Maandbericht. jaargang 20 no.2 vrijdag 3 september 2010 Agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandbericht. jaargang 20 no.2 vrijdag 3 september 2010 Agenda"

Transcriptie

1 Maandbericht jaargang 20 no.2 vrijdag 3 september 2010 Agenda 11 sept. Oud papier 16 sept. OR vergadering 1 okt. Maandbericht nr. 3 5 okt. Zakelijke ouderavond 6 okt. MR vergadering 6 okt. Luizen controle 9 okt. Oud papier 18 okt. GMR vergadering OUD PAPIER-ouders September Oktober November : Jelte Battjes Mannus Kosmeijer Wouter en Pieter Bakker : Roël en Ilja Buitenkamp- Marinda Ruben en Björn Fokkens : Twan en Olaf Damhof Anne en Marrit Wiligers Robin en Thomas Hevinga Opbrengst oud papier augustus 2010: 3660 kg Opbrengst oud papier : Zoals ik vorig jaar reeds vermeldde, zaten we in een crisis; de oud papier prijs lag om de 0,00 eurocent. De gemeente Slochteren heeft een oud papier fonds en die stond garant voor een prijs van 4,5 eurocent per Kilogram. Ook in het begin van het jaar mochten we een beroep doen op de gemeente, maar in januari 2010 is de prijs weer gestegen. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat mocht de prijs weer tot onder de 4,5 eurocent dalen er weer een beroep kan worden gedaan op het fonds. We hebben het afgelopen schooljaar Kg verzameld. Wat dit heeft opgeleverd ligt ter inzage tijdens de jaarvergadering (5 okt.). Mag ik iedereen bedanken die dit het afgelopen jaar mogelijk hebben gemaakt. Met vertrouwen zie ik het komende jaar tegemoet om dit resultaat te kunnen evenaren. Met vriendelijke groet, Nanno Buitenkamp. Coördinator van het oud papier is Nanno Buitenkamp ( ). Op kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

2 Algemeen nieuws: Nieuwe directeur (even voorstellen) Hallo allemaal, De afgelopen week heb ik al met veel ouders en kinderen kennis gemaakt; handen geschud, een kort gesprek gevoerd. Voor meer was er eigenlijk geen gelegenheid. Deze maandbrief lijkt mij het geschikte moment om iets meer over mijzelf te vertellen. Mijn naam is Klaas Smit. Ik ben 53 jaar en woon in Wagenborgen. Ik ben getrouwd met Iektje en samen hebben we een zoon van 25 en een dochter van 21. In 1981 heb ik mijn onderwijsbevoegdheid gehaald en aansluitend ben ik als invalleerkracht een aantal jaren in de gemeente Delfzijl actief geweest. Een periode die heel leerzaam was; je zag veel verschillende werkwijzen en er werd veel flexibiliteit van je gevraagd. Toch bood het geen enkele maatschappelijke zekerheid, want de ene week had je werk en de andere week niet. Zo ging dat. Dit beviel mij niet en dus maakte ik de overstap naar het bedrijfsleven. Eerst begonnen in de productie en later in de kwaliteitszorg en het procesbeheer. Echter het bloed kruipt. Ik verlangde terug naar het onderwijs en kwam via de basisschool waar mijn kinderen op zaten weer terug in het onderwijs. Na 7½ jaar in Delfzijl gewerkt te hebben maakte ik vorig jaar de overstap naar Garmerwolde. Ik was toe aan iets anders. Een combinatie van de groepen 6, 7 en 8 en locatieleider was dus duidelijk iets anders. En nu, nu ben ik directeur van obs de Meent. Voor mij is het de uitdaging die ik zoek en vanaf de eerste dag heb ik het enorm naar mijn zin. Ik wil het hier bij laten. In de komende tijd zullen wij elkaar vast wel ontmoeten en beter leren kennen. Ik verheug mij daar op. Gymtijden In het vorige maandbericht en ook in de schoolgids staan de gymtijden en dagen m.b.t. groep 3/4 foutief vermeld. De dagen en tijden zijn als volgt: Woensdag van uur uur en donderdag van uur tot uur. Excuses voor het ongemak. Vernieuwde website Graag maak ik jullie er op attent dat de school een compleet nieuwe website heeft. Juf Margrit heeft in de vakantie heel veel inspiratie gekregen en heeft er iets prachtigs van gemaakt. Voor suggesties en tips houden wij ons aanbevolen. Schoolgids en kalender De schoolgids en kalender is afgelopen woensdag aan de kinderen meegegeven. Ook via de website van de school is de gids in te zien. Informatie onderwijsbegeleiding Onderwijsbegeleiding gemeente Slochteren biedt zowel ouders als leerkrachten ondersteuning t.b.v. het opgroeiende kind. Ouders kunnen hier terecht voor kortdurende hulp (licht pedagogische hulpverlening) of advies voor verwijzing naar intensievere vormen van hulpverlening. Onderwijsbegeleiding coördineert bovendien op gemeentelijk niveau het zorgadvies team 0 12 jaar. Daarnaast geeft Onderwijsbegeleiding training aan kinderen op het gebied van sociale vaardigheden (Schatjes, Katjes, Watjes) en faalangst (Beter Omgaan met Angst, BOA). In oktober start ook de opvoedingscursus Opvoeden & Zo, een praktische cursus gericht op allerdaagse opvoedingssituaties. Voor informatie of opgave kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in Slochteren en vragen naar: Astrid Hermans of Nora ten Raa Onderwijsbegeleiding Slochteren

3 Boekenpret Vandaag zijn de boeken binnengekomen. De boekenpret ouders zullen nu alles in gereedheid brengen en dinsdag 7 september beginnen we met uitlenen. Ouderhulp Veel ouders hebben zich aangemeld om mee te helpen met allerlei activiteiten. Wie het strookje nog niet heeft ingeleverd: Dat kan nog steeds hoor. Het is als bijlage aan dit maandbericht toegevoegd! We maken een overzicht en zullen contact met u opnemen. Ik wil ieder dank zeggen voor het mee willen helpen! GGD Namens de GGD voeg ik als aparte bijlage een brief toe over de jeugdgezondheidszorg op de basisschool. Het volgende Maandbericht verschijnt op vrijdag 1oktober. Namens het team, Klaas Smit NIEUWS UIT DE GROEPEN Nieuws uit groep 1 2a De vakantie is weer voorbij en we gaan weer heerlijk naar school. We zijn begonnen met het thema: Wij gaan naar school. We hebben al heel veel boeken gelezen over het weer naar school gaan. U kunt deze boeken nog gaan bekijken want ze liggen op de thematafel, die achter in de klas staat. Naar aanleiding van Boekenpret hebben de kinderen afgelopen woensdag het boek Schattig mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling dat u dit boek samen met uw kind gaat lezen en erover gaat praten. Ook kan uw kind het boek aan u voorlezen. Kinderen gebruiken eigen woorden en soms zullen ze bepaalde zinnen herhalen. Dat is goed voor de herkenning en het vertrouwd maken met de spanning in het verhaal. Het thema van het boek is stoer doen, het anders willen zijn, verliefdheid en konijnen. Uw kind kent het prentenboek al, want het is voorgelezen in de klas. Ook hebben de kinderen de speel- en ontdekbladen meegekregen, die bij het boek horen. In dit speel-ontdekboek zijn tips en suggesties voor thuis opgenomen. Veel plezier! Het boek Schattig moet uiterlijk 7 september weer op school ingeleverd worden, want dan moeten ze terug naar de bibliotheek gebracht worden. We gaan aanstaande week verder met het thema Dit ben ik, de kinderen mogen dan allemaal iets van zichzelf mee naar school nemen. Deze spullen leggen we dan op de thematafel. We hebben ook een nieuwe klassenknuffel: Dikkiedik. Welkom bij ons op school Dikkiedik. Dikkiedik mag ieder weekend bij iemand uit de klas logeren. Dikkiedik gaat in haar eigen bench mee naar huis en ze neemt ook een map mee. In deze map mag het kind, bij wie Dikkiedik logeert iets vertellen over de logeerpartij. Het is natuurlijk ook leuk als er foto`s worden gemaakt om deze dan in de map te plaatsen. Halverwege september komt Lars bij ons in de klas. Welkom Lars. Wij hopen dat jij heel veel plezier bij ons op school zult hebben. Halverwege september beginnen we met het thema Herfst. We gaan dan werken, tekenen en knutselen over de herfst. We hebben voor dit thema schoenendozen nodig. Zou u uw kind wel een

4 schoenendoos mee willen geven zonder deksel en voorzien van hun naam. We brengen ook een bezoekje aan de heemtuin in Muntendam, wanneer dit is hoort u nog van mij. Ik heb dan natuurlijk ook weer ouders nodig voor vervoer, wie zou er mee willen? Aanstaande dinsdagochtend ga ik naar een cursus in de bibliotheek in Hoogezand, juf Anouk valt dan voor mij in. Nieuws uit groep 1 2b Welkom bij ons in de groep Marit Janszen en Iris Dijkstra. Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school! Na een vakantie van zes weken was het erg fijn om alle kinderen weer te zien. Op dit moment zitten er 14 kinderen bij ons in de groep en dit zal in september alweer 16 zijn. In de klas hebben we een aantal dingen veranderd. Zo hebben wij geen leeshoek meer maar een rekenhoek. De activiteiten die bij het lezen horen maken de kinderen in de lees-en schrijfhoek. In de rekenhoek kunnen de kinderen van alles doen wat te maken heeft met het rekenen. De huishoek hebben we verplaatst naar de andere kant van het lokaal. Ook staat de thematafel op een andere plaats. Op de stoel hebben de kinderen een foto van zichzelf met daaronder hun naam, dus het was de eerste dag niet moeilijk om hun plekje te vinden. We zijn weer rustig aan begonnen. De kinderen zaten al gelijk weer in het ritme van het naar school gaan. Ons eerste thema was dan ook Ik ga naar school. We hebben hierover gewerkt, gespeeld en gezongen. Het volgende thema, waar wij de volgende week al mee gaan beginnen is Onder en boven de grond. Wat leeft er onder en wat leeft er boven de grond. Ook brengen we in het kader van dit onderwerp een bezoekje aan de Heemtuin te Muntendam. U krijgt uiteraard nog te horen wanneer en hoe. Tijdens de informatieavond werd er door een ouder gevraagd of de informatie op papier uitgereikt kan worden. Voor de mensen die dit graag willen hebben ligt er vanaf vandaag een exemplaar bij ons in de klas. Vrijdag 10 september is juf Betsy afwezig. Juf Gerda valt voor haar in. Nieuws van beide kleutergroepen Alle kleuters van groep 2 hebben een brief gehad van de schoolarts. Graag deze zo spoedig mogelijk invullen en inleveren op school. De tijd waarop u met uw kind verwacht wordt kunt u vinden op het prikbord bij de kleuteringang. Nieuws uit groep 3 en 4 Nieuwe leerling: Allereerst willen wij Ahmed welkom heten bij ons op school. Ahmed zit in groep 3. Ahmed heel veel plezier in onze klas. Groep 3 De vakantie zit erop en we gaan weer fijn naar school. Voor de kinderen van groep 3 breekt vaak een spannende tijd aan. Voor het eerst naar groep 3 en dan leren lezen en rekenen is voor de meeste kinderen toch wel erg spannend. Deze week hebben de kinderen van groep 3 ook al vier woordjes geleerd, namelijk: ik, maan, roos en vis. En drie letters: i, m, r, v. Vraag uw kind eens of ze deze letters en woordjes aan u kunnen voorlezen. Op de website van Veilig leren lezen (www.veiliglerenlezen.nl, 2 e maanversie) is heel veel leuke en nuttige informatie voor ouders te vinden. Zo kunt u lezen wat uw kind de komende periode leert en hoe u dit thuis met leuke activiteiten kunt ondersteunen.

5 Groep 4: Hieronder even een aantal organisatorische punten. Wij hebben de mogelijkheid gekregen om juf Corrie 2 ochtenden per week in groep 4 tot de herfstvakantie in te zetten. Vandaar dat groep 4 op maandag- en dinsdagochtend naar juf Corrie in het extra lokaal gaat, zij krijgen hier met name de belangrijke instructielessen. Het grote voordeel hiervan is dat de leerlingen in een kleine(re) groep zitten tijdens de uitleg en er op dat moment ook geen andere groep in de klas zit, waar ze door afgeleidt zouden kunnen worden. Op donderdagochtend krijgt groep 4 na de pauze van juf Gerda rekenen in het extra lokaal. Om de leerlingen zo optimaal mogelijk instructie te kunnen geven, zal meester Klaas op de woensdag- en op de vrijdagochtend groep 4 voor de pauze les geven. Gymnastiek: Zoals reeds eerder in het maandbericht vermeld zijn de gymtijden op woensdagochtend en donderdagochtend onder schooltijd. Dit betekent voor u dat u uw kind op school kunt brengen en halen. Klassenassistent: Vanaf deze week komt Daniëlle Brons ons in de klas assisteren. Daniëlle doet de opleiding tot klassenassistent en komt dit hele jaar stage bij ons lopen op de woensdag, donderdag en vrijdag. Thema: Bomen en Planten De komende 6 weken werken wij op de middagen aan het thema bomen en planten. Zo maken wij graspoppetjes, cactussen en planten wij zaadjes en bonen om te kijken hoe plantjes en bomen groeien. Om de graspoppetjes te kunnen maken hebben we nog een aantal pringel-bussen nodig. Mocht u nog lege pringel-bussen hebben, dan graag meegeven aan uw zoon / dochter. Nieuws uit groep 5 en 6 We zijn nog maar net aan de gang en er is al van alles gebeurd bij ons in het lokaal. Er ontkiemen bonen en erwten. De eerste zaden zijn gezaaid. Pitten worden gepoot. We hebben al een paar leuke films gezien. Het verschil tussen een bol en een knol kunnen ze u al vertellen. We zijn enthousiast aan de gang. De kinderen nemen van alles mee. Leuk om hun betrokkenheid te zien. Nieuwe leerling in groep 5 Dinsdag 24 aug. hebben we Wmda welkom geheten. Zij is geboren in Nederland, maar haar ouders komen oorspronkelijk uit Soedan. Ze is er nog maar kort, maar door de manier waarop ze mee doet lijkt het alsof ze er al langer is. Ik denk dat ze zich snel thuis zal voelen bij ons in de klas en op school. Alles-in-1 en Alles Apart tot de kerst We beginnen dit jaar met 2 thema s Alles-in-1. De eerste 6 weken van het schooljaar werken we over Planten. Het thema daarna is een geschiedenisthema: Middeleeuwen. Dat is een periode van 5 weken. Daarna werken we tot de kerst met Alles Apart. Stagiaire onderwijsassistent Vanaf woensdag 1 september is Corien Vermue bij ons in de groep. Zij is er woensdag, donderdag en vrijdag. Ik denk haar in te gaan zetten voor het werken met kleinere groepen: begeleiden van rekenspelletjes, extra lezen, spelling oefenen en natuurlijk bij de beeldende activiteiten. Het is ook mogelijk dat zij af en toe wordt ingezet in een andere groep. Corien volgt de opleiding voor onderwijsassistent. Papier scheppen en druktechnieken

6 Bij dit soort arbeidsintensieve technieken wil ik graag gebruik maken van extra handen: ouderhulp. Vooraf ga ik daarvoor instructie geven, zodat een of twee ouders dit zelfstandig kunnen begeleiden aan een klein groepje kinderen. Momenten waarop deze activiteiten plaats vinden zijn: dinsdag, donderdag of vrijdagmiddag (tijdstip in overleg) Instructie doe ik op 2 momenten: di 14 sept. en do 16 sept om uur. Als u beide momenten niet kunt en wel wilt helpen: toch graag opgeven. We zoeken dan naar een ander moment. Ik maak een rooster zodat u vooraf weet wanneer ik graag een beroep op u wil doen. Graag opgeven bij mij. Mailen kan ook: Alles-in-1 Er is een leerlingen site van Alles-in-1. Daarop staan computervragen op en ook allerlei links. Van elke week is er ook een samenvatting. Voor groep 5,6: ABC niveau. Een aantal vragen hebben we klassikaal gedaan en ook heb ik filmpjes laten zien. Uw kind kan dit ook thuis bekijken. De site is: Bovenaan klikken op de leerling en daarna op het thema (PLANTEN) In de klas heb ik dit ook al gedemonstreerd. Schooltv. beeldbank filmpjes lukken prima, teleblik niet i.v.m. inloggen. Voor u als ouder is er ook veel interessante informatie te vinden over Alles-in-1. Het eerste thema van Alles-in-1 duurt nu 6 weken. Dat betekent dat we 6 schooldagen over 1 week doen. Elke week heeft weer nieuwe weekwoorden. Voor sommige kinderen is het zinnig dat de woorden ook nog eens thuis worden geoefend: goed lezen (of voorlezen) en opschrijven en zelf na laten kijken. Mocht u dit op prijs stellen wilt u mij dit dan via de mail melden. Ik stuur u dan aan het begin van een thema de weekwoorden. Of dit ook mogelijk is tijdens de Alles Apart weken weet ik niet. Dat hoort u weer van mij. Mijn mailadres: Het lijkt mij fijn als ik het mailadres heb van de ouders van alle kinderen in de klas. Ik hoef dan niet te werken met briefjes voor bv hulpouders excursie, knutselen enz. Als u dit niet op prijs stelt laat u mij dit dan graag spoedig weten. Dan zoeken we daar een oplossing voor. Graag mailen naar bovenstaand mailadres. Het plan is de mail zo te versturen dat uw mailadres privé blijft. Excursie Half september heb ik een gesprek met de boswachter. Ik hoop dat ze of in de klas komt, of dat wij met haar op pad kunnen. U hoort nog van mij. Oversteken Meenteweg donderdagmorgen na gym Met juf Martine heb ik de afspraak gemaakt dat zij de kinderen, die niet bij het gymlokaal worden gehaald, na gym overzet bij de dierenarts. Er zijn kinderen die zeggen: Ik mag alleen van het gymlokaal naar huis fietsen, of ik mag alleen teruglopen naar school. Voor zowel Martine als mij is dit wat verwarrend. Als uw kind alleen naar huis mag gaan vanaf de gymzaal wilt u dan voor a.s. donderdag een briefje meegeven waarin dit staat. De verantwoordelijkheid ligt dan duidelijk. Tafels herhalen Voor zowel groep 5 als groep 6 is het belangrijk dat de tafels weer worden herhaald. Graag regelmatig even thuis oefenen zodat ze er goed in zitten en het tempo omhoog gaat. Topo groep 6 Binnenkort start ik met de topografie van Nederland. Ik begin met de provincie Groningen. Daarna de andere provincies. Afsluiten doe ik met Nederland: provincies en hoofdsteden, rivieren, meren en zeeën. Dit zijn dan al bekende steden. We bekijken natuurlijk wel waar een provincie in Nederland ligt. Er komt een mapje mee naar huis. Meer info in het volgende maandbericht of per mail. Contactmomenten

7 Het is niet nodig om te wachten tot een contactavond als u iets met mij wilt overleggen. Ik ben er (bijna) elke dag. Loop even binnen voor een kort overleg of maak een afspraak. Mijn ADV spaar ik nog even. Als ik er niet ben vervangt meester Klaas mij. Di mo 7 sept. wordt ik vervangen. Ik geef dan een workshop in de bieb in het kader van de Kinderboekenweek. Nieuws uit groep 7 en 8 Alles in één We werken inmiddels volop aan een project Milieu en Kringloop. We leren van alles over voedselpiramides, water zuiveren, afval, energie zuinig omgaan en nog veel meer. Binnenkort starten we ook met het opknappen van oude meubeltjes. Dus heeft u nog oude, houten stoeltjes, tafeltjes, krukjes o.i.d. dan zullen wij met veel plezier dit op willen knappen. Ik ben nog aan het overleggen of we met een excursie de stort in Groningen of de waterzuiveringsinstallatie kunnen bezoeken. Of dit haalbaar is laat ik u nog weten. Na het project Milieu en Kringloop gaan we verder met Moderne geschiedenis en aansluitend 5 weken alles apart. Monumententocht Woensdag 15 september zal groep 7/8 deelnemen aan de monumententocht. We worden om half 9 verwacht bij de Fraeylemaborg. Wilt u er voor zorgen dat iedereen om 8.15 uur op school is, met de fiets? Daarnaast zou ik het fijn vinden om niet alleen te hoeven fietsen met 25 leerlingen. Heeft u zin om mee te gaan (het duurt tot uur) dan hoor ik het graag van u. Kinderpostzegels Op 9 september worden de kinderpostzegels bezorgd. Dat betekent dat in de loop van week 36 de formulieren e.d. mee naar huis gaan. Er wordt uitgebreid aan de kinderen uitgelegd hoe het één en ander werkt. Informatieve ouderavond Afgelopen woensdag mocht ik een aantal van u begroeten tijden de informatieve ouderavond. Ik hoop dat u het leuk vond om te zien en te horen hoe uw zoon of dochter bij ons op school aan het werk is. Uiteraard hebben wij contact tijdens voorlichtingsavonden of 10-minuten gesprekken, maar mocht u tussendoor met prangende zaken zitten, loopt u dan gewoon naar binnen. Op de dinsdagmiddag na, ben ik alle dagen aanwezig. Mijn voorkeur gaat uit naar uur, want dan heb ik alle tijd. Topo Binnenkort gaat groep 7/8 starten met het topo-gebeuren. Welke landen op de planning staan, zal ik zoveel mogelijk in het maandbericht vermelden. Met welk land gestart gaat worden weet ik nu nog niet, maar dat hoort en ziet u thuis wel verschijnen. De daaropvolgende toetsen ziet u in het maandbericht staan. EHBO In januari zal de EHBO-cursus weer van start gaan. De meeste leerlingen hebben zich al opgegeven. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, wilt u dat dan alsnog doen? De lessen duren van uur tot uur op maandag. Het zal ongeveer een maand of 4 in beslag gaan nemen. GGD De leerlingen van groep 7 zullen een bezoek brengen aan de schoolarts op 28 september aanstaande. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd. Vrijdag krijgen alle leerlingen een brief mee waarin één en ander wordt uitgelegd. Tevens vindt u hierbij een vragenlijst. Het verzoek is om deze volgende week ingevuld weer aan uw zoon of dochter mee te geven.

8 Ouderhulp Heel veel ouders vinden het vaak fijn om actief bij school betrokken te zijn. Je raakt zo meer betrokken bij de school, krijgt meer mee van de dagelijkse sfeer waar je kind in zit, en je ziet ook resultaat van je inzet. Al met al zijn actieve ouders heel belangrijk voor het goed kunnen functioneren van een school. De Meent heeft gelukkig heel wat ouders rondlopen waar we als team en OR altijd weer een beroep op kunnen doen en die heel enthousiast deel uit maken van de school. Hierbij kan de ene ouder meer tijd vrijmaken dan de ander, maar we zijn met alle hulp geweldig blij! Ook opa s en oma s zijn van harte welkom. Hieronder volgt een lijst met activiteiten die u aan kunt kruisen wanneer u hierbij wilt meehelpen. Dit kan een eenmalige activiteit zijn maar ook iets wekelijks. We gebruiken de lijst vervolgens om, zodra er ouders nodig zijn, u gericht te kunnen benaderen. (Wanneer er meerdere personen uit een gezin beschikbaar zijn, geef dit dan bv. aan door verschillende kleuren) Ik wil wel meehelpen met de volgende activiteiten: O Hulp bij feesten O Excursie met de auto O Excursie met de fiets O Schoolreis O Kaften en plastificeren van boeken O Beheer bibliotheek O Ondersteunen bij beheer magazijn kosteloos materiaal O Documentatiemateriaal verzamelen / ordenen (groep 1,2) O Foto s maken O Video s maken O Schooltv-programma s opnemen O Schooltv-programma s bekijken met een groep O Naaiklussen O Hulp bij lessen creatieve vorming groep 3/4 O Luizencontrole O Kleine klusjes in/rond school (timmerwerk e.d.) O MR-lid O OR-lid O Lamineren O Kopiëren Maandbericht Naam Naam van mijn kind(eren): groep Ik ben beschikbaar op : maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag Ik ben te bereiken op (telefoon):

Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl jaargang 6 vrijdag 3 oktober 2014 Agenda 6 oktober GMR 8 november Oud papier 11 oktober Oud papier 17 november GMR vergadering 13 t/m 19 oktober Herfstvakantie 19 november Luizencontrole

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel september 02-09-2011 Belangrijke data: 12-09 MR-vergadering (20:00 uur) 20-09 Prinsjesdag 22-09 Sportdag groep 1 t/m

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: van de directie agenda kinderen/ouders - onderwijs MR- nieuws uit de groepen Van de directie Beste ouder(s), De zomervakantie

Nadere informatie

1 Tevredenheidspeilingen

1 Tevredenheidspeilingen Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 8. Ik wens u veel leesplezier. Inhoud 1 Tevredenheidspeilingen 2 De regel van de week 3 De brede school 4 Disco

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB NIEUWSBRIEF AGENDA Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is weer vol van start gegaan. Een bijzonder schooljaar want als alles gaat zoals gepland is dit schooljaar ons laatste volledige schooljaar in de

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C Prot.Chr.Daltonschool voor basisonderwijs Booijenverlaat 11 7908 EE Hoogeveen tel.0528-275571 Citroenvlinder 3 7908 XN Hoogeveen tel.0528-234054 e-mail: kofschip@pricoh.nl website : www.kofschip-hoogeveen.nl

Nadere informatie

Een goede start na de vakantie

Een goede start na de vakantie Jaargang 5, nummer 1 Volgende: 11 september Een goede start na de vakantie Het is alweer de tweede week van het nieuwe schooljaar en we zijn goed gestart. De kinderen hebben zin in leren, zijn nieuwsgierig

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

GROEPSNIEUWS GROEP 1/2

GROEPSNIEUWS GROEP 1/2 NIEUWSBRIEF 31 MAART 2011 VOOR ALLE TE NOEMEN DATA GELDT; D.V. BELANGRIJK!!!!! We hopen echt dat u dit allen nog leest voor morgen!! We beginnen deze nieuwsbrief namelijk met een belangrijke mededeling.

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Info oktober 2013. Beste ouders/ verzorgers,

Info oktober 2013. Beste ouders/ verzorgers, Info oktober 2013 Beste ouders/ verzorgers, Deze week zijn de noodlokalen geplaatst. Deze worden voor dit schooljaar geplaatst. Komende week zullen wij ze in gebruik nemen. Komende week zullen we ook bekijken

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

De Frisia 152 9207 CZ Drachten tel: 0512 521100 www.obsdebolder.nl opo.info@obsdebolder.nl T.S.O De Bolder 06-17692320

De Frisia 152 9207 CZ Drachten tel: 0512 521100 www.obsdebolder.nl opo.info@obsdebolder.nl T.S.O De Bolder 06-17692320 De Frisia 152 9207 CZ Drachten tel: 0512 521100 www.obsdebolder.nl opo.info@obsdebolder.nl T.S.O De Bolder 06-17692320 Nieuwe leerlingen Bij juf Sita zijn Roos van Bergen. Sherinna de Boer, Sanne Dijkstra,Tycho

Nadere informatie

D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 n r 8. De Koning komt..

D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 n r 8. De Koning komt.. De Koning komt! De Koning komt.. Sing in Maandag hadden we voor het eerst een Sing in. Het was mooi om met elkaar liederen te herhalen die we geleerd hebben over het thema : De Koning komt. Algemeen Algemeen:

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014. Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis.

2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014. Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis. 2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014 Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis.nl Van de directie Wisseling Met ingang van de voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding? obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 18 24 januari 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nadere informatie

Info. Goud in handen. Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid

Info. Goud in handen. Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid Info 4 Goud in handen Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid Ik koester en bescherm de schat t is onderdeel van mijn

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie