N I E U W S B R I E F

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N I E U W S B R I E F"

Transcriptie

1 Nr decemberr 2011 Van het bestuursbureau N I E U W S B R I E F Een nieuw jaar, een fris begin... Het jaar 2011 zit er bijna op. Het was een bijzonder jaar; de schuldencrisis, de financiële markten, Europa, en de bezuinigingen vanuit Den Haag bepaalden het dagelijkse nieuws. We werden er niet vrolijk van en de crisis raakt velen van ons op een of andere wijze. Niettemin hebben wij binnen de Tabijnscholen het afgelopen jaar gewoon gedaan waar we sterk in zijn, namelijk goed onderwijs geven aan onze leerlingen. En binnen het bestuursbureau is (met minder mensen dan voorheen) hard gewerkt om de scholen en het personeel goed en adequaat te ondersteunen en faciliteren. En laten we daarmee vooral doorgaan in Niemand weet wat de toekomst ons gaat brengen, maar het lijkt erop dat de financiële malaise vanuit Den Haag en Europa nog wel even aanhoudt. Laten wij dus vooral onze aandacht richten op zaken die wel goed gaan en daar onze positieve energie uit halen. Een van die positieve punten is dat Tabijn, in tegenstelling tot veel andere schoolbesturen, financieel gezond is. Wij hebben voldoende reserves om de komende schrale jaren goed door te komen en om bezuinigingen op te vangen. Bij ons geen vacaturestop of ontslagprocedures wegens overtolligheid van personeel, zoals je die elders wel steeds vaker ziet. Laten we dit gegeven in deze barre financiële tijden koesteren als iets waardevols. Natuurlijk zijn er ook zorgpunten, zoals de krimp van het leerlingenaantal op veel Tabijnscholen, maar deze kunnen we met de beschikbare financiële middelen opvangen. Laten we daarom positief en met vertrouwen in onze eigen kracht het nieuwe jaar ingaan. Ik dank alle medewerkers van Tabijn hartelijk voor hun inzet het afgelopen jaar en wens eenieder een heel voorspoedig en gezond 2012 toe! Jonne Gaemers, CVB Nieuws van onze scholen Aanmelden ABP-spreekuur Op 15 februari 2012 organiseert het ABP op het onderwijsbureau weer een spreekuur voor iedereen die vragen over zijn/haar pensioen heeft. In een persoonlijk gesprek geeft de adviseur van ABP antwoord op al uw vragen. Uiteraard zijn de gesprekken vrijblijvend. U kunt zich aanmelden via de Tabijnsite ABP klantsupport. Spaarloonrekening Feest op de J.D. van Arkelschool De overheid zet per 1 januari 2012 de spaarloonregeling stop. Dit betekent dat u vanaf dit moment geen geld meer kunt inleggen op uw bestaande spaarloonrekening. Daarnaast heeft de overheid besloten dat vanaf 1 januari 2012 niet alleen het vrij opneembare spaarloontegoed maar ook het geblokkeerde tegoed vrij opgenomen kan worden. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de ING-bank Woensdag 16 november jl. was er een feestdag op de J.D. van Arkelschool. Drie leerkrachten, Beppie Buter, Peter Visser en Nel de Geus, waren 25 jaar werkzaam in het onderwijs en vierden hun jubileum. Onderwijsassistent Klaas Witteveen trad vervroegd uit en nam afscheid van kinderen, leerkrachten en ouders. In de zaal werd de dag feestelijk geopend met een toespraak, cadeautjes en een feestlied. De kinderen genoten van de spelletjes, de traktaties en van het optreden van goochelaar Aarnoud Agricola. Aan het eind van de ochtend kregen alle kinderen een cadeautje en na schooltijd konden de ouders de jubilarissen feliciteren en konden ze afscheid nemen van meester Klaas. De dag werd afgesloten met een feestelijk buffet bij het Chinees restaurant. Volgens goede gewoonte werden de feestvarkens door het team uitgebreid toegezongen. We bedanken Klaas voor zijn inzet op onze school en wensen hem en zijn vrouw een goede toekomst. We zullen hem missen! We hopen dat de drie jubilarissen nog lang met plezier in het onderwijs zullen werken. Tabijn - postbus 280, 1960 AG Heemskerk -

2 blz. 2 Alice van der Houwen neemt afscheid van de Augustinusschool Vlak voor de kerstvakantie neemt juf Alice van der Houwen afscheid van de Augustinusschool. In de 42 jaar met een kleine pauze toen haar kinderen klein waren- die zij in het onderwijs zit, heeft zij aan heel veel leerlingen en op veel verschillende scholen les gegeven. Het vele invalwerk gaf haar wel eens het gevoel om nergens echt bij te horen. Via een buurvrouw hoorde ze van de vacature op de Augustinusschool en inmiddels werkt ze er alweer 12 jaar. Kinderen van alle leeftijden hebben van haar les gehad. Als het leukst heeft Alice altijd groep 3 ervaren. De kinderen maken dan een enorme ontwikkeling door, ze leren lezen en er gaat letterlijk een hele wereld voor ze open. En dat is prachtig om mee te mogen maken, vindt ze. Leerlingen zijn in de loop der jaren wijzer geworden, ze weten veel meer. Misschien komt dat doordat kinderen meer TV kijken en daarbij veel oppikken. En toch ziet Alice, ondanks de veranderende omstandigheden, geen essentiële verschuiving in de manier waarop kinderen zich gedragen en zich ontwikkelen. Alice kijkt terug op een goede tijd en hele leuke collega s. Op haar laatste werkdag 20 december waren er s middags spelletjes voor de leerlingen en het laatste half uur waren ook de ouders welkom om haar de hand te schudden. Na de kerstviering op 22 december vindt het afscheid van de collega s plaats. Maar hoe en wat dat is nog een verrassing! Opleiding en scholing/personeelszaken Werkdruk te lijf! In twee opeenvolgende personeelstevredenheidsonderzoeken heeft het team van de Bosschool aangegeven geen last van werkdruk te hebben. Een bijzondere uitkomst! De redactie ging op zoek naar het geheim van de Bosschool en sprak met twee teamleden, Michiel Peper en Ton Zwanink. In het gesprek blijkt al snel, dat er natuurlijk geen hapklare oplossingen voor werkdruk zijn. Michiel en Ton benadrukken beiden dat ze evenveel werk hebben als anderen. Ook op de Bosschool zijn de klassen vol en zijn er leerlingen met gedrags- en cognitieve problemen. Ton geeft aan dat hij bijvoorbeeld in zijn klas rekenen op zeven niveaus aanbiedt. Waar zit het hem dan wél in? Al pratende komen er een paar belangrijke kenmerken van de school naar boven. Teamkenmerken De Bosschool let er al jarenlang op dat de mensen die het team komen versterken bij elkaar passen. Elke school heeft immers haar eigen cultuur. Werken met gelijkgestemden bevordert de teamspirit en de productiviteit. Alle teamleden kunnen op ondersteuning van de directie en de collega s rekenen. Er is wederzijds vertrouwen en respect. Men heeft interesse voor elkaar en het team gaat ook regelmatig met elkaar uit eten Ton Zwanink en Michiel Peper van de Bosschool Medewerke rs hebben aa ngegeven da werkdruk op t de de gemeen hoog Tabijnscholen over het alis. Een begi n jaar ingestel de werkgroep vorig schoolheeft de ho werkdruk va ge n verschillen de kanten be en haar aa licht nbevelingen aan het Col van Bestuur lege gedaan. De aanbevelinge zijn duidelijk n en praktisch uitvoerbaar. variëren in op Ze zet van aanp ak op indivi eel niveau to dut aanpak op team- en leer genniveau. linin deze en volgende ni brieven kom euwsen collega s aan het woo graag met de rd die hele organisa ti hoe zij de w erkdruk aang e willen delen epakt hebben wat hun erva en ringen zijn. of een biertje pakken. Ton benadrukt dat dit niet betekent dat er nooit meningsverschillen zijn. Die zijn er natuurlijk wel, maar ze worden op een professionele manier aangepakt. Mogelijkerwijs heeft ook een gezond evenwicht tussen nieuwe en ervaren leerkrachten invloed op de werkbeleving, denkt Michiel. Op de Bosschool werken, in vergelijking met andere scholen, verhoudingsgewijs veel mannen. Ook dat zou een gunstige invloed op de werksfeer en druk kunnen hebben. Vertrouwen Eén ding staat echter als een paal boven water: de directie van de Bosschool geeft de teamleden vertrouwen en vrijheid. Dit geeft iedereen ruimte om flexibel met de eigen (werk)tijd om te gaan. De deuren van de klaslokalen en de directiekamer staan nagenoeg altijd

3 blz. 3 open, je kan zo bij elkaar binnenlopen. Wat dan ook regelmatig gebeurt Vertrouwen en respect strekken zich ook verder uit richting de ouders. Ouders, leerlingen en leerkrachten vormen als het ware een evenwichtige driehoek. Mede door de openheid heerst er geen klaagcultuur op de school. Ton en Michiel zouden het team als eigenzinnig, eigenwijs en mondig willen omschrijven. Iedereen heeft een mening, maar er is geen wandelgangencircuit. De teamleden weten wie de ander is en er is begrip voor elkaar. Een aantal speciale studiedagen heeft dit gevoel versterkt. Een topdown-aansturing vanuit de directie achten ze kansloos op de Bosschool. Alle veranderingen komen als het ware vanuit het team. Maar daardoor voelen de teamleden zich wel eigenaar van de school! En dit zou wederom kunnen verklaren waarom er, ondanks het vele werk, geen werkdruk wordt ervaren Goed organiseren! Eindelijk komen we toch bij een paar concrete punten: Zowel Michiel als Ton vinden het belangrijk om efficiënt te werken en de tijd goed te benutten. Als zaken goed georganiseerd zijn geeft dit de vrijheid om binnen een bepaalde context flexibel te zijn en ergens ad hoc op in te kunnen springen. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld de lesvoorbereiding klaar moet zijn. Als je s middags wilt knutselen en je moet nog het materiaal bij elkaar zoeken levert dit stress op en is er geen tijd om bijvoorbeeld een ouder te woord te staan. Alle teamleden opereren binnen een duidelijk en vast stramien met ruimte voor eigen inbreng. Je moet je realiseren dat je nooit klaar bent, te perfectionistisch zijn helpt niet, meent Michiel. Ervaren werkdruk komt misschien door regelgeving en strak (taak)beleid; vertrouwen en respect zijn beter! In een dergelijke omgeving krijgen mensen die de kantjes ervan aflopen geen kans. Beide Bosschoolleerkrachten bevestigen dat er voor een leerkracht naast het lesgeven veel is bijgekomen. Het zal ook niet meer weggaan en daarom is het belangrijk om je werkzaamheden op een leuke manier te organiseren. Een goede voorbereiding is het halve werk. Je moet tenslotte lol hebben in je werk! De Bosschool heeft gekozen om met vakleerkrachten te werken voor gymnastiek, muziek en creatieve activiteiten. Uiteraard speelt de eigen levensgrondhouding van iedereen wel een belangrijke rol over hoe men dingen ervaart, maar alle teamleden zijn ervan overtuigd dat er praktisch overal oplossingen voor zijn. Zaken worden altijd met z n allen opgepakt. Communicatie Ton en Michiel denken dat met name in de vergaderingen veel winst valt te behalen. Meestal wordt er veel te veel besproken en iedereen moet zijn zegje kunnen doen. Op de Bosschool wordt weinig maar effectief vergaderd. Dit vergt echter een strakke leiding door de voorzitter. Ook naar de ouders toe wordt tijdig en duidelijk gecommuniceerd. Dit kan namelijk een hoop tijd achteraf schelen. Ook belangrijk, vindt Ton, op de Bosschool communiceren we met open vizier. Je weet wat je aan elkaar hebt en dat houdt je werkomgeving plezierig. En daarmee heb je minder werkdruk Conclusie van de redactie: Een kant-en-klaar recept hebben ze niet op de Bosschool, maar met de juiste randvoorwaarden voor een prettig werkklimaat, het vermogen tot zelfreflectie en de durf om dingen anders aan te pakken kom je een heel eind! Actie Krukken voor de kleutergroep Regelmatig krijgen wij vragen van leerkrachten in met name de kleutergroepen die last hebben van lichamelijke klachten,bijvoorbeeld aan rug, heup en knieën. Deze leerkrachten hebben veel baat bij een aangepaste kruk die ze tijdens het werken in de groep kunnen gebruiken. Door het gebruik van een kruk hoeft er minder gebukt en gehurkt te worden. Om te voorkomen dat er meer leerkrachten deze klachten krijgen, hebben we geïnventariseerd in welke kleutergroepen nog geen kruk aanwezig is. Deze kleutergroepen worden binnenkort ook voorzien van een kruk. In de kleutergroepen van Kornak zijn als pilot verschillende krukken uitgeprobeerd. De kruk die unaniem als beste uit de bus kwam wordt besteld voor alle kleutergroepen. Ook de jaaropgaaf digitaal Sinds enige tijd kunt u uw salrisstrookje online raadplegen. Nooit meer opruimen of zoeken of bellen als het strookje kwijt is Ook uw jaaropgaaf ontvangt u op deze manier en hiervoor gelden natuurlijk dezelfde voordelen. Mocht u hebben aangegeven dat u uw salarisspecificatie op papier wilt ontvangen en u wilt dit veranderen, dan belt u eenvoudig met de salarisadministratie. Ook als u de brief met uw inloggegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met de salarisadministratie. Zij helpen u graag verder. Personeelsleden in dienst gekomen na 1 april 2011 en de oproepkrachten ontvangen begin 2012 een brief met hun inloggegevens. Ook zij kunnen dan hun salarisspecificaties digitaal ontvangen. Geboren Djurre, zoon van Irma Jacet (Kornak) Sam, zoon van Chantal Huibers (Prinsenhof 1) Madhya, dochter van Thea Smakman (invalpool) Danni, dochter van Ilona Hofland (Het Baken) Zoë, dochter van Annelis Groen (Binnenmeer) Mika, zoon van Marieke Kuilman (Kornak) Van harte gefeliciteerd! De nieuwe ouders krijgen een mooie teddybeer cadeau.

4 blz. 4 Bijeenkomst voor interne contactpersonen Op 9 november jl. vond op het bestuursbureau de bijeenkomst voor Interne Contactpersonen (ICP) plaats. Er waren 19 contactpersonen aanwezig. De bijeenkomst werd geleid door de twee externe vertrouwenspersonen van Tabijn, t.w. Yvonne Grapendaal en Petra Vervoort. Yvonne en Petra gaven een toelichting op de taken en wettelijke verplichtingen van de ICP. Ook waren er enkele vragen, zoals in welke gevallen moet een bewijs van goed gedrag worden aangevraagd. Het CvB komt hierover nog met een voorstel. Na de bijeenkomst bleek dat verschillende begrippen, zoals vertrouwenspersonen en ICP in Tabijn-notities door elkaar gebruikt worden. De klachtenregeling en de klokkenluidersregeling zullen hierop gescreend worden. Medezeggenschap Van de Personeelsraad De personeelsraad is op 22 november bij elkaar geweest en kan terugkijken op een geslaagde middag. Naast de gebruikelijke huishoudelijke mededelingen vanuit de werkgroep en van Jonne Gaemers (CvB) heeft de nadruk met name gelegen op twee presentaties: verlaging van de werkdruk en het mobiliteitsbeleid in de praktijk. Hans Groot van de werkgroep werkdruk legde uit hoe de groep haar opdracht heeft opgepakt en hoe ze tot een aantal aanbevelingen is gekomen. Deze aanbevelingen zijn terug te lezen in het plan van aanpak dat op bestuursniveau is gemaakt. Dit plan is inzetbaar in de periode De directeuren hebben al kennis kunnen maken met één van de aanbevelingen, de cursus hartcoherentie. Vervolgens laat Janny Visser zien hoe men op de J.D. van Arkelschool de i.v.m. krimp (verplichte) mobiliteit heeft gerealiseerd. Elke stap is zorgvuldig en altijd in overleg met het team en de betrokkenen gezet. Vertrouwen, openheid, eerlijkheid, veiligheid en de mogelijkheid om het eigen verhaal (nog een keer) te vertellen waren de ingrediënten die er voor zorgden dat de aanpak van de verplichte mobiliteit voor iedereen duidelijk en voorspelbaar was. De sector HRM en de personeelsfunctionarissen waren bij het hele proces nauw betrokken. Waar onvrijwillige mobiliteit in eerste instantie een verhaal met alleen maar verliezers lijkt, heeft de Van Arkelschool door de uiterst zorgvuldige manier van werken kunnen voorkomen dat er slachtoffers zijn gevallen. Wilt u meer weten over deze onderwerpen, dan kunt u met uw vragen terecht bij het PR-lid van uw eigen school. Deze heeft ook de notulen van de bijeenkomst. De eerstvolgende bijeenkomst van de personeelsraad vindt plaats op 13 maart 2012 en duurt de hele dag. Het programma voor deze dag volgt z.s.m. Kalender 11 januari Leergang bewegingsonderwijs blok 3 16 januari - MD-traject voor directeuren 17 januari - Bijeenkomst voor intern begeleiders 17 januari - Leergang bewegingsonderwijs blok 3 18 januari - Leergang bewegingsonderwijs blok 1 19 januari - GMR 24 januari - Netwerk voor adjunct-directeuren 30 januari - MD-traject voor directeuren 02 februari - Leergang bewegingsonderwijs blok 3 07 februari - Leergang bewegingsonderwijs blok 3 10 februari - Bijeenkomst voor ICT-coördinatoren 13 februari - Directeurenberaad 14 februari - Mentorentraining (nieuwe groep) 14 februari - Leergang bewegingsonderwijs blok 3 Prettige kerstdagen en een bruisend 2012!

5 blz. 5 Lesidee Paulien Hakkert is techniekcoördinator op de Paulusschool. Ze weet dat collega s weleens verlegen zitten om een leuke techniekles. Daarom heeft ze bedacht om haar lesideeën met al haar Tabijncollega s te delen. Heeft u vragen of kan Paulien ergens anders mee helpen, neem dan contact met haar op via Winter...koud voor mens en vogel!! Kou, vorst, wie weet wel sneeuw,. kortom misschien wel tijd om aan de vogeltjes in de tuin te denken! Wat geeft ze meer bescherming en plezier dan een lekker vogel- of voederhuisje. Nodig: 20 latjes KAPLA potlood en gum tekenpapier evt. boeken van KAPLA Wat is de opdracht? Stap 1: Laat eerst twee kinderen een vogel- of voederhuisje van 20 latjes bouwen. Na het bouwen bekijkt de leerkracht samen met dit tweetal het bouwsel en let daarbij op stevigheid en constructie: waarom heb je het zo gebouwd? voor welke vogels is het geschikt? van welke constructie is er gebruik gemaakt (bijv. een driehoek)? is het huisje stevig? waarom vind je dat? Leg eens uit zo niet, pas de constructie aan Stap 2: Laat dit eerste tweetal nu een bouwtekening van het huisje maken. Om duidelijk te maken wat een bouwtekening is, kun je eerst met de hele klas bouwtekeningen bekijken. Bij de KAPLA zijn boeken waarin bouwtekeningen staan, via internet zijn veel bouwtekeningen op te roepen. Helemaal mooi is natuurlijk een bezoekje van of aan een architect. Stap 3: Bouwtekening met 2 andere kinderen bespreken. Als het eerste tweetal van hun bouwsel een bouwtekening heeft gemaakt, gaat de bouwtekening naar een nieuw tweetal. Dit nieuwe tweetal probeert het vogel- of voederhuisje na te bouwen door gebruik te maken van deze bouwtekening. Als het bouwsel klaar is, is er een gesprekje met het eerste tweetal over het resultaat en volgen er eventueel aanpassingen. Stap 4: Nu kan het nieuwe tweetal hun eigen bouwsel ontwerpen van de 20 latjes. Zij gaan van hun ontwerp ook weer een bouwtekening maken, die zij daarna doorgeven aan een volgend tweetal. Het wordt een soort doorgeefsysteem : bouwen bespreken een bouwtekening maken bouwen bespreken enz. Zo kan dit doorgaan tot de hele klas is geweest. Aan het eind van dit bouwproject heb je een boek met ontwerpen van voeder- of vogelhuisjes in de vorm van bouwtekeningen. Het mooiste is het natuurlijk als er van elk ontwerp ook nog een foto is gemaakt. Je kunt daarnaast ook denken aan een link met andere vakken: Rekenen wat zijn de maten van het huisje (op schaal - in werkelijkheid)? oppervlakte en omtrek bouw een echte voedertafel voor buiten de klas: wat zijn de afmetingen? welke afstanden leggen trekvogels af? turven: hoeveel vogels zie je van welke soort? Maak er een grafiek van. Biologie om welke vogels gaat het in de winter? hoe blijven vogels warm in de winter? welk voedsel.welke snavel? standvogels of trekvogels? Aardrijkskunde trekvogels: waar gaan ze naartoe? kaartkennis: over welke landen, zeeën en werelddelen trekken ze? klimaten vergelijken Behalve van een voederhuisje houden vogels ook van pinda s! Jammie!! Maak je eigen voederpotje met pinda s voor de vogeltjes. Wat heb je nodig: 2 gelijke dekseltjes Stukje vierkante gaas, afmeting +/- 30 x 20 cm (b x h) Stukje niet te dik ijzerdraad van ongeveer 40 cm Priem of hamer en dikke spijker 2 kleine stokjes Ongepelde pinda s 1 Aan het werk Maak met een priem (of met de hamer en de spijker) een gaatje in het midden van beide dekseltjes. Vorm van het gaas een mooie koker die in het dekseltjes past en sluit het gaas aan de zijkant op de goede maat. De dekseltjes bepalen de breedtemaat van de koker. Sluiten doe je door de kleine uitsteekseltjes die je overhoudt na het afknippen van het gaas om te buigen en vast te haken. Nu zet je de gesloten koker van gaas tussen de dekseltjes. Je pakt het ijzerdraadje en maakt aan het ene uiteinde daarvan het stokje vast door het ijzerdraad er gewoon een paar keer omheen te rollen. Nu steek je het ijzerdraadje met de andere kant door het gaatje midden in het deksel en duw je het draad door de koker en aan de bovenkant steek je het ijzerdraad weer door het andere deksel naar buiten. Haal het bovenste deksel nog een beetje los en vul de koker met ongepelde pinda s. Doe het deksel er weer goed op. Nu draai je om het andere kleine stokje het ijzerdraad dat aan de bovenkant uitsteekt en trek het strak. Het bovenste deksel zit nu ook goed vast. Je voederpotje is klaar en je kunt hem steeds weer bijvullen door het bovenste deksel een beetje los te halen of of (zie nieuws uit de natuur: knutsels) of (educatie, lesmateriaal, vogels voeren onderbouw) Reageren?

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Reinbôge

Nieuwsbrief van de Reinbôge vrijdag 16 januari 2015 Uit de jaarkalender: Januari Schoolkrant winter 30 januari Uurcultuur groep 6,7,8 13 februari Rapporten mee 17 en 19 februari Oudergesprekken 19 februari Nieuwsbrief februari 23

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.8.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.8. Korenpraatjes Jaargang 19 No.8. 21 november 2013. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Laatste rapport 2011-2012. Juffen/meesterfeest middenbouw. ZOMERFEEST een geweldig succes! Waar uw kind "thuis" is.

Nieuwsbrief. Laatste rapport 2011-2012. Juffen/meesterfeest middenbouw. ZOMERFEEST een geweldig succes! Waar uw kind thuis is. Waar uw kind "thuis" is. 15 juni 2012 jaargang 14 nummer 19 Laatste rapport 2011-2012 Op dinsdag 26 juni krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis. Als de leerkracht van uw kind u nog wilt spreken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken...

NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken... NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken... Groeten u! Ze zijn gevlogen. De grote wereld in. Onze jongens en meiden van de groepen 8. Op naar Spijkenisse, Schiedam, Barendrecht, Rotterdam. Op naar het brugpieperschap.

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief December 2014 Babynieuws Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein Kerstkaarten Twenteranddictee Kerstfeest 18

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

17 december 2014, nummer 9

17 december 2014, nummer 9 OBS Kloosterveen, Dalton-onderwijs De Boomgaard 5, 9408 JA Assen Telefoon: 0592 39 87 56 Email: post@obs-kloosterveen-assen.nl Website: www.obs-kloosterveen-assen.nl 17 december 2014, nummer 9 Kerstvakantie

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half september tot eind november 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Namens het team van Kbs Kievitsloop willen wij graag de volgende leerlingen hartelijk welkom heten in onze school: Anouk van Vuuren, Enzo Seuntjes,

Namens het team van Kbs Kievitsloop willen wij graag de volgende leerlingen hartelijk welkom heten in onze school: Anouk van Vuuren, Enzo Seuntjes, Hartelijk welkom! Namens het team van Kbs Kievitsloop willen wij graag de volgende leerlingen hartelijk welkom heten in onze school: Groep 1/2 a: Fenna Hoeksma Groep 1/2 b: Anouk van Vuuren, Enzo Seuntjes,

Nadere informatie

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk Nieuws uit groep 6 Vakantie! Eindelijk is de vakantie aangebroken. We hebben er al een poosje naar uit gekeken. En de laatste weken waren ook wel wat rommelig. Steeds meer boeken waren uit, steeds werd

Nadere informatie

Protocol Klassenouders

Protocol Klassenouders Protocol Klassenouders Obs De Regenboog Schoolleider E. Hiddingh Adres Burgemeester Hoftijzerplein 10 Plaats Ingen Telefoon 0344 601547 E-Mail info@de-regenboog.nl Website www.de-regenboog.nl Voorwoord

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 december 2015

Nieuwsbrief 18 december 2015 Nieuwsbrief 18 december 2015 De Waalse school ontmoet burgemeester Aboutaleb! Woensdagmiddag is door burgemeester Aboutaleb in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling 'Samen leven' geopend. In deze

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen.

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen. De schoolreisjes komen eraan! Ontzettend bedankt! het Boomblad Informatieblad voor de ouders Veel plezier! Agenda school 4 t/m 15 mei Meivakantie Alle kinderen zijn vrij 20 mei Schoolreis groepen 1-2 Schoolreis

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen.

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen. Nieuwsbrief april 2015: Nieuws vanuit: De directie Terwijl u deze maandbrief leest zijn de kinderen net een lang weekend vrij geweest. De reden van deze vrije dagen zijn toch altijd bijzonder. Een Goede

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl 1 mei 2015

www.schakellelystad.nl 1 mei 2015 \ www.schakellelystad.nl 1 mei 2015 Schakelaartje Nr. 313 29 e jaargang week 18 Agenda 04-08 mei Meivakantie 11-13 mei Kamp groep 8 (groep 1-4 vrij) 11-13 mei Groep 7 Entree toets (laatste week) 14 mei

Nadere informatie

Nieuwsblad. nr. 5. Woensdag 4 november 2015. Wijziging tot de kerstvakantie

Nieuwsblad. nr. 5. Woensdag 4 november 2015. Wijziging tot de kerstvakantie Nieuwsblad B.s. de Achthoek Houtse Heuvel 3 4911 AT Den Hout nr. 5 Tel: 0162-455472 Fax: 0162-438583 Email: directie@de-achthoek.nl Website: www.de-achthoek.nl Woensdag 4 november 2015 Wijziging tot de

Nadere informatie

de werkgroep Projectweken, die ons een geweldig Smeltfeest in het vooruitzicht stelt. OPENBARE BASISSCHOOL

de werkgroep Projectweken, die ons een geweldig Smeltfeest in het vooruitzicht stelt. OPENBARE BASISSCHOOL OPENBARE BASISSCHOOL PBS Positive Behaviour Support. De regel voor de komende week is: Een grote pluim voor. de werkgroep Projectweken, die ons een geweldig Smeltfeest in het vooruitzicht stelt. Ons Project:

Nadere informatie

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst Konden wij maar sterren plukken om vrede te strooien wereldwijd maar wellicht is een klein gebaar van aandacht voor elkaar genoeg om hier en nu met vrede te beginnen. Onbekend UDSG Kerst 16-12-2014 1 Beste

Nadere informatie

De ouderraad. Wat doen wij?

De ouderraad. Wat doen wij? OR De ouderraad Wat doen wij? De ouderraad (OR) In deze folder willen wij iets vertellen over wat de Ouderraad is, wat zij doet en bij wie je terecht kunt met je vragen, suggesties of het aanbieden van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016 NR. 18 donderdag 14 januari 2016 Kind op maandag: Ik ben dichtbij Matteüs 4:18-22; 4:23-25; 5:1-12 Jezus loopt langs het water en roept de vissers om met hem mee te gaan. Jezus komt dichtbij de mensen,

Nadere informatie

JOURNAAL VAN VRIJDAG 27 NOVEMBER 2015 NUMMER 15 JAARGANG 28. Beste ouders,

JOURNAAL VAN VRIJDAG 27 NOVEMBER 2015 NUMMER 15 JAARGANG 28. Beste ouders, JOURNAAL VAN VRIJDAG 27 NOVEMBER 2015 NUMMER 15 JAARGANG 28 Beste ouders, Vanmiddag kwamen er een paar onderbouwleerkrachten puffend langs: De kinderen lijken wel allemaal hyperactief! De Sinterklaaskoorts

Nadere informatie

koef lits IPAP Foto impressie dag van de leraar, 5 oktober 2011

koef lits IPAP Foto impressie dag van de leraar, 5 oktober 2011 koef lits 2 nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. jaargang 2 november 2011 IPAP Binnen de St. KOE is er de afgelopen tijd op verschillende manieren aandacht besteed aan een verzekering voor

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Proeftuintjes in de school In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u bericht over de proeftuintjes die wij in de school aan het uitvoeren zijn. De leerkrachten zijn aan het kijken of

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. November 2015. Aan de ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief. November 2015. Aan de ouders/verzorgers, Nieuwsbrief November 2015 Aan de ouders/verzorgers, Nadat na de herfstvakantie de lokalen van de groepen 1-2a, 3 en 6-7 in gebruik zijn genomen zijn vrijdagmiddag de groepen 4-5 en 7-8 overgegaan naar

Nadere informatie

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1 Nieuwsbrief Februari Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data 3 februari:

Nadere informatie

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014 Juf Willeke Juf Willeke is de afgelopen week weer volledig aan het werk gegaan.

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Hierbij stuur ik u onze maandelijkse nieuwsbrief vol wetenswaardigheden over onze school. Volgens mij is het de

Nadere informatie

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer,

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer, CBS de Wegwijzer Nr. 2 Nieuwsbrief van dinsdag 25 augustus 2015 0597-531308 school 06-42545915 privé Petra Bakker www.cbs-wegwijzer-bellingwolde.picto.nl/joomla Data: W 34, 35 en 36 zijn de Gouden Weken

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 20 februari 2015 nummer 62 Personeel Juf Atie heeft besloten per 1-3-2015

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kaatsheuvel

Nieuwsbrief Kaatsheuvel Nieuwsbrief Kaatsheuvel Februari 2013 Terugblikken en vooruitblikken Oudercommissie Hier is hij dan, de eerste nieuwsbrief van 2013. We blikken terug op een jaar vol leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 21 augustus 2015 jaargang 13 nr. 1 agenda: 1 september Rapporten ingeleverd Internetprotocol ingeleverd Afspraken

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

In de vorige nieuwsbrief ontbrak de foto van Jack Schuurman. We wensen Jack en zijn ouders een plezierige en leerzame schooltijd bij ons op school.

In de vorige nieuwsbrief ontbrak de foto van Jack Schuurman. We wensen Jack en zijn ouders een plezierige en leerzame schooltijd bij ons op school. e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 14 6 juli schooljaar 2014-2015 AGENDA woensdag 8 juli 8.30-10.30 uur, doorschuifochtend, kennismaken in de nieuwe groep

Nadere informatie

Schooltijden 2014-2015 Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar.

Schooltijden 2014-2015 Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar. Jaargang 2014-2015, nr. 1 September 2014 Belangrijke data: 10 september kennismakingsgesprekken 15 september kennismakingsgesprekken 17 september oud papier 18 september studiemiddag team NA schooltijd

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Haakpatroon Earlybirdje

Haakpatroon Earlybirdje Haakpatroon Earlybirdje Knuffeltjes voor kindjes op de afdeling Neonatologie Versie 15 april 2014 Lees het hele document goed door, voordat je begint met haken. Zowel aan het begin als aan het einde staat

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Praatjes KC de Sjoester/PSZ de Turfjesuitgave nov./december 2014

Praatjes KC de Sjoester/PSZ de Turfjesuitgave nov./december 2014 Beste ouders en kinderen, Ik wil deze nieuwsbrief beginnen met een afscheidswoordje. Na ruim 6 jaar op de Sjoester ga ik per januari op een andere locatie van Kober, in Breda, aan de slag als unitmanager.

Nadere informatie

Borghbericht. Belangrijke data:

Borghbericht. Belangrijke data: Borghbericht Info : 3 Jaargang 14 : 04-09-2015 Redactie : Monique Bos E-mail redactie : m.bos@westerwijs.nl Belangrijke data: 7 september Informatie-avond groep 1 + 2 9 september Informatie-avond groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl

Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl Schooljaar 2014 2015 nr 9 9 1 2014 Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl Even bijpraten Wat gaat 2015 ons brengen? In ieder geval nog een volgend stukje

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Wingerd nieuws Terugblik informatieavond

Wingerd nieuws Terugblik informatieavond Nieuwsbrief van CNS-basisschool de Wingerd Wingerd nieuws Terugblik informatieavond Afgelopen maandag was de informatieavond die we jaarlijks plannen aan het begin van het schooljaar. Tijdens het gezamenlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer: April 2015 Jaargang 5, nr. 8 Nieuwsbrief In dit nummer: Koningsspelen 2015 Konings spelen 1 Ik in de MR? 2 Onze nieuwe conciërge 4 Op de ochtend van 24 april, de laatste vrijdag voor Koningsdag, vinden

Nadere informatie

Januari 2012 Agenda 2 Kerstvakantie 3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie

Januari 2012 Agenda 2 Kerstvakantie 3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie Januari 2012 Agenda 2 Kerstvakantie 3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie Informatiebulletin van De Evenaar www.basisschooldeevenaar.nl belevenaar@hotmail.com Informatie vanuit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

Patroon Een bijzonder mooie tas

Patroon Een bijzonder mooie tas Patroon Een bijzonder mooie tas Ik heb deze tas gemaakt met een combinatie van Kimara van Adriafil en Catania. Van de Kimara had ik 5 bollen nodig, van de Catania 4 bollen. Verder gebruikte ik 4 ringen

Nadere informatie

Vrijdag 25 november 2011

Vrijdag 25 november 2011 Vrijdag 25 november 2011 Sinterklaas komt op school!!!! Op maandag 05 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan de Paulusschool. We maken er weer een fantastisch feest van! Het is de bedoeling dat

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

De Schoolklapper nummer 12. Periode: 4 maart t/m 18 maart 2015

De Schoolklapper nummer 12. Periode: 4 maart t/m 18 maart 2015 cdbsjonglaren@conod.nl, Ludinge 6, 9471 JD, Zuidlaren. 050-4092079. www.jonglaren.nl De Schoolklapper nummer 12. Periode: 4 maart t/m 18 maart 2015 Schaken: Enige weken geleden is het schoolschaakkampioenschap

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Basisschool De Triangel

Basisschool De Triangel Basisschool De Triangel Breedvennen 3, 5595 DE Leende Tel. 040-2065426 E-mail: infodetriangel@skozok.nl Website: www.triangel-leende.nl Triangel Klanken 08 December 2014 Beste ouders. 1. Het jaar 2014

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 31 28 april 2015 Inhoud: Koffieochtend groep 1-2, Juf Marja heeft een nieuwe baan, Vervangingen groepen 3-4, 5 en 7, Schoolreisje dinsdag

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

- MR-actueel nr. 3, maart 2014 - MR magazine nr. 2 maart 2014 - MR magazine nr. 3 mei 2014 - Info MR nr.1 maart 2014

- MR-actueel nr. 3, maart 2014 - MR magazine nr. 2 maart 2014 - MR magazine nr. 3 mei 2014 - Info MR nr.1 maart 2014 Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.30 21.30 uur, Datum: woensdag 21-5-2014 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Jan Provily Notulist: Anja 1. Vaststellen agenda 2. Post / mededelingen 5 minuten 3. Notulen

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Mededelingen 1. Schooljaar 2015-2016 4 september 2015

Mededelingen 1. Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 Mededelingen 1 Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 7 t/m 11 september Kennismakingskampen HB4 BB1 HB3 BB3 11 september Koffieochtend 15 september 18.30-20.00 informatieavond alle groepen. Twee centrale

Nadere informatie

Tips voor activiteiten in de winter, lekker knutselen

Tips voor activiteiten in de winter, lekker knutselen Tips voor activiteiten in de winter, lekker knutselen 1) Voor de kleinste kinderen In de winter kunnen vogels wel wat extra s gebruiken. Met kinderen van alle leeftijden kun je hiermee aan de slag. Dennenappels

Nadere informatie

Het Erasmusje 6. Hoera! Schoolfeest! Thema: Alle kleuren van de Regenboog!!

Het Erasmusje 6. Hoera! Schoolfeest! Thema: Alle kleuren van de Regenboog!! OBS de Erasmus voor openbaar en vrolijk onderwijs! Het Erasmusje 6 maandag 26-10-2015 Hoera! Schoolfeest! Thema: Alle kleuren van de Regenboog!! 1 OBS de Erasmus viert feest! Dinsdag 27 oktober 2015!!

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws

De Kraanvogel Vluchtnieuws Oktober 2013 Beste ouders en verzorgers, Vanuit de directie Vandaag begint de herfstvakantie voor iedereen. De onderbouw heeft al een weekje vrij, de bovenbouw volgt nu. We hebben een prachtige kinderboekenweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015

Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015 Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015 Schoolreis 28 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis, groep 8 is die dag gewoon op school. Er komt een aparte brief met (rest)informatie. De groepen 1-2 gaan

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2

Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2 Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Donderdag 10 september 13.30 14.15 uur Opening Speelpark Vrijdag 11 september Groepen

Nadere informatie

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Schooljaar 2013-2014 Datum 19 december 2013 Op de kalender Vrijdag 20 december Begin Kerstvakantie Maandag 6 januari 2014 Studiedag team Dinsdag 7 januari Eerste

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Wat gebeurd is Zomerfeest Afgelopen vrijdag hebben we ons traditionele zomerfeest gehad. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het de hele middag droog.

Nadere informatie

Resultaten Enquête Continurooster

Resultaten Enquête Continurooster Resultaten Enquête Continurooster 1. Hoeveel Enquêtes zijn er ingevuld en op school ingeleverd? 51 van de 60 gezinnen. 2. Met de volgende verdeling van de kinderen over de groepen: groep 1-2 33 kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 10 oktober 2014 nummer 54 Studiedagen Voor de leerkrachten zijn dit

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.30 21.30 uur, Datum: dinsdag 18-3-2014 Uitgenodigd: leden MR, waarnemend directeur Afmelding: Notulist: Jet 1. Vaststellen agenda Geen extra punten voor de agenda. 2. Post /

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 3 29 SEPTEMBER 2014 THEMA AFRIKA: van de The making off tot aan The day after Wat eindigde als een fraaie afsluiting waar alles wat we als school wenselijk en belangrijk

Nadere informatie

Bij TSO de Vuurvlinder

Bij TSO de Vuurvlinder Bij TSO de Vuurvlinder Schooljaar 2013/2014 Inhoud Wat is TSO? - pagina 3 TSO Coördinatie - pagina 4 Financiën - pagina 5 Aanmeldingsformulier - pagina 8 Samen Lunchen - pagina 6 Samen Spelen - pagina

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010 Managementrapportage Stichting Tabijn sept. t/m nov. 2010 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie