N I E U W S B R I E F

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N I E U W S B R I E F"

Transcriptie

1 Nr decemberr 2011 Van het bestuursbureau N I E U W S B R I E F Een nieuw jaar, een fris begin... Het jaar 2011 zit er bijna op. Het was een bijzonder jaar; de schuldencrisis, de financiële markten, Europa, en de bezuinigingen vanuit Den Haag bepaalden het dagelijkse nieuws. We werden er niet vrolijk van en de crisis raakt velen van ons op een of andere wijze. Niettemin hebben wij binnen de Tabijnscholen het afgelopen jaar gewoon gedaan waar we sterk in zijn, namelijk goed onderwijs geven aan onze leerlingen. En binnen het bestuursbureau is (met minder mensen dan voorheen) hard gewerkt om de scholen en het personeel goed en adequaat te ondersteunen en faciliteren. En laten we daarmee vooral doorgaan in Niemand weet wat de toekomst ons gaat brengen, maar het lijkt erop dat de financiële malaise vanuit Den Haag en Europa nog wel even aanhoudt. Laten wij dus vooral onze aandacht richten op zaken die wel goed gaan en daar onze positieve energie uit halen. Een van die positieve punten is dat Tabijn, in tegenstelling tot veel andere schoolbesturen, financieel gezond is. Wij hebben voldoende reserves om de komende schrale jaren goed door te komen en om bezuinigingen op te vangen. Bij ons geen vacaturestop of ontslagprocedures wegens overtolligheid van personeel, zoals je die elders wel steeds vaker ziet. Laten we dit gegeven in deze barre financiële tijden koesteren als iets waardevols. Natuurlijk zijn er ook zorgpunten, zoals de krimp van het leerlingenaantal op veel Tabijnscholen, maar deze kunnen we met de beschikbare financiële middelen opvangen. Laten we daarom positief en met vertrouwen in onze eigen kracht het nieuwe jaar ingaan. Ik dank alle medewerkers van Tabijn hartelijk voor hun inzet het afgelopen jaar en wens eenieder een heel voorspoedig en gezond 2012 toe! Jonne Gaemers, CVB Nieuws van onze scholen Aanmelden ABP-spreekuur Op 15 februari 2012 organiseert het ABP op het onderwijsbureau weer een spreekuur voor iedereen die vragen over zijn/haar pensioen heeft. In een persoonlijk gesprek geeft de adviseur van ABP antwoord op al uw vragen. Uiteraard zijn de gesprekken vrijblijvend. U kunt zich aanmelden via de Tabijnsite ABP klantsupport. Spaarloonrekening Feest op de J.D. van Arkelschool De overheid zet per 1 januari 2012 de spaarloonregeling stop. Dit betekent dat u vanaf dit moment geen geld meer kunt inleggen op uw bestaande spaarloonrekening. Daarnaast heeft de overheid besloten dat vanaf 1 januari 2012 niet alleen het vrij opneembare spaarloontegoed maar ook het geblokkeerde tegoed vrij opgenomen kan worden. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de ING-bank Woensdag 16 november jl. was er een feestdag op de J.D. van Arkelschool. Drie leerkrachten, Beppie Buter, Peter Visser en Nel de Geus, waren 25 jaar werkzaam in het onderwijs en vierden hun jubileum. Onderwijsassistent Klaas Witteveen trad vervroegd uit en nam afscheid van kinderen, leerkrachten en ouders. In de zaal werd de dag feestelijk geopend met een toespraak, cadeautjes en een feestlied. De kinderen genoten van de spelletjes, de traktaties en van het optreden van goochelaar Aarnoud Agricola. Aan het eind van de ochtend kregen alle kinderen een cadeautje en na schooltijd konden de ouders de jubilarissen feliciteren en konden ze afscheid nemen van meester Klaas. De dag werd afgesloten met een feestelijk buffet bij het Chinees restaurant. Volgens goede gewoonte werden de feestvarkens door het team uitgebreid toegezongen. We bedanken Klaas voor zijn inzet op onze school en wensen hem en zijn vrouw een goede toekomst. We zullen hem missen! We hopen dat de drie jubilarissen nog lang met plezier in het onderwijs zullen werken. Tabijn - postbus 280, 1960 AG Heemskerk -

2 blz. 2 Alice van der Houwen neemt afscheid van de Augustinusschool Vlak voor de kerstvakantie neemt juf Alice van der Houwen afscheid van de Augustinusschool. In de 42 jaar met een kleine pauze toen haar kinderen klein waren- die zij in het onderwijs zit, heeft zij aan heel veel leerlingen en op veel verschillende scholen les gegeven. Het vele invalwerk gaf haar wel eens het gevoel om nergens echt bij te horen. Via een buurvrouw hoorde ze van de vacature op de Augustinusschool en inmiddels werkt ze er alweer 12 jaar. Kinderen van alle leeftijden hebben van haar les gehad. Als het leukst heeft Alice altijd groep 3 ervaren. De kinderen maken dan een enorme ontwikkeling door, ze leren lezen en er gaat letterlijk een hele wereld voor ze open. En dat is prachtig om mee te mogen maken, vindt ze. Leerlingen zijn in de loop der jaren wijzer geworden, ze weten veel meer. Misschien komt dat doordat kinderen meer TV kijken en daarbij veel oppikken. En toch ziet Alice, ondanks de veranderende omstandigheden, geen essentiële verschuiving in de manier waarop kinderen zich gedragen en zich ontwikkelen. Alice kijkt terug op een goede tijd en hele leuke collega s. Op haar laatste werkdag 20 december waren er s middags spelletjes voor de leerlingen en het laatste half uur waren ook de ouders welkom om haar de hand te schudden. Na de kerstviering op 22 december vindt het afscheid van de collega s plaats. Maar hoe en wat dat is nog een verrassing! Opleiding en scholing/personeelszaken Werkdruk te lijf! In twee opeenvolgende personeelstevredenheidsonderzoeken heeft het team van de Bosschool aangegeven geen last van werkdruk te hebben. Een bijzondere uitkomst! De redactie ging op zoek naar het geheim van de Bosschool en sprak met twee teamleden, Michiel Peper en Ton Zwanink. In het gesprek blijkt al snel, dat er natuurlijk geen hapklare oplossingen voor werkdruk zijn. Michiel en Ton benadrukken beiden dat ze evenveel werk hebben als anderen. Ook op de Bosschool zijn de klassen vol en zijn er leerlingen met gedrags- en cognitieve problemen. Ton geeft aan dat hij bijvoorbeeld in zijn klas rekenen op zeven niveaus aanbiedt. Waar zit het hem dan wél in? Al pratende komen er een paar belangrijke kenmerken van de school naar boven. Teamkenmerken De Bosschool let er al jarenlang op dat de mensen die het team komen versterken bij elkaar passen. Elke school heeft immers haar eigen cultuur. Werken met gelijkgestemden bevordert de teamspirit en de productiviteit. Alle teamleden kunnen op ondersteuning van de directie en de collega s rekenen. Er is wederzijds vertrouwen en respect. Men heeft interesse voor elkaar en het team gaat ook regelmatig met elkaar uit eten Ton Zwanink en Michiel Peper van de Bosschool Medewerke rs hebben aa ngegeven da werkdruk op t de de gemeen hoog Tabijnscholen over het alis. Een begi n jaar ingestel de werkgroep vorig schoolheeft de ho werkdruk va ge n verschillen de kanten be en haar aa licht nbevelingen aan het Col van Bestuur lege gedaan. De aanbevelinge zijn duidelijk n en praktisch uitvoerbaar. variëren in op Ze zet van aanp ak op indivi eel niveau to dut aanpak op team- en leer genniveau. linin deze en volgende ni brieven kom euwsen collega s aan het woo graag met de rd die hele organisa ti hoe zij de w erkdruk aang e willen delen epakt hebben wat hun erva en ringen zijn. of een biertje pakken. Ton benadrukt dat dit niet betekent dat er nooit meningsverschillen zijn. Die zijn er natuurlijk wel, maar ze worden op een professionele manier aangepakt. Mogelijkerwijs heeft ook een gezond evenwicht tussen nieuwe en ervaren leerkrachten invloed op de werkbeleving, denkt Michiel. Op de Bosschool werken, in vergelijking met andere scholen, verhoudingsgewijs veel mannen. Ook dat zou een gunstige invloed op de werksfeer en druk kunnen hebben. Vertrouwen Eén ding staat echter als een paal boven water: de directie van de Bosschool geeft de teamleden vertrouwen en vrijheid. Dit geeft iedereen ruimte om flexibel met de eigen (werk)tijd om te gaan. De deuren van de klaslokalen en de directiekamer staan nagenoeg altijd

3 blz. 3 open, je kan zo bij elkaar binnenlopen. Wat dan ook regelmatig gebeurt Vertrouwen en respect strekken zich ook verder uit richting de ouders. Ouders, leerlingen en leerkrachten vormen als het ware een evenwichtige driehoek. Mede door de openheid heerst er geen klaagcultuur op de school. Ton en Michiel zouden het team als eigenzinnig, eigenwijs en mondig willen omschrijven. Iedereen heeft een mening, maar er is geen wandelgangencircuit. De teamleden weten wie de ander is en er is begrip voor elkaar. Een aantal speciale studiedagen heeft dit gevoel versterkt. Een topdown-aansturing vanuit de directie achten ze kansloos op de Bosschool. Alle veranderingen komen als het ware vanuit het team. Maar daardoor voelen de teamleden zich wel eigenaar van de school! En dit zou wederom kunnen verklaren waarom er, ondanks het vele werk, geen werkdruk wordt ervaren Goed organiseren! Eindelijk komen we toch bij een paar concrete punten: Zowel Michiel als Ton vinden het belangrijk om efficiënt te werken en de tijd goed te benutten. Als zaken goed georganiseerd zijn geeft dit de vrijheid om binnen een bepaalde context flexibel te zijn en ergens ad hoc op in te kunnen springen. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld de lesvoorbereiding klaar moet zijn. Als je s middags wilt knutselen en je moet nog het materiaal bij elkaar zoeken levert dit stress op en is er geen tijd om bijvoorbeeld een ouder te woord te staan. Alle teamleden opereren binnen een duidelijk en vast stramien met ruimte voor eigen inbreng. Je moet je realiseren dat je nooit klaar bent, te perfectionistisch zijn helpt niet, meent Michiel. Ervaren werkdruk komt misschien door regelgeving en strak (taak)beleid; vertrouwen en respect zijn beter! In een dergelijke omgeving krijgen mensen die de kantjes ervan aflopen geen kans. Beide Bosschoolleerkrachten bevestigen dat er voor een leerkracht naast het lesgeven veel is bijgekomen. Het zal ook niet meer weggaan en daarom is het belangrijk om je werkzaamheden op een leuke manier te organiseren. Een goede voorbereiding is het halve werk. Je moet tenslotte lol hebben in je werk! De Bosschool heeft gekozen om met vakleerkrachten te werken voor gymnastiek, muziek en creatieve activiteiten. Uiteraard speelt de eigen levensgrondhouding van iedereen wel een belangrijke rol over hoe men dingen ervaart, maar alle teamleden zijn ervan overtuigd dat er praktisch overal oplossingen voor zijn. Zaken worden altijd met z n allen opgepakt. Communicatie Ton en Michiel denken dat met name in de vergaderingen veel winst valt te behalen. Meestal wordt er veel te veel besproken en iedereen moet zijn zegje kunnen doen. Op de Bosschool wordt weinig maar effectief vergaderd. Dit vergt echter een strakke leiding door de voorzitter. Ook naar de ouders toe wordt tijdig en duidelijk gecommuniceerd. Dit kan namelijk een hoop tijd achteraf schelen. Ook belangrijk, vindt Ton, op de Bosschool communiceren we met open vizier. Je weet wat je aan elkaar hebt en dat houdt je werkomgeving plezierig. En daarmee heb je minder werkdruk Conclusie van de redactie: Een kant-en-klaar recept hebben ze niet op de Bosschool, maar met de juiste randvoorwaarden voor een prettig werkklimaat, het vermogen tot zelfreflectie en de durf om dingen anders aan te pakken kom je een heel eind! Actie Krukken voor de kleutergroep Regelmatig krijgen wij vragen van leerkrachten in met name de kleutergroepen die last hebben van lichamelijke klachten,bijvoorbeeld aan rug, heup en knieën. Deze leerkrachten hebben veel baat bij een aangepaste kruk die ze tijdens het werken in de groep kunnen gebruiken. Door het gebruik van een kruk hoeft er minder gebukt en gehurkt te worden. Om te voorkomen dat er meer leerkrachten deze klachten krijgen, hebben we geïnventariseerd in welke kleutergroepen nog geen kruk aanwezig is. Deze kleutergroepen worden binnenkort ook voorzien van een kruk. In de kleutergroepen van Kornak zijn als pilot verschillende krukken uitgeprobeerd. De kruk die unaniem als beste uit de bus kwam wordt besteld voor alle kleutergroepen. Ook de jaaropgaaf digitaal Sinds enige tijd kunt u uw salrisstrookje online raadplegen. Nooit meer opruimen of zoeken of bellen als het strookje kwijt is Ook uw jaaropgaaf ontvangt u op deze manier en hiervoor gelden natuurlijk dezelfde voordelen. Mocht u hebben aangegeven dat u uw salarisspecificatie op papier wilt ontvangen en u wilt dit veranderen, dan belt u eenvoudig met de salarisadministratie. Ook als u de brief met uw inloggegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met de salarisadministratie. Zij helpen u graag verder. Personeelsleden in dienst gekomen na 1 april 2011 en de oproepkrachten ontvangen begin 2012 een brief met hun inloggegevens. Ook zij kunnen dan hun salarisspecificaties digitaal ontvangen. Geboren Djurre, zoon van Irma Jacet (Kornak) Sam, zoon van Chantal Huibers (Prinsenhof 1) Madhya, dochter van Thea Smakman (invalpool) Danni, dochter van Ilona Hofland (Het Baken) Zoë, dochter van Annelis Groen (Binnenmeer) Mika, zoon van Marieke Kuilman (Kornak) Van harte gefeliciteerd! De nieuwe ouders krijgen een mooie teddybeer cadeau.

4 blz. 4 Bijeenkomst voor interne contactpersonen Op 9 november jl. vond op het bestuursbureau de bijeenkomst voor Interne Contactpersonen (ICP) plaats. Er waren 19 contactpersonen aanwezig. De bijeenkomst werd geleid door de twee externe vertrouwenspersonen van Tabijn, t.w. Yvonne Grapendaal en Petra Vervoort. Yvonne en Petra gaven een toelichting op de taken en wettelijke verplichtingen van de ICP. Ook waren er enkele vragen, zoals in welke gevallen moet een bewijs van goed gedrag worden aangevraagd. Het CvB komt hierover nog met een voorstel. Na de bijeenkomst bleek dat verschillende begrippen, zoals vertrouwenspersonen en ICP in Tabijn-notities door elkaar gebruikt worden. De klachtenregeling en de klokkenluidersregeling zullen hierop gescreend worden. Medezeggenschap Van de Personeelsraad De personeelsraad is op 22 november bij elkaar geweest en kan terugkijken op een geslaagde middag. Naast de gebruikelijke huishoudelijke mededelingen vanuit de werkgroep en van Jonne Gaemers (CvB) heeft de nadruk met name gelegen op twee presentaties: verlaging van de werkdruk en het mobiliteitsbeleid in de praktijk. Hans Groot van de werkgroep werkdruk legde uit hoe de groep haar opdracht heeft opgepakt en hoe ze tot een aantal aanbevelingen is gekomen. Deze aanbevelingen zijn terug te lezen in het plan van aanpak dat op bestuursniveau is gemaakt. Dit plan is inzetbaar in de periode De directeuren hebben al kennis kunnen maken met één van de aanbevelingen, de cursus hartcoherentie. Vervolgens laat Janny Visser zien hoe men op de J.D. van Arkelschool de i.v.m. krimp (verplichte) mobiliteit heeft gerealiseerd. Elke stap is zorgvuldig en altijd in overleg met het team en de betrokkenen gezet. Vertrouwen, openheid, eerlijkheid, veiligheid en de mogelijkheid om het eigen verhaal (nog een keer) te vertellen waren de ingrediënten die er voor zorgden dat de aanpak van de verplichte mobiliteit voor iedereen duidelijk en voorspelbaar was. De sector HRM en de personeelsfunctionarissen waren bij het hele proces nauw betrokken. Waar onvrijwillige mobiliteit in eerste instantie een verhaal met alleen maar verliezers lijkt, heeft de Van Arkelschool door de uiterst zorgvuldige manier van werken kunnen voorkomen dat er slachtoffers zijn gevallen. Wilt u meer weten over deze onderwerpen, dan kunt u met uw vragen terecht bij het PR-lid van uw eigen school. Deze heeft ook de notulen van de bijeenkomst. De eerstvolgende bijeenkomst van de personeelsraad vindt plaats op 13 maart 2012 en duurt de hele dag. Het programma voor deze dag volgt z.s.m. Kalender 11 januari Leergang bewegingsonderwijs blok 3 16 januari - MD-traject voor directeuren 17 januari - Bijeenkomst voor intern begeleiders 17 januari - Leergang bewegingsonderwijs blok 3 18 januari - Leergang bewegingsonderwijs blok 1 19 januari - GMR 24 januari - Netwerk voor adjunct-directeuren 30 januari - MD-traject voor directeuren 02 februari - Leergang bewegingsonderwijs blok 3 07 februari - Leergang bewegingsonderwijs blok 3 10 februari - Bijeenkomst voor ICT-coördinatoren 13 februari - Directeurenberaad 14 februari - Mentorentraining (nieuwe groep) 14 februari - Leergang bewegingsonderwijs blok 3 Prettige kerstdagen en een bruisend 2012!

5 blz. 5 Lesidee Paulien Hakkert is techniekcoördinator op de Paulusschool. Ze weet dat collega s weleens verlegen zitten om een leuke techniekles. Daarom heeft ze bedacht om haar lesideeën met al haar Tabijncollega s te delen. Heeft u vragen of kan Paulien ergens anders mee helpen, neem dan contact met haar op via Winter...koud voor mens en vogel!! Kou, vorst, wie weet wel sneeuw,. kortom misschien wel tijd om aan de vogeltjes in de tuin te denken! Wat geeft ze meer bescherming en plezier dan een lekker vogel- of voederhuisje. Nodig: 20 latjes KAPLA potlood en gum tekenpapier evt. boeken van KAPLA Wat is de opdracht? Stap 1: Laat eerst twee kinderen een vogel- of voederhuisje van 20 latjes bouwen. Na het bouwen bekijkt de leerkracht samen met dit tweetal het bouwsel en let daarbij op stevigheid en constructie: waarom heb je het zo gebouwd? voor welke vogels is het geschikt? van welke constructie is er gebruik gemaakt (bijv. een driehoek)? is het huisje stevig? waarom vind je dat? Leg eens uit zo niet, pas de constructie aan Stap 2: Laat dit eerste tweetal nu een bouwtekening van het huisje maken. Om duidelijk te maken wat een bouwtekening is, kun je eerst met de hele klas bouwtekeningen bekijken. Bij de KAPLA zijn boeken waarin bouwtekeningen staan, via internet zijn veel bouwtekeningen op te roepen. Helemaal mooi is natuurlijk een bezoekje van of aan een architect. Stap 3: Bouwtekening met 2 andere kinderen bespreken. Als het eerste tweetal van hun bouwsel een bouwtekening heeft gemaakt, gaat de bouwtekening naar een nieuw tweetal. Dit nieuwe tweetal probeert het vogel- of voederhuisje na te bouwen door gebruik te maken van deze bouwtekening. Als het bouwsel klaar is, is er een gesprekje met het eerste tweetal over het resultaat en volgen er eventueel aanpassingen. Stap 4: Nu kan het nieuwe tweetal hun eigen bouwsel ontwerpen van de 20 latjes. Zij gaan van hun ontwerp ook weer een bouwtekening maken, die zij daarna doorgeven aan een volgend tweetal. Het wordt een soort doorgeefsysteem : bouwen bespreken een bouwtekening maken bouwen bespreken enz. Zo kan dit doorgaan tot de hele klas is geweest. Aan het eind van dit bouwproject heb je een boek met ontwerpen van voeder- of vogelhuisjes in de vorm van bouwtekeningen. Het mooiste is het natuurlijk als er van elk ontwerp ook nog een foto is gemaakt. Je kunt daarnaast ook denken aan een link met andere vakken: Rekenen wat zijn de maten van het huisje (op schaal - in werkelijkheid)? oppervlakte en omtrek bouw een echte voedertafel voor buiten de klas: wat zijn de afmetingen? welke afstanden leggen trekvogels af? turven: hoeveel vogels zie je van welke soort? Maak er een grafiek van. Biologie om welke vogels gaat het in de winter? hoe blijven vogels warm in de winter? welk voedsel.welke snavel? standvogels of trekvogels? Aardrijkskunde trekvogels: waar gaan ze naartoe? kaartkennis: over welke landen, zeeën en werelddelen trekken ze? klimaten vergelijken Behalve van een voederhuisje houden vogels ook van pinda s! Jammie!! Maak je eigen voederpotje met pinda s voor de vogeltjes. Wat heb je nodig: 2 gelijke dekseltjes Stukje vierkante gaas, afmeting +/- 30 x 20 cm (b x h) Stukje niet te dik ijzerdraad van ongeveer 40 cm Priem of hamer en dikke spijker 2 kleine stokjes Ongepelde pinda s 1 Aan het werk Maak met een priem (of met de hamer en de spijker) een gaatje in het midden van beide dekseltjes. Vorm van het gaas een mooie koker die in het dekseltjes past en sluit het gaas aan de zijkant op de goede maat. De dekseltjes bepalen de breedtemaat van de koker. Sluiten doe je door de kleine uitsteekseltjes die je overhoudt na het afknippen van het gaas om te buigen en vast te haken. Nu zet je de gesloten koker van gaas tussen de dekseltjes. Je pakt het ijzerdraadje en maakt aan het ene uiteinde daarvan het stokje vast door het ijzerdraad er gewoon een paar keer omheen te rollen. Nu steek je het ijzerdraadje met de andere kant door het gaatje midden in het deksel en duw je het draad door de koker en aan de bovenkant steek je het ijzerdraad weer door het andere deksel naar buiten. Haal het bovenste deksel nog een beetje los en vul de koker met ongepelde pinda s. Doe het deksel er weer goed op. Nu draai je om het andere kleine stokje het ijzerdraad dat aan de bovenkant uitsteekt en trek het strak. Het bovenste deksel zit nu ook goed vast. Je voederpotje is klaar en je kunt hem steeds weer bijvullen door het bovenste deksel een beetje los te halen of of (zie nieuws uit de natuur: knutsels) of (educatie, lesmateriaal, vogels voeren onderbouw) Reageren?

Invallen interessanter dan een vaste baan? 5 collega s geven hun mening. Werkconferenties voor de fusie Laat je stem horen!

Invallen interessanter dan een vaste baan? 5 collega s geven hun mening. Werkconferenties voor de fusie Laat je stem horen! PERSONEELSBLAD VAN STICHTING DE LA SALLE JULI 2014 NUMMER 22 Werkconferenties voor de fusie Laat je stem horen! Invallen interessanter dan een vaste baan? 5 collega s geven hun mening Klaar voor de toekomst

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

"Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. "Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd." Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) Ralph

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 4 JUNI 2013 2 DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie onderwijs dat werkt Inhoud Voorwoord 5 Praktijk. Hoezo? 6 De praktijk aan het woord 9 Zes casussen

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007 Langedijk Consult Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, Ik kwam naar de cursus met het idee om meer te leren doen in minder tijd. Nu, ongeveer een jaar later, realiseer ik mij dat ik

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN

PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: Overlijden van een leerling 4 Hoofdstuk 2: Overlijden van een leerkracht 6 Hoofdstuk 3: Overlijden van een ouder, broer of zus van een leerling

Nadere informatie