Vooraf Achtergrondinformatie wijgevoel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooraf Achtergrondinformatie wijgevoel"

Transcriptie

1 Van de bestuurstafel Van de bestuursmanager Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief aangegeven is het dagelijks bestuur samen met het BMT druk doende met allerlei ontwikkelingen. In de Algemeen Bestuursvergadering van 17 maart en de GMR-vergadering van 4 april 2005 is het groene licht gegeven voor de projectgroep Professionalisering SKOD. Deze groep heeft de volgende opdracht meegekregen: Het uitwerken van voorstellen om te komen tot een professionalisering van beleid en de uitvoering van ondersteunende taken inclusief de daarbij behorende financiële consequenties. De projectgroep heeft inmiddels op 1 juni jl. een startbijeenkomst gehad en zal op 16 juni hieraan een vervolg geven. Inzake de speciale basisschool de Toermalijn zal er op de Algemeen Bestuursvergadering van 15 juni 2005 een voorstel voor het aannemen van een intentiebesluit worden gedaan om genoemde school over te gaan nemen. Indien dit besluit wordt aangenomen dan zal de stuurgroep de volgende taak op zich nemen: de gevolgen van de voorgestelde overdracht inventariseren en onderzoeken of er overwegende bezwaren tegen de overdracht bestaan. Het intentiebesluit wordt te zijner tijd ter advisering voorgelegd aan de GMR. Vervolgens is het BMT samen met het directieberaad druk doende om de nodige voorbereidingen te treffen voor Integraal Personeelsbeleid (IPB) binnen SKOD. Er is al veel geregeld, maar we willen dit beter stroomlijnen en verder uitbreiden. U hoort hierover in de toekomst nog het nodige van. Tot slot wil ik u nog graag attenderen op het stichtingsfeest op 18 november We zijn er dit keer vroeg bij, maar het is zeker de moeite waard om u aan te melden. Gaarne voor 30 juni 2005! De benodigde informatie hebt u reeds ontvangen via uw directeur. Het Dagelijks Bestuur hoopt op een grote opkomst en een verdere versterking van het wijgevoel binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Op vrijdag 22 juli beginnen de schoolvakanties. Het Dagelijks Bestuur wenst u een goede vakantie en we hopen iedereen weer vol nieuwe energie terug te zien bij de start van het schooljaar 2005/2006. Veel leesplezier. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Informatiebulletin voor alle medewerkers van de SKOD-scholen over de invoering van competentiemanagement. Geachte collega, Vooraf De directies van onze scholen zijn ervan overtuigd, dat goed integraal personeelsbeleid bijdraagt aan het welbevinden van alle werknemers en daarmee dus ook aan de kwaliteit van de totale organisatie. Op die onderdelen waar dat kan, werken de directies samen bij de realisatie van een nóg beter personeelsbeleid. Een van de onderdelen die we op iedere school in dat kader gaan aanpakken, is het in kaart brengen van de competenties die nodig zijn om je werk goed te doen. Met andere woorden, wat maakt een goede leerkracht nou een goede leerkracht, of wat doet een écht goede intern begeleider nou precies. De directies van de deelnemende scholen hebben besloten om de medewerkers nadrukkelijk te betrekken bij het opstelen van deze profielen. In dit bulletin geven we u enige achtergrondinformatie en vertellen we u, op welke wijze we u willen betrekken bij het hele traject. Achtergrondinformatie Competenties, wat zijn dat eigenlijk? Wij hanteren de volgende definitie: Succesvol werkgedrag. Het betreft gedrag dat zichtbaar en functioneel is in een werksituatie en waartoe de uitvoerder bereid, bevoegd en in staat is. Kernbegrippen in deze definitie zijn: Succesvol werkgedrag, het maakt je dus succesvol in je werk. Zichtbaar gedrag, het eerder genoemde wat dóet een goede leerkracht nou precies, je kunt het zien, en het is dus voor iedereen hetzelfde. Bereid, bevoegd en in staat, je wílt het, je mág het, en je kúnt het. Als vertrekpunt geldt de visie en de missie van de organisatie. Wat wil de organisatie bereiken, anders gezegd, waaraan ontleent deze organisatie zijn bestaansrecht? Op basis van het antwoord op de vraag: Wat willen we? beantwoorden we de vraag: Wat hebben we daarvoor nodig?. Dit leidt tot het bepalen van de kerncompetenties van de organisatie. 1

2 Als afgeleide daarvan worden de competenties van de verschillende medewerkers bepaald. We onderscheiden drie soorten competenties: 1. Voorwaarden scheppend: gedragsvaardigheden ongeacht het beroep 2. Kerncompetenties: uniek en onderscheidende kenmerken van de organisatie 3. Domeinspecifiek: noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie Tot zover een beetje theoretische achtergronden over het werken met competenties. Interessant, maar nog interessanter is de wijze waarop u als medewerker en direct betrokkene kunt meedenken en meepraten over het vaststellen van de competentieprofielen. Hoe gaan we aan het werk? De directies van de scholen worden bij dit traject ondersteund door de AVS uit Utrecht. In samenwerking met adviseurs van de AVS wordt door de directies een competentiebibliotheek opgesteld. In deze bibliotheek zijn alle benodigde competenties voor de organisatie benoemd en uitgewerkt in vier niveaus. Met andere woorden, alle competenties voor de organisatie zijn benoemd zijn, en dat wil zeggen, dat niet alle medewerkers ook over al die competenties moeten beschikken. In een aantal bijeenkomsten gaan we op zoek naar de goede verdeling van de competenties over de verschillende functies binnen onze scholen. Ook beschrijven we op meerdere niveaus wat eenieder dan moet laten zien bij die competentie. De bijeenkomsten kennen het karakter van een rondetafelgesprek, en worden geleid door een adviseur van de AVS. Tijdens deze bijeenkomsten werken we met een aantal functiegroepen samen. De aanpassingen toevoegingen en correcties worden voorgelegd aan de directie, die de competentieprofielen dan al dan niet gewijzigd- vaststelt. Indien u wenst deel te nemen aan de rondetafelgesprekken moet u rekenen op een tijdsinvestering van een dagdeel deelname (waarschijnlijk een woensdagmiddag) en twee uur voorbereidingstijd (leeswerk) Voor wat de tijdsplanning betreft, informeren we u nader over de voortgang. Tot slot Er valt nog veel meer te vertellen over competenties en welke bijdrage die kunnen leveren aan organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Er valt ook nog wel het een en ander te vertellen over waar competenties in ieder geval niet voor gebruikt moeten worden. We vinden twee A-viertjes voor nu echter voldoende, we houden u op de hoogte van de voortgang. Voor alle eventuele vervolgvragen kun u natuurlijk terecht bij uw leidinggevende. Ben Platzer, bestuursmanager. Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe Wat gebeurde er zoal: Meester Ferdy 25 jaar als leerkracht aan De Hoeksteen 3 Maart j.l. was het feest op De Hoeksteen. Ferdy Geerdink vierde z n 25-jarig jubileum. Na een lange periode van voorbereiding was het dan eindelijk feest. s Morgens werden Ferdy en zijn vrouw Siegerlien opgehaald van huis. Bij school aangekomen, werden ze opgewacht door de leerlingen en collega s met een ereboog. Luidkeels werden ze toegezongen. Daarna volgde er informeel een welkomstwoord door de directeur, onder het genot van een kop koffie en gebak. En toen op naar alle groepen: de kinderen hadden van alles ingestudeerd. Van dansjes, liedjes, toneelstukjes t/m een PowerPoint presentatie. Ferdy en Siegerlien genóten!! Tussen de middag was het tijd voor een maaltijd. Om uur vervolgde het feestprogramma. Een voorstelling van een marionettenspeelster volgde: schitterend!! Aan het eind van de middag was er tevens een receptie. Natuurlijk ontbraken hier de toespraken niet. Collega s van Ferdy brachten nog een aantal liedjes ten gehore.. Alles zeer sfeervol en daarbij: Ferdy en Siegerlien vonden het fantastisch!!!!! Met dank aan onze correspondent: Lena Mencke 2

3 Louis Veldhuis: bedwinger van de Alpe d Huez Het Dagblad van het Noorden besteedde dinsdag 17 mei een volledige pagina aan het peloton wieleramateurs uit deze regio dat de beroemde en beruchte Alpe d Huez beklom. Op de grote kleurenfoto staat in het midden van betreffende pagina een rijder afgebeeld op een gele sportfiets. De goede lezer kan daarin Louis Veldhuis herkennen. Uiteindelijk finisht hij op een keurige 94-ste plaats in een tijd van 1 uur, 19 minuten en 56 seconden. Een prima prestatie: meer dan 200 rijders zouden nog na hem binnen komen, de hekkensluiter had een tijd van 3 uur nodig. Volgens de krant mag een wielrenner die de Alpe d Huez bedwingt zich onder de groten der aarde scharen. Het was zeker een zware tocht onder barre omstandigheden: de regen valt met bakken uit de lucht en de thermometer reikt op de top slechts tot twee graden! Vanuit het directieberaad SKOD hebben we hem een bos bloemen met felicitaties bezorgd. behoorlijke rit achter de rug die hen via een toeristische route naar de plaats van bestemming bracht. De ontvangstzaal zat goed vol tijdens het openingswoord van Ben Platzer, onze bovenschools manager. Hij haalde enkele recente ontwikkelingen uit onderwijsland aan, waarbij hij het belang schetste voor onze eigen schoolorganisatie. Gesterkt door koffie en thee gingen de deelnemers daarna op pad voor de workshops. In de sessies over Inspirerend leren werd op een serieuze manier gesproken over de randvoorwaarden en de te gebruiken interventies. Bij de storyline approach was het een gezellige boel met geanimeerde gesprekken en enthousiaste presentaties. Voor het werken met hoogbegaafde leerlingen werden nuttige tips en aangereikt, ondersteund door specifieke materialen voor deze doelgroep. Bij techniek was ook een scala aan materialen beschikbaar en de muzieksessies waren door het hele gebouw hoorbaar dankzij de djembé s. De uitdaging ligt er: wie gaat zijn tijd verbeteren? De bloemen kom ik persoonlijk thuis bezorgen. Met dank aan onze correspondent Ben Platzer. Fancy Fair op de Hoeksteen Zaterdag 24 april j.l. werd de jaarlijkse Fancy Fair gehouden. De bloemenverkoop is het belangrijkste onderdeel. Daarnaast waren er een aantal activiteiten. Dit alles werd georganiseerd door de Ouderraad. Het was heel sfeervol. Na de gezamenlijke pauze volgde de tweede ronde met workshops die ook trouw gevolgd werden, ondanks de roep van zon om toch lekker naar buiten te gaan. De bijgaande foto s geven een aardige impressie van de sfeer tijdens de workshops. Opknapbeurt schoolplein: De Hoeksteen 15 en 16 april j.l. werden de handen flink uit de mouwen gestoken door een groep vrijwilligers.er moest nieuw zand in de zandbak komen. Een hele klus. Geweldig, dat iedereen zo flink geholpen heeft. Van LIO-er naar juf. Diana Tiben is geslaagd voor lerares. Ze was LIO-er aan De Hoeksteen. 26 April heeft ze haar studie afgerond en nu is ze dus een "echt" juf. Proficiat, Diana! Verslag identiteitsdag SKOD Op een stralende woensdagmiddag verzamelden bijna 100 medewerkers zich op het conferentiecentrum, voorheen de Klencke, in Oosterhesselen. Sommigen hadden reeds een 3

4 Het middagprogramma werd afgesloten met een gezamenlijk djembé met behulp van trommels en andere slaginstrumenten, waarbij sommige collega s over onvermoede talenten bleken te beschikken. Mandy en haar ouders onder de boog door naar binnen. Overnachten in school... Gezellig met elkaar kletsen.. en samen overleggen.. Toen was het tijd voor een versnapering cq aperitief om de dag af te sluiten met een heerlijk buffet in het restaurant. Rond uur verlieten de laatste deelnemers en de organisatie het pand. (Zie ook nieuwsbrief 2A, via de website te downloaden). We kunnen terugkijken op een grotendeels geslaagde manifestatie op een prima locatie. Volgende identiteitsdag: woensdag 4 april 2007!! Met dank aan onze correspondent: Paul Falkmann. 100 ste leerling op De Hoeksteen Maandag 30 mei was het dan zover. De Hoeksteen mocht (na vele, vele jaren) hun 100 ste leerling verwelkomen. De eer viel te beurt aan Mandy Harms. Mandy en haar ouders werden flink in het zonnetje gezet. Zo werd Mandy met haar ouders verwelkomt door de directeur met een hartelijk woordje, kreeg ze een cadeautje aangeboden, was er een ereboog, werd ze flink door de aanwezigen toegezongen en werden er door alle leerlingen ballonnen opgelaten. Daarna was er een traktatie voor alle kinderen en werd er gezellig een kop koffie gedronken met de ouders. Voor Mandy een onvergetelijk moment. Groep 7 en 8 van De Hoeksteen wilden wel eens iets ludieks doen. Dat werd op 11 februari j.l. uitgevoerd d.m.v. een nacht verblijven in school. Een pyamafeest! Om uur moest iedereen present zijn. Iedereen had wat lekkers meegenomen. Er werden spelletjes gedaan, gekwebbeld, dvd gekeken. Al met al heel erg geslaagd. De volgende morgen kwamen de ouders met broers en zussen om uur op school. Er werd gezamenlijk ontbeten. Op de Amerikaanse manier. Iedereen had iets meegenomen, zoals: jam, hagelslag, pindakaas, boter etc. Wat over was, ging weer mee naar huis! Genieten van het ontbijt. Dat ook maar eens proeven.. Tijdens het ontbijt waren er een paar optredens. Zowel door de leerlingen als door de leerkrachten. De meiden in actie. de ouders vonden het prachtig. 4

5 Rond uur werd het geheel afgesloten. Zowel de kinderen als ouders en leerkrachten kijken terug op een heel geslaagd activiteit. En toen was het...bedtijd!!! Slaap inhalen.. Lena Mencke en Susan Rohling, leerkrachten groep 7/8. Wat staat er te gebeuren: Theaterbezoek: 18 november 2005 wordt het Stichtingsfeest 2006 voor personeelsleden, schoolcommissies, mr-leden + partners gehouden. Verdere details liggen reeds bij de directeur van uw school. Nieuws van het ict-front Het multimediaplan op de Banier Computers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook op scholen neemt de computer een steeds belangrijkere plaats in. De Banier is dan ook heel trots op haar tien nieuwe werkstations. Deels in het kader van vervanging maar ook in het kader van het nieuwe multimediaplan zijn vanaf januari 2005 deze nieuwe werkstations opgenomen in het netwerk. Twee werkstations zijn voor directie en administratie, acht werkstations voor de groepen, zodat we in de bovenbouw vier werkstations per groep hebben, in de middenbouw drie werkstations en in de onderbouw twee werkstations. In de zorglokaal staan ook vier werkstations voor remediërende doeleinden. De Banier heeft een aantal jaren geleden gekozen om digitaal te gaan. Steeds meer zaken zijn of worden in de toekomst digitaal geregeld. Derhalve heeft elke leerkracht op zijn bureau een werkstation. Klassenmap, klassenlijsten, notulen, foto s, toetsgegevens, handelingsplannen, voortgang zorgleerlingen, weekbericht, rapporten, leerlingvolgsystemen (LVS) en SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst), en vele activiteiten (werkgroepen) op de Banier zijn beschikbaar vanaf het bureau van de leerkracht. Op dat werkstation werken indien wenselijk ook leerlingen. Deze TV, videorecorder en het nieuwe werkstation vormen samen een EENHEID. De beelden van het werkstation zijn via een TVOUT-kaart op de televisie zichtbaar. Ook kunnen we via de dvd-speler van het werkstation dvd s afspelen en dit via de TV aan de groep tonen. Voor uitleg over bijvoorbeeld een computerprogramma kunnen de leerlingen via de TV direct zien wat ze moeten doen. De TV is dan een soort beamer of overheadprojector, de leerlingen krijgen dan directe visuele instructie via de computer. Twee leerlingen in groep 8 hebben hun spreekbeurt via een powerpoint presentatie reeds op deze manier getoond. Ook instructiefilmpjes, nu al veel te vinden op het internet, kunnen online aan de hele groep worden getoond. Op de site staan lesondersteunde korte filmpjes alfabetisch gerangschikt zowel voor de peuters en kleuters als grotere leerlingen. Ook de filmpjes van het Klokhuis zijn zeer leerzaam. Je vindt deze streams (filmpjes) op Internet, telefonie en TV kijken via breedband zal de komende tijd normaal worden. De homepage van de Banier kan zich de laatste tijd verheugen op steeds meer bezoekers. Naast informatiebron voor ouders en leerkrachten, vormt de homepage het vertrekpunt voor de leerkrachten en leerlingen om het internet te verkennen. Ook het op basis van webmail gaat eenvoudig via de homepage. Op de homepage vind je o.a het weekbericht, de schoolgids deel 1 en 2, evenementenrooster, leerlingenwerk, fotoalbum, alles over ICT en nog veel meer belangrijke zaken van de Banier. Ook vind je hier goede links naar informatieve en leerzame sites zowel voor de kinderen als voor de ouders. Neem ook eens een kijkje op Voor vragen of opmerkingen kunt u mij altijd aanspreken Gerard Heijnen ICT De Banier Nieuws vanuit de SKOD: 10 juni trouwen juf Susan Rohling en Richard Scheeve (Susan is leerkracht in groep 7/8) 29 juli trouwen juf Rolien Wehkamp en Albert Menzen (Rolien is leerkracht in groep 1) Beiden staan aan de Hoeksteen. Het nieuwe multimediaplan heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan de manier van lesgeven. Wat houdt dit nieuwe multimediaplan nu precies in? Vorig jaar heeft elke groep een nieuwe TV en videorecorder gekregen. Schooltijden Minister van de Hoeven is met een tussenoplossing gekomen inzake de flexibilisering van de schooltijden in het Primair Onderwijs. In haar voorstel krijgen de scholen meer ruimte bij het vaststellen van de schooltijden. Er wordt wel vastgehouden aan de vijfdaagse schoolweek in de bovenbouw m.u.v. bijzondere omstandigheden w.o. lokale feestdagen of rapportdagen). In haar voorstel krijgen de scholen de mogelijkheid om de huidige urenverdeling tussen onderbouw en bovenbouw los te laten, zo ook het aantal verplichte lesuren er dag. Ouders 5

6 dienen tijdig, middels de schoolgids, op de hoogte te worden gebracht. De MR heeft bij het vaststellen van de schooltijden instemmingsrecht. Recht op langdurig zorgverlof De Eerste Kamer heeft op 26 april j.l. ingestemd met de invoering van het wetsvoorstel langdurig zorgverlof per 1 juni Hierdoor krijgen werknemers het wettelijk recht onbetaald verlof op te nemen om de zorg voor een levensbedreigende ziekte bij partner, kind of ouder op zich te kunnen nemen. De totale duur van dit zorgverlof is maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur (in een periode van 12 achtereenvolgende maanden). Alleen op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan een werkgever weigeren. Landelijke ziekteverzuimcijfers 2003 Het ziekteverzuim in het basisonderwijs is in 2003 met 0,8% gedaald (in het speciaal onderwijs met 1,2%). Het ziekteverzuim over 2003 ziet er als volgt uit: Basisonderwijs 6,76% en Speciaal onderwijs 7,56%. De verwachting is dat deze trend zich ook in 2004 heeft doorgezet (de landelijke gegevens moeten nog binnen komen.) Voor onze stichting zijn de feiten als volgt: Schooljaar : 6,0 % bruto verzuim (incl. bijv. zwangerschap), netto: 4,3% Schooljaar : 8,0% bruto verzuim, netto: 5,7% Een school belicht: 75 jaar Sint Gerardusschool, Barger- Oosterveld Driedubbel feest in Barger-Oosterveld, de katholieke enclave in de zuidoosthoek van Emmen. Dit jaar wordt gevierd dat het dorp 125 jaar geleden werd gesticht. De parochiekerk bestaat in januari jaar en op de eerste steen van de Sint Gerardusschool staat fier vermeld: 9 februari binnengebracht om het feest voor de kinderen te kunnen organiseren. "Bij het 70 jarig jubileum hadden we een grote tent op het plein staan en muziek, hapjes en drankjes. Dat was meer gericht op de volwassenen. Dit jubileum is helemaal voor de kinderen deze keer." De school is gestart in 1930 met vijf lokalen, maar al in 1938 was de eerste uitbreiding. Zoals zoveel katholieke scholen was het kerkbestuur van de naastliggende Sint Gerardus Majellaparochie de motor voor het stichten van de school. Het gebouw is goed herkenbaar als school uit de jaren '30: Lange gangen, tegeltjes op de vloer. "In de hoeken van de lokalen zie je nog de schoorsteen van de kolenkachel zitten en heel vroeger werd er hier nog gestookt met turf..." Diverse keren is de school met een of meerdere lokalen uitgebreid. In de jaren '60 kwam er een kleuterschool bij met de welluidende naam "Angeli Custodes." In 1985, bij de wet op het Basisonderwijs werden beide scholen samengevoegd, maar het duurde nog tot in het begin van de jaren '90 dat alle kinderen onder hetzelfde dak van de Gerardusschool een plaatsje vonden. Inmiddels telt de school 251 leerlingen. Het oude kleutergebouw is nu in gebruik door de parochie en de uitvaartvereniging van Barger-Oosterveld. "De samenwerking met de kerk verloopt erg prettig, het schoolplein grenst aan het plein voor de kerk en wij gebruiken die ruimte voor bijvoorbeeld de oud-papier container. De 'Boskabouters' (de tuinploeg van de kerk) onderhoudt ook ons schoolplein een de dakgoten en daar zijn we uiteraard heel blij mee." "Wij doen het daarom dit jaar maar een béétje rustiger aan met de feestelijkheden, op het dorpsfeest is ook al een reünie gepland." Aan het woord zijn Jos Nauw, Mariet Muter en Bianca Nijboer, leden van de commissie die de activiteiten rond het 75 jarig jubileum samen met ouders hebben voorbereid. "Juist omdat de ouders ook gedreven meedachten en meewerkten is het allemaal prima voor elkaar gekomen." Middels acties zoals Knieperties verkopen op de koninginnemarkt en een sponsorloop is het benodigde geld Als de school de respectabele leeftijd van 75 jaar bereikt zijn er ook anekdotes: "De ruimte waar we nu het kopieerapparaat hebben staan was vroeger de 'filmklas'. Die klas is heel donker omdat ze ingebouwd is, geen ramen heeft. Wij keken daar altijd naar gehuurde films. De muizen kropen er overigens langs de plinten... En op zolder zaten in de jaren '60 'Gidsen'; meisjes die op wat je tegenwoordig scouting noemt zaten. Dat kon toen nog op zolder zonder dat de Arbo protesteerde..." Verschillende collega's die inmiddels van school zijn, komen regelmatig nog even buurten. Vooral rond verjaardagen van teamleden. "Gebakjesjuffen" worden ze 6

7 ook wel eens gekscherend door de leerlingen genoemd. En ook beroemd is het gebak dat een juf elk jaar speciaal uit Dedemsvaart haalde om alle vrijwilligers te bedanken die hadden geholpen bij de voorbereiding van de 1 e Heilige Communie. "Ondanks dat Barger-Oosterveld geen zelfstandig dorp meer is, is de gemeenschapszin hier wel gebleven. Vooral in tijden van lief en leed merk je dat nog sterk. Een positief gevolg van dat we nu een wijk van Emmen zijn is dat er flink bijgebouwd mag worden in Barger-Oosterveld. Er is dus voldoende woonruimte voor de jeugd die hier wil blijven. We komen ook regelmatig leerlingen van vroeger tegen die hun eigen kinderen komen inschrijven." De school behoort ook echt tot de instituten van het dorp: "Omdat zoveel Barger-Oostervelders hier op school hebben gezeten is het gebouw een van de beeldbepalende panden in Barger-Oosterveld. Als je goed kijkt is het eigenlijk best wel oud, maar een ingrijpende vernieuwing van het gebouw, daar hoef je niet mee aan te komen. Dat vinden vooral de oud-inwoners van Barger-Oosterveld. Het personeel zou een onderwijskundige facelift best wel op prijs stellen. Wellicht zijn vele architectonische aspecten te behouden. Het jubileum wordt gevierd met een themaweek "Circus". Echte circusartiesten studeren met de kinderen acts in en op vrijdagavond 27 mei wordt een voorstelling voor en door de kinderen gegeven in de sporthal aan de Meerdijk. De onderbouw blijft in de eigen groep, maar vanaf groep 5 worden naar talent en aanleg de kinderen uit verschillende groepen gemixt. "Wij mogen ons drie dagen lang eigenlijk niet met de zaken bemoeien, en da's wel even wennen. De circusmensen hebben de leiding en die gaan er ongetwijfeld iets moois van maken. We hebben er allemaal veel zin in." Met dank aan onze Lukassen. 7

8 Dit is de 3 e nieuwsbrief van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Wij wensen u alvast een zeer zonnige zomer mochten er gezellige, hilarische foto s van o.a. collega s gemaakt worden, schroom dan niet om dit te melden via onderstaand adres!! Wij wachten met spanning af. Geke Mulder t.a.v. nieuwsbrief SKOD. Dwergstern TG EMMEN De deadline voor nieuwsbrief nr. 4 is: 30 september De verschijningsdatum; 14 oktober 2005 Heeft u ook nieuws; meldt dit dan bij het secretariaat via mail of per post:: Inhoudsopgave nieuwsbrief 3: Van de bestuurstafel pag. 1 Van de bestuursmanager pag. 1/2 Wat gebeurde er zoal pag. 2/3/4 Wat staat er te gebeuren pag. 5 Nieuws van het ICT-front pag. 5 Nieuws vanuit de SKOD pag. 5 Een school belicht pag. 6/7 Inhoudsopgave pag. 8 De SKOD-strip pag. 8 8

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015

Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015 Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015 Schoolreis 28 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis, groep 8 is die dag gewoon op school. Er komt een aparte brief met (rest)informatie. De groepen 1-2 gaan

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Inloopavond / open school Dit jaar waren wij weer aanwezig op de inloopavond en hebben ons daar gepresenteerd om u en andere ouders enthousiast

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 maart 2015 Schooljaar 2014-2015 Nr. 26

Nieuwsbrief 20 maart 2015 Schooljaar 2014-2015 Nr. 26 Nieuwsbrief 20 maart 2015 Schooljaar 2014-2015 Nr. 26 PASEN Donderdag 2 april vieren we het paasfeest op school. We beginnen de dag met een paasviering in de Vlinderkas. Alle kinderen blijven deze dag

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool

Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool Nieuwsbrief Juli 2013 Patricia van Brakel Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief voor de vakantie ligt voor u. We wensen u weer veel leesplezier en alvast een heel

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be Schooljaar 2014-2015 nr. 7 1 juni 2015 Beste ouders en kinderen, deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be U bent tevreden over onze schoolwerking? U bent

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Openbare Basisschool De Zevensprong Danslaan 74 1326 PL Almere Tel.: 036-5353742 info@zevensprong.asg-almere.nl www.zevensprong.asg-almere.nl Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Belangrijke data: 7

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Hierbij stuur ik u onze maandelijkse nieuwsbrief vol wetenswaardigheden over onze school. Volgens mij is het de

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Er zijn slechts 2 dagen in het jaar, waaraan je niets kunt doen, de ene is gisteren, de andere morgen Nieuwsbrief april 2015 Inhoud Nieuwsbrief - Beste ouders: nieuwe cao - Vakantierooster - Leerling tevredenheidpeiling

Nadere informatie

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Weekbericht van 9-11-2015 Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Sinds augustus 2012 ben ik als Meerschools Intern Begeleider SKOD werkzaam op de Brummelbos. Dit heb ik de afgelopen ruim 3,5

Nadere informatie

Donderdagbrief 2 juli 2015

Donderdagbrief 2 juli 2015 Donderdagbrief 2 juli 2015 Musical groep 8!!! Maandag 29 juni was het eindelijk zo ver. De afscheidsmusical van groep 8. Op de tribune zat een uitzinnig publiek klaar om naar het musicalspektakel te gaan

Nadere informatie

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Schooljaar 2013-2014 Datum 19 december 2013 Op de kalender Vrijdag 20 december Begin Kerstvakantie Maandag 6 januari 2014 Studiedag team Dinsdag 7 januari Eerste

Nadere informatie

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl EVEN LANGSZIJ OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER 39 e jaargang nr.1 Langszij 2015-2016 E-mail school Website obs.deboeier@obsdeboeier.nl www.obsdeboeier.nl E-mail Medezeggenschapsraad E-mail Ouderraad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

Januari 2012 Agenda 2 Kerstvakantie 3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie

Januari 2012 Agenda 2 Kerstvakantie 3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie Januari 2012 Agenda 2 Kerstvakantie 3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie Informatiebulletin van De Evenaar www.basisschooldeevenaar.nl belevenaar@hotmail.com Informatie vanuit

Nadere informatie

Touwladder nieuws. Van de directie. 28 augustus 2015

Touwladder nieuws. Van de directie. 28 augustus 2015 Openbare Basisschool voor Daltononderwijs de Touwladder Schoolstraat 27 7642 AS Wierden Postbus 266 7640 AG Wierden Telefoon 0546-572675 E-mail: info@detouwladder.nl Website: www.detouwladder.nl Van de

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

PBS Positive Behaviour Support. De regel voor de komende week is:

PBS Positive Behaviour Support. De regel voor de komende week is: OPENBARE BASISSCHOOL PBS Positive Behaviour Support. De regel voor de komende week is: Een grote pluim voor. Truus Mantel van Duivenvoorde, onze schoonmaakster die voor de school aan de actie van een supermarkt

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016 Nr.8 2015 2016 14 januari 2016 In dit nummer: - inspectiebezoek - terugblik kerstwinterviering - tevredenheidspeilingen - studiedag - reminder - nieuwbouw - centrale voorlichting VO - personeelszaken -

Nadere informatie

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016 Hofbode 18 6 juli 2015 o.a. Schooljaar 2015-2016 Samen beter met ouders Oudergesprekken schooljaar 2015-2016 Zoals u al eerder in de Hofbode hebt kunnen lezen hebben we dit schooljaar met de werkgroep,

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

Jeugdkamp Inside Out!

Jeugdkamp Inside Out! Jeugdkamp Inside Out! Maandag 25 juli 2011: Op 25 juli is het dan weer zover. Om kwart voor 7 s avonds arriveert de bus van de Jong Tours. We verwelkomen de jongeren met een hapje en een drankje en we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

Mededelingen 1. Schooljaar 2015-2016 4 september 2015

Mededelingen 1. Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 Mededelingen 1 Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 7 t/m 11 september Kennismakingskampen HB4 BB1 HB3 BB3 11 september Koffieochtend 15 september 18.30-20.00 informatieavond alle groepen. Twee centrale

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Alle kinderen uit groep 7 B zijn inmiddels op de hoogte gebracht. We hopen dat u uw kind ook thuis goed opvangt als hij/zij erover wil praten.

Alle kinderen uit groep 7 B zijn inmiddels op de hoogte gebracht. We hopen dat u uw kind ook thuis goed opvangt als hij/zij erover wil praten. Bladzijde 1 Overlijden Bladzijde 2 Nieuwe leerlingen Uitslag MR verkiezingen Het beste paard van stal Avondvierdaagse Bladzijde 3 Penningmeester gezocht Klusjes schoolplein Zomerlezen Bladzijde 4 Zonnetje

Nadere informatie

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest SJOALNUUTS AGENDA 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest 10 december studiedag groepen 1 t/m 8 17 december 18.00 uur lichtjestocht leerlingen en ouders 18

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SCHOOLJAAR 2014-2015 NR. 4 30 JAN. 2015

NIEUWSBRIEF SCHOOLJAAR 2014-2015 NR. 4 30 JAN. 2015 Fivelingo 84-86 2716 BG Zoetermeer 079 3211055 info@ikcdepiramide.nl www.ikcdepiramide.nl Van een brede basis naar de top! NIEUWSBRIEF SCHOOLJAAR 2014-2015 NR. 4 30 JAN. 2015 Facebook Sinds dit schooljaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken...

NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken... NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken... Groeten u! Ze zijn gevlogen. De grote wereld in. Onze jongens en meiden van de groepen 8. Op naar Spijkenisse, Schiedam, Barendrecht, Rotterdam. Op naar het brugpieperschap.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 3, 18 september 2015

Nieuwsbrief Nummer 3, 18 september 2015 Nieuwsbrief Nummer 3, 18 september 2015 Belangrijke data Maandag 21 september Studiedag leerlingen zijn vrij Dinsdag 22 september Studiedag leerlingen zijn vrij Woensdag 23 september Start kinderpostzegelactie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 5 vrijdag 25 september 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 5 vrijdag 25 september 2015 NR. 5 vrijdag 25 september 2015 Kind op maandag: Thema: Kom, kijk! Matteüs 9:9-13, 9:18-26, 9:27-31 Jezus roept de tollenaar Matteüs om met hem mee te gaan. In het verhaal over Jaïrus is het juist andersom:

Nadere informatie

De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof:

De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof: Berkenblad nr.19 7 juni 2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt het laatste Berkenblad van het school jaar 2014-2015! Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl Neemt

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO Jaargang 22, Maand: December 2015 Basisschool De Schare INFO Met de maand december voor de deur, staan we ook voor de wintermaand met alle feestdagen. Naast het gewone programma, is er tijd voor het feest

Nadere informatie

Bijbelverhalen * Week 39; 17 aug 21 aug Thema: Het begin Verhalen; Schepping, Genesis 1 en 2 Lied 1; God heeft het eerste woord

Bijbelverhalen * Week 39; 17 aug 21 aug Thema: Het begin Verhalen; Schepping, Genesis 1 en 2 Lied 1; God heeft het eerste woord Nieuw cursusjaar Wij zijn het nieuwe cursusjaar goed van start gegaan. Alle meesters, juffen, kinderen en ouders zijn gezond en wel van vakantie teruggekeerd. Daar zijn we erg blij om en dankbaar voor.

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

18-12-2015 Nummer: 5. Bijdrage van de directie

18-12-2015 Nummer: 5. Bijdrage van de directie 18-12-2015 Nummer: 5 Bijdrage van de directie Invulling vacature directeur De afgelopen weken heb ik een onderzoek mogen doen naar de geschiktheid van een interne kandidaat binnen de stichting Wolderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015

Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015 Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 e.vansteen@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Even voorstellen! Alle vakanties

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen JAARGANG 2014/2015 NUMMER 10 Nieuwsbrief 20 maart 2015 In dit nummer 1 Avond andere schootlijden 2 Nieuwste kinderboeken Avond andere schooltijden 3 Klassenlunch 4 Paaslunch 5 Ulftse vierdaagse 6 Eieractie

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 19 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, De afronding van

Nadere informatie

Nieuws 1. is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool.

Nieuws 1. is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool. De Zijlwijkschool 40 jaar Nieuws is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool. De informatie met een blauw blok is specifieke Zijlwijkschool informatie. De informatie met

Nadere informatie

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv.

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met probleem leerlingen (bijv. Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv. dyslexie) Persoonlijk: juffen ondersteunend persoon, kennen de kinderen, zijn

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 11 02-02-2015 Bibliotheek op school Bibliotheek op school Voortgangsgesprekken

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 29 Donderdag 9 april 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina Jaarverslag Medezeggenschapsraad Islamitische basisschool Ibn-i Sina Schooljaar 2013/2014 I nhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...2

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

Sponsorloop 2014. Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014

Sponsorloop 2014. Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014 Onderwerp: Vastenactie en sponsorloop Sponsorloop 2014 Vastenactie Yojana en Simavi, 19 maart 2014 16.00-18.00 uur Hoofdgebouw Beste jongens en meisjes Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.8.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.8. Korenpraatjes Jaargang 19 No.8. 21 november 2013. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Het Knoopje. Basisschool De Touwbaan. Nieuws vanuit de directie. Inhoud. 16 april 2015

Het Knoopje. Basisschool De Touwbaan. Nieuws vanuit de directie. Inhoud. 16 april 2015 Basisschool De Touwbaan Touwbaan 16 4901GG Oosterhout (NB) Tel.:0162-453706 www.kbsdetouwbaan.nl info@kbsdetouwbaan.nl 16 april 2015 Het Knoopje Jaargang 9, nummer 13 Nieuws vanuit de directie * Laatst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!!

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!! 11 december 2015 / NUMMER 524 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: op 18-12 Mike van Bakel uit groep 4 op 20-12 Kim de Groot uit groep 7 op 21-12 Djuna Gersen uit groep 4 op 25-12 Senna de Waal

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad R.K. Basisschool De Binckhorst- St. Jan Eemnesserweg 17 1251 NA Laren tel: 035 5382501 Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out Kleine kalender Vrijdag 22 februari Zaterdag 23 februari

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Even voorstellen Eugenie Steens. Even voorstellen: Greet Maaswinkel. Hofbode 2 - Voorstellen, Gymrooster, Schoolreisje

Even voorstellen Eugenie Steens. Even voorstellen: Greet Maaswinkel. Hofbode 2 - Voorstellen, Gymrooster, Schoolreisje Page 1 of 5 Hofbode 02-19 september 2012 Even voorstellen: Greet Maaswinkel Hallo, ik ben Greet Maaswinkel en 60 jaar. Ruim 40 jaar ben ik al werkzaam in het onderwijs. Als kleuterleidster, hoofdleidster

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2013

NIEUWSBRIEF Juni 2013 St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 e-mail: aloysius@mijnplein.nl Van Samen Spelen tot Kennis Delen NIEUWSBRIEF Juni 2013 Koningsspelen Door de vele regen konden we niet naar buiten

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 10

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. We wensen u veel leesplezier. Welkom Deze maand zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:

Nadere informatie

Hemelvaart + de dag er na (alle leerlingen vrij)

Hemelvaart + de dag er na (alle leerlingen vrij) Ten Harmsen v/d Beekpad 4 1336 BK Almere Tel. 036-5295623vlag info@drieluik-almere.nl www.drieluik-almere.nl 10 jaar Drieluik Lustrumeditie Terugblik @HetDrieluik Maandag 26 mei 2014 Dinsdag 27 mei 2014

Nadere informatie

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen,

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, Roerdompstraat 76 6601DL Wijchen Jaargang 24 No. 34 29 mei 2015 Inforedactie: Thea Wilbrink Tel: (024) 6452881 Fax: (024) 6452879 www.paulus-school.nl E-mail: directie@paulus-school.nl inforedactie@paulus-school.nl

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken.

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken. Nr. 4 Vrijdag 20 november 2015 Agenda Basisschool de Blinkerd, Troelstrastraat 13, 5344 GK Oss, 0412-691635, www.deblinkerd-oss.nl Do. 26 nov.: Uitstapje naar de kinderboerderij: groep 3. Woe. 25 nov:

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN!

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN! Roerdompstraat 76 6601DL Wijchen Jaargang 24 No. 35 5 juni 2015 Inforedactie: Thea Wilbrink Tel: (024) 6452881 Fax: (024) 6452879 www.paulus-school.nl E-mail: directie@paulus-school.nl inforedactie@paulus-school.nl

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 9 07-01-2014 In dit nummer: Een nieuw jaar.. Personel e zaken Een

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015

NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015 NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015 OPEN OCHTEND VRIJDAG 6 NOVEMBER // KOM OOK GEZELLIG MEEDOEN MET ONZE HERFSTSPEURTOCHT IN DE SCHOOL! Op vrijdag 6 november organiseren alle ABBO-scholen van 9.00 12.00

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Nummer 20 26 juni 2015

Nummer 20 26 juni 2015 Nieuwsbrief www.toonhermansschool.nl Tel. 636.984 Nummer 20 26 juni 2015 de data: zaterdag 27 juni: Kleine snoeidag, van 10.00-12.00 uur dinsdag 30 juni: Inloopavond van 18.00-19.00 uur en mogelijkheid

Nadere informatie

Nieuwsflits. september 2015. Jaargang 3 nummer 6. Agenda

Nieuwsflits. september 2015. Jaargang 3 nummer 6. Agenda Nieuwsflits september 2015 Jaargang 3 nummer 6 Agenda Donderdag 1 oktober informatieavond groep 3 GD Donderdag 8 oktober informatieavond groep 3 NP Woensdag 7 oktober start van de kinderboekenweek Raar

Nadere informatie