Informatiebrief groep 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrief groep 5"

Transcriptie

1 Informatiebrief groep 5 OBS De Pionier Kerkstraat JP Wormerveer Allereerst van harte welkom in groep 5! Middels deze informatiebrief willen wij u op de hoogte stellen over wat u en uw kind het komende schooljaar in groep 5 allemaal te wachten staat. Deze nieuwsbrief is als volgt ingedeeld: - Even voorstellen - Algemene informatie - Werken in groep 5 - Vakinhoudelijke informatie - Huiswerk in groep 5 - Overige informatie Even voorstellen De leerkrachten Juf Yvonne Ik zal mij even voorstellen: ik ben Yvonne Rozemeijer en sta op maandag en dinsdag voor groep 5. Ik werk sinds 2012 met veel plezier op De Pionier. Ik ben geboren op 1 juni 1983 in Heerenveen en woon samen met Jochem, onze zoon Finn en dochter Tess in Saendelft. Ik ben gek op sporten, wandelen met de kinderen en lezen. Juf Leonie Ik zal mij even voorstellen: ik ben Leonie Jonkman en sta op de woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 5. Ik werk sinds 2007 met veel plezier op De Pionier. Ik ben geboren op 19 januari 1985 in Zaandam en woon samen met Nick en ons zoontje Stijn. Ik ben gek op reizen, lekker en gezond eten en ben regelmatig op mijn yogamatje te vinden. Mocht u nog vragen hebben over ons of over de groep dan kunt ons altijd bereiken via basisschoolnet of zijn wij telefonisch op school bereikbaar. Uiteraard kunt u ons natuurlijk ook altijd aanschieten voor of na schooltijd. Groepssamenstelling In groep 5 zitten 28 kinderen, waarvan 14 meisjes en 14 jongens.

2 Algemene informatie Contact ouders school Het contact tussen school en ouders vinden wij heel belangrijk. Mocht er iets zijn dat u met ons wilt bespreken; u kunt altijd na schooltijd even naar ons toe komen of een afspraak met ons maken via Basisschoolnet of ons even aanspreken. Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van Basisschoolnet om u op de hoogte te houden. Zo verschijnt bijvoorbeeld wekelijks onze nieuwsbrief de Kriskras op Basisschoolnet. Gedurende het schooljaar zijn er vier vaste gespreksmomenten in de jaarkalender opgenomen. Van twee momenten verwachten wij dat u in ieder geval komt, de andere twee zijn facultatief en bepaald u zelf of u een gesprek wilt of niet. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tussendoor een afspraak met ons te maken! Kennismakingsgesprek en oudergesprek Aan het begin van het schooljaar houden wij met alle ouders het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen wij van u wat informatie over uw kind waarvan u denkt dat het handig of gewoon leuk is dat wij dat weten. U heeft vast wat tips en trucs die thuis goed bij uw kind werken en die wij ook op school kunnen toepassen. U kent uw kind immers het allerbeste! In april nodigen wij u allemaal nogmaals uit voor een oudergesprek. Facultatieve gesprekken In Januari en juni worden de rapporten uitgedeeld en kunt u, als u dat wilt, een afspraak met ons maken voor een gesprek. Huisbezoeken Gedurende ieder schooljaar leggen de leerkrachten een aantal huisbezoeken af. Omdat het praktisch niet haalbaar is om alle leerlingen ieder schooljaar te bezoeken is het streven om in ieder geval alle leerlingen één keer in de drie jaar bezocht te hebben. Het doel van dit huisbezoek is dat uw kind kan laten zien waar hij/zij woont en slaapt. We drinken graag een kopje thee en maken op een informele manier wat beter kennis. Meestal komen we direct vanuit school met uw kind mee naar huis. Het bezoek duurt ongeveer een half uurtje. We nemen contact met u op om een datum af te spreken als u dit schooljaar aan de beurt bent. Eten & Drinken We eten en drinken twee keer op een schooldag (behalve op de woensdag). Van 10:15 10:30 hebben we pauze; we eten dan wat fruit, groente, een cracker of gezond koekje en nemen wat te drinken. Van 12:10 12:30 lunchen we. De eerste 10 minuten van de lunch zetten we de Timetimer op het digibord. Gedurende deze 10 minuten genieten we van onze lunch en praten we even niet met elkaar en blijven we op onze plaats zitten. We moedigen gezond eten en drinken zoveel mogelijk aan en willen u vragen als het even kan gezonde dingen mee naar school te geven. We hebben als schoolregel dat er géén snoep en koolzuurhoudende dranken genuttigd mogen worden tijdens de pauze en lunch. Op woensdag is het de Gruitdag. Iedereen neemt dan groente en/of fruit mee voor de kleine pauze. Mocht u het toch een keer vergeten zijn, dan sturen we u een herinnering via Basisschoolnet.

3 Het eten en drinken leggen de leerlingen s ochtends bij binnenkomst in de juiste bak op de gang. Op de bakken staat duidelijk aangegeven wat waar in kan. Verjaardagen Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. We vieren de verjaardag van uw kind voordat wij naar buiten gaan. Na het trakteren mag uw kind de klassenrond met twee klasgenoten met de verjaardagskaart waar alle leerkrachten iets op kunnen schrijven en een sticker plakken. We willen u vragen om de traktatie bescheiden te houden. We willen voorkomen dat de traktaties te groot en overweldigend worden. Eén kleine traktatie is genoeg, het is echt niet nodig uitdeelzakjes vol met allerlei snoep en andere dingen uit te delen. Houd het klein. Klassendienst Iedere week hebben twee leerlingen klassendienst. Dit houdt in dat zij onder schooltijd de leerkracht helpen met taken als schriften uitdelen en ophalen, eten en drinken voor de pauzes klaarzetten. Na schooltijd helpen zij met een aantal klusjes. Deze klusjes bestaan uit: controleren of alle stoelen op tafel staan, de zonneschermen omhoog draaien, controleren of de kasten netjes zijn, de gang controleren en de vloer vegen. Meestal zijn de klusjes na schooltijd binnen 10 minuten gedaan en gaat ook de klassendienst naar huis. Toiletgebruik De kinderen zijn vrij om naar het toilet te gaan wanneer zij moeten. Wel hebben we de afspraak gemaakt dat zij het eerste half uur niet gaan. Dan hadden ze thuis nog kunnen gaan. Verder is het niet aan te raden om naar het toilet te gaan als juf aan het uitleggen is. Bij de deur van de klas hangt een wc-rol, de leerlingen nemen een stukje papier mee naar het toilet en draaien het WC-kaartje dat ernaast hangt op rood zodat de rest van de klas kan zien dan het toilet bezet is. We hebben een toiletruimte met een apart jongenstoilet en een apart meisjestoilet. We delen deze ruimte met groep 3. In de pauzes mogen kinderen ook gewoon naar het toilet gaan. We vinden het dan wel prettig als kinderen dit even vragen zodat we weten wie er binnen is. (Plein)regel van de week Vorig jaar zijn we gestart met de regel van de week. Deze regel is een regel die geldt op het schoolplein en is te zien/lezen op het raam van de grote zaal. Deze regels worden regelmatig in de klas besproken.

4 Werken in groep 5 Tablets Voor de vakken Taal, Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen maken wij voor de verwerking van de lessen gebruik van de tablets. Bij Taal gebruiken we een schrift voor opdrachten waarbij bijvoorbeeld brieven of teksten geschreven moeten worden. Bij het Rekenen gebruiken we naast de tablet nog een kladschrift om sommen in uit te rekenen en bij Spelling hebben we schiften voor het opschrijven van de woordpakketten en de dictees. Voor de vakken Verkeer, Naut, Meander, Brandaan, Schrijven en Stellen gebruiken we enkel werkboeken en schriften voor de verwerking van de lessen. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond waarin wij vertellen en laten zien hoe wij met de Snappet tablets op de Pionier werken. Organisatie In groep 5 werken we met dagritme kaarten. Op het bord naast het digibord is voor de kinderen te zien wat we die dag gaan doen, in welke volgorde en wat de lesdoelen van de verschillende lessen zijn. Onze lessen worden gegeven aan de hand van Directe Instructie model. Dit is een model waarbij een vast aantal stappen wordt doorlopen tijdens een les. De les beginnen we altijd met een terugblik om de voorkennis op te halen. De leerdoelen van de les worden benoemd en verwachtingen voor de les worden uitgesproken. Hierna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. Kinderen die extra uitleg nodig hebben krijgen extra instructie aan de instructietafel. Aan het einde van de les blikken we terug op het lesdoel. De blokjes van de leerlingen liggen altijd op tafel tijdens het werken. De blokjes hebben diverse kanten met daarop een vraagteken, een groene stip en een rode stip. Groen betekent; Ik ben aan het werk, ik snap het, iemand uit mijn groepje mag mij wat vragen als hij/zij iets niet snapt, rood betekent: Ik ben aan het werk, ik snap het, ik wil liever niet gestoord worden, vraagteken betekent: ik heb een vraag. Tijdens de diverse looprondes van de leerkracht is hierdoor duidelijk of de leerlingen extra uitleg wensen of niet. Na de klassikale instructie loopt de leerkracht een opstart-loopronde langs alle leerlingen. Het stoplicht van de leerkracht staat dan op groen. De leerkracht kijkt bij de opstartronde of alle leerlingen aan de slag kunnen en de opdracht hebben begrepen. Na de opstart ronde gaat het stoplicht van de leerkracht op rood. Aan de instructietafel geeft de leerkracht vervolgens de verlengde instructie aan leerlingen die extra uitleg nodig hebben. Zodra de leerkracht een volgende loopronde maakt gaat het stoplicht op groen. De TimeTimer naast het stoplicht van de leerkracht geeft aan hoe lang het nog duurt voordat de leerkracht een volgende loopronde door de klas maakt. De TimeTimer bij de klok geeft aan hoeveel werktijd de leerlingen nog hebben, dus resterende tijd van de les. Verder werken wij met een weektaak. Iedere maandag krijgen de leerlingen een Weektaak. Hier staat op de ene kant de planning van de week: welke lessen gaan we maken en welke doelen horen daarbij. Op de andere kant staat een opsomming van enkele opdrachten die de leerlingen naast hun normale vakken moeten maken. Er staan dingen op als knutsel opdrachten, puzzels, schrijfopdrachten, etc.

5 Vakinhoudelijke informatie Rekenen We werken volgens de methode pluspunt. De kinderen krijgen twee keer in de week instructie over de nieuwe doelen die centraal staan in dit blok. Na de instructie werken de kinderen zelfstandig op de tablet. Tijdens het zelfstandig werken is er de mogelijkheid tot verlengde instructie (extra uitleg) voor de kinderen die dit nodig hebben. Dit schooljaar gaan we optellen en aftrekken tot 1000, analoog en digitaal klokkijken, de tafels 1t/m10, kaartlezen (op schaal), oppervlaktes en omtrekken bepalen, plattegronden lezen, kalender aflezen, verhoudingstabellen invullen, deelsommen (met rest), grafieken aflezen, maataanduidingen leren, vermenigvuldigingen als 2x40 en 4x23, temperatuur aflezen en interpreteren, getallen tot globaal tellen, ordenen en lokaliseren, optellen in het HTEschema, lengtes meten, geld-rekenen en afronden. Het is erg belangrijk dat de kinderen de tafels van vermenigvuldiging goed beheersen, deze zullen ze vaak nodig hebben. Taal De methode Taal op Maat wordt gebruikt voor de instructielessen. Ook bij taal doen we de zelfstandige verwerking op de tablets. De grotere schrijfopdrachten worden gedaan in een schrift. Het vak taal bestaat uit vier taaldomeinen: Woordenschat, Schrijven, Luisteren en Spreken en Kijk op taal (taalbeschouwing / grammatica. De methode is opgebouwd uit thema s. Ieder nieuw thema begint met een les over de woordenschat die past bij het thema. De woorden die centraal staan in deze lessen hangen achterin de klas op de woordmuur. Deze woorden komen gedurende twee weken iedere les terug. Woordenschat We leren nieuwe woorden, uitdrukkingen, hoe een woordweb, woordkast, woordparaplu of woordtrap te maken, hoe een woordenboek te gebruiken, tegenstellingen en synoniemen. Schrijven We leren korte verhalen, folders, een instructie, een inleiding en een slot te schrijven, stappenplannen te maken, een mening te geven, voor- en nadelen te beschrijven, stripverhalen te maken en iemand of iets te beschrijven. Luisteren en spreken We leren hoe een discussie te voeren, een mening te geven, afspraken te maken, verhalen na te vertellen, vragen te stellen, presentaties te geven, kritisch naar reclame te kijken en te luisteren, een interview af te nemen en iets voor de klas te vertellen. Kijk op taal We leren te werken met de alfabetische volgorde, woorden te verdelen in lettergrepen, zinnen te verdelen in zinsdelen, tegenwoordige en verleden tijd, voorzetsels, bijvoeglijke naamwoorden, de persoonsvorm, het onderwerp, stam van het werkwoord, verkleinwoorden en komma s te gebruiken. Technisch Lezen In Groep 5 wordt er heel veel gelezen. De kinderen beginnen maandag- en vrijdagochtend en sluiten iedere schooldag af met het lezen in hun eigen biebboek. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend beginnen we met het leescircuit. Het leescircuit bestaat uit verschillende onderdelen: Bieb-boek, Krant: Kidsweek, ABCDE Ik begrijp het, Nieuwsbegrip tekst en opdracht, Tijdschriften en

6 stripboeken en Informatieboeken. Iedere dag schuift een groepje door naar een ander onderdeel van het leescicruit. Als we merken dat er extra ondersteuning nodig is wat betreft het Technisch Lezen, dan zetten we het Racelezen in. Een leerling krijgt dan een eigen mapje met woorden en teksten op eigen niveau waaruit iedere dag gedurende zo n 5-10 minuten onder begeleiding van de leerkracht gelezen wordt. Spelling Voor spelling gebruiken we de methode Spelling op Maat. Iedere week wordt er op maandag instructie gegeven over het nieuwe woordpakket waarbij er steeds een spellingscategorie centraal staat. Op dinsdag schrijven de leerlingen de woorden op in hun schrift. De zelfstandige verwerking doen de kinderen op de tablets. Aan het einde van de week volgt er op de vrijdag een oefendictee. De leerlingen krijgen de woordpakketten mee naar huis om te oefenen. Zie het stukje huiswerk verderop in deze informatiebrief. Spellingscategorieën die in groep 5 aan bod komen zijn: Stripboek, molen, panda, muisje, zwarte mieren, gebak, mollen, haai, beer, geit, pauw, dertig, specht, eend, heerlijk, spinnetje, grijze muizen en knabbelen. Begrijpend Lezen Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is geen vaste methode in de zin van dat de onderwerpen vast staan. De onderwerpen van de teksten zijn gebaseerd op wat er op dat moment veel in het nieuws is. De basis les van nieuwsbegrip is de instructie les. Deze les wordt klassikaal gegeven waarbij er vooral veel wordt voor gedaan door de leerkracht. Er wordt gewerkt aan verschillende lees strategieën. Zo gaan we voorspellen waar de tekst over gaat, kijken we naar verwijswoorden, gaan we op zoek naar verbanden, maken we schema s om de tekst duidelijker te maken en gaan we de tekst samenvatten met alleen de belangrijkste informatie. Deze strategieën komen eens in de zes weken aan bod via de basis les. Daarnaast worden alle strategieën gedurende het schooljaar ook nog eenmaal uitgebreid aangeboden. Naast de basis les gebruiken we de woordenschat les en de extra leesles. Deze twee lessen worden door de kinderen zelfstandig gemaakt. Schrijven We gebruiken de methode Schrijven doe je zo. Bij deze methode leren de kinderen het losschrift. We schrijven met een Stabilo-pen die alle leerlingen van school krijgen. Verkeer Voor verkeer werken we aan de hand van de methode Klaar over. Leerlingen van groep 5 zijn in het verkeer nu voornamelijk voetgangers en in toenemende mate fietsers. Daarom behandelen we dit schooljaar uitgebreid de verkeersregels en verkeerstekens voor voetgangers en fietsers. Natuur en Techniek Voor Natuur en Techniek gebruiken we de methode Naut. In Thema 1 behandelen we De wereld om ons heen. We leren over amfibieën, reptielen, zoogdieren, bacteriën, insecten, schimmels, ongewervelde dieren en hun kenmerken. Thema 2 gaat over Planten en dieren. We leren over alarmkleuren of juist schutkleuren van dieren, over bladeren, de leefomgeving, mineralen, planteneters, vleeseters, en wat stengels, wortels en vruchten zijn. Thema 3 gaat over Voeding en ons lichaam. We leren begrippen als bouwstoffen, alleseters. Brandstoffen, energie, fruit, groente, prooi, vegetariër, zuivel en zuurstof. Thema 4 gaat ov er Techniek om ons heen.

7 We leren over driehoeken, fietskettingen, het frame, over de werking van een schroef, tandwielen, verbindingen, uitvindingen en over vering. Thema 5 gaat over Weer en klimaat. We leren over satellieten, kenmerken van een landklimaat, poolklimaat, tropisch klimaat, woestijnklimaat en een zeeklimaat. We leren diverse soorten neerslag en de verschillende seizoenen. Aardrijkskunde Voor Aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander. Tijdens Thema 1 Onderweg leren we over wat we allemaal tegen kunnen komen als we reizen. Het gaat in groep 5 over de reis van huis naar school. Tijdens Thema 2 Om ons heen hebben we het over verschillen tussen onze eigen woonplaats en die van anderen. In Thema 3 Waterland hebben we het over de strijd tegen het water en over rivieren. Thema 5 heet Over de grens. We leren over het transport van producten; import producten en export producten. De leerlingen krijgen ook een aantal keer topografie als huiswerk mee. We behandelen dit schooljaar de wateren en rivieren, de provincies en enkele grote steden en gebieden van Nederland. Geschiedenis Voor geschiedenis gebruiken we de methode Brandaan. Gedurende Thema 1 leren we over de Tijd van jagers en verzamelaars, vandaar gaan we in Thema 2 door met de Tijd van de Grieken en Romeinen in Nederland. Vervolgens behandelen we de Tijd van Monniken en Ridders in Thema 3. In Thema 4 hebben we het over de Tijd van steden en staten, we hebben het dan vooral over steden in de Middeleeuwen. Tijdens het laatste thema, Thema 5, hebben we het over de Tijd van ontdekkers en hervormers. We hebben het dan over het ontdekken van de werelddelen. Muziek, Dramatische vorming en Beeldende vorming Voor Muziek en Dramatische vorming gebruiken we de methode Moet je doen waar we zo nu en dan lessen uit kiezen. Twee keer per week hebben we een moment ingeroosterd waarin we aan creatieve opdrachten werken. SchoolTV Via het digibord kijken we één keer per week naar Nieuws uit de Natuur. Op dinsdag kijken we naar een speciale aflevering van het Jeugdjournaal dat past bij het onderwerp van de Nieuwsbegrip tekst van die week. Gym We gymmen iedere dinsdagochtend van 9:15 uur tot 10:00 uur en vrijdagochtend van 10:00 uur tot 10:45 uur. De gymlessen worden gegeven door meester Herman Jansen in de grote gymzaal. De gymspullen, bestaande uit een shirt, broek en stevige schoenen, moeten op de gym dagen in een tas mee naar school worden genomen. Mochten de gymkleren vergeten zijn dan gymt de betreffende leerling die dag niet, maar blijf hij/zij op school en werkt, terwijl de klas en juf naar gym zijn, aan zijn/haar weektaak in een andere groep.

8 Huiswerk in Groep 5 Huiswerk Spelling De woordpakketen van spelling krijgen de leerlingen iedere week op papier mee naar huis. Maar het woordpakket kan ook thuis geoefend worden via Iedere week zetten we daar het nieuwe woordpakket klaar. Inlognaam: Voornaam+pionier (bijv. Leoniepionier ) Wachtwoord: Voornaam (bijv. Leonie ) Op vrijdagochtend krijgen de leerlingen een dictee. Huiswerk Rekenen Het is heel belangrijk dat de leerlingen de tafels van 1 tot en met 10 echt goed uit hun hoofd kennen. Gedurende het gehele jaar is het van belang ook thuis regelmatig met de tafels te blijven oefenen. Huiswerk Zaakvakken Elk thema van de zaakvakken duurt drie weken. De laatste week is de herhalingsweek en wordt afgesloten met een toets op vrijdag. De leerlingen krijgen een week voor de toets een samenvatting en een begrippenlijst mee naar huis om te leren. Boekbespreking Twee keer per jaar houden de leerlingen een boekbespreking voor de klas. Na de herfstvakantie beginnen we met de eerste besprekingen. Gedetailleerde informatie hierover krijgt u voor de herfstvakantie. Spreekbeurt Vanaf ongeveer februari houden alle leerlingen één spreekbeurt voor de klas. Het onderwerp van de spreekbeurt mag zelf gekozen worden en moet iets zijn waar de leerling veel kennis over heeft, waar de leerling een expert in is. De spreekbeurt duurt maximaal 10 minuten, exclusief eventuele filmpjes. Gedetailleerde informatie hierover krijgt u in de loop van dit schooljaar.

9 Overig Bezoek aan de Biebbus Een keer in de 4 weken zijn wij aan de beurt om op de dinsdagmiddag een bezoek te brengen aan de biebbus. Het is de bedoeling dat uw kind de bieb-boeken die hij/zij eventueel thuis heeft mee naar school neemt zodat wij die kunnen ruilen. CITO en NSCCT In januari en in juni worden de CITO toetsen afgenomen. In oktober wordt de NSCCT afgenomen, u krijgt hier te zijner tijd nog informatie over. Uitstapjes Hermitage Amsterdam Op woensdag 29 april 2015 brengt groep 5 een bezoek aan de Hermitage in Amsterdam. We gaan er per trein en metro heen. Meer informatie over dit uitstapje krijgt u gedurende dit schooljaar via Basisschoolnet. Schoolreisje Aan het einde van het jaar gaan we op schoolreisje. In de schoolgids is terug te vinden waar we dit jaar naartoe gaan. Erfgoed a la carte / Fluxus Vanuit het cultuurmenu gaat groep 5 dit schooljaar naar: Een russische ontmoeting. De datum staat nog niet vast. Informatie over het uitstapje krijgt u via Basisschoolnet zodra er meer bekend is. Sinterklaas Vanaf groep 5 maken de leerlingen voor 5 december surprises voor elkaar. In de klas maakt elk kind een briefje met daarop de cadeautjes die het graag wil hebben, een paar hobby s en een paar goede en/of minder goede eigenschappen. Na de officiële intocht van Sinterklaas op tv worden alle lootjes in een doos gedaan en trekt elk kind een lootje. Trekt een kind zijn eigen lootje dat mag het een ander lootje pakken. Het lootje gaat mee naar huis. Het is de bedoeling dat het kind voor 5,00 één of meerdere van de cadeautjes van het lijstje koopt. Het cadeau wordt verstopt in een surprise, een verrassingscadeau. Het is leuk om een creatieve surprise te mogen ontvangen. Daarom vragen we op het lijstje ook om hobby s en eigenschappen. Deze informatie op het lijstje kan helpen bij een surprise-idee. Bijvoorbeeld: voor een kind dat van tennis houdt, kun je een tennisracket maken. Voor een kind dat veel rommel maakt, kan een bezem geknutseld worden.

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer

Nadere informatie

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4 Brochure OBS Pieter van Thuyl Groep 3 en 4 Welkomstwoord: In deze brochure kunt u ( bijna ) alles lezen over het geen er speelt in groep 3 en 4 op de Pieter van Thuyl. Contact met ouders: U kunt de leerkrachten

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Rekenen: Methode Pluspunt: In groep 5 onderscheiden we de volgende leerlijnen: - getalbegrip - basisvaardigheden - hoofdrekenen - meten - meetkunde -Getalbegrip: betrekking op

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: van de directie agenda kinderen/ouders - onderwijs MR- nieuws uit de groepen Van de directie Beste ouder(s), De zomervakantie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C Prot.Chr.Daltonschool voor basisonderwijs Booijenverlaat 11 7908 EE Hoogeveen tel.0528-275571 Citroenvlinder 3 7908 XN Hoogeveen tel.0528-234054 e-mail: kofschip@pricoh.nl website : www.kofschip-hoogeveen.nl

Nadere informatie

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel september 02-09-2011 Belangrijke data: 12-09 MR-vergadering (20:00 uur) 20-09 Prinsjesdag 22-09 Sportdag groep 1 t/m

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016

Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016 Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016 Obs De Kraaienboom Kreek 14 1654 JX Benningbroek Telefoon : 0229-591408 E-mail : info@kraaienboom.nl Website : www.kraaienboom.nl Geachte ouders/verzorgers, Voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Informatieblad van Groep 4

Informatieblad van Groep 4 Informatieblad van Groep 4 Uw kind gaat nu al een paar weken naar groep 4. In dit blad kunt u lezen wat we in deze groep doen. Gym Iedere week hebben we twee keer gym, namelijk op maandagmiddag van juf

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep

Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep Schooljaar 2015-2016 Wat doen we op school in groep 7 Geachte ouders. Hierbij treft u een informatieboekje aan met gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in de diverse groepen van

Nadere informatie

TOTAAL. Docentenhandleiding. Basiscursus. Nederlands. voor. anderstaligen. door. drs. Anneke van den Broek

TOTAAL. Docentenhandleiding. Basiscursus. Nederlands. voor. anderstaligen. door. drs. Anneke van den Broek TOTAAL Basiscursus Nederlands voor anderstaligen Docentenhandleiding door drs. Anneke van den Broek Inleiding De opzet, structuur en thema's in Totaal zullen voor docent en cursist voor zich spreken. Deze

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB NIEUWSBRIEF AGENDA Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is weer vol van start gegaan. Een bijzonder schooljaar want als alles gaat zoals gepland is dit schooljaar ons laatste volledige schooljaar in de

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie