Vooraf Achtergrondinformatie wijgevoel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooraf Achtergrondinformatie wijgevoel"

Transcriptie

1 Van de bestuurstafel Van de bestuursmanager Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief aangegeven is het dagelijks bestuur samen met het BMT druk doende met allerlei ontwikkelingen. In de Algemeen Bestuursvergadering van 17 maart en de GMR-vergadering van 4 april 2005 is het groene licht gegeven voor de projectgroep Professionalisering SKOD. Deze groep heeft de volgende opdracht meegekregen: Het uitwerken van voorstellen om te komen tot een professionalisering van beleid en de uitvoering van ondersteunende taken inclusief de daarbij behorende financiële consequenties. De projectgroep heeft inmiddels op 1 juni jl. een startbijeenkomst gehad en zal op 16 juni hieraan een vervolg geven. Inzake de speciale basisschool de Toermalijn zal er op de Algemeen Bestuursvergadering van 15 juni 2005 een voorstel voor het aannemen van een intentiebesluit worden gedaan om genoemde school over te gaan nemen. Indien dit besluit wordt aangenomen dan zal de stuurgroep de volgende taak op zich nemen: de gevolgen van de voorgestelde overdracht inventariseren en onderzoeken of er overwegende bezwaren tegen de overdracht bestaan. Het intentiebesluit wordt te zijner tijd ter advisering voorgelegd aan de GMR. Vervolgens is het BMT samen met het directieberaad druk doende om de nodige voorbereidingen te treffen voor Integraal Personeelsbeleid (IPB) binnen SKOD. Er is al veel geregeld, maar we willen dit beter stroomlijnen en verder uitbreiden. U hoort hierover in de toekomst nog het nodige van. Tot slot wil ik u nog graag attenderen op het stichtingsfeest op 18 november We zijn er dit keer vroeg bij, maar het is zeker de moeite waard om u aan te melden. Gaarne voor 30 juni 2005! De benodigde informatie hebt u reeds ontvangen via uw directeur. Het Dagelijks Bestuur hoopt op een grote opkomst en een verdere versterking van het wijgevoel binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Op vrijdag 22 juli beginnen de schoolvakanties. Het Dagelijks Bestuur wenst u een goede vakantie en we hopen iedereen weer vol nieuwe energie terug te zien bij de start van het schooljaar 2005/2006. Veel leesplezier. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Informatiebulletin voor alle medewerkers van de SKOD-scholen over de invoering van competentiemanagement. Geachte collega, Vooraf De directies van onze scholen zijn ervan overtuigd, dat goed integraal personeelsbeleid bijdraagt aan het welbevinden van alle werknemers en daarmee dus ook aan de kwaliteit van de totale organisatie. Op die onderdelen waar dat kan, werken de directies samen bij de realisatie van een nóg beter personeelsbeleid. Een van de onderdelen die we op iedere school in dat kader gaan aanpakken, is het in kaart brengen van de competenties die nodig zijn om je werk goed te doen. Met andere woorden, wat maakt een goede leerkracht nou een goede leerkracht, of wat doet een écht goede intern begeleider nou precies. De directies van de deelnemende scholen hebben besloten om de medewerkers nadrukkelijk te betrekken bij het opstelen van deze profielen. In dit bulletin geven we u enige achtergrondinformatie en vertellen we u, op welke wijze we u willen betrekken bij het hele traject. Achtergrondinformatie Competenties, wat zijn dat eigenlijk? Wij hanteren de volgende definitie: Succesvol werkgedrag. Het betreft gedrag dat zichtbaar en functioneel is in een werksituatie en waartoe de uitvoerder bereid, bevoegd en in staat is. Kernbegrippen in deze definitie zijn: Succesvol werkgedrag, het maakt je dus succesvol in je werk. Zichtbaar gedrag, het eerder genoemde wat dóet een goede leerkracht nou precies, je kunt het zien, en het is dus voor iedereen hetzelfde. Bereid, bevoegd en in staat, je wílt het, je mág het, en je kúnt het. Als vertrekpunt geldt de visie en de missie van de organisatie. Wat wil de organisatie bereiken, anders gezegd, waaraan ontleent deze organisatie zijn bestaansrecht? Op basis van het antwoord op de vraag: Wat willen we? beantwoorden we de vraag: Wat hebben we daarvoor nodig?. Dit leidt tot het bepalen van de kerncompetenties van de organisatie. 1

2 Als afgeleide daarvan worden de competenties van de verschillende medewerkers bepaald. We onderscheiden drie soorten competenties: 1. Voorwaarden scheppend: gedragsvaardigheden ongeacht het beroep 2. Kerncompetenties: uniek en onderscheidende kenmerken van de organisatie 3. Domeinspecifiek: noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie Tot zover een beetje theoretische achtergronden over het werken met competenties. Interessant, maar nog interessanter is de wijze waarop u als medewerker en direct betrokkene kunt meedenken en meepraten over het vaststellen van de competentieprofielen. Hoe gaan we aan het werk? De directies van de scholen worden bij dit traject ondersteund door de AVS uit Utrecht. In samenwerking met adviseurs van de AVS wordt door de directies een competentiebibliotheek opgesteld. In deze bibliotheek zijn alle benodigde competenties voor de organisatie benoemd en uitgewerkt in vier niveaus. Met andere woorden, alle competenties voor de organisatie zijn benoemd zijn, en dat wil zeggen, dat niet alle medewerkers ook over al die competenties moeten beschikken. In een aantal bijeenkomsten gaan we op zoek naar de goede verdeling van de competenties over de verschillende functies binnen onze scholen. Ook beschrijven we op meerdere niveaus wat eenieder dan moet laten zien bij die competentie. De bijeenkomsten kennen het karakter van een rondetafelgesprek, en worden geleid door een adviseur van de AVS. Tijdens deze bijeenkomsten werken we met een aantal functiegroepen samen. De aanpassingen toevoegingen en correcties worden voorgelegd aan de directie, die de competentieprofielen dan al dan niet gewijzigd- vaststelt. Indien u wenst deel te nemen aan de rondetafelgesprekken moet u rekenen op een tijdsinvestering van een dagdeel deelname (waarschijnlijk een woensdagmiddag) en twee uur voorbereidingstijd (leeswerk) Voor wat de tijdsplanning betreft, informeren we u nader over de voortgang. Tot slot Er valt nog veel meer te vertellen over competenties en welke bijdrage die kunnen leveren aan organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Er valt ook nog wel het een en ander te vertellen over waar competenties in ieder geval niet voor gebruikt moeten worden. We vinden twee A-viertjes voor nu echter voldoende, we houden u op de hoogte van de voortgang. Voor alle eventuele vervolgvragen kun u natuurlijk terecht bij uw leidinggevende. Ben Platzer, bestuursmanager. Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe Wat gebeurde er zoal: Meester Ferdy 25 jaar als leerkracht aan De Hoeksteen 3 Maart j.l. was het feest op De Hoeksteen. Ferdy Geerdink vierde z n 25-jarig jubileum. Na een lange periode van voorbereiding was het dan eindelijk feest. s Morgens werden Ferdy en zijn vrouw Siegerlien opgehaald van huis. Bij school aangekomen, werden ze opgewacht door de leerlingen en collega s met een ereboog. Luidkeels werden ze toegezongen. Daarna volgde er informeel een welkomstwoord door de directeur, onder het genot van een kop koffie en gebak. En toen op naar alle groepen: de kinderen hadden van alles ingestudeerd. Van dansjes, liedjes, toneelstukjes t/m een PowerPoint presentatie. Ferdy en Siegerlien genóten!! Tussen de middag was het tijd voor een maaltijd. Om uur vervolgde het feestprogramma. Een voorstelling van een marionettenspeelster volgde: schitterend!! Aan het eind van de middag was er tevens een receptie. Natuurlijk ontbraken hier de toespraken niet. Collega s van Ferdy brachten nog een aantal liedjes ten gehore.. Alles zeer sfeervol en daarbij: Ferdy en Siegerlien vonden het fantastisch!!!!! Met dank aan onze correspondent: Lena Mencke 2

3 Louis Veldhuis: bedwinger van de Alpe d Huez Het Dagblad van het Noorden besteedde dinsdag 17 mei een volledige pagina aan het peloton wieleramateurs uit deze regio dat de beroemde en beruchte Alpe d Huez beklom. Op de grote kleurenfoto staat in het midden van betreffende pagina een rijder afgebeeld op een gele sportfiets. De goede lezer kan daarin Louis Veldhuis herkennen. Uiteindelijk finisht hij op een keurige 94-ste plaats in een tijd van 1 uur, 19 minuten en 56 seconden. Een prima prestatie: meer dan 200 rijders zouden nog na hem binnen komen, de hekkensluiter had een tijd van 3 uur nodig. Volgens de krant mag een wielrenner die de Alpe d Huez bedwingt zich onder de groten der aarde scharen. Het was zeker een zware tocht onder barre omstandigheden: de regen valt met bakken uit de lucht en de thermometer reikt op de top slechts tot twee graden! Vanuit het directieberaad SKOD hebben we hem een bos bloemen met felicitaties bezorgd. behoorlijke rit achter de rug die hen via een toeristische route naar de plaats van bestemming bracht. De ontvangstzaal zat goed vol tijdens het openingswoord van Ben Platzer, onze bovenschools manager. Hij haalde enkele recente ontwikkelingen uit onderwijsland aan, waarbij hij het belang schetste voor onze eigen schoolorganisatie. Gesterkt door koffie en thee gingen de deelnemers daarna op pad voor de workshops. In de sessies over Inspirerend leren werd op een serieuze manier gesproken over de randvoorwaarden en de te gebruiken interventies. Bij de storyline approach was het een gezellige boel met geanimeerde gesprekken en enthousiaste presentaties. Voor het werken met hoogbegaafde leerlingen werden nuttige tips en aangereikt, ondersteund door specifieke materialen voor deze doelgroep. Bij techniek was ook een scala aan materialen beschikbaar en de muzieksessies waren door het hele gebouw hoorbaar dankzij de djembé s. De uitdaging ligt er: wie gaat zijn tijd verbeteren? De bloemen kom ik persoonlijk thuis bezorgen. Met dank aan onze correspondent Ben Platzer. Fancy Fair op de Hoeksteen Zaterdag 24 april j.l. werd de jaarlijkse Fancy Fair gehouden. De bloemenverkoop is het belangrijkste onderdeel. Daarnaast waren er een aantal activiteiten. Dit alles werd georganiseerd door de Ouderraad. Het was heel sfeervol. Na de gezamenlijke pauze volgde de tweede ronde met workshops die ook trouw gevolgd werden, ondanks de roep van zon om toch lekker naar buiten te gaan. De bijgaande foto s geven een aardige impressie van de sfeer tijdens de workshops. Opknapbeurt schoolplein: De Hoeksteen 15 en 16 april j.l. werden de handen flink uit de mouwen gestoken door een groep vrijwilligers.er moest nieuw zand in de zandbak komen. Een hele klus. Geweldig, dat iedereen zo flink geholpen heeft. Van LIO-er naar juf. Diana Tiben is geslaagd voor lerares. Ze was LIO-er aan De Hoeksteen. 26 April heeft ze haar studie afgerond en nu is ze dus een "echt" juf. Proficiat, Diana! Verslag identiteitsdag SKOD Op een stralende woensdagmiddag verzamelden bijna 100 medewerkers zich op het conferentiecentrum, voorheen de Klencke, in Oosterhesselen. Sommigen hadden reeds een 3

4 Het middagprogramma werd afgesloten met een gezamenlijk djembé met behulp van trommels en andere slaginstrumenten, waarbij sommige collega s over onvermoede talenten bleken te beschikken. Mandy en haar ouders onder de boog door naar binnen. Overnachten in school... Gezellig met elkaar kletsen.. en samen overleggen.. Toen was het tijd voor een versnapering cq aperitief om de dag af te sluiten met een heerlijk buffet in het restaurant. Rond uur verlieten de laatste deelnemers en de organisatie het pand. (Zie ook nieuwsbrief 2A, via de website te downloaden). We kunnen terugkijken op een grotendeels geslaagde manifestatie op een prima locatie. Volgende identiteitsdag: woensdag 4 april 2007!! Met dank aan onze correspondent: Paul Falkmann. 100 ste leerling op De Hoeksteen Maandag 30 mei was het dan zover. De Hoeksteen mocht (na vele, vele jaren) hun 100 ste leerling verwelkomen. De eer viel te beurt aan Mandy Harms. Mandy en haar ouders werden flink in het zonnetje gezet. Zo werd Mandy met haar ouders verwelkomt door de directeur met een hartelijk woordje, kreeg ze een cadeautje aangeboden, was er een ereboog, werd ze flink door de aanwezigen toegezongen en werden er door alle leerlingen ballonnen opgelaten. Daarna was er een traktatie voor alle kinderen en werd er gezellig een kop koffie gedronken met de ouders. Voor Mandy een onvergetelijk moment. Groep 7 en 8 van De Hoeksteen wilden wel eens iets ludieks doen. Dat werd op 11 februari j.l. uitgevoerd d.m.v. een nacht verblijven in school. Een pyamafeest! Om uur moest iedereen present zijn. Iedereen had wat lekkers meegenomen. Er werden spelletjes gedaan, gekwebbeld, dvd gekeken. Al met al heel erg geslaagd. De volgende morgen kwamen de ouders met broers en zussen om uur op school. Er werd gezamenlijk ontbeten. Op de Amerikaanse manier. Iedereen had iets meegenomen, zoals: jam, hagelslag, pindakaas, boter etc. Wat over was, ging weer mee naar huis! Genieten van het ontbijt. Dat ook maar eens proeven.. Tijdens het ontbijt waren er een paar optredens. Zowel door de leerlingen als door de leerkrachten. De meiden in actie. de ouders vonden het prachtig. 4

5 Rond uur werd het geheel afgesloten. Zowel de kinderen als ouders en leerkrachten kijken terug op een heel geslaagd activiteit. En toen was het...bedtijd!!! Slaap inhalen.. Lena Mencke en Susan Rohling, leerkrachten groep 7/8. Wat staat er te gebeuren: Theaterbezoek: 18 november 2005 wordt het Stichtingsfeest 2006 voor personeelsleden, schoolcommissies, mr-leden + partners gehouden. Verdere details liggen reeds bij de directeur van uw school. Nieuws van het ict-front Het multimediaplan op de Banier Computers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook op scholen neemt de computer een steeds belangrijkere plaats in. De Banier is dan ook heel trots op haar tien nieuwe werkstations. Deels in het kader van vervanging maar ook in het kader van het nieuwe multimediaplan zijn vanaf januari 2005 deze nieuwe werkstations opgenomen in het netwerk. Twee werkstations zijn voor directie en administratie, acht werkstations voor de groepen, zodat we in de bovenbouw vier werkstations per groep hebben, in de middenbouw drie werkstations en in de onderbouw twee werkstations. In de zorglokaal staan ook vier werkstations voor remediërende doeleinden. De Banier heeft een aantal jaren geleden gekozen om digitaal te gaan. Steeds meer zaken zijn of worden in de toekomst digitaal geregeld. Derhalve heeft elke leerkracht op zijn bureau een werkstation. Klassenmap, klassenlijsten, notulen, foto s, toetsgegevens, handelingsplannen, voortgang zorgleerlingen, weekbericht, rapporten, leerlingvolgsystemen (LVS) en SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst), en vele activiteiten (werkgroepen) op de Banier zijn beschikbaar vanaf het bureau van de leerkracht. Op dat werkstation werken indien wenselijk ook leerlingen. Deze TV, videorecorder en het nieuwe werkstation vormen samen een EENHEID. De beelden van het werkstation zijn via een TVOUT-kaart op de televisie zichtbaar. Ook kunnen we via de dvd-speler van het werkstation dvd s afspelen en dit via de TV aan de groep tonen. Voor uitleg over bijvoorbeeld een computerprogramma kunnen de leerlingen via de TV direct zien wat ze moeten doen. De TV is dan een soort beamer of overheadprojector, de leerlingen krijgen dan directe visuele instructie via de computer. Twee leerlingen in groep 8 hebben hun spreekbeurt via een powerpoint presentatie reeds op deze manier getoond. Ook instructiefilmpjes, nu al veel te vinden op het internet, kunnen online aan de hele groep worden getoond. Op de site staan lesondersteunde korte filmpjes alfabetisch gerangschikt zowel voor de peuters en kleuters als grotere leerlingen. Ook de filmpjes van het Klokhuis zijn zeer leerzaam. Je vindt deze streams (filmpjes) op Internet, telefonie en TV kijken via breedband zal de komende tijd normaal worden. De homepage van de Banier kan zich de laatste tijd verheugen op steeds meer bezoekers. Naast informatiebron voor ouders en leerkrachten, vormt de homepage het vertrekpunt voor de leerkrachten en leerlingen om het internet te verkennen. Ook het op basis van webmail gaat eenvoudig via de homepage. Op de homepage vind je o.a het weekbericht, de schoolgids deel 1 en 2, evenementenrooster, leerlingenwerk, fotoalbum, alles over ICT en nog veel meer belangrijke zaken van de Banier. Ook vind je hier goede links naar informatieve en leerzame sites zowel voor de kinderen als voor de ouders. Neem ook eens een kijkje op Voor vragen of opmerkingen kunt u mij altijd aanspreken Gerard Heijnen ICT De Banier Nieuws vanuit de SKOD: 10 juni trouwen juf Susan Rohling en Richard Scheeve (Susan is leerkracht in groep 7/8) 29 juli trouwen juf Rolien Wehkamp en Albert Menzen (Rolien is leerkracht in groep 1) Beiden staan aan de Hoeksteen. Het nieuwe multimediaplan heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan de manier van lesgeven. Wat houdt dit nieuwe multimediaplan nu precies in? Vorig jaar heeft elke groep een nieuwe TV en videorecorder gekregen. Schooltijden Minister van de Hoeven is met een tussenoplossing gekomen inzake de flexibilisering van de schooltijden in het Primair Onderwijs. In haar voorstel krijgen de scholen meer ruimte bij het vaststellen van de schooltijden. Er wordt wel vastgehouden aan de vijfdaagse schoolweek in de bovenbouw m.u.v. bijzondere omstandigheden w.o. lokale feestdagen of rapportdagen). In haar voorstel krijgen de scholen de mogelijkheid om de huidige urenverdeling tussen onderbouw en bovenbouw los te laten, zo ook het aantal verplichte lesuren er dag. Ouders 5

6 dienen tijdig, middels de schoolgids, op de hoogte te worden gebracht. De MR heeft bij het vaststellen van de schooltijden instemmingsrecht. Recht op langdurig zorgverlof De Eerste Kamer heeft op 26 april j.l. ingestemd met de invoering van het wetsvoorstel langdurig zorgverlof per 1 juni Hierdoor krijgen werknemers het wettelijk recht onbetaald verlof op te nemen om de zorg voor een levensbedreigende ziekte bij partner, kind of ouder op zich te kunnen nemen. De totale duur van dit zorgverlof is maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur (in een periode van 12 achtereenvolgende maanden). Alleen op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan een werkgever weigeren. Landelijke ziekteverzuimcijfers 2003 Het ziekteverzuim in het basisonderwijs is in 2003 met 0,8% gedaald (in het speciaal onderwijs met 1,2%). Het ziekteverzuim over 2003 ziet er als volgt uit: Basisonderwijs 6,76% en Speciaal onderwijs 7,56%. De verwachting is dat deze trend zich ook in 2004 heeft doorgezet (de landelijke gegevens moeten nog binnen komen.) Voor onze stichting zijn de feiten als volgt: Schooljaar : 6,0 % bruto verzuim (incl. bijv. zwangerschap), netto: 4,3% Schooljaar : 8,0% bruto verzuim, netto: 5,7% Een school belicht: 75 jaar Sint Gerardusschool, Barger- Oosterveld Driedubbel feest in Barger-Oosterveld, de katholieke enclave in de zuidoosthoek van Emmen. Dit jaar wordt gevierd dat het dorp 125 jaar geleden werd gesticht. De parochiekerk bestaat in januari jaar en op de eerste steen van de Sint Gerardusschool staat fier vermeld: 9 februari binnengebracht om het feest voor de kinderen te kunnen organiseren. "Bij het 70 jarig jubileum hadden we een grote tent op het plein staan en muziek, hapjes en drankjes. Dat was meer gericht op de volwassenen. Dit jubileum is helemaal voor de kinderen deze keer." De school is gestart in 1930 met vijf lokalen, maar al in 1938 was de eerste uitbreiding. Zoals zoveel katholieke scholen was het kerkbestuur van de naastliggende Sint Gerardus Majellaparochie de motor voor het stichten van de school. Het gebouw is goed herkenbaar als school uit de jaren '30: Lange gangen, tegeltjes op de vloer. "In de hoeken van de lokalen zie je nog de schoorsteen van de kolenkachel zitten en heel vroeger werd er hier nog gestookt met turf..." Diverse keren is de school met een of meerdere lokalen uitgebreid. In de jaren '60 kwam er een kleuterschool bij met de welluidende naam "Angeli Custodes." In 1985, bij de wet op het Basisonderwijs werden beide scholen samengevoegd, maar het duurde nog tot in het begin van de jaren '90 dat alle kinderen onder hetzelfde dak van de Gerardusschool een plaatsje vonden. Inmiddels telt de school 251 leerlingen. Het oude kleutergebouw is nu in gebruik door de parochie en de uitvaartvereniging van Barger-Oosterveld. "De samenwerking met de kerk verloopt erg prettig, het schoolplein grenst aan het plein voor de kerk en wij gebruiken die ruimte voor bijvoorbeeld de oud-papier container. De 'Boskabouters' (de tuinploeg van de kerk) onderhoudt ook ons schoolplein een de dakgoten en daar zijn we uiteraard heel blij mee." "Wij doen het daarom dit jaar maar een béétje rustiger aan met de feestelijkheden, op het dorpsfeest is ook al een reünie gepland." Aan het woord zijn Jos Nauw, Mariet Muter en Bianca Nijboer, leden van de commissie die de activiteiten rond het 75 jarig jubileum samen met ouders hebben voorbereid. "Juist omdat de ouders ook gedreven meedachten en meewerkten is het allemaal prima voor elkaar gekomen." Middels acties zoals Knieperties verkopen op de koninginnemarkt en een sponsorloop is het benodigde geld Als de school de respectabele leeftijd van 75 jaar bereikt zijn er ook anekdotes: "De ruimte waar we nu het kopieerapparaat hebben staan was vroeger de 'filmklas'. Die klas is heel donker omdat ze ingebouwd is, geen ramen heeft. Wij keken daar altijd naar gehuurde films. De muizen kropen er overigens langs de plinten... En op zolder zaten in de jaren '60 'Gidsen'; meisjes die op wat je tegenwoordig scouting noemt zaten. Dat kon toen nog op zolder zonder dat de Arbo protesteerde..." Verschillende collega's die inmiddels van school zijn, komen regelmatig nog even buurten. Vooral rond verjaardagen van teamleden. "Gebakjesjuffen" worden ze 6

7 ook wel eens gekscherend door de leerlingen genoemd. En ook beroemd is het gebak dat een juf elk jaar speciaal uit Dedemsvaart haalde om alle vrijwilligers te bedanken die hadden geholpen bij de voorbereiding van de 1 e Heilige Communie. "Ondanks dat Barger-Oosterveld geen zelfstandig dorp meer is, is de gemeenschapszin hier wel gebleven. Vooral in tijden van lief en leed merk je dat nog sterk. Een positief gevolg van dat we nu een wijk van Emmen zijn is dat er flink bijgebouwd mag worden in Barger-Oosterveld. Er is dus voldoende woonruimte voor de jeugd die hier wil blijven. We komen ook regelmatig leerlingen van vroeger tegen die hun eigen kinderen komen inschrijven." De school behoort ook echt tot de instituten van het dorp: "Omdat zoveel Barger-Oostervelders hier op school hebben gezeten is het gebouw een van de beeldbepalende panden in Barger-Oosterveld. Als je goed kijkt is het eigenlijk best wel oud, maar een ingrijpende vernieuwing van het gebouw, daar hoef je niet mee aan te komen. Dat vinden vooral de oud-inwoners van Barger-Oosterveld. Het personeel zou een onderwijskundige facelift best wel op prijs stellen. Wellicht zijn vele architectonische aspecten te behouden. Het jubileum wordt gevierd met een themaweek "Circus". Echte circusartiesten studeren met de kinderen acts in en op vrijdagavond 27 mei wordt een voorstelling voor en door de kinderen gegeven in de sporthal aan de Meerdijk. De onderbouw blijft in de eigen groep, maar vanaf groep 5 worden naar talent en aanleg de kinderen uit verschillende groepen gemixt. "Wij mogen ons drie dagen lang eigenlijk niet met de zaken bemoeien, en da's wel even wennen. De circusmensen hebben de leiding en die gaan er ongetwijfeld iets moois van maken. We hebben er allemaal veel zin in." Met dank aan onze Lukassen. 7

8 Dit is de 3 e nieuwsbrief van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Wij wensen u alvast een zeer zonnige zomer mochten er gezellige, hilarische foto s van o.a. collega s gemaakt worden, schroom dan niet om dit te melden via onderstaand adres!! Wij wachten met spanning af. Geke Mulder t.a.v. nieuwsbrief SKOD. Dwergstern TG EMMEN De deadline voor nieuwsbrief nr. 4 is: 30 september De verschijningsdatum; 14 oktober 2005 Heeft u ook nieuws; meldt dit dan bij het secretariaat via mail of per post:: Inhoudsopgave nieuwsbrief 3: Van de bestuurstafel pag. 1 Van de bestuursmanager pag. 1/2 Wat gebeurde er zoal pag. 2/3/4 Wat staat er te gebeuren pag. 5 Nieuws van het ICT-front pag. 5 Nieuws vanuit de SKOD pag. 5 Een school belicht pag. 6/7 Inhoudsopgave pag. 8 De SKOD-strip pag. 8 8

Van de bestuurstafel. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Van de bestuurstafel. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Van de bestuurstafel Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Een mijlpaal kunnen we wel zeggen. Sinds de oprichting van de stichting op 17 december 1996 is er door

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Informatieblad voor het personeel van

Informatieblad voor het personeel van Sla je vleugels uit bij Tangent Informatieblad voor het personeel van Tangent jaargang 8 nummer 1 oktober 2007 2 3 Colofon Kort nieuws Slimstraat 7> Tango is het infobulletin voor het personeel van Stichting

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t

Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t Schoolgids 2011-2012 Op t Veld gebeurt t Naam school : O.B.S. Op t Veld Adres school : Barnar 5A, 7826 EP Emmen Telefoon : 0591-629364 Fax : 0591-629874 E-mail : administratie@obs-optveld.nl Website :

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan

Jaarverslag 2009. Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan Jaarverslag 2009 Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan 1 2 Inhoud Jaarverslag 2009 Voorwoord 5 1 SPOOR 7 2 De organisatie 9 3 De missie 10 4 Beleidsontwikkeling 13 5 Ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool School Gids 2014-2015 Oranje Nassauschool 1. Voorwoord 2. Stichting Salomo Schoolgegevens 3. Kennismaking met de Oranje Nassauschool 3.1 Algemeen 3.2 Uitgangspunten en doelstellingen 3.3 Een christelijke

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

STICHTING CONFESSIONEEL ONDERWIJS LUCAS 2005. Meer dan duizend collega s bij elkaar op de Studiedag Primair Onderwijs! JAARVERSLAG pagina 5

STICHTING CONFESSIONEEL ONDERWIJS LUCAS 2005. Meer dan duizend collega s bij elkaar op de Studiedag Primair Onderwijs! JAARVERSLAG pagina 5 het Jaarverslag STICHTING CONFESSIONEEL ONDERWIJS LUCAS 2005 Leerschool on Tour: Rondreis langs vernieuwend onderwijs in Nederland Meer dan duizend collega s bij elkaar op de Studiedag Primair Onderwijs!

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. De school 1.1 Logo, naam en adresgegevens 1.2 Het gebouw, leerpleinen en entrees 1.3 Schoolgrootte en prognose 1.4 De geschiedenis van de school 2. Ons onderwijs 2.1 Missie/Visie

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie