cement is ENCI IJmuiden een belangrijke speler op de markt van hoogovencement. ENCI Rotterdam is gevestigd in het Botlekgebied bij Rozenburg en vormt de tweede fabriek van hoogovencement. De fabriek werd opgericht in 1964 en heeft een productiecapaciteit van ton. Vestiging Rotterdam Humberweg KE Botlek-Rotterdam HEIDELBERGCEMENT GROEP ENCI is onderdeel van de HeidelbergCement Group, wereldwijd marktleider in aggregaten en een prominente speler op het gebied van cement, beton en andere downstream-activiteiten en één van 's werelds grootste fabrikanten van bouwmaterialen. Het bedrijf biedt werk aan zo'n mensen op locaties in meer dan 40 landen. De geconsolideerde omzet bedroeg 14 miljard euro in Vestiging Rotterdam Humberweg KE Botlek-Rotterdam Tel. +31 (0) Fax. +31 (0) Vestiging IJmuiden Noordersluisweg JR Velsen-Noord Tel. +31 (0) Fax. +31 (0)

Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel

Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel Rotterdam IJmuiden Bedrijfsprofiel Milieu- en veiligheidsverslag 2012/2013 Veiligheid topprioriteit Veiligheid en medewerkers Verantwoordelijkheid en maatschappij Bescherming van ons klimaat Productie

Nadere informatie

CBR Gent. Bedrijfsprofiel. Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014. Onze ambitie: nul ongevallen Medewerkers en veiligheid. Energiezuinige producent

CBR Gent. Bedrijfsprofiel. Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014. Onze ambitie: nul ongevallen Medewerkers en veiligheid. Energiezuinige producent CBR Gent Bedrijfsprofiel Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014 Onze ambitie: nul ongevallen Medewerkers en veiligheid Energiezuinige producent Vooruitstrevende werkorganisatie Duurzaam hoogovencement

Nadere informatie

Green Deal Concreet 1.0

Green Deal Concreet 1.0 Green Deal Concreet 1.0 Een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen hebben in 2011 samen met MVO Nederland het MVO Netwerk Beton opgericht. Op 4 oktober 2011 heeft het MVO

Nadere informatie

Plus groen beton. Groen, groener, groenst

Plus groen beton. Groen, groener, groenst Plus groen beton Groen, groener, groenst De plussen van groen beton Een breed pakket secundaire grondstoffen PLUS groen beton is op basis van recyclingmaterialen als gewassen gerecyclede spoorwegballast

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Maastricht. Bedrijfsprofiel. Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014. Behoud van de biodiversiteit. Veiligheid: Go for Zero.

Maastricht. Bedrijfsprofiel. Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014. Behoud van de biodiversiteit. Veiligheid: Go for Zero. Maastricht Bedrijfsprofiel Milieu- en veiligheidsverslag 2013/2014 Een overgangsjaar Veiligheid: Go for Zero Behoud van de biodiversiteit 85% vervangende brandstoffen 34% biomassa Transformatie ENCI-gebied

Nadere informatie

Duurzamer beton door gebruik van Mecalithe

Duurzamer beton door gebruik van Mecalithe Duurzamer beton door gebruik van Mecalithe Datum : 1 juli 2014 Versie : W1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Cement... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Cement in Nederland... 4 2.3 CO 2 uitstoot cement... 5 2.4

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE Beleid Nederlandse Overheid Groene Groeistrategie 1 Energie: naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening 2 Biobased economy: substitutie fossiele door groene grondstoffen (biomassa)

Nadere informatie

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW, 15 mei 2014 Bijgewerkt d.d. 30 april 2015 t.b.v. het stappenplan Goedkeuring directie: 2 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Van Bentum Recycling Centrale (BRC) is in 1982 opgericht. In dat jaar startte Willem van Bentum

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder gavilar B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Functie Gecontroleerd Functie Akkoord Functie : gavilar B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

CO 2 footprint producten Tata Steel Tubes BV

CO 2 footprint producten Tata Steel Tubes BV Tata Steel Nederland Tubes BV CO 2 footprint producten Tata Steel Tubes BV Jan Vroonhof (RHDHV) Paul van Ommen (Tata Tubes) Tata Steel Tubes 1. Environmental Policy Tata Steel 2. Doelstellingen en waarom

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Perfect voor uw project

Perfect voor uw project CBR Cementbedrijven N.V. Terhulpsesteenweg 185 1170 Brussel www.cbr.be Een uitgave van CBR, ENCI onderdelen van de HeidelbergCement Group, april 2014 - nr 26, achtste jaargang Academy CEM III: CBR-hoogovencement

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse diesel Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 17 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Inspanning voor. duurzame. betonproducten

Inspanning voor. duurzame. betonproducten Inspanning voor duurzame betonproducten 1 Een duurzame wereld begint bij jezelf. Beton is en blijft een belangrijk en populair bouwmateriaal. Dit betekent dat we meer aandacht moeten geven aan het verduurzamen

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

CIAT installeert zijn HEE-technologie in Bluebox gebouw in Genève

CIAT installeert zijn HEE-technologie in Bluebox gebouw in Genève CIAT installeert zijn HEE-technologie in Bluebox gebouw in Genève De installatie van 230 COADIS 2 HEE (hoge energie-efficiëntie) cassettetype comfort-units hebben er aanzienlijk aan bijgedragen dat Bluebox

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014 Blauwzaam Bijeenkomst Energie Convenant 1 4 februari 2014 Waarom MVO? Innovatiever, efficiënter groter aanpassingsvermogen/minder afhankelijk Kostenbesparing minder afval, lagere energiekosten, minder

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Groenafval

4.A.1 Ketenanalyse Groenafval 4.A.1 Ketenanalyse Groenafval Prop Beplantingswerken v.o.f. Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 22-01-2015 Naam: F. van Doorn Naam: A. Prop Datum: 22 januari 2015 Datum: 22

Nadere informatie

Material Value Circle

Material Value Circle Material Value Circle Meerwaarde in de circulaire waarde keten Lonneke de Graaff Materials 2014 l.graaff@dpivalucentre.nl Inhoud DPI Value Centre Wat is de Value Circle? Waarom kijken naar de Value Circle?

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Info avond buren - 01.12.2011

Info avond buren - 01.12.2011 Info avond buren - 01.12.2011 Het biomassaconversieproject E.ON Langerlo BUREN INFO AVOND Donderdag 01.12.2011 2 Agenda 1. Burgemeester Wim Dries (20:00) 2. Inleiding E.ON 3. Historiek Langerlo centrale

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1)

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) Gebr. van der Lee Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) CO²- Bewust Lelystad, januari 2013 Inhoudsopgave 1. Realisatie doelstellingen... 3 1.1 ontwikkelingen Gebr. van der Lee... 3 1.2 beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsverslag 2014 Hexta

Voortgangsverslag 2014 Hexta Voortgangsverslag 09/07/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Verantwoordelijkheden... 3 2.2. Basisjaar... 3 2.3. Rapportageperiode... 3 2.4. Verificatie...

Nadere informatie

Ketenanalyse asfaltproductie

Ketenanalyse asfaltproductie PAGINA i van 13 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Ketenanlyse_asfaltproductie_2.1 Versie: 2.1 Status: Concept Uitgegeven door: Oosterhof

Nadere informatie

ENERGY EFFICIENCY OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00. Nominal airflow: Initial efficiency 0.4 µm: Minimum efficiency 0.4 µm: Annual Energy Consumption:

ENERGY EFFICIENCY OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00. Nominal airflow: Initial efficiency 0.4 µm: Minimum efficiency 0.4 µm: Annual Energy Consumption: OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 NIEUWE EUROVENT NORM VOOR LUCHTFILTERS OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s AIRFILTERS ;OM-11- ;T2012 Clean air solutions m 3 /s AIRFILTERS ;OM-11- ;T2012 0.9 BESPAAR

Nadere informatie

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst.

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Duurzame biomassa Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Nuon Postbus 4190 9 DC Amsterdam, NL Spaklerweg 0 1096 BA Amsterdam, NL Tel: 0900-0808 www.nuon.nl Oktober 01 Het groene alternatief Biomassa

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Milieuverslag 2006 nnn ENCI MEBIN

Milieuverslag 2006 nnn ENCI MEBIN Milieuverslag 2006 ENCI MEBIN Milieuverslag 2006 Milieuverslag 2006 ENCI en Mebin gaan door met hun beleid van Duurzame Ontwikkeling 2 Een profiel van HeidelbergCement in de Benelux. 4 De vestigingen

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen De Trias Bavarica van directievoorzitter Jan-Renier Swinkels: Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen 10 oktober 2013 Geen Trias Energetica maar de Trias Bavarica. Oftewel: liever zoveel

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Integrale Aanpak Energieverbruik ENCI Rotterdam. Operationele procesbesturing en - beheersing

Integrale Aanpak Energieverbruik ENCI Rotterdam. Operationele procesbesturing en - beheersing Openbare samenvatting rapportage Integrale Aanpak Energieverbruik ENCI Rotterdam Operationele procesbesturing en - beheersing Andrew Vieler / Udo Zwart / Chantal Diepenheim Duursma DOWN TO EARTH BV (www.downtoearth.nl)

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

Engineered for you. Uw toonaangevende leverancier van klimaatapparatuur

Engineered for you. Uw toonaangevende leverancier van klimaatapparatuur klimaat apparatuur Engineered for you Uw toonaangevende leverancier van klimaatapparatuur H ettich Benelux is uw toonaangevende leverancier van klimaatapparatuur, afgestemd op uw specifieke toepassingen

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

De Energiezuinige Wijk - De opdracht

De Energiezuinige Wijk - De opdracht De Energiezuinige Wijk De Energiezuinige Wijk De opdracht In deze opdracht ga je van alles leren over energie en energiegebruik in de wijk. Je gaat nadenken over hoe jouw wijk of een wijk er uit kan zien

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

2011 H2. Certificatie CO2-prestatieladder 2011 H1&H2 EMVI. Jaargang 2 NR. 3 24-02-12

2011 H2. Certificatie CO2-prestatieladder 2011 H1&H2 EMVI. Jaargang 2 NR. 3 24-02-12 2011 H2 2011 H1&H2 EMVI Certificatie CO2-prestatieladder Jaargang 2 NR. 3 24-02-12 Certificatie CO 2 -prestatieladder Halverwege 2011 is Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. begonnen met het vaststellen

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Energie-efficiëntie. Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie. Energie-efficiëntie Energie-efficiëntie De meest duurzame energie is bespaarde energie. Vanuit dit opzicht levert het gebruik van onze producten door onze klanten de grootste positieve impact op. Het smelten van grondstoffen

Nadere informatie

ULCOS, Ultra Low CO 2 Steelmaking. Koen Meijer, TATA Steel

ULCOS, Ultra Low CO 2 Steelmaking. Koen Meijer, TATA Steel ULCOS, Ultra Low CO 2 Steelmaking Koen Meijer, TATA Steel ULCOS, Ultra Low CO 2 Steelmaking Het ULCOS project Het ULCOS project is een initiatief van de Europese staalindustrie Doel: 50% reductie van CO

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

FODI Federatie van Oppervlakte Delfstoffenwinnende Industrieën

FODI Federatie van Oppervlakte Delfstoffenwinnende Industrieën FODI Federatie van Oppervlakte Delfstoffenwinnende Industrieën Koepel van het Nederlandse grondstofwinnende bedrijfsleven De leden van FODI zijn in principe brancheorganisaties. Zand (beton, wegfundering)

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

MKI score van wegen aanleg en onderhoud

MKI score van wegen aanleg en onderhoud MKI score van wegen aanleg en onderhoud Inleiding Duurzaam gebruik van materialen & grondstoffen is onder te verdelen in twee hoofdonderwerpen: Keuze voor materialen & grondstoffen. Hierbij spelen aspecten

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

Duurzaam construeren met. Frans van Herwijnen

Duurzaam construeren met. Frans van Herwijnen Duurzaam construeren met Frans van Herwijnen 1 Duurzaam construeren 1. Ontwerpen op levensduur (flexibel, aanpasbaar, demontabel) 2. Inzet massa als warmteaccumulator (BKA) 3. Hergebruik van bestaande

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 Auteur René Speelman Versie 1.0 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1.0 November 2014 René Speelman, manager

Nadere informatie

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen De maatschappelijke aandacht voor mens en milieu neemt steeds meer toe. Klimaatveranderingen, milieuvervuiling en de toenemende schaarste aan grondstoffen baren

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Dorset Droogsysteem. biomassa en pluimveemest

Dorset Droogsysteem. biomassa en pluimveemest Dorset Droogsysteem voor biomassa en pluimveemest n Drogen van Biomassa Biogasdigistaat Houtsnippers Zuiveringsslib Pluimveemest Veevoeders n Compact en flexibel n Korrelfabriek n Hygiënisatie n Wegen

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RH en duurzaam ondernemen

RH en duurzaam ondernemen RH en duurzaam ondernemen Milieubeleid Zoals het een Scandinavisch bedrijf betaamt, werkt RH volgens een strikt milieubeleid. Onze vooruitstrevende mening is dat bedrijven behalve winst maken nog een andere

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan CO 2 Prestatieladder voor Arthe Civil & Structure bv Rapport Nr.: ACS14006 R03 DIRECTIE ARTHE Status DEFINITIEF Datum 30 10 2014 Opgesteld ir. J.T.S. Vervoort / D.R. van den

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 8-10-2013 F. Wuts Update en aanpassing van een aantal

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Resultaten keurmerk Beton Bewust. Kwaliteit, zekerheid en verantwoordelijkheid in betonmortel

Resultaten keurmerk Beton Bewust. Kwaliteit, zekerheid en verantwoordelijkheid in betonmortel Resultaten keurmerk Beton Bewust Kwaliteit, zekerheid en verantwoordelijkheid in betonmortel Het keurmerk voor bouwen met betonmortel Het keurmerk Beton Bewust van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Opbouw van de presentatie

Opbouw van de presentatie Workshop Sustainable bouwen met beton CUR Bouw & Infra 7 december 2009 Door: André Burger Opbouw van de presentatie 1. Cement&BetonCentrum 2. Onze ambities m.b.t. duurzaam bouwen 3. Voorbeelden duurzaam

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie