Maandbericht. jaargang 20 no.2 vrijdag 3 september 2010 Agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandbericht. jaargang 20 no.2 vrijdag 3 september 2010 Agenda"

Transcriptie

1 Maandbericht jaargang 20 no.2 vrijdag 3 september 2010 Agenda 11 sept. Oud papier 16 sept. OR vergadering 1 okt. Maandbericht nr. 3 5 okt. Zakelijke ouderavond 6 okt. MR vergadering 6 okt. Luizen controle 9 okt. Oud papier 18 okt. GMR vergadering OUD PAPIER-ouders September Oktober November : Jelte Battjes Mannus Kosmeijer Wouter en Pieter Bakker : Roël en Ilja Buitenkamp- Marinda Ruben en Björn Fokkens : Twan en Olaf Damhof Anne en Marrit Wiligers Robin en Thomas Hevinga Opbrengst oud papier augustus 2010: 3660 kg Opbrengst oud papier : Zoals ik vorig jaar reeds vermeldde, zaten we in een crisis; de oud papier prijs lag om de 0,00 eurocent. De gemeente Slochteren heeft een oud papier fonds en die stond garant voor een prijs van 4,5 eurocent per Kilogram. Ook in het begin van het jaar mochten we een beroep doen op de gemeente, maar in januari 2010 is de prijs weer gestegen. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat mocht de prijs weer tot onder de 4,5 eurocent dalen er weer een beroep kan worden gedaan op het fonds. We hebben het afgelopen schooljaar Kg verzameld. Wat dit heeft opgeleverd ligt ter inzage tijdens de jaarvergadering (5 okt.). Mag ik iedereen bedanken die dit het afgelopen jaar mogelijk hebben gemaakt. Met vertrouwen zie ik het komende jaar tegemoet om dit resultaat te kunnen evenaren. Met vriendelijke groet, Nanno Buitenkamp. Coördinator van het oud papier is Nanno Buitenkamp ( ). Op kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

2 Algemeen nieuws: Nieuwe directeur (even voorstellen) Hallo allemaal, De afgelopen week heb ik al met veel ouders en kinderen kennis gemaakt; handen geschud, een kort gesprek gevoerd. Voor meer was er eigenlijk geen gelegenheid. Deze maandbrief lijkt mij het geschikte moment om iets meer over mijzelf te vertellen. Mijn naam is Klaas Smit. Ik ben 53 jaar en woon in Wagenborgen. Ik ben getrouwd met Iektje en samen hebben we een zoon van 25 en een dochter van 21. In 1981 heb ik mijn onderwijsbevoegdheid gehaald en aansluitend ben ik als invalleerkracht een aantal jaren in de gemeente Delfzijl actief geweest. Een periode die heel leerzaam was; je zag veel verschillende werkwijzen en er werd veel flexibiliteit van je gevraagd. Toch bood het geen enkele maatschappelijke zekerheid, want de ene week had je werk en de andere week niet. Zo ging dat. Dit beviel mij niet en dus maakte ik de overstap naar het bedrijfsleven. Eerst begonnen in de productie en later in de kwaliteitszorg en het procesbeheer. Echter het bloed kruipt. Ik verlangde terug naar het onderwijs en kwam via de basisschool waar mijn kinderen op zaten weer terug in het onderwijs. Na 7½ jaar in Delfzijl gewerkt te hebben maakte ik vorig jaar de overstap naar Garmerwolde. Ik was toe aan iets anders. Een combinatie van de groepen 6, 7 en 8 en locatieleider was dus duidelijk iets anders. En nu, nu ben ik directeur van obs de Meent. Voor mij is het de uitdaging die ik zoek en vanaf de eerste dag heb ik het enorm naar mijn zin. Ik wil het hier bij laten. In de komende tijd zullen wij elkaar vast wel ontmoeten en beter leren kennen. Ik verheug mij daar op. Gymtijden In het vorige maandbericht en ook in de schoolgids staan de gymtijden en dagen m.b.t. groep 3/4 foutief vermeld. De dagen en tijden zijn als volgt: Woensdag van uur uur en donderdag van uur tot uur. Excuses voor het ongemak. Vernieuwde website Graag maak ik jullie er op attent dat de school een compleet nieuwe website heeft. Juf Margrit heeft in de vakantie heel veel inspiratie gekregen en heeft er iets prachtigs van gemaakt. Voor suggesties en tips houden wij ons aanbevolen. Schoolgids en kalender De schoolgids en kalender is afgelopen woensdag aan de kinderen meegegeven. Ook via de website van de school is de gids in te zien. Informatie onderwijsbegeleiding Onderwijsbegeleiding gemeente Slochteren biedt zowel ouders als leerkrachten ondersteuning t.b.v. het opgroeiende kind. Ouders kunnen hier terecht voor kortdurende hulp (licht pedagogische hulpverlening) of advies voor verwijzing naar intensievere vormen van hulpverlening. Onderwijsbegeleiding coördineert bovendien op gemeentelijk niveau het zorgadvies team 0 12 jaar. Daarnaast geeft Onderwijsbegeleiding training aan kinderen op het gebied van sociale vaardigheden (Schatjes, Katjes, Watjes) en faalangst (Beter Omgaan met Angst, BOA). In oktober start ook de opvoedingscursus Opvoeden & Zo, een praktische cursus gericht op allerdaagse opvoedingssituaties. Voor informatie of opgave kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in Slochteren en vragen naar: Astrid Hermans of Nora ten Raa Onderwijsbegeleiding Slochteren

3 Boekenpret Vandaag zijn de boeken binnengekomen. De boekenpret ouders zullen nu alles in gereedheid brengen en dinsdag 7 september beginnen we met uitlenen. Ouderhulp Veel ouders hebben zich aangemeld om mee te helpen met allerlei activiteiten. Wie het strookje nog niet heeft ingeleverd: Dat kan nog steeds hoor. Het is als bijlage aan dit maandbericht toegevoegd! We maken een overzicht en zullen contact met u opnemen. Ik wil ieder dank zeggen voor het mee willen helpen! GGD Namens de GGD voeg ik als aparte bijlage een brief toe over de jeugdgezondheidszorg op de basisschool. Het volgende Maandbericht verschijnt op vrijdag 1oktober. Namens het team, Klaas Smit NIEUWS UIT DE GROEPEN Nieuws uit groep 1 2a De vakantie is weer voorbij en we gaan weer heerlijk naar school. We zijn begonnen met het thema: Wij gaan naar school. We hebben al heel veel boeken gelezen over het weer naar school gaan. U kunt deze boeken nog gaan bekijken want ze liggen op de thematafel, die achter in de klas staat. Naar aanleiding van Boekenpret hebben de kinderen afgelopen woensdag het boek Schattig mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling dat u dit boek samen met uw kind gaat lezen en erover gaat praten. Ook kan uw kind het boek aan u voorlezen. Kinderen gebruiken eigen woorden en soms zullen ze bepaalde zinnen herhalen. Dat is goed voor de herkenning en het vertrouwd maken met de spanning in het verhaal. Het thema van het boek is stoer doen, het anders willen zijn, verliefdheid en konijnen. Uw kind kent het prentenboek al, want het is voorgelezen in de klas. Ook hebben de kinderen de speel- en ontdekbladen meegekregen, die bij het boek horen. In dit speel-ontdekboek zijn tips en suggesties voor thuis opgenomen. Veel plezier! Het boek Schattig moet uiterlijk 7 september weer op school ingeleverd worden, want dan moeten ze terug naar de bibliotheek gebracht worden. We gaan aanstaande week verder met het thema Dit ben ik, de kinderen mogen dan allemaal iets van zichzelf mee naar school nemen. Deze spullen leggen we dan op de thematafel. We hebben ook een nieuwe klassenknuffel: Dikkiedik. Welkom bij ons op school Dikkiedik. Dikkiedik mag ieder weekend bij iemand uit de klas logeren. Dikkiedik gaat in haar eigen bench mee naar huis en ze neemt ook een map mee. In deze map mag het kind, bij wie Dikkiedik logeert iets vertellen over de logeerpartij. Het is natuurlijk ook leuk als er foto`s worden gemaakt om deze dan in de map te plaatsen. Halverwege september komt Lars bij ons in de klas. Welkom Lars. Wij hopen dat jij heel veel plezier bij ons op school zult hebben. Halverwege september beginnen we met het thema Herfst. We gaan dan werken, tekenen en knutselen over de herfst. We hebben voor dit thema schoenendozen nodig. Zou u uw kind wel een

4 schoenendoos mee willen geven zonder deksel en voorzien van hun naam. We brengen ook een bezoekje aan de heemtuin in Muntendam, wanneer dit is hoort u nog van mij. Ik heb dan natuurlijk ook weer ouders nodig voor vervoer, wie zou er mee willen? Aanstaande dinsdagochtend ga ik naar een cursus in de bibliotheek in Hoogezand, juf Anouk valt dan voor mij in. Nieuws uit groep 1 2b Welkom bij ons in de groep Marit Janszen en Iris Dijkstra. Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school! Na een vakantie van zes weken was het erg fijn om alle kinderen weer te zien. Op dit moment zitten er 14 kinderen bij ons in de groep en dit zal in september alweer 16 zijn. In de klas hebben we een aantal dingen veranderd. Zo hebben wij geen leeshoek meer maar een rekenhoek. De activiteiten die bij het lezen horen maken de kinderen in de lees-en schrijfhoek. In de rekenhoek kunnen de kinderen van alles doen wat te maken heeft met het rekenen. De huishoek hebben we verplaatst naar de andere kant van het lokaal. Ook staat de thematafel op een andere plaats. Op de stoel hebben de kinderen een foto van zichzelf met daaronder hun naam, dus het was de eerste dag niet moeilijk om hun plekje te vinden. We zijn weer rustig aan begonnen. De kinderen zaten al gelijk weer in het ritme van het naar school gaan. Ons eerste thema was dan ook Ik ga naar school. We hebben hierover gewerkt, gespeeld en gezongen. Het volgende thema, waar wij de volgende week al mee gaan beginnen is Onder en boven de grond. Wat leeft er onder en wat leeft er boven de grond. Ook brengen we in het kader van dit onderwerp een bezoekje aan de Heemtuin te Muntendam. U krijgt uiteraard nog te horen wanneer en hoe. Tijdens de informatieavond werd er door een ouder gevraagd of de informatie op papier uitgereikt kan worden. Voor de mensen die dit graag willen hebben ligt er vanaf vandaag een exemplaar bij ons in de klas. Vrijdag 10 september is juf Betsy afwezig. Juf Gerda valt voor haar in. Nieuws van beide kleutergroepen Alle kleuters van groep 2 hebben een brief gehad van de schoolarts. Graag deze zo spoedig mogelijk invullen en inleveren op school. De tijd waarop u met uw kind verwacht wordt kunt u vinden op het prikbord bij de kleuteringang. Nieuws uit groep 3 en 4 Nieuwe leerling: Allereerst willen wij Ahmed welkom heten bij ons op school. Ahmed zit in groep 3. Ahmed heel veel plezier in onze klas. Groep 3 De vakantie zit erop en we gaan weer fijn naar school. Voor de kinderen van groep 3 breekt vaak een spannende tijd aan. Voor het eerst naar groep 3 en dan leren lezen en rekenen is voor de meeste kinderen toch wel erg spannend. Deze week hebben de kinderen van groep 3 ook al vier woordjes geleerd, namelijk: ik, maan, roos en vis. En drie letters: i, m, r, v. Vraag uw kind eens of ze deze letters en woordjes aan u kunnen voorlezen. Op de website van Veilig leren lezen (www.veiliglerenlezen.nl, 2 e maanversie) is heel veel leuke en nuttige informatie voor ouders te vinden. Zo kunt u lezen wat uw kind de komende periode leert en hoe u dit thuis met leuke activiteiten kunt ondersteunen.

5 Groep 4: Hieronder even een aantal organisatorische punten. Wij hebben de mogelijkheid gekregen om juf Corrie 2 ochtenden per week in groep 4 tot de herfstvakantie in te zetten. Vandaar dat groep 4 op maandag- en dinsdagochtend naar juf Corrie in het extra lokaal gaat, zij krijgen hier met name de belangrijke instructielessen. Het grote voordeel hiervan is dat de leerlingen in een kleine(re) groep zitten tijdens de uitleg en er op dat moment ook geen andere groep in de klas zit, waar ze door afgeleidt zouden kunnen worden. Op donderdagochtend krijgt groep 4 na de pauze van juf Gerda rekenen in het extra lokaal. Om de leerlingen zo optimaal mogelijk instructie te kunnen geven, zal meester Klaas op de woensdag- en op de vrijdagochtend groep 4 voor de pauze les geven. Gymnastiek: Zoals reeds eerder in het maandbericht vermeld zijn de gymtijden op woensdagochtend en donderdagochtend onder schooltijd. Dit betekent voor u dat u uw kind op school kunt brengen en halen. Klassenassistent: Vanaf deze week komt Daniëlle Brons ons in de klas assisteren. Daniëlle doet de opleiding tot klassenassistent en komt dit hele jaar stage bij ons lopen op de woensdag, donderdag en vrijdag. Thema: Bomen en Planten De komende 6 weken werken wij op de middagen aan het thema bomen en planten. Zo maken wij graspoppetjes, cactussen en planten wij zaadjes en bonen om te kijken hoe plantjes en bomen groeien. Om de graspoppetjes te kunnen maken hebben we nog een aantal pringel-bussen nodig. Mocht u nog lege pringel-bussen hebben, dan graag meegeven aan uw zoon / dochter. Nieuws uit groep 5 en 6 We zijn nog maar net aan de gang en er is al van alles gebeurd bij ons in het lokaal. Er ontkiemen bonen en erwten. De eerste zaden zijn gezaaid. Pitten worden gepoot. We hebben al een paar leuke films gezien. Het verschil tussen een bol en een knol kunnen ze u al vertellen. We zijn enthousiast aan de gang. De kinderen nemen van alles mee. Leuk om hun betrokkenheid te zien. Nieuwe leerling in groep 5 Dinsdag 24 aug. hebben we Wmda welkom geheten. Zij is geboren in Nederland, maar haar ouders komen oorspronkelijk uit Soedan. Ze is er nog maar kort, maar door de manier waarop ze mee doet lijkt het alsof ze er al langer is. Ik denk dat ze zich snel thuis zal voelen bij ons in de klas en op school. Alles-in-1 en Alles Apart tot de kerst We beginnen dit jaar met 2 thema s Alles-in-1. De eerste 6 weken van het schooljaar werken we over Planten. Het thema daarna is een geschiedenisthema: Middeleeuwen. Dat is een periode van 5 weken. Daarna werken we tot de kerst met Alles Apart. Stagiaire onderwijsassistent Vanaf woensdag 1 september is Corien Vermue bij ons in de groep. Zij is er woensdag, donderdag en vrijdag. Ik denk haar in te gaan zetten voor het werken met kleinere groepen: begeleiden van rekenspelletjes, extra lezen, spelling oefenen en natuurlijk bij de beeldende activiteiten. Het is ook mogelijk dat zij af en toe wordt ingezet in een andere groep. Corien volgt de opleiding voor onderwijsassistent. Papier scheppen en druktechnieken

6 Bij dit soort arbeidsintensieve technieken wil ik graag gebruik maken van extra handen: ouderhulp. Vooraf ga ik daarvoor instructie geven, zodat een of twee ouders dit zelfstandig kunnen begeleiden aan een klein groepje kinderen. Momenten waarop deze activiteiten plaats vinden zijn: dinsdag, donderdag of vrijdagmiddag (tijdstip in overleg) Instructie doe ik op 2 momenten: di 14 sept. en do 16 sept om uur. Als u beide momenten niet kunt en wel wilt helpen: toch graag opgeven. We zoeken dan naar een ander moment. Ik maak een rooster zodat u vooraf weet wanneer ik graag een beroep op u wil doen. Graag opgeven bij mij. Mailen kan ook: Alles-in-1 Er is een leerlingen site van Alles-in-1. Daarop staan computervragen op en ook allerlei links. Van elke week is er ook een samenvatting. Voor groep 5,6: ABC niveau. Een aantal vragen hebben we klassikaal gedaan en ook heb ik filmpjes laten zien. Uw kind kan dit ook thuis bekijken. De site is: Bovenaan klikken op de leerling en daarna op het thema (PLANTEN) In de klas heb ik dit ook al gedemonstreerd. Schooltv. beeldbank filmpjes lukken prima, teleblik niet i.v.m. inloggen. Voor u als ouder is er ook veel interessante informatie te vinden over Alles-in-1. Het eerste thema van Alles-in-1 duurt nu 6 weken. Dat betekent dat we 6 schooldagen over 1 week doen. Elke week heeft weer nieuwe weekwoorden. Voor sommige kinderen is het zinnig dat de woorden ook nog eens thuis worden geoefend: goed lezen (of voorlezen) en opschrijven en zelf na laten kijken. Mocht u dit op prijs stellen wilt u mij dit dan via de mail melden. Ik stuur u dan aan het begin van een thema de weekwoorden. Of dit ook mogelijk is tijdens de Alles Apart weken weet ik niet. Dat hoort u weer van mij. Mijn mailadres: Het lijkt mij fijn als ik het mailadres heb van de ouders van alle kinderen in de klas. Ik hoef dan niet te werken met briefjes voor bv hulpouders excursie, knutselen enz. Als u dit niet op prijs stelt laat u mij dit dan graag spoedig weten. Dan zoeken we daar een oplossing voor. Graag mailen naar bovenstaand mailadres. Het plan is de mail zo te versturen dat uw mailadres privé blijft. Excursie Half september heb ik een gesprek met de boswachter. Ik hoop dat ze of in de klas komt, of dat wij met haar op pad kunnen. U hoort nog van mij. Oversteken Meenteweg donderdagmorgen na gym Met juf Martine heb ik de afspraak gemaakt dat zij de kinderen, die niet bij het gymlokaal worden gehaald, na gym overzet bij de dierenarts. Er zijn kinderen die zeggen: Ik mag alleen van het gymlokaal naar huis fietsen, of ik mag alleen teruglopen naar school. Voor zowel Martine als mij is dit wat verwarrend. Als uw kind alleen naar huis mag gaan vanaf de gymzaal wilt u dan voor a.s. donderdag een briefje meegeven waarin dit staat. De verantwoordelijkheid ligt dan duidelijk. Tafels herhalen Voor zowel groep 5 als groep 6 is het belangrijk dat de tafels weer worden herhaald. Graag regelmatig even thuis oefenen zodat ze er goed in zitten en het tempo omhoog gaat. Topo groep 6 Binnenkort start ik met de topografie van Nederland. Ik begin met de provincie Groningen. Daarna de andere provincies. Afsluiten doe ik met Nederland: provincies en hoofdsteden, rivieren, meren en zeeën. Dit zijn dan al bekende steden. We bekijken natuurlijk wel waar een provincie in Nederland ligt. Er komt een mapje mee naar huis. Meer info in het volgende maandbericht of per mail. Contactmomenten

7 Het is niet nodig om te wachten tot een contactavond als u iets met mij wilt overleggen. Ik ben er (bijna) elke dag. Loop even binnen voor een kort overleg of maak een afspraak. Mijn ADV spaar ik nog even. Als ik er niet ben vervangt meester Klaas mij. Di mo 7 sept. wordt ik vervangen. Ik geef dan een workshop in de bieb in het kader van de Kinderboekenweek. Nieuws uit groep 7 en 8 Alles in één We werken inmiddels volop aan een project Milieu en Kringloop. We leren van alles over voedselpiramides, water zuiveren, afval, energie zuinig omgaan en nog veel meer. Binnenkort starten we ook met het opknappen van oude meubeltjes. Dus heeft u nog oude, houten stoeltjes, tafeltjes, krukjes o.i.d. dan zullen wij met veel plezier dit op willen knappen. Ik ben nog aan het overleggen of we met een excursie de stort in Groningen of de waterzuiveringsinstallatie kunnen bezoeken. Of dit haalbaar is laat ik u nog weten. Na het project Milieu en Kringloop gaan we verder met Moderne geschiedenis en aansluitend 5 weken alles apart. Monumententocht Woensdag 15 september zal groep 7/8 deelnemen aan de monumententocht. We worden om half 9 verwacht bij de Fraeylemaborg. Wilt u er voor zorgen dat iedereen om 8.15 uur op school is, met de fiets? Daarnaast zou ik het fijn vinden om niet alleen te hoeven fietsen met 25 leerlingen. Heeft u zin om mee te gaan (het duurt tot uur) dan hoor ik het graag van u. Kinderpostzegels Op 9 september worden de kinderpostzegels bezorgd. Dat betekent dat in de loop van week 36 de formulieren e.d. mee naar huis gaan. Er wordt uitgebreid aan de kinderen uitgelegd hoe het één en ander werkt. Informatieve ouderavond Afgelopen woensdag mocht ik een aantal van u begroeten tijden de informatieve ouderavond. Ik hoop dat u het leuk vond om te zien en te horen hoe uw zoon of dochter bij ons op school aan het werk is. Uiteraard hebben wij contact tijdens voorlichtingsavonden of 10-minuten gesprekken, maar mocht u tussendoor met prangende zaken zitten, loopt u dan gewoon naar binnen. Op de dinsdagmiddag na, ben ik alle dagen aanwezig. Mijn voorkeur gaat uit naar uur, want dan heb ik alle tijd. Topo Binnenkort gaat groep 7/8 starten met het topo-gebeuren. Welke landen op de planning staan, zal ik zoveel mogelijk in het maandbericht vermelden. Met welk land gestart gaat worden weet ik nu nog niet, maar dat hoort en ziet u thuis wel verschijnen. De daaropvolgende toetsen ziet u in het maandbericht staan. EHBO In januari zal de EHBO-cursus weer van start gaan. De meeste leerlingen hebben zich al opgegeven. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, wilt u dat dan alsnog doen? De lessen duren van uur tot uur op maandag. Het zal ongeveer een maand of 4 in beslag gaan nemen. GGD De leerlingen van groep 7 zullen een bezoek brengen aan de schoolarts op 28 september aanstaande. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd. Vrijdag krijgen alle leerlingen een brief mee waarin één en ander wordt uitgelegd. Tevens vindt u hierbij een vragenlijst. Het verzoek is om deze volgende week ingevuld weer aan uw zoon of dochter mee te geven.

8 Ouderhulp Heel veel ouders vinden het vaak fijn om actief bij school betrokken te zijn. Je raakt zo meer betrokken bij de school, krijgt meer mee van de dagelijkse sfeer waar je kind in zit, en je ziet ook resultaat van je inzet. Al met al zijn actieve ouders heel belangrijk voor het goed kunnen functioneren van een school. De Meent heeft gelukkig heel wat ouders rondlopen waar we als team en OR altijd weer een beroep op kunnen doen en die heel enthousiast deel uit maken van de school. Hierbij kan de ene ouder meer tijd vrijmaken dan de ander, maar we zijn met alle hulp geweldig blij! Ook opa s en oma s zijn van harte welkom. Hieronder volgt een lijst met activiteiten die u aan kunt kruisen wanneer u hierbij wilt meehelpen. Dit kan een eenmalige activiteit zijn maar ook iets wekelijks. We gebruiken de lijst vervolgens om, zodra er ouders nodig zijn, u gericht te kunnen benaderen. (Wanneer er meerdere personen uit een gezin beschikbaar zijn, geef dit dan bv. aan door verschillende kleuren) Ik wil wel meehelpen met de volgende activiteiten: O Hulp bij feesten O Excursie met de auto O Excursie met de fiets O Schoolreis O Kaften en plastificeren van boeken O Beheer bibliotheek O Ondersteunen bij beheer magazijn kosteloos materiaal O Documentatiemateriaal verzamelen / ordenen (groep 1,2) O Foto s maken O Video s maken O Schooltv-programma s opnemen O Schooltv-programma s bekijken met een groep O Naaiklussen O Hulp bij lessen creatieve vorming groep 3/4 O Luizencontrole O Kleine klusjes in/rond school (timmerwerk e.d.) O MR-lid O OR-lid O Lamineren O Kopiëren Maandbericht Naam Naam van mijn kind(eren): groep Ik ben beschikbaar op : maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag Ik ben te bereiken op (telefoon):

Maandbericht. www.obs-de-meent.nl

Maandbericht. www.obs-de-meent.nl www.obs-de-meent.nl Maandbericht jaargang 4 no.1 vrijdag 7 september 2012 Agenda 8 september Oud papier 5 oktober Maandbericht 11 september Monumententocht groep 7/8 10 oktober MR vergadering 11 september

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

t Informantje schooljaar 2015-2016 week 34

t Informantje schooljaar 2015-2016 week 34 k.b.s. Sint Theresia directeur: Anja van Manen Postweg 131 locatieleider: Mark Jakobs 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail:theresia@skod.nl tel: 0591-349275 www.sttheresia-skod.nl t Informantje schooljaar

Nadere informatie

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!!

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!! Pagina 1 NIEUWSBRIEF NO. 1 OBS DE BOUWSTEEN SCHOOLJAAR 2015 2016 0597-331570 11 SEPTEMBER 2015 Agenda september: Vooruitblik oktober: 13 okt. Oud papier lopen 14 okt. Nieuwsbrief 2 5-16 okt. Schoolbreed

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Het info Uiltje. oktober 2015

Het info Uiltje. oktober 2015 Het info Uiltje oktober 2015 Voor u ligt alweer het tweede info uiltje van dit schooljaar. Dit info uiltje verschijnt iets eerder dan jullie van ons gewend zijn. Natuurlijk heeft dit alles te maken met

Nadere informatie

Het Wilgenblaadje. Editie 4: 25.09.2015. Belangrijke data:

Het Wilgenblaadje. Editie 4: 25.09.2015. Belangrijke data: Het Wilgenblaadje Editie 4: 25.09.2015 Belangrijke data: 28-29 september schoolfotograaf 5 oktober dag van de leerkracht 14-15-16 oktober schoolkamp groep 7 16 oktober oud papier 23 oktober studiedag 26-30

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. mei 2014 Geachte ouders / verzorgers. Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. In de nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda 10 februari 19.30 uur-20.30 uur Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een schoolkeuze moeten maken 12 februari 9.00 uur- 11.00 uur Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Nieuws vanuit de taalhoek

Nieuws vanuit de taalhoek Inleiding Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Wat was het fijn om alle kinderen weer op school terug te zien. Voor het ene kind is de start in een nieuwe groep een uitdaging

Nadere informatie

Mededelingen nieuwsbrief 21 augustus

Mededelingen nieuwsbrief 21 augustus Mededelingen nieuwsbrief 21 augustus We zijn weer begonnen! Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een mooie vakantie. Het weer zou bijna geen reden kunnen zijn van niet. Ik heet vanaf deze plek

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Openbare Basisschool De Zevensprong Danslaan 74 1326 PL Almere Tel.: 036-5353742 info@zevensprong.asg-almere.nl www.zevensprong.asg-almere.nl Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Belangrijke data: 7

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 1 28 augustus 2015

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 1 28 augustus 2015 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 1 28 augustus 2015 Even voorstellen Beste ouders en leerlingen, Dit schooljaar zien jullie een nieuw gezicht met de HVO lessen. Ik zal

Nadere informatie

Jaargang 21, nr 03 Vrijdag, 5 september 2014

Jaargang 21, nr 03 Vrijdag, 5 september 2014 Jaargang 21, nr 03 Vrijdag, 5 september 2014 Week 37: 10 t/m 12 sept schoolkamp gr 8 Week 38: geen bijzonderheden Week 39: vrijdag 26 sept. Smikkelfeest Week 40: geen bijzonderheden Week 41: finales MEJN

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 11 02-02-2015 Bibliotheek op school Bibliotheek op school Voortgangsgesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Nieuwsbrief 2 16 september 2013 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Infomorgens Vorige week gaf juf Joanne een informatiemorgen voor de ouders van groep

Nadere informatie

t Informantje schooljaar 2015-2016 week 35

t Informantje schooljaar 2015-2016 week 35 k.b.s. Sint Theresia directeur: Anja van Manen Postweg 131 locatieleider: Mark Jakobs 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail:theresia@skod.nl tel: 0591-349275 www.sttheresia-skod.nl t Informantje schooljaar

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Jinte, Rieky, Kay, Char-deougnne, Chanelly en Sinan zijn deze week jarig. Een hele fijne dag gewenst! Proficiat namens heel het team.

Jinte, Rieky, Kay, Char-deougnne, Chanelly en Sinan zijn deze week jarig. Een hele fijne dag gewenst! Proficiat namens heel het team. Agenda Di. 13-10 : speelinloop voor kleuterouders van 8.30u-8.45u Wo. 14-10: speluitleen in de bibliotheek van 12.00u-12.30u Vr. 16-10: einde kinderboekenweek van 14.00u-14.45u Do. 22-10: Talentenshow

Nadere informatie

Jaargang 22, nr 02 Vrijdag, 28 augustus 2015

Jaargang 22, nr 02 Vrijdag, 28 augustus 2015 NIEUWSBRIEF Jaargang 22, nr 02 Vrijdag, 28 augustus 2015 Week 36: ma 31 aug., di 1 sept.1 e oudergesprekken Week 37: vrij 11 sept. gr 1 t/m 3 vrij Week 38: geen bijzonderheden Week 39: geen bijzonderheden

Nadere informatie

t Informantje schooljaar 2015-2016 week 38

t Informantje schooljaar 2015-2016 week 38 k.b.s. Sint Theresia directeur: Anja van Manen Postweg 131 locatieleider: Mark Jakobs 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail:theresia@skod.nl tel: 0591-349275 www.sttheresia-skod.nl t Informantje schooljaar

Nadere informatie

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig Jaargang 16 nr. 2 InfOventje 12 september 2012 Ouderinformatie IN DEZE INFO Martien Wijdeven afwezig Ouderpanel Gruitdagen Belangrijke data Estafettelezen Stage Nieuws uit de groepen Formulier estafettelezen

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Het Wilgenblaadje. Editie 2: 23.08.2013

Het Wilgenblaadje. Editie 2: 23.08.2013 Het Wilgenblaadje Editie 2: 23.08.2013 Belangrijke data: 26 augustus: startvergadering ouderraad en medezeggenschapsraad 3 september: schoolverpleegkundige GGD op school 5 en 6 september: cultoer 11 september:

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag!

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag! Nieuwsbrief September 2015 Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data

Nadere informatie

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten Jaargang 25 Nr. 3 Vrije dagen 17 okt. Groep 1-2-3 vrij 20-24 okt. Alle kinderen herfstvakantie Bijzondere activiteiten 14 okt. Kamp groep 1-2-3 15 okt. Kamp groep 1 t/m 8 16 okt. Kamp groep 4 t/m 8 17

Nadere informatie

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2013-2014, nr. 2 September

Nadere informatie

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl)

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) o.b.s. De Ent Losse Entjes Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) Agenda 8 februari Oud papier 12 maart OR vergadering 11 t/m 13 februari Eindtoets Basisonderwijs

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 3/4 2014-2015 Het informatieboekje van groep 3/4 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 3/4. Verschillende praktische zaken

Nadere informatie

Woensdag 16 september 2015 Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn

Woensdag 16 september 2015 Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn NIEUWSBRIEF Woensdag 16 september 2015 Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn PBS nieuws Deze week besteden we aandacht aan de regel Binnen praat en loop je zacht, terwijl

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk. Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2015-2016. Middels deze brief geven wij u weer informatie over het reilen en zeilen van onze groep. Wie werkt wanneer? dag ochtend middag maandag Juf Ineke Juf

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom! Vanaf dit schooljaar zit uw kind in groep 8, hartelijk welkom! In dit boekje gaan wij u en uw kind wat meer vertellen over het reilen en zeilen in 8a en

Nadere informatie

Gedrag: Tot 10 tellen. Oudervertelgesprekken. Update leerlinggegevens

Gedrag: Tot 10 tellen. Oudervertelgesprekken. Update leerlinggegevens Nieuwsbrief PCBS De Regenboog Nachtegaallaan 25 3181 SL Rozenburg Tel: 01818-212248 Perengaarde 1 3181 PV Rozenburg Tel: 0181-212485 www.pcbsderegenboog.vcodekring.nl info@pcbsderegenboog.vcodekring.nl

Nadere informatie

t Toetertje OBS De Schoener

t Toetertje OBS De Schoener Groep 1 & 2 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener 20 e jaargang, nr. 1 26-10-2012 Juf Tony is terug van weggeweest! Afgelopen maandag was ik weer voor het eerst echt in de klas. Helemaal alleen met de

Nadere informatie

Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012

Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012 Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2012/2013. In de nieuwsbrieven van dit jaar wil ik u op de hoogte houden van allerlei zaken in groep

Nadere informatie

Maandbericht. jaargang 6 vrijdag9 januari 2015

Maandbericht. jaargang 6 vrijdag9 januari 2015 www.obs-de-meent.nl Maandbericht jaargang 6 vrijdag9 januari 2015 Agenda 10 januari Oud papier 14 februari Oud papier 12 januari GMR vergadering 17 februari MR vergadering 21 januari Voorleesontbijt groep

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 27 augustus 2015 SWS DE VLIEGER

Nieuwsbrief 27 augustus 2015 SWS DE VLIEGER Nieuwsbrief 27 augustus 2015 SWS DE VLIEGER Agenda voor de komende tijd 31 aug. - 10 sept. Oudergesprekken 2 september Groep 7,8 naar de molen (erfgoedproject Vriend en Vijand 8 september Schoonmaakavond

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 INFOOTJE NR. 12 Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 Agenda Donderdag 5 maart Inleveren strookje oudergesprekken Maandag 9 maart OR-vergadering Woensdag 11 maart Alle leerlingen vrij Vrijdag 13 maart

Nadere informatie

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2015-2016,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Montessorischool De Pas

Nieuwsbrief Montessorischool De Pas Nieuwsbrief Montessorischool De Pas Jaargang 2015-2016 nummer 1 Woensdag 26 augustus 2015 Agenda Vrijdag 28 augustus Woensdag 2 september Vrijdag 4 september Woensdag 16 september Vrijdag 18 september

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Klassennieuws Ruijtergroep

Klassennieuws Ruijtergroep Erichem, april 2015 Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in de Ruijtergroep, Wat is er in maart en april toch weer veel gebeurd. Hier dus weer een korte weergave van al onze hoogtepunten in een

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 17-09-2015

Het Berichtje Donderdag 17-09-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 17-09-2015 Kalender: 18-09

Nadere informatie

AGENDA. Bijbelverhalen Week 25 15/06/2015

AGENDA. Bijbelverhalen Week 25 15/06/2015 vrijdag 12 juni AGENDA 11 juni 2015 jaargang 17 nr. 37 laatste weeksluiting van het schooljaar op locatie Erflanden: om 10.45 u. groep 3B 6A 8B maandag 15 juni groep 8 dode hoekproject, parkeerplaats is

Nadere informatie

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl EVEN LANGSZIJ OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER 39 e jaargang nr.1 Langszij 2015-2016 E-mail school Website obs.deboeier@obsdeboeier.nl www.obsdeboeier.nl E-mail Medezeggenschapsraad E-mail Ouderraad

Nadere informatie

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer,

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer, CBS de Wegwijzer Nr. 2 Nieuwsbrief van dinsdag 25 augustus 2015 0597-531308 school 06-42545915 privé Petra Bakker www.cbs-wegwijzer-bellingwolde.picto.nl/joomla Data: W 34, 35 en 36 zijn de Gouden Weken

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1 Begin schooljaar Het schooljaar gaat maandag weer beginnen. Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad en dat alle kinderen weer met veel plezier naar school gaan dit jaar. Dit schooljaar staat in

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Informatieavond. Correcties op de schoolkalender. Kermis

KlimtorenNieuws. Informatieavond. Correcties op de schoolkalender. Kermis KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 02 16-09-2014 In dit nummer: Informatieavond Schoolkalender Kermis

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond!

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond! 10 september 2015 Van de directie, Zoals u allemaal weet heeft juf Mirjam Doorn een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Afgelopen vrijdag mocht zij gelukkig weer naar huis. Ze moet het nog een poosje rustig

Nadere informatie

weeknieuws 27 cursus 2014 2015 27 maart 2015 Beste ouders/verzorgers,

weeknieuws 27 cursus 2014 2015 27 maart 2015 Beste ouders/verzorgers, PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Iedereen hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar! We hopen dat jullie en u allen heerlijk zijn uitgerust. Het is fijn om iedereen weer te zien!

Iedereen hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar! We hopen dat jullie en u allen heerlijk zijn uitgerust. Het is fijn om iedereen weer te zien! Nieuwsbrief Radarschool Jan Wouter van den Doel 31 augustus 2015 Jaargang 17 nr. 1 Website: www.jwvddoel.nl E mail :info@jwvddoel.nl Bezoekadres: Kabbelaarsbank 2, 4301 XB Zierikzee Postadres: Postbus

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Kinderen van de Heerdstee

Kinderen van de Heerdstee 25 september 2014 Kinderen van de Heerdstee Het schooljaar is al weer 6 weken oud, zo snel gaat de tijd. Zoals altijd wordt er op onze school veel aandacht besteed aan kinderkunst en het is dan ook elke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2

Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2 Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Donderdag 10 september 13.30 14.15 uur Opening Speelpark Vrijdag 11 september Groepen

Nadere informatie

Woensdag: Esther Peter Iris

Woensdag: Esther Peter Iris kalenderweek 40 Groepen: 7-8a 7-8b 7-8c Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Claudia Bertie Vrijdag: Claudia Bertie deze week schoolweek 4 maandag 28-9 *week van de pauzehap: groep 1-8 dinsdag 29-9 woensdag

Nadere informatie

Mededelingen nieuwsbrief 6 november.

Mededelingen nieuwsbrief 6 november. Mededelingen nieuwsbrief 6 november. data: De zakelijke ouderavond staat voor donderdag 20 november op het programma. De uitnodiging, de agenda en de verslagen krijgt u binnenkort. Op de middag van diezelfde

Nadere informatie

Januari 2012 Agenda 2 Kerstvakantie 3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie

Januari 2012 Agenda 2 Kerstvakantie 3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie Januari 2012 Agenda 2 Kerstvakantie 3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie Informatiebulletin van De Evenaar www.basisschooldeevenaar.nl belevenaar@hotmail.com Informatie vanuit

Nadere informatie

Nummer 22 6 februari 015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 22 6 februari 015 20142014november 2014 september 2014 Agenda 9 februari Wen-dag voor kleuters nieuwe instroomgroep 10 februari 19.30 uur-21.00 uur Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een schoolkeuze moeten maken 11 februari Zaalvoetbal

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

Informatiebrief oktober groep 3!

Informatiebrief oktober groep 3! Techniek: Informatiebrief oktober groep 3! De eerste periode zit erop! De kop is eraf: de eerste periode van het schooljaar zit erop. We hebben alle kinderen leren kennen en natuurlijk een start gemaakt

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn

de Oehoe de Tamboerijn de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2015-2016, nr. 6 2015

Nadere informatie

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR INLEIDING Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt een brug tussen thuis en de school. Met het meegeven van huiswerk

Nadere informatie

Afscheid Binnenkort nemen we afscheid van juf Annie Ylstra. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, daarover zullen we u nog informeren.

Afscheid Binnenkort nemen we afscheid van juf Annie Ylstra. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, daarover zullen we u nog informeren. Saadinfo september 2012 PCBO de Saad WB van der Kooiwei 2 9284 TJ Augustinusga 0512351718 Kind op Maandag Week 36: De vroedvrouwen, Exodus 1, Het biezen mandje, Exodus 2:1-10, Mozes gaat weg, Exodus 2:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 1 september 2014

Nieuwsbrief 2 1 september 2014 Nieuwsbrief 2 1 september 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, De leerlingen van groep 8 waren in de afgelopen week op kennismakingskamp in Hellendoorn.

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 3/4 2015-2016 Het informatieboekje van groep 3/4 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 3/4. Verschillende praktische zaken

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag september 2015 Start schooljaar 2015- Het nieuwe schooljaar start op maandag 31 augustus. Na een welverdiende vakantie heet ons team de kinderen weer enthousiast welkom. Het kernteam drinkt een bakje koffie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 22 september 2014

Nieuwsbrief 5 22 september 2014 Nieuwsbrief 5 22 september 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie In de afgelopen week waren de eerste informatiemorgens voor de kleutergroepen, deze week volgt de twee

Nadere informatie

Deze week zijn Lilith, Marouan, Ties, Christine, Jelle, Kyano, Aniruddh, Luc en Shanayah jarig. Alvast van harte gefeliciteerd!

Deze week zijn Lilith, Marouan, Ties, Christine, Jelle, Kyano, Aniruddh, Luc en Shanayah jarig. Alvast van harte gefeliciteerd! Agenda Di. 8-9 : Kennismakingsavond groep 1-2 (19.00 20.00) groep 3-4 (20.00 21.00) Do. 10-9: : Kennismakingsavond groep 5-6 (19.00 20.00) groep 7-8 (20.00 21.00) Aan het einde van deze nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 september 2015

Nieuwsbrief 17 september 2015 Nieuwsbrief 17 september 2015 Belangrijke data: 23 september: Schoolvoetbal groep 7/8 jongens elftallen 23 september: Start kinderpostzegels 28 sept t/m 2 okt: Week van de Pauzehap, groep 5 t/m 8 28 en

Nadere informatie

Wingerd nieuws Terugblik informatieavond

Wingerd nieuws Terugblik informatieavond Nieuwsbrief van CNS-basisschool de Wingerd Wingerd nieuws Terugblik informatieavond Afgelopen maandag was de informatieavond die we jaarlijks plannen aan het begin van het schooljaar. Tijdens het gezamenlijke

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 4 oktober 2013 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws Inloopuurtje De kinderen naar school gebracht en trek in koffie of thee?

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda:

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 35 Ouderavond schooltijden Een aantal weken geleden bent u geïnformeerd over de wijziging van schooljaar schooltijden 2010-2011 vanaf het nieuwe schooljaar, met daarin de aankondiging

Nadere informatie

Basisschool De Triangel

Basisschool De Triangel Basisschool De Triangel Breedvennen 3, 5595 DE Leende Tel. 040-2065426 E-mail: infodetriangel@skozok.nl Website: www.triangel-leende.nl Triangel Klanken 10 november 2014 Beste ouders, We beginnen deze

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Agenda deze week. Afwezig. Beste ouders,

Agenda deze week. Afwezig. Beste ouders, Nieuwsbrief 7 maandag 28 september vrijdag 2 oktober Beste ouders, Alweer zit er een week onderwijs op. Zoals u op de facebook site hebt kunnen lezen, was deze week de week tegen pesten. Ook bij ons op

Nadere informatie

Het Wilgenblaadje. Editie 8: 04.10.2013

Het Wilgenblaadje. Editie 8: 04.10.2013 Het Wilgenblaadje Editie 8: 04.10.2013 Belangrijke data: 9-10-11 oktober: schoolkamp groepen 7 11 oktober: oud papier 14 t/m 18 oktober: herfstvakantie 22 oktober: medezeggenschapsraad om 20.00 uur Start

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

Verjaardag Klaverweide

Verjaardag Klaverweide 1 NIEUWSBRIEF 4 17-10-2014 Verjaardag Klaverweide In februari zijn wij jarig. Klaverweide wordt dan 35 jaar. Reden voor een feestje. In deze nieuwsbrief staat wat informatie die met de verjaardag te maken

Nadere informatie