Informatiebrief groep 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrief groep 5"

Transcriptie

1 Informatiebrief groep 5 OBS De Pionier Kerkstraat JP Wormerveer Allereerst van harte welkom in groep 5! Middels deze informatiebrief willen wij u op de hoogte stellen over wat u en uw kind het komende schooljaar in groep 5 allemaal te wachten staat. Deze nieuwsbrief is als volgt ingedeeld: - Even voorstellen - Algemene informatie - Werken in groep 5 - Vakinhoudelijke informatie - Huiswerk in groep 5 - Overige informatie Even voorstellen De leerkrachten Juf Yvonne Ik zal mij even voorstellen: ik ben Yvonne Rozemeijer en sta op maandag en dinsdag voor groep 5. Ik werk sinds 2012 met veel plezier op De Pionier. Ik ben geboren op 1 juni 1983 in Heerenveen en woon samen met Jochem, onze zoon Finn en dochter Tess in Saendelft. Ik ben gek op sporten, wandelen met de kinderen en lezen. Juf Leonie Ik zal mij even voorstellen: ik ben Leonie Jonkman en sta op de woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 5. Ik werk sinds 2007 met veel plezier op De Pionier. Ik ben geboren op 19 januari 1985 in Zaandam en woon samen met Nick en ons zoontje Stijn. Ik ben gek op reizen, lekker en gezond eten en ben regelmatig op mijn yogamatje te vinden. Mocht u nog vragen hebben over ons of over de groep dan kunt ons altijd bereiken via basisschoolnet of zijn wij telefonisch op school bereikbaar. Uiteraard kunt u ons natuurlijk ook altijd aanschieten voor of na schooltijd. Groepssamenstelling In groep 5 zitten 28 kinderen, waarvan 14 meisjes en 14 jongens.

2 Algemene informatie Contact ouders school Het contact tussen school en ouders vinden wij heel belangrijk. Mocht er iets zijn dat u met ons wilt bespreken; u kunt altijd na schooltijd even naar ons toe komen of een afspraak met ons maken via Basisschoolnet of ons even aanspreken. Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van Basisschoolnet om u op de hoogte te houden. Zo verschijnt bijvoorbeeld wekelijks onze nieuwsbrief de Kriskras op Basisschoolnet. Gedurende het schooljaar zijn er vier vaste gespreksmomenten in de jaarkalender opgenomen. Van twee momenten verwachten wij dat u in ieder geval komt, de andere twee zijn facultatief en bepaald u zelf of u een gesprek wilt of niet. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tussendoor een afspraak met ons te maken! Kennismakingsgesprek en oudergesprek Aan het begin van het schooljaar houden wij met alle ouders het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen wij van u wat informatie over uw kind waarvan u denkt dat het handig of gewoon leuk is dat wij dat weten. U heeft vast wat tips en trucs die thuis goed bij uw kind werken en die wij ook op school kunnen toepassen. U kent uw kind immers het allerbeste! In april nodigen wij u allemaal nogmaals uit voor een oudergesprek. Facultatieve gesprekken In Januari en juni worden de rapporten uitgedeeld en kunt u, als u dat wilt, een afspraak met ons maken voor een gesprek. Huisbezoeken Gedurende ieder schooljaar leggen de leerkrachten een aantal huisbezoeken af. Omdat het praktisch niet haalbaar is om alle leerlingen ieder schooljaar te bezoeken is het streven om in ieder geval alle leerlingen één keer in de drie jaar bezocht te hebben. Het doel van dit huisbezoek is dat uw kind kan laten zien waar hij/zij woont en slaapt. We drinken graag een kopje thee en maken op een informele manier wat beter kennis. Meestal komen we direct vanuit school met uw kind mee naar huis. Het bezoek duurt ongeveer een half uurtje. We nemen contact met u op om een datum af te spreken als u dit schooljaar aan de beurt bent. Eten & Drinken We eten en drinken twee keer op een schooldag (behalve op de woensdag). Van 10:15 10:30 hebben we pauze; we eten dan wat fruit, groente, een cracker of gezond koekje en nemen wat te drinken. Van 12:10 12:30 lunchen we. De eerste 10 minuten van de lunch zetten we de Timetimer op het digibord. Gedurende deze 10 minuten genieten we van onze lunch en praten we even niet met elkaar en blijven we op onze plaats zitten. We moedigen gezond eten en drinken zoveel mogelijk aan en willen u vragen als het even kan gezonde dingen mee naar school te geven. We hebben als schoolregel dat er géén snoep en koolzuurhoudende dranken genuttigd mogen worden tijdens de pauze en lunch. Op woensdag is het de Gruitdag. Iedereen neemt dan groente en/of fruit mee voor de kleine pauze. Mocht u het toch een keer vergeten zijn, dan sturen we u een herinnering via Basisschoolnet.

3 Het eten en drinken leggen de leerlingen s ochtends bij binnenkomst in de juiste bak op de gang. Op de bakken staat duidelijk aangegeven wat waar in kan. Verjaardagen Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. We vieren de verjaardag van uw kind voordat wij naar buiten gaan. Na het trakteren mag uw kind de klassenrond met twee klasgenoten met de verjaardagskaart waar alle leerkrachten iets op kunnen schrijven en een sticker plakken. We willen u vragen om de traktatie bescheiden te houden. We willen voorkomen dat de traktaties te groot en overweldigend worden. Eén kleine traktatie is genoeg, het is echt niet nodig uitdeelzakjes vol met allerlei snoep en andere dingen uit te delen. Houd het klein. Klassendienst Iedere week hebben twee leerlingen klassendienst. Dit houdt in dat zij onder schooltijd de leerkracht helpen met taken als schriften uitdelen en ophalen, eten en drinken voor de pauzes klaarzetten. Na schooltijd helpen zij met een aantal klusjes. Deze klusjes bestaan uit: controleren of alle stoelen op tafel staan, de zonneschermen omhoog draaien, controleren of de kasten netjes zijn, de gang controleren en de vloer vegen. Meestal zijn de klusjes na schooltijd binnen 10 minuten gedaan en gaat ook de klassendienst naar huis. Toiletgebruik De kinderen zijn vrij om naar het toilet te gaan wanneer zij moeten. Wel hebben we de afspraak gemaakt dat zij het eerste half uur niet gaan. Dan hadden ze thuis nog kunnen gaan. Verder is het niet aan te raden om naar het toilet te gaan als juf aan het uitleggen is. Bij de deur van de klas hangt een wc-rol, de leerlingen nemen een stukje papier mee naar het toilet en draaien het WC-kaartje dat ernaast hangt op rood zodat de rest van de klas kan zien dan het toilet bezet is. We hebben een toiletruimte met een apart jongenstoilet en een apart meisjestoilet. We delen deze ruimte met groep 3. In de pauzes mogen kinderen ook gewoon naar het toilet gaan. We vinden het dan wel prettig als kinderen dit even vragen zodat we weten wie er binnen is. (Plein)regel van de week Vorig jaar zijn we gestart met de regel van de week. Deze regel is een regel die geldt op het schoolplein en is te zien/lezen op het raam van de grote zaal. Deze regels worden regelmatig in de klas besproken.

4 Werken in groep 5 Tablets Voor de vakken Taal, Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen maken wij voor de verwerking van de lessen gebruik van de tablets. Bij Taal gebruiken we een schrift voor opdrachten waarbij bijvoorbeeld brieven of teksten geschreven moeten worden. Bij het Rekenen gebruiken we naast de tablet nog een kladschrift om sommen in uit te rekenen en bij Spelling hebben we schiften voor het opschrijven van de woordpakketten en de dictees. Voor de vakken Verkeer, Naut, Meander, Brandaan, Schrijven en Stellen gebruiken we enkel werkboeken en schriften voor de verwerking van de lessen. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond waarin wij vertellen en laten zien hoe wij met de Snappet tablets op de Pionier werken. Organisatie In groep 5 werken we met dagritme kaarten. Op het bord naast het digibord is voor de kinderen te zien wat we die dag gaan doen, in welke volgorde en wat de lesdoelen van de verschillende lessen zijn. Onze lessen worden gegeven aan de hand van Directe Instructie model. Dit is een model waarbij een vast aantal stappen wordt doorlopen tijdens een les. De les beginnen we altijd met een terugblik om de voorkennis op te halen. De leerdoelen van de les worden benoemd en verwachtingen voor de les worden uitgesproken. Hierna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. Kinderen die extra uitleg nodig hebben krijgen extra instructie aan de instructietafel. Aan het einde van de les blikken we terug op het lesdoel. De blokjes van de leerlingen liggen altijd op tafel tijdens het werken. De blokjes hebben diverse kanten met daarop een vraagteken, een groene stip en een rode stip. Groen betekent; Ik ben aan het werk, ik snap het, iemand uit mijn groepje mag mij wat vragen als hij/zij iets niet snapt, rood betekent: Ik ben aan het werk, ik snap het, ik wil liever niet gestoord worden, vraagteken betekent: ik heb een vraag. Tijdens de diverse looprondes van de leerkracht is hierdoor duidelijk of de leerlingen extra uitleg wensen of niet. Na de klassikale instructie loopt de leerkracht een opstart-loopronde langs alle leerlingen. Het stoplicht van de leerkracht staat dan op groen. De leerkracht kijkt bij de opstartronde of alle leerlingen aan de slag kunnen en de opdracht hebben begrepen. Na de opstart ronde gaat het stoplicht van de leerkracht op rood. Aan de instructietafel geeft de leerkracht vervolgens de verlengde instructie aan leerlingen die extra uitleg nodig hebben. Zodra de leerkracht een volgende loopronde maakt gaat het stoplicht op groen. De TimeTimer naast het stoplicht van de leerkracht geeft aan hoe lang het nog duurt voordat de leerkracht een volgende loopronde door de klas maakt. De TimeTimer bij de klok geeft aan hoeveel werktijd de leerlingen nog hebben, dus resterende tijd van de les. Verder werken wij met een weektaak. Iedere maandag krijgen de leerlingen een Weektaak. Hier staat op de ene kant de planning van de week: welke lessen gaan we maken en welke doelen horen daarbij. Op de andere kant staat een opsomming van enkele opdrachten die de leerlingen naast hun normale vakken moeten maken. Er staan dingen op als knutsel opdrachten, puzzels, schrijfopdrachten, etc.

5 Vakinhoudelijke informatie Rekenen We werken volgens de methode pluspunt. De kinderen krijgen twee keer in de week instructie over de nieuwe doelen die centraal staan in dit blok. Na de instructie werken de kinderen zelfstandig op de tablet. Tijdens het zelfstandig werken is er de mogelijkheid tot verlengde instructie (extra uitleg) voor de kinderen die dit nodig hebben. Dit schooljaar gaan we optellen en aftrekken tot 1000, analoog en digitaal klokkijken, de tafels 1t/m10, kaartlezen (op schaal), oppervlaktes en omtrekken bepalen, plattegronden lezen, kalender aflezen, verhoudingstabellen invullen, deelsommen (met rest), grafieken aflezen, maataanduidingen leren, vermenigvuldigingen als 2x40 en 4x23, temperatuur aflezen en interpreteren, getallen tot globaal tellen, ordenen en lokaliseren, optellen in het HTEschema, lengtes meten, geld-rekenen en afronden. Het is erg belangrijk dat de kinderen de tafels van vermenigvuldiging goed beheersen, deze zullen ze vaak nodig hebben. Taal De methode Taal op Maat wordt gebruikt voor de instructielessen. Ook bij taal doen we de zelfstandige verwerking op de tablets. De grotere schrijfopdrachten worden gedaan in een schrift. Het vak taal bestaat uit vier taaldomeinen: Woordenschat, Schrijven, Luisteren en Spreken en Kijk op taal (taalbeschouwing / grammatica. De methode is opgebouwd uit thema s. Ieder nieuw thema begint met een les over de woordenschat die past bij het thema. De woorden die centraal staan in deze lessen hangen achterin de klas op de woordmuur. Deze woorden komen gedurende twee weken iedere les terug. Woordenschat We leren nieuwe woorden, uitdrukkingen, hoe een woordweb, woordkast, woordparaplu of woordtrap te maken, hoe een woordenboek te gebruiken, tegenstellingen en synoniemen. Schrijven We leren korte verhalen, folders, een instructie, een inleiding en een slot te schrijven, stappenplannen te maken, een mening te geven, voor- en nadelen te beschrijven, stripverhalen te maken en iemand of iets te beschrijven. Luisteren en spreken We leren hoe een discussie te voeren, een mening te geven, afspraken te maken, verhalen na te vertellen, vragen te stellen, presentaties te geven, kritisch naar reclame te kijken en te luisteren, een interview af te nemen en iets voor de klas te vertellen. Kijk op taal We leren te werken met de alfabetische volgorde, woorden te verdelen in lettergrepen, zinnen te verdelen in zinsdelen, tegenwoordige en verleden tijd, voorzetsels, bijvoeglijke naamwoorden, de persoonsvorm, het onderwerp, stam van het werkwoord, verkleinwoorden en komma s te gebruiken. Technisch Lezen In Groep 5 wordt er heel veel gelezen. De kinderen beginnen maandag- en vrijdagochtend en sluiten iedere schooldag af met het lezen in hun eigen biebboek. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend beginnen we met het leescircuit. Het leescircuit bestaat uit verschillende onderdelen: Bieb-boek, Krant: Kidsweek, ABCDE Ik begrijp het, Nieuwsbegrip tekst en opdracht, Tijdschriften en

6 stripboeken en Informatieboeken. Iedere dag schuift een groepje door naar een ander onderdeel van het leescicruit. Als we merken dat er extra ondersteuning nodig is wat betreft het Technisch Lezen, dan zetten we het Racelezen in. Een leerling krijgt dan een eigen mapje met woorden en teksten op eigen niveau waaruit iedere dag gedurende zo n 5-10 minuten onder begeleiding van de leerkracht gelezen wordt. Spelling Voor spelling gebruiken we de methode Spelling op Maat. Iedere week wordt er op maandag instructie gegeven over het nieuwe woordpakket waarbij er steeds een spellingscategorie centraal staat. Op dinsdag schrijven de leerlingen de woorden op in hun schrift. De zelfstandige verwerking doen de kinderen op de tablets. Aan het einde van de week volgt er op de vrijdag een oefendictee. De leerlingen krijgen de woordpakketten mee naar huis om te oefenen. Zie het stukje huiswerk verderop in deze informatiebrief. Spellingscategorieën die in groep 5 aan bod komen zijn: Stripboek, molen, panda, muisje, zwarte mieren, gebak, mollen, haai, beer, geit, pauw, dertig, specht, eend, heerlijk, spinnetje, grijze muizen en knabbelen. Begrijpend Lezen Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is geen vaste methode in de zin van dat de onderwerpen vast staan. De onderwerpen van de teksten zijn gebaseerd op wat er op dat moment veel in het nieuws is. De basis les van nieuwsbegrip is de instructie les. Deze les wordt klassikaal gegeven waarbij er vooral veel wordt voor gedaan door de leerkracht. Er wordt gewerkt aan verschillende lees strategieën. Zo gaan we voorspellen waar de tekst over gaat, kijken we naar verwijswoorden, gaan we op zoek naar verbanden, maken we schema s om de tekst duidelijker te maken en gaan we de tekst samenvatten met alleen de belangrijkste informatie. Deze strategieën komen eens in de zes weken aan bod via de basis les. Daarnaast worden alle strategieën gedurende het schooljaar ook nog eenmaal uitgebreid aangeboden. Naast de basis les gebruiken we de woordenschat les en de extra leesles. Deze twee lessen worden door de kinderen zelfstandig gemaakt. Schrijven We gebruiken de methode Schrijven doe je zo. Bij deze methode leren de kinderen het losschrift. We schrijven met een Stabilo-pen die alle leerlingen van school krijgen. Verkeer Voor verkeer werken we aan de hand van de methode Klaar over. Leerlingen van groep 5 zijn in het verkeer nu voornamelijk voetgangers en in toenemende mate fietsers. Daarom behandelen we dit schooljaar uitgebreid de verkeersregels en verkeerstekens voor voetgangers en fietsers. Natuur en Techniek Voor Natuur en Techniek gebruiken we de methode Naut. In Thema 1 behandelen we De wereld om ons heen. We leren over amfibieën, reptielen, zoogdieren, bacteriën, insecten, schimmels, ongewervelde dieren en hun kenmerken. Thema 2 gaat over Planten en dieren. We leren over alarmkleuren of juist schutkleuren van dieren, over bladeren, de leefomgeving, mineralen, planteneters, vleeseters, en wat stengels, wortels en vruchten zijn. Thema 3 gaat over Voeding en ons lichaam. We leren begrippen als bouwstoffen, alleseters. Brandstoffen, energie, fruit, groente, prooi, vegetariër, zuivel en zuurstof. Thema 4 gaat ov er Techniek om ons heen.

7 We leren over driehoeken, fietskettingen, het frame, over de werking van een schroef, tandwielen, verbindingen, uitvindingen en over vering. Thema 5 gaat over Weer en klimaat. We leren over satellieten, kenmerken van een landklimaat, poolklimaat, tropisch klimaat, woestijnklimaat en een zeeklimaat. We leren diverse soorten neerslag en de verschillende seizoenen. Aardrijkskunde Voor Aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander. Tijdens Thema 1 Onderweg leren we over wat we allemaal tegen kunnen komen als we reizen. Het gaat in groep 5 over de reis van huis naar school. Tijdens Thema 2 Om ons heen hebben we het over verschillen tussen onze eigen woonplaats en die van anderen. In Thema 3 Waterland hebben we het over de strijd tegen het water en over rivieren. Thema 5 heet Over de grens. We leren over het transport van producten; import producten en export producten. De leerlingen krijgen ook een aantal keer topografie als huiswerk mee. We behandelen dit schooljaar de wateren en rivieren, de provincies en enkele grote steden en gebieden van Nederland. Geschiedenis Voor geschiedenis gebruiken we de methode Brandaan. Gedurende Thema 1 leren we over de Tijd van jagers en verzamelaars, vandaar gaan we in Thema 2 door met de Tijd van de Grieken en Romeinen in Nederland. Vervolgens behandelen we de Tijd van Monniken en Ridders in Thema 3. In Thema 4 hebben we het over de Tijd van steden en staten, we hebben het dan vooral over steden in de Middeleeuwen. Tijdens het laatste thema, Thema 5, hebben we het over de Tijd van ontdekkers en hervormers. We hebben het dan over het ontdekken van de werelddelen. Muziek, Dramatische vorming en Beeldende vorming Voor Muziek en Dramatische vorming gebruiken we de methode Moet je doen waar we zo nu en dan lessen uit kiezen. Twee keer per week hebben we een moment ingeroosterd waarin we aan creatieve opdrachten werken. SchoolTV Via het digibord kijken we één keer per week naar Nieuws uit de Natuur. Op dinsdag kijken we naar een speciale aflevering van het Jeugdjournaal dat past bij het onderwerp van de Nieuwsbegrip tekst van die week. Gym We gymmen iedere dinsdagochtend van 9:15 uur tot 10:00 uur en vrijdagochtend van 10:00 uur tot 10:45 uur. De gymlessen worden gegeven door meester Herman Jansen in de grote gymzaal. De gymspullen, bestaande uit een shirt, broek en stevige schoenen, moeten op de gym dagen in een tas mee naar school worden genomen. Mochten de gymkleren vergeten zijn dan gymt de betreffende leerling die dag niet, maar blijf hij/zij op school en werkt, terwijl de klas en juf naar gym zijn, aan zijn/haar weektaak in een andere groep.

8 Huiswerk in Groep 5 Huiswerk Spelling De woordpakketen van spelling krijgen de leerlingen iedere week op papier mee naar huis. Maar het woordpakket kan ook thuis geoefend worden via Iedere week zetten we daar het nieuwe woordpakket klaar. Inlognaam: Voornaam+pionier (bijv. Leoniepionier ) Wachtwoord: Voornaam (bijv. Leonie ) Op vrijdagochtend krijgen de leerlingen een dictee. Huiswerk Rekenen Het is heel belangrijk dat de leerlingen de tafels van 1 tot en met 10 echt goed uit hun hoofd kennen. Gedurende het gehele jaar is het van belang ook thuis regelmatig met de tafels te blijven oefenen. Huiswerk Zaakvakken Elk thema van de zaakvakken duurt drie weken. De laatste week is de herhalingsweek en wordt afgesloten met een toets op vrijdag. De leerlingen krijgen een week voor de toets een samenvatting en een begrippenlijst mee naar huis om te leren. Boekbespreking Twee keer per jaar houden de leerlingen een boekbespreking voor de klas. Na de herfstvakantie beginnen we met de eerste besprekingen. Gedetailleerde informatie hierover krijgt u voor de herfstvakantie. Spreekbeurt Vanaf ongeveer februari houden alle leerlingen één spreekbeurt voor de klas. Het onderwerp van de spreekbeurt mag zelf gekozen worden en moet iets zijn waar de leerling veel kennis over heeft, waar de leerling een expert in is. De spreekbeurt duurt maximaal 10 minuten, exclusief eventuele filmpjes. Gedetailleerde informatie hierover krijgt u in de loop van dit schooljaar.

9 Overig Bezoek aan de Biebbus Een keer in de 4 weken zijn wij aan de beurt om op de dinsdagmiddag een bezoek te brengen aan de biebbus. Het is de bedoeling dat uw kind de bieb-boeken die hij/zij eventueel thuis heeft mee naar school neemt zodat wij die kunnen ruilen. CITO en NSCCT In januari en in juni worden de CITO toetsen afgenomen. In oktober wordt de NSCCT afgenomen, u krijgt hier te zijner tijd nog informatie over. Uitstapjes Hermitage Amsterdam Op woensdag 29 april 2015 brengt groep 5 een bezoek aan de Hermitage in Amsterdam. We gaan er per trein en metro heen. Meer informatie over dit uitstapje krijgt u gedurende dit schooljaar via Basisschoolnet. Schoolreisje Aan het einde van het jaar gaan we op schoolreisje. In de schoolgids is terug te vinden waar we dit jaar naartoe gaan. Erfgoed a la carte / Fluxus Vanuit het cultuurmenu gaat groep 5 dit schooljaar naar: Een russische ontmoeting. De datum staat nog niet vast. Informatie over het uitstapje krijgt u via Basisschoolnet zodra er meer bekend is. Sinterklaas Vanaf groep 5 maken de leerlingen voor 5 december surprises voor elkaar. In de klas maakt elk kind een briefje met daarop de cadeautjes die het graag wil hebben, een paar hobby s en een paar goede en/of minder goede eigenschappen. Na de officiële intocht van Sinterklaas op tv worden alle lootjes in een doos gedaan en trekt elk kind een lootje. Trekt een kind zijn eigen lootje dat mag het een ander lootje pakken. Het lootje gaat mee naar huis. Het is de bedoeling dat het kind voor 5,00 één of meerdere van de cadeautjes van het lijstje koopt. Het cadeau wordt verstopt in een surprise, een verrassingscadeau. Het is leuk om een creatieve surprise te mogen ontvangen. Daarom vragen we op het lijstje ook om hobby s en eigenschappen. Deze informatie op het lijstje kan helpen bij een surprise-idee. Bijvoorbeeld: voor een kind dat van tennis houdt, kun je een tennisracket maken. Voor een kind dat veel rommel maakt, kan een bezem geknutseld worden.

Informatiebrief groep 4

Informatiebrief groep 4 Informatiebrief groep 4 OBS De Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer 075-6283845 info@depionier.nl www.depionier.nl Schooljaar 2014-2015 Allereerst van harte welkom in Groep 4! Middels deze informatiebrief

Nadere informatie

Informatiebrief groep 4

Informatiebrief groep 4 Informatiebrief groep 4 OBS De Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer 075-6283845 info@depionier.nl www.depionier.nl Schooljaar 2015-2016 Allereerst van harte welkom in Groep 4! Middels deze informatiebrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Groep 6. Deze nieuwsbrief is als volgt ingedeeld:

Nieuwsbrief Groep 6. Deze nieuwsbrief is als volgt ingedeeld: OBS De Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer 075-6283845 Nieuwsbrief Groep 6 info@depionier.nl www.depionier.nl Allereerst van harte welkom in Groep 6! Middels deze Nieuwsbrief willen wij u informeren

Nadere informatie

Verder werken wij met een weektaak. Deze staat op het bord en varieert van week tot week.

Verder werken wij met een weektaak. Deze staat op het bord en varieert van week tot week. OBS De Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer 075-6283845 Nieuwsbrief groep 7 info@depionier.nl www.depionier.nl Allereerst van harte welkom in groep 7! Middels deze Nieuwsbrief willen wij u informeren

Nadere informatie

Informatiebrief groep 7

Informatiebrief groep 7 OBS De Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer 075-6283845 Informatiebrief groep 7 info@depionier.nl www.depionier.nl Allereerst van harte welkom in groep 7! Middels deze Nieuwsbrief willen wij u informeren

Nadere informatie

Informatiebrief groep 3

Informatiebrief groep 3 OBS De Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer 075-6283845 Informatiebrief groep 3 info@depionier.nl www.depionier.nl Algemeen Groepssamenstelling Groep 3 bestaat dit jaar uit 29 kinderen, 23 jongens

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieavond schooljaar 2014-2015. Cluster 5

Informatieavond schooljaar 2014-2015. Cluster 5 Informatieavond schooljaar 2014-2015 Cluster 5 Zoek de fout Tess heeft vorig jaar een huis gekocht. Tess heeft overwogen om in het buitenland te gaan wonen. Ze heeft in de horeca gewerkt. Tess heeft psychologie

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatieavond groep 6-7. 10 september 2014

Informatieavond groep 6-7. 10 september 2014 Informatieavond groep 6-7 Onderwerpen Voorstellen De groep Vakken Pauze Belangrijke weetjes Vragen? Voorstellen maandag t/m woensdag juf Maaike donderdag en vrijdag: juf Anita De groep Groep 6/7 bestaat

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 6!

Welkom op de informatieavond van groep 6! Welkom op de informatieavond van groep 6! Wilt u zo vriendelijk zijn de lijst met noodnummers te controleren? Graag een vinkje als het oké is. De lijst ligt op de instructietafel. Juf Corine Verschoor

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Informatie groep 4 Het lezen wordt twee maal per jaar op tempo getoetst door een CITO toets (DMT), waarbij de leerling in

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatie groep 5. Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in het kort de werkwijze in onze groep 5 uit.

Informatie groep 5. Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in het kort de werkwijze in onze groep 5 uit. RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 5 Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in

Nadere informatie

Informatiebrief Groep 8

Informatiebrief Groep 8 OBS De Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer 075-6283845 Informatiebrief Groep 8 info@depionier.nl www.depionier.nl Algemeen In groep 8 bereiden we de kinderen zo goed mogelijk voor op de overgang naar

Nadere informatie

GROEP 6. Informatieavond

GROEP 6. Informatieavond GROEP 6 Informatieavond 1 Leerkrachten 6a Barbera de Munk Leonie Enders ma-di-wo do-vr 6b Femke Zwart 6c Sjoerd Koelewijn ma-di wo-do-vr ma-di-wo-do-vr 2 Vakken Rekenen Taal Spelling Lezen Schrijven GVO

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Welkom bij de Zeehonden.

Welkom bij de Zeehonden. Welkom bij de Zeehonden. Agenda 1. Opening 2. Voorstellen 3. De rode draad / PBS. 4. Sociaal/emotionele ontwikkeling in beeld 5. Zorg 6. Rapporten en huisbezoeken 7. Regels 8. Zelfstandig werken. 9. Huiswerk

Nadere informatie

Informatieavond groep 4

Informatieavond groep 4 Informatieavond groep 4 Dagindeling- weekrooster -Elke dag starten we met stillezen, om het lezen te bevorderen. Zo beginnen we de dag altijd heel rustig. -Daarna hebben we het vak; levensbeschouwing en

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Groep 4. Aan: ouders/verzorgers van groep 4 Datum: augustus 2015

Groep 4. Aan: ouders/verzorgers van groep 4 Datum: augustus 2015 Aan: ouders/verzorgers van groep 4 Datum: augustus 2015 Beste ouders/verzorgers, Onze opzet van de start van het schooljaar is gewijzigd. De informatieavond voor ouders is vervangen door een meer persoonlijke

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Informatieavond groep 6. Schooljaar 2013-2014

Informatieavond groep 6. Schooljaar 2013-2014 Informatieavond groep 6 Schooljaar 2013-2014 Programma Algemene informatie Vakspecifieke informatie Rondvraag Sluiting Even voorstellen Miranda Suijker Werkzaam Maandag Dinsdag Marja Vonk Werkzaam Woensdag

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatiebrief Groep 8

Informatiebrief Groep 8 OBS De Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer 075-6283845 Informatiebrief Groep 8 info@depionier.nl www.depionier.nl Algemeen In groep 8 bereiden we de kinderen zo goed mogelijk voor op de overgang naar

Nadere informatie

WELKOM op de informatieavond van groep 5 13 september 2012 O.B.B. 2012 1

WELKOM op de informatieavond van groep 5 13 september 2012 O.B.B. 2012 1 WELKOM op de informatieavond van groep 5 13 september 2012 O.B.B. 2012 1 Leerkrachten 5a Cathinka Fieman ma vr wo 1x in de 2 weken Marlien Hammink di-do wo 1x in de 2 weken Marijn Hageman Vervanging Marlien

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Voorstellen Renske Staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Vanaf januari 2015 gaat zij met zwangerschapsverlof. Er zal vanaf

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Het lesprogramma van groep 4

Het lesprogramma van groep 4 Het lesprogramma van groep 4 Voor u is het belangrijk om te weten dat juf Petra er op alle ochtenden is om les te geven (een enkele vrijdagochtend zal er een invaller zijn). Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer

Nadere informatie

Informatiebulletin groep 5 2015-2016

Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder de informatie over groep 5. Uiteraard wordt u ook dit schooljaar middels de nieuwsbrief geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Beste ouders/ verzorgers,

Beste ouders/ verzorgers, Beste ouders/ verzorgers, Even voorstellen: Mijn naam is Tom Neven. Uw zoon of dochter zit dit jaar bij mij in groep 5b. Ik ben 30 jaar oud en woon in Etten-Leur. Mijn favoriete bezigheid is muziek en

Nadere informatie

Terugblik. De lesstof

Terugblik. De lesstof Nieuwsbrief Groep 7 - Oktober 2013 Beste ouders, De herfstvakantie ligt alweer achter ons en voor ons ligt een drukke en gezellige periode. Via deze nieuwsbrief willen wij hierover nader informeren. Maar

Nadere informatie

Welkom op onze pagina. Groep 4b en 5. Obs de aanloop

Welkom op onze pagina. Groep 4b en 5. Obs de aanloop Welkom op onze pagina Groep 4b en 5 Obs de aanloop Wat doen we in groep 4? Rekenen Taal Lezen Spelling Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen Schrijven Natuur verkeer Tekenen/handvaardigheid/muziek/gymnastiek

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8. 10 september 2014

Informatieavond groep 7-8. 10 september 2014 Informatieavond groep 7-8 Onderwerpen Voorstellen De groep Klassenorganisatie Vakken Pauze Trakteren Verlof aanvraag Belangrijke weetjes Vragen? 26 augustus 2013 Voorstellen maandag t/m vrijdag Juf Ilona

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

Definitie OGW onderwijsinspectie

Definitie OGW onderwijsinspectie Welkom in groep 4 Bespreekpunten Focus Weekrooster Manier van werken Methodes Rekenen: wereld in getallen Sociaal-emotionele ontwikkeling Zorgleerlingen Toetsen Thuis oefenen Wat hebben de kinderen nodig

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 3/4 2014-2015 Het informatieboekje van groep 3/4 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 3/4. Verschillende praktische zaken

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Hieronder leest u wat de kinderen van groep 7 in de periode tot februari gaan doen bij de verschillende zaakvakken.

Hieronder leest u wat de kinderen van groep 7 in de periode tot februari gaan doen bij de verschillende zaakvakken. Informatie groep 7 augustus - februari Hieronder leest u wat de kinderen van groep 7 in de periode tot februari gaan doen bij de verschillende zaakvakken. Rekenen: Methode Pluspunt : o Optellen en aftrekken

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Informatieavond groep 4b

Informatieavond groep 4b Informatieavond groep 4b Leerkrachten: Chantal Laven: aanwezig op maandag en dinsdag. Anja v.d. Maaden: aanwezig op woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen. Samenstelling van de groep: 25 leerlingen

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 5 en 6

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 5 en 6 Brochure OBS Pieter van Thuyl Groep 5 en 6 Brochure In deze brochure kunt u lezen wat we allemaal doen in groep 5 en 6 op de Pieter van Thuylschool. Contact met ouders. U kunt ons altijd spreken na schooltijd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016. Voor groot en klein zullen we eerlijk en aardig zijn. Nummer: 2 Datum: 31-08-15

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016. Voor groot en klein zullen we eerlijk en aardig zijn. Nummer: 2 Datum: 31-08-15 Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 2 Datum: 31-08-15 Algemeen Belangrijke data: 07 September Start project Kunst (alle groepen) 08 September Informatie avond en jaarvergadering OC/MR

Nadere informatie

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Bijbelse geschiedenis Volgende week worden onderstaande verhalen in de groep verteld. Genesis 6:9-7:9 Genesis 7:10-8:5 Genesis 8:6-9:17 Noach bouwt

Nadere informatie

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Groep 5 Welkom Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Voorstellen Groep 5A juf Fleur: maandag, dinsdag en woensdag juf Marijke: donderdag

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Informatieboekje bovenbouw

Informatieboekje bovenbouw Informatieboekje bovenbouw Voor ouders en kinderen uit de bovenbouw. INHOUD Inleiding... 3 Agenda... 3 Toetsrooster... 5 Reguliere toetsen.... 5 Wereldoriëntatie:... 5 Taal, rekenen en Engels:... 5 Boekverslag/

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 3/4 2015-2016 Het informatieboekje van groep 3/4 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 3/4. Verschillende praktische zaken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4/5

Informatieboekje groep 4/5 Informatieboekje groep 4/5 Informatieboekje groep 4/5 Start van het schooljaar: De rugzak; Aan het begin van het schooljaar wordt de rugzak geïntroduceerd. In deze rugzak/tas stopt iedere leerling (minimaal

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes Informatie groep 4 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Ter bevordering van het lezen werken we met de methode Estafette. Met behulp van deze methode krijgen kinderen

Nadere informatie

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom! Vanaf dit schooljaar zit uw kind in groep 8, hartelijk welkom! In dit boekje gaan wij u en uw kind wat meer vertellen over het reilen en zeilen in 8a en

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Nieuws over groep 5. Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5.

Nieuws over groep 5. Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5. Nieuws over groep 5 Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5. Vandaag heeft de moeder van Maeva foto s van alle groepen gemaakt. Deze komen op onze schoolsite te staan. Deze agenda en

Nadere informatie

Informatie over groep 3 en 4

Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 Schooljaar 2015-2016 Wij stellen ons voor Mijn naam is Marie-José Kostense, leerkracht van groep 3/4. Naast de rol van leerkracht vervul ik de rol van taal-leescoördinator

Nadere informatie

Informatie avond groep 5 2011-2012

Informatie avond groep 5 2011-2012 Informatie avond groep 5 2011-2012 Even voorstellen Martin Geldermans Leerkracht groep 5, Theo Raateland Leekracht groep 5, Werff Thomas Gymleerkracht. Waar gaan we het over hebben? Het digibord, De vakken,

Nadere informatie

Weekbericht van maandag 25 januari 2016.

Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Algemeen: *Woensdag is de open dag van alle scholen van de Primeniusstichting. Belangstellenden kunnen binnenlopen en de school bekijken. Het is niet de bedoeling

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

Informatieavond Groep 7

Informatieavond Groep 7 Informatieavond Groep 7 Groep 7 schooljaar 2014/2015 De Molenwiek Leekrachten: - Juf Inge maandag, dinsdag en woensdag. - Juf Karin (10 x op woensdag) donderdag en vrijdag. - Meester Zeeger, stagiair op

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Dag van de week. Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs)

Dag van de week. Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs) Dag van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Wie? Juf Femke Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs) Juf Femke Juf Femke Juf Femke Meneer Marcel

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Bedoeling infoavond. Wegwijs maken in het programma en de werkwijze van het 3 de leerjaar

Bedoeling infoavond. Wegwijs maken in het programma en de werkwijze van het 3 de leerjaar Bedoeling infoavond Wegwijs maken in het programma en de werkwijze van het 3 de leerjaar Dagindeling Juf Kim (3A) en meester Stijn (3B) Wiskunde, Nederlands, Wero Juf Kim geeft muzo voor beide klassen

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12 17 november 2014

Nieuwsbrief 12 17 november 2014 Nieuwsbrief 12 17 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Het duurt nog even en dan is het weer kerst. Leerlingen uit hogere groepen namen in het

Nadere informatie

Informatie groep 7. De verschillende vakken & methoden

Informatie groep 7. De verschillende vakken & methoden Informatie groep 7 De verschillende vakken & methoden In groep 7 hebben we de volgende vakken: Rekenen: We gebruiken de methode De wereld in getallen. Deze methode werkt in drie niveaugroepen. In groep

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen

Rekenen Methode: Wereld in Getallen Welkom! Van harte welkom in groep 7. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Algemene informatie groep 6

Algemene informatie groep 6 Algemene informatie groep 6 2015-2016 Algemeen In dit boekje vindt u de informatie voor groep 6. Veel dingen zijn al bekend, maar natuurlijk zijn er ook dit jaar nieuwe dingen waarmee u en uw kind in aanraking

Nadere informatie

-INFO groep 5- Welkom

-INFO groep 5- Welkom Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2015

Nieuwsbrief Oktober 2015 Nieuwsbrief Oktober 2015 Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data 7

Nadere informatie

Informatie groep 6. Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in het kort de werkwijze in onze groep 6 uit.

Informatie groep 6. Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in het kort de werkwijze in onze groep 6 uit. RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 6 Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in

Nadere informatie

Er staat koffie voor u klaar!

Er staat koffie voor u klaar! Er staat koffie voor u klaar! Even voorstellen.. Onze directeur: Joost Heemskerk Barend Schuurman IB Saskia Smeets 7S Judith Does 7J LIO-stagiaire Amy Spaans Sophie Kistemaker Op de vrijdag Catechese Jaaropening

Nadere informatie