Preventieve maatregelen voor onkruidbeheersing op verhardingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventieve maatregelen voor onkruidbeheersing op verhardingen"

Transcriptie

1 Platform Openbaar Groen Limburg, «Pesticidenvrij beheer van verhardingen» Preventieve maatregelen voor onkruidbeheersing op verhardingen Elia Boonen Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) 27 maart 2014, Centrum Duurzaam Groen, Genk Onkruidbeheer: preventieve en curatieve methoden voor een optimaal straatbeeld

2 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) 2

3 Bij wijze van introductie Onderhoudsploeg steekt kerkhof in brand zaterdag 15 september 2012, 03u00 articleid=dmf _ &_section= &utm_source=nieuwsblad&utm_me dium=newsletter&utm_campaign=regio-nb 3

4 VIS-CO project Onkruidbeheer OCW - CRR 4

5 Handleiding voor onkruidbeheersing, 2013 Steunende op onderzoeksresultaten van VIS-CO project: Richtlijnen voor een ecologisch en economisch verantwoord onkruidbeheer op verhardingen Aanvaardbare onkruidgroei in relatie tot het algemene straatbeeld Hulp bij het beslissingsproces = beslisboom Voor alle doelgroepen: Ontwerpers, architecten Beheerders (openbaar en privaat) Fabrikanten bestratingsmaterialen Uitvoerders (onderhoudsfirma s, groenaannemers, leveranciers) Beschikbaar op de website van het OCW: 5

6 Overzicht presentatie 1: Inleiding en context van onkruidbeheer op verhardingen 2: Preventieve maatregelen met: Algemene aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering Materiaalkeuzen in de opbouw van de verharding (straatsteensoort, straatlaag en voegvulling) Specifieke eisen voor waterdoorlatende bestratingen 3: Beoordeling onkruidgroei concept beeldkwaliteit Conclusies en vooruitzichten 6

7 1. Inleiding 1.1 Context van onkruidbeheer: Huidige wetgeving rond gebruik van pesticiden (deadline 2015) Gebrek aan kennis en aanbevelingen ter zake voor niet-chemische onkruidbeheersing 1.2 Basisontwerp van verharding in straatstenen: 1. Betonstraatstenen MET voegvulling 2. Straatlaag 3. Fundering 4. Onderfundering 5. Weggoot/watergreppel 6. Opsluitband 7. Fundering en stut van schraal beton 8. Geotextiel tussen onderfundering en baanbed 7

8 2. Preventieve maatregelen In ontwerp, uitvoering en bij materiaalkeuze voor bestrating rekening houden met belangrijke invloedfactoren 2.1 Algemene aandachtspunten bij het ontwerp en de uitvoering van de verharding cfr. Pesticidentoets ( 2.2 Materiaalkeuzes in de opbouw van de verharding Straatsteensoort, straatlaag en voegvulling 2.3 Specifieke eisen voor waterdoorlatende bestrating (WDB) Ontwerp en dimensionering + materiaalkeuze 8

9 Ontwerpaspecten Invloedfactoren - Omgeving Omgeving bepaalt mee het risico op, maar ook tolerantie voor onkruidgroei : Aanliggende groenzones (On)regelmatige betreding Functie en/of toepassing (parking, fietspad, voetpad) Aanvaardbaar straatbeeld? => Vermijd onnodige verhardingen! 9

10 2.0 Is straatsteenverharding absoluut noodzakelijk? Gebruiksintensiteit? Functionele eisen? Straatbeeld? Zoniet: Koning Nobelplein Marie Popelinkaai 10

11 2.1 Aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering Afstemming op gebruiksintensiteit: Betreding? Breedte voetpad? 11

12 2.1 Aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering Aanliggende groenzones: Gepaste voegvullingen (afhankelijk van risico), keuze verhardingstype (gesloten/open, straatsteensoort), robuuste afscheiding, regelmatig gebruik controleren, voegen bijvullen, veegbeheer 12

13 2.1 Aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering Afwerking randen en bochten: FOUT GOED Kapellen Gezaagde stenen Halve stenen Bisschopmutsen Bisschopmutsen en halve stenen 13

14 2.1 Aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering Verzakkingen en onvlakheid: Gepast ontwerp en dimensionering (zie Hoofdstuk 1 Handleiding) Aanwezigheid obstakels: 14

15 2.1 Aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering Kantsteen of kantopsluiting: Steeds nodig! Afmetingen in functie van de verkeersbelasting Aanliggende goot in kleinschalige elementen: 15

16 2.1 Aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering Afwatering en drainage (voor niet-wdb): 16

17 2.1 Aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering Voegbreedte: Controle! Aangepast legverband 17

18 2.1 Aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering Afstemming op toekomstig curatief beheer: Vlot machinaal onderhoud garanderen Preventie van vervuiling In ontwerp: niveauverschillen, windstille plaatsen, enz. Na aanleg: opnieuw invoegen, intensief veegbeheer 18

19 Conclusie: optimale omstandigheden voor onkruidgroei voorkomen Aanliggend groen oppassen: ingroei, overgroei en inzaai toevoer van organisch materiaal robuuste afscheiding voorzien Preventief veegbeheer: organisch materiaal als voedingsbodem grond en stuifzand wijzigen voegvulling Verharding afstemmen op gebruiksintensiteit: breedte alternatieven voor verharding Kwaliteit van ontwerp/uitvoering 19

20 2.2 Materiaalkeuzes in de opbouw van de verharding Straatsteensoort: Wensen opdrachtgever (esthetiek, comfort) Dikte bepaald door verkeerscategorie Voegbreedte, voegpercentage? Straatlaag Kwaliteit ifv verkeerscategorie Open (2/D) of gesloten (0/D) Filterstabiliteit: Voegvulling Klassieke gebonden en innovatieve materialen Korrelparameters Impact op onkruidgroei 20

21 Straatsteen: materiaalsoort en onkruidgroei Materiaal (bvb. beton, klei): 21

22 Straatsteensoort en onkruidgroei Soort: VOEG% 12,5% 15% 7% 6% Beschikbaarheid van ruimte, nutriënten en vocht 22

23 Straatlaag en onkruidgroei OPEN straatlaag (porfier 2/6,3) GESLOTEN straatlaag (kalksteen 0/6,3) Vervuilde voegvulling (kalksteen 0/6,3) Zuivere voegvulling (kalksteen 0/6,3) Wisselwerking met voegvullingsmateriaal en vervuilingsgraad 23

24 Klassieke ongebonden voegvulling: Vervuilingseffect Vol% OM OM = Organisch Materiaal 24

25 Innovatieve voegvullingsmaterialen: Vervuilingseffect STONEDUST DANSAND DANSAND ROMPOX -EASY IJZERSLAKKEN BIOZAND WIT ZAND 0% 5% 10% 20% 40% 80% Vol% Organisch Materiaal 25

26 Conclusies voegvullingsmaterialen Innovatieve materialen werken (meestal!) prima Werking berust op chemische samenstelling (ph, zoutgehalte) en/of technische kenmerken (beschikbaar vocht) Duurzaamheid? Klassieke materialen Meer onkruidgroei bij brede en vervuilde voegen Korrelvorm en korrelverdeling zijn van belang Vervuilde, grovere materialen scoren doorgaans beter dan fijnere (gehalte fijn <63µm, fijnheidsmodulus, gehalte tussen 0,2-2mm) Korrelparameter Minimaal Aanbevolen Code volgens PTV 411 Fractie fijn (<0,063 mm) < 10 % < 5 % f 10 / f 5 Fractie grof (0,2-D mm) > 60 % > 70 % Fijnheidsmodulus f m > 1,5 > 2,1 MF Geschiktheid voor verkeer! 26

27 NB: kostprijs onkruidremmende voegvullingen?! Per ton per m², sterk afhankelijk van lokale omstandigheden, schommelingen 27

28 2.3 Specifieke eisen voor WDB Ontwerp en dimensionering: zie A80/09 en Dossier 5 OCW globale doorlatendheid > 5,4*10-5 m/s (ontwerp) Materiaalkeuze: Waterdoorlatende straatstenen: Eisen voor straatlaag en voegvulling: Waterdoorlatendheid, gehalte fijn (< 63 µm) en voldoende weerstand tegen vergruizing 28

29 Conclusie materiaalkeuzen Materiaalkeuze afhankelijk van: Eis tot waterdoorlaatbaarheid Veronkruidingsrisico Tolerantie voor onkruidgroei Bereikbaarheid met curatieve technieken (bvb. rond obstakels) Opgenomen in beslisboom 29

30 3. Beoordeling onkruidgroei - Beeldkwaliteit Beeldscore als maat voor onkruidgroei op de verharding Op basis van gemiddelde voegbedekking en hoogte van de vegetatie: 30

31 Beeldkwaliteit ivm onkruidgroei op verhardingen Klasse: lettercode (bvb. CROW in NL) Score: cijfer BS = 6 BS = 2 31

32 Concept van beeldkwaliteit ivm onkruidgroei? Objectieve beoordeling van het straatbeeld Indeling in verschillende klassen naargelang prioriteit Vanuit praktische en/of politieke overwegingen Eventueel vastleggen in beleidsplannen Opvolging beeldkwaliteit via monitoring (bvb. Eco Consult) Wie moet verantwoordelijkheid nemen? BS = 2 Bron: Eco Consult 32

33 Conclusies en vooruitzichten Onkruidbeheer(sing) begint wel degelijk bij ontwerp, materiaalkeuze en aanleg van de verharding! OCW Handleiding A84/12 recent uitgebracht, op basis van de resultaten van het onderzoek = Belangrijke houvast voor eindgebruiker (ontwerper, beheerder, uitvoerder ) bij het uitwerken van een duurzaam, geïntegreerd en niet-chemisch onkruidbeheersysteem op elementverhardingen Beslisboom in bijlage van handleiding als werkinstrument voor de praktijk? => Prestatiegericht onderhoud (zie straks) 33

34 Met dank aan Ebema voor het leveren van de grasbetontegels en de betonstraatstenen Stradus voor de rasterflor bloembakken Holcim voor de levering van granulaten: funderingsmateriaal, straatlagen en diverse types voegvullingsmateriaal Romex/JGS Europe voor het bezorgen van Rompox /Jointex en Biozand voegvullingsmateriaal PF&U ApS voor de levering van Dansand Recmix voor de levering van slakkenzand Defensie voor het ter beschikking stellen van militaire testlocaties Kempeneer W. Machines, Marcel Van Dyck Belgium en Krinkels voor het uitvoeren van de behandelingen De vele medewerkers van steden en gemeenten voor hun bereidwillige medewerking IWT Vlaanderen voor de financiële steun 34

35 Dank u voor uw aandacht! Vragen? Contact/Info: OCW: dr. ir. Elia Boonen dr. ir. Anne Beeldens UGent: dr. ir. Benny De Cauwer

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) Niet-chemische onkruidbestrijding en voorkoming op verhardingen Mobiliteitsacademie VSV - 23/11/2015, Antwerpen Elia Boonen Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Nadere informatie

Onkruidbeheer: preventieve en curatieve methoden voor een optimaal straatbeeld.

Onkruidbeheer: preventieve en curatieve methoden voor een optimaal straatbeeld. Onkruidbeheer: preventieve en curatieve methoden voor een optimaal straatbeeld. BOONEN Elia, BEELDENS Anne Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) e.boonen@brrc.be 1. Context Onkruidbeheer wordt zeer

Nadere informatie

30/01/2015. Niet-chemische onkruidbeheersing op verhardingen: Preventieve en curatieve methoden voor een optimaal straatbeeld?

30/01/2015. Niet-chemische onkruidbeheersing op verhardingen: Preventieve en curatieve methoden voor een optimaal straatbeeld? // Bij wijze van introductie Niet-chemische onkruidbeheersing op verhardingen: Preventieve en curatieve methoden voor een optimaal straatbeeld? Onderhoudsploeg steekt kerkhof in brand zaterdag september,

Nadere informatie

Niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen

Niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen Onkruidgroei op verhardingen bestrijden en voorkomen is al sinds lang een belangrijke taak voor steden en gemeenten. Het probleem van bestrijding blijft nochtans zeer actueel: herbiciden mogen in Vlaanderen

Nadere informatie

Preventieve (en curatieve) methoden voor onkruidbeheersing op verhardingen

Preventieve (en curatieve) methoden voor onkruidbeheersing op verhardingen Platform Openbaar Groen, Provincie Limburg Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer, Genk Preventieve (en curatieve) methoden voor onkruidbeheersing op verhardingen Anne Beeldens, Elia Boonen Opzoekingscentrum

Nadere informatie

Week van het Onkruid

Week van het Onkruid Week van het Onkruid Inrichting van de openbare ruimte in relatie tot onkruidbeheer op de verhardingen door Eric Pladdet van adviesbureau Greenengineers Week van het Onkruid 2015 Eric Pladdet 12 jaar werkzaam

Nadere informatie

Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen

Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen ANNE BEELDENS, PROF. DR.IR. R A A D G EV E N D I N G E N I E U R A B - R O A D S G A S T P R O F E S S O R KU L E U V E N A. B E E L D E N S @ A B - R

Nadere informatie

Dossier. Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 86. Preventief onkruidbeheer op verhardingen.

Dossier. Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 86. Preventief onkruidbeheer op verhardingen. Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 86 Driemaandelijks: januari - februari - maart 11 www.brrc.be Verantw. uitgever: C. Van Rooten, Woluwedal 42-1 Brussel Auteurs A. Beeldens:

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen

Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen Opbouw Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen ECOnext 17 april 2014 Adelheid Vanhille 1. Historiek Pesticidenreductiedecreet en besluit Europese richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden Decreet

Nadere informatie

Dossier. Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 86. Preventief onkruidbeheer op verhardingen. www.brrc.

Dossier. Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 86. Preventief onkruidbeheer op verhardingen. www.brrc. Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 86 Driemaandelijks: januari - februari - maart 11 www.brrc.be Verantw. uitgever: C. Van Rooten, Woluwedal 42-1 Brussel Auteurs A. Beeldens:

Nadere informatie

Software waterdoorlatende bestratingen - gebruikershandleiding

Software waterdoorlatende bestratingen - gebruikershandleiding Software waterdoorlatende bestratingen - gebruikershandleiding FEBESTRAL ontwierp samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) een berekeningsprogramma voor waterdoorlatende bestratingen. Dit

Nadere informatie

Waterdoorlatende verhardingen, een duurzame verharding: ecologisch, economisch met een goede integratie in omgeving

Waterdoorlatende verhardingen, een duurzame verharding: ecologisch, economisch met een goede integratie in omgeving Waterdoorlatende verhardingen, een duurzame verharding: ecologisch, economisch met een goede integratie in omgeving ANNE BEELDENS, PROF. DR.IR. R A A D G EV E N D I N G E N I E U R A B - R O A D S G A

Nadere informatie

Pesticidenreductie. Wetgevend kader: historiek

Pesticidenreductie. Wetgevend kader: historiek Pesticidenreductie - Wetgevend kader - Alternatieve technieken - Welke afwijkingen zijn mogelijk - Aangevraagde afwijking: case UZA Wetgevend kader: historiek 2001, 2004 en 2008: Vlaams pesticidenreductie-besluit

Nadere informatie

Handleiding. voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen A 84 / 12

Handleiding. voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen A 84 / 12 Handleiding Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Uw partner voor duurzame wegen voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen Aanbevelingen A 84 / 12 Deze handleiding

Nadere informatie

Waterdoorlatende bestratingen: een ecologische en duurzame verharding binnen het integraal waterbeleid

Waterdoorlatende bestratingen: een ecologische en duurzame verharding binnen het integraal waterbeleid Studiedag VVSG «Water in transitie» Waterdoorlatende bestratingen: een ecologische en duurzame verharding binnen het integraal waterbeleid Dr.ir.Elia Boonen Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Afdeling

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw

Opleiding Duurzaam gebouw Opleiding Duurzaam gebouw Beheer van het regenwater op het perceel Leefmilieu Brussel Minder ondoorlatende oppervlakken bij de inrichting van wegen en wegomgeving Sylvie SMETS OCW Opzoekingscentrum voor

Nadere informatie

Handleiding. voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen A 84 / 12

Handleiding. voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen A 84 / 12 Handleiding Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Uw partner voor duurzame wegen voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen Aanbevelingen A 84 / 12 Deze handleiding

Nadere informatie

Algemene Vergadering FEBESTRAL - 1 februari 2008

Algemene Vergadering FEBESTRAL - 1 februari 2008 Waterwingebied? JA Andere oplossing NEE Meer dan 100 VW per dag? JA NEE Doorlatendheid Grond? Laag k < 8 10 m s Aanvaardbaarar 10 8 < k < 10 6 Goed k > 10 6 Drainering onderaan de structuur Drainering

Nadere informatie

Samenvatting Waterdoorlatende bestratingen zijn uitermate geschikt voor het bufferen en infiltreren of lokaal afvoeren van

Samenvatting Waterdoorlatende bestratingen zijn uitermate geschikt voor het bufferen en infiltreren of lokaal afvoeren van WATERDOORLATENDE BESTRATINGEN: HOE TE DIMENSIONEREN? DR.IR.ANNE BEELDENS, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw IR. LIESBETH DONNE, LIEVE VIJVERMAN Febestral Samenvatting Waterdoorlatende bestratingen zijn

Nadere informatie

Plaatsing van straatstenen en boordstenen

Plaatsing van straatstenen en boordstenen Plaatsing van straatstenen en boordstenen 1) Ontvangst van de producten Controleer de lading op: kleur; afmetingen; hoeveelheid. Houd steeds de productlabels bij. Plaatsing getuigt van goedkeuring van

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw

Opleiding Duurzaam gebouw Opleiding Duurzaam gebouw Beheer van het regenwater op het perceel Leefmilieu Brussel Minder ondoorlatende oppervlakken bij de inrichting van wegen en wegomgeving Sylvie SMETS OCW Opzoekingscentrum voor

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET ONTWERP EN DE UITVOERING VAN VERHARDINGEN IN STRAATSTENEN

HANDLEIDING VOOR HET ONTWERP EN DE UITVOERING VAN VERHARDINGEN IN STRAATSTENEN HANDLEIDING VOOR HET ONTWERP EN DE UITVOERING VAN VERHARDINGEN IN STRAATSTENEN (Bron: Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen Aanbevelingen A 80/ 09, OCW Opzoekingscentrum

Nadere informatie

Fietspaden. ontwerp en keuze materiaal. Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T wegenenverkeer.be

Fietspaden. ontwerp en keuze materiaal. Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T wegenenverkeer.be Fietspaden ontwerp en keuze materiaal Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 Brussel T 02 553 79 01 wegenenverkeer.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1. Inleiding...2 2. Materialen...3 2.1 Verhardingen...3

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw

Opleiding Duurzaam gebouw Opleiding Duurzaam gebouw Beheer van het regenwater op het perceel Leefmilieu Brussel Minder ondoorlatende oppervlakken bij de inrichting van wegen en wegomgeving Sylvie SMETS OCW Opzoekingscentrum voor

Nadere informatie

L21GRR013 Onderhouden bestratingen. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding

L21GRR013 Onderhouden bestratingen. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding L21GRR013 Onderhouden bestratingen Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding Ontwerpfase Ontwerp -> het onderhoud aan bestrating begint bij de ontwerper die aan de tekentafel zit! Ontwerper

Nadere informatie

Duurzaamheid in de inrichting van publieke ruimte met prefab bestratingsproducten. Anne Froidmont, Voorzitter FEBESTRAL, FEBE

Duurzaamheid in de inrichting van publieke ruimte met prefab bestratingsproducten. Anne Froidmont, Voorzitter FEBESTRAL, FEBE Duurzaamheid in de inrichting van publieke ruimte met prefab bestratingsproducten Anne Froidmont, Voorzitter FEBESTRAL, FEBE Onderzoek NIBE 2 Prefabbeton: voordelenop een rij - Lokale productie/aankoop

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008 5 Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen Dossier www.brrc.be Verantw.

Nadere informatie

Waterdoorlatende verhardingen

Waterdoorlatende verhardingen Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen Duurzaam Esthetisch Milieuvriendelijk Veelzijdig Waterdoorlatend Veilig Inleiding 1 Wat zijn waterdoorlatende betonstraatstenen? De grote toename van

Nadere informatie

31/05/2016. Functioneel, duurzaam, decoratief

31/05/2016. Functioneel, duurzaam, decoratief Functioneel, duurzaam, decoratief 1 Doorlatendheid ondergrond 2x max regenbui 270 liter/sec.ha = 540 liter/sec.ha = minimale doorlatendheid van elke laag Voegvulling (poreus): gewassen zand 0,2/2 mm of

Nadere informatie

Onkruidbeheer. Dis is de inleiding uit de cursus: onkruidbeheer op verhardingen

Onkruidbeheer. Dis is de inleiding uit de cursus: onkruidbeheer op verhardingen Welkom Onkruidbeheer Dis is de inleiding uit de cursus: onkruidbeheer op verhardingen Overzicht Analyse Aanpak Verhardingen Methodes Onkruidgroei Gevolgen Zonder is gezonder? Soorten verhardingen Analyse

Nadere informatie

Fietspaden. ontwerp en keuze materiaal (versie mei 2017) Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T wegenenverkeer.

Fietspaden. ontwerp en keuze materiaal (versie mei 2017) Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T wegenenverkeer. Fietspaden ontwerp en keuze materiaal (versie mei 2017) Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 Brussel T 02 553 79 01 wegenenverkeer.be Deze pagina werd bewust blanco gelaten 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen: is het gelukt?

Niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen: is het gelukt? 1 Niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen: is het gelukt? 2 STAND VAN ZAKEN? 1. Hoe heb je het onkruidbeheer georganiseerd? 2. Wat zijn ervaring met een bestek voor niet-chemische uitvoering van het

Nadere informatie

Verhardingen in groengebieden: handvaten voor de keuze van materialen en aandachtspunten bij het (technisch) ontwerp

Verhardingen in groengebieden: handvaten voor de keuze van materialen en aandachtspunten bij het (technisch) ontwerp Verhardingen in groengebieden: handvaten voor de keuze van materialen en aandachtspunten bij het (technisch) ontwerp Pieter Roovers, ARCADIS Belgium nv 1 of 22 http://www.natuurenbos.be/nl-be/natuurbeleid/groen/harmonisch_park_en_groenbeheer/technische_richtlijnen/infrastructuur.aspx

Nadere informatie

CHINEES BLAUW. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie

CHINEES BLAUW. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie Toepassingen Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen Terrassen Tuinpaden Opritten Eigenschappen Kalksteen Intense en diepe donkergrijze kleur Slijtvast Fairstone 1 CE gekeurd Beschikbare formaten Tegels

Nadere informatie

De technische uitwerking van infiltratie en buffering. Anne Beeldens, dr.ir. Senior Researcher Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

De technische uitwerking van infiltratie en buffering. Anne Beeldens, dr.ir. Senior Researcher Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw De technische uitwerking van infiltratie en buffering Anne Beeldens, dr.ir. Senior Researcher a.beeldens@brrc.be Overzicht presentatie Kiezen voor een infiltratievoorziening Stapsgewijs dimensioneren van

Nadere informatie

Waterdoorlatende bestratingen als bronmaatregel binnen het kader van integraal waterbeheer. Dr.ir. Anne Beeldens Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Waterdoorlatende bestratingen als bronmaatregel binnen het kader van integraal waterbeheer. Dr.ir. Anne Beeldens Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Integraal waterbeheer Waterdoorlatende bestratingen als bronmaatregel binnen het kader van integraal waterbeheer Dr.ir. Anne Beeldens Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Water = systeem Beheer van Waterhoeveelheden

Nadere informatie

DARK CLOUD. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie

DARK CLOUD. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie Toepassingen Geschikt voor buitentoepassingen Terrassen Tuinpaden Eigenschappen Grijze graniet Slijtvast Hard Uniforme kleur Afwerking oppervlak: gevlamd en geborsteld Gezaagde kanten Antislip maar toch

Nadere informatie

Antraciet Grijs-Antraciet Grijs Rood genuanceerd

Antraciet Grijs-Antraciet Grijs Rood genuanceerd Toepassingen Opritten Parkeerplaatsen Tuinpaden Terrassen Eigenschappen Vlak geproduceerde betonnen bestratingssteen Getrommelde kanten Licht verouderd Duurzaam Slijtvast Maatvast Vorstbestendig Antislip

Nadere informatie

Een troef van alle kleinschalige bestratingelementen

Een troef van alle kleinschalige bestratingelementen 14 BOUWEN MET BAKSTEEN TECHNIEK Kleiklinkers 1. Product Straatstenen uit gebakken klei worden aan zeer strenge eisen onderworpen. Straatstenen worden immers wegens hun toepassing zwaarder belast dan bakstenen

Nadere informatie

Onkruidwerend vermogen van voegvullingen

Onkruidwerend vermogen van voegvullingen Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Academiejaar 2014-2015 Onkruidwerend vermogen van voegvullingen Jitse Faes Promotor: Prof. Dr. ir. Benny De Cauwer Tutor: ir. Sofie Claerhout Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

INFOFICHE EB002 WITTE VLEKKEN OP BESTRATINGSPRODUCTEN

INFOFICHE EB002 WITTE VLEKKEN OP BESTRATINGSPRODUCTEN EBEMA NV Dijkstraat 3 Oostmalsesteenweg 204 B-3690 Zutendaal B -2310 Rijkevorsel T +32(0)89 61 00 11 T +32(0)3 312 08 47 F +32(0)89 61 31 43 F +32(0)3 311 77 00 www.ebema.com www.stone-style.com www.megategels.com

Nadere informatie

Waterdoorlatende bestratingen. Systeem-, product- en plaatsingseisen

Waterdoorlatende bestratingen. Systeem-, product- en plaatsingseisen COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Z.1 Researchpark Kranenberg 190-1731 ZELLIK +32 2 468 00 95 +32 2 469 10 19 www.copro.eu BTW BE 0424.377.275 KBC 426-4079801-56 0BTECHNISCHE

Nadere informatie

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid 1 Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid Probleem Losliggende stenen, vervuild, dichtgeslibd en niet meer doorlatend 2 Drainvoeg wat is het? waterdoorlatende infiltratievoeg

Nadere informatie

Reductie van bestrijdingsmiddelen

Reductie van bestrijdingsmiddelen Reductie van bestrijdingsmiddelen Greet Tijskens Velt 12 november 2010 België en verkoop aan particulieren federale wetgeving Volksgezondheid - splitsing erkenning januari 2010 - professioneel gebruik

Nadere informatie

ONKRUIDBESTRIJDING DOOR GEMEENTEN SINDS HET DECREET VAN 2001

ONKRUIDBESTRIJDING DOOR GEMEENTEN SINDS HET DECREET VAN 2001 SINDS HET DECREET VAN 001 ir. Jos De Wael VERBOD OP GEBRUIK PESTICIDEN Vanaf 1 januari 015 geldt voor alle openbare diensten (e.a.) een verbod om in de open lucht pesticiden te gebruiken. Vlaanderen loopt

Nadere informatie

Begraafplaatsen omvormen

Begraafplaatsen omvormen Welkom Begraafplaatsen omvormen Overzicht Aanpak Wetgeving Omvormen Infrastructuur Gevolgen Graven Communicatie Groen BEHEER Wetgeving Wetgeving Wat? Wie? Wanneer? Afwijkingen? Wetgeving Wat? Aanleg en

Nadere informatie

Post nr. Omschrijving EP Hoeveelheid EH Sommen voorzien uitgevoerd voorzien I. VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN

Post nr. Omschrijving EP Hoeveelheid EH Sommen voorzien uitgevoerd voorzien I. VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN Projectnummer: Perceelsfiche: Afkoppelingswerken op perceelsniveau Straatnaam : Berekende kostprijzen volgens raming / inschrijving aannemer Huisnummer(s) : Post nr. Omschrijving EP Hoeveelheid EH Sommen

Nadere informatie

Productlijn H2O stenen 1/5. H2O stenen 21x10,5. H2O halve stenen 10,5x10,5. H2O keperstenen 21x10,5

Productlijn H2O stenen 1/5. H2O stenen 21x10,5. H2O halve stenen 10,5x10,5. H2O keperstenen 21x10,5 H2O stenen 21x10,5 afmetingen (cm) gewicht aantal stuks velling machinaal (kg) per m² pakket 21x10,5x8 3,99 45 NV + 21x10,5x10 4,94 45 NV - H2O halve stenen 10,5x10,5 afmetingen (cm) gewicht aantal stuks

Nadere informatie

Easy Flow waterregulerende bestrating Struyk Verwo Infra. Straatbepalend.

Easy Flow waterregulerende bestrating Struyk Verwo Infra. Straatbepalend. Easy Flow Waterregulerende bestrating Voordelen van waterregulerende bestrating: vermindering van overstorten het grondwater blijft op niveau door (gedeeltelijke) infiltratie betere benutting van de capaciteit

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen Aanbevelingen A 80 / 09 Deze handleiding is opgesteld door werkgroep «Handleiding

Nadere informatie

Kleuren Canvas Belgian Blue Ash Basalt. Pebble Grey Iron Grey Ocean Blue Rice

Kleuren Canvas Belgian Blue Ash Basalt. Pebble Grey Iron Grey Ocean Blue Rice Toepassingen Geschikt voor alle gebruik in buitentoepassingen voor individuele woningen en gebouwen met matig collectief gebruik Opritten Inritten- en toegangswegen Parkeerplaatsen Tuinpaden Eigenschappen

Nadere informatie

Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011

Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011 Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011 Definitief 04-12-2015 Opmerking: 1 Bestrating (klinkers) 0-15 m2 Zie tarieven OGN 2011 2 Bestrating (klinkers) > 15 m2 Zie tarieven OGN 2011 3 Betontegels

Nadere informatie

Masterproef Onderzoek naar de waterdoorlatendheid van bestratingen in functie van de tijd

Masterproef Onderzoek naar de waterdoorlatendheid van bestratingen in functie van de tijd 2013 2014 FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Masterproef Onderzoek naar de waterdoorlatendheid van bestratingen in functie van de tijd Promotor

Nadere informatie

ONDERGROND KANTOPSLUITING FUNDERING STRAATLAAG MENGEN PLAATSEN VOEGVULLING AFTRILLEN INGEBRUIKNAME CONTROLE EN ONDERHOUD

ONDERGROND KANTOPSLUITING FUNDERING STRAATLAAG MENGEN PLAATSEN VOEGVULLING AFTRILLEN INGEBRUIKNAME CONTROLE EN ONDERHOUD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ONDERGROND KANTOPSLUITING FUNDERING STRAATLAAG MENGEN PLAATSEN VOEGVULLING AFTRILLEN INGEBRUIKNAME CONTROLE EN ONDERHOUD 7 8 10 9 2 3 4 6 5 1 1 ONDERGROND Zorg voor een effen en goed

Nadere informatie

Project. Overzichtstabel Parkeerplaatsen (beperkt verkeer)

Project. Overzichtstabel Parkeerplaatsen (beperkt verkeer) Overzichtstabel Parkeerplaatsen Pleinen (beperkt verkeer) Straten Industrieterrein (zware belasting) Brandwegen s e k a y m t i v i eat Bermverharding! e c n e r e the diff Poreus Waterpasserend (8cm)

Nadere informatie

Prof.dr.ir.Anne Beeldens Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 0486/

Prof.dr.ir.Anne Beeldens Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 0486/ Module 8 : Integratie van de spoorinfrastructuur in de stedelijke omgeving (deel 1) 8c - Wegenbouwkundige aspecten bij de aanleg van spoorinfrastructuur concrete voorbeelden Prof.dr.ir.Anne Beeldens Opzoekingscentrum

Nadere informatie

Infrastructuur- en omgevingswerken stadsverkaveling "Goed te Boevekerke" - 2e fase. SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT aanbesteding versie A

Infrastructuur- en omgevingswerken stadsverkaveling Goed te Boevekerke - 2e fase. SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT aanbesteding versie A Projectnr. 14-001300 Stad Kortrijk Infrastructuur- en omgevingswerken stadsverkaveling "Goed te Boevekerke" - 2e fase SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT aanbesteding versie A 14_1300_raming ow1-fase2_versie

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen Aanbevelingen A 80 / 09 Deze handleiding is opgesteld door werkgroep «Handleiding

Nadere informatie

NEVERGREEN ONKRUIDVRIJE BESTRATING

NEVERGREEN ONKRUIDVRIJE BESTRATING NEVERGREEN ONKRUIDVRIJE BESTRATING Onkruid is een doorn in het oog van beheerders, ontwerpers en bewoners. Door onkruidgroei op bijvoorbeeld vluchtheuvels ontstaan onoverzichtelijke verkeerssituaties en

Nadere informatie

Pesticidenvrij beheer dankzij een goed ontwerp. Dan Slootmaekers 2B Connectstartevent 9 juni

Pesticidenvrij beheer dankzij een goed ontwerp. Dan Slootmaekers 2B Connectstartevent 9 juni Pesticidenvrij beheer dankzij een goed ontwerp Dan Slootmaekers 2B Connectstartevent 9 juni Opbouw Voorstelling VMM Meerwaarde Principes Onderhoudsvriendelijk ontwerp Pesticidentoets Pesticidenvrij onderhoud

Nadere informatie

Lengte (mm) Breedte (mm) Dikte (mm)

Lengte (mm) Breedte (mm) Dikte (mm) Toepassingen Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen Terrassen Eigenschappen Donkergrijze basalt Afwerking oppervlak: gevlamd en geborsteld Gezaagde kanten Uniforme kleur onderhoudsvriendelijk Hard

Nadere informatie

Verstedelijking en overstromingen, oplossingen in prefab beton

Verstedelijking en overstromingen, oplossingen in prefab beton Verstedelijking en overstromingen, oplossingen in prefab beton Overstromingen 2 Verstedelijking Waar moet het water naartoe? We zien een lineaire stijging van de bebouwde oppervlakte, vertelt dr. Poelmans.

Nadere informatie

difference! Creativity makes the Eco solutions Waterdoorlatende en -passerende bestratingsmogelijkheden Overzichtstabel PLAATSEN

difference! Creativity makes the Eco solutions Waterdoorlatende en -passerende bestratingsmogelijkheden Overzichtstabel PLAATSEN Overzichtstabel Poreus Waterpasserend (8 cm) Waterpasserend (10 cm) Grasbetontegels (10 cm) Grasbetontegels (12 cm) Graspastegels Greenstone Grasslines Big Grasslines Small Parkeerplaatsen Pleinen (beperkt

Nadere informatie

PREVOSTRAT: PRESTATIE-EISEN VOOR INNOVATIEVE VOEGVULLINGSMATERIALEN IN BESTRATINGEN MET KLEINSCHALIGE ELEMENTEN

PREVOSTRAT: PRESTATIE-EISEN VOOR INNOVATIEVE VOEGVULLINGSMATERIALEN IN BESTRATINGEN MET KLEINSCHALIGE ELEMENTEN PREVOSTRAT: PRESTATIE-EISEN VOOR INNOVATIEVE VOEGVULLINGSMATERIALEN IN BESTRATINGEN MET KLEINSCHALIGE ELEMENTEN Elia BOONEN Onderzoeker Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 1. Inleiding 1.1. Context Voegvulling

Nadere informatie

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010)

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010) GRONDWERKEN 220321 220321 Leveren grond. Kwaliteitsverklaringen korrelverdeling - milieukwaliteit - bewijs van oorsprong - Zand in zandbed: < 63 um maximaal 15%; < 20 um max. 3%; org. stof max. 3% Zand

Nadere informatie

Ontwerp van fietsvoorzieningen

Ontwerp van fietsvoorzieningen Ontwerp van fietsvoorzieningen Info- en debatavond Fietspaden Veerle Schoutteet - Agentschap Wegen en Verkeer Bruno Coessens - Fietsersbond 1 Inhoud 1. STB 250 en vademecums Vademecum Fietsvoorzieningen

Nadere informatie

VIETNAMEES BLAUW. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie

VIETNAMEES BLAUW. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie Toepassingen Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen Terrassen Tuinpaden Opritten Eigenschappen Oosterse blauwe hardsteen Tijdloos Onderhoudsvriendelijk Fairstone 1 CE gekeurd Beschikbare formaten

Nadere informatie

DRAINWAVE WATERDOORLATENDE VOEGSTRIPS

DRAINWAVE WATERDOORLATENDE VOEGSTRIPS DRAINWAVE WATERDOORLATENDE VOEGSTRIPS Infiltratie met Drainwave HOGE DOORLAATBAARHEID, MINDER ONDERHOUD Door klimaatverandering, bodemdaling en verdergaande verstedelijking neemt de kans op wateroverlast

Nadere informatie

crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus

crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus Verkeersafremming VerkeerSdrempelS en -plateaus Verkeersdrempels en verkeersplateaus zijn volgens CROW het meest effectieve middel om de snelheid van verkeer

Nadere informatie

Mengeling van gele, grijze en bruine kleurnuanceringen

Mengeling van gele, grijze en bruine kleurnuanceringen Toepassingen Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen Terrassen Opritten Eigenschappen Buitengewoon duurzame Indische zandsteen. Uitzonderlijke hard Natuurlijke gekloven oppervlak Kegelvormige gekloven

Nadere informatie

1.2 Verhardingselement: straatbaksteen, betonstraatstenen, betontegels en (natuursteen)keien.

1.2 Verhardingselement: straatbaksteen, betonstraatstenen, betontegels en (natuursteen)keien. KWALITEITSNORMEN 1. BEGRIPPEN Standaard RAW 2010 31.41.01 Algemeen 1.1 Te verstaan is onder: a. straatlaag: laagje zand waarin wordt gestraat, eventueel van een andere samenstelling dan het materiaal waarop

Nadere informatie

Constructie vissteigers en visstoepen

Constructie vissteigers en visstoepen Constructie vissteigers en visstoepen Wanneer de materiaalkeuze, de vorm en grootte van de vissteiger of visstoep zijn bepaald, kan de constructie ervan worden uitgewerkt. Het aanleggen van deze voorzieningen

Nadere informatie

REALTA SATIN. Toepassingen. Eigenschappen. Kleuren Marigold Nemo Java. Product informatie

REALTA SATIN. Toepassingen. Eigenschappen. Kleuren Marigold Nemo Java. Product informatie B - 840 Rumst, België T : + (0) 880 86 00 F: + (0) 844 5 49 Toepassingen Opritten Parkeerplaatsen Tuinpaden terrassen Eigenschappen Vlak geproduceerde betonnen bestratingssteen Rechte kanten Gewelfd oppervlak

Nadere informatie

Plaatsing van kasseien

Plaatsing van kasseien Plaatsing van kasseien 1. Bereid de ondergrond voor. Kies uw fundering op basis van de ondergrond. 2. Zet de pas uit. Houd rekening met de waterkeringslaag van de woning en het verval. 3. Breng de stabilisé

Nadere informatie

.12 De werken omvatten: - Het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, gips,

.12 De werken omvatten: - Het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, gips, DEEL 9 BUITENINRICHTING EN BUITENINFRASTRUCTUURWERKEN LOT 97 WEGENIS EN PADEN 97.30.--. ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN 97.32.00. FUNDERINGEN MET DRAINERENDE FUNCTIE 97.32.10. Funderingen met drainerende

Nadere informatie

Theway to your dreams!

Theway to your dreams! Overzichtstabel Groen (integratie met grasperk) Oprit Wandelpad Parkeerplaats Frequent gebruik Poreuze betonstraatstenen - - +++ +++ +++ - ++++ +++ +++ +++ Waterpasserende betonstraatstenen Type 1 Waterpasserende

Nadere informatie

AquaBASE b.v. Waarom?

AquaBASE b.v. Waarom? AquaBASE b.v. Waarom? Gemeenten in Nederland hebben de plicht bij een herinrichting van de openbare ruimte hun straten en wijken klimaatbestendig in te richten. Dit is vastgesteld in de Deltabeslissing

Nadere informatie

RUSTICO. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie

RUSTICO. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie Toepassingen Geschikt voor buitentoepassingen Terrassen Tuinpaden Opritten (formaat 150 x 150 x 50 mm) Eigenschappen Exclusieve kalksteen Afwerking oppervlak: verzoet en verouderd Gevibreerde kanten Benadert

Nadere informatie

Kleuren Canvas Belgian Blue Ash Basalt. Pebble Grey Iron Grey Ocean Blue Rice

Kleuren Canvas Belgian Blue Ash Basalt. Pebble Grey Iron Grey Ocean Blue Rice Toepassingen Geschikt voor alle gebruik in buitentoepassingen voor individuele woningen en gebouwen met matig collectief gebruik Opritten Inritten- en toegangswegen Parkeerplaatsen Tuinpaden Eigenschappen

Nadere informatie

DE TAAL VAN OPEN RUIMTES. waterdoorlatende en -passerende bestrating, funderings- en rioleringssystemen

DE TAAL VAN OPEN RUIMTES. waterdoorlatende en -passerende bestrating, funderings- en rioleringssystemen water weg! DE TAAL VAN OPEN RUIMTES waterdoorlatende en -passerende bestrating, funderings- en rioleringssystemen wateroverlast Perfora Overheden, deskundigen en het bedrijfsleven onderkennen de klimaatverandering

Nadere informatie

Verslag van het 11 de Internationaal Betonstraatstenencongres te Dresden, 2015

Verslag van het 11 de Internationaal Betonstraatstenencongres te Dresden, 2015 Verslag van het 11 de Internationaal Betonstraatstenencongres te Dresden, 2015 Dr.ir. Elia Boonen Onderzoeker Betonwegen en bestratingen Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw e.boonen@brrc.be 0499 64 35

Nadere informatie

VOOR- EN NADELEN VAN WATERDOORLATENDE BESTRATINGEN IN EEN VERKAVELING EEN CONCRETE TOEPASSING ING. FILIP DE RYST,

VOOR- EN NADELEN VAN WATERDOORLATENDE BESTRATINGEN IN EEN VERKAVELING EEN CONCRETE TOEPASSING ING. FILIP DE RYST, 1 VOOR- EN NADELEN VAN WATERDOORLATENDE BESTRATINGEN IN EEN VERKAVELING EEN CONCRETE TOEPASSING ING. FILIP DE RYST, Haviland Intercommunale DR.IR.ANNE BEELDENS, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Samenvatting

Nadere informatie

GRONDBEHANDELING: EEN TECHNISCH GEAVANCEERDE OPLOSSING. Luc Rens FEBELCEM

GRONDBEHANDELING: EEN TECHNISCH GEAVANCEERDE OPLOSSING. Luc Rens FEBELCEM GRONDBEHANDELING: EEN TECHNISCH GEAVANCEERDE OPLOSSING Luc Rens FEBELCEM EEN SAMENWERKING TUSSEN TWEE FEDERATIES Gemeenschappelijke belangen Gezamenlijke acties Oprichting werkgroep «Grondbehandeling»

Nadere informatie

dreams! The way to voor elke woning! Overzichtstabel Waterdoorlatende en -passerende bestratingsmogelijkheden

dreams! The way to voor elke woning! Overzichtstabel Waterdoorlatende en -passerende bestratingsmogelijkheden Overzichtstabel Groen (integratie met grasperk) Oprit Wandelpad Parkeerplaats Frequent gebruik Poreuze betonstraatstenen - - +++ +++ +++ - ++++ +++ +++ +++ Waterpasserende betonstraatstenen Type 1 Waterpasserende

Nadere informatie

Bijzondere tarieven 2017 Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen - OGN 2011

Bijzondere tarieven 2017 Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen - OGN 2011 Bijzondere tarieven 2017 Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen - OGN 2011 Definitief 14-12-2016 2017 2016 Opmerking: 1 Bestrating (klinkers) 0-15 m2 Zie tarieven OGN 2011 2 Bestrating (klinkers) > 15 m2

Nadere informatie

AquaBASE, door hemelwater slim verbonden. b.v. partners

AquaBASE, door hemelwater slim verbonden. b.v. partners 1 AquaBASE, door hemelwater slim verbonden b.v. partners 2 AquaBASE, door hemelwater slim verbonden 3 4 AquaBASE b.v. Waarom? 5 AquaBASE b.v. Waarom? Gemeenten in Nederland hebben de plicht bij een herinrichting

Nadere informatie

Blik op beton. Foto André Nullens

Blik op beton. Foto André Nullens Blik op beton AARSCHOT Over parels en straatstenen in het Hageland De Vlaams-Brabantse provinciestad Aarschot draagt de naam Parel van het Hageland en haar inwoners worden kasseistampers genoemd. De kasseien

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen

Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen Congres Publieke Ruimte 2016 1. 2. Actoren 3. Coördinatie woningbouw infrastructuur Aandachtspunten Duurzaamheid Gebruik en beheer Kostprijs

Nadere informatie

WATERDOORLATENDE BESTRATING

WATERDOORLATENDE BESTRATING Draino WATERDOORLATENDE BESTRATING Door de dichte bebouwing blijft er steeds minder vrije ruimte over voor infiltratie van het hemelwater, dat bijgevolg steevast afgeleid wordt naar het rioleringsnetwerk.

Nadere informatie

DARK CLOUD. Productinformatie. Toepassingen. Eigenschappen

DARK CLOUD. Productinformatie. Toepassingen. Eigenschappen Toepassingen Geschikt voor buitentoepassingen Terrassen Opritten (cf. tabel) Tuinpaden Eigenschappen Grijze graniet Slijtvast Hard Uniforme kleur Afwerking oppervlak: gevlamd en geborsteld Gezaagde kanten

Nadere informatie

Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad-

Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad- Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad- Inleiding Voor de bestrijding van onkruiden op verharding worden in Nederland momenteel methoden toegepast die vallen onder de hoofdcategorieën:

Nadere informatie

Post nr. basiscode Beschrijving der werken Type Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal

Post nr. basiscode Beschrijving der werken Type Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal Ref.: 2016/95 Meetstaat heraanleg voetpaden Dreefstraat Lierde LOT 1 I 0100.00000 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 1 0132.02701 Voorbehouden som voor het uitvoeren van proeven a posteriori volgens

Nadere informatie

Het aanbesteden van onkruidbestrijding op verhardingen

Het aanbesteden van onkruidbestrijding op verhardingen 1 Het aanbesteden van onkruidbestrijding op verhardingen 2 1. KENNISMAKING Wie ben je? Hoe is het onkruidbeheer in je gemeente georganiseerd? Heb je ervaring met een bestek voor niet- chemische uitvoering

Nadere informatie

31/03/2011. Nieuw technisch vademecum Paden en verhardingen. Even voorstellen? Werkveld Agentschap voor Natuur en Bos

31/03/2011. Nieuw technisch vademecum Paden en verhardingen. Even voorstellen? Werkveld Agentschap voor Natuur en Bos Technisch Vademecum Eva Troch Agentschap voor Natuur en Bos Studiedag Trage wegen 31/03/11 Even voorstellen? Het Agentschap voor Natuur en Bos Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beleid,

Nadere informatie

Waterdoorlatende verhardingen

Waterdoorlatende verhardingen Waterdoorlatende verhardingen Waterdoorlatende betonstraatstenen kunnen het probleem van de wateroverlast mee helpen oplossen. Waterdoorlatende verhardingen Jaar na jaar worden gemeenten getroffen door

Nadere informatie

AFBAKENING VAN HET ACCREDITATIEGEBIED SCOPE

AFBAKENING VAN HET ACCREDITATIEGEBIED SCOPE Bladzijde: 1 van 5 AFBAKENING VAN HET ACCREDITATIEGEBIED SCOPE Bladzijde: 2 van 5 instructie product gemeten eigenschap meetbereik beproevingsmethode I10/001 Betonkubus NBN EN 12390-3 Bijlage B Betoncilinder

Nadere informatie

Projectnummer 09-IB-023 "Onderhoud verharding gemeente Leiden" Nota van Inlichtingen, deel uitmakend van besteknummer "Onderhoud verhardingen"

Projectnummer 09-IB-023 Onderhoud verharding gemeente Leiden Nota van Inlichtingen, deel uitmakend van besteknummer Onderhoud verhardingen Bladnr. 1 van 5 Gemeente Leiden Afdeling Werkvoorbereiding Openbare Ruimte Ingenieursbureau Nota van Inlichtingen, deel uitmakend van besteknr.: 09-27: "Onderhoud verharding" Over dit bestek zijn de volgende

Nadere informatie

Project. Overzichtstabel T: +32 [0] E: Poreuze betonstraatstenen. Waterpasserende betonstraatstenen.

Project. Overzichtstabel T: +32 [0] E: Poreuze betonstraatstenen. Waterpasserende betonstraatstenen. Overzichtstabel Groen (integratie met grasperk) Oprit Wandelpad Parkeerplaats Frequent gebruik Parkeerplaats Sporadisch gebruik - + Waterpasserende betonstraatstenen Type 2 - + + + + Grasbetontegels Aviena

Nadere informatie

Tarieven sierbestrating OGN 2011

Tarieven sierbestrating OGN 2011 Tarieven sierbestrating 2015 - OGN 2011 Definitief 27-11-2014 Opmerking: 1 Tegels 0-15 m2 Zie OGN 2011, tarieven 2015 2 Tegels > 15 m2 Zie OGN 2011, tarieven 2015 3 Klinkers 0-15 m2 Zie OGN 2011, tarieven

Nadere informatie

Pesticidenvrij terreinbeheer regelgeving

Pesticidenvrij terreinbeheer regelgeving Pesticidenvrij terreinbeheer regelgeving Adelheid Vanhille 11 februari 2014 Pesticidenreductiedecreet en -besluit Uitgangspunten Pesticiden kunnen schadelijk zijn Mens Milieu Alternatieven Mechanisch Biologisch

Nadere informatie