Vooraf Achtergrondinformatie wijgevoel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooraf Achtergrondinformatie wijgevoel"

Transcriptie

1 Van de bestuurstafel Van de bestuursmanager Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief aangegeven is het dagelijks bestuur samen met het BMT druk doende met allerlei ontwikkelingen. In de Algemeen Bestuursvergadering van 17 maart en de GMR-vergadering van 4 april 2005 is het groene licht gegeven voor de projectgroep Professionalisering SKOD. Deze groep heeft de volgende opdracht meegekregen: Het uitwerken van voorstellen om te komen tot een professionalisering van beleid en de uitvoering van ondersteunende taken inclusief de daarbij behorende financiële consequenties. De projectgroep heeft inmiddels op 1 juni jl. een startbijeenkomst gehad en zal op 16 juni hieraan een vervolg geven. Inzake de speciale basisschool de Toermalijn zal er op de Algemeen Bestuursvergadering van 15 juni 2005 een voorstel voor het aannemen van een intentiebesluit worden gedaan om genoemde school over te gaan nemen. Indien dit besluit wordt aangenomen dan zal de stuurgroep de volgende taak op zich nemen: de gevolgen van de voorgestelde overdracht inventariseren en onderzoeken of er overwegende bezwaren tegen de overdracht bestaan. Het intentiebesluit wordt te zijner tijd ter advisering voorgelegd aan de GMR. Vervolgens is het BMT samen met het directieberaad druk doende om de nodige voorbereidingen te treffen voor Integraal Personeelsbeleid (IPB) binnen SKOD. Er is al veel geregeld, maar we willen dit beter stroomlijnen en verder uitbreiden. U hoort hierover in de toekomst nog het nodige van. Tot slot wil ik u nog graag attenderen op het stichtingsfeest op 18 november We zijn er dit keer vroeg bij, maar het is zeker de moeite waard om u aan te melden. Gaarne voor 30 juni 2005! De benodigde informatie hebt u reeds ontvangen via uw directeur. Het Dagelijks Bestuur hoopt op een grote opkomst en een verdere versterking van het wijgevoel binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Op vrijdag 22 juli beginnen de schoolvakanties. Het Dagelijks Bestuur wenst u een goede vakantie en we hopen iedereen weer vol nieuwe energie terug te zien bij de start van het schooljaar 2005/2006. Veel leesplezier. Dagelijks Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Informatiebulletin voor alle medewerkers van de SKOD-scholen over de invoering van competentiemanagement. Geachte collega, Vooraf De directies van onze scholen zijn ervan overtuigd, dat goed integraal personeelsbeleid bijdraagt aan het welbevinden van alle werknemers en daarmee dus ook aan de kwaliteit van de totale organisatie. Op die onderdelen waar dat kan, werken de directies samen bij de realisatie van een nóg beter personeelsbeleid. Een van de onderdelen die we op iedere school in dat kader gaan aanpakken, is het in kaart brengen van de competenties die nodig zijn om je werk goed te doen. Met andere woorden, wat maakt een goede leerkracht nou een goede leerkracht, of wat doet een écht goede intern begeleider nou precies. De directies van de deelnemende scholen hebben besloten om de medewerkers nadrukkelijk te betrekken bij het opstelen van deze profielen. In dit bulletin geven we u enige achtergrondinformatie en vertellen we u, op welke wijze we u willen betrekken bij het hele traject. Achtergrondinformatie Competenties, wat zijn dat eigenlijk? Wij hanteren de volgende definitie: Succesvol werkgedrag. Het betreft gedrag dat zichtbaar en functioneel is in een werksituatie en waartoe de uitvoerder bereid, bevoegd en in staat is. Kernbegrippen in deze definitie zijn: Succesvol werkgedrag, het maakt je dus succesvol in je werk. Zichtbaar gedrag, het eerder genoemde wat dóet een goede leerkracht nou precies, je kunt het zien, en het is dus voor iedereen hetzelfde. Bereid, bevoegd en in staat, je wílt het, je mág het, en je kúnt het. Als vertrekpunt geldt de visie en de missie van de organisatie. Wat wil de organisatie bereiken, anders gezegd, waaraan ontleent deze organisatie zijn bestaansrecht? Op basis van het antwoord op de vraag: Wat willen we? beantwoorden we de vraag: Wat hebben we daarvoor nodig?. Dit leidt tot het bepalen van de kerncompetenties van de organisatie. 1

2 Als afgeleide daarvan worden de competenties van de verschillende medewerkers bepaald. We onderscheiden drie soorten competenties: 1. Voorwaarden scheppend: gedragsvaardigheden ongeacht het beroep 2. Kerncompetenties: uniek en onderscheidende kenmerken van de organisatie 3. Domeinspecifiek: noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie Tot zover een beetje theoretische achtergronden over het werken met competenties. Interessant, maar nog interessanter is de wijze waarop u als medewerker en direct betrokkene kunt meedenken en meepraten over het vaststellen van de competentieprofielen. Hoe gaan we aan het werk? De directies van de scholen worden bij dit traject ondersteund door de AVS uit Utrecht. In samenwerking met adviseurs van de AVS wordt door de directies een competentiebibliotheek opgesteld. In deze bibliotheek zijn alle benodigde competenties voor de organisatie benoemd en uitgewerkt in vier niveaus. Met andere woorden, alle competenties voor de organisatie zijn benoemd zijn, en dat wil zeggen, dat niet alle medewerkers ook over al die competenties moeten beschikken. In een aantal bijeenkomsten gaan we op zoek naar de goede verdeling van de competenties over de verschillende functies binnen onze scholen. Ook beschrijven we op meerdere niveaus wat eenieder dan moet laten zien bij die competentie. De bijeenkomsten kennen het karakter van een rondetafelgesprek, en worden geleid door een adviseur van de AVS. Tijdens deze bijeenkomsten werken we met een aantal functiegroepen samen. De aanpassingen toevoegingen en correcties worden voorgelegd aan de directie, die de competentieprofielen dan al dan niet gewijzigd- vaststelt. Indien u wenst deel te nemen aan de rondetafelgesprekken moet u rekenen op een tijdsinvestering van een dagdeel deelname (waarschijnlijk een woensdagmiddag) en twee uur voorbereidingstijd (leeswerk) Voor wat de tijdsplanning betreft, informeren we u nader over de voortgang. Tot slot Er valt nog veel meer te vertellen over competenties en welke bijdrage die kunnen leveren aan organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Er valt ook nog wel het een en ander te vertellen over waar competenties in ieder geval niet voor gebruikt moeten worden. We vinden twee A-viertjes voor nu echter voldoende, we houden u op de hoogte van de voortgang. Voor alle eventuele vervolgvragen kun u natuurlijk terecht bij uw leidinggevende. Ben Platzer, bestuursmanager. Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe Wat gebeurde er zoal: Meester Ferdy 25 jaar als leerkracht aan De Hoeksteen 3 Maart j.l. was het feest op De Hoeksteen. Ferdy Geerdink vierde z n 25-jarig jubileum. Na een lange periode van voorbereiding was het dan eindelijk feest. s Morgens werden Ferdy en zijn vrouw Siegerlien opgehaald van huis. Bij school aangekomen, werden ze opgewacht door de leerlingen en collega s met een ereboog. Luidkeels werden ze toegezongen. Daarna volgde er informeel een welkomstwoord door de directeur, onder het genot van een kop koffie en gebak. En toen op naar alle groepen: de kinderen hadden van alles ingestudeerd. Van dansjes, liedjes, toneelstukjes t/m een PowerPoint presentatie. Ferdy en Siegerlien genóten!! Tussen de middag was het tijd voor een maaltijd. Om uur vervolgde het feestprogramma. Een voorstelling van een marionettenspeelster volgde: schitterend!! Aan het eind van de middag was er tevens een receptie. Natuurlijk ontbraken hier de toespraken niet. Collega s van Ferdy brachten nog een aantal liedjes ten gehore.. Alles zeer sfeervol en daarbij: Ferdy en Siegerlien vonden het fantastisch!!!!! Met dank aan onze correspondent: Lena Mencke 2

3 Louis Veldhuis: bedwinger van de Alpe d Huez Het Dagblad van het Noorden besteedde dinsdag 17 mei een volledige pagina aan het peloton wieleramateurs uit deze regio dat de beroemde en beruchte Alpe d Huez beklom. Op de grote kleurenfoto staat in het midden van betreffende pagina een rijder afgebeeld op een gele sportfiets. De goede lezer kan daarin Louis Veldhuis herkennen. Uiteindelijk finisht hij op een keurige 94-ste plaats in een tijd van 1 uur, 19 minuten en 56 seconden. Een prima prestatie: meer dan 200 rijders zouden nog na hem binnen komen, de hekkensluiter had een tijd van 3 uur nodig. Volgens de krant mag een wielrenner die de Alpe d Huez bedwingt zich onder de groten der aarde scharen. Het was zeker een zware tocht onder barre omstandigheden: de regen valt met bakken uit de lucht en de thermometer reikt op de top slechts tot twee graden! Vanuit het directieberaad SKOD hebben we hem een bos bloemen met felicitaties bezorgd. behoorlijke rit achter de rug die hen via een toeristische route naar de plaats van bestemming bracht. De ontvangstzaal zat goed vol tijdens het openingswoord van Ben Platzer, onze bovenschools manager. Hij haalde enkele recente ontwikkelingen uit onderwijsland aan, waarbij hij het belang schetste voor onze eigen schoolorganisatie. Gesterkt door koffie en thee gingen de deelnemers daarna op pad voor de workshops. In de sessies over Inspirerend leren werd op een serieuze manier gesproken over de randvoorwaarden en de te gebruiken interventies. Bij de storyline approach was het een gezellige boel met geanimeerde gesprekken en enthousiaste presentaties. Voor het werken met hoogbegaafde leerlingen werden nuttige tips en aangereikt, ondersteund door specifieke materialen voor deze doelgroep. Bij techniek was ook een scala aan materialen beschikbaar en de muzieksessies waren door het hele gebouw hoorbaar dankzij de djembé s. De uitdaging ligt er: wie gaat zijn tijd verbeteren? De bloemen kom ik persoonlijk thuis bezorgen. Met dank aan onze correspondent Ben Platzer. Fancy Fair op de Hoeksteen Zaterdag 24 april j.l. werd de jaarlijkse Fancy Fair gehouden. De bloemenverkoop is het belangrijkste onderdeel. Daarnaast waren er een aantal activiteiten. Dit alles werd georganiseerd door de Ouderraad. Het was heel sfeervol. Na de gezamenlijke pauze volgde de tweede ronde met workshops die ook trouw gevolgd werden, ondanks de roep van zon om toch lekker naar buiten te gaan. De bijgaande foto s geven een aardige impressie van de sfeer tijdens de workshops. Opknapbeurt schoolplein: De Hoeksteen 15 en 16 april j.l. werden de handen flink uit de mouwen gestoken door een groep vrijwilligers.er moest nieuw zand in de zandbak komen. Een hele klus. Geweldig, dat iedereen zo flink geholpen heeft. Van LIO-er naar juf. Diana Tiben is geslaagd voor lerares. Ze was LIO-er aan De Hoeksteen. 26 April heeft ze haar studie afgerond en nu is ze dus een "echt" juf. Proficiat, Diana! Verslag identiteitsdag SKOD Op een stralende woensdagmiddag verzamelden bijna 100 medewerkers zich op het conferentiecentrum, voorheen de Klencke, in Oosterhesselen. Sommigen hadden reeds een 3

4 Het middagprogramma werd afgesloten met een gezamenlijk djembé met behulp van trommels en andere slaginstrumenten, waarbij sommige collega s over onvermoede talenten bleken te beschikken. Mandy en haar ouders onder de boog door naar binnen. Overnachten in school... Gezellig met elkaar kletsen.. en samen overleggen.. Toen was het tijd voor een versnapering cq aperitief om de dag af te sluiten met een heerlijk buffet in het restaurant. Rond uur verlieten de laatste deelnemers en de organisatie het pand. (Zie ook nieuwsbrief 2A, via de website te downloaden). We kunnen terugkijken op een grotendeels geslaagde manifestatie op een prima locatie. Volgende identiteitsdag: woensdag 4 april 2007!! Met dank aan onze correspondent: Paul Falkmann. 100 ste leerling op De Hoeksteen Maandag 30 mei was het dan zover. De Hoeksteen mocht (na vele, vele jaren) hun 100 ste leerling verwelkomen. De eer viel te beurt aan Mandy Harms. Mandy en haar ouders werden flink in het zonnetje gezet. Zo werd Mandy met haar ouders verwelkomt door de directeur met een hartelijk woordje, kreeg ze een cadeautje aangeboden, was er een ereboog, werd ze flink door de aanwezigen toegezongen en werden er door alle leerlingen ballonnen opgelaten. Daarna was er een traktatie voor alle kinderen en werd er gezellig een kop koffie gedronken met de ouders. Voor Mandy een onvergetelijk moment. Groep 7 en 8 van De Hoeksteen wilden wel eens iets ludieks doen. Dat werd op 11 februari j.l. uitgevoerd d.m.v. een nacht verblijven in school. Een pyamafeest! Om uur moest iedereen present zijn. Iedereen had wat lekkers meegenomen. Er werden spelletjes gedaan, gekwebbeld, dvd gekeken. Al met al heel erg geslaagd. De volgende morgen kwamen de ouders met broers en zussen om uur op school. Er werd gezamenlijk ontbeten. Op de Amerikaanse manier. Iedereen had iets meegenomen, zoals: jam, hagelslag, pindakaas, boter etc. Wat over was, ging weer mee naar huis! Genieten van het ontbijt. Dat ook maar eens proeven.. Tijdens het ontbijt waren er een paar optredens. Zowel door de leerlingen als door de leerkrachten. De meiden in actie. de ouders vonden het prachtig. 4

5 Rond uur werd het geheel afgesloten. Zowel de kinderen als ouders en leerkrachten kijken terug op een heel geslaagd activiteit. En toen was het...bedtijd!!! Slaap inhalen.. Lena Mencke en Susan Rohling, leerkrachten groep 7/8. Wat staat er te gebeuren: Theaterbezoek: 18 november 2005 wordt het Stichtingsfeest 2006 voor personeelsleden, schoolcommissies, mr-leden + partners gehouden. Verdere details liggen reeds bij de directeur van uw school. Nieuws van het ict-front Het multimediaplan op de Banier Computers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook op scholen neemt de computer een steeds belangrijkere plaats in. De Banier is dan ook heel trots op haar tien nieuwe werkstations. Deels in het kader van vervanging maar ook in het kader van het nieuwe multimediaplan zijn vanaf januari 2005 deze nieuwe werkstations opgenomen in het netwerk. Twee werkstations zijn voor directie en administratie, acht werkstations voor de groepen, zodat we in de bovenbouw vier werkstations per groep hebben, in de middenbouw drie werkstations en in de onderbouw twee werkstations. In de zorglokaal staan ook vier werkstations voor remediërende doeleinden. De Banier heeft een aantal jaren geleden gekozen om digitaal te gaan. Steeds meer zaken zijn of worden in de toekomst digitaal geregeld. Derhalve heeft elke leerkracht op zijn bureau een werkstation. Klassenmap, klassenlijsten, notulen, foto s, toetsgegevens, handelingsplannen, voortgang zorgleerlingen, weekbericht, rapporten, leerlingvolgsystemen (LVS) en SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst), en vele activiteiten (werkgroepen) op de Banier zijn beschikbaar vanaf het bureau van de leerkracht. Op dat werkstation werken indien wenselijk ook leerlingen. Deze TV, videorecorder en het nieuwe werkstation vormen samen een EENHEID. De beelden van het werkstation zijn via een TVOUT-kaart op de televisie zichtbaar. Ook kunnen we via de dvd-speler van het werkstation dvd s afspelen en dit via de TV aan de groep tonen. Voor uitleg over bijvoorbeeld een computerprogramma kunnen de leerlingen via de TV direct zien wat ze moeten doen. De TV is dan een soort beamer of overheadprojector, de leerlingen krijgen dan directe visuele instructie via de computer. Twee leerlingen in groep 8 hebben hun spreekbeurt via een powerpoint presentatie reeds op deze manier getoond. Ook instructiefilmpjes, nu al veel te vinden op het internet, kunnen online aan de hele groep worden getoond. Op de site staan lesondersteunde korte filmpjes alfabetisch gerangschikt zowel voor de peuters en kleuters als grotere leerlingen. Ook de filmpjes van het Klokhuis zijn zeer leerzaam. Je vindt deze streams (filmpjes) op Internet, telefonie en TV kijken via breedband zal de komende tijd normaal worden. De homepage van de Banier kan zich de laatste tijd verheugen op steeds meer bezoekers. Naast informatiebron voor ouders en leerkrachten, vormt de homepage het vertrekpunt voor de leerkrachten en leerlingen om het internet te verkennen. Ook het op basis van webmail gaat eenvoudig via de homepage. Op de homepage vind je o.a het weekbericht, de schoolgids deel 1 en 2, evenementenrooster, leerlingenwerk, fotoalbum, alles over ICT en nog veel meer belangrijke zaken van de Banier. Ook vind je hier goede links naar informatieve en leerzame sites zowel voor de kinderen als voor de ouders. Neem ook eens een kijkje op Voor vragen of opmerkingen kunt u mij altijd aanspreken Gerard Heijnen ICT De Banier Nieuws vanuit de SKOD: 10 juni trouwen juf Susan Rohling en Richard Scheeve (Susan is leerkracht in groep 7/8) 29 juli trouwen juf Rolien Wehkamp en Albert Menzen (Rolien is leerkracht in groep 1) Beiden staan aan de Hoeksteen. Het nieuwe multimediaplan heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan de manier van lesgeven. Wat houdt dit nieuwe multimediaplan nu precies in? Vorig jaar heeft elke groep een nieuwe TV en videorecorder gekregen. Schooltijden Minister van de Hoeven is met een tussenoplossing gekomen inzake de flexibilisering van de schooltijden in het Primair Onderwijs. In haar voorstel krijgen de scholen meer ruimte bij het vaststellen van de schooltijden. Er wordt wel vastgehouden aan de vijfdaagse schoolweek in de bovenbouw m.u.v. bijzondere omstandigheden w.o. lokale feestdagen of rapportdagen). In haar voorstel krijgen de scholen de mogelijkheid om de huidige urenverdeling tussen onderbouw en bovenbouw los te laten, zo ook het aantal verplichte lesuren er dag. Ouders 5

6 dienen tijdig, middels de schoolgids, op de hoogte te worden gebracht. De MR heeft bij het vaststellen van de schooltijden instemmingsrecht. Recht op langdurig zorgverlof De Eerste Kamer heeft op 26 april j.l. ingestemd met de invoering van het wetsvoorstel langdurig zorgverlof per 1 juni Hierdoor krijgen werknemers het wettelijk recht onbetaald verlof op te nemen om de zorg voor een levensbedreigende ziekte bij partner, kind of ouder op zich te kunnen nemen. De totale duur van dit zorgverlof is maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur (in een periode van 12 achtereenvolgende maanden). Alleen op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan een werkgever weigeren. Landelijke ziekteverzuimcijfers 2003 Het ziekteverzuim in het basisonderwijs is in 2003 met 0,8% gedaald (in het speciaal onderwijs met 1,2%). Het ziekteverzuim over 2003 ziet er als volgt uit: Basisonderwijs 6,76% en Speciaal onderwijs 7,56%. De verwachting is dat deze trend zich ook in 2004 heeft doorgezet (de landelijke gegevens moeten nog binnen komen.) Voor onze stichting zijn de feiten als volgt: Schooljaar : 6,0 % bruto verzuim (incl. bijv. zwangerschap), netto: 4,3% Schooljaar : 8,0% bruto verzuim, netto: 5,7% Een school belicht: 75 jaar Sint Gerardusschool, Barger- Oosterveld Driedubbel feest in Barger-Oosterveld, de katholieke enclave in de zuidoosthoek van Emmen. Dit jaar wordt gevierd dat het dorp 125 jaar geleden werd gesticht. De parochiekerk bestaat in januari jaar en op de eerste steen van de Sint Gerardusschool staat fier vermeld: 9 februari binnengebracht om het feest voor de kinderen te kunnen organiseren. "Bij het 70 jarig jubileum hadden we een grote tent op het plein staan en muziek, hapjes en drankjes. Dat was meer gericht op de volwassenen. Dit jubileum is helemaal voor de kinderen deze keer." De school is gestart in 1930 met vijf lokalen, maar al in 1938 was de eerste uitbreiding. Zoals zoveel katholieke scholen was het kerkbestuur van de naastliggende Sint Gerardus Majellaparochie de motor voor het stichten van de school. Het gebouw is goed herkenbaar als school uit de jaren '30: Lange gangen, tegeltjes op de vloer. "In de hoeken van de lokalen zie je nog de schoorsteen van de kolenkachel zitten en heel vroeger werd er hier nog gestookt met turf..." Diverse keren is de school met een of meerdere lokalen uitgebreid. In de jaren '60 kwam er een kleuterschool bij met de welluidende naam "Angeli Custodes." In 1985, bij de wet op het Basisonderwijs werden beide scholen samengevoegd, maar het duurde nog tot in het begin van de jaren '90 dat alle kinderen onder hetzelfde dak van de Gerardusschool een plaatsje vonden. Inmiddels telt de school 251 leerlingen. Het oude kleutergebouw is nu in gebruik door de parochie en de uitvaartvereniging van Barger-Oosterveld. "De samenwerking met de kerk verloopt erg prettig, het schoolplein grenst aan het plein voor de kerk en wij gebruiken die ruimte voor bijvoorbeeld de oud-papier container. De 'Boskabouters' (de tuinploeg van de kerk) onderhoudt ook ons schoolplein een de dakgoten en daar zijn we uiteraard heel blij mee." "Wij doen het daarom dit jaar maar een béétje rustiger aan met de feestelijkheden, op het dorpsfeest is ook al een reünie gepland." Aan het woord zijn Jos Nauw, Mariet Muter en Bianca Nijboer, leden van de commissie die de activiteiten rond het 75 jarig jubileum samen met ouders hebben voorbereid. "Juist omdat de ouders ook gedreven meedachten en meewerkten is het allemaal prima voor elkaar gekomen." Middels acties zoals Knieperties verkopen op de koninginnemarkt en een sponsorloop is het benodigde geld Als de school de respectabele leeftijd van 75 jaar bereikt zijn er ook anekdotes: "De ruimte waar we nu het kopieerapparaat hebben staan was vroeger de 'filmklas'. Die klas is heel donker omdat ze ingebouwd is, geen ramen heeft. Wij keken daar altijd naar gehuurde films. De muizen kropen er overigens langs de plinten... En op zolder zaten in de jaren '60 'Gidsen'; meisjes die op wat je tegenwoordig scouting noemt zaten. Dat kon toen nog op zolder zonder dat de Arbo protesteerde..." Verschillende collega's die inmiddels van school zijn, komen regelmatig nog even buurten. Vooral rond verjaardagen van teamleden. "Gebakjesjuffen" worden ze 6

7 ook wel eens gekscherend door de leerlingen genoemd. En ook beroemd is het gebak dat een juf elk jaar speciaal uit Dedemsvaart haalde om alle vrijwilligers te bedanken die hadden geholpen bij de voorbereiding van de 1 e Heilige Communie. "Ondanks dat Barger-Oosterveld geen zelfstandig dorp meer is, is de gemeenschapszin hier wel gebleven. Vooral in tijden van lief en leed merk je dat nog sterk. Een positief gevolg van dat we nu een wijk van Emmen zijn is dat er flink bijgebouwd mag worden in Barger-Oosterveld. Er is dus voldoende woonruimte voor de jeugd die hier wil blijven. We komen ook regelmatig leerlingen van vroeger tegen die hun eigen kinderen komen inschrijven." De school behoort ook echt tot de instituten van het dorp: "Omdat zoveel Barger-Oostervelders hier op school hebben gezeten is het gebouw een van de beeldbepalende panden in Barger-Oosterveld. Als je goed kijkt is het eigenlijk best wel oud, maar een ingrijpende vernieuwing van het gebouw, daar hoef je niet mee aan te komen. Dat vinden vooral de oud-inwoners van Barger-Oosterveld. Het personeel zou een onderwijskundige facelift best wel op prijs stellen. Wellicht zijn vele architectonische aspecten te behouden. Het jubileum wordt gevierd met een themaweek "Circus". Echte circusartiesten studeren met de kinderen acts in en op vrijdagavond 27 mei wordt een voorstelling voor en door de kinderen gegeven in de sporthal aan de Meerdijk. De onderbouw blijft in de eigen groep, maar vanaf groep 5 worden naar talent en aanleg de kinderen uit verschillende groepen gemixt. "Wij mogen ons drie dagen lang eigenlijk niet met de zaken bemoeien, en da's wel even wennen. De circusmensen hebben de leiding en die gaan er ongetwijfeld iets moois van maken. We hebben er allemaal veel zin in." Met dank aan onze Lukassen. 7

8 Dit is de 3 e nieuwsbrief van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Wij wensen u alvast een zeer zonnige zomer mochten er gezellige, hilarische foto s van o.a. collega s gemaakt worden, schroom dan niet om dit te melden via onderstaand adres!! Wij wachten met spanning af. Geke Mulder t.a.v. nieuwsbrief SKOD. Dwergstern TG EMMEN De deadline voor nieuwsbrief nr. 4 is: 30 september De verschijningsdatum; 14 oktober 2005 Heeft u ook nieuws; meldt dit dan bij het secretariaat via mail of per post:: Inhoudsopgave nieuwsbrief 3: Van de bestuurstafel pag. 1 Van de bestuursmanager pag. 1/2 Wat gebeurde er zoal pag. 2/3/4 Wat staat er te gebeuren pag. 5 Nieuws van het ICT-front pag. 5 Nieuws vanuit de SKOD pag. 5 Een school belicht pag. 6/7 Inhoudsopgave pag. 8 De SKOD-strip pag. 8 8

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING 18 juli 2014 Zo vlak voor de vakantie wordt de grote tegenstelling tussen leuke dingen en vreselijke dingen weer eens benadrukt. Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en hun familie die nu een vreselijke

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Inloopavond / open school Dit jaar waren wij weer aanwezig op de inloopavond en hebben ons daar gepresenteerd om u en andere ouders enthousiast

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Hierbij stuur ik u onze maandelijkse nieuwsbrief vol wetenswaardigheden over onze school. Volgens mij is het de

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015

Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015 Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015 Schoolreis 28 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis, groep 8 is die dag gewoon op school. Er komt een aparte brief met (rest)informatie. De groepen 1-2 gaan

Nadere informatie

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar KBS De Loofhut NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus 2015 Inhoud Op deze laatste vakantiedag ontvangt u alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2015-2016. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool

Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool Nieuwsbrief Juli 2013 Patricia van Brakel Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief voor de vakantie ligt voor u. We wensen u weer veel leesplezier en alvast een heel

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers

Beste ouders/verzorgers Schooljaar 2017-2018 25 t/m 29 september Agenda: Ma - Grafiti workshop (bij regen verschuift dit naar dinsdag) Oude kleren aan/mee Di - Wo - Start Kinderpostzegels Do - Vr - Sportwijktoernooi vanaf groep

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 38. Weekbrief

Paulus-Weekbrief 38. Weekbrief Paulus-Weekbrief 38 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2016-2017 Week 28 Weekbrief 14-07-2017

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 maart 2015 Schooljaar 2014-2015 Nr. 26

Nieuwsbrief 20 maart 2015 Schooljaar 2014-2015 Nr. 26 Nieuwsbrief 20 maart 2015 Schooljaar 2014-2015 Nr. 26 PASEN Donderdag 2 april vieren we het paasfeest op school. We beginnen de dag met een paasviering in de Vlinderkas. Alle kinderen blijven deze dag

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Beste ouder(s), verzorger(s),

Waterlandjournaal. Beste ouder(s), verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 4 nr. 5 23 december 2016 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie Vervolg nieuws van de directie ICT nieuws Nieuws vanuit de OR Mijnschoolinfo Bibliotheek

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

NOVEMBER 2013 SINTERKLAAS KOMT! NIEUWE LEERLINGEN Dilan Tezel is er bij gekomen in groep 1. Wij wensen hem een fijne tijd op De Kreeke!

NOVEMBER 2013 SINTERKLAAS KOMT! NIEUWE LEERLINGEN Dilan Tezel is er bij gekomen in groep 1. Wij wensen hem een fijne tijd op De Kreeke! NOVEMBER 2013 NATIONAAL SCHOOLONTBIJT Op 5 november is het alweer zover: het Nationaal Schoolontbijt! We ontbijten die ochtend op school, dat hoeven de kinderen dus niet thuis te doen. Net als vorige jaren

Nadere informatie

Jaargang 14/ nummer 8/ 6 december 2013 / Nieuws rondom & vanuit de Wilge

Jaargang 14/ nummer 8/ 6 december 2013 / Nieuws rondom & vanuit de Wilge Jaargang 14/ nummer 8/ 6 december 2013 / Nieuws rondom & vanuit de Wilge Agenda Ma 9 dec Wo 11 dec Wo 18 dec Do 19 dec 19.45 uur Medezeggenschapsraad 19.30 uur Oudervereniging Kerstviering 16.40 uur leerlingen

Nadere informatie

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Openbare Basisschool De Zevensprong Danslaan 74 1326 PL Almere Tel.: 036-5353742 info@zevensprong.asg-almere.nl www.zevensprong.asg-almere.nl Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Belangrijke data: 7

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Even voorstellen Eugenie Steens. Even voorstellen: Greet Maaswinkel. Hofbode 2 - Voorstellen, Gymrooster, Schoolreisje

Even voorstellen Eugenie Steens. Even voorstellen: Greet Maaswinkel. Hofbode 2 - Voorstellen, Gymrooster, Schoolreisje Page 1 of 5 Hofbode 02-19 september 2012 Even voorstellen: Greet Maaswinkel Hallo, ik ben Greet Maaswinkel en 60 jaar. Ruim 40 jaar ben ik al werkzaam in het onderwijs. Als kleuterleidster, hoofdleidster

Nadere informatie

Infopunt juni 2016

Infopunt juni 2016 Infopunt 13 28 juni 2016 Nog 2,5 week te gaan en dan gaan wij allemaal genieten van een welverdiende vakantie. Er staan nog leuke activiteiten in de planning o.a. een Annie M.G. Schmidt-dag met juf Rita

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

Schoolweek 32: vrijdag 22 april 2016

Schoolweek 32: vrijdag 22 april 2016 Schoolweek 32: vrijdag 22 april 2016 Pinksterviering Op maandag 9 mei, dus de maandagavond gelijk na de meivakantie, houden we samen, kinderen met ouders, belangstellenden en leerkrachten, de pinksterviering

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief 14 29 maart 2016 GROEPSACTIVITEITEN Dankzij de inzet van veel ouders, kunnen we terugkijken op een geslaagde pannenkoeken dag. voor de opa s en oma s van onze school. Hartelijk dank voor het

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Datum: vrijdag 22 juli 2016

Datum: vrijdag 22 juli 2016 Datum: vrijdag 22 juli 2016 Populierenblaadje Algemeen: Musical: Woensdag hebben we met alle kinderen gekeken naar de musical van groep 8: Herrie op het eland. Het was wederom een geweldige musical. De

Nadere informatie

EUPENBULLETIN 3 juni 2016 nr. 17

EUPENBULLETIN 3 juni 2016 nr. 17 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 3 juni 2016 nr. 17 Inhoud Schooltijden 2016-2017... 1 Uitnodiging Thema-avond MR... 2 Schoolreis... 3 Jumboactie Sparen

Nadere informatie

BASISSCHOOL 'DE REUZELAAR. Bovendonksestraat 24, 4741 EJ Hoeven Tel. 0165-505092. 12 mei 2016

BASISSCHOOL 'DE REUZELAAR. Bovendonksestraat 24, 4741 EJ Hoeven Tel. 0165-505092. 12 mei 2016 12 mei 2016 Geranium actie Het is bijna zover. Nog een weekje en dan worden de geraniums verwacht. Vele kinderen hebben goed hun best gedaan om zoveel mogelijk geraniums te verkopen. En wij kunnen al wel

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Er zijn slechts 2 dagen in het jaar, waaraan je niets kunt doen, de ene is gisteren, de andere morgen Nieuwsbrief april 2015 Inhoud Nieuwsbrief - Beste ouders: nieuwe cao - Vakantierooster - Leerling tevredenheidpeiling

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 01-07-2015

Nieuwsbrief, 01-07-2015 Nieuwsbrief, 01-07-2015 Laatste nieuwsbrief U leest nu de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben nog een goede 2 weken te gaan, met heel veel leuke activiteiten. Hierover leest u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Op de woensdagmiddag worden er spel activiteiten georganiseerd waaraan de kinderen kunnen deelnemen.

Op de woensdagmiddag worden er spel activiteiten georganiseerd waaraan de kinderen kunnen deelnemen. Nieuwsbrief 28 oktober 2016 Agenda 29 oktober 4 november 8 november 9 november 10 november 16 november 17 november 22 november 25 november 5 december Oud papier Groep 5 t/m 8 's middags opendag bij Bork

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni 2015

Nieuwsbrief Juni 2015 1 Nieuwsbrief Juni 2015 IN DIT NUMMER: Pagina 1 Nieuws vanuit de directie. Info. Pagina 2 Intern schoolcoach. Nieuws vanuit O.C. Pagina 3 Project buitenspeelplaats. Cito. Pagina 4 Rubriek uit de kunst.

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

kalender Informatieavonden Ook dit schooljaar zullen er in alle groepen weer informatieavonden plaatsvinden. Schoolgids

kalender Informatieavonden Ook dit schooljaar zullen er in alle groepen weer informatieavonden plaatsvinden. Schoolgids 15 september 2016 Jaargang 9- nummer 2 kalender Informatieavonden Ook dit schooljaar zullen er in alle groepen weer informatieavonden plaatsvinden. Vrijdag 16 september Opening schooljaar voor de groepen

Nadere informatie

[Break]ing News. Agenda voor de maand januari en februari Nieuwsbrief nr Almere, 22 december 2016

[Break]ing News. Agenda voor de maand januari en februari Nieuwsbrief nr Almere, 22 december 2016 [Break]ing News Nieuwsbrief nr. 201617-04 Almere, 22 december 2016 Agenda voor de maand januari en februari 2017 Maandag 9 januari 2017 Eerste schooldag van 2017 9-13 januari 2017 Luizencontrole in de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 In deze nieuwsbrief: Van de directeur Van de teamleider onderbouw

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO Jaargang 22, Maand: December 2015 Basisschool De Schare INFO Met de maand december voor de deur, staan we ook voor de wintermaand met alle feestdagen. Naast het gewone programma, is er tijd voor het feest

Nadere informatie

BESTE OUDERS EN VERZORGERS,

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Nieuwsbrief 15 BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Het is zover: de zomervakantie staat voor de deur! Een moment om terug te kijken en te denken aan alle mooie herinneringen van het afgelopen jaar. Voor mijzelf

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Samen sterk in goed onderwijs! Beste ouders/ verzorgers, Nieuws vanuit de directie Het jaar zit er weer bijna op. De tijd vliegt voorbij en langs deze weg wil ik alle betrokkenen

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina Jaarverslag Medezeggenschapsraad Islamitische basisschool Ibn-i Sina Schooljaar 2013/2014 I nhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...2

Nadere informatie

Info 11. Datum: 24-3-2016

Info 11. Datum: 24-3-2016 Info 11 Datum: 24-3-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Met veel plezier stuur ik jullie de Info van maart. Vanochtend is het paasontbijt geweest, met een heel gezellige opening.

Nadere informatie

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl EVEN LANGSZIJ OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER 39 e jaargang nr.1 Langszij 2015-2016 E-mail school Website obs.deboeier@obsdeboeier.nl www.obsdeboeier.nl E-mail Medezeggenschapsraad E-mail Ouderraad

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Kinderboekenweek activiteiten 2016

Kinderboekenweek activiteiten 2016 Nieuwsbrief donderdag 6 oktober 2016 Kinderboekenweek activiteiten 2016 Op donderdag 13 oktober van 16.00 tot 17.30 bent u van harte welkom om alle knutsels en werkjes van uw kind te komen bekijken tijdens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 13 09-03-2016 In dit nummer: Uitnodiging Violenverkoop Debattoernooi

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cursusjaar

Nieuwsbrief Cursusjaar Nieuwsbrief Cursusjaar 2016-2017 Redactie: Team Prins Maurits In deze nieuwsbrief informatie: Startfeest Namenlijst Schoolgids en kalender Fotograaf Interne begeleider informatieavond Interne begeleider

Nadere informatie

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE!

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! Hierbij ontvangt u het derde Newsbulletin Dubbelster and Europe, een uitgave van de werkgroep Internationalisering. In dit bulletin vindt u een verslag van de afsluiting

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Gekke haren dag! Op vrijdag 8 juli is het weer gekke haren dag op school! We maken er een gezellige dag van!

Gekke haren dag! Op vrijdag 8 juli is het weer gekke haren dag op school! We maken er een gezellige dag van! 30 ste jaargang nr. 11, juli 2016 Afscheid Anja Allereerst hartelijk bedankt voor de lieve reacties die ik heb ontvangen via de mail of persoonlijk naar aanleiding van mijn vertrek. Het doet me goed. De

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad. OBS De Twa Fisken. aug 2015/ juli 2016

Jaarverslag Ouderraad. OBS De Twa Fisken. aug 2015/ juli 2016 Jaarverslag Ouderraad OBS De Twa Fisken aug 2015/ juli 2016 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van openbare basisschool De Twa Fisken. In dit verslag informeren wij u over de samenstelling

Nadere informatie

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Email: directie@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl 22-08-2016 Nr. 01 1. Eerste schooldag Welkom allemaal! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.

Nadere informatie

Het Tangram nieuwsbrief

Het Tangram nieuwsbrief Katholieke Dalton Basisschool Jaargang 2013-2014 Nummer 7 28 februari 2014 Van de directie Olifanten De eerste week na de voorjaarsvakantie is alweer voorbij. De kinderen en leerkrachten zijn allen afgelopen

Nadere informatie

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be Schooljaar 2014-2015 nr. 7 1 juni 2015 Beste ouders en kinderen, deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be U bent tevreden over onze schoolwerking? U bent

Nadere informatie

Tijdens de schoolvakantie zijn er geen voorlezers en het voorlezen stopt na de meivakantie.

Tijdens de schoolvakantie zijn er geen voorlezers en het voorlezen stopt na de meivakantie. Nieuwsbrief : 4 Datum: 9 oktober 2015 Verjaardagen van kinderen: De volgende kinderen vieren binnenkort hun verjaardag; Daan uit groep 1/2A en Max en Tim uit groep 1/2B. Vervolgens groep 4, daar zijn vier

Nadere informatie

Nr 5, 7 december Beste ouders/verzorgers,

Nr 5, 7 december Beste ouders/verzorgers, Nr 5, 7 december 2017 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de 4 e Boemerang van dit schooljaar. We naderen al weer het eind van 2017. De donkere dagen voor kerst en nieuwjaar zijn aangebroken. Als we s

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 5 vrijdag 25 september 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 5 vrijdag 25 september 2015 NR. 5 vrijdag 25 september 2015 Kind op maandag: Thema: Kom, kijk! Matteüs 9:9-13, 9:18-26, 9:27-31 Jezus roept de tollenaar Matteüs om met hem mee te gaan. In het verhaal over Jaïrus is het juist andersom:

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Week van de facultatieve LOL-gesprekken. Dinsdag 21 juni. Woensdag 29 juni

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Week van de facultatieve LOL-gesprekken. Dinsdag 21 juni. Woensdag 29 juni Info Bron Amersfoort-Vathorst 16 juni 2016 Uitgave 38, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin voor

Nadere informatie

ASJEMENOU 14 juli t/m 21 juli Bas uit groep 8

ASJEMENOU 14 juli t/m 21 juli Bas uit groep 8 ASJEMENOU 14 juli t/m 21 juli 2017 Bas uit groep 8 Afgelopen maandag werden we opgeschrikt door het bericht dat onze Bas uit groep 8 door een brommer is aangereden. Hij is daarna direct naar het ziekenhuis

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen JAARGANG 2014/2015 NUMMER 10 Nieuwsbrief 20 maart 2015 In dit nummer 1 Avond andere schootlijden 2 Nieuwste kinderboeken Avond andere schooltijden 3 Klassenlunch 4 Paaslunch 5 Ulftse vierdaagse 6 Eieractie

Nadere informatie

Er zijn nog kaarten voor de musical van groep 8 verkrijgbaar op school of morgenavond aan de deur.

Er zijn nog kaarten voor de musical van groep 8 verkrijgbaar op school of morgenavond aan de deur. WEEK 26 29 juni 2017 Groenewegje 1 - Lochem T 0573 252430 www.poolsterscholen.nl propschool@poolsterscholen.nl Facebook: Gproplochem Twitter: @gproplochem NIEUWE LEERKRACHTEN Zoals u weet gaat Caroline

Nadere informatie

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Belangrijke Data Paasviering op school paasweekend Koningsspelen Meivakantie Eerste schooldag na meivakantie Donderdag 2 april Vrijdag 3 april t/m maandag 6 april

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief Brede School De Spaarndammerhout 28 augustus 2015

Nieuwsbrief Brede School De Spaarndammerhout 28 augustus 2015 Nieuwsbrief Brede School De Spaarndammerhout 28 augustus 2015 In deze nieuwsbrief Informatieavond donderdag 3 september Studiedag vrijdag 4 september Ouderkamer Oudercontactmedewerker & ouderen kind-adviseur

Nadere informatie

De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof:

De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof: Berkenblad nr.19 7 juni 2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt het laatste Berkenblad van het school jaar 2014-2015! Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl Neemt

Nadere informatie

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest SJOALNUUTS AGENDA 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest 10 december studiedag groepen 1 t/m 8 17 december 18.00 uur lichtjestocht leerlingen en ouders 18

Nadere informatie

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar!

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar! De allerlaatste van dit schooljaar! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas: juf Nathalie Nog 1 weekje en dan is het zover...de grote vakantie is in zicht! Maar vooraleer het

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

Jan Harmenshof Nieuws 2015

Jan Harmenshof Nieuws 2015 Jan Harmenshof Nieuws 2015 Bedankje Graag willen wij iedereen enorm bedanken voor de geweldige dag die o.a. voor mijn jubileum c.q. mijn afscheid werd georganiseerd. De aankomst bij school met alle leerlingen

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Sponsorloop 2014. Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014

Sponsorloop 2014. Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014 Onderwerp: Vastenactie en sponsorloop Sponsorloop 2014 Vastenactie Yojana en Simavi, 19 maart 2014 16.00-18.00 uur Hoofdgebouw Beste jongens en meisjes Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014

Nadere informatie

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016 Hofbode 18 6 juli 2015 o.a. Schooljaar 2015-2016 Samen beter met ouders Oudergesprekken schooljaar 2015-2016 Zoals u al eerder in de Hofbode hebt kunnen lezen hebben we dit schooljaar met de werkgroep,

Nadere informatie

Vogelvlucht. Uithoornse Spelen! Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016. Agenda

Vogelvlucht. Uithoornse Spelen! Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016. Agenda Vogelvlucht Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016 Uithoornse Spelen! Agenda Uithoornse Spelen groepen 7 en 8 woensdag 1 juni 2016 Avondvierdaagse ma. 6

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Schooljaar 2013-2014 Datum 19 december 2013 Op de kalender Vrijdag 20 december Begin Kerstvakantie Maandag 6 januari 2014 Studiedag team Dinsdag 7 januari Eerste

Nadere informatie

Woensdag 8 maart Open dag locatie SP ( uur) Maandag 13 maart Maandtheater groep 1/2d en 5/6c

Woensdag 8 maart Open dag locatie SP ( uur) Maandag 13 maart Maandtheater groep 1/2d en 5/6c obs De Phoenix Week 7-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Deze week zijn alle rapportgesprekken (geweest) en gaan we feestelijk de voorjaarsvakantie in middels de Phoenix talentenjacht. Tijdens de talentenjacht

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 juni 2016

Nieuwsbrief 3 juni 2016 Nieuwsbrief 3 juni 2016 Schoolagenda 07 juni Thema-avond groep 2 08 juni Ouderkamer i.s.m. met Centrum voor Jeugd en Gezin: Druk gedrag bij kinderen, ADHD? 10 juni Circusvoorstelling van groep 1 en 2 13

Nadere informatie

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017 Datum: donderdag 13 juli 2017 Populierenblaadje Algemeen: Musical: Onze schoolverlaters hebben weer heel wat talenten laten zien! De musical De DJ draait door was geweldig! Nogmaals dank aan alle ouders

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 november 2015

Nieuwsbrief 5 november 2015 Nieuwsbrief 5 november 2015 Belangrijke data: 5 november: informatieavond Voortgezet Onderwijs, ouders groep 8 11 november: Studiedag SKOB, alle leerlingen zijn vrij. 13 november: Feestelijke uitreiking

Nadere informatie